На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Амортизація та методи її нарахування

 4. Стилі мовлення

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 14. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Коспект Логістика

 17. Стилі сучасної української літературної мови

 18. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 19. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 20. Соціальний захист населення в Україні

 21. Народні символи України

 22. Документування діяльності по кадрах

 23. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 24. Міжнародна торгівля

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 28. Податкова система України

 29. Податок на прибуток

 30. Основні вимоги до оформлення документів

 31. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 32. Прийняття управлінських рішень

 33. Реквізити документів

 34. Природно-ресурсний потенціал України

 35. Урок: типи і структура

 36. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 37. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 38. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 39. Кадрове діловодство

 40. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 41. Т.Г.Шевченко - художник

 42. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 43. Облік зобов’язань

 44. Облік основних засобів

 45. Бюджетна система України

 46. Методика складання і аудит фінансової звітності

 47. Заробітна плата, форми і системи

 48. Основи фінансової звітності

 49. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 50. Трипільська культура

 51. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 52. Витрати виробництва і прибуток

 53. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 54. Політологія (шпаргалки)

 55. Облік витрат на підприємстві

 56. Демографічні проблеми людства

 57. Інформаційні технології

 58. Форми державного правління

 59. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 60. Структура та інфраструктура ринку

 61. Фінансовий аналіз діяльності

 62. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 63. Походження, суть та функції грошей

 64. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 65. Антична культура

 66. Культура епохи відродження

 67. Лідерство і керівництво

 68. Психологія спілкування

 69. Планування діяльності підприємства

 70. Службові відрядження

 71. Походження і розвиток украінської мови

 72. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 73. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 74. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 75. Невербальні засоби комунікації

 76. Філософія середньовіччя

 77. Проблеми безробіття в Україні

 78. Класифікація надзвичайних ситуацій

 79. Епоха Просвітництва та її основні риси

 80. Тварини Червоної Книги

 81. Джерела української фразеології

 82. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 83. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 84. Соціологія девіантної поведінки

 85. Фінансова система

 86. Облік праці та заробітної плати

 87. Технології навчання

 88. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 89. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 90. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 91. Сутність та еволюція менеджменту

 92. Менеджмент - наука управління

 93. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 94. Вплив діяльності людини на довкілля

 95. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 96. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 97. Організація обліку поточних зобов’язань

 98. Поняття світогляду та його основні риси

 99. Підприємство, його суть, види і функції

 100. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 101. Форма держави

 102. Функції менеджменту та їх характеристика

 103. Баланс підприємства

 104. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 105. Стратегія діяльності підприємства

 106. Припинення трудового договору

 107. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 108. Культурологічна концепція

 109. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 110. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 111. Методи соціально-педагогічних досліджень

 112. Адміністративні правопорушення

 113. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 114. Облік виробничих запасів

 115. Товар і його властивості

 116. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 117. Планування

 118. Багатство української мови

 119. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 120. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 121. Історія української культури

 122. Основні засоби підприємства

 123. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 124. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 125. Зміст трудового договору

 126. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 127. Іншомовні слова в українській мові

 128. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 129. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 130. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 131. Фінансова діяльність підприємств

 132. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 133. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 134. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 135. Види та жанри живопису

 136. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 137. Шпори з логіки

 138. Місцеве самоврядування в Україні

 139. Валютні курси і валютна політика

 140. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 141. Поняття про власний капітал

 142. Трудові книжки

 143. Мотивування та стимулювання персоналу

 144. Організаційно розпорядчі документи

 145. Європейський Союз

 146. Маркетинг туристичних посуг

 147. Договір перевезення

 148. Філософія Івана Франка

 149. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 150. Психологія як наука

 151. Засоби індивідуального захисту

 152. Звіт по навчально-виробничій практиці

 153. Конституційне право України

 154. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 155. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 156. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 157. Свідомість

 158. Організація як функція управління

 159. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 160. Доходи місцевих бюджетів

 161. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 162. Міжнародна міграція робочої сили

 163. Сценарій новорічного свята

 164. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 165. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 166. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 167. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 168. Валовий внутрішній продукт

 169. Форми власності

 170. Соціальні конфлікти

 171. Аудит обліку основних засобів

 172. Екосистема поняття, властивості, типи

 173. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 174. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 175. Основні типи та форми власності

 176. Предмет і методологічні основи психології управління

 177. Поняття та ознаки держави

 178. Фінансові ресурси підприємств

 179. Банкрутство підприємства

 180. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 181. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 182. Традиції українського народу

 183. Національна економіка, її суть та ознаки

 184. Розвиток творчої особистості

 185. Основи організації бухгалтерського обліку

 186. Фінансовий механізм

 187. Бюджетна система України

 188. Творчість та життя Л.Костенко

 189. Нафта та нафтопереробка

 190. Поняття і ознаки демократії

 191. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 192. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 193. Глобальні екологічні проблеми

 194. Фінансові результати діяльності підприємства

 195. Життя – найкраща цінність

 196. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 197. Управління підприємством

 198. Поняття і сутність менеджменту

 199. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 200. Wie schreibt man einen brief

 201. Філософія Нового часу

 202. Роди і жанри літератури

 203. Економічне зростання

 204. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 205. Облік власного капіталу

 206. Види підприємств

 207. Релігієзнавство

 208. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 209. Управління конфліктами в організації

 210. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 211. Форми бухгалтерського обліку

 212. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 213. Система права і система законодавства

 214. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 215. Комерційнi банки в Україні

 216. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 217. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 218. Державний бюджет та державний борг в Україні

 219. Коран - священна книга мусульман

 220. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 221. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 222. Політична свідомість і політична культура

 223. Форми і системи оплати праці

 224. Облік товарних операцій в торгівлі

 225. Природні заповідники України

 226. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 227. Мислення

 228. Філософія Ніцше

 229. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 230. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 231. Поняття та види адміністративно правових норм

 232. Поема Івана Франка “Мойсей”

 233. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 234. Акціонерне товариство

 235. Доходи бюджету

 236. Глобальні проблеми людства

 237. Педагогіка як наука

 238. Методика проведення предметних уроків

 239. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 240. Облік розрахунків з оплати праці

 241. Художня культура Київської Русі

 242. Плата (податок) за землю

 243. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 244. Маркетингове дослідження

 245. Відносини власності

 246. Конспект Лекцій з ООП

 247. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 248. Стан здоров'я населення України

 249. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 250. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 251. облік власного капіталу

 252. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 253. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 254. Документація й інвентаризація

 255. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 256. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 257. Корозія металів і способи захисту від корозії

 258. Забруднювачі харчових продуктів

 259. Легка атлетика

 260. Шкіра. Будова та функції шкіри

 261. Джерела забруднення атмосфери

 262. Договір страхування

 263. Менеджмент

 264. Місцеві податки та збори

 265. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 266. Зовнішня торгівля України

 267. Коротка історія книги

 268. Економічне зростання. Суть і види

 269. Бухгалтерський облік цінних паперів

 270. Російська поезія

 271. Методи вирішення трудових конфліктів

 272. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 273. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 274. Василь Стус. Життя і творчість

 275. Логіка та методологія наукового пізнання

 276. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 277. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 278. Поняття і види ефективності

 279. Наркоманія, чума XX століття

 280. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 281. Оплата праці

 282. Зміст сімейного виховання

 283. Організація документообігу на підприємстві

 284. Види і жанри публічних виступів

 285. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 286. Товарні і фондові біржі

 287. Банківська система України і напрями її розвитку

 288. Романо-германська правова система

 289. Українська література ХХ ст

 290. Бюджетна класифікація України

 291. Економічні категорії і економічні закони

 292. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 293. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 294. Службові частини мови

 295. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 296. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 297. Складання й оформлення службових документів

 298. Облік доходів та витрат

 299. Інфляція: стан, причини, наслідки

 300. Роль мови в житті людини

 301. Поведінка споживача у ринковій економіці

 302. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 303. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 304. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 305. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 306. Вплив алкоголю на організм людини

 307. Філософський зміст проблеми буття

 308. Алкоголізм і наслідки

 309. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 310. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 311. Сутність та структура пізнавального процесу

 312. Сільське господарство України

 313. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 314. Види виборів та виборчих систем

 315. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 316. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 317. Єдиний податок, фіксований податок

 318. Автобіографія, стилі її написання

 319. Радіоактивний вплив радіації на людину

 320. Радіація і життєдіяльність людини

 321. Грошові системи

 322. Середньовічна культура Західної Європи

 323. Наркотики та наркоманія

 324. Державний кредит

 325. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 326. Педагогічна майстерність, її елементи

 327. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 328. Функції держави

 329. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 330. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 331. Мовний етикет українців

 332. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 333. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 334. Кадровий потенціал

 335. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 336. Види норм права

 337. Політичні еліти

 338. Українські землі у ХІХ столітті

 339. Структура особистості і поведінкові типи

 340. Облікова політика підприємства

 341. Колективний договір і колективні угоди

 342. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 343. Основні етапи розвитку економічної теорії

 344. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 345. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 346. Статути збройних сил України

 347. Конституція Пилипа Орлика

 348. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 349. Державний бюджет України

 350. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 351. Якість продукції та її оцінка

 352. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 353. Договір дарування

 354. Номінальний та реальний ВВП

 355. Інвестиційна політика України

 356. Соціально-психологічний клімат колективу

 357. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 358. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 359. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 360. Нарахування амортизації на підприємстві

 361. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 362. Сульфатна кислота та її солі

 363. Політологія як наука

 364. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 365. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 366. Логіка як наука і її значення

 367. Біографія Остапа Вишні

 368. Адміністративне право

 369. Поняття про особистість

 370. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 371. Культура і цивілізація

 372. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 373. Облік готової продукції та її реалізації

 374. Оцінювання фінансової звітності

 375. Управління персоналом

 376. Сім чудес світу

 377. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 378. Предмет і методи економічної теорії

 379. Дебіторська заборгованість

 380. Без мови немає народу

 381. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 382. Фінансові ресурси

 383. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 384. Фінансова санація підприємств

 385. Проголошення незалежності України

 386. Сегментація ринку

 387. Військові звання збройних сил України

 388. Поняття та види робочого часу

 389. Методологія економічного аналізу

 390. Функції та способи їх задання

 391. Автобіографія

 392. Бюджетний дефіцит

 393. Міжнародна торгівля

 394. Тероризм

 395. Безробіття і його види

 396. Духовна культура епохи просвітництва

 397. Економічна суть фінансових результатів

 398. Художні промисли України

 399. Індекси у статистиці

 400. Весільний обряд українців

 401. Соціологія освіти

 402. Культура ділового спілкування сучасної людини

 403. Поняття та види юридичних осіб

 404. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 405. Основні методи психологічного дослідження

 406. Державна влада

 407. Опіка та піклування

 408. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 409. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 410. Сутність і функції процесу управління

 411. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 412. Електронний документообіг

 413. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 414. Культура Київської Русі

 415. Емоції і почуття

 416. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 417. Економічні системи

 418. Походження назви “Русь” і “Україна”

 419. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 420. Банківські ризики, методи вимірювання

 421. Мовний етикет

 422. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 423. Інвентаризація на підприємствах

 424. Електричні машини постійного струму

 425. Робочі документи аудитора

 426. Міжнародний поділ праці

 427. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 428. Нематеріальні активи

 429. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 430. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 431. Ділове листування

 432. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 433. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 434. Аборт і його наслідки

 435. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 436. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 437. Фонди підприємства

 438. Початок Другої світової війни

 439. Функції грошей

 440. Українські січові стрільці

 441. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 442. Історизми та архаїзми в літературних творах

 443. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 444. Функції і принципи Конституції України

 445. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 446. Заходи пожежної безпеки

 447. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 448. Організаційні форми виховної роботи

 449. Українське бароко

 450. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 451. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 452. Робота із запитами в Access

 453. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 454. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 455. Економічна ситуація в Україні

 456. Державний борг

 457. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 458. Князі Київської Русі

 459. Харчові добавки

 460. Демографічний потенціал України

 461. Людина розумна як біологічний вид

 462. Антиінфляційна політика в Україні

 463. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 464. Спадкове право

 465. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 466. Форми грошей та їх еволюція

 467. Облік нематеріальних активів

 468. Методи державного регулювання економіки

 469. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 470. Діалог

 471. Аналіз фінансового стану підприємств

 472. Києво - Могилянська академія

 473. Мотивація і поведінка людини

 474. Кредит та його суть

 475. Виникнення держави

 476. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 477. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 478. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 479. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 480. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 481. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 482. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 483. Достоєвський “Злочин і кара”

 484. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 485. Жири. Мила

 486. Теорії походження релігії

 487. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 488. Філософія Г. Сковороди

 489. Готель «Коломия»

 490. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 491. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 492. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 493. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 494. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 495. Трудове право

 496. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 497. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 498. Бюджетна система України

 499. Управління асортиментом та номенклатурою

 500. Виготовлення пластмас

 501. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 502. Стан української мови в сучасній Україні

 503. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 504. Стратегічне управління

 505. Забруднення атмосфери

 506. Структура загальної психології як науки

 507. Виробництво чавуну і сталі

 508. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 509. Основні засади техніки ефірного мовлення

 510. Менеджмент, сутність, структура, функції

 511. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 512. Визначення кредитоспроможності позичальника

 513. Біологія людини. Її складові частини

 514. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 515. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 516. Податок на додану вартість

 517. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 518. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 519. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 520. Предмет, структура і функції економічної теорії

 521. Динаміка населення земної кулі

 522. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 523. Братські школи України

 524. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 525. Америка Південна. Опис материка

 526. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 527. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 528. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 529. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 530. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 531. Державний бюджет України, доходи та видатки

 532. Судова система України

 533. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 534. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 535. Професійне та народне мистецтво

 536. Державна мова – мова професійного спілкування

 537. Міське та сільське населення України

 538. Тварини лісу. Охорона лісу

 539. Ринок капіталу та його складові

 540. Особливості культури Візантії

 541. Філософія Стародавньої Індії

 542. Верховна рада

 543. Дистанційне навчання

 544. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 545. Роман Олеся Гончара “Собор”

 546. Особливості українського барокко

 547. Державне регулювання цін та інфляції

 548. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 549. Цінова політика підприємства

 550. Облік касових операцій

 551. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 552. Соціальні організації

 553. Травлення. Органи травлення

 554. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 555. М’язи як частина опорно-рухової системи

 556. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 557. Філософія. Її предмет та функції

 558. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 559. Весільні пісні

 560. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 561. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 562. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 563. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 564. Гроші

 565. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 566. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 567. Сценарій дня Перемоги

 568. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 569. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 570. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 571. Економічний аналіз

 572. Суть, оцінка основних фондів

 573. Аналіз прямих витрат

 574. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 575. Аналіз показників ліквідності підприємства

 576. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 577. Олігополія в Україні

 578. Монетарна політика і її інструменти

 579. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 580. Склад, функції та значення крові

 581. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 582. Комплексне дослідження ринку

 583. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 584. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 585. Вплив нітратів на людський організм

 586. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 587. Україна в першій світовій війні

 588. Поет-лірик Олександр Олесь

 589. Принципи діалектики

 590. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 591. Нафта, її склад і властивості

 592. Енергозбереження в сучасній Україні

 593. Теорія виробництва

 594. Мовна скарбничка

 595. Економіка Дніпропетровської області

 596. Зовнішня політика України

 597. Молоко і молочні продукти

 598. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 599. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 600. Матриці. Загальна інформація

 601. Загальна частина характеристика підприємства

 602. Основні дидактичні системи

 603. Макроекономічні показники

 604. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 605. Харчові отруєння

 606. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 607. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 608. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 609. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 610. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 611. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 612. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 613. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 614. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 615. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 616. Соціально-трудові відносини

 617. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 618. Стратегічний маркетинг

 619. Філософія Нового часу

 620. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 621. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 622. Екологічні проблеми людства

 623. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 624. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 625. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 626. Сучасні моделі стратегічного планування

 627. Динаміка розвитку культури

 628. Монополія і досконала конкуренція

 629. Унітарна держава - переваги та недоліки

 630. внутрішня торгівля

 631. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 632. Надання першої медичної допомоги

 633. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 634. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 635. Українська мова

 636. Облікова політика

 637. Хемосинтез і фотосинтез

 638. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 639. Сутність державного регулювання економіки

 640. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 641. Розвиток ринкової економіки в Україні

 642. Багатство української мови

 643. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 644. Основні етапи розвитку української державності

 645. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 646. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 647. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 648. Економічна суть ринку праці

 649. Основні напрямки психології 19-20 століття

 650. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 651. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 652. Фрейдизм і неофрейдизм

 653. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 654. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 655. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 656. Форми та види підприємницької діяльності

 657. Злочини та покарання за Законами Ману

 658. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 659. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 660. Моніторинг навколишнього середовища

 661. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 662. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 663. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 664. Організація виробництва РМІ

 665. Поняття і ознаки юридичної особи

 666. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 667. Майбутнє України

 668. Планування, стадії і процедури аудиту

 669. Предмет, методи і функції макроекономіки

 670. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 671. Стратегія розвитку підприємства

 672. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 673. Синтаксис тексту

 674. Поняття, завдання та об’єкти екології

 675. Козацька символіка

 676. Княгиня Ольга

 677. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 678. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 679. Свобода – основна умова розвитку особистості

 680. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 681. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 682. Національна кредитна система

 683. Платіжний баланс

 684. Зброя масового знищення

 685. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 686. Вібрація

 687. Культурні епохи

 688. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 689. Найпродуктивніші суфікси

 690. Основні напрями сучасної економічної теорії

 691. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 692. Кирило-Мефодіївське товариство

 693. Походження та сутність держави

 694. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 695. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 696. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 697. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 698. Основи організації фінансів підприємств

 699. Банківська система України

 700. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 701. Сутність фінансів

 702. Міжнародний маркетинг

 703. Альберт Камю

 704. Фізична культура у сучасному суспільстві

 705. Біблія – як пам’ятка культури

 706. Сутність і функції страхування

 707. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 708. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 709. Шляхи формування правової держави в Україні

 710. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 711. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 712. Маркетинг на ринку страхових послуг

 713. Звіт з практики у відділі рацс

 714. Аудиторський ризик

 715. Політичні еліти і політичне лідерство

 716. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 717. Іслам

 718. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 719. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 720. Основні етапи становлення української державності

 721. Кредит у ринковій економіці

 722. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 723. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 724. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 725. Держава та право України

 726. Колективні трудові спори

 727. Акти державного управління

 728. Німецька класична філософія

 729. Сутність держави. Функції держави

 730. Екологічні закони

 731. Фінансове право України

 732. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 733. Склад повітря

 734. Теорія гена. Генетичні закони

 735. Облік готової продукції

 736. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 737. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 738. Ознаки та принципи правової держави

 739. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 740. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 741. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 742. Кожна дитина має право

 743. Все про мову ділових паперів

 744. Система цивільного права України

 745. Господарське право (Шпори)

 746. Свідомість

 747. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 748. Історія Києво-Могилянської академії

 749. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 750. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 751. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 752. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 753. Роздрібна торговельна мережа

 754. Маркетингова цінова політика підприємства

 755. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 756. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 757. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 758. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 759. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 760. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 761. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 762. Козацький дитячий та юнацький рух

 763. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 764. Механізм держави

 765. Політика та мораль

 766. Персонал підприємства

 767. Відносини власності

 768. Облік виробництва

 769. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 770. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 771. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 772. Ізомерія органічних речовин

 773. Інфраструктура

 774. Розвиток охорони праці в Україні

 775. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 776. Організація праці менеджера

 777. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 778. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 779. Демографія (шпаргалка)

 780. Тестові завдання з укр.мови

 781. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 782. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 783. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 784. Інтерференція світла

 785. Товарне та натуральне виробництво

 786. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 787. Системи оплати праці на підприємстві

 788. Види господарських товариств, їх характеристика

 789. Кошторисне фінансування

 790. Економічна конкуренція

 791. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 792. Курсовий проект з виробничого навчання

 793. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 794. Предмет та методологія теорії держави і права

 795. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 796. Етикет

 797. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 798. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 799. Історія логіки

 800. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 801. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 802. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 803. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 804. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 805. Система пенсійного забезпечення в Україні

 806. Місцеві збори

 807. Еволюція управлінської думки

 808. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 809. Якість і конкурентоспроможність продукції

 810. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 811. Гігієна харчування

 812. Українські вчені

 813. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 814. Наука екологія, її завдання і цілі

 815. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 816. Ринкова пропозиція та її еластичність

 817. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 818. Діловодство як функція управління

 819. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 820. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 821. Микола Гоголь, життя та творчість

 822. Особистість у системі соціальних зв`язків

 823. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 824. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 825. Мовний етикет

 826. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 827. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 828. Молодіжні субкультури

 829. Вишивка Снятинщини

 830. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 831. Традиційні види господарської діяльності

 832. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 833. Будова рослин

 834. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 835. Мікроекономіка. Шпори

 836. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 837. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 838. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 839. Елементи управління формами баз даних Access

 840. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 841. Споживання та заощадження

 842. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 843. Особливості створення документів

 844. Корінь, особливості його будови та функцій

 845. Аудиторські висновки та їх види

 846. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 847. Обмеженість виробничих ресурсів

 848. Природа та сутність податку на прибуток

 849. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 850. Інноваційні процеси

 851. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 852. Лікарські рослини

 853. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 854. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 855. Прикладне програмне забезпечення

 856. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 857. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 858. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 859. Товариство з обмеженою відповідальністю

 860. Поняття біосфери

 861. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 862. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 863. Національна економіка

 864. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 865. Влада як соціальний феномен

 866. Курс з Новітної історії

 867. Царство гриби

 868. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 869. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 870. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 871. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 872. Принципи обліку основних господарських процесів

 873. Сутність регіональної політики

 874. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 875. Склад та види собівартості

 876. Облік валових витрат і валових доходів

 877. Суть, форми і причини інфляції

 878. Історія походження реклами

 879. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 880. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 881. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 882. Психологія підлітків

 883. Регулювання ЗЕД в Україні

 884. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 885. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 886. Виробничі кооперативи

 887. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 888. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 889. Підприємництво і підприємство

 890. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 891. Готель «Князь Олег»

 892. Україна в світових інтеграційних процесах

 893. Стендаль (1783 – 1842)

 894. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 895. Фінансова діяльність

 896. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 897. Поняття тлумачення норм права

 898. Державний борг. Обслуговування та управління

 899. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 900. Фотографія робочого часу

 901. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 902. Виробничі процеси

 903. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 904. Світовий ринок послуг

 905. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 906. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 907. Поняття, функції та методи управління

 908. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 909. Інформаційні бази даних

 910. Видатки бюджету України

 911. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 912. Правова статистика

 913. Суть світового ринку і його структура

 914. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 915. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 916. Суть поняття виробництва, його складові

 917. Поняття та види часу відпочинку

 918. Комахи з неповним перетворенням

 919. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 920. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 921. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 922. Функції і типи комерційних банків

 923. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 924. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 925. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 926. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 927. Сім’я як мала соціальна група

 928. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 929. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 930. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 931. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 932. Життя та творчість Дмитра Павличка

 933. Царство Гриби. Загальна характеристика

 934. Проблеми української термінології

 935. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 936. Зародження писемності в Україні

 937. Біологія людини. Її складові частини

 938. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 939. Облік праці, її оплати

 940. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 941. Сучасна мовна ситуація в Україні

 942. Фінансові ресурси бюджетних установ

 943. Природні іонізуючі випромінювання

 944. Легітимність влади

 945. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 946. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 947. Міжнародно-правове регулювання праці

 948. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 949. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 950. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 951. Екологічні проблеми

 952. Громадське харчування

 953. Системний аналіз

 954. Міфологія Стародавньої Греції

 955. Фінансова cистема України

 956. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 957. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 958. Типи червів

 959. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 960. Інформація в системі маркетингу

 961. Ссавці. Загальна інформація

 962. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 963. Теорія масової комунікації

 964. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 965. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 966. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 967. Французький класичний реалізм в літературі

 968. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 969. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 970. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 971. Судимість. Строки погашення судимості

 972. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 973. Монополія і конкуренція

 974. Аналіз чистого прибутку

 975. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 976. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 977. Сутність і завдання організації праці

 978. Дії з векторами

 979. Банківська система

 980. Фінансова політика, сутність податкової системи

 981. Закон заперечення заперечення

 982. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 983. Система управління бази даних

 984. Інтеграція України у світове господарство

 985. Англійський романтизм

 986. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 987. Бджоли та продукти бджільництва

 988. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 989. Вартість цінних паперів, її визначення

 990. Традиції українського народу

 991. Основи теорії виникнення держави і права

 992. Економічна природа та значення ПДВ

 993. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 994. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 995. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 996. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 997. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 998. Витинанки

 999. Алотропія та її значення

 1000. Поняття про знаки, їх класифікація