На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Шпори з філософії

 2. Шпаргалки з історії України

 3. Амортизація та методи її нарахування

 4. Стилі мовлення

 5. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 6. Облік дебіторської заборгованості

 7. Поняття субкультури. Молодіжні субкультури

 8. Методологія та методи наукового дослідження

 9. Твір з укр.мови та літератури

 10. Управління персоналом

 11. Шпори з естетики

 12. Шпори з етики

 13. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

 14. Управління активами підприємства і шляхи його покращання

 15. Лекції по трудовому праву України

 16. Коспект Логістика

 17. Стилі сучасної української літературної мови

 18. Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія

 19. Народні символи України

 20. Українська культура ХІХ - початок ХХ ст.

 21. Соціальний захист населення в Україні

 22. Документування діяльності по кадрах

 23. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

 24. Міжнародна торгівля

 25. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології

 26. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену

 27. Екологія та екологічні проблеми в Україні

 28. Податкова система України

 29. Податок на прибуток

 30. Основні вимоги до оформлення документів

 31. Хімія в житті суспільства. Значення хімії у створенні нових матеріалів

 32. Прийняття управлінських рішень

 33. Реквізити документів

 34. Природно-ресурсний потенціал України

 35. Урок: типи і структура

 36. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості

 37. Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці

 38. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 39. Кадрове діловодство

 40. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку

 41. Т.Г.Шевченко - художник

 42. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

 43. Облік зобов’язань

 44. Облік основних засобів

 45. Бюджетна система України

 46. Методика складання і аудит фінансової звітності

 47. Заробітна плата, форми і системи

 48. Основи фінансової звітності

 49. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

 50. Трипільська культура

 51. Прокуратура України. Статус, структура, функції

 52. Витрати виробництва і прибуток

 53. Політологія (шпаргалки)

 54. Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання

 55. Облік витрат на підприємстві

 56. Демографічні проблеми людства

 57. Інформаційні технології

 58. Форми державного правління

 59. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції

 60. Структура та інфраструктура ринку

 61. Фінансовий аналіз діяльності

 62. Державний стандарт професійно-технічної освіти

 63. Походження, суть та функції грошей

 64. Облік і аудит витрат на виробництво продукції

 65. Антична культура

 66. Культура епохи відродження

 67. Лідерство і керівництво

 68. Психологія спілкування

 69. Планування діяльності підприємства

 70. Службові відрядження

 71. Походження і розвиток украінської мови

 72. Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

 73. Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

 74. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 75. Невербальні засоби комунікації

 76. Філософія середньовіччя

 77. Епоха Просвітництва та її основні риси

 78. Проблеми безробіття в Україні

 79. Класифікація надзвичайних ситуацій

 80. Модернізм та символізм, основні ознаки та видатні представники

 81. Джерела української фразеології

 82. Тварини Червоної Книги

 83. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості

 84. Соціологія девіантної поведінки

 85. Фінансова система

 86. Облік праці та заробітної плати

 87. Технології навчання

 88. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку

 89. Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку

 90. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів

 91. Сутність та еволюція менеджменту

 92. Менеджмент - наука управління

 93. Вплив діяльності людини на довкілля

 94. Сутність соціалізації особистості та її основні етапи

 95. Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

 96. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву

 97. Організація обліку поточних зобов’язань

 98. Поняття світогляду та його основні риси

 99. Підприємство, його суть, види і функції

 100. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі

 101. Форма держави

 102. Функції менеджменту та їх характеристика

 103. Баланс підприємства

 104. Радянізація західних областей України 1939-1945рр.

 105. Стратегія діяльності підприємства

 106. Припинення трудового договору

 107. Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

 108. Культурологічна концепція

 109. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

 110. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

 111. Методи соціально-педагогічних досліджень

 112. Адміністративні правопорушення

 113. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії

 114. Багатство української мови

 115. Облік виробничих запасів

 116. Товар і його властивості

 117. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

 118. Тема кохання в збірці Г. Гейне “Книга пісень”

 119. Планування

 120. Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

 121. Історія української культури

 122. Основні засоби підприємства

 123. Колективізація на Україні та її наслідки(1928-1933 рр.)

 124. Іншомовні слова в українській мові

 125. Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

 126. Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)

 127. Зміст трудового договору

 128. Історія Кирило-Мефодіївського товариства

 129. Фінансова діяльність підприємств

 130. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

 131. Історія виникнення ІНТЕРНЕТ

 132. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

 133. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

 134. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола

 135. Види та жанри живопису

 136. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

 137. Шпори з логіки

 138. Місцеве самоврядування в Україні

 139. Безробіття та його форми, причини та наслідки безробіття

 140. Валютні курси і валютна політика

 141. Поняття про власний капітал

 142. Трудові книжки

 143. Мотивування та стимулювання персоналу

 144. Організаційно розпорядчі документи

 145. Європейський Союз

 146. Маркетинг туристичних посуг

 147. Філософія Івана Франка

 148. Договір перевезення

 149. Будова та функції чоловічої та жіночої статевих систем

 150. Психологія як наука

 151. Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

 152. Засоби індивідуального захисту

 153. Конституційне право України

 154. Звіт по навчально-виробничій практиці

 155. Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві

 156. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)

 157. Організація як функція управління

 158. Свідомість

 159. Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу

 160. Доходи місцевих бюджетів

 161. Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні

 162. Міжнародна міграція робочої сили

 163. Сценарій новорічного свята

 164. Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку

 165. Ринок цінних паперів у ринкових відносинах

 166. Перша медична допомога при пораненнях, кровотечах, відмороженнях, опіках, електротравмах, переломах

 167. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

 168. Валовий внутрішній продукт

 169. Форми власності

 170. Аудит обліку основних засобів

 171. Соціальні конфлікти

 172. Екосистема поняття, властивості, типи

 173. Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

 174. Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження

 175. Основні типи та форми власності

 176. Предмет і методологічні основи психології управління

 177. Поняття та ознаки держави

 178. Фінансові ресурси підприємств

 179. Банкрутство підприємства

 180. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів

 181. Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

 182. Традиції українського народу

 183. Національна економіка, її суть та ознаки

 184. Розвиток творчої особистості

 185. Дон Кіхот — «вічний образ» світової літератури

 186. Основи організації бухгалтерського обліку

 187. Фінансовий механізм

 188. Творчість та життя Л.Костенко

 189. Бюджетна система України

 190. Нафта та нафтопереробка

 191. Поняття і ознаки демократії

 192. Методи психологічного впливу на особистість. Психологія маніпуляцій

 193. Правила етикету. Спілкування, розмови по телефону, ділова переписка

 194. Глобальні екологічні проблеми

 195. Життя – найкраща цінність

 196. Фінансові результати діяльності підприємства

 197. Запобіжні заходи в кримінальному процесі

 198. Управління підприємством

 199. Поняття і сутність менеджменту

 200. Роди і жанри літератури

 201. Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки

 202. Wie schreibt man einen brief

 203. Філософія Нового часу

 204. Економічне зростання

 205. Облік власного капіталу

 206. Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

 207. Види підприємств

 208. Релігієзнавство

 209. Управління конфліктами в організації

 210. Глобальнi eкологичні проблеми людства

 211. Особливості впливу електричного струму на організм людини

 212. Форми бухгалтерського обліку

 213. Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

 214. Система права і система законодавства

 215. Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 216. Комерційнi банки в Україні

 217. Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах

 218. Хрящеві риби. Акули в скати, як основні представники. Особливості будови тіла та життєдіяльності

 219. Державний бюджет та державний борг в Україні

 220. Коран - священна книга мусульман

 221. Олександр Довженко. “Україна в огні”

 222. Політична свідомість і політична культура

 223. Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства

 224. Природні заповідники України

 225. Форми і системи оплати праці

 226. Облік товарних операцій в торгівлі

 227. Мислення

 228. Філософія Ніцше

 229. Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

 230. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи

 231. Поняття та види адміністративно правових норм

 232. Поема Івана Франка “Мойсей”

 233. Роль іноземних інвестицій в економіці України

 234. Акціонерне товариство

 235. Доходи бюджету

 236. Педагогіка як наука

 237. Глобальні проблеми людства

 238. Методика проведення предметних уроків

 239. Раціональні умови життєдіяльності людини. Природно-соціальні небезпеки та умови їх попередження та запобігання. Небезпеки пов’язані з експлуатацією та утриманню житла, заходи по попередженню надзвичайних ситуацій в побутових умовах

 240. Облік розрахунків з оплати праці

 241. Художня культура Київської Русі

 242. Плата (податок) за землю

 243. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів

 244. Маркетингове дослідження

 245. Відносини власності

 246. Конспект Лекцій з ООП

 247. Стан здоров'я населення України

 248. Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

 249. Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

 250. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку

 251. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення

 252. облік власного капіталу

 253. Сахароза. Крохмаль. Целюлоза

 254. Корозія металів і способи захисту від корозії

 255. Документація й інвентаризація

 256. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

 257. Шкіра. Будова та функції шкіри

 258. Забруднювачі харчових продуктів

 259. Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів

 260. Легка атлетика

 261. Джерела забруднення атмосфери

 262. Коротка історія книги

 263. Договір страхування

 264. Менеджмент

 265. Місцеві податки та збори

 266. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді

 267. Зовнішня торгівля України

 268. Економічне зростання. Суть і види

 269. Бухгалтерський облік цінних паперів

 270. Російська поезія

 271. Методи вирішення трудових конфліктів

 272. Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни

 273. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики

 274. Stylistic Features of Oscar Wilde’s Wrightings

 275. Василь Стус. Життя і творчість

 276. Логіка та методологія наукового пізнання

 277. Поняття і види ефективності

 278. Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми

 279. Наркоманія, чума XX століття

 280. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація

 281. Оплата праці

 282. Службові частини мови

 283. Організація документообігу на підприємстві

 284. Зміст сімейного виховання

 285. Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення

 286. Види і жанри публічних виступів

 287. Романо-германська правова система

 288. Товарні і фондові біржі

 289. Банківська система України і напрями її розвитку

 290. Бюджетна класифікація України

 291. Українська література ХХ ст

 292. Економічні категорії і економічні закони

 293. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 294. Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі

 295. Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

 296. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

 297. Складання й оформлення службових документів

 298. Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система

 299. Роль мови в житті людини

 300. Інфляція: стан, причини, наслідки

 301. Облік доходів та витрат

 302. Поведінка споживача у ринковій економіці

 303. Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика

 304. Життя і творчий шлях Ф.М. Достоєвського

 305. Виробнича потужність підприємства, показники, чинники, принципи розрахунку

 306. Вплив алкоголю на організм людини

 307. Кислоти, основи, властивості, добування, використання

 308. Алкоголізм і наслідки

 309. Філософський зміст проблеми буття

 310. Граматична структура і функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками

 311. Аптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності

 312. Сутність та структура пізнавального процесу

 313. Сільське господарство України

 314. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

 315. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

 316. Види виборів та виборчих систем

 317. Педагогічна майстерність, її елементи

 318. Радіоактивний вплив радіації на людину

 319. Єдиний податок, фіксований податок

 320. Автобіографія, стилі її написання

 321. Радіація і життєдіяльність людини

 322. Середньовічна культура Західної Європи

 323. Наркотики та наркоманія

 324. Грошові системи

 325. Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

 326. Державний кредит

 327. Види конкуренції. Їх природа і особливості

 328. Функції держави

 329. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 330. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система

 331. Мовний етикет українців

 332. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

 333. Кадровий потенціал

 334. Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава

 335. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві

 336. Види норм права

 337. Політичні еліти

 338. Українські землі у ХІХ столітті

 339. Структура особистості і поведінкові типи

 340. Облікова політика підприємства

 341. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

 342. Колективний договір і колективні угоди

 343. Основні етапи розвитку економічної теорії

 344. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 345. Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

 346. Статути збройних сил України

 347. Конституція Пилипа Орлика

 348. Стандарти безпеки праці, законодавчі акти

 349. Державний бюджет України

 350. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки

 351. Якість продукції та її оцінка

 352. Естетичні категорії: прекрасне та потворне

 353. Номінальний та реальний ВВП

 354. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

 355. Договір дарування

 356. Інвестиційна політика України

 357. Виховання в молодших школярів культури поведінки

 358. Соціально-психологічний клімат колективу

 359. Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу

 360. Сульфатна кислота та її солі

 361. Нарахування амортизації на підприємстві

 362. Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

 363. Економічні та соціальні наслідки інфляції

 364. Політологія як наука

 365. Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

 366. Доба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)

 367. Логіка як наука і її значення

 368. Адміністративне право

 369. Поняття про особистість

 370. Біографія Остапа Вишні

 371. Без мови немає народу

 372. Облік готової продукції та її реалізації

 373. Напрями виховання та їх загальна характеристика

 374. Культура і цивілізація

 375. Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

 376. Небезпека, природні ресурси, перша допомога

 377. Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

 378. Оцінювання фінансової звітності

 379. Управління персоналом

 380. Сім чудес світу

 381. Дебіторська заборгованість

 382. Предмет і методи економічної теорії

 383. Військові звання збройних сил України

 384. Фінансові ресурси

 385. Фінансова санація підприємств

 386. Сегментація ринку

 387. Проголошення незалежності України

 388. Поняття та види робочого часу

 389. Методологія економічного аналізу

 390. Функції та способи їх задання

 391. Автобіографія

 392. Бюджетний дефіцит

 393. Міжнародна торгівля

 394. Тероризм

 395. Художні промисли України

 396. Безробіття і його види

 397. Духовна культура епохи просвітництва

 398. Економічна суть фінансових результатів

 399. Індекси у статистиці

 400. Весільний обряд українців

 401. Культура ділового спілкування сучасної людини

 402. Основні методи психологічного дослідження

 403. Соціологія освіти

 404. Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби та моногенні ознаки

 405. Поняття та види юридичних осіб

 406. Україна в період Другої світової війни (1939-1945)

 407. Життя та діяльність М. П. Драгоманова

 408. Державна влада

 409. Опіка та піклування

 410. Сутність і функції процесу управління

 411. Причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця 15 - початку 16 ст.

 412. Електронний документообіг

 413. Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

 414. Походження назви “Русь” і “Україна”

 415. Культура Київської Русі

 416. Емоції і почуття

 417. Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

 418. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

 419. Економічні системи

 420. Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

 421. Ділове листування

 422. Банківські ризики, методи вимірювання

 423. Мовний етикет

 424. Інвентаризація на підприємствах

 425. Електричні машини постійного струму

 426. Робочі документи аудитора

 427. Міжнародний поділ праці

 428. Нематеріальні активи

 429. Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!

 430. Альтернативні джерела енергії та перспективи їх використання в Україні

 431. Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище

 432. Особливості контролю внесків до пенсійного фонду України

 433. Валютна система України. Проблемні аспектами функціонування у міжнародних валютних відносинах

 434. Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

 435. Історизми та архаїзми в літературних творах

 436. Аборт і його наслідки

 437. Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

 438. Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

 439. Фонди підприємства

 440. Початок Другої світової війни

 441. Функції і принципи Конституції України

 442. Функції грошей

 443. Українські січові стрільці

 444. Особливості зображення українського села у повістях І. Нечуя-Левицького

 445. Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

 446. Історія в художньому осмисленні Ліни Костенко

 447. Заходи пожежної безпеки

 448. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

 449. Вектори на площині і в просторі. Дії з векторами

 450. Організаційні форми виховної роботи

 451. Українське бароко

 452. Робота із запитами в Access

 453. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 454. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини”

 455. Економічна ситуація в Україні

 456. Сутність, види, причини виникнення інфляції

 457. Державний борг

 458. Князі Київської Русі

 459. Демографічний потенціал України

 460. Людина розумна як біологічний вид

 461. Харчові добавки

 462. Антиінфляційна політика в Україні

 463. Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

 464. Природні зони України. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

 465. Спадкове право

 466. Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика

 467. Форми грошей та їх еволюція

 468. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на організм дівчини

 469. Облік нематеріальних активів

 470. Методи державного регулювання економіки

 471. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

 472. Діалог

 473. Характеристика спеціальних засобів самооборони і тактика їх застосування

 474. Аналіз фінансового стану підприємств

 475. Києво - Могилянська академія

 476. Мотивація і поведінка людини

 477. Кредит та його суть

 478. Виникнення держави

 479. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

 480. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

 481. Усне ділове спілкування, публічний виступ, телефонна розмова

 482. Форми забезпечення повернення кредиту як головний інструмент зменшення банківських ризиків

 483. Жири. Мила

 484. Облік та розподіл виробничих накладних витрат

 485. Достоєвський “Злочин і кара”

 486. Теорії походження релігії

 487. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

 488. Філософія Г. Сковороди

 489. Готель «Коломия»

 490. Загальна характеристика планування, принципи та методи планування

 491. Філософія, погляди Демокріта, Сократа

 492. Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі

 493. Бюджетний устрій та бюджетна система України

 494. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 495. Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право

 496. Трудове право

 497. Управління асортиментом та номенклатурою

 498. Економічне районування та територіальна структура н-г України

 499. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності

 500. Бюджетна система України

 501. Стан української мови в сучасній Україні

 502. Виготовлення пластмас

 503. Реформи другої половини 19 ст. в Росії та їх вплив на розвиток України

 504. Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

 505. Виробництво чавуну і сталі

 506. Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

 507. Стратегічне управління

 508. Вплив шкідливих звичок на організм людини

 509. Забруднення атмосфери

 510. Структура загальної психології як науки

 511. Основні засади техніки ефірного мовлення

 512. Біологія людини. Її складові частини

 513. Менеджмент, сутність, структура, функції

 514. Застосування метанолу, етанолу, і гліцерилу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 515. Визначення кредитоспроможності позичальника

 516. Уніфікація і стандартизація управлінських документів

 517. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

 518. Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

 519. Податок на додану вартість

 520. Живі організми як особливе середовище існування. Тип взаємозв’язків між організмами

 521. Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства

 522. Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві

 523. Братські школи України

 524. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством

 525. Предмет, структура і функції економічної теорії

 526. Динаміка населення земної кулі

 527. Америка Південна. Опис материка

 528. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків

 529. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

 530. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні

 531. Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

 532. Державний бюджет України, доходи та видатки

 533. Судова система України

 534. Професійне та народне мистецтво

 535. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 536. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства

 537. Державна мова – мова професійного спілкування

 538. Тварини лісу. Охорона лісу

 539. Міське та сільське населення України

 540. Ринок капіталу та його складові

 541. Особливості культури Візантії

 542. Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників

 543. Філософія Стародавньої Індії

 544. Верховна рада

 545. Дистанційне навчання

 546. Виникнення Афінської держави. Основні риси права

 547. Роман Олеся Гончара “Собор”

 548. Особливості українського барокко

 549. Державне регулювання цін та інфляції

 550. Цінова політика підприємства

 551. Облік касових операцій

 552. Революція 1905-1907 рр. та Україна

 553. Соціальні організації

 554. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 555. М’язи як частина опорно-рухової системи

 556. Травлення. Органи травлення

 557. Класифікація фразеологічних одиниць у сучасній мовознавчій науці

 558. Нотаріат і нотаріальна діяльність

 559. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

 560. Філософія. Її предмет та функції

 561. Весільні пісні

 562. Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

 563. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

 564. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 565. Гроші

 566. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях

 567. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

 568. Сценарій дня Перемоги

 569. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 570. Методика і техніка інвентаризації необоротних активів та відображення їх результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 571. Суть, оцінка основних фондів

 572. Проблема молодої людини у суспільстві за твором Стендаля “Червоне і чорне”

 573. Економічний аналіз

 574. Аналіз прямих витрат

 575. Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України

 576. Аналіз показників ліквідності підприємства

 577. Закон грошового обігу та проблеми інфляції

 578. Корисність. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності

 579. Олігополія в Україні

 580. Монетарна політика і її інструменти

 581. Розвиток української державності. Основні етапи її становлення

 582. Склад, функції та значення крові

 583. Комплексне дослідження ринку

 584. Вплив нітратів на людський організм

 585. Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”

 586. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

 587. Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

 588. Поет-лірик Олександр Олесь

 589. Нафта, її склад і властивості

 590. Україна в першій світовій війні

 591. Принципи діалектики

 592. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів

 593. Економіка Дніпропетровської області

 594. Мовна скарбничка

 595. Теорія виробництва

 596. Енергозбереження в сучасній Україні

 597. Молоко і молочні продукти

 598. Зовнішня політика України

 599. Мовний етикет і мовна етикетна поведінка

 600. Матриці. Загальна інформація

 601. Загальна частина характеристика підприємства

 602. Основні дидактичні системи

 603. Макроекономічні показники

 604. Загальна характеристика музичної культури XIX ст

 605. Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

 606. Харчові отруєння

 607. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

 608. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні

 609. Життєвий і творчий шлях Гете. Проблематика твору “Фауст”

 610. Екзистенціальна філософія та її різновиди

 611. Конфлікт як інструмент розвитку організації

 612. Промисловий переворот у провідних країнах світу

 613. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 614. Філософія Платона і Аристотеля – порівняльний аналіз і різні підходи у визначенні природи буття

 615. Призначення візитних карток та їх різновиди. Рекомендації щодо підготовки текстової частини карток та їх оформлення

 616. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 617. Логічна послідовність документів, протокол, бесіда

 618. Соціально-трудові відносини

 619. Стратегічний маркетинг

 620. Філософія Нового часу

 621. Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій

 622. Митно-тарифне регулювання як складова частина зовнішньоторговельної політики держави

 623. Хемосинтез і фотосинтез

 624. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 625. Екологічні проблеми людства

 626. Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

 627. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого

 628. Сучасні моделі стратегічного планування

 629. Унітарна держава - переваги та недоліки

 630. Динаміка розвитку культури

 631. Монополія і досконала конкуренція

 632. Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами

 633. внутрішня торгівля

 634. Надання першої медичної допомоги

 635. Багатство української мови

 636. Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні

 637. Українська мова

 638. Облікова політика

 639. Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 640. Сутність державного регулювання економіки

 641. ПДВ в системі непрямого оподаткування

 642. Розвиток ринкової економіки в Україні

 643. Основні етапи розвитку української державності

 644. Томас Мор і Томазо Кампанелла

 645. Українська культура початку ХІV - першої половлини ХVII ст

 646. Водні ресурси України, проблеми їх використання. Річкові системи України

 647. Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні

 648. Основні напрямки психології 19-20 століття

 649. Економічна суть ринку праці

 650. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту

 651. Фрейдизм і неофрейдизм

 652. Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

 653. Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

 654. Предмет і завдання курсу Історія економічних вчень

 655. Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи

 656. Форми та види підприємницької діяльності

 657. Злочини та покарання за Законами Ману

 658. Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів

 659. Наслідки економічної кризи 30-х років XX століття для країн Західної Європи

 660. Моніторинг навколишнього середовища

 661. Організація виробництва РМІ

 662. Економіка праці й соціально-трудові відносини

 663. Галузь права. Інститут і підгалузь права

 664. Філософські проблеми соціуму. Інформаційне суспільство

 665. Поняття і ознаки юридичної особи

 666. Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину

 667. Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів

 668. Предмет, методи і функції макроекономіки

 669. Майбутнє України

 670. Планування, стадії і процедури аудиту

 671. Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

 672. Проблеми та перспективи ЄС на сучасному етапі

 673. Козацька символіка

 674. Поняття, завдання та об’єкти екології

 675. Стратегія розвитку підприємства

 676. Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

 677. Синтаксис тексту

 678. Комерційні банки: функції і роль в економіці

 679. Княгиня Ольга

 680. Продуктивність, мотивація і оплата праці

 681. Свобода – основна умова розвитку особистості

 682. Культурні епохи

 683. Національна кредитна система

 684. Платіжний баланс

 685. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

 686. Зброя масового знищення

 687. Найпродуктивніші суфікси

 688. Основні напрями сучасної економічної теорії

 689. Вібрація

 690. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

 691. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

 692. Оноре Де Бальзак (1799-1850)

 693. Походження та сутність держави

 694. Банківська система України

 695. Кирило-Мефодіївське товариство

 696. Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві

 697. Господарство України в ХІХ - на поч. ХХ ст.

 698. Екологічна освіта молодших школярів при вивченні рідної мови

 699. Основи організації фінансів підприємств

 700. Альберт Камю

 701. Державне управління в умовах адміністративної реформи

 702. Сутність фінансів

 703. Негативні фактори середовища життєдіяльності: хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні

 704. Міжнародний маркетинг

 705. Фізична культура у сучасному суспільстві

 706. Біблія – як пам’ятка культури

 707. Звіт з практики у відділі рацс

 708. Економічна теорія, предмет і методи вивчення

 709. Сутність і функції страхування

 710. Шляхи формування правової держави в Україні

 711. Основні етапи становлення української державності

 712. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

 713. Маркетинг на ринку страхових послуг

 714. Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату

 715. Політичні еліти і політичне лідерство

 716. Аудиторський ризик

 717. Введення в курс “Основи економічної теорії”

 718. Безробіття, повна і неповна зайнятість

 719. Іслам

 720. Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

 721. Пам’ятки архітектури Київської Русі

 722. Кредит у ринковій економіці

 723. Водорості. Підцарство Справжні водорості. Нижчі рослини

 724. Психічні процеси, властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості

 725. Держава та право України

 726. Екологічні закони

 727. Склад повітря

 728. Колективні трудові спори

 729. Акти державного управління

 730. Німецька класична філософія

 731. Сутність держави. Функції держави

 732. Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності

 733. Фірма в умовах досконалої конкуренції

 734. Фінансове право України

 735. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин

 736. Теорія гена. Генетичні закони

 737. Облік готової продукції

 738. Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин (папороті, мохи, плауни, хвощі)

 739. Ознаки та принципи правової держави

 740. Робочий час. Режим праці та відпочинку

 741. Інвестиційна діяльність комерційних банків

 742. Все про мову ділових паперів

 743. Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях

 744. Образ Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна

 745. Кожна дитина має право

 746. Система цивільного права України

 747. Господарське право (Шпори)

 748. Свідомість

 749. Історія Києво-Могилянської академії

 750. Українська наука та культура 18 - початок 19 ст

 751. Інтерференція світла

 752. Досягнення культури Месопотамії та Стародавнього Єгипту

 753. Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

 754. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі)

 755. Роздрібна торговельна мережа

 756. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку

 757. Маркетингова цінова політика підприємства

 758. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 759. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

 760. Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

 761. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи

 762. Стратегія розвитку підприємства за матеріалами ЗАТ «Зоря». Курсова робота

 763. Особливості розвитку Романтизму в Франції

 764. Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права

 765. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 766. Козацький дитячий та юнацький рух

 767. Механізм держави

 768. Персонал підприємства

 769. Політика та мораль

 770. Відносини власності

 771. Облік виробництва

 772. Ізомерія органічних речовин

 773. Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

 774. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку

 775. Інфраструктура

 776. Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

 777. Розвиток охорони праці в Україні

 778. Демографія (шпаргалка)

 779. Організація праці менеджера

 780. Товарне та натуральне виробництво

 781. Тестові завдання з укр.мови

 782. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

 783. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності, його складові

 784. Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

 785. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

 786. Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня

 787. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко

 788. Кошторисне фінансування

 789. Системи оплати праці на підприємстві

 790. Види господарських товариств, їх характеристика

 791. Економічна конкуренція

 792. Основні уявлення про пластичний обмін, біосинтез білків, фотосинтез

 793. Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

 794. Курсовий проект з виробничого навчання

 795. Предмет та методологія теорії держави і права

 796. Люблінська та Берестейська унії та їх наслідки для України (реферат)

 797. Етикет

 798. Історія логіки

 799. Класифікація підприємств та характеристика їх видів

 800. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки

 801. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика

 802. Греко-перські війни ( 500 – 449 рр. до н.е. )

 803. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 804. Підсудність кримінальних справ в кримінальному процесі

 805. Система пенсійного забезпечення в Україні

 806. Місцеві збори

 807. Еволюція управлінської думки

 808. Гігієна харчування

 809. Українські вчені

 810. ФІЗИКА В ПОБУТІ

 811. Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання

 812. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 813. Якість і конкурентоспроможність продукції

 814. Наука екологія, її завдання і цілі

 815. Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя

 816. Діловодство як функція управління

 817. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

 818. Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття

 819. Ринкова пропозиція та її еластичність

 820. Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика

 821. Кислотні опади: причини виникнення, наслідки, заходи по запобіганню негативних впливів

 822. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

 823. Мікроекономіка. Шпори

 824. Особистість у системі соціальних зв`язків

 825. Будова рослин

 826. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів

 827. Микола Гоголь, життя та творчість

 828. Мовний етикет

 829. Молодіжні субкультури

 830. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення

 831. Традиційні види господарської діяльності

 832. Вишивка Снятинщини

 833. Ушинський К.Д. – основоположник педагогічної науки

 834. Економічна сутність податків та їхнє призначення

 835. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

 836. Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу

 837. Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності

 838. Історія виникнення і розвитку банківської справи

 839. Елементи управління формами баз даних Access

 840. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми

 841. Споживання та заощадження

 842. Корінь, особливості його будови та функцій

 843. Особливості створення документів

 844. “Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта

 845. Обмеженість виробничих ресурсів

 846. Охорона і збереження природи всього живого на землі

 847. Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності

 848. Аудиторські висновки та їх види

 849. Природа та сутність податку на прибуток

 850. Богдан Хмельницький – полководець і державний діяч

 851. Інноваційні процеси

 852. Меркантилізм, його розвиток і поширення (15-18 століття)

 853. Прикладне програмне забезпечення

 854. Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових

 855. Лікарські рослини

 856. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

 857. Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства

 858. Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

 859. Поняття біосфери

 860. Товариство з обмеженою відповідальністю

 861. Гуцульська вишившка. Набір серветок

 862. Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

 863. Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

 864. Внутрішні економіко-географічні відмінності США

 865. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку в Україні

 866. Національна економіка

 867. Влада як соціальний феномен

 868. Царство гриби

 869. Курс з Новітної історії

 870. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу

 871. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

 872. Сутність регіональної політики

 873. Принципи обліку основних господарських процесів

 874. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

 875. Склад та види собівартості

 876. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття.

 877. Історія походження реклами

 878. Облік валових витрат і валових доходів

 879. Суть, форми і причини інфляції

 880. Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України

 881. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

 882. Регулювання ЗЕД в Україні

 883. Психологія підлітків

 884. Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення

 885. Виробничі кооперативи

 886. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

 887. Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

 888. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя

 889. Підприємництво і підприємство

 890. Фотографія робочого часу

 891. Україна в світових інтеграційних процесах

 892. Теоретико-методологічні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України

 893. Стендаль (1783 – 1842)

 894. Готель «Князь Олег»

 895. Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України

 896. Царство Гриби. Загальна характеристика

 897. Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

 898. Фінансова діяльність

 899. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

 900. Поняття тлумачення норм права

 901. Державний борг. Обслуговування та управління

 902. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави

 903. Виробничі процеси

 904. Уява й фантазія. Розвиток уяви

 905. Основні правила диференціювання. Таблиця похідних

 906. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини

 907. Світовий ринок послуг

 908. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

 909. Поняття, функції та методи управління

 910. Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

 911. Правова статистика

 912. Інформаційні бази даних

 913. Комахи з неповним перетворенням

 914. Видатки бюджету України

 915. Суть поняття виробництва, його складові

 916. Славетний кошовий отаман запорозької січі Іван Сірко

 917. Суть світового ринку і його структура

 918. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

 919. Поняття та види часу відпочинку

 920. Рекреаційно-туристичний комплекс Великобританії

 921. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами

 922. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні

 923. Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

 924. Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

 925. Витоки і розвиток ноосферної ідеї В.І. Вернадського

 926. Функції і типи комерційних банків

 927. Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

 928. Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди

 929. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності

 930. Сім’я як мала соціальна група

 931. Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

 932. Національний склад населення України та його територіальні особливості

 933. Поточні витрати і ціна продукції підприємства

 934. Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання

 935. Життя та творчість Дмитра Павличка

 936. Проблеми української термінології

 937. Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення

 938. Біологія людини. Її складові частини

 939. Зародження писемності в Україні

 940. Екологічні проблеми

 941. Сучасна мовна ситуація в Україні

 942. Фінансові ресурси бюджетних установ

 943. Облік праці, її оплати

 944. Природні іонізуючі випромінювання

 945. Легітимність влади

 946. Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

 947. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності

 948. Громадське харчування

 949. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

 950. Міжнародно-правове регулювання праці

 951. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 952. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 953. Системний аналіз

 954. Міфологія Стародавньої Греції

 955. Ссавці. Загальна інформація

 956. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

 957. Фінансова cистема України

 958. Індивідуальні особливості у здібностях людей

 959. Традиції українського народу

 960. Типи червів

 961. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

 962. Інформація в системі маркетингу

 963. Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХII-ХІV ст.)

 964. Теорія масової комунікації

 965. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу

 966. М.С. Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч

 967. Аналізатори (сенсорні системи), їх структура

 968. Судимість. Строки погашення судимості

 969. Французький класичний реалізм в літературі

 970. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

 971. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 972. Дії з векторами

 973. Предмет і завдання методики початкового навчання математики

 974. Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

 975. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 976. Монополія і конкуренція

 977. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 978. Аналіз чистого прибутку

 979. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 980. Закон заперечення заперечення

 981. Сутність і завдання організації праці

 982. Фінансова політика, сутність податкової системи

 983. Банківська система

 984. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку

 985. Система управління бази даних

 986. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду

 987. Інтеграція України у світове господарство

 988. Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

 989. Англійський романтизм

 990. Бджоли та продукти бджільництва

 991. Вартість цінних паперів, її визначення

 992. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 993. Основи теорії виникнення держави і права

 994. Економічна природа та значення ПДВ

 995. Поняття про знаки, їх класифікація

 996. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 997. Витинанки

 998. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 999. Алотропія та її значення

 1000. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси