На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 2. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 3. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 4. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 5. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 6. Економічний аналіз діяльності банку

 7. Організація роботи з документами

 8. Національний ринок та його агрегати

 9. Бандитизм

 10. Податкове планування на підприємстві

 11. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 12. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 13. Принципи ревізії та її види

 14. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 15. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 16. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 17. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 18. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 19. Економічний аналіз

 20. Фонетичні закони мови і правила правопису

 21. Інтернет банкінг в Україні

 22. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 23. Чистий продукт та його структура

 24. Гончарство

 25. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 26. Похідна функції

 27. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 28. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 29. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 30. Мова жестів

 31. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 32. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 33. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 34. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 35. Трудові спори

 36. Кліматичні умови

 37. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 38. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 39. Петро Дорошенко

 40. Запліднення

 41. Блискавки

 42. Менеджмент банківської системи на прикладі

 43. Світова організація торгівлі

 44. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 45. Організація аудиторської діяльності

 46. Ручні осколкові гранати

 47. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 48. Музичний фольклор Тернопільщини

 49. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 50. Держава і право феодальної Англії

 51. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 52. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 53. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 54. Фінансовий менеджмент

 55. Азовське море

 56. Грошовий ринок

 57. Історія села Чемеринці

 58. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 59. Небезпеки урбанізованого міста

 60. Статистика населення

 61. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 62. Поняття торгівлі цінними паперами

 63. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 64. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 65. Озонова діра

 66. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 67. Ернест Хемінгуей

 68. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 69. Формування роздрібної ціни на ПММ

 70. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 71. Методи формування цін

 72. Племенні об’єднання на Україні

 73. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 74. Культура мови

 75. Дмитро Байда-Вишневецький

 76. Розвиток політичної науки у Новий час

 77. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 78. Духовний вплив природи на людину

 79. Законодавство України про підприємства

 80. Валютні ринки

 81. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 82. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 83. Журнал реєстрації господарських процесів

 84. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 85. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 86. Вартість втрачених можливостей

 87. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 88. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 89. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 90. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 91. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 92. Міжнародна торгівля та валютні системи

 93. Ліс – наше багатство

 94. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 95. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 96. Теорія соціальної стратифікації

 97. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 98. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 99. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 100. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 101. Обставини, що виключають злочинність діяння

 102. Життя та творчість Григорія Косинки

 103. Доходи страховика

 104. Свято матері

 105. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 106. Глобалізація

 107. СРСР 1964-1991 рр

 108. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 109. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 110. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 111. Еволюція релігійної філософії XX ст

 112. Підготовка судової промови

 113. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 114. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 115. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 116. Етапи розвитку сучасної логіки

 117. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 118. Адміністративні договори

 119. Бюджетний дефіцит і державний борг

 120. Теплові машини

 121. Населення світу

 122. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 123. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 124. Фонд державного майна України

 125. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 126. Можливості “1С Бухгалтерії

 127. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 128. Імунна система

 129. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 130. Менеджмент підприємств бізнесу

 131. Голод 1946-1947 років в Україні

 132. Перевірки фінансової звітності

 133. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 134. Обмін Речовин та енергії

 135. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 136. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 137. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 138. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 139. Внутрішні ціни та методи їх формування

 140. Формування двопартійної системи в Англії

 141. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 142. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 143. Гідроліз

 144. Породження мовлення

 145. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 146. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 147. Культура публічного виступу

 148. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 149. Антон Павлович Чехов

 150. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 151. Етика науки

 152. Розвиток життя на землі

 153. Квітковий годинник Карла Ліннея

 154. Увага людини. Загальні поняття

 155. Методи і канали збору і поширення інформації

 156. Державний бюджет України

 157. Оренда майна державних підприємств в Україні

 158. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 159. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 160. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 161. Основні засоби

 162. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 163. Оскар Уайльд

 164. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 165. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 166. Поняття та особливості формування ринку праці

 167. Хімія і екологія

 168. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 169. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 170. Африка – Україна

 171. Облік робочого часу

 172. Вселенські собори

 173. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 174. Диференціація навчання на уроках математики

 175. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 176. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 177. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 178. Фінансові компанії

 179. Методика проведення аудиту

 180. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 181. Психоаналіз

 182. Поняття культурно історичної епохи

 183. Захист навколишнього середовища

 184. Бетховен, життя і творчий шлях

 185. Влада як соціальний феномен

 186. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 187. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 188. Узагальнення результатів аудиту

 189. Інфекції, отруєння. Імунітет

 190. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 191. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 192. Адам Міцкевич

 193. Функції і роль кредиту

 194. Тарифна система

 195. Аналіз імовірності банкрутства

 196. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 197. Ярослав Мудрий

 198. Порядок призначення субсидій

 199. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 200. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 201. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 202. Пташок викликаю з теплого краю

 203. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 204. Інвентаризація матеріальних цінностей

 205. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 206. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 207. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 208. Доповідь

 209. Договір комерційної концесії

 210. Інформатика

 211. Сучасна модель атома

 212. Способи ухилення від сплати податків

 213. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 214. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 215. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 216. Економіка Латинської Америки

 217. Соціально-економічні наслідки інфляції

 218. Знос основних засобів, його види

 219. Рим та Карфаген

 220. Соціологія сім’ї

 221. Банки та їх роль в економіці

 222. Категорії з курсу економічної історії

 223. Що ми знаємо про СНІД

 224. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 225. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 226. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 227. Письменники рідного краю

 228. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 229. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 230. Основи процесу управління маркетингом

 231. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 232. Підприємство як суб’єкт господарювання

 233. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 234. Акушерство як наука

 235. Прибуток і затрати комерційного банку

 236. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 237. Основи банківського кредитування

 238. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 239. Малі тіла Сонячної системи

 240. Основні функції праці

 241. Лицарі середньовіччя

 242. Олесь Гончар

 243. Характеристика світового валютного ринку

 244. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 245. Сонце і його значення для Cонячної системи

 246. Приготування заправних перших страв

 247. А.Сміт - як науковець-економіст

 248. Різновиди ринкових цін

 249. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 250. Ринок програмного забезпечення

 251. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 252. Піфагор. Теорема Піфагора

 253. Система формування вокально-хорових навиків

 254. Закони формальної логіки

 255. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 256. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 257. Карпатський державний заповідник

 258. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 259. Операційні системи. Файлова система

 260. Енергетична оцінка важкості праці

 261. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 262. Скло

 263. Шарль Луї Монтеск'є

 264. Віруси – неклітинні форми життя

 265. Ціна та її особливості

 266. Господарство України у 1939-1990 рр.

 267. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 268. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 269. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 270. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 271. Просторове розміщення виробничого процесу

 272. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 273. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 274. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 275. Історія розвитку нейрохірургії

 276. Святе слово - рідна мати

 277. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 278. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 279. Числівники в діловому мовленні

 280. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 281. Світові природні ресурси

 282. Проблема субстанції

 283. Фінансово-бюджетне регулювання

 284. Сухомлинський про роботу над словом

 285. Вплив природних катастроф

 286. Моделі поведінки виробників

 287. William Shakespeare

 288. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 289. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 290. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 291. Слова з літерою Ґ

 292. Фіскальна політика української держави

 293. О слово рідне! України слово!

 294. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 295. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 296. Дії солдата в бою

 297. Мінеральні ресурси світу та України

 298. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 299. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 300. Культура і природа

 301. Особливості перекладу

 302. Надлюдина за Ніцше

 303. Характеристика основних функцій нормування праці

 304. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 305. Юрій Хмельницький

 306. Порівняння функцій та їх застосування

 307. Харчування різних груп населення

 308. Життя і творчість Бетховена

 309. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 310. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 311. Економічна свобода і підприємництво

 312. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 313. Теорії кредиту

 314. Нарбут - український художник-графік

 315. Нецінова конкуренція

 316. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 317. Організація обліку витрат

 318. Село моє, для мене ти єдине

 319. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 320. Водорості

 321. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 322. Методичні основи планування продуктивності праці

 323. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 324. Державний борг. Обслуговування та управління

 325. Структура курсу БЖД

 326. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 327. Вступна частина промови

 328. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 329. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 330. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 331. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 332. Українське військо періоду козаччини

 333. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 334. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 335. Диференціація дієздатності фізичної особи

 336. Основи економічної теорії

 337. Система обслуговування виробництва

 338. Трудові відносини, сутність і структура

 339. Ультразвук і інфразвук

 340. Китай

 341. Національні особливості ділового спілкування

 342. Організація обліку

 343. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 344. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 345. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 346. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 347. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 348. Граматична форма ділових документів

 349. Декоративна косметика: губні помади

 350. Форми забезпечення кредитів

 351. Склад злочину

 352. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 353. Соціально-психологічний клімат

 354. Поняття відкритості економіки

 355. Доплати і надбавки

 356. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 357. Організація реалізації страхових послуг

 358. Охорона водного середовища

 359. Академічна риторика

 360. Шкідливі звички тютюнопаління

 361. Роль та місце жінки у общині

 362. Організація

 363. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 364. Суть підприємництва, його види та розвиток

 365. Теорія особистості

 366. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 367. Національний банк Польщі

 368. Командитне товариство і товариство з додатковою

 369. Психологія управління

 370. Народна символіка

 371. Організація оплати праці на підприємствах

 372. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 373. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 374. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 375. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 376. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 377. Колективні договори та угоди

 378. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 379. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 380. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 381. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 382. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 383. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 384. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 385. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 386. Господарські товариства

 387. Організація енергетичного господарства

 388. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 389. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 390. Конституція Франції 1946 року

 391. Життя і творчість Гоголя

 392. Проблеми застосування податку на додану вартість

 393. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 394. Фіскальна політика держави

 395. Антоніми

 396. Служба безпеки України

 397. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 398. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 399. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 400. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 401. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 402. Демократія і самоврядування

 403. Загальна характеристика класичної політичної економії

 404. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 405. Акредитив

 406. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 407. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 408. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 409. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 410. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 411. Облік грошових розрахунків

 412. Основи загальновійськового бою

 413. Залізничний транспорт

 414. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 415. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 416. Валовий національний продукт

 417. Степ аеробіка

 418. Леся Українка

 419. Концепції демократії: розвиток та сутність

 420. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 421. Реквізити ділових паперів

 422. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 423. Інвестування

 424. Неокласичний синтез

 425. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 426. Охорона природи

 427. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 428. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 429. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 430. Основні досягнення давньоруської культури

 431. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 432. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 433. Чинники економічного зростання

 434. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 435. Числові послідовності

 436. Віденський конгрес

 437. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 438. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 439. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 440. Логістика товарно-матеріальних запасів

 441. Панас Мирний

 442. Конкуренція і ринок

 443. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 444. Джерела фінансування проектів

 445. Франц Шуберт. Біографія

 446. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 447. Діяльність банку

 448. Інвестиційна діяльність

 449. Порядок створення кооперативу

 450. Чорнобиль

 451. Правознавство, загальна термінологія

 452. Категорії естетики

 453. Застосування ділового етикету в бізнесі

 454. РПС Японії

 455. Християнські свята

 456. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 457. Електричний струм в напівпровідниках

 458. Функції трудового права

 459. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 460. Етика ненасилля в сучасному світі

 461. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 462. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 463. Самооцінка

 464. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 465. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 466. Національний банк України статус і завдання

 467. Стратегія маркетингу

 468. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 469. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 470. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 471. Машинобудування світу

 472. Антиінфляційна політика України

 473. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 474. Провідні ринки облігацій

 475. Іван Франко

 476. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 477. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 478. Урагани та повені як приклади небезпеки

 479. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 480. Формування органів та взаємодія частин зародка

 481. Повне товариство

 482. Поняття про етнографію

 483. Сальвадор Далі

 484. Походження, суть та вартість грошей

 485. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 486. Державні символи

 487. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 488. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 489. Поняття та сфера укладення контракту

 490. Людина і біосфера

 491. Системи міжнародної економіки

 492. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 493. Заробітна плата

 494. Статутний фонд

 495. Неоінституціоналізм

 496. Поняття та види співучасті

 497. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 498. Біблія - священна книга християн

 499. Напівпровідникові діоди

 500. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 501. Види кровотеч

 502. Григорій Савич Сковорода

 503. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 504. Преміювання працівників

 505. Іспанія між першою та другою світовою війною

 506. Громадяни як суб’єкти трудового права

 507. Галичина у другій половині 19 століття

 508. Історія олімпійських ігор

 509. Інноваційна стратегія України

 510. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 511. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 512. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 513. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 514. Мода 19-20 століть

 515. Податкові надходження

 516. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 517. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 518. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 519. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 520. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 521. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 522. Проблеми культурного відродження в Україні

 523. Світова організація торгівлі

 524. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 525. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 526. Верховна Рада України

 527. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 528. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 529. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 530. Туреччина

 531. Опоряджувальні роботи в будівництві

 532. Характерні риси імпресіонізму

 533. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 534. Теорія комунікації в маркетингу

 535. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 536. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 537. Причини інфляції

 538. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 539. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 540. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 541. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 542. Боспорське царство

 543. Регулювання зайнятості населення

 544. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 545. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 546. Цінність грошей у часі

 547. Ранній інституціоналізм

 548. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 549. Упаковка товару, вплив на споживача

 550. Національний банк України

 551. Сутність та причини безробіття

 552. Джек Лондон

 553. Охорона видового різноманіття організмів

 554. Міжнародні валютні відносини

 555. Творення слів

 556. Держава і право ФРН

 557. Основні функції Національного банку України

 558. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 559. Генезис культури, специфіка культурних знань

 560. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 561. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 562. Митне регулювання

 563. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 564. Телебачення і політика

 565. Організація й обслуговування робочих місць

 566. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 567. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 568. Середовище передачi в локальних мережах

 569. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 570. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 571. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 572. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 573. Борис Дмитрович Грінченко

 574. Стилі правничої лінгвістики

 575. Гіпербола

 576. Господарство Запорозької Січі

 577. Поняття і види інфляції

 578. Тактичне планування

 579. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 580. Лізингові контракти

 581. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 582. Фінансування освіти в Україні

 583. Афанасій Афанасійович Фет

 584. Сторінками давньогрецької теогонії

 585. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 586. Історія виникнення реактивних двигунів

 587. Ультразвук і інфразвук

 588. Економіка Канади

 589. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 590. Роль малого бізнесу в економіці

 591. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 592. Розвиток наукових знань про природу психіки

 593. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 594. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 595. Державне регулювання бізнесу

 596. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 597. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 598. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 599. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 600. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 601. Комерційний банк. Управління та структура банку

 602. Актуальні проблеми менеджменту

 603. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 604. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 605. Приготування бульйонів

 606. Диференціальні рівняння І порядку

 607. Поняття про основні засоби

 608. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 609. Кредитування у підприємницькій діяльності

 610. Вибори в Україні

 611. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 612. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 613. Планування рекламної кампанії

 614. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 615. Практичне значення економічної теорії

 616. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 617. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 618. Ярмарок

 619. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 620. Ринкова економіка

 621. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 622. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 623. Флора і фауна літом

 624. Перші гроші в Україні

 625. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 626. Наполеон І

 627. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 628. Доходи в ринковій економіці

 629. Організаційні форми підприємства

 630. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 631. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 632. Історія УПА

 633. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 634. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 635. Можливості вступу України до СОТ

 636. Методика формування цін

 637. Міжособистісне розуміння

 638. Ціцерон - вершина римського красномовства

 639. Поет Віктор Забіла

 640. Твори письменників XIX—початку XX ст

 641. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 642. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 643. Підприємство як соціальна організація

 644. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 645. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 646. Українська культура доби національного відродження

 647. Excel

 648. Іван Мазепа

 649. Організація виробничих процесів

 650. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 651. Система освіти в Ізраїлі

 652. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 653. Характеристика світового ринку нафти

 654. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 655. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 656. Типи (моделі) виборчих систем

 657. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 658. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 659. Господарство країн Центральної Європи

 660. Паралельні обчислювальні системи

 661. Основи транспортних перевезень

 662. Плата за природні ресурси

 663. Обґрунтування доцільності інвестування

 664. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 665. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 666. Країни Балтії

 667. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 668. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 669. Сучасна рецензія, як жанр

 670. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 671. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 672. Бесіди з учнями про символи України

 673. Фінансова система держави

 674. Поняття aудиту та його сутність

 675. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 676. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 677. Мова логічного програмування "Пролог"

 678. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 679. Способи подолання протидії слідству при допиті

 680. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 681. Медична інформатика як наука

 682. Великий байкар Леонід Глібов

 683. Історія економіки та економічної думки

 684. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 685. Сутність і роль перестрахування

 686. Міжнародні фінанси

 687. Улас Самчук - письменник епічної широти

 688. Держава в системі макроекономічного регулювання

 689. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 690. Корпоративні фінанси

 691. Естетика і мистецтвознавство

 692. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 693. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 694. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 695. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 696. Методи психологічної практики та їх використання

 697. Логістика

 698. Ціна - її суть та процес формування...

 699. Види усного спілкування

 700. Лізинг-кредит

 701. Управління виробничими запасами

 702. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 703. Організація ремонтного господарства

 704. Нове в бухгалтерському обліку

 705. Основні методи боротьби з інфляцією

 706. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 707. Симон Петлюра: легенди та факти

 708. Виробництво паперу

 709. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 710. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 711. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 712. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 713. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 714. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 715. Іслам-шиїти і суніти

 716. Рідна природа

 717. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 718. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 719. Древня Греція і риторика

 720. ЄБРР

 721. Гітара в історії розвитку музичної культури

 722. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 723. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 724. Програми сприяння зайнятості

 725. Звичаї і обряди

 726. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 727. Філософія як універсальний тип знань

 728. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 729. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 730. Дисциплінарна відповідальність юристів

 731. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 732. Суть і структура грошового ринку

 733. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 734. Xімія і технологія органічних речовин

 735. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 736. Аристофан та його творчість

 737. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 738. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 739. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 740. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 741. Сучасне вивчення природи

 742. Томас Гоббс

 743. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 744. Сімейний кодекс України

 745. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 746. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 747. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 748. Глава держави в зарубіжних країнах

 749. Науковий стиль правничої лінгвістики

 750. Текст у рекламі

 751. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 752. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 753. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 754. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 755. Організація роботи аудитора

 756. Класифікація графіки

 757. Предмет правничої лінгвістики

 758. Біологічні ресурси України

 759. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 760. Мозаїки Візантії

 761. Сутність юридичної особи

 762. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 763. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 764. Мультиплікатор Кейнса

 765. Австрійська школа граничної корисності

 766. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 767. Міжнародний кредит

 768. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 769. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 770. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 771. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 772. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 773. Загартовування організму дітей і підлітків

 774. Механізм грошово-кредитної діяльності

 775. Об’єкти та цілі БЖД

 776. Мораль

 777. Види і форми туризму

 778. Концепція сучасного природознавства

 779. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 780. Астероїди і метеорити

 781. Регулювання валютних курсів

 782. Нова історична школа та соціальний напрям

 783. Основні етапи історії логіки

 784. Конформізм та конформісти

 785. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 786. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 787. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 788. Службові відрядження у межах України

 789. Візантія

 790. Рекламне дослідження ринку

 791. Іноземний досвід медичного страхування

 792. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 793. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 794. Історична економічна школа в Німеччині

 795. Генетичний аспект особистості

 796. Детектив та історія його виникнення

 797. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 798. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 799. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 800. Економічний аналіз

 801. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 802. Слово про ввічливість

 803. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 804. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 805. Логіка та мова

 806. Загартування, його принципи

 807. Теорія імовірностей та математична статистика

 808. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 809. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 810. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 811. Національна система електронних платежів

 812. Становлення світового ринку

 813. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 814. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 815. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 816. Страхування в туризмі

 817. Історія розвитку фармації

 818. Давньоірландський епос

 819. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 820. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 821. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 822. Гриби

 823. Вещное право по Законам XII таблиц

 824. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 825. Грунти гірських областей України

 826. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 827. Початки комбінаторики

 828. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 829. Французький письменник — Марсель Пруст

 830. Розробка концепції маркетингу фірми

 831. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 832. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 833. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 834. Антивірусні програми

 835. Суспільство як система економічного взаємообміну

 836. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 837. Роль маркетингу в ринковій економіці

 838. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 839. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 840. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 841. Декоративне панно

 842. Вибори та їх роль в політичному житті

 843. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 844. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 845. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 846. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 847. Взаємовідносини України та НАТО

 848. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 849. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 850. Методи банківського кредитування

 851. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 852. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 853. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 854. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 855. Поняття галузі

 856. Електроніка та мікросхемотехніка

 857. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 858. Страхування виробничих ризиків

 859. Організація системи комунікації на фірмі

 860. Будова патрона

 861. Типи і види хорів

 862. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 863. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 864. Мистецтво Відродження

 865. Що таке підприємництво

 866. Валовий національний продукт

 867. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 868. Культурний процес за радянської влади

 869. Поняття і сутність факторів продуктивності

 870. Класична теорія

 871. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 872. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 873. Основні засади та проблеми інвестування

 874. Стимулювання продажу товарів і послуг

 875. Біографія Лесі Українки

 876. Сутність та фактори економічного зростання

 877. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 878. Особливості інфляційного процесу в Україні

 879. Підприємство - елемент господарювання

 880. Доля рідної мови - доля України

 881. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 882. Інформатизація системи управління освітою

 883. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 884. Харчування вагітної жінки

 885. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 886. Марко Черемшина

 887. Матеріальні і нематеріальні активи

 888. Організація та структура рекламного процесу

 889. Меркурій

 890. Впровадження стандартів на підприємстві

 891. Статистичні ряди і таблиці

 892. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 893. Сутність, принципи та функції підприємства

 894. Діловодство як функція управління

 895. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 896. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 897. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 898. Жан-Батіст Гренуй

 899. Особливість ринку факторів виробництва

 900. Служба в армії

 901. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 902. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 903. Інтернет та його професійне використання

 904. Театр

 905. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 906. Пожежа

 907. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 908. Лазер

 909. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 910. Альтернативна енергія

 911. Рафаель

 912. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 913. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 914. Зброя

 915. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 916. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 917. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 918. Державне кредитування підприємств

 919. Куріння та діти: як захистити права дітей

 920. Видатки бюджету

 921. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 922. Конституція Французької Республіки 1946 р

 923. Проблеми стабілізації економіки України

 924. Понятие и структура юридической науки

 925. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 926. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 927. Доступність економічної освіти

 928. Володимир Сосюра

 929. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 930. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 931. Організація транспортних перевезень

 932. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 933. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 934. Фізичні вправи для вагітних

 935. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 936. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 937. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 938. Система запалювання автомобіля

 939. Енополітична карта світу XXІ століття

 940. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 941. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 942. Ринок фінансових ресурсів

 943. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 944. Жанри красномовства

 945. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 946. Загальні положення етики бізнесу

 947. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 948. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 949. Українська культура в міжнародних відносинах

 950. Психічні і моральні якості медичного працівника

 951. Андріївська церква в Києві

 952. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 953. Матеріальна шкода поняття і види

 954. Музична культура України

 955. Художня обробка деревини

 956. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 957. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 958. Новаторство Драматургії Чехова

 959. Методи регулювання інфляції

 960. Тарас Шевченко

 961. Західна драматургія

 962. Охорона грунтів

 963. Інтеграційна система України

 964. Природа — наша мати, треба її оберігати

 965. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 966. Етапи розвитку українознавства

 967. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 968. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 969. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 970. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 971. Особливості податкової системи Франції

 972. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 973. Сутність селянського господарства

 974. філософія стародавності

 975. Обмеження та узагальнення понять

 976. Еволюція мов програмування

 977. Мркантелізм

 978. Отто фон Бісмарк

 979. Форми представлення чисел

 980. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 981. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 982. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 983. Літературне редагування у сучасній редакції

 984. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 985. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 986. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 987. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 988. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 989. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 990. Оборотні кошти

 991. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 992. Інвестиції

 993. Форми держави в зарубіжних країнах

 994. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 995. Життя і творчість Василя Стефаника

 996. Іван Карпенко-Карий

 997. Тривалість життя людини

 998. Економічний розвиток України в 20-і роки

 999. Обгрунтування підприємницької ідеї

 1000. Остеохондроз