На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Стилі мовлення

 4. Амортизація та методи її нарахування

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 14. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Народні символи України

 17. Коспект Логістика

 18. Стилі сучасної української літературної мови

 19. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Міжнародна торгівля

 23. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 24. Документування діяльності по кадрах

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 28. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 29. Основні вимоги до оформлення документів

 30. Податкова система України

 31. Податок на прибуток

 32. Реквізити документів

 33. Природно-ресурсний потенціал України

 34. Прийняття управлінських рішень

 35. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 36. Урок: типи і структура

 37. Кадрове діловодство

 38. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 39. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 40. Епоха Просвітництва та її основні риси

 41. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 42. Т.Г.Шевченко - художник

 43. Облік зобов’язань

 44. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 45. Бюджетна система України

 46. Облік основних засобів

 47. Заробітна плата, форми і системи

 48. Методика складання і аудит фінансової звітності

 49. Основи фінансової звітності

 50. Демографічні проблеми людства

 51. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 52. Трипільська культура

 53. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 54. Витрати виробництва і прибуток

 55. Політологія (шпаргалки)

 56. Облік витрат на підприємстві

 57. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 58. Інформаційні технології

 59. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 60. Фінансовий аналіз діяльності

 61. Форми державного правління

 62. Структура та інфраструктура ринку

 63. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 64. Походження, суть та функції грошей

 65. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 66. Антична культура

 67. Культура епохи відродження

 68. Походження і розвиток украінської мови

 69. Лідерство і керівництво

 70. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 71. Психологія спілкування

 72. Службові відрядження

 73. Планування діяльності підприємства

 74. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 75. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 76. Проблеми безробіття в Україні

 77. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 78. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 79. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 80. Невербальні засоби комунікації

 81. Філософія середньовіччя

 82. Джерела української фразеології

 83. Класифікація надзвичайних ситуацій

 84. Тварини Червоної Книги

 85. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 86. Соціологія девіантної поведінки

 87. Вплив діяльності людини на довкілля

 88. Іншомовні слова в українській мові

 89. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 90. Фінансова система

 91. Облік праці та заробітної плати

 92. Технології навчання

 93. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 94. Менеджмент - наука управління

 95. Сутність та еволюція менеджменту

 96. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 97. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 98. Багатство української мови

 99. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 100. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 101. Організація обліку поточних зобов’язань

 102. Поняття світогляду та його основні риси

 103. Баланс підприємства

 104. Підприємство, його суть, види і функції

 105. Форма держави

 106. Функції менеджменту та їх характеристика

 107. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 108. Стратегія діяльності підприємства

 109. Припинення трудового договору

 110. Культурологічна концепція

 111. Адміністративні правопорушення

 112. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 113. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 114. Методи соціально-педагогічних досліджень

 115. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 116. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 117. Товар і його властивості

 118. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 119. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 120. Облік виробничих запасів

 121. Планування

 122. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 123. Історія української культури

 124. Фінансова діяльність підприємств

 125. Види та жанри живопису

 126. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 127. Зміст трудового договору

 128. Основні засоби підприємства

 129. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 130. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 131. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 132. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 133. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 134. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 135. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 136. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 137. Філософія Івана Франка

 138. Шпори з логіки

 139. Мотивування та стимулювання персоналу

 140. Місцеве самоврядування в Україні

 141. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 142. Валютні курси і валютна політика

 143. Поняття про власний капітал

 144. Засоби індивідуального захисту

 145. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 146. Організаційно розпорядчі документи

 147. Трудові книжки

 148. Організація як функція управління

 149. Європейський Союз

 150. Маркетинг туристичних посуг

 151. Договір перевезення

 152. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 153. Конституційне право України

 154. Психологія як наука

 155. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 156. Звіт по навчально-виробничій практиці

 157. Доходи місцевих бюджетів

 158. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 159. Екосистема поняття, властивості, типи

 160. Свідомість

 161. Валовий внутрішній продукт

 162. Міжнародна міграція робочої сили

 163. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 164. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 165. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 166. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 167. Сценарій новорічного свята

 168. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 169. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 170. Аудит обліку основних засобів

 171. Форми власності

 172. Основні типи та форми власності

 173. Соціальні конфлікти

 174. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 175. Предмет і методологічні основи психології управління

 176. Поняття та ознаки держави

 177. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 178. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 179. Фінансові ресурси підприємств

 180. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 181. Банкрутство підприємства

 182. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 183. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 184. Розвиток творчої особистості

 185. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 186. Національна економіка, її суть та ознаки

 187. Нафта та нафтопереробка

 188. Традиції українського народу

 189. Творчість та життя Л.Костенко

 190. Фінансовий механізм

 191. Основи організації бухгалтерського обліку

 192. Бюджетна система України

 193. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 194. Поняття і ознаки демократії

 195. Життя – найкраща цінність

 196. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 197. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 198. Роди і жанри літератури

 199. Філософія Нового часу

 200. Глобальні екологічні проблеми

 201. Фінансові результати діяльності підприємства

 202. Управління підприємством

 203. Службові частини мови

 204. Поняття і сутність менеджменту

 205. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 206. Wie schreibt man einen brief

 207. Облік власного капіталу

 208. Економічне зростання

 209. Управління конфліктами в організації

 210. Види підприємств

 211. Коротка історія книги

 212. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 213. Система права і система законодавства

 214. Форми бухгалтерського обліку

 215. Релігієзнавство

 216. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 217. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 218. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 219. Природні заповідники України

 220. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 221. Комерційнi банки в Україні

 222. Коран - священна книга мусульман

 223. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 224. Державний бюджет та державний борг в Україні

 225. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 226. Художня культура Київської Русі

 227. Методика проведення предметних уроків

 228. Політична свідомість і політична культура

 229. Філософія Ніцше

 230. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 231. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 232. Педагогіка як наука

 233. Форми і системи оплати праці

 234. Мислення

 235. Облік товарних операцій в торгівлі

 236. Стан здоров'я населення України

 237. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 238. Доходи бюджету

 239. Поема Івана Франка “Мойсей”

 240. Поняття та види адміністративно правових норм

 241. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 242. Корозія металів і способи захисту від корозії

 243. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 244. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 245. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 246. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 247. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 248. Акціонерне товариство

 249. Глобальні проблеми людства

 250. Маркетингове дослідження

 251. облік власного капіталу

 252. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 253. Відносини власності

 254. Шкіра. Будова та функції шкіри

 255. Конспект Лекцій з ООП

 256. Облік розрахунків з оплати праці

 257. Плата (податок) за землю

 258. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 259. Забруднювачі харчових продуктів

 260. Документація й інвентаризація

 261. Джерела забруднення атмосфери

 262. Педагогічна майстерність, її елементи

 263. Легка атлетика

 264. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 265. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 266. Російська поезія

 267. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 268. Методи вирішення трудових конфліктів

 269. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 270. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 271. Договір страхування

 272. Менеджмент

 273. Економічне зростання. Суть і види

 274. Поняття і види ефективності

 275. Зовнішня торгівля України

 276. Місцеві податки та збори

 277. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 278. Бухгалтерський облік цінних паперів

 279. Роль мови в житті людини

 280. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 281. Василь Стус. Життя і творчість

 282. Українська література ХХ ст

 283. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 284. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 285. Логіка та методологія наукового пізнання

 286. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 287. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 288. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 289. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 290. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 291. Романо-германська правова система

 292. Радіоактивний вплив радіації на людину

 293. Організація документообігу на підприємстві

 294. Наркоманія, чума XX століття

 295. Зміст сімейного виховання

 296. Оплата праці

 297. Товарні і фондові біржі

 298. Види і жанри публічних виступів

 299. Бюджетна класифікація України

 300. Економічні категорії і економічні закони

 301. Складання й оформлення службових документів

 302. Банківська система України і напрями її розвитку

 303. Вплив алкоголю на організм людини

 304. Інфляція: стан, причини, наслідки

 305. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 306. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 307. Наркотики та наркоманія

 308. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 309. Сутність та структура пізнавального процесу

 310. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 311. Облік доходів та витрат

 312. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 313. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 314. Поведінка споживача у ринковій економіці

 315. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 316. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 317. Сільське господарство України

 318. Філософський зміст проблеми буття

 319. Радіація і життєдіяльність людини

 320. Алкоголізм і наслідки

 321. Без мови немає народу

 322. Облікова політика підприємства

 323. Військові звання збройних сил України

 324. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 325. Види виборів та виборчих систем

 326. Середньовічна культура Західної Європи

 327. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 328. Грошові системи

 329. Кадровий потенціал

 330. Єдиний податок, фіксований податок

 331. Функції держави

 332. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 333. Мовний етикет українців

 334. Автобіографія, стилі її написання

 335. Державний кредит

 336. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 337. Статути збройних сил України

 338. Види норм права

 339. Сульфатна кислота та її солі

 340. Номінальний та реальний ВВП

 341. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 342. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 343. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 344. Політичні еліти

 345. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 346. Історизми та архаїзми в літературних творах

 347. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 348. Конституція Пилипа Орлика

 349. Українські землі у ХІХ столітті

 350. Основні етапи розвитку економічної теорії

 351. Основні методи психологічного дослідження

 352. Адміністративне право

 353. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 354. Структура особистості і поведінкові типи

 355. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 356. Колективний договір і колективні угоди

 357. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 358. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 359. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 360. Державний бюджет України

 361. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 362. Якість продукції та її оцінка

 363. Інвестиційна політика України

 364. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 365. Поняття про особистість

 366. Договір дарування

 367. Соціально-психологічний клімат колективу

 368. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 369. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 370. Логіка як наука і її значення

 371. Індекси у статистиці

 372. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 373. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 374. Оцінювання фінансової звітності

 375. Нарахування амортизації на підприємстві

 376. Облік готової продукції та її реалізації

 377. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 378. Ділове листування

 379. Політологія як наука

 380. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 381. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 382. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 383. Сім чудес світу

 384. Фінансова санація підприємств

 385. Біографія Остапа Вишні

 386. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 387. Культура і цивілізація

 388. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 389. Проголошення незалежності України

 390. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 391. Дебіторська заборгованість

 392. Походження назви “Русь” і “Україна”

 393. Управління персоналом

 394. Предмет і методи економічної теорії

 395. Фінансові ресурси

 396. Сегментація ринку

 397. Функції та способи їх задання

 398. Культура ділового спілкування сучасної людини

 399. Духовна культура епохи просвітництва

 400. Автобіографія

 401. Методологія економічного аналізу

 402. Поняття та види робочого часу

 403. Художні промисли України

 404. Міжнародна торгівля

 405. Бюджетний дефіцит

 406. Безробіття і його види

 407. Тероризм

 408. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 409. Економічна суть фінансових результатів

 410. Електричні машини постійного струму

 411. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 412. Електронний документообіг

 413. Соціологія освіти

 414. Весільний обряд українців

 415. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 416. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 417. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 418. Державна влада

 419. Поняття та види юридичних осіб

 420. Опіка та піклування

 421. Сутність і функції процесу управління

 422. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 423. Функції і принципи Конституції України

 424. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 425. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 426. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 427. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 428. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 429. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 430. Нематеріальні активи

 431. Людина розумна як біологічний вид

 432. Робочі документи аудитора

 433. Економічні системи

 434. Емоції і почуття

 435. Культура Київської Русі

 436. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 437. Інвентаризація на підприємствах

 438. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 439. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 440. Мовний етикет

 441. Банківські ризики, методи вимірювання

 442. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 443. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 444. Міжнародний поділ праці

 445. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 446. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 447. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 448. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 449. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 450. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 451. Аборт і його наслідки

 452. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 453. Фонди підприємства

 454. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 455. Економічна ситуація в Україні

 456. Українські січові стрільці

 457. Виробництво чавуну і сталі

 458. Заходи пожежної безпеки

 459. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 460. Початок Другої світової війни

 461. Організаційні форми виховної роботи

 462. Функції грошей

 463. Антиінфляційна політика в Україні

 464. Робота із запитами в Access

 465. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 466. Біологія людини. Її складові частини

 467. Демографічний потенціал України

 468. Стан української мови в сучасній Україні

 469. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 470. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 471. Спадкове право

 472. Українське бароко

 473. Харчові добавки

 474. Князі Київської Русі

 475. Державний борг

 476. Жири. Мила

 477. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 478. Виникнення держави

 479. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 480. Форми грошей та їх еволюція

 481. Облік нематеріальних активів

 482. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 483. Методи державного регулювання економіки

 484. Мотивація і поведінка людини

 485. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 486. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 487. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 488. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 489. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 490. Діалог

 491. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 492. Києво - Могилянська академія

 493. Братські школи України

 494. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 495. Кредит та його суть

 496. Аналіз фінансового стану підприємств

 497. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 498. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 499. Достоєвський “Злочин і кара”

 500. Тварини лісу. Охорона лісу

 501. Готель «Коломия»

 502. Виготовлення пластмас

 503. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 504. Теорії походження релігії

 505. Основні засади техніки ефірного мовлення

 506. Хемосинтез і фотосинтез

 507. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 508. Філософія Г. Сковороди

 509. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 510. Нафта, її склад і властивості

 511. Бюджетна система України

 512. Трудове право

 513. Управління асортиментом та номенклатурою

 514. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 515. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 516. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 517. Менеджмент, сутність, структура, функції

 518. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 519. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 520. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 521. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 522. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 523. Ринок капіталу та його складові

 524. Стратегічне управління

 525. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 526. Забруднення атмосфери

 527. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 528. Структура загальної психології як науки

 529. Предмет, структура і функції економічної теорії

 530. Визначення кредитоспроможності позичальника

 531. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 532. Податок на додану вартість

 533. Динаміка населення земної кулі

 534. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 535. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 536. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 537. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 538. Міське та сільське населення України

 539. Державна мова – мова професійного спілкування

 540. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 541. Професійне та народне мистецтво

 542. Америка Південна. Опис материка

 543. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 544. Багатство української мови

 545. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 546. Дистанційне навчання

 547. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 548. Особливості культури Візантії

 549. М’язи як частина опорно-рухової системи

 550. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 551. Весільні пісні

 552. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 553. Державний бюджет України, доходи та видатки

 554. Судова система України

 555. Олігополія в Україні

 556. Роман Олеся Гончара “Собор”

 557. Верховна рада

 558. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 559. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 560. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 561. Вплив нітратів на людський організм

 562. Філософія Стародавньої Індії

 563. Травлення. Органи травлення

 564. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 565. Державне регулювання цін та інфляції

 566. Особливості українського барокко

 567. Соціальні організації

 568. Облік касових операцій

 569. Цінова політика підприємства

 570. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 571. Економіка Дніпропетровської області

 572. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 573. Склад, функції та значення крові

 574. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 575. Унітарна держава - переваги та недоліки

 576. Гроші

 577. Філософія. Її предмет та функції

 578. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 579. Суть, оцінка основних фондів

 580. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 581. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 582. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 583. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 584. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 585. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 586. Сценарій дня Перемоги

 587. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 588. Поет-лірик Олександр Олесь

 589. Молоко і молочні продукти

 590. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 591. Економічний аналіз

 592. Аналіз прямих витрат

 593. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 594. Зовнішня політика України

 595. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 596. Монетарна політика і її інструменти

 597. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 598. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 599. Матриці. Загальна інформація

 600. Аналіз показників ліквідності підприємства

 601. Комплексне дослідження ринку

 602. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 603. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 604. Основні етапи становлення української державності

 605. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 606. Принципи діалектики

 607. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 608. Мовна скарбничка

 609. Теорія виробництва

 610. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 611. Основні дидактичні системи

 612. Енергозбереження в сучасній Україні

 613. Україна в першій світовій війні

 614. Макроекономічні показники

 615. Культурні епохи

 616. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 617. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 618. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 619. Загальна частина характеристика підприємства

 620. Харчові отруєння

 621. Стратегічний маркетинг

 622. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 623. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 624. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 625. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 626. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 627. Звіт з практики у відділі рацс

 628. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 629. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 630. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 631. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 632. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 633. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 634. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 635. Банківська система України

 636. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 637. Соціально-трудові відносини

 638. Філософія Нового часу

 639. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 640. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 641. Сучасні моделі стратегічного планування

 642. Екологічні проблеми людства

 643. Динаміка розвитку культури

 644. Монополія і досконала конкуренція

 645. Предмет, методи і функції макроекономіки

 646. внутрішня торгівля

 647. Організація виробництва РМІ

 648. Надання першої медичної допомоги

 649. Українська мова

 650. Основні етапи розвитку української державності

 651. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 652. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 653. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 654. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 655. Сутність державного регулювання економіки

 656. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 657. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 658. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 659. Облікова політика

 660. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 661. Розвиток ринкової економіки в Україні

 662. Основні напрями сучасної економічної теорії

 663. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 664. Поняття і ознаки юридичної особи

 665. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 666. Інтерференція світла

 667. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 668. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 669. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 670. Основні напрямки психології 19-20 століття

 671. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 672. Злочини та покарання за Законами Ману

 673. Мікроекономіка. Шпори

 674. Фрейдизм і неофрейдизм

 675. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 676. Козацька символіка

 677. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 678. Економічна суть ринку праці

 679. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 680. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 681. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 682. Склад повітря

 683. Форми та види підприємницької діяльності

 684. Моніторинг навколишнього середовища

 685. Поняття, завдання та об’єкти екології

 686. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 687. Основи організації фінансів підприємств

 688. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 689. Найпродуктивніші суфікси

 690. Походження та сутність держави

 691. Майбутнє України

 692. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 693. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 694. Планування, стадії і процедури аудиту

 695. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 696. Свобода – основна умова розвитку особистості

 697. Альберт Камю

 698. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 699. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 700. Синтаксис тексту

 701. Стратегія розвитку підприємства

 702. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 703. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 704. Фізична культура у сучасному суспільстві

 705. Кирило-Мефодіївське товариство

 706. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 707. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 708. Зброя масового знищення

 709. Княгиня Ольга

 710. Вібрація

 711. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 712. Національна кредитна система

 713. Біблія – як пам’ятка культури

 714. Платіжний баланс

 715. Політичні еліти і політичне лідерство

 716. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 717. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 718. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 719. Ознаки та принципи правової держави

 720. Ізомерія органічних речовин

 721. Маркетинг на ринку страхових послуг

 722. Сутність і функції страхування

 723. Шляхи формування правової держави в Україні

 724. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 725. Міжнародний маркетинг

 726. Сутність фінансів

 727. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 728. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 729. Аудиторський ризик

 730. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 731. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 732. Кредит у ринковій економіці

 733. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 734. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 735. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 736. Держава та право України

 737. Теорія гена. Генетичні закони

 738. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 739. Товарне та натуральне виробництво

 740. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 741. Сутність держави. Функції держави

 742. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 743. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 744. Іслам

 745. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 746. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 747. Все про мову ділових паперів

 748. Німецька класична філософія

 749. Акти державного управління

 750. Демографія (шпаргалка)

 751. Екологічні закони

 752. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 753. Фінансове право України

 754. Колективні трудові спори

 755. Механізм держави

 756. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 757. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 758. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 759. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 760. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 761. Облік готової продукції

 762. Відносини власності

 763. Маркетингова цінова політика підприємства

 764. Кожна дитина має право

 765. Господарське право (Шпори)

 766. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 767. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 768. Свідомість

 769. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 770. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 771. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 772. Роздрібна торговельна мережа

 773. Гігієна харчування

 774. Історія Києво-Могилянської академії

 775. Система цивільного права України

 776. Політика та мораль

 777. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 778. Козацький дитячий та юнацький рух

 779. Молодіжні субкультури

 780. Персонал підприємства

 781. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 782. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 783. Облік виробництва

 784. Тестові завдання з укр.мови

 785. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 786. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 787. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 788. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 789. Розвиток охорони праці в Україні

 790. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 791. Кошторисне фінансування

 792. Інфраструктура

 793. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 794. Предмет та методологія теорії держави і права

 795. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 796. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 797. Будова рослин

 798. Види господарських товариств, їх характеристика

 799. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 800. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 801. Курсовий проект з виробничого навчання

 802. Корінь, особливості його будови та функцій

 803. Організація праці менеджера

 804. Українські вчені

 805. Комахи з неповним перетворенням

 806. Традиції українського народу

 807. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 808. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 809. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 810. Етикет

 811. Системи оплати праці на підприємстві

 812. Історія логіки

 813. Традиційні види господарської діяльності

 814. Економічна конкуренція

 815. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 816. Обмеженість виробничих ресурсів

 817. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 818. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 819. Еволюція управлінської думки

 820. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 821. Царство Гриби. Загальна характеристика

 822. Місцеві збори

 823. Сутність регіональної політики

 824. Молодіжні субкультури

 825. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 826. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 827. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 828. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 829. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 830. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 831. Система пенсійного забезпечення в Україні

 832. Ринкова пропозиція та її еластичність

 833. Особистість у системі соціальних зв`язків

 834. Наука екологія, її завдання і цілі

 835. Діловодство як функція управління

 836. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 837. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 838. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 839. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 840. Якість і конкурентоспроможність продукції

 841. Елементи управління формами баз даних Access

 842. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 843. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 844. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 845. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 846. Особливості створення документів

 847. Історія походження реклами

 848. Мовний етикет

 849. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 850. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 851. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 852. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 853. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 854. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 855. Лікарські рослини

 856. Прикладне програмне забезпечення

 857. Вишивка Снятинщини

 858. Микола Гоголь, життя та творчість

 859. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 860. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 861. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 862. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 863. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 864. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 865. Аудиторські висновки та їх види

 866. Фотографія робочого часу

 867. Природа та сутність податку на прибуток

 868. Дії з векторами

 869. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 870. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 871. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 872. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 873. Споживання та заощадження

 874. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 875. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 876. Інноваційні процеси

 877. Закон заперечення заперечення

 878. Поняття біосфери

 879. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 880. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 881. Царство гриби

 882. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 883. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 884. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 885. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 886. Товариство з обмеженою відповідальністю

 887. Влада як соціальний феномен

 888. Курс з Новітної історії

 889. Україна в світових інтеграційних процесах

 890. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 891. Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції

 892. Принципи обліку основних господарських процесів

 893. Склад та види собівартості

 894. Підприємництво і підприємство

 895. Національна економіка

 896. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 897. Виробничі кооперативи

 898. Облік валових витрат і валових доходів

 899. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 900. Поняття про знаки, їх класифікація

 901. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 902. Регулювання ЗЕД в Україні

 903. Сучасна мовна ситуація в Україні

 904. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 905. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 906. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 907. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 908. Психологія підлітків

 909. Суть, форми і причини інфляції

 910. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 911. Суть поняття виробництва, його складові

 912. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 913. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 914. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 915. Готель «Князь Олег»

 916. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 917. Фінансові ресурси бюджетних установ

 918. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 919. Стендаль (1783 – 1842)

 920. Фінансова діяльність

 921. Правова статистика

 922. Світовий ринок послуг

 923. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 924. Виробничі процеси

 925. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 926. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 927. Екологічні проблеми

 928. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 929. Життя та творчість Дмитра Павличка

 930. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 931. Державний борг. Обслуговування та управління

 932. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 933. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 934. Поняття тлумачення норм права

 935. Інформаційні бази даних

 936. Функції і типи комерційних банків

 937. Сім’я як мала соціальна група

 938. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 939. Системний аналіз

 940. Поняття, функції та методи управління

 941. Суть світового ринку і його структура

 942. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 943. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 944. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 945. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 946. Судимість. Строки погашення судимості

 947. Біологія людини. Її складові частини

 948. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 949. Видатки бюджету України

 950. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 951. Поняття та види часу відпочинку

 952. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 953. Зародження писемності в Україні

 954. Міфологія Стародавньої Греції

 955. Ссавці. Загальна інформація

 956. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 957. Теплові двигуни

 958. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 959. Версальсько-Вашингтонська система

 960. Проблеми української термінології

 961. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 962. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 963. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 964. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 965. Громадське харчування

 966. Алотропія та її значення

 967. Облік праці, її оплати

 968. Типи червів

 969. Природні іонізуючі випромінювання

 970. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 971. Теорія масової комунікації

 972. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 973. Українські вчені у фізиці

 974. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 975. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 976. Легітимність влади

 977. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 978. Міжнародно-правове регулювання праці

 979. Інформація в системі маркетингу

 980. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 981. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 982. Гіпотеза, її структура та види

 983. Система управління бази даних

 984. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 985. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 986. Фінансова cистема України

 987. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 988. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 989. Монополія і конкуренція

 990. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 991. Французький класичний реалізм в літературі

 992. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 993. Аналіз чистого прибутку

 994. Пагін, особливості його будови та функції

 995. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 996. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 997. Сутність і завдання організації праці

 998. Загальні умови укладання трудового договору

 999. Інтеграція України у світове господарство

 1000. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис