На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Фінанси України

 2. Українська культура в 17 столітті

 3. Валютні відносини та валютні системи

 4. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 5. Інтернет банкінг в Україні

 6. Економічний аналіз діяльності банку

 7. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 8. Принципи ревізії та її види

 9. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 10. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 11. Організація роботи з документами

 12. Національний ринок та його агрегати

 13. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 14. Бандитизм

 15. Чистий продукт та його структура

 16. Податкове планування на підприємстві

 17. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 18. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 19. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 20. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 21. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 22. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 23. Економічний аналіз

 24. Фонетичні закони мови і правила правопису

 25. Теплові машини

 26. Гончарство

 27. Похідна функції

 28. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 29. Мова жестів

 30. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 31. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 32. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 33. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 34. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 35. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 36. Трудові спори

 37. Держава і право феодальної Англії

 38. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 39. Кліматичні умови

 40. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 41. Петро Дорошенко

 42. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 43. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 44. Запліднення

 45. Ручні осколкові гранати

 46. Блискавки

 47. Світова організація торгівлі

 48. Менеджмент банківської системи на прикладі

 49. Організація аудиторської діяльності

 50. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 51. Музичний фольклор Тернопільщини

 52. Історія села Чемеринці

 53. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 54. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 55. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 56. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 57. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 58. Фінансовий менеджмент

 59. Азовське море

 60. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 61. Грошовий ринок

 62. Небезпеки урбанізованого міста

 63. Статистика населення

 64. Поняття торгівлі цінними паперами

 65. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 66. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 67. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 68. Озонова діра

 69. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 70. Формування роздрібної ціни на ПММ

 71. Ернест Хемінгуей

 72. Методи формування цін

 73. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 74. Племенні об’єднання на Україні

 75. Культура мови

 76. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 77. Дмитро Байда-Вишневецький

 78. Розвиток політичної науки у Новий час

 79. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 80. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 81. Духовний вплив природи на людину

 82. Вартість втрачених можливостей

 83. Законодавство України про підприємства

 84. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 85. Журнал реєстрації господарських процесів

 86. Валютні ринки

 87. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 88. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 89. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 90. Обставини, що виключають злочинність діяння

 91. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 92. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 93. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 94. Ліс – наше багатство

 95. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 96. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 97. Міжнародна торгівля та валютні системи

 98. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 99. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 100. Теорія соціальної стратифікації

 101. Породження мовлення

 102. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 103. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 104. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 105. Доходи страховика

 106. Життя та творчість Григорія Косинки

 107. Свято матері

 108. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 109. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 110. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 111. Квітковий годинник Карла Ліннея

 112. Глобалізація

 113. СРСР 1964-1991 рр

 114. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 115. Етапи розвитку сучасної логіки

 116. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 117. Підготовка судової промови

 118. Еволюція релігійної філософії XX ст

 119. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 120. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 121. Адміністративні договори

 122. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 123. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 124. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 125. Бюджетний дефіцит і державний борг

 126. Культура публічного виступу

 127. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 128. Можливості “1С Бухгалтерії

 129. Населення світу

 130. Фонд державного майна України

 131. Обмін Речовин та енергії

 132. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 133. Формування двопартійної системи в Англії

 134. Менеджмент підприємств бізнесу

 135. Імунна система

 136. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 137. Внутрішні ціни та методи їх формування

 138. Перевірки фінансової звітності

 139. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 140. Голод 1946-1947 років в Україні

 141. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 142. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 143. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 144. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 145. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 146. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 147. Гідроліз

 148. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 149. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 150. Антон Павлович Чехов

 151. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 152. Оскар Уайльд

 153. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 154. Етика науки

 155. Розвиток життя на землі

 156. Методи і канали збору і поширення інформації

 157. Увага людини. Загальні поняття

 158. Державний бюджет України

 159. Оренда майна державних підприємств в Україні

 160. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 161. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 162. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 163. Фінансові компанії

 164. Основні засоби

 165. Диференціація навчання на уроках математики

 166. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 167. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 168. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 169. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 170. Поняття та особливості формування ринку праці

 171. Хімія і екологія

 172. Африка – Україна

 173. Облік робочого часу

 174. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 175. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 176. Вселенські собори

 177. Пташок викликаю з теплого краю

 178. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 179. Влада як соціальний феномен

 180. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 181. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 182. Методика проведення аудиту

 183. Бетховен, життя і творчий шлях

 184. Психоаналіз

 185. Поняття культурно історичної епохи

 186. Захист навколишнього середовища

 187. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 188. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 189. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 190. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 191. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 192. Узагальнення результатів аудиту

 193. Інфекції, отруєння. Імунітет

 194. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 195. Ярослав Мудрий

 196. Адам Міцкевич

 197. Функції і роль кредиту

 198. Аналіз імовірності банкрутства

 199. Тарифна система

 200. Порядок призначення субсидій

 201. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 202. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 203. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 204. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 205. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 206. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 207. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 208. Сучасна модель атома

 209. Інвентаризація матеріальних цінностей

 210. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 211. Договір комерційної концесії

 212. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 213. Доповідь

 214. Рим та Карфаген

 215. Інформатика

 216. Способи ухилення від сплати податків

 217. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 218. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 219. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 220. Економіка Латинської Америки

 221. Знос основних засобів, його види

 222. Соціально-економічні наслідки інфляції

 223. Категорії з курсу економічної історії

 224. Соціологія сім’ї

 225. Банки та їх роль в економіці

 226. Акушерство як наука

 227. Що ми знаємо про СНІД

 228. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 229. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 230. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 231. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 232. Письменники рідного краю

 233. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 234. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 235. Основи процесу управління маркетингом

 236. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 237. Підприємство як суб’єкт господарювання

 238. Прибуток і затрати комерційного банку

 239. Особливості перекладу

 240. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 241. Основи банківського кредитування

 242. Основні функції праці

 243. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 244. Малі тіла Сонячної системи

 245. Лицарі середньовіччя

 246. Приготування заправних перших страв

 247. Олесь Гончар

 248. Характеристика світового валютного ринку

 249. Сонце і його значення для Cонячної системи

 250. Система формування вокально-хорових навиків

 251. Піфагор. Теорема Піфагора

 252. Ринок програмного забезпечення

 253. А.Сміт - як науковець-економіст

 254. Різновиди ринкових цін

 255. Порівняння функцій та їх застосування

 256. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 257. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 258. Святе слово - рідна мати

 259. Закони формальної логіки

 260. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 261. Моделі поведінки виробників

 262. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 263. Енергетична оцінка важкості праці

 264. Харчування різних груп населення

 265. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 266. Карпатський державний заповідник

 267. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 268. Скло

 269. Операційні системи. Файлова система

 270. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 271. Шарль Луї Монтеск'є

 272. Віруси – неклітинні форми життя

 273. Просторове розміщення виробничого процесу

 274. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 275. Ціна та її особливості

 276. Господарство України у 1939-1990 рр.

 277. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 278. Слова з літерою Ґ

 279. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 280. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 281. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 282. Історія розвитку нейрохірургії

 283. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 284. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 285. Числівники в діловому мовленні

 286. Фінансово-бюджетне регулювання

 287. Дії солдата в бою

 288. Світові природні ресурси

 289. Проблема субстанції

 290. Сухомлинський про роботу над словом

 291. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 292. Вплив природних катастроф

 293. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 294. William Shakespeare

 295. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 296. Економічна свобода і підприємництво

 297. О слово рідне! України слово!

 298. Надлюдина за Ніцше

 299. Фіскальна політика української держави

 300. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 301. Характеристика основних функцій нормування праці

 302. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 303. Мінеральні ресурси світу та України

 304. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 305. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 306. Культура і природа

 307. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 308. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 309. Юрій Хмельницький

 310. Життя і творчість Бетховена

 311. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 312. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 313. Організація обліку витрат

 314. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 315. Нарбут - український художник-графік

 316. Теорії кредиту

 317. Село моє, для мене ти єдине

 318. Нецінова конкуренція

 319. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 320. Водорості

 321. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 322. Вступна частина промови

 323. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 324. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 325. Методичні основи планування продуктивності праці

 326. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 327. Структура курсу БЖД

 328. Державний борг. Обслуговування та управління

 329. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 330. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 331. Диференціація дієздатності фізичної особи

 332. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 333. Система обслуговування виробництва

 334. Декоративна косметика: губні помади

 335. Українське військо періоду козаччини

 336. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 337. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 338. Основи економічної теорії

 339. Трудові відносини, сутність і структура

 340. Ультразвук і інфразвук

 341. Охорона водного середовища

 342. Китай

 343. Національні особливості ділового спілкування

 344. Роль та місце жінки у общині

 345. Організація обліку

 346. Соціально-психологічний клімат

 347. Психологія управління

 348. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 349. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 350. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 351. Склад злочину

 352. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 353. Граматична форма ділових документів

 354. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 355. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 356. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 357. Форми забезпечення кредитів

 358. Організація реалізації страхових послуг

 359. Доплати і надбавки

 360. Поняття відкритості економіки

 361. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 362. Академічна риторика

 363. Організація

 364. Шкідливі звички тютюнопаління

 365. Теорія особистості

 366. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 367. Суть підприємництва, його види та розвиток

 368. Конституція Франції 1946 року

 369. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 370. Командитне товариство і товариство з додатковою

 371. Національний банк Польщі

 372. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 373. Народна символіка

 374. Організація оплати праці на підприємствах

 375. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 376. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 377. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 378. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 379. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 380. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 381. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 382. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 383. Господарські товариства

 384. Колективні договори та угоди

 385. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 386. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 387. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 388. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 389. Організація енергетичного господарства

 390. Життя і творчість Гоголя

 391. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 392. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 393. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 394. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 395. Проблеми застосування податку на додану вартість

 396. Фіскальна політика держави

 397. Антоніми

 398. Служба безпеки України

 399. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 400. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 401. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 402. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 403. Демократія і самоврядування

 404. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 405. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 406. Загальна характеристика класичної політичної економії

 407. Степ аеробіка

 408. Основні досягнення давньоруської культури

 409. Акредитив

 410. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 411. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 412. Леся Українка

 413. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 414. Основи загальновійськового бою

 415. Залізничний транспорт

 416. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 417. Облік грошових розрахунків

 418. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 419. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 420. Валовий національний продукт

 421. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 422. Концепції демократії: розвиток та сутність

 423. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 424. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 425. Числові послідовності

 426. Реквізити ділових паперів

 427. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 428. Інвестування

 429. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 430. Неокласичний синтез

 431. Охорона природи

 432. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 433. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 434. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 435. Джерела фінансування проектів

 436. Чинники економічного зростання

 437. Віденський конгрес

 438. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 439. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 440. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 441. Логістика товарно-матеріальних запасів

 442. Панас Мирний

 443. Конкуренція і ринок

 444. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 445. Порядок створення кооперативу

 446. Франц Шуберт. Біографія

 447. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 448. Діяльність банку

 449. Інвестиційна діяльність

 450. Застосування ділового етикету в бізнесі

 451. Етика ненасилля в сучасному світі

 452. Чорнобиль

 453. Правознавство, загальна термінологія

 454. Категорії естетики

 455. РПС Японії

 456. Християнські свята

 457. Функції трудового права

 458. Електричний струм в напівпровідниках

 459. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 460. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 461. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 462. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 463. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 464. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 465. Самооцінка

 466. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 467. Національний банк України статус і завдання

 468. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 469. Стратегія маркетингу

 470. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 471. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 472. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 473. Машинобудування світу

 474. Антиінфляційна політика України

 475. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 476. Провідні ринки облігацій

 477. Іван Франко

 478. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 479. Урагани та повені як приклади небезпеки

 480. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 481. Формування органів та взаємодія частин зародка

 482. Поняття про етнографію

 483. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 484. Повне товариство

 485. Сальвадор Далі

 486. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 487. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 488. Походження, суть та вартість грошей

 489. Державні символи

 490. Поняття та сфера укладення контракту

 491. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 492. Людина і біосфера

 493. Системи міжнародної економіки

 494. Галичина у другій половині 19 століття

 495. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 496. Напівпровідникові діоди

 497. Заробітна плата

 498. Мода 19-20 століть

 499. Поняття та види співучасті

 500. Статутний фонд

 501. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 502. Неоінституціоналізм

 503. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 504. Громадяни як суб’єкти трудового права

 505. Біблія - священна книга християн

 506. Види кровотеч

 507. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 508. Григорій Савич Сковорода

 509. Іспанія між першою та другою світовою війною

 510. Преміювання працівників

 511. Історія олімпійських ігор

 512. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 513. Інноваційна стратегія України

 514. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 515. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 516. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 517. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 518. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 519. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 520. Податкові надходження

 521. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 522. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 523. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 524. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 525. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 526. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 527. Проблеми культурного відродження в Україні

 528. Світова організація торгівлі

 529. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 530. Верховна Рада України

 531. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 532. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 533. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 534. Опоряджувальні роботи в будівництві

 535. Характерні риси імпресіонізму

 536. Туреччина

 537. Теорія комунікації в маркетингу

 538. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 539. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 540. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 541. Причини інфляції

 542. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 543. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 544. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 545. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 546. Цінність грошей у часі

 547. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 548. Упаковка товару, вплив на споживача

 549. Регулювання зайнятості населення

 550. Боспорське царство

 551. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 552. Ранній інституціоналізм

 553. Джек Лондон

 554. Національний банк України

 555. Сутність та причини безробіття

 556. Генезис культури, специфіка культурних знань

 557. Охорона видового різноманіття організмів

 558. Міжнародні валютні відносини

 559. Творення слів

 560. Держава і право ФРН

 561. Телебачення і політика

 562. Гіпербола

 563. Основні функції Національного банку України

 564. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 565. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 566. Тактичне планування

 567. Середовище передачi в локальних мережах

 568. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 569. Митне регулювання

 570. Історія виникнення реактивних двигунів

 571. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 572. Організація й обслуговування робочих місць

 573. Приготування бульйонів

 574. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 575. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 576. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 577. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 578. Стилі правничої лінгвістики

 579. Афанасій Афанасійович Фет

 580. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 581. Лізингові контракти

 582. Борис Дмитрович Грінченко

 583. Господарство Запорозької Січі

 584. Поняття і види інфляції

 585. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 586. Роль малого бізнесу в економіці

 587. Фінансування освіти в Україні

 588. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 589. Економіка Канади

 590. Сторінками давньогрецької теогонії

 591. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 592. Розвиток наукових знань про природу психіки

 593. Ультразвук і інфразвук

 594. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 595. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 596. Державне регулювання бізнесу

 597. Система освіти в Ізраїлі

 598. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 599. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 600. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 601. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 602. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 603. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 604. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 605. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 606. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 607. Комерційний банк. Управління та структура банку

 608. Актуальні проблеми менеджменту

 609. Диференціальні рівняння І порядку

 610. Поняття про основні засоби

 611. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 612. Кредитування у підприємницькій діяльності

 613. Вибори в Україні

 614. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 615. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 616. Планування рекламної кампанії

 617. Практичне значення економічної теорії

 618. Міжособистісне розуміння

 619. Ярмарок

 620. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 621. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 622. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 623. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 624. Ринкова економіка

 625. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 626. Флора і фауна літом

 627. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 628. Перші гроші в Україні

 629. Ціцерон - вершина римського красномовства

 630. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 631. Доходи в ринковій економіці

 632. Наполеон І

 633. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 634. Організаційні форми підприємства

 635. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 636. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 637. Історія УПА

 638. Можливості вступу України до СОТ

 639. Методика формування цін

 640. Поет Віктор Забіла

 641. Твори письменників XIX—початку XX ст

 642. Українська культура доби національного відродження

 643. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 644. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 645. Підприємство як соціальна організація

 646. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 647. Excel

 648. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 649. Іван Мазепа

 650. Організація виробничих процесів

 651. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 652. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 653. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 654. Характеристика світового ринку нафти

 655. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 656. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 657. Типи (моделі) виборчих систем

 658. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 659. Паралельні обчислювальні системи

 660. Господарство країн Центральної Європи

 661. Обґрунтування доцільності інвестування

 662. Основи транспортних перевезень

 663. Плата за природні ресурси

 664. Медична інформатика як наука

 665. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 666. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 667. Улас Самчук - письменник епічної широти

 668. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 669. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 670. Країни Балтії

 671. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 672. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 673. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 674. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 675. Сучасна рецензія, як жанр

 676. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 677. Поняття aудиту та його сутність

 678. Бесіди з учнями про символи України

 679. Фінансова система держави

 680. Мова логічного програмування "Пролог"

 681. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 682. Корпоративні фінанси

 683. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 684. Способи подолання протидії слідству при допиті

 685. Історія економіки та економічної думки

 686. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 687. Великий байкар Леонід Глібов

 688. Сутність і роль перестрахування

 689. Естетика і мистецтвознавство

 690. Міжнародні фінанси

 691. Держава в системі макроекономічного регулювання

 692. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 693. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 694. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 695. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 696. Методи психологічної практики та їх використання

 697. Організація ремонтного господарства

 698. Логістика

 699. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 700. Ціна - її суть та процес формування...

 701. Види усного спілкування

 702. Мозаїки Візантії

 703. Лізинг-кредит

 704. Управління виробничими запасами

 705. Нове в бухгалтерському обліку

 706. Звичаї і обряди

 707. Основні методи боротьби з інфляцією

 708. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 709. Виробництво паперу

 710. Симон Петлюра: легенди та факти

 711. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 712. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 713. Рідна природа

 714. Предмет правничої лінгвістики

 715. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 716. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 717. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 718. Гітара в історії розвитку музичної культури

 719. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 720. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 721. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 722. Іслам-шиїти і суніти

 723. Древня Греція і риторика

 724. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 725. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 726. ЄБРР

 727. Філософія як універсальний тип знань

 728. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 729. Програми сприяння зайнятості

 730. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 731. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 732. Дисциплінарна відповідальність юристів

 733. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 734. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 735. Суть і структура грошового ринку

 736. Аристофан та його творчість

 737. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 738. Xімія і технологія органічних речовин

 739. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 740. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 741. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 742. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 743. Сімейний кодекс України

 744. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 745. Сучасне вивчення природи

 746. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 747. Томас Гоббс

 748. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 749. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 750. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 751. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 752. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 753. Глава держави в зарубіжних країнах

 754. Науковий стиль правничої лінгвістики

 755. Текст у рекламі

 756. Вещное право по Законам XII таблиц

 757. Класифікація графіки

 758. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 759. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 760. Організація роботи аудитора

 761. Біологічні ресурси України

 762. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 763. Сутність юридичної особи

 764. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 765. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 766. Мультиплікатор Кейнса

 767. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 768. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 769. Конформізм та конформісти

 770. Австрійська школа граничної корисності

 771. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 772. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 773. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 774. Концепція сучасного природознавства

 775. Міжнародний кредит

 776. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 777. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 778. Загартовування організму дітей і підлітків

 779. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 780. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 781. Об’єкти та цілі БЖД

 782. Механізм грошово-кредитної діяльності

 783. Види і форми туризму

 784. Мораль

 785. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 786. Рекламне дослідження ринку

 787. Астероїди і метеорити

 788. Регулювання валютних курсів

 789. Нова історична школа та соціальний напрям

 790. Основні етапи історії логіки

 791. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 792. Страхування в туризмі

 793. Роль маркетингу в ринковій економіці

 794. Будова патрона

 795. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 796. Генетичний аспект особистості

 797. Детектив та історія його виникнення

 798. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 799. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 800. Службові відрядження у межах України

 801. Іноземний досвід медичного страхування

 802. Візантія

 803. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 804. Історична економічна школа в Німеччині

 805. Теорія імовірностей та математична статистика

 806. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 807. Економічний аналіз

 808. Слово про ввічливість

 809. Загартування, його принципи

 810. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 811. Логіка та мова

 812. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 813. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 814. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 815. Чи повернеться янгол. Матеріали до вивчення оповідання Г. Гарсіа Маркеса

 816. Національна система електронних платежів

 817. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 818. Становлення світового ринку

 819. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 820. Історія розвитку фармації

 821. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 822. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 823. Давньоірландський епос

 824. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 825. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 826. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 827. Гриби

 828. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 829. Декоративне панно

 830. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 831. Грунти гірських областей України

 832. Розробка концепції маркетингу фірми

 833. Початки комбінаторики

 834. Французький письменник — Марсель Пруст

 835. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 836. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 837. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 838. Суспільство як система економічного взаємообміну

 839. Антивірусні програми

 840. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 841. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 842. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 843. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 844. Матеріальні і нематеріальні активи

 845. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 846. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 847. Вибори та їх роль в політичному житті

 848. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 849. Електроніка та мікросхемотехніка

 850. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 851. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 852. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 853. Конституція Французької Республіки 1946 р

 854. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 855. Типи і види хорів

 856. Взаємовідносини України та НАТО

 857. Поняття галузі

 858. Страхування виробничих ризиків

 859. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 860. Методи банківського кредитування

 861. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 862. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 863. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 864. Організація системи комунікації на фірмі

 865. Діловодство як функція управління

 866. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 867. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 868. Мистецтво Відродження

 869. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 870. Що таке підприємництво

 871. Культурний процес за радянської влади

 872. Валовий національний продукт

 873. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 874. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 875. Поняття і сутність факторів продуктивності

 876. Класична теорія

 877. Меркурій

 878. Стимулювання продажу товарів і послуг

 879. Основні засади та проблеми інвестування

 880. Біографія Лесі Українки

 881. Сутність та фактори економічного зростання

 882. Підприємство - елемент господарювання

 883. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 884. Особливості інфляційного процесу в Україні

 885. Доля рідної мови - доля України

 886. Харчування вагітної жінки

 887. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 888. Інформатизація системи управління освітою

 889. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 890. Марко Черемшина

 891. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 892. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 893. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 894. Організація та структура рекламного процесу

 895. Впровадження стандартів на підприємстві

 896. Статистичні ряди і таблиці

 897. Сутність, принципи та функції підприємства

 898. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 899. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 900. Жан-Батіст Гренуй

 901. Особливість ринку факторів виробництва

 902. Служба в армії

 903. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 904. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 905. Інтернет та його професійне використання

 906. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 907. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 908. Театр

 909. Пожежа

 910. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 911. Лазер

 912. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 913. Альтернативна енергія

 914. Психічні і моральні якості медичного працівника

 915. Рафаель

 916. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 917. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 918. Зброя

 919. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 920. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 921. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 922. Куріння та діти: як захистити права дітей

 923. Державне кредитування підприємств

 924. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 925. Видатки бюджету

 926. Понятие и структура юридической науки

 927. Проблеми стабілізації економіки України

 928. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 929. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 930. Доступність економічної освіти

 931. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 932. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 933. Володимир Сосюра

 934. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 935. Система запалювання автомобіля

 936. Організація транспортних перевезень

 937. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 938. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 939. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 940. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 941. Фізичні вправи для вагітних

 942. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 943. Енополітична карта світу XXІ століття

 944. Ринок фінансових ресурсів

 945. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 946. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 947. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 948. Загальні положення етики бізнесу

 949. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 950. Жанри красномовства

 951. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 952. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 953. Українська культура в міжнародних відносинах

 954. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 955. Андріївська церква в Києві

 956. Матеріальна шкода поняття і види

 957. Художня обробка деревини

 958. Музична культура України

 959. Етапи розвитку українознавства

 960. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 961. Новаторство Драматургії Чехова

 962. Методи регулювання інфляції

 963. Тарас Шевченко

 964. Західна драматургія

 965. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 966. Природа — наша мати, треба її оберігати

 967. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 968. Інтеграційна система України

 969. Охорона грунтів

 970. Обмеження та узагальнення понять

 971. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 972. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 973. Еволюція мов програмування

 974. Особливості податкової системи Франції

 975. Сутність селянського господарства

 976. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 977. Мркантелізм

 978. філософія стародавності

 979. Форми представлення чисел

 980. Отто фон Бісмарк

 981. Розв’язання задач на застосування векторів

 982. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 983. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 984. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 985. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 986. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 987. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 988. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 989. Літературне редагування у сучасній редакції

 990. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 991. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 992. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 993. Оборотні кошти

 994. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 995. Інвестиції

 996. Форми держави в зарубіжних країнах

 997. Життя і творчість Василя Стефаника

 998. Системи вприскування палива (інжектор)

 999. Іван Карпенко-Карий

 1000. Тривалість життя людини