Українські реферати

Головні завдання, функції та права державної податкової служби України
Сторінка: 1
Розділ: Державне регулювання

Система управління оподатковуванням в Україні являє собою єдину централізовану систему, побудовану за принципом багаторівневої ієрархічної організації. Кожний рівень має свої функції і специфіку.

Статус Державної податкової служби в Україні, її функції і правові основи діяльності регулюються Законом України «ПРО Державну податкову службу в Україні» і постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України».

Головними задачами Державної податкової адміністрації України є:

1. Здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю начислення податків, повнотою і своєчасністю внесення у відповідні бюджети податків, зборів і інших обов'язкових платежів, установлених законодавством.

2. Прийняття рішень щодо застосування фінансових санкцій і накладення адміністративних штрафів на порушників податкового законодавства і забезпечення їхній стягнення. Захист інтересів держави в судових органах у питаннях, пов'язаних із сплатою податків, зборів і інших обов'язкових платежів.

3. Прийняття нормативних і методичних документів із питань оподатковування, бухгалтерського обліку і звітності для виконання відповідних законодавчих актів.

Державна податкова адміністрація України виконує такі функції:

1. Проводить безпосередньо й організує роботи державних податкових адміністрацій, пов'язаних із:

здійсненням контролю за виконанням законодавства про податки, інших платежах у бюджети і внесках у державні цільові фонди, законності валютних операцій, порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах і за їхнім використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги; проведенням усебічних перевірок, фактів приховання, заниження сум податків і інших платежів; виявленням, урахуванням, оцінкою і реалізацією конфіскованого, безгосподарсьго майна, що перейшло по праву правонаступництва до держави, і цінностей; проведенням перевірок правильності утримання і збереження засобів, отриманих в оплату державного збору, а також у випадку здійснення виконкомами сільських і селищних рад касових операцій із прийняттям від населення засобів на оплату податкових платежів.

2. Розробляє і видає інструктивні і методичні документи про порядок використання законодавчих актів про податки, інших платежах у бюджети, внесків у державні цільові фонди.

3. Підтверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій і інших документів, пов'язаних із розрахунком і виплатою податків, інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди, а також форми звітів про проведену державними податковими адміністраціямиями роботі.

4. Роз'ясняє за допомогою засобів масової інформації порядок використання законодавчих і інших нормативно-правових актів про податки, інших платежах у бюджети, про внески в державні цільові фонди й організовує проведення цієї роботи державними податковими адміністраціями.

5. Проводить заходи з метою добору, розставлення, фахової підготовки і перепідготовки кадрів державної податкової служби.

6. Надає державним податковим адміністраціям методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження і перевірку її стану.

7. Організовує роботи зі створення інформаційної мережі, автоматизованих робітників місць і інших засобів автоматизації і комп'ютеризації робіт у державних податкових адміністраціях.

8. Розробляє основні напрямки, форми і методи проведення податкових перевірок, визначає задача і повноваження підрозділів податкових розслідувань державних податкових адміністрацій, координує і контролює їхня діяльність.

9. Під час здійснення, у межах своєї компетенції, контрольних функцій виявляє неправомірність дій підприємств, установ, організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинницьку діяльність або створювати умови для такої діяльності, і передає наявну інформацію з цих питань відповідним спеціальним органам боротьби з організованою злочинністю.

10. Передає правоохоронним органам матеріали, що стосуються фактів правопорушення, за які передбачена кримінальна відповідальність.

11. Подає Міністерству фінансів України звіт про надходження податків, інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди.

12. Розробляє проекти міжурядових угод про усунення подвійного оподатковування прибутків і майна і попередженні податкових відхилень.

Функції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях і містах із районним поділом:

1. Проводить безпосередньо й організовує роботи державної податкових адміністрації, пов'язані із:

здійсненням контролю за виконанням законодавства про податки, інших платежах у бюджети і внески в державні цільові фонди, законності валютних операцій, порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах і за їхнім використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги; проведенням усебічних перевірок, фактів приховання, заниження сум податків і інших платежів;

виявленням, обліком, оцінкою і реалізацією конфіскованого, безгосподарського майна, що перейшло по праву правонаступництва до держави, і цінностей; проведенням перевірок правильності утримання і збереження засобів, отриманих в оплату державного збору, а також у випадку здійснення виконкомами сільських і селищних рад касових операцій із прийняттям від населення коштів на оплату податкових платежів.

2. Роз'ясняє за допомогою засобів масової інформації порядок використання законодавчих і інших нормативно-правових актів про податки, інших платежах у бюджети, про внески в державні цільові фонди й організовує проведення цієї роботи державними цінними податковими . адміністраціями.

3. Проводить заходи з метою добору, розміщення, професіональної підготовки і перепідготовки кадрів державної податкової служби.

4. Надає державним податковим адміністраціям методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження і перевірку її стану.

5. Організовує роботи зі створення інформаційної мережі, автоматизованих робочих місць і інших засобів автоматизації і комп'ютеризації робіт у державних податкових адміністраціях.

6. Під час здійснення, у межах своєї компетенції, контрольних функцій виявляє неправомірність дій підприємств, установ, організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності, і передає наявну інформацію з цих питань відповідним спеціальним органам боротьби з організованою злочинністю.

7. Передає правоохоронним органам матеріали, що стосуються фактів правопорушення, за які передбачена кримінальна відповідальність.

8. Подає Міністерству фінансів України звіт про надходження податків, інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди.

У випадку, коли зазначені державні податкові адміністрації безпосередньо здійснюють контроль за платниками податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди, вони виконують щодо цих платників ті ж функції, що і державні податкові адміністрації по районах, районам у містах і містам без районного поділу.

Державні податкові адміністрації по районах, районам у містах і містам без районного поділу виконують такі функції:

1. Здійснюють контроль за виконанням законодавства про податки, інших платежах у бюджети, внесків у державні цільові фонди.

2. Забезпечують повний облік платників податків, інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди, правильність нарахування цих платежів і своєчасність їх одержання.

3. Контролюють своєчасність представлення платниками бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди, а також достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподатковування і нарахування податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди.

4. Перевіряють законність валютних операцій, дотримання встановленого порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах і за їхнім використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги.

5. Ведуть облік векселів на оплату ввізного і вивізного (експортного) мита, а також здійснюють контроль за їхнім погашенням.

6. Забезпечують застосування і своєчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених законодавчими актами України за порушення законодавства про оподатковування, а також стягнення адміністративних штрафів за ці порушення, допущені посадовими особами підприємстві, організації і громадянами.

7. Аналізують причини й оцінюють дані про факти порушення законодавства про оподатковування.

8. Проводять усебічні перевірки фактів приховання і заниження сум податків, інших платежів у бюджети і внески в державні цільові фонди.

9. З доручення спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю проводять перевірки своєчасності видачі і достовірності документів, пов'язаних із розрахунком і сплатою платежів у бюджети і державні цільові фонди.

10. Під час здійснення, у рамках своєї компетенції, контрольних функцій визначають неправомірність дій підприємств, організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності і передають наявну інформацію з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-976-1.html