На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Стилі мовлення

 4. Амортизація та методи її нарахування

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 14. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Коспект Логістика

 17. Народні символи України

 18. Стилі сучасної української літературної мови

 19. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 23. Документування діяльності по кадрах

 24. Міжнародна торгівля

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 28. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 29. Податкова система України

 30. Основні вимоги до оформлення документів

 31. Податок на прибуток

 32. Реквізити документів

 33. Прийняття управлінських рішень

 34. Природно-ресурсний потенціал України

 35. Урок: типи і структура

 36. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 37. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 38. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 39. Кадрове діловодство

 40. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 41. Т.Г.Шевченко - художник

 42. Облік зобов’язань

 43. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 44. Облік основних засобів

 45. Бюджетна система України

 46. Заробітна плата, форми і системи

 47. Методика складання і аудит фінансової звітності

 48. Основи фінансової звітності

 49. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 50. Трипільська культура

 51. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 52. Епоха Просвітництва та її основні риси

 53. Витрати виробництва і прибуток

 54. Демографічні проблеми людства

 55. Політологія (шпаргалки)

 56. Облік витрат на підприємстві

 57. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 58. Інформаційні технології

 59. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 60. Форми державного правління

 61. Фінансовий аналіз діяльності

 62. Структура та інфраструктура ринку

 63. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 64. Походження, суть та функції грошей

 65. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 66. Антична культура

 67. Культура епохи відродження

 68. Лідерство і керівництво

 69. Походження і розвиток украінської мови

 70. Психологія спілкування

 71. Службові відрядження

 72. Планування діяльності підприємства

 73. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 74. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 75. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 76. Проблеми безробіття в Україні

 77. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 78. Невербальні засоби комунікації

 79. Філософія середньовіччя

 80. Джерела української фразеології

 81. Класифікація надзвичайних ситуацій

 82. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 83. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 84. Тварини Червоної Книги

 85. Соціологія девіантної поведінки

 86. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 87. Вплив діяльності людини на довкілля

 88. Облік праці та заробітної плати

 89. Фінансова система

 90. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 91. Технології навчання

 92. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 93. Менеджмент - наука управління

 94. Сутність та еволюція менеджменту

 95. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 96. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 97. Іншомовні слова в українській мові

 98. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 99. Організація обліку поточних зобов’язань

 100. Поняття світогляду та його основні риси

 101. Підприємство, його суть, види і функції

 102. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 103. Баланс підприємства

 104. Форма держави

 105. Функції менеджменту та їх характеристика

 106. Багатство української мови

 107. Стратегія діяльності підприємства

 108. Припинення трудового договору

 109. Культурологічна концепція

 110. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 111. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 112. Адміністративні правопорушення

 113. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 114. Методи соціально-педагогічних досліджень

 115. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 116. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 117. Товар і його властивості

 118. Облік виробничих запасів

 119. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 120. Планування

 121. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 122. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 123. Історія української культури

 124. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 125. Основні засоби підприємства

 126. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 127. Фінансова діяльність підприємств

 128. Зміст трудового договору

 129. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 130. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 131. Види та жанри живопису

 132. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 133. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 134. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 135. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 136. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 137. Шпори з логіки

 138. Мотивування та стимулювання персоналу

 139. Місцеве самоврядування в Україні

 140. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 141. Валютні курси і валютна політика

 142. Поняття про власний капітал

 143. Філософія Івана Франка

 144. Трудові книжки

 145. Організаційно розпорядчі документи

 146. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 147. Європейський Союз

 148. Засоби індивідуального захисту

 149. Маркетинг туристичних посуг

 150. Договір перевезення

 151. Організація як функція управління

 152. Конституційне право України

 153. Психологія як наука

 154. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 155. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 156. Звіт по навчально-виробничій практиці

 157. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 158. Доходи місцевих бюджетів

 159. Свідомість

 160. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 161. Міжнародна міграція робочої сили

 162. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 163. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 164. Валовий внутрішній продукт

 165. Екосистема поняття, властивості, типи

 166. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 167. Сценарій новорічного свята

 168. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 169. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 170. Аудит обліку основних засобів

 171. Форми власності

 172. Соціальні конфлікти

 173. Основні типи та форми власності

 174. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 175. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 176. Предмет і методологічні основи психології управління

 177. Поняття та ознаки держави

 178. Фінансові ресурси підприємств

 179. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 180. Банкрутство підприємства

 181. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 182. Національна економіка, її суть та ознаки

 183. Розвиток творчої особистості

 184. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 185. Традиції українського народу

 186. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 187. Основи організації бухгалтерського обліку

 188. Фінансовий механізм

 189. Творчість та життя Л.Костенко

 190. Нафта та нафтопереробка

 191. Бюджетна система України

 192. Поняття і ознаки демократії

 193. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 194. Життя – найкраща цінність

 195. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 196. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 197. Глобальні екологічні проблеми

 198. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 199. Роди і жанри літератури

 200. Фінансові результати діяльності підприємства

 201. Управління підприємством

 202. Поняття і сутність менеджменту

 203. Філософія Нового часу

 204. Wie schreibt man einen brief

 205. Економічне зростання

 206. Облік власного капіталу

 207. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 208. Види підприємств

 209. Управління конфліктами в організації

 210. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 211. Релігієзнавство

 212. Форми бухгалтерського обліку

 213. Система права і система законодавства

 214. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 215. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 216. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 217. Комерційнi банки в Україні

 218. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 219. Природні заповідники України

 220. Коран - священна книга мусульман

 221. Державний бюджет та державний борг в Україні

 222. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 223. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 224. Політична свідомість і політична культура

 225. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 226. Філософія Ніцше

 227. Форми і системи оплати праці

 228. Облік товарних операцій в торгівлі

 229. Мислення

 230. Методика проведення предметних уроків

 231. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 232. Коротка історія книги

 233. Поема Івана Франка “Мойсей”

 234. Поняття та види адміністративно правових норм

 235. Педагогіка як наука

 236. Художня культура Київської Русі

 237. Доходи бюджету

 238. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 239. Акціонерне товариство

 240. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 241. Корозія металів і способи захисту від корозії

 242. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 243. Глобальні проблеми людства

 244. Службові частини мови

 245. Стан здоров'я населення України

 246. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 247. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 248. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 249. Облік розрахунків з оплати праці

 250. Маркетингове дослідження

 251. Плата (податок) за землю

 252. Відносини власності

 253. Конспект Лекцій з ООП

 254. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 255. облік власного капіталу

 256. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 257. Шкіра. Будова та функції шкіри

 258. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 259. Документація й інвентаризація

 260. Забруднювачі харчових продуктів

 261. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 262. Джерела забруднення атмосфери

 263. Легка атлетика

 264. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 265. Договір страхування

 266. Менеджмент

 267. Методи вирішення трудових конфліктів

 268. Російська поезія

 269. Місцеві податки та збори

 270. Зовнішня торгівля України

 271. Економічне зростання. Суть і види

 272. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 273. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 274. Бухгалтерський облік цінних паперів

 275. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 276. Поняття і види ефективності

 277. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 278. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 279. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 280. Василь Стус. Життя і творчість

 281. Логіка та методологія наукового пізнання

 282. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 283. Педагогічна майстерність, її елементи

 284. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 285. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 286. Наркоманія, чума XX століття

 287. Роль мови в житті людини

 288. Романо-германська правова система

 289. Організація документообігу на підприємстві

 290. Оплата праці

 291. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 292. Зміст сімейного виховання

 293. Українська література ХХ ст

 294. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 295. Товарні і фондові біржі

 296. Види і жанри публічних виступів

 297. Бюджетна класифікація України

 298. Економічні категорії і економічні закони

 299. Банківська система України і напрями її розвитку

 300. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 301. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 302. Складання й оформлення службових документів

 303. Інфляція: стан, причини, наслідки

 304. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 305. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 306. Облік доходів та витрат

 307. Вплив алкоголю на організм людини

 308. Поведінка споживача у ринковій економіці

 309. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 310. Радіоактивний вплив радіації на людину

 311. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 312. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 313. Сутність та структура пізнавального процесу

 314. Алкоголізм і наслідки

 315. Філософський зміст проблеми буття

 316. Сільське господарство України

 317. Радіація і життєдіяльність людини

 318. Наркотики та наркоманія

 319. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 320. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 321. Види виборів та виборчих систем

 322. Середньовічна культура Західної Європи

 323. Єдиний податок, фіксований податок

 324. Облікова політика підприємства

 325. Автобіографія, стилі її написання

 326. Грошові системи

 327. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 328. Функції держави

 329. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 330. Державний кредит

 331. Кадровий потенціал

 332. Мовний етикет українців

 333. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 334. Види норм права

 335. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 336. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 337. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 338. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 339. Військові звання збройних сил України

 340. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 341. Сульфатна кислота та її солі

 342. Політичні еліти

 343. Українські землі у ХІХ столітті

 344. Статути збройних сил України

 345. Номінальний та реальний ВВП

 346. Основні етапи розвитку економічної теорії

 347. Структура особистості і поведінкові типи

 348. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 349. Колективний договір і колективні угоди

 350. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 351. Конституція Пилипа Орлика

 352. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 353. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 354. Без мови немає народу

 355. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 356. Державний бюджет України

 357. Якість продукції та її оцінка

 358. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 359. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 360. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 361. Інвестиційна політика України

 362. Договір дарування

 363. Адміністративне право

 364. Соціально-психологічний клімат колективу

 365. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 366. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 367. Поняття про особистість

 368. Нарахування амортизації на підприємстві

 369. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 370. Логіка як наука і її значення

 371. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 372. Політологія як наука

 373. Оцінювання фінансової звітності

 374. Облік готової продукції та її реалізації

 375. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 376. Основні методи психологічного дослідження

 377. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 378. Біографія Остапа Вишні

 379. Сім чудес світу

 380. Культура і цивілізація

 381. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 382. Індекси у статистиці

 383. Дебіторська заборгованість

 384. Управління персоналом

 385. Історизми та архаїзми в літературних творах

 386. Фінансова санація підприємств

 387. Предмет і методи економічної теорії

 388. Фінансові ресурси

 389. Проголошення незалежності України

 390. Сегментація ринку

 391. Функції та способи їх задання

 392. Автобіографія

 393. Методологія економічного аналізу

 394. Поняття та види робочого часу

 395. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 396. Походження назви “Русь” і “Україна”

 397. Міжнародна торгівля

 398. Бюджетний дефіцит

 399. Духовна культура епохи просвітництва

 400. Ділове листування

 401. Тероризм

 402. Безробіття і його види

 403. Художні промисли України

 404. Культура ділового спілкування сучасної людини

 405. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 406. Економічна суть фінансових результатів

 407. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 408. Соціологія освіти

 409. Весільний обряд українців

 410. Електронний документообіг

 411. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 412. Поняття та види юридичних осіб

 413. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 414. Державна влада

 415. Сутність і функції процесу управління

 416. Електричні машини постійного струму

 417. Опіка та піклування

 418. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 419. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 420. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 421. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 422. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 423. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 424. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 425. Культура Київської Русі

 426. Емоції і почуття

 427. Економічні системи

 428. Нематеріальні активи

 429. Інвентаризація на підприємствах

 430. Робочі документи аудитора

 431. Функції і принципи Конституції України

 432. Мовний етикет

 433. Банківські ризики, методи вимірювання

 434. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 435. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 436. Міжнародний поділ праці

 437. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 438. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 439. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 440. Людина розумна як біологічний вид

 441. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 442. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 443. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 444. Аборт і його наслідки

 445. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 446. Фонди підприємства

 447. Українські січові стрільці

 448. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 449. Початок Другої світової війни

 450. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 451. Функції грошей

 452. Заходи пожежної безпеки

 453. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 454. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 455. Економічна ситуація в Україні

 456. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 457. Організаційні форми виховної роботи

 458. Робота із запитами в Access

 459. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 460. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 461. Антиінфляційна політика в Україні

 462. Українське бароко

 463. Демографічний потенціал України

 464. Державний борг

 465. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 466. Князі Київської Русі

 467. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 468. Харчові добавки

 469. Спадкове право

 470. Форми грошей та їх еволюція

 471. Облік нематеріальних активів

 472. Методи державного регулювання економіки

 473. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 474. Жири. Мила

 475. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 476. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 477. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 478. Мотивація і поведінка людини

 479. Виникнення держави

 480. Діалог

 481. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 482. Біологія людини. Її складові частини

 483. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 484. Виробництво чавуну і сталі

 485. Стан української мови в сучасній Україні

 486. Києво - Могилянська академія

 487. Аналіз фінансового стану підприємств

 488. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 489. Кредит та його суть

 490. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 491. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 492. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 493. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 494. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 495. Достоєвський “Злочин і кара”

 496. Теорії походження релігії

 497. Філософія Г. Сковороди

 498. Готель «Коломия»

 499. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 500. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 501. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 502. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 503. Виготовлення пластмас

 504. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 505. Управління асортиментом та номенклатурою

 506. Бюджетна система України

 507. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 508. Основні засади техніки ефірного мовлення

 509. Трудове право

 510. Братські школи України

 511. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 512. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 513. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 514. Менеджмент, сутність, структура, функції

 515. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 516. Стратегічне управління

 517. Забруднення атмосфери

 518. Тварини лісу. Охорона лісу

 519. Структура загальної психології як науки

 520. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 521. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 522. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 523. Визначення кредитоспроможності позичальника

 524. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 525. Податок на додану вартість

 526. Динаміка населення земної кулі

 527. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 528. Предмет, структура і функції економічної теорії

 529. Ринок капіталу та його складові

 530. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 531. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 532. Америка Південна. Опис материка

 533. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 534. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 535. Міське та сільське населення України

 536. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 537. Професійне та народне мистецтво

 538. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 539. Державна мова – мова професійного спілкування

 540. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 541. Особливості культури Візантії

 542. Судова система України

 543. Державний бюджет України, доходи та видатки

 544. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 545. Дистанційне навчання

 546. Хемосинтез і фотосинтез

 547. Верховна рада

 548. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 549. Роман Олеся Гончара “Собор”

 550. М’язи як частина опорно-рухової системи

 551. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 552. Філософія Стародавньої Індії

 553. Нафта, її склад і властивості

 554. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 555. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 556. Весільні пісні

 557. Державне регулювання цін та інфляції

 558. Особливості українського барокко

 559. Облік касових операцій

 560. Цінова політика підприємства

 561. Соціальні організації

 562. Травлення. Органи травлення

 563. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 564. Олігополія в Україні

 565. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 566. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 567. Вплив нітратів на людський організм

 568. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 569. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 570. Філософія. Її предмет та функції

 571. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 572. Гроші

 573. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 574. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 575. Суть, оцінка основних фондів

 576. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 577. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 578. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 579. Склад, функції та значення крові

 580. Сценарій дня Перемоги

 581. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 582. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 583. Економічний аналіз

 584. Аналіз прямих витрат

 585. Економіка Дніпропетровської області

 586. Монетарна політика і її інструменти

 587. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 588. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 589. Аналіз показників ліквідності підприємства

 590. Поет-лірик Олександр Олесь

 591. Багатство української мови

 592. Комплексне дослідження ринку

 593. Молоко і молочні продукти

 594. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 595. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 596. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 597. Зовнішня політика України

 598. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 599. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 600. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 601. Матриці. Загальна інформація

 602. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 603. Унітарна держава - переваги та недоліки

 604. Принципи діалектики

 605. Мовна скарбничка

 606. Україна в першій світовій війні

 607. Теорія виробництва

 608. Енергозбереження в сучасній Україні

 609. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 610. Основні дидактичні системи

 611. Макроекономічні показники

 612. Загальна частина характеристика підприємства

 613. Харчові отруєння

 614. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 615. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 616. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 617. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 618. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 619. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 620. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 621. Стратегічний маркетинг

 622. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 623. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 624. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 625. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 626. Філософія Нового часу

 627. Соціально-трудові відносини

 628. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 629. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 630. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 631. Екологічні проблеми людства

 632. Сучасні моделі стратегічного планування

 633. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 634. Динаміка розвитку культури

 635. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 636. Монополія і досконала конкуренція

 637. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 638. внутрішня торгівля

 639. Надання першої медичної допомоги

 640. Українська мова

 641. Культурні епохи

 642. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 643. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 644. Основні етапи становлення української державності

 645. Основні етапи розвитку української державності

 646. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 647. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 648. Сутність державного регулювання економіки

 649. Облікова політика

 650. Розвиток ринкової економіки в Україні

 651. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 652. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 653. Організація виробництва РМІ

 654. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 655. Банківська система України

 656. Предмет, методи і функції макроекономіки

 657. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 658. Основні напрямки психології 19-20 століття

 659. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 660. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 661. Поняття і ознаки юридичної особи

 662. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 663. Фрейдизм і неофрейдизм

 664. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 665. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 666. Економічна суть ринку праці

 667. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 668. Звіт з практики у відділі рацс

 669. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 670. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 671. Злочини та покарання за Законами Ману

 672. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 673. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 674. Моніторинг навколишнього середовища

 675. Козацька символіка

 676. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 677. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 678. Форми та види підприємницької діяльності

 679. Основні напрями сучасної економічної теорії

 680. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 681. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 682. Майбутнє України

 683. Поняття, завдання та об’єкти екології

 684. Планування, стадії і процедури аудиту

 685. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 686. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 687. Найпродуктивніші суфікси

 688. Свобода – основна умова розвитку особистості

 689. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 690. Стратегія розвитку підприємства

 691. Синтаксис тексту

 692. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 693. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 694. Основи організації фінансів підприємств

 695. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 696. Княгиня Ольга

 697. Походження та сутність держави

 698. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 699. Зброя масового знищення

 700. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 701. Альберт Камю

 702. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 703. Вібрація

 704. Платіжний баланс

 705. Національна кредитна система

 706. Фізична культура у сучасному суспільстві

 707. Кирило-Мефодіївське товариство

 708. Склад повітря

 709. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 710. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 711. Біблія – як пам’ятка культури

 712. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 713. Інтерференція світла

 714. Міжнародний маркетинг

 715. Сутність фінансів

 716. Маркетинг на ринку страхових послуг

 717. Політичні еліти і політичне лідерство

 718. Шляхи формування правової держави в Україні

 719. Сутність і функції страхування

 720. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 721. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 722. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 723. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 724. Аудиторський ризик

 725. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 726. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 727. Кредит у ринковій економіці

 728. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 729. Ознаки та принципи правової держави

 730. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 731. Іслам

 732. Сутність держави. Функції держави

 733. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 734. Держава та право України

 735. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 736. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 737. Теорія гена. Генетичні закони

 738. Німецька класична філософія

 739. Акти державного управління

 740. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 741. Екологічні закони

 742. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 743. Колективні трудові спори

 744. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 745. Мікроекономіка. Шпори

 746. Все про мову ділових паперів

 747. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 748. Фінансове право України

 749. Ізомерія органічних речовин

 750. Товарне та натуральне виробництво

 751. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 752. Облік готової продукції

 753. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 754. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 755. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 756. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 757. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 758. Кожна дитина має право

 759. Господарське право (Шпори)

 760. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 761. Свідомість

 762. Демографія (шпаргалка)

 763. Історія Києво-Могилянської академії

 764. Система цивільного права України

 765. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 766. Механізм держави

 767. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 768. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 769. Маркетингова цінова політика підприємства

 770. Роздрібна торговельна мережа

 771. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 772. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 773. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 774. Відносини власності

 775. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 776. Козацький дитячий та юнацький рух

 777. Персонал підприємства

 778. Політика та мораль

 779. Облік виробництва

 780. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 781. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 782. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 783. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 784. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 785. Тестові завдання з укр.мови

 786. Інфраструктура

 787. Розвиток охорони праці в Україні

 788. Гігієна харчування

 789. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 790. Кошторисне фінансування

 791. Організація праці менеджера

 792. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 793. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 794. Види господарських товариств, їх характеристика

 795. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 796. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 797. Курсовий проект з виробничого навчання

 798. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 799. Будова рослин

 800. Системи оплати праці на підприємстві

 801. Економічна конкуренція

 802. Українські вчені

 803. Предмет та методологія теорії держави і права

 804. Етикет

 805. Історія логіки

 806. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 807. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 808. Молодіжні субкультури

 809. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 810. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 811. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 812. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 813. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 814. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 815. Місцеві збори

 816. Еволюція управлінської думки

 817. Система пенсійного забезпечення в Україні

 818. Традиційні види господарської діяльності

 819. Корінь, особливості його будови та функцій

 820. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 821. Ринкова пропозиція та її еластичність

 822. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 823. Наука екологія, її завдання і цілі

 824. Особистість у системі соціальних зв`язків

 825. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 826. Якість і конкурентоспроможність продукції

 827. Діловодство як функція управління

 828. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 829. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 830. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 831. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 832. Обмеженість виробничих ресурсів

 833. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 834. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 835. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 836. Елементи управління формами баз даних Access

 837. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 838. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 839. Мовний етикет

 840. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 841. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 842. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 843. Микола Гоголь, життя та творчість

 844. Особливості створення документів

 845. Вишивка Снятинщини

 846. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 847. Сутність регіональної політики

 848. Царство Гриби. Загальна характеристика

 849. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 850. Традиції українського народу

 851. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 852. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 853. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 854. Прикладне програмне забезпечення

 855. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 856. Аудиторські висновки та їх види

 857. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 858. Природа та сутність податку на прибуток

 859. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 860. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 861. Споживання та заощадження

 862. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 863. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 864. Історія походження реклами

 865. Інноваційні процеси

 866. Лікарські рослини

 867. Фотографія робочого часу

 868. Поняття біосфери

 869. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 870. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 871. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 872. Товариство з обмеженою відповідальністю

 873. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 874. Царство гриби

 875. Влада як соціальний феномен

 876. Курс з Новітної історії

 877. Склад та види собівартості

 878. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 879. Національна економіка

 880. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 881. Принципи обліку основних господарських процесів

 882. Комахи з неповним перетворенням

 883. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 884. Облік валових витрат і валових доходів

 885. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 886. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 887. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 888. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 889. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 890. Суть, форми і причини інфляції

 891. Україна в світових інтеграційних процесах

 892. Регулювання ЗЕД в Україні

 893. Виробничі кооперативи

 894. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 895. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 896. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 897. Підприємництво і підприємство

 898. Психологія підлітків

 899. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 900. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 901. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 902. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 903. Дії з векторами

 904. Готель «Князь Олег»

 905. Стендаль (1783 – 1842)

 906. Фінансова діяльність

 907. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 908. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 909. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 910. Суть поняття виробництва, його складові

 911. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 912. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 913. Світовий ринок послуг

 914. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 915. Виробничі процеси

 916. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 917. Поняття тлумачення норм права

 918. Державний борг. Обслуговування та управління

 919. Правова статистика

 920. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 921. Закон заперечення заперечення

 922. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 923. Життя та творчість Дмитра Павличка

 924. Інформаційні бази даних

 925. Поняття, функції та методи управління

 926. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 927. Сучасна мовна ситуація в Україні

 928. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 929. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 930. Суть світового ринку і його структура

 931. Функції і типи комерційних банків

 932. Фінансові ресурси бюджетних установ

 933. Екологічні проблеми

 934. Видатки бюджету України

 935. Сім’я як мала соціальна група

 936. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 937. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 938. Біологія людини. Її складові частини

 939. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 940. Поняття та види часу відпочинку

 941. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 942. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 943. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 944. Молодіжні субкультури

 945. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 946. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 947. Зародження писемності в Україні

 948. Проблеми української термінології

 949. Системний аналіз

 950. Ссавці. Загальна інформація

 951. Громадське харчування

 952. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 953. Поняття про знаки, їх класифікація

 954. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 955. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 956. Облік праці, її оплати

 957. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 958. Міфологія Стародавньої Греції

 959. Природні іонізуючі випромінювання

 960. Легітимність влади

 961. Судимість. Строки погашення судимості

 962. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 963. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 964. Типи червів

 965. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 966. Міжнародно-правове регулювання праці

 967. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 968. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 969. Алотропія та її значення

 970. Теорія масової комунікації

 971. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 972. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 973. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 974. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 975. Інформація в системі маркетингу

 976. Фінансова cистема України

 977. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 978. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 979. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 980. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 981. Французький класичний реалізм в літературі

 982. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 983. Монополія і конкуренція

 984. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 985. Система управління бази даних

 986. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 987. Аналіз чистого прибутку

 988. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 989. Сутність і завдання організації праці

 990. Українські вчені у фізиці

 991. Інтеграція України у світове господарство

 992. Фінансова політика, сутність податкової системи

 993. Банківська система

 994. Вартість цінних паперів, її визначення

 995. Пагін, особливості його будови та функції

 996. Англійський романтизм

 997. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 998. Бджоли та продукти бджільництва

 999. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 1000. Версальсько-Вашингтонська система