На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Ящірки – загальна інформація

 2. Французький класичний реалізм в літературі

 3. Аналіз чистого прибутку

 4. Фонетичний мінімум

 5. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 6. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 7. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 8. Класифікація юридичних осіб

 9. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 10. Сутність і завдання організації праці

 11. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 12. Інтеграція України у світове господарство

 13. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 14. Бджоли та продукти бджільництва

 15. Витинанки

 16. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 17. Міжнародні економічні відносини

 18. Фінансова політика, сутність податкової системи

 19. Банківська система

 20. Вартість цінних паперів, її визначення

 21. Англійський романтизм

 22. Економічна думка стародавнього Сходу

 23. Непрямі податки в Україні

 24. Економічна природа та значення ПДВ

 25. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 26. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 27. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 28. Основи теорії виникнення держави і права

 29. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 30. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 31. Екологічні наслідки військових дій

 32. Меркантилістська теорія

 33. Терміни правничої лінгвістики

 34. Суспільство і природа

 35. Головна книга

 36. Ідеал людини

 37. Класи організаційних структур управління виробництвом

 38. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 39. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 40. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 41. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 42. Нематеріальні ресурси

 43. Філософія в Києво-Могилянській академії

 44. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 45. Англійський класичний реалізм в літературі

 46. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 47. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 48. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 49. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 50. Основні фактори виробництва

 51. Кодування товарів

 52. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 53. Стратегія диверсифікації

 54. Державна служба та її особливості

 55. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 56. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 57. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 58. Причини виникнення держав

 59. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 60. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 61. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 62. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 63. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 64. Василь Симоненко. Життя та творчість

 65. Санація підприємств

 66. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 67. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 68. Сутність та фактори економічного зростання

 69. Українські обереги, традиції і сучасність

 70. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 71. Сучасний екологічний стан України

 72. Організація митного контролю

 73. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 74. Гроші в ринковій економіці

 75. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 76. Структура місцевих бюджетів

 77. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 78. Атестація робочого місця на підприємстві

 79. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 80. Страхування життя

 81. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 82. Територіально-виробничі комплекси України

 83. Сутність поняття економіка

 84. Класифікація природних ресурсів

 85. Формування собівартості готової продукції

 86. Центральний банк та його роль у національній економіці

 87. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 88. Конституція США та реальні права громадян

 89. Франчайзинг

 90. Фінансовий контроль

 91. Риба і рибні продукти

 92. Сонячні та місячні затемнення

 93. Марксистська філософія

 94. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 95. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 96. Банки і банківська діяльність

 97. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 98. Сімейне право України. Усиновлення

 99. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 100. Андрій Чайковський

 101. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 102. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 103. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 104. Фінансування охорони праці

 105. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 106. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 107. Виробництво і розподіл суспільних благ

 108. Дієслово

 109. Демографія в системі знань про народонаселення

 110. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 111. Рицарський роман

 112. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 113. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 114. Релігії Давнього Китаю

 115. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 116. Права людини і громадянина

 117. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 118. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 119. Форма, структура і зміст балансу

 120. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 121. Держава у політичній системі

 122. Власні і загальні назви іменників

 123. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 124. Свято осені

 125. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 126. Аспекти теорії тексту

 127. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 128. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 129. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 130. Генрік Ібсен (1828-1906)

 131. Положення про відділ маркетингу

 132. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 133. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 134. Рецепція римського права в Україні

 135. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 136. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 137. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 138. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 139. Експорт і імпорт

 140. Модель економічної рівноваги

 141. Соціальні позабюджетні фонди

 142. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 143. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 144. Професійна ідеологія соціального працівника

 145. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 146. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 147. Голодомор 1932-1933рр.

 148. Політична економія

 149. Автомат Калашникова

 150. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 151. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 152. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 153. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 154. Мале підприємництво

 155. Контроль в навчанні

 156. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 157. Норми і нормативи праці

 158. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 159. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 160. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 161. Документ. Його матеріальна основа

 162. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 163. Місяць - супутник Землі

 164. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 165. Особливості культури Стародавньої Індії

 166. Українська мова – наш скарб

 167. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 168. Економіка України Франка

 169. Термодинаміка

 170. Психоаналіз і неофрейдизм

 171. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 172. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 173. Грошово-кредитна політика НБУ

 174. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 175. Ще раз про мову

 176. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 177. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 178. Історія виникнення ЕОМ

 179. Розвиток української термінографії

 180. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 181. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 182. Менеджмент підприємства

 183. Аварії на АЕС

 184. Нормування праці

 185. Ринкова система і організація підприємництва

 186. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 187. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 188. Монополії

 189. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 190. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 191. Правові системи сучасності

 192. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 193. Оцінка ризиків

 194. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 195. Доба Відродження і мистецтво

 196. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 197. Порядок оформлення платіжної відомості

 198. Основи стандартизації та сертифікації

 199. Політична система і державний устрій Болгарії

 200. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 201. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 202. Основні методи та інструменти державного регулювання

 203. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 204. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 205. Порядок укладення трудового договору

 206. Характерні риси імпресіонізму

 207. Друкарська справа на Україні

 208. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 209. Форми кредиту

 210. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 211. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 212. Технологія виробництва бензину

 213. Народний одяг

 214. Міліція

 215. Відділ Голонасінні

 216. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 217. Захист прав патентовласника в Україні

 218. Логіка Аристотеля

 219. Народна творчість

 220. Господарство США

 221. Історія розвитку українського правопису

 222. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 223. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 224. Україна у міжнародних відносинах

 225. Діяльність М.Грушевського

 226. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 227. Писанка

 228. Життя і творчість Шарля Бодлера

 229. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 230. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 231. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 232. Державні цільові фонди

 233. Методи організації виробничих процесів

 234. Страви з яєць та сиру

 235. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 236. Маркетингові дослідження

 237. Поняття та ознаки юридичної науки

 238. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 239. Організація державної служби в Україні

 240. Види документів

 241. Облік зносу

 242. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 243. Роль хімії в житті суспільства

 244. Філософські аспекти сучасної культури

 245. Енергозберігаючі технології

 246. Релігієзнавство

 247. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 248. XIX сторіччя в історії світової культури

 249. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 250. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 251. Екологічні фактори

 252. Хімічний комплекс України

 253. Принципи класифікації системи моніторингу

 254. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 255. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 256. Мозок. Різновиди та будова

 257. Гроші та їх функції

 258. Стройова підготовка

 259. Позичковий процент

 260. Статеве виховання

 261. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 262. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 263. Ранкова гігієнічна гімнастика

 264. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 265. Продуктивність і ефективність праці

 266. Історія України на початку ХХ ст

 267. Джордж Бернард Шоу

 268. Основні засади німецького романтизму

 269. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 270. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 271. Предмет трудового права

 272. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 273. Види грошей

 274. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 275. Створення ООН

 276. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 277. Поділ праці

 278. Аналіз беззбитковості проекту

 279. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 280. Північно-Східний соціально-економічний район України

 281. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 282. Тренінг як психопрофілактичний метод

 283. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 284. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 285. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 286. Мікроекономіка. Шпори 2

 287. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 288. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 289. Планети-гіганти

 290. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 291. Державний лад Афін

 292. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 293. Правотворча діяльність держави

 294. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 295. Економічна безпека України

 296. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 297. Суть і структура грошового обороту

 298. Товарне виробництво

 299. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 300. Міфологія Стародавнього Риму

 301. Складові авторитету викладача ВНЗ

 302. Інтуїція

 303. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 304. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 305. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 306. Гетьманство Богдана Хмельницького

 307. Адміністративний процес

 308. Дослідження ділової карєри менеджера

 309. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 310. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 311. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 312. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 313. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 314. Форми безготівкових розрахунків

 315. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 316. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 317. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 318. Генна інженерія

 319. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 320. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 321. Властивості визначеного інтеграла

 322. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 323. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 324. Американський романтизм 19 століття у літературі

 325. Церковне християнство

 326. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 327. Митна вартість товарів

 328. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 329. Мотивація і оплата праці на п-ві

 330. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 331. Відчуття та діяльність

 332. Притча про старого i море

 333. Україна – космічна держава

 334. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 335. Статистика чисельності, складу та руху населення

 336. Фінансова політика

 337. Особливості внутрішнього аудиту

 338. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 339. Грецький театр і література

 340. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 341. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 342. Економічні проблеми безробіття

 343. Оборотні фонди підприємства

 344. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 345. Національна українська символіка

 346. Сценарій „Свято птахів”

 347. Грошово-кредитна система Німеччини

 348. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 349. Естетична основа німецького романтизму

 350. Методи державного регулювання

 351. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 352. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 353. Відносини у трудовому праві

 354. Організація валютного ринку України

 355. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 356. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 357. Суть і функції грошей

 358. Еволюція концепції маркетингу

 359. Стан навколишнього середовища в Україні

 360. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 361. Облік орендних операцій

 362. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 363. Конкуренція і монополія

 364. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 365. Атестація робочих місць за умовами праці

 366. Предмет фінансової науки

 367. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 368. Цивільна оборона

 369. Леонардо да Вінчі

 370. Методологія наукового пізнання

 371. Економічна роль держави

 372. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 373. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 374. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 375. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 376. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 377. Економічна думка античного світу

 378. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 379. Генетичний код та його властивості

 380. Антична культура/Готичний стиль

 381. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 382. Економіка праці

 383. Риторика Стародавнього Риму

 384. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 385. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 386. Кон’юнктура світових ринків

 387. Сутність та функції ринку

 388. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 389. Діалектика та її альтернативи

 390. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 391. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 392. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 393. Економічна думка Середньовіччя

 394. Кредити в Україні

 395. Стилі сучасної української літературної мови

 396. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 397. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 398. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 399. Клас Ссавці

 400. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 401. Небезпеки природного та техногенного характеру

 402. Держава скіфів

 403. Загальна характеристика господарських товариств

 404. Планування й аналіз чисельності працівників

 405. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 406. Державний фінансовий контроль

 407. Грошовий оборот і грошові потоки

 408. Загальна характеристика банківських операцій

 409. Фінанси акціонерних товариств

 410. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 411. Типи грошових систем

 412. Неологізми

 413. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 414. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 415. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 416. Соціальний комплекс України

 417. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 418. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 419. Зміст і завдання БЖД

 420. Особливості господарського комплексу України

 421. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 422. Крадіжка

 423. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 424. Євразія. Опис материка

 425. Проблеми сільського господарства України

 426. Комахи з повним перетворенням

 427. Добровільне медичне страхування

 428. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 429. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 430. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 431. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 432. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 433. Торговельний капітал и торгівля

 434. Виникнення буржуазної держави. Англія

 435. Товарне виробництво

 436. Словниковий склад англійської мови

 437. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 438. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 439. Поняття та види товарів

 440. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 441. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 442. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 443. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 444. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 445. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 446. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 447. ПРП та РПС Чернігівської області

 448. Організація банківського кредитування

 449. Природоохоронні заходи

 450. Матеріально - сировинна стратегія

 451. Форми інвестування

 452. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 453. Мультиплікатор інвестицій

 454. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 455. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 456. Дієтотерапія цукрового діабету

 457. Давня історія України

 458. Австралія. Опис материка

 459. Петро Сагайдачний

 460. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 461. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 462. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 463. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 464. Адміністративно правові норми

 465. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 466. Облік прибутку і його використання

 467. Епоха Відродження

 468. Планування собівартості продукції

 469. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 470. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 471. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 472. Поняття релігії

 473. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 474. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 475. Підприємства колективної власності

 476. Французький романтизм 19 століття у літературі

 477. Договори

 478. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 479. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 480. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 481. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 482. Африка. Опис материка

 483. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 484. Неокласична теорія

 485. Банківський маркетинг

 486. Грошові реформи

 487. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 488. Субєкти адміністративного права

 489. Професійне педагогічне спілкування

 490. Службові листи

 491. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 492. Дмитро Васильович Павличко

 493. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 494. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 495. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 496. Поняття, форми та види зайнятості

 497. Багатство української мови

 498. Оноре де Бальзак і Україна

 499. Лісостеп України

 500. Поняття цивільного правовідношення

 501. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 502. Особливості формування статутних фондів підприємств

 503. Держава і право ЗУНР

 504. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 505. Документи по особовому складу

 506. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 507. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 508. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 509. Транспортний комлекс України

 510. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 511. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 512. Історія України

 513. Будівельні суміші в Україні

 514. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 515. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 516. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 517. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 518. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 519. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 520. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 521. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 522. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 523. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 524. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 525. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 526. Проблеми сучасної світової економіки

 527. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 528. Древній Рим

 529. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 530. Облік грошових засобів

 531. Теорія культури як наука

 532. Поняття природного середовища

 533. Завдання Цивільної оборони України

 534. Функції ринку та форми їх реалізації

 535. Морський транспорт світу

 536. Собівартість прибутку і рентабельність

 537. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 538. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 539. Своєрідність творів Альбера Камю

 540. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 541. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 542. Свинець (Плюмбум)

 543. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 544. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 545. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 546. Гіпотези походження Всесвіту

 547. Дія нормативно-правового акта в часі

 548. Ренесансне мистецтво України

 549. Китай. Економіко-географічна характеристика

 550. Україна в умовах десталінізації

 551. Поняття кредитної системи

 552. Світова економіка

 553. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 554. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 555. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 556. Початок Великої Вітчизняної війни

 557. Речове право

 558. Українська вишивка. Рушники

 559. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 560. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 561. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 562. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 563. Ліцензування підприємницької діяльності

 564. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 565. Мова творів Григорія Сковороди

 566. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 567. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 568. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 569. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 570. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 571. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 572. Жанри кінематографу

 573. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 574. Індія

 575. Понятта про неткані текстильні матеріали

 576. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 577. Типи алгоритмів

 578. Шануй батька й неньку

 579. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 580. Валютні операції. Котирування валют

 581. Україна і ООН

 582. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 583. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 584. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 585. Математики України

 586. Грошова маса

 587. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 588. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 589. Права та обовязки вартового

 590. Теоретичні основи мотивації

 591. Поняття грошової системи та її елементи

 592. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 593. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 594. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 595. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 596. Класифікація держав за їхньою формою

 597. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 598. Персонал п-ва і продуктивність праці

 599. Якість продукції

 600. Конспект уроку з біології у 9 класі

 601. Хімія і екологія

 602. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 603. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 604. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 605. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 606. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 607. Інвестиції, їх види і характеристика

 608. Природні передумови РПС

 609. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 610. Закони Баррі Коммонера

 611. Культурологія

 612. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 613. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 614. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 615. Моделі олігополії

 616. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 617. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 618. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 619. Буття

 620. Виробництво і виробничі системи

 621. Місцеві органи самоврядування

 622. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 623. Декоративне панно (макраме)

 624. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 625. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 626. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 627. Природа макроекономічної рівноваги

 628. Походження птахів

 629. Перекладацькі відповідності

 630. Укриття населення в захисних спорудах

 631. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 632. Поняття основних структур даних

 633. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 634. Ілюзії і дійсність

 635. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 636. Сутність і походження релігії

 637. Історія розвитку системи одиниць величин

 638. Грунтознaвство

 639. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 640. Військова присяга та військова символіка України

 641. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 642. Біблія – священна книга християн

 643. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 644. Сімейні відносини

 645. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 646. Закон єдності та боротьби протилежностей

 647. Бізнес планування

 648. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 649. Особливості проведення нарад

 650. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 651. Молодий Шевченко

 652. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 653. Створення і розвиток грошової системи України

 654. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 655. Дихання

 656. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 657. Другий закон термодинаміки та його значення

 658. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 659. Інфляційні процеси в Україні

 660. Теорія походження життя на Землі

 661. Вишивка на Поділлі

 662. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 663. Податкове регулювання

 664. Поняття логістики, сутність і значення

 665. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 666. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 667. Система трудового права і система трудового законодавства

 668. Планування й аналіз заробітної плати

 669. Дотримання правил хімічної безпеки

 670. Економічна суть ринку праці

 671. Електронна пошта

 672. Фінансова система держави

 673. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 674. Порядок відкриття рахунків у банках

 675. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 676. Майнове оподаткування

 677. Період трьох літ

 678. Атмосфера

 679. Ціна, її види та структура

 680. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 681. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 682. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 683. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 684. Кров і система кровообігу

 685. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 686. Музика

 687. Увага. Види, порушення

 688. Індикативне планування

 689. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 690. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 691. Поняття, сутність та походження держави

 692. Особистісно орієнтовне навчання

 693. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 694. Заповідники України

 695. Віктор Гюго – французький романтик

 696. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 697. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 698. Установчі документи підприємства

 699. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 700. Перцептивна сторона спілкування

 701. Логічна структура понять

 702. Сутність та методи калькулювання

 703. Діаспора

 704. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 705. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 706. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 707. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 708. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 709. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 710. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 711. Державне мито

 712. Велика французька буржуазна революція

 713. Ткацтво в Україні

 714. Формування місцевих бюджетів України

 715. Обдарованість – як проблема в психології

 716. Соціальні спільноти та їх природа

 717. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 718. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 719. Біографія Артура Конан Дойла

 720. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 721. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 722. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 723. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 724. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 725. Поняття про біологію

 726. Історія хімії

 727. Історичні кроки розвитку хімії

 728. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 729. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 730. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 731. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 732. Правовий статус господарських товариств

 733. Тіньова економіка України та світу

 734. Українські звичаї та обряди українського народу

 735. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 736. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 737. Родина Вовчі

 738. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 739. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 740. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 741. Посередники

 742. Методи перевірки фінансової звітності

 743. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 744. Загальні правила сервірування столів

 745. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 746. Естетичне виховання

 747. Основні фактори ціноутворення

 748. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 749. Показники торгового асортименту

 750. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 751. Споживання, заощадження та інвестиції

 752. Конституція України

 753. Транснаціональні банки

 754. Демографічна ситуація в Україні

 755. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 756. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 757. Квітковий годинник Карла Ліннея

 758. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 759. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 760. Безпека дорожнього руху

 761. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 762. Грошово-кредитна політика центрального банку

 763. Фауна Кримських Гір

 764. Естетична основа німецького романтизму

 765. Господарство України другої половини XIX ст.

 766. Богдан Хмельницький

 767. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 768. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 769. Загальний огляд країн Центральної Європи

 770. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 771. Фіскальна політика в Україні

 772. Аналіз чутливості

 773. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 774. Системи масової комунікації

 775. Політичні доктрини античності

 776. Авторське право в мережі Інтернет

 777. Охорона водних ресурсів

 778. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 779. Математика - відкриття впродовж століть

 780. Державне програмно-цільове планування

 781. Емпатія і комунікація

 782. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 783. Розрахункові документи в банківських установах

 784. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 785. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 786. Електрони та їх роль в електричному струмі

 787. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 788. Методи інтегрування

 789. Традиції народної матеріальної культури

 790. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 791. Навчання орфографії в сучасних умовах

 792. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 793. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 794. Економічний ринок

 795. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 796. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 797. Банківський менеджмент

 798. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 799. Німеччина

 800. Фінансова система Японії

 801. Фінансові ресурси підприємств

 802. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 803. Документообіг

 804. Натовп, його особливості

 805. Комерційний кредит

 806. Механізм створення бізнесу

 807. Організація транспортного і складського господарства

 808. Налогова політика України

 809. Валютний курс і курсова політика

 810. Життя та творчість Степана Васильченка

 811. Військова присяга

 812. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 813. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 814. Канада. Економіко-географічна характеристика

 815. Характеристика

 816. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 817. Попит на гроші

 818. Інформація та інформатика

 819. Хімія та екологія

 820. Планети земної групи

 821. Необережність як форма вини

 822. Фінансовий план

 823. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 824. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 825. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 826. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 827. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 828. Табличний процесор MS Excel

 829. Прибуткове оподаткування громадян

 830. Урок з англійської мови Подорож

 831. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 832. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 833. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 834. Емоції. Природа емоцій

 835. Шляхи зниження собіварстості

 836. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 837. Розвиток української мови в українській діаспорі

 838. Звіт з технічної практики

 839. Поняття про класифікацію ґрунтів

 840. Міжнародний рух капіталів

 841. Функції релігії

 842. Управління

 843. Спогади про Івана Франка

 844. Аналіз виробничого травматизму

 845. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 846. Історія української державності

 847. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 848. Цикли ділової активності

 849. Україна та Китай

 850. Творчість Леонардо да Вінчі

 851. Облік касових операцій в журналі№1

 852. Споживання води

 853. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 854. Українська діаспора

 855. Пропозиція грошей

 856. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 857. Художній розпис тканин

 858. Загальні правила оформлення службових документів

 859. Сонце - найближча зоря

 860. Фінанси як економічна категорія

 861. Ораторство Демосфена

 862. Фази суспільного виробництва

 863. Проблеми безробіття в Україні

 864. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 865. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 866. Бароко

 867. Управління агрострахуванням

 868. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 869. Основні моменти протоколу

 870. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 871. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 872. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 873. Розвиток політекономії в Україні

 874. Воля та вольові акти людини

 875. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 876. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 877. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 878. Генріх Гейне

 879. Сім’я і родинна обрядовість

 880. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 881. Сутність інфраструктури товарного ринку

 882. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 883. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 884. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 885. Законодавство України про військову службу

 886. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 887. Мета та завдання державного регулювання цін

 888. Теорії індустріального суспілства

 889. Забруднення вод світового океану

 890. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 891. Моральне виховання дітей

 892. Поняття “інформація” у різних науках

 893. Життєвий і творчий шлях Байрона

 894. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 895. Поняття та сутність Конституції

 896. Ділові папери

 897. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 898. Винайдення радіо О.С. Поповим

 899. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 900. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 901. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 902. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 903. Політика, як мистецтво

 904. Хімічні елементи в продуктах харчування

 905. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 906. Чи кожна людина може стати видатною?

 907. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 908. Американський неолібералізм. Монетаризм

 909. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 910. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 911. Іван Богун - козацький полководець

 912. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 913. Економічна система соціалізму

 914. Україна та Європейський Союз

 915. Загальні положення про інтернет

 916. Материки світу

 917. Особливості використання іменників

 918. Політична реклама та її особливості

 919. Господарство Запорозької Січі

 920. Банківська система Україні в ринковій економіці

 921. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 922. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 923. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 924. Вексель в платіжному обороті

 925. Фашизм та його різновиди

 926. Конституційний Суд України

 927. Довгі хвилі в економіці

 928. Суспільно-економічна формація

 929. Документи і документування

 930. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 931. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 932. Транспортний комплекс світу

 933. Тихий океан

 934. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 935. Біоритми

 936. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 937. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 938. Організація та діяльність Острозької академії

 939. Марш і похідна охорона

 940. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 941. Економіка природокористування

 942. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 943. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 944. Умовиводи

 945. Види ділових повідомлень

 946. Державне регулювання цін в Україні

 947. Охорона грунтів

 948. Українська діаспора

 949. План Маршала

 950. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 951. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 952. Ведучі мости автомобіля

 953. Культура та побут населення України

 954. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 955. Філософський аналіз суспільства

 956. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 957. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 958. Електроенергетика України

 959. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 960. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 961. Ціноутворення на промислові товари

 962. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 963. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 964. Індуїзм

 965. Метод управлінського обліку

 966. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 967. Економічне вчення А.Сміта

 968. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 969. Вексельний обіг в Україні

 970. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 971. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 972. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 973. Мережа мереж "iнтернет"

 974. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 975. Святий Миколай

 976. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 977. Основні джерела виробництва електричної енергії

 978. Страхування професійної відповідальності

 979. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 980. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 981. Види умовиводів

 982. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 983. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 984. Державний бюджет України, доходи та видатки

 985. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 986. Текст як модель комунікативного акту

 987. Органи зору і слуху

 988. Поняття і структура правосвідомості

 989. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 990. Система S. W. I. F. T.

 991. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 992. Оперативне управління виробництвом

 993. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 994. Сертифікація продукції

 995. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 996. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 997. Трудові колективи та їх правовий статус

 998. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 999. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 1000. Фінанси України