На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Стилі мовлення

 4. Амортизація та методи її нарахування

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 14. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Народні символи України

 17. Коспект Логістика

 18. Стилі сучасної української літературної мови

 19. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 23. Документування діяльності по кадрах

 24. Міжнародна торгівля

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 28. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 29. Податкова система України

 30. Основні вимоги до оформлення документів

 31. Податок на прибуток

 32. Реквізити документів

 33. Прийняття управлінських рішень

 34. Природно-ресурсний потенціал України

 35. Урок: типи і структура

 36. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 37. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 38. Кадрове діловодство

 39. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 40. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 41. Т.Г.Шевченко - художник

 42. Облік зобов’язань

 43. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 44. Облік основних засобів

 45. Бюджетна система України

 46. Заробітна плата, форми і системи

 47. Методика складання і аудит фінансової звітності

 48. Основи фінансової звітності

 49. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 50. Епоха Просвітництва та її основні риси

 51. Трипільська культура

 52. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 53. Демографічні проблеми людства

 54. Витрати виробництва і прибуток

 55. Політологія (шпаргалки)

 56. Облік витрат на підприємстві

 57. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 58. Інформаційні технології

 59. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 60. Форми державного правління

 61. Фінансовий аналіз діяльності

 62. Структура та інфраструктура ринку

 63. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 64. Походження, суть та функції грошей

 65. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 66. Антична культура

 67. Культура епохи відродження

 68. Лідерство і керівництво

 69. Походження і розвиток украінської мови

 70. Психологія спілкування

 71. Службові відрядження

 72. Планування діяльності підприємства

 73. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 74. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 75. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 76. Проблеми безробіття в Україні

 77. Невербальні засоби комунікації

 78. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 79. Філософія середньовіччя

 80. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 81. Джерела української фразеології

 82. Класифікація надзвичайних ситуацій

 83. Тварини Червоної Книги

 84. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 85. Соціологія девіантної поведінки

 86. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 87. Вплив діяльності людини на довкілля

 88. Облік праці та заробітної плати

 89. Фінансова система

 90. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 91. Технології навчання

 92. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 93. Менеджмент - наука управління

 94. Сутність та еволюція менеджменту

 95. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 96. Іншомовні слова в українській мові

 97. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 98. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 99. Організація обліку поточних зобов’язань

 100. Поняття світогляду та його основні риси

 101. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 102. Підприємство, його суть, види і функції

 103. Баланс підприємства

 104. Форма держави

 105. Багатство української мови

 106. Функції менеджменту та їх характеристика

 107. Стратегія діяльності підприємства

 108. Припинення трудового договору

 109. Культурологічна концепція

 110. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 111. Адміністративні правопорушення

 112. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 113. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 114. Методи соціально-педагогічних досліджень

 115. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 116. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 117. Товар і його властивості

 118. Облік виробничих запасів

 119. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 120. Планування

 121. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 122. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 123. Історія української культури

 124. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 125. Основні засоби підприємства

 126. Фінансова діяльність підприємств

 127. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 128. Зміст трудового договору

 129. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 130. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 131. Види та жанри живопису

 132. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 133. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 134. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 135. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 136. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 137. Шпори з логіки

 138. Мотивування та стимулювання персоналу

 139. Місцеве самоврядування в Україні

 140. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 141. Валютні курси і валютна політика

 142. Поняття про власний капітал

 143. Філософія Івана Франка

 144. Трудові книжки

 145. Організаційно розпорядчі документи

 146. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 147. Засоби індивідуального захисту

 148. Європейський Союз

 149. Маркетинг туристичних посуг

 150. Договір перевезення

 151. Організація як функція управління

 152. Конституційне право України

 153. Психологія як наука

 154. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 155. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 156. Звіт по навчально-виробничій практиці

 157. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 158. Доходи місцевих бюджетів

 159. Свідомість

 160. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 161. Міжнародна міграція робочої сили

 162. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 163. Екосистема поняття, властивості, типи

 164. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 165. Валовий внутрішній продукт

 166. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 167. Сценарій новорічного свята

 168. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 169. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 170. Аудит обліку основних засобів

 171. Форми власності

 172. Соціальні конфлікти

 173. Основні типи та форми власності

 174. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 175. Предмет і методологічні основи психології управління

 176. Поняття та ознаки держави

 177. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 178. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 179. Фінансові ресурси підприємств

 180. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 181. Банкрутство підприємства

 182. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 183. Розвиток творчої особистості

 184. Національна економіка, її суть та ознаки

 185. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 186. Традиції українського народу

 187. Фінансовий механізм

 188. Основи організації бухгалтерського обліку

 189. Творчість та життя Л.Костенко

 190. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 191. Нафта та нафтопереробка

 192. Бюджетна система України

 193. Поняття і ознаки демократії

 194. Життя – найкраща цінність

 195. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 196. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 197. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 198. Глобальні екологічні проблеми

 199. Роди і жанри літератури

 200. Фінансові результати діяльності підприємства

 201. Управління підприємством

 202. Філософія Нового часу

 203. Поняття і сутність менеджменту

 204. Wie schreibt man einen brief

 205. Економічне зростання

 206. Облік власного капіталу

 207. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 208. Види підприємств

 209. Управління конфліктами в організації

 210. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 211. Релігієзнавство

 212. Форми бухгалтерського обліку

 213. Система права і система законодавства

 214. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 215. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 216. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 217. Комерційнi банки в Україні

 218. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 219. Природні заповідники України

 220. Коран - священна книга мусульман

 221. Державний бюджет та державний борг в Україні

 222. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 223. Політична свідомість і політична культура

 224. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 225. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 226. Коротка історія книги

 227. Філософія Ніцше

 228. Форми і системи оплати праці

 229. Методика проведення предметних уроків

 230. Облік товарних операцій в торгівлі

 231. Мислення

 232. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 233. Художня культура Київської Русі

 234. Поема Івана Франка “Мойсей”

 235. Поняття та види адміністративно правових норм

 236. Педагогіка як наука

 237. Службові частини мови

 238. Доходи бюджету

 239. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 240. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 241. Корозія металів і способи захисту від корозії

 242. Акціонерне товариство

 243. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 244. Глобальні проблеми людства

 245. Стан здоров'я населення України

 246. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 247. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 248. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 249. Маркетингове дослідження

 250. Облік розрахунків з оплати праці

 251. Відносини власності

 252. Конспект Лекцій з ООП

 253. Плата (податок) за землю

 254. облік власного капіталу

 255. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 256. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 257. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 258. Шкіра. Будова та функції шкіри

 259. Документація й інвентаризація

 260. Забруднювачі харчових продуктів

 261. Джерела забруднення атмосфери

 262. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 263. Легка атлетика

 264. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 265. Російська поезія

 266. Договір страхування

 267. Методи вирішення трудових конфліктів

 268. Менеджмент

 269. Місцеві податки та збори

 270. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 271. Зовнішня торгівля України

 272. Економічне зростання. Суть і види

 273. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 274. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 275. Бухгалтерський облік цінних паперів

 276. Поняття і види ефективності

 277. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 278. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 279. Василь Стус. Життя і творчість

 280. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 281. Логіка та методологія наукового пізнання

 282. Педагогічна майстерність, її елементи

 283. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 284. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 285. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 286. Роль мови в житті людини

 287. Наркоманія, чума XX століття

 288. Романо-германська правова система

 289. Організація документообігу на підприємстві

 290. Українська література ХХ ст

 291. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 292. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 293. Оплата праці

 294. Зміст сімейного виховання

 295. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 296. Товарні і фондові біржі

 297. Види і жанри публічних виступів

 298. Бюджетна класифікація України

 299. Економічні категорії і економічні закони

 300. Банківська система України і напрями її розвитку

 301. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 302. Складання й оформлення службових документів

 303. Інфляція: стан, причини, наслідки

 304. Вплив алкоголю на організм людини

 305. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 306. Радіоактивний вплив радіації на людину

 307. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 308. Облік доходів та витрат

 309. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 310. Поведінка споживача у ринковій економіці

 311. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 312. Сутність та структура пізнавального процесу

 313. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 314. Алкоголізм і наслідки

 315. Філософський зміст проблеми буття

 316. Наркотики та наркоманія

 317. Сільське господарство України

 318. Радіація і життєдіяльність людини

 319. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 320. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 321. Види виборів та виборчих систем

 322. Середньовічна культура Західної Європи

 323. Облікова політика підприємства

 324. Єдиний податок, фіксований податок

 325. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 326. Грошові системи

 327. Автобіографія, стилі її написання

 328. Функції держави

 329. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 330. Державний кредит

 331. Кадровий потенціал

 332. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 333. Мовний етикет українців

 334. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 335. Види норм права

 336. Військові звання збройних сил України

 337. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 338. Без мови немає народу

 339. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 340. Сульфатна кислота та її солі

 341. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 342. Політичні еліти

 343. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 344. Номінальний та реальний ВВП

 345. Українські землі у ХІХ столітті

 346. Статути збройних сил України

 347. Основні етапи розвитку економічної теорії

 348. Структура особистості і поведінкові типи

 349. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 350. Конституція Пилипа Орлика

 351. Колективний договір і колективні угоди

 352. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 353. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 354. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 355. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 356. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 357. Державний бюджет України

 358. Адміністративне право

 359. Якість продукції та її оцінка

 360. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 361. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 362. Інвестиційна політика України

 363. Договір дарування

 364. Соціально-психологічний клімат колективу

 365. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 366. Поняття про особистість

 367. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 368. Нарахування амортизації на підприємстві

 369. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 370. Логіка як наука і її значення

 371. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 372. Політологія як наука

 373. Основні методи психологічного дослідження

 374. Оцінювання фінансової звітності

 375. Облік готової продукції та її реалізації

 376. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 377. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 378. Історизми та архаїзми в літературних творах

 379. Біографія Остапа Вишні

 380. Сім чудес світу

 381. Індекси у статистиці

 382. Культура і цивілізація

 383. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 384. Дебіторська заборгованість

 385. Фінансова санація підприємств

 386. Управління персоналом

 387. Проголошення незалежності України

 388. Предмет і методи економічної теорії

 389. Фінансові ресурси

 390. Сегментація ринку

 391. Функції та способи їх задання

 392. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 393. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 394. Походження назви “Русь” і “Україна”

 395. Ділове листування

 396. Автобіографія

 397. Методологія економічного аналізу

 398. Поняття та види робочого часу

 399. Художні промисли України

 400. Міжнародна торгівля

 401. Культура ділового спілкування сучасної людини

 402. Бюджетний дефіцит

 403. Духовна культура епохи просвітництва

 404. Тероризм

 405. Безробіття і його види

 406. Економічна суть фінансових результатів

 407. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 408. Соціологія освіти

 409. Весільний обряд українців

 410. Електронний документообіг

 411. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 412. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 413. Електричні машини постійного струму

 414. Поняття та види юридичних осіб

 415. Державна влада

 416. Сутність і функції процесу управління

 417. Опіка та піклування

 418. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 419. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 420. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 421. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 422. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 423. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 424. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 425. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 426. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 427. Культура Київської Русі

 428. Нематеріальні активи

 429. Емоції і почуття

 430. Економічні системи

 431. Функції і принципи Конституції України

 432. Інвентаризація на підприємствах

 433. Робочі документи аудитора

 434. Мовний етикет

 435. Банківські ризики, методи вимірювання

 436. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 437. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 438. Міжнародний поділ праці

 439. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 440. Людина розумна як біологічний вид

 441. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 442. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 443. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 444. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 445. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 446. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 447. Аборт і його наслідки

 448. Фонди підприємства

 449. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 450. Українські січові стрільці

 451. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 452. Початок Другої світової війни

 453. Функції грошей

 454. Заходи пожежної безпеки

 455. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 456. Економічна ситуація в Україні

 457. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 458. Організаційні форми виховної роботи

 459. Робота із запитами в Access

 460. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 461. Антиінфляційна політика в Україні

 462. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 463. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 464. Українське бароко

 465. Демографічний потенціал України

 466. Державний борг

 467. Князі Київської Русі

 468. Харчові добавки

 469. Спадкове право

 470. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 471. Виробництво чавуну і сталі

 472. Форми грошей та їх еволюція

 473. Жири. Мила

 474. Облік нематеріальних активів

 475. Методи державного регулювання економіки

 476. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 477. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 478. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 479. Біологія людини. Її складові частини

 480. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 481. Виникнення держави

 482. Мотивація і поведінка людини

 483. Стан української мови в сучасній Україні

 484. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 485. Діалог

 486. Києво - Могилянська академія

 487. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 488. Аналіз фінансового стану підприємств

 489. Кредит та його суть

 490. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 491. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 492. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 493. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 494. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 495. Достоєвський “Злочин і кара”

 496. Теорії походження релігії

 497. Готель «Коломия»

 498. Філософія Г. Сковороди

 499. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 500. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 501. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 502. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 503. Виготовлення пластмас

 504. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 505. Управління асортиментом та номенклатурою

 506. Бюджетна система України

 507. Основні засади техніки ефірного мовлення

 508. Братські школи України

 509. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 510. Тварини лісу. Охорона лісу

 511. Трудове право

 512. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 513. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 514. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 515. Менеджмент, сутність, структура, функції

 516. Стратегічне управління

 517. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 518. Забруднення атмосфери

 519. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 520. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 521. Структура загальної психології як науки

 522. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 523. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 524. Визначення кредитоспроможності позичальника

 525. Податок на додану вартість

 526. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 527. Динаміка населення земної кулі

 528. Предмет, структура і функції економічної теорії

 529. Ринок капіталу та його складові

 530. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 531. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 532. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 533. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 534. Америка Південна. Опис материка

 535. Міське та сільське населення України

 536. Професійне та народне мистецтво

 537. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 538. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 539. Державна мова – мова професійного спілкування

 540. Хемосинтез і фотосинтез

 541. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 542. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 543. Особливості культури Візантії

 544. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 545. Судова система України

 546. Державний бюджет України, доходи та видатки

 547. Дистанційне навчання

 548. Нафта, її склад і властивості

 549. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 550. Роман Олеся Гончара “Собор”

 551. М’язи як частина опорно-рухової системи

 552. Верховна рада

 553. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 554. Філософія Стародавньої Індії

 555. Весільні пісні

 556. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 557. Державне регулювання цін та інфляції

 558. Особливості українського барокко

 559. Облік касових операцій

 560. Цінова політика підприємства

 561. Олігополія в Україні

 562. Соціальні організації

 563. Травлення. Органи травлення

 564. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 565. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 566. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 567. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 568. Вплив нітратів на людський організм

 569. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 570. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 571. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 572. Філософія. Її предмет та функції

 573. Гроші

 574. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 575. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 576. Суть, оцінка основних фондів

 577. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 578. Багатство української мови

 579. Склад, функції та значення крові

 580. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 581. Сценарій дня Перемоги

 582. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 583. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 584. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 585. Економіка Дніпропетровської області

 586. Економічний аналіз

 587. Аналіз прямих витрат

 588. Монетарна політика і її інструменти

 589. Поет-лірик Олександр Олесь

 590. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 591. Аналіз показників ліквідності підприємства

 592. Молоко і молочні продукти

 593. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 594. Комплексне дослідження ринку

 595. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 596. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 597. Зовнішня політика України

 598. Унітарна держава - переваги та недоліки

 599. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 600. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 601. Матриці. Загальна інформація

 602. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 603. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 604. Принципи діалектики

 605. Мовна скарбничка

 606. Україна в першій світовій війні

 607. Теорія виробництва

 608. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 609. Енергозбереження в сучасній Україні

 610. Макроекономічні показники

 611. Основні дидактичні системи

 612. Загальна частина характеристика підприємства

 613. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 614. Харчові отруєння

 615. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 616. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 617. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 618. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 619. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 620. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 621. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 622. Стратегічний маркетинг

 623. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 624. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 625. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 626. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 627. Філософія Нового часу

 628. Соціально-трудові відносини

 629. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 630. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 631. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 632. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 633. Сучасні моделі стратегічного планування

 634. Екологічні проблеми людства

 635. Основні етапи становлення української державності

 636. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 637. Динаміка розвитку культури

 638. Монополія і досконала конкуренція

 639. Культурні епохи

 640. внутрішня торгівля

 641. Надання першої медичної допомоги

 642. Українська мова

 643. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 644. Основні етапи розвитку української державності

 645. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 646. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 647. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 648. Сутність державного регулювання економіки

 649. Облікова політика

 650. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 651. Розвиток ринкової економіки в Україні

 652. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 653. Організація виробництва РМІ

 654. Звіт з практики у відділі рацс

 655. Банківська система України

 656. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 657. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 658. Предмет, методи і функції макроекономіки

 659. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 660. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 661. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 662. Основні напрямки психології 19-20 століття

 663. Поняття і ознаки юридичної особи

 664. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 665. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 666. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 667. Фрейдизм і неофрейдизм

 668. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 669. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 670. Економічна суть ринку праці

 671. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 672. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 673. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 674. Злочини та покарання за Законами Ману

 675. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 676. Основні напрями сучасної економічної теорії

 677. Моніторинг навколишнього середовища

 678. Козацька символіка

 679. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 680. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 681. Форми та види підприємницької діяльності

 682. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 683. Майбутнє України

 684. Інтерференція світла

 685. Поняття, завдання та об’єкти екології

 686. Планування, стадії і процедури аудиту

 687. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 688. Найпродуктивніші суфікси

 689. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 690. Свобода – основна умова розвитку особистості

 691. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 692. Альберт Камю

 693. Синтаксис тексту

 694. Стратегія розвитку підприємства

 695. Основи організації фінансів підприємств

 696. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 697. Походження та сутність держави

 698. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 699. Княгиня Ольга

 700. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 701. Зброя масового знищення

 702. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 703. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 704. Склад повітря

 705. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 706. Вібрація

 707. Платіжний баланс

 708. Національна кредитна система

 709. Фізична культура у сучасному суспільстві

 710. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 711. Кирило-Мефодіївське товариство

 712. Біблія – як пам’ятка культури

 713. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 714. Політичні еліти і політичне лідерство

 715. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 716. Міжнародний маркетинг

 717. Сутність фінансів

 718. Маркетинг на ринку страхових послуг

 719. Шляхи формування правової держави в Україні

 720. Сутність і функції страхування

 721. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 722. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 723. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 724. Аудиторський ризик

 725. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 726. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 727. Кредит у ринковій економіці

 728. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 729. Мікроекономіка. Шпори

 730. Ознаки та принципи правової держави

 731. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 732. Іслам

 733. Сутність держави. Функції держави

 734. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 735. Держава та право України

 736. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 737. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 738. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 739. Теорія гена. Генетичні закони

 740. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 741. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 742. Акти державного управління

 743. Німецька класична філософія

 744. Екологічні закони

 745. Все про мову ділових паперів

 746. Колективні трудові спори

 747. Товарне та натуральне виробництво

 748. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 749. Ізомерія органічних речовин

 750. Фінансове право України

 751. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 752. Облік готової продукції

 753. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 754. Демографія (шпаргалка)

 755. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 756. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 757. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 758. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 759. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 760. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 761. Механізм держави

 762. Кожна дитина має право

 763. Господарське право (Шпори)

 764. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 765. Свідомість

 766. Історія Києво-Могилянської академії

 767. Система цивільного права України

 768. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 769. Маркетингова цінова політика підприємства

 770. Роздрібна торговельна мережа

 771. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 772. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 773. Відносини власності

 774. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 775. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 776. Політика та мораль

 777. Козацький дитячий та юнацький рух

 778. Персонал підприємства

 779. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 780. Облік виробництва

 781. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 782. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 783. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 784. Тестові завдання з укр.мови

 785. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 786. Гігієна харчування

 787. Інфраструктура

 788. Розвиток охорони праці в Україні

 789. Кошторисне фінансування

 790. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 791. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 792. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 793. Організація праці менеджера

 794. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 795. Види господарських товариств, їх характеристика

 796. Курсовий проект з виробничого навчання

 797. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 798. Будова рослин

 799. Українські вчені

 800. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 801. Системи оплати праці на підприємстві

 802. Економічна конкуренція

 803. Предмет та методологія теорії держави і права

 804. Етикет

 805. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 806. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 807. Молодіжні субкультури

 808. Історія логіки

 809. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 810. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 811. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 812. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 813. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 814. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 815. Місцеві збори

 816. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 817. Еволюція управлінської думки

 818. Система пенсійного забезпечення в Україні

 819. Традиційні види господарської діяльності

 820. Корінь, особливості його будови та функцій

 821. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 822. Ринкова пропозиція та її еластичність

 823. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 824. Наука екологія, її завдання і цілі

 825. Особистість у системі соціальних зв`язків

 826. Діловодство як функція управління

 827. Якість і конкурентоспроможність продукції

 828. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 829. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 830. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 831. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 832. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 833. Обмеженість виробничих ресурсів

 834. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 835. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 836. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 837. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 838. Елементи управління формами баз даних Access

 839. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 840. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 841. Мовний етикет

 842. Традиції українського народу

 843. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 844. Царство Гриби. Загальна характеристика

 845. Особливості створення документів

 846. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 847. Сутність регіональної політики

 848. Микола Гоголь, життя та творчість

 849. Вишивка Снятинщини

 850. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 851. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 852. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 853. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 854. Прикладне програмне забезпечення

 855. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 856. Історія походження реклами

 857. Аудиторські висновки та їх види

 858. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 859. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 860. Природа та сутність податку на прибуток

 861. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 862. Лікарські рослини

 863. Споживання та заощадження

 864. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 865. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 866. Інноваційні процеси

 867. Фотографія робочого часу

 868. Поняття біосфери

 869. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 870. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 871. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 872. Товариство з обмеженою відповідальністю

 873. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 874. Царство гриби

 875. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 876. Влада як соціальний феномен

 877. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 878. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 879. Склад та види собівартості

 880. Комахи з неповним перетворенням

 881. Курс з Новітної історії

 882. Національна економіка

 883. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 884. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 885. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 886. Принципи обліку основних господарських процесів

 887. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 888. Облік валових витрат і валових доходів

 889. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 890. Україна в світових інтеграційних процесах

 891. Виробничі кооперативи

 892. Регулювання ЗЕД в Україні

 893. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 894. Дії з векторами

 895. Суть, форми і причини інфляції

 896. Підприємництво і підприємство

 897. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 898. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 899. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 900. Психологія підлітків

 901. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 902. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 903. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 904. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 905. Готель «Князь Олег»

 906. Стендаль (1783 – 1842)

 907. Фінансова діяльність

 908. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 909. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 910. Закон заперечення заперечення

 911. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 912. Суть поняття виробництва, його складові

 913. Світовий ринок послуг

 914. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 915. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 916. Сучасна мовна ситуація в Україні

 917. Правова статистика

 918. Виробничі процеси

 919. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 920. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 921. Державний борг. Обслуговування та управління

 922. Поняття тлумачення норм права

 923. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 924. Фінансові ресурси бюджетних установ

 925. Життя та творчість Дмитра Павличка

 926. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 927. Інформаційні бази даних

 928. Екологічні проблеми

 929. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 930. Молодіжні субкультури

 931. Поняття, функції та методи управління

 932. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 933. Суть світового ринку і його структура

 934. Функції і типи комерційних банків

 935. Сім’я як мала соціальна група

 936. Видатки бюджету України

 937. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 938. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 939. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 940. Біологія людини. Її складові частини

 941. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 942. Поняття та види часу відпочинку

 943. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 944. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 945. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 946. Поняття про знаки, їх класифікація

 947. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 948. Ссавці. Загальна інформація

 949. Зародження писемності в Україні

 950. Проблеми української термінології

 951. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 952. Системний аналіз

 953. Громадське харчування

 954. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 955. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 956. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 957. Міфологія Стародавньої Греції

 958. Облік праці, її оплати

 959. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 960. Судимість. Строки погашення судимості

 961. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 962. Природні іонізуючі випромінювання

 963. Легітимність влади

 964. Типи червів

 965. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 966. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 967. Алотропія та її значення

 968. Теорія масової комунікації

 969. Міжнародно-правове регулювання праці

 970. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 971. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 972. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 973. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 974. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 975. Інформація в системі маркетингу

 976. Фінансова cистема України

 977. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 978. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 979. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 980. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 981. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 982. Французький класичний реалізм в літературі

 983. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 984. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 985. Монополія і конкуренція

 986. Система управління бази даних

 987. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 988. Аналіз чистого прибутку

 989. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 990. Українські вчені у фізиці

 991. Сутність і завдання організації праці

 992. Інтеграція України у світове господарство

 993. Фінансова політика, сутність податкової системи

 994. Банківська система

 995. Пагін, особливості його будови та функції

 996. Версальсько-Вашингтонська система

 997. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 998. Вартість цінних паперів, її визначення

 999. Бджоли та продукти бджільництва

 1000. Технологія виробництва. Бесквітне тісто