На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Пагін, особливості його будови та функції

 2. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 3. Ящірки – загальна інформація

 4. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 5. Класифікація юридичних осіб

 6. Французький класичний реалізм в літературі

 7. Аналіз чистого прибутку

 8. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 9. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 10. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 11. Сутність і завдання організації праці

 12. Інтеграція України у світове господарство

 13. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 14. Бджоли та продукти бджільництва

 15. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 16. Витинанки

 17. Міжнародні економічні відносини

 18. Фінансова політика, сутність податкової системи

 19. Банківська система

 20. Вартість цінних паперів, її визначення

 21. Англійський романтизм

 22. Економічна думка стародавнього Сходу

 23. Непрямі податки в Україні

 24. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 25. Економічна природа та значення ПДВ

 26. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 27. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 28. Меркантилістська теорія

 29. Основи теорії виникнення держави і права

 30. Екологічні наслідки військових дій

 31. Ідеал людини

 32. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 33. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 34. Головна книга

 35. Терміни правничої лінгвістики

 36. Андрій Чайковський

 37. Суспільство і природа

 38. Класи організаційних структур управління виробництвом

 39. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 40. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 41. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 42. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 43. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 44. Нематеріальні ресурси

 45. Філософія в Києво-Могилянській академії

 46. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 47. Кодування товарів

 48. Англійський класичний реалізм в літературі

 49. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 50. Стратегія диверсифікації

 51. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 52. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 53. Основні фактори виробництва

 54. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 55. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 56. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 57. Державна служба та її особливості

 58. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 59. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 60. Причини виникнення держав

 61. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 62. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 63. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 64. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 65. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 66. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 67. Василь Симоненко. Життя та творчість

 68. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 69. Санація підприємств

 70. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 71. Сутність та фактори економічного зростання

 72. Українські обереги, традиції і сучасність

 73. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 74. Територіально-виробничі комплекси України

 75. Сучасний екологічний стан України

 76. Організація митного контролю

 77. Гроші в ринковій економіці

 78. Структура місцевих бюджетів

 79. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 80. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 81. Атестація робочого місця на підприємстві

 82. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 83. Страхування життя

 84. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 85. Сутність поняття економіка

 86. Класифікація природних ресурсів

 87. Формування собівартості готової продукції

 88. Центральний банк та його роль у національній економіці

 89. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 90. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 91. Риба і рибні продукти

 92. Сонячні та місячні затемнення

 93. Франчайзинг

 94. Конституція США та реальні права громадян

 95. Фінансовий контроль

 96. Марксистська філософія

 97. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 98. Банки і банківська діяльність

 99. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 100. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 101. Сімейне право України. Усиновлення

 102. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 103. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 104. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 105. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 106. Фінансування охорони праці

 107. Виробництво і розподіл суспільних благ

 108. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 109. Демографія в системі знань про народонаселення

 110. Рицарський роман

 111. Характерні риси імпресіонізму

 112. Дієслово

 113. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 114. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 115. Власні і загальні назви іменників

 116. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 117. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 118. Релігії Давнього Китаю

 119. Форма, структура і зміст балансу

 120. Права людини і громадянина

 121. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 122. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 123. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 124. Держава у політичній системі

 125. Положення про відділ маркетингу

 126. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 127. Свято осені

 128. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 129. Аспекти теорії тексту

 130. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 131. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 132. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 133. Генрік Ібсен (1828-1906)

 134. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 135. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 136. Рецепція римського права в Україні

 137. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 138. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 139. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 140. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 141. Експорт і імпорт

 142. Соціальні позабюджетні фонди

 143. Модель економічної рівноваги

 144. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 145. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 146. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 147. Професійна ідеологія соціального працівника

 148. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 149. Автомат Калашникова

 150. Голодомор 1932-1933рр.

 151. Політична економія

 152. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 153. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 154. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 155. Мале підприємництво

 156. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 157. Контроль в навчанні

 158. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 159. Норми і нормативи праці

 160. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 161. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 162. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 163. Документ. Його матеріальна основа

 164. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 165. Особливості культури Стародавньої Індії

 166. Місяць - супутник Землі

 167. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 168. Українська мова – наш скарб

 169. Економіка України Франка

 170. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 171. Термодинаміка

 172. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 173. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 174. Психоаналіз і неофрейдизм

 175. Грошово-кредитна політика НБУ

 176. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 177. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 178. Ще раз про мову

 179. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 180. Історія виникнення ЕОМ

 181. Розвиток української термінографії

 182. Аварії на АЕС

 183. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 184. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 185. Менеджмент підприємства

 186. Нормування праці

 187. Ринкова система і організація підприємництва

 188. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 189. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 190. Монополії

 191. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 192. Доба Відродження і мистецтво

 193. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 194. Правові системи сучасності

 195. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 196. Оцінка ризиків

 197. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 198. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 199. Порядок оформлення платіжної відомості

 200. Політична система і державний устрій Болгарії

 201. Основи стандартизації та сертифікації

 202. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 203. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 204. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 205. Основні методи та інструменти державного регулювання

 206. Порядок укладення трудового договору

 207. Друкарська справа на Україні

 208. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 209. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 210. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 211. Форми кредиту

 212. Технологія виробництва бензину

 213. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 214. Народний одяг

 215. Міліція

 216. Відділ Голонасінні

 217. Захист прав патентовласника в Україні

 218. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 219. Народна творчість

 220. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 221. Логіка Аристотеля

 222. Господарство США

 223. Історія розвитку українського правопису

 224. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 225. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 226. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 227. Україна у міжнародних відносинах

 228. Діяльність М.Грушевського

 229. Життя і творчість Шарля Бодлера

 230. Страви з яєць та сиру

 231. Писанка

 232. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 233. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 234. Державні цільові фонди

 235. Методи організації виробничих процесів

 236. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 237. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 238. Організація державної служби в Україні

 239. Маркетингові дослідження

 240. Поняття та ознаки юридичної науки

 241. Мікроекономіка. Шпори 2

 242. Види документів

 243. Облік зносу

 244. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 245. Роль хімії в житті суспільства

 246. Філософські аспекти сучасної культури

 247. Енергозберігаючі технології

 248. Релігієзнавство

 249. Принципи класифікації системи моніторингу

 250. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 251. XIX сторіччя в історії світової культури

 252. Основні засади німецького романтизму

 253. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 254. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 255. Екологічні фактори

 256. Ранкова гігієнічна гімнастика

 257. Джордж Бернард Шоу

 258. Хімічний комплекс України

 259. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 260. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 261. Мозок. Різновиди та будова

 262. Державний лад Афін

 263. Стройова підготовка

 264. Гроші та їх функції

 265. Позичковий процент

 266. Статеве виховання

 267. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 268. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 269. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 270. Продуктивність і ефективність праці

 271. Історія України на початку ХХ ст

 272. Предмет трудового права

 273. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 274. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 275. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 276. Види грошей

 277. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 278. Створення ООН

 279. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 280. Поділ праці

 281. Аналіз беззбитковості проекту

 282. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 283. Північно-Східний соціально-економічний район України

 284. Тренінг як психопрофілактичний метод

 285. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 286. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 287. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 288. Планети-гіганти

 289. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 290. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 291. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 292. Правотворча діяльність держави

 293. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 294. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 295. Складові авторитету викладача ВНЗ

 296. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 297. Економічна безпека України

 298. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 299. Суть і структура грошового обороту

 300. Товарне виробництво

 301. Міфологія Стародавнього Риму

 302. Інтуїція

 303. Дослідження ділової карєри менеджера

 304. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 305. Гетьманство Богдана Хмельницького

 306. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 307. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 308. Адміністративний процес

 309. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 310. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 311. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 312. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 313. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 314. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 315. Форми безготівкових розрахунків

 316. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 317. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 318. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 319. Генна інженерія

 320. Властивості визначеного інтеграла

 321. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 322. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 323. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 324. Грецький театр і література

 325. Американський романтизм 19 століття у літературі

 326. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 327. Церковне християнство

 328. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 329. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 330. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 331. Митна вартість товарів

 332. Притча про старого i море

 333. Мотивація і оплата праці на п-ві

 334. Відчуття та діяльність

 335. Україна – космічна держава

 336. Статистика чисельності, складу та руху населення

 337. Фінансова політика

 338. Особливості внутрішнього аудиту

 339. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 340. Економічні проблеми безробіття

 341. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 342. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 343. Сценарій „Свято птахів”

 344. Оборотні фонди підприємства

 345. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 346. Національна українська символіка

 347. Грошово-кредитна система Німеччини

 348. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 349. Естетична основа німецького романтизму

 350. Методи державного регулювання

 351. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 352. Відносини у трудовому праві

 353. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 354. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 355. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 356. Суть і функції грошей

 357. Організація валютного ринку України

 358. Еволюція концепції маркетингу

 359. Стан навколишнього середовища в Україні

 360. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 361. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 362. Облік орендних операцій

 363. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 364. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 365. Конкуренція і монополія

 366. Атестація робочих місць за умовами праці

 367. Предмет фінансової науки

 368. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 369. Цивільна оборона

 370. Леонардо да Вінчі

 371. Методологія наукового пізнання

 372. Генетичний код та його властивості

 373. Економічна роль держави

 374. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 375. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 376. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 377. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 378. Риторика Стародавнього Риму

 379. Економічна думка античного світу

 380. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 381. Антична культура/Готичний стиль

 382. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 383. Економіка праці

 384. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 385. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 386. Сутність та функції ринку

 387. Кон’юнктура світових ринків

 388. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 389. Загальна характеристика господарських товариств

 390. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 391. Діалектика та її альтернативи

 392. Клас Ссавці

 393. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 394. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 395. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 396. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 397. Кредити в Україні

 398. Економічна думка Середньовіччя

 399. Стилі сучасної української літературної мови

 400. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 401. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 402. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 403. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 404. Небезпеки природного та техногенного характеру

 405. Держава скіфів

 406. Планування й аналіз чисельності працівників

 407. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 408. Державний фінансовий контроль

 409. Грошовий оборот і грошові потоки

 410. Загальна характеристика банківських операцій

 411. Фінанси акціонерних товариств

 412. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 413. Типи грошових систем

 414. Неологізми

 415. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 416. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 417. Соціальний комплекс України

 418. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 419. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 420. Зміст і завдання БЖД

 421. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 422. Особливості господарського комплексу України

 423. Крадіжка

 424. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 425. Євразія. Опис материка

 426. Словниковий склад англійської мови

 427. Проблеми сільського господарства України

 428. Комахи з повним перетворенням

 429. Добровільне медичне страхування

 430. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 431. Торговельний капітал и торгівля

 432. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 433. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 434. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 435. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 436. Виникнення буржуазної держави. Англія

 437. Товарне виробництво

 438. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 439. Поняття та види товарів

 440. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 441. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 442. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 443. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 444. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 445. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 446. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 447. ПРП та РПС Чернігівської області

 448. Матеріально - сировинна стратегія

 449. Організація банківського кредитування

 450. Природоохоронні заходи

 451. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 452. Форми інвестування

 453. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 454. Мультиплікатор інвестицій

 455. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 456. Дієтотерапія цукрового діабету

 457. Давня історія України

 458. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 459. Австралія. Опис материка

 460. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 461. Петро Сагайдачний

 462. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 463. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 464. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 465. Підприємства колективної власності

 466. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 467. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 468. Адміністративно правові норми

 469. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 470. Облік прибутку і його використання

 471. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 472. Планування собівартості продукції

 473. Епоха Відродження

 474. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 475. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 476. Поняття релігії

 477. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 478. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 479. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 480. Договори

 481. Французький романтизм 19 століття у літературі

 482. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 483. Дмитро Васильович Павличко

 484. Африка. Опис материка

 485. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 486. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 487. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 488. Службові листи

 489. Неокласична теорія

 490. Банківський маркетинг

 491. Грошові реформи

 492. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 493. Субєкти адміністративного права

 494. Професійне педагогічне спілкування

 495. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 496. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 497. Поняття цивільного правовідношення

 498. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 499. Поняття, форми та види зайнятості

 500. Оноре де Бальзак і Україна

 501. Лісостеп України

 502. Багатство української мови

 503. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 504. Особливості формування статутних фондів підприємств

 505. Держава і право ЗУНР

 506. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 507. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 508. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 509. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 510. Документи по особовому складу

 511. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 512. Транспортний комлекс України

 513. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 514. Будівельні суміші в Україні

 515. Історія України

 516. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 517. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 518. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 519. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 520. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 521. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 522. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 523. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 524. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 525. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 526. Проблеми сучасної світової економіки

 527. Гіпотези походження Всесвіту

 528. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 529. Морський транспорт світу

 530. Древній Рим

 531. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 532. Облік грошових засобів

 533. Завдання Цивільної оборони України

 534. Теорія культури як наука

 535. Поняття природного середовища

 536. Свинець (Плюмбум)

 537. Функції ринку та форми їх реалізації

 538. Собівартість прибутку і рентабельність

 539. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 540. Китай. Економіко-географічна характеристика

 541. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 542. Своєрідність творів Альбера Камю

 543. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 544. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 545. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 546. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 547. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 548. Україна в умовах десталінізації

 549. Дія нормативно-правового акта в часі

 550. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 551. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 552. Ренесансне мистецтво України

 553. Поняття кредитної системи

 554. Світова економіка

 555. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 556. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 557. Речове право

 558. Початок Великої Вітчизняної війни

 559. Українська вишивка. Рушники

 560. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 561. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 562. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 563. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 564. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 565. Ліцензування підприємницької діяльності

 566. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 567. Понятта про неткані текстильні матеріали

 568. Мова творів Григорія Сковороди

 569. Математики України

 570. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 571. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 572. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 573. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 574. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 575. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 576. Жанри кінематографу

 577. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 578. Індія

 579. Шануй батька й неньку

 580. Типи алгоритмів

 581. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 582. Валютні операції. Котирування валют

 583. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 584. Україна і ООН

 585. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 586. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 587. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 588. Грошова маса

 589. Права та обовязки вартового

 590. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 591. Класифікація держав за їхньою формою

 592. Теоретичні основи мотивації

 593. Поняття грошової системи та її елементи

 594. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 595. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 596. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 597. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 598. Якість продукції

 599. Персонал п-ва і продуктивність праці

 600. Конспект уроку з біології у 9 класі

 601. Перекладацькі відповідності

 602. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 603. Хімія і екологія

 604. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 605. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 606. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 607. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 608. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 609. Інвестиції, їх види і характеристика

 610. Природні передумови РПС

 611. Моделі олігополії

 612. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 613. Культурологія

 614. Закони Баррі Коммонера

 615. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 616. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 617. Виробництво і виробничі системи

 618. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 619. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 620. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 621. Буття

 622. Місцеві органи самоврядування

 623. Поняття основних структур даних

 624. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 625. Ілюзії і дійсність

 626. Декоративне панно (макраме)

 627. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 628. Історія розвитку системи одиниць величин

 629. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 630. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 631. Природа макроекономічної рівноваги

 632. Походження птахів

 633. Укриття населення в захисних спорудах

 634. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 635. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 636. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 637. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 638. Сутність і походження релігії

 639. Грунтознaвство

 640. Військова присяга та військова символіка України

 641. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 642. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 643. Особливості проведення нарад

 644. Біблія – священна книга християн

 645. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 646. Сімейні відносини

 647. Закон єдності та боротьби протилежностей

 648. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 649. Період трьох літ

 650. Бізнес планування

 651. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 652. Молодий Шевченко

 653. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 654. Створення і розвиток грошової системи України

 655. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 656. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 657. Дихання

 658. Другий закон термодинаміки та його значення

 659. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 660. Інфляційні процеси в Україні

 661. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 662. Теорія походження життя на Землі

 663. Вишивка на Поділлі

 664. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 665. Податкове регулювання

 666. Поняття логістики, сутність і значення

 667. Електронна пошта

 668. Дотримання правил хімічної безпеки

 669. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 670. Система трудового права і система трудового законодавства

 671. Планування й аналіз заробітної плати

 672. Економічна суть ринку праці

 673. Фінансова система держави

 674. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 675. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 676. Порядок відкриття рахунків у банках

 677. Ціна, її види та структура

 678. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 679. Майнове оподаткування

 680. Атмосфера

 681. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 682. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 683. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 684. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 685. Кров і система кровообігу

 686. Музика

 687. Увага. Види, порушення

 688. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 689. Індикативне планування

 690. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 691. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 692. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 693. Поняття, сутність та походження держави

 694. Особистісно орієнтовне навчання

 695. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 696. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 697. Віктор Гюго – французький романтик

 698. Заповідники України

 699. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 700. Установчі документи підприємства

 701. Перцептивна сторона спілкування

 702. Логічна структура понять

 703. Сутність та методи калькулювання

 704. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 705. Діаспора

 706. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 707. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 708. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 709. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 710. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 711. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 712. Державне мито

 713. Велика французька буржуазна революція

 714. Ткацтво в Україні

 715. Формування місцевих бюджетів України

 716. Історичні кроки розвитку хімії

 717. Обдарованість – як проблема в психології

 718. Соціальні спільноти та їх природа

 719. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 720. Показники торгового асортименту

 721. Біографія Артура Конан Дойла

 722. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 723. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 724. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 725. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 726. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 727. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 728. Поняття про біологію

 729. Історія хімії

 730. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 731. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 732. Родина Вовчі

 733. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 734. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 735. Правовий статус господарських товариств

 736. Тіньова економіка України та світу

 737. Українські звичаї та обряди українського народу

 738. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 739. Квітковий годинник Карла Ліннея

 740. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 741. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 742. Посередники

 743. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 744. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 745. Методи перевірки фінансової звітності

 746. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 747. Естетична основа німецького романтизму

 748. Загальні правила сервірування столів

 749. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 750. Авторське право в мережі Інтернет

 751. Естетичне виховання

 752. Транснаціональні банки

 753. Основні фактори ціноутворення

 754. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 755. Конституція України

 756. Споживання, заощадження та інвестиції

 757. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 758. Демографічна ситуація в Україні

 759. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 760. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 761. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 762. Безпека дорожнього руху

 763. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 764. Грошово-кредитна політика центрального банку

 765. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 766. Фауна Кримських Гір

 767. Господарство України другої половини XIX ст.

 768. Богдан Хмельницький

 769. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 770. Загальний огляд країн Центральної Європи

 771. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 772. Фіскальна політика в Україні

 773. Аналіз чутливості

 774. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 775. Системи масової комунікації

 776. Політичні доктрини античності

 777. Електрони та їх роль в електричному струмі

 778. Охорона водних ресурсів

 779. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 780. Математика - відкриття впродовж століть

 781. Емпатія і комунікація

 782. Державне програмно-цільове планування

 783. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 784. Методи інтегрування

 785. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 786. Розрахункові документи в банківських установах

 787. Необережність як форма вини

 788. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 789. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 790. Фінансова система Японії

 791. Навчання орфографії в сучасних умовах

 792. Традиції народної матеріальної культури

 793. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 794. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 795. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 796. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 797. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 798. Економічний ринок

 799. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 800. Банківський менеджмент

 801. Організація транспортного і складського господарства

 802. Німеччина

 803. Фінансові ресурси підприємств

 804. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 805. Механізм створення бізнесу

 806. Документообіг

 807. Натовп, його особливості

 808. Комерційний кредит

 809. Життя та творчість Степана Васильченка

 810. Налогова політика України

 811. Валютний курс і курсова політика

 812. Військова присяга

 813. Планети земної групи

 814. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 815. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 816. Канада. Економіко-географічна характеристика

 817. Характеристика

 818. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 819. Попит на гроші

 820. Фінансовий план

 821. Інформація та інформатика

 822. Хімія та екологія

 823. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 824. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 825. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 826. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 827. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 828. Табличний процесор MS Excel

 829. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 830. Прибуткове оподаткування громадян

 831. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 832. Урок з англійської мови Подорож

 833. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 834. Шляхи зниження собіварстості

 835. Емоції. Природа емоцій

 836. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 837. Розвиток української мови в українській діаспорі

 838. Звіт з технічної практики

 839. Поняття про класифікацію ґрунтів

 840. Спогади про Івана Франка

 841. Управління

 842. Міжнародний рух капіталів

 843. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 844. Функції релігії

 845. Україна та Китай

 846. Аналіз виробничого травматизму

 847. Історія української державності

 848. Цикли ділової активності

 849. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 850. Споживання води

 851. Творчість Леонардо да Вінчі

 852. Художній розпис тканин

 853. Облік касових операцій в журналі№1

 854. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 855. Українська діаспора

 856. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 857. Пропозиція грошей

 858. Фази суспільного виробництва

 859. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 860. Загальні правила оформлення службових документів

 861. Фінанси як економічна категорія

 862. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 863. Ораторство Демосфена

 864. Сонце - найближча зоря

 865. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 866. Проблеми безробіття в Україні

 867. Воля та вольові акти людини

 868. Управління агрострахуванням

 869. Бароко

 870. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 871. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 872. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 873. Основні моменти протоколу

 874. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 875. Розвиток політекономії в Україні

 876. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 877. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 878. Чи кожна людина може стати видатною?

 879. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 880. Генріх Гейне

 881. Сім’я і родинна обрядовість

 882. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 883. Сутність інфраструктури товарного ринку

 884. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 885. Мета та завдання державного регулювання цін

 886. Господарство Запорозької Січі

 887. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 888. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 889. Хімічні елементи в продуктах харчування

 890. Законодавство України про військову службу

 891. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 892. Теорії індустріального суспілства

 893. Забруднення вод світового океану

 894. Моральне виховання дітей

 895. Поняття “інформація” у різних науках

 896. Винайдення радіо О.С. Поповим

 897. Поняття та сутність Конституції

 898. Життєвий і творчий шлях Байрона

 899. Іван Богун - козацький полководець

 900. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 901. Ділові папери

 902. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 903. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 904. Політика, як мистецтво

 905. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 906. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 907. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 908. Особливості використання іменників

 909. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 910. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 911. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 912. Американський неолібералізм. Монетаризм

 913. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 914. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 915. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 916. Економічна система соціалізму

 917. Загальні положення про інтернет

 918. Материки світу

 919. Україна та Європейський Союз

 920. Політична реклама та її особливості

 921. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 922. Фашизм та його різновиди

 923. Банківська система Україні в ринковій економіці

 924. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 925. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 926. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 927. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 928. Довгі хвилі в економіці

 929. Документи і документування

 930. Вексель в платіжному обороті

 931. Конституційний Суд України

 932. Суспільно-економічна формація

 933. Транспортний комплекс світу

 934. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 935. Тихий океан

 936. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 937. Біоритми

 938. Марш і похідна охорона

 939. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 940. Організація та діяльність Острозької академії

 941. Економіка природокористування

 942. Ведучі мости автомобіля

 943. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 944. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 945. Види ділових повідомлень

 946. Умовиводи

 947. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 948. Державне регулювання цін в Україні

 949. Охорона грунтів

 950. Українська діаспора

 951. План Маршала

 952. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 953. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 954. Культура та побут населення України

 955. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 956. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 957. Філософський аналіз суспільства

 958. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 959. Електроенергетика України

 960. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 961. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 962. Ціноутворення на промислові товари

 963. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 964. Метод управлінського обліку

 965. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 966. Індуїзм

 967. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 968. Економічне вчення А.Сміта

 969. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 970. Вексельний обіг в Україні

 971. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 972. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 973. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 974. Святий Миколай

 975. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 976. Страхування професійної відповідальності

 977. Основні джерела виробництва електричної енергії

 978. Мережа мереж "iнтернет"

 979. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 980. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 981. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 982. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 983. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 984. Органи зору і слуху

 985. Види умовиводів

 986. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 987. Державний бюджет України, доходи та видатки

 988. Теплові машини

 989. Текст як модель комунікативного акту

 990. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 991. Поняття і структура правосвідомості

 992. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 993. Система S. W. I. F. T.

 994. Оперативне управління виробництвом

 995. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 996. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 997. Сертифікація продукції

 998. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 999. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 1000. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р