Українські реферати

Міжбанківський кредит
Сторінка: 2
Розділ: Банківська справа

3) відповідальність сторін;

4) порядок вирішення спорів;

5) умови зміни договору;

6) особливі умови;

7) строк дії договору.

На ринку міжбанківських кредитів можуть використовуватися також банківські векселі і депозитні сертифікати. Банківський вексель - це вексель, що засвідчує право його власника одержати і безумовне зобов'язання векселедавця сплатити при настанні обумовленого терміну визначену суму грошей особі, яка дала гроші в кредит банку. Депозитний сертифікат — це письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, що засвідчує право вкладника на одержання депозиту.

Прийняття банком оптимального рішення щодо продажу та купівлі ресурсів на міжбанківському ринку можливе лише за умов точного володіння ситуацією на ринку кредитних ресурсів і наукового прогнозування динаміки її зміни.

2.2 Облік отримання міжбанківських кредитів та депозитів

Отримання міжбанківського кредиту

Банк отримав міжбанківський кредит овернайт від іншого комерційного банку:

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 1621 «Кредити овернайт, отримані від інших банків»

Банк отримав міжбанківський кредит репо від іншого комерційного банку:

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 1622 «Кредити, отримані від інших банків за операціями репо»

Банк отримав міжбанківський короткостроковий кредит від іншого комерційного банку:

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 1623 «Короткострокові кредити, отримані від інших банків»

Банк отримав міжбанківський довгостроковий кредит від іншого комерційного банку:

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 1624 «Довгострокові кредити, отримані від інших банків»

Банк вчасно не сплатив кредит, який надав інший комерційний банк:

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 1627 «Прострочена заборгованість за кредитами, отриманими від інших банків»

Отримання міжбанківського депозиту

Банк отримав депозит овернайт від іншого комерційного банку:

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 1610 «Депозити овернайт інших банків»

Аналогічно відображаються операції по короткостроковому депозиту (1612) та довгостроковому депозиту (1615) від інших комерційних банків.

За отриманий депозит від іншого комерційного банку, банк відсотки не сплатив:

Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 1617 «Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків»

Банк нарахував витрати за прийнятим депозитом від іншого комерційного банку:

Дебет 1618 «Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Банк повернув прострочений депозит, який отримав від іншого комерційного банку:

Дебет 1617 «Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Банк повернув короткостроковий депозит, який був наданий іншим комерційним банком:

Дебет 1612 «Короткострокові вклади (депозити) інших банків»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Аналогічно відображаються операції по депозиту овернайт (1610) та довгостроковому депозиту (1615) від інших комерційних банків.

Банк не повернув довгостроковий депозит, який надав інший банк:

Дебет 1613 «Довгострокові вклади (депозити) інших банків»

Кредит 1617 «Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків»

Аналогічно відображаються операції по депозиту овернайт (1610) та короткостроковому депозиту (1612) від інших комерційних банків.

Інший комерційний банк видав з каси кошти інкасаторам і вони їдуть до банку:

Дебет 1007 «Банкноти й монети в дорозі»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Від філії головного банку приїхали гроші:

Дебет 3900 «Рахунки філії, відкриті в банку»

Кредит 1911 «Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою»

Банк отримав лізинг від іншого комерційного банку:

Дебет 4400 «Основні засоби»

Кредит 3615 «Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)»

Банк нарахував витрати по отриманому лізингу від іншого комерційного банку:

Дебет 7028 «Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою)»

Кредит 3678 «Інші нараховані витрати»

Банк сплатив відсотки за наданий лізинг іншим комерційним банком:

Дебет 3678 «Інші нараховані витрати»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Банк зменшує кредиторську заборгованість за отриманий лізинг від іншого комерційного банку:

Дебет 3615 «Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Банк нараховує амортизацію на наданий основний засіб, який надав інший комерційний банк в лізинг:

Дебет 7423 «Амортизація»

Кредит 4409 «Знос основних засобів»

Гроші за основний засіб, який був наданий в лізинг, банк перераховує іншому комерційному банку:

Дебет 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введиними в експлуатацію основними засобами»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Після сплати повної суми лізингу та відсотків за лізинг іншому комерційному банку, який надав цей лізинг, банк оприбутковує основний засіб:

Дебет 4400 «Основні засоби»

Кредит 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введиними в експлуатацію основними засобами»

Закривається рахунок амортизації фінансового лізингу отриманого від іншого комерційного банку:

Дебет 4409 «Знос основних засобів»

Кредит 4409 «Знос основних засобів»

Сплата відсотків та суми за лізинг кожного місяця іншому банку, який надав основний засіб у лізинг:

Дебет 7028 «Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою)»

Кредит 3678 «Інші нараховані витрати»

Банк не сплатив платіж за лізинг іншому банку, який надав в лізинг основний засіб:

Дебет 3615 «Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)»

Кредит 4400 «Основні засоби»

2.3 Облік надання міжбанківських кредитів та депозитів

Банк надав іншому комерційному банку депозит овернайт:

Дебет 1510 «Депозити овернайт, розміщені в інших банках»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Аналогічно відображаються операції по короткостроковому депозиту (1512) та довгостроковому депозиту (1515) від інших комерційних банків.

Банк нарахував дохід за наданим депозитом овернайт, який надав іншому комерційному банку:

Дебет 1518 «Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках»

Кредит 6011 «Процентні доходи за депозитами овернайт, розміщеними в інших банках»

Аналогічно відображаються операції по короткостроковому депозиту (6012) та довгостроковому депозиту (6013) від інших комерційних банків.

Банк надав іншому комерційному банку субординований борг:

Дебет 1516 «Довгострокові вклади (депозити), розміщені на умовах субординоваго боргу»


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-6511-2.html