На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Французький класичний реалізм в літературі

 2. Аналіз чистого прибутку

 3. Естафети з фізичного виховання

 4. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 5. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 6. Фонетичний мінімум

 7. Класифікація юридичних осіб

 8. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 9. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 10. Сутність і завдання організації праці

 11. Інтеграція України у світове господарство

 12. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 13. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 14. Бджоли та продукти бджільництва

 15. Витинанки

 16. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 17. Міжнародні економічні відносини

 18. Фінансова політика, сутність податкової системи

 19. Банківська система

 20. Вартість цінних паперів, її визначення

 21. Англійський романтизм

 22. Економічна думка стародавнього Сходу

 23. Непрямі податки в Україні

 24. Економічна природа та значення ПДВ

 25. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 26. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 27. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 28. Основи теорії виникнення держави і права

 29. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 30. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 31. Екологічні наслідки військових дій

 32. Меркантилістська теорія

 33. Суспільство і природа

 34. Терміни правничої лінгвістики

 35. Ідеал людини

 36. Головна книга

 37. Класи організаційних структур управління виробництвом

 38. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 39. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 40. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 41. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 42. Нематеріальні ресурси

 43. Філософія в Києво-Могилянській академії

 44. Англійський класичний реалізм в літературі

 45. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 46. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 47. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 48. Основні фактори виробництва

 49. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 50. Кодування товарів

 51. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 52. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 53. Стратегія диверсифікації

 54. Державна служба та її особливості

 55. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 56. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 57. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 58. Причини виникнення держав

 59. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 60. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 61. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 62. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 63. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 64. Василь Симоненко. Життя та творчість

 65. Санація підприємств

 66. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 67. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 68. Сутність та фактори економічного зростання

 69. Українські обереги, традиції і сучасність

 70. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 71. Сучасний екологічний стан України

 72. Організація митного контролю

 73. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 74. Гроші в ринковій економіці

 75. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 76. Структура місцевих бюджетів

 77. Атестація робочого місця на підприємстві

 78. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 79. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 80. Страхування життя

 81. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 82. Сутність поняття економіка

 83. Територіально-виробничі комплекси України

 84. Класифікація природних ресурсів

 85. Центральний банк та його роль у національній економіці

 86. Формування собівартості готової продукції

 87. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 88. Конституція США та реальні права громадян

 89. Франчайзинг

 90. Фінансовий контроль

 91. Сонячні та місячні затемнення

 92. Риба і рибні продукти

 93. Марксистська філософія

 94. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 95. Банки і банківська діяльність

 96. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 97. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 98. Сімейне право України. Усиновлення

 99. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 100. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 101. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 102. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 103. Андрій Чайковський

 104. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 105. Фінансування охорони праці

 106. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 107. Дієслово

 108. Демографія в системі знань про народонаселення

 109. Виробництво і розподіл суспільних благ

 110. Рицарський роман

 111. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 112. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 113. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 114. Релігії Давнього Китаю

 115. Права людини і громадянина

 116. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 117. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 118. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 119. Форма, структура і зміст балансу

 120. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 121. Держава у політичній системі

 122. Власні і загальні назви іменників

 123. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 124. Свято осені

 125. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 126. Аспекти теорії тексту

 127. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 128. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 129. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 130. Генрік Ібсен (1828-1906)

 131. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 132. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 133. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 134. Положення про відділ маркетингу

 135. Рецепція римського права в Україні

 136. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 137. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 138. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 139. Експорт і імпорт

 140. Модель економічної рівноваги

 141. Соціальні позабюджетні фонди

 142. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 143. Професійна ідеологія соціального працівника

 144. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 145. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 146. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 147. Голодомор 1932-1933рр.

 148. Політична економія

 149. Автомат Калашникова

 150. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 151. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 152. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 153. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 154. Мале підприємництво

 155. Контроль в навчанні

 156. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 157. Норми і нормативи праці

 158. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 159. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 160. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 161. Документ. Його матеріальна основа

 162. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 163. Місяць - супутник Землі

 164. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 165. Українська мова – наш скарб

 166. Особливості культури Стародавньої Індії

 167. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 168. Економіка України Франка

 169. Термодинаміка

 170. Психоаналіз і неофрейдизм

 171. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 172. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 173. Грошово-кредитна політика НБУ

 174. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 175. Ще раз про мову

 176. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 177. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 178. Історія виникнення ЕОМ

 179. Розвиток української термінографії

 180. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 181. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 182. Менеджмент підприємства

 183. Аварії на АЕС

 184. Нормування праці

 185. Ринкова система і організація підприємництва

 186. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 187. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 188. Монополії

 189. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 190. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 191. Правові системи сучасності

 192. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 193. Оцінка ризиків

 194. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 195. Доба Відродження і мистецтво

 196. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 197. Порядок оформлення платіжної відомості

 198. Основи стандартизації та сертифікації

 199. Політична система і державний устрій Болгарії

 200. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 201. Основні методи та інструменти державного регулювання

 202. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 203. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 204. Порядок укладення трудового договору

 205. Друкарська справа на Україні

 206. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 207. Форми кредиту

 208. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 209. Технологія виробництва бензину

 210. Народний одяг

 211. Міліція

 212. Відділ Голонасінні

 213. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 214. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 215. Захист прав патентовласника в Україні

 216. Логіка Аристотеля

 217. Господарство США

 218. Історія розвитку українського правопису

 219. Народна творчість

 220. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 221. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 222. Характерні риси імпресіонізму

 223. Україна у міжнародних відносинах

 224. Діяльність М.Грушевського

 225. Писанка

 226. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 227. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 228. Життя і творчість Шарля Бодлера

 229. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 230. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 231. Державні цільові фонди

 232. Методи організації виробничих процесів

 233. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 234. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 235. Страви з яєць та сиру

 236. Маркетингові дослідження

 237. Поняття та ознаки юридичної науки

 238. Організація державної служби в Україні

 239. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 240. Види документів

 241. Облік зносу

 242. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 243. Роль хімії в житті суспільства

 244. Філософські аспекти сучасної культури

 245. Енергозберігаючі технології

 246. Релігієзнавство

 247. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 248. XIX сторіччя в історії світової культури

 249. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 250. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 251. Хімічний комплекс України

 252. Екологічні фактори

 253. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 254. Принципи класифікації системи моніторингу

 255. Мозок. Різновиди та будова

 256. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 257. Гроші та їх функції

 258. Стройова підготовка

 259. Позичковий процент

 260. Статеве виховання

 261. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 262. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 263. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 264. Продуктивність і ефективність праці

 265. Історія України на початку ХХ ст

 266. Ранкова гігієнічна гімнастика

 267. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 268. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 269. Предмет трудового права

 270. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 271. Види грошей

 272. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 273. Створення ООН

 274. Основні засади німецького романтизму

 275. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 276. Поділ праці

 277. Аналіз беззбитковості проекту

 278. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 279. Джордж Бернард Шоу

 280. Північно-Східний соціально-економічний район України

 281. Тренінг як психопрофілактичний метод

 282. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 283. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 284. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 285. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 286. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 287. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 288. Планети-гіганти

 289. Державний лад Афін

 290. Правотворча діяльність держави

 291. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 292. Економічна безпека України

 293. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 294. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 295. Суть і структура грошового обороту

 296. Товарне виробництво

 297. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 298. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 299. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 300. Інтуїція

 301. Міфологія Стародавнього Риму

 302. Мікроекономіка. Шпори 2

 303. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 304. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 305. Гетьманство Богдана Хмельницького

 306. Адміністративний процес

 307. Складові авторитету викладача ВНЗ

 308. Дослідження ділової карєри менеджера

 309. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 310. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 311. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 312. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 313. Форми безготівкових розрахунків

 314. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 315. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 316. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 317. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 318. Генна інженерія

 319. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 320. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 321. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 322. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 323. Властивості визначеного інтеграла

 324. Американський романтизм 19 століття у літературі

 325. Церковне християнство

 326. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 327. Митна вартість товарів

 328. Мотивація і оплата праці на п-ві

 329. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 330. Відчуття та діяльність

 331. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 332. Притча про старого i море

 333. Україна – космічна держава

 334. Статистика чисельності, складу та руху населення

 335. Особливості внутрішнього аудиту

 336. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 337. Фінансова політика

 338. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 339. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 340. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 341. Грецький театр і література

 342. Економічні проблеми безробіття

 343. Оборотні фонди підприємства

 344. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 345. Національна українська символіка

 346. Грошово-кредитна система Німеччини

 347. Сценарій „Свято птахів”

 348. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 349. Естетична основа німецького романтизму

 350. Методи державного регулювання

 351. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 352. Відносини у трудовому праві

 353. Організація валютного ринку України

 354. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 355. Суть і функції грошей

 356. Стан навколишнього середовища в Україні

 357. Еволюція концепції маркетингу

 358. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 359. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 360. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 361. Облік орендних операцій

 362. Конкуренція і монополія

 363. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 364. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 365. Атестація робочих місць за умовами праці

 366. Предмет фінансової науки

 367. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 368. Цивільна оборона

 369. Леонардо да Вінчі

 370. Методологія наукового пізнання

 371. Економічна роль держави

 372. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 373. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 374. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 375. Економічна думка античного світу

 376. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 377. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 378. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 379. Генетичний код та його властивості

 380. Антична культура/Готичний стиль

 381. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 382. Економіка праці

 383. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 384. Риторика Стародавнього Риму

 385. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 386. Сутність та функції ринку

 387. Кон’юнктура світових ринків

 388. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 389. Діалектика та її альтернативи

 390. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 391. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 392. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 393. Економічна думка Середньовіччя

 394. Кредити в Україні

 395. Стилі сучасної української літературної мови

 396. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 397. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 398. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 399. Клас Ссавці

 400. Небезпеки природного та техногенного характеру

 401. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 402. Держава скіфів

 403. Планування й аналіз чисельності працівників

 404. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 405. Загальна характеристика господарських товариств

 406. Державний фінансовий контроль

 407. Грошовий оборот і грошові потоки

 408. Загальна характеристика банківських операцій

 409. Фінанси акціонерних товариств

 410. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 411. Типи грошових систем

 412. Неологізми

 413. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 414. Соціальний комплекс України

 415. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 416. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 417. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 418. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 419. Зміст і завдання БЖД

 420. Особливості господарського комплексу України

 421. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 422. Крадіжка

 423. Євразія. Опис материка

 424. Проблеми сільського господарства України

 425. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 426. Комахи з повним перетворенням

 427. Добровільне медичне страхування

 428. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 429. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 430. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 431. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 432. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 433. Торговельний капітал и торгівля

 434. Виникнення буржуазної держави. Англія

 435. Товарне виробництво

 436. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 437. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 438. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 439. Поняття та види товарів

 440. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 441. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 442. Словниковий склад англійської мови

 443. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 444. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 445. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 446. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 447. ПРП та РПС Чернігівської області

 448. Організація банківського кредитування

 449. Природоохоронні заходи

 450. Матеріально - сировинна стратегія

 451. Форми інвестування

 452. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 453. Мультиплікатор інвестицій

 454. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 455. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 456. Дієтотерапія цукрового діабету

 457. Давня історія України

 458. Австралія. Опис материка

 459. Петро Сагайдачний

 460. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 461. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 462. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 463. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 464. Адміністративно правові норми

 465. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 466. Облік прибутку і його використання

 467. Епоха Відродження

 468. Планування собівартості продукції

 469. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 470. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 471. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 472. Поняття релігії

 473. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 474. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 475. Французький романтизм 19 століття у літературі

 476. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 477. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 478. Договори

 479. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 480. Підприємства колективної власності

 481. Африка. Опис материка

 482. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 483. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 484. Неокласична теорія

 485. Банківський маркетинг

 486. Грошові реформи

 487. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 488. Субєкти адміністративного права

 489. Професійне педагогічне спілкування

 490. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 491. Дмитро Васильович Павличко

 492. Службові листи

 493. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 494. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 495. Поняття, форми та види зайнятості

 496. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 497. Багатство української мови

 498. Оноре де Бальзак і Україна

 499. Лісостеп України

 500. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 501. Поняття цивільного правовідношення

 502. Особливості формування статутних фондів підприємств

 503. Держава і право ЗУНР

 504. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 505. Документи по особовому складу

 506. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 507. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 508. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 509. Транспортний комлекс України

 510. Історія України

 511. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 512. Будівельні суміші в Україні

 513. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 514. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 515. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 516. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 517. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 518. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 519. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 520. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 521. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 522. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 523. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 524. Проблеми сучасної світової економіки

 525. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 526. Древній Рим

 527. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 528. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 529. Облік грошових засобів

 530. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 531. Теорія культури як наука

 532. Поняття природного середовища

 533. Функції ринку та форми їх реалізації

 534. Завдання Цивільної оборони України

 535. Морський транспорт світу

 536. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 537. Собівартість прибутку і рентабельність

 538. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 539. Своєрідність творів Альбера Камю

 540. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 541. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 542. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 543. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 544. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 545. Свинець (Плюмбум)

 546. Дія нормативно-правового акта в часі

 547. Ренесансне мистецтво України

 548. Китай. Економіко-географічна характеристика

 549. Гіпотези походження Всесвіту

 550. Україна в умовах десталінізації

 551. Поняття кредитної системи

 552. Світова економіка

 553. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 554. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 555. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 556. Початок Великої Вітчизняної війни

 557. Речове право

 558. Українська вишивка. Рушники

 559. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 560. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 561. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 562. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 563. Ліцензування підприємницької діяльності

 564. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 565. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 566. Мова творів Григорія Сковороди

 567. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 568. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 569. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 570. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 571. Жанри кінематографу

 572. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 573. Індія

 574. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 575. Типи алгоритмів

 576. Шануй батька й неньку

 577. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 578. Валютні операції. Котирування валют

 579. Україна і ООН

 580. Понятта про неткані текстильні матеріали

 581. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 582. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 583. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 584. Грошова маса

 585. Математики України

 586. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 587. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 588. Права та обовязки вартового

 589. Теоретичні основи мотивації

 590. Поняття грошової системи та її елементи

 591. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 592. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 593. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 594. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 595. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 596. Класифікація держав за їхньою формою

 597. Персонал п-ва і продуктивність праці

 598. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 599. Якість продукції

 600. Конспект уроку з біології у 9 класі

 601. Хімія і екологія

 602. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 603. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 604. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 605. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 606. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 607. Інвестиції, їх види і характеристика

 608. Природні передумови РПС

 609. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 610. Закони Баррі Коммонера

 611. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 612. Культурологія

 613. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 614. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 615. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 616. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 617. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 618. Буття

 619. Моделі олігополії

 620. Виробництво і виробничі системи

 621. Місцеві органи самоврядування

 622. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 623. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 624. Декоративне панно (макраме)

 625. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 626. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 627. Природа макроекономічної рівноваги

 628. Походження птахів

 629. Укриття населення в захисних спорудах

 630. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 631. Поняття основних структур даних

 632. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 633. Ілюзії і дійсність

 634. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 635. Перекладацькі відповідності

 636. Сутність і походження релігії

 637. Історія розвитку системи одиниць величин

 638. Грунтознaвство

 639. Військова присяга та військова символіка України

 640. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 641. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 642. Біблія – священна книга християн

 643. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 644. Сімейні відносини

 645. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 646. Бізнес планування

 647. Закон єдності та боротьби протилежностей

 648. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 649. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 650. Молодий Шевченко

 651. Особливості проведення нарад

 652. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 653. Створення і розвиток грошової системи України

 654. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 655. Дихання

 656. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 657. Другий закон термодинаміки та його значення

 658. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 659. Інфляційні процеси в Україні

 660. Теорія походження життя на Землі

 661. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 662. Податкове регулювання

 663. Поняття логістики, сутність і значення

 664. Вишивка на Поділлі

 665. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 666. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 667. Система трудового права і система трудового законодавства

 668. Планування й аналіз заробітної плати

 669. Економічна суть ринку праці

 670. Дотримання правил хімічної безпеки

 671. Електронна пошта

 672. Фінансова система держави

 673. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 674. Порядок відкриття рахунків у банках

 675. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 676. Майнове оподаткування

 677. Атмосфера

 678. Ціна, її види та структура

 679. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 680. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 681. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 682. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 683. Кров і система кровообігу

 684. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 685. Музика

 686. Увага. Види, порушення

 687. Індикативне планування

 688. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 689. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 690. Поняття, сутність та походження держави

 691. Особистісно орієнтовне навчання

 692. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 693. Заповідники України

 694. Віктор Гюго – французький романтик

 695. Установчі документи підприємства

 696. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 697. Перцептивна сторона спілкування

 698. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 699. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 700. Логічна структура понять

 701. Сутність та методи калькулювання

 702. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 703. Діаспора

 704. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 705. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 706. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 707. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 708. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 709. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 710. Державне мито

 711. Велика французька буржуазна революція

 712. Період трьох літ

 713. Ткацтво в Україні

 714. Формування місцевих бюджетів України

 715. Обдарованість – як проблема в психології

 716. Соціальні спільноти та їх природа

 717. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 718. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 719. Біографія Артура Конан Дойла

 720. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 721. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 722. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 723. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 724. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 725. Поняття про біологію

 726. Історія хімії

 727. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 728. Історичні кроки розвитку хімії

 729. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 730. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 731. Правовий статус господарських товариств

 732. Тіньова економіка України та світу

 733. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 734. Українські звичаї та обряди українського народу

 735. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 736. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 737. Родина Вовчі

 738. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 739. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 740. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 741. Посередники

 742. Методи перевірки фінансової звітності

 743. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 744. Загальні правила сервірування столів

 745. Естетичне виховання

 746. Основні фактори ціноутворення

 747. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 748. Споживання, заощадження та інвестиції

 749. Демографічна ситуація в Україні

 750. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 751. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 752. Конституція України

 753. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 754. Транснаціональні банки

 755. Квітковий годинник Карла Ліннея

 756. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 757. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 758. Показники торгового асортименту

 759. Безпека дорожнього руху

 760. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 761. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 762. Грошово-кредитна політика центрального банку

 763. Фауна Кримських Гір

 764. Естетична основа німецького романтизму

 765. Господарство України другої половини XIX ст.

 766. Богдан Хмельницький

 767. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 768. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 769. Загальний огляд країн Центральної Європи

 770. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 771. Фіскальна політика в Україні

 772. Аналіз чутливості

 773. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 774. Системи масової комунікації

 775. Політичні доктрини античності

 776. Охорона водних ресурсів

 777. Авторське право в мережі Інтернет

 778. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 779. Математика - відкриття впродовж століть

 780. Державне програмно-цільове планування

 781. Емпатія і комунікація

 782. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 783. Розрахункові документи в банківських установах

 784. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 785. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 786. Методи інтегрування

 787. Електрони та їх роль в електричному струмі

 788. Традиції народної матеріальної культури

 789. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 790. Навчання орфографії в сучасних умовах

 791. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 792. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 793. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 794. Економічний ринок

 795. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 796. Банківський менеджмент

 797. Німеччина

 798. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 799. Фінансові ресурси підприємств

 800. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 801. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 802. Фінансова система Японії

 803. Натовп, його особливості

 804. Документообіг

 805. Комерційний кредит

 806. Механізм створення бізнесу

 807. Валютний курс і курсова політика

 808. Налогова політика України

 809. Життя та творчість Степана Васильченка

 810. Організація транспортного і складського господарства

 811. Військова присяга

 812. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 813. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 814. Канада. Економіко-географічна характеристика

 815. Характеристика

 816. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 817. Попит на гроші

 818. Інформація та інформатика

 819. Хімія та екологія

 820. Фінансовий план

 821. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 822. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 823. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 824. Планети земної групи

 825. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 826. Табличний процесор MS Excel

 827. Необережність як форма вини

 828. Прибуткове оподаткування громадян

 829. Урок з англійської мови Подорож

 830. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 831. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 832. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 833. Емоції. Природа емоцій

 834. Шляхи зниження собіварстості

 835. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 836. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 837. Розвиток української мови в українській діаспорі

 838. Звіт з технічної практики

 839. Поняття про класифікацію ґрунтів

 840. Міжнародний рух капіталів

 841. Функції релігії

 842. Спогади про Івана Франка

 843. Управління

 844. Аналіз виробничого травматизму

 845. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 846. Історія української державності

 847. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 848. Цикли ділової активності

 849. Україна та Китай

 850. Творчість Леонардо да Вінчі

 851. Облік касових операцій в журналі№1

 852. Споживання води

 853. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 854. Українська діаспора

 855. Пропозиція грошей

 856. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 857. Художній розпис тканин

 858. Сонце - найближча зоря

 859. Загальні правила оформлення службових документів

 860. Фінанси як економічна категорія

 861. Ораторство Демосфена

 862. Фази суспільного виробництва

 863. Проблеми безробіття в Україні

 864. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 865. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 866. Бароко

 867. Управління агрострахуванням

 868. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 869. Основні моменти протоколу

 870. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 871. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 872. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 873. Розвиток політекономії в Україні

 874. Воля та вольові акти людини

 875. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 876. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 877. Генріх Гейне

 878. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 879. Сім’я і родинна обрядовість

 880. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 881. Сутність інфраструктури товарного ринку

 882. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 883. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 884. Законодавство України про військову службу

 885. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 886. Теорії індустріального суспілства

 887. Мета та завдання державного регулювання цін

 888. Забруднення вод світового океану

 889. Моральне виховання дітей

 890. Поняття “інформація” у різних науках

 891. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 892. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 893. Життєвий і творчий шлях Байрона

 894. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 895. Поняття та сутність Конституції

 896. Ділові папери

 897. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 898. Винайдення радіо О.С. Поповим

 899. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 900. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 901. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 902. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 903. Політика, як мистецтво

 904. Хімічні елементи в продуктах харчування

 905. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 906. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 907. Американський неолібералізм. Монетаризм

 908. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 909. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 910. Іван Богун - козацький полководець

 911. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 912. Економічна система соціалізму

 913. Україна та Європейський Союз

 914. Загальні положення про інтернет

 915. Материки світу

 916. Чи кожна людина може стати видатною?

 917. Політична реклама та її особливості

 918. Особливості використання іменників

 919. Банківська система Україні в ринковій економіці

 920. Господарство Запорозької Січі

 921. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 922. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 923. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 924. Вексель в платіжному обороті

 925. Конституційний Суд України

 926. Суспільно-економічна формація

 927. Довгі хвилі в економіці

 928. Фашизм та його різновиди

 929. Документи і документування

 930. Транспортний комплекс світу

 931. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 932. Тихий океан

 933. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 934. Біоритми

 935. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 936. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 937. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 938. Організація та діяльність Острозької академії

 939. Марш і похідна охорона

 940. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 941. Економіка природокористування

 942. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 943. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 944. Умовиводи

 945. Види ділових повідомлень

 946. Державне регулювання цін в Україні

 947. Охорона грунтів

 948. Українська діаспора

 949. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 950. План Маршала

 951. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 952. Культура та побут населення України

 953. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 954. Філософський аналіз суспільства

 955. Ведучі мости автомобіля

 956. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 957. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 958. Електроенергетика України

 959. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 960. Ціноутворення на промислові товари

 961. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 962. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 963. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 964. Індуїзм

 965. Метод управлінського обліку

 966. Економічне вчення А.Сміта

 967. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 968. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 969. Вексельний обіг в Україні

 970. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 971. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 972. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 973. Мережа мереж "iнтернет"

 974. Святий Миколай

 975. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 976. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 977. Основні джерела виробництва електричної енергії

 978. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 979. Страхування професійної відповідальності

 980. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 981. Види умовиводів

 982. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 983. Державний бюджет України, доходи та видатки

 984. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 985. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 986. Текст як модель комунікативного акту

 987. Поняття і структура правосвідомості

 988. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 989. Органи зору і слуху

 990. Система S. W. I. F. T.

 991. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 992. Сертифікація продукції

 993. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 994. Оперативне управління виробництвом

 995. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 996. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 997. Трудові колективи та їх правовий статус

 998. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 999. Фінанси України

 1000. Українська культура в 17 столітті