На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Амортизація та методи її нарахування

 4. Стилі мовлення

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 14. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Коспект Логістика

 17. Стилі сучасної української літературної мови

 18. Народні символи України

 19. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 23. Документування діяльності по кадрах

 24. Міжнародна торгівля

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 28. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 29. Податкова система України

 30. Податок на прибуток

 31. Основні вимоги до оформлення документів

 32. Реквізити документів

 33. Прийняття управлінських рішень

 34. Природно-ресурсний потенціал України

 35. Урок: типи і структура

 36. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 37. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 38. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 39. Кадрове діловодство

 40. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 41. Т.Г.Шевченко - художник

 42. Облік зобов’язань

 43. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 44. Облік основних засобів

 45. Бюджетна система України

 46. Методика складання і аудит фінансової звітності

 47. Заробітна плата, форми і системи

 48. Основи фінансової звітності

 49. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 50. Трипільська культура

 51. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 52. Витрати виробництва і прибуток

 53. Політологія (шпаргалки)

 54. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 55. Облік витрат на підприємстві

 56. Демографічні проблеми людства

 57. Інформаційні технології

 58. Форми державного правління

 59. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 60. Структура та інфраструктура ринку

 61. Фінансовий аналіз діяльності

 62. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 63. Походження, суть та функції грошей

 64. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 65. Антична культура

 66. Культура епохи відродження

 67. Лідерство і керівництво

 68. Психологія спілкування

 69. Планування діяльності підприємства

 70. Службові відрядження

 71. Походження і розвиток украінської мови

 72. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 73. Епоха Просвітництва та її основні риси

 74. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 75. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 76. Невербальні засоби комунікації

 77. Проблеми безробіття в Україні

 78. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 79. Філософія середньовіччя

 80. Класифікація надзвичайних ситуацій

 81. Джерела української фразеології

 82. Тварини Червоної Книги

 83. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 84. Соціологія девіантної поведінки

 85. Облік праці та заробітної плати

 86. Фінансова система

 87. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 88. Технології навчання

 89. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 90. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 91. Вплив діяльності людини на довкілля

 92. Сутність та еволюція менеджменту

 93. Менеджмент - наука управління

 94. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 95. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 96. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 97. Організація обліку поточних зобов’язань

 98. Поняття світогляду та його основні риси

 99. Підприємство, його суть, види і функції

 100. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 101. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 102. Форма держави

 103. Баланс підприємства

 104. Функції менеджменту та їх характеристика

 105. Стратегія діяльності підприємства

 106. Припинення трудового договору

 107. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 108. Культурологічна концепція

 109. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 110. Адміністративні правопорушення

 111. Багатство української мови

 112. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 113. Методи соціально-педагогічних досліджень

 114. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 115. Товар і його властивості

 116. Облік виробничих запасів

 117. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 118. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 119. Планування

 120. Іншомовні слова в українській мові

 121. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 122. Історія української культури

 123. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 124. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 125. Основні засоби підприємства

 126. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 127. Зміст трудового договору

 128. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 129. Фінансова діяльність підприємств

 130. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 131. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 132. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 133. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 134. Види та жанри живопису

 135. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 136. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 137. Шпори з логіки

 138. Місцеве самоврядування в Україні

 139. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 140. Валютні курси і валютна політика

 141. Мотивування та стимулювання персоналу

 142. Поняття про власний капітал

 143. Трудові книжки

 144. Організаційно розпорядчі документи

 145. Європейський Союз

 146. Філософія Івана Франка

 147. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 148. Маркетинг туристичних посуг

 149. Договір перевезення

 150. Засоби індивідуального захисту

 151. Психологія як наука

 152. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 153. Конституційне право України

 154. Звіт по навчально-виробничій практиці

 155. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 156. Організація як функція управління

 157. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 158. Свідомість

 159. Доходи місцевих бюджетів

 160. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 161. Міжнародна міграція робочої сили

 162. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 163. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 164. Сценарій новорічного свята

 165. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 166. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 167. Валовий внутрішній продукт

 168. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 169. Екосистема поняття, властивості, типи

 170. Форми власності

 171. Аудит обліку основних засобів

 172. Соціальні конфлікти

 173. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 174. Основні типи та форми власності

 175. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 176. Предмет і методологічні основи психології управління

 177. Поняття та ознаки держави

 178. Фінансові ресурси підприємств

 179. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 180. Банкрутство підприємства

 181. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 182. Національна економіка, її суть та ознаки

 183. Розвиток творчої особистості

 184. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 185. Традиції українського народу

 186. Основи організації бухгалтерського обліку

 187. Фінансовий механізм

 188. Творчість та життя Л.Костенко

 189. Нафта та нафтопереробка

 190. Бюджетна система України

 191. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 192. Поняття і ознаки демократії

 193. Життя – найкраща цінність

 194. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 195. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 196. Глобальні екологічні проблеми

 197. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 198. Фінансові результати діяльності підприємства

 199. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 200. Управління підприємством

 201. Поняття і сутність менеджменту

 202. Роди і жанри літератури

 203. Філософія Нового часу

 204. Wie schreibt man einen brief

 205. Економічне зростання

 206. Облік власного капіталу

 207. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 208. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 209. Види підприємств

 210. Управління конфліктами в організації

 211. Релігієзнавство

 212. Форми бухгалтерського обліку

 213. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 214. Система права і система законодавства

 215. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 216. Комерційнi банки в Україні

 217. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 218. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 219. Природні заповідники України

 220. Державний бюджет та державний борг в Україні

 221. Коран - священна книга мусульман

 222. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 223. Політична свідомість і політична культура

 224. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 225. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 226. Форми і системи оплати праці

 227. Облік товарних операцій в торгівлі

 228. Мислення

 229. Філософія Ніцше

 230. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 231. Поняття та види адміністративно правових норм

 232. Поема Івана Франка “Мойсей”

 233. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 234. Методика проведення предметних уроків

 235. Доходи бюджету

 236. Акціонерне товариство

 237. Педагогіка як наука

 238. Глобальні проблеми людства

 239. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 240. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 241. Художня культура Київської Русі

 242. Облік розрахунків з оплати праці

 243. Плата (податок) за землю

 244. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 245. Маркетингове дослідження

 246. Відносини власності

 247. Конспект Лекцій з ООП

 248. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 249. Корозія металів і способи захисту від корозії

 250. Стан здоров'я населення України

 251. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 252. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 253. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 254. облік власного капіталу

 255. Коротка історія книги

 256. Шкіра. Будова та функції шкіри

 257. Документація й інвентаризація

 258. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 259. Джерела забруднення атмосфери

 260. Забруднювачі харчових продуктів

 261. Легка атлетика

 262. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 263. Договір страхування

 264. Менеджмент

 265. Місцеві податки та збори

 266. Зовнішня торгівля України

 267. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 268. Економічне зростання. Суть і види

 269. Службові частини мови

 270. Російська поезія

 271. Методи вирішення трудових конфліктів

 272. Бухгалтерський облік цінних паперів

 273. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 274. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 275. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 276. Василь Стус. Життя і творчість

 277. Поняття і види ефективності

 278. Логіка та методологія наукового пізнання

 279. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 280. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 281. Наркоманія, чума XX століття

 282. Романо-германська правова система

 283. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 284. Оплата праці

 285. Зміст сімейного виховання

 286. Організація документообігу на підприємстві

 287. Види і жанри публічних виступів

 288. Товарні і фондові біржі

 289. Бюджетна класифікація України

 290. Банківська система України і напрями її розвитку

 291. Українська література ХХ ст

 292. Економічні категорії і економічні закони

 293. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 294. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 295. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 296. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 297. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 298. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 299. Складання й оформлення службових документів

 300. Інфляція: стан, причини, наслідки

 301. Роль мови в житті людини

 302. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 303. Облік доходів та витрат

 304. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 305. Поведінка споживача у ринковій економіці

 306. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 307. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 308. Вплив алкоголю на організм людини

 309. Педагогічна майстерність, її елементи

 310. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 311. Алкоголізм і наслідки

 312. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 313. Філософський зміст проблеми буття

 314. Сутність та структура пізнавального процесу

 315. Радіоактивний вплив радіації на людину

 316. Сільське господарство України

 317. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 318. Види виборів та виборчих систем

 319. Радіація і життєдіяльність людини

 320. Наркотики та наркоманія

 321. Єдиний податок, фіксований податок

 322. Автобіографія, стилі її написання

 323. Середньовічна культура Західної Європи

 324. Грошові системи

 325. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 326. Функції держави

 327. Державний кредит

 328. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 329. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 330. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 331. Мовний етикет українців

 332. Кадровий потенціал

 333. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 334. Облікова політика підприємства

 335. Види норм права

 336. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 337. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 338. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 339. Політичні еліти

 340. Українські землі у ХІХ столітті

 341. Структура особистості і поведінкові типи

 342. Колективний договір і колективні угоди

 343. Основні етапи розвитку економічної теорії

 344. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 345. Статути збройних сил України

 346. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 347. Номінальний та реальний ВВП

 348. Конституція Пилипа Орлика

 349. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 350. Державний бюджет України

 351. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 352. Сульфатна кислота та її солі

 353. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 354. Якість продукції та її оцінка

 355. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 356. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 357. Договір дарування

 358. Інвестиційна політика України

 359. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 360. Соціально-психологічний клімат колективу

 361. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 362. Без мови немає народу

 363. Нарахування амортизації на підприємстві

 364. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 365. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 366. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 367. Політологія як наука

 368. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 369. Адміністративне право

 370. Логіка як наука і її значення

 371. Поняття про особистість

 372. Військові звання збройних сил України

 373. Облік готової продукції та її реалізації

 374. Оцінювання фінансової звітності

 375. Біографія Остапа Вишні

 376. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 377. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 378. Культура і цивілізація

 379. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 380. Сім чудес світу

 381. Управління персоналом

 382. Дебіторська заборгованість

 383. Предмет і методи економічної теорії

 384. Фінансові ресурси

 385. Фінансова санація підприємств

 386. Сегментація ринку

 387. Проголошення незалежності України

 388. Функції та способи їх задання

 389. Поняття та види робочого часу

 390. Методологія економічного аналізу

 391. Автобіографія

 392. Міжнародна торгівля

 393. Бюджетний дефіцит

 394. Тероризм

 395. Індекси у статистиці

 396. Художні промисли України

 397. Безробіття і його види

 398. Основні методи психологічного дослідження

 399. Економічна суть фінансових результатів

 400. Духовна культура епохи просвітництва

 401. Культура ділового спілкування сучасної людини

 402. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 403. Соціологія освіти

 404. Весільний обряд українців

 405. Поняття та види юридичних осіб

 406. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 407. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 408. Опіка та піклування

 409. Державна влада

 410. Сутність і функції процесу управління

 411. Електронний документообіг

 412. Ділове листування

 413. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 414. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 415. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 416. Походження назви “Русь” і “Україна”

 417. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 418. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 419. Культура Київської Русі

 420. Емоції і почуття

 421. Електричні машини постійного струму

 422. Економічні системи

 423. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 424. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 425. Банківські ризики, методи вимірювання

 426. Інвентаризація на підприємствах

 427. Мовний етикет

 428. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 429. Робочі документи аудитора

 430. Нематеріальні активи

 431. Історизми та архаїзми в літературних творах

 432. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 433. Міжнародний поділ праці

 434. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 435. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 436. Аборт і його наслідки

 437. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 438. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 439. Функції і принципи Конституції України

 440. Фонди підприємства

 441. Початок Другої світової війни

 442. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 443. Функції грошей

 444. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 445. Українські січові стрільці

 446. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 447. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 448. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 449. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 450. Заходи пожежної безпеки

 451. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 452. Організаційні форми виховної роботи

 453. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 454. Робота із запитами в Access

 455. Українське бароко

 456. Економічна ситуація в Україні

 457. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 458. Людина розумна як біологічний вид

 459. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 460. Демографічний потенціал України

 461. Антиінфляційна політика в Україні

 462. Державний борг

 463. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 464. Князі Київської Русі

 465. Харчові добавки

 466. Спадкове право

 467. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 468. Форми грошей та їх еволюція

 469. Облік нематеріальних активів

 470. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 471. Методи державного регулювання економіки

 472. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 473. Діалог

 474. Жири. Мила

 475. Мотивація і поведінка людини

 476. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 477. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 478. Києво - Могилянська академія

 479. Аналіз фінансового стану підприємств

 480. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 481. Кредит та його суть

 482. Виникнення держави

 483. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 484. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 485. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 486. Достоєвський “Злочин і кара”

 487. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 488. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 489. Теорії походження релігії

 490. Філософія Г. Сковороди

 491. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 492. Готель «Коломия»

 493. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 494. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 495. Виробництво чавуну і сталі

 496. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 497. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 498. Стан української мови в сучасній Україні

 499. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 500. Управління асортиментом та номенклатурою

 501. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 502. Трудове право

 503. Бюджетна система України

 504. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 505. Виготовлення пластмас

 506. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 507. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 508. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 509. Біологія людини. Її складові частини

 510. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 511. Стратегічне управління

 512. Основні засади техніки ефірного мовлення

 513. Тварини лісу. Охорона лісу

 514. Забруднення атмосфери

 515. Структура загальної психології як науки

 516. Менеджмент, сутність, структура, функції

 517. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 518. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 519. Визначення кредитоспроможності позичальника

 520. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 521. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 522. Податок на додану вартість

 523. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 524. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 525. Братські школи України

 526. Динаміка населення земної кулі

 527. Предмет, структура і функції економічної теорії

 528. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 529. Америка Південна. Опис материка

 530. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 531. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 532. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 533. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 534. Професійне та народне мистецтво

 535. Міське та сільське населення України

 536. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 537. Ринок капіталу та його складові

 538. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 539. Державний бюджет України, доходи та видатки

 540. Судова система України

 541. Державна мова – мова професійного спілкування

 542. Особливості культури Візантії

 543. Дистанційне навчання

 544. Верховна рада

 545. Філософія Стародавньої Індії

 546. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 547. Роман Олеся Гончара “Собор”

 548. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 549. Державне регулювання цін та інфляції

 550. Особливості українського барокко

 551. Цінова політика підприємства

 552. Облік касових операцій

 553. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 554. М’язи як частина опорно-рухової системи

 555. Соціальні організації

 556. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 557. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 558. Травлення. Органи травлення

 559. Весільні пісні

 560. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 561. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 562. Філософія. Її предмет та функції

 563. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 564. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 565. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 566. Гроші

 567. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 568. Сценарій дня Перемоги

 569. Суть, оцінка основних фондів

 570. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 571. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 572. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 573. Економічний аналіз

 574. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 575. Аналіз прямих витрат

 576. Олігополія в Україні

 577. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 578. Склад, функції та значення крові

 579. Аналіз показників ліквідності підприємства

 580. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 581. Монетарна політика і її інструменти

 582. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 583. Вплив нітратів на людський організм

 584. Економіка Дніпропетровської області

 585. Поет-лірик Олександр Олесь

 586. Комплексне дослідження ринку

 587. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 588. Нафта, її склад і властивості

 589. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 590. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 591. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 592. Зовнішня політика України

 593. Принципи діалектики

 594. Молоко і молочні продукти

 595. Україна в першій світовій війні

 596. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 597. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 598. Мовна скарбничка

 599. Теорія виробництва

 600. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 601. Енергозбереження в сучасній Україні

 602. Матриці. Загальна інформація

 603. Загальна частина характеристика підприємства

 604. Основні дидактичні системи

 605. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 606. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 607. Макроекономічні показники

 608. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 609. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 610. Харчові отруєння

 611. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 612. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 613. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 614. Хемосинтез і фотосинтез

 615. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 616. Унітарна держава - переваги та недоліки

 617. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 618. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 619. Стратегічний маркетинг

 620. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 621. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 622. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 623. Соціально-трудові відносини

 624. Філософія Нового часу

 625. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 626. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 627. Екологічні проблеми людства

 628. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 629. Сучасні моделі стратегічного планування

 630. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 631. Багатство української мови

 632. Динаміка розвитку культури

 633. Монополія і досконала конкуренція

 634. внутрішня торгівля

 635. Надання першої медичної допомоги

 636. Українська мова

 637. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 638. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 639. Облікова політика

 640. Сутність державного регулювання економіки

 641. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 642. Розвиток ринкової економіки в Україні

 643. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 644. Основні етапи розвитку української державності

 645. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 646. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 647. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 648. Основні напрямки психології 19-20 століття

 649. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 650. Фрейдизм і неофрейдизм

 651. Економічна суть ринку праці

 652. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 653. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 654. Організація виробництва РМІ

 655. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 656. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 657. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 658. Поняття і ознаки юридичної особи

 659. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 660. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 661. Форми та види підприємницької діяльності

 662. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 663. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 664. Злочини та покарання за Законами Ману

 665. Моніторинг навколишнього середовища

 666. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 667. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 668. Предмет, методи і функції макроекономіки

 669. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 670. Банківська система України

 671. Козацька символіка

 672. Майбутнє України

 673. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 674. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 675. Планування, стадії і процедури аудиту

 676. Культурні епохи

 677. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 678. Поняття, завдання та об’єкти екології

 679. Стратегія розвитку підприємства

 680. Синтаксис тексту

 681. Свобода – основна умова розвитку особистості

 682. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 683. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 684. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 685. Княгиня Ольга

 686. Найпродуктивніші суфікси

 687. Основні напрями сучасної економічної теорії

 688. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 689. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 690. Зброя масового знищення

 691. Національна кредитна система

 692. Платіжний баланс

 693. Вібрація

 694. Походження та сутність держави

 695. Звіт з практики у відділі рацс

 696. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 697. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 698. Альберт Камю

 699. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 700. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 701. Кирило-Мефодіївське товариство

 702. Основи організації фінансів підприємств

 703. Основні етапи становлення української державності

 704. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 705. Фізична культура у сучасному суспільстві

 706. Сутність фінансів

 707. Міжнародний маркетинг

 708. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 709. Біблія – як пам’ятка культури

 710. Сутність і функції страхування

 711. Маркетинг на ринку страхових послуг

 712. Політичні еліти і політичне лідерство

 713. Шляхи формування правової держави в Україні

 714. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 715. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 716. Аудиторський ризик

 717. Склад повітря

 718. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 719. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 720. Кредит у ринковій економіці

 721. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 722. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 723. Іслам

 724. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 725. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 726. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 727. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 728. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 729. Держава та право України

 730. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 731. Інтерференція світла

 732. Акти державного управління

 733. Екологічні закони

 734. Колективні трудові спори

 735. Сутність держави. Функції держави

 736. Німецька класична філософія

 737. Фінансове право України

 738. Теорія гена. Генетичні закони

 739. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 740. Облік готової продукції

 741. Все про мову ділових паперів

 742. Ознаки та принципи правової держави

 743. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 744. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 745. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 746. Кожна дитина має право

 747. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 748. Господарське право (Шпори)

 749. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 750. Система цивільного права України

 751. Свідомість

 752. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 753. Історія Києво-Могилянської академії

 754. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 755. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 756. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 757. Роздрібна торговельна мережа

 758. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 759. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 760. Маркетингова цінова політика підприємства

 761. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 762. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 763. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 764. Механізм держави

 765. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 766. Козацький дитячий та юнацький рух

 767. Ізомерія органічних речовин

 768. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 769. Персонал підприємства

 770. Політика та мораль

 771. Облік виробництва

 772. Відносини власності

 773. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 774. Товарне та натуральне виробництво

 775. Демографія (шпаргалка)

 776. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 777. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 778. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 779. Тестові завдання з укр.мови

 780. Розвиток охорони праці в Україні

 781. Інфраструктура

 782. Організація праці менеджера

 783. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 784. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 785. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 786. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 787. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 788. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 789. Кошторисне фінансування

 790. Види господарських товариств, їх характеристика

 791. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 792. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 793. Курсовий проект з виробничого навчання

 794. Системи оплати праці на підприємстві

 795. Економічна конкуренція

 796. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 797. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 798. Предмет та методологія теорії держави і права

 799. Етикет

 800. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 801. Будова рослин

 802. Історія логіки

 803. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 804. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 805. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 806. Гігієна харчування

 807. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 808. Українські вчені

 809. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 810. Місцеві збори

 811. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 812. Мікроекономіка. Шпори

 813. Система пенсійного забезпечення в Україні

 814. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 815. Еволюція управлінської думки

 816. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 817. Якість і конкурентоспроможність продукції

 818. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 819. Наука екологія, її завдання і цілі

 820. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 821. Ринкова пропозиція та її еластичність

 822. Діловодство як функція управління

 823. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 824. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 825. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 826. Особистість у системі соціальних зв`язків

 827. Молодіжні субкультури

 828. Традиційні види господарської діяльності

 829. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 830. Микола Гоголь, життя та творчість

 831. Мовний етикет

 832. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 833. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 834. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 835. Вишивка Снятинщини

 836. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 837. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 838. Елементи управління формами баз даних Access

 839. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 840. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 841. Корінь, особливості його будови та функцій

 842. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 843. Особливості створення документів

 844. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 845. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 846. Обмеженість виробничих ресурсів

 847. Аудиторські висновки та їх види

 848. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 849. Споживання та заощадження

 850. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 851. Природа та сутність податку на прибуток

 852. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 853. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 854. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 855. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 856. Прикладне програмне забезпечення

 857. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 858. Інноваційні процеси

 859. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 860. Лікарські рослини

 861. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 862. Поняття біосфери

 863. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 864. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 865. Сутність регіональної політики

 866. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 867. Товариство з обмеженою відповідальністю

 868. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 869. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 870. Царство Гриби. Загальна характеристика

 871. Царство гриби

 872. Влада як соціальний феномен

 873. Національна економіка

 874. Курс з Новітної історії

 875. Історія походження реклами

 876. Склад та види собівартості

 877. Принципи обліку основних господарських процесів

 878. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 879. Облік валових витрат і валових доходів

 880. Суть, форми і причини інфляції

 881. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 882. Фотографія робочого часу

 883. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 884. Регулювання ЗЕД в Україні

 885. Виробничі кооперативи

 886. Психологія підлітків

 887. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 888. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 889. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 890. Україна в світових інтеграційних процесах

 891. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 892. Підприємництво і підприємство

 893. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 894. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 895. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 896. Традиції українського народу

 897. Готель «Князь Олег»

 898. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 899. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 900. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 901. Стендаль (1783 – 1842)

 902. Фінансова діяльність

 903. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 904. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 905. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 906. Поняття тлумачення норм права

 907. Виробничі процеси

 908. Державний борг. Обслуговування та управління

 909. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 910. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 911. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 912. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 913. Світовий ринок послуг

 914. Комахи з неповним перетворенням

 915. Суть поняття виробництва, його складові

 916. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 917. Правова статистика

 918. Поняття, функції та методи управління

 919. Інформаційні бази даних

 920. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 921. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 922. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 923. Суть світового ринку і його структура

 924. Видатки бюджету України

 925. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 926. Функції і типи комерційних банків

 927. Поняття та види часу відпочинку

 928. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 929. Сім’я як мала соціальна група

 930. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 931. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 932. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 933. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 934. Екологічні проблеми

 935. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 936. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 937. Біологія людини. Її складові частини

 938. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 939. Життя та творчість Дмитра Павличка

 940. Фінансові ресурси бюджетних установ

 941. Проблеми української термінології

 942. Сучасна мовна ситуація в Україні

 943. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 944. Зародження писемності в Україні

 945. Облік праці, її оплати

 946. Громадське харчування

 947. Природні іонізуючі випромінювання

 948. Легітимність влади

 949. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 950. Системний аналіз

 951. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 952. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 953. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 954. Міжнародно-правове регулювання праці

 955. Ссавці. Загальна інформація

 956. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 957. Міфологія Стародавньої Греції

 958. Дії з векторами

 959. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 960. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 961. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 962. Фінансова cистема України

 963. Типи червів

 964. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 965. Інформація в системі маркетингу

 966. Судимість. Строки погашення судимості

 967. Теорія масової комунікації

 968. Закон заперечення заперечення

 969. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 970. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 971. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 972. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 973. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 974. Французький класичний реалізм в літературі

 975. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 976. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 977. Монополія і конкуренція

 978. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 979. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 980. Аналіз чистого прибутку

 981. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 982. Сутність і завдання організації праці

 983. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 984. Система управління бази даних

 985. Банківська система

 986. Фінансова політика, сутність податкової системи

 987. Поняття про знаки, їх класифікація

 988. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 989. Інтеграція України у світове господарство

 990. Англійський романтизм

 991. Бджоли та продукти бджільництва

 992. Вартість цінних паперів, її визначення

 993. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 994. Економічна природа та значення ПДВ

 995. Основи теорії виникнення держави і права

 996. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 997. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 998. Молодіжні субкультури

 999. Алотропія та її значення

 1000. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя