На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Стилі мовлення

 4. Амортизація та методи її нарахування

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 14. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Народні символи України

 17. Коспект Логістика

 18. Стилі сучасної української літературної мови

 19. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Міжнародна торгівля

 23. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 24. Документування діяльності по кадрах

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 28. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 29. Основні вимоги до оформлення документів

 30. Податкова система України

 31. Податок на прибуток

 32. Реквізити документів

 33. Природно-ресурсний потенціал України

 34. Прийняття управлінських рішень

 35. Епоха Просвітництва та її основні риси

 36. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 37. Урок: типи і структура

 38. Кадрове діловодство

 39. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 40. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 41. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 42. Т.Г.Шевченко - художник

 43. Облік зобов’язань

 44. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 45. Бюджетна система України

 46. Облік основних засобів

 47. Заробітна плата, форми і системи

 48. Методика складання і аудит фінансової звітності

 49. Основи фінансової звітності

 50. Демографічні проблеми людства

 51. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 52. Трипільська культура

 53. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 54. Витрати виробництва і прибуток

 55. Політологія (шпаргалки)

 56. Облік витрат на підприємстві

 57. Інформаційні технології

 58. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 59. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 60. Фінансовий аналіз діяльності

 61. Форми державного правління

 62. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 63. Структура та інфраструктура ринку

 64. Походження, суть та функції грошей

 65. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 66. Походження і розвиток украінської мови

 67. Антична культура

 68. Культура епохи відродження

 69. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 70. Лідерство і керівництво

 71. Психологія спілкування

 72. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 73. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 74. Службові відрядження

 75. Планування діяльності підприємства

 76. Проблеми безробіття в Україні

 77. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 78. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 79. Невербальні засоби комунікації

 80. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 81. Філософія середньовіччя

 82. Джерела української фразеології

 83. Класифікація надзвичайних ситуацій

 84. Тварини Червоної Книги

 85. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 86. Іншомовні слова в українській мові

 87. Соціологія девіантної поведінки

 88. Вплив діяльності людини на довкілля

 89. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 90. Фінансова система

 91. Облік праці та заробітної плати

 92. Технології навчання

 93. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 94. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 95. Багатство української мови

 96. Сутність та еволюція менеджменту

 97. Менеджмент - наука управління

 98. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 99. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 100. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 101. Організація обліку поточних зобов’язань

 102. Поняття світогляду та його основні риси

 103. Баланс підприємства

 104. Підприємство, його суть, види і функції

 105. Форма держави

 106. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 107. Функції менеджменту та їх характеристика

 108. Стратегія діяльності підприємства

 109. Припинення трудового договору

 110. Культурологічна концепція

 111. Адміністративні правопорушення

 112. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 113. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 114. Методи соціально-педагогічних досліджень

 115. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 116. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 117. Товар і його властивості

 118. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 119. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 120. Облік виробничих запасів

 121. Планування

 122. Фінансова діяльність підприємств

 123. Види та жанри живопису

 124. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 125. Історія української культури

 126. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 127. Зміст трудового договору

 128. Основні засоби підприємства

 129. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 130. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 131. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 132. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 133. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 134. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 135. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 136. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 137. Філософія Івана Франка

 138. Шпори з логіки

 139. Мотивування та стимулювання персоналу

 140. Місцеве самоврядування в Україні

 141. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 142. Валютні курси і валютна політика

 143. Поняття про власний капітал

 144. Засоби індивідуального захисту

 145. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 146. Організаційно розпорядчі документи

 147. Трудові книжки

 148. Організація як функція управління

 149. Європейський Союз

 150. Договір перевезення

 151. Маркетинг туристичних посуг

 152. Конституційне право України

 153. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 154. Психологія як наука

 155. Звіт по навчально-виробничій практиці

 156. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 157. Доходи місцевих бюджетів

 158. Екосистема поняття, властивості, типи

 159. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 160. Валовий внутрішній продукт

 161. Свідомість

 162. Міжнародна міграція робочої сили

 163. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 164. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 165. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 166. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 167. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 168. Сценарій новорічного свята

 169. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 170. Аудит обліку основних засобів

 171. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 172. Форми власності

 173. Основні типи та форми власності

 174. Соціальні конфлікти

 175. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 176. Предмет і методологічні основи психології управління

 177. Поняття та ознаки держави

 178. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 179. Фінансові ресурси підприємств

 180. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 181. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 182. Банкрутство підприємства

 183. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 184. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 185. Розвиток творчої особистості

 186. Національна економіка, її суть та ознаки

 187. Нафта та нафтопереробка

 188. Службові частини мови

 189. Традиції українського народу

 190. Творчість та життя Л.Костенко

 191. Фінансовий механізм

 192. Основи організації бухгалтерського обліку

 193. Бюджетна система України

 194. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 195. Життя – найкраща цінність

 196. Поняття і ознаки демократії

 197. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 198. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 199. Роди і жанри літератури

 200. Філософія Нового часу

 201. Глобальні екологічні проблеми

 202. Управління підприємством

 203. Фінансові результати діяльності підприємства

 204. Поняття і сутність менеджменту

 205. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 206. Коротка історія книги

 207. Wie schreibt man einen brief

 208. Облік власного капіталу

 209. Економічне зростання

 210. Управління конфліктами в організації

 211. Види підприємств

 212. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 213. Система права і система законодавства

 214. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 215. Релігієзнавство

 216. Форми бухгалтерського обліку

 217. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 218. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 219. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 220. Природні заповідники України

 221. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 222. Комерційнi банки в Україні

 223. Коран - священна книга мусульман

 224. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 225. Художня культура Київської Русі

 226. Державний бюджет та державний борг в Україні

 227. Методика проведення предметних уроків

 228. Політична свідомість і політична культура

 229. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 230. Філософія Ніцше

 231. Педагогіка як наука

 232. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 233. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 234. Стан здоров'я населення України

 235. Мислення

 236. Доходи бюджету

 237. Форми і системи оплати праці

 238. Облік товарних операцій в торгівлі

 239. Поняття та види адміністративно правових норм

 240. Поема Івана Франка “Мойсей”

 241. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 242. Корозія металів і способи захисту від корозії

 243. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 244. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 245. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 246. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 247. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 248. Акціонерне товариство

 249. Маркетингове дослідження

 250. облік власного капіталу

 251. Глобальні проблеми людства

 252. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 253. Шкіра. Будова та функції шкіри

 254. Відносини власності

 255. Конспект Лекцій з ООП

 256. Облік розрахунків з оплати праці

 257. Плата (податок) за землю

 258. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 259. Педагогічна майстерність, її елементи

 260. Забруднювачі харчових продуктів

 261. Джерела забруднення атмосфери

 262. Документація й інвентаризація

 263. Легка атлетика

 264. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 265. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 266. Російська поезія

 267. Методи вирішення трудових конфліктів

 268. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 269. Роль мови в житті людини

 270. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 271. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 272. Договір страхування

 273. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 274. Менеджмент

 275. Поняття і види ефективності

 276. Економічне зростання. Суть і види

 277. Зовнішня торгівля України

 278. Бухгалтерський облік цінних паперів

 279. Місцеві податки та збори

 280. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 281. Василь Стус. Життя і творчість

 282. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 283. Українська література ХХ ст

 284. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 285. Логіка та методологія наукового пізнання

 286. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 287. Радіоактивний вплив радіації на людину

 288. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 289. Романо-германська правова система

 290. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 291. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 292. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 293. Організація документообігу на підприємстві

 294. Наркоманія, чума XX століття

 295. Зміст сімейного виховання

 296. Товарні і фондові біржі

 297. Оплата праці

 298. Бюджетна класифікація України

 299. Вплив алкоголю на організм людини

 300. Види і жанри публічних виступів

 301. Складання й оформлення службових документів

 302. Економічні категорії і економічні закони

 303. Банківська система України і напрями її розвитку

 304. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 305. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 306. Інфляція: стан, причини, наслідки

 307. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 308. Наркотики та наркоманія

 309. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 310. Сутність та структура пізнавального процесу

 311. Облік доходів та витрат

 312. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 313. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 314. Поведінка споживача у ринковій економіці

 315. Без мови немає народу

 316. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 317. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 318. Радіація і життєдіяльність людини

 319. Сільське господарство України

 320. Філософський зміст проблеми буття

 321. Алкоголізм і наслідки

 322. Облікова політика підприємства

 323. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 324. Військові звання збройних сил України

 325. Види виборів та виборчих систем

 326. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 327. Середньовічна культура Західної Європи

 328. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 329. Кадровий потенціал

 330. Грошові системи

 331. Мовний етикет українців

 332. Єдиний податок, фіксований податок

 333. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 334. Функції держави

 335. Автобіографія, стилі її написання

 336. Державний кредит

 337. Статути збройних сил України

 338. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 339. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 340. Історизми та архаїзми в літературних творах

 341. Номінальний та реальний ВВП

 342. Види норм права

 343. Сульфатна кислота та її солі

 344. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 345. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 346. Політичні еліти

 347. Основні методи психологічного дослідження

 348. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 349. Конституція Пилипа Орлика

 350. Українські землі у ХІХ столітті

 351. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 352. Основні етапи розвитку економічної теорії

 353. Адміністративне право

 354. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 355. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 356. Структура особистості і поведінкові типи

 357. Колективний договір і колективні угоди

 358. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 359. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 360. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 361. Державний бюджет України

 362. Поняття про особистість

 363. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 364. Інвестиційна політика України

 365. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 366. Якість продукції та її оцінка

 367. Ділове листування

 368. Договір дарування

 369. Соціально-психологічний клімат колективу

 370. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 371. Індекси у статистиці

 372. Логіка як наука і її значення

 373. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 374. Оцінювання фінансової звітності

 375. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 376. Нарахування амортизації на підприємстві

 377. Облік готової продукції та її реалізації

 378. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 379. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 380. Політологія як наука

 381. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 382. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 383. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 384. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 385. Фінансова санація підприємств

 386. Сім чудес світу

 387. Біографія Остапа Вишні

 388. Культура і цивілізація

 389. Проголошення незалежності України

 390. Культура ділового спілкування сучасної людини

 391. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 392. Дебіторська заборгованість

 393. Походження назви “Русь” і “Україна”

 394. Управління персоналом

 395. Предмет і методи економічної теорії

 396. Фінансові ресурси

 397. Функції та способи їх задання

 398. Сегментація ринку

 399. Духовна культура епохи просвітництва

 400. Автобіографія

 401. Художні промисли України

 402. Методологія економічного аналізу

 403. Поняття та види робочого часу

 404. Міжнародна торгівля

 405. Бюджетний дефіцит

 406. Безробіття і його види

 407. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 408. Тероризм

 409. Електричні машини постійного струму

 410. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 411. Економічна суть фінансових результатів

 412. Електронний документообіг

 413. Соціологія освіти

 414. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 415. Весільний обряд українців

 416. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 417. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 418. Державна влада

 419. Сутність і функції процесу управління

 420. Поняття та види юридичних осіб

 421. Опіка та піклування

 422. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 423. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 424. Функції і принципи Конституції України

 425. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 426. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 427. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 428. Нематеріальні активи

 429. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 430. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 431. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 432. Людина розумна як біологічний вид

 433. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 434. Робочі документи аудитора

 435. Економічні системи

 436. Емоції і почуття

 437. Культура Київської Русі

 438. Інвентаризація на підприємствах

 439. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 440. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 441. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 442. Мовний етикет

 443. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 444. Банківські ризики, методи вимірювання

 445. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 446. Міжнародний поділ праці

 447. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 448. Виробництво чавуну і сталі

 449. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 450. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 451. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 452. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 453. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 454. Аборт і його наслідки

 455. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 456. Фонди підприємства

 457. Економічна ситуація в Україні

 458. Українські січові стрільці

 459. Заходи пожежної безпеки

 460. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 461. Організаційні форми виховної роботи

 462. Початок Другої світової війни

 463. Функції грошей

 464. Робота із запитами в Access

 465. Стан української мови в сучасній Україні

 466. Антиінфляційна політика в Україні

 467. Біологія людини. Її складові частини

 468. Демографічний потенціал України

 469. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 470. Спадкове право

 471. Харчові добавки

 472. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 473. Князі Київської Русі

 474. Українське бароко

 475. Державний борг

 476. Жири. Мила

 477. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 478. Виникнення держави

 479. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 480. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 481. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 482. Форми грошей та їх еволюція

 483. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 484. Облік нематеріальних активів

 485. Мотивація і поведінка людини

 486. Методи державного регулювання економіки

 487. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 488. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 489. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 490. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 491. Діалог

 492. Нафта, її склад і властивості

 493. Києво - Могилянська академія

 494. Братські школи України

 495. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 496. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 497. Кредит та його суть

 498. Аналіз фінансового стану підприємств

 499. Багатство української мови

 500. Достоєвський “Злочин і кара”

 501. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 502. Готель «Коломия»

 503. Тварини лісу. Охорона лісу

 504. Виготовлення пластмас

 505. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 506. Основні засади техніки ефірного мовлення

 507. Хемосинтез і фотосинтез

 508. Теорії походження релігії

 509. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 510. Філософія Г. Сковороди

 511. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 512. Трудове право

 513. Бюджетна система України

 514. Управління асортиментом та номенклатурою

 515. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 516. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 517. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 518. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 519. Менеджмент, сутність, структура, функції

 520. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 521. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 522. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 523. Ринок капіталу та його складові

 524. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 525. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 526. Стратегічне управління

 527. Забруднення атмосфери

 528. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 529. Структура загальної психології як науки

 530. Предмет, структура і функції економічної теорії

 531. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 532. Визначення кредитоспроможності позичальника

 533. Податок на додану вартість

 534. Динаміка населення земної кулі

 535. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 536. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 537. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 538. Міське та сільське населення України

 539. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 540. Державна мова – мова професійного спілкування

 541. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 542. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 543. Дистанційне навчання

 544. Професійне та народне мистецтво

 545. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 546. Америка Південна. Опис материка

 547. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 548. М’язи як частина опорно-рухової системи

 549. Особливості культури Візантії

 550. Весільні пісні

 551. Олігополія в Україні

 552. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 553. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 554. Державний бюджет України, доходи та видатки

 555. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 556. Судова система України

 557. Роман Олеся Гончара “Собор”

 558. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 559. Верховна рада

 560. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 561. Вплив нітратів на людський організм

 562. Філософія Стародавньої Індії

 563. Травлення. Органи травлення

 564. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 565. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 566. Державне регулювання цін та інфляції

 567. Особливості українського барокко

 568. Соціальні організації

 569. Унітарна держава - переваги та недоліки

 570. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 571. Облік касових операцій

 572. Цінова політика підприємства

 573. Економіка Дніпропетровської області

 574. Склад, функції та значення крові

 575. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 576. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 577. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 578. Гроші

 579. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 580. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 581. Суть, оцінка основних фондів

 582. Філософія. Її предмет та функції

 583. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 584. Звіт з практики у відділі рацс

 585. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 586. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 587. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 588. Поет-лірик Олександр Олесь

 589. Сценарій дня Перемоги

 590. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 591. Молоко і молочні продукти

 592. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 593. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 594. Економічний аналіз

 595. Аналіз прямих витрат

 596. Зовнішня політика України

 597. Монетарна політика і її інструменти

 598. Основні етапи становлення української державності

 599. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 600. Матриці. Загальна інформація

 601. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 602. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 603. Аналіз показників ліквідності підприємства

 604. Комплексне дослідження ринку

 605. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 606. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 607. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 608. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 609. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 610. Мовна скарбничка

 611. Принципи діалектики

 612. Теорія виробництва

 613. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 614. Енергозбереження в сучасній Україні

 615. Культурні епохи

 616. Основні дидактичні системи

 617. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 618. Макроекономічні показники

 619. Україна в першій світовій війні

 620. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 621. Загальна частина характеристика підприємства

 622. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 623. Харчові отруєння

 624. Стратегічний маркетинг

 625. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 626. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 627. Банківська система України

 628. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 629. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 630. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 631. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 632. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 633. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 634. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 635. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 636. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 637. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 638. Соціально-трудові відносини

 639. Філософія Нового часу

 640. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 641. Сучасні моделі стратегічного планування

 642. Інтерференція світла

 643. Екологічні проблеми людства

 644. Динаміка розвитку культури

 645. Монополія і досконала конкуренція

 646. Мікроекономіка. Шпори

 647. Організація виробництва РМІ

 648. внутрішня торгівля

 649. Предмет, методи і функції макроекономіки

 650. Надання першої медичної допомоги

 651. Українська мова

 652. Основні етапи розвитку української державності

 653. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 654. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 655. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 656. Ізомерія органічних речовин

 657. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 658. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 659. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 660. Сутність державного регулювання економіки

 661. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 662. Облікова політика

 663. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 664. Розвиток ринкової економіки в Україні

 665. Основні напрями сучасної економічної теорії

 666. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 667. Поняття і ознаки юридичної особи

 668. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 669. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 670. Злочини та покарання за Законами Ману

 671. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 672. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 673. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 674. Основні напрямки психології 19-20 століття

 675. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 676. Фрейдизм і неофрейдизм

 677. Козацька символіка

 678. Склад повітря

 679. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 680. Економічна суть ринку праці

 681. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 682. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 683. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 684. Форми та види підприємницької діяльності

 685. Найпродуктивніші суфікси

 686. Походження та сутність держави

 687. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 688. Моніторинг навколишнього середовища

 689. Поняття, завдання та об’єкти екології

 690. Основи організації фінансів підприємств

 691. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 692. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 693. Альберт Камю

 694. Майбутнє України

 695. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 696. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 697. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 698. Планування, стадії і процедури аудиту

 699. Фізична культура у сучасному суспільстві

 700. Свобода – основна умова розвитку особистості

 701. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 702. Синтаксис тексту

 703. Кирило-Мефодіївське товариство

 704. Стратегія розвитку підприємства

 705. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 706. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 707. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 708. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 709. Зброя масового знищення

 710. Княгиня Ольга

 711. Вібрація

 712. Біблія – як пам’ятка культури

 713. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 714. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 715. Національна кредитна система

 716. Платіжний баланс

 717. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 718. Політичні еліти і політичне лідерство

 719. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 720. Ознаки та принципи правової держави

 721. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 722. Маркетинг на ринку страхових послуг

 723. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 724. Сутність і функції страхування

 725. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 726. Шляхи формування правової держави в Україні

 727. Міжнародний маркетинг

 728. Сутність фінансів

 729. Аудиторський ризик

 730. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 731. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 732. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 733. Кредит у ринковій економіці

 734. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 735. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 736. Теорія гена. Генетичні закони

 737. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 738. Держава та право України

 739. Товарне та натуральне виробництво

 740. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 741. Сутність держави. Функції держави

 742. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 743. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 744. Іслам

 745. Все про мову ділових паперів

 746. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 747. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 748. Німецька класична філософія

 749. Демографія (шпаргалка)

 750. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 751. Акти державного управління

 752. Механізм держави

 753. Екологічні закони

 754. Фінансове право України

 755. Колективні трудові спори

 756. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 757. Відносини власності

 758. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 759. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 760. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 761. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 762. Гігієна харчування

 763. Облік готової продукції

 764. Маркетингова цінова політика підприємства

 765. Свідомість

 766. Кожна дитина має право

 767. Молодіжні субкультури

 768. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 769. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 770. Господарське право (Шпори)

 771. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 772. Роздрібна торговельна мережа

 773. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 774. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 775. Система цивільного права України

 776. Історія Києво-Могилянської академії

 777. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 778. Політика та мораль

 779. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 780. Козацький дитячий та юнацький рух

 781. Персонал підприємства

 782. Облік виробництва

 783. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 784. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 785. Тестові завдання з укр.мови

 786. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 787. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 788. Традиції українського народу

 789. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 790. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 791. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 792. Молодіжні субкультури

 793. Розвиток охорони праці в Україні

 794. Кошторисне фінансування

 795. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 796. Інфраструктура

 797. Предмет та методологія теорії держави і права

 798. Корінь, особливості його будови та функцій

 799. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 800. Види господарських товариств, їх характеристика

 801. Будова рослин

 802. Комахи з неповним перетворенням

 803. Курсовий проект з виробничого навчання

 804. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 805. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 806. Українські вчені

 807. Організація праці менеджера

 808. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 809. Традиційні види господарської діяльності

 810. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 811. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 812. Історія логіки

 813. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 814. Етикет

 815. Системи оплати праці на підприємстві

 816. Економічна конкуренція

 817. Сутність регіональної політики

 818. Обмеженість виробничих ресурсів

 819. Царство Гриби. Загальна характеристика

 820. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 821. Еволюція управлінської думки

 822. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 823. Місцеві збори

 824. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 825. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 826. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 827. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 828. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 829. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 830. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 831. Ринкова пропозиція та її еластичність

 832. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 833. Система пенсійного забезпечення в Україні

 834. Особистість у системі соціальних зв`язків

 835. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 836. Діловодство як функція управління

 837. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 838. Наука екологія, її завдання і цілі

 839. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 840. Історія походження реклами

 841. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 842. Якість і конкурентоспроможність продукції

 843. Елементи управління формами баз даних Access

 844. Лікарські рослини

 845. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 846. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 847. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 848. Мовний етикет

 849. Особливості створення документів

 850. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 851. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 852. Дії з векторами

 853. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 854. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 855. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 856. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 857. Прикладне програмне забезпечення

 858. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 859. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 860. Вишивка Снятинщини

 861. Микола Гоголь, життя та творчість

 862. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 863. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 864. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 865. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 866. Фотографія робочого часу

 867. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 868. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 869. Аудиторські висновки та їх види

 870. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 871. Природа та сутність податку на прибуток

 872. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 873. Закон заперечення заперечення

 874. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 875. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 876. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 877. Споживання та заощадження

 878. Інноваційні процеси

 879. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 880. Поняття біосфери

 881. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 882. Царство гриби

 883. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 884. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 885. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 886. Підприємництво і підприємство

 887. Влада як соціальний феномен

 888. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 889. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 890. Товариство з обмеженою відповідальністю

 891. Україна в світових інтеграційних процесах

 892. Курс з Новітної історії

 893. Принципи обліку основних господарських процесів

 894. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 895. Склад та види собівартості

 896. Поняття про знаки, їх класифікація

 897. Національна економіка

 898. Виробничі кооперативи

 899. Облік валових витрат і валових доходів

 900. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 901. Сучасна мовна ситуація в Україні

 902. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 903. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 904. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 905. Регулювання ЗЕД в Україні

 906. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 907. Психологія підлітків

 908. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 909. Суть, форми і причини інфляції

 910. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 911. Фінансові ресурси бюджетних установ

 912. Суть поняття виробництва, його складові

 913. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 914. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 915. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 916. Готель «Князь Олег»

 917. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 918. Стендаль (1783 – 1842)

 919. Правова статистика

 920. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 921. Виробничі процеси

 922. Фінансова діяльність

 923. Екологічні проблеми

 924. Світовий ринок послуг

 925. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 926. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 927. Життя та творчість Дмитра Павличка

 928. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 929. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 930. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 931. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 932. Державний борг. Обслуговування та управління

 933. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 934. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 935. Поняття тлумачення норм права

 936. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 937. Інформаційні бази даних

 938. Функції і типи комерційних банків

 939. Системний аналіз

 940. Сім’я як мала соціальна група

 941. Теплові двигуни

 942. Поняття, функції та методи управління

 943. Суть світового ринку і його структура

 944. Судимість. Строки погашення судимості

 945. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 946. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 947. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 948. Ссавці. Загальна інформація

 949. Біологія людини. Її складові частини

 950. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 951. Міфологія Стародавньої Греції

 952. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 953. Видатки бюджету України

 954. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 955. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 956. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 957. Поняття та види часу відпочинку

 958. Поняття і завдання діловодства

 959. Зародження писемності в Україні

 960. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 961. Версальсько-Вашингтонська система

 962. Алотропія та її значення

 963. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 964. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 965. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 966. Українські вчені у фізиці

 967. Проблеми української термінології

 968. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 969. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 970. Громадське харчування

 971. Облік праці, її оплати

 972. Типи червів

 973. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 974. Природні іонізуючі випромінювання

 975. Теорія масової комунікації

 976. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 977. Міжнародно-правове регулювання праці

 978. Легітимність влади

 979. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 980. Гіпотеза, її структура та види

 981. Інформація в системі маркетингу

 982. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 983. Система управління бази даних

 984. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 985. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 986. Загальні умови укладання трудового договору

 987. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 988. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 989. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 990. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 991. Фінансова cистема України

 992. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 993. Монополія і конкуренція

 994. Видатні українські мовознавці різних періодів

 995. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 996. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 997. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 998. Пагін, особливості його будови та функції

 999. Французький класичний реалізм в літературі

 1000. Аналіз чистого прибутку