На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Стилі мовлення

 4. Амортизація та методи її нарахування

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 14. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Народні символи України

 17. Коспект Логістика

 18. Стилі сучасної української літературної мови

 19. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Міжнародна торгівля

 23. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 24. Документування діяльності по кадрах

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 28. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 29. Основні вимоги до оформлення документів

 30. Податкова система України

 31. Податок на прибуток

 32. Реквізити документів

 33. Природно-ресурсний потенціал України

 34. Прийняття управлінських рішень

 35. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 36. Урок: типи і структура

 37. Кадрове діловодство

 38. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 39. Епоха Просвітництва та її основні риси

 40. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 41. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 42. Т.Г.Шевченко - художник

 43. Облік зобов’язань

 44. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 45. Бюджетна система України

 46. Облік основних засобів

 47. Заробітна плата, форми і системи

 48. Методика складання і аудит фінансової звітності

 49. Основи фінансової звітності

 50. Демографічні проблеми людства

 51. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 52. Трипільська культура

 53. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 54. Витрати виробництва і прибуток

 55. Політологія (шпаргалки)

 56. Облік витрат на підприємстві

 57. Інформаційні технології

 58. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 59. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 60. Фінансовий аналіз діяльності

 61. Форми державного правління

 62. Структура та інфраструктура ринку

 63. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 64. Походження, суть та функції грошей

 65. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 66. Антична культура

 67. Походження і розвиток украінської мови

 68. Культура епохи відродження

 69. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 70. Лідерство і керівництво

 71. Психологія спілкування

 72. Службові відрядження

 73. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 74. Планування діяльності підприємства

 75. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 76. Проблеми безробіття в Україні

 77. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 78. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 79. Невербальні засоби комунікації

 80. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 81. Філософія середньовіччя

 82. Джерела української фразеології

 83. Класифікація надзвичайних ситуацій

 84. Тварини Червоної Книги

 85. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 86. Соціологія девіантної поведінки

 87. Вплив діяльності людини на довкілля

 88. Іншомовні слова в українській мові

 89. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 90. Фінансова система

 91. Облік праці та заробітної плати

 92. Технології навчання

 93. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 94. Менеджмент - наука управління

 95. Сутність та еволюція менеджменту

 96. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 97. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 98. Багатство української мови

 99. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 100. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 101. Організація обліку поточних зобов’язань

 102. Поняття світогляду та його основні риси

 103. Баланс підприємства

 104. Підприємство, його суть, види і функції

 105. Форма держави

 106. Функції менеджменту та їх характеристика

 107. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 108. Стратегія діяльності підприємства

 109. Припинення трудового договору

 110. Культурологічна концепція

 111. Адміністративні правопорушення

 112. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 113. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 114. Методи соціально-педагогічних досліджень

 115. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 116. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 117. Товар і його властивості

 118. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 119. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 120. Облік виробничих запасів

 121. Планування

 122. Фінансова діяльність підприємств

 123. Види та жанри живопису

 124. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 125. Історія української культури

 126. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 127. Зміст трудового договору

 128. Основні засоби підприємства

 129. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 130. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 131. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 132. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 133. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 134. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 135. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 136. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 137. Філософія Івана Франка

 138. Шпори з логіки

 139. Мотивування та стимулювання персоналу

 140. Місцеве самоврядування в Україні

 141. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 142. Валютні курси і валютна політика

 143. Поняття про власний капітал

 144. Засоби індивідуального захисту

 145. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 146. Організаційно розпорядчі документи

 147. Трудові книжки

 148. Організація як функція управління

 149. Європейський Союз

 150. Договір перевезення

 151. Маркетинг туристичних посуг

 152. Конституційне право України

 153. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 154. Психологія як наука

 155. Звіт по навчально-виробничій практиці

 156. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 157. Доходи місцевих бюджетів

 158. Екосистема поняття, властивості, типи

 159. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 160. Валовий внутрішній продукт

 161. Свідомість

 162. Міжнародна міграція робочої сили

 163. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 164. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 165. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 166. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 167. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 168. Сценарій новорічного свята

 169. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 170. Аудит обліку основних засобів

 171. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 172. Форми власності

 173. Основні типи та форми власності

 174. Соціальні конфлікти

 175. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 176. Предмет і методологічні основи психології управління

 177. Поняття та ознаки держави

 178. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 179. Фінансові ресурси підприємств

 180. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 181. Банкрутство підприємства

 182. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 183. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 184. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 185. Розвиток творчої особистості

 186. Національна економіка, її суть та ознаки

 187. Нафта та нафтопереробка

 188. Традиції українського народу

 189. Творчість та життя Л.Костенко

 190. Фінансовий механізм

 191. Основи організації бухгалтерського обліку

 192. Бюджетна система України

 193. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 194. Життя – найкраща цінність

 195. Поняття і ознаки демократії

 196. Службові частини мови

 197. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 198. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 199. Роди і жанри літератури

 200. Філософія Нового часу

 201. Глобальні екологічні проблеми

 202. Фінансові результати діяльності підприємства

 203. Управління підприємством

 204. Поняття і сутність менеджменту

 205. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 206. Wie schreibt man einen brief

 207. Облік власного капіталу

 208. Економічне зростання

 209. Коротка історія книги

 210. Управління конфліктами в організації

 211. Види підприємств

 212. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 213. Система права і система законодавства

 214. Форми бухгалтерського обліку

 215. Релігієзнавство

 216. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 217. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 218. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 219. Природні заповідники України

 220. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 221. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 222. Комерційнi банки в Україні

 223. Коран - священна книга мусульман

 224. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 225. Державний бюджет та державний борг в Україні

 226. Художня культура Київської Русі

 227. Методика проведення предметних уроків

 228. Політична свідомість і політична культура

 229. Філософія Ніцше

 230. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 231. Педагогіка як наука

 232. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 233. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 234. Стан здоров'я населення України

 235. Мислення

 236. Форми і системи оплати праці

 237. Облік товарних операцій в торгівлі

 238. Доходи бюджету

 239. Поема Івана Франка “Мойсей”

 240. Поняття та види адміністративно правових норм

 241. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 242. Корозія металів і способи захисту від корозії

 243. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 244. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 245. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 246. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 247. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 248. Акціонерне товариство

 249. Глобальні проблеми людства

 250. Маркетингове дослідження

 251. облік власного капіталу

 252. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 253. Відносини власності

 254. Шкіра. Будова та функції шкіри

 255. Конспект Лекцій з ООП

 256. Облік розрахунків з оплати праці

 257. Плата (податок) за землю

 258. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 259. Забруднювачі харчових продуктів

 260. Педагогічна майстерність, її елементи

 261. Джерела забруднення атмосфери

 262. Документація й інвентаризація

 263. Легка атлетика

 264. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 265. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 266. Російська поезія

 267. Методи вирішення трудових конфліктів

 268. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 269. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 270. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 271. Договір страхування

 272. Роль мови в житті людини

 273. Менеджмент

 274. Економічне зростання. Суть і види

 275. Поняття і види ефективності

 276. Зовнішня торгівля України

 277. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 278. Бухгалтерський облік цінних паперів

 279. Місцеві податки та збори

 280. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 281. Василь Стус. Життя і творчість

 282. Українська література ХХ ст

 283. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 284. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 285. Логіка та методологія наукового пізнання

 286. Радіоактивний вплив радіації на людину

 287. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 288. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 289. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 290. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 291. Романо-германська правова система

 292. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 293. Організація документообігу на підприємстві

 294. Наркоманія, чума XX століття

 295. Зміст сімейного виховання

 296. Товарні і фондові біржі

 297. Оплата праці

 298. Бюджетна класифікація України

 299. Види і жанри публічних виступів

 300. Вплив алкоголю на організм людини

 301. Економічні категорії і економічні закони

 302. Складання й оформлення службових документів

 303. Банківська система України і напрями її розвитку

 304. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 305. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 306. Інфляція: стан, причини, наслідки

 307. Наркотики та наркоманія

 308. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 309. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 310. Сутність та структура пізнавального процесу

 311. Облік доходів та витрат

 312. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 313. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 314. Поведінка споживача у ринковій економіці

 315. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 316. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 317. Без мови немає народу

 318. Радіація і життєдіяльність людини

 319. Сільське господарство України

 320. Філософський зміст проблеми буття

 321. Алкоголізм і наслідки

 322. Облікова політика підприємства

 323. Військові звання збройних сил України

 324. Види виборів та виборчих систем

 325. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 326. Середньовічна культура Західної Європи

 327. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 328. Кадровий потенціал

 329. Грошові системи

 330. Мовний етикет українців

 331. Єдиний податок, фіксований податок

 332. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 333. Функції держави

 334. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 335. Автобіографія, стилі її написання

 336. Державний кредит

 337. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 338. Статути збройних сил України

 339. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 340. Номінальний та реальний ВВП

 341. Види норм права

 342. Сульфатна кислота та її солі

 343. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 344. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 345. Політичні еліти

 346. Історизми та архаїзми в літературних творах

 347. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 348. Основні методи психологічного дослідження

 349. Конституція Пилипа Орлика

 350. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 351. Українські землі у ХІХ столітті

 352. Основні етапи розвитку економічної теорії

 353. Адміністративне право

 354. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 355. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 356. Структура особистості і поведінкові типи

 357. Колективний договір і колективні угоди

 358. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 359. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 360. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 361. Державний бюджет України

 362. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 363. Поняття про особистість

 364. Інвестиційна політика України

 365. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 366. Якість продукції та її оцінка

 367. Договір дарування

 368. Соціально-психологічний клімат колективу

 369. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 370. Логіка як наука і її значення

 371. Індекси у статистиці

 372. Ділове листування

 373. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 374. Оцінювання фінансової звітності

 375. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 376. Нарахування амортизації на підприємстві

 377. Облік готової продукції та її реалізації

 378. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 379. Політологія як наука

 380. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 381. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 382. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 383. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 384. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 385. Сім чудес світу

 386. Фінансова санація підприємств

 387. Біографія Остапа Вишні

 388. Культура і цивілізація

 389. Проголошення незалежності України

 390. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 391. Дебіторська заборгованість

 392. Походження назви “Русь” і “Україна”

 393. Управління персоналом

 394. Культура ділового спілкування сучасної людини

 395. Предмет і методи економічної теорії

 396. Фінансові ресурси

 397. Функції та способи їх задання

 398. Сегментація ринку

 399. Духовна культура епохи просвітництва

 400. Автобіографія

 401. Художні промисли України

 402. Методологія економічного аналізу

 403. Поняття та види робочого часу

 404. Міжнародна торгівля

 405. Бюджетний дефіцит

 406. Безробіття і його види

 407. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 408. Тероризм

 409. Електричні машини постійного струму

 410. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 411. Економічна суть фінансових результатів

 412. Електронний документообіг

 413. Соціологія освіти

 414. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 415. Весільний обряд українців

 416. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 417. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 418. Державна влада

 419. Сутність і функції процесу управління

 420. Поняття та види юридичних осіб

 421. Опіка та піклування

 422. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 423. Функції і принципи Конституції України

 424. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 425. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 426. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 427. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 428. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 429. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 430. Нематеріальні активи

 431. Людина розумна як біологічний вид

 432. Робочі документи аудитора

 433. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 434. Економічні системи

 435. Емоції і почуття

 436. Культура Київської Русі

 437. Інвентаризація на підприємствах

 438. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 439. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 440. Мовний етикет

 441. Банківські ризики, методи вимірювання

 442. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 443. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 444. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 445. Міжнародний поділ праці

 446. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 447. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 448. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 449. Виробництво чавуну і сталі

 450. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 451. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 452. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 453. Аборт і його наслідки

 454. Фонди підприємства

 455. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 456. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 457. Економічна ситуація в Україні

 458. Українські січові стрільці

 459. Заходи пожежної безпеки

 460. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 461. Початок Другої світової війни

 462. Організаційні форми виховної роботи

 463. Функції грошей

 464. Робота із запитами в Access

 465. Антиінфляційна політика в Україні

 466. Стан української мови в сучасній Україні

 467. Біологія людини. Її складові частини

 468. Демографічний потенціал України

 469. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 470. Спадкове право

 471. Харчові добавки

 472. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 473. Князі Київської Русі

 474. Українське бароко

 475. Державний борг

 476. Жири. Мила

 477. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 478. Виникнення держави

 479. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 480. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 481. Форми грошей та їх еволюція

 482. Облік нематеріальних активів

 483. Методи державного регулювання економіки

 484. Мотивація і поведінка людини

 485. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 486. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 487. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 488. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 489. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 490. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 491. Діалог

 492. Києво - Могилянська академія

 493. Братські школи України

 494. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 495. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 496. Кредит та його суть

 497. Аналіз фінансового стану підприємств

 498. Нафта, її склад і властивості

 499. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 500. Достоєвський “Злочин і кара”

 501. Готель «Коломия»

 502. Тварини лісу. Охорона лісу

 503. Виготовлення пластмас

 504. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 505. Основні засади техніки ефірного мовлення

 506. Хемосинтез і фотосинтез

 507. Теорії походження релігії

 508. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 509. Філософія Г. Сковороди

 510. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 511. Багатство української мови

 512. Бюджетна система України

 513. Трудове право

 514. Управління асортиментом та номенклатурою

 515. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 516. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 517. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 518. Менеджмент, сутність, структура, функції

 519. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 520. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 521. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 522. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 523. Ринок капіталу та його складові

 524. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 525. Стратегічне управління

 526. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 527. Забруднення атмосфери

 528. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 529. Структура загальної психології як науки

 530. Предмет, структура і функції економічної теорії

 531. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 532. Визначення кредитоспроможності позичальника

 533. Податок на додану вартість

 534. Динаміка населення земної кулі

 535. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 536. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 537. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 538. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 539. Міське та сільське населення України

 540. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 541. Державна мова – мова професійного спілкування

 542. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 543. Професійне та народне мистецтво

 544. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 545. Америка Південна. Опис материка

 546. Дистанційне навчання

 547. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 548. М’язи як частина опорно-рухової системи

 549. Особливості культури Візантії

 550. Весільні пісні

 551. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 552. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 553. Державний бюджет України, доходи та видатки

 554. Судова система України

 555. Олігополія в Україні

 556. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 557. Роман Олеся Гончара “Собор”

 558. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 559. Верховна рада

 560. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 561. Вплив нітратів на людський організм

 562. Філософія Стародавньої Індії

 563. Травлення. Органи травлення

 564. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 565. Державне регулювання цін та інфляції

 566. Особливості українського барокко

 567. Соціальні організації

 568. Облік касових операцій

 569. Цінова політика підприємства

 570. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 571. Економіка Дніпропетровської області

 572. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 573. Унітарна держава - переваги та недоліки

 574. Склад, функції та значення крові

 575. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 576. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 577. Гроші

 578. Суть, оцінка основних фондів

 579. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 580. Філософія. Її предмет та функції

 581. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 582. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 583. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 584. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 585. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 586. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 587. Поет-лірик Олександр Олесь

 588. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 589. Сценарій дня Перемоги

 590. Молоко і молочні продукти

 591. Економічний аналіз

 592. Аналіз прямих витрат

 593. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 594. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 595. Зовнішня політика України

 596. Монетарна політика і її інструменти

 597. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 598. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 599. Матриці. Загальна інформація

 600. Основні етапи становлення української державності

 601. Аналіз показників ліквідності підприємства

 602. Комплексне дослідження ринку

 603. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 604. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 605. Звіт з практики у відділі рацс

 606. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 607. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 608. Принципи діалектики

 609. Мовна скарбничка

 610. Теорія виробництва

 611. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 612. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 613. Культурні епохи

 614. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 615. Основні дидактичні системи

 616. Енергозбереження в сучасній Україні

 617. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 618. Макроекономічні показники

 619. Україна в першій світовій війні

 620. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 621. Загальна частина характеристика підприємства

 622. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 623. Харчові отруєння

 624. Стратегічний маркетинг

 625. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 626. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 627. Банківська система України

 628. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 629. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 630. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 631. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 632. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 633. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 634. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 635. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 636. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 637. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 638. Соціально-трудові відносини

 639. Філософія Нового часу

 640. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 641. Сучасні моделі стратегічного планування

 642. Екологічні проблеми людства

 643. Динаміка розвитку культури

 644. Монополія і досконала конкуренція

 645. Інтерференція світла

 646. Організація виробництва РМІ

 647. внутрішня торгівля

 648. Предмет, методи і функції макроекономіки

 649. Надання першої медичної допомоги

 650. Українська мова

 651. Основні етапи розвитку української державності

 652. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 653. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 654. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 655. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 656. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 657. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 658. Сутність державного регулювання економіки

 659. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 660. Облікова політика

 661. Мікроекономіка. Шпори

 662. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 663. Розвиток ринкової економіки в Україні

 664. Основні напрями сучасної економічної теорії

 665. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 666. Поняття і ознаки юридичної особи

 667. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 668. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 669. Злочини та покарання за Законами Ману

 670. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 671. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 672. Основні напрямки психології 19-20 століття

 673. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 674. Фрейдизм і неофрейдизм

 675. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 676. Козацька символіка

 677. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 678. Економічна суть ринку праці

 679. Склад повітря

 680. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 681. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 682. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 683. Форми та види підприємницької діяльності

 684. Найпродуктивніші суфікси

 685. Моніторинг навколишнього середовища

 686. Поняття, завдання та об’єкти екології

 687. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 688. Основи організації фінансів підприємств

 689. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 690. Походження та сутність держави

 691. Майбутнє України

 692. Альберт Камю

 693. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 694. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 695. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 696. Планування, стадії і процедури аудиту

 697. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 698. Свобода – основна умова розвитку особистості

 699. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 700. Синтаксис тексту

 701. Стратегія розвитку підприємства

 702. Фізична культура у сучасному суспільстві

 703. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 704. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 705. Кирило-Мефодіївське товариство

 706. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 707. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 708. Зброя масового знищення

 709. Княгиня Ольга

 710. Вібрація

 711. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 712. Національна кредитна система

 713. Біблія – як пам’ятка культури

 714. Платіжний баланс

 715. Ізомерія органічних речовин

 716. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 717. Політичні еліти і політичне лідерство

 718. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 719. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 720. Ознаки та принципи правової держави

 721. Маркетинг на ринку страхових послуг

 722. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 723. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 724. Сутність і функції страхування

 725. Шляхи формування правової держави в Україні

 726. Міжнародний маркетинг

 727. Сутність фінансів

 728. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 729. Аудиторський ризик

 730. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 731. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 732. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 733. Кредит у ринковій економіці

 734. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 735. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 736. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 737. Теорія гена. Генетичні закони

 738. Держава та право України

 739. Товарне та натуральне виробництво

 740. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 741. Сутність держави. Функції держави

 742. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 743. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 744. Іслам

 745. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 746. Все про мову ділових паперів

 747. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 748. Німецька класична філософія

 749. Демографія (шпаргалка)

 750. Акти державного управління

 751. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 752. Екологічні закони

 753. Механізм держави

 754. Фінансове право України

 755. Колективні трудові спори

 756. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 757. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 758. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 759. Відносини власності

 760. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 761. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 762. Облік готової продукції

 763. Маркетингова цінова політика підприємства

 764. Кожна дитина має право

 765. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 766. Господарське право (Шпори)

 767. Гігієна харчування

 768. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 769. Свідомість

 770. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 771. Роздрібна торговельна мережа

 772. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 773. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 774. Історія Києво-Могилянської академії

 775. Система цивільного права України

 776. Молодіжні субкультури

 777. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 778. Політика та мораль

 779. Козацький дитячий та юнацький рух

 780. Персонал підприємства

 781. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 782. Облік виробництва

 783. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 784. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 785. Тестові завдання з укр.мови

 786. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 787. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 788. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 789. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 790. Розвиток охорони праці в Україні

 791. Традиції українського народу

 792. Кошторисне фінансування

 793. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 794. Інфраструктура

 795. Предмет та методологія теорії держави і права

 796. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 797. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 798. Корінь, особливості його будови та функцій

 799. Види господарських товариств, їх характеристика

 800. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 801. Будова рослин

 802. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 803. Курсовий проект з виробничого навчання

 804. Комахи з неповним перетворенням

 805. Організація праці менеджера

 806. Українські вчені

 807. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 808. Молодіжні субкультури

 809. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 810. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 811. Традиційні види господарської діяльності

 812. Історія логіки

 813. Етикет

 814. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 815. Системи оплати праці на підприємстві

 816. Економічна конкуренція

 817. Обмеженість виробничих ресурсів

 818. Сутність регіональної політики

 819. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 820. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 821. Еволюція управлінської думки

 822. Царство Гриби. Загальна характеристика

 823. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 824. Місцеві збори

 825. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 826. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 827. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 828. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 829. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 830. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 831. Ринкова пропозиція та її еластичність

 832. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 833. Система пенсійного забезпечення в Україні

 834. Особистість у системі соціальних зв`язків

 835. Діловодство як функція управління

 836. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 837. Наука екологія, її завдання і цілі

 838. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 839. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 840. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 841. Якість і конкурентоспроможність продукції

 842. Елементи управління формами баз даних Access

 843. Історія походження реклами

 844. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 845. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 846. Лікарські рослини

 847. Мовний етикет

 848. Особливості створення документів

 849. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 850. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 851. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 852. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 853. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 854. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 855. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 856. Прикладне програмне забезпечення

 857. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 858. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 859. Вишивка Снятинщини

 860. Микола Гоголь, життя та творчість

 861. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 862. Дії з векторами

 863. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 864. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 865. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 866. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 867. Фотографія робочого часу

 868. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 869. Аудиторські висновки та їх види

 870. Природа та сутність податку на прибуток

 871. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 872. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 873. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 874. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 875. Споживання та заощадження

 876. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 877. Закон заперечення заперечення

 878. Інноваційні процеси

 879. Поняття біосфери

 880. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 881. Царство гриби

 882. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 883. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 884. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 885. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 886. Влада як соціальний феномен

 887. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 888. Товариство з обмеженою відповідальністю

 889. Підприємництво і підприємство

 890. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 891. Україна в світових інтеграційних процесах

 892. Курс з Новітної історії

 893. Принципи обліку основних господарських процесів

 894. Склад та види собівартості

 895. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 896. Національна економіка

 897. Виробничі кооперативи

 898. Поняття про знаки, їх класифікація

 899. Облік валових витрат і валових доходів

 900. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 901. Сучасна мовна ситуація в Україні

 902. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 903. Регулювання ЗЕД в Україні

 904. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 905. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 906. Психологія підлітків

 907. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 908. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 909. Суть, форми і причини інфляції

 910. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 911. Суть поняття виробництва, його складові

 912. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 913. Фінансові ресурси бюджетних установ

 914. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 915. Готель «Князь Олег»

 916. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 917. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 918. Стендаль (1783 – 1842)

 919. Правова статистика

 920. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 921. Фінансова діяльність

 922. Екологічні проблеми

 923. Виробничі процеси

 924. Світовий ринок послуг

 925. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 926. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 927. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 928. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 929. Життя та творчість Дмитра Павличка

 930. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 931. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 932. Державний борг. Обслуговування та управління

 933. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 934. Поняття тлумачення норм права

 935. Інформаційні бази даних

 936. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 937. Функції і типи комерційних банків

 938. Системний аналіз

 939. Сім’я як мала соціальна група

 940. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 941. Поняття, функції та методи управління

 942. Суть світового ринку і його структура

 943. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 944. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 945. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 946. Судимість. Строки погашення судимості

 947. Біологія людини. Її складові частини

 948. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 949. Ссавці. Загальна інформація

 950. Видатки бюджету України

 951. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 952. Теплові двигуни

 953. Поняття та види часу відпочинку

 954. Міфологія Стародавньої Греції

 955. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 956. Зародження писемності в Україні

 957. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 958. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 959. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 960. Версальсько-Вашингтонська система

 961. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 962. Проблеми української термінології

 963. Алотропія та її значення

 964. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 965. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 966. Громадське харчування

 967. Облік праці, її оплати

 968. Типи червів

 969. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 970. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 971. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 972. Природні іонізуючі випромінювання

 973. Теорія масової комунікації

 974. Українські вчені у фізиці

 975. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 976. Легітимність влади

 977. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 978. Міжнародно-правове регулювання праці

 979. Гіпотеза, її структура та види

 980. Інформація в системі маркетингу

 981. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 982. Система управління бази даних

 983. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 984. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 985. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 986. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 987. Фінансова cистема України

 988. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 989. Монополія і конкуренція

 990. Поняття і завдання діловодства

 991. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 992. Загальні умови укладання трудового договору

 993. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 994. Французький класичний реалізм в літературі

 995. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 996. Пагін, особливості його будови та функції

 997. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 998. Аналіз чистого прибутку

 999. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 1000. Інфляція в Україні та шляхи її усунення