1вин украина

На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Пагін, особливості його будови та функції

 2. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 3. Ящірки – загальна інформація

 4. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 5. Класифікація юридичних осіб

 6. Аналіз чистого прибутку

 7. Французький класичний реалізм в літературі

 8. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 9. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 10. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 11. Сутність і завдання організації праці

 12. Інтеграція України у світове господарство

 13. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 14. Бджоли та продукти бджільництва

 15. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 16. Витинанки

 17. Міжнародні економічні відносини

 18. Фінансова політика, сутність податкової системи

 19. Вартість цінних паперів, її визначення

 20. Банківська система

 21. Англійський романтизм

 22. Економічна думка стародавнього Сходу

 23. Непрямі податки в Україні

 24. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 25. Меркантилістська теорія

 26. Економічна природа та значення ПДВ

 27. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 28. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 29. Ідеал людини

 30. Екологічні наслідки військових дій

 31. Основи теорії виникнення держави і права

 32. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 33. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 34. Андрій Чайковський

 35. Головна книга

 36. Терміни правничої лінгвістики

 37. Суспільство і природа

 38. Класи організаційних структур управління виробництвом

 39. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 40. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 41. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 42. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 43. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 44. Нематеріальні ресурси

 45. Філософія в Києво-Могилянській академії

 46. Кодування товарів

 47. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 48. Англійський класичний реалізм в літературі

 49. Стратегія диверсифікації

 50. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 51. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 52. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 53. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 54. Основні фактори виробництва

 55. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 56. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 57. Державна служба та її особливості

 58. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 59. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 60. Причини виникнення держав

 61. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 62. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 63. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 64. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 65. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 66. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 67. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 68. Василь Симоненко. Життя та творчість

 69. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 70. Санація підприємств

 71. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 72. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 73. Сутність та фактори економічного зростання

 74. Територіально-виробничі комплекси України

 75. Українські обереги, традиції і сучасність

 76. Сучасний екологічний стан України

 77. Організація митного контролю

 78. Гроші в ринковій економіці

 79. Структура місцевих бюджетів

 80. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 81. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 82. Атестація робочого місця на підприємстві

 83. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 84. Страхування життя

 85. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 86. Сутність поняття економіка

 87. Класифікація природних ресурсів

 88. Формування собівартості готової продукції

 89. Центральний банк та його роль у національній економіці

 90. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 91. Риба і рибні продукти

 92. Сонячні та місячні затемнення

 93. Франчайзинг

 94. Конституція США та реальні права громадян

 95. Характерні риси імпресіонізму

 96. Фінансовий контроль

 97. Марксистська філософія

 98. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 99. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 100. Банки і банківська діяльність

 101. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 102. Сімейне право України. Усиновлення

 103. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 104. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 105. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 106. Фінансування охорони праці

 107. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 108. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 109. Виробництво і розподіл суспільних благ

 110. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 111. Рицарський роман

 112. Демографія в системі знань про народонаселення

 113. Дієслово

 114. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 115. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 116. Власні і загальні назви іменників

 117. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 118. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 119. Форма, структура і зміст балансу

 120. Релігії Давнього Китаю

 121. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 122. Права людини і громадянина

 123. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 124. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 125. Положення про відділ маркетингу

 126. Держава у політичній системі

 127. Генрік Ібсен (1828-1906)

 128. Свято осені

 129. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 130. Аспекти теорії тексту

 131. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 132. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 133. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 134. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 135. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 136. Рецепція римського права в Україні

 137. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 138. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 139. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 140. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 141. Експорт і імпорт

 142. Соціальні позабюджетні фонди

 143. Модель економічної рівноваги

 144. Професійна ідеологія соціального працівника

 145. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 146. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 147. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 148. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 149. Автомат Калашникова

 150. Голодомор 1932-1933рр.

 151. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 152. Політична економія

 153. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 154. Мале підприємництво

 155. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 156. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 157. Контроль в навчанні

 158. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 159. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 160. Норми і нормативи праці

 161. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 162. Документ. Його матеріальна основа

 163. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 164. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 165. Особливості культури Стародавньої Індії

 166. Місяць - супутник Землі

 167. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 168. Українська мова – наш скарб

 169. Економіка України Франка

 170. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 171. Термодинаміка

 172. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 173. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 174. Психоаналіз і неофрейдизм

 175. Грошово-кредитна політика НБУ

 176. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 177. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 178. Ще раз про мову

 179. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 180. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 181. Історія виникнення ЕОМ

 182. Розвиток української термінографії

 183. Аварії на АЕС

 184. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 185. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 186. Менеджмент підприємства

 187. Нормування праці

 188. Ринкова система і організація підприємництва

 189. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 190. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 191. Монополії

 192. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 193. Доба Відродження і мистецтво

 194. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 195. Правові системи сучасності

 196. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 197. Оцінка ризиків

 198. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 199. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 200. Політична система і державний устрій Болгарії

 201. Порядок оформлення платіжної відомості

 202. Основи стандартизації та сертифікації

 203. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 204. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 205. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 206. Основні методи та інструменти державного регулювання

 207. Порядок укладення трудового договору

 208. Друкарська справа на Україні

 209. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 210. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 211. Мікроекономіка. Шпори 2

 212. Форми кредиту

 213. Технологія виробництва бензину

 214. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 215. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 216. Народний одяг

 217. Народна творчість

 218. Міліція

 219. Відділ Голонасінні

 220. Історія розвитку українського правопису

 221. Захист прав патентовласника в Україні

 222. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 223. Логіка Аристотеля

 224. Господарство США

 225. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 226. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 227. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 228. Україна у міжнародних відносинах

 229. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 230. Діяльність М.Грушевського

 231. Страви з яєць та сиру

 232. Писанка

 233. Життя і творчість Шарля Бодлера

 234. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 235. Методи організації виробничих процесів

 236. Державні цільові фонди

 237. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 238. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 239. Організація державної служби в Україні

 240. Маркетингові дослідження

 241. Поняття та ознаки юридичної науки

 242. Види документів

 243. Облік зносу

 244. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 245. Роль хімії в житті суспільства

 246. Філософські аспекти сучасної культури

 247. Енергозберігаючі технології

 248. Принципи класифікації системи моніторингу

 249. Релігієзнавство

 250. Джордж Бернард Шоу

 251. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 252. Основні засади німецького романтизму

 253. XIX сторіччя в історії світової культури

 254. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 255. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 256. Екологічні фактори

 257. Ранкова гігієнічна гімнастика

 258. Державний лад Афін

 259. Хімічний комплекс України

 260. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 261. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 262. Мозок. Різновиди та будова

 263. Стройова підготовка

 264. Гроші та їх функції

 265. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 266. Позичковий процент

 267. Статеве виховання

 268. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 269. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 270. Продуктивність і ефективність праці

 271. Історія України на початку ХХ ст

 272. Предмет трудового права

 273. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 274. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 275. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 276. Види грошей

 277. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 278. Створення ООН

 279. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 280. Поділ праці

 281. Аналіз беззбитковості проекту

 282. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 283. Північно-Східний соціально-економічний район України

 284. Тренінг як психопрофілактичний метод

 285. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 286. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 287. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 288. Планети-гіганти

 289. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 290. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 291. Складові авторитету викладача ВНЗ

 292. Правотворча діяльність держави

 293. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 294. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 295. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 296. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 297. Економічна безпека України

 298. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 299. Суть і структура грошового обороту

 300. Товарне виробництво

 301. Міфологія Стародавнього Риму

 302. Дослідження ділової карєри менеджера

 303. Інтуїція

 304. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 305. Гетьманство Богдана Хмельницького

 306. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 307. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 308. Адміністративний процес

 309. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 310. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 311. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 312. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 313. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 314. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 315. Форми безготівкових розрахунків

 316. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 317. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 318. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 319. Генна інженерія

 320. Властивості визначеного інтеграла

 321. Грецький театр і література

 322. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 323. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 324. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 325. Американський романтизм 19 століття у літературі

 326. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 327. Церковне християнство

 328. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 329. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 330. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 331. Митна вартість товарів

 332. Притча про старого i море

 333. Мотивація і оплата праці на п-ві

 334. Відчуття та діяльність

 335. Україна – космічна держава

 336. Статистика чисельності, складу та руху населення

 337. Фінансова політика

 338. Економічні проблеми безробіття

 339. Особливості внутрішнього аудиту

 340. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 341. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 342. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 343. Сценарій „Свято птахів”

 344. Оборотні фонди підприємства

 345. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 346. Національна українська символіка

 347. Грошово-кредитна система Німеччини

 348. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 349. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 350. Естетична основа німецького романтизму

 351. Методи державного регулювання

 352. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 353. Відносини у трудовому праві

 354. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 355. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 356. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 357. Суть і функції грошей

 358. Організація валютного ринку України

 359. Еволюція концепції маркетингу

 360. Стан навколишнього середовища в Україні

 361. Облік орендних операцій

 362. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 363. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 364. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 365. Атестація робочих місць за умовами праці

 366. Конкуренція і монополія

 367. Предмет фінансової науки

 368. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 369. Цивільна оборона

 370. Леонардо да Вінчі

 371. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 372. Генетичний код та його властивості

 373. Методологія наукового пізнання

 374. Економічна роль держави

 375. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 376. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 377. Риторика Стародавнього Риму

 378. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 379. Економічна думка античного світу

 380. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 381. Антична культура/Готичний стиль

 382. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 383. Економіка праці

 384. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 385. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 386. Загальна характеристика господарських товариств

 387. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 388. Сутність та функції ринку

 389. Кон’юнктура світових ринків

 390. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 391. Діалектика та її альтернативи

 392. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 393. Клас Ссавці

 394. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 395. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 396. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 397. Кредити в Україні

 398. Економічна думка Середньовіччя

 399. Стилі сучасної української літературної мови

 400. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 401. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 402. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 403. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 404. Небезпеки природного та техногенного характеру

 405. Держава скіфів

 406. Планування й аналіз чисельності працівників

 407. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 408. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 409. Державний фінансовий контроль

 410. Грошовий оборот і грошові потоки

 411. Загальна характеристика банківських операцій

 412. Фінанси акціонерних товариств

 413. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 414. Типи грошових систем

 415. Неологізми

 416. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 417. Соціальний комплекс України

 418. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 419. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 420. Словниковий склад англійської мови

 421. Зміст і завдання БЖД

 422. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 423. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 424. Особливості господарського комплексу України

 425. Крадіжка

 426. Євразія. Опис материка

 427. Проблеми сільського господарства України

 428. Комахи з повним перетворенням

 429. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 430. Добровільне медичне страхування

 431. Торговельний капітал и торгівля

 432. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 433. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 434. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 435. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 436. Виникнення буржуазної держави. Англія

 437. Товарне виробництво

 438. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 439. Поняття та види товарів

 440. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 441. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 442. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 443. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 444. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 445. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 446. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 447. ПРП та РПС Чернігівської області

 448. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 449. Матеріально - сировинна стратегія

 450. Організація банківського кредитування

 451. Природоохоронні заходи

 452. Форми інвестування

 453. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 454. Мультиплікатор інвестицій

 455. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 456. Дієтотерапія цукрового діабету

 457. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 458. Давня історія України

 459. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 460. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 461. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 462. Австралія. Опис материка

 463. Петро Сагайдачний

 464. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 465. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 466. Підприємства колективної власності

 467. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 468. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 469. Адміністративно правові норми

 470. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 471. Облік прибутку і його використання

 472. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 473. Планування собівартості продукції

 474. Епоха Відродження

 475. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 476. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 477. Поняття релігії

 478. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 479. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 480. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 481. Договори

 482. Французький романтизм 19 століття у літературі

 483. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 484. Дмитро Васильович Павличко

 485. Африка. Опис материка

 486. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 487. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 488. Службові листи

 489. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 490. Неокласична теорія

 491. Банківський маркетинг

 492. Грошові реформи

 493. Субєкти адміністративного права

 494. Професійне педагогічне спілкування

 495. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 496. Поняття цивільного правовідношення

 497. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 498. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 499. Поняття, форми та види зайнятості

 500. Оноре де Бальзак і Україна

 501. Лісостеп України

 502. Багатство української мови

 503. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 504. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 505. Особливості формування статутних фондів підприємств

 506. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 507. Держава і право ЗУНР

 508. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 509. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 510. Документи по особовому складу

 511. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 512. Транспортний комлекс України

 513. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 514. Будівельні суміші в Україні

 515. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 516. Історія України

 517. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 518. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 519. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 520. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 521. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 522. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 523. Морський транспорт світу

 524. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 525. Гіпотези походження Всесвіту

 526. Завдання Цивільної оборони України

 527. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 528. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 529. Проблеми сучасної світової економіки

 530. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 531. Древній Рим

 532. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 533. Облік грошових засобів

 534. Теорія культури як наука

 535. Свинець (Плюмбум)

 536. Поняття природного середовища

 537. Функції ринку та форми їх реалізації

 538. Собівартість прибутку і рентабельність

 539. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 540. Китай. Економіко-географічна характеристика

 541. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 542. Своєрідність творів Альбера Камю

 543. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 544. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 545. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 546. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 547. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 548. Україна в умовах десталінізації

 549. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 550. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 551. Дія нормативно-правового акта в часі

 552. Ренесансне мистецтво України

 553. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 554. Поняття кредитної системи

 555. Світова економіка

 556. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 557. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 558. Речове право

 559. Початок Великої Вітчизняної війни

 560. Українська вишивка. Рушники

 561. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 562. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 563. Математики України

 564. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 565. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 566. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 567. Ліцензування підприємницької діяльності

 568. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 569. Понятта про неткані текстильні матеріали

 570. Мова творів Григорія Сковороди

 571. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 572. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 573. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 574. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 575. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 576. Жанри кінематографу

 577. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 578. Типи алгоритмів

 579. Індія

 580. Шануй батька й неньку

 581. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 582. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 583. Валютні операції. Котирування валют

 584. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 585. Україна і ООН

 586. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 587. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 588. Грошова маса

 589. Класифікація держав за їхньою формою

 590. Права та обовязки вартового

 591. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 592. Теоретичні основи мотивації

 593. Поняття грошової системи та її елементи

 594. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 595. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 596. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 597. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 598. Перекладацькі відповідності

 599. Якість продукції

 600. Персонал п-ва і продуктивність праці

 601. Конспект уроку з біології у 9 класі

 602. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 603. Хімія і екологія

 604. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 605. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 606. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 607. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 608. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 609. Моделі олігополії

 610. Інвестиції, їх види і характеристика

 611. Природні передумови РПС

 612. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 613. Культурологія

 614. Виробництво і виробничі системи

 615. Закони Баррі Коммонера

 616. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 617. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 618. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 619. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 620. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 621. Буття

 622. Місцеві органи самоврядування

 623. Ілюзії і дійсність

 624. Поняття основних структур даних

 625. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 626. Декоративне панно (макраме)

 627. Історія розвитку системи одиниць величин

 628. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 629. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 630. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 631. Природа макроекономічної рівноваги

 632. Походження птахів

 633. Укриття населення в захисних спорудах

 634. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 635. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 636. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 637. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 638. Сутність і походження релігії

 639. Грунтознaвство

 640. Військова присяга та військова символіка України

 641. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 642. Період трьох літ

 643. Особливості проведення нарад

 644. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 645. Біблія – священна книга християн

 646. Сімейні відносини

 647. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 648. Закон єдності та боротьби протилежностей

 649. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 650. Бізнес планування

 651. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 652. Молодий Шевченко

 653. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 654. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 655. Створення і розвиток грошової системи України

 656. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 657. Дихання

 658. Другий закон термодинаміки та його значення

 659. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 660. Інфляційні процеси в Україні

 661. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 662. Вишивка на Поділлі

 663. Теорія походження життя на Землі

 664. Електронна пошта

 665. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 666. Податкове регулювання

 667. Поняття логістики, сутність і значення

 668. Дотримання правил хімічної безпеки

 669. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 670. Система трудового права і система трудового законодавства

 671. Планування й аналіз заробітної плати

 672. Економічна суть ринку праці

 673. Фінансова система держави

 674. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 675. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 676. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 677. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 678. Порядок відкриття рахунків у банках

 679. Ціна, її види та структура

 680. Майнове оподаткування

 681. Атмосфера

 682. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 683. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 684. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 685. Показники торгового асортименту

 686. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 687. Кров і система кровообігу

 688. Музика

 689. Увага. Види, порушення

 690. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 691. Індикативне планування

 692. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 693. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 694. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 695. Поняття, сутність та походження держави

 696. Особистісно орієнтовне навчання

 697. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 698. Віктор Гюго – французький романтик

 699. Заповідники України

 700. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 701. Установчі документи підприємства

 702. Перцептивна сторона спілкування

 703. Логічна структура понять

 704. Сутність та методи калькулювання

 705. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 706. Діаспора

 707. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 708. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 709. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 710. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 711. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 712. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 713. Історичні кроки розвитку хімії

 714. Державне мито

 715. Велика французька буржуазна революція

 716. Ткацтво в Україні

 717. Формування місцевих бюджетів України

 718. Обдарованість – як проблема в психології

 719. Соціальні спільноти та їх природа

 720. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 721. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 722. Біографія Артура Конан Дойла

 723. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 724. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 725. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 726. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 727. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 728. Поняття про біологію

 729. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 730. Історія хімії

 731. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 732. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 733. Родина Вовчі

 734. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 735. Правовий статус господарських товариств

 736. Тіньова економіка України та світу

 737. Українські звичаї та обряди українського народу

 738. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 739. Квітковий годинник Карла Ліннея

 740. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 741. Естетична основа німецького романтизму

 742. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 743. Авторське право в мережі Інтернет

 744. Посередники

 745. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 746. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 747. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 748. Методи перевірки фінансової звітності

 749. Загальні правила сервірування столів

 750. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 751. Естетичне виховання

 752. Транснаціональні банки

 753. Основні фактори ціноутворення

 754. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 755. Конституція України

 756. Споживання, заощадження та інвестиції

 757. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 758. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 759. Демографічна ситуація в Україні

 760. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 761. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 762. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 763. Безпека дорожнього руху

 764. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 765. Грошово-кредитна політика центрального банку

 766. Фауна Кримських Гір

 767. Господарство України другої половини XIX ст.

 768. Богдан Хмельницький

 769. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 770. Загальний огляд країн Центральної Європи

 771. Аналіз чутливості

 772. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 773. Фіскальна політика в Україні

 774. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 775. Системи масової комунікації

 776. Електрони та їх роль в електричному струмі

 777. Політичні доктрини античності

 778. Необережність як форма вини

 779. Охорона водних ресурсів

 780. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 781. Емпатія і комунікація

 782. Математика - відкриття впродовж століть

 783. Державне програмно-цільове планування

 784. Методи інтегрування

 785. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 786. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 787. Розрахункові документи в банківських установах

 788. Фінансова система Японії

 789. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 790. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 791. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 792. Організація транспортного і складського господарства

 793. Навчання орфографії в сучасних умовах

 794. Традиції народної матеріальної культури

 795. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 796. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 797. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 798. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 799. Економічний ринок

 800. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 801. Банківський менеджмент

 802. Німеччина

 803. Фінансові ресурси підприємств

 804. Механізм створення бізнесу

 805. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 806. Документообіг

 807. Натовп, його особливості

 808. Комерційний кредит

 809. Військова присяга

 810. Життя та творчість Степана Васильченка

 811. Налогова політика України

 812. Валютний курс і курсова політика

 813. Планети земної групи

 814. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 815. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 816. Канада. Економіко-географічна характеристика

 817. Характеристика

 818. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 819. Попит на гроші

 820. Фінансовий план

 821. Інформація та інформатика

 822. Хімія та екологія

 823. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 824. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 825. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 826. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 827. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 828. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 829. Табличний процесор MS Excel

 830. Прибуткове оподаткування громадян

 831. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 832. Урок з англійської мови Подорож

 833. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 834. Емоції. Природа емоцій

 835. Шляхи зниження собіварстості

 836. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 837. Розвиток української мови в українській діаспорі

 838. Звіт з технічної практики

 839. Україна та Китай

 840. Поняття про класифікацію ґрунтів

 841. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 842. Спогади про Івана Франка

 843. Управління

 844. Міжнародний рух капіталів

 845. Функції релігії

 846. Цикли ділової активності

 847. Аналіз виробничого травматизму

 848. Історія української державності

 849. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 850. Художній розпис тканин

 851. Споживання води

 852. Творчість Леонардо да Вінчі

 853. Облік касових операцій в журналі№1

 854. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 855. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 856. Фази суспільного виробництва

 857. Українська діаспора

 858. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 859. Пропозиція грошей

 860. Загальні правила оформлення службових документів

 861. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 862. Фінанси як економічна категорія

 863. Ораторство Демосфена

 864. Сонце - найближча зоря

 865. Воля та вольові акти людини

 866. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 867. Проблеми безробіття в Україні

 868. Управління агрострахуванням

 869. Бароко

 870. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 871. Чи кожна людина може стати видатною?

 872. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 873. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 874. Основні моменти протоколу

 875. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 876. Хімічні елементи в продуктах харчування

 877. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 878. Розвиток політекономії в Україні

 879. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 880. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 881. Сім’я і родинна обрядовість

 882. Генріх Гейне

 883. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 884. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 885. Сутність інфраструктури товарного ринку

 886. Господарство Запорозької Січі

 887. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 888. Мета та завдання державного регулювання цін

 889. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 890. Законодавство України про військову службу

 891. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 892. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 893. Теорії індустріального суспілства

 894. Забруднення вод світового океану

 895. Винайдення радіо О.С. Поповим

 896. Моральне виховання дітей

 897. Поняття “інформація” у різних науках

 898. Іван Богун - козацький полководець

 899. Поняття та сутність Конституції

 900. Життєвий і творчий шлях Байрона

 901. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 902. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 903. Ділові папери

 904. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 905. Політика, як мистецтво

 906. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 907. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 908. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 909. Особливості використання іменників

 910. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 911. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 912. Американський неолібералізм. Монетаризм

 913. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 914. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 915. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 916. Економічна система соціалізму

 917. Загальні положення про інтернет

 918. Материки світу

 919. Україна та Європейський Союз

 920. Політична реклама та її особливості

 921. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 922. Фашизм та його різновиди

 923. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 924. Банківська система Україні в ринковій економіці

 925. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 926. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 927. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 928. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 929. Документи і документування

 930. Довгі хвилі в економіці

 931. Вексель в платіжному обороті

 932. Конституційний Суд України

 933. Суспільно-економічна формація

 934. Транспортний комплекс світу

 935. Тихий океан

 936. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 937. Біоритми

 938. Марш і похідна охорона

 939. Ведучі мости автомобіля

 940. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 941. Організація та діяльність Острозької академії

 942. Економіка природокористування

 943. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 944. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 945. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 946. Види ділових повідомлень

 947. Умовиводи

 948. Державне регулювання цін в Україні

 949. Охорона грунтів

 950. Українська діаспора

 951. План Маршала

 952. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 953. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 954. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 955. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 956. Культура та побут населення України

 957. Філософський аналіз суспільства

 958. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 959. Електроенергетика України

 960. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 961. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 962. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 963. Ціноутворення на промислові товари

 964. Метод управлінського обліку

 965. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 966. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 967. Індуїзм

 968. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 969. Економічне вчення А.Сміта

 970. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 971. Вексельний обіг в Україні

 972. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 973. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 974. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 975. Святий Миколай

 976. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 977. Страхування професійної відповідальності

 978. Основні джерела виробництва електричної енергії

 979. Мережа мереж "iнтернет"

 980. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 981. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 982. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 983. Теплові машини

 984. Органи зору і слуху

 985. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 986. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 987. Види умовиводів

 988. Державний бюджет України, доходи та видатки

 989. Текст як модель комунікативного акту

 990. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 991. Поняття і структура правосвідомості

 992. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 993. Система S. W. I. F. T.

 994. Оперативне управління виробництвом

 995. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 996. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 997. Сертифікація продукції

 998. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 999. Інтернет банкінг в Україні

 1000. Переваги та недоліки окремих видів транспорту