На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 2. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 3. Світова організація торгівлі

 4. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 5. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 6. Документи і документування

 7. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 8. Менеджмент банківської системи на прикладі

 9. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 10. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 11. Блискавки

 12. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 13. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 14. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 15. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 16. Організація аудиторської діяльності

 17. Грошовий ринок

 18. Петро Дорошенко

 19. Органи зору і слуху

 20. Азовське море

 21. Чистий продукт та його структура

 22. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 23. Небезпеки урбанізованого міста

 24. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 25. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 26. Фінансовий менеджмент

 27. Ернест Хемінгуей

 28. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 29. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 30. Поняття торгівлі цінними паперами

 31. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 32. Дмитро Байда-Вишневецький

 33. Організація роботи з документами

 34. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 35. Методи формування цін

 36. Хімічні елементи в продуктах харчування

 37. Культура мови

 38. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 39. Статистика населення

 40. Племенні об’єднання на Україні

 41. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 42. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 43. Озонова діра

 44. Кліматичні умови

 45. Розвиток політичної науки у Новий час

 46. Основні джерела виробництва електричної енергії

 47. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 48. Формування роздрібної ціни на ПММ

 49. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 50. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 51. Господарство Запорозької Січі

 52. Валютні ринки

 53. Запліднення

 54. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 55. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 56. Законодавство України про підприємства

 57. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 58. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 59. Гончарство

 60. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 61. Принципи ревізії та її види

 62. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 63. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 64. Мова жестів

 65. Міжнародна торгівля та валютні системи

 66. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 67. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 68. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 69. Музичний фольклор Тернопільщини

 70. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 71. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 72. Життя та творчість Григорія Косинки

 73. Винайдення радіо О.С. Поповим

 74. Глобалізація

 75. Журнал реєстрації господарських процесів

 76. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 77. Свято матері

 78. Духовний вплив природи на людину

 79. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 80. Теорія соціальної стратифікації

 81. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 82. Історія села Чемеринці

 83. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 84. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 85. Марш і похідна охорона

 86. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 87. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 88. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 89. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 90. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 91. Доходи страховика

 92. Ліс – наше багатство

 93. СРСР 1964-1991 рр

 94. Бюджетний дефіцит і державний борг

 95. Голод 1946-1947 років в Україні

 96. Фонд державного майна України

 97. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 98. Імунна система

 99. Населення світу

 100. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 101. Інтернет банкінг в Україні

 102. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 103. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 104. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 105. Перевірки фінансової звітності

 106. Етапи розвитку сучасної логіки

 107. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 108. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 109. Менеджмент підприємств бізнесу

 110. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 111. Вартість втрачених можливостей

 112. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 113. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 114. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 115. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 116. Можливості “1С Бухгалтерії

 117. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 118. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 119. Антон Павлович Чехов

 120. Еволюція релігійної філософії XX ст

 121. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 122. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 123. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 124. Оренда майна державних підприємств в Україні

 125. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 126. Гідроліз

 127. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 128. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 129. Державний бюджет України

 130. Планети земної групи

 131. Держава і право феодальної Англії

 132. Основні засоби

 133. Хімія і екологія

 134. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 135. Етика науки

 136. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 137. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 138. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 139. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 140. Ведучі мости автомобіля

 141. Внутрішні ціни та методи їх формування

 142. Методика проведення аудиту

 143. Розвиток життя на землі

 144. Творчість Леонардо да Вінчі

 145. Облік робочого часу

 146. Поняття та особливості формування ринку праці

 147. Методи і канали збору і поширення інформації

 148. Захист навколишнього середовища

 149. Психоаналіз

 150. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 151. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 152. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 153. Тарифна система

 154. Адам Міцкевич

 155. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 156. Увага людини. Загальні поняття

 157. Аналіз імовірності банкрутства

 158. Формування двопартійної системи в Англії

 159. Функції і роль кредиту

 160. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 161. Узагальнення результатів аудиту

 162. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 163. Інвентаризація матеріальних цінностей

 164. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 165. Поняття культурно історичної епохи

 166. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 167. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 168. Інформатика

 169. Інфекції, отруєння. Імунітет

 170. Доповідь

 171. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 172. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 173. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 174. Порядок призначення субсидій

 175. Обставини, що виключають злочинність діяння

 176. Бетховен, життя і творчий шлях

 177. Соціально-економічні наслідки інфляції

 178. Підготовка судової промови

 179. Соціологія сім’ї

 180. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 181. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 182. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 183. Африка – Україна

 184. Вселенські собори

 185. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 186. Знос основних засобів, його види

 187. Що ми знаємо про СНІД

 188. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 189. Влада як соціальний феномен

 190. Диференціація навчання на уроках математики

 191. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 192. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 193. Способи ухилення від сплати податків

 194. Основи процесу управління маркетингом

 195. Письменники рідного краю

 196. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 197. Культура публічного виступу

 198. Прибуток і затрати комерційного банку

 199. Підприємство як суб’єкт господарювання

 200. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 201. Договір комерційної концесії

 202. Основи банківського кредитування

 203. Олесь Гончар

 204. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 205. Малі тіла Сонячної системи

 206. Банки та їх роль в економіці

 207. Адміністративні договори

 208. Ярослав Мудрий

 209. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 210. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 211. А.Сміт - як науковець-економіст

 212. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 213. Сонце і його значення для Cонячної системи

 214. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 215. Фінансові компанії

 216. Характеристика світового валютного ринку

 217. Пташок викликаю з теплого краю

 218. Оскар Уайльд

 219. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 220. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 221. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 222. Операційні системи. Файлова система

 223. Ціна та її особливості

 224. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 225. Економіка Латинської Америки

 226. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 227. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 228. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 229. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 230. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 231. Різновиди ринкових цін

 232. Господарство України у 1939-1990 рр.

 233. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 234. Світові природні ресурси

 235. Числівники в діловому мовленні

 236. Сучасна модель атома

 237. Обмін Речовин та енергії

 238. Рим та Карфаген

 239. Піфагор. Теорема Піфагора

 240. William Shakespeare

 241. Скло

 242. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 243. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 244. Ринок програмного забезпечення

 245. Фінансово-бюджетне регулювання

 246. Проблема субстанції

 247. Вплив природних катастроф

 248. Шарль Луї Монтеск'є

 249. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 250. Основні функції праці

 251. Фіскальна політика української держави

 252. Приготування заправних перших страв

 253. Характерні риси імпресіонізму

 254. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 255. О слово рідне! України слово!

 256. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 257. Теплові машини

 258. Авторське право в мережі Інтернет

 259. Історія розвитку нейрохірургії

 260. Категорії з курсу економічної історії

 261. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 262. Просторове розміщення виробничого процесу

 263. Юрій Хмельницький

 264. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 265. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 266. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 267. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 268. Закони формальної логіки

 269. Система формування вокально-хорових навиків

 270. Віруси – неклітинні форми життя

 271. Карпатський державний заповідник

 272. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 273. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 274. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 275. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 276. Методичні основи планування продуктивності праці

 277. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 278. Мінеральні ресурси світу та України

 279. Акушерство як наука

 280. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 281. Державний борг. Обслуговування та управління

 282. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 283. Нарбут - український художник-графік

 284. Ручні осколкові гранати

 285. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 286. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 287. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 288. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 289. Сухомлинський про роботу над словом

 290. Структура курсу БЖД

 291. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 292. Святе слово - рідна мати

 293. Нецінова конкуренція

 294. Основи економічної теорії

 295. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 296. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 297. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 298. Ультразвук і інфразвук

 299. Водорості

 300. Китай

 301. Трудові відносини, сутність і структура

 302. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 303. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 304. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 305. Культура і природа

 306. Організація обліку

 307. Доплати і надбавки

 308. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 309. Моделі поведінки виробників

 310. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 311. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 312. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 313. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 314. Лицарі середньовіччя

 315. Шкідливі звички тютюнопаління

 316. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 317. Система обслуговування виробництва

 318. Граматична форма ділових документів

 319. Теорія особистості

 320. Академічна риторика

 321. Диференціація дієздатності фізичної особи

 322. Характеристика основних функцій нормування праці

 323. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 324. Організація

 325. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 326. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 327. Вступна частина промови

 328. Поняття відкритості економіки

 329. Організація реалізації страхових послуг

 330. Суть підприємництва, його види та розвиток

 331. Організація оплати праці на підприємствах

 332. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 333. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 334. Форми забезпечення кредитів

 335. Соціально-психологічний клімат

 336. Теорії кредиту

 337. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 338. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 339. Народна символіка

 340. Економічна свобода і підприємництво

 341. Українське військо періоду козаччини

 342. Організація обліку витрат

 343. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 344. Колективні договори та угоди

 345. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 346. Життя і творчість Бетховена

 347. Енергетична оцінка важкості праці

 348. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 349. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 350. Національні особливості ділового спілкування

 351. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 352. Слова з літерою Ґ

 353. Декоративна косметика: губні помади

 354. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 355. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 356. Антоніми

 357. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 358. Проблеми застосування податку на додану вартість

 359. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 360. Загальна характеристика класичної політичної економії

 361. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 362. Фіскальна політика держави

 363. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 364. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 365. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 366. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 367. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 368. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 369. Облік грошових розрахунків

 370. Організація енергетичного господарства

 371. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 372. Акредитив

 373. Охорона водного середовища

 374. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 375. Охорона природи

 376. Господарські товариства

 377. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 378. Демократія і самоврядування

 379. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 380. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 381. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 382. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 383. Валовий національний продукт

 384. Реквізити ділових паперів

 385. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 386. Неокласичний синтез

 387. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 388. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 389. Леся Українка

 390. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 391. Інвестування

 392. Командитне товариство і товариство з додатковою

 393. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 394. Породження мовлення

 395. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 396. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 397. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 398. Панас Мирний

 399. Чинники економічного зростання

 400. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 401. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 402. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 403. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 404. Логістика товарно-матеріальних запасів

 405. Служба безпеки України

 406. Період трьох літ

 407. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 408. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 409. Інвестиційна діяльність

 410. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 411. Діяльність банку

 412. Національний банк Польщі

 413. Категорії естетики

 414. Франц Шуберт. Біографія

 415. Джерела фінансування проектів

 416. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 417. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 418. Правознавство, загальна термінологія

 419. Конкуренція і ринок

 420. Залізничний транспорт

 421. Самооцінка

 422. РПС Японії

 423. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 424. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 425. Стратегія маркетингу

 426. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 427. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 428. Християнські свята

 429. Застосування ділового етикету в бізнесі

 430. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 431. Село моє, для мене ти єдине

 432. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 433. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 434. Склад злочину

 435. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 436. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 437. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 438. Особливості перекладу

 439. Провідні ринки облігацій

 440. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 441. Іван Франко

 442. Національний банк України статус і завдання

 443. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 444. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 445. Степ аеробіка

 446. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 447. Електричний струм в напівпровідниках

 448. Машинобудування світу

 449. Роль та місце жінки у общині

 450. Функції трудового права

 451. Концепції демократії: розвиток та сутність

 452. Походження, суть та вартість грошей

 453. Державні символи

 454. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 455. Віденський конгрес

 456. Повне товариство

 457. Дії солдата в бою

 458. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 459. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 460. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 461. Чорнобиль

 462. Поняття про етнографію

 463. Неоінституціоналізм

 464. Заробітна плата

 465. Преміювання працівників

 466. Урагани та повені як приклади небезпеки

 467. Антиінфляційна політика України

 468. Біблія - священна книга християн

 469. Види кровотеч

 470. Григорій Савич Сковорода

 471. Україна – космічна держава

 472. Історія олімпійських ігор

 473. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 474. Статутний фонд

 475. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 476. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 477. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 478. Податкові надходження

 479. Життя і творчість Гоголя

 480. Інноваційна стратегія України

 481. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 482. Харчування різних груп населення

 483. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 484. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 485. Етика ненасилля в сучасному світі

 486. Туреччина

 487. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 488. Конституція Франції 1946 року

 489. Теорія комунікації в маркетингу

 490. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 491. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 492. Світова організація торгівлі

 493. Сальвадор Далі

 494. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 495. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 496. Причини інфляції

 497. Числові послідовності

 498. Регулювання зайнятості населення

 499. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 500. Верховна Рада України

 501. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 502. Міжнародні валютні відносини

 503. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 504. Громадяни як суб’єкти трудового права

 505. Національний банк України

 506. Ранній інституціоналізм

 507. Поняття та сфера укладення контракту

 508. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 509. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 510. Основні функції Національного банку України

 511. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 512. Надлюдина за Ніцше

 513. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 514. Психологія управління

 515. Джек Лондон

 516. Характерні риси імпресіонізму

 517. Іспанія між першою та другою світовою війною

 518. Порівняння функцій та їх застосування

 519. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 520. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 521. Боспорське царство

 522. Організація й обслуговування робочих місць

 523. Системи міжнародної економіки

 524. Держава і право ФРН

 525. Митне регулювання

 526. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 527. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 528. Творення слів

 529. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 530. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 531. Сутність та причини безробіття

 532. Опоряджувальні роботи в будівництві

 533. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 534. Борис Дмитрович Грінченко

 535. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 536. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 537. Фінансування освіти в Україні

 538. Проблеми культурного відродження в Україні

 539. Упаковка товару, вплив на споживача

 540. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 541. Поняття і види інфляції

 542. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 543. Сторінками давньогрецької теогонії

 544. Ультразвук і інфразвук

 545. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 546. Цінність грошей у часі

 547. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 548. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 549. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 550. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 551. Напівпровідникові діоди

 552. Лізингові контракти

 553. Основні досягнення давньоруської культури

 554. Телебачення і політика

 555. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 556. Стилі правничої лінгвістики

 557. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 558. Поняття та види співучасті

 559. Середовище передачi в локальних мережах

 560. Господарство Запорозької Січі

 561. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 562. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 563. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 564. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 565. Порядок створення кооперативу

 566. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 567. Поняття про основні засоби

 568. Актуальні проблеми менеджменту

 569. Мода 19-20 століть

 570. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 571. Державне регулювання бізнесу

 572. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 573. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 574. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 575. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 576. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 577. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 578. Економіка Канади

 579. Організаційні форми підприємства

 580. Кредитування у підприємницькій діяльності

 581. Наполеон І

 582. Ринкова економіка

 583. Комерційний банк. Управління та структура банку

 584. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 585. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 586. Генезис культури, специфіка культурних знань

 587. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 588. Диференціальні рівняння І порядку

 589. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 590. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 591. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 592. Афанасій Афанасійович Фет

 593. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 594. Практичне значення економічної теорії

 595. Іван Мазепа

 596. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 597. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 598. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 599. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 600. Підприємство як соціальна організація

 601. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 602. Українська культура доби національного відродження

 603. Перші гроші в Україні

 604. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 605. Методика формування цін

 606. Тактичне планування

 607. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 608. Ярмарок

 609. Можливості вступу України до СОТ

 610. Доходи в ринковій економіці

 611. Планування рекламної кампанії

 612. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 613. Поет Віктор Забіла

 614. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 615. Типи (моделі) виборчих систем

 616. Людина і біосфера

 617. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 618. Розвиток наукових знань про природу психіки

 619. Організація виробничих процесів

 620. Excel

 621. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 622. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 623. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 624. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 625. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 626. Характеристика світового ринку нафти

 627. Сучасна рецензія, як жанр

 628. Фінансова система держави

 629. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 630. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 631. Основи транспортних перевезень

 632. Міжнародні фінанси

 633. Великий байкар Леонід Глібов

 634. Твори письменників XIX—початку XX ст

 635. Сутність і роль перестрахування

 636. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 637. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 638. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 639. Держава в системі макроекономічного регулювання

 640. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 641. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 642. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 643. Плата за природні ресурси

 644. Міжособистісне розуміння

 645. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 646. Поняття aудиту та його сутність

 647. Історія УПА

 648. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 649. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 650. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 651. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 652. Обґрунтування доцільності інвестування

 653. Бесіди з учнями про символи України

 654. Види усного спілкування

 655. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 656. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 657. Способи подолання протидії слідству при допиті

 658. Управління виробничими запасами

 659. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 660. Вибори в Україні

 661. Лізинг-кредит

 662. Основні методи боротьби з інфляцією

 663. Ціна - її суть та процес формування...

 664. Нове в бухгалтерському обліку

 665. Симон Петлюра: легенди та факти

 666. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 667. Естетика і мистецтвознавство

 668. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 669. Основи загальновійськового бою

 670. Роль малого бізнесу в економіці

 671. Логістика

 672. Флора і фауна літом

 673. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 674. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 675. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 676. Паралельні обчислювальні системи

 677. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 678. Програми сприяння зайнятості

 679. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 680. Рідна природа

 681. Мова логічного програмування "Пролог"

 682. ЄБРР

 683. Методи психологічної практики та їх використання

 684. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 685. Галичина у другій половині 19 століття

 686. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 687. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 688. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 689. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 690. Історія економіки та економічної думки

 691. Організація ремонтного господарства

 692. Суть і структура грошового ринку

 693. Древня Греція і риторика

 694. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 695. Виробництво паперу

 696. Корпоративні фінанси

 697. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 698. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 699. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 700. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 701. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 702. Томас Гоббс

 703. Історія виникнення реактивних двигунів

 704. Гіпербола

 705. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 706. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 707. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 708. Ціцерон - вершина римського красномовства

 709. Сучасне вивчення природи

 710. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 711. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 712. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 713. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 714. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 715. Іслам-шиїти і суніти

 716. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 717. Xімія і технологія органічних речовин

 718. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 719. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 720. Господарство країн Центральної Європи

 721. Науковий стиль правничої лінгвістики

 722. Приготування бульйонів

 723. Формування органів та взаємодія частин зародка

 724. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 725. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 726. Дисциплінарна відповідальність юристів

 727. Організація роботи аудитора

 728. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 729. Міжнародний кредит

 730. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 731. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 732. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 733. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 734. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 735. Класифікація графіки

 736. Глава держави в зарубіжних країнах

 737. Службові відрядження у межах України

 738. Текст у рекламі

 739. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 740. Візантія

 741. Країни Балтії

 742. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 743. Біологічні ресурси України

 744. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 745. Мораль

 746. Види і форми туризму

 747. Охорона видового різноманіття організмів

 748. Слово про ввічливість

 749. Медична інформатика як наука

 750. Регулювання валютних курсів

 751. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 752. Загартовування організму дітей і підлітків

 753. Австрійська школа граничної корисності

 754. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 755. Мультиплікатор Кейнса

 756. Економічний аналіз

 757. Іноземний досвід медичного страхування

 758. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 759. Нова історична школа та соціальний напрям

 760. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 761. Історична економічна школа в Німеччині

 762. Улас Самчук - письменник епічної широти

 763. Астероїди і метеорити

 764. Генетичний аспект особистості

 765. Національна система електронних платежів

 766. Сімейний кодекс України

 767. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 768. Загартування, його принципи

 769. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 770. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 771. Гриби

 772. Філософія як універсальний тип знань

 773. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 774. Сутність юридичної особи

 775. Гітара в історії розвитку музичної культури

 776. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 777. Логіка та мова

 778. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 779. Французький письменник — Марсель Пруст

 780. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 781. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 782. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 783. Система освіти в Ізраїлі

 784. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 785. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 786. Антивірусні програми

 787. Механізм грошово-кредитної діяльності

 788. Рекламне дослідження ринку

 789. Аристофан та його творчість

 790. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 791. Концепція сучасного природознавства

 792. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 793. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 794. Початки комбінаторики

 795. Розробка концепції маркетингу фірми

 796. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 797. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 798. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 799. Звичаї і обряди

 800. Взаємовідносини України та НАТО

 801. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 802. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 803. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 804. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 805. Мистецтво Відродження

 806. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 807. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 808. Організація системи комунікації на фірмі

 809. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 810. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 811. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 812. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 813. Валовий національний продукт

 814. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 815. Поняття галузі

 816. Суспільство як система економічного взаємообміну

 817. Методи банківського кредитування

 818. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 819. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 820. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 821. Біографія Лесі Українки

 822. Страхування виробничих ризиків

 823. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 824. Електроніка та мікросхемотехніка

 825. Класична теорія

 826. Конформізм та конформісти

 827. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 828. Поняття і сутність факторів продуктивності

 829. Сутність та фактори економічного зростання

 830. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 831. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 832. Основні засади та проблеми інвестування

 833. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 834. Становлення світового ринку

 835. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 836. Предмет правничої лінгвістики

 837. Доля рідної мови - доля України

 838. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 839. Що таке підприємництво

 840. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 841. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 842. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 843. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 844. Особливості інфляційного процесу в Україні

 845. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 846. Підприємство - елемент господарювання

 847. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 848. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 849. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 850. Інформатизація системи управління освітою

 851. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 852. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 853. Давньоірландський епос

 854. Служба в армії

 855. Роль маркетингу в ринковій економіці

 856. Стимулювання продажу товарів і послуг

 857. Сутність, принципи та функції підприємства

 858. Статистичні ряди і таблиці

 859. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 860. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 861. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 862. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 863. Впровадження стандартів на підприємстві

 864. Альтернативна енергія

 865. Рафаель

 866. Лазер

 867. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 868. Театр

 869. Організація та структура рекламного процесу

 870. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 871. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 872. Інтернет та його професійне використання

 873. Вибори та їх роль в політичному житті

 874. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 875. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 876. Історія розвитку фармації

 877. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 878. Особливість ринку факторів виробництва

 879. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 880. Видатки бюджету

 881. Куріння та діти: як захистити права дітей

 882. Державне кредитування підприємств

 883. Зброя

 884. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 885. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 886. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 887. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 888. Проблеми стабілізації економіки України

 889. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 890. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 891. Доступність економічної освіти

 892. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 893. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 894. Володимир Сосюра

 895. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 896. Грунти гірських областей України

 897. Харчування вагітної жінки

 898. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 899. Організація транспортних перевезень

 900. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 901. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 902. Фізичні вправи для вагітних

 903. Теорія імовірностей та математична статистика

 904. Декоративне панно

 905. Загальні положення етики бізнесу

 906. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 907. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 908. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 909. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 910. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 911. Ринок фінансових ресурсів

 912. Культурний процес за радянської влади

 913. Марко Черемшина

 914. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 915. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 916. Художня обробка деревини

 917. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 918. Музична культура України

 919. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 920. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 921. Енополітична карта світу XXІ століття

 922. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 923. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 924. Основні етапи історії логіки

 925. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 926. Тарас Шевченко

 927. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 928. Українська культура в міжнародних відносинах

 929. Інтеграційна система України

 930. Діловодство як функція управління

 931. Мркантелізм

 932. Методи регулювання інфляції

 933. Пожежа

 934. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 935. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 936. Мозаїки Візантії

 937. Сутність селянського господарства

 938. Жанри красномовства

 939. Меркурій

 940. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 941. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 942. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 943. Літературне редагування у сучасній редакції

 944. Отто фон Бісмарк

 945. Оборотні кошти

 946. Інвестиції

 947. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 948. Іван Карпенко-Карий

 949. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 950. філософія стародавності

 951. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 952. Економічний розвиток України в 20-і роки

 953. Жан-Батіст Гренуй

 954. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 955. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 956. Еволюція мов програмування

 957. Андріївська церква в Києві

 958. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 959. Західна драматургія

 960. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників

 961. Діяльність ТОВ, торговий патент

 962. Історія Стародавнього Світу

 963. Форми держави в зарубіжних країнах

 964. Фондові біржі, НАФТА

 965. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії

 966. Остеохондроз

 967. Життя і творчість Василя Стефаника

 968. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 969. Обгрунтування підприємницької ідеї

 970. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

 971. Природа — наша мати, треба її оберігати

 972. Система запалювання автомобіля

 973. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 974. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 975. Особливості податкової системи Франції

 976. Складні судження

 977. Теорії походження життя

 978. Судження

 979. Охорона грунтів

 980. Типи і види хорів

 981. Основи кадрового менеджменту

 982. Парило звичайне, папороть чоловіча, паслін солодко-гіркий

 983. Міжнародні інвестиції

 984. Форми представлення чисел

 985. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 986. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 987. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 988. Життя і творчість Марійки Підгірянки

 989. Політичний маркетинг

 990. Кров в кровообіг

 991. Мотивація

 992. Держава в системі макроекономічного регулювання

 993. Об’єкти та цілі БЖД

 994. Платежі за ресурси

 995. Політична економія в Англії у ХІХ ст

 996. Методика навчання дітей самостійного складання орнаментальних композицій за традиційними мотивами народного мистецтва

 997. Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання

 998. Тривалість життя людини

 999. Цінова політика і цінова стратегія фірми

 1000. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)