На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Амортизація та методи її нарахування

 4. Стилі мовлення

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 14. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Коспект Логістика

 17. Стилі сучасної української літературної мови

 18. Народні символи України

 19. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 23. Документування діяльності по кадрах

 24. Міжнародна торгівля

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 28. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 29. Податкова система України

 30. Податок на прибуток

 31. Основні вимоги до оформлення документів

 32. Реквізити документів

 33. Прийняття управлінських рішень

 34. Природно-ресурсний потенціал України

 35. Урок: типи і структура

 36. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 37. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 38. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 39. Кадрове діловодство

 40. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 41. Т.Г.Шевченко - художник

 42. Облік зобов’язань

 43. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 44. Облік основних засобів

 45. Бюджетна система України

 46. Методика складання і аудит фінансової звітності

 47. Заробітна плата, форми і системи

 48. Основи фінансової звітності

 49. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 50. Трипільська культура

 51. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 52. Витрати виробництва і прибуток

 53. Політологія (шпаргалки)

 54. Демографічні проблеми людства

 55. Облік витрат на підприємстві

 56. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 57. Інформаційні технології

 58. Форми державного правління

 59. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 60. Структура та інфраструктура ринку

 61. Фінансовий аналіз діяльності

 62. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 63. Походження, суть та функції грошей

 64. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 65. Антична культура

 66. Культура епохи відродження

 67. Лідерство і керівництво

 68. Психологія спілкування

 69. Службові відрядження

 70. Планування діяльності підприємства

 71. Походження і розвиток украінської мови

 72. Епоха Просвітництва та її основні риси

 73. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 74. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 75. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 76. Невербальні засоби комунікації

 77. Проблеми безробіття в Україні

 78. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 79. Філософія середньовіччя

 80. Класифікація надзвичайних ситуацій

 81. Джерела української фразеології

 82. Тварини Червоної Книги

 83. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 84. Соціологія девіантної поведінки

 85. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 86. Облік праці та заробітної плати

 87. Фінансова система

 88. Технології навчання

 89. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 90. Вплив діяльності людини на довкілля

 91. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 92. Сутність та еволюція менеджменту

 93. Менеджмент - наука управління

 94. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 95. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 96. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 97. Організація обліку поточних зобов’язань

 98. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 99. Поняття світогляду та його основні риси

 100. Підприємство, його суть, види і функції

 101. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 102. Форма держави

 103. Баланс підприємства

 104. Функції менеджменту та їх характеристика

 105. Стратегія діяльності підприємства

 106. Припинення трудового договору

 107. Культурологічна концепція

 108. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 109. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 110. Адміністративні правопорушення

 111. Багатство української мови

 112. Методи соціально-педагогічних досліджень

 113. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 114. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 115. Товар і його властивості

 116. Облік виробничих запасів

 117. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 118. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 119. Іншомовні слова в українській мові

 120. Планування

 121. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 122. Історія української культури

 123. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 124. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 125. Основні засоби підприємства

 126. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 127. Зміст трудового договору

 128. Фінансова діяльність підприємств

 129. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 130. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 131. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 132. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 133. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 134. Види та жанри живопису

 135. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 136. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 137. Шпори з логіки

 138. Місцеве самоврядування в Україні

 139. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 140. Валютні курси і валютна політика

 141. Мотивування та стимулювання персоналу

 142. Поняття про власний капітал

 143. Трудові книжки

 144. Організаційно розпорядчі документи

 145. Європейський Союз

 146. Філософія Івана Франка

 147. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 148. Маркетинг туристичних посуг

 149. Договір перевезення

 150. Засоби індивідуального захисту

 151. Психологія як наука

 152. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 153. Конституційне право України

 154. Звіт по навчально-виробничій практиці

 155. Організація як функція управління

 156. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 157. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 158. Свідомість

 159. Доходи місцевих бюджетів

 160. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 161. Міжнародна міграція робочої сили

 162. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 163. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 164. Сценарій новорічного свята

 165. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 166. Валовий внутрішній продукт

 167. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 168. Екосистема поняття, властивості, типи

 169. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 170. Аудит обліку основних засобів

 171. Форми власності

 172. Соціальні конфлікти

 173. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 174. Основні типи та форми власності

 175. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 176. Предмет і методологічні основи психології управління

 177. Поняття та ознаки держави

 178. Фінансові ресурси підприємств

 179. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 180. Банкрутство підприємства

 181. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 182. Розвиток творчої особистості

 183. Національна економіка, її суть та ознаки

 184. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 185. Традиції українського народу

 186. Основи організації бухгалтерського обліку

 187. Фінансовий механізм

 188. Творчість та життя Л.Костенко

 189. Нафта та нафтопереробка

 190. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 191. Бюджетна система України

 192. Поняття і ознаки демократії

 193. Життя – найкраща цінність

 194. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 195. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 196. Глобальні екологічні проблеми

 197. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 198. Фінансові результати діяльності підприємства

 199. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 200. Управління підприємством

 201. Поняття і сутність менеджменту

 202. Роди і жанри літератури

 203. Філософія Нового часу

 204. Wie schreibt man einen brief

 205. Економічне зростання

 206. Облік власного капіталу

 207. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 208. Види підприємств

 209. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 210. Управління конфліктами в організації

 211. Релігієзнавство

 212. Форми бухгалтерського обліку

 213. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 214. Система права і система законодавства

 215. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 216. Комерційнi банки в Україні

 217. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 218. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 219. Природні заповідники України

 220. Державний бюджет та державний борг в Україні

 221. Коран - священна книга мусульман

 222. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 223. Політична свідомість і політична культура

 224. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 225. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 226. Форми і системи оплати праці

 227. Облік товарних операцій в торгівлі

 228. Філософія Ніцше

 229. Мислення

 230. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 231. Поняття та види адміністративно правових норм

 232. Методика проведення предметних уроків

 233. Поема Івана Франка “Мойсей”

 234. Доходи бюджету

 235. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 236. Педагогіка як наука

 237. Акціонерне товариство

 238. Глобальні проблеми людства

 239. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 240. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 241. Художня культура Київської Русі

 242. Облік розрахунків з оплати праці

 243. Плата (податок) за землю

 244. Корозія металів і способи захисту від корозії

 245. Маркетингове дослідження

 246. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 247. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 248. Конспект Лекцій з ООП

 249. Відносини власності

 250. Стан здоров'я населення України

 251. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 252. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 253. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 254. облік власного капіталу

 255. Коротка історія книги

 256. Шкіра. Будова та функції шкіри

 257. Документація й інвентаризація

 258. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 259. Забруднювачі харчових продуктів

 260. Джерела забруднення атмосфери

 261. Легка атлетика

 262. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 263. Службові частини мови

 264. Договір страхування

 265. Менеджмент

 266. Місцеві податки та збори

 267. Зовнішня торгівля України

 268. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 269. Економічне зростання. Суть і види

 270. Бухгалтерський облік цінних паперів

 271. Методи вирішення трудових конфліктів

 272. Російська поезія

 273. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 274. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 275. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 276. Поняття і види ефективності

 277. Василь Стус. Життя і творчість

 278. Логіка та методологія наукового пізнання

 279. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 280. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 281. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 282. Наркоманія, чума XX століття

 283. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 284. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 285. Романо-германська правова система

 286. Оплата праці

 287. Організація документообігу на підприємстві

 288. Зміст сімейного виховання

 289. Товарні і фондові біржі

 290. Види і жанри публічних виступів

 291. Бюджетна класифікація України

 292. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 293. Українська література ХХ ст

 294. Банківська система України і напрями її розвитку

 295. Економічні категорії і економічні закони

 296. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 297. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 298. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 299. Складання й оформлення службових документів

 300. Інфляція: стан, причини, наслідки

 301. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 302. Роль мови в житті людини

 303. Педагогічна майстерність, її елементи

 304. Облік доходів та витрат

 305. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 306. Поведінка споживача у ринковій економіці

 307. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 308. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 309. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 310. Вплив алкоголю на організм людини

 311. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 312. Сутність та структура пізнавального процесу

 313. Алкоголізм і наслідки

 314. Філософський зміст проблеми буття

 315. Радіоактивний вплив радіації на людину

 316. Сільське господарство України

 317. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 318. Радіація і життєдіяльність людини

 319. Види виборів та виборчих систем

 320. Наркотики та наркоманія

 321. Єдиний податок, фіксований податок

 322. Середньовічна культура Західної Європи

 323. Автобіографія, стилі її написання

 324. Грошові системи

 325. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 326. Функції держави

 327. Державний кредит

 328. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 329. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 330. Облікова політика підприємства

 331. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 332. Мовний етикет українців

 333. Кадровий потенціал

 334. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 335. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 336. Види норм права

 337. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 338. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 339. Політичні еліти

 340. Українські землі у ХІХ столітті

 341. Структура особистості і поведінкові типи

 342. Статути збройних сил України

 343. Колективний договір і колективні угоди

 344. Основні етапи розвитку економічної теорії

 345. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 346. Номінальний та реальний ВВП

 347. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 348. Конституція Пилипа Орлика

 349. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 350. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 351. Державний бюджет України

 352. Сульфатна кислота та її солі

 353. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 354. Якість продукції та її оцінка

 355. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 356. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 357. Інвестиційна політика України

 358. Договір дарування

 359. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 360. Військові звання збройних сил України

 361. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 362. Соціально-психологічний клімат колективу

 363. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 364. Без мови немає народу

 365. Нарахування амортизації на підприємстві

 366. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 367. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 368. Адміністративне право

 369. Політологія як наука

 370. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 371. Логіка як наука і її значення

 372. Поняття про особистість

 373. Оцінювання фінансової звітності

 374. Облік готової продукції та її реалізації

 375. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 376. Біографія Остапа Вишні

 377. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 378. Культура і цивілізація

 379. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 380. Дебіторська заборгованість

 381. Сім чудес світу

 382. Управління персоналом

 383. Предмет і методи економічної теорії

 384. Фінансова санація підприємств

 385. Фінансові ресурси

 386. Сегментація ринку

 387. Проголошення незалежності України

 388. Функції та способи їх задання

 389. Індекси у статистиці

 390. Методологія економічного аналізу

 391. Поняття та види робочого часу

 392. Автобіографія

 393. Міжнародна торгівля

 394. Основні методи психологічного дослідження

 395. Бюджетний дефіцит

 396. Тероризм

 397. Безробіття і його види

 398. Художні промисли України

 399. Економічна суть фінансових результатів

 400. Духовна культура епохи просвітництва

 401. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 402. Культура ділового спілкування сучасної людини

 403. Соціологія освіти

 404. Весільний обряд українців

 405. Ділове листування

 406. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 407. Поняття та види юридичних осіб

 408. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 409. Електронний документообіг

 410. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 411. Опіка та піклування

 412. Сутність і функції процесу управління

 413. Державна влада

 414. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 415. Походження назви “Русь” і “Україна”

 416. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 417. Електричні машини постійного струму

 418. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 419. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 420. Культура Київської Русі

 421. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 422. Емоції і почуття

 423. Економічні системи

 424. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 425. Інвентаризація на підприємствах

 426. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 427. Банківські ризики, методи вимірювання

 428. Нематеріальні активи

 429. Мовний етикет

 430. Історизми та архаїзми в літературних творах

 431. Робочі документи аудитора

 432. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 433. Міжнародний поділ праці

 434. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 435. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 436. Функції і принципи Конституції України

 437. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 438. Аборт і його наслідки

 439. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 440. Фонди підприємства

 441. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 442. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 443. Початок Другої світової війни

 444. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 445. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 446. Функції грошей

 447. Українські січові стрільці

 448. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 449. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 450. Заходи пожежної безпеки

 451. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 452. Організаційні форми виховної роботи

 453. Людина розумна як біологічний вид

 454. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 455. Економічна ситуація в Україні

 456. Робота із запитами в Access

 457. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 458. Українське бароко

 459. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 460. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 461. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 462. Антиінфляційна політика в Україні

 463. Демографічний потенціал України

 464. Державний борг

 465. Князі Київської Русі

 466. Харчові добавки

 467. Спадкове право

 468. Форми грошей та їх еволюція

 469. Облік нематеріальних активів

 470. Методи державного регулювання економіки

 471. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 472. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 473. Жири. Мила

 474. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 475. Діалог

 476. Мотивація і поведінка людини

 477. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 478. Києво - Могилянська академія

 479. Аналіз фінансового стану підприємств

 480. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 481. Кредит та його суть

 482. Виникнення держави

 483. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 484. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 485. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 486. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 487. Достоєвський “Злочин і кара”

 488. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 489. Теорії походження релігії

 490. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 491. Виробництво чавуну і сталі

 492. Філософія Г. Сковороди

 493. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 494. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 495. Готель «Коломия»

 496. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 497. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 498. Біологія людини. Її складові частини

 499. Стан української мови в сучасній Україні

 500. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 501. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 502. Управління асортиментом та номенклатурою

 503. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 504. Бюджетна система України

 505. Виготовлення пластмас

 506. Трудове право

 507. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 508. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 509. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 510. Основні засади техніки ефірного мовлення

 511. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 512. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 513. Стратегічне управління

 514. Тварини лісу. Охорона лісу

 515. Забруднення атмосфери

 516. Менеджмент, сутність, структура, функції

 517. Структура загальної психології як науки

 518. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 519. Визначення кредитоспроможності позичальника

 520. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 521. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 522. Братські школи України

 523. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 524. Податок на додану вартість

 525. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 526. Динаміка населення земної кулі

 527. Предмет, структура і функції економічної теорії

 528. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 529. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 530. Америка Південна. Опис материка

 531. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 532. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 533. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 534. Професійне та народне мистецтво

 535. Міське та сільське населення України

 536. Ринок капіталу та його складові

 537. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 538. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 539. Державний бюджет України, доходи та видатки

 540. Судова система України

 541. Державна мова – мова професійного спілкування

 542. Особливості культури Візантії

 543. Дистанційне навчання

 544. Верховна рада

 545. Роман Олеся Гончара “Собор”

 546. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 547. Філософія Стародавньої Індії

 548. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 549. Державне регулювання цін та інфляції

 550. Особливості українського барокко

 551. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 552. М’язи як частина опорно-рухової системи

 553. Цінова політика підприємства

 554. Облік касових операцій

 555. Соціальні організації

 556. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 557. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 558. Травлення. Органи травлення

 559. Весільні пісні

 560. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 561. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 562. Філософія. Її предмет та функції

 563. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 564. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 565. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 566. Гроші

 567. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 568. Суть, оцінка основних фондів

 569. Сценарій дня Перемоги

 570. Олігополія в Україні

 571. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 572. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 573. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 574. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 575. Економічний аналіз

 576. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 577. Аналіз прямих витрат

 578. Склад, функції та значення крові

 579. Монетарна політика і її інструменти

 580. Аналіз показників ліквідності підприємства

 581. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 582. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 583. Економіка Дніпропетровської області

 584. Вплив нітратів на людський організм

 585. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 586. Поет-лірик Олександр Олесь

 587. Комплексне дослідження ринку

 588. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 589. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 590. Нафта, її склад і властивості

 591. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 592. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 593. Зовнішня політика України

 594. Молоко і молочні продукти

 595. Принципи діалектики

 596. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 597. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 598. Україна в першій світовій війні

 599. Мовна скарбничка

 600. Теорія виробництва

 601. Матриці. Загальна інформація

 602. Енергозбереження в сучасній Україні

 603. Хемосинтез і фотосинтез

 604. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 605. Загальна частина характеристика підприємства

 606. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 607. Основні дидактичні системи

 608. Макроекономічні показники

 609. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 610. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 611. Харчові отруєння

 612. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 613. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 614. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 615. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 616. Унітарна держава - переваги та недоліки

 617. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 618. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 619. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 620. Стратегічний маркетинг

 621. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 622. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 623. Соціально-трудові відносини

 624. Філософія Нового часу

 625. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 626. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 627. Екологічні проблеми людства

 628. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 629. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 630. Сучасні моделі стратегічного планування

 631. Багатство української мови

 632. Динаміка розвитку культури

 633. Монополія і досконала конкуренція

 634. Надання першої медичної допомоги

 635. внутрішня торгівля

 636. Українська мова

 637. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 638. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 639. Облікова політика

 640. Сутність державного регулювання економіки

 641. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 642. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 643. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 644. Основні етапи розвитку української державності

 645. Розвиток ринкової економіки в Україні

 646. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 647. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 648. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 649. Організація виробництва РМІ

 650. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 651. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 652. Основні напрямки психології 19-20 століття

 653. Фрейдизм і неофрейдизм

 654. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 655. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 656. Економічна суть ринку праці

 657. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 658. Поняття і ознаки юридичної особи

 659. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 660. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 661. Предмет, методи і функції макроекономіки

 662. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 663. Банківська система України

 664. Моніторинг навколишнього середовища

 665. Форми та види підприємницької діяльності

 666. Злочини та покарання за Законами Ману

 667. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 668. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 669. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 670. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 671. Культурні епохи

 672. Козацька символіка

 673. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 674. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 675. Майбутнє України

 676. Звіт з практики у відділі рацс

 677. Планування, стадії і процедури аудиту

 678. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 679. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 680. Поняття, завдання та об’єкти екології

 681. Синтаксис тексту

 682. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 683. Стратегія розвитку підприємства

 684. Свобода – основна умова розвитку особистості

 685. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 686. Найпродуктивніші суфікси

 687. Княгиня Ольга

 688. Основні напрями сучасної економічної теорії

 689. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 690. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 691. Основні етапи становлення української державності

 692. Зброя масового знищення

 693. Походження та сутність держави

 694. Вібрація

 695. Платіжний баланс

 696. Національна кредитна система

 697. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 698. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 699. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 700. Альберт Камю

 701. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 702. Основи організації фінансів підприємств

 703. Кирило-Мефодіївське товариство

 704. Фізична культура у сучасному суспільстві

 705. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 706. Сутність фінансів

 707. Міжнародний маркетинг

 708. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 709. Сутність і функції страхування

 710. Біблія – як пам’ятка культури

 711. Маркетинг на ринку страхових послуг

 712. Політичні еліти і політичне лідерство

 713. Шляхи формування правової держави в Україні

 714. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 715. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 716. Склад повітря

 717. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 718. Аудиторський ризик

 719. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 720. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 721. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 722. Кредит у ринковій економіці

 723. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 724. Інтерференція світла

 725. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 726. Іслам

 727. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 728. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 729. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 730. Держава та право України

 731. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 732. Акти державного управління

 733. Екологічні закони

 734. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 735. Німецька класична філософія

 736. Сутність держави. Функції держави

 737. Колективні трудові спори

 738. Теорія гена. Генетичні закони

 739. Фінансове право України

 740. Все про мову ділових паперів

 741. Облік готової продукції

 742. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 743. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 744. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 745. Ознаки та принципи правової держави

 746. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 747. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 748. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 749. Кожна дитина має право

 750. Господарське право (Шпори)

 751. Система цивільного права України

 752. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 753. Свідомість

 754. Історія Києво-Могилянської академії

 755. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 756. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 757. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 758. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 759. Роздрібна торговельна мережа

 760. Маркетингова цінова політика підприємства

 761. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 762. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 763. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 764. Ізомерія органічних речовин

 765. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 766. Механізм держави

 767. Козацький дитячий та юнацький рух

 768. Персонал підприємства

 769. Товарне та натуральне виробництво

 770. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 771. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 772. Політика та мораль

 773. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 774. Облік виробництва

 775. Відносини власності

 776. Демографія (шпаргалка)

 777. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 778. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 779. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 780. Тестові завдання з укр.мови

 781. Розвиток охорони праці в Україні

 782. Інфраструктура

 783. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 784. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 785. Організація праці менеджера

 786. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 787. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 788. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 789. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 790. Кошторисне фінансування

 791. Мікроекономіка. Шпори

 792. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 793. Види господарських товариств, їх характеристика

 794. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 795. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 796. Курсовий проект з виробничого навчання

 797. Системи оплати праці на підприємстві

 798. Економічна конкуренція

 799. Предмет та методологія теорії держави і права

 800. Етикет

 801. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 802. Будова рослин

 803. Гігієна харчування

 804. Історія логіки

 805. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 806. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 807. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 808. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 809. Українські вчені

 810. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 811. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 812. Система пенсійного забезпечення в Україні

 813. Місцеві збори

 814. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 815. Еволюція управлінської думки

 816. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 817. Наука екологія, її завдання і цілі

 818. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 819. Якість і конкурентоспроможність продукції

 820. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 821. Ринкова пропозиція та її еластичність

 822. Діловодство як функція управління

 823. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 824. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 825. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 826. Молодіжні субкультури

 827. Особистість у системі соціальних зв`язків

 828. Традиційні види господарської діяльності

 829. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 830. Мовний етикет

 831. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 832. Микола Гоголь, життя та творчість

 833. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 834. Елементи управління формами баз даних Access

 835. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 836. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 837. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 838. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 839. Вишивка Снятинщини

 840. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 841. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 842. Корінь, особливості його будови та функцій

 843. Особливості створення документів

 844. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 845. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 846. Обмеженість виробничих ресурсів

 847. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 848. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 849. Аудиторські висновки та їх види

 850. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 851. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 852. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 853. Природа та сутність податку на прибуток

 854. Споживання та заощадження

 855. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 856. Прикладне програмне забезпечення

 857. Сутність регіональної політики

 858. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 859. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 860. Інноваційні процеси

 861. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 862. Царство Гриби. Загальна характеристика

 863. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 864. Лікарські рослини

 865. Поняття біосфери

 866. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 867. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 868. Товариство з обмеженою відповідальністю

 869. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 870. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 871. Царство гриби

 872. Влада як соціальний феномен

 873. Історія походження реклами

 874. Національна економіка

 875. Фотографія робочого часу

 876. Курс з Новітної історії

 877. Склад та види собівартості

 878. Принципи обліку основних господарських процесів

 879. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 880. Облік валових витрат і валових доходів

 881. Суть, форми і причини інфляції

 882. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 883. Регулювання ЗЕД в Україні

 884. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 885. Виробничі кооперативи

 886. Психологія підлітків

 887. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 888. Україна в світових інтеграційних процесах

 889. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 890. Традиції українського народу

 891. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 892. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 893. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 894. Підприємництво і підприємство

 895. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 896. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 897. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 898. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 899. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 900. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 901. Готель «Князь Олег»

 902. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 903. Фінансова діяльність

 904. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 905. Стендаль (1783 – 1842)

 906. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 907. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 908. Виробничі процеси

 909. Комахи з неповним перетворенням

 910. Поняття тлумачення норм права

 911. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 912. Державний борг. Обслуговування та управління

 913. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 914. Світовий ринок послуг

 915. Суть поняття виробництва, його складові

 916. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 917. Інформаційні бази даних

 918. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 919. Правова статистика

 920. Поняття, функції та методи управління

 921. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 922. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 923. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 924. Суть світового ринку і його структура

 925. Видатки бюджету України

 926. Функції і типи комерційних банків

 927. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 928. Сім’я як мала соціальна група

 929. Поняття та види часу відпочинку

 930. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 931. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 932. Екологічні проблеми

 933. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 934. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 935. Фінансові ресурси бюджетних установ

 936. Біологія людини. Її складові частини

 937. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 938. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 939. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 940. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 941. Життя та творчість Дмитра Павличка

 942. Сучасна мовна ситуація в Україні

 943. Проблеми української термінології

 944. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 945. Зародження писемності в Україні

 946. Дії з векторами

 947. Громадське харчування

 948. Облік праці, її оплати

 949. Природні іонізуючі випромінювання

 950. Легітимність влади

 951. Системний аналіз

 952. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 953. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 954. Ссавці. Загальна інформація

 955. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 956. Міжнародно-правове регулювання праці

 957. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 958. Міфологія Стародавньої Греції

 959. Закон заперечення заперечення

 960. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 961. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 962. Судимість. Строки погашення судимості

 963. Типи червів

 964. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 965. Фінансова cистема України

 966. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 967. Теорія масової комунікації

 968. Інформація в системі маркетингу

 969. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 970. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 971. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 972. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 973. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 974. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 975. Французький класичний реалізм в літературі

 976. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 977. Монополія і конкуренція

 978. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 979. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 980. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 981. Поняття про знаки, їх класифікація

 982. Аналіз чистого прибутку

 983. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 984. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 985. Система управління бази даних

 986. Сутність і завдання організації праці

 987. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 988. Банківська система

 989. Фінансова політика, сутність податкової системи

 990. Інтеграція України у світове господарство

 991. Бджоли та продукти бджільництва

 992. Вартість цінних паперів, її визначення

 993. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 994. Англійський романтизм

 995. Економічна природа та значення ПДВ

 996. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 997. Основи теорії виникнення держави і права

 998. Алотропія та її значення

 999. Молодіжні субкультури

 1000. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя