На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Українська культура в 17 столітті

 2. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 3. Валютні відносини та валютні системи

 4. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 5. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 6. Економічний аналіз діяльності банку

 7. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 8. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 9. Організація роботи з документами

 10. Принципи ревізії та її види

 11. Національний ринок та його агрегати

 12. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 13. Бандитизм

 14. Податкове планування на підприємстві

 15. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 16. Інтернет банкінг в Україні

 17. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 18. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 19. Чистий продукт та його структура

 20. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 21. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 22. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 23. Економічний аналіз

 24. Фонетичні закони мови і правила правопису

 25. Гончарство

 26. Похідна функції

 27. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 28. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 29. Мова жестів

 30. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 31. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 32. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 33. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 34. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 35. Теплові машини

 36. Трудові спори

 37. Кліматичні умови

 38. Держава і право феодальної Англії

 39. Петро Дорошенко

 40. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 41. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 42. Запліднення

 43. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 44. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 45. Блискавки

 46. Ручні осколкові гранати

 47. Менеджмент банківської системи на прикладі

 48. Організація аудиторської діяльності

 49. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 50. Світова організація торгівлі

 51. Історія села Чемеринці

 52. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 53. Музичний фольклор Тернопільщини

 54. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 55. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 56. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 57. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 58. Фінансовий менеджмент

 59. Азовське море

 60. Грошовий ринок

 61. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 62. Небезпеки урбанізованого міста

 63. Статистика населення

 64. Поняття торгівлі цінними паперами

 65. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 66. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 67. Озонова діра

 68. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 69. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 70. Ернест Хемінгуей

 71. Формування роздрібної ціни на ПММ

 72. Методи формування цін

 73. Племенні об’єднання на Україні

 74. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 75. Культура мови

 76. Дмитро Байда-Вишневецький

 77. Розвиток політичної науки у Новий час

 78. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 79. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 80. Духовний вплив природи на людину

 81. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 82. Законодавство України про підприємства

 83. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 84. Журнал реєстрації господарських процесів

 85. Валютні ринки

 86. Вартість втрачених можливостей

 87. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 88. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 89. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 90. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 91. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 92. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 93. Ліс – наше багатство

 94. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 95. Обставини, що виключають злочинність діяння

 96. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 97. Міжнародна торгівля та валютні системи

 98. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 99. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 100. Теорія соціальної стратифікації

 101. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 102. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 103. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 104. Доходи страховика

 105. Життя та творчість Григорія Косинки

 106. Свято матері

 107. Породження мовлення

 108. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 109. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 110. Глобалізація

 111. СРСР 1964-1991 рр

 112. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 113. Квітковий годинник Карла Ліннея

 114. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 115. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 116. Еволюція релігійної філософії XX ст

 117. Етапи розвитку сучасної логіки

 118. Підготовка судової промови

 119. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 120. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 121. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 122. Адміністративні договори

 123. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 124. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 125. Бюджетний дефіцит і державний борг

 126. Можливості “1С Бухгалтерії

 127. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 128. Населення світу

 129. Фонд державного майна України

 130. Обмін Речовин та енергії

 131. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 132. Культура публічного виступу

 133. Імунна система

 134. Менеджмент підприємств бізнесу

 135. Перевірки фінансової звітності

 136. Голод 1946-1947 років в Україні

 137. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 138. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 139. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 140. Внутрішні ціни та методи їх формування

 141. Формування двопартійної системи в Англії

 142. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 143. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 144. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 145. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 146. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 147. Гідроліз

 148. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 149. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 150. Антон Павлович Чехов

 151. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 152. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 153. Етика науки

 154. Оскар Уайльд

 155. Розвиток життя на землі

 156. Методи і канали збору і поширення інформації

 157. Увага людини. Загальні поняття

 158. Державний бюджет України

 159. Оренда майна державних підприємств в Україні

 160. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 161. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 162. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 163. Основні засоби

 164. Фінансові компанії

 165. Диференціація навчання на уроках математики

 166. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 167. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 168. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 169. Поняття та особливості формування ринку праці

 170. Хімія і екологія

 171. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 172. Облік робочого часу

 173. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 174. Африка – Україна

 175. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 176. Вселенські собори

 177. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 178. Пташок викликаю з теплого краю

 179. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 180. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 181. Влада як соціальний феномен

 182. Методика проведення аудиту

 183. Бетховен, життя і творчий шлях

 184. Психоаналіз

 185. Поняття культурно історичної епохи

 186. Захист навколишнього середовища

 187. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 188. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 189. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 190. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 191. Узагальнення результатів аудиту

 192. Інфекції, отруєння. Імунітет

 193. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 194. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 195. Адам Міцкевич

 196. Функції і роль кредиту

 197. Ярослав Мудрий

 198. Аналіз імовірності банкрутства

 199. Тарифна система

 200. Порядок призначення субсидій

 201. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 202. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 203. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 204. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 205. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 206. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 207. Інвентаризація матеріальних цінностей

 208. Сучасна модель атома

 209. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 210. Договір комерційної концесії

 211. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 212. Доповідь

 213. Інформатика

 214. Рим та Карфаген

 215. Способи ухилення від сплати податків

 216. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 217. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 218. Економіка Латинської Америки

 219. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 220. Соціально-економічні наслідки інфляції

 221. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 222. Знос основних засобів, його види

 223. Категорії з курсу економічної історії

 224. Соціологія сім’ї

 225. Банки та їх роль в економіці

 226. Що ми знаємо про СНІД

 227. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 228. Акушерство як наука

 229. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 230. Письменники рідного краю

 231. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 232. Основи процесу управління маркетингом

 233. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 234. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 235. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 236. Підприємство як суб’єкт господарювання

 237. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 238. Прибуток і затрати комерційного банку

 239. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 240. Основи банківського кредитування

 241. Основні функції праці

 242. Малі тіла Сонячної системи

 243. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 244. Лицарі середньовіччя

 245. Приготування заправних перших страв

 246. Олесь Гончар

 247. Характеристика світового валютного ринку

 248. Сонце і його значення для Cонячної системи

 249. Піфагор. Теорема Піфагора

 250. Система формування вокально-хорових навиків

 251. А.Сміт - як науковець-економіст

 252. Ринок програмного забезпечення

 253. Різновиди ринкових цін

 254. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 255. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 256. Закони формальної логіки

 257. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 258. Святе слово - рідна мати

 259. Енергетична оцінка важкості праці

 260. Карпатський державний заповідник

 261. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 262. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 263. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 264. Скло

 265. Операційні системи. Файлова система

 266. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 267. Шарль Луї Монтеск'є

 268. Моделі поведінки виробників

 269. Віруси – неклітинні форми життя

 270. Ціна та її особливості

 271. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 272. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 273. Господарство України у 1939-1990 рр.

 274. Просторове розміщення виробничого процесу

 275. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 276. Особливості перекладу

 277. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 278. Харчування різних груп населення

 279. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 280. Порівняння функцій та їх застосування

 281. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 282. Історія розвитку нейрохірургії

 283. Слова з літерою Ґ

 284. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 285. Числівники в діловому мовленні

 286. Світові природні ресурси

 287. Фінансово-бюджетне регулювання

 288. Проблема субстанції

 289. Дії солдата в бою

 290. Сухомлинський про роботу над словом

 291. Вплив природних катастроф

 292. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 293. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 294. William Shakespeare

 295. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 296. О слово рідне! України слово!

 297. Фіскальна політика української держави

 298. Економічна свобода і підприємництво

 299. Надлюдина за Ніцше

 300. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 301. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 302. Мінеральні ресурси світу та України

 303. Характеристика основних функцій нормування праці

 304. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 305. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 306. Культура і природа

 307. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 308. Юрій Хмельницький

 309. Життя і творчість Бетховена

 310. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 311. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 312. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 313. Організація обліку витрат

 314. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 315. Теорії кредиту

 316. Нарбут - український художник-графік

 317. Село моє, для мене ти єдине

 318. Нецінова конкуренція

 319. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 320. Водорості

 321. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 322. Вступна частина промови

 323. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 324. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 325. Методичні основи планування продуктивності праці

 326. Структура курсу БЖД

 327. Державний борг. Обслуговування та управління

 328. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 329. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 330. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 331. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 332. Диференціація дієздатності фізичної особи

 333. Система обслуговування виробництва

 334. Українське військо періоду козаччини

 335. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 336. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 337. Основи економічної теорії

 338. Декоративна косметика: губні помади

 339. Трудові відносини, сутність і структура

 340. Ультразвук і інфразвук

 341. Китай

 342. Національні особливості ділового спілкування

 343. Охорона водного середовища

 344. Організація обліку

 345. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 346. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 347. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 348. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 349. Граматична форма ділових документів

 350. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 351. Соціально-психологічний клімат

 352. Склад злочину

 353. Психологія управління

 354. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 355. Форми забезпечення кредитів

 356. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 357. Доплати і надбавки

 358. Організація реалізації страхових послуг

 359. Поняття відкритості економіки

 360. Роль та місце жінки у общині

 361. Академічна риторика

 362. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 363. Шкідливі звички тютюнопаління

 364. Організація

 365. Теорія особистості

 366. Суть підприємництва, його види та розвиток

 367. Конституція Франції 1946 року

 368. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 369. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 370. Командитне товариство і товариство з додатковою

 371. Національний банк Польщі

 372. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 373. Народна символіка

 374. Організація оплати праці на підприємствах

 375. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 376. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 377. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 378. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 379. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 380. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 381. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 382. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 383. Господарські товариства

 384. Колективні договори та угоди

 385. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 386. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 387. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 388. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 389. Організація енергетичного господарства

 390. Життя і творчість Гоголя

 391. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 392. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 393. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 394. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 395. Проблеми застосування податку на додану вартість

 396. Фіскальна політика держави

 397. Антоніми

 398. Служба безпеки України

 399. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 400. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 401. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 402. Демократія і самоврядування

 403. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 404. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 405. Загальна характеристика класичної політичної економії

 406. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 407. Акредитив

 408. Основні досягнення давньоруської культури

 409. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 410. Степ аеробіка

 411. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 412. Леся Українка

 413. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 414. Залізничний транспорт

 415. Основи загальновійськового бою

 416. Облік грошових розрахунків

 417. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 418. Валовий національний продукт

 419. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 420. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 421. Концепції демократії: розвиток та сутність

 422. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 423. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 424. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 425. Реквізити ділових паперів

 426. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 427. Інвестування

 428. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 429. Неокласичний синтез

 430. Числові послідовності

 431. Охорона природи

 432. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 433. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 434. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 435. Чинники економічного зростання

 436. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 437. Віденський конгрес

 438. Джерела фінансування проектів

 439. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 440. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 441. Логістика товарно-матеріальних запасів

 442. Панас Мирний

 443. Конкуренція і ринок

 444. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 445. Франц Шуберт. Біографія

 446. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 447. Діяльність банку

 448. Порядок створення кооперативу

 449. Інвестиційна діяльність

 450. Застосування ділового етикету в бізнесі

 451. Чорнобиль

 452. Правознавство, загальна термінологія

 453. Категорії естетики

 454. РПС Японії

 455. Етика ненасилля в сучасному світі

 456. Християнські свята

 457. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 458. Функції трудового права

 459. Електричний струм в напівпровідниках

 460. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 461. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 462. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 463. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 464. Самооцінка

 465. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 466. Національний банк України статус і завдання

 467. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 468. Стратегія маркетингу

 469. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 470. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 471. Машинобудування світу

 472. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 473. Антиінфляційна політика України

 474. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 475. Провідні ринки облігацій

 476. Іван Франко

 477. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 478. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 479. Урагани та повені як приклади небезпеки

 480. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 481. Формування органів та взаємодія частин зародка

 482. Поняття про етнографію

 483. Повне товариство

 484. Сальвадор Далі

 485. Походження, суть та вартість грошей

 486. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 487. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 488. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 489. Державні символи

 490. Поняття та сфера укладення контракту

 491. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 492. Людина і біосфера

 493. Системи міжнародної економіки

 494. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 495. Заробітна плата

 496. Поняття та види співучасті

 497. Напівпровідникові діоди

 498. Статутний фонд

 499. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 500. Неоінституціоналізм

 501. Мода 19-20 століть

 502. Галичина у другій половині 19 століття

 503. Біблія - священна книга християн

 504. Громадяни як суб’єкти трудового права

 505. Види кровотеч

 506. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 507. Григорій Савич Сковорода

 508. Преміювання працівників

 509. Іспанія між першою та другою світовою війною

 510. Історія олімпійських ігор

 511. Інноваційна стратегія України

 512. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 513. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 514. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 515. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 516. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 517. Податкові надходження

 518. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 519. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 520. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 521. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 522. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 523. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 524. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 525. Проблеми культурного відродження в Україні

 526. Світова організація торгівлі

 527. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 528. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 529. Верховна Рада України

 530. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 531. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 532. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 533. Опоряджувальні роботи в будівництві

 534. Туреччина

 535. Характерні риси імпресіонізму

 536. Теорія комунікації в маркетингу

 537. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 538. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 539. Причини інфляції

 540. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 541. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 542. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 543. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 544. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 545. Цінність грошей у часі

 546. Регулювання зайнятості населення

 547. Боспорське царство

 548. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 549. Упаковка товару, вплив на споживача

 550. Ранній інституціоналізм

 551. Джек Лондон

 552. Національний банк України

 553. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 554. Сутність та причини безробіття

 555. Охорона видового різноманіття організмів

 556. Міжнародні валютні відносини

 557. Творення слів

 558. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 559. Держава і право ФРН

 560. Телебачення і політика

 561. Основні функції Національного банку України

 562. Генезис культури, специфіка культурних знань

 563. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 564. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 565. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 566. Митне регулювання

 567. Середовище передачi в локальних мережах

 568. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 569. Гіпербола

 570. Організація й обслуговування робочих місць

 571. Тактичне планування

 572. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 573. Історія виникнення реактивних двигунів

 574. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 575. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 576. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 577. Стилі правничої лінгвістики

 578. Афанасій Афанасійович Фет

 579. Борис Дмитрович Грінченко

 580. Приготування бульйонів

 581. Лізингові контракти

 582. Господарство Запорозької Січі

 583. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 584. Поняття і види інфляції

 585. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 586. Фінансування освіти в Україні

 587. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 588. Сторінками давньогрецької теогонії

 589. Економіка Канади

 590. Роль малого бізнесу в економіці

 591. Ультразвук і інфразвук

 592. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 593. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 594. Розвиток наукових знань про природу психіки

 595. Державне регулювання бізнесу

 596. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 597. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 598. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 599. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 600. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 601. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 602. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 603. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 604. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 605. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 606. Комерційний банк. Управління та структура банку

 607. Актуальні проблеми менеджменту

 608. Диференціальні рівняння І порядку

 609. Система освіти в Ізраїлі

 610. Поняття про основні засоби

 611. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 612. Кредитування у підприємницькій діяльності

 613. Вибори в Україні

 614. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 615. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 616. Планування рекламної кампанії

 617. Практичне значення економічної теорії

 618. Ярмарок

 619. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 620. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 621. Міжособистісне розуміння

 622. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 623. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 624. Ринкова економіка

 625. Флора і фауна літом

 626. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 627. Перші гроші в Україні

 628. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 629. Доходи в ринковій економіці

 630. Ціцерон - вершина римського красномовства

 631. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 632. Наполеон І

 633. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 634. Організаційні форми підприємства

 635. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 636. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 637. Історія УПА

 638. Можливості вступу України до СОТ

 639. Методика формування цін

 640. Поет Віктор Забіла

 641. Твори письменників XIX—початку XX ст

 642. Українська культура доби національного відродження

 643. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 644. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 645. Підприємство як соціальна організація

 646. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 647. Excel

 648. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 649. Іван Мазепа

 650. Організація виробничих процесів

 651. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 652. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 653. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 654. Характеристика світового ринку нафти

 655. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 656. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 657. Типи (моделі) виборчих систем

 658. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 659. Паралельні обчислювальні системи

 660. Господарство країн Центральної Європи

 661. Обґрунтування доцільності інвестування

 662. Основи транспортних перевезень

 663. Плата за природні ресурси

 664. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 665. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 666. Медична інформатика як наука

 667. Країни Балтії

 668. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 669. Улас Самчук - письменник епічної широти

 670. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 671. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 672. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 673. Сучасна рецензія, як жанр

 674. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 675. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 676. Поняття aудиту та його сутність

 677. Бесіди з учнями про символи України

 678. Фінансова система держави

 679. Мова логічного програмування "Пролог"

 680. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 681. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 682. Способи подолання протидії слідству при допиті

 683. Корпоративні фінанси

 684. Історія економіки та економічної думки

 685. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 686. Великий байкар Леонід Глібов

 687. Сутність і роль перестрахування

 688. Міжнародні фінанси

 689. Держава в системі макроекономічного регулювання

 690. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 691. Естетика і мистецтвознавство

 692. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 693. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 694. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 695. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 696. Методи психологічної практики та їх використання

 697. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 698. Логістика

 699. Організація ремонтного господарства

 700. Ціна - її суть та процес формування...

 701. Види усного спілкування

 702. Лізинг-кредит

 703. Управління виробничими запасами

 704. Нове в бухгалтерському обліку

 705. Основні методи боротьби з інфляцією

 706. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 707. Виробництво паперу

 708. Симон Петлюра: легенди та факти

 709. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 710. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 711. Рідна природа

 712. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 713. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 714. Звичаї і обряди

 715. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 716. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 717. Гітара в історії розвитку музичної культури

 718. Іслам-шиїти і суніти

 719. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 720. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 721. Древня Греція і риторика

 722. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 723. ЄБРР

 724. Предмет правничої лінгвістики

 725. Філософія як універсальний тип знань

 726. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 727. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 728. Програми сприяння зайнятості

 729. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 730. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 731. Дисциплінарна відповідальність юристів

 732. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 733. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 734. Мозаїки Візантії

 735. Суть і структура грошового ринку

 736. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 737. Аристофан та його творчість

 738. Xімія і технологія органічних речовин

 739. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 740. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 741. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 742. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 743. Сімейний кодекс України

 744. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 745. Сучасне вивчення природи

 746. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 747. Томас Гоббс

 748. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 749. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 750. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 751. Глава держави в зарубіжних країнах

 752. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 753. Науковий стиль правничої лінгвістики

 754. Текст у рекламі

 755. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 756. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 757. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 758. Класифікація графіки

 759. Організація роботи аудитора

 760. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 761. Біологічні ресурси України

 762. Сутність юридичної особи

 763. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 764. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 765. Мультиплікатор Кейнса

 766. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 767. Австрійська школа граничної корисності

 768. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 769. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 770. Конформізм та конформісти

 771. Концепція сучасного природознавства

 772. Міжнародний кредит

 773. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 774. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 775. Загартовування організму дітей і підлітків

 776. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 777. Механізм грошово-кредитної діяльності

 778. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 779. Об’єкти та цілі БЖД

 780. Види і форми туризму

 781. Мораль

 782. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 783. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 784. Астероїди і метеорити

 785. Регулювання валютних курсів

 786. Нова історична школа та соціальний напрям

 787. Основні етапи історії логіки

 788. Рекламне дослідження ринку

 789. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 790. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 791. Детектив та історія його виникнення

 792. Службові відрядження у межах України

 793. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 794. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 795. Іноземний досвід медичного страхування

 796. Генетичний аспект особистості

 797. Вещное право по Законам XII таблиц

 798. Візантія

 799. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 800. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 801. Страхування в туризмі

 802. Історична економічна школа в Німеччині

 803. Теорія імовірностей та математична статистика

 804. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 805. Економічний аналіз

 806. Роль маркетингу в ринковій економіці

 807. Слово про ввічливість

 808. Загартування, його принципи

 809. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 810. Логіка та мова

 811. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 812. Будова патрона

 813. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 814. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 815. Національна система електронних платежів

 816. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 817. Становлення світового ринку

 818. Чи повернеться янгол. Матеріали до вивчення оповідання Г. Гарсіа Маркеса

 819. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 820. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 821. Історія розвитку фармації

 822. Давньоірландський епос

 823. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 824. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 825. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 826. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 827. Гриби

 828. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 829. Грунти гірських областей України

 830. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 831. Декоративне панно

 832. Розробка концепції маркетингу фірми

 833. Початки комбінаторики

 834. Французький письменник — Марсель Пруст

 835. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 836. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 837. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 838. Суспільство як система економічного взаємообміну

 839. Антивірусні програми

 840. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 841. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 842. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 843. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 844. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 845. Вибори та їх роль в політичному житті

 846. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 847. Електроніка та мікросхемотехніка

 848. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 849. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 850. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 851. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 852. Взаємовідносини України та НАТО

 853. Типи і види хорів

 854. Страхування виробничих ризиків

 855. Конституція Французької Республіки 1946 р

 856. Методи банківського кредитування

 857. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 858. Поняття галузі

 859. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 860. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 861. Матеріальні і нематеріальні активи

 862. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 863. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 864. Організація системи комунікації на фірмі

 865. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 866. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 867. Мистецтво Відродження

 868. Що таке підприємництво

 869. Культурний процес за радянської влади

 870. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 871. Валовий національний продукт

 872. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 873. Діловодство як функція управління

 874. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 875. Поняття і сутність факторів продуктивності

 876. Класична теорія

 877. Стимулювання продажу товарів і послуг

 878. Основні засади та проблеми інвестування

 879. Біографія Лесі Українки

 880. Сутність та фактори економічного зростання

 881. Меркурій

 882. Підприємство - елемент господарювання

 883. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 884. Особливості інфляційного процесу в Україні

 885. Доля рідної мови - доля України

 886. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 887. Інформатизація системи управління освітою

 888. Харчування вагітної жінки

 889. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 890. Марко Черемшина

 891. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 892. Організація та структура рекламного процесу

 893. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 894. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 895. Впровадження стандартів на підприємстві

 896. Статистичні ряди і таблиці

 897. Сутність, принципи та функції підприємства

 898. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 899. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 900. Жан-Батіст Гренуй

 901. Особливість ринку факторів виробництва

 902. Служба в армії

 903. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 904. Інтернет та його професійне використання

 905. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 906. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 907. Театр

 908. Пожежа

 909. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 910. Лазер

 911. Альтернативна енергія

 912. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 913. Рафаель

 914. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 915. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 916. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 917. Зброя

 918. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 919. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 920. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 921. Куріння та діти: як захистити права дітей

 922. Державне кредитування підприємств

 923. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 924. Видатки бюджету

 925. Понятие и структура юридической науки

 926. Проблеми стабілізації економіки України

 927. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 928. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 929. Психічні і моральні якості медичного працівника

 930. Доступність економічної освіти

 931. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 932. Володимир Сосюра

 933. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 934. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 935. Організація транспортних перевезень

 936. Система запалювання автомобіля

 937. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 938. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 939. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 940. Фізичні вправи для вагітних

 941. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 942. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 943. Енополітична карта світу XXІ століття

 944. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 945. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 946. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 947. Ринок фінансових ресурсів

 948. Жанри красномовства

 949. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 950. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 951. Загальні положення етики бізнесу

 952. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 953. Українська культура в міжнародних відносинах

 954. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 955. Андріївська церква в Києві

 956. Матеріальна шкода поняття і види

 957. Художня обробка деревини

 958. Музична культура України

 959. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 960. Новаторство Драматургії Чехова

 961. Методи регулювання інфляції

 962. Західна драматургія

 963. Тарас Шевченко

 964. Природа — наша мати, треба її оберігати

 965. Етапи розвитку українознавства

 966. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 967. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 968. Інтеграційна система України

 969. Охорона грунтів

 970. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 971. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 972. Обмеження та узагальнення понять

 973. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 974. Мркантелізм

 975. Сутність селянського господарства

 976. Особливості податкової системи Франції

 977. філософія стародавності

 978. Еволюція мов програмування

 979. Форми представлення чисел

 980. Отто фон Бісмарк

 981. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 982. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 983. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 984. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 985. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 986. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 987. Літературне редагування у сучасній редакції

 988. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 989. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 990. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 991. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 992. Оборотні кошти

 993. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 994. Інвестиції

 995. Форми держави в зарубіжних країнах

 996. Життя і творчість Василя Стефаника

 997. Системи вприскування палива (інжектор)

 998. Іван Карпенко-Карий

 999. Тривалість життя людини

 1000. Обгрунтування підприємницької ідеї