Українські реферати

Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва
Сторінка: 10
Розділ: Підприємництво

З даних таблиці 2.1 бачимо, що товариство збільшує обсяги виробництва як рослинництва, так і тваринництва, а також продукцію рибництва. Збільшилися обсяги вирощування по пшениці, які в 2008 році становлять 1370,3 тис. грн , жито – 42,3 тис. грн , ріпак озимий – 1856,1 тис. грн , ячмінь озимий – 584,2 тис. грн , а також у 2008 році було виробництво відходів ріпака та кукурудзи – 29,4 тис. грн Зменшилося вирощування соняшника у 2008 році на 262,5 тис. грн відповідно до минулого року, кукурудза на зерно на 144,1 тис. грн., горох на 89,3 тис. грн., ячмінь ярий на 492,1 тис. грн. Що стосується продукції тваринництва, то вирощування свиней збільшилося у 2008 році відповідно до минулого року на 88,3 тис. грн., виробництво меду збільшилося на 10,7 тис. грн Зменшилося виробництво іншої продукції тваринництва на 21,2 тис. грн Продукція рибництва також має збільшення на 12,3 тис. грн

В таблиці 2.2 подано дані виробництва основних видів продукції рослинництва та тваринництва за 2008-2009 роки.

Таблиця 2.2

Аналіз виробництва основних видів сільськогосподарської продукції

тис. грн.

№ п/п

Назва показника

З початку року

2009

рік

2008

рік

Відхилення (+,-)

2009 від 2008

1.

Продукція рослинництва, всього:

4981,5

5602,0

-620,5

В т.ч.:

- пшениця

927,7

1370,3

-442,6

- жито

-

42,3

-42,3

- гречка

50,2

-

+50,2

- соняшник

1813,1

786,1

+1027,0

- ріпак озимий

157,0

1856,1

-1699,1

- соя

86,8

-

+86,8

- кукурудза на зерно

426,6

197,0

+229,6

- ячмінь озимий

568,5

584,2

-15,7

- горох

-

27,3

-27,3

- ячмінь ярий

865,0

709,3

+155,7

- овес

79,7

-

+79,7

- інша продукція рослинництва (відходи ріпака і кукурудзи)

6,9

29,4

-22,5

2.

Продукція тваринництва, всього:

298,9

359,0

-60,1

В т.ч.:

- свині (жива маса)

215,5

291,1

-75,6

- мед, кг

61,2

50,2

+11,0

- інша продукція тваринництва

22,2

17,7

+4,5

3.

Продукція рибництва

21,7

33,0

-11,3

Всього по товариству:

5302,1

5994,0

-691,9

Аналізуючи загальні цифри продукції рослинництва і тваринництва бачимо, що в основному переважає по товариству виробництво продукції рослинництва 5602,0 тис. грн. у 2008 році; 4981,5 тис. грн. – у 2009 році. Дані підтверджують рослинницький напрям діяльності базового сільськогосподарського товариства, а саме переважно – пшениця озима, ячмінь ярий та соняшник.

Так, у 2009 році було вирощено пшениці озимої на 927,7 тис. грн. менше порівняно з 2008 роком на 442,6 тис. грн., виробництво соняшника збільшилося на 1027,0 тис. грн. та виробництво ячменя ярого також збільшилося на 155,7 тис. грн., у тому ж порівнянні. Ще однією культурою зернових у товаристві є кукурудза на зерно, обсяги вирощування яких в 2009 році збільшилися на 229,6 тис. грн.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5752-10.html