На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Бджоли та продукти бджільництва

 2. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 3. Англійський романтизм

 4. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 5. Міжнародні економічні відносини

 6. Економічна природа та значення ПДВ

 7. Витинанки

 8. Основи теорії виникнення держави і права

 9. Виготовлення виробів з лози

 10. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 11. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 12. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 13. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 14. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 15. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 16. Теплові двигуни

 17. Гіпотеза, її структура та види

 18. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 19. Економічна думка стародавнього Сходу

 20. Загальні умови укладання трудового договору

 21. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 22. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 23. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 24. Нематеріальні ресурси

 25. Суспільство і природа

 26. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 27. Англійський класичний реалізм в літературі

 28. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 29. Класи організаційних структур управління виробництвом

 30. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 31. Терміни правничої лінгвістики

 32. Класифікація юридичних осіб

 33. Державна служба та її особливості

 34. Основні фактори виробництва

 35. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 36. Кодування товарів

 37. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 38. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 39. Непрямі податки в Україні

 40. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 41. Причини виникнення держав

 42. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 43. Санація підприємств

 44. Філософія в Києво-Могилянській академії

 45. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 46. Екологічні наслідки військових дій

 47. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 48. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 49. Меркантилістська теорія

 50. Українські обереги, традиції і сучасність

 51. Сутність та фактори економічного зростання

 52. Сучасний екологічний стан України

 53. Видатні українські мовознавці різних періодів

 54. Страхування життя

 55. Організація митного контролю

 56. Атестація робочого місця на підприємстві

 57. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 58. Сутність поняття економіка

 59. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 60. Василь Симоненко. Життя та творчість

 61. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 62. Формування собівартості готової продукції

 63. Фінансовий контроль

 64. Гроші в ринковій економіці

 65. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 66. Франчайзинг

 67. Територіально-виробничі комплекси України

 68. Фонетичний мінімум

 69. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 70. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 71. Поняття і завдання діловодства

 72. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 73. Конституція США та реальні права громадян

 74. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 75. Головна книга

 76. Банки і банківська діяльність

 77. Марксистська філософія

 78. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 79. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 80. Структура місцевих бюджетів

 81. Центральний банк та його роль у національній економіці

 82. Сімейне право України. Усиновлення

 83. Стратегія диверсифікації

 84. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 85. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 86. Дієслово

 87. Ідеал людини

 88. Фінансування охорони праці

 89. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 90. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 91. Права людини і громадянина

 92. Демографія в системі знань про народонаселення

 93. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 94. Виробництво і розподіл суспільних благ

 95. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 96. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 97. Держава у політичній системі

 98. Форма, структура і зміст балансу

 99. Аспекти теорії тексту

 100. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 101. Сонячні та місячні затемнення

 102. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 103. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 104. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 105. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 106. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 107. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 108. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 109. Свято осені

 110. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 111. Рицарський роман

 112. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 113. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 114. Релігії Давнього Китаю

 115. Риба і рибні продукти

 116. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 117. Класифікація природних ресурсів

 118. Професійна ідеологія соціального працівника

 119. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 120. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 121. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 122. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 123. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 124. Експорт і імпорт

 125. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 126. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 127. Голодомор 1932-1933рр.

 128. Генрік Ібсен (1828-1906)

 129. Власні і загальні назви іменників

 130. Соціальні позабюджетні фонди

 131. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 132. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 133. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 134. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 135. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 136. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 137. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 138. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 139. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 140. Естафети з фізичного виховання

 141. Політична економія

 142. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 143. Положення про відділ маркетингу

 144. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 145. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 146. Модель економічної рівноваги

 147. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 148. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 149. Норми і нормативи праці

 150. Контроль в навчанні

 151. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 152. Документ. Його матеріальна основа

 153. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 154. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 155. Українська мова – наш скарб

 156. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 157. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 158. Грошово-кредитна політика НБУ

 159. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 160. Рецепція римського права в Україні

 161. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 162. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 163. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 164. Ящірки – загальна інформація

 165. Мале підприємництво

 166. Психоаналіз і неофрейдизм

 167. Термодинаміка

 168. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 169. Місяць - супутник Землі

 170. Менеджмент підприємства

 171. Нормування праці

 172. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 173. Монополії

 174. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 175. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 176. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 177. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 178. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 179. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 180. Розвиток української термінографії

 181. Ринкова система і організація підприємництва

 182. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 183. Ще раз про мову

 184. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 185. Аварії на АЕС

 186. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 187. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 188. Правові системи сучасності

 189. Оцінка ризиків

 190. Доба Відродження і мистецтво

 191. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 192. Порядок оформлення платіжної відомості

 193. Порядок укладення трудового договору

 194. Основи стандартизації та сертифікації

 195. Основні методи та інструменти державного регулювання

 196. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 197. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 198. Особливості культури Стародавньої Індії

 199. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 200. Форми кредиту

 201. Економіка України Франка

 202. Друкарська справа на Україні

 203. Історія виникнення ЕОМ

 204. Політична система і державний устрій Болгарії

 205. Народний одяг

 206. Міліція

 207. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 208. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 209. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 210. Відділ Голонасінні

 211. Захист прав патентовласника в Україні

 212. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 213. Україна у міжнародних відносинах

 214. Логіка Аристотеля

 215. Історія розвитку українського правопису

 216. Писанка

 217. Державні цільові фонди

 218. Маркетингові дослідження

 219. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 220. Життя і творчість Шарля Бодлера

 221. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 222. Народна творчість

 223. Облік зносу

 224. Роль хімії в житті суспільства

 225. Господарство США

 226. Діяльність М.Грушевського

 227. Види документів

 228. Філософські аспекти сучасної культури

 229. Релігієзнавство

 230. Поняття та ознаки юридичної науки

 231. Методи організації виробничих процесів

 232. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 233. XIX сторіччя в історії світової культури

 234. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 235. Енергозберігаючі технології

 236. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 237. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 238. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 239. Хімічний комплекс України

 240. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 241. Мозок. Різновиди та будова

 242. Екологічні фактори

 243. Гроші та їх функції

 244. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 245. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 246. Статеве виховання

 247. Андрій Чайковський

 248. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 249. Технологія виробництва бензину

 250. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 251. Принципи класифікації системи моніторингу

 252. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 253. Продуктивність і ефективність праці

 254. Створення ООН

 255. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 256. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 257. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 258. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 259. Предмет трудового права

 260. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 261. Аналіз беззбитковості проекту

 262. Поділ праці

 263. Страви з яєць та сиру

 264. Види грошей

 265. Північно-Східний соціально-економічний район України

 266. Історія України на початку ХХ ст

 267. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 268. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 269. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 270. Тренінг як психопрофілактичний метод

 271. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 272. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 273. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 274. Економічна безпека України

 275. Стройова підготовка

 276. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 277. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 278. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 279. Суть і структура грошового обороту

 280. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 281. Джордж Бернард Шоу

 282. Організація державної служби в Україні

 283. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 284. Адміністративний процес

 285. Інтуїція

 286. Позичковий процент

 287. Товарне виробництво

 288. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 289. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 290. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 291. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 292. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 293. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 294. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 295. Правотворча діяльність держави

 296. Форми безготівкових розрахунків

 297. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 298. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 299. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 300. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 301. Планети-гіганти

 302. Церковне християнство

 303. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 304. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 305. Митна вартість товарів

 306. Міфологія Стародавнього Риму

 307. Мотивація і оплата праці на п-ві

 308. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 309. Особливості внутрішнього аудиту

 310. Дослідження ділової карєри менеджера

 311. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 312. Генна інженерія

 313. Відчуття та діяльність

 314. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 315. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 316. Фінансова політика

 317. Гетьманство Богдана Хмельницького

 318. Національна українська символіка

 319. Притча про старого i море

 320. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 321. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 322. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 323. Методи державного регулювання

 324. Оборотні фонди підприємства

 325. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 326. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 327. Грошово-кредитна система Німеччини

 328. Складові авторитету викладача ВНЗ

 329. Суть і функції грошей

 330. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 331. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 332. Облік орендних операцій

 333. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 334. Конкуренція і монополія

 335. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 336. Організація валютного ринку України

 337. Сценарій „Свято птахів”

 338. Еволюція концепції маркетингу

 339. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 340. Предмет фінансової науки

 341. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 342. Леонардо да Вінчі

 343. Цивільна оборона

 344. Відносини у трудовому праві

 345. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 346. Статистика чисельності, складу та руху населення

 347. Економічна роль держави

 348. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 349. Економічна думка античного світу

 350. Економічні проблеми безробіття

 351. Естетична основа німецького романтизму

 352. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 353. Властивості визначеного інтеграла

 354. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 355. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 356. Антична культура/Готичний стиль

 357. Економіка праці

 358. Методологія наукового пізнання

 359. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 360. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 361. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 362. Сутність та функції ринку

 363. Стан навколишнього середовища в Україні

 364. Атестація робочих місць за умовами праці

 365. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 366. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 367. Діалектика та її альтернативи

 368. Економічна думка Середньовіччя

 369. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 370. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 371. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 372. Стилі сучасної української літературної мови

 373. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 374. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 375. Кредити в Україні

 376. Американський романтизм 19 століття у літературі

 377. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 378. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 379. Планування й аналіз чисельності працівників

 380. Кон’юнктура світових ринків

 381. Небезпеки природного та техногенного характеру

 382. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 383. Грецький театр і література

 384. Грошовий оборот і грошові потоки

 385. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 386. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 387. Загальна характеристика банківських операцій

 388. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 389. Фінанси акціонерних товариств

 390. Неологізми

 391. Типи грошових систем

 392. Основні засади німецького романтизму

 393. Державний фінансовий контроль

 394. Риторика Стародавнього Риму

 395. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 396. Ранкова гігієнічна гімнастика

 397. Клас Ссавці

 398. Зміст і завдання БЖД

 399. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 400. Соціальний комплекс України

 401. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 402. Особливості господарського комплексу України

 403. Добровільне медичне страхування

 404. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 405. Комахи з повним перетворенням

 406. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 407. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 408. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 409. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 410. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 411. Товарне виробництво

 412. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 413. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 414. Проблеми сільського господарства України

 415. Загальна характеристика господарських товариств

 416. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 417. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 418. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 419. Торговельний капітал и торгівля

 420. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 421. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 422. Виникнення буржуазної держави. Англія

 423. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 424. Державний лад Афін

 425. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 426. Поняття та види товарів

 427. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 428. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 429. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 430. Євразія. Опис материка

 431. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 432. Мікроекономіка. Шпори 2

 433. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 434. Крадіжка

 435. Форми інвестування

 436. Дієтотерапія цукрового діабету

 437. Природоохоронні заходи

 438. Матеріально - сировинна стратегія

 439. Автомат Калашникова

 440. Організація банківського кредитування

 441. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 442. Давня історія України

 443. ПРП та РПС Чернігівської області

 444. Мультиплікатор інвестицій

 445. Петро Сагайдачний

 446. Держава скіфів

 447. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 448. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 449. Австралія. Опис материка

 450. Епоха Відродження

 451. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 452. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 453. Поняття релігії

 454. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 455. Генетичний код та його властивості

 456. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 457. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 458. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 459. Планування собівартості продукції

 460. Договори

 461. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 462. Облік прибутку і його використання

 463. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 464. Адміністративно правові норми

 465. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 466. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 467. Банківський маркетинг

 468. Грошові реформи

 469. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 470. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 471. Французький романтизм 19 століття у літературі

 472. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 473. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 474. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 475. Поняття, форми та види зайнятості

 476. Африка. Опис материка

 477. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 478. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 479. Особливості формування статутних фондів підприємств

 480. Словниковий склад англійської мови

 481. Професійне педагогічне спілкування

 482. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 483. Багатство української мови

 484. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 485. Документи по особовому складу

 486. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 487. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 488. Службові листи

 489. Лісостеп України

 490. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 491. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 492. Транспортний комлекс України

 493. Історія України

 494. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 495. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 496. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 497. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 498. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 499. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 500. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 501. Будівельні суміші в Україні

 502. Субєкти адміністративного права

 503. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 504. Держава і право ЗУНР

 505. Підприємства колективної власності

 506. Древній Рим

 507. Неокласична теорія

 508. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 509. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 510. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 511. Теорія культури як наука

 512. Облік грошових засобів

 513. Поняття цивільного правовідношення

 514. Функції ринку та форми їх реалізації

 515. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 516. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 517. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 518. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 519. Собівартість прибутку і рентабельність

 520. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 521. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 522. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 523. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 524. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 525. Україна – космічна держава

 526. Поняття природного середовища

 527. Дмитро Васильович Павличко

 528. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 529. Дія нормативно-правового акта в часі

 530. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 531. Українська вишивка. Рушники

 532. Поняття кредитної системи

 533. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 534. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 535. Початок Великої Вітчизняної війни

 536. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 537. Ренесансне мистецтво України

 538. Завдання Цивільної оборони України

 539. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 540. Світова економіка

 541. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 542. Ліцензування підприємницької діяльності

 543. Україна в умовах десталінізації

 544. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 545. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 546. Морський транспорт світу

 547. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 548. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 549. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 550. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 551. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 552. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 553. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 554. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 555. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 556. Валютні операції. Котирування валют

 557. Речове право

 558. Україна і ООН

 559. Проблеми сучасної світової економіки

 560. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 561. Грошова маса

 562. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 563. Шануй батька й неньку

 564. Китай. Економіко-географічна характеристика

 565. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 566. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 567. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 568. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 569. Поняття грошової системи та її елементи

 570. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 571. Індія

 572. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 573. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 574. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 575. Оноре де Бальзак і Україна

 576. Теоретичні основи мотивації

 577. Конспект уроку з біології у 9 класі

 578. Своєрідність творів Альбера Камю

 579. Персонал п-ва і продуктивність праці

 580. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 581. Хімія і екологія

 582. Якість продукції

 583. Жанри кінематографу

 584. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 585. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 586. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 587. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 588. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 589. Свинець (Плюмбум)

 590. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 591. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 592. Типи алгоритмів

 593. Мова творів Григорія Сковороди

 594. Інвестиції, їх види і характеристика

 595. Природні передумови РПС

 596. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 597. Понятта про неткані текстильні матеріали

 598. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 599. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 600. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 601. Місцеві органи самоврядування

 602. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 603. Буття

 604. Математики України

 605. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 606. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 607. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 608. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 609. Культурологія

 610. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 611. Гіпотези походження Всесвіту

 612. Природа макроекономічної рівноваги

 613. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 614. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 615. Моделі олігополії

 616. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 617. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 618. Виробництво і виробничі системи

 619. Сутність і походження релігії

 620. Походження птахів

 621. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 622. Грунтознaвство

 623. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 624. Ілюзії і дійсність

 625. Бізнес планування

 626. Сімейні відносини

 627. Закони Баррі Коммонера

 628. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 629. Створення і розвиток грошової системи України

 630. Молодий Шевченко

 631. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 632. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 633. Декоративне панно (макраме)

 634. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 635. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 636. Біблія – священна книга християн

 637. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 638. Дихання

 639. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 640. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 641. Військова присяга та військова символіка України

 642. Особливості проведення нарад

 643. Інфляційні процеси в Україні

 644. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 645. Податкове регулювання

 646. Укриття населення в захисних спорудах

 647. Система трудового права і система трудового законодавства

 648. Теорія походження життя на Землі

 649. Другий закон термодинаміки та його значення

 650. Планування й аналіз заробітної плати

 651. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 652. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 653. Поняття логістики, сутність і значення

 654. Закон єдності та боротьби протилежностей

 655. Економічна суть ринку праці

 656. Вишивка на Поділлі

 657. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 658. Фінансова система держави

 659. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 660. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 661. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 662. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 663. Порядок відкриття рахунків у банках

 664. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 665. Атмосфера

 666. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 667. Поняття основних структур даних

 668. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 669. Музика

 670. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 671. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 672. Кров і система кровообігу

 673. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 674. Особистісно орієнтовне навчання

 675. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 676. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 677. Ціна, її види та структура

 678. Установчі документи підприємства

 679. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 680. Сутність та методи калькулювання

 681. Увага. Види, порушення

 682. Заповідники України

 683. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 684. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 685. Індикативне планування

 686. Класифікація держав за їхньою формою

 687. Майнове оподаткування

 688. Діаспора

 689. Дотримання правил хімічної безпеки

 690. Державне мито

 691. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 692. Віктор Гюго – французький романтик

 693. Поняття, сутність та походження держави

 694. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 695. Формування місцевих бюджетів України

 696. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 697. Перекладацькі відповідності

 698. Обдарованість – як проблема в психології

 699. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 700. Ткацтво в Україні

 701. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 702. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 703. Логічна структура понять

 704. Соціальні спільноти та їх природа

 705. Велика французька буржуазна революція

 706. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 707. Перцептивна сторона спілкування

 708. Електронна пошта

 709. Біографія Артура Конан Дойла

 710. Права та обовязки вартового

 711. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 712. Поняття про біологію

 713. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 714. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 715. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 716. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 717. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 718. Українські звичаї та обряди українського народу

 719. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 720. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 721. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 722. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 723. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 724. Методи перевірки фінансової звітності

 725. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 726. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 727. Посередники

 728. Історія хімії

 729. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 730. Правовий статус господарських товариств

 731. Тіньова економіка України та світу

 732. Основні фактори ціноутворення

 733. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 734. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 735. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 736. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 737. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 738. Естетичне виховання

 739. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 740. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 741. Історія розвитку системи одиниць величин

 742. Демографічна ситуація в Україні

 743. Безпека дорожнього руху

 744. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 745. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 746. Богдан Хмельницький

 747. Загальні правила сервірування столів

 748. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 749. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 750. Споживання, заощадження та інвестиції

 751. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 752. Системи масової комунікації

 753. Родина Вовчі

 754. Загальний огляд країн Центральної Європи

 755. Грошово-кредитна політика центрального банку

 756. Конституція України

 757. Естетична основа німецького романтизму

 758. Господарство України другої половини XIX ст.

 759. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 760. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 761. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 762. Аналіз чутливості

 763. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 764. Математика - відкриття впродовж століть

 765. Політичні доктрини античності

 766. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 767. Державне програмно-цільове планування

 768. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 769. Емпатія і комунікація

 770. Розрахункові документи в банківських установах

 771. Фауна Кримських Гір

 772. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 773. Традиції народної матеріальної культури

 774. Охорона водних ресурсів

 775. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 776. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 777. Транснаціональні банки

 778. Німеччина

 779. Економічний ринок

 780. Фінансові ресурси підприємств

 781. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 782. Показники торгового асортименту

 783. Документообіг

 784. Методи інтегрування

 785. Фіскальна політика в Україні

 786. Квітковий годинник Карла Ліннея

 787. Комерційний кредит

 788. Натовп, його особливості

 789. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 790. Життя та творчість Степана Васильченка

 791. Навчання орфографії в сучасних умовах

 792. Валютний курс і курсова політика

 793. Налогова політика України

 794. Характерні риси імпресіонізму

 795. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 796. Характеристика

 797. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 798. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 799. Військова присяга

 800. Хімія та екологія

 801. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 802. Банківський менеджмент

 803. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 804. Механізм створення бізнесу

 805. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 806. Попит на гроші

 807. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 808. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 809. Шляхи зниження собіварстості

 810. Канада. Економіко-географічна характеристика

 811. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 812. Табличний процесор MS Excel

 813. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 814. Інформація та інформатика

 815. Урок з англійської мови Подорож

 816. Функції релігії

 817. Прибуткове оподаткування громадян

 818. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 819. Аналіз виробничого травматизму

 820. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 821. Міжнародний рух капіталів

 822. Організація транспортного і складського господарства

 823. Емоції. Природа емоцій

 824. Управління

 825. Розвиток української мови в українській діаспорі

 826. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 827. Історія української державності

 828. Звіт з технічної практики

 829. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 830. Облік касових операцій в журналі№1

 831. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 832. Українська діаспора

 833. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 834. Поняття про класифікацію ґрунтів

 835. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 836. Пропозиція грошей

 837. Спогади про Івана Франка

 838. Електрони та їх роль в електричному струмі

 839. Фінансовий план

 840. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 841. Цикли ділової активності

 842. Споживання води

 843. Сонце - найближча зоря

 844. Україна та Китай

 845. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 846. Проблеми безробіття в Україні

 847. Бароко

 848. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 849. Управління агрострахуванням

 850. Фінансова система Японії

 851. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 852. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 853. Загальні правила оформлення службових документів

 854. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 855. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 856. Основні моменти протоколу

 857. Воля та вольові акти людини

 858. Генріх Гейне

 859. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 860. Розвиток політекономії в Україні

 861. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 862. Необережність як форма вини

 863. Ораторство Демосфена

 864. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 865. Художній розпис тканин

 866. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 867. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 868. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 869. Фази суспільного виробництва

 870. Моральне виховання дітей

 871. Забруднення вод світового океану

 872. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 873. Життєвий і творчий шлях Байрона

 874. Ділові папери

 875. Теорії індустріального суспілства

 876. Поняття “інформація” у різних науках

 877. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 878. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 879. Фінанси як економічна категорія

 880. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 881. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 882. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 883. Сутність інфраструктури товарного ринку

 884. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 885. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 886. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 887. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 888. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 889. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 890. Україна та Європейський Союз

 891. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 892. Американський неолібералізм. Монетаризм

 893. Економічна система соціалізму

 894. Загальні положення про інтернет

 895. Материки світу

 896. Сім’я і родинна обрядовість

 897. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 898. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 899. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 900. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 901. Банківська система Україні в ринковій економіці

 902. Політика, як мистецтво

 903. Вексель в платіжному обороті

 904. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 905. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 906. Політична реклама та її особливості

 907. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 908. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 909. Тихий океан

 910. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 911. Мета та завдання державного регулювання цін

 912. Економіка природокористування

 913. Довгі хвилі в економіці

 914. Біоритми

 915. Транспортний комплекс світу

 916. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 917. Конституційний Суд України

 918. Законодавство України про військову службу

 919. Суспільно-економічна формація

 920. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 921. Види ділових повідомлень

 922. Умовиводи

 923. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 924. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 925. Охорона грунтів

 926. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 927. План Маршала

 928. Поняття та сутність Конституції

 929. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 930. Державне регулювання цін в Україні

 931. Культура та побут населення України

 932. Українська діаспора

 933. Фашизм та його різновиди

 934. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 935. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 936. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 937. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 938. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 939. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 940. Ціноутворення на промислові товари

 941. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 942. Індуїзм

 943. Електроенергетика України

 944. Економічне вчення А.Сміта

 945. Філософський аналіз суспільства

 946. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 947. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 948. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 949. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 950. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 951. Винайдення радіо О.С. Поповим

 952. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 953. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 954. Чи кожна людина може стати видатною?

 955. Особливості використання іменників

 956. Організація та діяльність Острозької академії

 957. Мережа мереж "iнтернет"

 958. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 959. Вексельний обіг в Україні

 960. Державний бюджет України, доходи та видатки

 961. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 962. Історичні кроки розвитку хімії

 963. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 964. Іван Богун - козацький полководець

 965. Метод управлінського обліку

 966. Святий Миколай

 967. Поняття і структура правосвідомості

 968. Текст як модель комунікативного акту

 969. Хімічні елементи в продуктах харчування

 970. Система S. W. I. F. T.

 971. Сертифікація продукції

 972. Господарство Запорозької Січі

 973. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 974. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 975. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 976. Марш і похідна охорона

 977. Документи і документування

 978. Види умовиводів

 979. Трудові колективи та їх правовий статус

 980. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 981. Страхування професійної відповідальності

 982. Фінанси України

 983. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 984. Валютні відносини та валютні системи

 985. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 986. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 987. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 988. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 989. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 990. Українська культура в 17 столітті

 991. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 992. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 993. Оперативне управління виробництвом

 994. Економічний аналіз діяльності банку

 995. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 996. Бандитизм

 997. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 998. Національний ринок та його агрегати

 999. Економічний аналіз

 1000. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка