Українські реферати

Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій
Сторінка: 9
Розділ: Діловодство

Є доцільним усім бібліотекам держави звернути увагу на Інтернет як нове джерело формування фондів. Якщо у подальшому налагодити координацію пошуку й архівування «мережевої україніки» між науковими бібліотеками України, то можна в короткий термін сформувати в Україні інтегрований електронний фонд, що стане інформаційною базою сталого розвитку суспільства.

Список використаної літератури

1. Копанєва В. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету: [монографія] / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2009. — 198 c.: рис. — Бібліогр.: с. 181-197. — ISBN 978-966-02-5432-9.

2. Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій : монографія / Г. В. Шемаєва ; Харк. держ. акад. культури.— Х. : ХДАК, 2008. — 289 с.

3. Шемаєва Ганна Василівна. Бібліотека в системі наукової комунікації: коеволюційні процеси розвитку. : Дис . д-ра наук: 27.00.03 - 2009.

4. Антопольский А. Б. Электронные издания : проблемы и решения [Текст] / А.Б. Антопольский, К. В. Вигурский // Информационные ресурсы. — 1998. — № 1. — С. 19-23.

5. Армс, В. Электронные библиотеки [Текст] : учеб. пособие для обуч. ввузах по курсам «Информатика» и «Информационные системы»/ В.Армс ; пер. с англ. С. А. Арнаутова. — Люберцы : ПИК ВИНИТИ, 2002. — 274 с.

6. Болдовський, В. Дефініція та класифікація онлайнового документа [Текст] / В. Болдовський // Вісник Книжкової палати. — 2003. —№ 6. —С. 30-32.

7. Болдовський, В. Життєвий цикл онлайнового документа [Текст] / В.Болдовський // Вісник Книжкової палати. — 2005. — № 8. — С. 30-33.

8. Волохін, О. М. Каталогізація цифрових ресурсів Iнтернет : Дублінське ядро метаданих [Текст] : посіб. / О. М. Волохін. — Кіровоград, 2003. —70 с.

9. Гончаренко, А. П. Концепція створення термінологічних стандартів у сфері інформації і документації [Текст] / А. П. Гончаренко // НТІ. —2003. — № 3. — С. 20-23.

10. Горовий, В. М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства [Текст] / В. М. Горовий,О. С. Онищенко (наук. ред.). — К., 2005. — 297 с.

11. Горовий, В. М. Процес вдосконалення бібліотечного обслуговування користувачів у контексті впровадження електронних технологій [Текст] / В. М. Горовий // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — К., 2002. — Вип. 8. — С. 7-13.

12. Копанєва, В. О. Архівування «мережевої україніки» [Текст] / В. О. Копанєва // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-22 трав. 2008 р. — К., 2008. — С. 153-154.

13. Копанєва, В. Бібліотека в системі наукової електронної комунікації [Текст] / В. Копанєва // Бібліотечний вісник. — 2007. — № 5. — С. 3-9.

14. Корнієнко, А. П. Електронні інформаційні ресурси бібліотек — на розвиток суспільства [Текст] / А. П. Корнієнко // Бібліотечна планета. —2001. — № 4. — С. 4-5.

15. Кулешов, С. Електронний документ у системі сучасного діловодства [Текст] / С. Кулешов // Архіви України. — 2004. — № 4-6. — С. 50-53.

16. http://www.nbuv.gov.ua/

17. http://www.lsl.lviv.ua/

18. http://www.library.gov.ua/

19. http://ntbu.ru/

20. http://cgntb.dp.ua/

21. http://nplu.kiev.ua/


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5809-9.html