На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Виготовлення виробів з лози

 2. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 3. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 4. Сутність і завдання організації праці

 5. Класифікація юридичних осіб

 6. Ящірки – загальна інформація

 7. Інтеграція України у світове господарство

 8. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 9. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 10. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 11. Фонетичний мінімум

 12. Бджоли та продукти бджільництва

 13. Фінансова політика, сутність податкової системи

 14. Міжнародні економічні відносини

 15. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 16. Банківська система

 17. Витинанки

 18. Вартість цінних паперів, її визначення

 19. Естафети з фізичного виховання

 20. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 21. Англійський романтизм

 22. Непрямі податки в Україні

 23. Економічна думка стародавнього Сходу

 24. Економічна природа та значення ПДВ

 25. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 26. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 27. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 28. Основи теорії виникнення держави і права

 29. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 30. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 31. Суспільство і природа

 32. Меркантилістська теорія

 33. Терміни правничої лінгвістики

 34. Екологічні наслідки військових дій

 35. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 36. Класи організаційних структур управління виробництвом

 37. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 38. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 39. Нематеріальні ресурси

 40. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 41. Філософія в Києво-Могилянській академії

 42. Головна книга

 43. Англійський класичний реалізм в літературі

 44. Ідеал людини

 45. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 46. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 47. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 48. Основні фактори виробництва

 49. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 50. Кодування товарів

 51. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 52. Стратегія диверсифікації

 53. Державна служба та її особливості

 54. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 55. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 56. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 57. Причини виникнення держав

 58. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 59. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 60. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 61. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 62. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 63. Василь Симоненко. Життя та творчість

 64. Санація підприємств

 65. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 66. Сутність та фактори економічного зростання

 67. Українські обереги, традиції і сучасність

 68. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 69. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 70. Сучасний екологічний стан України

 71. Організація митного контролю

 72. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 73. Гроші в ринковій економіці

 74. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 75. Структура місцевих бюджетів

 76. Атестація робочого місця на підприємстві

 77. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 78. Страхування життя

 79. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 80. Сутність поняття економіка

 81. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 82. Територіально-виробничі комплекси України

 83. Формування собівартості готової продукції

 84. Класифікація природних ресурсів

 85. Центральний банк та його роль у національній економіці

 86. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 87. Конституція США та реальні права громадян

 88. Франчайзинг

 89. Фінансовий контроль

 90. Сонячні та місячні затемнення

 91. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 92. Марксистська філософія

 93. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 94. Риба і рибні продукти

 95. Банки і банківська діяльність

 96. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 97. Сімейне право України. Усиновлення

 98. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 99. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 100. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 101. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 102. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 103. Фінансування охорони праці

 104. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 105. Дієслово

 106. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 107. Демографія в системі знань про народонаселення

 108. Рицарський роман

 109. Виробництво і розподіл суспільних благ

 110. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 111. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 112. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 113. Права людини і громадянина

 114. Релігії Давнього Китаю

 115. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 116. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 117. Форма, структура і зміст балансу

 118. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 119. Держава у політичній системі

 120. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 121. Свято осені

 122. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 123. Власні і загальні назви іменників

 124. Аспекти теорії тексту

 125. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 126. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 127. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 128. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 129. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 130. Генрік Ібсен (1828-1906)

 131. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 132. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 133. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 134. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 135. Андрій Чайковський

 136. Експорт і імпорт

 137. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 138. Модель економічної рівноваги

 139. Соціальні позабюджетні фонди

 140. Положення про відділ маркетингу

 141. Рецепція римського права в Україні

 142. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 143. Професійна ідеологія соціального працівника

 144. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 145. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 146. Голодомор 1932-1933рр.

 147. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 148. Політична економія

 149. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 150. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 151. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 152. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 153. Мале підприємництво

 154. Контроль в навчанні

 155. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 156. Автомат Калашникова

 157. Норми і нормативи праці

 158. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 159. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 160. Документ. Його матеріальна основа

 161. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 162. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 163. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 164. Місяць - супутник Землі

 165. Українська мова – наш скарб

 166. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 167. Особливості культури Стародавньої Індії

 168. Психоаналіз і неофрейдизм

 169. Термодинаміка

 170. Грошово-кредитна політика НБУ

 171. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 172. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 173. Ще раз про мову

 174. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 175. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 176. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 177. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 178. Розвиток української термінографії

 179. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 180. Історія виникнення ЕОМ

 181. Менеджмент підприємства

 182. Нормування праці

 183. Ринкова система і організація підприємництва

 184. Аварії на АЕС

 185. Економіка України Франка

 186. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 187. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 188. Монополії

 189. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 190. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 191. Правові системи сучасності

 192. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 193. Оцінка ризиків

 194. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 195. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 196. Порядок оформлення платіжної відомості

 197. Доба Відродження і мистецтво

 198. Основи стандартизації та сертифікації

 199. Політична система і державний устрій Болгарії

 200. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 201. Основні методи та інструменти державного регулювання

 202. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 203. Порядок укладення трудового договору

 204. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 205. Друкарська справа на Україні

 206. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 207. Форми кредиту

 208. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 209. Народний одяг

 210. Міліція

 211. Відділ Голонасінні

 212. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 213. Технологія виробництва бензину

 214. Захист прав патентовласника в Україні

 215. Логіка Аристотеля

 216. Історія розвитку українського правопису

 217. Народна творчість

 218. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 219. Господарство США

 220. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 221. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 222. Україна у міжнародних відносинах

 223. Діяльність М.Грушевського

 224. Писанка

 225. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 226. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 227. Життя і творчість Шарля Бодлера

 228. Державні цільові фонди

 229. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 230. Методи організації виробничих процесів

 231. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 232. Маркетингові дослідження

 233. Поняття та ознаки юридичної науки

 234. Страви з яєць та сиру

 235. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 236. Облік зносу

 237. Види документів

 238. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 239. Організація державної служби в Україні

 240. Роль хімії в житті суспільства

 241. Філософські аспекти сучасної культури

 242. Енергозберігаючі технології

 243. Релігієзнавство

 244. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 245. XIX сторіччя в історії світової культури

 246. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 247. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 248. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 249. Хімічний комплекс України

 250. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 251. Екологічні фактори

 252. Мозок. Різновиди та будова

 253. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 254. Принципи класифікації системи моніторингу

 255. Гроші та їх функції

 256. Стройова підготовка

 257. Статеве виховання

 258. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 259. Позичковий процент

 260. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 261. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 262. Продуктивність і ефективність праці

 263. Історія України на початку ХХ ст

 264. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 265. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 266. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 267. Предмет трудового права

 268. Види грошей

 269. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 270. Створення ООН

 271. Поділ праці

 272. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 273. Аналіз беззбитковості проекту

 274. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 275. Північно-Східний соціально-економічний район України

 276. Джордж Бернард Шоу

 277. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 278. Ранкова гігієнічна гімнастика

 279. Тренінг як психопрофілактичний метод

 280. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 281. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 282. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 283. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 284. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 285. Правотворча діяльність держави

 286. Планети-гіганти

 287. Економічна безпека України

 288. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 289. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 290. Суть і структура грошового обороту

 291. Товарне виробництво

 292. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 293. Основні засади німецького романтизму

 294. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 295. Інтуїція

 296. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 297. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 298. Державний лад Афін

 299. Міфологія Стародавнього Риму

 300. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 301. Адміністративний процес

 302. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 303. Гетьманство Богдана Хмельницького

 304. Дослідження ділової карєри менеджера

 305. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 306. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 307. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 308. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 309. Форми безготівкових розрахунків

 310. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 311. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 312. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 313. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 314. Генна інженерія

 315. Характерні риси імпресіонізму

 316. Складові авторитету викладача ВНЗ

 317. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 318. Мікроекономіка. Шпори 2

 319. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 320. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 321. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 322. Церковне християнство

 323. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 324. Митна вартість товарів

 325. Американський романтизм 19 століття у літературі

 326. Мотивація і оплата праці на п-ві

 327. Відчуття та діяльність

 328. Властивості визначеного інтеграла

 329. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 330. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 331. Притча про старого i море

 332. Особливості внутрішнього аудиту

 333. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 334. Статистика чисельності, складу та руху населення

 335. Фінансова політика

 336. Україна – космічна держава

 337. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 338. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 339. Оборотні фонди підприємства

 340. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 341. Національна українська символіка

 342. Грошово-кредитна система Німеччини

 343. Економічні проблеми безробіття

 344. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 345. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 346. Методи державного регулювання

 347. Естетична основа німецького романтизму

 348. Сценарій „Свято птахів”

 349. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 350. Грецький театр і література

 351. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 352. Відносини у трудовому праві

 353. Суть і функції грошей

 354. Організація валютного ринку України

 355. Стан навколишнього середовища в Україні

 356. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 357. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 358. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 359. Еволюція концепції маркетингу

 360. Облік орендних операцій

 361. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 362. Конкуренція і монополія

 363. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 364. Предмет фінансової науки

 365. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 366. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 367. Цивільна оборона

 368. Атестація робочих місць за умовами праці

 369. Леонардо да Вінчі

 370. Методологія наукового пізнання

 371. Економічна роль держави

 372. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 373. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 374. Економічна думка античного світу

 375. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 376. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 377. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 378. Антична культура/Готичний стиль

 379. Економіка праці

 380. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 381. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 382. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 383. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 384. Риторика Стародавнього Риму

 385. Сутність та функції ринку

 386. Кон’юнктура світових ринків

 387. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 388. Генетичний код та його властивості

 389. Діалектика та її альтернативи

 390. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 391. Кредити в Україні

 392. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 393. Економічна думка Середньовіччя

 394. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 395. Стилі сучасної української літературної мови

 396. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 397. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 398. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 399. Небезпеки природного та техногенного характеру

 400. Держава скіфів

 401. Планування й аналіз чисельності працівників

 402. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 403. Грошовий оборот і грошові потоки

 404. Загальна характеристика банківських операцій

 405. Державний фінансовий контроль

 406. Фінанси акціонерних товариств

 407. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 408. Клас Ссавці

 409. Типи грошових систем

 410. Неологізми

 411. Загальна характеристика господарських товариств

 412. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 413. Соціальний комплекс України

 414. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 415. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 416. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 417. Зміст і завдання БЖД

 418. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 419. Особливості господарського комплексу України

 420. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 421. Проблеми сільського господарства України

 422. Крадіжка

 423. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 424. Комахи з повним перетворенням

 425. Добровільне медичне страхування

 426. Євразія. Опис материка

 427. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 428. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 429. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 430. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 431. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 432. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 433. Торговельний капітал и торгівля

 434. Виникнення буржуазної держави. Англія

 435. Товарне виробництво

 436. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 437. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 438. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 439. Поняття та види товарів

 440. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 441. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 442. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 443. Словниковий склад англійської мови

 444. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 445. ПРП та РПС Чернігівської області

 446. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 447. Організація банківського кредитування

 448. Природоохоронні заходи

 449. Матеріально - сировинна стратегія

 450. Форми інвестування

 451. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 452. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 453. Мультиплікатор інвестицій

 454. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 455. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 456. Дієтотерапія цукрового діабету

 457. Давня історія України

 458. Петро Сагайдачний

 459. Австралія. Опис материка

 460. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 461. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 462. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 463. Адміністративно правові норми

 464. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 465. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 466. Облік прибутку і його використання

 467. Епоха Відродження

 468. Планування собівартості продукції

 469. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 470. Поняття релігії

 471. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 472. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 473. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 474. Французький романтизм 19 століття у літературі

 475. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 476. Договори

 477. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 478. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 479. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 480. Африка. Опис материка

 481. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 482. Підприємства колективної власності

 483. Неокласична теорія

 484. Банківський маркетинг

 485. Грошові реформи

 486. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 487. Професійне педагогічне спілкування

 488. Субєкти адміністративного права

 489. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 490. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 491. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 492. Службові листи

 493. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 494. Поняття, форми та види зайнятості

 495. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 496. Багатство української мови

 497. Оноре де Бальзак і Україна

 498. Лісостеп України

 499. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 500. Особливості формування статутних фондів підприємств

 501. Держава і право ЗУНР

 502. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 503. Документи по особовому складу

 504. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 505. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 506. Поняття цивільного правовідношення

 507. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 508. Транспортний комлекс України

 509. Історія України

 510. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 511. Будівельні суміші в Україні

 512. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 513. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 514. Дмитро Васильович Павличко

 515. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 516. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 517. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 518. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 519. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 520. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 521. Проблеми сучасної світової економіки

 522. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 523. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 524. Древній Рим

 525. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 526. Облік грошових засобів

 527. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 528. Теорія культури як наука

 529. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 530. Поняття природного середовища

 531. Функції ринку та форми їх реалізації

 532. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 533. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 534. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 535. Завдання Цивільної оборони України

 536. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 537. Собівартість прибутку і рентабельність

 538. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 539. Морський транспорт світу

 540. Своєрідність творів Альбера Камю

 541. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 542. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 543. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 544. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 545. Дія нормативно-правового акта в часі

 546. Ренесансне мистецтво України

 547. Поняття кредитної системи

 548. Світова економіка

 549. Україна в умовах десталінізації

 550. Свинець (Плюмбум)

 551. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 552. Китай. Економіко-географічна характеристика

 553. Початок Великої Вітчизняної війни

 554. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 555. Українська вишивка. Рушники

 556. Речове право

 557. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 558. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 559. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 560. Ліцензування підприємницької діяльності

 561. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 562. Гіпотези походження Всесвіту

 563. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 564. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 565. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 566. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 567. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 568. Жанри кінематографу

 569. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 570. Мова творів Григорія Сковороди

 571. Індія

 572. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 573. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 574. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 575. Валютні операції. Котирування валют

 576. Україна і ООН

 577. Типи алгоритмів

 578. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 579. Шануй батька й неньку

 580. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 581. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 582. Грошова маса

 583. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 584. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 585. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 586. Понятта про неткані текстильні матеріали

 587. Поняття грошової системи та її елементи

 588. Теоретичні основи мотивації

 589. Права та обовязки вартового

 590. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 591. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 592. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 593. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 594. Математики України

 595. Персонал п-ва і продуктивність праці

 596. Конспект уроку з біології у 9 класі

 597. Якість продукції

 598. Класифікація держав за їхньою формою

 599. Хімія і екологія

 600. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 601. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 602. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 603. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 604. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 605. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 606. Інвестиції, їх види і характеристика

 607. Природні передумови РПС

 608. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 609. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 610. Культурологія

 611. Закони Баррі Коммонера

 612. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 613. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 614. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 615. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 616. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 617. Буття

 618. Місцеві органи самоврядування

 619. Моделі олігополії

 620. Виробництво і виробничі системи

 621. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 622. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 623. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 624. Декоративне панно (макраме)

 625. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 626. Природа макроекономічної рівноваги

 627. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 628. Походження птахів

 629. Укриття населення в захисних спорудах

 630. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 631. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 632. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 633. Поняття основних структур даних

 634. Ілюзії і дійсність

 635. Сутність і походження релігії

 636. Грунтознaвство

 637. Військова присяга та військова символіка України

 638. Історія розвитку системи одиниць величин

 639. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 640. Біблія – священна книга християн

 641. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 642. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 643. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 644. Сімейні відносини

 645. Бізнес планування

 646. Перекладацькі відповідності

 647. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 648. Молодий Шевченко

 649. Закон єдності та боротьби протилежностей

 650. Створення і розвиток грошової системи України

 651. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 652. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 653. Особливості проведення нарад

 654. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 655. Дихання

 656. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 657. Другий закон термодинаміки та його значення

 658. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 659. Інфляційні процеси в Україні

 660. Теорія походження життя на Землі

 661. Податкове регулювання

 662. Поняття логістики, сутність і значення

 663. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 664. Вишивка на Поділлі

 665. Система трудового права і система трудового законодавства

 666. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 667. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 668. Планування й аналіз заробітної плати

 669. Економічна суть ринку праці

 670. Фінансова система держави

 671. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 672. Дотримання правил хімічної безпеки

 673. Порядок відкриття рахунків у банках

 674. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 675. Електронна пошта

 676. Майнове оподаткування

 677. Атмосфера

 678. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 679. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 680. Ціна, її види та структура

 681. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 682. Кров і система кровообігу

 683. Музика

 684. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 685. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 686. Увага. Види, порушення

 687. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 688. Індикативне планування

 689. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 690. Поняття, сутність та походження держави

 691. Особистісно орієнтовне навчання

 692. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 693. Заповідники України

 694. Установчі документи підприємства

 695. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 696. Віктор Гюго – французький романтик

 697. Перцептивна сторона спілкування

 698. Логічна структура понять

 699. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 700. Сутність та методи калькулювання

 701. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 702. Діаспора

 703. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 704. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 705. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 706. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 707. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 708. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 709. Державне мито

 710. Велика французька буржуазна революція

 711. Формування місцевих бюджетів України

 712. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 713. Обдарованість – як проблема в психології

 714. Ткацтво в Україні

 715. Соціальні спільноти та їх природа

 716. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 717. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 718. Біографія Артура Конан Дойла

 719. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 720. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 721. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 722. Поняття про біологію

 723. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 724. Історія хімії

 725. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 726. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 727. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 728. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 729. Правовий статус господарських товариств

 730. Тіньова економіка України та світу

 731. Історичні кроки розвитку хімії

 732. Українські звичаї та обряди українського народу

 733. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 734. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 735. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 736. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 737. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 738. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 739. Посередники

 740. Методи перевірки фінансової звітності

 741. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 742. Родина Вовчі

 743. Загальні правила сервірування столів

 744. Естетичне виховання

 745. Основні фактори ціноутворення

 746. Період трьох літ

 747. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 748. Демографічна ситуація в Україні

 749. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 750. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 751. Споживання, заощадження та інвестиції

 752. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 753. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 754. Безпека дорожнього руху

 755. Конституція України

 756. Грошово-кредитна політика центрального банку

 757. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 758. Фауна Кримських Гір

 759. Транснаціональні банки

 760. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 761. Господарство України другої половини XIX ст.

 762. Богдан Хмельницький

 763. Квітковий годинник Карла Ліннея

 764. Естетична основа німецького романтизму

 765. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 766. Показники торгового асортименту

 767. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 768. Загальний огляд країн Центральної Європи

 769. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 770. Аналіз чутливості

 771. Фіскальна політика в Україні

 772. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 773. Системи масової комунікації

 774. Політичні доктрини античності

 775. Охорона водних ресурсів

 776. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 777. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 778. Математика - відкриття впродовж століть

 779. Державне програмно-цільове планування

 780. Емпатія і комунікація

 781. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 782. Розрахункові документи в банківських установах

 783. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 784. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 785. Авторське право в мережі Інтернет

 786. Методи інтегрування

 787. Традиції народної матеріальної культури

 788. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 789. Навчання орфографії в сучасних умовах

 790. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 791. Електрони та їх роль в електричному струмі

 792. Економічний ринок

 793. Німеччина

 794. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 795. Банківський менеджмент

 796. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 797. Фінансові ресурси підприємств

 798. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 799. Натовп, його особливості

 800. Документообіг

 801. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 802. Комерційний кредит

 803. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 804. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 805. Налогова політика України

 806. Валютний курс і курсова політика

 807. Життя та творчість Степана Васильченка

 808. Механізм створення бізнесу

 809. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 810. Військова присяга

 811. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 812. Фінансова система Японії

 813. Канада. Економіко-географічна характеристика

 814. Характеристика

 815. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 816. Організація транспортного і складського господарства

 817. Попит на гроші

 818. Хімія та екологія

 819. Інформація та інформатика

 820. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 821. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 822. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 823. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 824. Табличний процесор MS Excel

 825. Прибуткове оподаткування громадян

 826. Фінансовий план

 827. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 828. Шляхи зниження собіварстості

 829. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 830. Урок з англійської мови Подорож

 831. Емоції. Природа емоцій

 832. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 833. Розвиток української мови в українській діаспорі

 834. Необережність як форма вини

 835. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 836. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 837. Звіт з технічної практики

 838. Поняття про класифікацію ґрунтів

 839. Міжнародний рух капіталів

 840. Функції релігії

 841. Спогади про Івана Франка

 842. Аналіз виробничого травматизму

 843. Управління

 844. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 845. Історія української державності

 846. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 847. Цикли ділової активності

 848. Україна та Китай

 849. Облік касових операцій в журналі№1

 850. Творчість Леонардо да Вінчі

 851. Споживання води

 852. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 853. Українська діаспора

 854. Пропозиція грошей

 855. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 856. Сонце - найближча зоря

 857. Планети земної групи

 858. Художній розпис тканин

 859. Проблеми безробіття в Україні

 860. Ораторство Демосфена

 861. Загальні правила оформлення службових документів

 862. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 863. Фази суспільного виробництва

 864. Бароко

 865. Фінанси як економічна категорія

 866. Управління агрострахуванням

 867. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 868. Основні моменти протоколу

 869. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 870. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 871. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 872. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 873. Розвиток політекономії в Україні

 874. Воля та вольові акти людини

 875. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 876. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 877. Генріх Гейне

 878. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 879. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 880. Сутність інфраструктури товарного ринку

 881. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 882. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 883. Сім’я і родинна обрядовість

 884. Законодавство України про військову службу

 885. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 886. Теорії індустріального суспілства

 887. Забруднення вод світового океану

 888. Моральне виховання дітей

 889. Поняття “інформація” у різних науках

 890. Життєвий і творчий шлях Байрона

 891. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 892. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 893. Ділові папери

 894. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 895. Поняття та сутність Конституції

 896. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 897. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 898. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 899. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 900. Мета та завдання державного регулювання цін

 901. Політика, як мистецтво

 902. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 903. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 904. Американський неолібералізм. Монетаризм

 905. Винайдення радіо О.С. Поповим

 906. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 907. Хімічні елементи в продуктах харчування

 908. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 909. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 910. Економічна система соціалізму

 911. Україна та Європейський Союз

 912. Загальні положення про інтернет

 913. Материки світу

 914. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 915. Політична реклама та її особливості

 916. Банківська система Україні в ринковій економіці

 917. Іван Богун - козацький полководець

 918. Чи кожна людина може стати видатною?

 919. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 920. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 921. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 922. Вексель в платіжному обороті

 923. Конституційний Суд України

 924. Суспільно-економічна формація

 925. Довгі хвилі в економіці

 926. Особливості використання іменників

 927. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 928. Тихий океан

 929. Транспортний комплекс світу

 930. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 931. Біоритми

 932. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 933. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 934. Фашизм та його різновиди

 935. Організація та діяльність Острозької академії

 936. Економіка природокористування

 937. Марш і похідна охорона

 938. Документи і документування

 939. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 940. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 941. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 942. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 943. Умовиводи

 944. Види ділових повідомлень

 945. Господарство Запорозької Січі

 946. Державне регулювання цін в Україні

 947. Охорона грунтів

 948. Українська діаспора

 949. План Маршала

 950. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 951. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 952. Культура та побут населення України

 953. Філософський аналіз суспільства

 954. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 955. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 956. Електроенергетика України

 957. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 958. Ціноутворення на промислові товари

 959. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 960. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 961. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 962. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 963. Індуїзм

 964. Економічне вчення А.Сміта

 965. Метод управлінського обліку

 966. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 967. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 968. Вексельний обіг в Україні

 969. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 970. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 971. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 972. Мережа мереж "iнтернет"

 973. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 974. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 975. Ведучі мости автомобіля

 976. Святий Миколай

 977. Основні джерела виробництва електричної енергії

 978. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 979. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 980. Види умовиводів

 981. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 982. Державний бюджет України, доходи та видатки

 983. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 984. Страхування професійної відповідальності

 985. Текст як модель комунікативного акту

 986. Поняття і структура правосвідомості

 987. Система S. W. I. F. T.

 988. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 989. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 990. Сертифікація продукції

 991. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 992. Органи зору і слуху

 993. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 994. Оперативне управління виробництвом

 995. Трудові колективи та їх правовий статус

 996. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 997. Фінанси України

 998. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 999. Українська культура в 17 столітті

 1000. Валютні відносини та валютні системи