Українські реферати

Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі
Сторінка: 3
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

3. Облікова продажна вартість товарів, що списується із підзвіту матеріально відповідальної особи, - 1208 грн.

4. Товарні надбавки підприємства, що відносяться до відпущених товарів, - 368 грн. (1208 - 840), в т.ч. ПДВ 168 грн.

За даними прикладу 1 необхідно зробити записи на бухгалтерських рахунках :

1. На суму передоплати товарів покупцем - 1008 :

1.1. Дт 51 - Кт 62 - 1008

1.2. Одночасно відображається в обліку виникнення зобов’язання з ПДВ - 168 грн.:

Дт 67-1 "3 податкових зобов’язань"

Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - 168

2. Списання відпущених товарів із підзвіту матеріально відповідальної особи за обліковими продажними цінами - 1208 :

2.1. Списується договірна вартість товарів, відпущених покупцю (без ПДВ), - 840 :

Дт 46 - Кт 41-2 - 840

2.2. Списуються товарні надбавки, нараховані підприємством на ці товари при їх надходженні, - 368 :

Дт 42-2 - Кт 41-2 - 368

Частина торговельної націнки ( різниця між відпускною і купівельною (без ПДВ) вартістю товарів, що входить до облікових продажних цін, з відпуском товарів на сторону залишається на рахунку 42-2 "Товарні надбавки" і буде списана на дохід торгівлі за розрахунком як реалізована торговельна націнка разом з доходом від операцій з продажу товарів населенню за готівку (п. 10).

2.3. Відображається в обліку реалізація відпущених товарів - 1008 :

Дт 62 - Кт 46 - 1008

3. Списується нараховане податкове зобов’язання з ПДВ - 168 :

Дт 46 - Кт 67-1 "3 податкових зобов’язань" - 168 (оп. 1.2)

Фінансовий результат від реалізації товарів за готівку і безготівковим розрахунком (реалізована торговельна націнка) повинен визаначатись за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до товарів, реалізованих за звітний місяць, і відображається в обліку на підприємствах роздрібної торгівлі за спеціальним розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих за місяць товарів (п. 10).

9. У тому разі, коли оплата товарів здійснена покупцем піс­ля їх відпуску зі складу, за даними прикладу 1 записи на бухгалтерських рахунках будуть наступні:

1. Дт 46 - Кт 41-2 - 840

2. Дт 42-2 - Кт 41-2 - 368

3. Дт 62 - Кт 46 - 1008

4. Дт 46 - Кт 68 - 168

5. Дт 51 - Кт 62 - 1008

До надходження платежу за товари на розрахунковий рахунок в банку сума податку на додану вартість повинна бути віднесена на кре­дит рахунка 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" (п.п. 11, 16).

10. При визначенні ПДВ і валового доходу роздрібної торгівлі треба врахувати, що змінено також порядок відображення в обліку товарних надбавок, які відносяться до реалізованих товарів. По-новому від’ємний запис способом сторно на визначену за розрахунком суму товарних надбавок, включаючи ПДВ, має бути наступний:

Дт 80 "Прибутки і збитки"

Кт 42-2 "Товарні надбавки "

Обчислена за розрахунком сума реалізованих товарних надбавок розподіляється у порядку, що діяв раніше, тобто двома позитивними записами:

Дт 80 - Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість"

Дт 80 - Кт 80, ст. "Реалізована торговельна націнка"

У роздрібній торгівлі, що здійснює також дрібнооптовий і оптовий відпуск товарів покупцям - платникам ПДВ, товарні надбавки, що відносяться до реалізованих за місяць товарів, в тому числі ПДВ, визначаються за цим же розрахунком. Але ПДВ в цьому разі складається із двох частин:

1. ПДВ від обороту з дрібнооптового і оптового відпуску товарів покупцям - платникам ПДВ за даними податкових накладних, що відображається в обліку на окремому субрахунку (налітичному рахунку) до рахунку 46 «Реалізація» як показано в прикладі 1 (п.п. 8, 9).

2. ПДВ від обороту з роздрібного продажу товарів за даними касових апаратів згідно з розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, в тому числі ПДВ і реалізована торговельна націнка (валовий дохід торгівлі).

Тому при визначенні і відображенні в бухгалтерському обліку податку на додану вартість за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до товарів, реалізованих за місяць, необхідно врахувати, що сума ПДВ з дрібнооптового і оптового продажу товарів уже відображена в обліку на субрахунку (аналітичному рахунку «Реалізація товарів оптом» до рахунку 46 на підставі відповідних податкових накладних (Дт 46 – Кт 67-1 або Кт 68). А сума ПДВ від обороту з продажу товарів у роздріб визначається за даними касових апаратів і відображається в обліку на підставі розрахунку товарних надбавок записом Дт 80 - Кт 68.

В даному випадку можливий і інший варіант обліку: реалізація товарів у роздріб і реалізація оптом відображається на одному субрахунку 46-2 "Реалізація товарів у роздріб" з відображенням суми обороту з реалізаціі за роздрібними цінами та відпуску їх оптом за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, по кредиту рахунку 46-2. А сума податкових зобов’язань з ПДВ за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, складатиметья із сум ПДВ згідно з даними касових апаратів (Дт 80 - Кт 68) і ПДВ від обороту з оптової реалізації товарів за даними відповідних податкових накладних (Дт 46 – Кт 67-1 або Кт 68). При цьому дрібнооптові і оптові операції мають відображатись в обліку як показано в пунктах 8 і 9.

Облік податкових зобов’язань з ПДВ

На роздрібних торговельних підприємствах, які здійснюють продаж товарів тільки за готівку, облік розрахунків з бюджетом з ПДВ не складний, бо сума податкових зобовязань визначається за даними касових апаратів і відображається в обліку по кредиту рахунку 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав» за даними розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів (п. 10)

Надто складним і неоднозначним є облік податкових зобов’язань з ПДВ при реалізації товарів покупцям за безготівковим розрахунком, коли товари відпускаються покупцям з передоплатою і без передоплати. Пов’язано це з недостатнім врегулюванням бухгалтерського обліку податкових зобов’язань з ПДВ Інструкцією та суперечливістю окремих її положень, пов’язаних з обліком податку на додану вартість.

11. Згідно зі змінами, внесеними до Закону України "Про податок на дода­ну вартість" (п. 1), до 1 січня 1999 р. належна до сплати сума ПДВ за відвантаженими, але неоплаченими товарами включається до податкових зобов’язань наступних звітних періодів, на які припадає надходження коштів на розрахунковий рахунок платника податку, а за наявності від’ємної різниці сума додатку зараховується рівними частинами у зменшення податкових зобов’язань таких платників податку у звітних періодах, що настають після 1.10.97 р.

До 1 січня 1999 р. виникнення податкових зобов’язань з ПДВ від сум передоплат, отриманих від покупців, відображається в обліку як показано в п. 8, а цінностей, відвантажених без передоплат, - як показано в п. 9. Податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізації цих цінностей повинні відноситись на кредит рахунку 68, відповідні субрахунки: "3 податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" і «З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав» ( Дт 46 - Кт 68).

12. У зв’язку з тим, що протягом місяця в обліку необхідно врахувати реалізацію відвантажених (відпущених) цінностей, передоплата яких покупцями здійснена і не здійснена, зобов’язання з податоку на додану вартість від суми реалізації цінностей за звітний місяць складаються із трьох частин:

1. Сума нарахованих податкових зобов’язань від сум одержаних передоплат ( Дт 67-1 - Кт 68).

2. Сума податкових зобов’язань від вартості цінностей, відвантажених покупцям з наступною оплатою, що в звітному місяці оплачені, розрахунковий період, яких настав ( Дт 46 - Кт 68).

3. Сума нарахованих податкових зобов’язань від вартості цінностей, відвантажених протягом звітного місяця з наступною оплатою, що в даному місяці покупцями не оплачені, а тому розрахунковий період для них не настав (Дт 46 – Кт 68).

Інструкцією з бухгалтерського обліку ПДВ та іншими нормативними документами не встановлено, як повинні визначатись суми ПДВ, розрахунковий період якого настав і не настав, яка кореспонденція рахунків в цьому разі має бути.

13. Вважаємо, що найбільш доцільно всю суму ПДВ на товари, відвантажені і оплачені та після їх відвантаження не оплачені, списувати по підсумку за місяць з рахунку 46 "Реалізація" двома бухгалтерськими проводками:

1. Дт 46 "Реалізація" - Кт 67-1 "З податкових зобов’язань" - на суму податкових зобов’язань з ПДВ, нарахованих при надходженні передоплат за товари від покупців ( п. п. 3, 4).

2. Дт 46 "Реалізація" - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав" - на суму податкових зобов’язань з ПДВ на товари, відвантажені протягом місяця без попередньої оплати, що в звітному місяці оплачені і не оплачені ( вся сума ПДВ з обороту по реалізації цінностей за вирахуванням сум ПДВ з передоплат: Дт 46 - Кт 67 – 1 (п. 13.1).

Тільки після цих двох записів за даними облікових регістрів, що ведуться по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших банківських рахунків, необхідно визначити суму ПДВ на товари, відвантажені (реалізовані) на умовах наступної оплати, що оплачені в звітному місяці, і скласти бухгалтерську проводку на вказану суму ПДВ:


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-573-3.html