На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 2. Молодіжні субкультури

 3. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 4. Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

 5. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 6. Українські вчені у фізиці

 7. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 8. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 9. Державна служба та її особливості

 10. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 11. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 12. Класи організаційних структур управління виробництвом

 13. Пагін, особливості його будови та функції

 14. Нематеріальні ресурси

 15. Англійський класичний реалізм в літературі

 16. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 17. Міжнародні економічні відносини

 18. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 19. Економічна думка стародавнього Сходу

 20. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 21. Суспільство і природа

 22. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 23. Санація підприємств

 24. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 25. Основні фактори виробництва

 26. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 27. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 28. Українські обереги, традиції і сучасність

 29. Кодування товарів

 30. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 31. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 32. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

 33. Атестація робочого місця на підприємстві

 34. Страхування життя

 35. Терміни правничої лінгвістики

 36. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 37. Сутність та фактори економічного зростання

 38. Сутність поняття економіка

 39. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 40. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 41. Фінансовий контроль

 42. Філософія в Києво-Могилянській академії

 43. Версальсько-Вашингтонська система

 44. Організація митного контролю

 45. Виготовлення виробів з лози

 46. Екзамен Педагогіка ПНПУ

 47. Формування собівартості готової продукції

 48. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 49. Банки і банківська діяльність

 50. Загальні умови укладання трудового договору

 51. Територіально-виробничі комплекси України

 52. Гроші в ринковій економіці

 53. Марксистська філософія

 54. Причини виникнення держав

 55. Конституція США та реальні права громадян

 56. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 57. Франчайзинг

 58. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 59. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 60. Сімейне право України. Усиновлення

 61. Сучасний екологічний стан України

 62. Дієслово

 63. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 64. Класифікація юридичних осіб

 65. Непрямі податки в Україні

 66. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 67. Права людини і громадянина

 68. Гіпотеза, її структура та види

 69. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 70. Фінансування охорони праці

 71. Структура місцевих бюджетів

 72. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 73. Центральний банк та його роль у національній економіці

 74. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 75. Держава у політичній системі

 76. Теплові двигуни

 77. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 78. Меркантилістська теорія

 79. Василь Симоненко. Життя та творчість

 80. Форма, структура і зміст балансу

 81. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 82. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 83. Аспекти теорії тексту

 84. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 85. Виробництво і розподіл суспільних благ

 86. Свято осені

 87. Професійна ідеологія соціального працівника

 88. Демографія в системі знань про народонаселення

 89. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 90. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 91. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 92. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 93. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 94. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 95. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 96. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 97. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 98. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 99. Голодомор 1932-1933рр.

 100. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 101. Соціальні позабюджетні фонди

 102. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 103. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 104. Релігії Давнього Китаю

 105. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 106. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 107. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 108. Політична економія

 109. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 110. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 111. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 112. Екологічні наслідки військових дій

 113. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 114. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 115. Ідеал людини

 116. Норми і нормативи праці

 117. Власні і загальні назви іменників

 118. Експорт і імпорт

 119. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 120. Грошово-кредитна політика НБУ

 121. Документ. Його матеріальна основа

 122. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 123. Українська мова – наш скарб

 124. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 125. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 126. Головна книга

 127. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 128. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 129. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 130. Сонячні та місячні затемнення

 131. Менеджмент підприємства

 132. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 133. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 134. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 135. Нормування праці

 136. Рицарський роман

 137. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 138. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 139. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 140. Контроль в навчанні

 141. Видатні українські мовознавці різних періодів

 142. Стратегія диверсифікації

 143. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 144. Монополії

 145. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 146. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 147. Психоаналіз і неофрейдизм

 148. Рецепція римського права в Україні

 149. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 150. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 151. Місяць - супутник Землі

 152. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 153. Риба і рибні продукти

 154. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 155. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 156. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 157. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 158. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 159. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 160. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 161. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 162. Ринкова система і організація підприємництва

 163. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 164. Генрік Ібсен (1828-1906)

 165. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 166. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 167. Порядок укладення трудового договору

 168. Вплив діяльності людини на стан біосфери

 169. Розвиток української термінографії

 170. Термодинаміка

 171. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 172. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 173. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 174. Оцінка ризиків

 175. Положення про відділ маркетингу

 176. Доба Відродження і мистецтво

 177. Аварії на АЕС

 178. Основи стандартизації та сертифікації

 179. Порядок оформлення платіжної відомості

 180. Мале підприємництво

 181. Правові системи сучасності

 182. Фонетичний мінімум

 183. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 184. Модель економічної рівноваги

 185. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 186. Основні методи та інструменти державного регулювання

 187. Форми кредиту

 188. Народний одяг

 189. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 190. Міліція

 191. Наука і освіта в епоху середньовіччя

 192. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 193. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 194. Україна у міжнародних відносинах

 195. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 196. Друкарська справа на Україні

 197. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 198. Логіка Аристотеля

 199. Писанка

 200. Маркетингові дослідження

 201. Захист прав патентовласника в Україні

 202. Класифікація природних ресурсів

 203. Державні цільові фонди

 204. Ще раз про мову

 205. Облік зносу

 206. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 207. Відділ Голонасінні

 208. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 209. Історія розвитку українського правопису

 210. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 211. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 212. Філософські аспекти сучасної культури

 213. Види документів

 214. Релігієзнавство

 215. Поняття і завдання діловодства

 216. Політична система і державний устрій Болгарії

 217. Поняття та ознаки юридичної науки

 218. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 219. Життя і творчість Шарля Бодлера

 220. XIX сторіччя в історії світової культури

 221. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 222. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 223. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 224. Мозок. Різновиди та будова

 225. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 226. Гроші та їх функції

 227. Енергозберігаючі технології

 228. Економіка України Франка

 229. Історія виникнення ЕОМ

 230. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 231. Хімічний комплекс України

 232. Екологічні фактори

 233. Методи організації виробничих процесів

 234. Роль хімії в житті суспільства

 235. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 236. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 237. Статеве виховання

 238. Діяльність М.Грушевського

 239. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 240. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 241. Створення ООН

 242. Особливості культури Стародавньої Індії

 243. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 244. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 245. Аналіз беззбитковості проекту

 246. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 247. Продуктивність і ефективність праці

 248. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 249. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 250. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 251. Предмет трудового права

 252. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 253. Види грошей

 254. Поділ праці

 255. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 256. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 257. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 258. Економічна безпека України

 259. Тренінг як психопрофілактичний метод

 260. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 261. Суть і структура грошового обороту

 262. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 263. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 264. Адміністративний процес

 265. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 266. Народна творчість

 267. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 268. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 269. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 270. Північно-Східний соціально-економічний район України

 271. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 272. Інтуїція

 273. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 274. Принципи класифікації системи моніторингу

 275. Товарне виробництво

 276. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 277. Форми безготівкових розрахунків

 278. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 279. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 280. Церковне християнство

 281. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 282. Технологія виробництва бензину

 283. Естафети з фізичного виховання

 284. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 285. Мотивація і оплата праці на п-ві

 286. Господарство США

 287. Андрій Чайковський

 288. Митна вартість товарів

 289. Особливості внутрішнього аудиту

 290. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 291. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 292. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 293. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 294. Національна українська символіка

 295. Відчуття та діяльність

 296. Правотворча діяльність держави

 297. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 298. Дослідження ділової карєри менеджера

 299. Джордж Бернард Шоу

 300. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 301. Міфологія Стародавнього Риму

 302. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 303. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 304. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 305. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 306. Історія України на початку ХХ ст

 307. Фінансова політика

 308. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 309. Методи державного регулювання

 310. Облік орендних операцій

 311. Суть і функції грошей

 312. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 313. Оборотні фонди підприємства

 314. Стройова підготовка

 315. Конкуренція і монополія

 316. Еволюція концепції маркетингу

 317. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 318. Організація валютного ринку України

 319. Організація державної служби в Україні

 320. Грошово-кредитна система Німеччини

 321. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 322. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 323. Притча про старого i море

 324. Цивільна оборона

 325. Предмет фінансової науки

 326. Економічна роль держави

 327. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 328. Економічна думка античного світу

 329. Леонардо да Вінчі

 330. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 331. Страви з яєць та сиру

 332. Економіка праці

 333. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 334. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 335. Антична культура/Готичний стиль

 336. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 337. Генна інженерія

 338. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 339. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 340. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 341. Відносини у трудовому праві

 342. Сутність та функції ринку

 343. Економічні проблеми безробіття

 344. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 345. Стилі сучасної української літературної мови

 346. Економічна думка Середньовіччя

 347. Діалектика та її альтернативи

 348. Планети-гіганти

 349. Методологія наукового пізнання

 350. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 351. Кредити в Україні

 352. Сценарій „Свято птахів”

 353. Складові авторитету викладача ВНЗ

 354. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 355. Гетьманство Богдана Хмельницького

 356. Позичковий процент

 357. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 358. Атестація робочих місць за умовами праці

 359. Планування й аналіз чисельності працівників

 360. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 361. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 362. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 363. Небезпеки природного та техногенного характеру

 364. Загальна характеристика банківських операцій

 365. Грошовий оборот і грошові потоки

 366. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 367. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 368. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 369. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 370. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 371. Неологізми

 372. Типи грошових систем

 373. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 374. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 375. Грецький театр і література

 376. Кон’юнктура світових ринків

 377. Державний фінансовий контроль

 378. Естетична основа німецького романтизму

 379. Фінанси акціонерних товариств

 380. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 381. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 382. Клас Ссавці

 383. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 384. Стан навколишнього середовища в Україні

 385. Добровільне медичне страхування

 386. Особливості господарського комплексу України

 387. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 388. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 389. Комахи з повним перетворенням

 390. Товарне виробництво

 391. Американський романтизм 19 століття у літературі

 392. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 393. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 394. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 395. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 396. Зміст і завдання БЖД

 397. Статистика чисельності, складу та руху населення

 398. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 399. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 400. Ящірки – загальна інформація

 401. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 402. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 403. Соціальний комплекс України

 404. Риторика Стародавнього Риму

 405. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 406. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 407. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 408. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 409. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 410. Поняття та види товарів

 411. Дієтотерапія цукрового діабету

 412. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 413. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 414. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 415. Форми інвестування

 416. Давня історія України

 417. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 418. Торговельний капітал и торгівля

 419. Петро Сагайдачний

 420. Виникнення буржуазної держави. Англія

 421. Організація банківського кредитування

 422. Епоха Відродження

 423. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 424. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 425. Природоохоронні заходи

 426. Матеріально - сировинна стратегія

 427. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 428. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 429. Договори

 430. Поняття релігії

 431. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 432. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 433. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 434. Крадіжка

 435. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 436. Планування собівартості продукції

 437. Мультиплікатор інвестицій

 438. Проблеми сільського господарства України

 439. Загальна характеристика господарських товариств

 440. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 441. Банківський маркетинг

 442. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 443. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 444. Грошові реформи

 445. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 446. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 447. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 448. Австралія. Опис материка

 449. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 450. Адміністративно правові норми

 451. Поняття, форми та види зайнятості

 452. Облік прибутку і його використання

 453. Особливості формування статутних фондів підприємств

 454. ПРП та РПС Чернігівської області

 455. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 456. Документи по особовому складу

 457. Французький романтизм 19 століття у літературі

 458. Євразія. Опис материка

 459. Багатство української мови

 460. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 461. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 462. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 463. Історія України

 464. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 465. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 466. Основні засади німецького романтизму

 467. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 468. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 469. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 470. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 471. Африка. Опис материка

 472. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 473. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 474. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 475. Професійне педагогічне спілкування

 476. Древній Рим

 477. Службові листи

 478. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 479. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 480. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 481. Будівельні суміші в Україні

 482. Властивості визначеного інтеграла

 483. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 484. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 485. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 486. Теорія культури як наука

 487. Облік грошових засобів

 488. Транспортний комлекс України

 489. Функції ринку та форми їх реалізації

 490. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 491. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 492. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 493. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 494. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 495. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 496. Собівартість прибутку і рентабельність

 497. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 498. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 499. Українська вишивка. Рушники

 500. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 501. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 502. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 503. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 504. Субєкти адміністративного права

 505. Ранкова гігієнічна гімнастика

 506. Початок Великої Вітчизняної війни

 507. Поняття кредитної системи

 508. Лісостеп України

 509. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 510. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 511. Дія нормативно-правового акта в часі

 512. Підприємства колективної власності

 513. Держава і право ЗУНР

 514. Держава скіфів

 515. Ліцензування підприємницької діяльності

 516. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 517. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 518. Словниковий склад англійської мови

 519. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 520. Світова економіка

 521. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 522. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 523. Поняття цивільного правовідношення

 524. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 525. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 526. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 527. Україна в умовах десталінізації

 528. Неокласична теорія

 529. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 530. Завдання Цивільної оборони України

 531. Грошова маса

 532. Україна і ООН

 533. Валютні операції. Котирування валют

 534. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 535. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 536. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 537. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 538. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 539. Дмитро Васильович Павличко

 540. Поняття грошової системи та її елементи

 541. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 542. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 543. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 544. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 545. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 546. Ренесансне мистецтво України

 547. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 548. Конспект уроку з біології у 9 класі

 549. Поняття природного середовища

 550. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 551. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 552. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 553. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 554. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 555. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 556. Хімія і екологія

 557. Шануй батька й неньку

 558. Теоретичні основи мотивації

 559. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 560. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 561. Персонал п-ва і продуктивність праці

 562. Інвестиції, їх види і характеристика

 563. Природні передумови РПС

 564. Якість продукції

 565. Індія

 566. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 567. Державний лад Афін

 568. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 569. Генетичний код та його властивості

 570. Місцеві органи самоврядування

 571. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 572. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 573. Речове право

 574. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 575. Буття

 576. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 577. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 578. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 579. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 580. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 581. Китай. Економіко-географічна характеристика

 582. Культурологія

 583. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 584. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 585. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 586. Природа макроекономічної рівноваги

 587. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 588. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 589. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 590. Бізнес планування

 591. Мова творів Григорія Сковороди

 592. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 593. Сімейні відносини

 594. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 595. Математики України

 596. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 597. Грунтознaвство

 598. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 599. Створення і розвиток грошової системи України

 600. Виробництво і виробничі системи

 601. Молодий Шевченко

 602. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 603. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 604. Моделі олігополії

 605. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 606. Сутність і походження релігії

 607. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 608. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 609. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 610. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 611. Понятта про неткані текстильні матеріали

 612. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 613. Біблія – священна книга християн

 614. Планування й аналіз заробітної плати

 615. Інфляційні процеси в Україні

 616. Дихання

 617. Система трудового права і система трудового законодавства

 618. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 619. Проблеми сучасної світової економіки

 620. Гіпотези походження Всесвіту

 621. Економічна суть ринку праці

 622. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 623. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 624. Свинець (Плюмбум)

 625. Ілюзії і дійсність

 626. Фінансова система держави

 627. Податкове регулювання

 628. Походження птахів

 629. Поняття логістики, сутність і значення

 630. Особливості проведення нарад

 631. Порядок відкриття рахунків у банках

 632. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 633. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 634. Атмосфера

 635. Жанри кінематографу

 636. Морський транспорт світу

 637. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 638. Вишивка на Поділлі

 639. Музика

 640. Своєрідність творів Альбера Камю

 641. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 642. Декоративне панно (макраме)

 643. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 644. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 645. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 646. Особистісно орієнтовне навчання

 647. Закони Баррі Коммонера

 648. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 649. Другий закон термодинаміки та його значення

 650. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 651. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 652. Типи алгоритмів

 653. Установчі документи підприємства

 654. Кров і система кровообігу

 655. Сутність та методи калькулювання

 656. Військова присяга та військова символіка України

 657. Закон єдності та боротьби протилежностей

 658. Ціна, її види та структура

 659. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 660. Теорія походження життя на Землі

 661. Державне мито

 662. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 663. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 664. Увага. Види, порушення

 665. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 666. Формування місцевих бюджетів України

 667. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 668. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 669. Діаспора

 670. Індикативне планування

 671. Ткацтво в Україні

 672. Обдарованість – як проблема в психології

 673. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 674. Мікроекономіка. Шпори 2

 675. Соціальні спільноти та їх природа

 676. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 677. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 678. Велика французька буржуазна революція

 679. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 680. Віктор Гюго – французький романтик

 681. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 682. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 683. Укриття населення в захисних спорудах

 684. Українські звичаї та обряди українського народу

 685. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 686. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 687. Електронна пошта

 688. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 689. Поняття про біологію

 690. Поняття, сутність та походження держави

 691. Майнове оподаткування

 692. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 693. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 694. Заповідники України

 695. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 696. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 697. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 698. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 699. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 700. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 701. Методи перевірки фінансової звітності

 702. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 703. Дотримання правил хімічної безпеки

 704. Логічна структура понять

 705. Посередники

 706. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 707. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 708. Основні фактори ціноутворення

 709. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 710. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 711. Правовий статус господарських товариств

 712. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 713. Біографія Артура Конан Дойла

 714. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 715. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 716. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 717. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 718. Богдан Хмельницький

 719. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 720. Демографічна ситуація в Україні

 721. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 722. Поняття основних структур даних

 723. Безпека дорожнього руху

 724. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 725. Історія хімії

 726. Загальні правила сервірування столів

 727. Системи масової комунікації

 728. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 729. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 730. Конституція України

 731. Естетичне виховання

 732. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 733. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 734. Тіньова економіка України та світу

 735. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 736. Математика - відкриття впродовж століть

 737. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 738. Перекладацькі відповідності

 739. Перцептивна сторона спілкування

 740. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 741. Традиції народної матеріальної культури

 742. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 743. Емпатія і комунікація

 744. Державне програмно-цільове планування

 745. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 746. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 747. Німеччина

 748. Загальний огляд країн Центральної Європи

 749. Родина Вовчі

 750. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 751. Фінансові ресурси підприємств

 752. Документообіг

 753. Політичні доктрини античності

 754. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 755. Розрахункові документи в банківських установах

 756. Грошово-кредитна політика центрального банку

 757. Економічний ринок

 758. Комерційний кредит

 759. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 760. Господарство України другої половини XIX ст.

 761. Життя та творчість Степана Васильченка

 762. Характеристика

 763. Споживання, заощадження та інвестиції

 764. Налогова політика України

 765. Охорона водних ресурсів

 766. Валютний курс і курсова політика

 767. Естетична основа німецького романтизму

 768. Аналіз чутливості

 769. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 770. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 771. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 772. Натовп, його особливості

 773. Військова присяга

 774. Хімія та екологія

 775. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 776. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 777. Шляхи зниження собіварстості

 778. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 779. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 780. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 781. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 782. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 783. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 784. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 785. Функції релігії

 786. Табличний процесор MS Excel

 787. Права та обовязки вартового

 788. Аналіз виробничого травматизму

 789. Механізм створення бізнесу

 790. Інформація та інформатика

 791. Фіскальна політика в Україні

 792. Історія розвитку системи одиниць величин

 793. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 794. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 795. Навчання орфографії в сучасних умовах

 796. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 797. Облік касових операцій в журналі№1

 798. Попит на гроші

 799. Управління

 800. Пропозиція грошей

 801. Українська діаспора

 802. Банківський менеджмент

 803. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 804. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 805. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 806. Історія української державності

 807. Прибуткове оподаткування громадян

 808. Оноре де Бальзак і Україна

 809. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 810. Емоції. Природа емоцій

 811. Урок з англійської мови Подорож

 812. Розвиток української мови в українській діаспорі

 813. Організація транспортного і складського господарства

 814. Міжнародний рух капіталів

 815. Поняття про класифікацію ґрунтів

 816. Звіт з технічної практики

 817. Канада. Економіко-географічна характеристика

 818. Бароко

 819. Сонце - найближча зоря

 820. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 821. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 822. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 823. Показники торгового асортименту

 824. Управління агрострахуванням

 825. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 826. Спогади про Івана Франка

 827. Проблеми безробіття в Україні

 828. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 829. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 830. Класифікація держав за їхньою формою

 831. Генріх Гейне

 832. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 833. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 834. Цикли ділової активності

 835. Споживання води

 836. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 837. Україна та Китай

 838. Методи інтегрування

 839. Моральне виховання дітей

 840. Воля та вольові акти людини

 841. Основні моменти протоколу

 842. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 843. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 844. Забруднення вод світового океану

 845. Ділові папери

 846. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 847. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 848. Електрони та їх роль в електричному струмі

 849. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 850. Життєвий і творчий шлях Байрона

 851. Розвиток політекономії в Україні

 852. Теорії індустріального суспілства

 853. Загальні правила оформлення службових документів

 854. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 855. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 856. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 857. Поняття “інформація” у різних науках

 858. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 859. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 860. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 861. Україна та Європейський Союз

 862. Ораторство Демосфена

 863. Американський неолібералізм. Монетаризм

 864. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 865. Загальні положення про інтернет

 866. Материки світу

 867. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 868. Фінанси як економічна категорія

 869. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 870. Банківська система Україні в ринковій економіці

 871. Фінансова система Японії

 872. Економічна система соціалізму

 873. Художній розпис тканин

 874. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 875. Транснаціональні банки

 876. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 877. Фінансовий план

 878. Вексель в платіжному обороті

 879. Сутність інфраструктури товарного ринку

 880. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 881. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 882. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 883. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 884. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 885. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 886. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 887. Економіка природокористування

 888. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 889. Тихий океан

 890. Фази суспільного виробництва

 891. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 892. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 893. Політична реклама та її особливості

 894. Квітковий годинник Карла Ліннея

 895. Сім’я і родинна обрядовість

 896. Види ділових повідомлень

 897. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 898. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 899. Умовиводи

 900. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 901. Автомат Калашникова

 902. Біоритми

 903. Довгі хвилі в економіці

 904. План Маршала

 905. Охорона грунтів

 906. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 907. Політика, як мистецтво

 908. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 909. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 910. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 911. Конституційний Суд України

 912. Мета та завдання державного регулювання цін

 913. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 914. Індуїзм

 915. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 916. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 917. Культура та побут населення України

 918. Ціноутворення на промислові товари

 919. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 920. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 921. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 922. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 923. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 924. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 925. Суспільно-економічна формація

 926. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 927. Економічне вчення А.Сміта

 928. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 929. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 930. Необережність як форма вини

 931. Транспортний комплекс світу

 932. Філософський аналіз суспільства

 933. Електроенергетика України

 934. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 935. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 936. Державне регулювання цін в Україні

 937. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 938. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 939. Мережа мереж "iнтернет"

 940. Поняття і структура правосвідомості

 941. Святий Миколай

 942. Державний бюджет України, доходи та видатки

 943. Сертифікація продукції

 944. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 945. Фауна Кримських Гір

 946. Текст як модель комунікативного акту

 947. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 948. Система S. W. I. F. T.

 949. Вексельний обіг в Україні

 950. Валютні відносини та валютні системи

 951. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 952. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 953. Метод управлінського обліку

 954. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 955. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 956. Фашизм та його різновиди

 957. Чи кожна людина може стати видатною?

 958. Трудові колективи та їх правовий статус

 959. Страхування професійної відповідальності

 960. Фінанси України

 961. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 962. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 963. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 964. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 965. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 966. Оперативне управління виробництвом

 967. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 968. Українська культура в 17 столітті

 969. Українська діаспора

 970. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 971. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 972. Економічний аналіз

 973. Законодавство України про військову службу

 974. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 975. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 976. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 977. Фонетичні закони мови і правила правопису

 978. Бандитизм

 979. Види умовиводів

 980. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 981. Економічний аналіз діяльності банку

 982. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 983. Похідна функції

 984. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 985. Національний ринок та його агрегати

 986. Трудові спори

 987. Податкове планування на підприємстві

 988. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 989. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 990. Організація та діяльність Острозької академії

 991. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 992. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 993. Світова організація торгівлі

 994. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 995. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 996. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 997. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 998. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 999. Менеджмент банківської системи на прикладі

 1000. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)