На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Стилі мовлення

 4. Амортизація та методи її нарахування

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 14. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Народні символи України

 17. Коспект Логістика

 18. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 19. Стилі сучасної української літературної мови

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Міжнародна торгівля

 23. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 24. Документування діяльності по кадрах

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 28. Основні вимоги до оформлення документів

 29. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 30. Податкова система України

 31. Податок на прибуток

 32. Реквізити документів

 33. Епоха Просвітництва та її основні риси

 34. Природно-ресурсний потенціал України

 35. Прийняття управлінських рішень

 36. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 37. Урок: типи і структура

 38. Кадрове діловодство

 39. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 40. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 41. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 42. Т.Г.Шевченко - художник

 43. Облік зобов’язань

 44. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 45. Бюджетна система України

 46. Облік основних засобів

 47. Заробітна плата, форми і системи

 48. Методика складання і аудит фінансової звітності

 49. Основи фінансової звітності

 50. Демографічні проблеми людства

 51. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 52. Трипільська культура

 53. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 54. Витрати виробництва і прибуток

 55. Політологія (шпаргалки)

 56. Інформаційні технології

 57. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 58. Облік витрат на підприємстві

 59. Фінансовий аналіз діяльності

 60. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 61. Форми державного правління

 62. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 63. Структура та інфраструктура ринку

 64. Походження, суть та функції грошей

 65. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 66. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 67. Походження і розвиток украінської мови

 68. Антична культура

 69. Культура епохи відродження

 70. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 71. Лідерство і керівництво

 72. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 73. Психологія спілкування

 74. Службові відрядження

 75. Проблеми безробіття в Україні

 76. Планування діяльності підприємства

 77. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 78. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 79. Невербальні засоби комунікації

 80. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 81. Філософія середньовіччя

 82. Джерела української фразеології

 83. Тварини Червоної Книги

 84. Класифікація надзвичайних ситуацій

 85. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 86. Іншомовні слова в українській мові

 87. Вплив діяльності людини на довкілля

 88. Соціологія девіантної поведінки

 89. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 90. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 91. Фінансова система

 92. Облік праці та заробітної плати

 93. Технології навчання

 94. Багатство української мови

 95. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 96. Сутність та еволюція менеджменту

 97. Менеджмент - наука управління

 98. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 99. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 100. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 101. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 102. Організація обліку поточних зобов’язань

 103. Поняття світогляду та його основні риси

 104. Баланс підприємства

 105. Підприємство, його суть, види і функції

 106. Форма держави

 107. Функції менеджменту та їх характеристика

 108. Стратегія діяльності підприємства

 109. Припинення трудового договору

 110. Культурологічна концепція

 111. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 112. Адміністративні правопорушення

 113. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 114. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 115. Методи соціально-педагогічних досліджень

 116. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 117. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 118. Товар і його властивості

 119. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 120. Види та жанри живопису

 121. Облік виробничих запасів

 122. Фінансова діяльність підприємств

 123. Планування

 124. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 125. Історія української культури

 126. Зміст трудового договору

 127. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 128. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 129. Основні засоби підприємства

 130. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 131. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 132. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 133. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 134. Філософія Івана Франка

 135. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 136. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 137. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 138. Мотивування та стимулювання персоналу

 139. Шпори з логіки

 140. Місцеве самоврядування в Україні

 141. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 142. Валютні курси і валютна політика

 143. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 144. Поняття про власний капітал

 145. Організація як функція управління

 146. Засоби індивідуального захисту

 147. Організаційно розпорядчі документи

 148. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 149. Трудові книжки

 150. Конституційне право України

 151. Європейський Союз

 152. Договір перевезення

 153. Маркетинг туристичних посуг

 154. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 155. Психологія як наука

 156. Звіт по навчально-виробничій практиці

 157. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 158. Доходи місцевих бюджетів

 159. Валовий внутрішній продукт

 160. Екосистема поняття, властивості, типи

 161. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 162. Свідомість

 163. Міжнародна міграція робочої сили

 164. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 165. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 166. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 167. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 168. Службові частини мови

 169. Сценарій новорічного свята

 170. Аудит обліку основних засобів

 171. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 172. Форми власності

 173. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 174. Основні типи та форми власності

 175. Соціальні конфлікти

 176. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 177. Предмет і методологічні основи психології управління

 178. Поняття та ознаки держави

 179. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 180. Фінансові ресурси підприємств

 181. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 182. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 183. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 184. Банкрутство підприємства

 185. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 186. Розвиток творчої особистості

 187. Національна економіка, її суть та ознаки

 188. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 189. Нафта та нафтопереробка

 190. Традиції українського народу

 191. Фінансовий механізм

 192. Творчість та життя Л.Костенко

 193. Основи організації бухгалтерського обліку

 194. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 195. Бюджетна система України

 196. Життя – найкраща цінність

 197. Поняття і ознаки демократії

 198. Філософія Нового часу

 199. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 200. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 201. Роди і жанри літератури

 202. Глобальні екологічні проблеми

 203. Управління підприємством

 204. Фінансові результати діяльності підприємства

 205. Коротка історія книги

 206. Облік власного капіталу

 207. Поняття і сутність менеджменту

 208. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 209. Wie schreibt man einen brief

 210. Економічне зростання

 211. Управління конфліктами в організації

 212. Види підприємств

 213. Система права і система законодавства

 214. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 215. Релігієзнавство

 216. Форми бухгалтерського обліку

 217. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 218. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 219. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 220. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 221. Природні заповідники України

 222. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 223. Художня культура Київської Русі

 224. Комерційнi банки в Україні

 225. Методика проведення предметних уроків

 226. Коран - священна книга мусульман

 227. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 228. Філософія Ніцше

 229. Державний бюджет та державний борг в Україні

 230. Політична свідомість і політична культура

 231. Педагогіка як наука

 232. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 233. Стан здоров'я населення України

 234. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 235. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 236. Доходи бюджету

 237. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 238. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 239. Форми і системи оплати праці

 240. Мислення

 241. Облік товарних операцій в торгівлі

 242. Поема Івана Франка “Мойсей”

 243. Поняття та види адміністративно правових норм

 244. Корозія металів і способи захисту від корозії

 245. Маркетингове дослідження

 246. облік власного капіталу

 247. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 248. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 249. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 250. Акціонерне товариство

 251. Глобальні проблеми людства

 252. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 253. Шкіра. Будова та функції шкіри

 254. Відносини власності

 255. Конспект Лекцій з ООП

 256. Облік розрахунків з оплати праці

 257. Плата (податок) за землю

 258. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 259. Педагогічна майстерність, її елементи

 260. Забруднювачі харчових продуктів

 261. Легка атлетика

 262. Джерела забруднення атмосфери

 263. Документація й інвентаризація

 264. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 265. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 266. Російська поезія

 267. Методи вирішення трудових конфліктів

 268. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 269. Роль мови в житті людини

 270. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 271. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 272. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 273. Менеджмент

 274. Поняття і види ефективності

 275. Договір страхування

 276. Бухгалтерський облік цінних паперів

 277. Економічне зростання. Суть і види

 278. Зовнішня торгівля України

 279. Місцеві податки та збори

 280. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 281. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 282. Василь Стус. Життя і творчість

 283. Українська література ХХ ст

 284. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 285. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 286. Логіка та методологія наукового пізнання

 287. Радіоактивний вплив радіації на людину

 288. Романо-германська правова система

 289. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 290. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 291. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 292. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 293. Вплив алкоголю на організм людини

 294. Організація документообігу на підприємстві

 295. Наркоманія, чума XX століття

 296. Складання й оформлення службових документів

 297. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 298. Товарні і фондові біржі

 299. Зміст сімейного виховання

 300. Оплата праці

 301. Бюджетна класифікація України

 302. Види і жанри публічних виступів

 303. Економічні категорії і економічні закони

 304. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 305. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 306. Банківська система України і напрями її розвитку

 307. Без мови немає народу

 308. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 309. Інфляція: стан, причини, наслідки

 310. Сутність та структура пізнавального процесу

 311. Наркотики та наркоманія

 312. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 313. Облік доходів та витрат

 314. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 315. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 316. Поведінка споживача у ринковій економіці

 317. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 318. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 319. Облікова політика підприємства

 320. Радіація і життєдіяльність людини

 321. Сільське господарство України

 322. Філософський зміст проблеми буття

 323. Алкоголізм і наслідки

 324. Військові звання збройних сил України

 325. Історизми та архаїзми в літературних творах

 326. Види виборів та виборчих систем

 327. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 328. Середньовічна культура Західної Європи

 329. Мовний етикет українців

 330. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 331. Кадровий потенціал

 332. Грошові системи

 333. Статути збройних сил України

 334. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 335. Єдиний податок, фіксований податок

 336. Функції держави

 337. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 338. Державний кредит

 339. Ділове листування

 340. Автобіографія, стилі її написання

 341. Основні методи психологічного дослідження

 342. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 343. Номінальний та реальний ВВП

 344. Сульфатна кислота та її солі

 345. Види норм права

 346. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 347. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 348. Політичні еліти

 349. Українські землі у ХІХ столітті

 350. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 351. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 352. Конституція Пилипа Орлика

 353. Адміністративне право

 354. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 355. Основні етапи розвитку економічної теорії

 356. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 357. Структура особистості і поведінкові типи

 358. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 359. Колективний договір і колективні угоди

 360. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 361. Інвестиційна політика України

 362. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 363. Державний бюджет України

 364. Поняття про особистість

 365. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 366. Якість продукції та її оцінка

 367. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 368. Договір дарування

 369. Індекси у статистиці

 370. Соціально-психологічний клімат колективу

 371. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 372. Логіка як наука і її значення

 373. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 374. Оцінювання фінансової звітності

 375. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 376. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 377. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 378. Нарахування амортизації на підприємстві

 379. Облік готової продукції та її реалізації

 380. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 381. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 382. Політологія як наука

 383. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 384. Культура ділового спілкування сучасної людини

 385. Фінансова санація підприємств

 386. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 387. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 388. Сім чудес світу

 389. Біографія Остапа Вишні

 390. Культура і цивілізація

 391. Проголошення незалежності України

 392. Дебіторська заборгованість

 393. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 394. Походження назви “Русь” і “Україна”

 395. Функції та способи їх задання

 396. Управління персоналом

 397. Фінансові ресурси

 398. Предмет і методи економічної теорії

 399. Сегментація ринку

 400. Духовна культура епохи просвітництва

 401. Автобіографія

 402. Художні промисли України

 403. Методологія економічного аналізу

 404. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 405. Поняття та види робочого часу

 406. Електронний документообіг

 407. Міжнародна торгівля

 408. Електричні машини постійного струму

 409. Бюджетний дефіцит

 410. Безробіття і його види

 411. Тероризм

 412. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 413. Економічна суть фінансових результатів

 414. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 415. Соціологія освіти

 416. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 417. Весільний обряд українців

 418. Поняття та види юридичних осіб

 419. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 420. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 421. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 422. Сутність і функції процесу управління

 423. Державна влада

 424. Опіка та піклування

 425. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 426. Функції і принципи Конституції України

 427. Нематеріальні активи

 428. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 429. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 430. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 431. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 432. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 433. Людина розумна як біологічний вид

 434. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 435. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 436. Робочі документи аудитора

 437. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 438. Виробництво чавуну і сталі

 439. Економічні системи

 440. Емоції і почуття

 441. Культура Київської Русі

 442. Інвентаризація на підприємствах

 443. Мовний етикет

 444. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 445. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 446. Багатство української мови

 447. Банківські ризики, методи вимірювання

 448. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 449. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 450. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 451. Міжнародний поділ праці

 452. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 453. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 454. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 455. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 456. Аборт і його наслідки

 457. Фонди підприємства

 458. Економічна ситуація в Україні

 459. Українські січові стрільці

 460. Заходи пожежної безпеки

 461. Стан української мови в сучасній Україні

 462. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 463. Організаційні форми виховної роботи

 464. Початок Другої світової війни

 465. Робота із запитами в Access

 466. Функції грошей

 467. Антиінфляційна політика в Україні

 468. Демографічний потенціал України

 469. Біологія людини. Її складові частини

 470. Спадкове право

 471. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 472. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 473. Жири. Мила

 474. Харчові добавки

 475. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 476. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 477. Князі Київської Русі

 478. Українське бароко

 479. Державний борг

 480. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 481. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 482. Виникнення держави

 483. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 484. Форми грошей та їх еволюція

 485. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 486. Мотивація і поведінка людини

 487. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 488. Облік нематеріальних активів

 489. Методи державного регулювання економіки

 490. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 491. Готель «Коломия»

 492. Нафта, її склад і властивості

 493. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 494. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 495. Діалог

 496. Виготовлення пластмас

 497. Братські школи України

 498. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 499. Києво - Могилянська академія

 500. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 501. Кредит та його суть

 502. Аналіз фінансового стану підприємств

 503. Достоєвський “Злочин і кара”

 504. Тварини лісу. Охорона лісу

 505. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 506. Основні засади техніки ефірного мовлення

 507. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 508. Хемосинтез і фотосинтез

 509. Теорії походження релігії

 510. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 511. Філософія Г. Сковороди

 512. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 513. Трудове право

 514. Бюджетна система України

 515. Управління асортиментом та номенклатурою

 516. Ринок капіталу та його складові

 517. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 518. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 519. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 520. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 521. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 522. Менеджмент, сутність, структура, функції

 523. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 524. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 525. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 526. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 527. Державна мова – мова професійного спілкування

 528. Стратегічне управління

 529. Звіт з практики у відділі рацс

 530. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 531. Забруднення атмосфери

 532. Структура загальної психології як науки

 533. Весільні пісні

 534. Дистанційне навчання

 535. Предмет, структура і функції економічної теорії

 536. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 537. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 538. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 539. Професійне та народне мистецтво

 540. Визначення кредитоспроможності позичальника

 541. Податок на додану вартість

 542. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 543. Міське та сільське населення України

 544. Динаміка населення земної кулі

 545. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 546. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 547. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 548. Олігополія в Україні

 549. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 550. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 551. Америка Південна. Опис материка

 552. М’язи як частина опорно-рухової системи

 553. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 554. Особливості культури Візантії

 555. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 556. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 557. Державний бюджет України, доходи та видатки

 558. Судова система України

 559. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 560. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 561. Верховна рада

 562. Роман Олеся Гончара “Собор”

 563. Унітарна держава - переваги та недоліки

 564. Вплив нітратів на людський організм

 565. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 566. Травлення. Органи травлення

 567. Філософія Стародавньої Індії

 568. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 569. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 570. Особливості українського барокко

 571. Державне регулювання цін та інфляції

 572. Соціальні організації

 573. Облік касових операцій

 574. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 575. Цінова політика підприємства

 576. Економіка Дніпропетровської області

 577. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 578. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 579. Склад, функції та значення крові

 580. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 581. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 582. Суть, оцінка основних фондів

 583. Гроші

 584. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 585. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 586. Філософія. Її предмет та функції

 587. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 588. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 589. Поет-лірик Олександр Олесь

 590. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 591. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 592. Молоко і молочні продукти

 593. Основні етапи становлення української державності

 594. Сценарій дня Перемоги

 595. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 596. Матриці. Загальна інформація

 597. Економічний аналіз

 598. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 599. Аналіз прямих витрат

 600. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 601. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 602. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 603. Зовнішня політика України

 604. Монетарна політика і її інструменти

 605. Комплексне дослідження ринку

 606. Аналіз показників ліквідності підприємства

 607. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 608. Основні дидактичні системи

 609. Мовна скарбничка

 610. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 611. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 612. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 613. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 614. Теорія виробництва

 615. Принципи діалектики

 616. Енергозбереження в сучасній Україні

 617. Культурні епохи

 618. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 619. Макроекономічні показники

 620. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 621. Україна в першій світовій війні

 622. Стратегічний маркетинг

 623. Загальна частина характеристика підприємства

 624. Мікроекономіка. Шпори

 625. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 626. Ізомерія органічних речовин

 627. Харчові отруєння

 628. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 629. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 630. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 631. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 632. Банківська система України

 633. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 634. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 635. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 636. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 637. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 638. Інтерференція світла

 639. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 640. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 641. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 642. Філософія Нового часу

 643. Соціально-трудові відносини

 644. Сучасні моделі стратегічного планування

 645. Організація виробництва РМІ

 646. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 647. Екологічні проблеми людства

 648. Динаміка розвитку культури

 649. Монополія і досконала конкуренція

 650. Українська мова

 651. внутрішня торгівля

 652. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 653. Предмет, методи і функції макроекономіки

 654. Надання першої медичної допомоги

 655. Основні етапи розвитку української державності

 656. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 657. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 658. Злочини та покарання за Законами Ману

 659. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 660. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 661. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 662. Сутність державного регулювання економіки

 663. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 664. Облікова політика

 665. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 666. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 667. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 668. Фізична культура у сучасному суспільстві

 669. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 670. Розвиток ринкової економіки в Україні

 671. Основні напрями сучасної економічної теорії

 672. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 673. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 674. Поняття і ознаки юридичної особи

 675. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 676. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 677. Основні напрямки психології 19-20 століття

 678. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 679. Козацька символіка

 680. Склад повітря

 681. Найпродуктивніші суфікси

 682. Фрейдизм і неофрейдизм

 683. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 684. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 685. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 686. Економічна суть ринку праці

 687. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 688. Форми та види підприємницької діяльності

 689. Походження та сутність держави

 690. Моніторинг навколишнього середовища

 691. Поняття, завдання та об’єкти екології

 692. Основи організації фінансів підприємств

 693. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 694. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 695. Альберт Камю

 696. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 697. Майбутнє України

 698. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 699. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 700. Планування, стадії і процедури аудиту

 701. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 702. Свобода – основна умова розвитку особистості

 703. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 704. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 705. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 706. Кирило-Мефодіївське товариство

 707. Синтаксис тексту

 708. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 709. Стратегія розвитку підприємства

 710. Біблія – як пам’ятка культури

 711. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 712. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 713. Зброя масового знищення

 714. Княгиня Ольга

 715. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 716. Вібрація

 717. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 718. Політичні еліти і політичне лідерство

 719. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 720. Національна кредитна система

 721. Платіжний баланс

 722. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 723. Ознаки та принципи правової держави

 724. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 725. Маркетинг на ринку страхових послуг

 726. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 727. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 728. Аудиторський ризик

 729. Сутність і функції страхування

 730. Гігієна харчування

 731. Шляхи формування правової держави в Україні

 732. Міжнародний маркетинг

 733. Сутність фінансів

 734. Кредит у ринковій економіці

 735. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 736. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 737. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 738. Теорія гена. Генетичні закони

 739. Держава та право України

 740. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 741. Товарне та натуральне виробництво

 742. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 743. Все про мову ділових паперів

 744. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 745. Сутність держави. Функції держави

 746. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 747. Іслам

 748. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 749. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 750. Демографія (шпаргалка)

 751. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 752. Механізм держави

 753. Акти державного управління

 754. Німецька класична філософія

 755. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 756. Відносини власності

 757. Екологічні закони

 758. Молодіжні субкультури

 759. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 760. Фінансове право України

 761. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 762. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 763. Колективні трудові спори

 764. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 765. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 766. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 767. Маркетингова цінова політика підприємства

 768. Свідомість

 769. Облік готової продукції

 770. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 771. Кожна дитина має право

 772. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 773. Традиції українського народу

 774. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 775. Господарське право (Шпори)

 776. Роздрібна торговельна мережа

 777. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 778. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 779. Система цивільного права України

 780. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 781. Історія Києво-Могилянської академії

 782. Молодіжні субкультури

 783. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 784. Політика та мораль

 785. Козацький дитячий та юнацький рух

 786. Тестові завдання з укр.мови

 787. Корінь, особливості його будови та функцій

 788. Традиційні види господарської діяльності

 789. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 790. Облік виробництва

 791. Персонал підприємства

 792. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 793. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 794. Розвиток охорони праці в Україні

 795. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 796. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 797. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 798. Види господарських товариств, їх характеристика

 799. Кошторисне фінансування

 800. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 801. Інфраструктура

 802. Комахи з неповним перетворенням

 803. Предмет та методологія теорії держави і права

 804. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 805. Курсовий проект з виробничого навчання

 806. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 807. Будова рослин

 808. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 809. Історія логіки

 810. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 811. Організація праці менеджера

 812. Українські вчені

 813. Царство Гриби. Загальна характеристика

 814. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 815. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 816. Етикет

 817. Еволюція управлінської думки

 818. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 819. Системи оплати праці на підприємстві

 820. Економічна конкуренція

 821. Сутність регіональної політики

 822. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 823. Дії з векторами

 824. Обмеженість виробничих ресурсів

 825. Теплові двигуни

 826. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 827. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 828. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 829. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 830. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 831. Місцеві збори

 832. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 833. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 834. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 835. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 836. Історія походження реклами

 837. Ринкова пропозиція та її еластичність

 838. Особливості створення документів

 839. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 840. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 841. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 842. Система пенсійного забезпечення в Україні

 843. Особистість у системі соціальних зв`язків

 844. Діловодство як функція управління

 845. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 846. Наука екологія, її завдання і цілі

 847. Елементи управління формами баз даних Access

 848. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 849. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 850. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 851. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 852. Якість і конкурентоспроможність продукції

 853. Поняття і завдання діловодства

 854. Лікарські рослини

 855. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 856. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 857. Прикладне програмне забезпечення

 858. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 859. Мовний етикет

 860. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 861. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 862. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 863. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 864. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 865. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 866. Вишивка Снятинщини

 867. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 868. Фотографія робочого часу

 869. Микола Гоголь, життя та творчість

 870. Закон заперечення заперечення

 871. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 872. Аудиторські висновки та їх види

 873. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 874. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 875. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 876. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 877. Природа та сутність податку на прибуток

 878. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 879. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 880. Споживання та заощадження

 881. Інноваційні процеси

 882. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 883. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 884. Принципи обліку основних господарських процесів

 885. Підприємництво і підприємство

 886. Поняття біосфери

 887. Царство гриби

 888. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 889. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 890. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 891. Поняття про знаки, їх класифікація

 892. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 893. Влада як соціальний феномен

 894. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 895. Товариство з обмеженою відповідальністю

 896. Україна в світових інтеграційних процесах

 897. Курс з Новітної історії

 898. Виробничі кооперативи

 899. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 900. Склад та види собівартості

 901. Національна економіка

 902. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 903. Облік валових витрат і валових доходів

 904. Сучасна мовна ситуація в Україні

 905. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 906. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 907. Фінансові ресурси бюджетних установ

 908. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 909. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 910. Регулювання ЗЕД в Україні

 911. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 912. Психологія підлітків

 913. Суть, форми і причини інфляції

 914. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 915. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 916. Суть поняття виробництва, його складові

 917. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 918. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 919. Готель «Князь Олег»

 920. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 921. Виробничі процеси

 922. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 923. Життя та творчість Дмитра Павличка

 924. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 925. Системний аналіз

 926. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 927. Стендаль (1783 – 1842)

 928. Правова статистика

 929. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 930. Фінансова діяльність

 931. Екологічні проблеми

 932. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 933. Світовий ринок послуг

 934. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 935. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 936. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 937. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 938. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 939. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 940. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 941. Державний борг. Обслуговування та управління

 942. Поняття тлумачення норм права

 943. Міфологія Стародавньої Греції

 944. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 945. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 946. Інформаційні бази даних

 947. Функції і типи комерційних банків

 948. Ссавці. Загальна інформація

 949. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 950. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 951. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 952. Сім’я як мала соціальна група

 953. Видатні українські мовознавці різних періодів

 954. Судимість. Строки погашення судимості

 955. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 956. Поняття, функції та методи управління

 957. Естафети з фізичного виховання

 958. Суть світового ринку і його структура

 959. Алотропія та її значення

 960. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 961. Біологія людини. Її складові частини

 962. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 963. Загальні умови укладання трудового договору

 964. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 965. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 966. Зародження писемності в Україні

 967. Видатки бюджету України

 968. Поняття та види часу відпочинку

 969. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 970. Версальсько-Вашингтонська система

 971. Українські вчені у фізиці

 972. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 973. Проблеми української термінології

 974. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 975. Громадське харчування

 976. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 977. Облік праці, її оплати

 978. Інформація в системі маркетингу

 979. Фонетичний мінімум

 980. Типи червів

 981. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 982. Система управління бази даних

 983. Природні іонізуючі випромінювання

 984. Теорія масової комунікації

 985. Міжнародно-правове регулювання праці

 986. Виготовлення виробів з лози

 987. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 988. Гіпотеза, її структура та види

 989. Легітимність влади

 990. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 991. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 992. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 993. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 994. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 995. Андрій Чайковський

 996. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 997. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 998. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 999. Фінансова cистема України

 1000. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України