На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 2. Витинанки

 3. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 4. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 5. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 6. Пагін, особливості його будови та функції

 7. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 8. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 9. Міжнародні економічні відносини

 10. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 11. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 12. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 13. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 14. Економічна думка стародавнього Сходу

 15. Нематеріальні ресурси

 16. Класи організаційних структур управління виробництвом

 17. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 18. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 19. Англійський класичний реалізм в літературі

 20. Державна служба та її особливості

 21. Версальсько-Вашингтонська система

 22. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 23. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 24. Суспільство і природа

 25. Виготовлення виробів з лози

 26. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 27. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 28. Основні фактори виробництва

 29. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 30. Санація підприємств

 31. Кодування товарів

 32. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 33. Терміни правничої лінгвістики

 34. Причини виникнення держав

 35. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 36. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 37. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 38. Українські обереги, традиції і сучасність

 39. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 40. Сутність та фактори економічного зростання

 41. Страхування життя

 42. Філософія в Києво-Могилянській академії

 43. Атестація робочого місця на підприємстві

 44. Загальні умови укладання трудового договору

 45. Класифікація юридичних осіб

 46. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 47. Гіпотеза, її структура та види

 48. Сутність поняття економіка

 49. Організація митного контролю

 50. Фінансовий контроль

 51. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 52. Формування собівартості готової продукції

 53. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 54. Сучасний екологічний стан України

 55. Непрямі податки в Україні

 56. Територіально-виробничі комплекси України

 57. Гроші в ринковій економіці

 58. Банки і банківська діяльність

 59. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 60. Конституція США та реальні права громадян

 61. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 62. Франчайзинг

 63. Марксистська філософія

 64. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 65. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 66. Меркантилістська теорія

 67. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 68. Сімейне право України. Усиновлення

 69. Дієслово

 70. Теплові двигуни

 71. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 72. Структура місцевих бюджетів

 73. Василь Симоненко. Життя та творчість

 74. Центральний банк та його роль у національній економіці

 75. Права людини і громадянина

 76. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 77. Фінансування охорони праці

 78. Видатні українські мовознавці різних періодів

 79. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 80. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 81. Демографія в системі знань про народонаселення

 82. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 83. Держава у політичній системі

 84. Форма, структура і зміст балансу

 85. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 86. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 87. Виробництво і розподіл суспільних благ

 88. Аспекти теорії тексту

 89. Свято осені

 90. Екологічні наслідки військових дій

 91. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 92. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 93. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 94. Головна книга

 95. Професійна ідеологія соціального працівника

 96. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 97. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 98. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 99. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 100. Ідеал людини

 101. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 102. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 103. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 104. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 105. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 106. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 107. Релігії Давнього Китаю

 108. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 109. Голодомор 1932-1933рр.

 110. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 111. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 112. Соціальні позабюджетні фонди

 113. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 114. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 115. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 116. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 117. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 118. Власні і загальні назви іменників

 119. Експорт і імпорт

 120. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 121. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 122. Політична економія

 123. Стратегія диверсифікації

 124. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 125. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 126. Риба і рибні продукти

 127. Сонячні та місячні затемнення

 128. Рицарський роман

 129. Норми і нормативи праці

 130. Фонетичний мінімум

 131. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 132. Документ. Його матеріальна основа

 133. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 134. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 135. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 136. Грошово-кредитна політика НБУ

 137. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 138. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 139. Українська мова – наш скарб

 140. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 141. Контроль в навчанні

 142. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 143. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 144. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 145. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 146. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 147. Положення про відділ маркетингу

 148. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 149. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 150. Менеджмент підприємства

 151. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 152. Нормування праці

 153. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 154. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 155. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 156. Рецепція римського права в Україні

 157. Психоаналіз і неофрейдизм

 158. Місяць - супутник Землі

 159. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 160. Монополії

 161. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 162. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 163. Термодинаміка

 164. Поняття і завдання діловодства

 165. Модель економічної рівноваги

 166. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 167. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 168. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 169. Генрік Ібсен (1828-1906)

 170. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 171. Мале підприємництво

 172. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 173. Ринкова система і організація підприємництва

 174. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 175. Розвиток української термінографії

 176. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 177. Класифікація природних ресурсів

 178. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 179. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 180. Порядок укладення трудового договору

 181. Оцінка ризиків

 182. Доба Відродження і мистецтво

 183. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 184. Аварії на АЕС

 185. Правові системи сучасності

 186. Порядок оформлення платіжної відомості

 187. Основи стандартизації та сертифікації

 188. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 189. Основні методи та інструменти державного регулювання

 190. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 191. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 192. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 193. Форми кредиту

 194. Народний одяг

 195. Міліція

 196. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 197. Ще раз про мову

 198. Друкарська справа на Україні

 199. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 200. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 201. Україна у міжнародних відносинах

 202. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 203. Логіка Аристотеля

 204. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 205. Захист прав патентовласника в Україні

 206. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 207. Писанка

 208. Відділ Голонасінні

 209. Маркетингові дослідження

 210. Державні цільові фонди

 211. Політична система і державний устрій Болгарії

 212. Історія виникнення ЕОМ

 213. Історія розвитку українського правопису

 214. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 215. Облік зносу

 216. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 217. Роль хімії в житті суспільства

 218. Естафети з фізичного виховання

 219. Види документів

 220. Особливості культури Стародавньої Індії

 221. Філософські аспекти сучасної культури

 222. Релігієзнавство

 223. Поняття та ознаки юридичної науки

 224. Життя і творчість Шарля Бодлера

 225. Економіка України Франка

 226. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 227. XIX сторіччя в історії світової культури

 228. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 229. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 230. Діяльність М.Грушевського

 231. Енергозберігаючі технології

 232. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 233. Мозок. Різновиди та будова

 234. Методи організації виробничих процесів

 235. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 236. Гроші та їх функції

 237. Хімічний комплекс України

 238. Екологічні фактори

 239. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 240. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 241. Статеве виховання

 242. Народна творчість

 243. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 244. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 245. Створення ООН

 246. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 247. Продуктивність і ефективність праці

 248. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 249. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 250. Аналіз беззбитковості проекту

 251. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 252. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 253. Поділ праці

 254. Предмет трудового права

 255. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 256. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 257. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 258. Види грошей

 259. Тренінг як психопрофілактичний метод

 260. Економічна безпека України

 261. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 262. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 263. Північно-Східний соціально-економічний район України

 264. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 265. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 266. Суть і структура грошового обороту

 267. Принципи класифікації системи моніторингу

 268. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 269. Господарство США

 270. Адміністративний процес

 271. Технологія виробництва бензину

 272. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 273. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 274. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 275. Інтуїція

 276. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 277. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 278. Історія України на початку ХХ ст

 279. Товарне виробництво

 280. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 281. Форми безготівкових розрахунків

 282. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 283. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 284. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 285. Церковне християнство

 286. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 287. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 288. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 289. Андрій Чайковський

 290. Мотивація і оплата праці на п-ві

 291. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 292. Стройова підготовка

 293. Джордж Бернард Шоу

 294. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 295. Митна вартість товарів

 296. Особливості внутрішнього аудиту

 297. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 298. Правотворча діяльність держави

 299. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 300. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 301. Міфологія Стародавнього Риму

 302. Національна українська символіка

 303. Відчуття та діяльність

 304. Страви з яєць та сиру

 305. Дослідження ділової карєри менеджера

 306. Організація державної служби в Україні

 307. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 308. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 309. Фінансова політика

 310. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 311. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 312. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 313. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 314. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 315. Методи державного регулювання

 316. Планети-гіганти

 317. Оборотні фонди підприємства

 318. Грошово-кредитна система Німеччини

 319. Притча про старого i море

 320. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 321. Суть і функції грошей

 322. Облік орендних операцій

 323. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 324. Конкуренція і монополія

 325. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 326. Еволюція концепції маркетингу

 327. Організація валютного ринку України

 328. Позичковий процент

 329. Предмет фінансової науки

 330. Генна інженерія

 331. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 332. Цивільна оборона

 333. Економічна роль держави

 334. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 335. Леонардо да Вінчі

 336. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 337. Економічна думка античного світу

 338. Гетьманство Богдана Хмельницького

 339. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 340. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 341. Відносини у трудовому праві

 342. Економіка праці

 343. Антична культура/Готичний стиль

 344. Складові авторитету викладача ВНЗ

 345. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 346. Економічні проблеми безробіття

 347. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 348. Сценарій „Свято птахів”

 349. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 350. Сутність та функції ринку

 351. Методологія наукового пізнання

 352. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 353. Економічна думка Середньовіччя

 354. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 355. Діалектика та її альтернативи

 356. Ящірки – загальна інформація

 357. Стилі сучасної української літературної мови

 358. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 359. Кредити в Україні

 360. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 361. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 362. Атестація робочих місць за умовами праці

 363. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 364. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 365. Планування й аналіз чисельності працівників

 366. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 367. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 368. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 369. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 370. Небезпеки природного та техногенного характеру

 371. Загальна характеристика банківських операцій

 372. Грошовий оборот і грошові потоки

 373. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 374. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 375. Естетична основа німецького романтизму

 376. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 377. Стан навколишнього середовища в Україні

 378. Американський романтизм 19 століття у літературі

 379. Статистика чисельності, складу та руху населення

 380. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 381. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 382. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 383. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 384. Типи грошових систем

 385. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 386. Фінанси акціонерних товариств

 387. Грецький театр і література

 388. Кон’юнктура світових ринків

 389. Неологізми

 390. Державний фінансовий контроль

 391. Клас Ссавці

 392. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 393. Риторика Стародавнього Риму

 394. Добровільне медичне страхування

 395. Особливості господарського комплексу України

 396. Зміст і завдання БЖД

 397. Комахи з повним перетворенням

 398. Товарне виробництво

 399. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 400. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 401. Соціальний комплекс України

 402. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 403. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 404. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 405. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 406. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 407. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 408. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 409. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 410. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 411. Властивості визначеного інтеграла

 412. Поняття та види товарів

 413. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 414. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 415. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 416. Торговельний капітал и торгівля

 417. Дієтотерапія цукрового діабету

 418. Форми інвестування

 419. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 420. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 421. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 422. Виникнення буржуазної держави. Англія

 423. Давня історія України

 424. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 425. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 426. Природоохоронні заходи

 427. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 428. Матеріально - сировинна стратегія

 429. Петро Сагайдачний

 430. Проблеми сільського господарства України

 431. Організація банківського кредитування

 432. Загальна характеристика господарських товариств

 433. Епоха Відродження

 434. Крадіжка

 435. Мультиплікатор інвестицій

 436. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 437. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 438. Поняття релігії

 439. Договори

 440. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 441. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 442. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 443. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 444. Основні засади німецького романтизму

 445. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 446. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 447. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 448. Планування собівартості продукції

 449. ПРП та РПС Чернігівської області

 450. Австралія. Опис материка

 451. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 452. Банківський маркетинг

 453. Адміністративно правові норми

 454. Грошові реформи

 455. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 456. Облік прибутку і його використання

 457. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 458. Євразія. Опис материка

 459. Поняття, форми та види зайнятості

 460. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 461. Особливості формування статутних фондів підприємств

 462. Багатство української мови

 463. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 464. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 465. Французький романтизм 19 століття у літературі

 466. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 467. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 468. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 469. Документи по особовому складу

 470. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 471. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 472. Історія України

 473. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 474. Професійне педагогічне спілкування

 475. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 476. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 477. Африка. Опис материка

 478. Ранкова гігієнічна гімнастика

 479. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 480. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 481. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 482. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 483. Службові листи

 484. Держава скіфів

 485. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 486. Будівельні суміші в Україні

 487. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 488. Транспортний комлекс України

 489. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 490. Древній Рим

 491. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 492. Теорія культури як наука

 493. Облік грошових засобів

 494. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 495. Функції ринку та форми їх реалізації

 496. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 497. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 498. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 499. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 500. Словниковий склад англійської мови

 501. Лісостеп України

 502. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 503. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 504. Собівартість прибутку і рентабельність

 505. Підприємства колективної власності

 506. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 507. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 508. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 509. Субєкти адміністративного права

 510. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 511. Українська вишивка. Рушники

 512. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 513. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 514. Держава і право ЗУНР

 515. Поняття кредитної системи

 516. Дія нормативно-правового акта в часі

 517. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 518. Початок Великої Вітчизняної війни

 519. Неокласична теорія

 520. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 521. Поняття цивільного правовідношення

 522. Державний лад Афін

 523. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 524. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 525. Ліцензування підприємницької діяльності

 526. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 527. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 528. Світова економіка

 529. Поняття природного середовища

 530. Завдання Цивільної оборони України

 531. Україна в умовах десталінізації

 532. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 533. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 534. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 535. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 536. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 537. Дмитро Васильович Павличко

 538. Валютні операції. Котирування валют

 539. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 540. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 541. Україна і ООН

 542. Ренесансне мистецтво України

 543. Грошова маса

 544. Генетичний код та його властивості

 545. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 546. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 547. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 548. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 549. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 550. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 551. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 552. Поняття грошової системи та її елементи

 553. Шануй батька й неньку

 554. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 555. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 556. Конспект уроку з біології у 9 класі

 557. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 558. Персонал п-ва і продуктивність праці

 559. Теоретичні основи мотивації

 560. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 561. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 562. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 563. Індія

 564. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 565. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 566. Якість продукції

 567. Хімія і екологія

 568. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 569. Речове право

 570. Інвестиції, їх види і характеристика

 571. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 572. Природні передумови РПС

 573. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 574. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 575. Місцеві органи самоврядування

 576. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 577. Мікроекономіка. Шпори 2

 578. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 579. Китай. Економіко-географічна характеристика

 580. Буття

 581. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 582. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 583. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 584. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 585. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 586. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 587. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 588. Проблеми сучасної світової економіки

 589. Мова творів Григорія Сковороди

 590. Культурологія

 591. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 592. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 593. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 594. Природа макроекономічної рівноваги

 595. Математики України

 596. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 597. Понятта про неткані текстильні матеріали

 598. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 599. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 600. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 601. Бізнес планування

 602. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 603. Сімейні відносини

 604. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 605. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 606. Грунтознaвство

 607. Свинець (Плюмбум)

 608. Виробництво і виробничі системи

 609. Моделі олігополії

 610. Сутність і походження релігії

 611. Створення і розвиток грошової системи України

 612. Гіпотези походження Всесвіту

 613. Молодий Шевченко

 614. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 615. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 616. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 617. Біблія – священна книга християн

 618. Ілюзії і дійсність

 619. Типи алгоритмів

 620. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 621. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 622. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 623. Інфляційні процеси в Україні

 624. Дихання

 625. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 626. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 627. Планування й аналіз заробітної плати

 628. Система трудового права і система трудового законодавства

 629. Морський транспорт світу

 630. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 631. Жанри кінематографу

 632. Особливості проведення нарад

 633. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 634. Податкове регулювання

 635. Економічна суть ринку праці

 636. Військова присяга та військова символіка України

 637. Поняття логістики, сутність і значення

 638. Походження птахів

 639. Своєрідність творів Альбера Камю

 640. Фінансова система держави

 641. Другий закон термодинаміки та його значення

 642. Закони Баррі Коммонера

 643. Декоративне панно (макраме)

 644. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 645. Вишивка на Поділлі

 646. Порядок відкриття рахунків у банках

 647. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 648. Атмосфера

 649. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 650. Музика

 651. Закон єдності та боротьби протилежностей

 652. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 653. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 654. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 655. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 656. Особистісно орієнтовне навчання

 657. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 658. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 659. Теорія походження життя на Землі

 660. Кров і система кровообігу

 661. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 662. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 663. Установчі документи підприємства

 664. Сутність та методи калькулювання

 665. Ціна, її види та структура

 666. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 667. Державне мито

 668. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 669. Укриття населення в захисних спорудах

 670. Увага. Види, порушення

 671. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 672. Індикативне планування

 673. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 674. Формування місцевих бюджетів України

 675. Діаспора

 676. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 677. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 678. Обдарованість – як проблема в психології

 679. Віктор Гюго – французький романтик

 680. Ткацтво в Україні

 681. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 682. Соціальні спільноти та їх природа

 683. Велика французька буржуазна революція

 684. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 685. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 686. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 687. Поняття, сутність та походження держави

 688. Дотримання правил хімічної безпеки

 689. Поняття основних структур даних

 690. Заповідники України

 691. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 692. Майнове оподаткування

 693. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 694. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 695. Поняття про біологію

 696. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 697. Українські звичаї та обряди українського народу

 698. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 699. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 700. Електронна пошта

 701. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 702. Логічна структура понять

 703. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 704. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 705. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 706. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 707. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 708. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 709. Посередники

 710. Методи перевірки фінансової звітності

 711. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 712. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 713. Історія хімії

 714. Біографія Артура Конан Дойла

 715. Перекладацькі відповідності

 716. Основні фактори ціноутворення

 717. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 718. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 719. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 720. Правовий статус господарських товариств

 721. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 722. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 723. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 724. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 725. Перцептивна сторона спілкування

 726. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 727. Богдан Хмельницький

 728. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 729. Безпека дорожнього руху

 730. Демографічна ситуація в Україні

 731. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 732. Загальні правила сервірування столів

 733. Оноре де Бальзак і Україна

 734. Естетичне виховання

 735. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 736. Системи масової комунікації

 737. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 738. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 739. Тіньова економіка України та світу

 740. Автомат Калашникова

 741. Конституція України

 742. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 743. Математика - відкриття впродовж століть

 744. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 745. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 746. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 747. Загальний огляд країн Центральної Європи

 748. Класифікація держав за їхньою формою

 749. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 750. Грошово-кредитна політика центрального банку

 751. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 752. Історія розвитку системи одиниць величин

 753. Права та обовязки вартового

 754. Емпатія і комунікація

 755. Державне програмно-цільове планування

 756. Політичні доктрини античності

 757. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 758. Господарство України другої половини XIX ст.

 759. Традиції народної матеріальної культури

 760. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 761. Розрахункові документи в банківських установах

 762. Естетична основа німецького романтизму

 763. Родина Вовчі

 764. Споживання, заощадження та інвестиції

 765. Аналіз чутливості

 766. Німеччина

 767. Фінансові ресурси підприємств

 768. Документообіг

 769. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 770. Економічний ринок

 771. Комерційний кредит

 772. Охорона водних ресурсів

 773. Життя та творчість Степана Васильченка

 774. Валютний курс і курсова політика

 775. Характеристика

 776. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 777. Налогова політика України

 778. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 779. Натовп, його особливості

 780. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 781. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 782. Хімія та екологія

 783. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 784. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 785. Військова присяга

 786. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 787. Навчання орфографії в сучасних умовах

 788. Шляхи зниження собіварстості

 789. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 790. Фіскальна політика в Україні

 791. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 792. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 793. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 794. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 795. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 796. Табличний процесор MS Excel

 797. Функції релігії

 798. Механізм створення бізнесу

 799. Інформація та інформатика

 800. Аналіз виробничого травматизму

 801. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 802. Попит на гроші

 803. Банківський менеджмент

 804. Методи інтегрування

 805. Показники торгового асортименту

 806. Урок з англійської мови Подорож

 807. Управління

 808. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 809. Облік касових операцій в журналі№1

 810. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 811. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 812. Прибуткове оподаткування громадян

 813. Українська діаспора

 814. Історія української державності

 815. Розвиток української мови в українській діаспорі

 816. Пропозиція грошей

 817. Канада. Економіко-географічна характеристика

 818. Емоції. Природа емоцій

 819. Міжнародний рух капіталів

 820. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 821. Звіт з технічної практики

 822. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 823. Організація транспортного і складського господарства

 824. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 825. Поняття про класифікацію ґрунтів

 826. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 827. Спогади про Івана Франка

 828. Бароко

 829. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 830. Електрони та їх роль в електричному струмі

 831. Сонце - найближча зоря

 832. Управління агрострахуванням

 833. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 834. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 835. Споживання води

 836. Україна та Китай

 837. Проблеми безробіття в Україні

 838. Цикли ділової активності

 839. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 840. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 841. Генріх Гейне

 842. Основні моменти протоколу

 843. Воля та вольові акти людини

 844. Загальні правила оформлення службових документів

 845. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 846. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 847. Моральне виховання дітей

 848. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 849. Фінансовий план

 850. Розвиток політекономії в Україні

 851. Забруднення вод світового океану

 852. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 853. Ділові папери

 854. Життєвий і творчий шлях Байрона

 855. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 856. Теорії індустріального суспілства

 857. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 858. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 859. Поняття “інформація” у різних науках

 860. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 861. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 862. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 863. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 864. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 865. Фінансова система Японії

 866. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 867. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 868. Ораторство Демосфена

 869. Україна та Європейський Союз

 870. Фінанси як економічна категорія

 871. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 872. Американський неолібералізм. Монетаризм

 873. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 874. Фази суспільного виробництва

 875. Материки світу

 876. Загальні положення про інтернет

 877. Художній розпис тканин

 878. Сутність інфраструктури товарного ринку

 879. Транснаціональні банки

 880. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 881. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 882. Фауна Кримських Гір

 883. Квітковий годинник Карла Ліннея

 884. Економічна система соціалізму

 885. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 886. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 887. Банківська система Україні в ринковій економіці

 888. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 889. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 890. Вексель в платіжному обороті

 891. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 892. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 893. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 894. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 895. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 896. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 897. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 898. Сім’я і родинна обрядовість

 899. Економіка природокористування

 900. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 901. Тихий океан

 902. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 903. Необережність як форма вини

 904. Політична реклама та її особливості

 905. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 906. Політика, як мистецтво

 907. Біоритми

 908. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 909. Мета та завдання державного регулювання цін

 910. Види ділових повідомлень

 911. Умовиводи

 912. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 913. Довгі хвилі в економіці

 914. Конституційний Суд України

 915. Охорона грунтів

 916. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 917. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 918. План Маршала

 919. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 920. Суспільно-економічна формація

 921. Транспортний комплекс світу

 922. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 923. Культура та побут населення України

 924. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 925. Державне регулювання цін в Україні

 926. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 927. Індуїзм

 928. Ціноутворення на промислові товари

 929. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 930. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 931. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 932. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 933. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 934. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 935. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 936. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 937. Економічне вчення А.Сміта

 938. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 939. Електроенергетика України

 940. Філософський аналіз суспільства

 941. Законодавство України про військову службу

 942. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 943. Українська діаспора

 944. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 945. Мережа мереж "iнтернет"

 946. Державний бюджет України, доходи та видатки

 947. Чи кожна людина може стати видатною?

 948. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 949. Вексельний обіг в Україні

 950. Поняття і структура правосвідомості

 951. Святий Миколай

 952. Сертифікація продукції

 953. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 954. Текст як модель комунікативного акту

 955. Фашизм та його різновиди

 956. Система S. W. I. F. T.

 957. Метод управлінського обліку

 958. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 959. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 960. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 961. Валютні відносини та валютні системи

 962. Фінанси України

 963. Трудові колективи та їх правовий статус

 964. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 965. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 966. Страхування професійної відповідальності

 967. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 968. Поняття та сутність Конституції

 969. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 970. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 971. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 972. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 973. Українська культура в 17 столітті

 974. Оперативне управління виробництвом

 975. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 976. Організація та діяльність Острозької академії

 977. Економічний аналіз діяльності банку

 978. Види умовиводів

 979. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 980. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 981. Бандитизм

 982. Економічний аналіз

 983. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 984. Фонетичні закони мови і правила правопису

 985. Особливості використання іменників

 986. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 987. Історичні кроки розвитку хімії

 988. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 989. Національний ринок та його агрегати

 990. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 991. Похідна функції

 992. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 993. Податкове планування на підприємстві

 994. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 995. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 996. Трудові спори

 997. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 998. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 999. Іван Богун - козацький полководець

 1000. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів