На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 2. Витинанки

 3. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 4. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 5. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 6. Українські вчені у фізиці

 7. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 8. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 9. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 10. Пагін, особливості його будови та функції

 11. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 12. Державна служба та її особливості

 13. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 14. Класи організаційних структур управління виробництвом

 15. Нематеріальні ресурси

 16. Міжнародні економічні відносини

 17. Англійський класичний реалізм в літературі

 18. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 19. Економічна думка стародавнього Сходу

 20. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 21. Суспільство і природа

 22. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 23. Санація підприємств

 24. Основні фактори виробництва

 25. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 26. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 27. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 28. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 29. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 30. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 31. Кодування товарів

 32. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 33. Українські обереги, традиції і сучасність

 34. Терміни правничої лінгвістики

 35. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 36. Виготовлення виробів з лози

 37. Страхування життя

 38. Атестація робочого місця на підприємстві

 39. Сутність та фактори економічного зростання

 40. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 41. Філософія в Києво-Могилянській академії

 42. Версальсько-Вашингтонська система

 43. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 44. Сутність поняття економіка

 45. Фінансовий контроль

 46. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 47. Організація митного контролю

 48. Загальні умови укладання трудового договору

 49. Формування собівартості готової продукції

 50. Банки і банківська діяльність

 51. Територіально-виробничі комплекси України

 52. Гроші в ринковій економіці

 53. Марксистська філософія

 54. Причини виникнення держав

 55. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 56. Конституція США та реальні права громадян

 57. Франчайзинг

 58. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 59. Сучасний екологічний стан України

 60. Непрямі податки в Україні

 61. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 62. Класифікація юридичних осіб

 63. Гіпотеза, її структура та види

 64. Сімейне право України. Усиновлення

 65. Дієслово

 66. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 67. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 68. Права людини і громадянина

 69. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 70. Теплові двигуни

 71. Структура місцевих бюджетів

 72. Фінансування охорони праці

 73. Центральний банк та його роль у національній економіці

 74. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 75. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 76. Василь Симоненко. Життя та творчість

 77. Меркантилістська теорія

 78. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 79. Держава у політичній системі

 80. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 81. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 82. Форма, структура і зміст балансу

 83. Аспекти теорії тексту

 84. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 85. Демографія в системі знань про народонаселення

 86. Виробництво і розподіл суспільних благ

 87. Свято осені

 88. Професійна ідеологія соціального працівника

 89. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 90. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 91. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 92. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 93. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 94. Екологічні наслідки військових дій

 95. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 96. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 97. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 98. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 99. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 100. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 101. Голодомор 1932-1933рр.

 102. Релігії Давнього Китаю

 103. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 104. Соціальні позабюджетні фонди

 105. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 106. Ідеал людини

 107. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 108. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 109. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 110. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 111. Політична економія

 112. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 113. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 114. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 115. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 116. Експорт і імпорт

 117. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 118. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 119. Власні і загальні назви іменників

 120. Норми і нормативи праці

 121. Головна книга

 122. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 123. Грошово-кредитна політика НБУ

 124. Документ. Його матеріальна основа

 125. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 126. Українська мова – наш скарб

 127. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 128. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 129. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 130. Сонячні та місячні затемнення

 131. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 132. Рицарський роман

 133. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 134. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 135. Видатні українські мовознавці різних періодів

 136. Контроль в навчанні

 137. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 138. Стратегія диверсифікації

 139. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 140. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 141. Риба і рибні продукти

 142. Менеджмент підприємства

 143. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 144. Нормування праці

 145. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 146. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 147. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 148. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 149. Психоаналіз і неофрейдизм

 150. Рецепція римського права в Україні

 151. Монополії

 152. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 153. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 154. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 155. Місяць - супутник Землі

 156. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 157. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 158. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 159. Термодинаміка

 160. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 161. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 162. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 163. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 164. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 165. Ринкова система і організація підприємництва

 166. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 167. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 168. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 169. Положення про відділ маркетингу

 170. Генрік Ібсен (1828-1906)

 171. Фонетичний мінімум

 172. Розвиток української термінографії

 173. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 174. Порядок укладення трудового договору

 175. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 176. Оцінка ризиків

 177. Доба Відродження і мистецтво

 178. Модель економічної рівноваги

 179. Мале підприємництво

 180. Аварії на АЕС

 181. Основи стандартизації та сертифікації

 182. Порядок оформлення платіжної відомості

 183. Правові системи сучасності

 184. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 185. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 186. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 187. Основні методи та інструменти державного регулювання

 188. Форми кредиту

 189. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 190. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 191. Класифікація природних ресурсів

 192. Народний одяг

 193. Міліція

 194. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 195. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 196. Україна у міжнародних відносинах

 197. Друкарська справа на Україні

 198. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 199. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 200. Логіка Аристотеля

 201. Захист прав патентовласника в Україні

 202. Писанка

 203. Маркетингові дослідження

 204. Поняття і завдання діловодства

 205. Державні цільові фонди

 206. Ще раз про мову

 207. Відділ Голонасінні

 208. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 209. Облік зносу

 210. Історія розвитку українського правопису

 211. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 212. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 213. Роль хімії в житті суспільства

 214. Політична система і державний устрій Болгарії

 215. Види документів

 216. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 217. Філософські аспекти сучасної культури

 218. Релігієзнавство

 219. Поняття та ознаки юридичної науки

 220. Життя і творчість Шарля Бодлера

 221. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 222. XIX сторіччя в історії світової культури

 223. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 224. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 225. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 226. Історія виникнення ЕОМ

 227. Економіка України Франка

 228. Мозок. Різновиди та будова

 229. Енергозберігаючі технології

 230. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 231. Гроші та їх функції

 232. Хімічний комплекс України

 233. Методи організації виробничих процесів

 234. Екологічні фактори

 235. Діяльність М.Грушевського

 236. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 237. Особливості культури Стародавньої Індії

 238. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 239. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 240. Статеве виховання

 241. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 242. Створення ООН

 243. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 244. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 245. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 246. Продуктивність і ефективність праці

 247. Аналіз беззбитковості проекту

 248. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 249. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 250. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 251. Предмет трудового права

 252. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 253. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 254. Види грошей

 255. Поділ праці

 256. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 257. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 258. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 259. Економічна безпека України

 260. Тренінг як психопрофілактичний метод

 261. Суть і структура грошового обороту

 262. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 263. Народна творчість

 264. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 265. Північно-Східний соціально-економічний район України

 266. Адміністративний процес

 267. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 268. Принципи класифікації системи моніторингу

 269. Господарство США

 270. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 271. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 272. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 273. Естафети з фізичного виховання

 274. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 275. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 276. Інтуїція

 277. Технологія виробництва бензину

 278. Товарне виробництво

 279. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 280. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 281. Форми безготівкових розрахунків

 282. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 283. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 284. Церковне християнство

 285. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 286. Мотивація і оплата праці на п-ві

 287. Андрій Чайковський

 288. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 289. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 290. Митна вартість товарів

 291. Особливості внутрішнього аудиту

 292. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 293. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 294. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 295. Національна українська символіка

 296. Правотворча діяльність держави

 297. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 298. Відчуття та діяльність

 299. Джордж Бернард Шоу

 300. Міфологія Стародавнього Риму

 301. Дослідження ділової карєри менеджера

 302. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 303. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 304. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 305. Історія України на початку ХХ ст

 306. Стройова підготовка

 307. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 308. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 309. Фінансова політика

 310. Організація державної служби в Україні

 311. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 312. Методи державного регулювання

 313. Оборотні фонди підприємства

 314. Суть і функції грошей

 315. Облік орендних операцій

 316. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 317. Грошово-кредитна система Німеччини

 318. Конкуренція і монополія

 319. Притча про старого i море

 320. Еволюція концепції маркетингу

 321. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 322. Страви з яєць та сиру

 323. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 324. Організація валютного ринку України

 325. Цивільна оборона

 326. Предмет фінансової науки

 327. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 328. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 329. Економічна роль держави

 330. Леонардо да Вінчі

 331. Економічна думка античного світу

 332. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 333. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 334. Генна інженерія

 335. Планети-гіганти

 336. Економіка праці

 337. Антична культура/Готичний стиль

 338. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 339. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 340. Відносини у трудовому праві

 341. Економічні проблеми безробіття

 342. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 343. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 344. Сутність та функції ринку

 345. Позичковий процент

 346. Сценарій „Свято птахів”

 347. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 348. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 349. Методологія наукового пізнання

 350. Економічна думка Середньовіччя

 351. Діалектика та її альтернативи

 352. Стилі сучасної української літературної мови

 353. Гетьманство Богдана Хмельницького

 354. Складові авторитету викладача ВНЗ

 355. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 356. Кредити в Україні

 357. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 358. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 359. Атестація робочих місць за умовами праці

 360. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 361. Планування й аналіз чисельності працівників

 362. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 363. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 364. Небезпеки природного та техногенного характеру

 365. Загальна характеристика банківських операцій

 366. Грошовий оборот і грошові потоки

 367. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 368. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 369. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 370. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 371. Типи грошових систем

 372. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 373. Неологізми

 374. Стан навколишнього середовища в Україні

 375. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 376. Фінанси акціонерних товариств

 377. Естетична основа німецького романтизму

 378. Кон’юнктура світових ринків

 379. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 380. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 381. Грецький театр і література

 382. Державний фінансовий контроль

 383. Американський романтизм 19 століття у літературі

 384. Ящірки – загальна інформація

 385. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 386. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 387. Клас Ссавці

 388. Добровільне медичне страхування

 389. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 390. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 391. Статистика чисельності, складу та руху населення

 392. Особливості господарського комплексу України

 393. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 394. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 395. Комахи з повним перетворенням

 396. Товарне виробництво

 397. Зміст і завдання БЖД

 398. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 399. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 400. Соціальний комплекс України

 401. Риторика Стародавнього Риму

 402. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 403. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 404. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 405. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 406. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 407. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 408. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 409. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 410. Поняття та види товарів

 411. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 412. Дієтотерапія цукрового діабету

 413. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 414. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 415. Торговельний капітал и торгівля

 416. Форми інвестування

 417. Давня історія України

 418. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 419. Петро Сагайдачний

 420. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 421. Виникнення буржуазної держави. Англія

 422. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 423. Природоохоронні заходи

 424. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 425. Організація банківського кредитування

 426. Матеріально - сировинна стратегія

 427. Епоха Відродження

 428. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 429. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 430. Договори

 431. Крадіжка

 432. Проблеми сільського господарства України

 433. Поняття релігії

 434. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 435. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 436. Мультиплікатор інвестицій

 437. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 438. Загальна характеристика господарських товариств

 439. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 440. Планування собівартості продукції

 441. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 442. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 443. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 444. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 445. Банківський маркетинг

 446. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 447. Австралія. Опис материка

 448. Грошові реформи

 449. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 450. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 451. Облік прибутку і його використання

 452. ПРП та РПС Чернігівської області

 453. Адміністративно правові норми

 454. Поняття, форми та види зайнятості

 455. Євразія. Опис материка

 456. Особливості формування статутних фондів підприємств

 457. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 458. Французький романтизм 19 століття у літературі

 459. Документи по особовому складу

 460. Багатство української мови

 461. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 462. Основні засади німецького романтизму

 463. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 464. Властивості визначеного інтеграла

 465. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 466. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 467. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 468. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 469. Історія України

 470. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 471. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 472. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 473. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 474. Африка. Опис материка

 475. Професійне педагогічне спілкування

 476. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 477. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 478. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 479. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 480. Службові листи

 481. Древній Рим

 482. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 483. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 484. Будівельні суміші в Україні

 485. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 486. Транспортний комлекс України

 487. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 488. Теорія культури як наука

 489. Облік грошових засобів

 490. Функції ринку та форми їх реалізації

 491. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 492. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 493. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 494. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 495. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 496. Ранкова гігієнічна гімнастика

 497. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 498. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 499. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 500. Собівартість прибутку і рентабельність

 501. Лісостеп України

 502. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 503. Українська вишивка. Рушники

 504. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 505. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 506. Субєкти адміністративного права

 507. Поняття кредитної системи

 508. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 509. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 510. Держава і право ЗУНР

 511. Початок Великої Вітчизняної війни

 512. Підприємства колективної власності

 513. Дія нормативно-правового акта в часі

 514. Держава скіфів

 515. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 516. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 517. Словниковий склад англійської мови

 518. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 519. Ліцензування підприємницької діяльності

 520. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 521. Світова економіка

 522. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 523. Поняття цивільного правовідношення

 524. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 525. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 526. Неокласична теорія

 527. Україна в умовах десталінізації

 528. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 529. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 530. Завдання Цивільної оборони України

 531. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 532. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 533. Валютні операції. Котирування валют

 534. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 535. Україна і ООН

 536. Грошова маса

 537. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 538. Дмитро Васильович Павличко

 539. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 540. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 541. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 542. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 543. Ренесансне мистецтво України

 544. Поняття грошової системи та її елементи

 545. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 546. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 547. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 548. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 549. Поняття природного середовища

 550. Конспект уроку з біології у 9 класі

 551. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 552. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 553. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 554. Шануй батька й неньку

 555. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 556. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 557. Хімія і екологія

 558. Теоретичні основи мотивації

 559. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 560. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 561. Персонал п-ва і продуктивність праці

 562. Державний лад Афін

 563. Індія

 564. Якість продукції

 565. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 566. Інвестиції, їх види і характеристика

 567. Природні передумови РПС

 568. Генетичний код та його властивості

 569. Речове право

 570. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 571. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 572. Місцеві органи самоврядування

 573. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 574. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 575. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 576. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 577. Буття

 578. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 579. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 580. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 581. Китай. Економіко-географічна характеристика

 582. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 583. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 584. Культурологія

 585. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 586. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 587. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 588. Мова творів Григорія Сковороди

 589. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 590. Природа макроекономічної рівноваги

 591. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 592. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 593. Математики України

 594. Бізнес планування

 595. Сімейні відносини

 596. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 597. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 598. Грунтознaвство

 599. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 600. Створення і розвиток грошової системи України

 601. Виробництво і виробничі системи

 602. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 603. Молодий Шевченко

 604. Моделі олігополії

 605. Понятта про неткані текстильні матеріали

 606. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 607. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 608. Сутність і походження релігії

 609. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 610. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 611. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 612. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 613. Проблеми сучасної світової економіки

 614. Гіпотези походження Всесвіту

 615. Свинець (Плюмбум)

 616. Біблія – священна книга християн

 617. Дихання

 618. Інфляційні процеси в Україні

 619. Планування й аналіз заробітної плати

 620. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 621. Система трудового права і система трудового законодавства

 622. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 623. Економічна суть ринку праці

 624. Ілюзії і дійсність

 625. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 626. Морський транспорт світу

 627. Жанри кінематографу

 628. Податкове регулювання

 629. Походження птахів

 630. Фінансова система держави

 631. Особливості проведення нарад

 632. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 633. Поняття логістики, сутність і значення

 634. Своєрідність творів Альбера Камю

 635. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 636. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 637. Порядок відкриття рахунків у банках

 638. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 639. Вишивка на Поділлі

 640. Атмосфера

 641. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 642. Закони Баррі Коммонера

 643. Декоративне панно (макраме)

 644. Музика

 645. Типи алгоритмів

 646. Другий закон термодинаміки та його значення

 647. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 648. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 649. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 650. Особистісно орієнтовне навчання

 651. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 652. Мікроекономіка. Шпори 2

 653. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 654. Військова присяга та військова символіка України

 655. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 656. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 657. Закон єдності та боротьби протилежностей

 658. Кров і система кровообігу

 659. Установчі документи підприємства

 660. Сутність та методи калькулювання

 661. Теорія походження життя на Землі

 662. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 663. Ціна, її види та структура

 664. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 665. Державне мито

 666. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 667. Увага. Види, порушення

 668. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 669. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 670. Формування місцевих бюджетів України

 671. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 672. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 673. Діаспора

 674. Індикативне планування

 675. Ткацтво в Україні

 676. Обдарованість – як проблема в психології

 677. Соціальні спільноти та їх природа

 678. Віктор Гюго – французький романтик

 679. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 680. Укриття населення в захисних спорудах

 681. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 682. Велика французька буржуазна революція

 683. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 684. Заповідники України

 685. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 686. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 687. Українські звичаї та обряди українського народу

 688. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 689. Майнове оподаткування

 690. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 691. Поняття, сутність та походження держави

 692. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 693. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 694. Електронна пошта

 695. Поняття про біологію

 696. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 697. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 698. Дотримання правил хімічної безпеки

 699. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 700. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 701. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 702. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 703. Логічна структура понять

 704. Методи перевірки фінансової звітності

 705. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 706. Посередники

 707. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 708. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 709. Основні фактори ціноутворення

 710. Біографія Артура Конан Дойла

 711. Правовий статус господарських товариств

 712. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 713. Поняття основних структур даних

 714. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 715. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 716. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 717. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 718. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 719. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 720. Богдан Хмельницький

 721. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 722. Демографічна ситуація в Україні

 723. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 724. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 725. Безпека дорожнього руху

 726. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 727. Історія хімії

 728. Загальні правила сервірування столів

 729. Системи масової комунікації

 730. Естетичне виховання

 731. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 732. Конституція України

 733. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 734. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 735. Тіньова економіка України та світу

 736. Перцептивна сторона спілкування

 737. Перекладацькі відповідності

 738. Математика - відкриття впродовж століть

 739. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 740. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 741. Емпатія і комунікація

 742. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 743. Традиції народної матеріальної культури

 744. Державне програмно-цільове планування

 745. Загальний огляд країн Центральної Європи

 746. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 747. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 748. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 749. Господарство України другої половини XIX ст.

 750. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 751. Родина Вовчі

 752. Німеччина

 753. Політичні доктрини античності

 754. Грошово-кредитна політика центрального банку

 755. Розрахункові документи в банківських установах

 756. Фінансові ресурси підприємств

 757. Документообіг

 758. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 759. Економічний ринок

 760. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 761. Комерційний кредит

 762. Споживання, заощадження та інвестиції

 763. Аналіз чутливості

 764. Життя та творчість Степана Васильченка

 765. Естетична основа німецького романтизму

 766. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 767. Охорона водних ресурсів

 768. Характеристика

 769. Валютний курс і курсова політика

 770. Налогова політика України

 771. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 772. Натовп, його особливості

 773. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 774. Хімія та екологія

 775. Військова присяга

 776. Права та обовязки вартового

 777. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 778. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 779. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 780. Шляхи зниження собіварстості

 781. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 782. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 783. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 784. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 785. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 786. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 787. Табличний процесор MS Excel

 788. Фіскальна політика в Україні

 789. Функції релігії

 790. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 791. Механізм створення бізнесу

 792. Історія розвитку системи одиниць величин

 793. Аналіз виробничого травматизму

 794. Інформація та інформатика

 795. Навчання орфографії в сучасних умовах

 796. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 797. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 798. Попит на гроші

 799. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 800. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 801. Управління

 802. Облік касових операцій в журналі№1

 803. Банківський менеджмент

 804. Українська діаспора

 805. Пропозиція грошей

 806. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 807. Урок з англійської мови Подорож

 808. Історія української державності

 809. Канада. Економіко-географічна характеристика

 810. Прибуткове оподаткування громадян

 811. Емоції. Природа емоцій

 812. Оноре де Бальзак і Україна

 813. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 814. Міжнародний рух капіталів

 815. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 816. Організація транспортного і складського господарства

 817. Розвиток української мови в українській діаспорі

 818. Звіт з технічної практики

 819. Поняття про класифікацію ґрунтів

 820. Показники торгового асортименту

 821. Бароко

 822. Класифікація держав за їхньою формою

 823. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 824. Сонце - найближча зоря

 825. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 826. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 827. Спогади про Івана Франка

 828. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 829. Управління агрострахуванням

 830. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 831. Проблеми безробіття в Україні

 832. Методи інтегрування

 833. Україна та Китай

 834. Генріх Гейне

 835. Цикли ділової активності

 836. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 837. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 838. Споживання води

 839. Основні моменти протоколу

 840. Моральне виховання дітей

 841. Воля та вольові акти людини

 842. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 843. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 844. Забруднення вод світового океану

 845. Ділові папери

 846. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 847. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 848. Електрони та їх роль в електричному струмі

 849. Розвиток політекономії в Україні

 850. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 851. Життєвий і творчий шлях Байрона

 852. Теорії індустріального суспілства

 853. Загальні правила оформлення службових документів

 854. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 855. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 856. Поняття “інформація” у різних науках

 857. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 858. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 859. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 860. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 861. Україна та Європейський Союз

 862. Ораторство Демосфена

 863. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 864. Американський неолібералізм. Монетаризм

 865. Фінансова система Японії

 866. Загальні положення про інтернет

 867. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 868. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 869. Материки світу

 870. Автомат Калашникова

 871. Фінанси як економічна категорія

 872. Фінансовий план

 873. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 874. Художній розпис тканин

 875. Банківська система Україні в ринковій економіці

 876. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 877. Економічна система соціалізму

 878. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 879. Транснаціональні банки

 880. Сутність інфраструктури товарного ринку

 881. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 882. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 883. Вексель в платіжному обороті

 884. Фауна Кримських Гір

 885. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 886. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 887. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 888. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 889. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 890. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 891. Економіка природокористування

 892. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 893. Тихий океан

 894. Квітковий годинник Карла Ліннея

 895. Фази суспільного виробництва

 896. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 897. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 898. Політична реклама та її особливості

 899. Сім’я і родинна обрядовість

 900. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 901. Біоритми

 902. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 903. Види ділових повідомлень

 904. Умовиводи

 905. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 906. Довгі хвилі в економіці

 907. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 908. Політика, як мистецтво

 909. Охорона грунтів

 910. План Маршала

 911. Мета та завдання державного регулювання цін

 912. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 913. Конституційний Суд України

 914. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 915. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 916. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 917. Необережність як форма вини

 918. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 919. Індуїзм

 920. Культура та побут населення України

 921. Ціноутворення на промислові товари

 922. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 923. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 924. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 925. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 926. Суспільно-економічна формація

 927. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 928. Транспортний комплекс світу

 929. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 930. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 931. Економічне вчення А.Сміта

 932. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 933. Державне регулювання цін в Україні

 934. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 935. Електроенергетика України

 936. Філософський аналіз суспільства

 937. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 938. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 939. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 940. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 941. Мережа мереж "iнтернет"

 942. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 943. Державний бюджет України, доходи та видатки

 944. Поняття і структура правосвідомості

 945. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 946. Святий Миколай

 947. Сертифікація продукції

 948. Текст як модель комунікативного акту

 949. Вексельний обіг в Україні

 950. Система S. W. I. F. T.

 951. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 952. Чи кожна людина може стати видатною?

 953. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 954. Валютні відносини та валютні системи

 955. Метод управлінського обліку

 956. Фашизм та його різновиди

 957. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 958. Українська діаспора

 959. Трудові колективи та їх правовий статус

 960. Страхування професійної відповідальності

 961. Фінанси України

 962. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 963. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 964. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 965. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 966. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 967. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 968. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 969. Оперативне управління виробництвом

 970. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 971. Українська культура в 17 столітті

 972. Законодавство України про військову службу

 973. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 974. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 975. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 976. Економічний аналіз

 977. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 978. Види умовиводів

 979. Бандитизм

 980. Економічний аналіз діяльності банку

 981. Фонетичні закони мови і правила правопису

 982. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 983. Похідна функції

 984. Організація та діяльність Острозької академії

 985. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 986. Національний ринок та його агрегати

 987. Податкове планування на підприємстві

 988. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 989. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 990. Трудові спори

 991. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 992. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 993. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 994. Особливості використання іменників

 995. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 996. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 997. Світова організація торгівлі

 998. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 999. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 1000. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність