На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 2. Трудові спори

 3. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 4. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 5. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 6. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 7. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 8. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 9. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 10. Світова організація торгівлі

 11. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 12. Менеджмент банківської системи на прикладі

 13. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 14. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 15. Блискавки

 16. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 17. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 18. Чистий продукт та його структура

 19. Організація аудиторської діяльності

 20. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 21. Органи зору і слуху

 22. Грошовий ринок

 23. Петро Дорошенко

 24. Азовське море

 25. Господарство Запорозької Січі

 26. Небезпеки урбанізованого міста

 27. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 28. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 29. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 30. Фінансовий менеджмент

 31. Ернест Хемінгуей

 32. Хімічні елементи в продуктах харчування

 33. Основні джерела виробництва електричної енергії

 34. Організація роботи з документами

 35. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 36. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 37. Поняття торгівлі цінними паперами

 38. Статистика населення

 39. Методи формування цін

 40. Дмитро Байда-Вишневецький

 41. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 42. Культура мови

 43. Кліматичні умови

 44. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 45. Племенні об’єднання на Україні

 46. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 47. Озонова діра

 48. Розвиток політичної науки у Новий час

 49. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 50. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 51. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 52. Формування роздрібної ціни на ПММ

 53. Запліднення

 54. Принципи ревізії та її види

 55. Законодавство України про підприємства

 56. Валютні ринки

 57. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 58. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 59. Гончарство

 60. Винайдення радіо О.С. Поповим

 61. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 62. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 63. Марш і похідна охорона

 64. Мова жестів

 65. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 66. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 67. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 68. Міжнародна торгівля та валютні системи

 69. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 70. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 71. Музичний фольклор Тернопільщини

 72. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 73. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 74. Життя та творчість Григорія Косинки

 75. Духовний вплив природи на людину

 76. Глобалізація

 77. Журнал реєстрації господарських процесів

 78. Теорія соціальної стратифікації

 79. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 80. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 81. Свято матері

 82. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 83. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 84. Історія села Чемеринці

 85. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 86. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 87. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 88. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 89. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 90. Характерні риси імпресіонізму

 91. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 92. Ліс – наше багатство

 93. Доходи страховика

 94. СРСР 1964-1991 рр

 95. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 96. Творчість Леонардо да Вінчі

 97. Бюджетний дефіцит і державний борг

 98. Голод 1946-1947 років в Україні

 99. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 100. Планети земної групи

 101. Фонд державного майна України

 102. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 103. Населення світу

 104. Інтернет банкінг в Україні

 105. Імунна система

 106. Вартість втрачених можливостей

 107. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 108. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 109. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 110. Етапи розвитку сучасної логіки

 111. Перевірки фінансової звітності

 112. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 113. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 114. Менеджмент підприємств бізнесу

 115. Держава і право феодальної Англії

 116. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 117. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 118. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 119. Еволюція релігійної філософії XX ст

 120. Можливості “1С Бухгалтерії

 121. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 122. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 123. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 124. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 125. Гідроліз

 126. Антон Павлович Чехов

 127. Ведучі мости автомобіля

 128. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 129. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 130. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 131. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 132. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 133. Оренда майна державних підприємств в Україні

 134. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 135. Державний бюджет України

 136. Основні засоби

 137. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 138. Хімія і екологія

 139. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 140. Етика науки

 141. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 142. Внутрішні ціни та методи їх формування

 143. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 144. Розвиток життя на землі

 145. Авторське право в мережі Інтернет

 146. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 147. Методика проведення аудиту

 148. Поняття та особливості формування ринку праці

 149. Облік робочого часу

 150. Методи і канали збору і поширення інформації

 151. Формування двопартійної системи в Англії

 152. Захист навколишнього середовища

 153. Психоаналіз

 154. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 155. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 156. Увага людини. Загальні поняття

 157. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 158. Тарифна система

 159. Адам Міцкевич

 160. Обставини, що виключають злочинність діяння

 161. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 162. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 163. Узагальнення результатів аудиту

 164. Підготовка судової промови

 165. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 166. Аналіз імовірності банкрутства

 167. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 168. Функції і роль кредиту

 169. Адміністративні договори

 170. Поняття культурно історичної епохи

 171. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 172. Інвентаризація матеріальних цінностей

 173. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 174. Інфекції, отруєння. Імунітет

 175. Інформатика

 176. Доповідь

 177. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 178. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 179. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 180. Порядок призначення субсидій

 181. Соціально-економічні наслідки інфляції

 182. Бетховен, життя і творчий шлях

 183. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 184. Африка – Україна

 185. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 186. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 187. Соціологія сім’ї

 188. Вселенські собори

 189. Диференціація навчання на уроках математики

 190. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 191. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 192. Культура публічного виступу

 193. Що ми знаємо про СНІД

 194. Знос основних засобів, його види

 195. Влада як соціальний феномен

 196. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 197. Способи ухилення від сплати податків

 198. Основи процесу управління маркетингом

 199. Письменники рідного краю

 200. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 201. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 202. Прибуток і затрати комерційного банку

 203. Підприємство як суб’єкт господарювання

 204. Договір комерційної концесії

 205. Основи банківського кредитування

 206. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 207. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 208. Олесь Гончар

 209. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 210. Банки та їх роль в економіці

 211. Малі тіла Сонячної системи

 212. Ярослав Мудрий

 213. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 214. Сонце і його значення для Cонячної системи

 215. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 216. Фінансові компанії

 217. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 218. А.Сміт - як науковець-економіст

 219. Теплові машини

 220. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 221. Характеристика світового валютного ринку

 222. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 223. Оскар Уайльд

 224. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 225. Пташок викликаю з теплого краю

 226. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 227. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 228. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 229. Операційні системи. Файлова система

 230. Економіка Латинської Америки

 231. Ціна та її особливості

 232. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 233. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 234. Обмін Речовин та енергії

 235. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 236. Різновиди ринкових цін

 237. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 238. Господарство України у 1939-1990 рр.

 239. Сучасна модель атома

 240. Рим та Карфаген

 241. Світові природні ресурси

 242. Числівники в діловому мовленні

 243. Скло

 244. Піфагор. Теорема Піфагора

 245. William Shakespeare

 246. Ринок програмного забезпечення

 247. Основні функції праці

 248. Категорії з курсу економічної історії

 249. Шарль Луї Монтеск'є

 250. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 251. Проблема субстанції

 252. Приготування заправних перших страв

 253. Фінансово-бюджетне регулювання

 254. Вплив природних катастроф

 255. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 256. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 257. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 258. Фіскальна політика української держави

 259. Історія розвитку нейрохірургії

 260. Ручні осколкові гранати

 261. О слово рідне! України слово!

 262. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 263. Просторове розміщення виробничого процесу

 264. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 265. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 266. Система формування вокально-хорових навиків

 267. Юрій Хмельницький

 268. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 269. Закони формальної логіки

 270. Україна – космічна держава

 271. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 272. Віруси – неклітинні форми життя

 273. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 274. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 275. Карпатський державний заповідник

 276. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 277. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 278. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 279. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 280. Мінеральні ресурси світу та України

 281. Акушерство як наука

 282. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 283. Методичні основи планування продуктивності праці

 284. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 285. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 286. Лицарі середньовіччя

 287. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 288. Сухомлинський про роботу над словом

 289. Державний борг. Обслуговування та управління

 290. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 291. Нарбут - український художник-графік

 292. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 293. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 294. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 295. Святе слово - рідна мати

 296. Структура курсу БЖД

 297. Нецінова конкуренція

 298. Основи економічної теорії

 299. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 300. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 301. Водорості

 302. Культура і природа

 303. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 304. Китай

 305. Трудові відносини, сутність і структура

 306. Ультразвук і інфразвук

 307. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 308. Моделі поведінки виробників

 309. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 310. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 311. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 312. Характеристика основних функцій нормування праці

 313. Організація обліку

 314. Доплати і надбавки

 315. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 316. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 317. Диференціація дієздатності фізичної особи

 318. Шкідливі звички тютюнопаління

 319. Система обслуговування виробництва

 320. Граматична форма ділових документів

 321. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 322. Вступна частина промови

 323. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 324. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 325. Теорія особистості

 326. Академічна риторика

 327. Організація

 328. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 329. Організація реалізації страхових послуг

 330. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 331. Організація обліку витрат

 332. Теорії кредиту

 333. Поняття відкритості економіки

 334. Суть підприємництва, його види та розвиток

 335. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 336. Організація оплати праці на підприємствах

 337. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 338. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 339. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 340. Форми забезпечення кредитів

 341. Енергетична оцінка важкості праці

 342. Соціально-психологічний клімат

 343. Українське військо періоду козаччини

 344. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 345. Економічна свобода і підприємництво

 346. Народна символіка

 347. Життя і творчість Бетховена

 348. Слова з літерою Ґ

 349. Колективні договори та угоди

 350. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 351. Національні особливості ділового спілкування

 352. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 353. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 354. Період трьох літ

 355. Декоративна косметика: губні помади

 356. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 357. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 358. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 359. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 360. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 361. Антоніми

 362. Породження мовлення

 363. Проблеми застосування податку на додану вартість

 364. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 365. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 366. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 367. Загальна характеристика класичної політичної економії

 368. Фіскальна політика держави

 369. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 370. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 371. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 372. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 373. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 374. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 375. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 376. Організація енергетичного господарства

 377. Облік грошових розрахунків

 378. Охорона водного середовища

 379. Командитне товариство і товариство з додатковою

 380. Акредитив

 381. Господарські товариства

 382. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 383. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 384. Охорона природи

 385. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 386. Демократія і самоврядування

 387. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 388. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 389. Валовий національний продукт

 390. Реквізити ділових паперів

 391. Неокласичний синтез

 392. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 393. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 394. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 395. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 396. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 397. Інвестування

 398. Леся Українка

 399. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 400. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 401. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 402. Чинники економічного зростання

 403. Панас Мирний

 404. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 405. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 406. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 407. Служба безпеки України

 408. Національний банк Польщі

 409. Логістика товарно-матеріальних запасів

 410. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 411. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 412. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 413. Інвестиційна діяльність

 414. Діяльність банку

 415. Особливості перекладу

 416. Категорії естетики

 417. Франц Шуберт. Біографія

 418. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 419. Конкуренція і ринок

 420. Залізничний транспорт

 421. Джерела фінансування проектів

 422. Село моє, для мене ти єдине

 423. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 424. Правознавство, загальна термінологія

 425. Роль та місце жінки у общині

 426. Самооцінка

 427. Склад злочину

 428. РПС Японії

 429. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 430. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 431. Стратегія маркетингу

 432. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 433. Застосування ділового етикету в бізнесі

 434. Християнські свята

 435. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 436. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 437. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 438. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 439. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 440. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 441. Національний банк України статус і завдання

 442. Дії солдата в бою

 443. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 444. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 445. Концепції демократії: розвиток та сутність

 446. Провідні ринки облігацій

 447. Степ аеробіка

 448. Іван Франко

 449. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 450. Електричний струм в напівпровідниках

 451. Машинобудування світу

 452. Функції трудового права

 453. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 454. Віденський конгрес

 455. Надлюдина за Ніцше

 456. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 457. Державні символи

 458. Походження, суть та вартість грошей

 459. Повне товариство

 460. Харчування різних груп населення

 461. Чорнобиль

 462. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 463. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 464. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 465. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 466. Поняття про етнографію

 467. Урагани та повені як приклади небезпеки

 468. Антиінфляційна політика України

 469. Заробітна плата

 470. Неоінституціоналізм

 471. Преміювання працівників

 472. Біблія - священна книга християн

 473. Статутний фонд

 474. Григорій Савич Сковорода

 475. Види кровотеч

 476. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 477. Історія олімпійських ігор

 478. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 479. Життя і творчість Гоголя

 480. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 481. Конституція Франції 1946 року

 482. Податкові надходження

 483. Порівняння функцій та їх застосування

 484. Інноваційна стратегія України

 485. Сальвадор Далі

 486. Етика ненасилля в сучасному світі

 487. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 488. Числові послідовності

 489. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 490. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 491. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 492. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 493. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 494. Світова організація торгівлі

 495. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 496. Туреччина

 497. Іспанія між першою та другою світовою війною

 498. Теорія комунікації в маркетингу

 499. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 500. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 501. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 502. Причини інфляції

 503. Психологія управління

 504. Поняття та сфера укладення контракту

 505. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 506. Верховна Рада України

 507. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 508. Регулювання зайнятості населення

 509. Громадяни як суб’єкти трудового права

 510. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 511. Міжнародні валютні відносини

 512. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 513. Національний банк України

 514. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 515. Ранній інституціоналізм

 516. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 517. Характерні риси імпресіонізму

 518. Основні функції Національного банку України

 519. Системи міжнародної економіки

 520. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 521. Джек Лондон

 522. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 523. Основні досягнення давньоруської культури

 524. Боспорське царство

 525. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 526. Митне регулювання

 527. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 528. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 529. Держава і право ФРН

 530. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 531. Організація й обслуговування робочих місць

 532. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 533. Творення слів

 534. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 535. Опоряджувальні роботи в будівництві

 536. Сутність та причини безробіття

 537. Проблеми культурного відродження в Україні

 538. Упаковка товару, вплив на споживача

 539. Борис Дмитрович Грінченко

 540. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 541. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 542. Фінансування освіти в Україні

 543. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 544. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 545. Цінність грошей у часі

 546. Поняття та види співучасті

 547. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 548. Поняття і види інфляції

 549. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 550. Напівпровідникові діоди

 551. Сторінками давньогрецької теогонії

 552. Ультразвук і інфразвук

 553. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 554. Телебачення і політика

 555. Лізингові контракти

 556. Порядок створення кооперативу

 557. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 558. Стилі правничої лінгвістики

 559. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 560. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 561. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 562. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 563. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 564. Середовище передачi в локальних мережах

 565. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 566. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 567. Господарство Запорозької Січі

 568. Поняття про основні засоби

 569. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 570. Мода 19-20 століть

 571. Державне регулювання бізнесу

 572. Актуальні проблеми менеджменту

 573. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 574. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 575. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 576. Економіка Канади

 577. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 578. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 579. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 580. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 581. Генезис культури, специфіка культурних знань

 582. Комерційний банк. Управління та структура банку

 583. Кредитування у підприємницькій діяльності

 584. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 585. Організаційні форми підприємства

 586. Ринкова економіка

 587. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 588. Наполеон І

 589. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 590. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 591. Диференціальні рівняння І порядку

 592. Практичне значення економічної теорії

 593. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 594. Людина і біосфера

 595. Афанасій Афанасійович Фет

 596. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 597. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 598. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 599. Перші гроші в Україні

 600. Іван Мазепа

 601. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 602. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 603. Методика формування цін

 604. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 605. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 606. Підприємство як соціальна організація

 607. Тактичне планування

 608. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 609. Українська культура доби національного відродження

 610. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 611. Ярмарок

 612. Доходи в ринковій економіці

 613. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 614. Можливості вступу України до СОТ

 615. Планування рекламної кампанії

 616. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 617. Розвиток наукових знань про природу психіки

 618. Поет Віктор Забіла

 619. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 620. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 621. Типи (моделі) виборчих систем

 622. Організація виробничих процесів

 623. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 624. Excel

 625. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 626. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 627. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 628. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 629. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 630. Характеристика світового ринку нафти

 631. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 632. Основи загальновійськового бою

 633. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 634. Сучасна рецензія, як жанр

 635. Фінансова система держави

 636. Основи транспортних перевезень

 637. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 638. Твори письменників XIX—початку XX ст

 639. Великий байкар Леонід Глібов

 640. Міжнародні фінанси

 641. Сутність і роль перестрахування

 642. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 643. Історія УПА

 644. Міжособистісне розуміння

 645. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 646. Плата за природні ресурси

 647. Держава в системі макроекономічного регулювання

 648. Поняття aудиту та його сутність

 649. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 650. Обґрунтування доцільності інвестування

 651. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 652. Вибори в Україні

 653. Бесіди з учнями про символи України

 654. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 655. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 656. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 657. Види усного спілкування

 658. Способи подолання протидії слідству при допиті

 659. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 660. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 661. Роль малого бізнесу в економіці

 662. Управління виробничими запасами

 663. Лізинг-кредит

 664. Основні методи боротьби з інфляцією

 665. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 666. Ціна - її суть та процес формування...

 667. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 668. Естетика і мистецтвознавство

 669. Нове в бухгалтерському обліку

 670. Симон Петлюра: легенди та факти

 671. Паралельні обчислювальні системи

 672. Галичина у другій половині 19 століття

 673. Флора і фауна літом

 674. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 675. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 676. Логістика

 677. Гіпербола

 678. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 679. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 680. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 681. Мова логічного програмування "Пролог"

 682. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 683. Історія виникнення реактивних двигунів

 684. Рідна природа

 685. Програми сприяння зайнятості

 686. Методи психологічної практики та їх використання

 687. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 688. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 689. Історія економіки та економічної думки

 690. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 691. ЄБРР

 692. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 693. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 694. Організація ремонтного господарства

 695. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 696. Древня Греція і риторика

 697. Виробництво паперу

 698. Суть і структура грошового ринку

 699. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 700. Корпоративні фінанси

 701. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 702. Формування органів та взаємодія частин зародка

 703. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 704. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 705. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 706. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 707. Ціцерон - вершина римського красномовства

 708. Томас Гоббс

 709. Приготування бульйонів

 710. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 711. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 712. Сучасне вивчення природи

 713. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 714. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 715. Іслам-шиїти і суніти

 716. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 717. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 718. Дисциплінарна відповідальність юристів

 719. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 720. Господарство країн Центральної Європи

 721. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 722. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 723. Xімія і технологія органічних речовин

 724. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 725. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 726. Науковий стиль правничої лінгвістики

 727. Країни Балтії

 728. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 729. Організація роботи аудитора

 730. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 731. Міжнародний кредит

 732. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 733. Охорона видового різноманіття організмів

 734. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 735. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 736. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 737. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 738. Класифікація графіки

 739. Глава держави в зарубіжних країнах

 740. Текст у рекламі

 741. Службові відрядження у межах України

 742. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 743. Візантія

 744. Медична інформатика як наука

 745. Біологічні ресурси України

 746. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 747. Мораль

 748. Види і форми туризму

 749. Регулювання валютних курсів

 750. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 751. Мультиплікатор Кейнса

 752. Слово про ввічливість

 753. Нова історична школа та соціальний напрям

 754. Загартовування організму дітей і підлітків

 755. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 756. Астероїди і метеорити

 757. Австрійська школа граничної корисності

 758. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 759. Історична економічна школа в Німеччині

 760. Економічний аналіз

 761. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 762. Іноземний досвід медичного страхування

 763. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 764. Улас Самчук - письменник епічної широти

 765. Філософія як універсальний тип знань

 766. Сімейний кодекс України

 767. Генетичний аспект особистості

 768. Національна система електронних платежів

 769. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 770. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 771. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 772. Гітара в історії розвитку музичної культури

 773. Аристофан та його творчість

 774. Загартування, його принципи

 775. Сутність юридичної особи

 776. Система освіти в Ізраїлі

 777. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 778. Гриби

 779. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 780. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 781. Логіка та мова

 782. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 783. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 784. Механізм грошово-кредитної діяльності

 785. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 786. Французький письменник — Марсель Пруст

 787. Рекламне дослідження ринку

 788. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 789. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 790. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 791. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 792. Антивірусні програми

 793. Концепція сучасного природознавства

 794. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 795. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 796. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 797. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 798. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 799. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 800. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 801. Початки комбінаторики

 802. Розробка концепції маркетингу фірми

 803. Звичаї і обряди

 804. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 805. Конформізм та конформісти

 806. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 807. Взаємовідносини України та НАТО

 808. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 809. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 810. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 811. Мистецтво Відродження

 812. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 813. Організація системи комунікації на фірмі

 814. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 815. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 816. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 817. Суспільство як система економічного взаємообміну

 818. Валовий національний продукт

 819. Поняття галузі

 820. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 821. Методи банківського кредитування

 822. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 823. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 824. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 825. Предмет правничої лінгвістики

 826. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 827. Біографія Лесі Українки

 828. Страхування виробничих ризиків

 829. Електроніка та мікросхемотехніка

 830. Класична теорія

 831. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 832. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 833. Поняття і сутність факторів продуктивності

 834. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 835. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 836. Становлення світового ринку

 837. Сутність та фактори економічного зростання

 838. Основні засади та проблеми інвестування

 839. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 840. Що таке підприємництво

 841. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 842. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 843. Доля рідної мови - доля України

 844. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 845. Особливості інфляційного процесу в Україні

 846. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 847. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 848. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 849. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 850. Підприємство - елемент господарювання

 851. Інформатизація системи управління освітою

 852. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 853. Роль маркетингу в ринковій економіці

 854. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 855. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 856. Давньоірландський епос

 857. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 858. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 859. Стимулювання продажу товарів і послуг

 860. Служба в армії

 861. Сутність, принципи та функції підприємства

 862. Історія розвитку фармації

 863. Статистичні ряди і таблиці

 864. Впровадження стандартів на підприємстві

 865. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 866. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 867. Вибори та їх роль в політичному житті

 868. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 869. Альтернативна енергія

 870. Рафаель

 871. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 872. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 873. Лазер

 874. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 875. Організація та структура рекламного процесу

 876. Театр

 877. Інтернет та його професійне використання

 878. Особливість ринку факторів виробництва

 879. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 880. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 881. Видатки бюджету

 882. Куріння та діти: як захистити права дітей

 883. Державне кредитування підприємств

 884. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 885. Зброя

 886. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 887. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 888. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 889. Проблеми стабілізації економіки України

 890. Декоративне панно

 891. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 892. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 893. Доступність економічної освіти

 894. Грунти гірських областей України

 895. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 896. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 897. Культурний процес за радянської влади

 898. Харчування вагітної жінки

 899. Володимир Сосюра

 900. Теорія імовірностей та математична статистика

 901. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 902. Марко Черемшина

 903. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 904. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 905. Організація транспортних перевезень

 906. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 907. Фізичні вправи для вагітних

 908. Загальні положення етики бізнесу

 909. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 910. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 911. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 912. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 913. Мозаїки Візантії

 914. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 915. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 916. Ринок фінансових ресурсів

 917. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 918. Художня обробка деревини

 919. Основні етапи історії логіки

 920. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 921. Музична культура України

 922. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 923. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 924. Енополітична карта світу XXІ століття

 925. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 926. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 927. Українська культура в міжнародних відносинах

 928. Діловодство як функція управління

 929. Меркурій

 930. Тарас Шевченко

 931. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 932. Інтеграційна система України

 933. Методи регулювання інфляції

 934. Мркантелізм

 935. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 936. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 937. Пожежа

 938. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 939. Жанри красномовства

 940. Сутність селянського господарства

 941. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 942. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 943. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 944. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 945. Літературне редагування у сучасній редакції

 946. Отто фон Бісмарк

 947. Інвестиції

 948. Оборотні кошти

 949. філософія стародавності

 950. Іван Карпенко-Карий

 951. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 952. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 953. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 954. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 955. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 956. Андріївська церква в Києві

 957. Економічний розвиток України в 20-і роки

 958. Жан-Батіст Гренуй

 959. Еволюція мов програмування

 960. Західна драматургія

 961. Типи і види хорів

 962. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників

 963. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 964. Форми держави в зарубіжних країнах

 965. Історія Стародавнього Світу

 966. Діяльність ТОВ, торговий патент

 967. Життя і творчість Василя Стефаника

 968. Фондові біржі, НАФТА

 969. Охорона грунтів

 970. Система запалювання автомобіля

 971. Остеохондроз

 972. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії

 973. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 974. Природа — наша мати, треба її оберігати

 975. Обгрунтування підприємницької ідеї

 976. Об’єкти та цілі БЖД

 977. Особливості податкової системи Франції

 978. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

 979. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 980. Теорії походження життя

 981. Форми представлення чисел

 982. Складні судження

 983. Судження

 984. Основи кадрового менеджменту

 985. Кров в кровообіг

 986. Парило звичайне, папороть чоловіча, паслін солодко-гіркий

 987. Міжнародні інвестиції

 988. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 989. Політична економія в Англії у ХІХ ст

 990. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 991. Політичний маркетинг

 992. Життя і творчість Марійки Підгірянки

 993. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 994. Методика навчання дітей самостійного складання орнаментальних композицій за традиційними мотивами народного мистецтва

 995. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 996. Мотивація

 997. Держава в системі макроекономічного регулювання

 998. Тривалість життя людини

 999. Платежі за ресурси

 1000. Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання