На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Стилі мовлення

 4. Амортизація та методи її нарахування

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 14. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Народні символи України

 17. Коспект Логістика

 18. Стилі сучасної української літературної мови

 19. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Міжнародна торгівля

 23. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 24. Документування діяльності по кадрах

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 28. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 29. Основні вимоги до оформлення документів

 30. Податкова система України

 31. Податок на прибуток

 32. Реквізити документів

 33. Природно-ресурсний потенціал України

 34. Епоха Просвітництва та її основні риси

 35. Прийняття управлінських рішень

 36. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 37. Урок: типи і структура

 38. Кадрове діловодство

 39. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 40. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 41. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 42. Т.Г.Шевченко - художник

 43. Облік зобов’язань

 44. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 45. Бюджетна система України

 46. Облік основних засобів

 47. Заробітна плата, форми і системи

 48. Методика складання і аудит фінансової звітності

 49. Основи фінансової звітності

 50. Демографічні проблеми людства

 51. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 52. Трипільська культура

 53. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 54. Витрати виробництва і прибуток

 55. Політологія (шпаргалки)

 56. Облік витрат на підприємстві

 57. Інформаційні технології

 58. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 59. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 60. Фінансовий аналіз діяльності

 61. Форми державного правління

 62. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 63. Структура та інфраструктура ринку

 64. Походження, суть та функції грошей

 65. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 66. Походження і розвиток украінської мови

 67. Антична культура

 68. Культура епохи відродження

 69. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 70. Лідерство і керівництво

 71. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 72. Психологія спілкування

 73. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 74. Службові відрядження

 75. Планування діяльності підприємства

 76. Проблеми безробіття в Україні

 77. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 78. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 79. Невербальні засоби комунікації

 80. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 81. Філософія середньовіччя

 82. Джерела української фразеології

 83. Класифікація надзвичайних ситуацій

 84. Тварини Червоної Книги

 85. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 86. Іншомовні слова в українській мові

 87. Соціологія девіантної поведінки

 88. Вплив діяльності людини на довкілля

 89. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 90. Фінансова система

 91. Облік праці та заробітної плати

 92. Технології навчання

 93. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 94. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 95. Багатство української мови

 96. Сутність та еволюція менеджменту

 97. Менеджмент - наука управління

 98. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 99. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 100. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 101. Організація обліку поточних зобов’язань

 102. Поняття світогляду та його основні риси

 103. Баланс підприємства

 104. Підприємство, його суть, види і функції

 105. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 106. Форма держави

 107. Функції менеджменту та їх характеристика

 108. Стратегія діяльності підприємства

 109. Припинення трудового договору

 110. Культурологічна концепція

 111. Адміністративні правопорушення

 112. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 113. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 114. Методи соціально-педагогічних досліджень

 115. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 116. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 117. Товар і його властивості

 118. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 119. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 120. Облік виробничих запасів

 121. Фінансова діяльність підприємств

 122. Планування

 123. Види та жанри живопису

 124. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 125. Історія української культури

 126. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 127. Зміст трудового договору

 128. Основні засоби підприємства

 129. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 130. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 131. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 132. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 133. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 134. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 135. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 136. Філософія Івана Франка

 137. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 138. Шпори з логіки

 139. Мотивування та стимулювання персоналу

 140. Місцеве самоврядування в Україні

 141. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 142. Валютні курси і валютна політика

 143. Поняття про власний капітал

 144. Засоби індивідуального захисту

 145. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 146. Організаційно розпорядчі документи

 147. Трудові книжки

 148. Організація як функція управління

 149. Європейський Союз

 150. Договір перевезення

 151. Маркетинг туристичних посуг

 152. Конституційне право України

 153. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 154. Психологія як наука

 155. Звіт по навчально-виробничій практиці

 156. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 157. Доходи місцевих бюджетів

 158. Екосистема поняття, властивості, типи

 159. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 160. Валовий внутрішній продукт

 161. Свідомість

 162. Міжнародна міграція робочої сили

 163. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 164. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 165. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 166. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 167. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 168. Сценарій новорічного свята

 169. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 170. Аудит обліку основних засобів

 171. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 172. Форми власності

 173. Основні типи та форми власності

 174. Соціальні конфлікти

 175. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 176. Предмет і методологічні основи психології управління

 177. Поняття та ознаки держави

 178. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 179. Фінансові ресурси підприємств

 180. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 181. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 182. Банкрутство підприємства

 183. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 184. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 185. Розвиток творчої особистості

 186. Національна економіка, її суть та ознаки

 187. Службові частини мови

 188. Нафта та нафтопереробка

 189. Традиції українського народу

 190. Творчість та життя Л.Костенко

 191. Фінансовий механізм

 192. Основи організації бухгалтерського обліку

 193. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 194. Бюджетна система України

 195. Життя – найкраща цінність

 196. Поняття і ознаки демократії

 197. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 198. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 199. Роди і жанри літератури

 200. Філософія Нового часу

 201. Глобальні екологічні проблеми

 202. Управління підприємством

 203. Фінансові результати діяльності підприємства

 204. Поняття і сутність менеджменту

 205. Коротка історія книги

 206. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 207. Wie schreibt man einen brief

 208. Облік власного капіталу

 209. Економічне зростання

 210. Управління конфліктами в організації

 211. Види підприємств

 212. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 213. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 214. Система права і система законодавства

 215. Релігієзнавство

 216. Форми бухгалтерського обліку

 217. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 218. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 219. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 220. Природні заповідники України

 221. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 222. Комерційнi банки в Україні

 223. Коран - священна книга мусульман

 224. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 225. Художня культура Київської Русі

 226. Державний бюджет та державний борг в Україні

 227. Методика проведення предметних уроків

 228. Політична свідомість і політична культура

 229. Філософія Ніцше

 230. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 231. Педагогіка як наука

 232. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 233. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 234. Стан здоров'я населення України

 235. Доходи бюджету

 236. Мислення

 237. Форми і системи оплати праці

 238. Облік товарних операцій в торгівлі

 239. Поема Івана Франка “Мойсей”

 240. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 241. Поняття та види адміністративно правових норм

 242. Корозія металів і способи захисту від корозії

 243. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 244. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 245. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 246. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 247. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 248. Акціонерне товариство

 249. Маркетингове дослідження

 250. облік власного капіталу

 251. Глобальні проблеми людства

 252. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 253. Шкіра. Будова та функції шкіри

 254. Відносини власності

 255. Конспект Лекцій з ООП

 256. Облік розрахунків з оплати праці

 257. Плата (податок) за землю

 258. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 259. Педагогічна майстерність, її елементи

 260. Забруднювачі харчових продуктів

 261. Джерела забруднення атмосфери

 262. Документація й інвентаризація

 263. Легка атлетика

 264. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 265. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 266. Російська поезія

 267. Методи вирішення трудових конфліктів

 268. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 269. Роль мови в житті людини

 270. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 271. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 272. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 273. Договір страхування

 274. Менеджмент

 275. Поняття і види ефективності

 276. Економічне зростання. Суть і види

 277. Зовнішня торгівля України

 278. Бухгалтерський облік цінних паперів

 279. Місцеві податки та збори

 280. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 281. Василь Стус. Життя і творчість

 282. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 283. Українська література ХХ ст

 284. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 285. Логіка та методологія наукового пізнання

 286. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 287. Радіоактивний вплив радіації на людину

 288. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 289. Романо-германська правова система

 290. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 291. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 292. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 293. Організація документообігу на підприємстві

 294. Наркоманія, чума XX століття

 295. Зміст сімейного виховання

 296. Товарні і фондові біржі

 297. Оплата праці

 298. Вплив алкоголю на організм людини

 299. Бюджетна класифікація України

 300. Види і жанри публічних виступів

 301. Складання й оформлення службових документів

 302. Економічні категорії і економічні закони

 303. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 304. Банківська система України і напрями її розвитку

 305. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 306. Інфляція: стан, причини, наслідки

 307. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 308. Наркотики та наркоманія

 309. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 310. Без мови немає народу

 311. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 312. Сутність та структура пізнавального процесу

 313. Облік доходів та витрат

 314. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 315. Поведінка споживача у ринковій економіці

 316. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 317. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 318. Радіація і життєдіяльність людини

 319. Сільське господарство України

 320. Філософський зміст проблеми буття

 321. Алкоголізм і наслідки

 322. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 323. Облікова політика підприємства

 324. Військові звання збройних сил України

 325. Види виборів та виборчих систем

 326. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 327. Середньовічна культура Західної Європи

 328. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 329. Кадровий потенціал

 330. Грошові системи

 331. Мовний етикет українців

 332. Єдиний податок, фіксований податок

 333. Функції держави

 334. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 335. Автобіографія, стилі її написання

 336. Державний кредит

 337. Статути збройних сил України

 338. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 339. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 340. Історизми та архаїзми в літературних творах

 341. Номінальний та реальний ВВП

 342. Види норм права

 343. Сульфатна кислота та її солі

 344. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 345. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 346. Політичні еліти

 347. Основні методи психологічного дослідження

 348. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 349. Українські землі у ХІХ столітті

 350. Конституція Пилипа Орлика

 351. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 352. Адміністративне право

 353. Основні етапи розвитку економічної теорії

 354. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 355. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 356. Структура особистості і поведінкові типи

 357. Колективний договір і колективні угоди

 358. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 359. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 360. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 361. Державний бюджет України

 362. Інвестиційна політика України

 363. Поняття про особистість

 364. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 365. Ділове листування

 366. Якість продукції та її оцінка

 367. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 368. Договір дарування

 369. Соціально-психологічний клімат колективу

 370. Індекси у статистиці

 371. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 372. Логіка як наука і її значення

 373. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 374. Оцінювання фінансової звітності

 375. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 376. Нарахування амортизації на підприємстві

 377. Облік готової продукції та її реалізації

 378. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 379. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 380. Політологія як наука

 381. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 382. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 383. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 384. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 385. Фінансова санація підприємств

 386. Сім чудес світу

 387. Біографія Остапа Вишні

 388. Культура і цивілізація

 389. Культура ділового спілкування сучасної людини

 390. Проголошення незалежності України

 391. Дебіторська заборгованість

 392. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 393. Походження назви “Русь” і “Україна”

 394. Управління персоналом

 395. Предмет і методи економічної теорії

 396. Фінансові ресурси

 397. Функції та способи їх задання

 398. Сегментація ринку

 399. Духовна культура епохи просвітництва

 400. Автобіографія

 401. Художні промисли України

 402. Методологія економічного аналізу

 403. Поняття та види робочого часу

 404. Міжнародна торгівля

 405. Бюджетний дефіцит

 406. Безробіття і його види

 407. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 408. Тероризм

 409. Електричні машини постійного струму

 410. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 411. Економічна суть фінансових результатів

 412. Електронний документообіг

 413. Соціологія освіти

 414. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 415. Весільний обряд українців

 416. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 417. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 418. Державна влада

 419. Поняття та види юридичних осіб

 420. Сутність і функції процесу управління

 421. Опіка та піклування

 422. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 423. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 424. Функції і принципи Конституції України

 425. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 426. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 427. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 428. Нематеріальні активи

 429. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 430. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 431. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 432. Людина розумна як біологічний вид

 433. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 434. Робочі документи аудитора

 435. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 436. Економічні системи

 437. Емоції і почуття

 438. Культура Київської Русі

 439. Інвентаризація на підприємствах

 440. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 441. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 442. Мовний етикет

 443. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 444. Банківські ризики, методи вимірювання

 445. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 446. Виробництво чавуну і сталі

 447. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 448. Міжнародний поділ праці

 449. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 450. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 451. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 452. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 453. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 454. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 455. Аборт і його наслідки

 456. Фонди підприємства

 457. Економічна ситуація в Україні

 458. Українські січові стрільці

 459. Заходи пожежної безпеки

 460. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 461. Організаційні форми виховної роботи

 462. Початок Другої світової війни

 463. Функції грошей

 464. Робота із запитами в Access

 465. Стан української мови в сучасній Україні

 466. Антиінфляційна політика в Україні

 467. Біологія людини. Її складові частини

 468. Демографічний потенціал України

 469. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 470. Спадкове право

 471. Харчові добавки

 472. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 473. Князі Київської Русі

 474. Українське бароко

 475. Жири. Мила

 476. Державний борг

 477. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 478. Виникнення держави

 479. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 480. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 481. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 482. Форми грошей та їх еволюція

 483. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 484. Облік нематеріальних активів

 485. Мотивація і поведінка людини

 486. Методи державного регулювання економіки

 487. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 488. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 489. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 490. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 491. Діалог

 492. Нафта, її склад і властивості

 493. Києво - Могилянська академія

 494. Братські школи України

 495. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 496. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 497. Багатство української мови

 498. Кредит та його суть

 499. Аналіз фінансового стану підприємств

 500. Готель «Коломия»

 501. Достоєвський “Злочин і кара”

 502. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 503. Виготовлення пластмас

 504. Тварини лісу. Охорона лісу

 505. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 506. Основні засади техніки ефірного мовлення

 507. Хемосинтез і фотосинтез

 508. Теорії походження релігії

 509. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 510. Філософія Г. Сковороди

 511. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 512. Трудове право

 513. Бюджетна система України

 514. Управління асортиментом та номенклатурою

 515. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 516. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 517. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 518. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 519. Менеджмент, сутність, структура, функції

 520. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 521. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 522. Ринок капіталу та його складові

 523. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 524. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 525. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 526. Стратегічне управління

 527. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 528. Забруднення атмосфери

 529. Структура загальної психології як науки

 530. Предмет, структура і функції економічної теорії

 531. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 532. Визначення кредитоспроможності позичальника

 533. Податок на додану вартість

 534. Динаміка населення земної кулі

 535. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 536. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 537. Державна мова – мова професійного спілкування

 538. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 539. Міське та сільське населення України

 540. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 541. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 542. Дистанційне навчання

 543. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 544. Професійне та народне мистецтво

 545. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 546. Америка Південна. Опис материка

 547. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 548. М’язи як частина опорно-рухової системи

 549. Особливості культури Візантії

 550. Весільні пісні

 551. Олігополія в Україні

 552. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 553. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 554. Державний бюджет України, доходи та видатки

 555. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 556. Судова система України

 557. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 558. Роман Олеся Гончара “Собор”

 559. Верховна рада

 560. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 561. Вплив нітратів на людський організм

 562. Філософія Стародавньої Індії

 563. Травлення. Органи травлення

 564. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 565. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 566. Державне регулювання цін та інфляції

 567. Особливості українського барокко

 568. Унітарна держава - переваги та недоліки

 569. Соціальні організації

 570. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 571. Облік касових операцій

 572. Цінова політика підприємства

 573. Економіка Дніпропетровської області

 574. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 575. Склад, функції та значення крові

 576. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 577. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 578. Гроші

 579. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 580. Суть, оцінка основних фондів

 581. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 582. Філософія. Її предмет та функції

 583. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 584. Звіт з практики у відділі рацс

 585. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 586. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 587. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 588. Поет-лірик Олександр Олесь

 589. Сценарій дня Перемоги

 590. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 591. Молоко і молочні продукти

 592. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 593. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 594. Економічний аналіз

 595. Аналіз прямих витрат

 596. Зовнішня політика України

 597. Основні етапи становлення української державності

 598. Монетарна політика і її інструменти

 599. Матриці. Загальна інформація

 600. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 601. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 602. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 603. Аналіз показників ліквідності підприємства

 604. Комплексне дослідження ринку

 605. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 606. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 607. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 608. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 609. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 610. Мовна скарбничка

 611. Принципи діалектики

 612. Теорія виробництва

 613. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 614. Енергозбереження в сучасній Україні

 615. Культурні епохи

 616. Основні дидактичні системи

 617. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 618. Макроекономічні показники

 619. Україна в першій світовій війні

 620. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 621. Загальна частина характеристика підприємства

 622. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 623. Харчові отруєння

 624. Стратегічний маркетинг

 625. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 626. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 627. Банківська система України

 628. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 629. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 630. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 631. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 632. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 633. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 634. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 635. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 636. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 637. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 638. Соціально-трудові відносини

 639. Філософія Нового часу

 640. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 641. Сучасні моделі стратегічного планування

 642. Інтерференція світла

 643. Екологічні проблеми людства

 644. Динаміка розвитку культури

 645. Мікроекономіка. Шпори

 646. Монополія і досконала конкуренція

 647. Організація виробництва РМІ

 648. внутрішня торгівля

 649. Предмет, методи і функції макроекономіки

 650. Ізомерія органічних речовин

 651. Надання першої медичної допомоги

 652. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 653. Українська мова

 654. Основні етапи розвитку української державності

 655. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 656. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 657. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 658. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 659. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 660. Сутність державного регулювання економіки

 661. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 662. Облікова політика

 663. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 664. Розвиток ринкової економіки в Україні

 665. Основні напрями сучасної економічної теорії

 666. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 667. Поняття і ознаки юридичної особи

 668. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 669. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 670. Злочини та покарання за Законами Ману

 671. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 672. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 673. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 674. Основні напрямки психології 19-20 століття

 675. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 676. Козацька символіка

 677. Фрейдизм і неофрейдизм

 678. Склад повітря

 679. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 680. Економічна суть ринку праці

 681. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 682. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 683. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 684. Форми та види підприємницької діяльності

 685. Найпродуктивніші суфікси

 686. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 687. Походження та сутність держави

 688. Моніторинг навколишнього середовища

 689. Поняття, завдання та об’єкти екології

 690. Основи організації фінансів підприємств

 691. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 692. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 693. Альберт Камю

 694. Майбутнє України

 695. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 696. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 697. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 698. Планування, стадії і процедури аудиту

 699. Фізична культура у сучасному суспільстві

 700. Свобода – основна умова розвитку особистості

 701. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 702. Кирило-Мефодіївське товариство

 703. Синтаксис тексту

 704. Стратегія розвитку підприємства

 705. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 706. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 707. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 708. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 709. Зброя масового знищення

 710. Княгиня Ольга

 711. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 712. Біблія – як пам’ятка культури

 713. Вібрація

 714. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 715. Національна кредитна система

 716. Платіжний баланс

 717. Політичні еліти і політичне лідерство

 718. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 719. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 720. Ознаки та принципи правової держави

 721. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 722. Маркетинг на ринку страхових послуг

 723. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 724. Сутність і функції страхування

 725. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 726. Шляхи формування правової держави в Україні

 727. Міжнародний маркетинг

 728. Сутність фінансів

 729. Аудиторський ризик

 730. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 731. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 732. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 733. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 734. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 735. Кредит у ринковій економіці

 736. Теорія гена. Генетичні закони

 737. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 738. Держава та право України

 739. Товарне та натуральне виробництво

 740. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 741. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 742. Сутність держави. Функції держави

 743. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 744. Іслам

 745. Все про мову ділових паперів

 746. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 747. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 748. Німецька класична філософія

 749. Демографія (шпаргалка)

 750. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 751. Механізм держави

 752. Акти державного управління

 753. Екологічні закони

 754. Гігієна харчування

 755. Фінансове право України

 756. Колективні трудові спори

 757. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 758. Відносини власності

 759. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 760. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 761. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 762. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 763. Облік готової продукції

 764. Маркетингова цінова політика підприємства

 765. Свідомість

 766. Кожна дитина має право

 767. Молодіжні субкультури

 768. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 769. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 770. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 771. Господарське право (Шпори)

 772. Роздрібна торговельна мережа

 773. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 774. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 775. Система цивільного права України

 776. Історія Києво-Могилянської академії

 777. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 778. Політика та мораль

 779. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 780. Козацький дитячий та юнацький рух

 781. Персонал підприємства

 782. Облік виробництва

 783. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 784. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 785. Тестові завдання з укр.мови

 786. Традиції українського народу

 787. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 788. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 789. Корінь, особливості його будови та функцій

 790. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 791. Молодіжні субкультури

 792. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 793. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 794. Розвиток охорони праці в Україні

 795. Кошторисне фінансування

 796. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 797. Інфраструктура

 798. Предмет та методологія теорії держави і права

 799. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 800. Види господарських товариств, їх характеристика

 801. Комахи з неповним перетворенням

 802. Курсовий проект з виробничого навчання

 803. Будова рослин

 804. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 805. Традиційні види господарської діяльності

 806. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 807. Українські вчені

 808. Організація праці менеджера

 809. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 810. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 811. Історія логіки

 812. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 813. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 814. Етикет

 815. Системи оплати праці на підприємстві

 816. Економічна конкуренція

 817. Сутність регіональної політики

 818. Царство Гриби. Загальна характеристика

 819. Обмеженість виробничих ресурсів

 820. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 821. Еволюція управлінської думки

 822. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 823. Місцеві збори

 824. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 825. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 826. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 827. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 828. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 829. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 830. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 831. Ринкова пропозиція та її еластичність

 832. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 833. Система пенсійного забезпечення в Україні

 834. Особистість у системі соціальних зв`язків

 835. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 836. Діловодство як функція управління

 837. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 838. Наука екологія, її завдання і цілі

 839. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 840. Історія походження реклами

 841. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 842. Якість і конкурентоспроможність продукції

 843. Елементи управління формами баз даних Access

 844. Лікарські рослини

 845. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 846. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 847. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 848. Мовний етикет

 849. Особливості створення документів

 850. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 851. Дії з векторами

 852. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 853. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 854. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 855. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 856. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 857. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 858. Прикладне програмне забезпечення

 859. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 860. Вишивка Снятинщини

 861. Микола Гоголь, життя та творчість

 862. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 863. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 864. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 865. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 866. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 867. Фотографія робочого часу

 868. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 869. Аудиторські висновки та їх види

 870. Закон заперечення заперечення

 871. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 872. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 873. Природа та сутність податку на прибуток

 874. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 875. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 876. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 877. Споживання та заощадження

 878. Інноваційні процеси

 879. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 880. Поняття біосфери

 881. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 882. Царство гриби

 883. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 884. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 885. Підприємництво і підприємство

 886. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 887. Влада як соціальний феномен

 888. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 889. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 890. Товариство з обмеженою відповідальністю

 891. Принципи обліку основних господарських процесів

 892. Україна в світових інтеграційних процесах

 893. Курс з Новітної історії

 894. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 895. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 896. Поняття про знаки, їх класифікація

 897. Склад та види собівартості

 898. Національна економіка

 899. Виробничі кооперативи

 900. Облік валових витрат і валових доходів

 901. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 902. Сучасна мовна ситуація в Україні

 903. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 904. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 905. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 906. Регулювання ЗЕД в Україні

 907. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 908. Психологія підлітків

 909. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 910. Суть, форми і причини інфляції

 911. Фінансові ресурси бюджетних установ

 912. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 913. Теплові двигуни

 914. Суть поняття виробництва, його складові

 915. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 916. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 917. Готель «Князь Олег»

 918. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 919. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 920. Стендаль (1783 – 1842)

 921. Правова статистика

 922. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 923. Виробничі процеси

 924. Фінансова діяльність

 925. Екологічні проблеми

 926. Світовий ринок послуг

 927. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 928. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 929. Життя та творчість Дмитра Павличка

 930. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 931. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 932. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 933. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 934. Державний борг. Обслуговування та управління

 935. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 936. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 937. Поняття тлумачення норм права

 938. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 939. Інформаційні бази даних

 940. Системний аналіз

 941. Функції і типи комерційних банків

 942. Сім’я як мала соціальна група

 943. Поняття, функції та методи управління

 944. Судимість. Строки погашення судимості

 945. Суть світового ринку і його структура

 946. Поняття і завдання діловодства

 947. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 948. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 949. Ссавці. Загальна інформація

 950. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 951. Біологія людини. Її складові частини

 952. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 953. Міфологія Стародавньої Греції

 954. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 955. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 956. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 957. Видатки бюджету України

 958. Поняття та види часу відпочинку

 959. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 960. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 961. Зародження писемності в Україні

 962. Алотропія та її значення

 963. Версальсько-Вашингтонська система

 964. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 965. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 966. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 967. Українські вчені у фізиці

 968. Проблеми української термінології

 969. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 970. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 971. Громадське харчування

 972. Облік праці, її оплати

 973. Типи червів

 974. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 975. Природні іонізуючі випромінювання

 976. Теорія масової комунікації

 977. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 978. Міжнародно-правове регулювання праці

 979. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 980. Легітимність влади

 981. Гіпотеза, її структура та види

 982. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 983. Система управління бази даних

 984. Інформація в системі маркетингу

 985. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 986. Загальні умови укладання трудового договору

 987. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 988. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 989. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 990. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 991. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 992. Фінансова cистема України

 993. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 994. Видатні українські мовознавці різних періодів

 995. Монополія і конкуренція

 996. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 997. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 998. Пагін, особливості його будови та функції

 999. Французький класичний реалізм в літературі

 1000. Аналіз чистого прибутку