На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Амортизація та методи її нарахування

 4. Стилі мовлення

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 14. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Коспект Логістика

 17. Стилі сучасної української літературної мови

 18. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 19. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 20. Соціальний захист населення в Україні

 21. Народні символи України

 22. Документування діяльності по кадрах

 23. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 24. Міжнародна торгівля

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 28. Податкова система України

 29. Податок на прибуток

 30. Основні вимоги до оформлення документів

 31. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 32. Прийняття управлінських рішень

 33. Реквізити документів

 34. Природно-ресурсний потенціал України

 35. Урок: типи і структура

 36. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 37. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 38. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 39. Кадрове діловодство

 40. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 41. Т.Г.Шевченко - художник

 42. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 43. Облік зобов’язань

 44. Облік основних засобів

 45. Бюджетна система України

 46. Методика складання і аудит фінансової звітності

 47. Заробітна плата, форми і системи

 48. Основи фінансової звітності

 49. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 50. Трипільська культура

 51. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 52. Витрати виробництва і прибуток

 53. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 54. Політологія (шпаргалки)

 55. Облік витрат на підприємстві

 56. Демографічні проблеми людства

 57. Інформаційні технології

 58. Форми державного правління

 59. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 60. Структура та інфраструктура ринку

 61. Фінансовий аналіз діяльності

 62. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 63. Походження, суть та функції грошей

 64. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 65. Антична культура

 66. Культура епохи відродження

 67. Лідерство і керівництво

 68. Психологія спілкування

 69. Планування діяльності підприємства

 70. Службові відрядження

 71. Походження і розвиток украінської мови

 72. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 73. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 74. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 75. Невербальні засоби комунікації

 76. Філософія середньовіччя

 77. Проблеми безробіття в Україні

 78. Класифікація надзвичайних ситуацій

 79. Тварини Червоної Книги

 80. Епоха Просвітництва та її основні риси

 81. Джерела української фразеології

 82. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 83. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 84. Соціологія девіантної поведінки

 85. Фінансова система

 86. Облік праці та заробітної плати

 87. Технології навчання

 88. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 89. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 90. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 91. Сутність та еволюція менеджменту

 92. Менеджмент - наука управління

 93. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 94. Вплив діяльності людини на довкілля

 95. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 96. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 97. Організація обліку поточних зобов’язань

 98. Поняття світогляду та його основні риси

 99. Підприємство, його суть, види і функції

 100. Форма держави

 101. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 102. Функції менеджменту та їх характеристика

 103. Баланс підприємства

 104. Стратегія діяльності підприємства

 105. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 106. Припинення трудового договору

 107. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 108. Культурологічна концепція

 109. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 110. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 111. Методи соціально-педагогічних досліджень

 112. Адміністративні правопорушення

 113. Облік виробничих запасів

 114. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 115. Товар і його властивості

 116. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 117. Планування

 118. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 119. Історія української культури

 120. Багатство української мови

 121. Основні засоби підприємства

 122. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 123. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 124. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 125. Зміст трудового договору

 126. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 127. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 128. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 129. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 130. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 131. Фінансова діяльність підприємств

 132. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 133. Іншомовні слова в українській мові

 134. Шпори з логіки

 135. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 136. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 137. Види та жанри живопису

 138. Місцеве самоврядування в Україні

 139. Валютні курси і валютна політика

 140. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 141. Поняття про власний капітал

 142. Трудові книжки

 143. Організаційно розпорядчі документи

 144. Мотивування та стимулювання персоналу

 145. Європейський Союз

 146. Маркетинг туристичних посуг

 147. Договір перевезення

 148. Філософія Івана Франка

 149. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 150. Психологія як наука

 151. Засоби індивідуального захисту

 152. Звіт по навчально-виробничій практиці

 153. Конституційне право України

 154. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 155. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 156. Свідомість

 157. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 158. Організація як функція управління

 159. Доходи місцевих бюджетів

 160. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 161. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 162. Міжнародна міграція робочої сили

 163. Сценарій новорічного свята

 164. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 165. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 166. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 167. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 168. Форми власності

 169. Валовий внутрішній продукт

 170. Соціальні конфлікти

 171. Аудит обліку основних засобів

 172. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 173. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 174. Екосистема поняття, властивості, типи

 175. Предмет і методологічні основи психології управління

 176. Поняття та ознаки держави

 177. Основні типи та форми власності

 178. Фінансові ресурси підприємств

 179. Банкрутство підприємства

 180. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 181. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 182. Традиції українського народу

 183. Національна економіка, її суть та ознаки

 184. Розвиток творчої особистості

 185. Основи організації бухгалтерського обліку

 186. Фінансовий механізм

 187. Бюджетна система України

 188. Нафта та нафтопереробка

 189. Творчість та життя Л.Костенко

 190. Поняття і ознаки демократії

 191. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 192. Глобальні екологічні проблеми

 193. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 194. Фінансові результати діяльності підприємства

 195. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 196. Управління підприємством

 197. Життя – найкраща цінність

 198. Поняття і сутність менеджменту

 199. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 200. Філософія Нового часу

 201. Роди і жанри літератури

 202. Економічне зростання

 203. Wie schreibt man einen brief

 204. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 205. Облік власного капіталу

 206. Релігієзнавство

 207. Види підприємств

 208. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 209. Управління конфліктами в організації

 210. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 211. Форми бухгалтерського обліку

 212. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 213. Система права і система законодавства

 214. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 215. Комерційнi банки в Україні

 216. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 217. Державний бюджет та державний борг в Україні

 218. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 219. Коран - священна книга мусульман

 220. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 221. Політична свідомість і політична культура

 222. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 223. Форми і системи оплати праці

 224. Облік товарних операцій в торгівлі

 225. Природні заповідники України

 226. Мислення

 227. Філософія Ніцше

 228. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 229. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 230. Поема Івана Франка “Мойсей”

 231. Поняття та види адміністративно правових норм

 232. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 233. Акціонерне товариство

 234. Доходи бюджету

 235. Глобальні проблеми людства

 236. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 237. Педагогіка як наука

 238. Методика проведення предметних уроків

 239. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 240. Облік розрахунків з оплати праці

 241. Плата (податок) за землю

 242. Художня культура Київської Русі

 243. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 244. Маркетингове дослідження

 245. Конспект Лекцій з ООП

 246. Відносини власності

 247. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 248. Стан здоров'я населення України

 249. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 250. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 251. облік власного капіталу

 252. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 253. Документація й інвентаризація

 254. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 255. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 256. Забруднювачі харчових продуктів

 257. Легка атлетика

 258. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 259. Джерела забруднення атмосфери

 260. Договір страхування

 261. Менеджмент

 262. Місцеві податки та збори

 263. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 264. Корозія металів і способи захисту від корозії

 265. Зовнішня торгівля України

 266. Шкіра. Будова та функції шкіри

 267. Економічне зростання. Суть і види

 268. Бухгалтерський облік цінних паперів

 269. Коротка історія книги

 270. Російська поезія

 271. Методи вирішення трудових конфліктів

 272. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 273. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 274. Логіка та методологія наукового пізнання

 275. Василь Стус. Життя і творчість

 276. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 277. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 278. Поняття і види ефективності

 279. Наркоманія, чума XX століття

 280. Оплата праці

 281. Зміст сімейного виховання

 282. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 283. Організація документообігу на підприємстві

 284. Види і жанри публічних виступів

 285. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 286. Банківська система України і напрями її розвитку

 287. Товарні і фондові біржі

 288. Українська література ХХ ст

 289. Романо-германська правова система

 290. Бюджетна класифікація України

 291. Економічні категорії і економічні закони

 292. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 293. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 294. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 295. Складання й оформлення службових документів

 296. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 297. Облік доходів та витрат

 298. Інфляція: стан, причини, наслідки

 299. Службові частини мови

 300. Поведінка споживача у ринковій економіці

 301. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 302. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 303. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 304. Роль мови в житті людини

 305. Філософський зміст проблеми буття

 306. Вплив алкоголю на організм людини

 307. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 308. Алкоголізм і наслідки

 309. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 310. Сутність та структура пізнавального процесу

 311. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 312. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 313. Сільське господарство України

 314. Види виборів та виборчих систем

 315. Єдиний податок, фіксований податок

 316. Автобіографія, стилі її написання

 317. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 318. Радіоактивний вплив радіації на людину

 319. Радіація і життєдіяльність людини

 320. Грошові системи

 321. Середньовічна культура Західної Європи

 322. Наркотики та наркоманія

 323. Державний кредит

 324. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 325. Функції держави

 326. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 327. Педагогічна майстерність, її елементи

 328. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 329. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 330. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 331. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 332. Мовний етикет українців

 333. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 334. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 335. Кадровий потенціал

 336. Види норм права

 337. Політичні еліти

 338. Українські землі у ХІХ столітті

 339. Структура особистості і поведінкові типи

 340. Колективний договір і колективні угоди

 341. Основні етапи розвитку економічної теорії

 342. Облікова політика підприємства

 343. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 344. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 345. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 346. Статути збройних сил України

 347. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 348. Конституція Пилипа Орлика

 349. Державний бюджет України

 350. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 351. Якість продукції та її оцінка

 352. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 353. Договір дарування

 354. Соціально-психологічний клімат колективу

 355. Інвестиційна політика України

 356. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 357. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 358. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 359. Номінальний та реальний ВВП

 360. Нарахування амортизації на підприємстві

 361. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 362. Політологія як наука

 363. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 364. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 365. Сульфатна кислота та її солі

 366. Логіка як наука і її значення

 367. Біографія Остапа Вишні

 368. Адміністративне право

 369. Поняття про особистість

 370. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 371. Культура і цивілізація

 372. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 373. Облік готової продукції та її реалізації

 374. Управління персоналом

 375. Оцінювання фінансової звітності

 376. Сім чудес світу

 377. Предмет і методи економічної теорії

 378. Дебіторська заборгованість

 379. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 380. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 381. Без мови немає народу

 382. Фінансові ресурси

 383. Фінансова санація підприємств

 384. Сегментація ринку

 385. Проголошення незалежності України

 386. Поняття та види робочого часу

 387. Методологія економічного аналізу

 388. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 389. Автобіографія

 390. Функції та способи їх задання

 391. Бюджетний дефіцит

 392. Міжнародна торгівля

 393. Тероризм

 394. Військові звання збройних сил України

 395. Безробіття і його види

 396. Духовна культура епохи просвітництва

 397. Економічна суть фінансових результатів

 398. Весільний обряд українців

 399. Індекси у статистиці

 400. Соціологія освіти

 401. Поняття та види юридичних осіб

 402. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 403. Культура ділового спілкування сучасної людини

 404. Державна влада

 405. Опіка та піклування

 406. Сутність і функції процесу управління

 407. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 408. Основні методи психологічного дослідження

 409. Художні промисли України

 410. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 411. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 412. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 413. Електронний документообіг

 414. Культура Київської Русі

 415. Емоції і почуття

 416. Економічні системи

 417. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 418. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 419. Походження назви “Русь” і “Україна”

 420. Банківські ризики, методи вимірювання

 421. Мовний етикет

 422. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 423. Інвентаризація на підприємствах

 424. Електричні машини постійного струму

 425. Міжнародний поділ праці

 426. Робочі документи аудитора

 427. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 428. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 429. Нематеріальні активи

 430. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 431. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 432. Ділове листування

 433. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 434. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 435. Аборт і його наслідки

 436. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 437. Фонди підприємства

 438. Початок Другої світової війни

 439. Українські січові стрільці

 440. Функції грошей

 441. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 442. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 443. Заходи пожежної безпеки

 444. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 445. Українське бароко

 446. Функції і принципи Конституції України

 447. Організаційні форми виховної роботи

 448. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 449. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 450. Робота із запитами в Access

 451. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 452. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 453. Державний борг

 454. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 455. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 456. Економічна ситуація в Україні

 457. Князі Київської Русі

 458. Харчові добавки

 459. Демографічний потенціал України

 460. Антиінфляційна політика в Україні

 461. Людина розумна як біологічний вид

 462. Спадкове право

 463. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 464. Форми грошей та їх еволюція

 465. Облік нематеріальних активів

 466. Історизми та архаїзми в літературних творах

 467. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 468. Методи державного регулювання економіки

 469. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 470. Діалог

 471. Аналіз фінансового стану підприємств

 472. Києво - Могилянська академія

 473. Мотивація і поведінка людини

 474. Кредит та його суть

 475. Виникнення держави

 476. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 477. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 478. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 479. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 480. Достоєвський “Злочин і кара”

 481. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 482. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 483. Теорії походження релігії

 484. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 485. Жири. Мила

 486. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 487. Філософія Г. Сковороди

 488. Готель «Коломия»

 489. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 490. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 491. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 492. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 493. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 494. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 495. Трудове право

 496. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 497. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 498. Бюджетна система України

 499. Управління асортиментом та номенклатурою

 500. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 501. Виготовлення пластмас

 502. Стратегічне управління

 503. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 504. Забруднення атмосфери

 505. Структура загальної психології як науки

 506. Стан української мови в сучасній Україні

 507. Основні засади техніки ефірного мовлення

 508. Менеджмент, сутність, структура, функції

 509. Виробництво чавуну і сталі

 510. Визначення кредитоспроможності позичальника

 511. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 512. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 513. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 514. Податок на додану вартість

 515. Біологія людини. Її складові частини

 516. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 517. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 518. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 519. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 520. Предмет, структура і функції економічної теорії

 521. Динаміка населення земної кулі

 522. Братські школи України

 523. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 524. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 525. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 526. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 527. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 528. Америка Південна. Опис материка

 529. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 530. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 531. Державний бюджет України, доходи та видатки

 532. Судова система України

 533. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 534. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 535. Державна мова – мова професійного спілкування

 536. Міське та сільське населення України

 537. Тварини лісу. Охорона лісу

 538. Ринок капіталу та його складові

 539. Особливості культури Візантії

 540. Філософія Стародавньої Індії

 541. Верховна рада

 542. Дистанційне навчання

 543. Професійне та народне мистецтво

 544. Особливості українського барокко

 545. Роман Олеся Гончара “Собор”

 546. Державне регулювання цін та інфляції

 547. Цінова політика підприємства

 548. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 549. Облік касових операцій

 550. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 551. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 552. Соціальні організації

 553. Травлення. Органи травлення

 554. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 555. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 556. Філософія. Її предмет та функції

 557. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 558. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 559. Весільні пісні

 560. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 561. М’язи як частина опорно-рухової системи

 562. Гроші

 563. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 564. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 565. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 566. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 567. Сценарій дня Перемоги

 568. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 569. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 570. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 571. Економічний аналіз

 572. Суть, оцінка основних фондів

 573. Аналіз прямих витрат

 574. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 575. Аналіз показників ліквідності підприємства

 576. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 577. Олігополія в Україні

 578. Монетарна політика і її інструменти

 579. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 580. Комплексне дослідження ринку

 581. Склад, функції та значення крові

 582. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 583. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 584. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 585. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 586. Вплив нітратів на людський організм

 587. Україна в першій світовій війні

 588. Принципи діалектики

 589. Поет-лірик Олександр Олесь

 590. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 591. Теорія виробництва

 592. Енергозбереження в сучасній Україні

 593. Зовнішня політика України

 594. Нафта, її склад і властивості

 595. Мовна скарбничка

 596. Економіка Дніпропетровської області

 597. Молоко і молочні продукти

 598. Загальна частина характеристика підприємства

 599. Матриці. Загальна інформація

 600. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 601. Основні дидактичні системи

 602. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 603. Харчові отруєння

 604. Макроекономічні показники

 605. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 606. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 607. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 608. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 609. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 610. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 611. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 612. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 613. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 614. Соціально-трудові відносини

 615. Стратегічний маркетинг

 616. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 617. Філософія Нового часу

 618. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 619. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 620. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 621. Екологічні проблеми людства

 622. Сучасні моделі стратегічного планування

 623. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 624. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 625. Динаміка розвитку культури

 626. Монополія і досконала конкуренція

 627. внутрішня торгівля

 628. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 629. Надання першої медичної допомоги

 630. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 631. Унітарна держава - переваги та недоліки

 632. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 633. Українська мова

 634. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 635. Облікова політика

 636. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 637. Сутність державного регулювання економіки

 638. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 639. Розвиток ринкової економіки в Україні

 640. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 641. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 642. Основні етапи розвитку української державності

 643. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 644. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 645. Багатство української мови

 646. Економічна суть ринку праці

 647. Основні напрямки психології 19-20 століття

 648. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 649. Фрейдизм і неофрейдизм

 650. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 651. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 652. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 653. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 654. Форми та види підприємницької діяльності

 655. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 656. Злочини та покарання за Законами Ману

 657. Моніторинг навколишнього середовища

 658. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 659. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 660. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 661. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 662. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 663. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 664. Хемосинтез і фотосинтез

 665. Організація виробництва РМІ

 666. Поняття і ознаки юридичної особи

 667. Майбутнє України

 668. Планування, стадії і процедури аудиту

 669. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 670. Стратегія розвитку підприємства

 671. Синтаксис тексту

 672. Княгиня Ольга

 673. Предмет, методи і функції макроекономіки

 674. Поняття, завдання та об’єкти екології

 675. Козацька символіка

 676. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 677. Національна кредитна система

 678. Свобода – основна умова розвитку особистості

 679. Платіжний баланс

 680. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 681. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 682. Вібрація

 683. Зброя масового знищення

 684. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 685. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 686. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 687. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 688. Найпродуктивніші суфікси

 689. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 690. Кирило-Мефодіївське товариство

 691. Походження та сутність держави

 692. Культурні епохи

 693. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 694. Основні напрями сучасної економічної теорії

 695. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 696. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 697. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 698. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 699. Основи організації фінансів підприємств

 700. Сутність фінансів

 701. Міжнародний маркетинг

 702. Банківська система України

 703. Фізична культура у сучасному суспільстві

 704. Біблія – як пам’ятка культури

 705. Сутність і функції страхування

 706. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 707. Альберт Камю

 708. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 709. Шляхи формування правової держави в Україні

 710. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 711. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 712. Маркетинг на ринку страхових послуг

 713. Аудиторський ризик

 714. Політичні еліти і політичне лідерство

 715. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 716. Іслам

 717. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 718. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 719. Звіт з практики у відділі рацс

 720. Кредит у ринковій економіці

 721. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 722. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 723. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 724. Держава та право України

 725. Колективні трудові спори

 726. Акти державного управління

 727. Німецька класична філософія

 728. Сутність держави. Функції держави

 729. Екологічні закони

 730. Основні етапи становлення української державності

 731. Фінансове право України

 732. Облік готової продукції

 733. Теорія гена. Генетичні закони

 734. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 735. Ознаки та принципи правової держави

 736. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 737. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 738. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 739. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 740. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 741. Склад повітря

 742. Кожна дитина має право

 743. Система цивільного права України

 744. Свідомість

 745. Все про мову ділових паперів

 746. Господарське право (Шпори)

 747. Історія Києво-Могилянської академії

 748. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 749. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 750. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 751. Роздрібна торговельна мережа

 752. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 753. Маркетингова цінова політика підприємства

 754. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 755. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 756. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 757. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 758. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 759. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 760. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 761. Козацький дитячий та юнацький рух

 762. Політика та мораль

 763. Механізм держави

 764. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 765. Персонал підприємства

 766. Відносини власності

 767. Облік виробництва

 768. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 769. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 770. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 771. Інфраструктура

 772. Розвиток охорони праці в Україні

 773. Організація праці менеджера

 774. Ізомерія органічних речовин

 775. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 776. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 777. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 778. Демографія (шпаргалка)

 779. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 780. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 781. Тестові завдання з укр.мови

 782. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 783. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 784. Системи оплати праці на підприємстві

 785. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 786. Види господарських товариств, їх характеристика

 787. Економічна конкуренція

 788. Кошторисне фінансування

 789. Товарне та натуральне виробництво

 790. Курсовий проект з виробничого навчання

 791. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 792. Предмет та методологія теорії держави і права

 793. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 794. Етикет

 795. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 796. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 797. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 798. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 799. Історія логіки

 800. Інтерференція світла

 801. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 802. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 803. Система пенсійного забезпечення в Україні

 804. Місцеві збори

 805. Еволюція управлінської думки

 806. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 807. Якість і конкурентоспроможність продукції

 808. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 809. Гігієна харчування

 810. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 811. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 812. Наука екологія, її завдання і цілі

 813. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 814. Діловодство як функція управління

 815. Ринкова пропозиція та її еластичність

 816. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 817. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 818. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 819. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 820. Українські вчені

 821. Микола Гоголь, життя та творчість

 822. Особистість у системі соціальних зв`язків

 823. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 824. Мовний етикет

 825. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 826. Вишивка Снятинщини

 827. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 828. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 829. Традиційні види господарської діяльності

 830. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 831. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 832. Молодіжні субкультури

 833. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 834. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 835. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 836. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 837. Мікроекономіка. Шпори

 838. Елементи управління формами баз даних Access

 839. Будова рослин

 840. Споживання та заощадження

 841. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 842. Особливості створення документів

 843. Аудиторські висновки та їх види

 844. Природа та сутність податку на прибуток

 845. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 846. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 847. Обмеженість виробничих ресурсів

 848. Інноваційні процеси

 849. Лікарські рослини

 850. Корінь, особливості його будови та функцій

 851. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 852. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 853. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 854. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 855. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 856. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 857. Товариство з обмеженою відповідальністю

 858. Прикладне програмне забезпечення

 859. Поняття біосфери

 860. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 861. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 862. Національна економіка

 863. Влада як соціальний феномен

 864. Курс з Новітної історії

 865. Царство гриби

 866. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 867. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 868. Принципи обліку основних господарських процесів

 869. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 870. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 871. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 872. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 873. Склад та види собівартості

 874. Сутність регіональної політики

 875. Облік валових витрат і валових доходів

 876. Суть, форми і причини інфляції

 877. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 878. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 879. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 880. Історія походження реклами

 881. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 882. Психологія підлітків

 883. Регулювання ЗЕД в Україні

 884. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 885. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 886. Виробничі кооперативи

 887. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 888. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 889. Підприємництво і підприємство

 890. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 891. Стендаль (1783 – 1842)

 892. Готель «Князь Олег»

 893. Україна в світових інтеграційних процесах

 894. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 895. Фінансова діяльність

 896. Поняття тлумачення норм права

 897. Державний борг. Обслуговування та управління

 898. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 899. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 900. Виробничі процеси

 901. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 902. Світовий ринок послуг

 903. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 904. Поняття, функції та методи управління

 905. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 906. Фотографія робочого часу

 907. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 908. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 909. Видатки бюджету України

 910. Інформаційні бази даних

 911. Суть світового ринку і його структура

 912. Правова статистика

 913. Поняття та види часу відпочинку

 914. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 915. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 916. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 917. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 918. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 919. Суть поняття виробництва, його складові

 920. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 921. Комахи з неповним перетворенням

 922. Функції і типи комерційних банків

 923. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 924. Сім’я як мала соціальна група

 925. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 926. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 927. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 928. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 929. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 930. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 931. Проблеми української термінології

 932. Зародження писемності в Україні

 933. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 934. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 935. Царство Гриби. Загальна характеристика

 936. Облік праці, її оплати

 937. Біологія людини. Її складові частини

 938. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 939. Життя та творчість Дмитра Павличка

 940. Природні іонізуючі випромінювання

 941. Сучасна мовна ситуація в Україні

 942. Легітимність влади

 943. Фінансові ресурси бюджетних установ

 944. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 945. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 946. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 947. Міжнародно-правове регулювання праці

 948. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 949. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 950. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 951. Системний аналіз

 952. Громадське харчування

 953. Фінансова cистема України

 954. Міфологія Стародавньої Греції

 955. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 956. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 957. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 958. Екологічні проблеми

 959. Типи червів

 960. Інформація в системі маркетингу

 961. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 962. Теорія масової комунікації

 963. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 964. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 965. Французький класичний реалізм в літературі

 966. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 967. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 968. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 969. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 970. Судимість. Строки погашення судимості

 971. Монополія і конкуренція

 972. Аналіз чистого прибутку

 973. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 974. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 975. Сутність і завдання організації праці

 976. Банківська система

 977. Фінансова політика, сутність податкової системи

 978. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 979. Ссавці. Загальна інформація

 980. Закон заперечення заперечення

 981. Система управління бази даних

 982. Інтеграція України у світове господарство

 983. Англійський романтизм

 984. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 985. Дії з векторами

 986. Бджоли та продукти бджільництва

 987. Вартість цінних паперів, її визначення

 988. Основи теорії виникнення держави і права

 989. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 990. Економічна природа та значення ПДВ

 991. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 992. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 993. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 994. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 995. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 996. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 997. Витинанки

 998. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 999. Поняття про знаки, їх класифікація

 1000. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху