Українські реферати

Економіка підприємства заочної форми навчання
Сторінка: 5
Розділ: Банківська справа

Банки зобов'язанi формувати iншi фонди та резерви на покриття збиткiв вiд активiв вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

Практична частина.

Завдання 1. (варіант №2)

Вкладник поклав в минулому році на депозитний рахунок певну суму на 1 рік (з 1.01 по 31.12). Визначити реальний доход вкладника за рік. Чи була ця операція вигідною для нього?

Процентні ставки по депозитних владах в минулому році змінювались так (%річних):

з 1.01

з 1.05

з 15.05

з 15.06

з 15.07

з 21.08

з 10.10

160

80

48

38

30

44

55

Щомісячний рівень інфляції в минулому році склав (%):

Січень

18,6

Травень

4,4

Вересень

13,2

Лютий

15,2

Червень

3,2

Жовтень

10,2

Березень

11,8

Липень

4,8

Листопад

6,2

Квітень

5,8

Серпень

4,2

Грудень

5,4

Сума вкладу, згідно з моїм варіантом, становить 14 тис. грн.

Розв’язок:

Розрахунок проведемо у табличній формі

Місяці

Дні

Середньо-добова %

Середньо-місячна %

Доход

Інфляція

Втрати

1. Січень

31

0,44

13,64

1909,6

18,6

2604

2. Лютий

28

0,44

12,32

1724,8

15,2

2128

3. Березень

31

0,44

13,64

1909,6

11,8

1652

4. Квітень

30

0,44

13,2

1848

5,8

812

5. Травень

1-14

15-31

0,22

0,13

3,08

2,21

сума 5,29

740,6

4,4

616

6. Червень

1-14

15-30

0,13

0,10

1,82

1,6

сума 3,42

478,8

3,2

448

7. Липень

1-14

15-31

0,10

0,08

1,4

1,36

сума 2,76

386,4

4,8

672

8.Серпень

1-20

21-31

0,08

0,12

1,6

1,32

сума 2,92

408,8

4,2

588

9. Вересень

30

0,12

3,6

504

13,2

1848

10. Жовтень

1-9

10-31

0,12

0,15

1,08

3,3

сума 4,38

613,2

10,2

1428

11. Листопад

30

0,15

4,5

630

6,2

868

12. Грудень

31

0,15

4,65

651

5,4

756

Разом

11804,8

14420


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-8775-5.html