На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Стилі мовлення

 4. Амортизація та методи її нарахування

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 14. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Коспект Логістика

 17. Народні символи України

 18. Стилі сучасної української літературної мови

 19. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 23. Документування діяльності по кадрах

 24. Міжнародна торгівля

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 28. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 29. Податкова система України

 30. Податок на прибуток

 31. Основні вимоги до оформлення документів

 32. Реквізити документів

 33. Прийняття управлінських рішень

 34. Природно-ресурсний потенціал України

 35. Урок: типи і структура

 36. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 37. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 38. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 39. Кадрове діловодство

 40. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 41. Т.Г.Шевченко - художник

 42. Облік зобов’язань

 43. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 44. Облік основних засобів

 45. Бюджетна система України

 46. Заробітна плата, форми і системи

 47. Методика складання і аудит фінансової звітності

 48. Основи фінансової звітності

 49. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 50. Трипільська культура

 51. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 52. Витрати виробництва і прибуток

 53. Епоха Просвітництва та її основні риси

 54. Демографічні проблеми людства

 55. Політологія (шпаргалки)

 56. Облік витрат на підприємстві

 57. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 58. Інформаційні технології

 59. Форми державного правління

 60. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 61. Фінансовий аналіз діяльності

 62. Структура та інфраструктура ринку

 63. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 64. Походження, суть та функції грошей

 65. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 66. Антична культура

 67. Культура епохи відродження

 68. Лідерство і керівництво

 69. Походження і розвиток украінської мови

 70. Психологія спілкування

 71. Службові відрядження

 72. Планування діяльності підприємства

 73. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 74. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 75. Проблеми безробіття в Україні

 76. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 77. Невербальні засоби комунікації

 78. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 79. Філософія середньовіччя

 80. Класифікація надзвичайних ситуацій

 81. Джерела української фразеології

 82. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 83. Тварини Червоної Книги

 84. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 85. Соціологія девіантної поведінки

 86. Облік праці та заробітної плати

 87. Фінансова система

 88. Вплив діяльності людини на довкілля

 89. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 90. Технології навчання

 91. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 92. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 93. Сутність та еволюція менеджменту

 94. Менеджмент - наука управління

 95. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 96. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 97. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 98. Іншомовні слова в українській мові

 99. Організація обліку поточних зобов’язань

 100. Поняття світогляду та його основні риси

 101. Підприємство, його суть, види і функції

 102. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 103. Форма держави

 104. Баланс підприємства

 105. Функції менеджменту та їх характеристика

 106. Стратегія діяльності підприємства

 107. Багатство української мови

 108. Припинення трудового договору

 109. Культурологічна концепція

 110. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 111. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 112. Адміністративні правопорушення

 113. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 114. Методи соціально-педагогічних досліджень

 115. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 116. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 117. Товар і його властивості

 118. Облік виробничих запасів

 119. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 120. Планування

 121. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 122. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 123. Історія української культури

 124. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 125. Основні засоби підприємства

 126. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 127. Зміст трудового договору

 128. Фінансова діяльність підприємств

 129. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 130. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 131. Види та жанри живопису

 132. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 133. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 134. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 135. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 136. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 137. Шпори з логіки

 138. Місцеве самоврядування в Україні

 139. Мотивування та стимулювання персоналу

 140. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 141. Валютні курси і валютна політика

 142. Поняття про власний капітал

 143. Трудові книжки

 144. Філософія Івана Франка

 145. Організаційно розпорядчі документи

 146. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 147. Європейський Союз

 148. Засоби індивідуального захисту

 149. Маркетинг туристичних посуг

 150. Договір перевезення

 151. Організація як функція управління

 152. Конституційне право України

 153. Психологія як наука

 154. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 155. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 156. Звіт по навчально-виробничій практиці

 157. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 158. Доходи місцевих бюджетів

 159. Свідомість

 160. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 161. Міжнародна міграція робочої сили

 162. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 163. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 164. Валовий внутрішній продукт

 165. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 166. Екосистема поняття, властивості, типи

 167. Сценарій новорічного свята

 168. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 169. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 170. Аудит обліку основних засобів

 171. Форми власності

 172. Соціальні конфлікти

 173. Основні типи та форми власності

 174. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 175. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 176. Предмет і методологічні основи психології управління

 177. Поняття та ознаки держави

 178. Фінансові ресурси підприємств

 179. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 180. Банкрутство підприємства

 181. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 182. Національна економіка, її суть та ознаки

 183. Розвиток творчої особистості

 184. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 185. Традиції українського народу

 186. Основи організації бухгалтерського обліку

 187. Фінансовий механізм

 188. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 189. Творчість та життя Л.Костенко

 190. Нафта та нафтопереробка

 191. Бюджетна система України

 192. Поняття і ознаки демократії

 193. Життя – найкраща цінність

 194. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 195. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 196. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 197. Глобальні екологічні проблеми

 198. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 199. Роди і жанри літератури

 200. Фінансові результати діяльності підприємства

 201. Управління підприємством

 202. Поняття і сутність менеджменту

 203. Філософія Нового часу

 204. Wie schreibt man einen brief

 205. Економічне зростання

 206. Облік власного капіталу

 207. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 208. Види підприємств

 209. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 210. Управління конфліктами в організації

 211. Релігієзнавство

 212. Форми бухгалтерського обліку

 213. Система права і система законодавства

 214. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 215. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 216. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 217. Комерційнi банки в Україні

 218. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 219. Природні заповідники України

 220. Коран - священна книга мусульман

 221. Державний бюджет та державний борг в Україні

 222. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 223. Політична свідомість і політична культура

 224. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 225. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 226. Філософія Ніцше

 227. Форми і системи оплати праці

 228. Облік товарних операцій в торгівлі

 229. Мислення

 230. Методика проведення предметних уроків

 231. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 232. Поняття та види адміністративно правових норм

 233. Поема Івана Франка “Мойсей”

 234. Педагогіка як наука

 235. Доходи бюджету

 236. Коротка історія книги

 237. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 238. Художня культура Київської Русі

 239. Акціонерне товариство

 240. Глобальні проблеми людства

 241. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 242. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 243. Корозія металів і способи захисту від корозії

 244. Стан здоров'я населення України

 245. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 246. Облік розрахунків з оплати праці

 247. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 248. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 249. Маркетингове дослідження

 250. Службові частини мови

 251. Плата (податок) за землю

 252. Конспект Лекцій з ООП

 253. Відносини власності

 254. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 255. облік власного капіталу

 256. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 257. Шкіра. Будова та функції шкіри

 258. Документація й інвентаризація

 259. Забруднювачі харчових продуктів

 260. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 261. Джерела забруднення атмосфери

 262. Легка атлетика

 263. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 264. Договір страхування

 265. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 266. Менеджмент

 267. Місцеві податки та збори

 268. Методи вирішення трудових конфліктів

 269. Зовнішня торгівля України

 270. Економічне зростання. Суть і види

 271. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 272. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 273. Бухгалтерський облік цінних паперів

 274. Російська поезія

 275. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 276. Поняття і види ефективності

 277. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 278. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 279. Василь Стус. Життя і творчість

 280. Логіка та методологія наукового пізнання

 281. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 282. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 283. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 284. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 285. Наркоманія, чума XX століття

 286. Романо-германська правова система

 287. Оплата праці

 288. Організація документообігу на підприємстві

 289. Зміст сімейного виховання

 290. Роль мови в житті людини

 291. Педагогічна майстерність, її елементи

 292. Види і жанри публічних виступів

 293. Товарні і фондові біржі

 294. Українська література ХХ ст

 295. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 296. Бюджетна класифікація України

 297. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 298. Економічні категорії і економічні закони

 299. Банківська система України і напрями її розвитку

 300. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 301. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 302. Складання й оформлення службових документів

 303. Інфляція: стан, причини, наслідки

 304. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 305. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 306. Облік доходів та витрат

 307. Поведінка споживача у ринковій економіці

 308. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 309. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 310. Вплив алкоголю на організм людини

 311. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 312. Сутність та структура пізнавального процесу

 313. Алкоголізм і наслідки

 314. Радіоактивний вплив радіації на людину

 315. Філософський зміст проблеми буття

 316. Сільське господарство України

 317. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 318. Радіація і життєдіяльність людини

 319. Наркотики та наркоманія

 320. Види виборів та виборчих систем

 321. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 322. Середньовічна культура Західної Європи

 323. Єдиний податок, фіксований податок

 324. Автобіографія, стилі її написання

 325. Грошові системи

 326. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 327. Облікова політика підприємства

 328. Функції держави

 329. Державний кредит

 330. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 331. Кадровий потенціал

 332. Мовний етикет українців

 333. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 334. Види норм права

 335. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 336. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 337. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 338. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 339. Політичні еліти

 340. Українські землі у ХІХ столітті

 341. Військові звання збройних сил України

 342. Сульфатна кислота та її солі

 343. Статути збройних сил України

 344. Структура особистості і поведінкові типи

 345. Номінальний та реальний ВВП

 346. Основні етапи розвитку економічної теорії

 347. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 348. Колективний договір і колективні угоди

 349. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 350. Конституція Пилипа Орлика

 351. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 352. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 353. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 354. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 355. Державний бюджет України

 356. Без мови немає народу

 357. Якість продукції та її оцінка

 358. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 359. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 360. Інвестиційна політика України

 361. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 362. Договір дарування

 363. Соціально-психологічний клімат колективу

 364. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 365. Адміністративне право

 366. Нарахування амортизації на підприємстві

 367. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 368. Поняття про особистість

 369. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 370. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 371. Логіка як наука і її значення

 372. Політологія як наука

 373. Оцінювання фінансової звітності

 374. Облік готової продукції та її реалізації

 375. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 376. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 377. Біографія Остапа Вишні

 378. Культура і цивілізація

 379. Сім чудес світу

 380. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 381. Дебіторська заборгованість

 382. Управління персоналом

 383. Основні методи психологічного дослідження

 384. Предмет і методи економічної теорії

 385. Фінансова санація підприємств

 386. Фінансові ресурси

 387. Сегментація ринку

 388. Індекси у статистиці

 389. Проголошення незалежності України

 390. Функції та способи їх задання

 391. Історизми та архаїзми в літературних творах

 392. Методологія економічного аналізу

 393. Поняття та види робочого часу

 394. Автобіографія

 395. Міжнародна торгівля

 396. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 397. Бюджетний дефіцит

 398. Духовна культура епохи просвітництва

 399. Тероризм

 400. Походження назви “Русь” і “Україна”

 401. Безробіття і його види

 402. Художні промисли України

 403. Економічна суть фінансових результатів

 404. Ділове листування

 405. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 406. Культура ділового спілкування сучасної людини

 407. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 408. Соціологія освіти

 409. Весільний обряд українців

 410. Електронний документообіг

 411. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 412. Поняття та види юридичних осіб

 413. Державна влада

 414. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 415. Сутність і функції процесу управління

 416. Опіка та піклування

 417. Електричні машини постійного струму

 418. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 419. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 420. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 421. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 422. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 423. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 424. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 425. Культура Київської Русі

 426. Емоції і почуття

 427. Економічні системи

 428. Нематеріальні активи

 429. Інвентаризація на підприємствах

 430. Робочі документи аудитора

 431. Мовний етикет

 432. Банківські ризики, методи вимірювання

 433. Функції і принципи Конституції України

 434. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 435. Міжнародний поділ праці

 436. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 437. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 438. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 439. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 440. Аборт і його наслідки

 441. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 442. Людина розумна як біологічний вид

 443. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 444. Фонди підприємства

 445. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 446. Українські січові стрільці

 447. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 448. Початок Другої світової війни

 449. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 450. Функції грошей

 451. Заходи пожежної безпеки

 452. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 453. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 454. Економічна ситуація в Україні

 455. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 456. Організаційні форми виховної роботи

 457. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 458. Робота із запитами в Access

 459. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 460. Українське бароко

 461. Антиінфляційна політика в Україні

 462. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 463. Демографічний потенціал України

 464. Державний борг

 465. Князі Київської Русі

 466. Харчові добавки

 467. Спадкове право

 468. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 469. Форми грошей та їх еволюція

 470. Облік нематеріальних активів

 471. Методи державного регулювання економіки

 472. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 473. Жири. Мила

 474. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 475. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 476. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 477. Мотивація і поведінка людини

 478. Діалог

 479. Виникнення держави

 480. Києво - Могилянська академія

 481. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 482. Аналіз фінансового стану підприємств

 483. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 484. Кредит та його суть

 485. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 486. Стан української мови в сучасній Україні

 487. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 488. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 489. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 490. Біологія людини. Її складові частини

 491. Виробництво чавуну і сталі

 492. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 493. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 494. Достоєвський “Злочин і кара”

 495. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 496. Теорії походження релігії

 497. Філософія Г. Сковороди

 498. Готель «Коломия»

 499. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 500. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 501. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 502. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 503. Управління асортиментом та номенклатурою

 504. Виготовлення пластмас

 505. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 506. Бюджетна система України

 507. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 508. Трудове право

 509. Основні засади техніки ефірного мовлення

 510. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 511. Братські школи України

 512. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 513. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 514. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 515. Менеджмент, сутність, структура, функції

 516. Стратегічне управління

 517. Забруднення атмосфери

 518. Тварини лісу. Охорона лісу

 519. Структура загальної психології як науки

 520. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 521. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 522. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 523. Визначення кредитоспроможності позичальника

 524. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 525. Податок на додану вартість

 526. Динаміка населення земної кулі

 527. Предмет, структура і функції економічної теорії

 528. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 529. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 530. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 531. Ринок капіталу та його складові

 532. Америка Південна. Опис материка

 533. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 534. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 535. Міське та сільське населення України

 536. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 537. Професійне та народне мистецтво

 538. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 539. Державна мова – мова професійного спілкування

 540. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 541. Судова система України

 542. Особливості культури Візантії

 543. Державний бюджет України, доходи та видатки

 544. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 545. Дистанційне навчання

 546. Верховна рада

 547. Роман Олеся Гончара “Собор”

 548. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 549. Філософія Стародавньої Індії

 550. М’язи як частина опорно-рухової системи

 551. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 552. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 553. Державне регулювання цін та інфляції

 554. Весільні пісні

 555. Особливості українського барокко

 556. Облік касових операцій

 557. Цінова політика підприємства

 558. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 559. Соціальні організації

 560. Нафта, її склад і властивості

 561. Травлення. Органи травлення

 562. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 563. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 564. Олігополія в Україні

 565. Хемосинтез і фотосинтез

 566. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 567. Філософія. Її предмет та функції

 568. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 569. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 570. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 571. Гроші

 572. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 573. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 574. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 575. Суть, оцінка основних фондів

 576. Сценарій дня Перемоги

 577. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 578. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 579. Вплив нітратів на людський організм

 580. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 581. Склад, функції та значення крові

 582. Економічний аналіз

 583. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 584. Аналіз прямих витрат

 585. Економіка Дніпропетровської області

 586. Монетарна політика і її інструменти

 587. Аналіз показників ліквідності підприємства

 588. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 589. Поет-лірик Олександр Олесь

 590. Комплексне дослідження ринку

 591. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 592. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 593. Молоко і молочні продукти

 594. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 595. Зовнішня політика України

 596. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 597. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 598. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 599. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 600. Багатство української мови

 601. Матриці. Загальна інформація

 602. Принципи діалектики

 603. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 604. Мовна скарбничка

 605. Унітарна держава - переваги та недоліки

 606. Україна в першій світовій війні

 607. Теорія виробництва

 608. Енергозбереження в сучасній Україні

 609. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 610. Основні дидактичні системи

 611. Загальна частина характеристика підприємства

 612. Макроекономічні показники

 613. Харчові отруєння

 614. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 615. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 616. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 617. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 618. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 619. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 620. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 621. Стратегічний маркетинг

 622. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 623. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 624. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 625. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 626. Філософія Нового часу

 627. Соціально-трудові відносини

 628. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 629. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 630. Екологічні проблеми людства

 631. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 632. Сучасні моделі стратегічного планування

 633. Динаміка розвитку культури

 634. Монополія і досконала конкуренція

 635. Надання першої медичної допомоги

 636. внутрішня торгівля

 637. Українська мова

 638. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 639. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 640. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 641. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 642. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 643. Основні етапи розвитку української державності

 644. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 645. Облікова політика

 646. Сутність державного регулювання економіки

 647. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 648. Культурні епохи

 649. Розвиток ринкової економіки в Україні

 650. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 651. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 652. Організація виробництва РМІ

 653. Основні етапи становлення української державності

 654. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 655. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 656. Банківська система України

 657. Основні напрямки психології 19-20 століття

 658. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 659. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 660. Поняття і ознаки юридичної особи

 661. Фрейдизм і неофрейдизм

 662. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 663. Економічна суть ринку праці

 664. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 665. Предмет, методи і функції макроекономіки

 666. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 667. Злочини та покарання за Законами Ману

 668. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 669. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 670. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 671. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 672. Моніторинг навколишнього середовища

 673. Козацька символіка

 674. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 675. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 676. Форми та види підприємницької діяльності

 677. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 678. Звіт з практики у відділі рацс

 679. Основні напрями сучасної економічної теорії

 680. Майбутнє України

 681. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 682. Поняття, завдання та об’єкти екології

 683. Планування, стадії і процедури аудиту

 684. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 685. Найпродуктивніші суфікси

 686. Свобода – основна умова розвитку особистості

 687. Синтаксис тексту

 688. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 689. Стратегія розвитку підприємства

 690. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 691. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 692. Княгиня Ольга

 693. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 694. Походження та сутність держави

 695. Основи організації фінансів підприємств

 696. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 697. Зброя масового знищення

 698. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 699. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 700. Вібрація

 701. Платіжний баланс

 702. Національна кредитна система

 703. Альберт Камю

 704. Кирило-Мефодіївське товариство

 705. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 706. Фізична культура у сучасному суспільстві

 707. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 708. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 709. Біблія – як пам’ятка культури

 710. Склад повітря

 711. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 712. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 713. Сутність фінансів

 714. Міжнародний маркетинг

 715. Шляхи формування правової держави в Україні

 716. Сутність і функції страхування

 717. Маркетинг на ринку страхових послуг

 718. Політичні еліти і політичне лідерство

 719. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 720. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 721. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 722. Аудиторський ризик

 723. Інтерференція світла

 724. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 725. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 726. Кредит у ринковій економіці

 727. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 728. Ознаки та принципи правової держави

 729. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 730. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 731. Іслам

 732. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 733. Сутність держави. Функції держави

 734. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 735. Держава та право України

 736. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 737. Німецька класична філософія

 738. Акти державного управління

 739. Теорія гена. Генетичні закони

 740. Екологічні закони

 741. Колективні трудові спори

 742. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 743. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 744. Все про мову ділових паперів

 745. Фінансове право України

 746. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 747. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 748. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 749. Облік готової продукції

 750. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 751. Ізомерія органічних речовин

 752. Мікроекономіка. Шпори

 753. Товарне та натуральне виробництво

 754. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 755. Кожна дитина має право

 756. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 757. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 758. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 759. Господарське право (Шпори)

 760. Свідомість

 761. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 762. Історія Києво-Могилянської академії

 763. Система цивільного права України

 764. Демографія (шпаргалка)

 765. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 766. Роздрібна торговельна мережа

 767. Маркетингова цінова політика підприємства

 768. Механізм держави

 769. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 770. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 771. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 772. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 773. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 774. Відносини власності

 775. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 776. Козацький дитячий та юнацький рух

 777. Персонал підприємства

 778. Політика та мораль

 779. Облік виробництва

 780. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 781. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 782. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 783. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 784. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 785. Тестові завдання з укр.мови

 786. Інфраструктура

 787. Розвиток охорони праці в Україні

 788. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 789. Організація праці менеджера

 790. Кошторисне фінансування

 791. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 792. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 793. Гігієна харчування

 794. Види господарських товариств, їх характеристика

 795. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 796. Курсовий проект з виробничого навчання

 797. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 798. Системи оплати праці на підприємстві

 799. Економічна конкуренція

 800. Будова рослин

 801. Українські вчені

 802. Предмет та методологія теорії держави і права

 803. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 804. Етикет

 805. Історія логіки

 806. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 807. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 808. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 809. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 810. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 811. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 812. Молодіжні субкультури

 813. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 814. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 815. Місцеві збори

 816. Еволюція управлінської думки

 817. Система пенсійного забезпечення в Україні

 818. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 819. Ринкова пропозиція та її еластичність

 820. Наука екологія, її завдання і цілі

 821. Традиційні види господарської діяльності

 822. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 823. Якість і конкурентоспроможність продукції

 824. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 825. Особистість у системі соціальних зв`язків

 826. Діловодство як функція управління

 827. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 828. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 829. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 830. Корінь, особливості його будови та функцій

 831. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 832. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 833. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 834. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 835. Обмеженість виробничих ресурсів

 836. Мовний етикет

 837. Елементи управління формами баз даних Access

 838. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 839. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 840. Микола Гоголь, життя та творчість

 841. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 842. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 843. Вишивка Снятинщини

 844. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 845. Особливості створення документів

 846. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 847. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 848. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 849. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 850. Сутність регіональної політики

 851. Царство Гриби. Загальна характеристика

 852. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 853. Прикладне програмне забезпечення

 854. Аудиторські висновки та їх види

 855. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 856. Природа та сутність податку на прибуток

 857. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 858. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 859. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 860. Споживання та заощадження

 861. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 862. Традиції українського народу

 863. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 864. Інноваційні процеси

 865. Лікарські рослини

 866. Історія походження реклами

 867. Поняття біосфери

 868. Фотографія робочого часу

 869. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 870. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 871. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 872. Товариство з обмеженою відповідальністю

 873. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 874. Царство гриби

 875. Влада як соціальний феномен

 876. Курс з Новітної історії

 877. Національна економіка

 878. Склад та види собівартості

 879. Принципи обліку основних господарських процесів

 880. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 881. Облік валових витрат і валових доходів

 882. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 883. Комахи з неповним перетворенням

 884. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 885. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 886. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 887. Суть, форми і причини інфляції

 888. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 889. Регулювання ЗЕД в Україні

 890. Виробничі кооперативи

 891. Україна в світових інтеграційних процесах

 892. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 893. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 894. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 895. Психологія підлітків

 896. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 897. Підприємництво і підприємство

 898. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 899. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 900. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 901. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 902. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 903. Готель «Князь Олег»

 904. Стендаль (1783 – 1842)

 905. Фінансова діяльність

 906. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 907. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 908. Суть поняття виробництва, його складові

 909. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 910. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 911. Світовий ринок послуг

 912. Виробничі процеси

 913. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 914. Поняття тлумачення норм права

 915. Дії з векторами

 916. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 917. Державний борг. Обслуговування та управління

 918. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 919. Правова статистика

 920. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 921. Інформаційні бази даних

 922. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 923. Поняття, функції та методи управління

 924. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 925. Суть світового ринку і його структура

 926. Сучасна мовна ситуація в Україні

 927. Функції і типи комерційних банків

 928. Видатки бюджету України

 929. Екологічні проблеми

 930. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 931. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 932. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 933. Фінансові ресурси бюджетних установ

 934. Закон заперечення заперечення

 935. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 936. Біологія людини. Її складові частини

 937. Сім’я як мала соціальна група

 938. Поняття та види часу відпочинку

 939. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 940. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 941. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 942. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 943. Життя та творчість Дмитра Павличка

 944. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 945. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 946. Зародження писемності в Україні

 947. Проблеми української термінології

 948. Громадське харчування

 949. Системний аналіз

 950. Облік праці, її оплати

 951. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 952. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 953. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 954. Природні іонізуючі випромінювання

 955. Легітимність влади

 956. Ссавці. Загальна інформація

 957. Міфологія Стародавньої Греції

 958. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 959. Молодіжні субкультури

 960. Типи червів

 961. Поняття про знаки, їх класифікація

 962. Судимість. Строки погашення судимості

 963. Міжнародно-правове регулювання праці

 964. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 965. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 966. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 967. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 968. Теорія масової комунікації

 969. Алотропія та її значення

 970. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 971. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 972. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 973. Інформація в системі маркетингу

 974. Фінансова cистема України

 975. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 976. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 977. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 978. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 979. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 980. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 981. Французький класичний реалізм в літературі

 982. Монополія і конкуренція

 983. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 984. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 985. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 986. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 987. Система управління бази даних

 988. Аналіз чистого прибутку

 989. Сутність і завдання організації праці

 990. Українські вчені у фізиці

 991. Банківська система

 992. Фінансова політика, сутність податкової системи

 993. Інтеграція України у світове господарство

 994. Вартість цінних паперів, її визначення

 995. Англійський романтизм

 996. Бджоли та продукти бджільництва

 997. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 998. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 999. Економічна природа та значення ПДВ

 1000. Основи теорії виникнення держави і права