На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Фінанси України

 2. Українська культура в 17 столітті

 3. Валютні відносини та валютні системи

 4. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 5. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 6. Економічний аналіз діяльності банку

 7. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 8. Принципи ревізії та її види

 9. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 10. Організація роботи з документами

 11. Національний ринок та його агрегати

 12. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 13. Бандитизм

 14. Інтернет банкінг в Україні

 15. Податкове планування на підприємстві

 16. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 17. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 18. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 19. Чистий продукт та його структура

 20. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 21. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 22. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 23. Економічний аналіз

 24. Фонетичні закони мови і правила правопису

 25. Гончарство

 26. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 27. Похідна функції

 28. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 29. Мова жестів

 30. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 31. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 32. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 33. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 34. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 35. Теплові машини

 36. Трудові спори

 37. Держава і право феодальної Англії

 38. Кліматичні умови

 39. Петро Дорошенко

 40. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 41. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 42. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 43. Запліднення

 44. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 45. Блискавки

 46. Ручні осколкові гранати

 47. Менеджмент банківської системи на прикладі

 48. Організація аудиторської діяльності

 49. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 50. Світова організація торгівлі

 51. Історія села Чемеринці

 52. Музичний фольклор Тернопільщини

 53. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 54. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 55. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 56. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 57. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 58. Фінансовий менеджмент

 59. Азовське море

 60. Грошовий ринок

 61. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 62. Небезпеки урбанізованого міста

 63. Статистика населення

 64. Поняття торгівлі цінними паперами

 65. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 66. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 67. Озонова діра

 68. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 69. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 70. Ернест Хемінгуей

 71. Формування роздрібної ціни на ПММ

 72. Методи формування цін

 73. Племенні об’єднання на Україні

 74. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 75. Культура мови

 76. Дмитро Байда-Вишневецький

 77. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 78. Розвиток політичної науки у Новий час

 79. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 80. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 81. Духовний вплив природи на людину

 82. Законодавство України про підприємства

 83. Вартість втрачених можливостей

 84. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 85. Журнал реєстрації господарських процесів

 86. Валютні ринки

 87. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 88. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 89. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 90. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 91. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 92. Обставини, що виключають злочинність діяння

 93. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 94. Ліс – наше багатство

 95. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 96. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 97. Міжнародна торгівля та валютні системи

 98. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 99. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 100. Теорія соціальної стратифікації

 101. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 102. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 103. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 104. Доходи страховика

 105. Життя та творчість Григорія Косинки

 106. Породження мовлення

 107. Свято матері

 108. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 109. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 110. Глобалізація

 111. СРСР 1964-1991 рр

 112. Квітковий годинник Карла Ліннея

 113. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 114. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 115. Етапи розвитку сучасної логіки

 116. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 117. Еволюція релігійної філософії XX ст

 118. Підготовка судової промови

 119. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 120. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 121. Адміністративні договори

 122. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 123. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 124. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 125. Бюджетний дефіцит і державний борг

 126. Можливості “1С Бухгалтерії

 127. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 128. Культура публічного виступу

 129. Населення світу

 130. Фонд державного майна України

 131. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 132. Обмін Речовин та енергії

 133. Менеджмент підприємств бізнесу

 134. Імунна система

 135. Перевірки фінансової звітності

 136. Голод 1946-1947 років в Україні

 137. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 138. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 139. Внутрішні ціни та методи їх формування

 140. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 141. Формування двопартійної системи в Англії

 142. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 143. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 144. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 145. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 146. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 147. Гідроліз

 148. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 149. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 150. Антон Павлович Чехов

 151. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 152. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 153. Етика науки

 154. Оскар Уайльд

 155. Розвиток життя на землі

 156. Методи і канали збору і поширення інформації

 157. Увага людини. Загальні поняття

 158. Державний бюджет України

 159. Оренда майна державних підприємств в Україні

 160. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 161. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 162. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 163. Фінансові компанії

 164. Основні засоби

 165. Диференціація навчання на уроках математики

 166. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 167. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 168. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 169. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 170. Поняття та особливості формування ринку праці

 171. Хімія і екологія

 172. Облік робочого часу

 173. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 174. Африка – Україна

 175. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 176. Вселенські собори

 177. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 178. Пташок викликаю з теплого краю

 179. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 180. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 181. Влада як соціальний феномен

 182. Методика проведення аудиту

 183. Бетховен, життя і творчий шлях

 184. Психоаналіз

 185. Поняття культурно історичної епохи

 186. Захист навколишнього середовища

 187. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 188. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 189. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 190. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 191. Узагальнення результатів аудиту

 192. Інфекції, отруєння. Імунітет

 193. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 194. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 195. Адам Міцкевич

 196. Функції і роль кредиту

 197. Аналіз імовірності банкрутства

 198. Ярослав Мудрий

 199. Тарифна система

 200. Порядок призначення субсидій

 201. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 202. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 203. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 204. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 205. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 206. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 207. Інвентаризація матеріальних цінностей

 208. Сучасна модель атома

 209. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 210. Договір комерційної концесії

 211. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 212. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 213. Доповідь

 214. Інформатика

 215. Рим та Карфаген

 216. Способи ухилення від сплати податків

 217. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 218. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 219. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 220. Економіка Латинської Америки

 221. Соціально-економічні наслідки інфляції

 222. Знос основних засобів, його види

 223. Категорії з курсу економічної історії

 224. Соціологія сім’ї

 225. Банки та їх роль в економіці

 226. Що ми знаємо про СНІД

 227. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 228. Акушерство як наука

 229. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 230. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 231. Письменники рідного краю

 232. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 233. Основи процесу управління маркетингом

 234. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 235. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 236. Підприємство як суб’єкт господарювання

 237. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 238. Прибуток і затрати комерційного банку

 239. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 240. Основи банківського кредитування

 241. Основні функції праці

 242. Малі тіла Сонячної системи

 243. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 244. Лицарі середньовіччя

 245. Приготування заправних перших страв

 246. Олесь Гончар

 247. Характеристика світового валютного ринку

 248. Сонце і його значення для Cонячної системи

 249. Піфагор. Теорема Піфагора

 250. Система формування вокально-хорових навиків

 251. Ринок програмного забезпечення

 252. А.Сміт - як науковець-економіст

 253. Різновиди ринкових цін

 254. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 255. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 256. Закони формальної логіки

 257. Святе слово - рідна мати

 258. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 259. Енергетична оцінка важкості праці

 260. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 261. Карпатський державний заповідник

 262. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 263. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 264. Скло

 265. Операційні системи. Файлова система

 266. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 267. Особливості перекладу

 268. Шарль Луї Монтеск'є

 269. Моделі поведінки виробників

 270. Харчування різних груп населення

 271. Віруси – неклітинні форми життя

 272. Порівняння функцій та їх застосування

 273. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 274. Ціна та її особливості

 275. Просторове розміщення виробничого процесу

 276. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 277. Господарство України у 1939-1990 рр.

 278. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 279. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 280. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 281. Слова з літерою Ґ

 282. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 283. Історія розвитку нейрохірургії

 284. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 285. Числівники в діловому мовленні

 286. Світові природні ресурси

 287. Фінансово-бюджетне регулювання

 288. Проблема субстанції

 289. Дії солдата в бою

 290. Сухомлинський про роботу над словом

 291. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 292. Вплив природних катастроф

 293. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 294. William Shakespeare

 295. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 296. О слово рідне! України слово!

 297. Фіскальна політика української держави

 298. Економічна свобода і підприємництво

 299. Надлюдина за Ніцше

 300. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 301. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 302. Характеристика основних функцій нормування праці

 303. Мінеральні ресурси світу та України

 304. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 305. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 306. Культура і природа

 307. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 308. Юрій Хмельницький

 309. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 310. Життя і творчість Бетховена

 311. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 312. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 313. Організація обліку витрат

 314. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 315. Теорії кредиту

 316. Нарбут - український художник-графік

 317. Село моє, для мене ти єдине

 318. Нецінова конкуренція

 319. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 320. Водорості

 321. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 322. Вступна частина промови

 323. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 324. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 325. Методичні основи планування продуктивності праці

 326. Структура курсу БЖД

 327. Державний борг. Обслуговування та управління

 328. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 329. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 330. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 331. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 332. Диференціація дієздатності фізичної особи

 333. Система обслуговування виробництва

 334. Українське військо періоду козаччини

 335. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 336. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 337. Декоративна косметика: губні помади

 338. Основи економічної теорії

 339. Трудові відносини, сутність і структура

 340. Ультразвук і інфразвук

 341. Охорона водного середовища

 342. Китай

 343. Національні особливості ділового спілкування

 344. Організація обліку

 345. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 346. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 347. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 348. Соціально-психологічний клімат

 349. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 350. Граматична форма ділових документів

 351. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 352. Склад злочину

 353. Психологія управління

 354. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 355. Форми забезпечення кредитів

 356. Роль та місце жінки у общині

 357. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 358. Організація реалізації страхових послуг

 359. Доплати і надбавки

 360. Поняття відкритості економіки

 361. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 362. Академічна риторика

 363. Організація

 364. Шкідливі звички тютюнопаління

 365. Теорія особистості

 366. Суть підприємництва, його види та розвиток

 367. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 368. Конституція Франції 1946 року

 369. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 370. Командитне товариство і товариство з додатковою

 371. Національний банк Польщі

 372. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 373. Народна символіка

 374. Організація оплати праці на підприємствах

 375. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 376. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 377. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 378. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 379. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 380. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 381. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 382. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 383. Господарські товариства

 384. Колективні договори та угоди

 385. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 386. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 387. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 388. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 389. Організація енергетичного господарства

 390. Життя і творчість Гоголя

 391. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 392. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 393. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 394. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 395. Проблеми застосування податку на додану вартість

 396. Фіскальна політика держави

 397. Антоніми

 398. Служба безпеки України

 399. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 400. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 401. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 402. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 403. Демократія і самоврядування

 404. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 405. Загальна характеристика класичної політичної економії

 406. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 407. Акредитив

 408. Основні досягнення давньоруської культури

 409. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 410. Степ аеробіка

 411. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 412. Леся Українка

 413. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 414. Залізничний транспорт

 415. Основи загальновійськового бою

 416. Облік грошових розрахунків

 417. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 418. Валовий національний продукт

 419. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 420. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 421. Концепції демократії: розвиток та сутність

 422. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 423. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 424. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 425. Реквізити ділових паперів

 426. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 427. Інвестування

 428. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 429. Неокласичний синтез

 430. Числові послідовності

 431. Охорона природи

 432. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 433. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 434. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 435. Чинники економічного зростання

 436. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 437. Віденський конгрес

 438. Джерела фінансування проектів

 439. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 440. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 441. Логістика товарно-матеріальних запасів

 442. Панас Мирний

 443. Конкуренція і ринок

 444. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 445. Франц Шуберт. Біографія

 446. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 447. Діяльність банку

 448. Порядок створення кооперативу

 449. Інвестиційна діяльність

 450. Застосування ділового етикету в бізнесі

 451. Чорнобиль

 452. Правознавство, загальна термінологія

 453. Категорії естетики

 454. РПС Японії

 455. Етика ненасилля в сучасному світі

 456. Християнські свята

 457. Функції трудового права

 458. Електричний струм в напівпровідниках

 459. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 460. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 461. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 462. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 463. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 464. Самооцінка

 465. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 466. Національний банк України статус і завдання

 467. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 468. Стратегія маркетингу

 469. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 470. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 471. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 472. Машинобудування світу

 473. Антиінфляційна політика України

 474. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 475. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 476. Провідні ринки облігацій

 477. Іван Франко

 478. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 479. Урагани та повені як приклади небезпеки

 480. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 481. Формування органів та взаємодія частин зародка

 482. Поняття про етнографію

 483. Повне товариство

 484. Сальвадор Далі

 485. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 486. Походження, суть та вартість грошей

 487. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 488. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 489. Державні символи

 490. Поняття та сфера укладення контракту

 491. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 492. Людина і біосфера

 493. Системи міжнародної економіки

 494. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 495. Заробітна плата

 496. Напівпровідникові діоди

 497. Поняття та види співучасті

 498. Статутний фонд

 499. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 500. Неоінституціоналізм

 501. Галичина у другій половині 19 століття

 502. Мода 19-20 століть

 503. Громадяни як суб’єкти трудового права

 504. Біблія - священна книга християн

 505. Види кровотеч

 506. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 507. Григорій Савич Сковорода

 508. Преміювання працівників

 509. Іспанія між першою та другою світовою війною

 510. Історія олімпійських ігор

 511. Інноваційна стратегія України

 512. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 513. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 514. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 515. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 516. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 517. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 518. Податкові надходження

 519. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 520. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 521. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 522. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 523. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 524. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 525. Проблеми культурного відродження в Україні

 526. Світова організація торгівлі

 527. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 528. Верховна Рада України

 529. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 530. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 531. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 532. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 533. Опоряджувальні роботи в будівництві

 534. Туреччина

 535. Характерні риси імпресіонізму

 536. Теорія комунікації в маркетингу

 537. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 538. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 539. Причини інфляції

 540. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 541. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 542. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 543. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 544. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 545. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 546. Цінність грошей у часі

 547. Регулювання зайнятості населення

 548. Боспорське царство

 549. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 550. Упаковка товару, вплив на споживача

 551. Ранній інституціоналізм

 552. Джек Лондон

 553. Національний банк України

 554. Сутність та причини безробіття

 555. Охорона видового різноманіття організмів

 556. Генезис культури, специфіка культурних знань

 557. Міжнародні валютні відносини

 558. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 559. Творення слів

 560. Держава і право ФРН

 561. Телебачення і політика

 562. Основні функції Національного банку України

 563. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 564. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 565. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 566. Середовище передачi в локальних мережах

 567. Гіпербола

 568. Митне регулювання

 569. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 570. Тактичне планування

 571. Історія виникнення реактивних двигунів

 572. Організація й обслуговування робочих місць

 573. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 574. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 575. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 576. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 577. Приготування бульйонів

 578. Афанасій Афанасійович Фет

 579. Стилі правничої лінгвістики

 580. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 581. Лізингові контракти

 582. Борис Дмитрович Грінченко

 583. Господарство Запорозької Січі

 584. Поняття і види інфляції

 585. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 586. Фінансування освіти в Україні

 587. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 588. Роль малого бізнесу в економіці

 589. Сторінками давньогрецької теогонії

 590. Економіка Канади

 591. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 592. Ультразвук і інфразвук

 593. Розвиток наукових знань про природу психіки

 594. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 595. Державне регулювання бізнесу

 596. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 597. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 598. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 599. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 600. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 601. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 602. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 603. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 604. Система освіти в Ізраїлі

 605. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 606. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 607. Комерційний банк. Управління та структура банку

 608. Актуальні проблеми менеджменту

 609. Диференціальні рівняння І порядку

 610. Поняття про основні засоби

 611. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 612. Кредитування у підприємницькій діяльності

 613. Вибори в Україні

 614. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 615. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 616. Планування рекламної кампанії

 617. Практичне значення економічної теорії

 618. Ярмарок

 619. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 620. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 621. Міжособистісне розуміння

 622. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 623. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 624. Ринкова економіка

 625. Флора і фауна літом

 626. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 627. Перші гроші в Україні

 628. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 629. Ціцерон - вершина римського красномовства

 630. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 631. Доходи в ринковій економіці

 632. Наполеон І

 633. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 634. Організаційні форми підприємства

 635. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 636. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 637. Історія УПА

 638. Можливості вступу України до СОТ

 639. Методика формування цін

 640. Поет Віктор Забіла

 641. Твори письменників XIX—початку XX ст

 642. Українська культура доби національного відродження

 643. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 644. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 645. Підприємство як соціальна організація

 646. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 647. Excel

 648. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 649. Іван Мазепа

 650. Організація виробничих процесів

 651. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 652. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 653. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 654. Характеристика світового ринку нафти

 655. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 656. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 657. Типи (моделі) виборчих систем

 658. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 659. Паралельні обчислювальні системи

 660. Господарство країн Центральної Європи

 661. Обґрунтування доцільності інвестування

 662. Основи транспортних перевезень

 663. Плата за природні ресурси

 664. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 665. Медична інформатика як наука

 666. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 667. Улас Самчук - письменник епічної широти

 668. Країни Балтії

 669. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 670. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 671. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 672. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 673. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 674. Сучасна рецензія, як жанр

 675. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 676. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 677. Поняття aудиту та його сутність

 678. Бесіди з учнями про символи України

 679. Фінансова система держави

 680. Мова логічного програмування "Пролог"

 681. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 682. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 683. Способи подолання протидії слідству при допиті

 684. Корпоративні фінанси

 685. Історія економіки та економічної думки

 686. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 687. Великий байкар Леонід Глібов

 688. Сутність і роль перестрахування

 689. Міжнародні фінанси

 690. Держава в системі макроекономічного регулювання

 691. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 692. Естетика і мистецтвознавство

 693. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 694. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 695. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 696. Методи психологічної практики та їх використання

 697. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 698. Логістика

 699. Організація ремонтного господарства

 700. Ціна - її суть та процес формування...

 701. Види усного спілкування

 702. Лізинг-кредит

 703. Управління виробничими запасами

 704. Нове в бухгалтерському обліку

 705. Основні методи боротьби з інфляцією

 706. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 707. Виробництво паперу

 708. Симон Петлюра: легенди та факти

 709. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 710. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 711. Звичаї і обряди

 712. Рідна природа

 713. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 714. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 715. Гітара в історії розвитку музичної культури

 716. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 717. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 718. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 719. Іслам-шиїти і суніти

 720. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 721. Древня Греція і риторика

 722. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 723. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 724. ЄБРР

 725. Предмет правничої лінгвістики

 726. Філософія як універсальний тип знань

 727. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 728. Програми сприяння зайнятості

 729. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 730. Мозаїки Візантії

 731. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 732. Дисциплінарна відповідальність юристів

 733. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 734. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 735. Суть і структура грошового ринку

 736. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 737. Аристофан та його творчість

 738. Xімія і технологія органічних речовин

 739. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 740. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 741. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 742. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 743. Сімейний кодекс України

 744. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 745. Сучасне вивчення природи

 746. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 747. Томас Гоббс

 748. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 749. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 750. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 751. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 752. Глава держави в зарубіжних країнах

 753. Науковий стиль правничої лінгвістики

 754. Текст у рекламі

 755. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 756. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 757. Класифікація графіки

 758. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 759. Організація роботи аудитора

 760. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 761. Сутність юридичної особи

 762. Біологічні ресурси України

 763. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 764. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 765. Мультиплікатор Кейнса

 766. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 767. Австрійська школа граничної корисності

 768. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 769. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 770. Конформізм та конформісти

 771. Концепція сучасного природознавства

 772. Міжнародний кредит

 773. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 774. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 775. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 776. Загартовування організму дітей і підлітків

 777. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 778. Об’єкти та цілі БЖД

 779. Механізм грошово-кредитної діяльності

 780. Види і форми туризму

 781. Мораль

 782. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 783. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 784. Астероїди і метеорити

 785. Регулювання валютних курсів

 786. Нова історична школа та соціальний напрям

 787. Основні етапи історії логіки

 788. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 789. Рекламне дослідження ринку

 790. Вещное право по Законам XII таблиц

 791. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 792. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 793. Детектив та історія його виникнення

 794. Страхування в туризмі

 795. Службові відрядження у межах України

 796. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 797. Іноземний досвід медичного страхування

 798. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 799. Генетичний аспект особистості

 800. Візантія

 801. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 802. Історична економічна школа в Німеччині

 803. Будова патрона

 804. Теорія імовірностей та математична статистика

 805. Роль маркетингу в ринковій економіці

 806. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 807. Економічний аналіз

 808. Слово про ввічливість

 809. Логіка та мова

 810. Загартування, його принципи

 811. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 812. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 813. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 814. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 815. Національна система електронних платежів

 816. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 817. Чи повернеться янгол. Матеріали до вивчення оповідання Г. Гарсіа Маркеса

 818. Становлення світового ринку

 819. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 820. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 821. Історія розвитку фармації

 822. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 823. Давньоірландський епос

 824. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 825. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 826. Гриби

 827. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 828. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 829. Грунти гірських областей України

 830. Декоративне панно

 831. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 832. Розробка концепції маркетингу фірми

 833. Початки комбінаторики

 834. Французький письменник — Марсель Пруст

 835. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 836. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 837. Суспільство як система економічного взаємообміну

 838. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 839. Антивірусні програми

 840. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 841. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 842. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 843. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 844. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 845. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 846. Вибори та їх роль в політичному житті

 847. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 848. Електроніка та мікросхемотехніка

 849. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 850. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 851. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 852. Матеріальні і нематеріальні активи

 853. Взаємовідносини України та НАТО

 854. Конституція Французької Республіки 1946 р

 855. Типи і види хорів

 856. Страхування виробничих ризиків

 857. Методи банківського кредитування

 858. Поняття галузі

 859. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 860. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 861. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 862. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 863. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 864. Організація системи комунікації на фірмі

 865. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 866. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 867. Мистецтво Відродження

 868. Що таке підприємництво

 869. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 870. Культурний процес за радянської влади

 871. Валовий національний продукт

 872. Діловодство як функція управління

 873. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 874. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 875. Поняття і сутність факторів продуктивності

 876. Класична теорія

 877. Стимулювання продажу товарів і послуг

 878. Основні засади та проблеми інвестування

 879. Біографія Лесі Українки

 880. Сутність та фактори економічного зростання

 881. Меркурій

 882. Підприємство - елемент господарювання

 883. Особливості інфляційного процесу в Україні

 884. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 885. Доля рідної мови - доля України

 886. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 887. Харчування вагітної жінки

 888. Інформатизація системи управління освітою

 889. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 890. Марко Черемшина

 891. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 892. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 893. Організація та структура рекламного процесу

 894. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 895. Впровадження стандартів на підприємстві

 896. Статистичні ряди і таблиці

 897. Сутність, принципи та функції підприємства

 898. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 899. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 900. Жан-Батіст Гренуй

 901. Особливість ринку факторів виробництва

 902. Служба в армії

 903. Інтернет та його професійне використання

 904. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 905. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 906. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 907. Театр

 908. Пожежа

 909. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 910. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 911. Лазер

 912. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 913. Альтернативна енергія

 914. Рафаель

 915. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 916. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 917. Зброя

 918. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 919. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 920. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 921. Куріння та діти: як захистити права дітей

 922. Державне кредитування підприємств

 923. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 924. Видатки бюджету

 925. Понятие и структура юридической науки

 926. Психічні і моральні якості медичного працівника

 927. Проблеми стабілізації економіки України

 928. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 929. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 930. Доступність економічної освіти

 931. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 932. Володимир Сосюра

 933. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 934. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 935. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 936. Організація транспортних перевезень

 937. Система запалювання автомобіля

 938. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 939. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 940. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 941. Фізичні вправи для вагітних

 942. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 943. Енополітична карта світу XXІ століття

 944. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 945. Ринок фінансових ресурсів

 946. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 947. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 948. Загальні положення етики бізнесу

 949. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 950. Жанри красномовства

 951. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 952. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 953. Українська культура в міжнародних відносинах

 954. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 955. Андріївська церква в Києві

 956. Матеріальна шкода поняття і види

 957. Художня обробка деревини

 958. Музична культура України

 959. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 960. Новаторство Драматургії Чехова

 961. Методи регулювання інфляції

 962. Етапи розвитку українознавства

 963. Тарас Шевченко

 964. Західна драматургія

 965. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 966. Природа — наша мати, треба її оберігати

 967. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 968. Інтеграційна система України

 969. Охорона грунтів

 970. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 971. Обмеження та узагальнення понять

 972. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 973. Сутність селянського господарства

 974. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 975. Мркантелізм

 976. Особливості податкової системи Франції

 977. філософія стародавності

 978. Еволюція мов програмування

 979. Форми представлення чисел

 980. Отто фон Бісмарк

 981. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 982. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 983. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 984. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 985. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 986. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 987. Літературне редагування у сучасній редакції

 988. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 989. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 990. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 991. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 992. Оборотні кошти

 993. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 994. Інвестиції

 995. Форми держави в зарубіжних країнах

 996. Життя і творчість Василя Стефаника

 997. Системи вприскування палива (інжектор)

 998. Іван Карпенко-Карий

 999. Тривалість життя людини

 1000. Обгрунтування підприємницької ідеї