Українські реферати

Аналіз діяльності комерційного банку
Сторінка: 18
Розділ: Банківська справа

Таблиця 2.2.

Динаміка, склад і структура активів філії ПРАК АПБ в м.Рибниця.

Показник  

На початок 2001 року  

На кінець 2001 року  

Відхилення  

Тис. руб.  

У % до підсумку  

Тис. руб.  

У % до підсумку  

Тис. руб.  

В % до бази  

За пп структури  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

1. Грошові кошти  

515,37

7,5

375,12

5,5

-140,25

72,8

-2

2. Кошти в ПРБ

880,39

12,7

597,94

8,7

-282,45

67,9

-4

3. Кошти в інших банках

1 203,78

17,4

960,92

14

-242,86

79,8

-3,4

3.1. Залишки на коррахунках

1 037,78

15

881,92

12,8

-155,86

85

-2,2

3.2. Депозити та кредити

166,00

2,4

79,00

1,2

-87

47,6

-1,2

4. Портфель цінних паперів

1 151,13

16,7

740,45

10,8

-410,68

64,3

-5,9

4.1. Цінні папери для продажу

-

-

238,47

3,5

238,47

-

3,5

4.2. Цінні папери для інвестицій

1 151,13

16,7

501,98

7,3

-649,15

43,6

-9,4

5. Кредитний портфель

1 718,69

24,9

2 596,09

37,8

877,40

151

12,9

6. Основні засоби

981,75

14,2

1 026,17

15

44,42

104,5

0,8

7. Нематеріальні активи

-

-

-

-

-

-

-

8. Інші активи

456,13

6,6

562,58

8,2

106,45

123,3

1,6

Всього активів  

6 907,24

100

6 859,27

100

-47-97

99,3

-

Все це свідчить про небезпечний стан фінансової діяльності комерційного банку.

Загальний аналіз доходів та витрат

Загальний аналіз доходу банку передбачає попереднє його групування за джерелами утворення. Згідно з класифікацією, запропонованою ПРБ для складання Звіту про прибутки та збитки (додаток №9), доход банку поділяється на операційний і неопераційний.

Динаміку доходів та витрат комерційного банку розглянуто у табл.2.4.

В цілому доход порівнянно з попереднім роком збільшився на 115,57 тис.руб., при тому що витрати зменшилися на 46,66 тис.руб.

Процентні доходи збільшилися на 171,80 тис.руб., відповідні витрати збільшилися на 27,42 тис.руб. Чистий процентний доход за звітний рік станове 322,59 тис.руб., це на 144,38 тис.руб. більше чистого процентного доходу за попередній рік.

Комісійні доходи збільшилися на 28,79 тис.руб., відповідні витрати зменьшилися на 34,23 тис.руб. Чистий комісійний доход за звітний рік станове 254,09 тис.руб., це на 63,02 тис.руб. більше ніж за попередній рік.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5999-18.html