1вин украина

На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Монополія і конкуренція

 2. Пагін, особливості його будови та функції

 3. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 4. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 5. Ящірки – загальна інформація

 6. Класифікація юридичних осіб

 7. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 8. Аналіз чистого прибутку

 9. Французький класичний реалізм в літературі

 10. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 11. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 12. Сутність і завдання організації праці

 13. Інтеграція України у світове господарство

 14. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 15. Бджоли та продукти бджільництва

 16. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 17. Витинанки

 18. Міжнародні економічні відносини

 19. Фінансова політика, сутність податкової системи

 20. Вартість цінних паперів, її визначення

 21. Банківська система

 22. Англійський романтизм

 23. Економічна думка стародавнього Сходу

 24. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 25. Непрямі податки в Україні

 26. Меркантилістська теорія

 27. Ідеал людини

 28. Економічна природа та значення ПДВ

 29. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 30. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 31. Екологічні наслідки військових дій

 32. Основи теорії виникнення держави і права

 33. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 34. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 35. Головна книга

 36. Терміни правничої лінгвістики

 37. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 38. Суспільство і природа

 39. Класи організаційних структур управління виробництвом

 40. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 41. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 42. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 43. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 44. Нематеріальні ресурси

 45. Філософія в Києво-Могилянській академії

 46. Кодування товарів

 47. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 48. Англійський класичний реалізм в літературі

 49. Стратегія диверсифікації

 50. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 51. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 52. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 53. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 54. Основні фактори виробництва

 55. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 56. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 57. Державна служба та її особливості

 58. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 59. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 60. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 61. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 62. Причини виникнення держав

 63. Характерні риси імпресіонізму

 64. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 65. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 66. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 67. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 68. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 69. Василь Симоненко. Життя та творчість

 70. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 71. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 72. Санація підприємств

 73. Територіально-виробничі комплекси України

 74. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 75. Сутність та фактори економічного зростання

 76. Українські обереги, традиції і сучасність

 77. Сучасний екологічний стан України

 78. Організація митного контролю

 79. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 80. Гроші в ринковій економіці

 81. Структура місцевих бюджетів

 82. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 83. Атестація робочого місця на підприємстві

 84. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 85. Страхування життя

 86. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 87. Сутність поняття економіка

 88. Класифікація природних ресурсів

 89. Формування собівартості готової продукції

 90. Центральний банк та його роль у національній економіці

 91. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 92. Риба і рибні продукти

 93. Сонячні та місячні затемнення

 94. Франчайзинг

 95. Конституція США та реальні права громадян

 96. Фінансовий контроль

 97. Марксистська філософія

 98. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 99. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 100. Банки і банківська діяльність

 101. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 102. Сімейне право України. Усиновлення

 103. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 104. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 105. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 106. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 107. Фінансування охорони праці

 108. Виробництво і розподіл суспільних благ

 109. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 110. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 111. Рицарський роман

 112. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 113. Демографія в системі знань про народонаселення

 114. Дієслово

 115. Власні і загальні назви іменників

 116. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 117. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 118. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 119. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 120. Форма, структура і зміст балансу

 121. Релігії Давнього Китаю

 122. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 123. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 124. Права людини і громадянина

 125. Положення про відділ маркетингу

 126. Держава у політичній системі

 127. Генрік Ібсен (1828-1906)

 128. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 129. Свято осені

 130. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 131. Аспекти теорії тексту

 132. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 133. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 134. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 135. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 136. Рецепція римського права в Україні

 137. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 138. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 139. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 140. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 141. Експорт і імпорт

 142. Соціальні позабюджетні фонди

 143. Модель економічної рівноваги

 144. Професійна ідеологія соціального працівника

 145. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 146. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 147. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 148. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 149. Автомат Калашникова

 150. Голодомор 1932-1933рр.

 151. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 152. Мале підприємництво

 153. Політична економія

 154. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 155. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 156. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 157. Контроль в навчанні

 158. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 159. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 160. Норми і нормативи праці

 161. Документ. Його матеріальна основа

 162. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 163. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 164. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 165. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 166. Особливості культури Стародавньої Індії

 167. Місяць - супутник Землі

 168. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 169. Українська мова – наш скарб

 170. Економіка України Франка

 171. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 172. Термодинаміка

 173. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 174. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 175. Психоаналіз і неофрейдизм

 176. Грошово-кредитна політика НБУ

 177. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 178. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 179. Ще раз про мову

 180. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 181. Історія виникнення ЕОМ

 182. Розвиток української термінографії

 183. Аварії на АЕС

 184. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 185. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 186. Менеджмент підприємства

 187. Нормування праці

 188. Ринкова система і організація підприємництва

 189. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 190. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 191. Монополії

 192. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 193. Доба Відродження і мистецтво

 194. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 195. Правові системи сучасності

 196. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 197. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 198. Оцінка ризиків

 199. Політична система і державний устрій Болгарії

 200. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 201. Порядок оформлення платіжної відомості

 202. Основи стандартизації та сертифікації

 203. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 204. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 205. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 206. Основні методи та інструменти державного регулювання

 207. Мікроекономіка. Шпори 2

 208. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 209. Порядок укладення трудового договору

 210. Друкарська справа на Україні

 211. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 212. Форми кредиту

 213. Технологія виробництва бензину

 214. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 215. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 216. Народний одяг

 217. Народна творчість

 218. Міліція

 219. Відділ Голонасінні

 220. Історія розвитку українського правопису

 221. Захист прав патентовласника в Україні

 222. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 223. Логіка Аристотеля

 224. Господарство США

 225. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 226. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 227. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 228. Україна у міжнародних відносинах

 229. Страви з яєць та сиру

 230. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 231. Діяльність М.Грушевського

 232. Життя і творчість Шарля Бодлера

 233. Писанка

 234. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 235. Методи організації виробничих процесів

 236. Державні цільові фонди

 237. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 238. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 239. Організація державної служби в Україні

 240. Маркетингові дослідження

 241. Поняття та ознаки юридичної науки

 242. Види документів

 243. Облік зносу

 244. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 245. Роль хімії в житті суспільства

 246. Основні засади німецького романтизму

 247. Філософські аспекти сучасної культури

 248. Енергозберігаючі технології

 249. Принципи класифікації системи моніторингу

 250. Державний лад Афін

 251. Релігієзнавство

 252. Джордж Бернард Шоу

 253. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 254. XIX сторіччя в історії світової культури

 255. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 256. Ранкова гігієнічна гімнастика

 257. Екологічні фактори

 258. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 259. Хімічний комплекс України

 260. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 261. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 262. Мозок. Різновиди та будова

 263. Стройова підготовка

 264. Гроші та їх функції

 265. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 266. Позичковий процент

 267. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 268. Статеве виховання

 269. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 270. Продуктивність і ефективність праці

 271. Історія України на початку ХХ ст

 272. Предмет трудового права

 273. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 274. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 275. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 276. Види грошей

 277. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 278. Створення ООН

 279. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 280. Поділ праці

 281. Аналіз беззбитковості проекту

 282. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 283. Північно-Східний соціально-економічний район України

 284. Тренінг як психопрофілактичний метод

 285. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 286. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 287. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 288. Складові авторитету викладача ВНЗ

 289. Планети-гіганти

 290. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 291. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 292. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 293. Правотворча діяльність держави

 294. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 295. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 296. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 297. Економічна безпека України

 298. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 299. Суть і структура грошового обороту

 300. Товарне виробництво

 301. Міфологія Стародавнього Риму

 302. Дослідження ділової карєри менеджера

 303. Інтуїція

 304. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 305. Гетьманство Богдана Хмельницького

 306. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 307. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 308. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 309. Адміністративний процес

 310. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 311. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 312. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 313. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 314. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 315. Форми безготівкових розрахунків

 316. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 317. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 318. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 319. Грецький театр і література

 320. Властивості визначеного інтеграла

 321. Генна інженерія

 322. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 323. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 324. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 325. Американський романтизм 19 століття у літературі

 326. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 327. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 328. Церковне християнство

 329. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 330. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 331. Митна вартість товарів

 332. Притча про старого i море

 333. Мотивація і оплата праці на п-ві

 334. Відчуття та діяльність

 335. Україна – космічна держава

 336. Статистика чисельності, складу та руху населення

 337. Фінансова політика

 338. Економічні проблеми безробіття

 339. Особливості внутрішнього аудиту

 340. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 341. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 342. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 343. Сценарій „Свято птахів”

 344. Оборотні фонди підприємства

 345. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 346. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 347. Національна українська символіка

 348. Грошово-кредитна система Німеччини

 349. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 350. Естетична основа німецького романтизму

 351. Методи державного регулювання

 352. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 353. Відносини у трудовому праві

 354. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 355. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 356. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 357. Суть і функції грошей

 358. Організація валютного ринку України

 359. Еволюція концепції маркетингу

 360. Стан навколишнього середовища в Україні

 361. Облік орендних операцій

 362. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 363. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 364. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 365. Предмет фінансової науки

 366. Атестація робочих місць за умовами праці

 367. Конкуренція і монополія

 368. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 369. Цивільна оборона

 370. Генетичний код та його властивості

 371. Леонардо да Вінчі

 372. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 373. Методологія наукового пізнання

 374. Економічна роль держави

 375. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 376. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 377. Риторика Стародавнього Риму

 378. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 379. Економічна думка античного світу

 380. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 381. Антична культура/Готичний стиль

 382. Загальна характеристика господарських товариств

 383. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 384. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 385. Економіка праці

 386. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 387. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 388. Сутність та функції ринку

 389. Кон’юнктура світових ринків

 390. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 391. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 392. Діалектика та її альтернативи

 393. Клас Ссавці

 394. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 395. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 396. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 397. Кредити в Україні

 398. Економічна думка Середньовіччя

 399. Стилі сучасної української літературної мови

 400. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 401. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 402. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 403. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 404. Небезпеки природного та техногенного характеру

 405. Держава скіфів

 406. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 407. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 408. Планування й аналіз чисельності працівників

 409. Державний фінансовий контроль

 410. Грошовий оборот і грошові потоки

 411. Загальна характеристика банківських операцій

 412. Фінанси акціонерних товариств

 413. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 414. Типи грошових систем

 415. Неологізми

 416. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 417. Словниковий склад англійської мови

 418. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 419. Соціальний комплекс України

 420. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 421. Крадіжка

 422. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 423. Зміст і завдання БЖД

 424. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 425. Особливості господарського комплексу України

 426. Євразія. Опис материка

 427. Проблеми сільського господарства України

 428. Комахи з повним перетворенням

 429. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 430. Добровільне медичне страхування

 431. Торговельний капітал и торгівля

 432. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 433. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 434. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 435. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 436. Виникнення буржуазної держави. Англія

 437. Товарне виробництво

 438. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 439. Поняття та види товарів

 440. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 441. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 442. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 443. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 444. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 445. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 446. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 447. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 448. ПРП та РПС Чернігівської області

 449. Матеріально - сировинна стратегія

 450. Організація банківського кредитування

 451. Природоохоронні заходи

 452. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 453. Форми інвестування

 454. Мультиплікатор інвестицій

 455. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 456. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 457. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 458. Дієтотерапія цукрового діабету

 459. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 460. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 461. Підприємства колективної власності

 462. Давня історія України

 463. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 464. Австралія. Опис материка

 465. Петро Сагайдачний

 466. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 467. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 468. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 469. Адміністративно правові норми

 470. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 471. Облік прибутку і його використання

 472. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 473. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 474. Планування собівартості продукції

 475. Епоха Відродження

 476. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 477. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 478. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 479. Поняття релігії

 480. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 481. Договори

 482. Французький романтизм 19 століття у літературі

 483. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 484. Дмитро Васильович Павличко

 485. Африка. Опис материка

 486. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 487. Службові листи

 488. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 489. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 490. Неокласична теорія

 491. Банківський маркетинг

 492. Грошові реформи

 493. Поняття цивільного правовідношення

 494. Субєкти адміністративного права

 495. Професійне педагогічне спілкування

 496. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 497. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 498. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 499. Поняття, форми та види зайнятості

 500. Оноре де Бальзак і Україна

 501. Лісостеп України

 502. Багатство української мови

 503. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 504. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 505. Особливості формування статутних фондів підприємств

 506. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 507. Держава і право ЗУНР

 508. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 509. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 510. Документи по особовому складу

 511. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 512. Гіпотези походження Всесвіту

 513. Транспортний комлекс України

 514. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 515. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 516. Будівельні суміші в Україні

 517. Історія України

 518. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 519. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 520. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 521. Морський транспорт світу

 522. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 523. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 524. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 525. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 526. Завдання Цивільної оборони України

 527. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 528. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 529. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 530. Проблеми сучасної світової економіки

 531. Свинець (Плюмбум)

 532. Древній Рим

 533. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 534. Облік грошових засобів

 535. Теорія культури як наука

 536. Поняття природного середовища

 537. Функції ринку та форми їх реалізації

 538. Собівартість прибутку і рентабельність

 539. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 540. Китай. Економіко-географічна характеристика

 541. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 542. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 543. Своєрідність творів Альбера Камю

 544. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 545. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 546. Україна в умовах десталінізації

 547. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 548. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 549. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 550. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 551. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 552. Дія нормативно-правового акта в часі

 553. Ренесансне мистецтво України

 554. Поняття кредитної системи

 555. Світова економіка

 556. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 557. Речове право

 558. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 559. Початок Великої Вітчизняної війни

 560. Українська вишивка. Рушники

 561. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 562. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 563. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 564. Математики України

 565. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 566. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 567. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 568. Понятта про неткані текстильні матеріали

 569. Ліцензування підприємницької діяльності

 570. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 571. Мова творів Григорія Сковороди

 572. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 573. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 574. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 575. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 576. Жанри кінематографу

 577. Типи алгоритмів

 578. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 579. Індія

 580. Шануй батька й неньку

 581. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 582. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 583. Валютні операції. Котирування валют

 584. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 585. Україна і ООН

 586. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 587. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 588. Грошова маса

 589. Класифікація держав за їхньою формою

 590. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 591. Права та обовязки вартового

 592. Теоретичні основи мотивації

 593. Поняття грошової системи та її елементи

 594. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 595. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 596. Перекладацькі відповідності

 597. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 598. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 599. Якість продукції

 600. Персонал п-ва і продуктивність праці

 601. Конспект уроку з біології у 9 класі

 602. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 603. Хімія і екологія

 604. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 605. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 606. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 607. Моделі олігополії

 608. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 609. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 610. Інвестиції, їх види і характеристика

 611. Природні передумови РПС

 612. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 613. Виробництво і виробничі системи

 614. Культурологія

 615. Закони Баррі Коммонера

 616. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 617. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 618. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 619. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 620. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 621. Буття

 622. Історія розвитку системи одиниць величин

 623. Місцеві органи самоврядування

 624. Поняття основних структур даних

 625. Ілюзії і дійсність

 626. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 627. Декоративне панно (макраме)

 628. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 629. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 630. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 631. Природа макроекономічної рівноваги

 632. Походження птахів

 633. Укриття населення в захисних спорудах

 634. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 635. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 636. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 637. Період трьох літ

 638. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 639. Сутність і походження релігії

 640. Грунтознaвство

 641. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 642. Військова присяга та військова символіка України

 643. Особливості проведення нарад

 644. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 645. Біблія – священна книга християн

 646. Сімейні відносини

 647. Закон єдності та боротьби протилежностей

 648. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 649. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 650. Бізнес планування

 651. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 652. Молодий Шевченко

 653. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 654. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 655. Створення і розвиток грошової системи України

 656. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 657. Дихання

 658. Другий закон термодинаміки та його значення

 659. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 660. Електронна пошта

 661. Інфляційні процеси в Україні

 662. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 663. Вишивка на Поділлі

 664. Теорія походження життя на Землі

 665. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 666. Податкове регулювання

 667. Поняття логістики, сутність і значення

 668. Дотримання правил хімічної безпеки

 669. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 670. Система трудового права і система трудового законодавства

 671. Планування й аналіз заробітної плати

 672. Економічна суть ринку праці

 673. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 674. Фінансова система держави

 675. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 676. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 677. Показники торгового асортименту

 678. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 679. Порядок відкриття рахунків у банках

 680. Ціна, її види та структура

 681. Майнове оподаткування

 682. Атмосфера

 683. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 684. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 685. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 686. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 687. Кров і система кровообігу

 688. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 689. Музика

 690. Увага. Види, порушення

 691. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 692. Індикативне планування

 693. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 694. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 695. Поняття, сутність та походження держави

 696. Особистісно орієнтовне навчання

 697. Віктор Гюго – французький романтик

 698. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 699. Заповідники України

 700. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 701. Установчі документи підприємства

 702. Перцептивна сторона спілкування

 703. Логічна структура понять

 704. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 705. Сутність та методи калькулювання

 706. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 707. Діаспора

 708. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 709. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 710. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 711. Історичні кроки розвитку хімії

 712. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 713. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 714. Державне мито

 715. Велика французька буржуазна революція

 716. Ткацтво в Україні

 717. Формування місцевих бюджетів України

 718. Обдарованість – як проблема в психології

 719. Соціальні спільноти та їх природа

 720. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 721. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 722. Біографія Артура Конан Дойла

 723. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 724. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 725. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 726. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 727. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 728. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 729. Поняття про біологію

 730. Історія хімії

 731. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 732. Родина Вовчі

 733. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 734. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 735. Правовий статус господарських товариств

 736. Тіньова економіка України та світу

 737. Авторське право в мережі Інтернет

 738. Українські звичаї та обряди українського народу

 739. Квітковий годинник Карла Ліннея

 740. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 741. Естетична основа німецького романтизму

 742. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 743. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 744. Посередники

 745. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 746. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 747. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 748. Загальні правила сервірування столів

 749. Методи перевірки фінансової звітності

 750. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 751. Естетичне виховання

 752. Транснаціональні банки

 753. Основні фактори ціноутворення

 754. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 755. Конституція України

 756. Споживання, заощадження та інвестиції

 757. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 758. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 759. Демографічна ситуація в Україні

 760. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 761. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 762. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 763. Безпека дорожнього руху

 764. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 765. Грошово-кредитна політика центрального банку

 766. Фауна Кримських Гір

 767. Господарство України другої половини XIX ст.

 768. Богдан Хмельницький

 769. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 770. Загальний огляд країн Центральної Європи

 771. Аналіз чутливості

 772. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 773. Фіскальна політика в Україні

 774. Електрони та їх роль в електричному струмі

 775. Необережність як форма вини

 776. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 777. Системи масової комунікації

 778. Політичні доктрини античності

 779. Охорона водних ресурсів

 780. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 781. Емпатія і комунікація

 782. Математика - відкриття впродовж століть

 783. Державне програмно-цільове планування

 784. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 785. Фінансова система Японії

 786. Методи інтегрування

 787. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 788. Розрахункові документи в банківських установах

 789. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 790. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 791. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 792. Організація транспортного і складського господарства

 793. Навчання орфографії в сучасних умовах

 794. Традиції народної матеріальної культури

 795. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 796. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 797. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 798. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 799. Економічний ринок

 800. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 801. Німеччина

 802. Банківський менеджмент

 803. Механізм створення бізнесу

 804. Фінансові ресурси підприємств

 805. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 806. Документообіг

 807. Натовп, його особливості

 808. Комерційний кредит

 809. Військова присяга

 810. Планети земної групи

 811. Життя та творчість Степана Васильченка

 812. Налогова політика України

 813. Валютний курс і курсова політика

 814. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 815. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 816. Канада. Економіко-географічна характеристика

 817. Характеристика

 818. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 819. Попит на гроші

 820. Фінансовий план

 821. Інформація та інформатика

 822. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 823. Хімія та екологія

 824. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 825. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 826. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 827. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 828. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 829. Табличний процесор MS Excel

 830. Прибуткове оподаткування громадян

 831. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 832. Урок з англійської мови Подорож

 833. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 834. Емоції. Природа емоцій

 835. Шляхи зниження собіварстості

 836. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 837. Розвиток української мови в українській діаспорі

 838. Звіт з технічної практики

 839. Україна та Китай

 840. Поняття про класифікацію ґрунтів

 841. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 842. Спогади про Івана Франка

 843. Управління

 844. Міжнародний рух капіталів

 845. Функції релігії

 846. Цикли ділової активності

 847. Аналіз виробничого травматизму

 848. Історія української державності

 849. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 850. Фази суспільного виробництва

 851. Художній розпис тканин

 852. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 853. Споживання води

 854. Творчість Леонардо да Вінчі

 855. Облік касових операцій в журналі№1

 856. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 857. Ораторство Демосфена

 858. Українська діаспора

 859. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 860. Пропозиція грошей

 861. Загальні правила оформлення службових документів

 862. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 863. Фінанси як економічна категорія

 864. Чи кожна людина може стати видатною?

 865. Сонце - найближча зоря

 866. Воля та вольові акти людини

 867. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 868. Проблеми безробіття в Україні

 869. Управління агрострахуванням

 870. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 871. Бароко

 872. Хімічні елементи в продуктах харчування

 873. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 874. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 875. Основні моменти протоколу

 876. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 877. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 878. Розвиток політекономії в Україні

 879. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 880. Сім’я і родинна обрядовість

 881. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 882. Генріх Гейне

 883. Господарство Запорозької Січі

 884. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 885. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 886. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 887. Сутність інфраструктури товарного ринку

 888. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 889. Мета та завдання державного регулювання цін

 890. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 891. Законодавство України про військову службу

 892. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 893. Іван Богун - козацький полководець

 894. Винайдення радіо О.С. Поповим

 895. Теорії індустріального суспілства

 896. Забруднення вод світового океану

 897. Моральне виховання дітей

 898. Поняття “інформація” у різних науках

 899. Поняття та сутність Конституції

 900. Життєвий і творчий шлях Байрона

 901. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 902. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 903. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 904. Ділові папери

 905. Особливості використання іменників

 906. Політика, як мистецтво

 907. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 908. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 909. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 910. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 911. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 912. Американський неолібералізм. Монетаризм

 913. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 914. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 915. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 916. Економічна система соціалізму

 917. Загальні положення про інтернет

 918. Материки світу

 919. Україна та Європейський Союз

 920. Політична реклама та її особливості

 921. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 922. Фашизм та його різновиди

 923. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 924. Банківська система Україні в ринковій економіці

 925. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 926. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 927. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 928. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 929. Документи і документування

 930. Довгі хвилі в економіці

 931. Вексель в платіжному обороті

 932. Конституційний Суд України

 933. Суспільно-економічна формація

 934. Транспортний комплекс світу

 935. Ведучі мости автомобіля

 936. Тихий океан

 937. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 938. Марш і похідна охорона

 939. Біоритми

 940. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 941. Організація та діяльність Острозької академії

 942. Економіка природокористування

 943. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 944. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 945. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 946. Види ділових повідомлень

 947. Умовиводи

 948. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 949. Державне регулювання цін в Україні

 950. Охорона грунтів

 951. Українська діаспора

 952. План Маршала

 953. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 954. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 955. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 956. Культура та побут населення України

 957. Філософський аналіз суспільства

 958. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 959. Електроенергетика України

 960. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 961. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 962. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 963. Ціноутворення на промислові товари

 964. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 965. Метод управлінського обліку

 966. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 967. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 968. Індуїзм

 969. Економічне вчення А.Сміта

 970. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 971. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 972. Вексельний обіг в Україні

 973. Теплові машини

 974. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 975. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 976. Святий Миколай

 977. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 978. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 979. Страхування професійної відповідальності

 980. Основні джерела виробництва електричної енергії

 981. Мережа мереж "iнтернет"

 982. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 983. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 984. Органи зору і слуху

 985. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 986. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 987. Види умовиводів

 988. Державний бюджет України, доходи та видатки

 989. Текст як модель комунікативного акту

 990. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 991. Оперативне управління виробництвом

 992. Поняття і структура правосвідомості

 993. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 994. Система S. W. I. F. T.

 995. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 996. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 997. Сертифікація продукції

 998. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 999. Інтернет банкінг в Україні

 1000. Чистий продукт та його структура