На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Особливості використання іменників

 2. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 3. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 4. Блискавки

 5. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 6. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 7. Іван Богун - козацький полководець

 8. Організація аудиторської діяльності

 9. Грошовий ринок

 10. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 11. Петро Дорошенко

 12. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 13. Небезпеки урбанізованого міста

 14. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 15. Фінансовий менеджмент

 16. Азовське море

 17. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 18. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 19. Ернест Хемінгуей

 20. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 21. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 22. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 23. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 24. Поняття торгівлі цінними паперами

 25. Поняття та сутність Конституції

 26. Органи зору і слуху

 27. Чистий продукт та його структура

 28. Дмитро Байда-Вишневецький

 29. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 30. Документи і документування

 31. Культура мови

 32. Методи формування цін

 33. Племенні об’єднання на Україні

 34. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 35. Організація роботи з документами

 36. Озонова діра

 37. Розвиток політичної науки у Новий час

 38. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 39. Валютні ринки

 40. Формування роздрібної ціни на ПММ

 41. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 42. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 43. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 44. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 45. Статистика населення

 46. Кліматичні умови

 47. Законодавство України про підприємства

 48. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 49. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 50. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 51. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 52. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 53. Гончарство

 54. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 55. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 56. Запліднення

 57. Міжнародна торгівля та валютні системи

 58. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 59. Основні джерела виробництва електричної енергії

 60. Мова жестів

 61. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 62. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 63. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 64. Глобалізація

 65. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 66. Життя та творчість Григорія Косинки

 67. Господарство Запорозької Січі

 68. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 69. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 70. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 71. Журнал реєстрації господарських процесів

 72. Свято матері

 73. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 74. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 75. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 76. Принципи ревізії та її види

 77. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 78. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 79. Духовний вплив природи на людину

 80. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 81. Теорія соціальної стратифікації

 82. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 83. Історія села Чемеринці

 84. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 85. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 86. Доходи страховика

 87. СРСР 1964-1991 рр

 88. Голод 1946-1947 років в Україні

 89. Бюджетний дефіцит і державний борг

 90. Фонд державного майна України

 91. Ліс – наше багатство

 92. Винайдення радіо О.С. Поповим

 93. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 94. Імунна система

 95. Музичний фольклор Тернопільщини

 96. Населення світу

 97. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 98. Інтернет банкінг в Україні

 99. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 100. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 101. Менеджмент підприємств бізнесу

 102. Перевірки фінансової звітності

 103. Етапи розвитку сучасної логіки

 104. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 105. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 106. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 107. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 108. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 109. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 110. Вартість втрачених можливостей

 111. Антон Павлович Чехов

 112. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 113. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 114. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 115. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 116. Можливості “1С Бухгалтерії

 117. Хімічні елементи в продуктах харчування

 118. Оренда майна державних підприємств в Україні

 119. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 120. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 121. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 122. Державний бюджет України

 123. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 124. Основні засоби

 125. Хімія і екологія

 126. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 127. Еволюція релігійної філософії XX ст

 128. Етика науки

 129. Гідроліз

 130. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 131. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 132. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 133. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 134. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 135. Методика проведення аудиту

 136. Облік робочого часу

 137. Поняття та особливості формування ринку праці

 138. Захист навколишнього середовища

 139. Психоаналіз

 140. Держава і право феодальної Англії

 141. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 142. Внутрішні ціни та методи їх формування

 143. Адам Міцкевич

 144. Тарифна система

 145. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 146. Методи і канали збору і поширення інформації

 147. Аналіз імовірності банкрутства

 148. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 149. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 150. Історичні кроки розвитку хімії

 151. Інформатика

 152. Функції і роль кредиту

 153. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 154. Інвентаризація матеріальних цінностей

 155. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 156. Узагальнення результатів аудиту

 157. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 158. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 159. Інфекції, отруєння. Імунітет

 160. Доповідь

 161. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 162. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 163. Соціологія сім’ї

 164. Розвиток життя на землі

 165. Порядок призначення субсидій

 166. Соціально-економічні наслідки інфляції

 167. Увага людини. Загальні поняття

 168. Поняття культурно історичної епохи

 169. Творчість Леонардо да Вінчі

 170. Формування двопартійної системи в Англії

 171. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 172. Бетховен, життя і творчий шлях

 173. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 174. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 175. Що ми знаємо про СНІД

 176. Планети земної групи

 177. Вселенські собори

 178. Знос основних засобів, його види

 179. Основи процесу управління маркетингом

 180. Підготовка судової промови

 181. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 182. Влада як соціальний феномен

 183. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 184. Диференціація навчання на уроках математики

 185. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 186. Прибуток і затрати комерційного банку

 187. Способи ухилення від сплати податків

 188. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 189. Письменники рідного краю

 190. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 191. Підприємство як суб’єкт господарювання

 192. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 193. Основи банківського кредитування

 194. Олесь Гончар

 195. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 196. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 197. Договір комерційної концесії

 198. Малі тіла Сонячної системи

 199. Ярослав Мудрий

 200. А.Сміт - як науковець-економіст

 201. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 202. Марш і похідна охорона

 203. Банки та їх роль в економіці

 204. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 205. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 206. Обставини, що виключають злочинність діяння

 207. Сонце і його значення для Cонячної системи

 208. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 209. Африка – Україна

 210. Культура публічного виступу

 211. Характеристика світового валютного ринку

 212. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 213. Ведучі мости автомобіля

 214. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 215. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 216. Пташок викликаю з теплого краю

 217. Операційні системи. Файлова система

 218. Ціна та її особливості

 219. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 220. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 221. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 222. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 223. Фінансові компанії

 224. Різновиди ринкових цін

 225. Світові природні ресурси

 226. Числівники в діловому мовленні

 227. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 228. Господарство України у 1939-1990 рр.

 229. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 230. William Shakespeare

 231. Піфагор. Теорема Піфагора

 232. Рим та Карфаген

 233. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 234. Обмін Речовин та енергії

 235. Скло

 236. Адміністративні договори

 237. Економіка Латинської Америки

 238. Фінансово-бюджетне регулювання

 239. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 240. Проблема субстанції

 241. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 242. Фіскальна політика української держави

 243. О слово рідне! України слово!

 244. Сучасна модель атома

 245. Ринок програмного забезпечення

 246. Шарль Луї Монтеск'є

 247. Юрій Хмельницький

 248. Оскар Уайльд

 249. Історія розвитку нейрохірургії

 250. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 251. Вплив природних катастроф

 252. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 253. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 254. Просторове розміщення виробничого процесу

 255. Категорії з курсу економічної історії

 256. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 257. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 258. Приготування заправних перших страв

 259. Основні функції праці

 260. Методичні основи планування продуктивності праці

 261. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 262. Закони формальної логіки

 263. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 264. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 265. Мінеральні ресурси світу та України

 266. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 267. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 268. Державний борг. Обслуговування та управління

 269. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 270. Нарбут - український художник-графік

 271. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 272. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 273. Віруси – неклітинні форми життя

 274. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 275. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 276. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 277. Теплові машини

 278. Система формування вокально-хорових навиків

 279. Структура курсу БЖД

 280. Акушерство як наука

 281. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 282. Основи економічної теорії

 283. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 284. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 285. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 286. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 287. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 288. Нецінова конкуренція

 289. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 290. Ультразвук і інфразвук

 291. Сухомлинський про роботу над словом

 292. Китай

 293. Трудові відносини, сутність і структура

 294. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 295. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 296. Доплати і надбавки

 297. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 298. Організація обліку

 299. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 300. Шкідливі звички тютюнопаління

 301. Культура і природа

 302. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 303. Теорія особистості

 304. Академічна риторика

 305. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 306. Водорості

 307. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 308. Святе слово - рідна мати

 309. Граматична форма ділових документів

 310. Організація

 311. Лицарі середньовіччя

 312. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 313. Система обслуговування виробництва

 314. Диференціація дієздатності фізичної особи

 315. Суть підприємництва, його види та розвиток

 316. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 317. Поняття відкритості економіки

 318. Організація оплати праці на підприємствах

 319. Організація реалізації страхових послуг

 320. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 321. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 322. Карпатський державний заповідник

 323. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 324. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 325. Моделі поведінки виробників

 326. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 327. Ручні осколкові гранати

 328. Соціально-психологічний клімат

 329. Характеристика основних функцій нормування праці

 330. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 331. Народна символіка

 332. Форми забезпечення кредитів

 333. Колективні договори та угоди

 334. Вступна частина промови

 335. Економічна свобода і підприємництво

 336. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 337. Теорії кредиту

 338. Організація обліку витрат

 339. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 340. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 341. Національні особливості ділового спілкування

 342. Антоніми

 343. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 344. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 345. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 346. Фіскальна політика держави

 347. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 348. Загальна характеристика класичної політичної економії

 349. Проблеми застосування податку на додану вартість

 350. Українське військо періоду козаччини

 351. Декоративна косметика: губні помади

 352. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 353. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 354. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 355. Життя і творчість Бетховена

 356. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 357. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 358. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 359. Облік грошових розрахунків

 360. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 361. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 362. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 363. Охорона природи

 364. Організація енергетичного господарства

 365. Акредитив

 366. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 367. Енергетична оцінка важкості праці

 368. Господарські товариства

 369. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 370. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 371. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 372. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 373. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 374. Валовий національний продукт

 375. Реквізити ділових паперів

 376. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 377. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 378. Демократія і самоврядування

 379. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 380. Неокласичний синтез

 381. Леся Українка

 382. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 383. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 384. Панас Мирний

 385. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 386. Інвестування

 387. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 388. Чинники економічного зростання

 389. Охорона водного середовища

 390. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 391. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 392. Слова з літерою Ґ

 393. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 394. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 395. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 396. Інвестиційна діяльність

 397. Логістика товарно-матеріальних запасів

 398. Діяльність банку

 399. Командитне товариство і товариство з додатковою

 400. Категорії естетики

 401. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 402. Франц Шуберт. Біографія

 403. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 404. Служба безпеки України

 405. Правознавство, загальна термінологія

 406. Самооцінка

 407. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 408. Залізничний транспорт

 409. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 410. РПС Японії

 411. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 412. Національний банк Польщі

 413. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 414. Застосування ділового етикету в бізнесі

 415. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 416. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 417. Християнські свята

 418. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 419. Стратегія маркетингу

 420. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 421. Джерела фінансування проектів

 422. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 423. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 424. Провідні ринки облігацій

 425. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 426. Породження мовлення

 427. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 428. Конкуренція і ринок

 429. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 430. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 431. Машинобудування світу

 432. Степ аеробіка

 433. Іван Франко

 434. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 435. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 436. Державні символи

 437. Походження, суть та вартість грошей

 438. Склад злочину

 439. Функції трудового права

 440. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 441. Повне товариство

 442. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 443. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 444. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 445. Національний банк України статус і завдання

 446. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 447. Концепції демократії: розвиток та сутність

 448. Електричний струм в напівпровідниках

 449. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 450. Неоінституціоналізм

 451. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 452. Авторське право в мережі Інтернет

 453. Біблія - священна книга християн

 454. Види кровотеч

 455. Заробітна плата

 456. Поняття про етнографію

 457. Григорій Савич Сковорода

 458. Історія олімпійських ігор

 459. Преміювання працівників

 460. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 461. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 462. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 463. Антиінфляційна політика України

 464. Чорнобиль

 465. Податкові надходження

 466. Віденський конгрес

 467. Статутний фонд

 468. Село моє, для мене ти єдине

 469. Характерні риси імпресіонізму

 470. Інноваційна стратегія України

 471. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 472. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 473. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 474. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 475. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 476. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 477. Туреччина

 478. Урагани та повені як приклади небезпеки

 479. Особливості перекладу

 480. Теорія комунікації в маркетингу

 481. Причини інфляції

 482. Світова організація торгівлі

 483. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 484. Роль та місце жінки у общині

 485. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 486. Регулювання зайнятості населення

 487. Верховна Рада України

 488. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 489. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 490. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 491. Міжнародні валютні відносини

 492. Сальвадор Далі

 493. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 494. Національний банк України

 495. Ранній інституціоналізм

 496. Дії солдата в бою

 497. Громадяни як суб’єкти трудового права

 498. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 499. Характерні риси імпресіонізму

 500. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 501. Джек Лондон

 502. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 503. Харчування різних груп населення

 504. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 505. Іспанія між першою та другою світовою війною

 506. Етика ненасилля в сучасному світі

 507. Конституція Франції 1946 року

 508. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 509. Україна – космічна держава

 510. Основні функції Національного банку України

 511. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 512. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 513. Боспорське царство

 514. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 515. Організація й обслуговування робочих місць

 516. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 517. Митне регулювання

 518. Творення слів

 519. Держава і право ФРН

 520. Сутність та причини безробіття

 521. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 522. Борис Дмитрович Грінченко

 523. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 524. Психологія управління

 525. Фінансування освіти в Україні

 526. Числові послідовності

 527. Життя і творчість Гоголя

 528. Поняття і види інфляції

 529. Сторінками давньогрецької теогонії

 530. Ультразвук і інфразвук

 531. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 532. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 533. Опоряджувальні роботи в будівництві

 534. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 535. Порівняння функцій та їх застосування

 536. Упаковка товару, вплив на споживача

 537. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 538. Системи міжнародної економіки

 539. Поняття та сфера укладення контракту

 540. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 541. Лізингові контракти

 542. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 543. Цінність грошей у часі

 544. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 545. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 546. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 547. Напівпровідникові діоди

 548. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 549. Стилі правничої лінгвістики

 550. Проблеми культурного відродження в Україні

 551. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 552. Поняття про основні засоби

 553. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 554. Основні досягнення давньоруської культури

 555. Середовище передачi в локальних мережах

 556. Господарство Запорозької Січі

 557. Період трьох літ

 558. Телебачення і політика

 559. Надлюдина за Ніцше

 560. Державне регулювання бізнесу

 561. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 562. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 563. Актуальні проблеми менеджменту

 564. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 565. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 566. Поняття та види співучасті

 567. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 568. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 569. Мода 19-20 століть

 570. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 571. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 572. Організаційні форми підприємства

 573. Наполеон І

 574. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 575. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 576. Ринкова економіка

 577. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 578. Кредитування у підприємницькій діяльності

 579. Порядок створення кооперативу

 580. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 581. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 582. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 583. Іван Мазепа

 584. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 585. Афанасій Афанасійович Фет

 586. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 587. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 588. Комерційний банк. Управління та структура банку

 589. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 590. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 591. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 592. Підприємство як соціальна організація

 593. Українська культура доби національного відродження

 594. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 595. Практичне значення економічної теорії

 596. Економіка Канади

 597. Перші гроші в Україні

 598. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 599. Методика формування цін

 600. Тактичне планування

 601. Диференціальні рівняння І порядку

 602. Можливості вступу України до СОТ

 603. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 604. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 605. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 606. Доходи в ринковій економіці

 607. Генезис культури, специфіка культурних знань

 608. Поет Віктор Забіла

 609. Типи (моделі) виборчих систем

 610. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 611. Ярмарок

 612. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 613. Excel

 614. Організація виробничих процесів

 615. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 616. Планування рекламної кампанії

 617. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 618. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 619. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 620. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 621. Сучасна рецензія, як жанр

 622. Розвиток наукових знань про природу психіки

 623. Міжнародні фінанси

 624. Великий байкар Леонід Глібов

 625. Фінансова система держави

 626. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 627. Сутність і роль перестрахування

 628. Характеристика світового ринку нафти

 629. Основи транспортних перевезень

 630. Держава в системі макроекономічного регулювання

 631. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 632. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 633. Людина і біосфера

 634. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 635. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 636. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 637. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 638. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 639. Види усного спілкування

 640. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 641. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 642. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 643. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 644. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 645. Обґрунтування доцільності інвестування

 646. Бесіди з учнями про символи України

 647. Твори письменників XIX—початку XX ст

 648. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 649. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 650. Лізинг-кредит

 651. Управління виробничими запасами

 652. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 653. Плата за природні ресурси

 654. Ціна - її суть та процес формування...

 655. Нове в бухгалтерському обліку

 656. Симон Петлюра: легенди та факти

 657. Міжособистісне розуміння

 658. Способи подолання протидії слідству при допиті

 659. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 660. Поняття aудиту та його сутність

 661. Естетика і мистецтвознавство

 662. Основні методи боротьби з інфляцією

 663. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 664. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 665. Історія УПА

 666. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 667. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 668. Логістика

 669. Програми сприяння зайнятості

 670. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 671. ЄБРР

 672. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 673. Методи психологічної практики та їх використання

 674. Рідна природа

 675. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 676. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 677. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 678. Древня Греція і риторика

 679. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 680. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 681. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 682. Суть і структура грошового ринку

 683. Томас Гоббс

 684. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 685. Мова логічного програмування "Пролог"

 686. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 687. Роль малого бізнесу в економіці

 688. Виробництво паперу

 689. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 690. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 691. Організація ремонтного господарства

 692. Корпоративні фінанси

 693. Паралельні обчислювальні системи

 694. Сучасне вивчення природи

 695. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 696. Вибори в Україні

 697. Історія економіки та економічної думки

 698. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 699. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 700. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 701. Xімія і технологія органічних речовин

 702. Науковий стиль правничої лінгвістики

 703. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 704. Історія виникнення реактивних двигунів

 705. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 706. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 707. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 708. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 709. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 710. Іслам-шиїти і суніти

 711. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 712. Організація роботи аудитора

 713. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 714. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 715. Міжнародний кредит

 716. Ціцерон - вершина римського красномовства

 717. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 718. Дисциплінарна відповідальність юристів

 719. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 720. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 721. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 722. Візантія

 723. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 724. Службові відрядження у межах України

 725. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 726. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 727. Основи загальновійськового бою

 728. Глава держави в зарубіжних країнах

 729. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 730. Флора і фауна літом

 731. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 732. Класифікація графіки

 733. Слово про ввічливість

 734. Гіпербола

 735. Види і форми туризму

 736. Мораль

 737. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 738. Біологічні ресурси України

 739. Іноземний досвід медичного страхування

 740. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 741. Економічний аналіз

 742. Загартовування організму дітей і підлітків

 743. Австрійська школа граничної корисності

 744. Господарство країн Центральної Європи

 745. Історична економічна школа в Німеччині

 746. Текст у рекламі

 747. Нова історична школа та соціальний напрям

 748. Регулювання валютних курсів

 749. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 750. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 751. Національна система електронних платежів

 752. Мультиплікатор Кейнса

 753. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 754. Приготування бульйонів

 755. Країни Балтії

 756. Галичина у другій половині 19 століття

 757. Астероїди і метеорити

 758. Генетичний аспект особистості

 759. Улас Самчук - письменник епічної широти

 760. Сімейний кодекс України

 761. Гриби

 762. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 763. Загартування, його принципи

 764. Медична інформатика як наука

 765. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 766. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 767. Французький письменник — Марсель Пруст

 768. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 769. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 770. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 771. Антивірусні програми

 772. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 773. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 774. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 775. Логіка та мова

 776. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 777. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 778. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 779. Концепція сучасного природознавства

 780. Рекламне дослідження ринку

 781. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 782. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 783. Мистецтво Відродження

 784. Початки комбінаторики

 785. Система освіти в Ізраїлі

 786. Розробка концепції маркетингу фірми

 787. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 788. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 789. Формування органів та взаємодія частин зародка

 790. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 791. Організація системи комунікації на фірмі

 792. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 793. Механізм грошово-кредитної діяльності

 794. Сутність юридичної особи

 795. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 796. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 797. Валовий національний продукт

 798. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 799. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 800. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 801. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 802. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 803. Взаємовідносини України та НАТО

 804. Поняття галузі

 805. Біографія Лесі Українки

 806. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 807. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 808. Аристофан та його творчість

 809. Філософія як універсальний тип знань

 810. Сутність та фактори економічного зростання

 811. Методи банківського кредитування

 812. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 813. Класична теорія

 814. Поняття і сутність факторів продуктивності

 815. Суспільство як система економічного взаємообміну

 816. Страхування виробничих ризиків

 817. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 818. Гітара в історії розвитку музичної культури

 819. Основні засади та проблеми інвестування

 820. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 821. Звичаї і обряди

 822. Доля рідної мови - доля України

 823. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 824. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 825. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 826. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 827. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 828. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 829. Електроніка та мікросхемотехніка

 830. Особливості інфляційного процесу в Україні

 831. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 832. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 833. Підприємство - елемент господарювання

 834. Становлення світового ринку

 835. Інформатизація системи управління освітою

 836. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 837. Що таке підприємництво

 838. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 839. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 840. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 841. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 842. Служба в армії

 843. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 844. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 845. Конформізм та конформісти

 846. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 847. Предмет правничої лінгвістики

 848. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 849. Статистичні ряди і таблиці

 850. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 851. Рафаель

 852. Сутність, принципи та функції підприємства

 853. Альтернативна енергія

 854. Лазер

 855. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 856. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 857. Театр

 858. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 859. Роль маркетингу в ринковій економіці

 860. Стимулювання продажу товарів і послуг

 861. Давньоірландський епос

 862. Впровадження стандартів на підприємстві

 863. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 864. Видатки бюджету

 865. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 866. Інтернет та його професійне використання

 867. Куріння та діти: як захистити права дітей

 868. Вибори та їх роль в політичному житті

 869. Охорона видового різноманіття організмів

 870. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 871. Особливість ринку факторів виробництва

 872. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 873. Організація та структура рекламного процесу

 874. Державне кредитування підприємств

 875. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 876. Проблеми стабілізації економіки України

 877. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 878. Зброя

 879. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 880. Доступність економічної освіти

 881. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 882. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 883. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 884. Історія розвитку фармації

 885. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 886. Володимир Сосюра

 887. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 888. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 889. Харчування вагітної жінки

 890. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 891. Організація транспортних перевезень

 892. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 893. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 894. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 895. Фізичні вправи для вагітних

 896. Загальні положення етики бізнесу

 897. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 898. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 899. Ринок фінансових ресурсів

 900. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 901. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 902. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 903. Художня обробка деревини

 904. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 905. Теорія імовірностей та математична статистика

 906. Музична культура України

 907. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 908. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 909. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 910. Грунти гірських областей України

 911. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 912. Культурний процес за радянської влади

 913. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 914. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 915. Енополітична карта світу XXІ століття

 916. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 917. Марко Черемшина

 918. Тарас Шевченко

 919. Інтеграційна система України

 920. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 921. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 922. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 923. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 924. Мркантелізм

 925. Пожежа

 926. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 927. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 928. Українська культура в міжнародних відносинах

 929. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 930. Методи регулювання інфляції

 931. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 932. Сутність селянського господарства

 933. Жанри красномовства

 934. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 935. Отто фон Бісмарк

 936. Літературне редагування у сучасній редакції

 937. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 938. Декоративне панно

 939. Оборотні кошти

 940. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 941. Іван Карпенко-Карий

 942. Інвестиції

 943. Діловодство як функція управління

 944. Економічний розвиток України в 20-і роки

 945. Основні етапи історії логіки

 946. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 947. Андріївська церква в Києві

 948. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 949. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 950. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 951. філософія стародавності

 952. Еволюція мов програмування

 953. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників

 954. Історія Стародавнього Світу

 955. Меркурій

 956. Діяльність ТОВ, торговий патент

 957. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії

 958. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 959. Форми держави в зарубіжних країнах

 960. Фондові біржі, НАФТА

 961. Остеохондроз

 962. Мозаїки Візантії

 963. Західна драматургія

 964. Життя і творчість Василя Стефаника

 965. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 966. Обгрунтування підприємницької ідеї

 967. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

 968. Складні судження

 969. Судження

 970. Основи кадрового менеджменту

 971. Міжнародні інвестиції

 972. Природа — наша мати, треба її оберігати

 973. Парило звичайне, папороть чоловіча, паслін солодко-гіркий

 974. Теорії походження життя

 975. Мотивація

 976. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 977. Політичний маркетинг

 978. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 979. Життя і творчість Марійки Підгірянки

 980. Держава в системі макроекономічного регулювання

 981. Платежі за ресурси

 982. Кров в кровообіг

 983. Політична економія в Англії у ХІХ ст

 984. Охорона грунтів

 985. Цінова політика і цінова стратегія фірми

 986. Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання

 987. Тривалість життя людини

 988. Система запалювання автомобіля

 989. Методика навчання дітей самостійного складання орнаментальних композицій за традиційними мотивами народного мистецтва

 990. Форми представлення чисел

 991. Особливості податкової системи Франції

 992. Данило Галицький

 993. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 994. Вади ринкового саморегулювання

 995. Поняття релігійно-традиційного типу правової системи. Поняття мусульманського права

 996. Зоряне небо

 997. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 998. Суть і основні проблеми Маржиналізму

 999. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 1000. Суть, форми і причини інфляції