Українські реферати

Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва
Сторінка: 20
Розділ: Підприємництво

У 2-й частині відомості підзаголовок «Реєстраційний листок на продукцію, що надійшла і вибула», завідувач током записує кожне зважування, зазначене в реєстрах вивезення зерна з поля.

Наприкінці дня Відомість руху зерна та іншої продукції разом із первинними документами про його надходження і відправку передають до бухгалтерії господарства.

Прийняте від комбайнів на тік або зерносховище зерно облічує завідувач току або комірник у книзі (картці) складського обліку, де для кожної культури і сорту відводять потрібну кількість сторінок, на яких облічують одержане, відправлене або видане зерно в кілограмах. Підставою для записів у Книгу складського обліку є відомість руху зерна та іншої продукції.

Для обліку одержаної зернової продукції застосовують талони і спеціальні реєстри. Для оформлення відправки зерна від комбайна на тік або інші місця збереження застосовують талон шофера і талон комбайнера. Ці талони повинні бути різні за кольором, що полегшує подальшу облікову роботу з ними. Кожний талон призначено для обліку одного бункера зерна, відправленого від комбайна.

Відповідно талони із заповненими в бухгалтерії реквізитами і підписами головно бухгалтера реєструють за їх видами в Журналі обліку виданих талонів. Після цього їх вручають комбайнерам і водіям транспортних засобів, які будуть зайняті на збиранні урожаю.

При кожній відправці від комбайна повного бункера зерна комбайнер передає водієві один талон комбайнера. Водночас водій передає комбайнеру один талон водія. В місцях тимчасового або постійного зберігання зерна його зважують, після чого водій передає завідувачу током або комірнику талони, отримані від комбайнера, і Реєстр приймання зерна від водія, який ведеться в одному примірнику і постійно знаходиться у водія.

Після зважування транспортного засобу із зерном завідувач току записує номери талонів комбайнерів, прийнятих від водія, прізвище водія, який доставив зерно, номер транспортного засобу та інші дані в Реєстр приймання зерна вагарем, що також ведеться в одному примірнику. Після розвантаження водій повертається, завідувач току (вагар) зважує транспортний засіб і записує в своєму Реєстрі масу тари, визначає масу зерна і одночасно вказує, від якого комбайна прийнято зерно. Кількість зданого зерна підтверджується в цьому реєстрі підписом водія. Одночасно завідувач током (вагар) фактичну масу прийнятого зерна записує в Реєстр приймання зерна від водія, підтверджує своїм підписом і передає його водію.

Водій на підставі свого Реєстру приймання зерна записує щоденно кількість перевезеного зерна в Дорожній лист вантажного автомобіля і здає наприкінці звітного або на початку наступного дня ці документи диспетчеру або безпосередньо в бухгалтерію товариства. Комбайнер після закінчення зміни передає завідувачу током (вагарю) всі талони, отримані від водіїв, а від нього в обмін отримує виписку з реєстру про намолот зерна, зібраного на скошеній площі. На підставі цих даних комбайнер заповнює Обліковий лист тракториста-машиніста і здає його бригадиру або в бухгалтерію.

У таблиці 3.1 наведено кореспонденцію рахунків з обліку витрат і виходу продукції сільськогосподарського виробництва.

Таблиця 3.1

Кореспонденція рахунків з обліку витрат виробництва у СТОВ Агрофірма «Вікторія»

№ п/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Списані на виробництво продукції матеріальні витрати

231

20, 22

2

Віднесено витрати бджільництва із запилення культур

231

232

3

Віднесена на витрати вартість послуг допоміжних виробництв

231

234

4

Віднесені на виробництво витрати на оплату праці працівників, зайнятих у технологічному процесі виробництва

231

66

5

Нараховані відрахування на соціальні заходи

231

65

6

Віднесені на витрати рослинництва загальновироб­ничі витрати

231

911

7

Оприбутковано з виробництва насіння, корми

20

231

 

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

4

8

Оприбутковано з виробництва готову продукцію (за плановою собівартістю)

271

231

9

Списана вартість зеленого корму, згодованого продуктивним тваринам і робочій худобі на випасі

232

231

10

Списані наприкінці року калькуляційні різниці на продукцію рослинництва (різниця між фактичною та плановою собівартістю продукції)

208, 232, 271

231

11

Списується планова собівартість реалізованої продукції

901

27

12

Коригування наприкінці року різниці між плановою та фактичною собівартістю реалізованої продукції

901

27

13

Відображені доходи — відпускна вартість реалізованої продукції

361

701

14

Нараховують податок на додану вартість та акцизний збір

701

641

15

Собівартість реалізованої продукції списують на фінансові результати (наприкінці року)

791

901

16

Списують доходи від реалізації продукції (наприкінці року)

701

791


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5752-20.html