На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Амортизація та методи її нарахування

 4. Стилі мовлення

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 14. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Коспект Логістика

 17. Стилі сучасної української літературної мови

 18. Народні символи України

 19. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 23. Документування діяльності по кадрах

 24. Міжнародна торгівля

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 28. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 29. Податкова система України

 30. Податок на прибуток

 31. Основні вимоги до оформлення документів

 32. Реквізити документів

 33. Прийняття управлінських рішень

 34. Природно-ресурсний потенціал України

 35. Урок: типи і структура

 36. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 37. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 38. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 39. Кадрове діловодство

 40. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 41. Т.Г.Шевченко - художник

 42. Облік зобов’язань

 43. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 44. Облік основних засобів

 45. Бюджетна система України

 46. Методика складання і аудит фінансової звітності

 47. Заробітна плата, форми і системи

 48. Основи фінансової звітності

 49. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 50. Трипільська культура

 51. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 52. Витрати виробництва і прибуток

 53. Політологія (шпаргалки)

 54. Демографічні проблеми людства

 55. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 56. Облік витрат на підприємстві

 57. Інформаційні технології

 58. Форми державного правління

 59. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 60. Структура та інфраструктура ринку

 61. Фінансовий аналіз діяльності

 62. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 63. Походження, суть та функції грошей

 64. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 65. Антична культура

 66. Культура епохи відродження

 67. Лідерство і керівництво

 68. Психологія спілкування

 69. Службові відрядження

 70. Планування діяльності підприємства

 71. Походження і розвиток украінської мови

 72. Епоха Просвітництва та її основні риси

 73. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 74. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 75. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 76. Невербальні засоби комунікації

 77. Проблеми безробіття в Україні

 78. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 79. Філософія середньовіччя

 80. Класифікація надзвичайних ситуацій

 81. Джерела української фразеології

 82. Тварини Червоної Книги

 83. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 84. Соціологія девіантної поведінки

 85. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 86. Облік праці та заробітної плати

 87. Фінансова система

 88. Технології навчання

 89. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 90. Вплив діяльності людини на довкілля

 91. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 92. Сутність та еволюція менеджменту

 93. Менеджмент - наука управління

 94. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 95. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 96. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 97. Організація обліку поточних зобов’язань

 98. Поняття світогляду та його основні риси

 99. Підприємство, його суть, види і функції

 100. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 101. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 102. Форма держави

 103. Баланс підприємства

 104. Функції менеджменту та їх характеристика

 105. Стратегія діяльності підприємства

 106. Припинення трудового договору

 107. Культурологічна концепція

 108. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 109. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 110. Багатство української мови

 111. Адміністративні правопорушення

 112. Методи соціально-педагогічних досліджень

 113. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 114. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 115. Товар і його властивості

 116. Облік виробничих запасів

 117. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 118. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 119. Планування

 120. Іншомовні слова в українській мові

 121. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 122. Історія української культури

 123. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 124. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 125. Основні засоби підприємства

 126. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 127. Зміст трудового договору

 128. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 129. Фінансова діяльність підприємств

 130. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 131. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 132. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 133. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 134. Види та жанри живопису

 135. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 136. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 137. Шпори з логіки

 138. Місцеве самоврядування в Україні

 139. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 140. Валютні курси і валютна політика

 141. Мотивування та стимулювання персоналу

 142. Поняття про власний капітал

 143. Трудові книжки

 144. Організаційно розпорядчі документи

 145. Європейський Союз

 146. Філософія Івана Франка

 147. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 148. Маркетинг туристичних посуг

 149. Договір перевезення

 150. Засоби індивідуального захисту

 151. Психологія як наука

 152. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 153. Конституційне право України

 154. Звіт по навчально-виробничій практиці

 155. Організація як функція управління

 156. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 157. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 158. Свідомість

 159. Доходи місцевих бюджетів

 160. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 161. Міжнародна міграція робочої сили

 162. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 163. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 164. Сценарій новорічного свята

 165. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 166. Валовий внутрішній продукт

 167. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 168. Екосистема поняття, властивості, типи

 169. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 170. Аудит обліку основних засобів

 171. Форми власності

 172. Соціальні конфлікти

 173. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 174. Основні типи та форми власності

 175. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 176. Предмет і методологічні основи психології управління

 177. Поняття та ознаки держави

 178. Фінансові ресурси підприємств

 179. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 180. Банкрутство підприємства

 181. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 182. Національна економіка, її суть та ознаки

 183. Розвиток творчої особистості

 184. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 185. Традиції українського народу

 186. Основи організації бухгалтерського обліку

 187. Фінансовий механізм

 188. Творчість та життя Л.Костенко

 189. Нафта та нафтопереробка

 190. Бюджетна система України

 191. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 192. Поняття і ознаки демократії

 193. Життя – найкраща цінність

 194. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 195. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 196. Глобальні екологічні проблеми

 197. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 198. Фінансові результати діяльності підприємства

 199. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 200. Управління підприємством

 201. Поняття і сутність менеджменту

 202. Роди і жанри літератури

 203. Філософія Нового часу

 204. Wie schreibt man einen brief

 205. Економічне зростання

 206. Облік власного капіталу

 207. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 208. Види підприємств

 209. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 210. Управління конфліктами в організації

 211. Релігієзнавство

 212. Форми бухгалтерського обліку

 213. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 214. Система права і система законодавства

 215. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 216. Комерційнi банки в Україні

 217. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 218. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 219. Природні заповідники України

 220. Державний бюджет та державний борг в Україні

 221. Коран - священна книга мусульман

 222. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 223. Політична свідомість і політична культура

 224. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 225. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 226. Форми і системи оплати праці

 227. Облік товарних операцій в торгівлі

 228. Філософія Ніцше

 229. Мислення

 230. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 231. Поняття та види адміністративно правових норм

 232. Методика проведення предметних уроків

 233. Поема Івана Франка “Мойсей”

 234. Доходи бюджету

 235. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 236. Педагогіка як наука

 237. Акціонерне товариство

 238. Глобальні проблеми людства

 239. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 240. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 241. Художня культура Київської Русі

 242. Облік розрахунків з оплати праці

 243. Плата (податок) за землю

 244. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 245. Маркетингове дослідження

 246. Конспект Лекцій з ООП

 247. Корозія металів і способи захисту від корозії

 248. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 249. Відносини власності

 250. Стан здоров'я населення України

 251. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 252. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 253. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 254. облік власного капіталу

 255. Коротка історія книги

 256. Шкіра. Будова та функції шкіри

 257. Документація й інвентаризація

 258. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 259. Забруднювачі харчових продуктів

 260. Джерела забруднення атмосфери

 261. Легка атлетика

 262. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 263. Договір страхування

 264. Менеджмент

 265. Службові частини мови

 266. Місцеві податки та збори

 267. Зовнішня торгівля України

 268. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 269. Економічне зростання. Суть і види

 270. Бухгалтерський облік цінних паперів

 271. Методи вирішення трудових конфліктів

 272. Російська поезія

 273. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 274. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 275. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 276. Поняття і види ефективності

 277. Василь Стус. Життя і творчість

 278. Логіка та методологія наукового пізнання

 279. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 280. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 281. Наркоманія, чума XX століття

 282. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 283. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 284. Романо-германська правова система

 285. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 286. Оплата праці

 287. Зміст сімейного виховання

 288. Організація документообігу на підприємстві

 289. Товарні і фондові біржі

 290. Види і жанри публічних виступів

 291. Бюджетна класифікація України

 292. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 293. Українська література ХХ ст

 294. Банківська система України і напрями її розвитку

 295. Економічні категорії і економічні закони

 296. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 297. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 298. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 299. Складання й оформлення службових документів

 300. Інфляція: стан, причини, наслідки

 301. Роль мови в житті людини

 302. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 303. Облік доходів та витрат

 304. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 305. Педагогічна майстерність, її елементи

 306. Поведінка споживача у ринковій економіці

 307. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 308. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 309. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 310. Вплив алкоголю на організм людини

 311. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 312. Алкоголізм і наслідки

 313. Сутність та структура пізнавального процесу

 314. Філософський зміст проблеми буття

 315. Радіоактивний вплив радіації на людину

 316. Сільське господарство України

 317. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 318. Радіація і життєдіяльність людини

 319. Види виборів та виборчих систем

 320. Наркотики та наркоманія

 321. Єдиний податок, фіксований податок

 322. Автобіографія, стилі її написання

 323. Середньовічна культура Західної Європи

 324. Грошові системи

 325. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 326. Функції держави

 327. Державний кредит

 328. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 329. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 330. Облікова політика підприємства

 331. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 332. Мовний етикет українців

 333. Кадровий потенціал

 334. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 335. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 336. Види норм права

 337. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 338. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 339. Політичні еліти

 340. Українські землі у ХІХ столітті

 341. Структура особистості і поведінкові типи

 342. Колективний договір і колективні угоди

 343. Основні етапи розвитку економічної теорії

 344. Статути збройних сил України

 345. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 346. Номінальний та реальний ВВП

 347. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 348. Конституція Пилипа Орлика

 349. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 350. Державний бюджет України

 351. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 352. Сульфатна кислота та її солі

 353. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 354. Якість продукції та її оцінка

 355. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 356. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 357. Інвестиційна політика України

 358. Договір дарування

 359. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 360. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 361. Соціально-психологічний клімат колективу

 362. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 363. Без мови немає народу

 364. Нарахування амортизації на підприємстві

 365. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 366. Військові звання збройних сил України

 367. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 368. Політологія як наука

 369. Адміністративне право

 370. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 371. Логіка як наука і її значення

 372. Поняття про особистість

 373. Оцінювання фінансової звітності

 374. Облік готової продукції та її реалізації

 375. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 376. Біографія Остапа Вишні

 377. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 378. Культура і цивілізація

 379. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 380. Дебіторська заборгованість

 381. Сім чудес світу

 382. Управління персоналом

 383. Предмет і методи економічної теорії

 384. Фінансова санація підприємств

 385. Фінансові ресурси

 386. Сегментація ринку

 387. Проголошення незалежності України

 388. Функції та способи їх задання

 389. Поняття та види робочого часу

 390. Методологія економічного аналізу

 391. Індекси у статистиці

 392. Автобіографія

 393. Міжнародна торгівля

 394. Бюджетний дефіцит

 395. Основні методи психологічного дослідження

 396. Тероризм

 397. Художні промисли України

 398. Безробіття і його види

 399. Економічна суть фінансових результатів

 400. Духовна культура епохи просвітництва

 401. Культура ділового спілкування сучасної людини

 402. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 403. Соціологія освіти

 404. Весільний обряд українців

 405. Ділове листування

 406. Поняття та види юридичних осіб

 407. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 408. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 409. Електронний документообіг

 410. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 411. Опіка та піклування

 412. Сутність і функції процесу управління

 413. Державна влада

 414. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 415. Походження назви “Русь” і “Україна”

 416. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 417. Електричні машини постійного струму

 418. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 419. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 420. Культура Київської Русі

 421. Емоції і почуття

 422. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 423. Економічні системи

 424. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 425. Інвентаризація на підприємствах

 426. Банківські ризики, методи вимірювання

 427. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 428. Мовний етикет

 429. Робочі документи аудитора

 430. Нематеріальні активи

 431. Історизми та архаїзми в літературних творах

 432. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 433. Міжнародний поділ праці

 434. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 435. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 436. Функції і принципи Конституції України

 437. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 438. Аборт і його наслідки

 439. Фонди підприємства

 440. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 441. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 442. Початок Другої світової війни

 443. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 444. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 445. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 446. Функції грошей

 447. Українські січові стрільці

 448. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 449. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 450. Заходи пожежної безпеки

 451. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 452. Організаційні форми виховної роботи

 453. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 454. Економічна ситуація в Україні

 455. Робота із запитами в Access

 456. Людина розумна як біологічний вид

 457. Українське бароко

 458. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 459. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 460. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 461. Антиінфляційна політика в Україні

 462. Демографічний потенціал України

 463. Державний борг

 464. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 465. Князі Київської Русі

 466. Харчові добавки

 467. Спадкове право

 468. Форми грошей та їх еволюція

 469. Облік нематеріальних активів

 470. Методи державного регулювання економіки

 471. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 472. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 473. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 474. Жири. Мила

 475. Діалог

 476. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 477. Мотивація і поведінка людини

 478. Києво - Могилянська академія

 479. Аналіз фінансового стану підприємств

 480. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 481. Кредит та його суть

 482. Виникнення держави

 483. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 484. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 485. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 486. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 487. Достоєвський “Злочин і кара”

 488. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 489. Теорії походження релігії

 490. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 491. Філософія Г. Сковороди

 492. Виробництво чавуну і сталі

 493. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 494. Готель «Коломия»

 495. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 496. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 497. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 498. Стан української мови в сучасній Україні

 499. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 500. Управління асортиментом та номенклатурою

 501. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 502. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 503. Бюджетна система України

 504. Трудове право

 505. Виготовлення пластмас

 506. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 507. Біологія людини. Її складові частини

 508. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 509. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 510. Основні засади техніки ефірного мовлення

 511. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 512. Стратегічне управління

 513. Тварини лісу. Охорона лісу

 514. Забруднення атмосфери

 515. Структура загальної психології як науки

 516. Менеджмент, сутність, структура, функції

 517. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 518. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 519. Визначення кредитоспроможності позичальника

 520. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 521. Братські школи України

 522. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 523. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 524. Податок на додану вартість

 525. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 526. Динаміка населення земної кулі

 527. Предмет, структура і функції економічної теорії

 528. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 529. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 530. Америка Південна. Опис материка

 531. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 532. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 533. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 534. Професійне та народне мистецтво

 535. Міське та сільське населення України

 536. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 537. Ринок капіталу та його складові

 538. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 539. Державний бюджет України, доходи та видатки

 540. Судова система України

 541. Державна мова – мова професійного спілкування

 542. Особливості культури Візантії

 543. Дистанційне навчання

 544. Верховна рада

 545. Роман Олеся Гончара “Собор”

 546. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 547. Філософія Стародавньої Індії

 548. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 549. Державне регулювання цін та інфляції

 550. Особливості українського барокко

 551. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 552. Цінова політика підприємства

 553. Облік касових операцій

 554. М’язи як частина опорно-рухової системи

 555. Соціальні організації

 556. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 557. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 558. Травлення. Органи травлення

 559. Весільні пісні

 560. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 561. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 562. Філософія. Її предмет та функції

 563. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 564. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 565. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 566. Гроші

 567. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 568. Суть, оцінка основних фондів

 569. Сценарій дня Перемоги

 570. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 571. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 572. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 573. Олігополія в Україні

 574. Економічний аналіз

 575. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 576. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 577. Аналіз прямих витрат

 578. Склад, функції та значення крові

 579. Монетарна політика і її інструменти

 580. Аналіз показників ліквідності підприємства

 581. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 582. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 583. Вплив нітратів на людський організм

 584. Економіка Дніпропетровської області

 585. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 586. Комплексне дослідження ринку

 587. Поет-лірик Олександр Олесь

 588. Нафта, її склад і властивості

 589. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 590. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 591. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 592. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 593. Зовнішня політика України

 594. Молоко і молочні продукти

 595. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 596. Принципи діалектики

 597. Україна в першій світовій війні

 598. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 599. Мовна скарбничка

 600. Теорія виробництва

 601. Матриці. Загальна інформація

 602. Енергозбереження в сучасній Україні

 603. Хемосинтез і фотосинтез

 604. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 605. Загальна частина характеристика підприємства

 606. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 607. Основні дидактичні системи

 608. Макроекономічні показники

 609. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 610. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 611. Харчові отруєння

 612. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 613. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 614. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 615. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 616. Унітарна держава - переваги та недоліки

 617. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 618. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 619. Стратегічний маркетинг

 620. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 621. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 622. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 623. Соціально-трудові відносини

 624. Філософія Нового часу

 625. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 626. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 627. Екологічні проблеми людства

 628. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 629. Сучасні моделі стратегічного планування

 630. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 631. Багатство української мови

 632. Динаміка розвитку культури

 633. Монополія і досконала конкуренція

 634. внутрішня торгівля

 635. Надання першої медичної допомоги

 636. Українська мова

 637. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 638. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 639. Облікова політика

 640. Сутність державного регулювання економіки

 641. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 642. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 643. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 644. Розвиток ринкової економіки в Україні

 645. Основні етапи розвитку української державності

 646. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 647. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 648. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 649. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 650. Організація виробництва РМІ

 651. Основні напрямки психології 19-20 століття

 652. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 653. Фрейдизм і неофрейдизм

 654. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 655. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 656. Економічна суть ринку праці

 657. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 658. Поняття і ознаки юридичної особи

 659. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 660. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 661. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 662. Моніторинг навколишнього середовища

 663. Форми та види підприємницької діяльності

 664. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 665. Предмет, методи і функції макроекономіки

 666. Злочини та покарання за Законами Ману

 667. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 668. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 669. Банківська система України

 670. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 671. Козацька символіка

 672. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 673. Культурні епохи

 674. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 675. Майбутнє України

 676. Планування, стадії і процедури аудиту

 677. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 678. Поняття, завдання та об’єкти екології

 679. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 680. Звіт з практики у відділі рацс

 681. Синтаксис тексту

 682. Стратегія розвитку підприємства

 683. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 684. Свобода – основна умова розвитку особистості

 685. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 686. Княгиня Ольга

 687. Основні напрями сучасної економічної теорії

 688. Найпродуктивніші суфікси

 689. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 690. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 691. Зброя масового знищення

 692. Походження та сутність держави

 693. Національна кредитна система

 694. Платіжний баланс

 695. Вібрація

 696. Основні етапи становлення української державності

 697. Альберт Камю

 698. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 699. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 700. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 701. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 702. Основи організації фінансів підприємств

 703. Кирило-Мефодіївське товариство

 704. Фізична культура у сучасному суспільстві

 705. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 706. Сутність фінансів

 707. Міжнародний маркетинг

 708. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 709. Сутність і функції страхування

 710. Біблія – як пам’ятка культури

 711. Маркетинг на ринку страхових послуг

 712. Політичні еліти і політичне лідерство

 713. Шляхи формування правової держави в Україні

 714. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 715. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 716. Склад повітря

 717. Аудиторський ризик

 718. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 719. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 720. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 721. Кредит у ринковій економіці

 722. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 723. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 724. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 725. Інтерференція світла

 726. Іслам

 727. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 728. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 729. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 730. Держава та право України

 731. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 732. Акти державного управління

 733. Екологічні закони

 734. Сутність держави. Функції держави

 735. Німецька класична філософія

 736. Колективні трудові спори

 737. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 738. Теорія гена. Генетичні закони

 739. Фінансове право України

 740. Облік готової продукції

 741. Все про мову ділових паперів

 742. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 743. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 744. Ознаки та принципи правової держави

 745. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 746. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 747. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 748. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 749. Кожна дитина має право

 750. Господарське право (Шпори)

 751. Система цивільного права України

 752. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 753. Свідомість

 754. Історія Києво-Могилянської академії

 755. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 756. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 757. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 758. Роздрібна торговельна мережа

 759. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 760. Маркетингова цінова політика підприємства

 761. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 762. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 763. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 764. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 765. Механізм держави

 766. Ізомерія органічних речовин

 767. Козацький дитячий та юнацький рух

 768. Персонал підприємства

 769. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 770. Політика та мораль

 771. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 772. Товарне та натуральне виробництво

 773. Відносини власності

 774. Облік виробництва

 775. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 776. Демографія (шпаргалка)

 777. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 778. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 779. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 780. Розвиток охорони праці в Україні

 781. Тестові завдання з укр.мови

 782. Інфраструктура

 783. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 784. Організація праці менеджера

 785. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 786. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 787. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 788. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 789. Кошторисне фінансування

 790. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 791. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 792. Види господарських товариств, їх характеристика

 793. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 794. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 795. Курсовий проект з виробничого навчання

 796. Системи оплати праці на підприємстві

 797. Мікроекономіка. Шпори

 798. Економічна конкуренція

 799. Предмет та методологія теорії держави і права

 800. Етикет

 801. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 802. Будова рослин

 803. Гігієна харчування

 804. Історія логіки

 805. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 806. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 807. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 808. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 809. Українські вчені

 810. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 811. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 812. Місцеві збори

 813. Система пенсійного забезпечення в Україні

 814. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 815. Еволюція управлінської думки

 816. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 817. Наука екологія, її завдання і цілі

 818. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 819. Якість і конкурентоспроможність продукції

 820. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 821. Ринкова пропозиція та її еластичність

 822. Діловодство як функція управління

 823. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 824. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 825. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 826. Особистість у системі соціальних зв`язків

 827. Молодіжні субкультури

 828. Традиційні види господарської діяльності

 829. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 830. Мовний етикет

 831. Микола Гоголь, життя та творчість

 832. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 833. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 834. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 835. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 836. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 837. Елементи управління формами баз даних Access

 838. Вишивка Снятинщини

 839. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 840. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 841. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 842. Корінь, особливості його будови та функцій

 843. Особливості створення документів

 844. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 845. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 846. Обмеженість виробничих ресурсів

 847. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 848. Аудиторські висновки та їх види

 849. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 850. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 851. Споживання та заощадження

 852. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 853. Природа та сутність податку на прибуток

 854. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 855. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 856. Прикладне програмне забезпечення

 857. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 858. Інноваційні процеси

 859. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 860. Сутність регіональної політики

 861. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 862. Лікарські рослини

 863. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 864. Царство Гриби. Загальна характеристика

 865. Поняття біосфери

 866. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 867. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 868. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 869. Товариство з обмеженою відповідальністю

 870. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 871. Царство гриби

 872. Влада як соціальний феномен

 873. Історія походження реклами

 874. Національна економіка

 875. Курс з Новітної історії

 876. Склад та види собівартості

 877. Принципи обліку основних господарських процесів

 878. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 879. Фотографія робочого часу

 880. Облік валових витрат і валових доходів

 881. Суть, форми і причини інфляції

 882. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 883. Регулювання ЗЕД в Україні

 884. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 885. Виробничі кооперативи

 886. Психологія підлітків

 887. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 888. Україна в світових інтеграційних процесах

 889. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 890. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 891. Підприємництво і підприємство

 892. Традиції українського народу

 893. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 894. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 895. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 896. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 897. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 898. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 899. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 900. Готель «Князь Олег»

 901. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 902. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 903. Фінансова діяльність

 904. Стендаль (1783 – 1842)

 905. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 906. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 907. Виробничі процеси

 908. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 909. Поняття тлумачення норм права

 910. Комахи з неповним перетворенням

 911. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 912. Державний борг. Обслуговування та управління

 913. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 914. Світовий ринок послуг

 915. Суть поняття виробництва, його складові

 916. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 917. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 918. Інформаційні бази даних

 919. Правова статистика

 920. Поняття, функції та методи управління

 921. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 922. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 923. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 924. Суть світового ринку і його структура

 925. Видатки бюджету України

 926. Функції і типи комерційних банків

 927. Сім’я як мала соціальна група

 928. Поняття та види часу відпочинку

 929. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 930. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 931. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 932. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 933. Екологічні проблеми

 934. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 935. Фінансові ресурси бюджетних установ

 936. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 937. Біологія людини. Її складові частини

 938. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 939. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 940. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 941. Життя та творчість Дмитра Павличка

 942. Сучасна мовна ситуація в Україні

 943. Проблеми української термінології

 944. Зародження писемності в Україні

 945. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 946. Облік праці, її оплати

 947. Громадське харчування

 948. Природні іонізуючі випромінювання

 949. Дії з векторами

 950. Легітимність влади

 951. Системний аналіз

 952. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 953. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 954. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 955. Міжнародно-правове регулювання праці

 956. Ссавці. Загальна інформація

 957. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 958. Міфологія Стародавньої Греції

 959. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 960. Закон заперечення заперечення

 961. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 962. Типи червів

 963. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 964. Фінансова cистема України

 965. Судимість. Строки погашення судимості

 966. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 967. Інформація в системі маркетингу

 968. Теорія масової комунікації

 969. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 970. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 971. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 972. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 973. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 974. Французький класичний реалізм в літературі

 975. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 976. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 977. Монополія і конкуренція

 978. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 979. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 980. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 981. Поняття про знаки, їх класифікація

 982. Аналіз чистого прибутку

 983. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 984. Система управління бази даних

 985. Сутність і завдання організації праці

 986. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 987. Банківська система

 988. Фінансова політика, сутність податкової системи

 989. Інтеграція України у світове господарство

 990. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 991. Бджоли та продукти бджільництва

 992. Англійський романтизм

 993. Вартість цінних паперів, її визначення

 994. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 995. Економічна природа та значення ПДВ

 996. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 997. Основи теорії виникнення держави і права

 998. Алотропія та її значення

 999. Молодіжні субкультури

 1000. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя