Українські реферати

Поняття, принципи і система безготівкових розрахунків
Сторінка: 11
Розділ: Економічні теми

1. Закон України "Про банки і банківську діяльсть".

2. Інструкція Правління НБУ "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України, від 2 серпня 1996р.

3. Положення Кабінету Міністрів України и НБУ "Про переказній і простій вексель" від 10.09.97р.

4. Інструкція НБУ "Про порядок ведення касових операцій у народному господарстві України" від 2 лютого 1995р.

5. Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций.-М.: Издательство БЕК, 1994.

6. Банковское дело. Под ред. В.И. Колесникова и Л.П. Кроливецкой. М: Финансы и статистика, 1996

7. Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие.- М.: Издательство БЭК, 1994

8. Ерліхівській збірник / під ред, Воронової Л.К. і Пацурківського П.С. - Чернівці.: 1994

9. Вексель. Сто вопросов ы ответов. Методическое пособие / под ред. З.Е. Шимановой - М.:1994

10. Гарантии и акредитивы в современной банковской практике - М., 1995

[1] Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие: -К.: Издательство БЕК, 1994.

[2] Там же.

[3] Цивільне право: навчальний посібник. -К: Вентурі, 1996.

[4] Агарнов М.М. Основы банковского права. Курс лекций. -М.: Издательство БЕК, 1994. 62-63с.

[5] Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посібник. -К.: Товариство “Знання”, коо, 1998.

[6] Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посібник. -К.: Товариство “Знання”, коо, 1998

[7] Фінансове право. Під редакцією Ворошилової Л.К. і Берської Д.А. -К.: Вентурі, -1995.

[8] Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посібник. -К.: Товариство “Знання”, коо, 1998

[9] Лагутін В.Д. Гроші та грошовій обіг: навч. посібник. -К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.

[10] Цивільне право: навчальний посібник, -К: Вентурі., 1996р.

[11] Лагутін В.Д. Гроші та грошовій обіг: навч. посібник. -К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.

[12] Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций. - М.: Издательство БЕК, 1994

[13] Фінансове право. Під. ред. Воронової Л.К. і Бенерської Д.Н. - К.: Вентурі, 1995

[14] Гарантии и акредитивы в современной банковской практике - М., 1994

[15] Фінансове право. Під. ред. Воронової Л.К. і Бенерської Д.Н. - К.: Вентурі, 1995

[16] Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное пособие. - М.: Издательство БЕК, 1994

[17] Лагутін В.Д. Гроші та грошовій обіг: навч. посібник. -К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.

[18] А.В.Демніковський , Сучасний вексельний обіг: Нав. посібник- К.: тов.”Знання”, КОО, 1996

[19] Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посібник. -К.: Товариство “Знання”, коо, 1998

[20] Аогутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навчальний посібник. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998

[21] [21] Аогутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навчальний посібник. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998

[22] Агарков М.М. Основы банковского права. курс лекций. -М.: Издательство БЕК, 1994.

[23] Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Нав. посібник.-К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-9702-11.html