На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Виготовлення виробів з лози

 2. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 3. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 4. Класифікація юридичних осіб

 5. Ящірки – загальна інформація

 6. Сутність і завдання організації праці

 7. Інтеграція України у світове господарство

 8. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 9. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 10. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 11. Фонетичний мінімум

 12. Естафети з фізичного виховання

 13. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 14. Бджоли та продукти бджільництва

 15. Витинанки

 16. Фінансова політика, сутність податкової системи

 17. Міжнародні економічні відносини

 18. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 19. Банківська система

 20. Вартість цінних паперів, її визначення

 21. Англійський романтизм

 22. Непрямі податки в Україні

 23. Економічна думка стародавнього Сходу

 24. Економічна природа та значення ПДВ

 25. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 26. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 27. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 28. Основи теорії виникнення держави і права

 29. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 30. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 31. Меркантилістська теорія

 32. Суспільство і природа

 33. Терміни правничої лінгвістики

 34. Екологічні наслідки військових дій

 35. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 36. Класи організаційних структур управління виробництвом

 37. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 38. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 39. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 40. Нематеріальні ресурси

 41. Головна книга

 42. Ідеал людини

 43. Філософія в Києво-Могилянській академії

 44. Англійський класичний реалізм в літературі

 45. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 46. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 47. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 48. Основні фактори виробництва

 49. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 50. Кодування товарів

 51. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 52. Стратегія диверсифікації

 53. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 54. Державна служба та її особливості

 55. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 56. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 57. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 58. Причини виникнення держав

 59. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 60. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 61. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 62. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 63. Василь Симоненко. Життя та творчість

 64. Санація підприємств

 65. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 66. Сутність та фактори економічного зростання

 67. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 68. Українські обереги, традиції і сучасність

 69. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 70. Сучасний екологічний стан України

 71. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 72. Організація митного контролю

 73. Гроші в ринковій економіці

 74. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 75. Структура місцевих бюджетів

 76. Атестація робочого місця на підприємстві

 77. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 78. Страхування життя

 79. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 80. Сутність поняття економіка

 81. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 82. Територіально-виробничі комплекси України

 83. Класифікація природних ресурсів

 84. Формування собівартості готової продукції

 85. Центральний банк та його роль у національній економіці

 86. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 87. Конституція США та реальні права громадян

 88. Франчайзинг

 89. Фінансовий контроль

 90. Сонячні та місячні затемнення

 91. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 92. Риба і рибні продукти

 93. Марксистська філософія

 94. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 95. Банки і банківська діяльність

 96. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 97. Сімейне право України. Усиновлення

 98. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 99. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 100. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 101. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 102. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 103. Фінансування охорони праці

 104. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 105. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 106. Дієслово

 107. Виробництво і розподіл суспільних благ

 108. Демографія в системі знань про народонаселення

 109. Рицарський роман

 110. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 111. Андрій Чайковський

 112. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 113. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 114. Права людини і громадянина

 115. Релігії Давнього Китаю

 116. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 117. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 118. Форма, структура і зміст балансу

 119. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 120. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 121. Держава у політичній системі

 122. Власні і загальні назви іменників

 123. Свято осені

 124. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 125. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 126. Аспекти теорії тексту

 127. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 128. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 129. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 130. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 131. Генрік Ібсен (1828-1906)

 132. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 133. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 134. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 135. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 136. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 137. Експорт і імпорт

 138. Положення про відділ маркетингу

 139. Модель економічної рівноваги

 140. Соціальні позабюджетні фонди

 141. Рецепція римського права в Україні

 142. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 143. Професійна ідеологія соціального працівника

 144. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 145. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 146. Голодомор 1932-1933рр.

 147. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 148. Політична економія

 149. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 150. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 151. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 152. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 153. Мале підприємництво

 154. Автомат Калашникова

 155. Контроль в навчанні

 156. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 157. Норми і нормативи праці

 158. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 159. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 160. Документ. Його матеріальна основа

 161. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 162. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 163. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 164. Місяць - супутник Землі

 165. Українська мова – наш скарб

 166. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 167. Особливості культури Стародавньої Індії

 168. Термодинаміка

 169. Психоаналіз і неофрейдизм

 170. Грошово-кредитна політика НБУ

 171. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 172. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 173. Ще раз про мову

 174. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 175. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 176. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 177. Розвиток української термінографії

 178. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 179. Історія виникнення ЕОМ

 180. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 181. Менеджмент підприємства

 182. Нормування праці

 183. Ринкова система і організація підприємництва

 184. Економіка України Франка

 185. Аварії на АЕС

 186. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 187. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 188. Монополії

 189. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 190. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 191. Правові системи сучасності

 192. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 193. Оцінка ризиків

 194. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 195. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 196. Доба Відродження і мистецтво

 197. Порядок оформлення платіжної відомості

 198. Основи стандартизації та сертифікації

 199. Політична система і державний устрій Болгарії

 200. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 201. Основні методи та інструменти державного регулювання

 202. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 203. Порядок укладення трудового договору

 204. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 205. Друкарська справа на Україні

 206. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 207. Форми кредиту

 208. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 209. Народний одяг

 210. Міліція

 211. Відділ Голонасінні

 212. Технологія виробництва бензину

 213. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 214. Захист прав патентовласника в Україні

 215. Логіка Аристотеля

 216. Історія розвитку українського правопису

 217. Народна творчість

 218. Господарство США

 219. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 220. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 221. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 222. Україна у міжнародних відносинах

 223. Діяльність М.Грушевського

 224. Писанка

 225. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 226. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 227. Життя і творчість Шарля Бодлера

 228. Державні цільові фонди

 229. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 230. Методи організації виробничих процесів

 231. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 232. Маркетингові дослідження

 233. Поняття та ознаки юридичної науки

 234. Страви з яєць та сиру

 235. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 236. Облік зносу

 237. Види документів

 238. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 239. Організація державної служби в Україні

 240. Роль хімії в житті суспільства

 241. Філософські аспекти сучасної культури

 242. Енергозберігаючі технології

 243. Релігієзнавство

 244. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 245. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 246. XIX сторіччя в історії світової культури

 247. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 248. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 249. Хімічний комплекс України

 250. Екологічні фактори

 251. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 252. Принципи класифікації системи моніторингу

 253. Мозок. Різновиди та будова

 254. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 255. Гроші та їх функції

 256. Стройова підготовка

 257. Позичковий процент

 258. Статеве виховання

 259. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 260. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 261. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 262. Продуктивність і ефективність праці

 263. Історія України на початку ХХ ст

 264. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 265. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 266. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 267. Предмет трудового права

 268. Види грошей

 269. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 270. Створення ООН

 271. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 272. Поділ праці

 273. Аналіз беззбитковості проекту

 274. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 275. Ранкова гігієнічна гімнастика

 276. Північно-Східний соціально-економічний район України

 277. Джордж Бернард Шоу

 278. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 279. Тренінг як психопрофілактичний метод

 280. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 281. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 282. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 283. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 284. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 285. Правотворча діяльність держави

 286. Планети-гіганти

 287. Основні засади німецького романтизму

 288. Економічна безпека України

 289. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 290. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 291. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 292. Суть і структура грошового обороту

 293. Товарне виробництво

 294. Характерні риси імпресіонізму

 295. Державний лад Афін

 296. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 297. Інтуїція

 298. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 299. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 300. Міфологія Стародавнього Риму

 301. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 302. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 303. Адміністративний процес

 304. Гетьманство Богдана Хмельницького

 305. Дослідження ділової карєри менеджера

 306. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 307. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 308. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 309. Форми безготівкових розрахунків

 310. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 311. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 312. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 313. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 314. Складові авторитету викладача ВНЗ

 315. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 316. Генна інженерія

 317. Мікроекономіка. Шпори 2

 318. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 319. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 320. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 321. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 322. Церковне християнство

 323. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 324. Американський романтизм 19 століття у літературі

 325. Митна вартість товарів

 326. Мотивація і оплата праці на п-ві

 327. Властивості визначеного інтеграла

 328. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 329. Відчуття та діяльність

 330. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 331. Притча про старого i море

 332. Особливості внутрішнього аудиту

 333. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 334. Фінансова політика

 335. Статистика чисельності, складу та руху населення

 336. Україна – космічна держава

 337. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 338. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 339. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 340. Оборотні фонди підприємства

 341. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 342. Національна українська символіка

 343. Грошово-кредитна система Німеччини

 344. Економічні проблеми безробіття

 345. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 346. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 347. Методи державного регулювання

 348. Естетична основа німецького романтизму

 349. Сценарій „Свято птахів”

 350. Грецький театр і література

 351. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 352. Відносини у трудовому праві

 353. Суть і функції грошей

 354. Організація валютного ринку України

 355. Стан навколишнього середовища в Україні

 356. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 357. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 358. Еволюція концепції маркетингу

 359. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 360. Облік орендних операцій

 361. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 362. Конкуренція і монополія

 363. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 364. Предмет фінансової науки

 365. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 366. Атестація робочих місць за умовами праці

 367. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 368. Цивільна оборона

 369. Леонардо да Вінчі

 370. Методологія наукового пізнання

 371. Економічна роль держави

 372. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 373. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 374. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 375. Економічна думка античного світу

 376. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 377. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 378. Антична культура/Готичний стиль

 379. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 380. Економіка праці

 381. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 382. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 383. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 384. Риторика Стародавнього Риму

 385. Сутність та функції ринку

 386. Кон’юнктура світових ринків

 387. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 388. Генетичний код та його властивості

 389. Діалектика та її альтернативи

 390. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 391. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 392. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 393. Кредити в Україні

 394. Економічна думка Середньовіччя

 395. Стилі сучасної української літературної мови

 396. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 397. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 398. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 399. Небезпеки природного та техногенного характеру

 400. Держава скіфів

 401. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 402. Планування й аналіз чисельності працівників

 403. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 404. Грошовий оборот і грошові потоки

 405. Державний фінансовий контроль

 406. Загальна характеристика банківських операцій

 407. Фінанси акціонерних товариств

 408. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 409. Клас Ссавці

 410. Типи грошових систем

 411. Неологізми

 412. Загальна характеристика господарських товариств

 413. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 414. Соціальний комплекс України

 415. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 416. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 417. Зміст і завдання БЖД

 418. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 419. Особливості господарського комплексу України

 420. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 421. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 422. Крадіжка

 423. Проблеми сільського господарства України

 424. Комахи з повним перетворенням

 425. Добровільне медичне страхування

 426. Євразія. Опис материка

 427. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 428. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 429. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 430. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 431. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 432. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 433. Торговельний капітал и торгівля

 434. Виникнення буржуазної держави. Англія

 435. Товарне виробництво

 436. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 437. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 438. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 439. Поняття та види товарів

 440. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 441. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 442. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 443. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 444. Словниковий склад англійської мови

 445. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 446. ПРП та РПС Чернігівської області

 447. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 448. Організація банківського кредитування

 449. Природоохоронні заходи

 450. Матеріально - сировинна стратегія

 451. Форми інвестування

 452. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 453. Мультиплікатор інвестицій

 454. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 455. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 456. Дієтотерапія цукрового діабету

 457. Давня історія України

 458. Петро Сагайдачний

 459. Австралія. Опис материка

 460. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 461. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 462. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 463. Адміністративно правові норми

 464. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 465. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 466. Облік прибутку і його використання

 467. Епоха Відродження

 468. Планування собівартості продукції

 469. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 470. Поняття релігії

 471. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 472. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 473. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 474. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 475. Французький романтизм 19 століття у літературі

 476. Договори

 477. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 478. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 479. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 480. Африка. Опис материка

 481. Підприємства колективної власності

 482. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 483. Неокласична теорія

 484. Банківський маркетинг

 485. Грошові реформи

 486. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 487. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 488. Професійне педагогічне спілкування

 489. Субєкти адміністративного права

 490. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 491. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 492. Службові листи

 493. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 494. Поняття, форми та види зайнятості

 495. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 496. Багатство української мови

 497. Лісостеп України

 498. Оноре де Бальзак і Україна

 499. Дмитро Васильович Павличко

 500. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 501. Особливості формування статутних фондів підприємств

 502. Держава і право ЗУНР

 503. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 504. Документи по особовому складу

 505. Поняття цивільного правовідношення

 506. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 507. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 508. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 509. Транспортний комлекс України

 510. Історія України

 511. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 512. Будівельні суміші в Україні

 513. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 514. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 515. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 516. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 517. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 518. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 519. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 520. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 521. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 522. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 523. Проблеми сучасної світової економіки

 524. Древній Рим

 525. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 526. Облік грошових засобів

 527. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 528. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 529. Теорія культури як наука

 530. Поняття природного середовища

 531. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 532. Функції ринку та форми їх реалізації

 533. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 534. Завдання Цивільної оборони України

 535. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 536. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 537. Собівартість прибутку і рентабельність

 538. Морський транспорт світу

 539. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 540. Своєрідність творів Альбера Камю

 541. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 542. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 543. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 544. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 545. Дія нормативно-правового акта в часі

 546. Ренесансне мистецтво України

 547. Поняття кредитної системи

 548. Україна в умовах десталінізації

 549. Свинець (Плюмбум)

 550. Світова економіка

 551. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 552. Китай. Економіко-географічна характеристика

 553. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 554. Початок Великої Вітчизняної війни

 555. Речове право

 556. Українська вишивка. Рушники

 557. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 558. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 559. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 560. Гіпотези походження Всесвіту

 561. Ліцензування підприємницької діяльності

 562. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 563. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 564. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 565. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 566. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 567. Жанри кінематографу

 568. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 569. Мова творів Григорія Сковороди

 570. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 571. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 572. Індія

 573. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 574. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 575. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 576. Типи алгоритмів

 577. Валютні операції. Котирування валют

 578. Україна і ООН

 579. Шануй батька й неньку

 580. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 581. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 582. Грошова маса

 583. Понятта про неткані текстильні матеріали

 584. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 585. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 586. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 587. Права та обовязки вартового

 588. Теоретичні основи мотивації

 589. Поняття грошової системи та її елементи

 590. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 591. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 592. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 593. Математики України

 594. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 595. Персонал п-ва і продуктивність праці

 596. Класифікація держав за їхньою формою

 597. Конспект уроку з біології у 9 класі

 598. Якість продукції

 599. Хімія і екологія

 600. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 601. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 602. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 603. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 604. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 605. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 606. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 607. Інвестиції, їх види і характеристика

 608. Природні передумови РПС

 609. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 610. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 611. Культурологія

 612. Закони Баррі Коммонера

 613. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 614. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 615. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 616. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 617. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 618. Буття

 619. Моделі олігополії

 620. Місцеві органи самоврядування

 621. Виробництво і виробничі системи

 622. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 623. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 624. Декоративне панно (макраме)

 625. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 626. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 627. Природа макроекономічної рівноваги

 628. Походження птахів

 629. Укриття населення в захисних спорудах

 630. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 631. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 632. Поняття основних структур даних

 633. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 634. Ілюзії і дійсність

 635. Сутність і походження релігії

 636. Грунтознaвство

 637. Військова присяга та військова символіка України

 638. Історія розвитку системи одиниць величин

 639. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 640. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 641. Біблія – священна книга християн

 642. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 643. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 644. Перекладацькі відповідності

 645. Сімейні відносини

 646. Бізнес планування

 647. Закон єдності та боротьби протилежностей

 648. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 649. Молодий Шевченко

 650. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 651. Створення і розвиток грошової системи України

 652. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 653. Особливості проведення нарад

 654. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 655. Дихання

 656. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 657. Другий закон термодинаміки та його значення

 658. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 659. Інфляційні процеси в Україні

 660. Теорія походження життя на Землі

 661. Податкове регулювання

 662. Поняття логістики, сутність і значення

 663. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 664. Вишивка на Поділлі

 665. Система трудового права і система трудового законодавства

 666. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 667. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 668. Планування й аналіз заробітної плати

 669. Економічна суть ринку праці

 670. Фінансова система держави

 671. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 672. Дотримання правил хімічної безпеки

 673. Порядок відкриття рахунків у банках

 674. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 675. Електронна пошта

 676. Майнове оподаткування

 677. Атмосфера

 678. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 679. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 680. Ціна, її види та структура

 681. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 682. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 683. Кров і система кровообігу

 684. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 685. Музика

 686. Увага. Види, порушення

 687. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 688. Індикативне планування

 689. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 690. Поняття, сутність та походження держави

 691. Особистісно орієнтовне навчання

 692. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 693. Заповідники України

 694. Установчі документи підприємства

 695. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 696. Віктор Гюго – французький романтик

 697. Перцептивна сторона спілкування

 698. Логічна структура понять

 699. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 700. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 701. Сутність та методи калькулювання

 702. Діаспора

 703. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 704. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 705. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 706. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 707. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 708. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 709. Державне мито

 710. Велика французька буржуазна революція

 711. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 712. Формування місцевих бюджетів України

 713. Ткацтво в Україні

 714. Обдарованість – як проблема в психології

 715. Соціальні спільноти та їх природа

 716. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 717. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 718. Біографія Артура Конан Дойла

 719. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 720. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 721. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 722. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 723. Поняття про біологію

 724. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 725. Історія хімії

 726. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 727. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 728. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 729. Правовий статус господарських товариств

 730. Тіньова економіка України та світу

 731. Історичні кроки розвитку хімії

 732. Українські звичаї та обряди українського народу

 733. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 734. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 735. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 736. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 737. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 738. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 739. Посередники

 740. Методи перевірки фінансової звітності

 741. Період трьох літ

 742. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 743. Родина Вовчі

 744. Загальні правила сервірування столів

 745. Естетичне виховання

 746. Основні фактори ціноутворення

 747. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 748. Демографічна ситуація в Україні

 749. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 750. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 751. Споживання, заощадження та інвестиції

 752. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 753. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 754. Безпека дорожнього руху

 755. Конституція України

 756. Транснаціональні банки

 757. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 758. Грошово-кредитна політика центрального банку

 759. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 760. Фауна Кримських Гір

 761. Естетична основа німецького романтизму

 762. Господарство України другої половини XIX ст.

 763. Квітковий годинник Карла Ліннея

 764. Показники торгового асортименту

 765. Богдан Хмельницький

 766. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 767. Загальний огляд країн Центральної Європи

 768. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 769. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 770. Фіскальна політика в Україні

 771. Аналіз чутливості

 772. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 773. Системи масової комунікації

 774. Політичні доктрини античності

 775. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 776. Охорона водних ресурсів

 777. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 778. Математика - відкриття впродовж століть

 779. Державне програмно-цільове планування

 780. Авторське право в мережі Інтернет

 781. Емпатія і комунікація

 782. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 783. Розрахункові документи в банківських установах

 784. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 785. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 786. Методи інтегрування

 787. Традиції народної матеріальної культури

 788. Електрони та їх роль в електричному струмі

 789. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 790. Навчання орфографії в сучасних умовах

 791. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 792. Економічний ринок

 793. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 794. Німеччина

 795. Банківський менеджмент

 796. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 797. Фінансові ресурси підприємств

 798. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 799. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 800. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 801. Натовп, його особливості

 802. Документообіг

 803. Комерційний кредит

 804. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 805. Налогова політика України

 806. Валютний курс і курсова політика

 807. Життя та творчість Степана Васильченка

 808. Механізм створення бізнесу

 809. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 810. Фінансова система Японії

 811. Військова присяга

 812. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 813. Канада. Економіко-географічна характеристика

 814. Характеристика

 815. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 816. Організація транспортного і складського господарства

 817. Попит на гроші

 818. Хімія та екологія

 819. Інформація та інформатика

 820. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 821. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 822. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 823. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 824. Фінансовий план

 825. Табличний процесор MS Excel

 826. Прибуткове оподаткування громадян

 827. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 828. Шляхи зниження собіварстості

 829. Урок з англійської мови Подорож

 830. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 831. Емоції. Природа емоцій

 832. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 833. Необережність як форма вини

 834. Розвиток української мови в українській діаспорі

 835. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 836. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 837. Звіт з технічної практики

 838. Поняття про класифікацію ґрунтів

 839. Міжнародний рух капіталів

 840. Функції релігії

 841. Спогади про Івана Франка

 842. Аналіз виробничого травматизму

 843. Управління

 844. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 845. Історія української державності

 846. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 847. Цикли ділової активності

 848. Україна та Китай

 849. Облік касових операцій в журналі№1

 850. Творчість Леонардо да Вінчі

 851. Споживання води

 852. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 853. Українська діаспора

 854. Пропозиція грошей

 855. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 856. Планети земної групи

 857. Сонце - найближча зоря

 858. Художній розпис тканин

 859. Ораторство Демосфена

 860. Проблеми безробіття в Україні

 861. Загальні правила оформлення службових документів

 862. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 863. Фази суспільного виробництва

 864. Фінанси як економічна категорія

 865. Бароко

 866. Управління агрострахуванням

 867. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 868. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 869. Основні моменти протоколу

 870. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 871. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 872. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 873. Розвиток політекономії в Україні

 874. Воля та вольові акти людини

 875. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 876. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 877. Генріх Гейне

 878. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 879. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 880. Сутність інфраструктури товарного ринку

 881. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 882. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 883. Сім’я і родинна обрядовість

 884. Законодавство України про військову службу

 885. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 886. Теорії індустріального суспілства

 887. Забруднення вод світового океану

 888. Поняття “інформація” у різних науках

 889. Моральне виховання дітей

 890. Життєвий і творчий шлях Байрона

 891. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 892. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 893. Поняття та сутність Конституції

 894. Ділові папери

 895. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 896. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 897. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 898. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 899. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 900. Мета та завдання державного регулювання цін

 901. Політика, як мистецтво

 902. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 903. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 904. Винайдення радіо О.С. Поповим

 905. Американський неолібералізм. Монетаризм

 906. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 907. Хімічні елементи в продуктах харчування

 908. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 909. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 910. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 911. Економічна система соціалізму

 912. Україна та Європейський Союз

 913. Загальні положення про інтернет

 914. Материки світу

 915. Політична реклама та її особливості

 916. Іван Богун - козацький полководець

 917. Чи кожна людина може стати видатною?

 918. Банківська система Україні в ринковій економіці

 919. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 920. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 921. Особливості використання іменників

 922. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 923. Вексель в платіжному обороті

 924. Конституційний Суд України

 925. Суспільно-економічна формація

 926. Довгі хвилі в економіці

 927. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 928. Тихий океан

 929. Транспортний комплекс світу

 930. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 931. Біоритми

 932. Фашизм та його різновиди

 933. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 934. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 935. Організація та діяльність Острозької академії

 936. Документи і документування

 937. Марш і похідна охорона

 938. Економіка природокористування

 939. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 940. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 941. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 942. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 943. Умовиводи

 944. Види ділових повідомлень

 945. Господарство Запорозької Січі

 946. Державне регулювання цін в Україні

 947. Охорона грунтів

 948. Українська діаспора

 949. План Маршала

 950. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 951. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 952. Культура та побут населення України

 953. Філософський аналіз суспільства

 954. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 955. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 956. Електроенергетика України

 957. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 958. Ціноутворення на промислові товари

 959. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 960. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 961. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 962. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 963. Індуїзм

 964. Метод управлінського обліку

 965. Економічне вчення А.Сміта

 966. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 967. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 968. Вексельний обіг в Україні

 969. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 970. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 971. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 972. Ведучі мости автомобіля

 973. Мережа мереж "iнтернет"

 974. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 975. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 976. Святий Миколай

 977. Основні джерела виробництва електричної енергії

 978. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 979. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 980. Види умовиводів

 981. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 982. Страхування професійної відповідальності

 983. Державний бюджет України, доходи та видатки

 984. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 985. Текст як модель комунікативного акту

 986. Поняття і структура правосвідомості

 987. Система S. W. I. F. T.

 988. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 989. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 990. Сертифікація продукції

 991. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 992. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 993. Органи зору і слуху

 994. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 995. Оперативне управління виробництвом

 996. Трудові колективи та їх правовий статус

 997. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 998. Фінанси України

 999. Українська культура в 17 столітті

 1000. Валютні відносини та валютні системи