На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Аналіз чистого прибутку

 2. Ящірки – загальна інформація

 3. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 4. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 5. Естафети з фізичного виховання

 6. Класифікація юридичних осіб

 7. Фонетичний мінімум

 8. Сутність і завдання організації праці

 9. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 10. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 11. Інтеграція України у світове господарство

 12. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 13. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 14. Бджоли та продукти бджільництва

 15. Витинанки

 16. Міжнародні економічні відносини

 17. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 18. Фінансова політика, сутність податкової системи

 19. Банківська система

 20. Вартість цінних паперів, її визначення

 21. Англійський романтизм

 22. Економічна думка стародавнього Сходу

 23. Непрямі податки в Україні

 24. Економічна природа та значення ПДВ

 25. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 26. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 27. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 28. Основи теорії виникнення держави і права

 29. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 30. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 31. Екологічні наслідки військових дій

 32. Меркантилістська теорія

 33. Суспільство і природа

 34. Терміни правничої лінгвістики

 35. Класи організаційних структур управління виробництвом

 36. Ідеал людини

 37. Головна книга

 38. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 39. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 40. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 41. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 42. Нематеріальні ресурси

 43. Філософія в Києво-Могилянській академії

 44. Англійський класичний реалізм в літературі

 45. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 46. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 47. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 48. Основні фактори виробництва

 49. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 50. Кодування товарів

 51. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 52. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 53. Стратегія диверсифікації

 54. Державна служба та її особливості

 55. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 56. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 57. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 58. Причини виникнення держав

 59. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 60. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 61. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 62. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 63. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 64. Василь Симоненко. Життя та творчість

 65. Санація підприємств

 66. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 67. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 68. Сутність та фактори економічного зростання

 69. Українські обереги, традиції і сучасність

 70. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 71. Сучасний екологічний стан України

 72. Організація митного контролю

 73. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 74. Гроші в ринковій економіці

 75. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 76. Структура місцевих бюджетів

 77. Атестація робочого місця на підприємстві

 78. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 79. Страхування життя

 80. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 81. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 82. Сутність поняття економіка

 83. Територіально-виробничі комплекси України

 84. Класифікація природних ресурсів

 85. Формування собівартості готової продукції

 86. Центральний банк та його роль у національній економіці

 87. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 88. Конституція США та реальні права громадян

 89. Франчайзинг

 90. Фінансовий контроль

 91. Сонячні та місячні затемнення

 92. Риба і рибні продукти

 93. Марксистська філософія

 94. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 95. Банки і банківська діяльність

 96. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 97. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 98. Сімейне право України. Усиновлення

 99. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 100. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 101. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 102. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 103. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 104. Фінансування охорони праці

 105. Андрій Чайковський

 106. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 107. Дієслово

 108. Виробництво і розподіл суспільних благ

 109. Демографія в системі знань про народонаселення

 110. Рицарський роман

 111. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 112. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 113. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 114. Релігії Давнього Китаю

 115. Права людини і громадянина

 116. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 117. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 118. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 119. Форма, структура і зміст балансу

 120. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 121. Держава у політичній системі

 122. Власні і загальні назви іменників

 123. Свято осені

 124. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 125. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 126. Аспекти теорії тексту

 127. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 128. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 129. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 130. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 131. Генрік Ібсен (1828-1906)

 132. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 133. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 134. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 135. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 136. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 137. Положення про відділ маркетингу

 138. Рецепція римського права в Україні

 139. Експорт і імпорт

 140. Модель економічної рівноваги

 141. Соціальні позабюджетні фонди

 142. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 143. Професійна ідеологія соціального працівника

 144. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 145. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 146. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 147. Голодомор 1932-1933рр.

 148. Політична економія

 149. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 150. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 151. Автомат Калашникова

 152. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 153. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 154. Мале підприємництво

 155. Контроль в навчанні

 156. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 157. Норми і нормативи праці

 158. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 159. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 160. Документ. Його матеріальна основа

 161. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 162. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 163. Місяць - супутник Землі

 164. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 165. Українська мова – наш скарб

 166. Особливості культури Стародавньої Індії

 167. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 168. Економіка України Франка

 169. Термодинаміка

 170. Психоаналіз і неофрейдизм

 171. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 172. Грошово-кредитна політика НБУ

 173. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 174. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 175. Ще раз про мову

 176. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 177. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 178. Історія виникнення ЕОМ

 179. Розвиток української термінографії

 180. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 181. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 182. Менеджмент підприємства

 183. Аварії на АЕС

 184. Нормування праці

 185. Ринкова система і організація підприємництва

 186. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 187. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 188. Монополії

 189. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 190. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 191. Правові системи сучасності

 192. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 193. Оцінка ризиків

 194. Доба Відродження і мистецтво

 195. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 196. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 197. Порядок оформлення платіжної відомості

 198. Основи стандартизації та сертифікації

 199. Політична система і державний устрій Болгарії

 200. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 201. Основні методи та інструменти державного регулювання

 202. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 203. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 204. Порядок укладення трудового договору

 205. Друкарська справа на Україні

 206. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 207. Форми кредиту

 208. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 209. Технологія виробництва бензину

 210. Народний одяг

 211. Міліція

 212. Відділ Голонасінні

 213. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 214. Захист прав патентовласника в Україні

 215. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 216. Логіка Аристотеля

 217. Господарство США

 218. Історія розвитку українського правопису

 219. Народна творчість

 220. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 221. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 222. Україна у міжнародних відносинах

 223. Діяльність М.Грушевського

 224. Писанка

 225. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 226. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 227. Життя і творчість Шарля Бодлера

 228. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 229. Державні цільові фонди

 230. Методи організації виробничих процесів

 231. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 232. Страви з яєць та сиру

 233. Маркетингові дослідження

 234. Поняття та ознаки юридичної науки

 235. Організація державної служби в Україні

 236. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 237. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 238. Облік зносу

 239. Види документів

 240. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 241. Роль хімії в житті суспільства

 242. Характерні риси імпресіонізму

 243. Філософські аспекти сучасної культури

 244. Енергозберігаючі технології

 245. Релігієзнавство

 246. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 247. XIX сторіччя в історії світової культури

 248. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 249. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 250. Хімічний комплекс України

 251. Екологічні фактори

 252. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 253. Принципи класифікації системи моніторингу

 254. Мозок. Різновиди та будова

 255. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 256. Гроші та їх функції

 257. Стройова підготовка

 258. Позичковий процент

 259. Статеве виховання

 260. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 261. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 262. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 263. Продуктивність і ефективність праці

 264. Історія України на початку ХХ ст

 265. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 266. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 267. Предмет трудового права

 268. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 269. Види грошей

 270. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 271. Створення ООН

 272. Ранкова гігієнічна гімнастика

 273. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 274. Поділ праці

 275. Основні засади німецького романтизму

 276. Аналіз беззбитковості проекту

 277. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 278. Північно-Східний соціально-економічний район України

 279. Джордж Бернард Шоу

 280. Тренінг як психопрофілактичний метод

 281. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 282. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 283. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 284. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 285. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 286. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 287. Планети-гіганти

 288. Правотворча діяльність держави

 289. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 290. Економічна безпека України

 291. Державний лад Афін

 292. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 293. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 294. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 295. Суть і структура грошового обороту

 296. Товарне виробництво

 297. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 298. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 299. Інтуїція

 300. Міфологія Стародавнього Риму

 301. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 302. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 303. Адміністративний процес

 304. Гетьманство Богдана Хмельницького

 305. Мікроекономіка. Шпори 2

 306. Дослідження ділової карєри менеджера

 307. Складові авторитету викладача ВНЗ

 308. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 309. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 310. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 311. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 312. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 313. Форми безготівкових розрахунків

 314. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 315. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 316. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 317. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 318. Генна інженерія

 319. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 320. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 321. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 322. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 323. Американський романтизм 19 століття у літературі

 324. Церковне християнство

 325. Властивості визначеного інтеграла

 326. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 327. Митна вартість товарів

 328. Мотивація і оплата праці на п-ві

 329. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 330. Відчуття та діяльність

 331. Україна – космічна держава

 332. Притча про старого i море

 333. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 334. Статистика чисельності, складу та руху населення

 335. Особливості внутрішнього аудиту

 336. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 337. Фінансова політика

 338. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 339. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 340. Оборотні фонди підприємства

 341. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 342. Економічні проблеми безробіття

 343. Національна українська символіка

 344. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 345. Грошово-кредитна система Німеччини

 346. Грецький театр і література

 347. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 348. Сценарій „Свято птахів”

 349. Естетична основа німецького романтизму

 350. Методи державного регулювання

 351. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 352. Відносини у трудовому праві

 353. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 354. Організація валютного ринку України

 355. Суть і функції грошей

 356. Стан навколишнього середовища в Україні

 357. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 358. Еволюція концепції маркетингу

 359. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 360. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 361. Облік орендних операцій

 362. Конкуренція і монополія

 363. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 364. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 365. Предмет фінансової науки

 366. Атестація робочих місць за умовами праці

 367. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 368. Цивільна оборона

 369. Леонардо да Вінчі

 370. Методологія наукового пізнання

 371. Економічна роль держави

 372. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 373. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 374. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 375. Економічна думка античного світу

 376. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 377. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 378. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 379. Генетичний код та його властивості

 380. Антична культура/Готичний стиль

 381. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 382. Економіка праці

 383. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 384. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 385. Риторика Стародавнього Риму

 386. Сутність та функції ринку

 387. Кон’юнктура світових ринків

 388. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 389. Діалектика та її альтернативи

 390. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 391. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 392. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 393. Кредити в Україні

 394. Економічна думка Середньовіччя

 395. Стилі сучасної української літературної мови

 396. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 397. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 398. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 399. Небезпеки природного та техногенного характеру

 400. Клас Ссавці

 401. Держава скіфів

 402. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 403. Планування й аналіз чисельності працівників

 404. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 405. Грошовий оборот і грошові потоки

 406. Державний фінансовий контроль

 407. Загальна характеристика банківських операцій

 408. Фінанси акціонерних товариств

 409. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 410. Типи грошових систем

 411. Неологізми

 412. Загальна характеристика господарських товариств

 413. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 414. Соціальний комплекс України

 415. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 416. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 417. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 418. Зміст і завдання БЖД

 419. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 420. Особливості господарського комплексу України

 421. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 422. Крадіжка

 423. Проблеми сільського господарства України

 424. Євразія. Опис материка

 425. Комахи з повним перетворенням

 426. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 427. Добровільне медичне страхування

 428. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 429. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 430. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 431. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 432. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 433. Торговельний капітал и торгівля

 434. Виникнення буржуазної держави. Англія

 435. Товарне виробництво

 436. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 437. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 438. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 439. Поняття та види товарів

 440. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 441. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 442. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 443. Словниковий склад англійської мови

 444. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 445. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 446. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 447. ПРП та РПС Чернігівської області

 448. Організація банківського кредитування

 449. Природоохоронні заходи

 450. Матеріально - сировинна стратегія

 451. Форми інвестування

 452. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 453. Мультиплікатор інвестицій

 454. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 455. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 456. Дієтотерапія цукрового діабету

 457. Давня історія України

 458. Австралія. Опис материка

 459. Петро Сагайдачний

 460. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 461. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 462. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 463. Адміністративно правові норми

 464. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 465. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 466. Облік прибутку і його використання

 467. Епоха Відродження

 468. Планування собівартості продукції

 469. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 470. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 471. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 472. Поняття релігії

 473. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 474. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 475. Французький романтизм 19 століття у літературі

 476. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 477. Договори

 478. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 479. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 480. Африка. Опис материка

 481. Підприємства колективної власності

 482. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 483. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 484. Неокласична теорія

 485. Банківський маркетинг

 486. Грошові реформи

 487. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 488. Субєкти адміністративного права

 489. Професійне педагогічне спілкування

 490. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 491. Службові листи

 492. Дмитро Васильович Павличко

 493. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 494. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 495. Поняття, форми та види зайнятості

 496. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 497. Багатство української мови

 498. Оноре де Бальзак і Україна

 499. Лісостеп України

 500. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 501. Особливості формування статутних фондів підприємств

 502. Поняття цивільного правовідношення

 503. Держава і право ЗУНР

 504. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 505. Документи по особовому складу

 506. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 507. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 508. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 509. Транспортний комлекс України

 510. Історія України

 511. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 512. Будівельні суміші в Україні

 513. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 514. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 515. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 516. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 517. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 518. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 519. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 520. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 521. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 522. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 523. Проблеми сучасної світової економіки

 524. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 525. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 526. Древній Рим

 527. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 528. Облік грошових засобів

 529. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 530. Теорія культури як наука

 531. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 532. Поняття природного середовища

 533. Функції ринку та форми їх реалізації

 534. Завдання Цивільної оборони України

 535. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 536. Собівартість прибутку і рентабельність

 537. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 538. Морський транспорт світу

 539. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 540. Своєрідність творів Альбера Камю

 541. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 542. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 543. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 544. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 545. Свинець (Плюмбум)

 546. Дія нормативно-правового акта в часі

 547. Ренесансне мистецтво України

 548. Україна в умовах десталінізації

 549. Поняття кредитної системи

 550. Китай. Економіко-географічна характеристика

 551. Світова економіка

 552. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 553. Гіпотези походження Всесвіту

 554. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 555. Початок Великої Вітчизняної війни

 556. Речове право

 557. Українська вишивка. Рушники

 558. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 559. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 560. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 561. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 562. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 563. Ліцензування підприємницької діяльності

 564. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 565. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 566. Мова творів Григорія Сковороди

 567. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 568. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 569. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 570. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 571. Жанри кінематографу

 572. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 573. Індія

 574. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 575. Шануй батька й неньку

 576. Типи алгоритмів

 577. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 578. Валютні операції. Котирування валют

 579. Україна і ООН

 580. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 581. Понятта про неткані текстильні матеріали

 582. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 583. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 584. Грошова маса

 585. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 586. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 587. Права та обовязки вартового

 588. Теоретичні основи мотивації

 589. Математики України

 590. Поняття грошової системи та її елементи

 591. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 592. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 593. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 594. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 595. Класифікація держав за їхньою формою

 596. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 597. Персонал п-ва і продуктивність праці

 598. Якість продукції

 599. Конспект уроку з біології у 9 класі

 600. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 601. Хімія і екологія

 602. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 603. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 604. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 605. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 606. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 607. Інвестиції, їх види і характеристика

 608. Природні передумови РПС

 609. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 610. Закони Баррі Коммонера

 611. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 612. Культурологія

 613. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 614. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 615. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 616. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 617. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 618. Буття

 619. Моделі олігополії

 620. Місцеві органи самоврядування

 621. Виробництво і виробничі системи

 622. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 623. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 624. Декоративне панно (макраме)

 625. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 626. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 627. Природа макроекономічної рівноваги

 628. Походження птахів

 629. Укриття населення в захисних спорудах

 630. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 631. Поняття основних структур даних

 632. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 633. Ілюзії і дійсність

 634. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 635. Сутність і походження релігії

 636. Перекладацькі відповідності

 637. Історія розвитку системи одиниць величин

 638. Грунтознaвство

 639. Військова присяга та військова символіка України

 640. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 641. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 642. Біблія – священна книга християн

 643. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 644. Сімейні відносини

 645. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 646. Бізнес планування

 647. Закон єдності та боротьби протилежностей

 648. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 649. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 650. Молодий Шевченко

 651. Особливості проведення нарад

 652. Створення і розвиток грошової системи України

 653. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 654. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 655. Дихання

 656. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 657. Другий закон термодинаміки та його значення

 658. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 659. Інфляційні процеси в Україні

 660. Теорія походження життя на Землі

 661. Податкове регулювання

 662. Поняття логістики, сутність і значення

 663. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 664. Вишивка на Поділлі

 665. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 666. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 667. Система трудового права і система трудового законодавства

 668. Планування й аналіз заробітної плати

 669. Економічна суть ринку праці

 670. Дотримання правил хімічної безпеки

 671. Фінансова система держави

 672. Електронна пошта

 673. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 674. Порядок відкриття рахунків у банках

 675. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 676. Майнове оподаткування

 677. Атмосфера

 678. Ціна, її види та структура

 679. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 680. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 681. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 682. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 683. Кров і система кровообігу

 684. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 685. Музика

 686. Увага. Види, порушення

 687. Індикативне планування

 688. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 689. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 690. Поняття, сутність та походження держави

 691. Особистісно орієнтовне навчання

 692. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 693. Заповідники України

 694. Віктор Гюго – французький романтик

 695. Установчі документи підприємства

 696. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 697. Перцептивна сторона спілкування

 698. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 699. Логічна структура понять

 700. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 701. Сутність та методи калькулювання

 702. Діаспора

 703. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 704. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 705. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 706. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 707. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 708. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 709. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 710. Державне мито

 711. Велика французька буржуазна революція

 712. Ткацтво в Україні

 713. Формування місцевих бюджетів України

 714. Обдарованість – як проблема в психології

 715. Соціальні спільноти та їх природа

 716. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 717. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 718. Біографія Артура Конан Дойла

 719. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 720. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 721. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 722. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 723. Поняття про біологію

 724. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 725. Історія хімії

 726. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 727. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 728. Історичні кроки розвитку хімії

 729. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 730. Правовий статус господарських товариств

 731. Тіньова економіка України та світу

 732. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 733. Українські звичаї та обряди українського народу

 734. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 735. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 736. Період трьох літ

 737. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 738. Родина Вовчі

 739. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 740. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 741. Посередники

 742. Методи перевірки фінансової звітності

 743. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 744. Загальні правила сервірування столів

 745. Естетичне виховання

 746. Основні фактори ціноутворення

 747. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 748. Споживання, заощадження та інвестиції

 749. Демографічна ситуація в Україні

 750. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 751. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 752. Конституція України

 753. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 754. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 755. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 756. Транснаціональні банки

 757. Квітковий годинник Карла Ліннея

 758. Безпека дорожнього руху

 759. Показники торгового асортименту

 760. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 761. Грошово-кредитна політика центрального банку

 762. Фауна Кримських Гір

 763. Естетична основа німецького романтизму

 764. Господарство України другої половини XIX ст.

 765. Богдан Хмельницький

 766. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 767. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 768. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 769. Загальний огляд країн Центральної Європи

 770. Фіскальна політика в Україні

 771. Аналіз чутливості

 772. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 773. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 774. Системи масової комунікації

 775. Політичні доктрини античності

 776. Охорона водних ресурсів

 777. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 778. Авторське право в мережі Інтернет

 779. Математика - відкриття впродовж століть

 780. Державне програмно-цільове планування

 781. Емпатія і комунікація

 782. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 783. Розрахункові документи в банківських установах

 784. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 785. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 786. Методи інтегрування

 787. Електрони та їх роль в електричному струмі

 788. Традиції народної матеріальної культури

 789. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 790. Навчання орфографії в сучасних умовах

 791. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 792. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 793. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 794. Економічний ринок

 795. Банківський менеджмент

 796. Німеччина

 797. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 798. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 799. Фінансові ресурси підприємств

 800. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 801. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 802. Натовп, його особливості

 803. Документообіг

 804. Комерційний кредит

 805. Фінансова система Японії

 806. Механізм створення бізнесу

 807. Валютний курс і курсова політика

 808. Налогова політика України

 809. Життя та творчість Степана Васильченка

 810. Організація транспортного і складського господарства

 811. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 812. Військова присяга

 813. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 814. Канада. Економіко-географічна характеристика

 815. Характеристика

 816. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 817. Попит на гроші

 818. Інформація та інформатика

 819. Хімія та екологія

 820. Фінансовий план

 821. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 822. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 823. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 824. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 825. Табличний процесор MS Excel

 826. Прибуткове оподаткування громадян

 827. Необережність як форма вини

 828. Урок з англійської мови Подорож

 829. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 830. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 831. Шляхи зниження собіварстості

 832. Емоції. Природа емоцій

 833. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 834. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 835. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 836. Розвиток української мови в українській діаспорі

 837. Планети земної групи

 838. Звіт з технічної практики

 839. Поняття про класифікацію ґрунтів

 840. Міжнародний рух капіталів

 841. Функції релігії

 842. Спогади про Івана Франка

 843. Управління

 844. Аналіз виробничого травматизму

 845. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 846. Історія української державності

 847. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 848. Цикли ділової активності

 849. Україна та Китай

 850. Творчість Леонардо да Вінчі

 851. Облік касових операцій в журналі№1

 852. Споживання води

 853. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 854. Українська діаспора

 855. Пропозиція грошей

 856. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 857. Художній розпис тканин

 858. Сонце - найближча зоря

 859. Загальні правила оформлення службових документів

 860. Фази суспільного виробництва

 861. Фінанси як економічна категорія

 862. Ораторство Демосфена

 863. Проблеми безробіття в Україні

 864. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 865. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 866. Бароко

 867. Управління агрострахуванням

 868. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 869. Основні моменти протоколу

 870. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 871. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 872. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 873. Розвиток політекономії в Україні

 874. Воля та вольові акти людини

 875. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 876. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 877. Генріх Гейне

 878. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 879. Сім’я і родинна обрядовість

 880. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 881. Сутність інфраструктури товарного ринку

 882. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 883. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 884. Законодавство України про військову службу

 885. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 886. Теорії індустріального суспілства

 887. Забруднення вод світового океану

 888. Моральне виховання дітей

 889. Поняття “інформація” у різних науках

 890. Мета та завдання державного регулювання цін

 891. Життєвий і творчий шлях Байрона

 892. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 893. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 894. Поняття та сутність Конституції

 895. Ділові папери

 896. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 897. Винайдення радіо О.С. Поповим

 898. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 899. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 900. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 901. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 902. Політика, як мистецтво

 903. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 904. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 905. Хімічні елементи в продуктах харчування

 906. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 907. Американський неолібералізм. Монетаризм

 908. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 909. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 910. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 911. Іван Богун - козацький полководець

 912. Економічна система соціалізму

 913. Україна та Європейський Союз

 914. Загальні положення про інтернет

 915. Материки світу

 916. Чи кожна людина може стати видатною?

 917. Політична реклама та її особливості

 918. Банківська система Україні в ринковій економіці

 919. Особливості використання іменників

 920. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 921. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 922. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 923. Вексель в платіжному обороті

 924. Конституційний Суд України

 925. Суспільно-економічна формація

 926. Довгі хвилі в економіці

 927. Фашизм та його різновиди

 928. Транспортний комплекс світу

 929. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 930. Документи і документування

 931. Тихий океан

 932. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 933. Біоритми

 934. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 935. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 936. Організація та діяльність Острозької академії

 937. Марш і похідна охорона

 938. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 939. Економіка природокористування

 940. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 941. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 942. Господарство Запорозької Січі

 943. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 944. Умовиводи

 945. Види ділових повідомлень

 946. Державне регулювання цін в Україні

 947. Охорона грунтів

 948. Українська діаспора

 949. План Маршала

 950. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 951. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 952. Культура та побут населення України

 953. Філософський аналіз суспільства

 954. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 955. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 956. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 957. Електроенергетика України

 958. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 959. Ціноутворення на промислові товари

 960. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 961. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 962. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 963. Індуїзм

 964. Метод управлінського обліку

 965. Ведучі мости автомобіля

 966. Економічне вчення А.Сміта

 967. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 968. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 969. Вексельний обіг в Україні

 970. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 971. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 972. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 973. Мережа мереж "iнтернет"

 974. Святий Миколай

 975. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 976. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 977. Основні джерела виробництва електричної енергії

 978. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 979. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 980. Страхування професійної відповідальності

 981. Види умовиводів

 982. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 983. Державний бюджет України, доходи та видатки

 984. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 985. Текст як модель комунікативного акту

 986. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 987. Поняття і структура правосвідомості

 988. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 989. Система S. W. I. F. T.

 990. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 991. Органи зору і слуху

 992. Сертифікація продукції

 993. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 994. Оперативне управління виробництвом

 995. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 996. Трудові колективи та їх правовий статус

 997. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 998. Фінанси України

 999. Українська культура в 17 столітті

 1000. Валютні відносини та валютні системи