На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Стилі мовлення

 4. Амортизація та методи її нарахування

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 14. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Коспект Логістика

 17. Народні символи України

 18. Стилі сучасної української літературної мови

 19. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 23. Документування діяльності по кадрах

 24. Міжнародна торгівля

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 28. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 29. Податкова система України

 30. Податок на прибуток

 31. Основні вимоги до оформлення документів

 32. Реквізити документів

 33. Прийняття управлінських рішень

 34. Природно-ресурсний потенціал України

 35. Урок: типи і структура

 36. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 37. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 38. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 39. Кадрове діловодство

 40. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 41. Т.Г.Шевченко - художник

 42. Облік зобов’язань

 43. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 44. Облік основних засобів

 45. Бюджетна система України

 46. Методика складання і аудит фінансової звітності

 47. Заробітна плата, форми і системи

 48. Основи фінансової звітності

 49. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 50. Трипільська культура

 51. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 52. Витрати виробництва і прибуток

 53. Політологія (шпаргалки)

 54. Демографічні проблеми людства

 55. Облік витрат на підприємстві

 56. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 57. Інформаційні технології

 58. Епоха Просвітництва та її основні риси

 59. Форми державного правління

 60. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 61. Структура та інфраструктура ринку

 62. Фінансовий аналіз діяльності

 63. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 64. Походження, суть та функції грошей

 65. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 66. Антична культура

 67. Культура епохи відродження

 68. Лідерство і керівництво

 69. Психологія спілкування

 70. Походження і розвиток украінської мови

 71. Службові відрядження

 72. Планування діяльності підприємства

 73. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 74. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 75. Проблеми безробіття в Україні

 76. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 77. Невербальні засоби комунікації

 78. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 79. Філософія середньовіччя

 80. Класифікація надзвичайних ситуацій

 81. Джерела української фразеології

 82. Тварини Червоної Книги

 83. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 84. Соціологія девіантної поведінки

 85. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 86. Облік праці та заробітної плати

 87. Фінансова система

 88. Вплив діяльності людини на довкілля

 89. Технології навчання

 90. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 91. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 92. Сутність та еволюція менеджменту

 93. Менеджмент - наука управління

 94. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 95. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 96. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 97. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 98. Організація обліку поточних зобов’язань

 99. Поняття світогляду та його основні риси

 100. Підприємство, його суть, види і функції

 101. Іншомовні слова в українській мові

 102. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 103. Форма держави

 104. Баланс підприємства

 105. Функції менеджменту та їх характеристика

 106. Стратегія діяльності підприємства

 107. Припинення трудового договору

 108. Багатство української мови

 109. Культурологічна концепція

 110. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 111. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 112. Адміністративні правопорушення

 113. Методи соціально-педагогічних досліджень

 114. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 115. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 116. Товар і його властивості

 117. Облік виробничих запасів

 118. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 119. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 120. Планування

 121. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 122. Історія української культури

 123. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 124. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 125. Основні засоби підприємства

 126. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 127. Зміст трудового договору

 128. Фінансова діяльність підприємств

 129. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 130. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 131. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 132. Види та жанри живопису

 133. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 134. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 135. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 136. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 137. Шпори з логіки

 138. Місцеве самоврядування в Україні

 139. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 140. Мотивування та стимулювання персоналу

 141. Валютні курси і валютна політика

 142. Поняття про власний капітал

 143. Трудові книжки

 144. Організаційно розпорядчі документи

 145. Філософія Івана Франка

 146. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 147. Європейський Союз

 148. Засоби індивідуального захисту

 149. Маркетинг туристичних посуг

 150. Договір перевезення

 151. Психологія як наука

 152. Конституційне право України

 153. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 154. Організація як функція управління

 155. Звіт по навчально-виробничій практиці

 156. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 157. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 158. Свідомість

 159. Доходи місцевих бюджетів

 160. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 161. Міжнародна міграція робочої сили

 162. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 163. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 164. Сценарій новорічного свята

 165. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 166. Валовий внутрішній продукт

 167. Екосистема поняття, властивості, типи

 168. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 169. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 170. Форми власності

 171. Аудит обліку основних засобів

 172. Соціальні конфлікти

 173. Основні типи та форми власності

 174. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 175. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 176. Предмет і методологічні основи психології управління

 177. Поняття та ознаки держави

 178. Фінансові ресурси підприємств

 179. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 180. Банкрутство підприємства

 181. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 182. Національна економіка, її суть та ознаки

 183. Розвиток творчої особистості

 184. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 185. Традиції українського народу

 186. Основи організації бухгалтерського обліку

 187. Фінансовий механізм

 188. Творчість та життя Л.Костенко

 189. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 190. Нафта та нафтопереробка

 191. Бюджетна система України

 192. Поняття і ознаки демократії

 193. Життя – найкраща цінність

 194. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 195. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 196. Глобальні екологічні проблеми

 197. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 198. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 199. Фінансові результати діяльності підприємства

 200. Роди і жанри літератури

 201. Управління підприємством

 202. Поняття і сутність менеджменту

 203. Філософія Нового часу

 204. Wie schreibt man einen brief

 205. Економічне зростання

 206. Облік власного капіталу

 207. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 208. Види підприємств

 209. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 210. Управління конфліктами в організації

 211. Релігієзнавство

 212. Форми бухгалтерського обліку

 213. Система права і система законодавства

 214. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 215. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 216. Комерційнi банки в Україні

 217. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 218. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 219. Природні заповідники України

 220. Державний бюджет та державний борг в Україні

 221. Коран - священна книга мусульман

 222. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 223. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 224. Політична свідомість і політична культура

 225. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 226. Форми і системи оплати праці

 227. Облік товарних операцій в торгівлі

 228. Філософія Ніцше

 229. Мислення

 230. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 231. Поняття та види адміністративно правових норм

 232. Методика проведення предметних уроків

 233. Поема Івана Франка “Мойсей”

 234. Педагогіка як наука

 235. Доходи бюджету

 236. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 237. Акціонерне товариство

 238. Глобальні проблеми людства

 239. Художня культура Київської Русі

 240. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 241. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 242. Коротка історія книги

 243. Облік розрахунків з оплати праці

 244. Стан здоров'я населення України

 245. Корозія металів і способи захисту від корозії

 246. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 247. Плата (податок) за землю

 248. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 249. Маркетингове дослідження

 250. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 251. Конспект Лекцій з ООП

 252. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 253. Відносини власності

 254. облік власного капіталу

 255. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 256. Службові частини мови

 257. Шкіра. Будова та функції шкіри

 258. Документація й інвентаризація

 259. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 260. Забруднювачі харчових продуктів

 261. Джерела забруднення атмосфери

 262. Легка атлетика

 263. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 264. Договір страхування

 265. Менеджмент

 266. Місцеві податки та збори

 267. Зовнішня торгівля України

 268. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 269. Економічне зростання. Суть і види

 270. Методи вирішення трудових конфліктів

 271. Бухгалтерський облік цінних паперів

 272. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 273. Російська поезія

 274. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 275. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 276. Поняття і види ефективності

 277. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 278. Василь Стус. Життя і творчість

 279. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 280. Логіка та методологія наукового пізнання

 281. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 282. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 283. Наркоманія, чума XX століття

 284. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 285. Романо-германська правова система

 286. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 287. Оплата праці

 288. Організація документообігу на підприємстві

 289. Зміст сімейного виховання

 290. Види і жанри публічних виступів

 291. Товарні і фондові біржі

 292. Українська література ХХ ст

 293. Бюджетна класифікація України

 294. Роль мови в житті людини

 295. Банківська система України і напрями її розвитку

 296. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 297. Економічні категорії і економічні закони

 298. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 299. Педагогічна майстерність, її елементи

 300. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 301. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 302. Складання й оформлення службових документів

 303. Інфляція: стан, причини, наслідки

 304. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 305. Облік доходів та витрат

 306. Поведінка споживача у ринковій економіці

 307. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 308. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 309. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 310. Вплив алкоголю на організм людини

 311. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 312. Сутність та структура пізнавального процесу

 313. Алкоголізм і наслідки

 314. Філософський зміст проблеми буття

 315. Радіоактивний вплив радіації на людину

 316. Сільське господарство України

 317. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 318. Радіація і життєдіяльність людини

 319. Види виборів та виборчих систем

 320. Наркотики та наркоманія

 321. Єдиний податок, фіксований податок

 322. Середньовічна культура Західної Європи

 323. Автобіографія, стилі її написання

 324. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 325. Грошові системи

 326. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 327. Функції держави

 328. Державний кредит

 329. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 330. Облікова політика підприємства

 331. Кадровий потенціал

 332. Мовний етикет українців

 333. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 334. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 335. Види норм права

 336. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 337. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 338. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 339. Політичні еліти

 340. Українські землі у ХІХ столітті

 341. Структура особистості і поведінкові типи

 342. Статути збройних сил України

 343. Основні етапи розвитку економічної теорії

 344. Колективний договір і колективні угоди

 345. Номінальний та реальний ВВП

 346. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 347. Сульфатна кислота та її солі

 348. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 349. Конституція Пилипа Орлика

 350. Військові звання збройних сил України

 351. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 352. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 353. Державний бюджет України

 354. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 355. Якість продукції та її оцінка

 356. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 357. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 358. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 359. Без мови немає народу

 360. Інвестиційна політика України

 361. Договір дарування

 362. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 363. Соціально-психологічний клімат колективу

 364. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 365. Нарахування амортизації на підприємстві

 366. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 367. Адміністративне право

 368. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 369. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 370. Політологія як наука

 371. Поняття про особистість

 372. Логіка як наука і її значення

 373. Оцінювання фінансової звітності

 374. Облік готової продукції та її реалізації

 375. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 376. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 377. Біографія Остапа Вишні

 378. Культура і цивілізація

 379. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 380. Сім чудес світу

 381. Дебіторська заборгованість

 382. Управління персоналом

 383. Предмет і методи економічної теорії

 384. Фінансова санація підприємств

 385. Фінансові ресурси

 386. Сегментація ринку

 387. Проголошення незалежності України

 388. Основні методи психологічного дослідження

 389. Функції та способи їх задання

 390. Індекси у статистиці

 391. Методологія економічного аналізу

 392. Поняття та види робочого часу

 393. Автобіографія

 394. Міжнародна торгівля

 395. Бюджетний дефіцит

 396. Тероризм

 397. Духовна культура епохи просвітництва

 398. Безробіття і його види

 399. Художні промисли України

 400. Економічна суть фінансових результатів

 401. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 402. Історизми та архаїзми в літературних творах

 403. Походження назви “Русь” і “Україна”

 404. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 405. Культура ділового спілкування сучасної людини

 406. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 407. Ділове листування

 408. Соціологія освіти

 409. Весільний обряд українців

 410. Електронний документообіг

 411. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 412. Поняття та види юридичних осіб

 413. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 414. Державна влада

 415. Сутність і функції процесу управління

 416. Опіка та піклування

 417. Електричні машини постійного струму

 418. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 419. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 420. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 421. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 422. Культура Київської Русі

 423. Емоції і почуття

 424. Економічні системи

 425. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 426. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 427. Інвентаризація на підприємствах

 428. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 429. Нематеріальні активи

 430. Банківські ризики, методи вимірювання

 431. Мовний етикет

 432. Робочі документи аудитора

 433. Функції і принципи Конституції України

 434. Міжнародний поділ праці

 435. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 436. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 437. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 438. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 439. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 440. Аборт і його наслідки

 441. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 442. Фонди підприємства

 443. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 444. Людина розумна як біологічний вид

 445. Українські січові стрільці

 446. Початок Другої світової війни

 447. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 448. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 449. Функції грошей

 450. Заходи пожежної безпеки

 451. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 452. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 453. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 454. Економічна ситуація в Україні

 455. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 456. Організаційні форми виховної роботи

 457. Робота із запитами в Access

 458. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 459. Українське бароко

 460. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 461. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 462. Антиінфляційна політика в Україні

 463. Демографічний потенціал України

 464. Державний борг

 465. Князі Київської Русі

 466. Харчові добавки

 467. Спадкове право

 468. Форми грошей та їх еволюція

 469. Облік нематеріальних активів

 470. Методи державного регулювання економіки

 471. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 472. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 473. Жири. Мила

 474. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 475. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 476. Діалог

 477. Мотивація і поведінка людини

 478. Виникнення держави

 479. Києво - Могилянська академія

 480. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 481. Аналіз фінансового стану підприємств

 482. Кредит та його суть

 483. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 484. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 485. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 486. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 487. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 488. Достоєвський “Злочин і кара”

 489. Біологія людини. Її складові частини

 490. Виробництво чавуну і сталі

 491. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 492. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 493. Стан української мови в сучасній Україні

 494. Теорії походження релігії

 495. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 496. Філософія Г. Сковороди

 497. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 498. Готель «Коломия»

 499. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 500. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 501. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 502. Управління асортиментом та номенклатурою

 503. Бюджетна система України

 504. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 505. Виготовлення пластмас

 506. Трудове право

 507. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 508. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 509. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 510. Основні засади техніки ефірного мовлення

 511. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 512. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 513. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 514. Стратегічне управління

 515. Менеджмент, сутність, структура, функції

 516. Забруднення атмосфери

 517. Тварини лісу. Охорона лісу

 518. Структура загальної психології як науки

 519. Братські школи України

 520. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 521. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 522. Визначення кредитоспроможності позичальника

 523. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 524. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 525. Податок на додану вартість

 526. Динаміка населення земної кулі

 527. Предмет, структура і функції економічної теорії

 528. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 529. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 530. Америка Південна. Опис материка

 531. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 532. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 533. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 534. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 535. Ринок капіталу та його складові

 536. Міське та сільське населення України

 537. Професійне та народне мистецтво

 538. Державна мова – мова професійного спілкування

 539. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 540. Державний бюджет України, доходи та видатки

 541. Судова система України

 542. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 543. Особливості культури Візантії

 544. Дистанційне навчання

 545. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 546. Верховна рада

 547. Роман Олеся Гончара “Собор”

 548. Філософія Стародавньої Індії

 549. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 550. Державне регулювання цін та інфляції

 551. М’язи як частина опорно-рухової системи

 552. Особливості українського барокко

 553. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 554. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 555. Цінова політика підприємства

 556. Облік касових операцій

 557. Весільні пісні

 558. Соціальні організації

 559. Травлення. Органи травлення

 560. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 561. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 562. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 563. Філософія. Її предмет та функції

 564. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 565. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 566. Гроші

 567. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 568. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 569. Суть, оцінка основних фондів

 570. Олігополія в Україні

 571. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 572. Сценарій дня Перемоги

 573. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 574. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 575. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 576. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 577. Економічний аналіз

 578. Склад, функції та значення крові

 579. Аналіз прямих витрат

 580. Монетарна політика і її інструменти

 581. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 582. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 583. Вплив нітратів на людський організм

 584. Аналіз показників ліквідності підприємства

 585. Економіка Дніпропетровської області

 586. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 587. Нафта, її склад і властивості

 588. Поет-лірик Олександр Олесь

 589. Комплексне дослідження ринку

 590. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 591. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 592. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 593. Зовнішня політика України

 594. Молоко і молочні продукти

 595. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 596. Матриці. Загальна інформація

 597. Принципи діалектики

 598. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 599. Мовна скарбничка

 600. Україна в першій світовій війні

 601. Теорія виробництва

 602. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 603. Хемосинтез і фотосинтез

 604. Енергозбереження в сучасній Україні

 605. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 606. Багатство української мови

 607. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 608. Загальна частина характеристика підприємства

 609. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 610. Основні дидактичні системи

 611. Макроекономічні показники

 612. Унітарна держава - переваги та недоліки

 613. Харчові отруєння

 614. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 615. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 616. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 617. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 618. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 619. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 620. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 621. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 622. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 623. Стратегічний маркетинг

 624. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 625. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 626. Соціально-трудові відносини

 627. Філософія Нового часу

 628. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 629. Екологічні проблеми людства

 630. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 631. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 632. Сучасні моделі стратегічного планування

 633. Динаміка розвитку культури

 634. Монополія і досконала конкуренція

 635. Надання першої медичної допомоги

 636. внутрішня торгівля

 637. Українська мова

 638. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 639. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 640. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 641. Облікова політика

 642. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 643. Основні етапи розвитку української державності

 644. Сутність державного регулювання економіки

 645. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 646. Розвиток ринкової економіки в Україні

 647. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 648. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 649. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 650. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 651. Культурні епохи

 652. Організація виробництва РМІ

 653. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 654. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 655. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 656. Основні напрямки психології 19-20 століття

 657. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 658. Фрейдизм і неофрейдизм

 659. Поняття і ознаки юридичної особи

 660. Економічна суть ринку праці

 661. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 662. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 663. Банківська система України

 664. Предмет, методи і функції макроекономіки

 665. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 666. Злочини та покарання за Законами Ману

 667. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 668. Моніторинг навколишнього середовища

 669. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 670. Основні етапи становлення української державності

 671. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 672. Форми та види підприємницької діяльності

 673. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 674. Козацька символіка

 675. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 676. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 677. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 678. Звіт з практики у відділі рацс

 679. Майбутнє України

 680. Основні напрями сучасної економічної теорії

 681. Планування, стадії і процедури аудиту

 682. Поняття, завдання та об’єкти екології

 683. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 684. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 685. Синтаксис тексту

 686. Свобода – основна умова розвитку особистості

 687. Стратегія розвитку підприємства

 688. Найпродуктивніші суфікси

 689. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 690. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 691. Княгиня Ольга

 692. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 693. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 694. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 695. Зброя масового знищення

 696. Походження та сутність держави

 697. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 698. Вібрація

 699. Національна кредитна система

 700. Основи організації фінансів підприємств

 701. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 702. Платіжний баланс

 703. Альберт Камю

 704. Кирило-Мефодіївське товариство

 705. Фізична культура у сучасному суспільстві

 706. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 707. Біблія – як пам’ятка культури

 708. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 709. Сутність фінансів

 710. Міжнародний маркетинг

 711. Сутність і функції страхування

 712. Склад повітря

 713. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 714. Маркетинг на ринку страхових послуг

 715. Шляхи формування правової держави в Україні

 716. Політичні еліти і політичне лідерство

 717. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 718. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 719. Аудиторський ризик

 720. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 721. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 722. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 723. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 724. Кредит у ринковій економіці

 725. Інтерференція світла

 726. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 727. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 728. Іслам

 729. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 730. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 731. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 732. Держава та право України

 733. Ознаки та принципи правової держави

 734. Сутність держави. Функції держави

 735. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 736. Німецька класична філософія

 737. Акти державного управління

 738. Екологічні закони

 739. Колективні трудові спори

 740. Теорія гена. Генетичні закони

 741. Фінансове право України

 742. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 743. Все про мову ділових паперів

 744. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 745. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 746. Облік готової продукції

 747. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 748. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 749. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 750. Кожна дитина має право

 751. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 752. Господарське право (Шпори)

 753. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 754. Свідомість

 755. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 756. Система цивільного права України

 757. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 758. Історія Києво-Могилянської академії

 759. Ізомерія органічних речовин

 760. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 761. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 762. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 763. Роздрібна торговельна мережа

 764. Маркетингова цінова політика підприємства

 765. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 766. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 767. Товарне та натуральне виробництво

 768. Механізм держави

 769. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 770. Демографія (шпаргалка)

 771. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 772. Козацький дитячий та юнацький рух

 773. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 774. Персонал підприємства

 775. Відносини власності

 776. Політика та мораль

 777. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 778. Облік виробництва

 779. Мікроекономіка. Шпори

 780. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 781. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 782. Тестові завдання з укр.мови

 783. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 784. Інфраструктура

 785. Розвиток охорони праці в Україні

 786. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 787. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 788. Організація праці менеджера

 789. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 790. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 791. Кошторисне фінансування

 792. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 793. Види господарських товариств, їх характеристика

 794. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 795. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 796. Курсовий проект з виробничого навчання

 797. Системи оплати праці на підприємстві

 798. Економічна конкуренція

 799. Предмет та методологія теорії держави і права

 800. Гігієна харчування

 801. Будова рослин

 802. Українські вчені

 803. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 804. Етикет

 805. Історія логіки

 806. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 807. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 808. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 809. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 810. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 811. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 812. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 813. Еволюція управлінської думки

 814. Система пенсійного забезпечення в Україні

 815. Місцеві збори

 816. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 817. Молодіжні субкультури

 818. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 819. Наука екологія, її завдання і цілі

 820. Ринкова пропозиція та її еластичність

 821. Якість і конкурентоспроможність продукції

 822. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 823. Діловодство як функція управління

 824. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 825. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 826. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 827. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 828. Особистість у системі соціальних зв`язків

 829. Традиційні види господарської діяльності

 830. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 831. Мовний етикет

 832. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 833. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 834. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 835. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 836. Микола Гоголь, життя та творчість

 837. Елементи управління формами баз даних Access

 838. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 839. Корінь, особливості його будови та функцій

 840. Обмеженість виробничих ресурсів

 841. Вишивка Снятинщини

 842. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 843. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 844. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 845. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 846. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 847. Особливості створення документів

 848. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 849. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 850. Аудиторські висновки та їх види

 851. Царство Гриби. Загальна характеристика

 852. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 853. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 854. Природа та сутність податку на прибуток

 855. Споживання та заощадження

 856. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 857. Сутність регіональної політики

 858. Прикладне програмне забезпечення

 859. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 860. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 861. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 862. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 863. Інноваційні процеси

 864. Лікарські рослини

 865. Поняття біосфери

 866. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 867. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 868. Історія походження реклами

 869. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 870. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 871. Товариство з обмеженою відповідальністю

 872. Фотографія робочого часу

 873. Царство гриби

 874. Влада як соціальний феномен

 875. Традиції українського народу

 876. Курс з Новітної історії

 877. Національна економіка

 878. Склад та види собівартості

 879. Принципи обліку основних господарських процесів

 880. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 881. Облік валових витрат і валових доходів

 882. Суть, форми і причини інфляції

 883. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 884. Регулювання ЗЕД в Україні

 885. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 886. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 887. Виробничі кооперативи

 888. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 889. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 890. Україна в світових інтеграційних процесах

 891. Психологія підлітків

 892. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 893. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 894. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 895. Підприємництво і підприємство

 896. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 897. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 898. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 899. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 900. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 901. Комахи з неповним перетворенням

 902. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 903. Стендаль (1783 – 1842)

 904. Готель «Князь Олег»

 905. Фінансова діяльність

 906. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 907. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 908. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 909. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 910. Суть поняття виробництва, його складові

 911. Виробничі процеси

 912. Поняття тлумачення норм права

 913. Світовий ринок послуг

 914. Державний борг. Обслуговування та управління

 915. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 916. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 917. Правова статистика

 918. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 919. Інформаційні бази даних

 920. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 921. Поняття, функції та методи управління

 922. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 923. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 924. Суть світового ринку і його структура

 925. Дії з векторами

 926. Видатки бюджету України

 927. Функції і типи комерційних банків

 928. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 929. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 930. Сім’я як мала соціальна група

 931. Сучасна мовна ситуація в Україні

 932. Поняття та види часу відпочинку

 933. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 934. Біологія людини. Її складові частини

 935. Екологічні проблеми

 936. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 937. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 938. Фінансові ресурси бюджетних установ

 939. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 940. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 941. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 942. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 943. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 944. Життя та творчість Дмитра Павличка

 945. Проблеми української термінології

 946. Зародження писемності в Україні

 947. Громадське харчування

 948. Облік праці, її оплати

 949. Системний аналіз

 950. Природні іонізуючі випромінювання

 951. Легітимність влади

 952. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 953. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 954. Закон заперечення заперечення

 955. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 956. Ссавці. Загальна інформація

 957. Міфологія Стародавньої Греції

 958. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 959. Міжнародно-правове регулювання праці

 960. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 961. Судимість. Строки погашення судимості

 962. Типи червів

 963. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 964. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 965. Теорія масової комунікації

 966. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 967. Фінансова cистема України

 968. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 969. Інформація в системі маркетингу

 970. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 971. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 972. Поняття про знаки, їх класифікація

 973. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 974. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 975. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 976. Молодіжні субкультури

 977. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 978. Алотропія та її значення

 979. Французький класичний реалізм в літературі

 980. Монополія і конкуренція

 981. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 982. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 983. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 984. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 985. Аналіз чистого прибутку

 986. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 987. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 988. Система управління бази даних

 989. Сутність і завдання організації праці

 990. Українські вчені у фізиці

 991. Банківська система

 992. Фінансова політика, сутність податкової системи

 993. Інтеграція України у світове господарство

 994. Бджоли та продукти бджільництва

 995. Вартість цінних паперів, її визначення

 996. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 997. Англійський романтизм

 998. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 999. Економічна природа та значення ПДВ

 1000. Основи теорії виникнення держави і права