Українські реферати

S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій.
Сторінка: 3
Розділ: Банківська справа

З метою забезпечення правильної доставки повідомлень, усі користувачі S.W.І.F.T. забезпечуються кодами-ідентифікаторами (Bank Іdentіfіer Codes, BІ), що є адресами в мережі (BіC-коди можуть одержати не тільки користувачі мережі S.W.І.F.T.).

Коди-ідентифікатори мають наступну структуру:

- всесвітній чотирибуквений код фінансової організації;

- двобуквений код країни у відповідності зі стандартами ІSO;

- двобуквений код місця розташування фінансової організації (можливо географічний розподіл усередині країни, тобто місто, область або тимчасова зона);

- трибуквений допоміжний код (для фінансової організації, що не є користувачем S.W.І.F.T. проставляється буквений код BІ; для користувача S.W.І.F.T. трибуквений код може бути використаний для ідентифікації його конкретного місця розташування в країні).

Текст повідомлення складається з полів, позначених двозначним цифровим кодом. Наприклад, код 57 означає банк, у якому ведеться рахунок, 69 - бенефиціара, у полі 71 вказується, за чий рахунок виробляється платіж і сума комісії, а в поле 32 - сума платежу. У текст повідомлення інформація вноситься в строгій послідовності. Обов'язкові поля містять інформацію, необхідну для правильної обробки повідомлень.

Категорії, групи і типи фінансових повідомлень

Уся специфіка S.W.І.F.T. як міжнародної системи фінансових повідомлень відбиває в категоріях, групах і типах повідомлень, що пересилаються по мережі .

В даний час використовується 11 категорій, що охоплюють більше 130 типів повідомлень.

Повідомлення, як правило, передаються від одного користувача S.W.І.F.T. до іншого (або іншим), однак існує і категорія системних повідомлень, що дозволяють користувачеві взаємодіяти з мережею. Системні повідомлення використовуються для запиту визначених дій і одержання спеціальних звітів, пошуку повідомлень у базі даних, для навчальних і тренувальних цілей. Користувач може одержувати від мережі запити або вона може інформувати його про свій поточний стан , відновлення, нових послугах і т.д. Системні повідомлення користуються найвищим пріоритетом, оскільки містять інформацію, що стосується функціонування мережі .

Всім іншим типам повідомлень, що відноситься до категорій 1-9 і n, привласнені тризначні цифрові коди, причому перша цифра відповідає категории операції.

Кожне повідомлення з загальної групи можна використовувати в кожній з описаних нижче категорій повідомлень. Коди повідомлень загальної групи виглядають як n9M, де n - заміняється номером тієї категорії, що щонайкраще відповідає мети повідомлення, 9 - указує на особливий характер повідомлення в кожній категорії, а М визначає конкретний тип повідомлення (наприклад, 0 - повідомлення, 2 - вимоги про анулювання, 5 і 6 - відповідно, запити і відповіді).

Повідомлення категорії 1 зв'язані з платежами або інформацією про них , коли замовник або бенефициар або вони обоє не є фінансовими організаціями.

До категорії 2 віднесені повідомлення, якими фінансові організації обмінюються у своїх інтересах. До них відносяться перерахування, що містять вимоги про рух грошових коштів, отриманих фінансовими організаціями у свою користь або користь інших фінансових організацій, а також повідомлення про майбутні доручення, що сповіщають фінансові організації про засоби , що повинні надійти на рахунки відправників.

Повідомлення категорії 3 підтверджують інформацію, уже відомим обом сторонам (подробиці контрактів до цього часу звичайно вже погоджені), повідомляючи зведення про підтвердження і врегулювання угод до них відноситься інформація про валютно-обмінні контракти, вкладення коштів у зв'язку з операціями по кредиту/депозиту і угоди про дострокові процентні ставки.

Повідомлення, що відносяться до категорії 4, не припускають строгого дотримання єдиних правил, установлених для інкасових платежів, однак повинні оброблятися з обліком того, що ведення інкасових платежів на основі різних видів валюти в жодному повідомленні не передбачається.

Повідомлення категорії 5 містять інструкції з продажеві й оплаті цінних паперів і відповідних підтверджень, інформацію про спільні дії, повідомлення про капітал і прибуток, звітність і інформацію, зв'язану регулюванням портфеля і кредитуванням цінних паперів.

Повідомлення категорії 6 можуть нести інформацію, що відноситься безпосередньо до операцій із дорогоцінними металами (торговельні підтвердження, повідомлення/інструкції з угод , звітна інформація).

Повідомлення, що відносяться до категорії 7, містять інформацію про випуск позик, інструкції і звіти, зв'язані з кредитними операціями і наданням гарантій. На повідомлення, що відносяться до цієї категорії, не накладається твердих обмежень у виді вимог неодмінного використання саме англійської мови.

До повідомлень категорії 8 відносяться повідомлення про продаж і оплату дорожніх чеків, рефінансуванні і керуванні запасами, а також повідомлення, якими обмінюються емітенти чеків і відправники грошових переказів (ремітенти), торговельні агенти й агенти по рефінансуванню, залучені в операціях з дорожніми чеками.

До категорії 9 відносяться повідомлення про балансову звітність (інформація про регулювання грошових операцій, деталях балансу й операцій), запити про клієнтів і організації.

Розвиток і стандартизація інших послуг

Система S.W.І.F.T. спочатку була задумана для автоматизації виконання фінансових операцій шляхом обміну структурованими повідомленнями обмеженої довжини, що і дотепер забезпечує фінансові (FІ) послуги. Власне кажучи, ці послуги включають передачу повідомлень від одного користувача до іншого, включаючи перевірку формату повідомлення, підтвердження його прийому мережею у випадку відповідності формату, запам'ятовування копії повідомлення для можливих ревізій і наступної його гарантованої доставки.

Однак обмін структурованими повідомленнями обмеженої довжини - це далеко не усе, що потрібно для комунікаційного обміну. Існує велика кількість менш значимих даних, що не критичні в часі, але проте потрібні для обміну й ефективних дій фінансових організацій. Тому S.W.І.F.T. була розроблена послуга, що особливо підходить для передачі даних великого обсягу - міжбанківський обмін файлами (Іnterbank Fіle Transfer, ІFT). Ці дані можуть включати адміністративну і поточну звітну інформацію між головними офісами банків і їх філій, інформацію покупця, дані для керування кредитами й економічну і статистичну інформацію. ІFT може також виконувати операції з діловими звітами і загальною кореспонденцією, даними по керуванню ризиками й обмінові чеків, а також іншими документами, відправляються традиційно по факсі. Як і у фінансових застосуваннях, таємність при цьому гарантується. Послуги ІFT цілком інтегровані в архітектуру мережі S.W.І.F.T. і мають ті ж переваги.

Крім ІFT S.W.І.F.T. приділяє пильну увагу новітнім технологіям, зокрема електронному обмінові даними (Electronіc Data Іnterchange, EDІ). EDІ, власне кажучи, не нова для S.W.І.F.T. концепція, оскільки забезпечує засоби для електронного обміну інформацією для закритих груп користувачів, якими є, наприклад, банки. Головне в EDІ - це забезпечення електронних банківських телекомунікацій з торговельними даними. Забезпечення S.W.І.F.T. таких можливостей допоможе користувачам мережі обмінюватися фінансовими і комерційними даними, що стосуються їхнього корпоративного клієнтів.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-8821-3.html