Українські реферати

Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва
Сторінка: 11
Розділ: Підприємництво

Треба відмітити, що досліджуване товариство збільшує обсяги виробництва по таких видах продукції як соняшник, ячмінь ярий та кукурудза на зерно, а зменшує – пшениця, ріпак озимий, ячмінь озимий.

По тваринницькій продукції ми бачимо, що товариство займається вирощуванням свиней, виробництвом меду, вирощуванням коней. В цілому по товариству продукція тваринництва у 2009 році відповідно до 2008 року зменшилася на 60,1 тис. грн., також зменшилася продукція рибництва на суму 11,3 тис. грн.

Далі проведемо аналіз витрат діяльності на одержання виробничих показників і відповідно реалізаційних. Для даних таблиць 2.3 та 2.4 візьмемо показники звітних даних СТОВ Агрофірма «Вікторія» із форми № 2 ”Звіт про фінансові результати за 2007-2009 роки (Додатки Д, Е, Ж).

Таблиця 2.3

Аналіз витрат виробництва за 2007-2008 рр.

Найменування показників

Фактично

Відхилення

Питома вага у витратах на виробництво

2008

2007

(+,-)

%

2008

2007

1

2

3

4

5

6

7

Елементи операційних витрат всього,

У т.ч.

6359,0

5044,4

+1314,6

+26,06

100

100

Матеріальні затрати

3732,0

3007,9

+724,1

+24,07

58,7

59,7

Витрати на оплату праці

1068,0

868,7

+199,3

+22,94

16,7

17,2

Відрахування на соціальні заходи

245,0

141,4

+103,6

+73,27

3,9

2,8

Амортизація

425,0

404,4

+20,6

+5,09

6,7

8,0

Інші операційні витрати

889,0

622,0

+267,0

+42,93

14,0

12,3

З даних таблиці 2.3 ми бачимо, що в структурі витрат спостерігаються постійні зміни за статтями витрат. Найбільшу питому вагу у структурі витрат протягом двох досліджуваних років займають матеріальні витрати.

Таблиця 2.4

Аналіз витрат виробництва за 2008-2009 рр.

Найменування показників

Фактично

Відхилення

Питома вага у витратах на виробництво

2009

2008

(+,-)

%

2009

2008

1

2

3

4

5

6

7

Елементи операційних витрат всього,

У т.ч.

6615,0

6359,0

+256,0

+4,03

100

100

Матеріальні затрати

2896,0

3732,0

-836,0

-22,40

43,8

58,7

Витрати на оплату праці

1080,0

1068,0

+12,0

+1,12

16,3

16,7

Відрахування на соціальні заходи

321,0

245,0

+76,0

+31,02

4,9

3,9

Амортизація

430,0

425,0

+5,0

+1,18

6,5

6,7

Інші операційні витрати

1888,0

889,0

+999,0

+112,4

28,5

14,0

З даних таблиці 2.4 ми бачимо, що операційні витрати всього у 2009 році в порівняні з минулим роком збільшилися на 256 тис. грн. або на 4,03 %. Також збільшилися витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. Найбільші відхилення спостерігаються по відрахуванням на соціальні заходи, які у 2009 році зросли на 31,02 %. Як у 2009 році, так і у 2008 найбільшу питому вагу у витратах складали матеріальні витрати. Дані аналізу свідчать про зростання витрат товариства, що пояснюється головним чином збільшенням обсягів виробленої продукції у 2009 році порівняно з 2008 роком.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5752-11.html