Українські реферати

Банківський маркетинг
Сторінка: 6
Розділ: Економічні теми

Дослідження ринку дозволяє визначити оптовий та роздрібний ринок, на якому працює банк, і перспективи його розвитку; з'ясувати стан конкуренції на ринку й її вплив на стратегію банку; прогнозувати загальні тенденції розвитку цільового ринку банківських послуг.

ІІІ. Висновки

Потрібно зазначити, що робота німецьких авторів Обста та Хінтнера “Geld-, Bank- und Börsenwesen” виявилася дуже цікавою для мене як з точки зору фахової інформації про організацію маркетингової діяльності в німецьких банках, так і з точки зору мовного аспекту. В процесі реферування було пригадано та поліпшено знання спеціальної економічної (банківської) лексики.

Як знання спеціальної лексики, так і навички реферування стануть у нагоді при подальшій роботі над дисертаційним дослідженням через те, що тема дослідження передбачає велику роботу по ознайомленню із досвідом німецької банківської систему. Цю роботу майже неможливо здійснити без опрацювання першоджерел – наукової літератури та інформаційних матеріалів банків, які, звичайно, видаються німецькою мовою.

В додатку до реферату наведено перелік найважливіших цікавих термінів та словосполучень (з перекладом українською), які було опрацьовано впродовж читання та реферування німецькомовного першоджерела.

VI. Додаток

Перелік цікавих слів та словосполучень:

1. Unternehmensführung f - управління підприємством, менеджмент (вибір форм та методів управління, планування, організації, система інформації та таке інше)

2. Engpaß m - 1. вузьке місце (економічна ситуація або стадія виробничого процесу, при якій пропозиція систематично менше за попит); Engpaß - 2. дефіцит, нестача

3. Befragung f – опитування, анкетування

4. Entscheidungsfindung f – розробка рішення, знаходження рішення

5. Zielsetzung f - постановка мети

6. Arbeitspolitisches Instrumentarium n – інструменти збуту, інструментарій ринкової політики

7. Verkaufsförderung f – стимулювання збуту, продаж

8. Handzettel n – рекламна листівка

9. Absatzmarkt m – ринок збуту

10. Bankleistung f – послуга банку, банківська послуга, банківський продукт

11. Vertriebskanal m – канал збуту, канал товаропросування

12. Werbemittel n – засіб реклами, рекламний носій

13. zeitliche Dimension f – часовий вимір, часовий критерій

14. Marktforschung f – дослідження ринку, маркетингове дослідження

15. Marktstudie f – дослідження ринку, вивчення ринку

16. Marktsegmentierung f – сегментація ринку

17. Bankloyalität der Kunden – лояльність клієнтів по відношенню до банку

18. Effizienz der absatzpolitischen Maßnahmen – ефективність застосування маркетингових інструментів, ефективність заходів по покращенню збуту

19. mangelhafte Markttransparenz f – недостатня прозорість ринку

20. Geldbeschaffungskosten pl – витрати на залучення капіталу, вартість рефінансування

21. Privatkundschaft f – сукупність приватних клієнтів, клієнти-фізичні особи

22. Umsatzprovision f – комісійні в залежності від обороту (підприємства)

23. Kontoführungsgebühr f – вартість касового обслуговування, плата за ведення рахунку

24. Abstraktheit von Bankleistungen – абстрактність банківських послуг

25. Expansion der Zweigstellennetze – розширення мережі філій (представництв) банку

26. Routineleistungen pl – „рутинні” послуги банку

27. Schalteröffnungszeiten pl – години роботи банку

28. Erklärungsbedürftigkeit von Bankleistungen – необхідність в наданні консультаційних послуг при збуті банківського продукту

29. Werbemaßnahmen pl – рекламні заходи

30. Schaufensterwerbung f – реклама в вітринах

31. Werbeaufwendungen pl – витрати на рекламу

32. Leistungs(Produkt-)werbung f – продуктова реклама, реклама банківського продукту

33. Instituts(Image-)werbung f – іміджева реклама, реклама іміджу банківської установи

34. Öffentlichkeitsarbeit f – зв’язки з громадськістю (PR)

35. Unternehmensidentität f, (англ. Corporate Identity) – фірмовий стиль

36. Produktentwicklung f – розробка продукту

37. Vertriebsweg m – канал збуту, метод товаропросування

38. Sortimentspolitik f – політика щодо асортименту продукції

39. Distribution f – товаропросування на ринок, збут

40. Großhandel m – оптова торгівля

41. Einzelhandel m – роздрібна торгівля

42. direkter Absatz m – прямі продажи, прямий збут (без посередників)

43. Käufermarkt m – “ринок покупця”; ситуація, коли пропозиція на багато перевищує попит

44. Produktlebenszyklus m – цикл життя продукту

45. Marktdurchdringung f – проникнення на ринок, завоювання ринку

46. Nachfrageorientierung f – орієнтація на попит

47. variable Kosten pl – змінні витрати

48. Rückkopplung f – зворотній зв’язок

49. Schulung f – підвищення кваліфікації персоналу

50. Gewinnspiel n – лотерея, конкурс, вікторина

51. Zielgruppe f – цільова група

52. Werbeerfolgskontrolle f – контроль за ефективністю реклами

53. Verfahren n – спосіб, процедура, методика

54. Media-Werbung f – реклама у засобам масової інформації

55. Verkaufsort m – магазин, торгова точка

56. Beratungsgespräch n – консультація

57. Werbegeschenk n – подарунок рекламного характеру, презент

58. Schlagzeile f – заголовок, перший рядок в статті

59. Werbeslogan n – слоган, девіз фірми

60. Kaufentscheidung f – рішення про здійснення покупки

61. Kernfrage f – головне питання, ключове питання

62. Sichteinlagen pl – безстрокові вклади, вклади до вимоги

63. Beschaffung von Fremdmitteln – залучення додаткового капіталу

64. Überweisung f – переказ (грошей)

65. Wettbewerbsanalyse f – конкурентний аналіз, аналіз конкурентів

66. Finanzdienstleistungen (FDL) pl – фінансові послуги, послуги фінансового характеру

67. empirische Untersuchung f – емпіричне дослідження ринку

68. Entscheidung zum Bankwechsel – рішення про зміну банку

69. Anforderungen an das Kreditinstitut – вимоги до кредитного інституту

70. Stammkundschaft f – постійні клієнти

71. Akquisition f – залучення нових клієнтів

72. Laufzeit f – строк дії

73. Auswertung f – оцінка, аналіз

74. Gewinnverlauf m – динаміка прибутку

75. Repräsentativität der Erhebung – репрезентативність опитування (виборки)

76. Stichprobe f – виборка, виборочна сукупність

77. Grundgesamtheit f – генеральна сукупність

78. Kostenrechnung f – кошторис, підрахунок витрат

79. Konsumentenverhalten n – поведінка споживачів

80. vertrauensempfindliche Leistungen pl – послуги, що потребують конфіденційності

81. unter Berücksichtigung – приймаючи до уваги

82. Risikoumfang m – обсяг ризику

83. Durchschnittswert m – середнє значення

84. Liquidität der Bank – ліквідність банку

85. Geldausgabeautomat (GAA) m – банкомат

86. Kontoauszugsdrucker (KAD) m – принтер для друку виписок про стан рахунку клієнта


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-9680-6.html