Українські реферати

Вплив шкідливих звичок на організм людини
Сторінка: 4
Розділ: Фізкультура

Четвертий фактор відбиває вплив інформації на ставлення молодих людей до наркотиків. Відсутність знань про наслідки вживання наркотиків, а також перекручені цінності і пріоритети стають благодатним ґрунтом для впливу інформації, що створює позитивне ставлення молоді до наркотиків. На жаль.

Висновки

За результатами нашого дослідження можна зробити такі висновки:

1. Куріння — соціальне лихо. Через нерозуміння, сліпе наслідування моди, дорослих, ровесників підліток починає курити — спочатку робить одну затяжку, викурює одну сигарету, а потім тягнеться до лиховісної пачки знову і знову. І так куріння стає звичкою. А почати куріння набагато легше, ніж покинути. Отож, краще не починати.

2. Вживання і зловживання алкогольними напоями особливо небезпечно в дитячому і підлітковому віці, коли ще не завершилося формування організму. У цей період у печінці відсутні спеціальний фермент – алкоголь дегідрогіназа, який розщеплює етиловий спирт на прості токсичні сполуки. Основна небезпека вживання і зловживання спиртними напоями полягає у виникненні алкогольної залежності, яка поступово переходить у тяжкі захворювання – алкоголізм – і проявляється у необоротному ураженні центральної нервової системи та всіх органів і систем. Розвиваються і психічні зміни, які супроводжуються пригніченістю злісною дратівливістю. Алкоголік стає байдужим до роботи, сім’ї і дітей, настає зниження вищих емоційних емоцій.

3. Наркоманія – страшна хвороба сучасного світу. Серед наркоманів висока смертність від вживання наркотиків, крім того, наркоманія важко виліковна.Про шкідливість наркотиків сказано чимало. Проте занепокоєння вчених і лікарів, викликане поширенням наркоманії, росте, тому, що поки ще значне число людей і насамперед молоді недостатньо усвідомлює згубність наркоманії. Вживання наркотиків – не безгрішне заняття, що можна кинути без зусиль. Це дійсно чума, і тим більш небезпечна, що багато-хто не приймає її всерйоз.

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1) Амосов Н. М. Раздумья о здоровье. — 2-е изд. — М.: Молодая гвардия, 1979. — 192 с.

2) Байер К., Шейнбер Л. Здоровый образ жизни: Пер. с англ. М.: Мир, 1997. —368 с.

3) Бирун Н., Иванова Н. Наркотики: выход есть! – СПб.: Питер, 2001. –224 с.

4) Вакуленко О.В. Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становления особистості у підлітковому віці: Дне. . канд. пед. наук: 13.00.05. — К., 2001. — 260 с.

5) Валеологія: Навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти: и 2 ч. / В.І. Бобрицька, Н.В. Гриньова та ін.; За ред. В.І. Бобриць-кої. — Полтава: «Скайтек», 2000. — Ч. I. — 146 с.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5760-4.html