На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Трудові колективи та їх правовий статус

 2. Інтернет банкінг в Україні

 3. Фінанси України

 4. Українська культура в 17 столітті

 5. Валютні відносини та валютні системи

 6. Чистий продукт та його структура

 7. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 8. Економічний аналіз діяльності банку

 9. Принципи ревізії та її види

 10. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 11. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 12. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 13. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 14. Організація роботи з документами

 15. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 16. Бандитизм

 17. Національний ринок та його агрегати

 18. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 19. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 20. Податкове планування на підприємстві

 21. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 22. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 23. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 24. Економічний аналіз

 25. Фонетичні закони мови і правила правопису

 26. Гончарство

 27. Мова жестів

 28. Похідна функції

 29. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 30. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 31. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 32. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 33. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 34. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 35. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 36. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 37. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 38. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 39. Держава і право феодальної Англії

 40. Трудові спори

 41. Кліматичні умови

 42. Петро Дорошенко

 43. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 44. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 45. Історія села Чемеринці

 46. Запліднення

 47. Ручні осколкові гранати

 48. Блискавки

 49. Світова організація торгівлі

 50. Менеджмент банківської системи на прикладі

 51. Організація аудиторської діяльності

 52. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 53. Музичний фольклор Тернопільщини

 54. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 55. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 56. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 57. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 58. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 59. Фінансовий менеджмент

 60. Азовське море

 61. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 62. Грошовий ринок

 63. Небезпеки урбанізованого міста

 64. Статистика населення

 65. Поняття торгівлі цінними паперами

 66. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 67. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 68. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 69. Озонова діра

 70. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 71. Формування роздрібної ціни на ПММ

 72. Ернест Хемінгуей

 73. Методи формування цін

 74. Племенні об’єднання на Україні

 75. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 76. Культура мови

 77. Дмитро Байда-Вишневецький

 78. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 79. Розвиток політичної науки у Новий час

 80. Породження мовлення

 81. Вартість втрачених можливостей

 82. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 83. Духовний вплив природи на людину

 84. Обставини, що виключають злочинність діяння

 85. Законодавство України про підприємства

 86. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 87. Журнал реєстрації господарських процесів

 88. Валютні ринки

 89. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 90. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 91. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 92. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 93. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 94. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 95. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 96. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 97. Ліс – наше багатство

 98. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 99. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 100. Міжнародна торгівля та валютні системи

 101. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 102. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 103. Теорія соціальної стратифікації

 104. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 105. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 106. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 107. Доходи страховика

 108. Життя та творчість Григорія Косинки

 109. Квітковий годинник Карла Ліннея

 110. Свято матері

 111. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 112. Глобалізація

 113. СРСР 1964-1991 рр

 114. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 115. Підготовка судової промови

 116. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 117. Еволюція релігійної філософії XX ст

 118. Етапи розвитку сучасної логіки

 119. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 120. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 121. Адміністративні договори

 122. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 123. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 124. Культура публічного виступу

 125. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 126. Бюджетний дефіцит і державний борг

 127. Формування двопартійної системи в Англії

 128. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 129. Можливості “1С Бухгалтерії

 130. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 131. Населення світу

 132. Фонд державного майна України

 133. Менеджмент підприємств бізнесу

 134. Пташок викликаю з теплого краю

 135. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 136. Обмін Речовин та енергії

 137. Внутрішні ціни та методи їх формування

 138. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 139. Імунна система

 140. Перевірки фінансової звітності

 141. Голод 1946-1947 років в Україні

 142. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 143. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 144. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 145. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 146. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 147. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 148. Гідроліз

 149. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 150. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 151. Антон Павлович Чехов

 152. Оскар Уайльд

 153. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 154. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 155. Етика науки

 156. Методи і канали збору і поширення інформації

 157. Розвиток життя на землі

 158. Увага людини. Загальні поняття

 159. Державний бюджет України

 160. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 161. Оренда майна державних підприємств в Україні

 162. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 163. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 164. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 165. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 166. Диференціація навчання на уроках математики

 167. Фінансові компанії

 168. Основні засоби

 169. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 170. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 171. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 172. Поняття та особливості формування ринку праці

 173. Облік робочого часу

 174. Хімія і екологія

 175. Африка – Україна

 176. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 177. Влада як соціальний феномен

 178. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 179. Вселенські собори

 180. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 181. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 182. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 183. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 184. Методика проведення аудиту

 185. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 186. Бетховен, життя і творчий шлях

 187. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 188. Психоаналіз

 189. Поняття культурно історичної епохи

 190. Захист навколишнього середовища

 191. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 192. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 193. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 194. Узагальнення результатів аудиту

 195. Інфекції, отруєння. Імунітет

 196. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 197. Ярослав Мудрий

 198. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 199. Адам Міцкевич

 200. Функції і роль кредиту

 201. Аналіз імовірності банкрутства

 202. Тарифна система

 203. Порядок призначення субсидій

 204. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 205. Особливості перекладу

 206. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 207. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 208. Сучасна модель атома

 209. Рим та Карфаген

 210. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 211. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 212. Інвентаризація матеріальних цінностей

 213. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 214. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 215. Договір комерційної концесії

 216. Доповідь

 217. Інформатика

 218. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 219. Способи ухилення від сплати податків

 220. Знос основних засобів, його види

 221. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 222. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 223. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 224. Економіка Латинської Америки

 225. Соціально-економічні наслідки інфляції

 226. Категорії з курсу економічної історії

 227. Акушерство як наука

 228. Соціологія сім’ї

 229. Банки та їх роль в економіці

 230. Що ми знаємо про СНІД

 231. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 232. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 233. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 234. Письменники рідного краю

 235. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 236. Основи процесу управління маркетингом

 237. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 238. Підприємство як суб’єкт господарювання

 239. Порівняння функцій та їх застосування

 240. Прибуток і затрати комерційного банку

 241. Харчування різних груп населення

 242. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 243. Основи банківського кредитування

 244. Основні функції праці

 245. Приготування заправних перших страв

 246. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 247. Малі тіла Сонячної системи

 248. Лицарі середньовіччя

 249. Святе слово - рідна мати

 250. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 251. Ринок програмного забезпечення

 252. Олесь Гончар

 253. Характеристика світового валютного ринку

 254. Піфагор. Теорема Піфагора

 255. Система формування вокально-хорових навиків

 256. Сонце і його значення для Cонячної системи

 257. А.Сміт - як науковець-економіст

 258. Різновиди ринкових цін

 259. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 260. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 261. Моделі поведінки виробників

 262. Закони формальної логіки

 263. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 264. Енергетична оцінка важкості праці

 265. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 266. Карпатський державний заповідник

 267. Слова з літерою Ґ

 268. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 269. Скло

 270. Операційні системи. Файлова система

 271. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 272. Шарль Луї Монтеск'є

 273. Просторове розміщення виробничого процесу

 274. Віруси – неклітинні форми життя

 275. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 276. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 277. Господарство України у 1939-1990 рр.

 278. Ціна та її особливості

 279. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 280. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 281. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 282. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 283. Історія розвитку нейрохірургії

 284. Економічна свобода і підприємництво

 285. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 286. Дії солдата в бою

 287. Числівники в діловому мовленні

 288. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 289. Фінансово-бюджетне регулювання

 290. Світові природні ресурси

 291. Проблема субстанції

 292. Сухомлинський про роботу над словом

 293. Вплив природних катастроф

 294. Надлюдина за Ніцше

 295. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 296. Характеристика основних функцій нормування праці

 297. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 298. William Shakespeare

 299. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 300. О слово рідне! України слово!

 301. Фіскальна політика української держави

 302. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 303. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 304. Мінеральні ресурси світу та України

 305. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 306. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 307. Культура і природа

 308. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 309. Життя і творчість Бетховена

 310. Юрій Хмельницький

 311. Організація обліку витрат

 312. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 313. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 314. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 315. Нарбут - український художник-графік

 316. Теорії кредиту

 317. Село моє, для мене ти єдине

 318. Нецінова конкуренція

 319. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 320. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 321. Водорості

 322. Вступна частина промови

 323. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 324. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 325. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 326. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 327. Структура курсу БЖД

 328. Методичні основи планування продуктивності праці

 329. Державний борг. Обслуговування та управління

 330. Декоративна косметика: губні помади

 331. Диференціація дієздатності фізичної особи

 332. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 333. Роль та місце жінки у общині

 334. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 335. Психологія управління

 336. Система обслуговування виробництва

 337. Соціально-психологічний клімат

 338. Українське військо періоду козаччини

 339. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 340. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 341. Основи економічної теорії

 342. Трудові відносини, сутність і структура

 343. Ультразвук і інфразвук

 344. Національні особливості ділового спілкування

 345. Охорона водного середовища

 346. Китай

 347. Організація обліку

 348. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 349. Склад злочину

 350. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 351. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 352. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 353. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 354. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 355. Граматична форма ділових документів

 356. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 357. Конституція Франції 1946 року

 358. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 359. Форми забезпечення кредитів

 360. Організація реалізації страхових послуг

 361. Доплати і надбавки

 362. Поняття відкритості економіки

 363. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 364. Академічна риторика

 365. Командитне товариство і товариство з додатковою

 366. Організація

 367. Шкідливі звички тютюнопаління

 368. Теорія особистості

 369. Суть підприємництва, його види та розвиток

 370. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 371. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 372. Національний банк Польщі

 373. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 374. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 375. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 376. Народна символіка

 377. Організація оплати праці на підприємствах

 378. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 379. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 380. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 381. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 382. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 383. Господарські товариства

 384. Життя і творчість Гоголя

 385. Колективні договори та угоди

 386. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 387. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 388. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 389. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 390. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 391. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 392. Організація енергетичного господарства

 393. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 394. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 395. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 396. Проблеми застосування податку на додану вартість

 397. Фіскальна політика держави

 398. Антоніми

 399. Служба безпеки України

 400. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 401. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 402. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 403. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 404. Демократія і самоврядування

 405. Основні досягнення давньоруської культури

 406. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 407. Степ аеробіка

 408. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 409. Загальна характеристика класичної політичної економії

 410. Акредитив

 411. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 412. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 413. Леся Українка

 414. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 415. Основи загальновійськового бою

 416. Залізничний транспорт

 417. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 418. Облік грошових розрахунків

 419. Числові послідовності

 420. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 421. Валовий національний продукт

 422. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 423. Концепції демократії: розвиток та сутність

 424. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 425. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 426. Реквізити ділових паперів

 427. Інвестування

 428. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 429. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 430. Неокласичний синтез

 431. Джерела фінансування проектів

 432. Охорона природи

 433. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 434. Порядок створення кооперативу

 435. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 436. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 437. Чинники економічного зростання

 438. Віденський конгрес

 439. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 440. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 441. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 442. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 443. Логістика товарно-матеріальних запасів

 444. Панас Мирний

 445. Конкуренція і ринок

 446. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 447. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 448. Франц Шуберт. Біографія

 449. Діяльність банку

 450. Етика ненасилля в сучасному світі

 451. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 452. Інвестиційна діяльність

 453. Застосування ділового етикету в бізнесі

 454. Чорнобиль

 455. Правознавство, загальна термінологія

 456. РПС Японії

 457. Категорії естетики

 458. Християнські свята

 459. Електричний струм в напівпровідниках

 460. Функції трудового права

 461. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 462. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 463. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 464. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 465. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 466. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 467. Самооцінка

 468. Національний банк України статус і завдання

 469. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 470. Стратегія маркетингу

 471. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 472. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 473. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 474. Машинобудування світу

 475. Антиінфляційна політика України

 476. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 477. Провідні ринки облігацій

 478. Іван Франко

 479. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 480. Урагани та повені як приклади небезпеки

 481. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 482. Формування органів та взаємодія частин зародка

 483. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 484. Поняття про етнографію

 485. Повне товариство

 486. Сальвадор Далі

 487. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 488. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 489. Походження, суть та вартість грошей

 490. Галичина у другій половині 19 століття

 491. Державні символи

 492. Поняття та сфера укладення контракту

 493. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 494. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 495. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 496. Людина і біосфера

 497. Системи міжнародної економіки

 498. Мода 19-20 століть

 499. Поняття та види співучасті

 500. Напівпровідникові діоди

 501. Заробітна плата

 502. Статутний фонд

 503. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 504. Неоінституціоналізм

 505. Громадяни як суб’єкти трудового права

 506. Біблія - священна книга християн

 507. Види кровотеч

 508. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 509. Григорій Савич Сковорода

 510. Іспанія між першою та другою світовою війною

 511. Преміювання працівників

 512. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 513. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 514. Історія олімпійських ігор

 515. Інноваційна стратегія України

 516. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 517. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 518. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 519. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 520. Податкові надходження

 521. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 522. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 523. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 524. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 525. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 526. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 527. Проблеми культурного відродження в Україні

 528. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 529. Світова організація торгівлі

 530. Верховна Рада України

 531. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 532. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 533. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 534. Опоряджувальні роботи в будівництві

 535. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 536. Характерні риси імпресіонізму

 537. Приготування бульйонів

 538. Туреччина

 539. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 540. Цінність грошей у часі

 541. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 542. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 543. Теорія комунікації в маркетингу

 544. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 545. Причини інфляції

 546. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 547. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 548. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 549. Генезис культури, специфіка культурних знань

 550. Історія виникнення реактивних двигунів

 551. Упаковка товару, вплив на споживача

 552. Боспорське царство

 553. Регулювання зайнятості населення

 554. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 555. Джек Лондон

 556. Ранній інституціоналізм

 557. Національний банк України

 558. Сутність та причини безробіття

 559. Гіпербола

 560. Охорона видового різноманіття організмів

 561. Телебачення і політика

 562. Міжнародні валютні відносини

 563. Тактичне планування

 564. Творення слів

 565. Держава і право ФРН

 566. Основні функції Національного банку України

 567. Середовище передачi в локальних мережах

 568. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 569. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 570. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 571. Митне регулювання

 572. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 573. Організація й обслуговування робочих місць

 574. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 575. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 576. Роль малого бізнесу в економіці

 577. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 578. Стилі правничої лінгвістики

 579. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 580. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 581. Афанасій Афанасійович Фет

 582. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 583. Лізингові контракти

 584. Борис Дмитрович Грінченко

 585. Господарство Запорозької Січі

 586. Поняття і види інфляції

 587. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 588. Фінансування освіти в Україні

 589. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 590. Економіка Канади

 591. Сторінками давньогрецької теогонії

 592. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 593. Розвиток наукових знань про природу психіки

 594. Ультразвук і інфразвук

 595. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 596. Система освіти в Ізраїлі

 597. Державне регулювання бізнесу

 598. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 599. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 600. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 601. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 602. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 603. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 604. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 605. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 606. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 607. Комерційний банк. Управління та структура банку

 608. Актуальні проблеми менеджменту

 609. Диференціальні рівняння І порядку

 610. Поняття про основні засоби

 611. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 612. Міжособистісне розуміння

 613. Кредитування у підприємницькій діяльності

 614. Вибори в Україні

 615. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 616. Практичне значення економічної теорії

 617. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 618. Планування рекламної кампанії

 619. Ярмарок

 620. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 621. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 622. Чи повернеться янгол. Матеріали до вивчення оповідання Г. Гарсіа Маркеса

 623. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 624. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 625. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 626. Ринкова економіка

 627. Флора і фауна літом

 628. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 629. Перші гроші в Україні

 630. Ціцерон - вершина римського красномовства

 631. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 632. Доходи в ринковій економіці

 633. Наполеон І

 634. Організаційні форми підприємства

 635. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 636. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 637. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 638. Історія УПА

 639. Поет Віктор Забіла

 640. Можливості вступу України до СОТ

 641. Методика формування цін

 642. Твори письменників XIX—початку XX ст

 643. Українська культура доби національного відродження

 644. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 645. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 646. Підприємство як соціальна організація

 647. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 648. Excel

 649. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 650. Іван Мазепа

 651. Організація виробничих процесів

 652. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 653. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 654. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 655. Характеристика світового ринку нафти

 656. Улас Самчук - письменник епічної широти

 657. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 658. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 659. Типи (моделі) виборчих систем

 660. Паралельні обчислювальні системи

 661. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 662. Господарство країн Центральної Європи

 663. Обґрунтування доцільності інвестування

 664. Медична інформатика як наука

 665. Основи транспортних перевезень

 666. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 667. Плата за природні ресурси

 668. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 669. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 670. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 671. Мозаїки Візантії

 672. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 673. Країни Балтії

 674. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 675. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 676. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 677. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 678. Сучасна рецензія, як жанр

 679. Корпоративні фінанси

 680. Поняття aудиту та його сутність

 681. Мова логічного програмування "Пролог"

 682. Бесіди з учнями про символи України

 683. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 684. Фінансова система держави

 685. Способи подолання протидії слідству при допиті

 686. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 687. Естетика і мистецтвознавство

 688. Предмет правничої лінгвістики

 689. Історія економіки та економічної думки

 690. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 691. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 692. Великий байкар Леонід Глібов

 693. Сутність і роль перестрахування

 694. Міжнародні фінанси

 695. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 696. Держава в системі макроекономічного регулювання

 697. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 698. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 699. Методи психологічної практики та їх використання

 700. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 701. Організація ремонтного господарства

 702. Логістика

 703. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 704. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 705. Ціна - її суть та процес формування...

 706. Види усного спілкування

 707. Звичаї і обряди

 708. Лізинг-кредит

 709. Управління виробничими запасами

 710. Нове в бухгалтерському обліку

 711. Основні методи боротьби з інфляцією

 712. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 713. Рідна природа

 714. Виробництво паперу

 715. Симон Петлюра: легенди та факти

 716. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 717. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 718. Гітара в історії розвитку музичної культури

 719. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 720. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 721. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 722. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 723. Іслам-шиїти і суніти

 724. Древня Греція і риторика

 725. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 726. Філософія як універсальний тип знань

 727. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 728. ЄБРР

 729. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 730. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 731. Програми сприяння зайнятості

 732. Дисциплінарна відповідальність юристів

 733. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 734. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 735. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 736. Суть і структура грошового ринку

 737. Аристофан та його творчість

 738. Вещное право по Законам XII таблиц

 739. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 740. Xімія і технологія органічних речовин

 741. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 742. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 743. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 744. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 745. Роль маркетингу в ринковій економіці

 746. Класифікація графіки

 747. Сімейний кодекс України

 748. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 749. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 750. Сучасне вивчення природи

 751. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 752. Томас Гоббс

 753. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 754. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 755. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 756. Будова патрона

 757. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 758. Глава держави в зарубіжних країнах

 759. Текст у рекламі

 760. Науковий стиль правничої лінгвістики

 761. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 762. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 763. Організація роботи аудитора

 764. Біологічні ресурси України

 765. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 766. Сутність юридичної особи

 767. Конформізм та конформісти

 768. Страхування в туризмі

 769. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 770. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 771. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 772. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 773. Мультиплікатор Кейнса

 774. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 775. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 776. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 777. Австрійська школа граничної корисності

 778. Концепція сучасного природознавства

 779. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 780. Міжнародний кредит

 781. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 782. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 783. Загартовування організму дітей і підлітків

 784. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 785. Об’єкти та цілі БЖД

 786. Механізм грошово-кредитної діяльності

 787. Види і форми туризму

 788. Рекламне дослідження ринку

 789. Мораль

 790. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 791. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 792. Нова історична школа та соціальний напрям

 793. Астероїди і метеорити

 794. Регулювання валютних курсів

 795. Основні етапи історії логіки

 796. Генетичний аспект особистості

 797. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 798. Детектив та історія його виникнення

 799. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 800. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 801. Іноземний досвід медичного страхування

 802. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 803. Службові відрядження у межах України

 804. Візантія

 805. Історична економічна школа в Німеччині

 806. Теорія імовірностей та математична статистика

 807. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 808. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 809. Економічний аналіз

 810. Логіка та мова

 811. Слово про ввічливість

 812. Загартування, його принципи

 813. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 814. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 815. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 816. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 817. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 818. Національна система електронних платежів

 819. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 820. Становлення світового ринку

 821. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 822. Матеріальні і нематеріальні активи

 823. Історія розвитку фармації

 824. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 825. Давньоірландський епос

 826. Декоративне панно

 827. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 828. Грунти гірських областей України

 829. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 830. Гриби

 831. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 832. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 833. Конституція Французької Республіки 1946 р

 834. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 835. Розробка концепції маркетингу фірми

 836. Початки комбінаторики

 837. Французький письменник — Марсель Пруст

 838. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 839. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 840. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 841. Суспільство як система економічного взаємообміну

 842. Діловодство як функція управління

 843. Антивірусні програми

 844. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 845. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 846. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 847. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 848. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 849. Вибори та їх роль в політичному житті

 850. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 851. Електроніка та мікросхемотехніка

 852. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 853. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 854. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 855. Типи і види хорів

 856. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 857. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 858. Поняття галузі

 859. Взаємовідносини України та НАТО

 860. Страхування виробничих ризиків

 861. Методи банківського кредитування

 862. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 863. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 864. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 865. Організація системи комунікації на фірмі

 866. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 867. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 868. Мистецтво Відродження

 869. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 870. Що таке підприємництво

 871. Культурний процес за радянської влади

 872. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 873. Валовий національний продукт

 874. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 875. Поняття і сутність факторів продуктивності

 876. Меркурій

 877. Класична теорія

 878. Стимулювання продажу товарів і послуг

 879. Біографія Лесі Українки

 880. Основні засади та проблеми інвестування

 881. Сутність та фактори економічного зростання

 882. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 883. Підприємство - елемент господарювання

 884. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 885. Особливості інфляційного процесу в Україні

 886. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 887. Доля рідної мови - доля України

 888. Харчування вагітної жінки

 889. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 890. Інформатизація системи управління освітою

 891. Марко Черемшина

 892. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 893. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 894. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 895. Організація та структура рекламного процесу

 896. Впровадження стандартів на підприємстві

 897. Статистичні ряди і таблиці

 898. Сутність, принципи та функції підприємства

 899. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 900. Психічні і моральні якості медичного працівника

 901. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 902. Жан-Батіст Гренуй

 903. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 904. Особливість ринку факторів виробництва

 905. Служба в армії

 906. Інтернет та його професійне використання

 907. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 908. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 909. Театр

 910. Пожежа

 911. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 912. Лазер

 913. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 914. Альтернативна енергія

 915. Рафаель

 916. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 917. Какие отношения регулируются нормами семейного права?

 918. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 919. Зброя

 920. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 921. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 922. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 923. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 924. Розв’язання задач на застосування векторів

 925. Куріння та діти: як захистити права дітей

 926. Державне кредитування підприємств

 927. Видатки бюджету

 928. Понятие и структура юридической науки

 929. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 930. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 931. Проблеми стабілізації економіки України

 932. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 933. Доступність економічної освіти

 934. 90 шпаргалок по БЖД 1 курс (1-2 семестр)

 935. Володимир Сосюра

 936. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 937. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 938. Система запалювання автомобіля

 939. Організація транспортних перевезень

 940. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 941. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 942. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 943. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 944. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 945. Фізичні вправи для вагітних

 946. Ринок фінансових ресурсів

 947. Енополітична карта світу XXІ століття

 948. Жанрові особливості роману Чарльза Діккенса «Великі сподівання» в літературній критиці

 949. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 950. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 951. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 952. Етапи розвитку українознавства

 953. Загальні положення етики бізнесу

 954. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 955. Жанри красномовства

 956. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 957. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 958. Андріївська церква в Києві

 959. Українська культура в міжнародних відносинах

 960. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 961. Матеріальна шкода поняття і види

 962. Художня обробка деревини

 963. Музична культура України

 964. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 965. Новаторство Драматургії Чехова

 966. Західна драматургія

 967. Тарас Шевченко

 968. Методи регулювання інфляції

 969. Природа — наша мати, треба її оберігати

 970. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 971. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 972. Обмеження та узагальнення понять

 973. Інтеграційна система України

 974. Охорона грунтів

 975. Фізична особа-підприємець

 976. Еволюція мов програмування

 977. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 978. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 979. філософія стародавності

 980. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 981. Особливості податкової системи Франції

 982. Сутність селянського господарства

 983. Мркантелізм

 984. Форми представлення чисел

 985. Отто фон Бісмарк

 986. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 987. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 988. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 989. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 990. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 991. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 992. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 993. Літературне редагування у сучасній редакції

 994. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 995. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 996. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 997. Оборотні кошти

 998. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 999. Інвестиції

 1000. Форми держави в зарубіжних країнах