На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 2. Версальсько-Вашингтонська система

 3. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 4. Витинанки

 5. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 6. Пагін, особливості його будови та функції

 7. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 8. Міжнародні економічні відносини

 9. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 10. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 11. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 12. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 13. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 14. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 15. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 16. Економічна думка стародавнього Сходу

 17. Нематеріальні ресурси

 18. Англійський класичний реалізм в літературі

 19. Класи організаційних структур управління виробництвом

 20. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 21. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 22. Виготовлення виробів з лози

 23. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 24. Державна служба та її особливості

 25. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 26. Суспільство і природа

 27. Основні фактори виробництва

 28. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 29. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 30. Терміни правничої лінгвістики

 31. Гіпотеза, її структура та види

 32. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 33. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 34. Кодування товарів

 35. Загальні умови укладання трудового договору

 36. Санація підприємств

 37. Причини виникнення держав

 38. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 39. Класифікація юридичних осіб

 40. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 41. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 42. Українські обереги, традиції і сучасність

 43. Філософія в Києво-Могилянській академії

 44. Сутність та фактори економічного зростання

 45. Непрямі податки в Україні

 46. Страхування життя

 47. Атестація робочого місця на підприємстві

 48. Теплові двигуни

 49. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 50. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 51. Сутність поняття економіка

 52. Організація митного контролю

 53. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 54. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 55. Сучасний екологічний стан України

 56. Фінансовий контроль

 57. Формування собівартості готової продукції

 58. Меркантилістська теорія

 59. Гроші в ринковій економіці

 60. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 61. Територіально-виробничі комплекси України

 62. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 63. Банки і банківська діяльність

 64. Конституція США та реальні права громадян

 65. Марксистська філософія

 66. Франчайзинг

 67. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 68. Видатні українські мовознавці різних періодів

 69. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 70. Сімейне право України. Усиновлення

 71. Структура місцевих бюджетів

 72. Дієслово

 73. Василь Симоненко. Життя та творчість

 74. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 75. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 76. Екологічні наслідки військових дій

 77. Центральний банк та його роль у національній економіці

 78. Фінансування охорони праці

 79. Права людини і громадянина

 80. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 81. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 82. Демографія в системі знань про народонаселення

 83. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 84. Держава у політичній системі

 85. Форма, структура і зміст балансу

 86. Виробництво і розподіл суспільних благ

 87. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 88. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 89. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 90. Свято осені

 91. Аспекти теорії тексту

 92. Головна книга

 93. Ідеал людини

 94. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 95. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 96. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 97. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 98. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 99. Професійна ідеологія соціального працівника

 100. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 101. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 102. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 103. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 104. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 105. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 106. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 107. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 108. Релігії Давнього Китаю

 109. Стратегія диверсифікації

 110. Голодомор 1932-1933рр.

 111. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 112. Сонячні та місячні затемнення

 113. Фонетичний мінімум

 114. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 115. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 116. Рицарський роман

 117. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 118. Експорт і імпорт

 119. Соціальні позабюджетні фонди

 120. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 121. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 122. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 123. Власні і загальні назви іменників

 124. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 125. Політична економія

 126. Риба і рибні продукти

 127. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 128. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 129. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 130. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 131. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 132. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 133. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 134. Норми і нормативи праці

 135. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 136. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 137. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 138. Поняття і завдання діловодства

 139. Документ. Його матеріальна основа

 140. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 141. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 142. Положення про відділ маркетингу

 143. Контроль в навчанні

 144. Грошово-кредитна політика НБУ

 145. Українська мова – наш скарб

 146. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 147. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 148. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 149. Класифікація природних ресурсів

 150. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 151. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 152. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 153. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 154. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 155. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 156. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 157. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 158. Рецепція римського права в Україні

 159. Менеджмент підприємства

 160. Модель економічної рівноваги

 161. Нормування праці

 162. Психоаналіз і неофрейдизм

 163. Місяць - супутник Землі

 164. Монополії

 165. Термодинаміка

 166. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 167. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 168. Мале підприємництво

 169. Генрік Ібсен (1828-1906)

 170. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 171. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 172. Ринкова система і організація підприємництва

 173. Розвиток української термінографії

 174. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 175. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 176. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 177. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 178. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 179. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 180. Ще раз про мову

 181. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 182. Оцінка ризиків

 183. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 184. Порядок укладення трудового договору

 185. Доба Відродження і мистецтво

 186. Аварії на АЕС

 187. Правові системи сучасності

 188. Порядок оформлення платіжної відомості

 189. Основи стандартизації та сертифікації

 190. Основні методи та інструменти державного регулювання

 191. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 192. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 193. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 194. Форми кредиту

 195. Народний одяг

 196. Міліція

 197. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 198. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 199. Друкарська справа на Україні

 200. Естафети з фізичного виховання

 201. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 202. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 203. Україна у міжнародних відносинах

 204. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 205. Політична система і державний устрій Болгарії

 206. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 207. Логіка Аристотеля

 208. Захист прав патентовласника в Україні

 209. Історія виникнення ЕОМ

 210. Відділ Голонасінні

 211. Писанка

 212. Особливості культури Стародавньої Індії

 213. Історія розвитку українського правопису

 214. Маркетингові дослідження

 215. Державні цільові фонди

 216. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 217. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 218. Облік зносу

 219. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 220. Роль хімії в житті суспільства

 221. Економіка України Франка

 222. Види документів

 223. Філософські аспекти сучасної культури

 224. Життя і творчість Шарля Бодлера

 225. Поняття та ознаки юридичної науки

 226. Релігієзнавство

 227. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 228. XIX сторіччя в історії світової культури

 229. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 230. Діяльність М.Грушевського

 231. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 232. Енергозберігаючі технології

 233. Методи організації виробничих процесів

 234. Мозок. Різновиди та будова

 235. Народна творчість

 236. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 237. Гроші та їх функції

 238. Хімічний комплекс України

 239. Екологічні фактори

 240. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 241. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 242. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 243. Статеве виховання

 244. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 245. Андрій Чайковський

 246. Створення ООН

 247. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 248. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 249. Продуктивність і ефективність праці

 250. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 251. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 252. Аналіз беззбитковості проекту

 253. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 254. Поділ праці

 255. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 256. Предмет трудового права

 257. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 258. Види грошей

 259. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 260. Тренінг як психопрофілактичний метод

 261. Північно-Східний соціально-економічний район України

 262. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 263. Технологія виробництва бензину

 264. Принципи класифікації системи моніторингу

 265. Економічна безпека України

 266. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 267. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 268. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 269. Суть і структура грошового обороту

 270. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 271. Господарство США

 272. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 273. Адміністративний процес

 274. Історія України на початку ХХ ст

 275. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 276. Інтуїція

 277. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 278. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 279. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 280. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 281. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 282. Товарне виробництво

 283. Стройова підготовка

 284. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 285. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 286. Форми безготівкових розрахунків

 287. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 288. Джордж Бернард Шоу

 289. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 290. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 291. Церковне християнство

 292. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 293. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 294. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 295. Правотворча діяльність держави

 296. Мотивація і оплата праці на п-ві

 297. Митна вартість товарів

 298. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 299. Особливості внутрішнього аудиту

 300. Страви з яєць та сиру

 301. Організація державної служби в Україні

 302. Міфологія Стародавнього Риму

 303. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 304. Дослідження ділової карєри менеджера

 305. Відчуття та діяльність

 306. Національна українська символіка

 307. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 308. Планети-гіганти

 309. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 310. Фінансова політика

 311. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 312. Позичковий процент

 313. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 314. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 315. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 316. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 317. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 318. Методи державного регулювання

 319. Оборотні фонди підприємства

 320. Грошово-кредитна система Німеччини

 321. Ящірки – загальна інформація

 322. Притча про старого i море

 323. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 324. Суть і функції грошей

 325. Генна інженерія

 326. Гетьманство Богдана Хмельницького

 327. Облік орендних операцій

 328. Конкуренція і монополія

 329. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 330. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 331. Організація валютного ринку України

 332. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 333. Еволюція концепції маркетингу

 334. Предмет фінансової науки

 335. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 336. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 337. Цивільна оборона

 338. Леонардо да Вінчі

 339. Економічна роль держави

 340. Складові авторитету викладача ВНЗ

 341. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 342. Економічна думка античного світу

 343. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 344. Відносини у трудовому праві

 345. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 346. Економіка праці

 347. Антична культура/Готичний стиль

 348. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 349. Економічні проблеми безробіття

 350. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 351. Сценарій „Свято птахів”

 352. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 353. Методологія наукового пізнання

 354. Сутність та функції ринку

 355. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 356. Економічна думка Середньовіччя

 357. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 358. Діалектика та її альтернативи

 359. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 360. Стилі сучасної української літературної мови

 361. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 362. Кредити в Україні

 363. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 364. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 365. Естетична основа німецького романтизму

 366. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 367. Атестація робочих місць за умовами праці

 368. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 369. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 370. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 371. Статистика чисельності, складу та руху населення

 372. Планування й аналіз чисельності працівників

 373. Американський романтизм 19 століття у літературі

 374. Стан навколишнього середовища в Україні

 375. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 376. Небезпеки природного та техногенного характеру

 377. Грошовий оборот і грошові потоки

 378. Загальна характеристика банківських операцій

 379. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 380. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 381. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 382. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 383. Грецький театр і література

 384. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 385. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 386. Кон’юнктура світових ринків

 387. Типи грошових систем

 388. Фінанси акціонерних товариств

 389. Неологізми

 390. Риторика Стародавнього Риму

 391. Державний фінансовий контроль

 392. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 393. Клас Ссавці

 394. Зміст і завдання БЖД

 395. Добровільне медичне страхування

 396. Особливості господарського комплексу України

 397. Комахи з повним перетворенням

 398. Соціальний комплекс України

 399. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 400. Товарне виробництво

 401. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 402. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 403. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 404. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 405. Властивості визначеного інтеграла

 406. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 407. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 408. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 409. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 410. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 411. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 412. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 413. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 414. Поняття та види товарів

 415. Торговельний капітал и торгівля

 416. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 417. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 418. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 419. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 420. Проблеми сільського господарства України

 421. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 422. Дієтотерапія цукрового діабету

 423. Форми інвестування

 424. Загальна характеристика господарських товариств

 425. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 426. Виникнення буржуазної держави. Англія

 427. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 428. Природоохоронні заходи

 429. Давня історія України

 430. Основні засади німецького романтизму

 431. Матеріально - сировинна стратегія

 432. Організація банківського кредитування

 433. Петро Сагайдачний

 434. Крадіжка

 435. Епоха Відродження

 436. Мультиплікатор інвестицій

 437. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 438. Поняття релігії

 439. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 440. Договори

 441. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 442. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 443. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 444. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 445. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 446. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 447. Планування собівартості продукції

 448. ПРП та РПС Чернігівської області

 449. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 450. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 451. Ранкова гігієнічна гімнастика

 452. Австралія. Опис материка

 453. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 454. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 455. Адміністративно правові норми

 456. Банківський маркетинг

 457. Євразія. Опис материка

 458. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 459. Облік прибутку і його використання

 460. Грошові реформи

 461. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 462. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 463. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 464. Поняття, форми та види зайнятості

 465. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 466. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 467. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 468. Особливості формування статутних фондів підприємств

 469. Багатство української мови

 470. Французький романтизм 19 століття у літературі

 471. Держава скіфів

 472. Документи по особовому складу

 473. Африка. Опис материка

 474. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 475. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 476. Професійне педагогічне спілкування

 477. Історія України

 478. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 479. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 480. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 481. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 482. Службові листи

 483. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 484. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 485. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 486. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 487. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 488. Будівельні суміші в Україні

 489. Транспортний комлекс України

 490. Древній Рим

 491. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 492. Державний лад Афін

 493. Словниковий склад англійської мови

 494. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 495. Теорія культури як наука

 496. Облік грошових засобів

 497. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 498. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 499. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 500. Функції ринку та форми їх реалізації

 501. Підприємства колективної власності

 502. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 503. Лісостеп України

 504. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 505. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 506. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 507. Субєкти адміністративного права

 508. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 509. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 510. Собівартість прибутку і рентабельність

 511. Генетичний код та його властивості

 512. Поняття цивільного правовідношення

 513. Держава і право ЗУНР

 514. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 515. Неокласична теорія

 516. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 517. Українська вишивка. Рушники

 518. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 519. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 520. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 521. Дія нормативно-правового акта в часі

 522. Поняття кредитної системи

 523. Початок Великої Вітчизняної війни

 524. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 525. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 526. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 527. Поняття природного середовища

 528. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 529. Світова економіка

 530. Ліцензування підприємницької діяльності

 531. Дмитро Васильович Павличко

 532. Завдання Цивільної оборони України

 533. Ренесансне мистецтво України

 534. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 535. Україна в умовах десталінізації

 536. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 537. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 538. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 539. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 540. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 541. Валютні операції. Котирування валют

 542. Україна і ООН

 543. Мікроекономіка. Шпори 2

 544. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 545. Грошова маса

 546. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 547. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 548. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 549. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 550. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 551. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 552. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 553. Поняття грошової системи та її елементи

 554. Шануй батька й неньку

 555. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 556. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 557. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 558. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 559. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 560. Конспект уроку з біології у 9 класі

 561. Речове право

 562. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 563. Персонал п-ва і продуктивність праці

 564. Теоретичні основи мотивації

 565. Індія

 566. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 567. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 568. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 569. Якість продукції

 570. Хімія і екологія

 571. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 572. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 573. Інвестиції, їх види і характеристика

 574. Природні передумови РПС

 575. Проблеми сучасної світової економіки

 576. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 577. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 578. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 579. Китай. Економіко-географічна характеристика

 580. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 581. Місцеві органи самоврядування

 582. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 583. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 584. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 585. Буття

 586. Мова творів Григорія Сковороди

 587. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 588. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 589. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 590. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 591. Математики України

 592. Культурологія

 593. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 594. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 595. Понятта про неткані текстильні матеріали

 596. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 597. Природа макроекономічної рівноваги

 598. Свинець (Плюмбум)

 599. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 600. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 601. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 602. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 603. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 604. Виробництво і виробничі системи

 605. Моделі олігополії

 606. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 607. Бізнес планування

 608. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 609. Сімейні відносини

 610. Гіпотези походження Всесвіту

 611. Грунтознaвство

 612. Сутність і походження релігії

 613. Типи алгоритмів

 614. Морський транспорт світу

 615. Створення і розвиток грошової системи України

 616. Молодий Шевченко

 617. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 618. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 619. Ілюзії і дійсність

 620. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 621. Біблія – священна книга християн

 622. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 623. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 624. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 625. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 626. Дихання

 627. Інфляційні процеси в Україні

 628. Походження птахів

 629. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 630. Автомат Калашникова

 631. Військова присяга та військова символіка України

 632. Особливості проведення нарад

 633. Жанри кінематографу

 634. Система трудового права і система трудового законодавства

 635. Планування й аналіз заробітної плати

 636. Податкове регулювання

 637. Декоративне панно (макраме)

 638. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 639. Економічна суть ринку праці

 640. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 641. Поняття логістики, сутність і значення

 642. Закони Баррі Коммонера

 643. Своєрідність творів Альбера Камю

 644. Фінансова система держави

 645. Другий закон термодинаміки та його значення

 646. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 647. Вишивка на Поділлі

 648. Закон єдності та боротьби протилежностей

 649. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 650. Порядок відкриття рахунків у банках

 651. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 652. Атмосфера

 653. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 654. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 655. Музика

 656. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 657. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 658. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 659. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 660. Теорія походження життя на Землі

 661. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 662. Особистісно орієнтовне навчання

 663. Кров і система кровообігу

 664. Укриття населення в захисних спорудах

 665. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 666. Установчі документи підприємства

 667. Ціна, її види та структура

 668. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 669. Сутність та методи калькулювання

 670. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 671. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 672. Оноре де Бальзак і Україна

 673. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 674. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 675. Державне мито

 676. Індикативне планування

 677. Увага. Види, порушення

 678. Діаспора

 679. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 680. Формування місцевих бюджетів України

 681. Віктор Гюго – французький романтик

 682. Обдарованість – як проблема в психології

 683. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 684. Ткацтво в Україні

 685. Дотримання правил хімічної безпеки

 686. Поняття основних структур даних

 687. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 688. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 689. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 690. Велика французька буржуазна революція

 691. Соціальні спільноти та їх природа

 692. Поняття, сутність та походження держави

 693. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 694. Майнове оподаткування

 695. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 696. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 697. Заповідники України

 698. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 699. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 700. Логічна структура понять

 701. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 702. Поняття про біологію

 703. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 704. Українські звичаї та обряди українського народу

 705. Електронна пошта

 706. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 707. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 708. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 709. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 710. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 711. Перекладацькі відповідності

 712. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 713. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 714. Біографія Артура Конан Дойла

 715. Методи перевірки фінансової звітності

 716. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 717. Посередники

 718. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 719. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 720. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 721. Історія хімії

 722. Перцептивна сторона спілкування

 723. Правовий статус господарських товариств

 724. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 725. Основні фактори ціноутворення

 726. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 727. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 728. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 729. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 730. Безпека дорожнього руху

 731. Богдан Хмельницький

 732. Демографічна ситуація в Україні

 733. Естетичне виховання

 734. Загальні правила сервірування столів

 735. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 736. Тіньова економіка України та світу

 737. Права та обовязки вартового

 738. Класифікація держав за їхньою формою

 739. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 740. Системи масової комунікації

 741. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 742. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 743. Конституція України

 744. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 745. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 746. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 747. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 748. Історія розвитку системи одиниць величин

 749. Математика - відкриття впродовж століть

 750. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 751. Загальний огляд країн Центральної Європи

 752. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 753. Грошово-кредитна політика центрального банку

 754. Політичні доктрини античності

 755. Господарство України другої половини XIX ст.

 756. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 757. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 758. Емпатія і комунікація

 759. Державне програмно-цільове планування

 760. Традиції народної матеріальної культури

 761. Аналіз чутливості

 762. Споживання, заощадження та інвестиції

 763. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 764. Розрахункові документи в банківських установах

 765. Естетична основа німецького романтизму

 766. Родина Вовчі

 767. Німеччина

 768. Фінансові ресурси підприємств

 769. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 770. Документообіг

 771. Економічний ринок

 772. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 773. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 774. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 775. Охорона водних ресурсів

 776. Комерційний кредит

 777. Життя та творчість Степана Васильченка

 778. Валютний курс і курсова політика

 779. Натовп, його особливості

 780. Характеристика

 781. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 782. Налогова політика України

 783. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 784. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 785. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 786. Хімія та екологія

 787. Військова присяга

 788. Навчання орфографії в сучасних умовах

 789. Фіскальна політика в Україні

 790. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 791. Шляхи зниження собіварстості

 792. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 793. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 794. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 795. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 796. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 797. Методи інтегрування

 798. Табличний процесор MS Excel

 799. Банківський менеджмент

 800. Показники торгового асортименту

 801. Механізм створення бізнесу

 802. Функції релігії

 803. Попит на гроші

 804. Інформація та інформатика

 805. Аналіз виробничого травматизму

 806. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 807. Прибуткове оподаткування громадян

 808. Урок з англійської мови Подорож

 809. Управління

 810. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 811. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 812. Канада. Економіко-географічна характеристика

 813. Розвиток української мови в українській діаспорі

 814. Облік касових операцій в журналі№1

 815. Історія української державності

 816. Українська діаспора

 817. Міжнародний рух капіталів

 818. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 819. Емоції. Природа емоцій

 820. Пропозиція грошей

 821. Звіт з технічної практики

 822. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 823. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 824. Організація транспортного і складського господарства

 825. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 826. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 827. Спогади про Івана Франка

 828. Поняття про класифікацію ґрунтів

 829. Квітковий годинник Карла Ліннея

 830. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 831. Електрони та їх роль в електричному струмі

 832. Бароко

 833. Сонце - найближча зоря

 834. Споживання води

 835. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 836. Управління агрострахуванням

 837. Україна та Китай

 838. Проблеми безробіття в Україні

 839. Цикли ділової активності

 840. Транснаціональні банки

 841. Фінансовий план

 842. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 843. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 844. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 845. Генріх Гейне

 846. Загальні правила оформлення службових документів

 847. Основні моменти протоколу

 848. Воля та вольові акти людини

 849. Розвиток політекономії в Україні

 850. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 851. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 852. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 853. Моральне виховання дітей

 854. Забруднення вод світового океану

 855. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 856. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 857. Ділові папери

 858. Життєвий і творчий шлях Байрона

 859. Фінансова система Японії

 860. Теорії індустріального суспілства

 861. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 862. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 863. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 864. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 865. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 866. Поняття “інформація” у різних науках

 867. Ораторство Демосфена

 868. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 869. Фази суспільного виробництва

 870. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 871. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 872. Фінанси як економічна категорія

 873. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 874. Україна та Європейський Союз

 875. Американський неолібералізм. Монетаризм

 876. Художній розпис тканин

 877. Сутність інфраструктури товарного ринку

 878. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 879. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 880. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 881. Материки світу

 882. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 883. Загальні положення про інтернет

 884. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 885. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 886. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 887. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 888. Економічна система соціалізму

 889. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 890. Фауна Кримських Гір

 891. Банківська система Україні в ринковій економіці

 892. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 893. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 894. Необережність як форма вини

 895. Вексель в платіжному обороті

 896. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 897. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 898. Сім’я і родинна обрядовість

 899. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 900. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 901. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 902. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 903. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 904. Економіка природокористування

 905. Тихий океан

 906. Політична реклама та її особливості

 907. Політика, як мистецтво

 908. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 909. Мета та завдання державного регулювання цін

 910. Біоритми

 911. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 912. Конституційний Суд України

 913. Довгі хвилі в економіці

 914. Види ділових повідомлень

 915. Умовиводи

 916. Охорона грунтів

 917. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 918. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 919. Суспільно-економічна формація

 920. Транспортний комплекс світу

 921. План Маршала

 922. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 923. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 924. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 925. Державне регулювання цін в Україні

 926. Культура та побут населення України

 927. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 928. Індуїзм

 929. Ціноутворення на промислові товари

 930. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 931. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 932. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 933. Законодавство України про військову службу

 934. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 935. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 936. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 937. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 938. Економічне вчення А.Сміта

 939. Філософський аналіз суспільства

 940. Електроенергетика України

 941. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 942. Українська діаспора

 943. Фашизм та його різновиди

 944. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 945. Мережа мереж "iнтернет"

 946. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 947. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 948. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 949. Чи кожна людина може стати видатною?

 950. Державний бюджет України, доходи та видатки

 951. Вексельний обіг в Україні

 952. Поняття і структура правосвідомості

 953. Святий Миколай

 954. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 955. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 956. Сертифікація продукції

 957. Текст як модель комунікативного акту

 958. Поняття та сутність Конституції

 959. Метод управлінського обліку

 960. Система S. W. I. F. T.

 961. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 962. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 963. Організація та діяльність Острозької академії

 964. Валютні відносини та валютні системи

 965. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 966. Фінанси України

 967. Трудові колективи та їх правовий статус

 968. Страхування професійної відповідальності

 969. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 970. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 971. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 972. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 973. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 974. Види умовиводів

 975. Українська культура в 17 столітті

 976. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 977. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 978. Оперативне управління виробництвом

 979. Особливості використання іменників

 980. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 981. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 982. Економічний аналіз діяльності банку

 983. Бандитизм

 984. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 985. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 986. Історичні кроки розвитку хімії

 987. Економічний аналіз

 988. Фонетичні закони мови і правила правопису

 989. Іван Богун - козацький полководець

 990. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 991. Національний ринок та його агрегати

 992. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 993. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 994. Похідна функції

 995. Документи і документування

 996. Податкове планування на підприємстві

 997. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 998. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 999. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 1000. Індустріалізація у розвинутих країнах світу