На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Ящірки – загальна інформація

 2. Фонетичний мінімум

 3. Французький класичний реалізм в літературі

 4. Аналіз чистого прибутку

 5. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 6. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 7. Класифікація юридичних осіб

 8. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 9. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 10. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 11. Сутність і завдання організації праці

 12. Інтеграція України у світове господарство

 13. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 14. Бджоли та продукти бджільництва

 15. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 16. Витинанки

 17. Міжнародні економічні відносини

 18. Фінансова політика, сутність податкової системи

 19. Банківська система

 20. Вартість цінних паперів, її визначення

 21. Англійський романтизм

 22. Економічна думка стародавнього Сходу

 23. Непрямі податки в Україні

 24. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 25. Економічна природа та значення ПДВ

 26. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 27. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 28. Основи теорії виникнення держави і права

 29. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 30. Екологічні наслідки військових дій

 31. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 32. Меркантилістська теорія

 33. Терміни правничої лінгвістики

 34. Головна книга

 35. Суспільство і природа

 36. Ідеал людини

 37. Класи організаційних структур управління виробництвом

 38. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 39. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 40. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 41. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 42. Нематеріальні ресурси

 43. Філософія в Києво-Могилянській академії

 44. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 45. Англійський класичний реалізм в літературі

 46. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 47. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 48. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 49. Кодування товарів

 50. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 51. Основні фактори виробництва

 52. Стратегія диверсифікації

 53. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 54. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 55. Державна служба та її особливості

 56. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 57. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 58. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 59. Причини виникнення держав

 60. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 61. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 62. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 63. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 64. Василь Симоненко. Життя та творчість

 65. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 66. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 67. Санація підприємств

 68. Сутність та фактори економічного зростання

 69. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 70. Українські обереги, традиції і сучасність

 71. Сучасний екологічний стан України

 72. Організація митного контролю

 73. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 74. Гроші в ринковій економіці

 75. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 76. Структура місцевих бюджетів

 77. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 78. Атестація робочого місця на підприємстві

 79. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 80. Страхування життя

 81. Територіально-виробничі комплекси України

 82. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 83. Сутність поняття економіка

 84. Формування собівартості готової продукції

 85. Класифікація природних ресурсів

 86. Центральний банк та його роль у національній економіці

 87. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 88. Риба і рибні продукти

 89. Конституція США та реальні права громадян

 90. Франчайзинг

 91. Сонячні та місячні затемнення

 92. Фінансовий контроль

 93. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 94. Марксистська філософія

 95. Андрій Чайковський

 96. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 97. Банки і банківська діяльність

 98. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 99. Сімейне право України. Усиновлення

 100. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 101. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 102. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 103. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 104. Фінансування охорони праці

 105. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 106. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 107. Виробництво і розподіл суспільних благ

 108. Демографія в системі знань про народонаселення

 109. Дієслово

 110. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 111. Рицарський роман

 112. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 113. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 114. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 115. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 116. Релігії Давнього Китаю

 117. Права людини і громадянина

 118. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 119. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 120. Форма, структура і зміст балансу

 121. Власні і загальні назви іменників

 122. Держава у політичній системі

 123. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 124. Свято осені

 125. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 126. Аспекти теорії тексту

 127. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 128. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 129. Генрік Ібсен (1828-1906)

 130. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 131. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 132. Рецепція римського права в Україні

 133. Положення про відділ маркетингу

 134. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 135. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 136. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 137. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 138. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 139. Експорт і імпорт

 140. Модель економічної рівноваги

 141. Соціальні позабюджетні фонди

 142. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 143. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 144. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 145. Професійна ідеологія соціального працівника

 146. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 147. Голодомор 1932-1933рр.

 148. Автомат Калашникова

 149. Політична економія

 150. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 151. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 152. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 153. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 154. Мале підприємництво

 155. Контроль в навчанні

 156. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 157. Норми і нормативи праці

 158. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 159. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 160. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 161. Документ. Його матеріальна основа

 162. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 163. Місяць - супутник Землі

 164. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 165. Особливості культури Стародавньої Індії

 166. Українська мова – наш скарб

 167. Економіка України Франка

 168. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 169. Термодинаміка

 170. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 171. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 172. Психоаналіз і неофрейдизм

 173. Грошово-кредитна політика НБУ

 174. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 175. Ще раз про мову

 176. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 177. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 178. Історія виникнення ЕОМ

 179. Розвиток української термінографії

 180. Аварії на АЕС

 181. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 182. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 183. Менеджмент підприємства

 184. Нормування праці

 185. Ринкова система і організація підприємництва

 186. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 187. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 188. Монополії

 189. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 190. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 191. Правові системи сучасності

 192. Характерні риси імпресіонізму

 193. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 194. Оцінка ризиків

 195. Доба Відродження і мистецтво

 196. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 197. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 198. Порядок оформлення платіжної відомості

 199. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 200. Основи стандартизації та сертифікації

 201. Політична система і державний устрій Болгарії

 202. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 203. Основні методи та інструменти державного регулювання

 204. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 205. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 206. Порядок укладення трудового договору

 207. Друкарська справа на Україні

 208. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 209. Форми кредиту

 210. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 211. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 212. Технологія виробництва бензину

 213. Народний одяг

 214. Міліція

 215. Відділ Голонасінні

 216. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 217. Захист прав патентовласника в Україні

 218. Народна творчість

 219. Логіка Аристотеля

 220. Господарство США

 221. Історія розвитку українського правопису

 222. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 223. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 224. Україна у міжнародних відносинах

 225. Діяльність М.Грушевського

 226. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 227. Життя і творчість Шарля Бодлера

 228. Писанка

 229. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 230. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 231. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 232. Державні цільові фонди

 233. Методи організації виробничих процесів

 234. Страви з яєць та сиру

 235. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 236. Маркетингові дослідження

 237. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 238. Поняття та ознаки юридичної науки

 239. Організація державної служби в Україні

 240. Види документів

 241. Облік зносу

 242. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 243. Роль хімії в житті суспільства

 244. Філософські аспекти сучасної культури

 245. Енергозберігаючі технології

 246. Релігієзнавство

 247. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 248. XIX сторіччя в історії світової культури

 249. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 250. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 251. Принципи класифікації системи моніторингу

 252. Хімічний комплекс України

 253. Екологічні фактори

 254. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 255. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 256. Мозок. Різновиди та будова

 257. Гроші та їх функції

 258. Стройова підготовка

 259. Ранкова гігієнічна гімнастика

 260. Позичковий процент

 261. Статеве виховання

 262. Основні засади німецького романтизму

 263. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 264. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 265. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 266. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 267. Продуктивність і ефективність праці

 268. Історія України на початку ХХ ст

 269. Джордж Бернард Шоу

 270. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 271. Предмет трудового права

 272. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 273. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 274. Мікроекономіка. Шпори 2

 275. Види грошей

 276. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 277. Створення ООН

 278. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 279. Поділ праці

 280. Аналіз беззбитковості проекту

 281. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 282. Північно-Східний соціально-економічний район України

 283. Тренінг як психопрофілактичний метод

 284. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 285. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 286. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 287. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 288. Державний лад Афін

 289. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 290. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 291. Планети-гіганти

 292. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 293. Правотворча діяльність держави

 294. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 295. Економічна безпека України

 296. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 297. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 298. Суть і структура грошового обороту

 299. Товарне виробництво

 300. Складові авторитету викладача ВНЗ

 301. Міфологія Стародавнього Риму

 302. Інтуїція

 303. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 304. Гетьманство Богдана Хмельницького

 305. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 306. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 307. Адміністративний процес

 308. Дослідження ділової карєри менеджера

 309. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 310. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 311. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 312. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 313. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 314. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 315. Форми безготівкових розрахунків

 316. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 317. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 318. Генна інженерія

 319. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 320. Властивості визначеного інтеграла

 321. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 322. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 323. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 324. Американський романтизм 19 століття у літературі

 325. Церковне християнство

 326. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 327. Митна вартість товарів

 328. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 329. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 330. Мотивація і оплата праці на п-ві

 331. Притча про старого i море

 332. Відчуття та діяльність

 333. Україна – космічна держава

 334. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 335. Статистика чисельності, складу та руху населення

 336. Фінансова політика

 337. Особливості внутрішнього аудиту

 338. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 339. Грецький театр і література

 340. Економічні проблеми безробіття

 341. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 342. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 343. Оборотні фонди підприємства

 344. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 345. Національна українська символіка

 346. Сценарій „Свято птахів”

 347. Грошово-кредитна система Німеччини

 348. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 349. Естетична основа німецького романтизму

 350. Методи державного регулювання

 351. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 352. Відносини у трудовому праві

 353. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 354. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 355. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 356. Організація валютного ринку України

 357. Суть і функції грошей

 358. Еволюція концепції маркетингу

 359. Стан навколишнього середовища в Україні

 360. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 361. Облік орендних операцій

 362. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 363. Конкуренція і монополія

 364. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 365. Атестація робочих місць за умовами праці

 366. Предмет фінансової науки

 367. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 368. Цивільна оборона

 369. Леонардо да Вінчі

 370. Методологія наукового пізнання

 371. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 372. Економічна роль держави

 373. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 374. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 375. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 376. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 377. Економічна думка античного світу

 378. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 379. Генетичний код та його властивості

 380. Антична культура/Готичний стиль

 381. Риторика Стародавнього Риму

 382. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 383. Економіка праці

 384. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 385. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 386. Сутність та функції ринку

 387. Кон’юнктура світових ринків

 388. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 389. Діалектика та її альтернативи

 390. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 391. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 392. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 393. Економічна думка Середньовіччя

 394. Кредити в Україні

 395. Стилі сучасної української літературної мови

 396. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 397. Загальна характеристика господарських товариств

 398. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 399. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 400. Клас Ссавці

 401. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 402. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 403. Небезпеки природного та техногенного характеру

 404. Держава скіфів

 405. Планування й аналіз чисельності працівників

 406. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 407. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 408. Державний фінансовий контроль

 409. Грошовий оборот і грошові потоки

 410. Загальна характеристика банківських операцій

 411. Фінанси акціонерних товариств

 412. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 413. Типи грошових систем

 414. Неологізми

 415. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 416. Соціальний комплекс України

 417. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 418. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 419. Зміст і завдання БЖД

 420. Особливості господарського комплексу України

 421. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 422. Крадіжка

 423. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 424. Євразія. Опис материка

 425. Проблеми сільського господарства України

 426. Комахи з повним перетворенням

 427. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 428. Добровільне медичне страхування

 429. Торговельний капітал и торгівля

 430. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 431. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 432. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 433. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 434. Словниковий склад англійської мови

 435. Виникнення буржуазної держави. Англія

 436. Товарне виробництво

 437. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 438. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 439. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 440. Поняття та види товарів

 441. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 442. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 443. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 444. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 445. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 446. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 447. ПРП та РПС Чернігівської області

 448. Організація банківського кредитування

 449. Природоохоронні заходи

 450. Матеріально - сировинна стратегія

 451. Форми інвестування

 452. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 453. Мультиплікатор інвестицій

 454. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 455. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 456. Дієтотерапія цукрового діабету

 457. Давня історія України

 458. Австралія. Опис материка

 459. Петро Сагайдачний

 460. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 461. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 462. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 463. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 464. Адміністративно правові норми

 465. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 466. Облік прибутку і його використання

 467. Планування собівартості продукції

 468. Епоха Відродження

 469. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 470. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 471. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 472. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 473. Підприємства колективної власності

 474. Поняття релігії

 475. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 476. Договори

 477. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 478. Французький романтизм 19 століття у літературі

 479. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 480. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 481. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 482. Африка. Опис материка

 483. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 484. Неокласична теорія

 485. Банківський маркетинг

 486. Грошові реформи

 487. Службові листи

 488. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 489. Субєкти адміністративного права

 490. Дмитро Васильович Павличко

 491. Професійне педагогічне спілкування

 492. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 493. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 494. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 495. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 496. Поняття, форми та види зайнятості

 497. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 498. Поняття цивільного правовідношення

 499. Багатство української мови

 500. Лісостеп України

 501. Оноре де Бальзак і Україна

 502. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 503. Особливості формування статутних фондів підприємств

 504. Держава і право ЗУНР

 505. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 506. Документи по особовому складу

 507. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 508. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 509. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 510. Транспортний комлекс України

 511. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 512. Історія України

 513. Будівельні суміші в Україні

 514. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 515. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 516. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 517. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 518. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 519. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 520. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 521. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 522. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 523. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 524. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 525. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 526. Проблеми сучасної світової економіки

 527. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 528. Древній Рим

 529. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 530. Облік грошових засобів

 531. Теорія культури як наука

 532. Завдання Цивільної оборони України

 533. Поняття природного середовища

 534. Функції ринку та форми їх реалізації

 535. Морський транспорт світу

 536. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 537. Собівартість прибутку і рентабельність

 538. Свинець (Плюмбум)

 539. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 540. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 541. Своєрідність творів Альбера Камю

 542. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 543. Гіпотези походження Всесвіту

 544. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 545. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 546. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 547. Дія нормативно-правового акта в часі

 548. Китай. Економіко-географічна характеристика

 549. Ренесансне мистецтво України

 550. Україна в умовах десталінізації

 551. Поняття кредитної системи

 552. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 553. Світова економіка

 554. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 555. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 556. Речове право

 557. Початок Великої Вітчизняної війни

 558. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 559. Українська вишивка. Рушники

 560. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 561. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 562. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 563. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 564. Ліцензування підприємницької діяльності

 565. Мова творів Григорія Сковороди

 566. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 567. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 568. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 569. Понятта про неткані текстильні матеріали

 570. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 571. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 572. Жанри кінематографу

 573. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 574. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 575. Індія

 576. Шануй батька й неньку

 577. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 578. Типи алгоритмів

 579. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 580. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 581. Валютні операції. Котирування валют

 582. Україна і ООН

 583. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 584. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 585. Математики України

 586. Грошова маса

 587. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 588. Права та обовязки вартового

 589. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 590. Теоретичні основи мотивації

 591. Класифікація держав за їхньою формою

 592. Поняття грошової системи та її елементи

 593. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 594. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 595. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 596. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 597. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 598. Персонал п-ва і продуктивність праці

 599. Якість продукції

 600. Конспект уроку з біології у 9 класі

 601. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 602. Хімія і екологія

 603. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 604. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 605. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 606. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 607. Інвестиції, їх види і характеристика

 608. Природні передумови РПС

 609. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 610. Культурологія

 611. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 612. Закони Баррі Коммонера

 613. Моделі олігополії

 614. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 615. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 616. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 617. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 618. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 619. Буття

 620. Виробництво і виробничі системи

 621. Місцеві органи самоврядування

 622. Перекладацькі відповідності

 623. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 624. Декоративне панно (макраме)

 625. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 626. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 627. Поняття основних структур даних

 628. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 629. Походження птахів

 630. Природа макроекономічної рівноваги

 631. Укриття населення в захисних спорудах

 632. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 633. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 634. Історія розвитку системи одиниць величин

 635. Ілюзії і дійсність

 636. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 637. Сутність і походження релігії

 638. Грунтознaвство

 639. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 640. Військова присяга та військова символіка України

 641. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 642. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 643. Біблія – священна книга християн

 644. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 645. Сімейні відносини

 646. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 647. Закон єдності та боротьби протилежностей

 648. Бізнес планування

 649. Особливості проведення нарад

 650. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 651. Молодий Шевченко

 652. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 653. Створення і розвиток грошової системи України

 654. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 655. Дихання

 656. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 657. Другий закон термодинаміки та його значення

 658. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 659. Інфляційні процеси в Україні

 660. Теорія походження життя на Землі

 661. Вишивка на Поділлі

 662. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 663. Податкове регулювання

 664. Поняття логістики, сутність і значення

 665. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 666. Дотримання правил хімічної безпеки

 667. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 668. Система трудового права і система трудового законодавства

 669. Електронна пошта

 670. Планування й аналіз заробітної плати

 671. Економічна суть ринку праці

 672. Фінансова система держави

 673. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 674. Період трьох літ

 675. Порядок відкриття рахунків у банках

 676. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 677. Ціна, її види та структура

 678. Майнове оподаткування

 679. Атмосфера

 680. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 681. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 682. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 683. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 684. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 685. Кров і система кровообігу

 686. Музика

 687. Увага. Види, порушення

 688. Індикативне планування

 689. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 690. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 691. Поняття, сутність та походження держави

 692. Особистісно орієнтовне навчання

 693. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 694. Віктор Гюго – французький романтик

 695. Заповідники України

 696. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 697. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 698. Установчі документи підприємства

 699. Перцептивна сторона спілкування

 700. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 701. Логічна структура понять

 702. Сутність та методи калькулювання

 703. Діаспора

 704. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 705. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 706. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 707. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 708. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 709. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 710. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 711. Державне мито

 712. Велика французька буржуазна революція

 713. Ткацтво в Україні

 714. Формування місцевих бюджетів України

 715. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 716. Обдарованість – як проблема в психології

 717. Соціальні спільноти та їх природа

 718. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 719. Історичні кроки розвитку хімії

 720. Біографія Артура Конан Дойла

 721. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 722. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 723. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 724. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 725. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 726. Поняття про біологію

 727. Історія хімії

 728. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 729. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 730. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 731. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 732. Правовий статус господарських товариств

 733. Тіньова економіка України та світу

 734. Українські звичаї та обряди українського народу

 735. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 736. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 737. Родина Вовчі

 738. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 739. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 740. Посередники

 741. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 742. Методи перевірки фінансової звітності

 743. Показники торгового асортименту

 744. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 745. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 746. Загальні правила сервірування столів

 747. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 748. Естетичне виховання

 749. Основні фактори ціноутворення

 750. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 751. Конституція України

 752. Транснаціональні банки

 753. Споживання, заощадження та інвестиції

 754. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 755. Демографічна ситуація в Україні

 756. Квітковий годинник Карла Ліннея

 757. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 758. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 759. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 760. Безпека дорожнього руху

 761. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 762. Грошово-кредитна політика центрального банку

 763. Фауна Кримських Гір

 764. Естетична основа німецького романтизму

 765. Господарство України другої половини XIX ст.

 766. Богдан Хмельницький

 767. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 768. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 769. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 770. Загальний огляд країн Центральної Європи

 771. Фіскальна політика в Україні

 772. Аналіз чутливості

 773. Авторське право в мережі Інтернет

 774. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 775. Системи масової комунікації

 776. Політичні доктрини античності

 777. Охорона водних ресурсів

 778. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 779. Математика - відкриття впродовж століть

 780. Державне програмно-цільове планування

 781. Емпатія і комунікація

 782. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 783. Розрахункові документи в банківських установах

 784. Електрони та їх роль в електричному струмі

 785. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 786. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 787. Методи інтегрування

 788. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 789. Традиції народної матеріальної культури

 790. Навчання орфографії в сучасних умовах

 791. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 792. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 793. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 794. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 795. Фінансова система Японії

 796. Економічний ринок

 797. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 798. Банківський менеджмент

 799. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 800. Німеччина

 801. Фінансові ресурси підприємств

 802. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 803. Документообіг

 804. Натовп, його особливості

 805. Механізм створення бізнесу

 806. Комерційний кредит

 807. Організація транспортного і складського господарства

 808. Налогова політика України

 809. Життя та творчість Степана Васильченка

 810. Валютний курс і курсова політика

 811. Військова присяга

 812. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 813. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 814. Канада. Економіко-географічна характеристика

 815. Характеристика

 816. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 817. Необережність як форма вини

 818. Попит на гроші

 819. Планети земної групи

 820. Інформація та інформатика

 821. Хімія та екологія

 822. Фінансовий план

 823. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 824. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 825. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 826. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 827. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 828. Табличний процесор MS Excel

 829. Прибуткове оподаткування громадян

 830. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 831. Урок з англійської мови Подорож

 832. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 833. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 834. Шляхи зниження собіварстості

 835. Емоції. Природа емоцій

 836. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 837. Розвиток української мови в українській діаспорі

 838. Звіт з технічної практики

 839. Поняття про класифікацію ґрунтів

 840. Міжнародний рух капіталів

 841. Управління

 842. Функції релігії

 843. Спогади про Івана Франка

 844. Аналіз виробничого травматизму

 845. Історія української державності

 846. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 847. Україна та Китай

 848. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 849. Цикли ділової активності

 850. Творчість Леонардо да Вінчі

 851. Облік касових операцій в журналі№1

 852. Споживання води

 853. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 854. Українська діаспора

 855. Пропозиція грошей

 856. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 857. Художній розпис тканин

 858. Фінанси як економічна категорія

 859. Загальні правила оформлення службових документів

 860. Сонце - найближча зоря

 861. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 862. Ораторство Демосфена

 863. Фази суспільного виробництва

 864. Проблеми безробіття в Україні

 865. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 866. Бароко

 867. Управління агрострахуванням

 868. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 869. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 870. Основні моменти протоколу

 871. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 872. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 873. Розвиток політекономії в Україні

 874. Воля та вольові акти людини

 875. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 876. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 877. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 878. Генріх Гейне

 879. Сім’я і родинна обрядовість

 880. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 881. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 882. Сутність інфраструктури товарного ринку

 883. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 884. Мета та завдання державного регулювання цін

 885. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 886. Законодавство України про військову службу

 887. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 888. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 889. Теорії індустріального суспілства

 890. Забруднення вод світового океану

 891. Моральне виховання дітей

 892. Поняття “інформація” у різних науках

 893. Чи кожна людина може стати видатною?

 894. Життєвий і творчий шлях Байрона

 895. Поняття та сутність Конституції

 896. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 897. Ділові папери

 898. Винайдення радіо О.С. Поповим

 899. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 900. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 901. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 902. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 903. Політика, як мистецтво

 904. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 905. Хімічні елементи в продуктах харчування

 906. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 907. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 908. Іван Богун - козацький полководець

 909. Американський неолібералізм. Монетаризм

 910. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 911. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 912. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 913. Економічна система соціалізму

 914. Материки світу

 915. Україна та Європейський Союз

 916. Загальні положення про інтернет

 917. Особливості використання іменників

 918. Політична реклама та її особливості

 919. Господарство Запорозької Січі

 920. Банківська система Україні в ринковій економіці

 921. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 922. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 923. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 924. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 925. Вексель в платіжному обороті

 926. Фашизм та його різновиди

 927. Довгі хвилі в економіці

 928. Конституційний Суд України

 929. Суспільно-економічна формація

 930. Документи і документування

 931. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 932. Транспортний комплекс світу

 933. Тихий океан

 934. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 935. Біоритми

 936. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 937. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 938. Організація та діяльність Острозької академії

 939. Марш і похідна охорона

 940. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 941. Економіка природокористування

 942. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 943. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 944. Умовиводи

 945. Види ділових повідомлень

 946. Державне регулювання цін в Україні

 947. Охорона грунтів

 948. Українська діаспора

 949. Ведучі мости автомобіля

 950. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 951. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 952. План Маршала

 953. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 954. Культура та побут населення України

 955. Філософський аналіз суспільства

 956. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 957. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 958. Електроенергетика України

 959. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 960. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 961. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 962. Ціноутворення на промислові товари

 963. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 964. Метод управлінського обліку

 965. Індуїзм

 966. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 967. Економічне вчення А.Сміта

 968. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 969. Вексельний обіг в Україні

 970. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 971. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 972. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 973. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 974. Мережа мереж "iнтернет"

 975. Святий Миколай

 976. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 977. Основні джерела виробництва електричної енергії

 978. Страхування професійної відповідальності

 979. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 980. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 981. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 982. Види умовиводів

 983. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 984. Органи зору і слуху

 985. Державний бюджет України, доходи та видатки

 986. Текст як модель комунікативного акту

 987. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 988. Поняття і структура правосвідомості

 989. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 990. Система S. W. I. F. T.

 991. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 992. Оперативне управління виробництвом

 993. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 994. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 995. Сертифікація продукції

 996. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 997. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 998. Трудові колективи та їх правовий статус

 999. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 1000. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р