1win бонус

На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Стилі мовлення

 4. Амортизація та методи її нарахування

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 14. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Народні символи України

 17. Коспект Логістика

 18. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 19. Стилі сучасної української літературної мови

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Міжнародна торгівля

 23. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 24. Документування діяльності по кадрах

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 28. Основні вимоги до оформлення документів

 29. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 30. Податкова система України

 31. Податок на прибуток

 32. Реквізити документів

 33. Епоха Просвітництва та її основні риси

 34. Природно-ресурсний потенціал України

 35. Прийняття управлінських рішень

 36. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 37. Урок: типи і структура

 38. Кадрове діловодство

 39. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 40. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 41. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 42. Т.Г.Шевченко - художник

 43. Облік зобов’язань

 44. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 45. Бюджетна система України

 46. Облік основних засобів

 47. Заробітна плата, форми і системи

 48. Методика складання і аудит фінансової звітності

 49. Основи фінансової звітності

 50. Демографічні проблеми людства

 51. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 52. Трипільська культура

 53. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 54. Витрати виробництва і прибуток

 55. Політологія (шпаргалки)

 56. Інформаційні технології

 57. Облік витрат на підприємстві

 58. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 59. Фінансовий аналіз діяльності

 60. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 61. Форми державного правління

 62. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 63. Структура та інфраструктура ринку

 64. Походження, суть та функції грошей

 65. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 66. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 67. Походження і розвиток украінської мови

 68. Антична культура

 69. Культура епохи відродження

 70. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 71. Лідерство і керівництво

 72. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 73. Психологія спілкування

 74. Службові відрядження

 75. Планування діяльності підприємства

 76. Проблеми безробіття в Україні

 77. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 78. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 79. Невербальні засоби комунікації

 80. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 81. Філософія середньовіччя

 82. Джерела української фразеології

 83. Тварини Червоної Книги

 84. Класифікація надзвичайних ситуацій

 85. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 86. Іншомовні слова в українській мові

 87. Соціологія девіантної поведінки

 88. Вплив діяльності людини на довкілля

 89. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 90. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 91. Фінансова система

 92. Облік праці та заробітної плати

 93. Технології навчання

 94. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 95. Багатство української мови

 96. Сутність та еволюція менеджменту

 97. Менеджмент - наука управління

 98. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 99. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 100. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 101. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 102. Організація обліку поточних зобов’язань

 103. Поняття світогляду та його основні риси

 104. Баланс підприємства

 105. Підприємство, його суть, види і функції

 106. Форма держави

 107. Функції менеджменту та їх характеристика

 108. Стратегія діяльності підприємства

 109. Припинення трудового договору

 110. Культурологічна концепція

 111. Адміністративні правопорушення

 112. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 113. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 114. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 115. Методи соціально-педагогічних досліджень

 116. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 117. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 118. Товар і його властивості

 119. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 120. Облік виробничих запасів

 121. Види та жанри живопису

 122. Фінансова діяльність підприємств

 123. Планування

 124. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 125. Історія української культури

 126. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 127. Зміст трудового договору

 128. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 129. Основні засоби підприємства

 130. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 131. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 132. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 133. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 134. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 135. Філософія Івана Франка

 136. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 137. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 138. Мотивування та стимулювання персоналу

 139. Шпори з логіки

 140. Місцеве самоврядування в Україні

 141. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 142. Валютні курси і валютна політика

 143. Поняття про власний капітал

 144. Організація як функція управління

 145. Засоби індивідуального захисту

 146. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 147. Організаційно розпорядчі документи

 148. Трудові книжки

 149. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 150. Конституційне право України

 151. Європейський Союз

 152. Договір перевезення

 153. Маркетинг туристичних посуг

 154. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 155. Психологія як наука

 156. Звіт по навчально-виробничій практиці

 157. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 158. Доходи місцевих бюджетів

 159. Екосистема поняття, властивості, типи

 160. Валовий внутрішній продукт

 161. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 162. Свідомість

 163. Міжнародна міграція робочої сили

 164. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 165. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 166. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 167. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 168. Службові частини мови

 169. Сценарій новорічного свята

 170. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 171. Аудит обліку основних засобів

 172. Форми власності

 173. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 174. Основні типи та форми власності

 175. Соціальні конфлікти

 176. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 177. Предмет і методологічні основи психології управління

 178. Поняття та ознаки держави

 179. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 180. Фінансові ресурси підприємств

 181. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 182. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 183. Банкрутство підприємства

 184. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 185. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 186. Розвиток творчої особистості

 187. Національна економіка, її суть та ознаки

 188. Нафта та нафтопереробка

 189. Традиції українського народу

 190. Фінансовий механізм

 191. Творчість та життя Л.Костенко

 192. Основи організації бухгалтерського обліку

 193. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 194. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 195. Бюджетна система України

 196. Життя – найкраща цінність

 197. Поняття і ознаки демократії

 198. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 199. Філософія Нового часу

 200. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 201. Роди і жанри літератури

 202. Глобальні екологічні проблеми

 203. Управління підприємством

 204. Фінансові результати діяльності підприємства

 205. Коротка історія книги

 206. Поняття і сутність менеджменту

 207. Облік власного капіталу

 208. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 209. Wie schreibt man einen brief

 210. Економічне зростання

 211. Управління конфліктами в організації

 212. Види підприємств

 213. Система права і система законодавства

 214. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 215. Релігієзнавство

 216. Форми бухгалтерського обліку

 217. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 218. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 219. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 220. Природні заповідники України

 221. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 222. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 223. Комерційнi банки в Україні

 224. Коран - священна книга мусульман

 225. Художня культура Київської Русі

 226. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 227. Методика проведення предметних уроків

 228. Державний бюджет та державний борг в Україні

 229. Політична свідомість і політична культура

 230. Педагогіка як наука

 231. Філософія Ніцше

 232. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 233. Стан здоров'я населення України

 234. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 235. Доходи бюджету

 236. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 237. Мислення

 238. Форми і системи оплати праці

 239. Облік товарних операцій в торгівлі

 240. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 241. Поема Івана Франка “Мойсей”

 242. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 243. Поняття та види адміністративно правових норм

 244. Корозія металів і способи захисту від корозії

 245. Маркетингове дослідження

 246. облік власного капіталу

 247. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 248. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 249. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 250. Акціонерне товариство

 251. Глобальні проблеми людства

 252. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 253. Шкіра. Будова та функції шкіри

 254. Відносини власності

 255. Конспект Лекцій з ООП

 256. Облік розрахунків з оплати праці

 257. Плата (податок) за землю

 258. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 259. Педагогічна майстерність, її елементи

 260. Забруднювачі харчових продуктів

 261. Джерела забруднення атмосфери

 262. Документація й інвентаризація

 263. Легка атлетика

 264. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 265. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 266. Російська поезія

 267. Методи вирішення трудових конфліктів

 268. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 269. Роль мови в житті людини

 270. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 271. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 272. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 273. Договір страхування

 274. Менеджмент

 275. Поняття і види ефективності

 276. Бухгалтерський облік цінних паперів

 277. Економічне зростання. Суть і види

 278. Зовнішня торгівля України

 279. Місцеві податки та збори

 280. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 281. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 282. Василь Стус. Життя і творчість

 283. Українська література ХХ ст

 284. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 285. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 286. Логіка та методологія наукового пізнання

 287. Радіоактивний вплив радіації на людину

 288. Романо-германська правова система

 289. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 290. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 291. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 292. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 293. Організація документообігу на підприємстві

 294. Наркоманія, чума XX століття

 295. Вплив алкоголю на організм людини

 296. Складання й оформлення службових документів

 297. Товарні і фондові біржі

 298. Зміст сімейного виховання

 299. Оплата праці

 300. Бюджетна класифікація України

 301. Види і жанри публічних виступів

 302. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 303. Економічні категорії і економічні закони

 304. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 305. Банківська система України і напрями її розвитку

 306. Інфляція: стан, причини, наслідки

 307. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 308. Без мови немає народу

 309. Наркотики та наркоманія

 310. Сутність та структура пізнавального процесу

 311. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 312. Облік доходів та витрат

 313. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 314. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 315. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 316. Поведінка споживача у ринковій економіці

 317. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 318. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 319. Облікова політика підприємства

 320. Радіація і життєдіяльність людини

 321. Сільське господарство України

 322. Філософський зміст проблеми буття

 323. Алкоголізм і наслідки

 324. Військові звання збройних сил України

 325. Види виборів та виборчих систем

 326. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 327. Середньовічна культура Західної Європи

 328. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 329. Мовний етикет українців

 330. Кадровий потенціал

 331. Історизми та архаїзми в літературних творах

 332. Грошові системи

 333. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 334. Єдиний податок, фіксований податок

 335. Статути збройних сил України

 336. Функції держави

 337. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 338. Державний кредит

 339. Автобіографія, стилі її написання

 340. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 341. Номінальний та реальний ВВП

 342. Сульфатна кислота та її солі

 343. Види норм права

 344. Основні методи психологічного дослідження

 345. Ділове листування

 346. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 347. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 348. Політичні еліти

 349. Українські землі у ХІХ столітті

 350. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 351. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 352. Конституція Пилипа Орлика

 353. Адміністративне право

 354. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 355. Основні етапи розвитку економічної теорії

 356. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 357. Структура особистості і поведінкові типи

 358. Колективний договір і колективні угоди

 359. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 360. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 361. Інвестиційна політика України

 362. Державний бюджет України

 363. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 364. Поняття про особистість

 365. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 366. Якість продукції та її оцінка

 367. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 368. Договір дарування

 369. Індекси у статистиці

 370. Соціально-психологічний клімат колективу

 371. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 372. Логіка як наука і її значення

 373. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 374. Оцінювання фінансової звітності

 375. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 376. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 377. Нарахування амортизації на підприємстві

 378. Облік готової продукції та її реалізації

 379. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 380. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 381. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 382. Політологія як наука

 383. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 384. Культура ділового спілкування сучасної людини

 385. Фінансова санація підприємств

 386. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 387. Сім чудес світу

 388. Біографія Остапа Вишні

 389. Культура і цивілізація

 390. Проголошення незалежності України

 391. Дебіторська заборгованість

 392. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 393. Походження назви “Русь” і “Україна”

 394. Функції та способи їх задання

 395. Управління персоналом

 396. Фінансові ресурси

 397. Предмет і методи економічної теорії

 398. Сегментація ринку

 399. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 400. Духовна культура епохи просвітництва

 401. Автобіографія

 402. Художні промисли України

 403. Методологія економічного аналізу

 404. Поняття та види робочого часу

 405. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 406. Міжнародна торгівля

 407. Бюджетний дефіцит

 408. Безробіття і його види

 409. Електронний документообіг

 410. Електричні машини постійного струму

 411. Тероризм

 412. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 413. Економічна суть фінансових результатів

 414. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 415. Соціологія освіти

 416. Весільний обряд українців

 417. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 418. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 419. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 420. Поняття та види юридичних осіб

 421. Сутність і функції процесу управління

 422. Державна влада

 423. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 424. Опіка та піклування

 425. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 426. Функції і принципи Конституції України

 427. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 428. Нематеріальні активи

 429. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 430. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 431. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 432. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 433. Людина розумна як біологічний вид

 434. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 435. Робочі документи аудитора

 436. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 437. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 438. Економічні системи

 439. Емоції і почуття

 440. Культура Київської Русі

 441. Інвентаризація на підприємствах

 442. Мовний етикет

 443. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 444. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 445. Виробництво чавуну і сталі

 446. Банківські ризики, методи вимірювання

 447. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 448. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 449. Міжнародний поділ праці

 450. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 451. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 452. Багатство української мови

 453. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 454. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 455. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 456. Аборт і його наслідки

 457. Фонди підприємства

 458. Економічна ситуація в Україні

 459. Українські січові стрільці

 460. Заходи пожежної безпеки

 461. Організаційні форми виховної роботи

 462. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 463. Початок Другої світової війни

 464. Робота із запитами в Access

 465. Стан української мови в сучасній Україні

 466. Функції грошей

 467. Антиінфляційна політика в Україні

 468. Біологія людини. Її складові частини

 469. Демографічний потенціал України

 470. Спадкове право

 471. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 472. Харчові добавки

 473. Жири. Мила

 474. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 475. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 476. Князі Київської Русі

 477. Українське бароко

 478. Державний борг

 479. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 480. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 481. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 482. Виникнення держави

 483. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 484. Форми грошей та їх еволюція

 485. Мотивація і поведінка людини

 486. Облік нематеріальних активів

 487. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 488. Методи державного регулювання економіки

 489. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 490. Нафта, її склад і властивості

 491. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 492. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 493. Діалог

 494. Готель «Коломия»

 495. Братські школи України

 496. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 497. Виготовлення пластмас

 498. Києво - Могилянська академія

 499. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 500. Кредит та його суть

 501. Аналіз фінансового стану підприємств

 502. Достоєвський “Злочин і кара”

 503. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 504. Тварини лісу. Охорона лісу

 505. Основні засади техніки ефірного мовлення

 506. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 507. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 508. Хемосинтез і фотосинтез

 509. Теорії походження релігії

 510. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 511. Філософія Г. Сковороди

 512. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 513. Трудове право

 514. Бюджетна система України

 515. Управління асортиментом та номенклатурою

 516. Ринок капіталу та його складові

 517. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 518. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 519. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 520. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 521. Менеджмент, сутність, структура, функції

 522. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 523. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 524. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 525. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 526. Стратегічне управління

 527. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 528. Забруднення атмосфери

 529. Державна мова – мова професійного спілкування

 530. Структура загальної психології як науки

 531. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 532. Предмет, структура і функції економічної теорії

 533. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 534. Дистанційне навчання

 535. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 536. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 537. Визначення кредитоспроможності позичальника

 538. Податок на додану вартість

 539. Динаміка населення земної кулі

 540. Міське та сільське населення України

 541. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 542. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 543. Професійне та народне мистецтво

 544. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 545. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 546. Весільні пісні

 547. Звіт з практики у відділі рацс

 548. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 549. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 550. Олігополія в Україні

 551. Америка Південна. Опис материка

 552. М’язи як частина опорно-рухової системи

 553. Особливості культури Візантії

 554. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 555. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 556. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 557. Державний бюджет України, доходи та видатки

 558. Судова система України

 559. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 560. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 561. Верховна рада

 562. Роман Олеся Гончара “Собор”

 563. Вплив нітратів на людський організм

 564. Унітарна держава - переваги та недоліки

 565. Травлення. Органи травлення

 566. Філософія Стародавньої Індії

 567. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 568. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 569. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 570. Особливості українського барокко

 571. Державне регулювання цін та інфляції

 572. Соціальні організації

 573. Облік касових операцій

 574. Цінова політика підприємства

 575. Економіка Дніпропетровської області

 576. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 577. Склад, функції та значення крові

 578. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 579. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 580. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 581. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 582. Гроші

 583. Суть, оцінка основних фондів

 584. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 585. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 586. Філософія. Її предмет та функції

 587. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 588. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 589. Поет-лірик Олександр Олесь

 590. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 591. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 592. Молоко і молочні продукти

 593. Сценарій дня Перемоги

 594. Основні етапи становлення української державності

 595. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 596. Економічний аналіз

 597. Матриці. Загальна інформація

 598. Аналіз прямих витрат

 599. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 600. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 601. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 602. Зовнішня політика України

 603. Монетарна політика і її інструменти

 604. Комплексне дослідження ринку

 605. Аналіз показників ліквідності підприємства

 606. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 607. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 608. Мовна скарбничка

 609. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 610. Основні дидактичні системи

 611. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 612. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 613. Принципи діалектики

 614. Енергозбереження в сучасній Україні

 615. Теорія виробництва

 616. Культурні епохи

 617. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 618. Макроекономічні показники

 619. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 620. Україна в першій світовій війні

 621. Загальна частина характеристика підприємства

 622. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 623. Стратегічний маркетинг

 624. Харчові отруєння

 625. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 626. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 627. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 628. Ізомерія органічних речовин

 629. Банківська система України

 630. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 631. Мікроекономіка. Шпори

 632. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 633. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 634. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 635. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 636. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 637. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 638. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 639. Інтерференція світла

 640. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 641. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 642. Соціально-трудові відносини

 643. Філософія Нового часу

 644. Сучасні моделі стратегічного планування

 645. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 646. Організація виробництва РМІ

 647. Екологічні проблеми людства

 648. Динаміка розвитку культури

 649. Монополія і досконала конкуренція

 650. внутрішня торгівля

 651. Українська мова

 652. Предмет, методи і функції макроекономіки

 653. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 654. Надання першої медичної допомоги

 655. Основні етапи розвитку української державності

 656. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 657. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 658. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 659. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 660. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 661. Сутність державного регулювання економіки

 662. Злочини та покарання за Законами Ману

 663. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 664. Облікова політика

 665. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 666. Розвиток ринкової економіки в Україні

 667. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 668. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 669. Основні напрями сучасної економічної теорії

 670. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 671. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 672. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 673. Поняття і ознаки юридичної особи

 674. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 675. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 676. Основні напрямки психології 19-20 століття

 677. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 678. Козацька символіка

 679. Склад повітря

 680. Фрейдизм і неофрейдизм

 681. Фізична культура у сучасному суспільстві

 682. Найпродуктивніші суфікси

 683. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 684. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 685. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 686. Економічна суть ринку праці

 687. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 688. Форми та види підприємницької діяльності

 689. Походження та сутність держави

 690. Моніторинг навколишнього середовища

 691. Поняття, завдання та об’єкти екології

 692. Основи організації фінансів підприємств

 693. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 694. Альберт Камю

 695. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 696. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 697. Майбутнє України

 698. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 699. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 700. Планування, стадії і процедури аудиту

 701. Свобода – основна умова розвитку особистості

 702. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 703. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 704. Кирило-Мефодіївське товариство

 705. Синтаксис тексту

 706. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 707. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 708. Стратегія розвитку підприємства

 709. Біблія – як пам’ятка культури

 710. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 711. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 712. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 713. Зброя масового знищення

 714. Княгиня Ольга

 715. Вібрація

 716. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 717. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 718. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 719. Національна кредитна система

 720. Політичні еліти і політичне лідерство

 721. Платіжний баланс

 722. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 723. Ознаки та принципи правової держави

 724. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 725. Маркетинг на ринку страхових послуг

 726. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 727. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 728. Аудиторський ризик

 729. Сутність і функції страхування

 730. Шляхи формування правової держави в Україні

 731. Міжнародний маркетинг

 732. Сутність фінансів

 733. Кредит у ринковій економіці

 734. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 735. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 736. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 737. Гігієна харчування

 738. Теорія гена. Генетичні закони

 739. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 740. Держава та право України

 741. Товарне та натуральне виробництво

 742. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 743. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 744. Все про мову ділових паперів

 745. Сутність держави. Функції держави

 746. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 747. Іслам

 748. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 749. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 750. Демографія (шпаргалка)

 751. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 752. Акти державного управління

 753. Німецька класична філософія

 754. Механізм держави

 755. Екологічні закони

 756. Відносини власності

 757. Фінансове право України

 758. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 759. Колективні трудові спори

 760. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 761. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 762. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 763. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 764. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 765. Молодіжні субкультури

 766. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 767. Свідомість

 768. Маркетингова цінова політика підприємства

 769. Облік готової продукції

 770. Кожна дитина має право

 771. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 772. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 773. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 774. Господарське право (Шпори)

 775. Роздрібна торговельна мережа

 776. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 777. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 778. Історія Києво-Могилянської академії

 779. Система цивільного права України

 780. Політика та мораль

 781. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 782. Козацький дитячий та юнацький рух

 783. Корінь, особливості його будови та функцій

 784. Традиції українського народу

 785. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 786. Молодіжні субкультури

 787. Тестові завдання з укр.мови

 788. Персонал підприємства

 789. Облік виробництва

 790. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 791. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 792. Традиційні види господарської діяльності

 793. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 794. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 795. Розвиток охорони праці в Україні

 796. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 797. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 798. Кошторисне фінансування

 799. Види господарських товариств, їх характеристика

 800. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 801. Інфраструктура

 802. Комахи з неповним перетворенням

 803. Предмет та методологія теорії держави і права

 804. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 805. Курсовий проект з виробничого навчання

 806. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 807. Будова рослин

 808. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 809. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 810. Організація праці менеджера

 811. Українські вчені

 812. Історія логіки

 813. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 814. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 815. Царство Гриби. Загальна характеристика

 816. Етикет

 817. Еволюція управлінської думки

 818. Системи оплати праці на підприємстві

 819. Економічна конкуренція

 820. Сутність регіональної політики

 821. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 822. Обмеженість виробничих ресурсів

 823. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 824. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 825. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 826. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 827. Місцеві збори

 828. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 829. Дії з векторами

 830. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 831. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 832. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 833. Ринкова пропозиція та її еластичність

 834. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 835. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 836. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 837. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 838. Система пенсійного забезпечення в Україні

 839. Історія походження реклами

 840. Особливості створення документів

 841. Особистість у системі соціальних зв`язків

 842. Діловодство як функція управління

 843. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 844. Наука екологія, її завдання і цілі

 845. Елементи управління формами баз даних Access

 846. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 847. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 848. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 849. Якість і конкурентоспроможність продукції

 850. Лікарські рослини

 851. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 852. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 853. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 854. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 855. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 856. Мовний етикет

 857. Прикладне програмне забезпечення

 858. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 859. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 860. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 861. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 862. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 863. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 864. Вишивка Снятинщини

 865. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 866. Микола Гоголь, життя та творчість

 867. Теплові двигуни

 868. Фотографія робочого часу

 869. Поняття і завдання діловодства

 870. Закон заперечення заперечення

 871. Аудиторські висновки та їх види

 872. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 873. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 874. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 875. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 876. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 877. Природа та сутність податку на прибуток

 878. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 879. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 880. Споживання та заощадження

 881. Інноваційні процеси

 882. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 883. Принципи обліку основних господарських процесів

 884. Підприємництво і підприємство

 885. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 886. Поняття біосфери

 887. Царство гриби

 888. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 889. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 890. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 891. Поняття про знаки, їх класифікація

 892. Влада як соціальний феномен

 893. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 894. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 895. Товариство з обмеженою відповідальністю

 896. Україна в світових інтеграційних процесах

 897. Курс з Новітної історії

 898. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 899. Склад та види собівартості

 900. Виробничі кооперативи

 901. Національна економіка

 902. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 903. Облік валових витрат і валових доходів

 904. Сучасна мовна ситуація в Україні

 905. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 906. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 907. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 908. Фінансові ресурси бюджетних установ

 909. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 910. Регулювання ЗЕД в Україні

 911. Психологія підлітків

 912. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 913. Суть, форми і причини інфляції

 914. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 915. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 916. Суть поняття виробництва, його складові

 917. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 918. Готель «Князь Олег»

 919. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 920. Виробничі процеси

 921. Життя та творчість Дмитра Павличка

 922. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 923. Стендаль (1783 – 1842)

 924. Правова статистика

 925. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 926. Фінансова діяльність

 927. Екологічні проблеми

 928. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 929. Світовий ринок послуг

 930. Системний аналіз

 931. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 932. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 933. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 934. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 935. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 936. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 937. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 938. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 939. Державний борг. Обслуговування та управління

 940. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 941. Поняття тлумачення норм права

 942. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 943. Інформаційні бази даних

 944. Функції і типи комерційних банків

 945. Міфологія Стародавньої Греції

 946. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 947. Ссавці. Загальна інформація

 948. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 949. Сім’я як мала соціальна група

 950. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 951. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 952. Судимість. Строки погашення судимості

 953. Поняття, функції та методи управління

 954. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 955. Суть світового ринку і його структура

 956. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 957. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 958. Біологія людини. Її складові частини

 959. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 960. Алотропія та її значення

 961. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 962. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 963. Видатки бюджету України

 964. Поняття та види часу відпочинку

 965. Зародження писемності в Україні

 966. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 967. Версальсько-Вашингтонська система

 968. Видатні українські мовознавці різних періодів

 969. Українські вчені у фізиці

 970. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 971. Загальні умови укладання трудового договору

 972. Проблеми української термінології

 973. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 974. Громадське харчування

 975. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 976. Облік праці, її оплати

 977. Типи червів

 978. Інформація в системі маркетингу

 979. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 980. Естафети з фізичного виховання

 981. Система управління бази даних

 982. Природні іонізуючі випромінювання

 983. Теорія масової комунікації

 984. Міжнародно-правове регулювання праці

 985. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 986. Гіпотеза, її структура та види

 987. Легітимність влади

 988. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 989. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 990. Виготовлення виробів з лози

 991. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 992. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 993. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 994. Фонетичний мінімум

 995. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 996. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 997. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 998. Фінансова cистема України

 999. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 1000. Монополія і конкуренція