На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Стилі мовлення

 4. Амортизація та методи її нарахування

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 14. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Народні символи України

 17. Коспект Логістика

 18. Стилі сучасної української літературної мови

 19. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Міжнародна торгівля

 23. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 24. Документування діяльності по кадрах

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 28. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 29. Основні вимоги до оформлення документів

 30. Податкова система України

 31. Податок на прибуток

 32. Реквізити документів

 33. Природно-ресурсний потенціал України

 34. Прийняття управлінських рішень

 35. Епоха Просвітництва та її основні риси

 36. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 37. Урок: типи і структура

 38. Кадрове діловодство

 39. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 40. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 41. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 42. Т.Г.Шевченко - художник

 43. Облік зобов’язань

 44. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 45. Бюджетна система України

 46. Облік основних засобів

 47. Заробітна плата, форми і системи

 48. Методика складання і аудит фінансової звітності

 49. Основи фінансової звітності

 50. Демографічні проблеми людства

 51. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 52. Трипільська культура

 53. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 54. Витрати виробництва і прибуток

 55. Політологія (шпаргалки)

 56. Облік витрат на підприємстві

 57. Інформаційні технології

 58. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 59. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 60. Фінансовий аналіз діяльності

 61. Форми державного правління

 62. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 63. Структура та інфраструктура ринку

 64. Походження, суть та функції грошей

 65. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 66. Походження і розвиток украінської мови

 67. Антична культура

 68. Культура епохи відродження

 69. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 70. Лідерство і керівництво

 71. Психологія спілкування

 72. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 73. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 74. Службові відрядження

 75. Планування діяльності підприємства

 76. Проблеми безробіття в Україні

 77. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 78. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 79. Невербальні засоби комунікації

 80. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 81. Філософія середньовіччя

 82. Джерела української фразеології

 83. Класифікація надзвичайних ситуацій

 84. Тварини Червоної Книги

 85. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 86. Соціологія девіантної поведінки

 87. Іншомовні слова в українській мові

 88. Вплив діяльності людини на довкілля

 89. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 90. Фінансова система

 91. Облік праці та заробітної плати

 92. Технології навчання

 93. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 94. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 95. Сутність та еволюція менеджменту

 96. Менеджмент - наука управління

 97. Багатство української мови

 98. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 99. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 100. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 101. Організація обліку поточних зобов’язань

 102. Поняття світогляду та його основні риси

 103. Баланс підприємства

 104. Підприємство, його суть, види і функції

 105. Форма держави

 106. Функції менеджменту та їх характеристика

 107. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 108. Стратегія діяльності підприємства

 109. Припинення трудового договору

 110. Культурологічна концепція

 111. Адміністративні правопорушення

 112. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 113. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 114. Методи соціально-педагогічних досліджень

 115. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 116. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 117. Товар і його властивості

 118. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 119. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 120. Облік виробничих запасів

 121. Планування

 122. Фінансова діяльність підприємств

 123. Види та жанри живопису

 124. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 125. Історія української культури

 126. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 127. Зміст трудового договору

 128. Основні засоби підприємства

 129. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 130. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 131. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 132. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 133. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 134. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 135. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 136. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 137. Філософія Івана Франка

 138. Шпори з логіки

 139. Мотивування та стимулювання персоналу

 140. Місцеве самоврядування в Україні

 141. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 142. Валютні курси і валютна політика

 143. Поняття про власний капітал

 144. Засоби індивідуального захисту

 145. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 146. Організаційно розпорядчі документи

 147. Трудові книжки

 148. Організація як функція управління

 149. Європейський Союз

 150. Договір перевезення

 151. Маркетинг туристичних посуг

 152. Конституційне право України

 153. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 154. Психологія як наука

 155. Звіт по навчально-виробничій практиці

 156. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 157. Доходи місцевих бюджетів

 158. Екосистема поняття, властивості, типи

 159. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 160. Валовий внутрішній продукт

 161. Свідомість

 162. Міжнародна міграція робочої сили

 163. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 164. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 165. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 166. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 167. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 168. Сценарій новорічного свята

 169. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 170. Аудит обліку основних засобів

 171. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 172. Форми власності

 173. Основні типи та форми власності

 174. Соціальні конфлікти

 175. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 176. Предмет і методологічні основи психології управління

 177. Поняття та ознаки держави

 178. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 179. Фінансові ресурси підприємств

 180. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 181. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 182. Банкрутство підприємства

 183. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 184. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 185. Розвиток творчої особистості

 186. Національна економіка, її суть та ознаки

 187. Нафта та нафтопереробка

 188. Традиції українського народу

 189. Творчість та життя Л.Костенко

 190. Фінансовий механізм

 191. Основи організації бухгалтерського обліку

 192. Службові частини мови

 193. Бюджетна система України

 194. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 195. Життя – найкраща цінність

 196. Поняття і ознаки демократії

 197. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 198. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 199. Роди і жанри літератури

 200. Філософія Нового часу

 201. Глобальні екологічні проблеми

 202. Фінансові результати діяльності підприємства

 203. Управління підприємством

 204. Поняття і сутність менеджменту

 205. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 206. Wie schreibt man einen brief

 207. Коротка історія книги

 208. Облік власного капіталу

 209. Економічне зростання

 210. Управління конфліктами в організації

 211. Види підприємств

 212. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 213. Система права і система законодавства

 214. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 215. Форми бухгалтерського обліку

 216. Релігієзнавство

 217. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 218. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 219. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 220. Природні заповідники України

 221. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 222. Комерційнi банки в Україні

 223. Коран - священна книга мусульман

 224. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 225. Державний бюджет та державний борг в Україні

 226. Художня культура Київської Русі

 227. Методика проведення предметних уроків

 228. Політична свідомість і політична культура

 229. Філософія Ніцше

 230. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 231. Педагогіка як наука

 232. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 233. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 234. Стан здоров'я населення України

 235. Мислення

 236. Форми і системи оплати праці

 237. Доходи бюджету

 238. Облік товарних операцій в торгівлі

 239. Поняття та види адміністративно правових норм

 240. Поема Івана Франка “Мойсей”

 241. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 242. Корозія металів і способи захисту від корозії

 243. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 244. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 245. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 246. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 247. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 248. Акціонерне товариство

 249. Маркетингове дослідження

 250. Глобальні проблеми людства

 251. облік власного капіталу

 252. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 253. Шкіра. Будова та функції шкіри

 254. Відносини власності

 255. Конспект Лекцій з ООП

 256. Облік розрахунків з оплати праці

 257. Плата (податок) за землю

 258. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 259. Педагогічна майстерність, її елементи

 260. Забруднювачі харчових продуктів

 261. Джерела забруднення атмосфери

 262. Документація й інвентаризація

 263. Легка атлетика

 264. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 265. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 266. Російська поезія

 267. Методи вирішення трудових конфліктів

 268. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 269. Роль мови в житті людини

 270. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 271. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 272. Договір страхування

 273. Менеджмент

 274. Поняття і види ефективності

 275. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 276. Економічне зростання. Суть і види

 277. Зовнішня торгівля України

 278. Бухгалтерський облік цінних паперів

 279. Місцеві податки та збори

 280. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 281. Василь Стус. Життя і творчість

 282. Українська література ХХ ст

 283. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 284. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 285. Логіка та методологія наукового пізнання

 286. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 287. Радіоактивний вплив радіації на людину

 288. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 289. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 290. Романо-германська правова система

 291. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 292. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 293. Організація документообігу на підприємстві

 294. Наркоманія, чума XX століття

 295. Зміст сімейного виховання

 296. Товарні і фондові біржі

 297. Оплата праці

 298. Бюджетна класифікація України

 299. Вплив алкоголю на організм людини

 300. Види і жанри публічних виступів

 301. Економічні категорії і економічні закони

 302. Складання й оформлення службових документів

 303. Банківська система України і напрями її розвитку

 304. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 305. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 306. Інфляція: стан, причини, наслідки

 307. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 308. Наркотики та наркоманія

 309. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 310. Облік доходів та витрат

 311. Сутність та структура пізнавального процесу

 312. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 313. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 314. Поведінка споживача у ринковій економіці

 315. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 316. Без мови немає народу

 317. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 318. Радіація і життєдіяльність людини

 319. Сільське господарство України

 320. Філософський зміст проблеми буття

 321. Алкоголізм і наслідки

 322. Облікова політика підприємства

 323. Військові звання збройних сил України

 324. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 325. Види виборів та виборчих систем

 326. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 327. Середньовічна культура Західної Європи

 328. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 329. Кадровий потенціал

 330. Грошові системи

 331. Мовний етикет українців

 332. Єдиний податок, фіксований податок

 333. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 334. Функції держави

 335. Автобіографія, стилі її написання

 336. Державний кредит

 337. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 338. Статути збройних сил України

 339. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 340. Номінальний та реальний ВВП

 341. Види норм права

 342. Історизми та архаїзми в літературних творах

 343. Сульфатна кислота та її солі

 344. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 345. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 346. Політичні еліти

 347. Основні методи психологічного дослідження

 348. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 349. Конституція Пилипа Орлика

 350. Українські землі у ХІХ столітті

 351. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 352. Основні етапи розвитку економічної теорії

 353. Адміністративне право

 354. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 355. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 356. Структура особистості і поведінкові типи

 357. Колективний договір і колективні угоди

 358. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 359. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 360. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 361. Державний бюджет України

 362. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 363. Поняття про особистість

 364. Інвестиційна політика України

 365. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 366. Якість продукції та її оцінка

 367. Договір дарування

 368. Ділове листування

 369. Соціально-психологічний клімат колективу

 370. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 371. Індекси у статистиці

 372. Логіка як наука і її значення

 373. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 374. Оцінювання фінансової звітності

 375. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 376. Нарахування амортизації на підприємстві

 377. Облік готової продукції та її реалізації

 378. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 379. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 380. Політологія як наука

 381. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 382. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 383. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 384. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 385. Фінансова санація підприємств

 386. Сім чудес світу

 387. Біографія Остапа Вишні

 388. Культура і цивілізація

 389. Проголошення незалежності України

 390. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 391. Культура ділового спілкування сучасної людини

 392. Дебіторська заборгованість

 393. Походження назви “Русь” і “Україна”

 394. Управління персоналом

 395. Предмет і методи економічної теорії

 396. Фінансові ресурси

 397. Функції та способи їх задання

 398. Сегментація ринку

 399. Духовна культура епохи просвітництва

 400. Автобіографія

 401. Художні промисли України

 402. Методологія економічного аналізу

 403. Поняття та види робочого часу

 404. Міжнародна торгівля

 405. Бюджетний дефіцит

 406. Безробіття і його види

 407. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 408. Тероризм

 409. Електричні машини постійного струму

 410. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 411. Економічна суть фінансових результатів

 412. Електронний документообіг

 413. Соціологія освіти

 414. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 415. Весільний обряд українців

 416. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 417. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 418. Державна влада

 419. Сутність і функції процесу управління

 420. Поняття та види юридичних осіб

 421. Опіка та піклування

 422. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 423. Функції і принципи Конституції України

 424. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 425. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 426. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 427. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 428. Нематеріальні активи

 429. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 430. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 431. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 432. Людина розумна як біологічний вид

 433. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 434. Робочі документи аудитора

 435. Економічні системи

 436. Емоції і почуття

 437. Культура Київської Русі

 438. Інвентаризація на підприємствах

 439. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 440. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 441. Мовний етикет

 442. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 443. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 444. Банківські ризики, методи вимірювання

 445. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 446. Міжнародний поділ праці

 447. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 448. Виробництво чавуну і сталі

 449. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 450. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 451. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 452. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 453. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 454. Аборт і його наслідки

 455. Фонди підприємства

 456. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 457. Економічна ситуація в Україні

 458. Українські січові стрільці

 459. Заходи пожежної безпеки

 460. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 461. Початок Другої світової війни

 462. Організаційні форми виховної роботи

 463. Функції грошей

 464. Робота із запитами в Access

 465. Антиінфляційна політика в Україні

 466. Стан української мови в сучасній Україні

 467. Біологія людини. Її складові частини

 468. Демографічний потенціал України

 469. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 470. Спадкове право

 471. Харчові добавки

 472. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 473. Князі Київської Русі

 474. Українське бароко

 475. Державний борг

 476. Жири. Мила

 477. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 478. Виникнення держави

 479. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 480. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 481. Форми грошей та їх еволюція

 482. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 483. Облік нематеріальних активів

 484. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 485. Мотивація і поведінка людини

 486. Методи державного регулювання економіки

 487. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 488. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 489. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 490. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 491. Діалог

 492. Києво - Могилянська академія

 493. Братські школи України

 494. Нафта, її склад і властивості

 495. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 496. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 497. Кредит та його суть

 498. Аналіз фінансового стану підприємств

 499. Готель «Коломия»

 500. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 501. Достоєвський “Злочин і кара”

 502. Тварини лісу. Охорона лісу

 503. Виготовлення пластмас

 504. Багатство української мови

 505. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 506. Основні засади техніки ефірного мовлення

 507. Хемосинтез і фотосинтез

 508. Теорії походження релігії

 509. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 510. Філософія Г. Сковороди

 511. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 512. Бюджетна система України

 513. Трудове право

 514. Управління асортиментом та номенклатурою

 515. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 516. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 517. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 518. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 519. Менеджмент, сутність, структура, функції

 520. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 521. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 522. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 523. Ринок капіталу та його складові

 524. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 525. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 526. Стратегічне управління

 527. Забруднення атмосфери

 528. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 529. Структура загальної психології як науки

 530. Предмет, структура і функції економічної теорії

 531. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 532. Визначення кредитоспроможності позичальника

 533. Податок на додану вартість

 534. Динаміка населення земної кулі

 535. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 536. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 537. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 538. Міське та сільське населення України

 539. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 540. Державна мова – мова професійного спілкування

 541. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 542. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 543. Професійне та народне мистецтво

 544. Дистанційне навчання

 545. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 546. Америка Південна. Опис материка

 547. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 548. М’язи як частина опорно-рухової системи

 549. Особливості культури Візантії

 550. Весільні пісні

 551. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 552. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 553. Олігополія в Україні

 554. Державний бюджет України, доходи та видатки

 555. Судова система України

 556. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 557. Роман Олеся Гончара “Собор”

 558. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 559. Верховна рада

 560. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 561. Вплив нітратів на людський організм

 562. Філософія Стародавньої Індії

 563. Травлення. Органи травлення

 564. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 565. Державне регулювання цін та інфляції

 566. Особливості українського барокко

 567. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 568. Соціальні організації

 569. Унітарна держава - переваги та недоліки

 570. Облік касових операцій

 571. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 572. Цінова політика підприємства

 573. Економіка Дніпропетровської області

 574. Склад, функції та значення крові

 575. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 576. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 577. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 578. Гроші

 579. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 580. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 581. Суть, оцінка основних фондів

 582. Філософія. Її предмет та функції

 583. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 584. Звіт з практики у відділі рацс

 585. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 586. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 587. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 588. Поет-лірик Олександр Олесь

 589. Сценарій дня Перемоги

 590. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 591. Молоко і молочні продукти

 592. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 593. Економічний аналіз

 594. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 595. Аналіз прямих витрат

 596. Зовнішня політика України

 597. Монетарна політика і її інструменти

 598. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 599. Основні етапи становлення української державності

 600. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 601. Матриці. Загальна інформація

 602. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 603. Аналіз показників ліквідності підприємства

 604. Комплексне дослідження ринку

 605. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 606. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 607. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 608. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 609. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 610. Мовна скарбничка

 611. Принципи діалектики

 612. Теорія виробництва

 613. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 614. Енергозбереження в сучасній Україні

 615. Культурні епохи

 616. Основні дидактичні системи

 617. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 618. Макроекономічні показники

 619. Україна в першій світовій війні

 620. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 621. Загальна частина характеристика підприємства

 622. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 623. Харчові отруєння

 624. Стратегічний маркетинг

 625. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 626. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 627. Банківська система України

 628. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 629. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 630. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 631. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 632. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 633. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 634. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 635. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 636. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 637. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 638. Соціально-трудові відносини

 639. Філософія Нового часу

 640. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 641. Сучасні моделі стратегічного планування

 642. Екологічні проблеми людства

 643. Інтерференція світла

 644. Динаміка розвитку культури

 645. Монополія і досконала конкуренція

 646. Організація виробництва РМІ

 647. внутрішня торгівля

 648. Мікроекономіка. Шпори

 649. Предмет, методи і функції макроекономіки

 650. Надання першої медичної допомоги

 651. Українська мова

 652. Основні етапи розвитку української державності

 653. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 654. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 655. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 656. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 657. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 658. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 659. Сутність державного регулювання економіки

 660. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 661. Облікова політика

 662. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 663. Розвиток ринкової економіки в Україні

 664. Основні напрями сучасної економічної теорії

 665. Ізомерія органічних речовин

 666. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 667. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 668. Поняття і ознаки юридичної особи

 669. Злочини та покарання за Законами Ману

 670. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 671. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 672. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 673. Основні напрямки психології 19-20 століття

 674. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 675. Фрейдизм і неофрейдизм

 676. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 677. Козацька символіка

 678. Склад повітря

 679. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 680. Економічна суть ринку праці

 681. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 682. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 683. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 684. Форми та види підприємницької діяльності

 685. Найпродуктивніші суфікси

 686. Походження та сутність держави

 687. Моніторинг навколишнього середовища

 688. Поняття, завдання та об’єкти екології

 689. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 690. Основи організації фінансів підприємств

 691. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 692. Альберт Камю

 693. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 694. Майбутнє України

 695. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 696. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 697. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 698. Планування, стадії і процедури аудиту

 699. Свобода – основна умова розвитку особистості

 700. Фізична культура у сучасному суспільстві

 701. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 702. Синтаксис тексту

 703. Стратегія розвитку підприємства

 704. Кирило-Мефодіївське товариство

 705. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 706. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 707. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 708. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 709. Зброя масового знищення

 710. Княгиня Ольга

 711. Вібрація

 712. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 713. Біблія – як пам’ятка культури

 714. Національна кредитна система

 715. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 716. Платіжний баланс

 717. Політичні еліти і політичне лідерство

 718. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 719. Ознаки та принципи правової держави

 720. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 721. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 722. Маркетинг на ринку страхових послуг

 723. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 724. Сутність і функції страхування

 725. Шляхи формування правової держави в Україні

 726. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 727. Міжнародний маркетинг

 728. Сутність фінансів

 729. Аудиторський ризик

 730. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 731. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 732. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 733. Кредит у ринковій економіці

 734. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 735. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 736. Теорія гена. Генетичні закони

 737. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 738. Держава та право України

 739. Товарне та натуральне виробництво

 740. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 741. Сутність держави. Функції держави

 742. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 743. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 744. Іслам

 745. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 746. Все про мову ділових паперів

 747. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 748. Німецька класична філософія

 749. Демографія (шпаргалка)

 750. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 751. Акти державного управління

 752. Екологічні закони

 753. Механізм держави

 754. Фінансове право України

 755. Колективні трудові спори

 756. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 757. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 758. Відносини власності

 759. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 760. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 761. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 762. Облік готової продукції

 763. Маркетингова цінова політика підприємства

 764. Гігієна харчування

 765. Свідомість

 766. Кожна дитина має право

 767. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 768. Господарське право (Шпори)

 769. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 770. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 771. Молодіжні субкультури

 772. Роздрібна торговельна мережа

 773. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 774. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 775. Система цивільного права України

 776. Історія Києво-Могилянської академії

 777. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 778. Політика та мораль

 779. Козацький дитячий та юнацький рух

 780. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 781. Персонал підприємства

 782. Облік виробництва

 783. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 784. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 785. Тестові завдання з укр.мови

 786. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 787. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 788. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 789. Традиції українського народу

 790. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 791. Молодіжні субкультури

 792. Розвиток охорони праці в Україні

 793. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 794. Кошторисне фінансування

 795. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 796. Інфраструктура

 797. Предмет та методологія теорії держави і права

 798. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 799. Корінь, особливості його будови та функцій

 800. Види господарських товариств, їх характеристика

 801. Будова рослин

 802. Курсовий проект з виробничого навчання

 803. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 804. Комахи з неповним перетворенням

 805. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 806. Українські вчені

 807. Організація праці менеджера

 808. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 809. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 810. Традиційні види господарської діяльності

 811. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 812. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 813. Історія логіки

 814. Етикет

 815. Системи оплати праці на підприємстві

 816. Економічна конкуренція

 817. Сутність регіональної політики

 818. Обмеженість виробничих ресурсів

 819. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 820. Царство Гриби. Загальна характеристика

 821. Еволюція управлінської думки

 822. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 823. Місцеві збори

 824. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 825. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 826. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 827. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 828. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 829. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 830. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 831. Ринкова пропозиція та її еластичність

 832. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 833. Система пенсійного забезпечення в Україні

 834. Особистість у системі соціальних зв`язків

 835. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 836. Діловодство як функція управління

 837. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 838. Наука екологія, її завдання і цілі

 839. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 840. Історія походження реклами

 841. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 842. Якість і конкурентоспроможність продукції

 843. Елементи управління формами баз даних Access

 844. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 845. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 846. Лікарські рослини

 847. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 848. Мовний етикет

 849. Особливості створення документів

 850. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 851. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 852. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 853. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 854. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 855. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 856. Дії з векторами

 857. Прикладне програмне забезпечення

 858. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 859. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 860. Вишивка Снятинщини

 861. Микола Гоголь, життя та творчість

 862. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 863. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 864. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 865. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 866. Фотографія робочого часу

 867. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 868. Аудиторські висновки та їх види

 869. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 870. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 871. Природа та сутність податку на прибуток

 872. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 873. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 874. Закон заперечення заперечення

 875. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 876. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 877. Споживання та заощадження

 878. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 879. Інноваційні процеси

 880. Поняття біосфери

 881. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 882. Царство гриби

 883. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 884. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 885. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 886. Підприємництво і підприємство

 887. Влада як соціальний феномен

 888. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 889. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 890. Товариство з обмеженою відповідальністю

 891. Україна в світових інтеграційних процесах

 892. Курс з Новітної історії

 893. Принципи обліку основних господарських процесів

 894. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 895. Склад та види собівартості

 896. Поняття про знаки, їх класифікація

 897. Національна економіка

 898. Виробничі кооперативи

 899. Облік валових витрат і валових доходів

 900. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 901. Сучасна мовна ситуація в Україні

 902. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 903. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 904. Регулювання ЗЕД в Україні

 905. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 906. Психологія підлітків

 907. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 908. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 909. Суть, форми і причини інфляції

 910. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 911. Фінансові ресурси бюджетних установ

 912. Суть поняття виробництва, його складові

 913. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 914. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 915. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 916. Готель «Князь Олег»

 917. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 918. Стендаль (1783 – 1842)

 919. Правова статистика

 920. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 921. Фінансова діяльність

 922. Екологічні проблеми

 923. Виробничі процеси

 924. Світовий ринок послуг

 925. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 926. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 927. Життя та творчість Дмитра Павличка

 928. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 929. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 930. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 931. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 932. Державний борг. Обслуговування та управління

 933. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 934. Поняття тлумачення норм права

 935. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 936. Інформаційні бази даних

 937. Функції і типи комерційних банків

 938. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 939. Системний аналіз

 940. Сім’я як мала соціальна група

 941. Поняття, функції та методи управління

 942. Суть світового ринку і його структура

 943. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 944. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 945. Судимість. Строки погашення судимості

 946. Теплові двигуни

 947. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 948. Біологія людини. Її складові частини

 949. Ссавці. Загальна інформація

 950. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 951. Видатки бюджету України

 952. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 953. Міфологія Стародавньої Греції

 954. Поняття та види часу відпочинку

 955. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 956. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 957. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 958. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 959. Зародження писемності в Україні

 960. Версальсько-Вашингтонська система

 961. Алотропія та її значення

 962. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 963. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 964. Проблеми української термінології

 965. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 966. Українські вчені у фізиці

 967. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 968. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 969. Громадське харчування

 970. Поняття і завдання діловодства

 971. Облік праці, її оплати

 972. Типи червів

 973. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 974. Природні іонізуючі випромінювання

 975. Теорія масової комунікації

 976. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 977. Легітимність влади

 978. Міжнародно-правове регулювання праці

 979. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 980. Гіпотеза, її структура та види

 981. Інформація в системі маркетингу

 982. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 983. Система управління бази даних

 984. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 985. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 986. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 987. Загальні умови укладання трудового договору

 988. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 989. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 990. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 991. Фінансова cистема України

 992. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 993. Монополія і конкуренція

 994. Видатні українські мовознавці різних періодів

 995. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 996. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 997. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 998. Пагін, особливості його будови та функції

 999. Французький класичний реалізм в літературі

 1000. Аналіз чистого прибутку