На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Стилі мовлення

 4. Амортизація та методи її нарахування

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 14. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Народні символи України

 17. Коспект Логістика

 18. Стилі сучасної української літературної мови

 19. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Міжнародна торгівля

 23. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 24. Документування діяльності по кадрах

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 28. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 29. Основні вимоги до оформлення документів

 30. Податкова система України

 31. Податок на прибуток

 32. Реквізити документів

 33. Природно-ресурсний потенціал України

 34. Епоха Просвітництва та її основні риси

 35. Прийняття управлінських рішень

 36. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 37. Урок: типи і структура

 38. Кадрове діловодство

 39. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 40. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 41. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 42. Т.Г.Шевченко - художник

 43. Облік зобов’язань

 44. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 45. Бюджетна система України

 46. Облік основних засобів

 47. Заробітна плата, форми і системи

 48. Методика складання і аудит фінансової звітності

 49. Основи фінансової звітності

 50. Демографічні проблеми людства

 51. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 52. Трипільська культура

 53. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 54. Витрати виробництва і прибуток

 55. Політологія (шпаргалки)

 56. Інформаційні технології

 57. Облік витрат на підприємстві

 58. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 59. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 60. Фінансовий аналіз діяльності

 61. Форми державного правління

 62. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 63. Структура та інфраструктура ринку

 64. Походження, суть та функції грошей

 65. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 66. Походження і розвиток украінської мови

 67. Антична культура

 68. Культура епохи відродження

 69. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 70. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 71. Лідерство і керівництво

 72. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 73. Психологія спілкування

 74. Службові відрядження

 75. Планування діяльності підприємства

 76. Проблеми безробіття в Україні

 77. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 78. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 79. Невербальні засоби комунікації

 80. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 81. Філософія середньовіччя

 82. Джерела української фразеології

 83. Тварини Червоної Книги

 84. Класифікація надзвичайних ситуацій

 85. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 86. Іншомовні слова в українській мові

 87. Соціологія девіантної поведінки

 88. Вплив діяльності людини на довкілля

 89. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 90. Фінансова система

 91. Облік праці та заробітної плати

 92. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 93. Технології навчання

 94. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 95. Багатство української мови

 96. Сутність та еволюція менеджменту

 97. Менеджмент - наука управління

 98. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 99. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 100. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 101. Організація обліку поточних зобов’язань

 102. Поняття світогляду та його основні риси

 103. Баланс підприємства

 104. Підприємство, його суть, види і функції

 105. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 106. Форма держави

 107. Функції менеджменту та їх характеристика

 108. Стратегія діяльності підприємства

 109. Припинення трудового договору

 110. Культурологічна концепція

 111. Адміністративні правопорушення

 112. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 113. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 114. Методи соціально-педагогічних досліджень

 115. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 116. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 117. Товар і його властивості

 118. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 119. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 120. Облік виробничих запасів

 121. Види та жанри живопису

 122. Фінансова діяльність підприємств

 123. Планування

 124. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 125. Історія української культури

 126. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 127. Зміст трудового договору

 128. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 129. Основні засоби підприємства

 130. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 131. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 132. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 133. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 134. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 135. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 136. Філософія Івана Франка

 137. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 138. Шпори з логіки

 139. Мотивування та стимулювання персоналу

 140. Місцеве самоврядування в Україні

 141. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 142. Валютні курси і валютна політика

 143. Поняття про власний капітал

 144. Засоби індивідуального захисту

 145. Організація як функція управління

 146. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 147. Організаційно розпорядчі документи

 148. Трудові книжки

 149. Європейський Союз

 150. Договір перевезення

 151. Конституційне право України

 152. Маркетинг туристичних посуг

 153. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 154. Психологія як наука

 155. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 156. Звіт по навчально-виробничій практиці

 157. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 158. Доходи місцевих бюджетів

 159. Екосистема поняття, властивості, типи

 160. Валовий внутрішній продукт

 161. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 162. Свідомість

 163. Міжнародна міграція робочої сили

 164. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 165. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 166. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 167. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 168. Сценарій новорічного свята

 169. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 170. Аудит обліку основних засобів

 171. Форми власності

 172. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 173. Службові частини мови

 174. Основні типи та форми власності

 175. Соціальні конфлікти

 176. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 177. Предмет і методологічні основи психології управління

 178. Поняття та ознаки держави

 179. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 180. Фінансові ресурси підприємств

 181. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 182. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 183. Банкрутство підприємства

 184. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 185. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 186. Розвиток творчої особистості

 187. Національна економіка, її суть та ознаки

 188. Нафта та нафтопереробка

 189. Традиції українського народу

 190. Творчість та життя Л.Костенко

 191. Фінансовий механізм

 192. Основи організації бухгалтерського обліку

 193. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 194. Бюджетна система України

 195. Життя – найкраща цінність

 196. Поняття і ознаки демократії

 197. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 198. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 199. Філософія Нового часу

 200. Роди і жанри літератури

 201. Глобальні екологічні проблеми

 202. Управління підприємством

 203. Фінансові результати діяльності підприємства

 204. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 205. Коротка історія книги

 206. Поняття і сутність менеджменту

 207. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 208. Облік власного капіталу

 209. Wie schreibt man einen brief

 210. Економічне зростання

 211. Управління конфліктами в організації

 212. Види підприємств

 213. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 214. Система права і система законодавства

 215. Релігієзнавство

 216. Форми бухгалтерського обліку

 217. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 218. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 219. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 220. Природні заповідники України

 221. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 222. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 223. Комерційнi банки в Україні

 224. Коран - священна книга мусульман

 225. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 226. Художня культура Київської Русі

 227. Методика проведення предметних уроків

 228. Державний бюджет та державний борг в Україні

 229. Політична свідомість і політична культура

 230. Педагогіка як наука

 231. Філософія Ніцше

 232. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 233. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 234. Стан здоров'я населення України

 235. Доходи бюджету

 236. Мислення

 237. Форми і системи оплати праці

 238. Облік товарних операцій в торгівлі

 239. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 240. Поема Івана Франка “Мойсей”

 241. Корозія металів і способи захисту від корозії

 242. Поняття та види адміністративно правових норм

 243. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 244. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 245. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 246. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 247. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 248. Маркетингове дослідження

 249. облік власного капіталу

 250. Акціонерне товариство

 251. Глобальні проблеми людства

 252. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 253. Шкіра. Будова та функції шкіри

 254. Відносини власності

 255. Конспект Лекцій з ООП

 256. Облік розрахунків з оплати праці

 257. Плата (податок) за землю

 258. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 259. Педагогічна майстерність, її елементи

 260. Забруднювачі харчових продуктів

 261. Джерела забруднення атмосфери

 262. Документація й інвентаризація

 263. Легка атлетика

 264. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 265. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 266. Російська поезія

 267. Методи вирішення трудових конфліктів

 268. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 269. Роль мови в житті людини

 270. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 271. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 272. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 273. Договір страхування

 274. Менеджмент

 275. Поняття і види ефективності

 276. Бухгалтерський облік цінних паперів

 277. Економічне зростання. Суть і види

 278. Зовнішня торгівля України

 279. Місцеві податки та збори

 280. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 281. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 282. Василь Стус. Життя і творчість

 283. Українська література ХХ ст

 284. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 285. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 286. Логіка та методологія наукового пізнання

 287. Радіоактивний вплив радіації на людину

 288. Романо-германська правова система

 289. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 290. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 291. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 292. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 293. Організація документообігу на підприємстві

 294. Наркоманія, чума XX століття

 295. Зміст сімейного виховання

 296. Товарні і фондові біржі

 297. Оплата праці

 298. Складання й оформлення службових документів

 299. Вплив алкоголю на організм людини

 300. Бюджетна класифікація України

 301. Види і жанри публічних виступів

 302. Економічні категорії і економічні закони

 303. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 304. Банківська система України і напрями її розвитку

 305. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 306. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 307. Інфляція: стан, причини, наслідки

 308. Без мови немає народу

 309. Наркотики та наркоманія

 310. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 311. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 312. Облік доходів та витрат

 313. Сутність та структура пізнавального процесу

 314. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 315. Поведінка споживача у ринковій економіці

 316. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 317. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 318. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 319. Радіація і життєдіяльність людини

 320. Облікова політика підприємства

 321. Сільське господарство України

 322. Філософський зміст проблеми буття

 323. Алкоголізм і наслідки

 324. Військові звання збройних сил України

 325. Види виборів та виборчих систем

 326. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 327. Середньовічна культура Західної Європи

 328. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 329. Кадровий потенціал

 330. Мовний етикет українців

 331. Грошові системи

 332. Історизми та архаїзми в літературних творах

 333. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 334. Єдиний податок, фіксований податок

 335. Функції держави

 336. Державний кредит

 337. Автобіографія, стилі її написання

 338. Статути збройних сил України

 339. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 340. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 341. Номінальний та реальний ВВП

 342. Види норм права

 343. Сульфатна кислота та її солі

 344. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 345. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 346. Основні методи психологічного дослідження

 347. Політичні еліти

 348. Українські землі у ХІХ столітті

 349. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 350. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 351. Конституція Пилипа Орлика

 352. Адміністративне право

 353. Основні етапи розвитку економічної теорії

 354. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 355. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 356. Ділове листування

 357. Структура особистості і поведінкові типи

 358. Колективний договір і колективні угоди

 359. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 360. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 361. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 362. Державний бюджет України

 363. Інвестиційна політика України

 364. Поняття про особистість

 365. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 366. Якість продукції та її оцінка

 367. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 368. Договір дарування

 369. Індекси у статистиці

 370. Соціально-психологічний клімат колективу

 371. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 372. Логіка як наука і її значення

 373. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 374. Оцінювання фінансової звітності

 375. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 376. Нарахування амортизації на підприємстві

 377. Облік готової продукції та її реалізації

 378. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 379. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 380. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 381. Політологія як наука

 382. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 383. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 384. Фінансова санація підприємств

 385. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 386. Сім чудес світу

 387. Культура ділового спілкування сучасної людини

 388. Біографія Остапа Вишні

 389. Культура і цивілізація

 390. Проголошення незалежності України

 391. Дебіторська заборгованість

 392. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 393. Походження назви “Русь” і “Україна”

 394. Управління персоналом

 395. Функції та способи їх задання

 396. Предмет і методи економічної теорії

 397. Фінансові ресурси

 398. Сегментація ринку

 399. Духовна культура епохи просвітництва

 400. Автобіографія

 401. Художні промисли України

 402. Методологія економічного аналізу

 403. Поняття та види робочого часу

 404. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 405. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 406. Міжнародна торгівля

 407. Бюджетний дефіцит

 408. Безробіття і його види

 409. Електричні машини постійного струму

 410. Тероризм

 411. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 412. Економічна суть фінансових результатів

 413. Електронний документообіг

 414. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 415. Соціологія освіти

 416. Весільний обряд українців

 417. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 418. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 419. Державна влада

 420. Поняття та види юридичних осіб

 421. Сутність і функції процесу управління

 422. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 423. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 424. Опіка та піклування

 425. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 426. Функції і принципи Конституції України

 427. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 428. Нематеріальні активи

 429. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 430. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 431. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 432. Людина розумна як біологічний вид

 433. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 434. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 435. Робочі документи аудитора

 436. Економічні системи

 437. Емоції і почуття

 438. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 439. Культура Київської Русі

 440. Інвентаризація на підприємствах

 441. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 442. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 443. Мовний етикет

 444. Банківські ризики, методи вимірювання

 445. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 446. Виробництво чавуну і сталі

 447. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 448. Міжнародний поділ праці

 449. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 450. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 451. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 452. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 453. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 454. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 455. Аборт і його наслідки

 456. Фонди підприємства

 457. Економічна ситуація в Україні

 458. Заходи пожежної безпеки

 459. Українські січові стрільці

 460. Організаційні форми виховної роботи

 461. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 462. Початок Другої світової війни

 463. Робота із запитами в Access

 464. Функції грошей

 465. Стан української мови в сучасній Україні

 466. Антиінфляційна політика в Україні

 467. Біологія людини. Її складові частини

 468. Демографічний потенціал України

 469. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 470. Спадкове право

 471. Харчові добавки

 472. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 473. Жири. Мила

 474. Багатство української мови

 475. Князі Київської Русі

 476. Українське бароко

 477. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 478. Державний борг

 479. Виникнення держави

 480. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 481. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 482. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 483. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 484. Форми грошей та їх еволюція

 485. Мотивація і поведінка людини

 486. Облік нематеріальних активів

 487. Методи державного регулювання економіки

 488. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 489. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 490. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 491. Нафта, її склад і властивості

 492. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 493. Діалог

 494. Братські школи України

 495. Києво - Могилянська академія

 496. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 497. Готель «Коломия»

 498. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 499. Кредит та його суть

 500. Аналіз фінансового стану підприємств

 501. Виготовлення пластмас

 502. Достоєвський “Злочин і кара”

 503. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 504. Тварини лісу. Охорона лісу

 505. Основні засади техніки ефірного мовлення

 506. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 507. Хемосинтез і фотосинтез

 508. Теорії походження релігії

 509. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 510. Філософія Г. Сковороди

 511. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 512. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 513. Трудове право

 514. Бюджетна система України

 515. Управління асортиментом та номенклатурою

 516. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 517. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 518. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 519. Менеджмент, сутність, структура, функції

 520. Ринок капіталу та його складові

 521. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 522. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 523. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 524. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 525. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 526. Стратегічне управління

 527. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 528. Забруднення атмосфери

 529. Структура загальної психології як науки

 530. Предмет, структура і функції економічної теорії

 531. Державна мова – мова професійного спілкування

 532. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 533. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 534. Визначення кредитоспроможності позичальника

 535. Податок на додану вартість

 536. Динаміка населення земної кулі

 537. Міське та сільське населення України

 538. Дистанційне навчання

 539. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 540. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 541. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 542. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 543. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 544. Професійне та народне мистецтво

 545. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 546. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 547. Америка Південна. Опис материка

 548. Весільні пісні

 549. М’язи як частина опорно-рухової системи

 550. Особливості культури Візантії

 551. Олігополія в Україні

 552. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 553. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 554. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 555. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 556. Державний бюджет України, доходи та видатки

 557. Судова система України

 558. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 559. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 560. Верховна рада

 561. Роман Олеся Гончара “Собор”

 562. Вплив нітратів на людський організм

 563. Філософія Стародавньої Індії

 564. Травлення. Органи травлення

 565. Звіт з практики у відділі рацс

 566. Унітарна держава - переваги та недоліки

 567. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 568. Особливості українського барокко

 569. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 570. Державне регулювання цін та інфляції

 571. Соціальні організації

 572. Облік касових операцій

 573. Цінова політика підприємства

 574. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 575. Економіка Дніпропетровської області

 576. Склад, функції та значення крові

 577. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 578. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 579. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 580. Гроші

 581. Суть, оцінка основних фондів

 582. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 583. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 584. Філософія. Її предмет та функції

 585. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 586. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 587. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 588. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 589. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 590. Поет-лірик Олександр Олесь

 591. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 592. Сценарій дня Перемоги

 593. Молоко і молочні продукти

 594. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 595. Економічний аналіз

 596. Основні етапи становлення української державності

 597. Матриці. Загальна інформація

 598. Аналіз прямих витрат

 599. Зовнішня політика України

 600. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 601. Монетарна політика і її інструменти

 602. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 603. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 604. Комплексне дослідження ринку

 605. Аналіз показників ліквідності підприємства

 606. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 607. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 608. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 609. Мовна скарбничка

 610. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 611. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 612. Основні дидактичні системи

 613. Принципи діалектики

 614. Енергозбереження в сучасній Україні

 615. Теорія виробництва

 616. Культурні епохи

 617. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 618. Макроекономічні показники

 619. Україна в першій світовій війні

 620. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 621. Загальна частина характеристика підприємства

 622. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 623. Стратегічний маркетинг

 624. Харчові отруєння

 625. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 626. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 627. Банківська система України

 628. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 629. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 630. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 631. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 632. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 633. Ізомерія органічних речовин

 634. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 635. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 636. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 637. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 638. Мікроекономіка. Шпори

 639. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 640. Інтерференція світла

 641. Соціально-трудові відносини

 642. Філософія Нового часу

 643. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 644. Сучасні моделі стратегічного планування

 645. Екологічні проблеми людства

 646. Динаміка розвитку культури

 647. Організація виробництва РМІ

 648. Монополія і досконала конкуренція

 649. внутрішня торгівля

 650. Предмет, методи і функції макроекономіки

 651. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 652. Надання першої медичної допомоги

 653. Українська мова

 654. Основні етапи розвитку української державності

 655. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 656. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 657. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 658. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 659. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 660. Сутність державного регулювання економіки

 661. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 662. Облікова політика

 663. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 664. Розвиток ринкової економіки в Україні

 665. Основні напрями сучасної економічної теорії

 666. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 667. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 668. Злочини та покарання за Законами Ману

 669. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 670. Поняття і ознаки юридичної особи

 671. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 672. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 673. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 674. Основні напрямки психології 19-20 століття

 675. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 676. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 677. Козацька символіка

 678. Склад повітря

 679. Фрейдизм і неофрейдизм

 680. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 681. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 682. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 683. Економічна суть ринку праці

 684. Найпродуктивніші суфікси

 685. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 686. Форми та види підприємницької діяльності

 687. Походження та сутність держави

 688. Моніторинг навколишнього середовища

 689. Поняття, завдання та об’єкти екології

 690. Фізична культура у сучасному суспільстві

 691. Основи організації фінансів підприємств

 692. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 693. Альберт Камю

 694. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 695. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 696. Майбутнє України

 697. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 698. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 699. Планування, стадії і процедури аудиту

 700. Свобода – основна умова розвитку особистості

 701. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 702. Кирило-Мефодіївське товариство

 703. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 704. Синтаксис тексту

 705. Стратегія розвитку підприємства

 706. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 707. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 708. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 709. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 710. Біблія – як пам’ятка культури

 711. Зброя масового знищення

 712. Княгиня Ольга

 713. Вібрація

 714. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 715. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 716. Національна кредитна система

 717. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 718. Платіжний баланс

 719. Політичні еліти і політичне лідерство

 720. Ознаки та принципи правової держави

 721. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 722. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 723. Маркетинг на ринку страхових послуг

 724. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 725. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 726. Сутність і функції страхування

 727. Шляхи формування правової держави в Україні

 728. Аудиторський ризик

 729. Міжнародний маркетинг

 730. Сутність фінансів

 731. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 732. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 733. Кредит у ринковій економіці

 734. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 735. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 736. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 737. Теорія гена. Генетичні закони

 738. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 739. Держава та право України

 740. Товарне та натуральне виробництво

 741. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 742. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 743. Сутність держави. Функції держави

 744. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 745. Все про мову ділових паперів

 746. Гігієна харчування

 747. Іслам

 748. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 749. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 750. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 751. Німецька класична філософія

 752. Демографія (шпаргалка)

 753. Механізм держави

 754. Акти державного управління

 755. Екологічні закони

 756. Фінансове право України

 757. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 758. Відносини власності

 759. Колективні трудові спори

 760. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 761. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 762. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 763. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 764. Свідомість

 765. Молодіжні субкультури

 766. Облік готової продукції

 767. Маркетингова цінова політика підприємства

 768. Кожна дитина має право

 769. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 770. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 771. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 772. Господарське право (Шпори)

 773. Роздрібна торговельна мережа

 774. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 775. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 776. Система цивільного права України

 777. Історія Києво-Могилянської академії

 778. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 779. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 780. Політика та мораль

 781. Козацький дитячий та юнацький рух

 782. Корінь, особливості його будови та функцій

 783. Персонал підприємства

 784. Облік виробництва

 785. Традиції українського народу

 786. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 787. Тестові завдання з укр.мови

 788. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 789. Молодіжні субкультури

 790. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 791. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 792. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 793. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 794. Розвиток охорони праці в Україні

 795. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 796. Кошторисне фінансування

 797. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 798. Інфраструктура

 799. Комахи з неповним перетворенням

 800. Предмет та методологія теорії держави і права

 801. Види господарських товариств, їх характеристика

 802. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 803. Традиційні види господарської діяльності

 804. Курсовий проект з виробничого навчання

 805. Будова рослин

 806. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 807. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 808. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 809. Організація праці менеджера

 810. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 811. Українські вчені

 812. Історія логіки

 813. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 814. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 815. Етикет

 816. Системи оплати праці на підприємстві

 817. Економічна конкуренція

 818. Царство Гриби. Загальна характеристика

 819. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 820. Еволюція управлінської думки

 821. Сутність регіональної політики

 822. Обмеженість виробничих ресурсів

 823. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 824. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 825. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 826. Місцеві збори

 827. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 828. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 829. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 830. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 831. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 832. Ринкова пропозиція та її еластичність

 833. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 834. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 835. Дії з векторами

 836. Система пенсійного забезпечення в Україні

 837. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 838. Особистість у системі соціальних зв`язків

 839. Діловодство як функція управління

 840. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 841. Історія походження реклами

 842. Наука екологія, її завдання і цілі

 843. Особливості створення документів

 844. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 845. Елементи управління формами баз даних Access

 846. Якість і конкурентоспроможність продукції

 847. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 848. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 849. Лікарські рослини

 850. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 851. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 852. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 853. Мовний етикет

 854. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 855. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 856. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 857. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 858. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 859. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 860. Прикладне програмне забезпечення

 861. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 862. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 863. Вишивка Снятинщини

 864. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 865. Микола Гоголь, життя та творчість

 866. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 867. Закон заперечення заперечення

 868. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 869. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 870. Фотографія робочого часу

 871. Аудиторські висновки та їх види

 872. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 873. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 874. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 875. Природа та сутність податку на прибуток

 876. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 877. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 878. Споживання та заощадження

 879. Інноваційні процеси

 880. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 881. Підприємництво і підприємство

 882. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 883. Поняття біосфери

 884. Царство гриби

 885. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 886. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 887. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 888. Принципи обліку основних господарських процесів

 889. Влада як соціальний феномен

 890. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 891. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 892. Поняття про знаки, їх класифікація

 893. Товариство з обмеженою відповідальністю

 894. Україна в світових інтеграційних процесах

 895. Курс з Новітної історії

 896. Поняття і завдання діловодства

 897. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 898. Склад та види собівартості

 899. Виробничі кооперативи

 900. Національна економіка

 901. Теплові двигуни

 902. Облік валових витрат і валових доходів

 903. Сучасна мовна ситуація в Україні

 904. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 905. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 906. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 907. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 908. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 909. Регулювання ЗЕД в Україні

 910. Фінансові ресурси бюджетних установ

 911. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 912. Психологія підлітків

 913. Суть, форми і причини інфляції

 914. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 915. Суть поняття виробництва, його складові

 916. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 917. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 918. Готель «Князь Олег»

 919. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 920. Виробничі процеси

 921. Життя та творчість Дмитра Павличка

 922. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 923. Стендаль (1783 – 1842)

 924. Правова статистика

 925. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 926. Фінансова діяльність

 927. Екологічні проблеми

 928. Світовий ринок послуг

 929. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 930. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 931. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 932. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 933. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 934. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 935. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 936. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 937. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 938. Системний аналіз

 939. Державний борг. Обслуговування та управління

 940. Поняття тлумачення норм права

 941. Інформаційні бази даних

 942. Функції і типи комерційних банків

 943. Сім’я як мала соціальна група

 944. Ссавці. Загальна інформація

 945. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 946. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 947. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 948. Судимість. Строки погашення судимості

 949. Поняття, функції та методи управління

 950. Суть світового ринку і його структура

 951. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 952. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 953. Міфологія Стародавньої Греції

 954. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 955. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 956. Біологія людини. Її складові частини

 957. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 958. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 959. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 960. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 961. Видатки бюджету України

 962. Алотропія та її значення

 963. Поняття та види часу відпочинку

 964. Зародження писемності в Україні

 965. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 966. Версальсько-Вашингтонська система

 967. Українські вчені у фізиці

 968. Проблеми української термінології

 969. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 970. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 971. Громадське харчування

 972. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 973. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 974. Облік праці, її оплати

 975. Типи червів

 976. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 977. Природні іонізуючі випромінювання

 978. Теорія масової комунікації

 979. Міжнародно-правове регулювання праці

 980. Система управління бази даних

 981. Загальні умови укладання трудового договору

 982. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 983. Інформація в системі маркетингу

 984. Гіпотеза, її структура та види

 985. Легітимність влади

 986. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 987. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 988. Видатні українські мовознавці різних періодів

 989. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 990. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 991. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 992. Виготовлення виробів з лози

 993. Естафети з фізичного виховання

 994. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 995. Фінансова cистема України

 996. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 997. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 998. Монополія і конкуренція

 999. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 1000. Пагін, особливості його будови та функції