На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Економічна природа та значення ПДВ

 2. Основи теорії виникнення держави і права

 3. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 4. Витинанки

 5. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 6. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 7. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 8. Міжнародні економічні відносини

 9. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 10. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 11. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 12. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 13. Виготовлення виробів з лози

 14. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 15. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 16. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 17. Економічна думка стародавнього Сходу

 18. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 19. Нематеріальні ресурси

 20. Англійський класичний реалізм в літературі

 21. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 22. Класи організаційних структур управління виробництвом

 23. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 24. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 25. Суспільство і природа

 26. Теплові двигуни

 27. Державна служба та її особливості

 28. Гіпотеза, її структура та види

 29. Основні фактори виробництва

 30. Терміни правничої лінгвістики

 31. Загальні умови укладання трудового договору

 32. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 33. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 34. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 35. Класифікація юридичних осіб

 36. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 37. Кодування товарів

 38. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 39. Причини виникнення держав

 40. Санація підприємств

 41. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 42. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 43. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 44. Філософія в Києво-Могилянській академії

 45. Українські обереги, традиції і сучасність

 46. Непрямі податки в Україні

 47. Сутність та фактори економічного зростання

 48. Страхування життя

 49. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 50. Атестація робочого місця на підприємстві

 51. Сучасний екологічний стан України

 52. Сутність поняття економіка

 53. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 54. Організація митного контролю

 55. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 56. Фінансовий контроль

 57. Меркантилістська теорія

 58. Формування собівартості готової продукції

 59. Гроші в ринковій економіці

 60. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 61. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 62. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 63. Територіально-виробничі комплекси України

 64. Видатні українські мовознавці різних періодів

 65. Франчайзинг

 66. Марксистська філософія

 67. Банки і банківська діяльність

 68. Конституція США та реальні права громадян

 69. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 70. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 71. Василь Симоненко. Життя та творчість

 72. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 73. Екологічні наслідки військових дій

 74. Сімейне право України. Усиновлення

 75. Структура місцевих бюджетів

 76. Дієслово

 77. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 78. Центральний банк та його роль у національній економіці

 79. Фінансування охорони праці

 80. Права людини і громадянина

 81. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 82. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 83. Головна книга

 84. Демографія в системі знань про народонаселення

 85. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 86. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 87. Ідеал людини

 88. Виробництво і розподіл суспільних благ

 89. Форма, структура і зміст балансу

 90. Держава у політичній системі

 91. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 92. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 93. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 94. Свято осені

 95. Аспекти теорії тексту

 96. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 97. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 98. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 99. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 100. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 101. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 102. Стратегія диверсифікації

 103. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 104. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 105. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 106. Фонетичний мінімум

 107. Професійна ідеологія соціального працівника

 108. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 109. Сонячні та місячні затемнення

 110. Релігії Давнього Китаю

 111. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 112. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 113. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 114. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 115. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 116. Рицарський роман

 117. Поняття і завдання діловодства

 118. Голодомор 1932-1933рр.

 119. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 120. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 121. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 122. Власні і загальні назви іменників

 123. Риба і рибні продукти

 124. Експорт і імпорт

 125. Соціальні позабюджетні фонди

 126. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 127. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 128. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 129. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 130. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 131. Політична економія

 132. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 133. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 134. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 135. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 136. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 137. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 138. Класифікація природних ресурсів

 139. Норми і нормативи праці

 140. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 141. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 142. Положення про відділ маркетингу

 143. Документ. Його матеріальна основа

 144. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 145. Контроль в навчанні

 146. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 147. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 148. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 149. Українська мова – наш скарб

 150. Грошово-кредитна політика НБУ

 151. Модель економічної рівноваги

 152. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 153. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 154. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 155. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 156. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 157. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 158. Рецепція римського права в Україні

 159. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 160. Психоаналіз і неофрейдизм

 161. Менеджмент підприємства

 162. Нормування праці

 163. Місяць - супутник Землі

 164. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 165. Мале підприємництво

 166. Термодинаміка

 167. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 168. Монополії

 169. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 170. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 171. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 172. Генрік Ібсен (1828-1906)

 173. Ринкова система і організація підприємництва

 174. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 175. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 176. Розвиток української термінографії

 177. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 178. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 179. Ще раз про мову

 180. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 181. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 182. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 183. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 184. Оцінка ризиків

 185. Доба Відродження і мистецтво

 186. Естафети з фізичного виховання

 187. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 188. Аварії на АЕС

 189. Порядок укладення трудового договору

 190. Правові системи сучасності

 191. Порядок оформлення платіжної відомості

 192. Основи стандартизації та сертифікації

 193. Основні методи та інструменти державного регулювання

 194. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 195. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 196. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 197. Форми кредиту

 198. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 199. Друкарська справа на Україні

 200. Народний одяг

 201. Міліція

 202. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 203. Економіка України Франка

 204. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 205. Особливості культури Стародавньої Індії

 206. Україна у міжнародних відносинах

 207. Історія виникнення ЕОМ

 208. Політична система і державний устрій Болгарії

 209. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 210. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 211. Захист прав патентовласника в Україні

 212. Логіка Аристотеля

 213. Відділ Голонасінні

 214. Писанка

 215. Історія розвитку українського правопису

 216. Маркетингові дослідження

 217. Державні цільові фонди

 218. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 219. Облік зносу

 220. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 221. Роль хімії в житті суспільства

 222. Життя і творчість Шарля Бодлера

 223. Види документів

 224. Філософські аспекти сучасної культури

 225. Релігієзнавство

 226. Поняття та ознаки юридичної науки

 227. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 228. XIX сторіччя в історії світової культури

 229. Діяльність М.Грушевського

 230. Енергозберігаючі технології

 231. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 232. Народна творчість

 233. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 234. Методи організації виробничих процесів

 235. Мозок. Різновиди та будова

 236. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 237. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 238. Хімічний комплекс України

 239. Гроші та їх функції

 240. Екологічні фактори

 241. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 242. Ящірки – загальна інформація

 243. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 244. Андрій Чайковський

 245. Статеве виховання

 246. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 247. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 248. Створення ООН

 249. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 250. Продуктивність і ефективність праці

 251. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 252. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 253. Аналіз беззбитковості проекту

 254. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 255. Технологія виробництва бензину

 256. Поділ праці

 257. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 258. Предмет трудового права

 259. Види грошей

 260. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 261. Принципи класифікації системи моніторингу

 262. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 263. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 264. Тренінг як психопрофілактичний метод

 265. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 266. Північно-Східний соціально-економічний район України

 267. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 268. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 269. Економічна безпека України

 270. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 271. Господарство США

 272. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 273. Суть і структура грошового обороту

 274. Історія України на початку ХХ ст

 275. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 276. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 277. Адміністративний процес

 278. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 279. Інтуїція

 280. Стройова підготовка

 281. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 282. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 283. Товарне виробництво

 284. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 285. Джордж Бернард Шоу

 286. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 287. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 288. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 289. Форми безготівкових розрахунків

 290. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 291. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 292. Страви з яєць та сиру

 293. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 294. Церковне християнство

 295. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 296. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 297. Правотворча діяльність держави

 298. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 299. Мотивація і оплата праці на п-ві

 300. Митна вартість товарів

 301. Організація державної служби в Україні

 302. Особливості внутрішнього аудиту

 303. Позичковий процент

 304. Планети-гіганти

 305. Міфологія Стародавнього Риму

 306. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 307. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 308. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 309. Дослідження ділової карєри менеджера

 310. Відчуття та діяльність

 311. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 312. Національна українська символіка

 313. Фінансова політика

 314. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 315. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 316. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 317. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 318. Гетьманство Богдана Хмельницького

 319. Генна інженерія

 320. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 321. Методи державного регулювання

 322. Оборотні фонди підприємства

 323. Грошово-кредитна система Німеччини

 324. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 325. Притча про старого i море

 326. Суть і функції грошей

 327. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 328. Конкуренція і монополія

 329. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 330. Облік орендних операцій

 331. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 332. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 333. Організація валютного ринку України

 334. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 335. Складові авторитету викладача ВНЗ

 336. Еволюція концепції маркетингу

 337. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 338. Предмет фінансової науки

 339. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 340. Цивільна оборона

 341. Леонардо да Вінчі

 342. Економічна роль держави

 343. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 344. Економічна думка античного світу

 345. Відносини у трудовому праві

 346. Економічні проблеми безробіття

 347. Сценарій „Свято птахів”

 348. Економіка праці

 349. Антична культура/Готичний стиль

 350. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 351. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 352. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 353. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 354. Методологія наукового пізнання

 355. Сутність та функції ринку

 356. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 357. Статистика чисельності, складу та руху населення

 358. Економічна думка Середньовіччя

 359. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 360. Діалектика та її альтернативи

 361. Естетична основа німецького романтизму

 362. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 363. Стилі сучасної української літературної мови

 364. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 365. Кредити в Україні

 366. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 367. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 368. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 369. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 370. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 371. Атестація робочих місць за умовами праці

 372. Стан навколишнього середовища в Україні

 373. Американський романтизм 19 століття у літературі

 374. Планування й аналіз чисельності працівників

 375. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 376. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 377. Небезпеки природного та техногенного характеру

 378. Грошовий оборот і грошові потоки

 379. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 380. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 381. Загальна характеристика банківських операцій

 382. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 383. Грецький театр і література

 384. Кон’юнктура світових ринків

 385. Неологізми

 386. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 387. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 388. Фінанси акціонерних товариств

 389. Типи грошових систем

 390. Риторика Стародавнього Риму

 391. Властивості визначеного інтеграла

 392. Державний фінансовий контроль

 393. Клас Ссавці

 394. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 395. Зміст і завдання БЖД

 396. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 397. Добровільне медичне страхування

 398. Особливості господарського комплексу України

 399. Соціальний комплекс України

 400. Комахи з повним перетворенням

 401. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 402. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 403. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 404. Товарне виробництво

 405. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 406. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 407. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 408. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 409. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 410. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 411. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 412. Проблеми сільського господарства України

 413. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 414. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 415. Торговельний капітал и торгівля

 416. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 417. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 418. Основні засади німецького романтизму

 419. Поняття та види товарів

 420. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 421. Загальна характеристика господарських товариств

 422. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 423. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 424. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 425. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 426. Дієтотерапія цукрового діабету

 427. Виникнення буржуазної держави. Англія

 428. Форми інвестування

 429. Природоохоронні заходи

 430. Ранкова гігієнічна гімнастика

 431. Матеріально - сировинна стратегія

 432. Давня історія України

 433. Крадіжка

 434. Організація банківського кредитування

 435. Петро Сагайдачний

 436. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 437. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 438. Євразія. Опис материка

 439. Мультиплікатор інвестицій

 440. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 441. Епоха Відродження

 442. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 443. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 444. Австралія. Опис материка

 445. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 446. Поняття релігії

 447. Договори

 448. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 449. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 450. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 451. ПРП та РПС Чернігівської області

 452. Планування собівартості продукції

 453. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 454. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 455. Держава скіфів

 456. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 457. Адміністративно правові норми

 458. Банківський маркетинг

 459. Облік прибутку і його використання

 460. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 461. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 462. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 463. Грошові реформи

 464. Державний лад Афін

 465. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 466. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 467. Поняття, форми та види зайнятості

 468. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 469. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 470. Французький романтизм 19 століття у літературі

 471. Особливості формування статутних фондів підприємств

 472. Багатство української мови

 473. Африка. Опис материка

 474. Документи по особовому складу

 475. Генетичний код та його властивості

 476. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 477. Професійне педагогічне спілкування

 478. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 479. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 480. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 481. Історія України

 482. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 483. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 484. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 485. Службові листи

 486. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 487. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 488. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 489. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 490. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 491. Словниковий склад англійської мови

 492. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 493. Будівельні суміші в Україні

 494. Транспортний комлекс України

 495. Древній Рим

 496. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 497. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 498. Теорія культури як наука

 499. Облік грошових засобів

 500. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 501. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 502. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 503. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 504. Підприємства колективної власності

 505. Функції ринку та форми їх реалізації

 506. Субєкти адміністративного права

 507. Лісостеп України

 508. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 509. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 510. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 511. Неокласична теорія

 512. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 513. Поняття цивільного правовідношення

 514. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 515. Собівартість прибутку і рентабельність

 516. Держава і право ЗУНР

 517. Мікроекономіка. Шпори 2

 518. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 519. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 520. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 521. Українська вишивка. Рушники

 522. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 523. Дія нормативно-правового акта в часі

 524. Поняття кредитної системи

 525. Початок Великої Вітчизняної війни

 526. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 527. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 528. Поняття природного середовища

 529. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 530. Дмитро Васильович Павличко

 531. Ренесансне мистецтво України

 532. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 533. Світова економіка

 534. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 535. Ліцензування підприємницької діяльності

 536. Завдання Цивільної оборони України

 537. Україна в умовах десталінізації

 538. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 539. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 540. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 541. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 542. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 543. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 544. Валютні операції. Котирування валют

 545. Україна і ООН

 546. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 547. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 548. Автомат Калашникова

 549. Грошова маса

 550. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 551. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 552. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 553. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 554. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 555. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 556. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 557. Поняття грошової системи та її елементи

 558. Шануй батька й неньку

 559. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 560. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 561. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 562. Речове право

 563. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 564. Конспект уроку з біології у 9 класі

 565. Індія

 566. Персонал п-ва і продуктивність праці

 567. Теоретичні основи мотивації

 568. Якість продукції

 569. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 570. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 571. Проблеми сучасної світової економіки

 572. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 573. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 574. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 575. Хімія і екологія

 576. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 577. Інвестиції, їх види і характеристика

 578. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 579. Природні передумови РПС

 580. Китай. Економіко-географічна характеристика

 581. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 582. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 583. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 584. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 585. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 586. Місцеві органи самоврядування

 587. Мова творів Григорія Сковороди

 588. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 589. Буття

 590. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 591. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 592. Математики України

 593. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 594. Свинець (Плюмбум)

 595. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 596. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 597. Понятта про неткані текстильні матеріали

 598. Оноре де Бальзак і Україна

 599. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 600. Морський транспорт світу

 601. Культурологія

 602. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 603. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 604. Природа макроекономічної рівноваги

 605. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 606. Типи алгоритмів

 607. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 608. Гіпотези походження Всесвіту

 609. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 610. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 611. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 612. Моделі олігополії

 613. Виробництво і виробничі системи

 614. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 615. Бізнес планування

 616. Сутність і походження релігії

 617. Сімейні відносини

 618. Грунтознaвство

 619. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 620. Ілюзії і дійсність

 621. Походження птахів

 622. Створення і розвиток грошової системи України

 623. Своєрідність творів Альбера Камю

 624. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 625. Молодий Шевченко

 626. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 627. Біблія – священна книга християн

 628. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 629. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 630. Жанри кінематографу

 631. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 632. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 633. Дихання

 634. Військова присяга та військова символіка України

 635. Закони Баррі Коммонера

 636. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 637. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 638. Декоративне панно (макраме)

 639. Інфляційні процеси в Україні

 640. Особливості проведення нарад

 641. Система трудового права і система трудового законодавства

 642. Планування й аналіз заробітної плати

 643. Податкове регулювання

 644. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 645. Економічна суть ринку праці

 646. Поняття логістики, сутність і значення

 647. Другий закон термодинаміки та його значення

 648. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 649. Фінансова система держави

 650. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 651. Закон єдності та боротьби протилежностей

 652. Вишивка на Поділлі

 653. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 654. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 655. Порядок відкриття рахунків у банках

 656. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 657. Атмосфера

 658. Укриття населення в захисних спорудах

 659. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 660. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 661. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 662. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 663. Музика

 664. Теорія походження життя на Землі

 665. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 666. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 667. Кров і система кровообігу

 668. Особистісно орієнтовне навчання

 669. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 670. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 671. Ціна, її види та структура

 672. Установчі документи підприємства

 673. Сутність та методи калькулювання

 674. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 675. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 676. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 677. Увага. Види, порушення

 678. Індикативне планування

 679. Державне мито

 680. Діаспора

 681. Поняття основних структур даних

 682. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 683. Формування місцевих бюджетів України

 684. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 685. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 686. Дотримання правил хімічної безпеки

 687. Віктор Гюго – французький романтик

 688. Поняття, сутність та походження держави

 689. Обдарованість – як проблема в психології

 690. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 691. Ткацтво в Україні

 692. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 693. Велика французька буржуазна революція

 694. Соціальні спільноти та їх природа

 695. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 696. Майнове оподаткування

 697. Логічна структура понять

 698. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 699. Заповідники України

 700. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 701. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 702. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 703. Поняття про біологію

 704. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 705. Перекладацькі відповідності

 706. Електронна пошта

 707. Українські звичаї та обряди українського народу

 708. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 709. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 710. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 711. Класифікація держав за їхньою формою

 712. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 713. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 714. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 715. Біографія Артура Конан Дойла

 716. Перцептивна сторона спілкування

 717. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 718. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 719. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 720. Методи перевірки фінансової звітності

 721. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 722. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 723. Посередники

 724. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 725. Історія хімії

 726. Правовий статус господарських товариств

 727. Основні фактори ціноутворення

 728. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 729. Права та обовязки вартового

 730. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 731. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 732. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 733. Безпека дорожнього руху

 734. Демографічна ситуація в Україні

 735. Богдан Хмельницький

 736. Естетичне виховання

 737. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 738. Тіньова економіка України та світу

 739. Загальні правила сервірування столів

 740. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 741. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 742. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 743. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 744. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 745. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 746. Системи масової комунікації

 747. Історія розвитку системи одиниць величин

 748. Конституція України

 749. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 750. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 751. Грошово-кредитна політика центрального банку

 752. Загальний огляд країн Центральної Європи

 753. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 754. Родина Вовчі

 755. Математика - відкриття впродовж століть

 756. Господарство України другої половини XIX ст.

 757. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 758. Політичні доктрини античності

 759. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 760. Споживання, заощадження та інвестиції

 761. Емпатія і комунікація

 762. Державне програмно-цільове планування

 763. Аналіз чутливості

 764. Розрахункові документи в банківських установах

 765. Традиції народної матеріальної культури

 766. Естетична основа німецького романтизму

 767. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 768. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 769. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 770. Німеччина

 771. Фінансові ресурси підприємств

 772. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 773. Економічний ринок

 774. Документообіг

 775. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 776. Охорона водних ресурсів

 777. Комерційний кредит

 778. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 779. Життя та творчість Степана Васильченка

 780. Валютний курс і курсова політика

 781. Натовп, його особливості

 782. Характеристика

 783. Налогова політика України

 784. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 785. Навчання орфографії в сучасних умовах

 786. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 787. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 788. Військова присяга

 789. Хімія та екологія

 790. Фіскальна політика в Україні

 791. Методи інтегрування

 792. Транснаціональні банки

 793. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 794. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 795. Шляхи зниження собіварстості

 796. Показники торгового асортименту

 797. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 798. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 799. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 800. Банківський менеджмент

 801. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 802. Табличний процесор MS Excel

 803. Механізм створення бізнесу

 804. Попит на гроші

 805. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 806. Функції релігії

 807. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 808. Інформація та інформатика

 809. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 810. Аналіз виробничого травматизму

 811. Урок з англійської мови Подорож

 812. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 813. Прибуткове оподаткування громадян

 814. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 815. Квітковий годинник Карла Ліннея

 816. Управління

 817. Розвиток української мови в українській діаспорі

 818. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 819. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 820. Канада. Економіко-географічна характеристика

 821. Історія української державності

 822. Міжнародний рух капіталів

 823. Емоції. Природа емоцій

 824. Облік касових операцій в журналі№1

 825. Українська діаспора

 826. Організація транспортного і складського господарства

 827. Пропозиція грошей

 828. Звіт з технічної практики

 829. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 830. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 831. Спогади про Івана Франка

 832. Поняття про класифікацію ґрунтів

 833. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 834. Електрони та їх роль в електричному струмі

 835. Бароко

 836. Споживання води

 837. Сонце - найближча зоря

 838. Україна та Китай

 839. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 840. Цикли ділової активності

 841. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 842. Фінансовий план

 843. Управління агрострахуванням

 844. Проблеми безробіття в Україні

 845. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 846. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 847. Генріх Гейне

 848. Загальні правила оформлення службових документів

 849. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 850. Основні моменти протоколу

 851. Воля та вольові акти людини

 852. Розвиток політекономії в Україні

 853. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 854. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 855. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 856. Фінансова система Японії

 857. Моральне виховання дітей

 858. Забруднення вод світового океану

 859. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 860. Ділові папери

 861. Життєвий і творчий шлях Байрона

 862. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 863. Ораторство Демосфена

 864. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 865. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 866. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 867. Поняття “інформація” у різних науках

 868. Теорії індустріального суспілства

 869. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 870. Фази суспільного виробництва

 871. Фінанси як економічна категорія

 872. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 873. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 874. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 875. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 876. Художній розпис тканин

 877. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 878. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 879. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 880. Україна та Європейський Союз

 881. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 882. Фауна Кримських Гір

 883. Сутність інфраструктури товарного ринку

 884. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 885. Американський неолібералізм. Монетаризм

 886. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 887. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 888. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 889. Материки світу

 890. Загальні положення про інтернет

 891. Необережність як форма вини

 892. Економічна система соціалізму

 893. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 894. Банківська система Україні в ринковій економіці

 895. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 896. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 897. Сім’я і родинна обрядовість

 898. Вексель в платіжному обороті

 899. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 900. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 901. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 902. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 903. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 904. Політика, як мистецтво

 905. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 906. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 907. Політична реклама та її особливості

 908. Тихий океан

 909. Економіка природокористування

 910. Мета та завдання державного регулювання цін

 911. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 912. Біоритми

 913. Конституційний Суд України

 914. Довгі хвилі в економіці

 915. Види ділових повідомлень

 916. Транспортний комплекс світу

 917. Умовиводи

 918. Охорона грунтів

 919. Суспільно-економічна формація

 920. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 921. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 922. Характерні риси імпресіонізму

 923. План Маршала

 924. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 925. Законодавство України про військову службу

 926. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 927. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 928. Державне регулювання цін в Україні

 929. Культура та побут населення України

 930. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 931. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 932. Індуїзм

 933. Ціноутворення на промислові товари

 934. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 935. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 936. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 937. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 938. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 939. Економічне вчення А.Сміта

 940. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 941. Електроенергетика України

 942. Філософський аналіз суспільства

 943. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 944. Українська діаспора

 945. Фашизм та його різновиди

 946. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 947. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 948. Мережа мереж "iнтернет"

 949. Чи кожна людина може стати видатною?

 950. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 951. Державний бюджет України, доходи та видатки

 952. Вексельний обіг в Україні

 953. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 954. Поняття та сутність Конституції

 955. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 956. Святий Миколай

 957. Поняття і структура правосвідомості

 958. Текст як модель комунікативного акту

 959. Організація та діяльність Острозької академії

 960. Метод управлінського обліку

 961. Сертифікація продукції

 962. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 963. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 964. Система S. W. I. F. T.

 965. Іван Богун - козацький полководець

 966. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 967. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 968. Валютні відносини та валютні системи

 969. Особливості використання іменників

 970. Фінанси України

 971. Трудові колективи та їх правовий статус

 972. Страхування професійної відповідальності

 973. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 974. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 975. Винайдення радіо О.С. Поповим

 976. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 977. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 978. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 979. Види умовиводів

 980. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 981. Українська культура в 17 столітті

 982. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 983. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 984. Історичні кроки розвитку хімії

 985. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 986. Оперативне управління виробництвом

 987. Економічний аналіз діяльності банку

 988. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 989. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 990. Бандитизм

 991. Економічний аналіз

 992. Документи і документування

 993. Фонетичні закони мови і правила правопису

 994. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 995. Національний ринок та його агрегати

 996. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 997. Похідна функції

 998. Податкове планування на підприємстві

 999. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 1000. Прогнозування планування й регулювання діяльності