Українські реферати

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Сторінка: 23
Розділ: Економічні теми

Таблиця 15.

Облікові номенклатури поточного обліку основних засобів.

Группа

Пігрупа

Субпігрупа

Будівля

Виробничі корпуси

Склади, кладові, комори

Залізобетонні, цегельні, кам’яні тощо.

Споруди

Водонапірні башти

Резервуари

Дороги та інше

Те саме

Передавальні пристрої

Силові машини та устаткування автоматизовані

Силові машини та устаткування не автоматизовані

Те саме

Машини, устаткування.

Таблиця 16.

Номенклатури, що застосовуються при аналізі, контролі та аудиті:

Перелік даних

Номенклатур

Вимірники

З яких носіїв інформації одержані

Вартісні

Натур.

норм-х

Мин.року

звіт.року

1

Баланс (форма №1)

+

-

2

1

1

2

Звіт про фінансові результати (форма № 2)

+

-

3

Декларація про прибуток підприємства

+

-

4

Звіт про рух коштів в іноземній валюті

+

-

Завершальним етапом процесів обліку, контролю, аналізу та аудиту є оформлення результатів. При обліку це- звітні бухгалтерські форми та інші документи , встановлені законодавчо.

При аналізі, контролі та аудиті- безтекстові таблиці, малюнки, креслення, схеми, графіки, акти перевірки, оцінкові і експертні висновки , тощо.

Обліковий процес складається з багатьох блоків, які повинні бути конкретизовані і представлені у технологічних та структурних аспектах.

Базове підприємство має змішаний галузевий напрямок- торгівля і громадське харчування.

Обліковий процес поділяється на три етапи:

1. Первинний облік-це первинне спостереження і фіксація у носіях облікової інформації-документах. На підприємстві проведено комп’ютерну мережу за допомогою якої всі первинні явища автоматично заносяться до реєстрів бухгалтерського обліку, при необхідності їх роздруковують.

2. Поточний облік-це реєстрація первинних даних у системі рахунків. На ОП “Сузір’я” при поточному обліку здійснюється перевірка введених первинних даних які автоматично розносяться по рахунках, а також вносяться ті господарські операції які відбуваються за межами підприємства (внесення банківських виписок, тощо).

3. Підсумковий облік-це заключний етап, який можна охарактеризувати як упорядковану сукупність операцій з формувань показників, що відображують результати виробничої і господарської діяльності підприємства за певний період.

Створення форм документів формування різних первинних, проміжних та підсумкових даних та показників, складання звітності пов’язані з великою кількістю операцій, у здійсненні яких беруть участь багато виконавців.

Це потребує заздалегідь продуманої системи їхніх дій і процедур руху облікової інформації як у просторі так і в часі. Упорядкування цього процесу , тобто руху документів та виконання різних робіт, у проактиці називають документооборотом.

Основне завдання організації руху документів у обліковому процесі- це оптимізація каналів передавання та зв’язку обліковиз осередків-виконавців. Ці канали зв’язку можуть бути представленні з різним ступенем агрегування- від фіксації кожного окремого носія облікової інформації до узагальненої характеристики потоків інформації.

Документопотік – це сукупність операцій передавання з одного робочого місця на інше даних, зафіксованих на кількох носіях облікової інформації.

Формування документопотоків залежить від організаційної побудови і структури господарства, форми організації обліку, типів, виду та характеру технічних та організаційних засобів, обчислювальних машин, які використовуються в обліковому процесі. Вони бувають різної інтнсивності, що потребує особливої уваги при організації облікового процесу.

Для більш наочного прикладу наведемо таблицю:

Таблиця 17.

Формування документопотоків.

Назва роботи

склад

Бухгалтерія

Зовнішні користувачі

1

Відображення у первинних документах

2

Передача у бухгалтерію

3

Відображення в обліку

4

Зведеня даних

5

Відображення у звітності

6

Передача зовнішнім користувачам


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-9614-23.html