Українські реферати

Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва
Сторінка: 12
Розділ: Підприємництво

Наступним кроком аналізу фінансового стану агрофірми є стан основних засобів базового товариства, показники для проведення якого візьмемо з форми № 1 ”Баланс” за 2007-2009 роки (Додатки З, К, Л) і занесемо до таблиць 2.5 та 2.6.

Таблиця 2.5

Аналіз зносу основних засобів за 2007-2008 рр.

№ п/п

Показники

Одиниця виміру

За 2008 рік

За 2007 рік

Зміни за період (+,-)

1

2

3

4

5

6

1.

Початкова вартість основних засобів

тис. грн.

5017,0

4283,0

+734,0

2.

Зношення основних засобів під час їх експлуатації

тис. грн.

1610,0

1185,0

+425,0

3.

Ступінь зносу основних засобів

%

32,09

27,67

+4,42

4.

Ступінь придатності основних засобів

%

67,91

72,33

-4,42

На підставі даних таблиці 2.5 можна сказати, що в товаристві протягом 2008 року придбавалися основні засоби, а саме машини та обладнання.

Ступінь зносу основних засобів на кінець 2008 року становив 32,09 % і у порівнянні з 2007 роком збільшився на 4,42 % і відповідно зменшився ступінь придатності.

В таблиці 2.6 представлено дані, які слугують для аналізу зносу основних засобів за 2008-2009 рр.

Таблиця 2.6

Аналіз зносу основних засобів за 2008-2009 рр.

№ п/п

Показники

Одиниця виміру

За 2009 рік

За 2008 рік

Зміни за період (+,-)

1

2

3

4

5

6

1.

Початкова вартість основних засобів

тис. грн.

5088,0

5017,0

+71,0

2.

Зношення основних засобів під час їх експлуатації

тис. грн.

2040,0

1610,0

+430,0

3.

Ступінь зносу основних засобів

%

40,09

32,09

+8,0

4.

Ступінь придатності основних засобів

%

59,91

67,91

-8,0

Аналізуючи дану таблицю спостерігаємо, що в 2009 році у порівнянні з 2008 роком збільшилася первісна вартість основних засобів на 71,0 тис. грн. В результаті чого зменшився ступінь придатності на 8,0 % та збільшився ступінь зносу основних засобів. Дані таблиці вказують на те, що деякі основні засоби підприємства значно зносилися і потребують їх ремонту та відновлення.

З проведеного аналізу основних економічних показників товариства за 2007-2009 роки можна зробити висновок, що товариство працює в нормальному режимі, має за аналізуємі періоди прибуток.

Динаміку балансового прибутку підприємства за 2008-2009 рр. подано в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Динаміка балансового прибутку

тис. грн.

№ п/п

Показник

Фактично

Відхилення, %

2009

2008

1

2

3

4

5

1.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

7856,0

9055,0

-13,24

         

Продовження таблиці 2.7

1

2

3

4

5

2.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

5136,0

5729,0

-10,35

3.

Прибуток від звичайної діяльності

1518,0

1533,0

-0,98

4.

Чистий прибуток

1115,0

1520,0

-26,64


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5752-12.html