Українські реферати

Статутний фонд
Сторінка: 1
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Тема:Статутний Фонд

План

1.Статутний фонд на п-ві

1.1.Розмір статутного фонду

1.2.формування статутного фонду

1.3.Види вкладів

2.Внески до статутного фонду

2.1.Внесок коштами

2.2.Внесок запасами

2.3.Внески майновими правами

3.Зменшення статутного фонду, процедура та облік

3.1.Право на зменшення статутного фонду

3.2.Процедура зменшення статутного фонду у ТОВ

3.3.Облік зменшення статутного фонду в АТ

1.Статутний фонд

У законодавстві, поряд із поняттям « статутний фонд» можна зустріти «статутний капітал»( вони мають одне й те саме значення) і складений капітал. Останній з поняттям статутного фонду зближує те, що обидва формуються з різних внесків засновників(учасників), а от відрізняє їх декілька важливих рис.

По-перше, статутний фонд обов’язково створюють акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і додатковою відповідальністю(ТОВ і ТДВ), а також п-ва інших організаційно-правових форм у випадках, передбачених законом, наприклад для комунальних підприємств. Складений капітал, у свою чергу, має бути у повних і командитних товариствах.

По-друге, у Законі про госптовариства встановлений мінімальний розмір статутного фонду для АТ,ТОВ,ТДВ,який, є мінімальним розміром майна названих товариств і гарантує інтереси їх кредиторів.

Про складений капітал повного і командитного товариства цього не скажеш , оскільки його мінімальний розмір у законодавстві не зазначений, фа їх учасники несуть додаткову відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном. Отже що таке Статутний фонд?

Статутний фонд- це конкретна вартісна величина, що обліковується на балансі п-ва, яка відображає загальну суму вкладів його засновників, зафіксовану в установчому документі. А стосовно АТ,ТОВ,ТДВ він ще визначає мінімальний розмір майна товариства і гарантує інтереси його кредиторів. Оскільки Статутний фонд належить п-ву, то воно вправі розпоряджатися на свій розсуд тим майном і грошима, з яких він складається. Тобто підприємство може самостійно використовувати у своїй госпдіяльності «начинку» статутного фонду, оскільки вона належить йому на праві власності. При цьому розмір статутного фонду ні в більшу, ні вменшу сторону не змінюють.

1.1.Розмір СФ

Для найпоширеніших Організаційно-правових форм підприємств існує мінімальний розмір статутного фонду. Іншим організаційно-правових форм підприємтсв, що зустрічаються найбільше, пощастило більше, оскільки для них мінімальний розмір законом не встановлений, але мати статутний фонд вони все ж повинні.

1.2.Формування СФ

Головне тут- передача вкладу до статутного фонду , її оформлення, і, звісно, здійснення всього цього до держреєстрації підприємства. Для створюваних акціонерних товариств, ТОВ,і ТДВ встановлений особливий порядок формування статутного фонду. До моменту держреєстрації кожний учасник ТОВ або ТДВ зобов’язаний внести до статутного фонду не менше 50% суми свого внеску. А частину, що залишилася, - протягом першого року діяльності товариства. Якщо учасник ТОВ не виконає свого зобов’язання з повної оплати частки, то за весь час прострочення він сплачує 10% річних від недонесеної суми, якщо інше не передбачено статутом. А товариство повинно зменшити статутний фонд і зареєструвати відповідні зміни у статуті або прийняти рішення про ліквідацію. А от особам, які підписалися на акції ВАТ, до дня складання установчих зборів слід внести не менше 30% номінальної вартості акцій і не пізніше року після держреєстрацію Акціонерного товариства оплатити повну вартість акцій. У разі прострочення оплати акціонер також сплачує 10% річних від суми простроченого платежу, якщо інше не записано у статуті.

У командитного товариства тільки кожний вкладник зобов'язаний до моменту держреєстрації внести не менше 25% свого внеску. Повних учасників командитного товариства це не стосується. Для приватних підприємств, зрозуміло, такої процедури немає. Зафіксований у статуті розмір статутного фонду оплачують повністю до держреєстрації підприємства. Дотримання мінімального розміру статутного фонду приватне підприємство не чіпає. На момент держреєстрацію він у нього може бути, 500 або 1000 грн. Якщо цього з якихось причин не достатньо, розмір статутного фонду завжди можна збільшити. Із комунальними підприємствами та сама історія.

Повністю статутний фонд їм треба сформувати до держреєстації. Фінансове становище засновників-юросіб щодо їх спроможності зробити внески до статутного фонду у випадках, передбачених законом, повинно бути підтверджене аудиторським висновком. А засновники-громадяни свій майновий стан підтверджують декларацією про доходи і майно, завіреною відповідним податковим органом. Закон про держреєстрацію містить перелік документів, які потрібно подавати для держреєстрації юрособи, і аудиторського висновку з декларацією про доходи там немає. Отже Господарський Кодекс України не може стати перешкодою на шляху держреєстрації підприємства.

Аудиторський висновок знадобиться наприклад, для позитивного рішення Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку щодо реєстрації випуску акцій першої емісії. Оформлення передачі вкладу. Від виду вкладу до статутного фонду – грошовий він чи майновий залежить від оформлення його передачі. Але за будь-яких умов вид вкладу, внесеного кожним учасником, варто зазначити в протоколі загальних зборів, статуті або засновницькому договорі і в договорі про заснування ТОВ(ТДВ) або договорі про створення АТ. Останні засновники АТ зобов’язані укласти, а також нотаріально його посвідчити, якщо серед засновників є фізичні особи.

Для засновників ТОВ(ТДВ) договір про заснування товариства – справа добровільна. Рекомендується його вкладати хоча б тому, що там можна регулювати всі питання, пов’язані зі створенням товариства. Грошові вклади необхідно вносити на спеціальний банківський рахунок, для відкриття якого до банку подають такі документи:

- заяву, підписану особою, уповноваженою засновниками

- один примірник статуту або засновницького договору і його наторіально завірену копію

- рішення засновників про призначення особи, якій надають право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, у формі нотаріально засвідченої довіреності.

- Картку зі зразками підписів і відтиску печатки, в якій проводиться зразок підпису особи, що має право розпорядчого підпису.

Після держреєстрації підприємства відкритий рахунок може функціонувати як поточний рахунок, якщо до банку подати документи, а підтвердить внесення засновником вкладу до статутного фонду банківська довідка.

Передача майнового вкладу, як правило, оформляють актом прийняття-передачі. Оскільки в цей час підприємство ще не зареєстроване, то засновники повинні уповноважити одного з них приймати майнові вклади і підписувати акт. Крім дати ПІБ засновників, які беруть участь у прийманні-передачі вкладу, в акті слід зазначити вид переданого майна, його Індевідуальні характеристики, а також вартість . Усю ту інформацію конкретний вклад засновника до статутного фонду, що міститься в установчих документах.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5734-1.html