На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 2. Витинанки

 3. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 4. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 5. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 6. Українські вчені у фізиці

 7. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 8. Пагін, особливості його будови та функції

 9. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 10. Міжнародні економічні відносини

 11. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 12. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 13. Нематеріальні ресурси

 14. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 15. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 16. Класи організаційних структур управління виробництвом

 17. Державна служба та її особливості

 18. Англійський класичний реалізм в літературі

 19. Економічна думка стародавнього Сходу

 20. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 21. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 22. Суспільство і природа

 23. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 24. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 25. Санація підприємств

 26. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 27. Основні фактори виробництва

 28. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 29. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 30. Кодування товарів

 31. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 32. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 33. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 34. Виготовлення виробів з лози

 35. Терміни правничої лінгвістики

 36. Українські обереги, традиції і сучасність

 37. Сутність та фактори економічного зростання

 38. Версальсько-Вашингтонська система

 39. Страхування життя

 40. Атестація робочого місця на підприємстві

 41. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 42. Філософія в Києво-Могилянській академії

 43. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 44. Сутність поняття економіка

 45. Фінансовий контроль

 46. Організація митного контролю

 47. Загальні умови укладання трудового договору

 48. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 49. Формування собівартості готової продукції

 50. Причини виникнення держав

 51. Банки і банківська діяльність

 52. Територіально-виробничі комплекси України

 53. Гроші в ринковій економіці

 54. Сучасний екологічний стан України

 55. Непрямі податки в Україні

 56. Марксистська філософія

 57. Конституція США та реальні права громадян

 58. Класифікація юридичних осіб

 59. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 60. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 61. Франчайзинг

 62. Гіпотеза, її структура та види

 63. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 64. Сімейне право України. Усиновлення

 65. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 66. Дієслово

 67. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 68. Структура місцевих бюджетів

 69. Теплові двигуни

 70. Права людини і громадянина

 71. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 72. Центральний банк та його роль у національній економіці

 73. Фінансування охорони праці

 74. Меркантилістська теорія

 75. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 76. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 77. Василь Симоненко. Життя та творчість

 78. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 79. Держава у політичній системі

 80. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 81. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 82. Форма, структура і зміст балансу

 83. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 84. Аспекти теорії тексту

 85. Виробництво і розподіл суспільних благ

 86. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 87. Демографія в системі знань про народонаселення

 88. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 89. Свято осені

 90. Професійна ідеологія соціального працівника

 91. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 92. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 93. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 94. Екологічні наслідки військових дій

 95. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 96. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 97. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 98. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 99. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 100. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 101. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 102. Голодомор 1932-1933рр.

 103. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 104. Релігії Давнього Китаю

 105. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 106. Ідеал людини

 107. Соціальні позабюджетні фонди

 108. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 109. Головна книга

 110. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 111. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 112. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 113. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 114. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 115. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 116. Політична економія

 117. Експорт і імпорт

 118. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 119. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 120. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 121. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 122. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 123. Норми і нормативи праці

 124. Власні і загальні назви іменників

 125. Стратегія диверсифікації

 126. Документ. Його матеріальна основа

 127. Грошово-кредитна політика НБУ

 128. Рицарський роман

 129. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 130. Риба і рибні продукти

 131. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 132. Сонячні та місячні затемнення

 133. Українська мова – наш скарб

 134. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 135. Видатні українські мовознавці різних періодів

 136. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 137. Контроль в навчанні

 138. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 139. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 140. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 141. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 142. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 143. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 144. Менеджмент підприємства

 145. Нормування праці

 146. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 147. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 148. Фонетичний мінімум

 149. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 150. Рецепція римського права в Україні

 151. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 152. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 153. Психоаналіз і неофрейдизм

 154. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 155. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 156. Монополії

 157. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 158. Місяць - супутник Землі

 159. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 160. Термодинаміка

 161. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 162. Положення про відділ маркетингу

 163. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 164. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 165. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 166. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 167. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 168. Ринкова система і організація підприємництва

 169. Модель економічної рівноваги

 170. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 171. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 172. Розвиток української термінографії

 173. Генрік Ібсен (1828-1906)

 174. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 175. Порядок укладення трудового договору

 176. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 177. Мале підприємництво

 178. Оцінка ризиків

 179. Доба Відродження і мистецтво

 180. Аварії на АЕС

 181. Правові системи сучасності

 182. Порядок оформлення платіжної відомості

 183. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 184. Основи стандартизації та сертифікації

 185. Класифікація природних ресурсів

 186. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 187. Основні методи та інструменти державного регулювання

 188. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 189. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 190. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 191. Форми кредиту

 192. Народний одяг

 193. Міліція

 194. Поняття і завдання діловодства

 195. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 196. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 197. Друкарська справа на Україні

 198. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 199. Україна у міжнародних відносинах

 200. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 201. Логіка Аристотеля

 202. Захист прав патентовласника в Україні

 203. Писанка

 204. Ще раз про мову

 205. Маркетингові дослідження

 206. Державні цільові фонди

 207. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 208. Відділ Голонасінні

 209. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 210. Облік зносу

 211. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 212. Історія розвитку українського правопису

 213. Політична система і державний устрій Болгарії

 214. Роль хімії в житті суспільства

 215. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 216. Види документів

 217. Філософські аспекти сучасної культури

 218. Релігієзнавство

 219. Поняття та ознаки юридичної науки

 220. Життя і творчість Шарля Бодлера

 221. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 222. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 223. Історія виникнення ЕОМ

 224. XIX сторіччя в історії світової культури

 225. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 226. Економіка України Франка

 227. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 228. Мозок. Різновиди та будова

 229. Енергозберігаючі технології

 230. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 231. Гроші та їх функції

 232. Методи організації виробничих процесів

 233. Хімічний комплекс України

 234. Діяльність М.Грушевського

 235. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 236. Екологічні фактори

 237. Особливості культури Стародавньої Індії

 238. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 239. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 240. Статеве виховання

 241. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 242. Створення ООН

 243. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 244. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 245. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 246. Продуктивність і ефективність праці

 247. Аналіз беззбитковості проекту

 248. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 249. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 250. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 251. Предмет трудового права

 252. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 253. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 254. Поділ праці

 255. Види грошей

 256. Естафети з фізичного виховання

 257. Тренінг як психопрофілактичний метод

 258. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 259. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 260. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 261. Економічна безпека України

 262. Суть і структура грошового обороту

 263. Північно-Східний соціально-економічний район України

 264. Народна творчість

 265. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 266. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 267. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 268. Адміністративний процес

 269. Принципи класифікації системи моніторингу

 270. Господарство США

 271. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 272. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 273. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 274. Технологія виробництва бензину

 275. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 276. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 277. Інтуїція

 278. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 279. Товарне виробництво

 280. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 281. Форми безготівкових розрахунків

 282. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 283. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 284. Церковне християнство

 285. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 286. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 287. Мотивація і оплата праці на п-ві

 288. Андрій Чайковський

 289. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 290. Митна вартість товарів

 291. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 292. Особливості внутрішнього аудиту

 293. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 294. Правотворча діяльність держави

 295. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 296. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 297. Історія України на початку ХХ ст

 298. Національна українська символіка

 299. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 300. Відчуття та діяльність

 301. Джордж Бернард Шоу

 302. Дослідження ділової карєри менеджера

 303. Міфологія Стародавнього Риму

 304. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 305. Стройова підготовка

 306. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 307. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 308. Фінансова політика

 309. Організація державної служби в Україні

 310. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 311. Страви з яєць та сиру

 312. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 313. Методи державного регулювання

 314. Притча про старого i море

 315. Оборотні фонди підприємства

 316. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 317. Грошово-кредитна система Німеччини

 318. Суть і функції грошей

 319. Облік орендних операцій

 320. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 321. Конкуренція і монополія

 322. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 323. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 324. Еволюція концепції маркетингу

 325. Організація валютного ринку України

 326. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 327. Цивільна оборона

 328. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 329. Предмет фінансової науки

 330. Економічна роль держави

 331. Планети-гіганти

 332. Леонардо да Вінчі

 333. Генна інженерія

 334. Економічна думка античного світу

 335. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 336. Позичковий процент

 337. Економіка праці

 338. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 339. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 340. Антична культура/Готичний стиль

 341. Відносини у трудовому праві

 342. Економічні проблеми безробіття

 343. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 344. Складові авторитету викладача ВНЗ

 345. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 346. Гетьманство Богдана Хмельницького

 347. Сутність та функції ринку

 348. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 349. Сценарій „Свято птахів”

 350. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 351. Методологія наукового пізнання

 352. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 353. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 354. Діалектика та її альтернативи

 355. Економічна думка Середньовіччя

 356. Стилі сучасної української літературної мови

 357. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 358. Кредити в Україні

 359. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 360. Атестація робочих місць за умовами праці

 361. Планування й аналіз чисельності працівників

 362. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 363. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 364. Небезпеки природного та техногенного характеру

 365. Загальна характеристика банківських операцій

 366. Грошовий оборот і грошові потоки

 367. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 368. Ящірки – загальна інформація

 369. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 370. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 371. Естетична основа німецького романтизму

 372. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 373. Американський романтизм 19 століття у літературі

 374. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 375. Стан навколишнього середовища в Україні

 376. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 377. Типи грошових систем

 378. Фінанси акціонерних товариств

 379. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 380. Неологізми

 381. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 382. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 383. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 384. Кон’юнктура світових ринків

 385. Статистика чисельності, складу та руху населення

 386. Грецький театр і література

 387. Державний фінансовий контроль

 388. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 389. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 390. Клас Ссавці

 391. Добровільне медичне страхування

 392. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 393. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 394. Особливості господарського комплексу України

 395. Комахи з повним перетворенням

 396. Зміст і завдання БЖД

 397. Товарне виробництво

 398. Риторика Стародавнього Риму

 399. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 400. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 401. Соціальний комплекс України

 402. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 403. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 404. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 405. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 406. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 407. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 408. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 409. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 410. Поняття та види товарів

 411. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 412. Дієтотерапія цукрового діабету

 413. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 414. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 415. Торговельний капітал и торгівля

 416. Форми інвестування

 417. Давня історія України

 418. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 419. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 420. Виникнення буржуазної держави. Англія

 421. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 422. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 423. Природоохоронні заходи

 424. Властивості визначеного інтеграла

 425. Петро Сагайдачний

 426. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 427. Організація банківського кредитування

 428. Матеріально - сировинна стратегія

 429. Епоха Відродження

 430. Проблеми сільського господарства України

 431. Крадіжка

 432. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 433. Договори

 434. Мультиплікатор інвестицій

 435. Поняття релігії

 436. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 437. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 438. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 439. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 440. Загальна характеристика господарських товариств

 441. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 442. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 443. Планування собівартості продукції

 444. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 445. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 446. Банківський маркетинг

 447. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 448. Австралія. Опис материка

 449. Грошові реформи

 450. Основні засади німецького романтизму

 451. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 452. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 453. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 454. ПРП та РПС Чернігівської області

 455. Облік прибутку і його використання

 456. Адміністративно правові норми

 457. Поняття, форми та види зайнятості

 458. Євразія. Опис материка

 459. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 460. Особливості формування статутних фондів підприємств

 461. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 462. Багатство української мови

 463. Французький романтизм 19 століття у літературі

 464. Документи по особовому складу

 465. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 466. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 467. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 468. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 469. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 470. Історія України

 471. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 472. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 473. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 474. Професійне педагогічне спілкування

 475. Африка. Опис материка

 476. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 477. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 478. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 479. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 480. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 481. Службові листи

 482. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 483. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 484. Древній Рим

 485. Будівельні суміші в Україні

 486. Транспортний комлекс України

 487. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 488. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 489. Ранкова гігієнічна гімнастика

 490. Облік грошових засобів

 491. Теорія культури як наука

 492. Функції ринку та форми їх реалізації

 493. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 494. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 495. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 496. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 497. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 498. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 499. Лісостеп України

 500. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 501. Собівартість прибутку і рентабельність

 502. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 503. Українська вишивка. Рушники

 504. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 505. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 506. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 507. Субєкти адміністративного права

 508. Держава скіфів

 509. Поняття кредитної системи

 510. Словниковий склад англійської мови

 511. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 512. Держава і право ЗУНР

 513. Підприємства колективної власності

 514. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 515. Дія нормативно-правового акта в часі

 516. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 517. Початок Великої Вітчизняної війни

 518. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 519. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 520. Ліцензування підприємницької діяльності

 521. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 522. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 523. Поняття цивільного правовідношення

 524. Світова економіка

 525. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 526. Неокласична теорія

 527. Завдання Цивільної оборони України

 528. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 529. Україна в умовах десталінізації

 530. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 531. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 532. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 533. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 534. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 535. Валютні операції. Котирування валют

 536. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 537. Україна і ООН

 538. Грошова маса

 539. Дмитро Васильович Павличко

 540. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 541. Ренесансне мистецтво України

 542. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 543. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 544. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 545. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 546. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 547. Поняття грошової системи та її елементи

 548. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 549. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 550. Поняття природного середовища

 551. Конспект уроку з біології у 9 класі

 552. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 553. Державний лад Афін

 554. Шануй батька й неньку

 555. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 556. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 557. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 558. Персонал п-ва і продуктивність праці

 559. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 560. Теоретичні основи мотивації

 561. Хімія і екологія

 562. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 563. Індія

 564. Якість продукції

 565. Генетичний код та його властивості

 566. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 567. Інвестиції, їх види і характеристика

 568. Природні передумови РПС

 569. Речове право

 570. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 571. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 572. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 573. Місцеві органи самоврядування

 574. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 575. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 576. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 577. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 578. Китай. Економіко-географічна характеристика

 579. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 580. Буття

 581. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 582. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 583. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 584. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 585. Культурологія

 586. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 587. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 588. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 589. Мова творів Григорія Сковороди

 590. Природа макроекономічної рівноваги

 591. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 592. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 593. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 594. Математики України

 595. Бізнес планування

 596. Мікроекономіка. Шпори 2

 597. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 598. Сімейні відносини

 599. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 600. Грунтознaвство

 601. Понятта про неткані текстильні матеріали

 602. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 603. Виробництво і виробничі системи

 604. Моделі олігополії

 605. Створення і розвиток грошової системи України

 606. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 607. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 608. Сутність і походження релігії

 609. Молодий Шевченко

 610. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 611. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 612. Проблеми сучасної світової економіки

 613. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 614. Свинець (Плюмбум)

 615. Гіпотези походження Всесвіту

 616. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 617. Біблія – священна книга християн

 618. Інфляційні процеси в Україні

 619. Дихання

 620. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 621. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 622. Планування й аналіз заробітної плати

 623. Система трудового права і система трудового законодавства

 624. Ілюзії і дійсність

 625. Жанри кінематографу

 626. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 627. Економічна суть ринку праці

 628. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 629. Морський транспорт світу

 630. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 631. Податкове регулювання

 632. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 633. Особливості проведення нарад

 634. Поняття логістики, сутність і значення

 635. Походження птахів

 636. Фінансова система держави

 637. Своєрідність творів Альбера Камю

 638. Типи алгоритмів

 639. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 640. Другий закон термодинаміки та його значення

 641. Порядок відкриття рахунків у банках

 642. Вишивка на Поділлі

 643. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 644. Атмосфера

 645. Закони Баррі Коммонера

 646. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 647. Декоративне панно (макраме)

 648. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 649. Музика

 650. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 651. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 652. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 653. Військова присяга та військова символіка України

 654. Особистісно орієнтовне навчання

 655. Закон єдності та боротьби протилежностей

 656. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 657. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 658. Кров і система кровообігу

 659. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 660. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 661. Теорія походження життя на Землі

 662. Установчі документи підприємства

 663. Сутність та методи калькулювання

 664. Ціна, її види та структура

 665. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 666. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 667. Державне мито

 668. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 669. Увага. Види, порушення

 670. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 671. Формування місцевих бюджетів України

 672. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 673. Індикативне планування

 674. Укриття населення в захисних спорудах

 675. Діаспора

 676. Ткацтво в Україні

 677. Обдарованість – як проблема в психології

 678. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 679. Віктор Гюго – французький романтик

 680. Соціальні спільноти та їх природа

 681. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 682. Велика французька буржуазна революція

 683. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 684. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 685. Заповідники України

 686. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 687. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 688. Майнове оподаткування

 689. Дотримання правил хімічної безпеки

 690. Українські звичаї та обряди українського народу

 691. Поняття, сутність та походження держави

 692. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 693. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 694. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 695. Поняття про біологію

 696. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 697. Електронна пошта

 698. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 699. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 700. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 701. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 702. Поняття основних структур даних

 703. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 704. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 705. Логічна структура понять

 706. Посередники

 707. Методи перевірки фінансової звітності

 708. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 709. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 710. Основні фактори ціноутворення

 711. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 712. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 713. Біографія Артура Конан Дойла

 714. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 715. Правовий статус господарських товариств

 716. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 717. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 718. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 719. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 720. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 721. Богдан Хмельницький

 722. Перекладацькі відповідності

 723. Демографічна ситуація в Україні

 724. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 725. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 726. Безпека дорожнього руху

 727. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 728. Історія хімії

 729. Перцептивна сторона спілкування

 730. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 731. Загальні правила сервірування столів

 732. Системи масової комунікації

 733. Естетичне виховання

 734. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 735. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 736. Конституція України

 737. Тіньова економіка України та світу

 738. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 739. Математика - відкриття впродовж століть

 740. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 741. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 742. Загальний огляд країн Центральної Європи

 743. Грошово-кредитна політика центрального банку

 744. Емпатія і комунікація

 745. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 746. Державне програмно-цільове планування

 747. Традиції народної матеріальної культури

 748. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 749. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 750. Господарство України другої половини XIX ст.

 751. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 752. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 753. Естетична основа німецького романтизму

 754. Політичні доктрини античності

 755. Розрахункові документи в банківських установах

 756. Родина Вовчі

 757. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 758. Німеччина

 759. Споживання, заощадження та інвестиції

 760. Фінансові ресурси підприємств

 761. Документообіг

 762. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 763. Аналіз чутливості

 764. Економічний ринок

 765. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 766. Комерційний кредит

 767. Життя та творчість Степана Васильченка

 768. Охорона водних ресурсів

 769. Валютний курс і курсова політика

 770. Характеристика

 771. Права та обовязки вартового

 772. Налогова політика України

 773. Натовп, його особливості

 774. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 775. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 776. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 777. Хімія та екологія

 778. Військова присяга

 779. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 780. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 781. Шляхи зниження собіварстості

 782. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 783. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 784. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 785. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 786. Фіскальна політика в Україні

 787. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 788. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 789. Табличний процесор MS Excel

 790. Функції релігії

 791. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 792. Історія розвитку системи одиниць величин

 793. Механізм створення бізнесу

 794. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 795. Навчання орфографії в сучасних умовах

 796. Аналіз виробничого травматизму

 797. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 798. Інформація та інформатика

 799. Попит на гроші

 800. Банківський менеджмент

 801. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 802. Управління

 803. Облік касових операцій в журналі№1

 804. Класифікація держав за їхньою формою

 805. Українська діаспора

 806. Пропозиція грошей

 807. Урок з англійської мови Подорож

 808. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 809. Історія української державності

 810. Канада. Економіко-географічна характеристика

 811. Прибуткове оподаткування громадян

 812. Емоції. Природа емоцій

 813. Оноре де Бальзак і Україна

 814. Міжнародний рух капіталів

 815. Звіт з технічної практики

 816. Методи інтегрування

 817. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 818. Показники торгового асортименту

 819. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 820. Організація транспортного і складського господарства

 821. Розвиток української мови в українській діаспорі

 822. Поняття про класифікацію ґрунтів

 823. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 824. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 825. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 826. Бароко

 827. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 828. Сонце - найближча зоря

 829. Спогади про Івана Франка

 830. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 831. Управління агрострахуванням

 832. Проблеми безробіття в Україні

 833. Україна та Китай

 834. Цикли ділової активності

 835. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 836. Генріх Гейне

 837. Споживання води

 838. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 839. Автомат Калашникова

 840. Воля та вольові акти людини

 841. Основні моменти протоколу

 842. Моральне виховання дітей

 843. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 844. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 845. Електрони та їх роль в електричному струмі

 846. Забруднення вод світового океану

 847. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 848. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 849. Ділові папери

 850. Загальні правила оформлення службових документів

 851. Розвиток політекономії в Україні

 852. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 853. Життєвий і творчий шлях Байрона

 854. Теорії індустріального суспілства

 855. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 856. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 857. Фінансовий план

 858. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 859. Поняття “інформація” у різних науках

 860. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 861. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 862. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 863. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 864. Україна та Європейський Союз

 865. Фінансова система Японії

 866. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 867. Ораторство Демосфена

 868. Американський неолібералізм. Монетаризм

 869. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 870. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 871. Загальні положення про інтернет

 872. Материки світу

 873. Фінанси як економічна категорія

 874. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 875. Художній розпис тканин

 876. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 877. Сутність інфраструктури товарного ринку

 878. Транснаціональні банки

 879. Економічна система соціалізму

 880. Банківська система Україні в ринковій економіці

 881. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 882. Фауна Кримських Гір

 883. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 884. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 885. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 886. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 887. Вексель в платіжному обороті

 888. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 889. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 890. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 891. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 892. Фази суспільного виробництва

 893. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 894. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 895. Квітковий годинник Карла Ліннея

 896. Економіка природокористування

 897. Тихий океан

 898. Сім’я і родинна обрядовість

 899. Політична реклама та її особливості

 900. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 901. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 902. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 903. Біоритми

 904. Види ділових повідомлень

 905. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 906. Умовиводи

 907. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 908. Довгі хвилі в економіці

 909. Політика, як мистецтво

 910. Необережність як форма вини

 911. Мета та завдання державного регулювання цін

 912. План Маршала

 913. Охорона грунтів

 914. Конституційний Суд України

 915. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 916. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 917. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 918. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 919. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 920. Індуїзм

 921. Суспільно-економічна формація

 922. Культура та побут населення України

 923. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 924. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 925. Транспортний комплекс світу

 926. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 927. Ціноутворення на промислові товари

 928. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 929. Державне регулювання цін в Україні

 930. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 931. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 932. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 933. Економічне вчення А.Сміта

 934. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 935. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 936. Філософський аналіз суспільства

 937. Електроенергетика України

 938. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 939. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 940. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 941. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 942. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 943. Мережа мереж "iнтернет"

 944. Державний бюджет України, доходи та видатки

 945. Поняття і структура правосвідомості

 946. Святий Миколай

 947. Сертифікація продукції

 948. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 949. Вексельний обіг в Україні

 950. Текст як модель комунікативного акту

 951. Система S. W. I. F. T.

 952. Фашизм та його різновиди

 953. Чи кожна людина може стати видатною?

 954. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 955. Метод управлінського обліку

 956. Українська діаспора

 957. Валютні відносини та валютні системи

 958. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 959. Трудові колективи та їх правовий статус

 960. Фінанси України

 961. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 962. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 963. Страхування професійної відповідальності

 964. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 965. Законодавство України про військову службу

 966. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 967. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 968. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 969. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 970. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 971. Оперативне управління виробництвом

 972. Українська культура в 17 столітті

 973. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 974. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 975. Види умовиводів

 976. Економічний аналіз діяльності банку

 977. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 978. Економічний аналіз

 979. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 980. Бандитизм

 981. Фонетичні закони мови і правила правопису

 982. Організація та діяльність Острозької академії

 983. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 984. Похідна функції

 985. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 986. Національний ринок та його агрегати

 987. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 988. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 989. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 990. Податкове планування на підприємстві

 991. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 992. Особливості використання іменників

 993. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 994. Трудові спори

 995. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 996. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 997. Світова організація торгівлі

 998. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 999. Поняття та сутність Конституції

 1000. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку