Українські реферати

Сіонізм
Сторінка: 13
Розділ: Політологія

Ідеологічна позиція Мізрахі піддавалася критиці з найрізноманітніших точок зору. Однак, особливий інтерес представляє оцінка ідеології Мізрахі таким видатним релігійним мислителем, як рар Кук. Рар Кук вважав, що повідомивши своєму злагоді із ідеєю «нейтральності» сіонізму стосовно релігії, Мізрахі зробило святотатство. Справді, хіба можуть народ визнати своїми лідерами тих, які можуть висловлюватися з кожному приватному питання, має ставлення до національного відродження, а, по головному і життєво важливого для народу питання мовчать. Проголошення за Герцлем, що «сіонізм непричетний до релігії, стало непрямим визнанням те, що сіонізм перестав бути рухом за повернення до Торі. Це ж твердження ставить під сумнів правдивість всієї пропаганди Мізрахі . Виходом із такого становища міг стати відмови від цієї і початок боротьби за надання сіонізму релігійного образу. (По думці рабе Кука).

Принциповий відмови від будь-якими компромісів спонукав рава Кука протиставитися релігійної терпимості у єврейському суспільстві. Терпимість, стверджував він, справа хороша, але вона повинна мати своїх кордонів, і якщо вона означає визнання права існувати партій, що гублятьнарод - то вона таїть у собі небезпечну нетерпимість. І тут оглядка інші народи може завдати смертельний збитки єврейського народу: у його середовищі повинно бути поділу на «лібералів» і «консерваторів», як в інших народів.

Рар Кук був із ортодоксальним антисионистским колом. Рабин Кук, перший Головний Рабин Палестини, критикував як Міжнародну Сіоністську Організацію через те, що вона займалася лише світськими потребами євреїв, і Мізрахі , через те, що й сіонізм був не містить теоретичної основи. Рабина Кука турбував те що, що повернення там - ідеал в суті своїй релігійний - проводилося у життя переважно нерелігійними сіоністами. Але він вважав, які можна, робити Боже справа, не розуміючи цього. З цього погляду, самий нерелігійна людина виконував волю Бога тому, що відновлював Святу Землю. Він вважав, що прагнення справедливості й відданості інтересам єврейського народу приведуть сіоністів до глибшого розуміння сенсу своєї деятельности.

З погляду рабина Кука, євреї відмінні з інших народів, чия зв'язку з рідною землею визначається історичним розселенням у конкретній території, і навіть спільністю мови та культури людей, які живуть у ньому. Особливість ж євреїв як нації визначено Божественної місією. Не самі євреї під керівництвом сіоністів вирішили оселитися на Святої Землі, це була частина Божественного замисла.

Отже, відмінність ідейних позицій рава Кука і рава Райнеса виражало протиріччя, характерні для релігійного сіонізму загалом. Рар Райнес представляв прагматичне протягом религиозно-сионистской думки, рар Кук- максималістське, отвергавшее будь-які ідеологічні компроміси. Максималистский ідеал, сформований равом Куком, був просто притягальним, але чи міг стати утілений у соціально-політичній реальности.

У 1902 року на Мінської конференції, центральне місце посіла дискусія про культуре.

Позиція Мізрахі було сформульовано Райнесом: «Серед нас потребу не знайдеться нікого, хто погодився б із тим, що необхідно вдосконалити наші хедери і ієшиви, але вам слід знати, що з справи, від якого доля душі народу, потрібні люди, яким вірять… люди, які принесуть користь народу не завдяки розуму й освіченості, а завдяки страху Божу… Ви ж знаєте, чому відкинуті, - підозрілі ви». Закінчивши свою мова, рар Райнес заплакав й попросив зняти питання культурі з повістки дня67.

Після Мінської конференції рух Мурахи стало швидко вона зростатиме і зміцнювати своїми панівними позиціями. Сповнена оптимізму рар Райнес закликав ортодоксів визнати свою помилку, простягнути руку Мізрахі . Він закликав їх у Всесвітню сіоністську організацію, щоб зробити всередині неї потужну армію «стійких борців, яка очистить сіонізм від наносов».

Рар Райнес вірив, що ще можна повернути колесо історії назад. Цей оптимізм був, проте, передчасним. Мізрахі зірвалася залучити великого кількості прибічників з ортодоксальної середовища- в рух надходили, в основному, ортодокси й раніше брали участь у сіоністському русі. Жоден з відомих релігійних діячів, ворожих сіонізму, не зрадив своїй позиції. Деякі рабини, приєднуючись з Мізрахі , просили, щоб їх назви не оприлюднювалися - зі страху перед нападками із боку крайніх ортодоксів. Попри все успіхи, рух Мізрахі відчувала своєї діяльності численні труднощі: вона всі ще було остаточно організаційно оформлено, в нього був програми дій, був всеохоплюючої ідеологічної платформи, воно стикалося і із саудівським фінансовим проблемами. Для обговорення шляхів подолання цих негараздів 1903 року у Ліді була скликана конференція Мізрахі . У конференції взяли участь близько сорока делегатів (зокрема 15 рабинів). Більшість делегатів прибули з Литви. Як гості були присутні учні литовських иешив.

У рішенні конференції говорилося, що у програму Мізрахі не входить ніяка робота, яка має безпосередньо до політичного і практичному сіонізму. Але місцевих осередки руху повинні поводитися духовну роботу відповідно до нашої ще віри і вченню, і центр руху на своїх циркулярах повинен заохочувати їх займатися такою роботою. Отже, принцип культурної активності релігійного сіонізму визнано, це визнання звучало досить двусмисленно.

Після конференції у Ліді рух Мізрахі стало швидко перетворюватися з організації російських сіоністів в міжнародне рух із відповідними відділеннями у багатьох країнах. Політичні умови у Росії 1904-1905 роках (погроми, російсько-японська війна, революція, ворожість уряду сіонізму), падіння популярності Мізрахі серед російського єврейства, викликане позицією керівництва руху на ході «дискусії про Уганді», - все це різко послабило вплив Мізрахі Сході Європи. З іншого боку, в рух вступили численні сіоністи Західної Європи, передусім Німеччини й Угорщини. Через війну керівництво рухом стало поступово переходити до рук західноєвропейського єврейства, а саме рух- перетворилася на ортодоксальну религиозно-сионистскую партию.

Всі ці зміни, які відбувалися Мізрахі , знайшли своє відбиток на з'їзді Пресбурге (1904).

На з'їзд в Пресбурге прибуло близько 110 делегатів. Найбільшою була делегація угорських сіоністів (40 людина). Були присутні делегати з Німеччини, Австрії, Галичині. Російських делегатів було менше 10 (почасти це пояснювалося та обставина, що з'їзд проходив поза межами Росії). Душею заходи був не рар Райнес, а рабин М. Нобель в Німеччині; він і вів съезд68. Однією з центральних питань, яке обговорювали з'їзд, був питання освіті та культурі. Майже всі учасники дискусії подчёркивали, що Мізрахі на повинен обмежуватись лише наглядом те, щоб сіоністському русі не відбувалося нічого супротивного релігії; воно має займатися ще й позитивної діяльністю, зміцнюючи позиції иудаизма.

З'їзд оголосив, діяльність у природничо-технічній освіті є важливим складовою діяльності Мізрахі , і наказував місцевим організаціям руху створити комісії під керівництвом однієї з рабинів для нагляду за вихованням навчанням дітей у хедерах69 і школах «талмудтора», і навіть контролю за дитячим чтением.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5791-13.html