На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 2. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 3. Ящірки – загальна інформація

 4. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 5. Французький класичний реалізм в літературі

 6. Аналіз чистого прибутку

 7. Класифікація юридичних осіб

 8. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 9. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 10. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 11. Сутність і завдання організації праці

 12. Інтеграція України у світове господарство

 13. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 14. Бджоли та продукти бджільництва

 15. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 16. Витинанки

 17. Міжнародні економічні відносини

 18. Фінансова політика, сутність податкової системи

 19. Банківська система

 20. Вартість цінних паперів, її визначення

 21. Англійський романтизм

 22. Економічна думка стародавнього Сходу

 23. Непрямі податки в Україні

 24. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 25. Економічна природа та значення ПДВ

 26. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 27. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 28. Основи теорії виникнення держави і права

 29. Меркантилістська теорія

 30. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 31. Екологічні наслідки військових дій

 32. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 33. Ідеал людини

 34. Терміни правничої лінгвістики

 35. Головна книга

 36. Суспільство і природа

 37. Класи організаційних структур управління виробництвом

 38. Андрій Чайковський

 39. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 40. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 41. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 42. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 43. Нематеріальні ресурси

 44. Філософія в Києво-Могилянській академії

 45. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 46. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 47. Англійський класичний реалізм в літературі

 48. Кодування товарів

 49. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 50. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 51. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 52. Стратегія диверсифікації

 53. Основні фактори виробництва

 54. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 55. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 56. Державна служба та її особливості

 57. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 58. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 59. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 60. Причини виникнення держав

 61. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 62. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 63. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 64. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 65. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 66. Василь Симоненко. Життя та творчість

 67. Санація підприємств

 68. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 69. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 70. Сутність та фактори економічного зростання

 71. Українські обереги, традиції і сучасність

 72. Сучасний екологічний стан України

 73. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 74. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 75. Територіально-виробничі комплекси України

 76. Організація митного контролю

 77. Гроші в ринковій економіці

 78. Структура місцевих бюджетів

 79. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 80. Атестація робочого місця на підприємстві

 81. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 82. Страхування життя

 83. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 84. Сутність поняття економіка

 85. Класифікація природних ресурсів

 86. Формування собівартості готової продукції

 87. Центральний банк та його роль у національній економіці

 88. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 89. Риба і рибні продукти

 90. Конституція США та реальні права громадян

 91. Сонячні та місячні затемнення

 92. Франчайзинг

 93. Фінансовий контроль

 94. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 95. Марксистська філософія

 96. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 97. Банки і банківська діяльність

 98. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 99. Сімейне право України. Усиновлення

 100. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 101. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 102. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 103. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 104. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 105. Фінансування охорони праці

 106. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 107. Виробництво і розподіл суспільних благ

 108. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 109. Демографія в системі знань про народонаселення

 110. Рицарський роман

 111. Дієслово

 112. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 113. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 114. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 115. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 116. Власні і загальні назви іменників

 117. Релігії Давнього Китаю

 118. Права людини і громадянина

 119. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 120. Форма, структура і зміст балансу

 121. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 122. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 123. Держава у політичній системі

 124. Свято осені

 125. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 126. Аспекти теорії тексту

 127. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 128. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 129. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 130. Положення про відділ маркетингу

 131. Генрік Ібсен (1828-1906)

 132. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 133. Рецепція римського права в Україні

 134. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 135. Характерні риси імпресіонізму

 136. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 137. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 138. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 139. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 140. Експорт і імпорт

 141. Соціальні позабюджетні фонди

 142. Модель економічної рівноваги

 143. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 144. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 145. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 146. Професійна ідеологія соціального працівника

 147. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 148. Голодомор 1932-1933рр.

 149. Автомат Калашникова

 150. Політична економія

 151. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 152. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 153. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 154. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 155. Мале підприємництво

 156. Контроль в навчанні

 157. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 158. Норми і нормативи праці

 159. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 160. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 161. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 162. Документ. Його матеріальна основа

 163. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 164. Особливості культури Стародавньої Індії

 165. Місяць - супутник Землі

 166. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 167. Українська мова – наш скарб

 168. Економіка України Франка

 169. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 170. Термодинаміка

 171. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 172. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 173. Психоаналіз і неофрейдизм

 174. Грошово-кредитна політика НБУ

 175. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 176. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 177. Ще раз про мову

 178. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 179. Історія виникнення ЕОМ

 180. Розвиток української термінографії

 181. Аварії на АЕС

 182. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 183. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 184. Менеджмент підприємства

 185. Нормування праці

 186. Ринкова система і організація підприємництва

 187. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 188. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 189. Монополії

 190. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 191. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 192. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 193. Доба Відродження і мистецтво

 194. Правові системи сучасності

 195. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 196. Оцінка ризиків

 197. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 198. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 199. Порядок оформлення платіжної відомості

 200. Основи стандартизації та сертифікації

 201. Політична система і державний устрій Болгарії

 202. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 203. Основні методи та інструменти державного регулювання

 204. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 205. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 206. Порядок укладення трудового договору

 207. Друкарська справа на Україні

 208. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 209. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 210. Форми кредиту

 211. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 212. Технологія виробництва бензину

 213. Народний одяг

 214. Міліція

 215. Відділ Голонасінні

 216. Захист прав патентовласника в Україні

 217. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 218. Народна творчість

 219. Логіка Аристотеля

 220. Господарство США

 221. Історія розвитку українського правопису

 222. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 223. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 224. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 225. Україна у міжнародних відносинах

 226. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 227. Діяльність М.Грушевського

 228. Життя і творчість Шарля Бодлера

 229. Писанка

 230. Страви з яєць та сиру

 231. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 232. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 233. Державні цільові фонди

 234. Методи організації виробничих процесів

 235. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 236. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 237. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 238. Маркетингові дослідження

 239. Організація державної служби в Україні

 240. Поняття та ознаки юридичної науки

 241. Види документів

 242. Облік зносу

 243. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 244. Роль хімії в житті суспільства

 245. Філософські аспекти сучасної культури

 246. Енергозберігаючі технології

 247. Релігієзнавство

 248. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 249. XIX сторіччя в історії світової культури

 250. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 251. Принципи класифікації системи моніторингу

 252. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 253. Екологічні фактори

 254. Мікроекономіка. Шпори 2

 255. Хімічний комплекс України

 256. Основні засади німецького романтизму

 257. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 258. Ранкова гігієнічна гімнастика

 259. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 260. Мозок. Різновиди та будова

 261. Стройова підготовка

 262. Гроші та їх функції

 263. Позичковий процент

 264. Статеве виховання

 265. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 266. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 267. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 268. Продуктивність і ефективність праці

 269. Історія України на початку ХХ ст

 270. Джордж Бернард Шоу

 271. Предмет трудового права

 272. Державний лад Афін

 273. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 274. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 275. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 276. Види грошей

 277. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 278. Створення ООН

 279. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 280. Поділ праці

 281. Аналіз беззбитковості проекту

 282. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 283. Північно-Східний соціально-економічний район України

 284. Тренінг як психопрофілактичний метод

 285. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 286. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 287. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 288. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 289. Планети-гіганти

 290. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 291. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 292. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 293. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 294. Правотворча діяльність держави

 295. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 296. Складові авторитету викладача ВНЗ

 297. Економічна безпека України

 298. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 299. Суть і структура грошового обороту

 300. Товарне виробництво

 301. Міфологія Стародавнього Риму

 302. Інтуїція

 303. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 304. Гетьманство Богдана Хмельницького

 305. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 306. Дослідження ділової карєри менеджера

 307. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 308. Адміністративний процес

 309. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 310. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 311. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 312. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 313. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 314. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 315. Форми безготівкових розрахунків

 316. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 317. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 318. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 319. Генна інженерія

 320. Властивості визначеного інтеграла

 321. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 322. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 323. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 324. Американський романтизм 19 століття у літературі

 325. Церковне християнство

 326. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 327. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 328. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 329. Митна вартість товарів

 330. Мотивація і оплата праці на п-ві

 331. Притча про старого i море

 332. Відчуття та діяльність

 333. Україна – космічна держава

 334. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 335. Грецький театр і література

 336. Статистика чисельності, складу та руху населення

 337. Фінансова політика

 338. Особливості внутрішнього аудиту

 339. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 340. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 341. Економічні проблеми безробіття

 342. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 343. Оборотні фонди підприємства

 344. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 345. Сценарій „Свято птахів”

 346. Національна українська символіка

 347. Грошово-кредитна система Німеччини

 348. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 349. Естетична основа німецького романтизму

 350. Методи державного регулювання

 351. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 352. Відносини у трудовому праві

 353. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 354. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 355. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 356. Суть і функції грошей

 357. Організація валютного ринку України

 358. Еволюція концепції маркетингу

 359. Стан навколишнього середовища в Україні

 360. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 361. Облік орендних операцій

 362. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 363. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 364. Конкуренція і монополія

 365. Атестація робочих місць за умовами праці

 366. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 367. Предмет фінансової науки

 368. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 369. Цивільна оборона

 370. Леонардо да Вінчі

 371. Методологія наукового пізнання

 372. Економічна роль держави

 373. Генетичний код та його властивості

 374. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 375. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 376. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 377. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 378. Економічна думка античного світу

 379. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 380. Риторика Стародавнього Риму

 381. Антична культура/Готичний стиль

 382. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 383. Економіка праці

 384. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 385. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 386. Сутність та функції ринку

 387. Кон’юнктура світових ринків

 388. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 389. Діалектика та її альтернативи

 390. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 391. Загальна характеристика господарських товариств

 392. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 393. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 394. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 395. Кредити в Україні

 396. Економічна думка Середньовіччя

 397. Клас Ссавці

 398. Стилі сучасної української літературної мови

 399. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 400. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 401. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 402. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 403. Небезпеки природного та техногенного характеру

 404. Держава скіфів

 405. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 406. Планування й аналіз чисельності працівників

 407. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 408. Державний фінансовий контроль

 409. Грошовий оборот і грошові потоки

 410. Загальна характеристика банківських операцій

 411. Фінанси акціонерних товариств

 412. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 413. Типи грошових систем

 414. Неологізми

 415. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 416. Соціальний комплекс України

 417. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 418. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 419. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 420. Зміст і завдання БЖД

 421. Особливості господарського комплексу України

 422. Крадіжка

 423. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 424. Євразія. Опис материка

 425. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 426. Проблеми сільського господарства України

 427. Комахи з повним перетворенням

 428. Добровільне медичне страхування

 429. Словниковий склад англійської мови

 430. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 431. Торговельний капітал и торгівля

 432. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 433. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 434. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 435. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 436. Виникнення буржуазної держави. Англія

 437. Товарне виробництво

 438. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 439. Поняття та види товарів

 440. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 441. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 442. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 443. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 444. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 445. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 446. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 447. ПРП та РПС Чернігівської області

 448. Організація банківського кредитування

 449. Матеріально - сировинна стратегія

 450. Природоохоронні заходи

 451. Форми інвестування

 452. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 453. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 454. Мультиплікатор інвестицій

 455. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 456. Дієтотерапія цукрового діабету

 457. Давня історія України

 458. Австралія. Опис материка

 459. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 460. Петро Сагайдачний

 461. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 462. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 463. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 464. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 465. Адміністративно правові норми

 466. Підприємства колективної власності

 467. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 468. Облік прибутку і його використання

 469. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 470. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 471. Планування собівартості продукції

 472. Епоха Відродження

 473. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 474. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 475. Поняття релігії

 476. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 477. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 478. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 479. Договори

 480. Французький романтизм 19 століття у літературі

 481. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 482. Дмитро Васильович Павличко

 483. Африка. Опис материка

 484. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 485. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 486. Неокласична теорія

 487. Банківський маркетинг

 488. Грошові реформи

 489. Службові листи

 490. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 491. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 492. Субєкти адміністративного права

 493. Професійне педагогічне спілкування

 494. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 495. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 496. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 497. Поняття цивільного правовідношення

 498. Поняття, форми та види зайнятості

 499. Багатство української мови

 500. Лісостеп України

 501. Оноре де Бальзак і Україна

 502. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 503. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 504. Особливості формування статутних фондів підприємств

 505. Держава і право ЗУНР

 506. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 507. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 508. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 509. Документи по особовому складу

 510. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 511. Транспортний комлекс України

 512. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 513. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 514. Будівельні суміші в Україні

 515. Історія України

 516. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 517. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 518. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 519. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 520. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 521. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 522. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 523. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 524. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 525. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 526. Проблеми сучасної світової економіки

 527. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 528. Древній Рим

 529. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 530. Облік грошових засобів

 531. Гіпотези походження Всесвіту

 532. Завдання Цивільної оборони України

 533. Теорія культури як наука

 534. Морський транспорт світу

 535. Поняття природного середовища

 536. Функції ринку та форми їх реалізації

 537. Свинець (Плюмбум)

 538. Собівартість прибутку і рентабельність

 539. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 540. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 541. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 542. Своєрідність творів Альбера Камю

 543. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 544. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 545. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 546. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 547. Україна в умовах десталінізації

 548. Китай. Економіко-географічна характеристика

 549. Дія нормативно-правового акта в часі

 550. Ренесансне мистецтво України

 551. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 552. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 553. Поняття кредитної системи

 554. Світова економіка

 555. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 556. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 557. Речове право

 558. Початок Великої Вітчизняної війни

 559. Українська вишивка. Рушники

 560. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 561. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 562. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 563. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 564. Ліцензування підприємницької діяльності

 565. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 566. Мова творів Григорія Сковороди

 567. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 568. Понятта про неткані текстильні матеріали

 569. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 570. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 571. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 572. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 573. Жанри кінематографу

 574. Індія

 575. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 576. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 577. Математики України

 578. Шануй батька й неньку

 579. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 580. Типи алгоритмів

 581. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 582. Валютні операції. Котирування валют

 583. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 584. Україна і ООН

 585. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 586. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 587. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 588. Грошова маса

 589. Права та обовязки вартового

 590. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 591. Класифікація держав за їхньою формою

 592. Теоретичні основи мотивації

 593. Поняття грошової системи та її елементи

 594. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 595. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 596. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 597. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 598. Персонал п-ва і продуктивність праці

 599. Якість продукції

 600. Конспект уроку з біології у 9 класі

 601. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 602. Хімія і екологія

 603. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 604. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 605. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 606. Перекладацькі відповідності

 607. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 608. Інвестиції, їх види і характеристика

 609. Природні передумови РПС

 610. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 611. Моделі олігополії

 612. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 613. Культурологія

 614. Закони Баррі Коммонера

 615. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 616. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 617. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 618. Виробництво і виробничі системи

 619. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 620. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 621. Буття

 622. Місцеві органи самоврядування

 623. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 624. Поняття основних структур даних

 625. Декоративне панно (макраме)

 626. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 627. Історія розвитку системи одиниць величин

 628. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 629. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 630. Природа макроекономічної рівноваги

 631. Походження птахів

 632. Ілюзії і дійсність

 633. Укриття населення в захисних спорудах

 634. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 635. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 636. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 637. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 638. Сутність і походження релігії

 639. Грунтознaвство

 640. Військова присяга та військова символіка України

 641. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 642. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 643. Біблія – священна книга християн

 644. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 645. Сімейні відносини

 646. Особливості проведення нарад

 647. Закон єдності та боротьби протилежностей

 648. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 649. Бізнес планування

 650. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 651. Молодий Шевченко

 652. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 653. Створення і розвиток грошової системи України

 654. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 655. Дихання

 656. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 657. Другий закон термодинаміки та його значення

 658. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 659. Інфляційні процеси в Україні

 660. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 661. Теорія походження життя на Землі

 662. Вишивка на Поділлі

 663. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 664. Податкове регулювання

 665. Поняття логістики, сутність і значення

 666. Дотримання правил хімічної безпеки

 667. Електронна пошта

 668. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 669. Система трудового права і система трудового законодавства

 670. Планування й аналіз заробітної плати

 671. Період трьох літ

 672. Економічна суть ринку праці

 673. Фінансова система держави

 674. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 675. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 676. Порядок відкриття рахунків у банках

 677. Ціна, її види та структура

 678. Майнове оподаткування

 679. Атмосфера

 680. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 681. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 682. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 683. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 684. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 685. Кров і система кровообігу

 686. Музика

 687. Увага. Види, порушення

 688. Індикативне планування

 689. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 690. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 691. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 692. Поняття, сутність та походження держави

 693. Особистісно орієнтовне навчання

 694. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 695. Віктор Гюго – французький романтик

 696. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 697. Заповідники України

 698. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 699. Установчі документи підприємства

 700. Перцептивна сторона спілкування

 701. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 702. Логічна структура понять

 703. Сутність та методи калькулювання

 704. Діаспора

 705. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 706. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 707. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 708. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 709. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 710. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 711. Державне мито

 712. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 713. Велика французька буржуазна революція

 714. Ткацтво в Україні

 715. Формування місцевих бюджетів України

 716. Обдарованість – як проблема в психології

 717. Соціальні спільноти та їх природа

 718. Історичні кроки розвитку хімії

 719. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 720. Біографія Артура Конан Дойла

 721. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 722. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 723. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 724. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 725. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 726. Поняття про біологію

 727. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 728. Історія хімії

 729. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 730. Показники торгового асортименту

 731. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 732. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 733. Правовий статус господарських товариств

 734. Тіньова економіка України та світу

 735. Родина Вовчі

 736. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 737. Українські звичаї та обряди українського народу

 738. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 739. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 740. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 741. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 742. Посередники

 743. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 744. Методи перевірки фінансової звітності

 745. Квітковий годинник Карла Ліннея

 746. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 747. Загальні правила сервірування столів

 748. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 749. Естетичне виховання

 750. Основні фактори ціноутворення

 751. Транснаціональні банки

 752. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 753. Конституція України

 754. Естетична основа німецького романтизму

 755. Споживання, заощадження та інвестиції

 756. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 757. Демографічна ситуація в Україні

 758. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 759. Авторське право в мережі Інтернет

 760. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 761. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 762. Безпека дорожнього руху

 763. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 764. Грошово-кредитна політика центрального банку

 765. Фауна Кримських Гір

 766. Господарство України другої половини XIX ст.

 767. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 768. Богдан Хмельницький

 769. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 770. Загальний огляд країн Центральної Європи

 771. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 772. Фіскальна політика в Україні

 773. Аналіз чутливості

 774. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 775. Системи масової комунікації

 776. Політичні доктрини античності

 777. Електрони та їх роль в електричному струмі

 778. Охорона водних ресурсів

 779. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 780. Математика - відкриття впродовж століть

 781. Державне програмно-цільове планування

 782. Емпатія і комунікація

 783. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 784. Розрахункові документи в банківських установах

 785. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 786. Методи інтегрування

 787. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 788. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 789. Традиції народної матеріальної культури

 790. Навчання орфографії в сучасних умовах

 791. Фінансова система Японії

 792. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 793. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 794. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 795. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 796. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 797. Економічний ринок

 798. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 799. Банківський менеджмент

 800. Німеччина

 801. Фінансові ресурси підприємств

 802. Організація транспортного і складського господарства

 803. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 804. Необережність як форма вини

 805. Механізм створення бізнесу

 806. Документообіг

 807. Натовп, його особливості

 808. Комерційний кредит

 809. Життя та творчість Степана Васильченка

 810. Налогова політика України

 811. Валютний курс і курсова політика

 812. Військова присяга

 813. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 814. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 815. Канада. Економіко-географічна характеристика

 816. Характеристика

 817. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 818. Планети земної групи

 819. Попит на гроші

 820. Фінансовий план

 821. Інформація та інформатика

 822. Хімія та екологія

 823. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 824. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 825. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 826. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 827. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 828. Табличний процесор MS Excel

 829. Прибуткове оподаткування громадян

 830. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 831. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 832. Урок з англійської мови Подорож

 833. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 834. Шляхи зниження собіварстості

 835. Емоції. Природа емоцій

 836. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 837. Розвиток української мови в українській діаспорі

 838. Звіт з технічної практики

 839. Поняття про класифікацію ґрунтів

 840. Управління

 841. Міжнародний рух капіталів

 842. Функції релігії

 843. Спогади про Івана Франка

 844. Аналіз виробничого травматизму

 845. Історія української державності

 846. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 847. Україна та Китай

 848. Цикли ділової активності

 849. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 850. Творчість Леонардо да Вінчі

 851. Споживання води

 852. Облік касових операцій в журналі№1

 853. Художній розпис тканин

 854. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 855. Українська діаспора

 856. Пропозиція грошей

 857. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 858. Фінанси як економічна категорія

 859. Загальні правила оформлення службових документів

 860. Фази суспільного виробництва

 861. Сонце - найближча зоря

 862. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 863. Ораторство Демосфена

 864. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 865. Проблеми безробіття в Україні

 866. Управління агрострахуванням

 867. Бароко

 868. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 869. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 870. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 871. Воля та вольові акти людини

 872. Основні моменти протоколу

 873. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 874. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 875. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 876. Розвиток політекономії в Україні

 877. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 878. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 879. Генріх Гейне

 880. Сім’я і родинна обрядовість

 881. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 882. Чи кожна людина може стати видатною?

 883. Сутність інфраструктури товарного ринку

 884. Мета та завдання державного регулювання цін

 885. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 886. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 887. Законодавство України про військову службу

 888. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 889. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 890. Теорії індустріального суспілства

 891. Забруднення вод світового океану

 892. Моральне виховання дітей

 893. Поняття “інформація” у різних науках

 894. Хімічні елементи в продуктах харчування

 895. Винайдення радіо О.С. Поповим

 896. Поняття та сутність Конституції

 897. Життєвий і творчий шлях Байрона

 898. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 899. Ділові папери

 900. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 901. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 902. Політика, як мистецтво

 903. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 904. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 905. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 906. Іван Богун - козацький полководець

 907. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 908. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 909. Американський неолібералізм. Монетаризм

 910. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 911. Особливості використання іменників

 912. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 913. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 914. Економічна система соціалізму

 915. Загальні положення про інтернет

 916. Материки світу

 917. Україна та Європейський Союз

 918. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 919. Господарство Запорозької Січі

 920. Політична реклама та її особливості

 921. Банківська система Україні в ринковій економіці

 922. Фашизм та його різновиди

 923. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 924. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 925. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 926. Довгі хвилі в економіці

 927. Вексель в платіжному обороті

 928. Документи і документування

 929. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 930. Конституційний Суд України

 931. Суспільно-економічна формація

 932. Транспортний комплекс світу

 933. Тихий океан

 934. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 935. Біоритми

 936. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 937. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 938. Марш і похідна охорона

 939. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 940. Організація та діяльність Острозької академії

 941. Економіка природокористування

 942. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 943. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 944. Види ділових повідомлень

 945. Умовиводи

 946. Ведучі мости автомобіля

 947. Державне регулювання цін в Україні

 948. Охорона грунтів

 949. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 950. Українська діаспора

 951. План Маршала

 952. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 953. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 954. Культура та побут населення України

 955. Філософський аналіз суспільства

 956. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 957. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 958. Електроенергетика України

 959. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 960. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 961. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 962. Ціноутворення на промислові товари

 963. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 964. Метод управлінського обліку

 965. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 966. Індуїзм

 967. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 968. Економічне вчення А.Сміта

 969. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 970. Вексельний обіг в Україні

 971. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 972. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 973. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 974. Святий Миколай

 975. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 976. Основні джерела виробництва електричної енергії

 977. Мережа мереж "iнтернет"

 978. Страхування професійної відповідальності

 979. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 980. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 981. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 982. Види умовиводів

 983. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 984. Органи зору і слуху

 985. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 986. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 987. Державний бюджет України, доходи та видатки

 988. Текст як модель комунікативного акту

 989. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 990. Поняття і структура правосвідомості

 991. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 992. Теплові машини

 993. Система S. W. I. F. T.

 994. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 995. Оперативне управління виробництвом

 996. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 997. Сертифікація продукції

 998. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 999. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 1000. Трудові колективи та їх правовий статус