На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Амортизація та методи її нарахування

 4. Стилі мовлення

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 14. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Коспект Логістика

 17. Стилі сучасної української літературної мови

 18. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 19. Народні символи України

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 23. Документування діяльності по кадрах

 24. Міжнародна торгівля

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 28. Податкова система України

 29. Податок на прибуток

 30. Основні вимоги до оформлення документів

 31. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 32. Реквізити документів

 33. Прийняття управлінських рішень

 34. Природно-ресурсний потенціал України

 35. Урок: типи і структура

 36. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 37. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 38. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 39. Кадрове діловодство

 40. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 41. Т.Г.Шевченко - художник

 42. Облік зобов’язань

 43. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 44. Облік основних засобів

 45. Бюджетна система України

 46. Методика складання і аудит фінансової звітності

 47. Заробітна плата, форми і системи

 48. Основи фінансової звітності

 49. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 50. Трипільська культура

 51. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 52. Витрати виробництва і прибуток

 53. Політологія (шпаргалки)

 54. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 55. Облік витрат на підприємстві

 56. Демографічні проблеми людства

 57. Інформаційні технології

 58. Форми державного правління

 59. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 60. Структура та інфраструктура ринку

 61. Фінансовий аналіз діяльності

 62. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 63. Походження, суть та функції грошей

 64. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 65. Антична культура

 66. Культура епохи відродження

 67. Лідерство і керівництво

 68. Психологія спілкування

 69. Планування діяльності підприємства

 70. Службові відрядження

 71. Походження і розвиток украінської мови

 72. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 73. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 74. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 75. Епоха Просвітництва та її основні риси

 76. Невербальні засоби комунікації

 77. Філософія середньовіччя

 78. Проблеми безробіття в Україні

 79. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 80. Класифікація надзвичайних ситуацій

 81. Джерела української фразеології

 82. Тварини Червоної Книги

 83. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 84. Соціологія девіантної поведінки

 85. Фінансова система

 86. Облік праці та заробітної плати

 87. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 88. Технології навчання

 89. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 90. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 91. Вплив діяльності людини на довкілля

 92. Сутність та еволюція менеджменту

 93. Менеджмент - наука управління

 94. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 95. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 96. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 97. Організація обліку поточних зобов’язань

 98. Поняття світогляду та його основні риси

 99. Підприємство, його суть, види і функції

 100. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 101. Форма держави

 102. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 103. Баланс підприємства

 104. Функції менеджменту та їх характеристика

 105. Стратегія діяльності підприємства

 106. Припинення трудового договору

 107. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 108. Культурологічна концепція

 109. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 110. Адміністративні правопорушення

 111. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 112. Методи соціально-педагогічних досліджень

 113. Багатство української мови

 114. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 115. Товар і його властивості

 116. Облік виробничих запасів

 117. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 118. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 119. Планування

 120. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 121. Іншомовні слова в українській мові

 122. Історія української культури

 123. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 124. Основні засоби підприємства

 125. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 126. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 127. Зміст трудового договору

 128. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 129. Фінансова діяльність підприємств

 130. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 131. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 132. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 133. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 134. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 135. Види та жанри живопису

 136. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 137. Шпори з логіки

 138. Місцеве самоврядування в Україні

 139. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 140. Валютні курси і валютна політика

 141. Поняття про власний капітал

 142. Мотивування та стимулювання персоналу

 143. Трудові книжки

 144. Організаційно розпорядчі документи

 145. Європейський Союз

 146. Філософія Івана Франка

 147. Маркетинг туристичних посуг

 148. Договір перевезення

 149. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 150. Засоби індивідуального захисту

 151. Психологія як наука

 152. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 153. Конституційне право України

 154. Звіт по навчально-виробничій практиці

 155. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 156. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 157. Організація як функція управління

 158. Свідомість

 159. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 160. Доходи місцевих бюджетів

 161. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 162. Міжнародна міграція робочої сили

 163. Сценарій новорічного свята

 164. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 165. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 166. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 167. Валовий внутрішній продукт

 168. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 169. Форми власності

 170. Екосистема поняття, властивості, типи

 171. Аудит обліку основних засобів

 172. Соціальні конфлікти

 173. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 174. Основні типи та форми власності

 175. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 176. Предмет і методологічні основи психології управління

 177. Поняття та ознаки держави

 178. Фінансові ресурси підприємств

 179. Банкрутство підприємства

 180. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 181. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 182. Традиції українського народу

 183. Національна економіка, її суть та ознаки

 184. Розвиток творчої особистості

 185. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 186. Основи організації бухгалтерського обліку

 187. Фінансовий механізм

 188. Творчість та життя Л.Костенко

 189. Бюджетна система України

 190. Нафта та нафтопереробка

 191. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 192. Поняття і ознаки демократії

 193. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 194. Життя – найкраща цінність

 195. Глобальні екологічні проблеми

 196. Фінансові результати діяльності підприємства

 197. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 198. Управління підприємством

 199. Поняття і сутність менеджменту

 200. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 201. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 202. Роди і жанри літератури

 203. Філософія Нового часу

 204. Wie schreibt man einen brief

 205. Економічне зростання

 206. Облік власного капіталу

 207. Види підприємств

 208. Управління конфліктами в організації

 209. Релігієзнавство

 210. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 211. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 212. Форми бухгалтерського обліку

 213. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 214. Система права і система законодавства

 215. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 216. Комерційнi банки в Україні

 217. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 218. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 219. Державний бюджет та державний борг в Україні

 220. Коран - священна книга мусульман

 221. Природні заповідники України

 222. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 223. Політична свідомість і політична культура

 224. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 225. Форми і системи оплати праці

 226. Облік товарних операцій в торгівлі

 227. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 228. Мислення

 229. Філософія Ніцше

 230. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 231. Поняття та види адміністративно правових норм

 232. Поема Івана Франка “Мойсей”

 233. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 234. Доходи бюджету

 235. Акціонерне товариство

 236. Методика проведення предметних уроків

 237. Педагогіка як наука

 238. Глобальні проблеми людства

 239. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 240. Облік розрахунків з оплати праці

 241. Художня культура Київської Русі

 242. Плата (податок) за землю

 243. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 244. Маркетингове дослідження

 245. Відносини власності

 246. Конспект Лекцій з ООП

 247. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 248. Стан здоров'я населення України

 249. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 250. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 251. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 252. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 253. Корозія металів і способи захисту від корозії

 254. облік власного капіталу

 255. Документація й інвентаризація

 256. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 257. Коротка історія книги

 258. Шкіра. Будова та функції шкіри

 259. Забруднювачі харчових продуктів

 260. Джерела забруднення атмосфери

 261. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 262. Легка атлетика

 263. Договір страхування

 264. Менеджмент

 265. Місцеві податки та збори

 266. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 267. Зовнішня торгівля України

 268. Економічне зростання. Суть і види

 269. Російська поезія

 270. Бухгалтерський облік цінних паперів

 271. Методи вирішення трудових конфліктів

 272. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 273. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 274. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 275. Василь Стус. Життя і творчість

 276. Поняття і види ефективності

 277. Логіка та методологія наукового пізнання

 278. Службові частини мови

 279. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 280. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 281. Наркоманія, чума XX століття

 282. Романо-германська правова система

 283. Оплата праці

 284. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 285. Зміст сімейного виховання

 286. Організація документообігу на підприємстві

 287. Види і жанри публічних виступів

 288. Товарні і фондові біржі

 289. Банківська система України і напрями її розвитку

 290. Бюджетна класифікація України

 291. Українська література ХХ ст

 292. Економічні категорії і економічні закони

 293. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 294. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 295. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 296. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 297. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 298. Складання й оформлення службових документів

 299. Роль мови в житті людини

 300. Інфляція: стан, причини, наслідки

 301. Облік доходів та витрат

 302. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 303. Поведінка споживача у ринковій економіці

 304. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 305. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 306. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 307. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 308. Вплив алкоголю на організм людини

 309. Алкоголізм і наслідки

 310. Філософський зміст проблеми буття

 311. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 312. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 313. Сутність та структура пізнавального процесу

 314. Педагогічна майстерність, її елементи

 315. Сільське господарство України

 316. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 317. Радіоактивний вплив радіації на людину

 318. Види виборів та виборчих систем

 319. Радіація і життєдіяльність людини

 320. Єдиний податок, фіксований податок

 321. Автобіографія, стилі її написання

 322. Наркотики та наркоманія

 323. Середньовічна культура Західної Європи

 324. Грошові системи

 325. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 326. Державний кредит

 327. Функції держави

 328. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 329. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 330. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 331. Мовний етикет українців

 332. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 333. Кадровий потенціал

 334. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 335. Види норм права

 336. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 337. Політичні еліти

 338. Облікова політика підприємства

 339. Українські землі у ХІХ столітті

 340. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 341. Структура особистості і поведінкові типи

 342. Колективний договір і колективні угоди

 343. Основні етапи розвитку економічної теорії

 344. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 345. Статути збройних сил України

 346. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 347. Конституція Пилипа Орлика

 348. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 349. Державний бюджет України

 350. Номінальний та реальний ВВП

 351. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 352. Якість продукції та її оцінка

 353. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 354. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 355. Сульфатна кислота та її солі

 356. Договір дарування

 357. Інвестиційна політика України

 358. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 359. Соціально-психологічний клімат колективу

 360. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 361. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 362. Нарахування амортизації на підприємстві

 363. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 364. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 365. Політологія як наука

 366. Без мови немає народу

 367. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 368. Логіка як наука і її значення

 369. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 370. Адміністративне право

 371. Поняття про особистість

 372. Біографія Остапа Вишні

 373. Облік готової продукції та її реалізації

 374. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 375. Військові звання збройних сил України

 376. Оцінювання фінансової звітності

 377. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 378. Культура і цивілізація

 379. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 380. Управління персоналом

 381. Сім чудес світу

 382. Дебіторська заборгованість

 383. Предмет і методи економічної теорії

 384. Фінансові ресурси

 385. Фінансова санація підприємств

 386. Сегментація ринку

 387. Проголошення незалежності України

 388. Функції та способи їх задання

 389. Поняття та види робочого часу

 390. Методологія економічного аналізу

 391. Автобіографія

 392. Міжнародна торгівля

 393. Бюджетний дефіцит

 394. Тероризм

 395. Художні промисли України

 396. Безробіття і його види

 397. Духовна культура епохи просвітництва

 398. Економічна суть фінансових результатів

 399. Індекси у статистиці

 400. Основні методи психологічного дослідження

 401. Культура ділового спілкування сучасної людини

 402. Соціологія освіти

 403. Весільний обряд українців

 404. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 405. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 406. Поняття та види юридичних осіб

 407. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 408. Опіка та піклування

 409. Державна влада

 410. Сутність і функції процесу управління

 411. Електронний документообіг

 412. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 413. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 414. Походження назви “Русь” і “Україна”

 415. Ділове листування

 416. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 417. Культура Київської Русі

 418. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 419. Емоції і почуття

 420. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 421. Економічні системи

 422. Електричні машини постійного струму

 423. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 424. Банківські ризики, методи вимірювання

 425. Інвентаризація на підприємствах

 426. Мовний етикет

 427. Робочі документи аудитора

 428. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 429. Нематеріальні активи

 430. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 431. Міжнародний поділ праці

 432. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 433. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 434. Історизми та архаїзми в літературних творах

 435. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 436. Аборт і його наслідки

 437. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 438. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 439. Фонди підприємства

 440. Функції і принципи Конституції України

 441. Початок Другої світової війни

 442. Функції грошей

 443. Українські січові стрільці

 444. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 445. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 446. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 447. Заходи пожежної безпеки

 448. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 449. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 450. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 451. Організаційні форми виховної роботи

 452. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 453. Українське бароко

 454. Робота із запитами в Access

 455. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 456. Економічна ситуація в Україні

 457. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 458. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 459. Людина розумна як біологічний вид

 460. Демографічний потенціал України

 461. Державний борг

 462. Князі Київської Русі

 463. Антиінфляційна політика в Україні

 464. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 465. Харчові добавки

 466. Спадкове право

 467. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 468. Форми грошей та їх еволюція

 469. Облік нематеріальних активів

 470. Методи державного регулювання економіки

 471. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 472. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 473. Діалог

 474. Аналіз фінансового стану підприємств

 475. Мотивація і поведінка людини

 476. Києво - Могилянська академія

 477. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 478. Виникнення держави

 479. Кредит та його суть

 480. Жири. Мила

 481. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 482. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 483. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 484. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 485. Достоєвський “Злочин і кара”

 486. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 487. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 488. Теорії походження релігії

 489. Філософія Г. Сковороди

 490. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 491. Готель «Коломия»

 492. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 493. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 494. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 495. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 496. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 497. Управління асортиментом та номенклатурою

 498. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 499. Виробництво чавуну і сталі

 500. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 501. Трудове право

 502. Стан української мови в сучасній Україні

 503. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 504. Бюджетна система України

 505. Виготовлення пластмас

 506. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 507. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 508. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 509. Стратегічне управління

 510. Забруднення атмосфери

 511. Основні засади техніки ефірного мовлення

 512. Структура загальної психології як науки

 513. Біологія людини. Її складові частини

 514. Менеджмент, сутність, структура, функції

 515. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 516. Визначення кредитоспроможності позичальника

 517. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 518. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 519. Податок на додану вартість

 520. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 521. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 522. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 523. Братські школи України

 524. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 525. Динаміка населення земної кулі

 526. Предмет, структура і функції економічної теорії

 527. Америка Південна. Опис материка

 528. Тварини лісу. Охорона лісу

 529. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 530. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 531. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 532. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 533. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 534. Професійне та народне мистецтво

 535. Державний бюджет України, доходи та видатки

 536. Міське та сільське населення України

 537. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 538. Судова система України

 539. Ринок капіталу та його складові

 540. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 541. Державна мова – мова професійного спілкування

 542. Особливості культури Візантії

 543. Дистанційне навчання

 544. Верховна рада

 545. Філософія Стародавньої Індії

 546. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 547. Роман Олеся Гончара “Собор”

 548. Державне регулювання цін та інфляції

 549. Особливості українського барокко

 550. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 551. Цінова політика підприємства

 552. Облік касових операцій

 553. Соціальні організації

 554. М’язи як частина опорно-рухової системи

 555. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 556. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 557. Травлення. Органи травлення

 558. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 559. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 560. Весільні пісні

 561. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 562. Філософія. Її предмет та функції

 563. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 564. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 565. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 566. Гроші

 567. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 568. Сценарій дня Перемоги

 569. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 570. Суть, оцінка основних фондів

 571. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 572. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 573. Економічний аналіз

 574. Аналіз прямих витрат

 575. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 576. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 577. Олігополія в Україні

 578. Аналіз показників ліквідності підприємства

 579. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 580. Монетарна політика і її інструменти

 581. Склад, функції та значення крові

 582. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 583. Вплив нітратів на людський організм

 584. Комплексне дослідження ринку

 585. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 586. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 587. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 588. Поет-лірик Олександр Олесь

 589. Нафта, її склад і властивості

 590. Економіка Дніпропетровської області

 591. Україна в першій світовій війні

 592. Принципи діалектики

 593. Молоко і молочні продукти

 594. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 595. Мовна скарбничка

 596. Теорія виробництва

 597. Зовнішня політика України

 598. Енергозбереження в сучасній Україні

 599. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 600. Матриці. Загальна інформація

 601. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 602. Загальна частина характеристика підприємства

 603. Основні дидактичні системи

 604. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 605. Макроекономічні показники

 606. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 607. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 608. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 609. Харчові отруєння

 610. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 611. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 612. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 613. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 614. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 615. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 616. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 617. Стратегічний маркетинг

 618. Хемосинтез і фотосинтез

 619. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 620. Соціально-трудові відносини

 621. Філософія Нового часу

 622. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 623. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 624. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 625. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 626. Унітарна держава - переваги та недоліки

 627. Екологічні проблеми людства

 628. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 629. Сучасні моделі стратегічного планування

 630. Динаміка розвитку культури

 631. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 632. Монополія і досконала конкуренція

 633. Багатство української мови

 634. внутрішня торгівля

 635. Надання першої медичної допомоги

 636. Українська мова

 637. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 638. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 639. Облікова політика

 640. Сутність державного регулювання економіки

 641. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 642. Розвиток ринкової економіки в Україні

 643. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 644. Основні етапи розвитку української державності

 645. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 646. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 647. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 648. Основні напрямки психології 19-20 століття

 649. Економічна суть ринку праці

 650. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 651. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 652. Фрейдизм і неофрейдизм

 653. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 654. Організація виробництва РМІ

 655. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 656. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 657. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 658. Форми та види підприємницької діяльності

 659. Злочини та покарання за Законами Ману

 660. Поняття і ознаки юридичної особи

 661. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 662. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 663. Моніторинг навколишнього середовища

 664. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 665. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 666. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 667. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 668. Предмет, методи і функції макроекономіки

 669. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 670. Козацька символіка

 671. Майбутнє України

 672. Планування, стадії і процедури аудиту

 673. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 674. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 675. Поняття, завдання та об’єкти екології

 676. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 677. Стратегія розвитку підприємства

 678. Культурні епохи

 679. Синтаксис тексту

 680. Свобода – основна умова розвитку особистості

 681. Банківська система України

 682. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 683. Княгиня Ольга

 684. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 685. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 686. Основні напрями сучасної економічної теорії

 687. Платіжний баланс

 688. Національна кредитна система

 689. Найпродуктивніші суфікси

 690. Зброя масового знищення

 691. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 692. Вібрація

 693. Походження та сутність держави

 694. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 695. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 696. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 697. Кирило-Мефодіївське товариство

 698. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 699. Альберт Камю

 700. Основи організації фінансів підприємств

 701. Звіт з практики у відділі рацс

 702. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 703. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 704. Сутність фінансів

 705. Основні етапи становлення української державності

 706. Міжнародний маркетинг

 707. Фізична культура у сучасному суспільстві

 708. Біблія – як пам’ятка культури

 709. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 710. Сутність і функції страхування

 711. Шляхи формування правової держави в Україні

 712. Політичні еліти і політичне лідерство

 713. Маркетинг на ринку страхових послуг

 714. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 715. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 716. Аудиторський ризик

 717. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 718. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 719. Іслам

 720. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 721. Кредит у ринковій економіці

 722. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 723. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 724. Склад повітря

 725. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 726. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 727. Держава та право України

 728. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 729. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 730. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 731. Екологічні закони

 732. Акти державного управління

 733. Колективні трудові спори

 734. Сутність держави. Функції держави

 735. Німецька класична філософія

 736. Фінансове право України

 737. Теорія гена. Генетичні закони

 738. Інтерференція світла

 739. Облік готової продукції

 740. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 741. Ознаки та принципи правової держави

 742. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 743. Все про мову ділових паперів

 744. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 745. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 746. Кожна дитина має право

 747. Господарське право (Шпори)

 748. Система цивільного права України

 749. Свідомість

 750. Історія Києво-Могилянської академії

 751. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 752. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 753. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 754. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 755. Роздрібна торговельна мережа

 756. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 757. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 758. Маркетингова цінова політика підприємства

 759. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 760. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 761. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 762. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 763. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 764. Механізм держави

 765. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 766. Козацький дитячий та юнацький рух

 767. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 768. Персонал підприємства

 769. Політика та мораль

 770. Ізомерія органічних речовин

 771. Облік виробництва

 772. Відносини власності

 773. Товарне та натуральне виробництво

 774. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 775. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 776. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 777. Демографія (шпаргалка)

 778. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 779. Інфраструктура

 780. Розвиток охорони праці в Україні

 781. Тестові завдання з укр.мови

 782. Організація праці менеджера

 783. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 784. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 785. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 786. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 787. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 788. Кошторисне фінансування

 789. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 790. Види господарських товариств, їх характеристика

 791. Системи оплати праці на підприємстві

 792. Економічна конкуренція

 793. Курсовий проект з виробничого навчання

 794. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 795. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 796. Предмет та методологія теорії держави і права

 797. Етикет

 798. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 799. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 800. Історія логіки

 801. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 802. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 803. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 804. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 805. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 806. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 807. Гігієна харчування

 808. Українські вчені

 809. Система пенсійного забезпечення в Україні

 810. Місцеві збори

 811. Еволюція управлінської думки

 812. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 813. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 814. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 815. Якість і конкурентоспроможність продукції

 816. Мікроекономіка. Шпори

 817. Наука екологія, її завдання і цілі

 818. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 819. Будова рослин

 820. Діловодство як функція управління

 821. Ринкова пропозиція та її еластичність

 822. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 823. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 824. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 825. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 826. Особистість у системі соціальних зв`язків

 827. Молодіжні субкультури

 828. Микола Гоголь, життя та творчість

 829. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 830. Мовний етикет

 831. Традиційні види господарської діяльності

 832. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 833. Вишивка Снятинщини

 834. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 835. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 836. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 837. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 838. Елементи управління формами баз даних Access

 839. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 840. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 841. Корінь, особливості його будови та функцій

 842. Особливості створення документів

 843. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 844. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 845. Споживання та заощадження

 846. Обмеженість виробничих ресурсів

 847. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 848. Природа та сутність податку на прибуток

 849. Аудиторські висновки та їх види

 850. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 851. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 852. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 853. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 854. Прикладне програмне забезпечення

 855. Інноваційні процеси

 856. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 857. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 858. Лікарські рослини

 859. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 860. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 861. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 862. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 863. Поняття біосфери

 864. Товариство з обмеженою відповідальністю

 865. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 866. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 867. Сутність регіональної політики

 868. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 869. Влада як соціальний феномен

 870. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 871. Національна економіка

 872. Царство гриби

 873. Курс з Новітної історії

 874. Склад та види собівартості

 875. Принципи обліку основних господарських процесів

 876. Історія походження реклами

 877. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 878. Облік валових витрат і валових доходів

 879. Суть, форми і причини інфляції

 880. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 881. Царство Гриби. Загальна характеристика

 882. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 883. Регулювання ЗЕД в Україні

 884. Психологія підлітків

 885. Виробничі кооперативи

 886. Фотографія робочого часу

 887. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 888. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 889. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 890. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 891. Підприємництво і підприємство

 892. Україна в світових інтеграційних процесах

 893. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 894. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 895. Готель «Князь Олег»

 896. Стендаль (1783 – 1842)

 897. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 898. Фінансова діяльність

 899. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 900. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 901. Поняття тлумачення норм права

 902. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 903. Державний борг. Обслуговування та управління

 904. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 905. Виробничі процеси

 906. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 907. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 908. Світовий ринок послуг

 909. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 910. Поняття, функції та методи управління

 911. Правова статистика

 912. Комахи з неповним перетворенням

 913. Інформаційні бази даних

 914. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 915. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 916. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 917. Суть поняття виробництва, його складові

 918. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 919. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 920. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 921. Видатки бюджету України

 922. Суть світового ринку і його структура

 923. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 924. Поняття та види часу відпочинку

 925. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 926. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 927. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 928. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 929. Функції і типи комерційних банків

 930. Традиції українського народу

 931. Сім’я як мала соціальна група

 932. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 933. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 934. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 935. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 936. Життя та творчість Дмитра Павличка

 937. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 938. Екологічні проблеми

 939. Біологія людини. Її складові частини

 940. Проблеми української термінології

 941. Фінансові ресурси бюджетних установ

 942. Зародження писемності в Україні

 943. Сучасна мовна ситуація в Україні

 944. Облік праці, її оплати

 945. Громадське харчування

 946. Природні іонізуючі випромінювання

 947. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 948. Легітимність влади

 949. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 950. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 951. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 952. Системний аналіз

 953. Міжнародно-правове регулювання праці

 954. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 955. Міфологія Стародавньої Греції

 956. Ссавці. Загальна інформація

 957. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 958. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 959. Фінансова cистема України

 960. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 961. Типи червів

 962. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 963. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 964. Дії з векторами

 965. Інформація в системі маркетингу

 966. Теорія масової комунікації

 967. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 968. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 969. Судимість. Строки погашення судимості

 970. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 971. Французький класичний реалізм в літературі

 972. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 973. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 974. Закон заперечення заперечення

 975. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 976. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 977. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 978. Монополія і конкуренція

 979. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 980. Аналіз чистого прибутку

 981. Сутність і завдання організації праці

 982. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 983. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 984. Банківська система

 985. Фінансова політика, сутність податкової системи

 986. Система управління бази даних

 987. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 988. Інтеграція України у світове господарство

 989. Англійський романтизм

 990. Бджоли та продукти бджільництва

 991. Вартість цінних паперів, її визначення

 992. Поняття про знаки, їх класифікація

 993. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 994. Економічна природа та значення ПДВ

 995. Основи теорії виникнення держави і права

 996. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 997. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 998. Алотропія та її значення

 999. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 1000. Витинанки