Українські реферати

Історичні етапи розвитку української математичної термінології та її сучасні проблеми
Сторінка: 5
Розділ: Математика

3. В наш час формування української математичної термінології відбувається трьома шляхами: інтернаціоналізаторським, українізаторським та консервативним. Перший передбачає, що терміни мають вживатися так, як вони усталилися в інших розвинених мовах; другий прагне замінити всі терміни українськими відповідниками, третій виступає за збереження радянського варіанту. Правильний шлях формування – урахування і поєднання усіх цих трьох принципів без входження в країності, врахування досвіду інших національних терміносистем та уникнення їхніх помилок і недоліків.

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дюканова Н. М. Можливості та шляхи відродження української термінології / Н. М. Дюканова // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / редкол.: В. Г. Кремень. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2005. – Вип. 48. – С. 105 – 110

2. Математичнй термінологічний бюлетень. Виправлення до математичного словника. – Чч. 1, 2, 3. Дріпов Д., Сабалдир П. Проти націоналізму в математичній термінології. ВУАН, Інститут мовознавства. – №2. – К., 1934. – 81 с.

3. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення – Львів: Кальварія, 1999. – 110 с.

4. Селігей П. О. Сучасне термінотворення: синдроми та симтоми / П. О. Селігей // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – 2007. – N 3. – С. 48 – 61

5. Хведорів М. М. Московсько-українська термінологія елементарної математики. – Кам’янець-Подільський, 1979. – 116 с.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5763-5.html