На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 2. Монополія і конкуренція

 3. Соціально-побутова психологіча драма І.Франка "Украден щастя"

 4. Ящірки – загальна інформація

 5. Пагін, особливості його будови та функції

 6. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 7. Класифікація юридичних осіб

 8. Французький класичний реалізм в літературі

 9. Аналіз чистого прибутку

 10. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 11. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 12. Сутність і завдання організації праці

 13. Інтеграція України у світове господарство

 14. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 15. Бджоли та продукти бджільництва

 16. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 17. Витинанки

 18. Міжнародні економічні відносини

 19. Фінансова політика, сутність податкової системи

 20. Вартість цінних паперів, її визначення

 21. Банківська система

 22. Англійський романтизм

 23. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 24. Економічна думка стародавнього Сходу

 25. Непрямі податки в Україні

 26. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 27. Ідеал людини

 28. Меркантилістська теорія

 29. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 30. Економічна природа та значення ПДВ

 31. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 32. Екологічні наслідки військових дій

 33. Основи теорії виникнення держави і права

 34. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 35. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 36. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 37. Головна книга

 38. Терміни правничої лінгвістики

 39. Класи організаційних структур управління виробництвом

 40. Характерні риси імпресіонізму

 41. Суспільство і природа

 42. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 43. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 44. Кодування товарів

 45. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 46. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 47. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 48. Нематеріальні ресурси

 49. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 50. Філософія в Києво-Могилянській академії

 51. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 52. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 53. Стратегія диверсифікації

 54. Англійський класичний реалізм в літературі

 55. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 56. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 57. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 58. Основні фактори виробництва

 59. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 60. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 61. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 62. Державна служба та її особливості

 63. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 64. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 65. Причини виникнення держав

 66. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 67. Територіально-виробничі комплекси України

 68. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 69. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 70. Василь Симоненко. Життя та творчість

 71. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 72. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 73. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 74. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 75. Санація підприємств

 76. Сутність та фактори економічного зростання

 77. Українські обереги, традиції і сучасність

 78. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 79. Сучасний екологічний стан України

 80. Організація митного контролю

 81. Гроші в ринковій економіці

 82. Структура місцевих бюджетів

 83. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 84. Атестація робочого місця на підприємстві

 85. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 86. Страхування життя

 87. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 88. Сутність поняття економіка

 89. Центральний банк та його роль у національній економіці

 90. Риба і рибні продукти

 91. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 92. Класифікація природних ресурсів

 93. Формування собівартості готової продукції

 94. Сонячні та місячні затемнення

 95. Франчайзинг

 96. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 97. Конституція США та реальні права громадян

 98. Фінансовий контроль

 99. Марксистська філософія

 100. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 101. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 102. Банки і банківська діяльність

 103. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 104. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 105. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 106. Сімейне право України. Усиновлення

 107. Виробництво і розподіл суспільних благ

 108. Власні і загальні назви іменників

 109. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 110. Фінансування охорони праці

 111. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 112. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 113. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 114. Рицарський роман

 115. Демографія в системі знань про народонаселення

 116. Дієслово

 117. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 118. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 119. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 120. Форма, структура і зміст балансу

 121. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 122. Положення про відділ маркетингу

 123. Релігії Давнього Китаю

 124. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 125. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 126. Права людини і громадянина

 127. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 128. Держава у політичній системі

 129. Свято осені

 130. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 131. Генрік Ібсен (1828-1906)

 132. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 133. Аспекти теорії тексту

 134. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 135. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 136. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 137. Рецепція римського права в Україні

 138. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 139. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 140. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 141. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 142. Експорт і імпорт

 143. Соціальні позабюджетні фонди

 144. Модель економічної рівноваги

 145. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 146. Професійна ідеологія соціального працівника

 147. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 148. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 149. Автомат Калашникова

 150. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 151. Голодомор 1932-1933рр.

 152. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 153. Мале підприємництво

 154. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 155. Політична економія

 156. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 157. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 158. Контроль в навчанні

 159. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 160. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 161. Документ. Його матеріальна основа

 162. Норми і нормативи праці

 163. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 164. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 165. Особливості культури Стародавньої Індії

 166. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 167. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 168. Місяць - супутник Землі

 169. Економіка України Франка

 170. Українська мова – наш скарб

 171. Термодинаміка

 172. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 173. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 174. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 175. Психоаналіз і неофрейдизм

 176. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 177. Грошово-кредитна політика НБУ

 178. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 179. Ще раз про мову

 180. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 181. Історія виникнення ЕОМ

 182. Мікроекономіка. Шпори 2

 183. Розвиток української термінографії

 184. Аварії на АЕС

 185. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 186. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 187. Менеджмент підприємства

 188. Нормування праці

 189. Ринкова система і організація підприємництва

 190. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 191. Доба Відродження і мистецтво

 192. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 193. Монополії

 194. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 195. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 196. Політична система і державний устрій Болгарії

 197. Правові системи сучасності

 198. Оцінка ризиків

 199. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 200. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 201. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 202. Порядок оформлення платіжної відомості

 203. Основи стандартизації та сертифікації

 204. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 205. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 206. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 207. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 208. Основні методи та інструменти державного регулювання

 209. Друкарська справа на Україні

 210. Порядок укладення трудового договору

 211. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 212. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 213. Технологія виробництва бензину

 214. Форми кредиту

 215. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 216. Народна творчість

 217. Народний одяг

 218. Відділ Голонасінні

 219. Міліція

 220. Історія розвитку українського правопису

 221. Захист прав патентовласника в Україні

 222. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 223. Логіка Аристотеля

 224. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 225. Господарство США

 226. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 227. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 228. Життя і творчість Шарля Бодлера

 229. Страви з яєць та сиру

 230. Державний лад Афін

 231. Україна у міжнародних відносинах

 232. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 233. Писанка

 234. Діяльність М.Грушевського

 235. Методи організації виробничих процесів

 236. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 237. Державні цільові фонди

 238. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 239. Основні засади німецького романтизму

 240. Джордж Бернард Шоу

 241. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 242. Організація державної служби в Україні

 243. Маркетингові дослідження

 244. Поняття та ознаки юридичної науки

 245. Види документів

 246. Облік зносу

 247. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 248. Принципи класифікації системи моніторингу

 249. Роль хімії в житті суспільства

 250. Філософські аспекти сучасної культури

 251. Енергозберігаючі технології

 252. Релігієзнавство

 253. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 254. XIX сторіччя в історії світової культури

 255. Ранкова гігієнічна гімнастика

 256. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 257. Екологічні фактори

 258. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 259. Хімічний комплекс України

 260. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 261. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 262. Мозок. Різновиди та будова

 263. Стройова підготовка

 264. Гроші та їх функції

 265. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 266. Позичковий процент

 267. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 268. Статеве виховання

 269. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 270. Продуктивність і ефективність праці

 271. Історія України на початку ХХ ст

 272. Предмет трудового права

 273. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 274. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 275. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 276. Види грошей

 277. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 278. Створення ООН

 279. Поділ праці

 280. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 281. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 282. Аналіз беззбитковості проекту

 283. Складові авторитету викладача ВНЗ

 284. Північно-Східний соціально-економічний район України

 285. Тренінг як психопрофілактичний метод

 286. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 287. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 288. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 289. Планети-гіганти

 290. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 291. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 292. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 293. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 294. Правотворча діяльність держави

 295. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 296. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 297. Економічна безпека України

 298. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 299. Суть і структура грошового обороту

 300. Міфологія Стародавнього Риму

 301. Товарне виробництво

 302. Дослідження ділової карєри менеджера

 303. Інтуїція

 304. Властивості визначеного інтеграла

 305. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 306. Гетьманство Богдана Хмельницького

 307. Грецький театр і література

 308. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 309. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 310. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 311. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 312. Адміністративний процес

 313. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 314. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 315. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 316. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 317. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 318. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 319. Форми безготівкових розрахунків

 320. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 321. Генна інженерія

 322. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 323. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 324. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 325. Американський романтизм 19 століття у літературі

 326. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 327. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 328. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 329. Церковне християнство

 330. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 331. Митна вартість товарів

 332. Притча про старого i море

 333. Мотивація і оплата праці на п-ві

 334. Відчуття та діяльність

 335. Україна – космічна держава

 336. Статистика чисельності, складу та руху населення

 337. Фінансова політика

 338. Економічні проблеми безробіття

 339. Особливості внутрішнього аудиту

 340. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 341. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 342. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 343. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 344. Сценарій „Свято птахів”

 345. Оборотні фонди підприємства

 346. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 347. Національна українська символіка

 348. Грошово-кредитна система Німеччини

 349. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 350. Естетична основа німецького романтизму

 351. Методи державного регулювання

 352. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 353. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 354. Відносини у трудовому праві

 355. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 356. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 357. Суть і функції грошей

 358. Організація валютного ринку України

 359. Еволюція концепції маркетингу

 360. Стан навколишнього середовища в Україні

 361. Облік орендних операцій

 362. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 363. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 364. Предмет фінансової науки

 365. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 366. Атестація робочих місць за умовами праці

 367. Конкуренція і монополія

 368. Генетичний код та його властивості

 369. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 370. Цивільна оборона

 371. Леонардо да Вінчі

 372. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 373. Методологія наукового пізнання

 374. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 375. Економічна роль держави

 376. Риторика Стародавнього Риму

 377. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 378. Загальна характеристика господарських товариств

 379. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 380. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 381. Економічна думка античного світу

 382. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 383. Антична культура/Готичний стиль

 384. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 385. Економіка праці

 386. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 387. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 388. Сутність та функції ринку

 389. Кон’юнктура світових ринків

 390. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 391. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 392. Клас Ссавці

 393. Діалектика та її альтернативи

 394. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 395. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 396. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 397. Стилі сучасної української літературної мови

 398. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 399. Кредити в Україні

 400. Економічна думка Середньовіччя

 401. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 402. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 403. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 404. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 405. Словниковий склад англійської мови

 406. Небезпеки природного та техногенного характеру

 407. Держава скіфів

 408. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 409. Планування й аналіз чисельності працівників

 410. Крадіжка

 411. Грошовий оборот і грошові потоки

 412. Державний фінансовий контроль

 413. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 414. Загальна характеристика банківських операцій

 415. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 416. Фінанси акціонерних товариств

 417. Типи грошових систем

 418. Неологізми

 419. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 420. Соціальний комплекс України

 421. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 422. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 423. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 424. Зміст і завдання БЖД

 425. Особливості господарського комплексу України

 426. Євразія. Опис материка

 427. Проблеми сільського господарства України

 428. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 429. Комахи з повним перетворенням

 430. Добровільне медичне страхування

 431. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 432. Торговельний капітал и торгівля

 433. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 434. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 435. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 436. Виникнення буржуазної держави. Англія

 437. Товарне виробництво

 438. Поняття та види товарів

 439. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 440. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 441. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 442. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 443. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 444. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 445. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 446. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 447. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 448. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 449. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 450. ПРП та РПС Чернігівської області

 451. Організація банківського кредитування

 452. Матеріально - сировинна стратегія

 453. Природоохоронні заходи

 454. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 455. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 456. Форми інвестування

 457. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 458. Мультиплікатор інвестицій

 459. Підприємства колективної власності

 460. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 461. Дієтотерапія цукрового діабету

 462. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 463. Давня історія України

 464. Австралія. Опис материка

 465. Петро Сагайдачний

 466. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 467. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 468. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 469. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 470. Адміністративно правові норми

 471. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 472. Облік прибутку і його використання

 473. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 474. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 475. Планування собівартості продукції

 476. Епоха Відродження

 477. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 478. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 479. Поняття релігії

 480. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 481. Договори

 482. Французький романтизм 19 століття у літературі

 483. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 484. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 485. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 486. Дмитро Васильович Павличко

 487. Африка. Опис материка

 488. Службові листи

 489. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 490. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 491. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 492. Поняття цивільного правовідношення

 493. Неокласична теорія

 494. Банківський маркетинг

 495. Грошові реформи

 496. Гіпотези походження Всесвіту

 497. Субєкти адміністративного права

 498. Професійне педагогічне спілкування

 499. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 500. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 501. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 502. Поняття, форми та види зайнятості

 503. Лісостеп України

 504. Багатство української мови

 505. Оноре де Бальзак і Україна

 506. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 507. Особливості формування статутних фондів підприємств

 508. Держава і право ЗУНР

 509. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 510. Морський транспорт світу

 511. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 512. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 513. Документи по особовому складу

 514. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 515. Транспортний комлекс України

 516. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 517. Будівельні суміші в Україні

 518. Історія України

 519. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 520. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 521. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 522. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 523. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 524. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 525. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 526. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 527. Свинець (Плюмбум)

 528. Завдання Цивільної оборони України

 529. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 530. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 531. Проблеми сучасної світової економіки

 532. Древній Рим

 533. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 534. Облік грошових засобів

 535. Теорія культури як наука

 536. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 537. Поняття природного середовища

 538. Китай. Економіко-географічна характеристика

 539. Функції ринку та форми їх реалізації

 540. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 541. Собівартість прибутку і рентабельність

 542. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 543. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 544. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 545. Україна в умовах десталінізації

 546. Своєрідність творів Альбера Камю

 547. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 548. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 549. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 550. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 551. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 552. Дія нормативно-правового акта в часі

 553. Ренесансне мистецтво України

 554. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 555. Поняття кредитної системи

 556. Математики України

 557. Світова економіка

 558. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 559. Речове право

 560. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 561. Початок Великої Вітчизняної війни

 562. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 563. Українська вишивка. Рушники

 564. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 565. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 566. Понятта про неткані текстильні матеріали

 567. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 568. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 569. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 570. Ліцензування підприємницької діяльності

 571. Мова творів Григорія Сковороди

 572. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 573. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 574. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 575. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 576. Жанри кінематографу

 577. Типи алгоритмів

 578. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 579. Шануй батька й неньку

 580. Індія

 581. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 582. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 583. Валютні операції. Котирування валют

 584. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 585. Україна і ООН

 586. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 587. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 588. Класифікація держав за їхньою формою

 589. Перекладацькі відповідності

 590. Грошова маса

 591. Права та обовязки вартового

 592. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 593. Теоретичні основи мотивації

 594. Поняття грошової системи та її елементи

 595. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 596. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 597. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 598. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 599. Період трьох літ

 600. Якість продукції

 601. Персонал п-ва і продуктивність праці

 602. Конспект уроку з біології у 9 класі

 603. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 604. Хімія і екологія

 605. Моделі олігополії

 606. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 607. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 608. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 609. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 610. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 611. Інвестиції, їх види і характеристика

 612. Природні передумови РПС

 613. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 614. Виробництво і виробничі системи

 615. Поняття основних структур даних

 616. Культурологія

 617. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 618. Закони Баррі Коммонера

 619. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 620. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 621. Історія розвитку системи одиниць величин

 622. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 623. Буття

 624. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 625. Ілюзії і дійсність

 626. Місцеві органи самоврядування

 627. Декоративне панно (макраме)

 628. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 629. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 630. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 631. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 632. Природа макроекономічної рівноваги

 633. Походження птахів

 634. Укриття населення в захисних спорудах

 635. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 636. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 637. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 638. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 639. Особливості проведення нарад

 640. Сутність і походження релігії

 641. Грунтознaвство

 642. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 643. Військова присяга та військова символіка України

 644. Показники торгового асортименту

 645. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 646. Закон єдності та боротьби протилежностей

 647. Біблія – священна книга християн

 648. Сімейні відносини

 649. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 650. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 651. Бізнес планування

 652. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 653. Молодий Шевченко

 654. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 655. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 656. Створення і розвиток грошової системи України

 657. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 658. Дихання

 659. Другий закон термодинаміки та його значення

 660. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 661. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 662. Електронна пошта

 663. Інфляційні процеси в Україні

 664. Вишивка на Поділлі

 665. Теорія походження життя на Землі

 666. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 667. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 668. Податкове регулювання

 669. Поняття логістики, сутність і значення

 670. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 671. Дотримання правил хімічної безпеки

 672. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 673. Система трудового права і система трудового законодавства

 674. Планування й аналіз заробітної плати

 675. Економічна суть ринку праці

 676. Фінансова система держави

 677. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 678. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 679. Порядок відкриття рахунків у банках

 680. Ціна, її види та структура

 681. Майнове оподаткування

 682. Атмосфера

 683. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 684. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 685. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 686. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 687. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 688. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 689. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 690. Кров і система кровообігу

 691. Музика

 692. Увага. Види, порушення

 693. Індикативне планування

 694. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 695. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 696. Поняття, сутність та походження держави

 697. Особистісно орієнтовне навчання

 698. Віктор Гюго – французький романтик

 699. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 700. Заповідники України

 701. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 702. Установчі документи підприємства

 703. Перцептивна сторона спілкування

 704. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 705. Логічна структура понять

 706. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 707. Сутність та методи калькулювання

 708. Діаспора

 709. Історичні кроки розвитку хімії

 710. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 711. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 712. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 713. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 714. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 715. Державне мито

 716. Ткацтво в Україні

 717. Велика французька буржуазна революція

 718. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 719. Формування місцевих бюджетів України

 720. Обдарованість – як проблема в психології

 721. Соціальні спільноти та їх природа

 722. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 723. Родина Вовчі

 724. Біографія Артура Конан Дойла

 725. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 726. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 727. Авторське право в мережі Інтернет

 728. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 729. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 730. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 731. Поняття про біологію

 732. Історія хімії

 733. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 734. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 735. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 736. Правовий статус господарських товариств

 737. Тіньова економіка України та світу

 738. Квітковий годинник Карла Ліннея

 739. Необережність як форма вини

 740. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 741. Українські звичаї та обряди українського народу

 742. Естетична основа німецького романтизму

 743. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 744. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 745. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 746. Посередники

 747. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 748. Загальні правила сервірування столів

 749. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 750. Методи перевірки фінансової звітності

 751. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 752. Естетичне виховання

 753. Транснаціональні банки

 754. Основні фактори ціноутворення

 755. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 756. Конституція України

 757. Споживання, заощадження та інвестиції

 758. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 759. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 760. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 761. Демографічна ситуація в Україні

 762. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 763. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 764. Безпека дорожнього руху

 765. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 766. Грошово-кредитна політика центрального банку

 767. Фауна Кримських Гір

 768. Електрони та їх роль в електричному струмі

 769. Господарство України другої половини XIX ст.

 770. Богдан Хмельницький

 771. Аналіз чутливості

 772. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 773. Загальний огляд країн Центральної Європи

 774. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 775. Фіскальна політика в Україні

 776. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 777. Системи масової комунікації

 778. Політичні доктрини античності

 779. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 780. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 781. Охорона водних ресурсів

 782. Емпатія і комунікація

 783. Методи інтегрування

 784. Фінансова система Японії

 785. Математика - відкриття впродовж століть

 786. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 787. Державне програмно-цільове планування

 788. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 789. Розрахункові документи в банківських установах

 790. Організація транспортного і складського господарства

 791. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 792. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 793. Навчання орфографії в сучасних умовах

 794. Традиції народної матеріальної культури

 795. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 796. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 797. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 798. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 799. Німеччина

 800. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 801. Економічний ринок

 802. Планети земної групи

 803. Механізм створення бізнесу

 804. Банківський менеджмент

 805. Фінансові ресурси підприємств

 806. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 807. Документообіг

 808. Військова присяга

 809. Натовп, його особливості

 810. Комерційний кредит

 811. Налогова політика України

 812. Валютний курс і курсова політика

 813. Життя та творчість Степана Васильченка

 814. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 815. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 816. Канада. Економіко-географічна характеристика

 817. Характеристика

 818. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 819. Попит на гроші

 820. Фінансовий план

 821. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 822. Інформація та інформатика

 823. Хімія та екологія

 824. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 825. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 826. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 827. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 828. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 829. Табличний процесор MS Excel

 830. Прибуткове оподаткування громадян

 831. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 832. Урок з англійської мови Подорож

 833. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 834. Емоції. Природа емоцій

 835. Шляхи зниження собіварстості

 836. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 837. Розвиток української мови в українській діаспорі

 838. Звіт з технічної практики

 839. Поняття про класифікацію ґрунтів

 840. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 841. Спогади про Івана Франка

 842. Україна та Китай

 843. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 844. Управління

 845. Міжнародний рух капіталів

 846. Функції релігії

 847. Цикли ділової активності

 848. Аналіз виробничого травматизму

 849. Історія української державності

 850. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 851. Фази суспільного виробництва

 852. Художній розпис тканин

 853. Чи кожна людина може стати видатною?

 854. Ораторство Демосфена

 855. Споживання води

 856. Творчість Леонардо да Вінчі

 857. Облік касових операцій в журналі№1

 858. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 859. Українська діаспора

 860. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 861. Хімічні елементи в продуктах харчування

 862. Пропозиція грошей

 863. Загальні правила оформлення службових документів

 864. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 865. Фінанси як економічна категорія

 866. Сонце - найближча зоря

 867. Воля та вольові акти людини

 868. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 869. Проблеми безробіття в Україні

 870. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 871. Управління агрострахуванням

 872. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 873. Бароко

 874. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 875. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 876. Основні моменти протоколу

 877. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 878. Сім’я і родинна обрядовість

 879. Розвиток політекономії в Україні

 880. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 881. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 882. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 883. Генріх Гейне

 884. Господарство Запорозької Січі

 885. Іван Богун - козацький полководець

 886. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 887. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 888. Винайдення радіо О.С. Поповим

 889. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 890. Сутність інфраструктури товарного ринку

 891. Мета та завдання державного регулювання цін

 892. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 893. Законодавство України про військову службу

 894. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 895. Особливості використання іменників

 896. Теорії індустріального суспілства

 897. Забруднення вод світового океану

 898. Поняття та сутність Конституції

 899. Поняття “інформація” у різних науках

 900. Моральне виховання дітей

 901. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 902. Ведучі мости автомобіля

 903. Життєвий і творчий шлях Байрона

 904. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 905. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 906. Ділові папери

 907. Політика, як мистецтво

 908. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 909. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 910. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 911. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 912. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 913. Американський неолібералізм. Монетаризм

 914. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 915. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 916. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 917. Фашизм та його різновиди

 918. Економічна система соціалізму

 919. Загальні положення про інтернет

 920. Материки світу

 921. Україна та Європейський Союз

 922. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 923. Політична реклама та її особливості

 924. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 925. Банківська система Україні в ринковій економіці

 926. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 927. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 928. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 929. Документи і документування

 930. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 931. Довгі хвилі в економіці

 932. Вексель в платіжному обороті

 933. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 934. Транспортний комплекс світу

 935. Суспільно-економічна формація

 936. Конституційний Суд України

 937. Марш і похідна охорона

 938. Теплові машини

 939. Тихий океан

 940. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 941. Біоритми

 942. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 943. Організація та діяльність Острозької академії

 944. Економіка природокористування

 945. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 946. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 947. Види ділових повідомлень

 948. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 949. Умовиводи

 950. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 951. Державне регулювання цін в Україні

 952. Охорона грунтів

 953. Українська діаспора

 954. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 955. План Маршала

 956. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 957. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 958. Культура та побут населення України

 959. Філософський аналіз суспільства

 960. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 961. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 962. Електроенергетика України

 963. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 964. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 965. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 966. Ціноутворення на промислові товари

 967. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 968. Метод управлінського обліку

 969. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 970. Індуїзм

 971. Економічне вчення А.Сміта

 972. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 973. Вексельний обіг в Україні

 974. Святий Миколай

 975. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 976. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 977. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 978. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 979. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 980. Основні джерела виробництва електричної енергії

 981. Страхування професійної відповідальності

 982. Мережа мереж "iнтернет"

 983. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 984. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 985. Органи зору і слуху

 986. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 987. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 988. Види умовиводів

 989. Державний бюджет України, доходи та видатки

 990. Текст як модель комунікативного акту

 991. Оперативне управління виробництвом

 992. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 993. Поняття і структура правосвідомості

 994. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 995. Система S. W. I. F. T.

 996. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 997. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 998. Сертифікація продукції

 999. Чистий продукт та його структура

 1000. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку