На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 2. Валютні відносини та валютні системи

 3. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 4. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 5. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 6. Економічний аналіз діяльності банку

 7. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 8. Організація роботи з документами

 9. Національний ринок та його агрегати

 10. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 11. Бандитизм

 12. Податкове планування на підприємстві

 13. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 14. Принципи ревізії та її види

 15. Інтернет банкінг в Україні

 16. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 17. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 18. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 19. Чистий продукт та його структура

 20. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 21. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 22. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 23. Економічний аналіз

 24. Фонетичні закони мови і правила правопису

 25. Гончарство

 26. Похідна функції

 27. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 28. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 29. Мова жестів

 30. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 31. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 32. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 33. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 34. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 35. Трудові спори

 36. Кліматичні умови

 37. Петро Дорошенко

 38. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 39. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 40. Запліднення

 41. Теплові машини

 42. Блискавки

 43. Ручні осколкові гранати

 44. Менеджмент банківської системи на прикладі

 45. Організація аудиторської діяльності

 46. Світова організація торгівлі

 47. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 48. Держава і право феодальної Англії

 49. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 50. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 51. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 52. Музичний фольклор Тернопільщини

 53. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 54. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 55. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 56. Історія села Чемеринці

 57. Фінансовий менеджмент

 58. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 59. Азовське море

 60. Грошовий ринок

 61. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 62. Небезпеки урбанізованого міста

 63. Статистика населення

 64. Поняття торгівлі цінними паперами

 65. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 66. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 67. Озонова діра

 68. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 69. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 70. Ернест Хемінгуей

 71. Формування роздрібної ціни на ПММ

 72. Методи формування цін

 73. Племенні об’єднання на Україні

 74. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 75. Культура мови

 76. Дмитро Байда-Вишневецький

 77. Розвиток політичної науки у Новий час

 78. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 79. Духовний вплив природи на людину

 80. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 81. Законодавство України про підприємства

 82. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 83. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 84. Журнал реєстрації господарських процесів

 85. Валютні ринки

 86. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 87. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 88. Вартість втрачених можливостей

 89. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 90. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 91. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 92. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 93. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 94. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 95. Ліс – наше багатство

 96. Міжнародна торгівля та валютні системи

 97. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 98. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 99. Теорія соціальної стратифікації

 100. Обставини, що виключають злочинність діяння

 101. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 102. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 103. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 104. Життя та творчість Григорія Косинки

 105. Доходи страховика

 106. Свято матері

 107. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 108. Глобалізація

 109. СРСР 1964-1991 рр

 110. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 111. Квітковий годинник Карла Ліннея

 112. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 113. Еволюція релігійної філософії XX ст

 114. Підготовка судової промови

 115. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 116. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 117. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 118. Етапи розвитку сучасної логіки

 119. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 120. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 121. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 122. Адміністративні договори

 123. Породження мовлення

 124. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 125. Бюджетний дефіцит і державний борг

 126. Можливості “1С Бухгалтерії

 127. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 128. Населення світу

 129. Фонд державного майна України

 130. Обмін Речовин та енергії

 131. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 132. Імунна система

 133. Менеджмент підприємств бізнесу

 134. Перевірки фінансової звітності

 135. Голод 1946-1947 років в Україні

 136. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 137. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 138. Формування двопартійної системи в Англії

 139. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 140. Внутрішні ціни та методи їх формування

 141. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 142. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 143. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 144. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 145. Культура публічного виступу

 146. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 147. Гідроліз

 148. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 149. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 150. Антон Павлович Чехов

 151. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 152. Етика науки

 153. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 154. Розвиток життя на землі

 155. Оскар Уайльд

 156. Увага людини. Загальні поняття

 157. Методи і канали збору і поширення інформації

 158. Державний бюджет України

 159. Оренда майна державних підприємств в Україні

 160. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 161. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 162. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 163. Основні засоби

 164. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 165. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 166. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 167. Поняття та особливості формування ринку праці

 168. Хімія і екологія

 169. Диференціація навчання на уроках математики

 170. Фінансові компанії

 171. Облік робочого часу

 172. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 173. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 174. Африка – Україна

 175. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 176. Вселенські собори

 177. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 178. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 179. Пташок викликаю з теплого краю

 180. Методика проведення аудиту

 181. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 182. Бетховен, життя і творчий шлях

 183. Влада як соціальний феномен

 184. Психоаналіз

 185. Поняття культурно історичної епохи

 186. Захист навколишнього середовища

 187. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 188. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 189. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 190. Узагальнення результатів аудиту

 191. Інфекції, отруєння. Імунітет

 192. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 193. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 194. Адам Міцкевич

 195. Функції і роль кредиту

 196. Тарифна система

 197. Аналіз імовірності банкрутства

 198. Ярослав Мудрий

 199. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 200. Порядок призначення субсидій

 201. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 202. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 203. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 204. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 205. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 206. Інвентаризація матеріальних цінностей

 207. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 208. Сучасна модель атома

 209. Договір комерційної концесії

 210. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 211. Доповідь

 212. Інформатика

 213. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 214. Способи ухилення від сплати податків

 215. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 216. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 217. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 218. Економіка Латинської Америки

 219. Рим та Карфаген

 220. Соціально-економічні наслідки інфляції

 221. Знос основних засобів, його види

 222. Категорії з курсу економічної історії

 223. Соціологія сім’ї

 224. Банки та їх роль в економіці

 225. Що ми знаємо про СНІД

 226. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 227. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 228. Акушерство як наука

 229. Письменники рідного краю

 230. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 231. Основи процесу управління маркетингом

 232. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 233. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 234. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 235. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 236. Підприємство як суб’єкт господарювання

 237. Прибуток і затрати комерційного банку

 238. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 239. Основи банківського кредитування

 240. Основні функції праці

 241. Малі тіла Сонячної системи

 242. Лицарі середньовіччя

 243. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 244. Олесь Гончар

 245. Характеристика світового валютного ринку

 246. Приготування заправних перших страв

 247. Сонце і його значення для Cонячної системи

 248. Піфагор. Теорема Піфагора

 249. А.Сміт - як науковець-економіст

 250. Різновиди ринкових цін

 251. Ринок програмного забезпечення

 252. Система формування вокально-хорових навиків

 253. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 254. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 255. Закони формальної логіки

 256. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 257. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 258. Енергетична оцінка важкості праці

 259. Карпатський державний заповідник

 260. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 261. Скло

 262. Операційні системи. Файлова система

 263. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 264. Шарль Луї Монтеск'є

 265. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 266. Святе слово - рідна мати

 267. Віруси – неклітинні форми життя

 268. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 269. Ціна та її особливості

 270. Господарство України у 1939-1990 рр.

 271. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 272. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 273. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 274. Просторове розміщення виробничого процесу

 275. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 276. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 277. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 278. Історія розвитку нейрохірургії

 279. Моделі поведінки виробників

 280. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 281. Слова з літерою Ґ

 282. Особливості перекладу

 283. Числівники в діловому мовленні

 284. Порівняння функцій та їх застосування

 285. Світові природні ресурси

 286. Фінансово-бюджетне регулювання

 287. Проблема субстанції

 288. Сухомлинський про роботу над словом

 289. Вплив природних катастроф

 290. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 291. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 292. Дії солдата в бою

 293. William Shakespeare

 294. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 295. О слово рідне! України слово!

 296. Харчування різних груп населення

 297. Фіскальна політика української держави

 298. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 299. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 300. Надлюдина за Ніцше

 301. Мінеральні ресурси світу та України

 302. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 303. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 304. Характеристика основних функцій нормування праці

 305. Економічна свобода і підприємництво

 306. Культура і природа

 307. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 308. Юрій Хмельницький

 309. Життя і творчість Бетховена

 310. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 311. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 312. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 313. Теорії кредиту

 314. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 315. Нарбут - український художник-графік

 316. Організація обліку витрат

 317. Нецінова конкуренція

 318. Село моє, для мене ти єдине

 319. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 320. Водорості

 321. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 322. Вступна частина промови

 323. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 324. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 325. Методичні основи планування продуктивності праці

 326. Структура курсу БЖД

 327. Державний борг. Обслуговування та управління

 328. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 329. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 330. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 331. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 332. Диференціація дієздатності фізичної особи

 333. Українське військо періоду козаччини

 334. Система обслуговування виробництва

 335. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 336. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 337. Основи економічної теорії

 338. Трудові відносини, сутність і структура

 339. Декоративна косметика: губні помади

 340. Ультразвук і інфразвук

 341. Китай

 342. Національні особливості ділового спілкування

 343. Організація обліку

 344. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 345. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 346. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 347. Охорона водного середовища

 348. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 349. Граматична форма ділових документів

 350. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 351. Склад злочину

 352. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 353. Форми забезпечення кредитів

 354. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 355. Соціально-психологічний клімат

 356. Доплати і надбавки

 357. Організація реалізації страхових послуг

 358. Поняття відкритості економіки

 359. Роль та місце жінки у общині

 360. Академічна риторика

 361. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 362. Шкідливі звички тютюнопаління

 363. Психологія управління

 364. Організація

 365. Теорія особистості

 366. Суть підприємництва, його види та розвиток

 367. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 368. Конституція Франції 1946 року

 369. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 370. Командитне товариство і товариство з додатковою

 371. Національний банк Польщі

 372. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 373. Народна символіка

 374. Організація оплати праці на підприємствах

 375. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 376. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 377. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 378. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 379. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 380. Господарські товариства

 381. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 382. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 383. Колективні договори та угоди

 384. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 385. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 386. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 387. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 388. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 389. Організація енергетичного господарства

 390. Життя і творчість Гоголя

 391. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 392. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 393. Проблеми застосування податку на додану вартість

 394. Фіскальна політика держави

 395. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 396. Антоніми

 397. Служба безпеки України

 398. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 399. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 400. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 401. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 402. Демократія і самоврядування

 403. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 404. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 405. Загальна характеристика класичної політичної економії

 406. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 407. Акредитив

 408. Основні досягнення давньоруської культури

 409. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 410. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 411. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 412. Степ аеробіка

 413. Залізничний транспорт

 414. Леся Українка

 415. Основи загальновійськового бою

 416. Облік грошових розрахунків

 417. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 418. Валовий національний продукт

 419. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 420. Концепції демократії: розвиток та сутність

 421. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 422. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 423. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 424. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 425. Реквізити ділових паперів

 426. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 427. Інвестування

 428. Неокласичний синтез

 429. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 430. Охорона природи

 431. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 432. Числові послідовності

 433. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 434. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 435. Чинники економічного зростання

 436. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 437. Віденський конгрес

 438. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 439. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 440. Логістика товарно-матеріальних запасів

 441. Джерела фінансування проектів

 442. Панас Мирний

 443. Конкуренція і ринок

 444. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 445. Франц Шуберт. Біографія

 446. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 447. Діяльність банку

 448. Порядок створення кооперативу

 449. Інвестиційна діяльність

 450. Застосування ділового етикету в бізнесі

 451. Чорнобиль

 452. Правознавство, загальна термінологія

 453. Категорії естетики

 454. РПС Японії

 455. Християнські свята

 456. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 457. Функції трудового права

 458. Етика ненасилля в сучасному світі

 459. Електричний струм в напівпровідниках

 460. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 461. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 462. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 463. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 464. Самооцінка

 465. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 466. Національний банк України статус і завдання

 467. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 468. Стратегія маркетингу

 469. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 470. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 471. Машинобудування світу

 472. Антиінфляційна політика України

 473. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 474. Провідні ринки облігацій

 475. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 476. Іван Франко

 477. Урагани та повені як приклади небезпеки

 478. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 479. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 480. Формування органів та взаємодія частин зародка

 481. Поняття про етнографію

 482. Повне товариство

 483. Сальвадор Далі

 484. Походження, суть та вартість грошей

 485. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 486. Державні символи

 487. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 488. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 489. Поняття та сфера укладення контракту

 490. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 491. Людина і біосфера

 492. Системи міжнародної економіки

 493. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 494. Заробітна плата

 495. Поняття та види співучасті

 496. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 497. Напівпровідникові діоди

 498. Статутний фонд

 499. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 500. Неоінституціоналізм

 501. Галичина у другій половині 19 століття

 502. Біблія - священна книга християн

 503. Громадяни як суб’єкти трудового права

 504. Види кровотеч

 505. Мода 19-20 століть

 506. Григорій Савич Сковорода

 507. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 508. Преміювання працівників

 509. Іспанія між першою та другою світовою війною

 510. Історія олімпійських ігор

 511. Інноваційна стратегія України

 512. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 513. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 514. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 515. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 516. Податкові надходження

 517. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 518. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 519. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 520. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 521. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 522. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 523. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 524. Проблеми культурного відродження в Україні

 525. Світова організація торгівлі

 526. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 527. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 528. Верховна Рада України

 529. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 530. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 531. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 532. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 533. Опоряджувальні роботи в будівництві

 534. Туреччина

 535. Характерні риси імпресіонізму

 536. Теорія комунікації в маркетингу

 537. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 538. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 539. Причини інфляції

 540. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 541. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 542. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 543. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 544. Боспорське царство

 545. Регулювання зайнятості населення

 546. Цінність грошей у часі

 547. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 548. Ранній інституціоналізм

 549. Упаковка товару, вплив на споживача

 550. Національний банк України

 551. Джек Лондон

 552. Сутність та причини безробіття

 553. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 554. Охорона видового різноманіття організмів

 555. Міжнародні валютні відносини

 556. Творення слів

 557. Держава і право ФРН

 558. Основні функції Національного банку України

 559. Генезис культури, специфіка культурних знань

 560. Телебачення і політика

 561. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 562. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 563. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 564. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 565. Митне регулювання

 566. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 567. Середовище передачi в локальних мережах

 568. Організація й обслуговування робочих місць

 569. Гіпербола

 570. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 571. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 572. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 573. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 574. Тактичне планування

 575. Історія виникнення реактивних двигунів

 576. Афанасій Афанасійович Фет

 577. Борис Дмитрович Грінченко

 578. Стилі правничої лінгвістики

 579. Господарство Запорозької Січі

 580. Лізингові контракти

 581. Поняття і види інфляції

 582. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 583. Фінансування освіти в Україні

 584. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 585. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 586. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 587. Сторінками давньогрецької теогонії

 588. Економіка Канади

 589. Роль малого бізнесу в економіці

 590. Ультразвук і інфразвук

 591. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 592. Розвиток наукових знань про природу психіки

 593. Приготування бульйонів

 594. Державне регулювання бізнесу

 595. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 596. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 597. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 598. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 599. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 600. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 601. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 602. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 603. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 604. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 605. Комерційний банк. Управління та структура банку

 606. Актуальні проблеми менеджменту

 607. Диференціальні рівняння І порядку

 608. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 609. Поняття про основні засоби

 610. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 611. Кредитування у підприємницькій діяльності

 612. Вибори в Україні

 613. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 614. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 615. Планування рекламної кампанії

 616. Практичне значення економічної теорії

 617. Ярмарок

 618. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 619. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 620. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 621. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 622. Ринкова економіка

 623. Система освіти в Ізраїлі

 624. Флора і фауна літом

 625. Міжособистісне розуміння

 626. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 627. Перші гроші в Україні

 628. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 629. Доходи в ринковій економіці

 630. Наполеон І

 631. Організаційні форми підприємства

 632. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 633. Ціцерон - вершина римського красномовства

 634. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 635. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 636. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 637. Історія УПА

 638. Можливості вступу України до СОТ

 639. Методика формування цін

 640. Поет Віктор Забіла

 641. Твори письменників XIX—початку XX ст

 642. Українська культура доби національного відродження

 643. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 644. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 645. Підприємство як соціальна організація

 646. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 647. Excel

 648. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 649. Іван Мазепа

 650. Організація виробничих процесів

 651. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 652. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 653. Характеристика світового ринку нафти

 654. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 655. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 656. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 657. Типи (моделі) виборчих систем

 658. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 659. Господарство країн Центральної Європи

 660. Паралельні обчислювальні системи

 661. Обґрунтування доцільності інвестування

 662. Основи транспортних перевезень

 663. Плата за природні ресурси

 664. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 665. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 666. Країни Балтії

 667. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 668. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 669. Сучасна рецензія, як жанр

 670. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 671. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 672. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 673. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 674. Поняття aудиту та його сутність

 675. Улас Самчук - письменник епічної широти

 676. Бесіди з учнями про символи України

 677. Медична інформатика як наука

 678. Фінансова система держави

 679. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 680. Мова логічного програмування "Пролог"

 681. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 682. Способи подолання протидії слідству при допиті

 683. Історія економіки та економічної думки

 684. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 685. Великий байкар Леонід Глібов

 686. Сутність і роль перестрахування

 687. Міжнародні фінанси

 688. Держава в системі макроекономічного регулювання

 689. Корпоративні фінанси

 690. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 691. Естетика і мистецтвознавство

 692. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 693. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 694. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 695. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 696. Методи психологічної практики та їх використання

 697. Логістика

 698. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 699. Ціна - її суть та процес формування...

 700. Види усного спілкування

 701. Організація ремонтного господарства

 702. Лізинг-кредит

 703. Управління виробничими запасами

 704. Нове в бухгалтерському обліку

 705. Основні методи боротьби з інфляцією

 706. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 707. Виробництво паперу

 708. Симон Петлюра: легенди та факти

 709. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 710. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 711. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 712. Рідна природа

 713. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 714. Звичаї і обряди

 715. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 716. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 717. Гітара в історії розвитку музичної культури

 718. Іслам-шиїти і суніти

 719. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 720. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 721. Древня Греція і риторика

 722. ЄБРР

 723. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 724. Філософія як універсальний тип знань

 725. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 726. Програми сприяння зайнятості

 727. Предмет правничої лінгвістики

 728. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 729. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 730. Дисциплінарна відповідальність юристів

 731. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 732. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 733. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 734. Суть і структура грошового ринку

 735. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 736. Мозаїки Візантії

 737. Аристофан та його творчість

 738. Xімія і технологія органічних речовин

 739. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 740. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 741. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 742. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 743. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 744. Сучасне вивчення природи

 745. Сімейний кодекс України

 746. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 747. Томас Гоббс

 748. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 749. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 750. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 751. Глава держави в зарубіжних країнах

 752. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 753. Науковий стиль правничої лінгвістики

 754. Текст у рекламі

 755. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 756. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 757. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 758. Класифікація графіки

 759. Організація роботи аудитора

 760. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 761. Сутність юридичної особи

 762. Біологічні ресурси України

 763. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 764. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 765. Мультиплікатор Кейнса

 766. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 767. Австрійська школа граничної корисності

 768. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 769. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 770. Концепція сучасного природознавства

 771. Міжнародний кредит

 772. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 773. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 774. Загартовування організму дітей і підлітків

 775. Конформізм та конформісти

 776. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 777. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 778. Об’єкти та цілі БЖД

 779. Механізм грошово-кредитної діяльності

 780. Види і форми туризму

 781. Мораль

 782. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 783. Астероїди і метеорити

 784. Регулювання валютних курсів

 785. Нова історична школа та соціальний напрям

 786. Основні етапи історії логіки

 787. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 788. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 789. Рекламне дослідження ринку

 790. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 791. Детектив та історія його виникнення

 792. Службові відрядження у межах України

 793. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 794. Іноземний досвід медичного страхування

 795. Візантія

 796. Генетичний аспект особистості

 797. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 798. Історична економічна школа в Німеччині

 799. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 800. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 801. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 802. Економічний аналіз

 803. Теорія імовірностей та математична статистика

 804. Слово про ввічливість

 805. Вещное право по Законам XII таблиц

 806. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 807. Логіка та мова

 808. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 809. Загартування, його принципи

 810. Страхування в туризмі

 811. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 812. Роль маркетингу в ринковій економіці

 813. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 814. Національна система електронних платежів

 815. Становлення світового ринку

 816. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 817. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 818. Будова патрона

 819. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 820. Історія розвитку фармації

 821. Давньоірландський епос

 822. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 823. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 824. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 825. Гриби

 826. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 827. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 828. Грунти гірських областей України

 829. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 830. Початки комбінаторики

 831. Розробка концепції маркетингу фірми

 832. Французький письменник — Марсель Пруст

 833. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 834. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 835. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 836. Антивірусні програми

 837. Декоративне панно

 838. Суспільство як система економічного взаємообміну

 839. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 840. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 841. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 842. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 843. Вибори та їх роль в політичному житті

 844. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 845. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 846. Електроніка та мікросхемотехніка

 847. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 848. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 849. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 850. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 851. Взаємовідносини України та НАТО

 852. Страхування виробничих ризиків

 853. Методи банківського кредитування

 854. Типи і види хорів

 855. Конституція Французької Республіки 1946 р

 856. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 857. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 858. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 859. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 860. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 861. Поняття галузі

 862. Організація системи комунікації на фірмі

 863. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 864. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 865. Мистецтво Відродження

 866. Що таке підприємництво

 867. Культурний процес за радянської влади

 868. Валовий національний продукт

 869. Матеріальні і нематеріальні активи

 870. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 871. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 872. Поняття і сутність факторів продуктивності

 873. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 874. Класична теорія

 875. Стимулювання продажу товарів і послуг

 876. Основні засади та проблеми інвестування

 877. Біографія Лесі Українки

 878. Сутність та фактори економічного зростання

 879. Меркурій

 880. Діловодство як функція управління

 881. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 882. Особливості інфляційного процесу в Україні

 883. Підприємство - елемент господарювання

 884. Доля рідної мови - доля України

 885. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 886. Інформатизація системи управління освітою

 887. Харчування вагітної жінки

 888. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 889. Марко Черемшина

 890. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 891. Організація та структура рекламного процесу

 892. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 893. Впровадження стандартів на підприємстві

 894. Статистичні ряди і таблиці

 895. Сутність, принципи та функції підприємства

 896. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 897. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 898. Жан-Батіст Гренуй

 899. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 900. Особливість ринку факторів виробництва

 901. Служба в армії

 902. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 903. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 904. Інтернет та його професійне використання

 905. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 906. Театр

 907. Пожежа

 908. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 909. Лазер

 910. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 911. Альтернативна енергія

 912. Рафаель

 913. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 914. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 915. Зброя

 916. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 917. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 918. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 919. Куріння та діти: як захистити права дітей

 920. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 921. Державне кредитування підприємств

 922. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 923. Видатки бюджету

 924. Проблеми стабілізації економіки України

 925. Понятие и структура юридической науки

 926. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 927. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 928. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 929. Доступність економічної освіти

 930. Володимир Сосюра

 931. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 932. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 933. Організація транспортних перевезень

 934. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 935. Система запалювання автомобіля

 936. Психічні і моральні якості медичного працівника

 937. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 938. Фізичні вправи для вагітних

 939. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 940. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 941. Енополітична карта світу XXІ століття

 942. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 943. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 944. Ринок фінансових ресурсів

 945. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 946. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 947. Жанри красномовства

 948. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 949. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 950. Загальні положення етики бізнесу

 951. Українська культура в міжнародних відносинах

 952. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 953. Андріївська церква в Києві

 954. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 955. Матеріальна шкода поняття і види

 956. Художня обробка деревини

 957. Музична культура України

 958. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 959. Новаторство Драматургії Чехова

 960. Методи регулювання інфляції

 961. Тарас Шевченко

 962. Західна драматургія

 963. Природа — наша мати, треба її оберігати

 964. Етапи розвитку українознавства

 965. Охорона грунтів

 966. Інтеграційна система України

 967. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 968. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 969. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 970. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 971. Обмеження та узагальнення понять

 972. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 973. Мркантелізм

 974. Особливості податкової системи Франції

 975. Сутність селянського господарства

 976. філософія стародавності

 977. Еволюція мов програмування

 978. Форми представлення чисел

 979. Отто фон Бісмарк

 980. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 981. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 982. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 983. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 984. Літературне редагування у сучасній редакції

 985. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 986. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 987. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 988. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 989. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 990. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 991. Оборотні кошти

 992. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 993. Інвестиції

 994. Форми держави в зарубіжних країнах

 995. Життя і творчість Василя Стефаника

 996. Іван Карпенко-Карий

 997. Системи вприскування палива (інжектор)

 998. Тривалість життя людини

 999. Економічний розвиток України в 20-і роки

 1000. Кров в кровообіг