На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 2. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 3. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 4. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 5. Економічний аналіз діяльності банку

 6. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 7. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 8. Організація роботи з документами

 9. Бандитизм

 10. Національний ринок та його агрегати

 11. Податкове планування на підприємстві

 12. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 13. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 14. Принципи ревізії та її види

 15. Інтернет банкінг в Україні

 16. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 17. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 18. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 19. Чистий продукт та його структура

 20. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 21. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 22. Фонетичні закони мови і правила правопису

 23. Економічний аналіз

 24. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 25. Гончарство

 26. Похідна функції

 27. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 28. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 29. Мова жестів

 30. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 31. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 32. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 33. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 34. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 35. Трудові спори

 36. Кліматичні умови

 37. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 38. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 39. Петро Дорошенко

 40. Запліднення

 41. Блискавки

 42. Менеджмент банківської системи на прикладі

 43. Теплові машини

 44. Організація аудиторської діяльності

 45. Ручні осколкові гранати

 46. Світова організація торгівлі

 47. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 48. Держава і право феодальної Англії

 49. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 50. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 51. Музичний фольклор Тернопільщини

 52. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 53. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 54. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 55. Історія села Чемеринці

 56. Фінансовий менеджмент

 57. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 58. Азовське море

 59. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 60. Грошовий ринок

 61. Небезпеки урбанізованого міста

 62. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 63. Статистика населення

 64. Поняття торгівлі цінними паперами

 65. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 66. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 67. Озонова діра

 68. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 69. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 70. Ернест Хемінгуей

 71. Формування роздрібної ціни на ПММ

 72. Методи формування цін

 73. Племенні об’єднання на Україні

 74. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 75. Культура мови

 76. Дмитро Байда-Вишневецький

 77. Розвиток політичної науки у Новий час

 78. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 79. Духовний вплив природи на людину

 80. Законодавство України про підприємства

 81. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 82. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 83. Валютні ринки

 84. Журнал реєстрації господарських процесів

 85. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 86. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 87. Вартість втрачених можливостей

 88. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 89. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 90. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 91. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 92. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 93. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 94. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 95. Ліс – наше багатство

 96. Міжнародна торгівля та валютні системи

 97. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 98. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 99. Теорія соціальної стратифікації

 100. Обставини, що виключають злочинність діяння

 101. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 102. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 103. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 104. Життя та творчість Григорія Косинки

 105. Доходи страховика

 106. Свято матері

 107. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 108. Глобалізація

 109. СРСР 1964-1991 рр

 110. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 111. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 112. Підготовка судової промови

 113. Еволюція релігійної філософії XX ст

 114. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 115. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 116. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 117. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 118. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 119. Етапи розвитку сучасної логіки

 120. Адміністративні договори

 121. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 122. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 123. Бюджетний дефіцит і державний борг

 124. Можливості “1С Бухгалтерії

 125. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 126. Населення світу

 127. Фонд державного майна України

 128. Породження мовлення

 129. Обмін Речовин та енергії

 130. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 131. Імунна система

 132. Менеджмент підприємств бізнесу

 133. Квітковий годинник Карла Ліннея

 134. Голод 1946-1947 років в Україні

 135. Перевірки фінансової звітності

 136. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 137. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 138. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 139. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 140. Формування двопартійної системи в Англії

 141. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 142. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 143. Внутрішні ціни та методи їх формування

 144. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 145. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 146. Культура публічного виступу

 147. Гідроліз

 148. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 149. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 150. Антон Павлович Чехов

 151. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 152. Етика науки

 153. Розвиток життя на землі

 154. Увага людини. Загальні поняття

 155. Методи і канали збору і поширення інформації

 156. Державний бюджет України

 157. Оренда майна державних підприємств в Україні

 158. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 159. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 160. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 161. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 162. Оскар Уайльд

 163. Основні засоби

 164. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 165. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 166. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 167. Поняття та особливості формування ринку праці

 168. Хімія і екологія

 169. Диференціація навчання на уроках математики

 170. Облік робочого часу

 171. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 172. Африка – Україна

 173. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 174. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 175. Вселенські собори

 176. Фінансові компанії

 177. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 178. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 179. Методика проведення аудиту

 180. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 181. Бетховен, життя і творчий шлях

 182. Психоаналіз

 183. Поняття культурно історичної епохи

 184. Захист навколишнього середовища

 185. Влада як соціальний феномен

 186. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 187. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 188. Узагальнення результатів аудиту

 189. Інфекції, отруєння. Імунітет

 190. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 191. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 192. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 193. Адам Міцкевич

 194. Функції і роль кредиту

 195. Тарифна система

 196. Аналіз імовірності банкрутства

 197. Ярослав Мудрий

 198. Порядок призначення субсидій

 199. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 200. Пташок викликаю з теплого краю

 201. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 202. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 203. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 204. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 205. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 206. Інвентаризація матеріальних цінностей

 207. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 208. Сучасна модель атома

 209. Договір комерційної концесії

 210. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 211. Доповідь

 212. Інформатика

 213. Способи ухилення від сплати податків

 214. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 215. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 216. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 217. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 218. Економіка Латинської Америки

 219. Соціально-економічні наслідки інфляції

 220. Рим та Карфаген

 221. Знос основних засобів, його види

 222. Соціологія сім’ї

 223. Банки та їх роль в економіці

 224. Категорії з курсу економічної історії

 225. Що ми знаємо про СНІД

 226. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 227. Письменники рідного краю

 228. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 229. Акушерство як наука

 230. Основи процесу управління маркетингом

 231. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 232. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 233. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 234. Підприємство як суб’єкт господарювання

 235. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 236. Прибуток і затрати комерційного банку

 237. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 238. Основи банківського кредитування

 239. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 240. Основні функції праці

 241. Малі тіла Сонячної системи

 242. Лицарі середньовіччя

 243. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 244. Олесь Гончар

 245. Характеристика світового валютного ринку

 246. Сонце і його значення для Cонячної системи

 247. Приготування заправних перших страв

 248. А.Сміт - як науковець-економіст

 249. Різновиди ринкових цін

 250. Ринок програмного забезпечення

 251. Піфагор. Теорема Піфагора

 252. Система формування вокально-хорових навиків

 253. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 254. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 255. Закони формальної логіки

 256. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 257. Енергетична оцінка важкості праці

 258. Карпатський державний заповідник

 259. Скло

 260. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 261. Операційні системи. Файлова система

 262. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 263. Шарль Луї Монтеск'є

 264. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 265. Віруси – неклітинні форми життя

 266. Ціна та її особливості

 267. Господарство України у 1939-1990 рр.

 268. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 269. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 270. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 271. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 272. Святе слово - рідна мати

 273. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 274. Просторове розміщення виробничого процесу

 275. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 276. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 277. Історія розвитку нейрохірургії

 278. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 279. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 280. Моделі поведінки виробників

 281. Числівники в діловому мовленні

 282. Світові природні ресурси

 283. Фінансово-бюджетне регулювання

 284. Проблема субстанції

 285. Особливості перекладу

 286. Слова з літерою Ґ

 287. Сухомлинський про роботу над словом

 288. Вплив природних катастроф

 289. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 290. William Shakespeare

 291. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 292. Порівняння функцій та їх застосування

 293. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 294. О слово рідне! України слово!

 295. Фіскальна політика української держави

 296. Дії солдата в бою

 297. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 298. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 299. Надлюдина за Ніцше

 300. Харчування різних груп населення

 301. Мінеральні ресурси світу та України

 302. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 303. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 304. Характеристика основних функцій нормування праці

 305. Культура і природа

 306. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 307. Юрій Хмельницький

 308. Життя і творчість Бетховена

 309. Економічна свобода і підприємництво

 310. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 311. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 312. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 313. Теорії кредиту

 314. Нарбут - український художник-графік

 315. Організація обліку витрат

 316. Нецінова конкуренція

 317. Село моє, для мене ти єдине

 318. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 319. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 320. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 321. Водорості

 322. Вступна частина промови

 323. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 324. Методичні основи планування продуктивності праці

 325. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 326. Структура курсу БЖД

 327. Державний борг. Обслуговування та управління

 328. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 329. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 330. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 331. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 332. Українське військо періоду козаччини

 333. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 334. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 335. Система обслуговування виробництва

 336. Диференціація дієздатності фізичної особи

 337. Основи економічної теорії

 338. Трудові відносини, сутність і структура

 339. Ультразвук і інфразвук

 340. Китай

 341. Національні особливості ділового спілкування

 342. Декоративна косметика: губні помади

 343. Організація обліку

 344. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 345. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 346. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 347. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 348. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 349. Граматична форма ділових документів

 350. Склад злочину

 351. Охорона водного середовища

 352. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 353. Форми забезпечення кредитів

 354. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 355. Доплати і надбавки

 356. Соціально-психологічний клімат

 357. Організація реалізації страхових послуг

 358. Поняття відкритості економіки

 359. Роль та місце жінки у общині

 360. Академічна риторика

 361. Шкідливі звички тютюнопаління

 362. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 363. Організація

 364. Теорія особистості

 365. Суть підприємництва, його види та розвиток

 366. Психологія управління

 367. Конституція Франції 1946 року

 368. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 369. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 370. Командитне товариство і товариство з додатковою

 371. Національний банк Польщі

 372. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 373. Народна символіка

 374. Організація оплати праці на підприємствах

 375. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 376. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 377. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 378. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 379. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 380. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 381. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 382. Господарські товариства

 383. Колективні договори та угоди

 384. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 385. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 386. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 387. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 388. Організація енергетичного господарства

 389. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 390. Життя і творчість Гоголя

 391. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 392. Проблеми застосування податку на додану вартість

 393. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 394. Фіскальна політика держави

 395. Антоніми

 396. Служба безпеки України

 397. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 398. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 399. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 400. Демократія і самоврядування

 401. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 402. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 403. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 404. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 405. Загальна характеристика класичної політичної економії

 406. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 407. Акредитив

 408. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 409. Основні досягнення давньоруської культури

 410. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 411. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 412. Степ аеробіка

 413. Залізничний транспорт

 414. Основи загальновійськового бою

 415. Облік грошових розрахунків

 416. Леся Українка

 417. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 418. Валовий національний продукт

 419. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 420. Концепції демократії: розвиток та сутність

 421. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 422. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 423. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 424. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 425. Реквізити ділових паперів

 426. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 427. Інвестування

 428. Неокласичний синтез

 429. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 430. Охорона природи

 431. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 432. Числові послідовності

 433. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 434. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 435. Чинники економічного зростання

 436. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 437. Віденський конгрес

 438. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 439. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 440. Логістика товарно-матеріальних запасів

 441. Панас Мирний

 442. Джерела фінансування проектів

 443. Конкуренція і ринок

 444. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 445. Франц Шуберт. Біографія

 446. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 447. Діяльність банку

 448. Порядок створення кооперативу

 449. Інвестиційна діяльність

 450. Чорнобиль

 451. Застосування ділового етикету в бізнесі

 452. Правознавство, загальна термінологія

 453. Категорії естетики

 454. РПС Японії

 455. Християнські свята

 456. Функції трудового права

 457. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 458. Електричний струм в напівпровідниках

 459. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 460. Етика ненасилля в сучасному світі

 461. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 462. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 463. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 464. Самооцінка

 465. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 466. Національний банк України статус і завдання

 467. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 468. Стратегія маркетингу

 469. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 470. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 471. Машинобудування світу

 472. Антиінфляційна політика України

 473. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 474. Провідні ринки облігацій

 475. Іван Франко

 476. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 477. Урагани та повені як приклади небезпеки

 478. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 479. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 480. Формування органів та взаємодія частин зародка

 481. Поняття про етнографію

 482. Повне товариство

 483. Сальвадор Далі

 484. Походження, суть та вартість грошей

 485. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 486. Державні символи

 487. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 488. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 489. Поняття та сфера укладення контракту

 490. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 491. Людина і біосфера

 492. Системи міжнародної економіки

 493. Заробітна плата

 494. Поняття та види співучасті

 495. Статутний фонд

 496. Неоінституціоналізм

 497. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 498. Напівпровідникові діоди

 499. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 500. Біблія - священна книга християн

 501. Громадяни як суб’єкти трудового права

 502. Види кровотеч

 503. Григорій Савич Сковорода

 504. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 505. Преміювання працівників

 506. Іспанія між першою та другою світовою війною

 507. Галичина у другій половині 19 століття

 508. Мода 19-20 століть

 509. Історія олімпійських ігор

 510. Інноваційна стратегія України

 511. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 512. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 513. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 514. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 515. Податкові надходження

 516. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 517. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 518. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 519. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 520. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 521. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 522. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 523. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 524. Проблеми культурного відродження в Україні

 525. Світова організація торгівлі

 526. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 527. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 528. Верховна Рада України

 529. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 530. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 531. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 532. Туреччина

 533. Опоряджувальні роботи в будівництві

 534. Характерні риси імпресіонізму

 535. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 536. Теорія комунікації в маркетингу

 537. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 538. Причини інфляції

 539. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 540. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 541. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 542. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 543. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 544. Боспорське царство

 545. Регулювання зайнятості населення

 546. Цінність грошей у часі

 547. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 548. Ранній інституціоналізм

 549. Упаковка товару, вплив на споживача

 550. Національний банк України

 551. Сутність та причини безробіття

 552. Джек Лондон

 553. Охорона видового різноманіття організмів

 554. Міжнародні валютні відносини

 555. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 556. Творення слів

 557. Держава і право ФРН

 558. Основні функції Національного банку України

 559. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 560. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 561. Телебачення і політика

 562. Генезис культури, специфіка культурних знань

 563. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 564. Митне регулювання

 565. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 566. Організація й обслуговування робочих місць

 567. Середовище передачi в локальних мережах

 568. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 569. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 570. Гіпербола

 571. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 572. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 573. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 574. Тактичне планування

 575. Афанасій Афанасійович Фет

 576. Борис Дмитрович Грінченко

 577. Стилі правничої лінгвістики

 578. Історія виникнення реактивних двигунів

 579. Господарство Запорозької Січі

 580. Поняття і види інфляції

 581. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 582. Лізингові контракти

 583. Фінансування освіти в Україні

 584. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 585. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 586. Сторінками давньогрецької теогонії

 587. Економіка Канади

 588. Ультразвук і інфразвук

 589. Роль малого бізнесу в економіці

 590. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 591. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 592. Державне регулювання бізнесу

 593. Розвиток наукових знань про природу психіки

 594. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 595. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 596. Приготування бульйонів

 597. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 598. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 599. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 600. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 601. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 602. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 603. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 604. Комерційний банк. Управління та структура банку

 605. Актуальні проблеми менеджменту

 606. Диференціальні рівняння І порядку

 607. Поняття про основні засоби

 608. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 609. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 610. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 611. Кредитування у підприємницькій діяльності

 612. Вибори в Україні

 613. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 614. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 615. Планування рекламної кампанії

 616. Практичне значення економічної теорії

 617. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 618. Ярмарок

 619. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 620. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 621. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 622. Ринкова економіка

 623. Флора і фауна літом

 624. Перші гроші в Україні

 625. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 626. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 627. Наполеон І

 628. Доходи в ринковій економіці

 629. Організаційні форми підприємства

 630. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 631. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 632. Міжособистісне розуміння

 633. Ціцерон - вершина римського красномовства

 634. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 635. Історія УПА

 636. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 637. Можливості вступу України до СОТ

 638. Методика формування цін

 639. Система освіти в Ізраїлі

 640. Поет Віктор Забіла

 641. Твори письменників XIX—початку XX ст

 642. Українська культура доби національного відродження

 643. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 644. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 645. Підприємство як соціальна організація

 646. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 647. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 648. Excel

 649. Іван Мазепа

 650. Організація виробничих процесів

 651. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 652. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 653. Характеристика світового ринку нафти

 654. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 655. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 656. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 657. Типи (моделі) виборчих систем

 658. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 659. Господарство країн Центральної Європи

 660. Паралельні обчислювальні системи

 661. Основи транспортних перевезень

 662. Обґрунтування доцільності інвестування

 663. Плата за природні ресурси

 664. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 665. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 666. Країни Балтії

 667. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 668. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 669. Сучасна рецензія, як жанр

 670. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 671. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 672. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 673. Бесіди з учнями про символи України

 674. Поняття aудиту та його сутність

 675. Фінансова система держави

 676. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 677. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 678. Мова логічного програмування "Пролог"

 679. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 680. Медична інформатика як наука

 681. Способи подолання протидії слідству при допиті

 682. Улас Самчук - письменник епічної широти

 683. Історія економіки та економічної думки

 684. Великий байкар Леонід Глібов

 685. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 686. Сутність і роль перестрахування

 687. Міжнародні фінанси

 688. Держава в системі макроекономічного регулювання

 689. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 690. Корпоративні фінанси

 691. Естетика і мистецтвознавство

 692. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 693. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 694. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 695. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 696. Методи психологічної практики та їх використання

 697. Логістика

 698. Ціна - її суть та процес формування...

 699. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 700. Види усного спілкування

 701. Організація ремонтного господарства

 702. Лізинг-кредит

 703. Управління виробничими запасами

 704. Нове в бухгалтерському обліку

 705. Основні методи боротьби з інфляцією

 706. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 707. Симон Петлюра: легенди та факти

 708. Виробництво паперу

 709. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 710. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 711. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 712. Рідна природа

 713. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 714. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 715. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 716. Іслам-шиїти і суніти

 717. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 718. Гітара в історії розвитку музичної культури

 719. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 720. Древня Греція і риторика

 721. ЄБРР

 722. Звичаї і обряди

 723. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 724. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 725. Програми сприяння зайнятості

 726. Філософія як універсальний тип знань

 727. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 728. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 729. Дисциплінарна відповідальність юристів

 730. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 731. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 732. Суть і структура грошового ринку

 733. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 734. Аристофан та його творчість

 735. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 736. Xімія і технологія органічних речовин

 737. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 738. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 739. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 740. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 741. Сучасне вивчення природи

 742. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 743. Сімейний кодекс України

 744. Мозаїки Візантії

 745. Томас Гоббс

 746. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 747. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 748. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 749. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 750. Глава держави в зарубіжних країнах

 751. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 752. Науковий стиль правничої лінгвістики

 753. Текст у рекламі

 754. Предмет правничої лінгвістики

 755. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 756. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 757. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 758. Організація роботи аудитора

 759. Класифікація графіки

 760. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 761. Сутність юридичної особи

 762. Біологічні ресурси України

 763. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 764. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 765. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 766. Мультиплікатор Кейнса

 767. Австрійська школа граничної корисності

 768. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 769. Міжнародний кредит

 770. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 771. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 772. Загартовування організму дітей і підлітків

 773. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 774. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 775. Механізм грошово-кредитної діяльності

 776. Об’єкти та цілі БЖД

 777. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 778. Види і форми туризму

 779. Конформізм та конформісти

 780. Мораль

 781. Концепція сучасного природознавства

 782. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 783. Астероїди і метеорити

 784. Регулювання валютних курсів

 785. Нова історична школа та соціальний напрям

 786. Основні етапи історії логіки

 787. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 788. Рекламне дослідження ринку

 789. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 790. Службові відрядження у межах України

 791. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 792. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 793. Візантія

 794. Іноземний досвід медичного страхування

 795. Детектив та історія його виникнення

 796. Генетичний аспект особистості

 797. Історична економічна школа в Німеччині

 798. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 799. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 800. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 801. Економічний аналіз

 802. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 803. Слово про ввічливість

 804. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 805. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 806. Логіка та мова

 807. Теорія імовірностей та математична статистика

 808. Загартування, його принципи

 809. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 810. Вещное право по Законам XII таблиц

 811. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 812. Національна система електронних платежів

 813. Страхування в туризмі

 814. Становлення світового ринку

 815. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 816. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 817. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 818. Історія розвитку фармації

 819. Давньоірландський епос

 820. Роль маркетингу в ринковій економіці

 821. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 822. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 823. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 824. Гриби

 825. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 826. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 827. Грунти гірських областей України

 828. Будова патрона

 829. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 830. Початки комбінаторики

 831. Французький письменник — Марсель Пруст

 832. Розробка концепції маркетингу фірми

 833. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 834. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 835. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 836. Антивірусні програми

 837. Суспільство як система економічного взаємообміну

 838. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 839. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 840. Декоративне панно

 841. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 842. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 843. Вибори та їх роль в політичному житті

 844. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 845. Електроніка та мікросхемотехніка

 846. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 847. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 848. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 849. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 850. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 851. Взаємовідносини України та НАТО

 852. Страхування виробничих ризиків

 853. Методи банківського кредитування

 854. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 855. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 856. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 857. Типи і види хорів

 858. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 859. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 860. Поняття галузі

 861. Конституція Французької Республіки 1946 р

 862. Організація системи комунікації на фірмі

 863. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 864. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 865. Мистецтво Відродження

 866. Що таке підприємництво

 867. Валовий національний продукт

 868. Культурний процес за радянської влади

 869. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 870. Поняття і сутність факторів продуктивності

 871. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 872. Класична теорія

 873. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 874. Стимулювання продажу товарів і послуг

 875. Основні засади та проблеми інвестування

 876. Біографія Лесі Українки

 877. Сутність та фактори економічного зростання

 878. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 879. Матеріальні і нематеріальні активи

 880. Особливості інфляційного процесу в Україні

 881. Підприємство - елемент господарювання

 882. Доля рідної мови - доля України

 883. Меркурій

 884. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 885. Інформатизація системи управління освітою

 886. Діловодство як функція управління

 887. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 888. Харчування вагітної жінки

 889. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 890. Марко Черемшина

 891. Організація та структура рекламного процесу

 892. Впровадження стандартів на підприємстві

 893. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 894. Статистичні ряди і таблиці

 895. Сутність, принципи та функції підприємства

 896. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 897. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 898. Жан-Батіст Гренуй

 899. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 900. Особливість ринку факторів виробництва

 901. Служба в армії

 902. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 903. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 904. Інтернет та його професійне використання

 905. Театр

 906. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 907. Пожежа

 908. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 909. Лазер

 910. Альтернативна енергія

 911. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 912. Рафаель

 913. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 914. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 915. Зброя

 916. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 917. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 918. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 919. Державне кредитування підприємств

 920. Куріння та діти: як захистити права дітей

 921. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 922. Видатки бюджету

 923. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 924. Проблеми стабілізації економіки України

 925. Понятие и структура юридической науки

 926. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 927. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 928. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 929. Доступність економічної освіти

 930. Володимир Сосюра

 931. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 932. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 933. Організація транспортних перевезень

 934. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 935. Система запалювання автомобіля

 936. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 937. Фізичні вправи для вагітних

 938. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 939. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 940. Енополітична карта світу XXІ століття

 941. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 942. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 943. Ринок фінансових ресурсів

 944. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 945. Психічні і моральні якості медичного працівника

 946. Жанри красномовства

 947. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 948. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 949. Загальні положення етики бізнесу

 950. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 951. Українська культура в міжнародних відносинах

 952. Андріївська церква в Києві

 953. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 954. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 955. Матеріальна шкода поняття і види

 956. Музична культура України

 957. Художня обробка деревини

 958. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 959. Новаторство Драматургії Чехова

 960. Методи регулювання інфляції

 961. Західна драматургія

 962. Тарас Шевченко

 963. Природа — наша мати, треба її оберігати

 964. Етапи розвитку українознавства

 965. Охорона грунтів

 966. Інтеграційна система України

 967. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 968. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 969. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 970. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 971. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 972. Мркантелізм

 973. Особливості податкової системи Франції

 974. Обмеження та узагальнення понять

 975. Сутність селянського господарства

 976. філософія стародавності

 977. Еволюція мов програмування

 978. Отто фон Бісмарк

 979. Форми представлення чисел

 980. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 981. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 982. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 983. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 984. Літературне редагування у сучасній редакції

 985. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 986. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 987. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 988. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 989. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 990. Оборотні кошти

 991. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 992. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 993. Інвестиції

 994. Форми держави в зарубіжних країнах

 995. Життя і творчість Василя Стефаника

 996. Іван Карпенко-Карий

 997. Тривалість життя людини

 998. Економічний розвиток України в 20-і роки

 999. Системи вприскування палива (інжектор)

 1000. Кров в кровообіг