На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 2. Витинанки

 3. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 4. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 5. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 6. Пагін, особливості його будови та функції

 7. Українські вчені у фізиці

 8. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 9. Міжнародні економічні відносини

 10. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 11. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 12. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 13. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 14. Нематеріальні ресурси

 15. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 16. Класи організаційних структур управління виробництвом

 17. Державна служба та її особливості

 18. Економічна думка стародавнього Сходу

 19. Англійський класичний реалізм в літературі

 20. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 21. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 22. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 23. Суспільство і природа

 24. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 25. Санація підприємств

 26. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 27. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 28. Основні фактори виробництва

 29. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 30. Виготовлення виробів з лози

 31. Кодування товарів

 32. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 33. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 34. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 35. Терміни правничої лінгвістики

 36. Українські обереги, традиції і сучасність

 37. Версальсько-Вашингтонська система

 38. Сутність та фактори економічного зростання

 39. Страхування життя

 40. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 41. Атестація робочого місця на підприємстві

 42. Філософія в Києво-Могилянській академії

 43. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 44. Сутність поняття економіка

 45. Загальні умови укладання трудового договору

 46. Фінансовий контроль

 47. Організація митного контролю

 48. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 49. Формування собівартості готової продукції

 50. Причини виникнення держав

 51. Класифікація юридичних осіб

 52. Банки і банківська діяльність

 53. Сучасний екологічний стан України

 54. Територіально-виробничі комплекси України

 55. Гроші в ринковій економіці

 56. Непрямі податки в Україні

 57. Конституція США та реальні права громадян

 58. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 59. Марксистська філософія

 60. Гіпотеза, її структура та види

 61. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 62. Франчайзинг

 63. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 64. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 65. Сімейне право України. Усиновлення

 66. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 67. Дієслово

 68. Структура місцевих бюджетів

 69. Теплові двигуни

 70. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 71. Права людини і громадянина

 72. Центральний банк та його роль у національній економіці

 73. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 74. Фінансування охорони праці

 75. Меркантилістська теорія

 76. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 77. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 78. Василь Симоненко. Життя та творчість

 79. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 80. Держава у політичній системі

 81. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 82. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 83. Форма, структура і зміст балансу

 84. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 85. Аспекти теорії тексту

 86. Виробництво і розподіл суспільних благ

 87. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 88. Демографія в системі знань про народонаселення

 89. Свято осені

 90. Професійна ідеологія соціального працівника

 91. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 92. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 93. Екологічні наслідки військових дій

 94. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 95. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 96. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 97. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 98. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 99. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 100. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 101. Головна книга

 102. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 103. Голодомор 1932-1933рр.

 104. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 105. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 106. Релігії Давнього Китаю

 107. Ідеал людини

 108. Соціальні позабюджетні фонди

 109. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 110. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 111. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 112. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 113. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 114. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 115. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 116. Політична економія

 117. Експорт і імпорт

 118. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 119. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 120. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 121. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 122. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 123. Стратегія диверсифікації

 124. Норми і нормативи праці

 125. Власні і загальні назви іменників

 126. Риба і рибні продукти

 127. Документ. Його матеріальна основа

 128. Рицарський роман

 129. Грошово-кредитна політика НБУ

 130. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 131. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 132. Сонячні та місячні затемнення

 133. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 134. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 135. Українська мова – наш скарб

 136. Видатні українські мовознавці різних періодів

 137. Контроль в навчанні

 138. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 139. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 140. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 141. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 142. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 143. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 144. Фонетичний мінімум

 145. Менеджмент підприємства

 146. Нормування праці

 147. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 148. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 149. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 150. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 151. Рецепція римського права в Україні

 152. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 153. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 154. Психоаналіз і неофрейдизм

 155. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 156. Положення про відділ маркетингу

 157. Монополії

 158. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 159. Місяць - супутник Землі

 160. Термодинаміка

 161. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 162. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 163. Модель економічної рівноваги

 164. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 165. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 166. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 167. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 168. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 169. Ринкова система і організація підприємництва

 170. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 171. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 172. Розвиток української термінографії

 173. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 174. Генрік Ібсен (1828-1906)

 175. Мале підприємництво

 176. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 177. Порядок укладення трудового договору

 178. Оцінка ризиків

 179. Доба Відродження і мистецтво

 180. Порядок оформлення платіжної відомості

 181. Правові системи сучасності

 182. Аварії на АЕС

 183. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 184. Основи стандартизації та сертифікації

 185. Класифікація природних ресурсів

 186. Основні методи та інструменти державного регулювання

 187. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 188. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 189. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 190. Поняття і завдання діловодства

 191. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 192. Форми кредиту

 193. Народний одяг

 194. Міліція

 195. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 196. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 197. Друкарська справа на Україні

 198. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 199. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 200. Україна у міжнародних відносинах

 201. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 202. Логіка Аристотеля

 203. Захист прав патентовласника в Україні

 204. Писанка

 205. Ще раз про мову

 206. Маркетингові дослідження

 207. Державні цільові фонди

 208. Відділ Голонасінні

 209. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 210. Політична система і державний устрій Болгарії

 211. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 212. Облік зносу

 213. Історія розвитку українського правопису

 214. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 215. Роль хімії в житті суспільства

 216. Види документів

 217. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 218. Філософські аспекти сучасної культури

 219. Релігієзнавство

 220. Поняття та ознаки юридичної науки

 221. Історія виникнення ЕОМ

 222. Життя і творчість Шарля Бодлера

 223. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 224. XIX сторіччя в історії світової культури

 225. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 226. Економіка України Франка

 227. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 228. Мозок. Різновиди та будова

 229. Енергозберігаючі технології

 230. Діяльність М.Грушевського

 231. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 232. Гроші та їх функції

 233. Методи організації виробничих процесів

 234. Хімічний комплекс України

 235. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 236. Екологічні фактори

 237. Особливості культури Стародавньої Індії

 238. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 239. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 240. Статеве виховання

 241. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 242. Створення ООН

 243. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 244. Продуктивність і ефективність праці

 245. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 246. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 247. Аналіз беззбитковості проекту

 248. Естафети з фізичного виховання

 249. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 250. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 251. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 252. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 253. Предмет трудового права

 254. Поділ праці

 255. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 256. Види грошей

 257. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 258. Тренінг як психопрофілактичний метод

 259. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 260. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 261. Економічна безпека України

 262. Північно-Східний соціально-економічний район України

 263. Народна творчість

 264. Суть і структура грошового обороту

 265. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 266. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 267. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 268. Принципи класифікації системи моніторингу

 269. Адміністративний процес

 270. Господарство США

 271. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 272. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 273. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 274. Технологія виробництва бензину

 275. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 276. Інтуїція

 277. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 278. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 279. Товарне виробництво

 280. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 281. Форми безготівкових розрахунків

 282. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 283. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 284. Церковне християнство

 285. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 286. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 287. Мотивація і оплата праці на п-ві

 288. Андрій Чайковський

 289. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 290. Митна вартість товарів

 291. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 292. Особливості внутрішнього аудиту

 293. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 294. Історія України на початку ХХ ст

 295. Правотворча діяльність держави

 296. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 297. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 298. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 299. Національна українська символіка

 300. Відчуття та діяльність

 301. Джордж Бернард Шоу

 302. Стройова підготовка

 303. Міфологія Стародавнього Риму

 304. Дослідження ділової карєри менеджера

 305. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 306. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 307. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 308. Страви з яєць та сиру

 309. Фінансова політика

 310. Організація державної служби в Україні

 311. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 312. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 313. Методи державного регулювання

 314. Притча про старого i море

 315. Оборотні фонди підприємства

 316. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 317. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 318. Грошово-кредитна система Німеччини

 319. Суть і функції грошей

 320. Облік орендних операцій

 321. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 322. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 323. Конкуренція і монополія

 324. Еволюція концепції маркетингу

 325. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 326. Організація валютного ринку України

 327. Предмет фінансової науки

 328. Цивільна оборона

 329. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 330. Економічна роль держави

 331. Планети-гіганти

 332. Позичковий процент

 333. Леонардо да Вінчі

 334. Генна інженерія

 335. Економічна думка античного світу

 336. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 337. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 338. Економіка праці

 339. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 340. Антична культура/Готичний стиль

 341. Відносини у трудовому праві

 342. Складові авторитету викладача ВНЗ

 343. Економічні проблеми безробіття

 344. Гетьманство Богдана Хмельницького

 345. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 346. Сценарій „Свято птахів”

 347. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 348. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 349. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 350. Сутність та функції ринку

 351. Методологія наукового пізнання

 352. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 353. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 354. Економічна думка Середньовіччя

 355. Діалектика та її альтернативи

 356. Стилі сучасної української літературної мови

 357. Кредити в Україні

 358. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 359. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 360. Ящірки – загальна інформація

 361. Атестація робочих місць за умовами праці

 362. Планування й аналіз чисельності працівників

 363. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 364. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 365. Небезпеки природного та техногенного характеру

 366. Загальна характеристика банківських операцій

 367. Грошовий оборот і грошові потоки

 368. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 369. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 370. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 371. Естетична основа німецького романтизму

 372. Американський романтизм 19 століття у літературі

 373. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 374. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 375. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 376. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 377. Стан навколишнього середовища в Україні

 378. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 379. Типи грошових систем

 380. Фінанси акціонерних товариств

 381. Неологізми

 382. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 383. Кон’юнктура світових ринків

 384. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 385. Статистика чисельності, складу та руху населення

 386. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 387. Грецький театр і література

 388. Державний фінансовий контроль

 389. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 390. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 391. Клас Ссавці

 392. Добровільне медичне страхування

 393. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 394. Особливості господарського комплексу України

 395. Комахи з повним перетворенням

 396. Зміст і завдання БЖД

 397. Риторика Стародавнього Риму

 398. Товарне виробництво

 399. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 400. Соціальний комплекс України

 401. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 402. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 403. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 404. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 405. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 406. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 407. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 408. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 409. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 410. Поняття та види товарів

 411. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 412. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 413. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 414. Дієтотерапія цукрового діабету

 415. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 416. Властивості визначеного інтеграла

 417. Торговельний капітал и торгівля

 418. Форми інвестування

 419. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 420. Давня історія України

 421. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 422. Виникнення буржуазної держави. Англія

 423. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 424. Природоохоронні заходи

 425. Петро Сагайдачний

 426. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 427. Матеріально - сировинна стратегія

 428. Організація банківського кредитування

 429. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 430. Епоха Відродження

 431. Проблеми сільського господарства України

 432. Крадіжка

 433. Мультиплікатор інвестицій

 434. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 435. Договори

 436. Поняття релігії

 437. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 438. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 439. Загальна характеристика господарських товариств

 440. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 441. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 442. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 443. Планування собівартості продукції

 444. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 445. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 446. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 447. Банківський маркетинг

 448. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 449. Основні засади німецького романтизму

 450. Австралія. Опис материка

 451. Грошові реформи

 452. ПРП та РПС Чернігівської області

 453. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 454. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 455. Облік прибутку і його використання

 456. Адміністративно правові норми

 457. Поняття, форми та види зайнятості

 458. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 459. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 460. Євразія. Опис материка

 461. Особливості формування статутних фондів підприємств

 462. Багатство української мови

 463. Французький романтизм 19 століття у літературі

 464. Документи по особовому складу

 465. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 466. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 467. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 468. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 469. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 470. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 471. Історія України

 472. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 473. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 474. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 475. Професійне педагогічне спілкування

 476. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 477. Африка. Опис материка

 478. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 479. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 480. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 481. Службові листи

 482. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 483. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 484. Древній Рим

 485. Будівельні суміші в Україні

 486. Транспортний комлекс України

 487. Ранкова гігієнічна гімнастика

 488. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 489. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 490. Облік грошових засобів

 491. Теорія культури як наука

 492. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 493. Функції ринку та форми їх реалізації

 494. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 495. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 496. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 497. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 498. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 499. Лісостеп України

 500. Собівартість прибутку і рентабельність

 501. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 502. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 503. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 504. Українська вишивка. Рушники

 505. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 506. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 507. Субєкти адміністративного права

 508. Держава скіфів

 509. Словниковий склад англійської мови

 510. Підприємства колективної власності

 511. Держава і право ЗУНР

 512. Поняття кредитної системи

 513. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 514. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 515. Дія нормативно-правового акта в часі

 516. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 517. Початок Великої Вітчизняної війни

 518. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 519. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 520. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 521. Ліцензування підприємницької діяльності

 522. Поняття цивільного правовідношення

 523. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 524. Світова економіка

 525. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 526. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 527. Неокласична теорія

 528. Завдання Цивільної оборони України

 529. Україна в умовах десталінізації

 530. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 531. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 532. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 533. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 534. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 535. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 536. Валютні операції. Котирування валют

 537. Україна і ООН

 538. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 539. Дмитро Васильович Павличко

 540. Грошова маса

 541. Ренесансне мистецтво України

 542. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 543. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 544. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 545. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 546. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 547. Поняття грошової системи та її елементи

 548. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 549. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 550. Поняття природного середовища

 551. Конспект уроку з біології у 9 класі

 552. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 553. Державний лад Афін

 554. Шануй батька й неньку

 555. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 556. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 557. Персонал п-ва і продуктивність праці

 558. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 559. Теоретичні основи мотивації

 560. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 561. Хімія і екологія

 562. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 563. Генетичний код та його властивості

 564. Індія

 565. Якість продукції

 566. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 567. Інвестиції, їх види і характеристика

 568. Природні передумови РПС

 569. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 570. Речове право

 571. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 572. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 573. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 574. Місцеві органи самоврядування

 575. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 576. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 577. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 578. Китай. Економіко-географічна характеристика

 579. Буття

 580. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 581. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 582. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 583. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 584. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 585. Мікроекономіка. Шпори 2

 586. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 587. Культурологія

 588. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 589. Мова творів Григорія Сковороди

 590. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 591. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 592. Природа макроекономічної рівноваги

 593. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 594. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 595. Математики України

 596. Бізнес планування

 597. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 598. Сімейні відносини

 599. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 600. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 601. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 602. Грунтознaвство

 603. Понятта про неткані текстильні матеріали

 604. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 605. Виробництво і виробничі системи

 606. Моделі олігополії

 607. Створення і розвиток грошової системи України

 608. Сутність і походження релігії

 609. Молодий Шевченко

 610. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 611. Проблеми сучасної світової економіки

 612. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 613. Свинець (Плюмбум)

 614. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 615. Гіпотези походження Всесвіту

 616. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 617. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 618. Біблія – священна книга християн

 619. Інфляційні процеси в Україні

 620. Дихання

 621. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 622. Планування й аналіз заробітної плати

 623. Система трудового права і система трудового законодавства

 624. Ілюзії і дійсність

 625. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 626. Жанри кінематографу

 627. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 628. Морський транспорт світу

 629. Економічна суть ринку праці

 630. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 631. Податкове регулювання

 632. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 633. Особливості проведення нарад

 634. Походження птахів

 635. Поняття логістики, сутність і значення

 636. Своєрідність творів Альбера Камю

 637. Фінансова система держави

 638. Типи алгоритмів

 639. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 640. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 641. Другий закон термодинаміки та його значення

 642. Вишивка на Поділлі

 643. Порядок відкриття рахунків у банках

 644. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 645. Атмосфера

 646. Закони Баррі Коммонера

 647. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 648. Декоративне панно (макраме)

 649. Музика

 650. Військова присяга та військова символіка України

 651. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 652. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 653. Закон єдності та боротьби протилежностей

 654. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 655. Особистісно орієнтовне навчання

 656. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 657. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 658. Кров і система кровообігу

 659. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 660. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 661. Теорія походження життя на Землі

 662. Установчі документи підприємства

 663. Сутність та методи калькулювання

 664. Ціна, її види та структура

 665. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 666. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 667. Державне мито

 668. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 669. Увага. Види, порушення

 670. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 671. Формування місцевих бюджетів України

 672. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 673. Укриття населення в захисних спорудах

 674. Індикативне планування

 675. Діаспора

 676. Обдарованість – як проблема в психології

 677. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 678. Ткацтво в Україні

 679. Віктор Гюго – французький романтик

 680. Соціальні спільноти та їх природа

 681. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 682. Велика французька буржуазна революція

 683. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 684. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 685. Заповідники України

 686. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 687. Майнове оподаткування

 688. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 689. Дотримання правил хімічної безпеки

 690. Поняття, сутність та походження держави

 691. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 692. Поняття про біологію

 693. Українські звичаї та обряди українського народу

 694. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 695. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 696. Поняття основних структур даних

 697. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 698. Електронна пошта

 699. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 700. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 701. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 702. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 703. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 704. Логічна структура понять

 705. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 706. Посередники

 707. Методи перевірки фінансової звітності

 708. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 709. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 710. Основні фактори ціноутворення

 711. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 712. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 713. Біографія Артура Конан Дойла

 714. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 715. Правовий статус господарських товариств

 716. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 717. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 718. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 719. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 720. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 721. Перекладацькі відповідності

 722. Богдан Хмельницький

 723. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 724. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 725. Демографічна ситуація в Україні

 726. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 727. Безпека дорожнього руху

 728. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 729. Історія хімії

 730. Перцептивна сторона спілкування

 731. Естетичне виховання

 732. Загальні правила сервірування столів

 733. Системи масової комунікації

 734. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 735. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 736. Конституція України

 737. Тіньова економіка України та світу

 738. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 739. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 740. Математика - відкриття впродовж століть

 741. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 742. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 743. Загальний огляд країн Центральної Європи

 744. Грошово-кредитна політика центрального банку

 745. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 746. Емпатія і комунікація

 747. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 748. Державне програмно-цільове планування

 749. Традиції народної матеріальної культури

 750. Господарство України другої половини XIX ст.

 751. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 752. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 753. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 754. Естетична основа німецького романтизму

 755. Розрахункові документи в банківських установах

 756. Політичні доктрини античності

 757. Родина Вовчі

 758. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 759. Споживання, заощадження та інвестиції

 760. Німеччина

 761. Аналіз чутливості

 762. Фінансові ресурси підприємств

 763. Документообіг

 764. Права та обовязки вартового

 765. Економічний ринок

 766. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 767. Комерційний кредит

 768. Охорона водних ресурсів

 769. Життя та творчість Степана Васильченка

 770. Валютний курс і курсова політика

 771. Характеристика

 772. Налогова політика України

 773. Натовп, його особливості

 774. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 775. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 776. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 777. Хімія та екологія

 778. Військова присяга

 779. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 780. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 781. Шляхи зниження собіварстості

 782. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 783. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 784. Фіскальна політика в Україні

 785. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 786. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 787. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 788. Класифікація держав за їхньою формою

 789. Табличний процесор MS Excel

 790. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 791. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 792. Функції релігії

 793. Історія розвитку системи одиниць величин

 794. Механізм створення бізнесу

 795. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 796. Навчання орфографії в сучасних умовах

 797. Інформація та інформатика

 798. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 799. Аналіз виробничого травматизму

 800. Попит на гроші

 801. Банківський менеджмент

 802. Управління

 803. Облік касових операцій в журналі№1

 804. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 805. Українська діаспора

 806. Урок з англійської мови Подорож

 807. Автомат Калашникова

 808. Пропозиція грошей

 809. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 810. Історія української державності

 811. Методи інтегрування

 812. Прибуткове оподаткування громадян

 813. Канада. Економіко-географічна характеристика

 814. Оноре де Бальзак і Україна

 815. Емоції. Природа емоцій

 816. Показники торгового асортименту

 817. Міжнародний рух капіталів

 818. Звіт з технічної практики

 819. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 820. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 821. Організація транспортного і складського господарства

 822. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 823. Розвиток української мови в українській діаспорі

 824. Поняття про класифікацію ґрунтів

 825. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 826. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 827. Бароко

 828. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 829. Сонце - найближча зоря

 830. Спогади про Івана Франка

 831. Управління агрострахуванням

 832. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 833. Україна та Китай

 834. Проблеми безробіття в Україні

 835. Цикли ділової активності

 836. Споживання води

 837. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 838. Генріх Гейне

 839. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 840. Воля та вольові акти людини

 841. Основні моменти протоколу

 842. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 843. Моральне виховання дітей

 844. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 845. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 846. Електрони та їх роль в електричному струмі

 847. Забруднення вод світового океану

 848. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 849. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 850. Ділові папери

 851. Загальні правила оформлення службових документів

 852. Розвиток політекономії в Україні

 853. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 854. Життєвий і творчий шлях Байрона

 855. Теорії індустріального суспілства

 856. Фінансовий план

 857. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 858. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 859. Поняття “інформація” у різних науках

 860. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 861. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 862. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 863. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 864. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 865. Україна та Європейський Союз

 866. Фінансова система Японії

 867. Ораторство Демосфена

 868. Американський неолібералізм. Монетаризм

 869. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 870. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 871. Фінанси як економічна категорія

 872. Материки світу

 873. Загальні положення про інтернет

 874. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 875. Художній розпис тканин

 876. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 877. Сутність інфраструктури товарного ринку

 878. Транснаціональні банки

 879. Фауна Кримських Гір

 880. Економічна система соціалізму

 881. Банківська система Україні в ринковій економіці

 882. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 883. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 884. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 885. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 886. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 887. Вексель в платіжному обороті

 888. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 889. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 890. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 891. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 892. Фази суспільного виробництва

 893. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 894. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 895. Квітковий годинник Карла Ліннея

 896. Економіка природокористування

 897. Тихий океан

 898. Сім’я і родинна обрядовість

 899. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 900. Політична реклама та її особливості

 901. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 902. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 903. Необережність як форма вини

 904. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 905. Біоритми

 906. Види ділових повідомлень

 907. Умовиводи

 908. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 909. Довгі хвилі в економіці

 910. Мета та завдання державного регулювання цін

 911. Політика, як мистецтво

 912. Охорона грунтів

 913. Конституційний Суд України

 914. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 915. План Маршала

 916. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 917. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 918. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 919. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 920. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 921. Суспільно-економічна формація

 922. Індуїзм

 923. Культура та побут населення України

 924. Державне регулювання цін в Україні

 925. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 926. Транспортний комплекс світу

 927. Ціноутворення на промислові товари

 928. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 929. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 930. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 931. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 932. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 933. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 934. Економічне вчення А.Сміта

 935. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 936. Електроенергетика України

 937. Філософський аналіз суспільства

 938. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 939. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 940. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 941. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 942. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 943. Мережа мереж "iнтернет"

 944. Державний бюджет України, доходи та видатки

 945. Поняття і структура правосвідомості

 946. Святий Миколай

 947. Сертифікація продукції

 948. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 949. Вексельний обіг в Україні

 950. Текст як модель комунікативного акту

 951. Система S. W. I. F. T.

 952. Фашизм та його різновиди

 953. Чи кожна людина може стати видатною?

 954. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 955. Метод управлінського обліку

 956. Українська діаспора

 957. Валютні відносини та валютні системи

 958. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 959. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 960. Трудові колективи та їх правовий статус

 961. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 962. Законодавство України про військову службу

 963. Фінанси України

 964. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 965. Страхування професійної відповідальності

 966. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 967. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 968. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 969. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 970. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 971. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 972. Українська культура в 17 столітті

 973. Оперативне управління виробництвом

 974. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 975. Економічний аналіз діяльності банку

 976. Види умовиводів

 977. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 978. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 979. Економічний аналіз

 980. Бандитизм

 981. Організація та діяльність Острозької академії

 982. Фонетичні закони мови і правила правопису

 983. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 984. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 985. Похідна функції

 986. Національний ринок та його агрегати

 987. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 988. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 989. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 990. Податкове планування на підприємстві

 991. Особливості використання іменників

 992. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 993. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 994. Трудові спори

 995. Поняття та сутність Конституції

 996. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 997. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 998. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 999. Світова організація торгівлі

 1000. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів