На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Стилі мовлення

 4. Амортизація та методи її нарахування

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 14. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Народні символи України

 17. Коспект Логістика

 18. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 19. Стилі сучасної української літературної мови

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Міжнародна торгівля

 23. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 24. Документування діяльності по кадрах

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 28. Основні вимоги до оформлення документів

 29. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 30. Податкова система України

 31. Податок на прибуток

 32. Реквізити документів

 33. Епоха Просвітництва та її основні риси

 34. Природно-ресурсний потенціал України

 35. Прийняття управлінських рішень

 36. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 37. Урок: типи і структура

 38. Кадрове діловодство

 39. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 40. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 41. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 42. Т.Г.Шевченко - художник

 43. Облік зобов’язань

 44. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 45. Бюджетна система України

 46. Облік основних засобів

 47. Заробітна плата, форми і системи

 48. Методика складання і аудит фінансової звітності

 49. Основи фінансової звітності

 50. Демографічні проблеми людства

 51. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 52. Трипільська культура

 53. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 54. Витрати виробництва і прибуток

 55. Політологія (шпаргалки)

 56. Інформаційні технології

 57. Облік витрат на підприємстві

 58. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 59. Фінансовий аналіз діяльності

 60. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 61. Форми державного правління

 62. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 63. Структура та інфраструктура ринку

 64. Походження, суть та функції грошей

 65. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 66. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 67. Походження і розвиток украінської мови

 68. Антична культура

 69. Культура епохи відродження

 70. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 71. Лідерство і керівництво

 72. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 73. Психологія спілкування

 74. Службові відрядження

 75. Планування діяльності підприємства

 76. Проблеми безробіття в Україні

 77. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 78. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 79. Невербальні засоби комунікації

 80. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 81. Філософія середньовіччя

 82. Джерела української фразеології

 83. Тварини Червоної Книги

 84. Класифікація надзвичайних ситуацій

 85. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 86. Іншомовні слова в українській мові

 87. Соціологія девіантної поведінки

 88. Вплив діяльності людини на довкілля

 89. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 90. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 91. Фінансова система

 92. Облік праці та заробітної плати

 93. Технології навчання

 94. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 95. Багатство української мови

 96. Сутність та еволюція менеджменту

 97. Менеджмент - наука управління

 98. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 99. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 100. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 101. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 102. Організація обліку поточних зобов’язань

 103. Поняття світогляду та його основні риси

 104. Баланс підприємства

 105. Підприємство, його суть, види і функції

 106. Форма держави

 107. Функції менеджменту та їх характеристика

 108. Стратегія діяльності підприємства

 109. Припинення трудового договору

 110. Культурологічна концепція

 111. Адміністративні правопорушення

 112. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 113. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 114. Методи соціально-педагогічних досліджень

 115. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 116. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 117. Товар і його властивості

 118. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 119. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 120. Облік виробничих запасів

 121. Види та жанри живопису

 122. Фінансова діяльність підприємств

 123. Планування

 124. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 125. Історія української культури

 126. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 127. Зміст трудового договору

 128. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 129. Основні засоби підприємства

 130. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 131. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 132. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 133. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 134. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 135. Філософія Івана Франка

 136. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 137. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 138. Шпори з логіки

 139. Мотивування та стимулювання персоналу

 140. Місцеве самоврядування в Україні

 141. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 142. Валютні курси і валютна політика

 143. Поняття про власний капітал

 144. Організація як функція управління

 145. Засоби індивідуального захисту

 146. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 147. Організаційно розпорядчі документи

 148. Трудові книжки

 149. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 150. Конституційне право України

 151. Європейський Союз

 152. Договір перевезення

 153. Маркетинг туристичних посуг

 154. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 155. Психологія як наука

 156. Звіт по навчально-виробничій практиці

 157. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 158. Доходи місцевих бюджетів

 159. Екосистема поняття, властивості, типи

 160. Валовий внутрішній продукт

 161. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 162. Свідомість

 163. Міжнародна міграція робочої сили

 164. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 165. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 166. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 167. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 168. Сценарій новорічного свята

 169. Службові частини мови

 170. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 171. Аудит обліку основних засобів

 172. Форми власності

 173. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 174. Основні типи та форми власності

 175. Соціальні конфлікти

 176. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 177. Предмет і методологічні основи психології управління

 178. Поняття та ознаки держави

 179. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 180. Фінансові ресурси підприємств

 181. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 182. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 183. Банкрутство підприємства

 184. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 185. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 186. Розвиток творчої особистості

 187. Національна економіка, її суть та ознаки

 188. Нафта та нафтопереробка

 189. Традиції українського народу

 190. Творчість та життя Л.Костенко

 191. Фінансовий механізм

 192. Основи організації бухгалтерського обліку

 193. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 194. Бюджетна система України

 195. Життя – найкраща цінність

 196. Поняття і ознаки демократії

 197. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 198. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 199. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 200. Філософія Нового часу

 201. Роди і жанри літератури

 202. Глобальні екологічні проблеми

 203. Управління підприємством

 204. Фінансові результати діяльності підприємства

 205. Коротка історія книги

 206. Поняття і сутність менеджменту

 207. Облік власного капіталу

 208. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 209. Wie schreibt man einen brief

 210. Економічне зростання

 211. Управління конфліктами в організації

 212. Види підприємств

 213. Система права і система законодавства

 214. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 215. Релігієзнавство

 216. Форми бухгалтерського обліку

 217. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 218. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 219. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 220. Природні заповідники України

 221. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 222. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 223. Комерційнi банки в Україні

 224. Коран - священна книга мусульман

 225. Художня культура Київської Русі

 226. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 227. Методика проведення предметних уроків

 228. Державний бюджет та державний борг в Україні

 229. Політична свідомість і політична культура

 230. Педагогіка як наука

 231. Філософія Ніцше

 232. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 233. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 234. Стан здоров'я населення України

 235. Доходи бюджету

 236. Мислення

 237. Форми і системи оплати праці

 238. Облік товарних операцій в торгівлі

 239. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 240. Поема Івана Франка “Мойсей”

 241. Поняття та види адміністративно правових норм

 242. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 243. Корозія металів і способи захисту від корозії

 244. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 245. Маркетингове дослідження

 246. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 247. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 248. облік власного капіталу

 249. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 250. Акціонерне товариство

 251. Глобальні проблеми людства

 252. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 253. Шкіра. Будова та функції шкіри

 254. Відносини власності

 255. Конспект Лекцій з ООП

 256. Облік розрахунків з оплати праці

 257. Плата (податок) за землю

 258. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 259. Педагогічна майстерність, її елементи

 260. Забруднювачі харчових продуктів

 261. Джерела забруднення атмосфери

 262. Документація й інвентаризація

 263. Легка атлетика

 264. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 265. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 266. Російська поезія

 267. Методи вирішення трудових конфліктів

 268. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 269. Роль мови в житті людини

 270. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 271. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 272. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 273. Договір страхування

 274. Менеджмент

 275. Поняття і види ефективності

 276. Бухгалтерський облік цінних паперів

 277. Економічне зростання. Суть і види

 278. Зовнішня торгівля України

 279. Місцеві податки та збори

 280. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 281. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 282. Василь Стус. Життя і творчість

 283. Українська література ХХ ст

 284. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 285. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 286. Логіка та методологія наукового пізнання

 287. Радіоактивний вплив радіації на людину

 288. Романо-германська правова система

 289. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 290. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 291. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 292. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 293. Організація документообігу на підприємстві

 294. Наркоманія, чума XX століття

 295. Вплив алкоголю на організм людини

 296. Складання й оформлення службових документів

 297. Зміст сімейного виховання

 298. Товарні і фондові біржі

 299. Оплата праці

 300. Бюджетна класифікація України

 301. Види і жанри публічних виступів

 302. Економічні категорії і економічні закони

 303. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 304. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 305. Банківська система України і напрями її розвитку

 306. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 307. Інфляція: стан, причини, наслідки

 308. Без мови немає народу

 309. Наркотики та наркоманія

 310. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 311. Сутність та структура пізнавального процесу

 312. Облік доходів та витрат

 313. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 314. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 315. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 316. Поведінка споживача у ринковій економіці

 317. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 318. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 319. Облікова політика підприємства

 320. Радіація і життєдіяльність людини

 321. Сільське господарство України

 322. Філософський зміст проблеми буття

 323. Алкоголізм і наслідки

 324. Військові звання збройних сил України

 325. Види виборів та виборчих систем

 326. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 327. Середньовічна культура Західної Європи

 328. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 329. Кадровий потенціал

 330. Мовний етикет українців

 331. Історизми та архаїзми в літературних творах

 332. Грошові системи

 333. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 334. Єдиний податок, фіксований податок

 335. Функції держави

 336. Статути збройних сил України

 337. Державний кредит

 338. Автобіографія, стилі її написання

 339. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 340. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 341. Номінальний та реальний ВВП

 342. Види норм права

 343. Сульфатна кислота та її солі

 344. Основні методи психологічного дослідження

 345. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 346. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 347. Ділове листування

 348. Політичні еліти

 349. Українські землі у ХІХ столітті

 350. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 351. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 352. Конституція Пилипа Орлика

 353. Адміністративне право

 354. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 355. Основні етапи розвитку економічної теорії

 356. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 357. Структура особистості і поведінкові типи

 358. Колективний договір і колективні угоди

 359. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 360. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 361. Інвестиційна політика України

 362. Державний бюджет України

 363. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 364. Поняття про особистість

 365. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 366. Якість продукції та її оцінка

 367. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 368. Договір дарування

 369. Індекси у статистиці

 370. Соціально-психологічний клімат колективу

 371. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 372. Логіка як наука і її значення

 373. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 374. Оцінювання фінансової звітності

 375. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 376. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 377. Нарахування амортизації на підприємстві

 378. Облік готової продукції та її реалізації

 379. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 380. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 381. Політологія як наука

 382. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 383. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 384. Фінансова санація підприємств

 385. Культура ділового спілкування сучасної людини

 386. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 387. Сім чудес світу

 388. Біографія Остапа Вишні

 389. Культура і цивілізація

 390. Проголошення незалежності України

 391. Дебіторська заборгованість

 392. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 393. Походження назви “Русь” і “Україна”

 394. Функції та способи їх задання

 395. Управління персоналом

 396. Фінансові ресурси

 397. Предмет і методи економічної теорії

 398. Сегментація ринку

 399. Духовна культура епохи просвітництва

 400. Автобіографія

 401. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 402. Художні промисли України

 403. Методологія економічного аналізу

 404. Поняття та види робочого часу

 405. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 406. Міжнародна торгівля

 407. Бюджетний дефіцит

 408. Безробіття і його види

 409. Електричні машини постійного струму

 410. Тероризм

 411. Електронний документообіг

 412. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 413. Економічна суть фінансових результатів

 414. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 415. Соціологія освіти

 416. Весільний обряд українців

 417. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 418. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 419. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 420. Поняття та види юридичних осіб

 421. Сутність і функції процесу управління

 422. Державна влада

 423. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 424. Опіка та піклування

 425. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 426. Функції і принципи Конституції України

 427. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 428. Нематеріальні активи

 429. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 430. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 431. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 432. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 433. Людина розумна як біологічний вид

 434. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 435. Робочі документи аудитора

 436. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 437. Економічні системи

 438. Емоції і почуття

 439. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 440. Культура Київської Русі

 441. Інвентаризація на підприємствах

 442. Мовний етикет

 443. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 444. Банківські ризики, методи вимірювання

 445. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 446. Виробництво чавуну і сталі

 447. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 448. Міжнародний поділ праці

 449. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 450. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 451. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 452. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 453. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 454. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 455. Багатство української мови

 456. Аборт і його наслідки

 457. Фонди підприємства

 458. Економічна ситуація в Україні

 459. Українські січові стрільці

 460. Заходи пожежної безпеки

 461. Організаційні форми виховної роботи

 462. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 463. Початок Другої світової війни

 464. Робота із запитами в Access

 465. Функції грошей

 466. Стан української мови в сучасній Україні

 467. Антиінфляційна політика в Україні

 468. Біологія людини. Її складові частини

 469. Демографічний потенціал України

 470. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 471. Спадкове право

 472. Харчові добавки

 473. Жири. Мила

 474. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 475. Князі Київської Русі

 476. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 477. Українське бароко

 478. Державний борг

 479. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 480. Виникнення держави

 481. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 482. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 483. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 484. Форми грошей та їх еволюція

 485. Мотивація і поведінка людини

 486. Облік нематеріальних активів

 487. Методи державного регулювання економіки

 488. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 489. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 490. Нафта, її склад і властивості

 491. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 492. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 493. Діалог

 494. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 495. Братські школи України

 496. Готель «Коломия»

 497. Києво - Могилянська академія

 498. Виготовлення пластмас

 499. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 500. Кредит та його суть

 501. Аналіз фінансового стану підприємств

 502. Достоєвський “Злочин і кара”

 503. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 504. Тварини лісу. Охорона лісу

 505. Основні засади техніки ефірного мовлення

 506. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 507. Хемосинтез і фотосинтез

 508. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 509. Теорії походження релігії

 510. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 511. Філософія Г. Сковороди

 512. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 513. Трудове право

 514. Бюджетна система України

 515. Управління асортиментом та номенклатурою

 516. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 517. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 518. Ринок капіталу та його складові

 519. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 520. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 521. Менеджмент, сутність, структура, функції

 522. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 523. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 524. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 525. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 526. Стратегічне управління

 527. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 528. Забруднення атмосфери

 529. Структура загальної психології як науки

 530. Державна мова – мова професійного спілкування

 531. Предмет, структура і функції економічної теорії

 532. Дистанційне навчання

 533. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 534. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 535. Визначення кредитоспроможності позичальника

 536. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 537. Податок на додану вартість

 538. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 539. Динаміка населення земної кулі

 540. Міське та сільське населення України

 541. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 542. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 543. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 544. Професійне та народне мистецтво

 545. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 546. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 547. Весільні пісні

 548. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 549. Америка Південна. Опис материка

 550. Олігополія в Україні

 551. М’язи як частина опорно-рухової системи

 552. Особливості культури Візантії

 553. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 554. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 555. Звіт з практики у відділі рацс

 556. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 557. Державний бюджет України, доходи та видатки

 558. Судова система України

 559. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 560. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 561. Верховна рада

 562. Роман Олеся Гончара “Собор”

 563. Вплив нітратів на людський організм

 564. Унітарна держава - переваги та недоліки

 565. Філософія Стародавньої Індії

 566. Травлення. Органи травлення

 567. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 568. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 569. Особливості українського барокко

 570. Державне регулювання цін та інфляції

 571. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 572. Соціальні організації

 573. Облік касових операцій

 574. Цінова політика підприємства

 575. Економіка Дніпропетровської області

 576. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 577. Склад, функції та значення крові

 578. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 579. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 580. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 581. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 582. Гроші

 583. Суть, оцінка основних фондів

 584. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 585. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 586. Філософія. Її предмет та функції

 587. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 588. Поет-лірик Олександр Олесь

 589. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 590. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 591. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 592. Молоко і молочні продукти

 593. Сценарій дня Перемоги

 594. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 595. Економічний аналіз

 596. Основні етапи становлення української державності

 597. Матриці. Загальна інформація

 598. Аналіз прямих витрат

 599. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 600. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 601. Зовнішня політика України

 602. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 603. Монетарна політика і її інструменти

 604. Комплексне дослідження ринку

 605. Аналіз показників ліквідності підприємства

 606. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 607. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 608. Мовна скарбничка

 609. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 610. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 611. Основні дидактичні системи

 612. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 613. Принципи діалектики

 614. Енергозбереження в сучасній Україні

 615. Теорія виробництва

 616. Культурні епохи

 617. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 618. Макроекономічні показники

 619. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 620. Україна в першій світовій війні

 621. Загальна частина характеристика підприємства

 622. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 623. Стратегічний маркетинг

 624. Харчові отруєння

 625. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 626. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 627. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 628. Банківська система України

 629. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 630. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 631. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 632. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 633. Ізомерія органічних речовин

 634. Мікроекономіка. Шпори

 635. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 636. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 637. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 638. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 639. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 640. Інтерференція світла

 641. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 642. Соціально-трудові відносини

 643. Філософія Нового часу

 644. Сучасні моделі стратегічного планування

 645. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 646. Організація виробництва РМІ

 647. Екологічні проблеми людства

 648. Динаміка розвитку культури

 649. Монополія і досконала конкуренція

 650. внутрішня торгівля

 651. Предмет, методи і функції макроекономіки

 652. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 653. Надання першої медичної допомоги

 654. Українська мова

 655. Основні етапи розвитку української державності

 656. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 657. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 658. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 659. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 660. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 661. Сутність державного регулювання економіки

 662. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 663. Облікова політика

 664. Злочини та покарання за Законами Ману

 665. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 666. Розвиток ринкової економіки в Україні

 667. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 668. Основні напрями сучасної економічної теорії

 669. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 670. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 671. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 672. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 673. Поняття і ознаки юридичної особи

 674. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 675. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 676. Основні напрямки психології 19-20 століття

 677. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 678. Козацька символіка

 679. Склад повітря

 680. Фрейдизм і неофрейдизм

 681. Найпродуктивніші суфікси

 682. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 683. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 684. Фізична культура у сучасному суспільстві

 685. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 686. Економічна суть ринку праці

 687. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 688. Форми та види підприємницької діяльності

 689. Походження та сутність держави

 690. Моніторинг навколишнього середовища

 691. Поняття, завдання та об’єкти екології

 692. Основи організації фінансів підприємств

 693. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 694. Альберт Камю

 695. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 696. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 697. Майбутнє України

 698. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 699. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 700. Планування, стадії і процедури аудиту

 701. Свобода – основна умова розвитку особистості

 702. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 703. Кирило-Мефодіївське товариство

 704. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 705. Синтаксис тексту

 706. Стратегія розвитку підприємства

 707. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 708. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 709. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 710. Біблія – як пам’ятка культури

 711. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 712. Зброя масового знищення

 713. Княгиня Ольга

 714. Вібрація

 715. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 716. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 717. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 718. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 719. Національна кредитна система

 720. Платіжний баланс

 721. Політичні еліти і політичне лідерство

 722. Ознаки та принципи правової держави

 723. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 724. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 725. Маркетинг на ринку страхових послуг

 726. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 727. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 728. Аудиторський ризик

 729. Сутність і функції страхування

 730. Шляхи формування правової держави в Україні

 731. Міжнародний маркетинг

 732. Сутність фінансів

 733. Кредит у ринковій економіці

 734. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 735. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 736. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 737. Теорія гена. Генетичні закони

 738. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 739. Держава та право України

 740. Гігієна харчування

 741. Товарне та натуральне виробництво

 742. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 743. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 744. Сутність держави. Функції держави

 745. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 746. Все про мову ділових паперів

 747. Іслам

 748. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 749. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 750. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 751. Демографія (шпаргалка)

 752. Німецька класична філософія

 753. Акти державного управління

 754. Механізм держави

 755. Екологічні закони

 756. Відносини власності

 757. Фінансове право України

 758. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 759. Колективні трудові спори

 760. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 761. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 762. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 763. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 764. Свідомість

 765. Молодіжні субкультури

 766. Маркетингова цінова політика підприємства

 767. Облік готової продукції

 768. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 769. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 770. Кожна дитина має право

 771. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 772. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 773. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 774. Господарське право (Шпори)

 775. Роздрібна торговельна мережа

 776. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 777. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 778. Історія Києво-Могилянської академії

 779. Система цивільного права України

 780. Політика та мораль

 781. Козацький дитячий та юнацький рух

 782. Корінь, особливості його будови та функцій

 783. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 784. Традиції українського народу

 785. Персонал підприємства

 786. Тестові завдання з укр.мови

 787. Облік виробництва

 788. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 789. Молодіжні субкультури

 790. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 791. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 792. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 793. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 794. Традиційні види господарської діяльності

 795. Розвиток охорони праці в Україні

 796. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 797. Кошторисне фінансування

 798. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 799. Види господарських товариств, їх характеристика

 800. Інфраструктура

 801. Комахи з неповним перетворенням

 802. Предмет та методологія теорії держави і права

 803. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 804. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 805. Курсовий проект з виробничого навчання

 806. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 807. Будова рослин

 808. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 809. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 810. Організація праці менеджера

 811. Українські вчені

 812. Історія логіки

 813. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 814. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 815. Етикет

 816. Царство Гриби. Загальна характеристика

 817. Системи оплати праці на підприємстві

 818. Еволюція управлінської думки

 819. Економічна конкуренція

 820. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 821. Сутність регіональної політики

 822. Обмеженість виробничих ресурсів

 823. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 824. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 825. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 826. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 827. Місцеві збори

 828. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 829. Дії з векторами

 830. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 831. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 832. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 833. Ринкова пропозиція та її еластичність

 834. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 835. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 836. Система пенсійного забезпечення в Україні

 837. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 838. Особистість у системі соціальних зв`язків

 839. Діловодство як функція управління

 840. Історія походження реклами

 841. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 842. Особливості створення документів

 843. Наука екологія, її завдання і цілі

 844. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 845. Елементи управління формами баз даних Access

 846. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 847. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 848. Якість і конкурентоспроможність продукції

 849. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 850. Лікарські рослини

 851. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 852. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 853. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 854. Мовний етикет

 855. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 856. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 857. Прикладне програмне забезпечення

 858. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 859. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 860. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 861. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 862. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 863. Вишивка Снятинщини

 864. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 865. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 866. Микола Гоголь, життя та творчість

 867. Фотографія робочого часу

 868. Закон заперечення заперечення

 869. Аудиторські висновки та їх види

 870. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 871. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 872. Теплові двигуни

 873. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 874. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 875. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 876. Природа та сутність податку на прибуток

 877. Поняття і завдання діловодства

 878. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 879. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 880. Споживання та заощадження

 881. Інноваційні процеси

 882. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 883. Підприємництво і підприємство

 884. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 885. Принципи обліку основних господарських процесів

 886. Поняття біосфери

 887. Царство гриби

 888. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 889. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 890. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 891. Поняття про знаки, їх класифікація

 892. Влада як соціальний феномен

 893. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 894. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 895. Товариство з обмеженою відповідальністю

 896. Україна в світових інтеграційних процесах

 897. Курс з Новітної історії

 898. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 899. Склад та види собівартості

 900. Виробничі кооперативи

 901. Національна економіка

 902. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 903. Облік валових витрат і валових доходів

 904. Сучасна мовна ситуація в Україні

 905. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 906. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 907. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 908. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 909. Регулювання ЗЕД в Україні

 910. Фінансові ресурси бюджетних установ

 911. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 912. Психологія підлітків

 913. Суть, форми і причини інфляції

 914. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 915. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 916. Суть поняття виробництва, його складові

 917. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 918. Готель «Князь Олег»

 919. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 920. Виробничі процеси

 921. Життя та творчість Дмитра Павличка

 922. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 923. Стендаль (1783 – 1842)

 924. Правова статистика

 925. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 926. Фінансова діяльність

 927. Екологічні проблеми

 928. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 929. Світовий ринок послуг

 930. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 931. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 932. Системний аналіз

 933. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 934. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 935. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 936. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 937. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 938. Державний борг. Обслуговування та управління

 939. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 940. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 941. Поняття тлумачення норм права

 942. Інформаційні бази даних

 943. Функції і типи комерційних банків

 944. Міфологія Стародавньої Греції

 945. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 946. Ссавці. Загальна інформація

 947. Сім’я як мала соціальна група

 948. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 949. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 950. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 951. Судимість. Строки погашення судимості

 952. Поняття, функції та методи управління

 953. Суть світового ринку і його структура

 954. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 955. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 956. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 957. Біологія людини. Її складові частини

 958. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 959. Алотропія та її значення

 960. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 961. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 962. Видатки бюджету України

 963. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 964. Поняття та види часу відпочинку

 965. Зародження писемності в Україні

 966. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 967. Версальсько-Вашингтонська система

 968. Українські вчені у фізиці

 969. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 970. Проблеми української термінології

 971. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 972. Громадське харчування

 973. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 974. Облік праці, її оплати

 975. Типи червів

 976. Загальні умови укладання трудового договору

 977. Видатні українські мовознавці різних періодів

 978. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 979. Інформація в системі маркетингу

 980. Природні іонізуючі випромінювання

 981. Теорія масової комунікації

 982. Система управління бази даних

 983. Міжнародно-правове регулювання праці

 984. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 985. Гіпотеза, її структура та види

 986. Легітимність влади

 987. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 988. Естафети з фізичного виховання

 989. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 990. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 991. Виготовлення виробів з лози

 992. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 993. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 994. Фонетичний мінімум

 995. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 996. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 997. Фінансова cистема України

 998. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 999. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 1000. Монополія і конкуренція