На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Менеджмент банківської системи на прикладі

 2. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 3. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 4. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 5. Блискавки

 6. Іван Богун - козацький полководець

 7. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 8. Поняття та сутність Конституції

 9. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 10. Організація аудиторської діяльності

 11. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 12. Грошовий ринок

 13. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 14. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 15. Петро Дорошенко

 16. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 17. Небезпеки урбанізованого міста

 18. Азовське море

 19. Фінансовий менеджмент

 20. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 21. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 22. Ернест Хемінгуей

 23. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 24. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 25. Органи зору і слуху

 26. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 27. Чистий продукт та його структура

 28. Документи і документування

 29. Поняття торгівлі цінними паперами

 30. Дмитро Байда-Вишневецький

 31. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 32. Культура мови

 33. Методи формування цін

 34. Організація роботи з документами

 35. Племенні об’єднання на Україні

 36. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 37. Озонова діра

 38. Розвиток політичної науки у Новий час

 39. Валютні ринки

 40. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 41. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 42. Формування роздрібної ціни на ПММ

 43. Статистика населення

 44. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 45. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 46. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 47. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 48. Запліднення

 49. Кліматичні умови

 50. Основні джерела виробництва електричної енергії

 51. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 52. Законодавство України про підприємства

 53. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 54. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 55. Гончарство

 56. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 57. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 58. Міжнародна торгівля та валютні системи

 59. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 60. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 61. Мова жестів

 62. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 63. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 64. Господарство Запорозької Січі

 65. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 66. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 67. Життя та творчість Григорія Косинки

 68. Глобалізація

 69. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 70. Принципи ревізії та її види

 71. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 72. Свято матері

 73. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 74. Журнал реєстрації господарських процесів

 75. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 76. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 77. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 78. Духовний вплив природи на людину

 79. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 80. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 81. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 82. Хімічні елементи в продуктах харчування

 83. Теорія соціальної стратифікації

 84. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 85. Історія села Чемеринці

 86. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 87. Винайдення радіо О.С. Поповим

 88. Доходи страховика

 89. СРСР 1964-1991 рр

 90. Ліс – наше багатство

 91. Бюджетний дефіцит і державний борг

 92. Голод 1946-1947 років в Україні

 93. Фонд державного майна України

 94. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 95. Імунна система

 96. Музичний фольклор Тернопільщини

 97. Населення світу

 98. Інтернет банкінг в Україні

 99. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 100. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 101. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 102. Етапи розвитку сучасної логіки

 103. Перевірки фінансової звітності

 104. Менеджмент підприємств бізнесу

 105. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 106. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 107. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 108. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 109. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 110. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 111. Вартість втрачених можливостей

 112. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 113. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 114. Антон Павлович Чехов

 115. Можливості “1С Бухгалтерії

 116. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 117. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 118. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 119. Оренда майна державних підприємств в Україні

 120. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 121. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 122. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 123. Еволюція релігійної філософії XX ст

 124. Державний бюджет України

 125. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 126. Основні засоби

 127. Хімія і екологія

 128. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 129. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 130. Гідроліз

 131. Етика науки

 132. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 133. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 134. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 135. Держава і право феодальної Англії

 136. Методика проведення аудиту

 137. Облік робочого часу

 138. Поняття та особливості формування ринку праці

 139. Захист навколишнього середовища

 140. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 141. Внутрішні ціни та методи їх формування

 142. Психоаналіз

 143. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 144. Розвиток життя на землі

 145. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 146. Адам Міцкевич

 147. Тарифна система

 148. Методи і канали збору і поширення інформації

 149. Історичні кроки розвитку хімії

 150. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 151. Аналіз імовірності банкрутства

 152. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 153. Функції і роль кредиту

 154. Творчість Леонардо да Вінчі

 155. Узагальнення результатів аудиту

 156. Інформатика

 157. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 158. Інвентаризація матеріальних цінностей

 159. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 160. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 161. Інфекції, отруєння. Імунітет

 162. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 163. Формування двопартійної системи в Англії

 164. Увага людини. Загальні поняття

 165. Доповідь

 166. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 167. Поняття культурно історичної епохи

 168. Порядок призначення субсидій

 169. Соціально-економічні наслідки інфляції

 170. Соціологія сім’ї

 171. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 172. Планети земної групи

 173. Марш і похідна охорона

 174. Бетховен, життя і творчий шлях

 175. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 176. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 177. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 178. Вселенські собори

 179. Що ми знаємо про СНІД

 180. Підготовка судової промови

 181. Африка – Україна

 182. Знос основних засобів, його види

 183. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 184. Влада як соціальний феномен

 185. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 186. Основи процесу управління маркетингом

 187. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 188. Диференціація навчання на уроках математики

 189. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 190. Ведучі мости автомобіля

 191. Способи ухилення від сплати податків

 192. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 193. Прибуток і затрати комерційного банку

 194. Письменники рідного краю

 195. Обставини, що виключають злочинність діяння

 196. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 197. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 198. Підприємство як суб’єкт господарювання

 199. Основи банківського кредитування

 200. Договір комерційної концесії

 201. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 202. Олесь Гончар

 203. Малі тіла Сонячної системи

 204. Банки та їх роль в економіці

 205. Культура публічного виступу

 206. Ярослав Мудрий

 207. А.Сміт - як науковець-економіст

 208. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 209. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 210. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 211. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 212. Сонце і його значення для Cонячної системи

 213. Характеристика світового валютного ринку

 214. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 215. Пташок викликаю з теплого краю

 216. Оскар Уайльд

 217. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 218. Операційні системи. Файлова система

 219. Ціна та її особливості

 220. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 221. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 222. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 223. Фінансові компанії

 224. Різновиди ринкових цін

 225. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 226. Господарство України у 1939-1990 рр.

 227. Економіка Латинської Америки

 228. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 229. Світові природні ресурси

 230. Числівники в діловому мовленні

 231. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 232. William Shakespeare

 233. Рим та Карфаген

 234. Піфагор. Теорема Піфагора

 235. Адміністративні договори

 236. Обмін Речовин та енергії

 237. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 238. Скло

 239. Проблема субстанції

 240. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 241. Фінансово-бюджетне регулювання

 242. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 243. Сучасна модель атома

 244. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 245. Ринок програмного забезпечення

 246. Фіскальна політика української держави

 247. О слово рідне! України слово!

 248. Шарль Луї Монтеск'є

 249. Історія розвитку нейрохірургії

 250. Юрій Хмельницький

 251. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 252. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 253. Вплив природних катастроф

 254. Приготування заправних перших страв

 255. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 256. Просторове розміщення виробничого процесу

 257. Категорії з курсу економічної історії

 258. Основні функції праці

 259. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 260. Теплові машини

 261. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 262. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 263. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 264. Закони формальної логіки

 265. Віруси – неклітинні форми життя

 266. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 267. Методичні основи планування продуктивності праці

 268. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 269. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 270. Мінеральні ресурси світу та України

 271. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 272. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 273. Державний борг. Обслуговування та управління

 274. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 275. Нарбут - український художник-графік

 276. Система формування вокально-хорових навиків

 277. Карпатський державний заповідник

 278. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 279. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 280. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 281. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 282. Структура курсу БЖД

 283. Акушерство як наука

 284. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 285. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 286. Основи економічної теорії

 287. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 288. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 289. Нецінова конкуренція

 290. Сухомлинський про роботу над словом

 291. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 292. Святе слово - рідна мати

 293. Ультразвук і інфразвук

 294. Китай

 295. Трудові відносини, сутність і структура

 296. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 297. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 298. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 299. Доплати і надбавки

 300. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 301. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 302. Організація обліку

 303. Водорості

 304. Шкідливі звички тютюнопаління

 305. Культура і природа

 306. Теорія особистості

 307. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 308. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 309. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 310. Академічна риторика

 311. Граматична форма ділових документів

 312. Організація

 313. Ручні осколкові гранати

 314. Лицарі середньовіччя

 315. Система обслуговування виробництва

 316. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 317. Диференціація дієздатності фізичної особи

 318. Поняття відкритості економіки

 319. Суть підприємництва, його види та розвиток

 320. Організація оплати праці на підприємствах

 321. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 322. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 323. Організація реалізації страхових послуг

 324. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 325. Моделі поведінки виробників

 326. Характеристика основних функцій нормування праці

 327. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 328. Вступна частина промови

 329. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 330. Форми забезпечення кредитів

 331. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 332. Соціально-психологічний клімат

 333. Народна символіка

 334. Колективні договори та угоди

 335. Економічна свобода і підприємництво

 336. Теорії кредиту

 337. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 338. Організація обліку витрат

 339. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 340. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 341. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 342. Національні особливості ділового спілкування

 343. Українське військо періоду козаччини

 344. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 345. Антоніми

 346. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 347. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 348. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 349. Декоративна косметика: губні помади

 350. Фіскальна політика держави

 351. Загальна характеристика класичної політичної економії

 352. Проблеми застосування податку на додану вартість

 353. Життя і творчість Бетховена

 354. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 355. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 356. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 357. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 358. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 359. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 360. Енергетична оцінка важкості праці

 361. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 362. Облік грошових розрахунків

 363. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 364. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 365. Організація енергетичного господарства

 366. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 367. Охорона природи

 368. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 369. Акредитив

 370. Господарські товариства

 371. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 372. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 373. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 374. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 375. Валовий національний продукт

 376. Реквізити ділових паперів

 377. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 378. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 379. Демократія і самоврядування

 380. Охорона водного середовища

 381. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 382. Неокласичний синтез

 383. Леся Українка

 384. Інвестування

 385. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 386. Слова з літерою Ґ

 387. Панас Мирний

 388. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 389. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 390. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 391. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 392. Чинники економічного зростання

 393. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 394. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 395. Командитне товариство і товариство з додатковою

 396. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 397. Логістика товарно-матеріальних запасів

 398. Інвестиційна діяльність

 399. Діяльність банку

 400. Категорії естетики

 401. Служба безпеки України

 402. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 403. Авторське право в мережі Інтернет

 404. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 405. Франц Шуберт. Біографія

 406. Правознавство, загальна термінологія

 407. Самооцінка

 408. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 409. Національний банк Польщі

 410. Залізничний транспорт

 411. РПС Японії

 412. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 413. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 414. Породження мовлення

 415. Характерні риси імпресіонізму

 416. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 417. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 418. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 419. Джерела фінансування проектів

 420. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 421. Застосування ділового етикету в бізнесі

 422. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 423. Стратегія маркетингу

 424. Християнські свята

 425. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 426. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 427. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 428. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 429. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 430. Конкуренція і ринок

 431. Провідні ринки облігацій

 432. Склад злочину

 433. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 434. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 435. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 436. Степ аеробіка

 437. Іван Франко

 438. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 439. Машинобудування світу

 440. Державні символи

 441. Функції трудового права

 442. Походження, суть та вартість грошей

 443. Електричний струм в напівпровідниках

 444. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 445. Національний банк України статус і завдання

 446. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 447. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 448. Концепції демократії: розвиток та сутність

 449. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 450. Повне товариство

 451. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 452. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 453. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 454. Особливості перекладу

 455. Неоінституціоналізм

 456. Село моє, для мене ти єдине

 457. Чорнобиль

 458. Заробітна плата

 459. Поняття про етнографію

 460. Біблія - священна книга християн

 461. Види кровотеч

 462. Григорій Савич Сковорода

 463. Преміювання працівників

 464. Антиінфляційна політика України

 465. Історія олімпійських ігор

 466. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 467. Період трьох літ

 468. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 469. Віденський конгрес

 470. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 471. Статутний фонд

 472. Податкові надходження

 473. Урагани та повені як приклади небезпеки

 474. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 475. Інноваційна стратегія України

 476. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 477. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 478. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 479. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 480. Роль та місце жінки у общині

 481. Життя і творчість Гоголя

 482. Дії солдата в бою

 483. Туреччина

 484. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 485. Теорія комунікації в маркетингу

 486. Світова організація торгівлі

 487. Причини інфляції

 488. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 489. Сальвадор Далі

 490. Регулювання зайнятості населення

 491. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 492. Етика ненасилля в сучасному світі

 493. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 494. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 495. Верховна Рада України

 496. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 497. Харчування різних груп населення

 498. Україна – космічна держава

 499. Міжнародні валютні відносини

 500. Національний банк України

 501. Ранній інституціоналізм

 502. Громадяни як суб’єкти трудового права

 503. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 504. Конституція Франції 1946 року

 505. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 506. Характерні риси імпресіонізму

 507. Джек Лондон

 508. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 509. Основні функції Національного банку України

 510. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 511. Іспанія між першою та другою світовою війною

 512. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 513. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 514. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 515. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 516. Боспорське царство

 517. Організація й обслуговування робочих місць

 518. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 519. Митне регулювання

 520. Творення слів

 521. Держава і право ФРН

 522. Психологія управління

 523. Сутність та причини безробіття

 524. Числові послідовності

 525. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 526. Борис Дмитрович Грінченко

 527. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 528. Фінансування освіти в Україні

 529. Поняття та сфера укладення контракту

 530. Опоряджувальні роботи в будівництві

 531. Поняття і види інфляції

 532. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 533. Системи міжнародної економіки

 534. Сторінками давньогрецької теогонії

 535. Ультразвук і інфразвук

 536. Упаковка товару, вплив на споживача

 537. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 538. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 539. Проблеми культурного відродження в Україні

 540. Порівняння функцій та їх застосування

 541. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 542. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 543. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 544. Лізингові контракти

 545. Цінність грошей у часі

 546. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 547. Надлюдина за Ніцше

 548. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 549. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 550. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 551. Напівпровідникові діоди

 552. Стилі правничої лінгвістики

 553. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 554. Основні досягнення давньоруської культури

 555. Поняття та види співучасті

 556. Телебачення і політика

 557. Поняття про основні засоби

 558. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 559. Господарство Запорозької Січі

 560. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 561. Середовище передачi в локальних мережах

 562. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 563. Державне регулювання бізнесу

 564. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 565. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 566. Актуальні проблеми менеджменту

 567. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 568. Мода 19-20 століть

 569. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 570. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 571. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 572. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 573. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 574. Організаційні форми підприємства

 575. Наполеон І

 576. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 577. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 578. Кредитування у підприємницькій діяльності

 579. Порядок створення кооперативу

 580. Ринкова економіка

 581. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 582. Економіка Канади

 583. Комерційний банк. Управління та структура банку

 584. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 585. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 586. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 587. Іван Мазепа

 588. Афанасій Афанасійович Фет

 589. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 590. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 591. Підприємство як соціальна організація

 592. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 593. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 594. Практичне значення економічної теорії

 595. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 596. Українська культура доби національного відродження

 597. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 598. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 599. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 600. Перші гроші в Україні

 601. Диференціальні рівняння І порядку

 602. Методика формування цін

 603. Тактичне планування

 604. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 605. Можливості вступу України до СОТ

 606. Доходи в ринковій економіці

 607. Генезис культури, специфіка культурних знань

 608. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 609. Типи (моделі) виборчих систем

 610. Поет Віктор Забіла

 611. Планування рекламної кампанії

 612. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 613. Ярмарок

 614. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 615. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 616. Excel

 617. Організація виробничих процесів

 618. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 619. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 620. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 621. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 622. Розвиток наукових знань про природу психіки

 623. Сучасна рецензія, як жанр

 624. Людина і біосфера

 625. Характеристика світового ринку нафти

 626. Міжнародні фінанси

 627. Фінансова система держави

 628. Великий байкар Леонід Глібов

 629. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 630. Сутність і роль перестрахування

 631. Основи транспортних перевезень

 632. Держава в системі макроекономічного регулювання

 633. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 634. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 635. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 636. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 637. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 638. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 639. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 640. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 641. Види усного спілкування

 642. Твори письменників XIX—початку XX ст

 643. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 644. Обґрунтування доцільності інвестування

 645. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 646. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 647. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 648. Міжособистісне розуміння

 649. Плата за природні ресурси

 650. Бесіди з учнями про символи України

 651. Управління виробничими запасами

 652. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 653. Способи подолання протидії слідству при допиті

 654. Лізинг-кредит

 655. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 656. Поняття aудиту та його сутність

 657. Ціна - її суть та процес формування...

 658. Нове в бухгалтерському обліку

 659. Симон Петлюра: легенди та факти

 660. Основні методи боротьби з інфляцією

 661. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 662. Історія УПА

 663. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 664. Естетика і мистецтвознавство

 665. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 666. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 667. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 668. Логістика

 669. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 670. Програми сприяння зайнятості

 671. ЄБРР

 672. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 673. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 674. Рідна природа

 675. Методи психологічної практики та їх використання

 676. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 677. Роль малого бізнесу в економіці

 678. Паралельні обчислювальні системи

 679. Мова логічного програмування "Пролог"

 680. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 681. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 682. Суть і структура грошового ринку

 683. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 684. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 685. Древня Греція і риторика

 686. Вибори в Україні

 687. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 688. Томас Гоббс

 689. Виробництво паперу

 690. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 691. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 692. Організація ремонтного господарства

 693. Корпоративні фінанси

 694. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 695. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 696. Історія економіки та економічної думки

 697. Флора і фауна літом

 698. Сучасне вивчення природи

 699. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 700. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 701. Історія виникнення реактивних двигунів

 702. Основи загальновійськового бою

 703. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 704. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 705. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 706. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 707. Xімія і технологія органічних речовин

 708. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 709. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 710. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 711. Науковий стиль правничої лінгвістики

 712. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 713. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 714. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 715. Іслам-шиїти і суніти

 716. Ціцерон - вершина римського красномовства

 717. Організація роботи аудитора

 718. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 719. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 720. Міжнародний кредит

 721. Дисциплінарна відповідальність юристів

 722. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 723. Галичина у другій половині 19 століття

 724. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 725. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 726. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 727. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 728. Візантія

 729. Службові відрядження у межах України

 730. Глава держави в зарубіжних країнах

 731. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 732. Класифікація графіки

 733. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 734. Господарство країн Центральної Європи

 735. Гіпербола

 736. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 737. Мораль

 738. Слово про ввічливість

 739. Біологічні ресурси України

 740. Формування органів та взаємодія частин зародка

 741. Види і форми туризму

 742. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 743. Текст у рекламі

 744. Приготування бульйонів

 745. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 746. Іноземний досвід медичного страхування

 747. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 748. Економічний аналіз

 749. Регулювання валютних курсів

 750. Країни Балтії

 751. Загартовування організму дітей і підлітків

 752. Австрійська школа граничної корисності

 753. Нова історична школа та соціальний напрям

 754. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 755. Історична економічна школа в Німеччині

 756. Національна система електронних платежів

 757. Мультиплікатор Кейнса

 758. Астероїди і метеорити

 759. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 760. Улас Самчук - письменник епічної широти

 761. Генетичний аспект особистості

 762. Сімейний кодекс України

 763. Медична інформатика як наука

 764. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 765. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 766. Гриби

 767. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 768. Загартування, його принципи

 769. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 770. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 771. Французький письменник — Марсель Пруст

 772. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 773. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 774. Антивірусні програми

 775. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 776. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 777. Логіка та мова

 778. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 779. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 780. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 781. Рекламне дослідження ринку

 782. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 783. Концепція сучасного природознавства

 784. Система освіти в Ізраїлі

 785. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 786. Сутність юридичної особи

 787. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 788. Початки комбінаторики

 789. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 790. Розробка концепції маркетингу фірми

 791. Мистецтво Відродження

 792. Механізм грошово-кредитної діяльності

 793. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 794. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 795. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 796. Організація системи комунікації на фірмі

 797. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 798. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 799. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 800. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 801. Гітара в історії розвитку музичної культури

 802. Взаємовідносини України та НАТО

 803. Валовий національний продукт

 804. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 805. Аристофан та його творчість

 806. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 807. Поняття галузі

 808. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 809. Біографія Лесі Українки

 810. Охорона видового різноманіття організмів

 811. Філософія як універсальний тип знань

 812. Методи банківського кредитування

 813. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 814. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 815. Страхування виробничих ризиків

 816. Сутність та фактори економічного зростання

 817. Класична теорія

 818. Поняття і сутність факторів продуктивності

 819. Суспільство як система економічного взаємообміну

 820. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 821. Звичаї і обряди

 822. Основні засади та проблеми інвестування

 823. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 824. Доля рідної мови - доля України

 825. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 826. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 827. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 828. Електроніка та мікросхемотехніка

 829. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 830. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 831. Особливості інфляційного процесу в Україні

 832. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 833. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 834. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 835. Що таке підприємництво

 836. Становлення світового ринку

 837. Інформатизація системи управління освітою

 838. Підприємство - елемент господарювання

 839. Конформізм та конформісти

 840. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 841. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 842. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 843. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 844. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 845. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 846. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 847. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 848. Служба в армії

 849. Предмет правничої лінгвістики

 850. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 851. Стимулювання продажу товарів і послуг

 852. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 853. Статистичні ряди і таблиці

 854. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 855. Сутність, принципи та функції підприємства

 856. Рафаель

 857. Альтернативна енергія

 858. Роль маркетингу в ринковій економіці

 859. Лазер

 860. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 861. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 862. Театр

 863. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 864. Давньоірландський епос

 865. Впровадження стандартів на підприємстві

 866. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 867. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 868. Видатки бюджету

 869. Інтернет та його професійне використання

 870. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 871. Організація та структура рекламного процесу

 872. Куріння та діти: як захистити права дітей

 873. Вибори та їх роль в політичному житті

 874. Особливість ринку факторів виробництва

 875. Державне кредитування підприємств

 876. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 877. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 878. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 879. Проблеми стабілізації економіки України

 880. Зброя

 881. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 882. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 883. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 884. Доступність економічної освіти

 885. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 886. Історія розвитку фармації

 887. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 888. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 889. Володимир Сосюра

 890. Харчування вагітної жінки

 891. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 892. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 893. Організація транспортних перевезень

 894. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 895. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 896. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 897. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 898. Фізичні вправи для вагітних

 899. Загальні положення етики бізнесу

 900. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 901. Теорія імовірностей та математична статистика

 902. Грунти гірських областей України

 903. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 904. Ринок фінансових ресурсів

 905. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 906. Художня обробка деревини

 907. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 908. Музична культура України

 909. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 910. Культурний процес за радянської влади

 911. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 912. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 913. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 914. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 915. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 916. Марко Черемшина

 917. Енополітична карта світу XXІ століття

 918. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 919. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 920. Тарас Шевченко

 921. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 922. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 923. Інтеграційна система України

 924. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 925. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 926. Українська культура в міжнародних відносинах

 927. Мркантелізм

 928. Пожежа

 929. Методи регулювання інфляції

 930. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 931. Сутність селянського господарства

 932. Декоративне панно

 933. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 934. Жанри красномовства

 935. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 936. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 937. Отто фон Бісмарк

 938. Літературне редагування у сучасній редакції

 939. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 940. Діловодство як функція управління

 941. Оборотні кошти

 942. Інвестиції

 943. Іван Карпенко-Карий

 944. Основні етапи історії логіки

 945. Меркурій

 946. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 947. Економічний розвиток України в 20-і роки

 948. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 949. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 950. Андріївська церква в Києві

 951. філософія стародавності

 952. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 953. Еволюція мов програмування

 954. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників

 955. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 956. Західна драматургія

 957. Мозаїки Візантії

 958. Історія Стародавнього Світу

 959. Діяльність ТОВ, торговий патент

 960. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії

 961. Форми держави в зарубіжних країнах

 962. Фондові біржі, НАФТА

 963. Остеохондроз

 964. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 965. Життя і творчість Василя Стефаника

 966. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 967. Обгрунтування підприємницької ідеї

 968. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

 969. Складні судження

 970. Судження

 971. Природа — наша мати, треба її оберігати

 972. Основи кадрового менеджменту

 973. Міжнародні інвестиції

 974. Теорії походження життя

 975. Охорона грунтів

 976. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 977. Парило звичайне, папороть чоловіча, паслін солодко-гіркий

 978. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 979. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 980. Жан-Батіст Гренуй

 981. Політичний маркетинг

 982. Мотивація

 983. Життя і творчість Марійки Підгірянки

 984. Держава в системі макроекономічного регулювання

 985. Кров в кровообіг

 986. Система запалювання автомобіля

 987. Платежі за ресурси

 988. Особливості податкової системи Франції

 989. Політична економія в Англії у ХІХ ст

 990. Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання

 991. Цінова політика і цінова стратегія фірми

 992. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 993. Форми представлення чисел

 994. Тривалість життя людини

 995. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 996. Методика навчання дітей самостійного складання орнаментальних композицій за традиційними мотивами народного мистецтва

 997. Данило Галицький

 998. Вади ринкового саморегулювання

 999. Поняття релігійно-традиційного типу правової системи. Поняття мусульманського права

 1000. Зоряне небо