1win на андроид

На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 2. Трудові колективи та їх правовий статус

 3. Чистий продукт та його структура

 4. Фінанси України

 5. Українська культура в 17 столітті

 6. Валютні відносини та валютні системи

 7. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 8. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 9. Бандитизм

 10. Економічний аналіз діяльності банку

 11. Принципи ревізії та її види

 12. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 13. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 14. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 15. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 16. Організація роботи з документами

 17. Національний ринок та його агрегати

 18. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 19. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 20. Податкове планування на підприємстві

 21. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 22. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 23. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 24. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 25. Економічний аналіз

 26. Фонетичні закони мови і правила правопису

 27. Похідна функції

 28. Гончарство

 29. Мова жестів

 30. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 31. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 32. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 33. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 34. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 35. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 36. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 37. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 38. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 39. Держава і право феодальної Англії

 40. Трудові спори

 41. Історія села Чемеринці

 42. Кліматичні умови

 43. Петро Дорошенко

 44. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 45. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 46. Ручні осколкові гранати

 47. Запліднення

 48. Блискавки

 49. Музичний фольклор Тернопільщини

 50. Менеджмент банківської системи на прикладі

 51. Світова організація торгівлі

 52. Організація аудиторської діяльності

 53. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 54. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 55. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 56. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 57. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 58. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 59. Фінансовий менеджмент

 60. Азовське море

 61. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 62. Грошовий ринок

 63. Небезпеки урбанізованого міста

 64. Породження мовлення

 65. Статистика населення

 66. Поняття торгівлі цінними паперами

 67. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 68. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 69. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 70. Озонова діра

 71. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 72. Формування роздрібної ціни на ПММ

 73. Ернест Хемінгуей

 74. Методи формування цін

 75. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 76. Племенні об’єднання на Україні

 77. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 78. Дмитро Байда-Вишневецький

 79. Культура мови

 80. Обставини, що виключають злочинність діяння

 81. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 82. Розвиток політичної науки у Новий час

 83. Вартість втрачених можливостей

 84. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 85. Духовний вплив природи на людину

 86. Законодавство України про підприємства

 87. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 88. Журнал реєстрації господарських процесів

 89. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 90. Валютні ринки

 91. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 92. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 93. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 94. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 95. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 96. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 97. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 98. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 99. Ліс – наше багатство

 100. Міжнародна торгівля та валютні системи

 101. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 102. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 103. Теорія соціальної стратифікації

 104. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 105. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 106. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 107. Доходи страховика

 108. Життя та творчість Григорія Косинки

 109. Квітковий годинник Карла Ліннея

 110. Свято матері

 111. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 112. Глобалізація

 113. СРСР 1964-1991 рр

 114. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 115. Підготовка судової промови

 116. Еволюція релігійної філософії XX ст

 117. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 118. Етапи розвитку сучасної логіки

 119. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 120. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 121. Адміністративні договори

 122. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 123. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 124. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 125. Культура публічного виступу

 126. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 127. Формування двопартійної системи в Англії

 128. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 129. Бюджетний дефіцит і державний борг

 130. Можливості “1С Бухгалтерії

 131. Пташок викликаю з теплого краю

 132. Фонд державного майна України

 133. Населення світу

 134. Менеджмент підприємств бізнесу

 135. Внутрішні ціни та методи їх формування

 136. Обмін Речовин та енергії

 137. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 138. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 139. Імунна система

 140. Перевірки фінансової звітності

 141. Голод 1946-1947 років в Україні

 142. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 143. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 144. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 145. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 146. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 147. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 148. Гідроліз

 149. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 150. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 151. Антон Павлович Чехов

 152. Оскар Уайльд

 153. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 154. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 155. Диференціація навчання на уроках математики

 156. Етика науки

 157. Методи і канали збору і поширення інформації

 158. Розвиток життя на землі

 159. Увага людини. Загальні поняття

 160. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 161. Державний бюджет України

 162. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 163. Оренда майна державних підприємств в Україні

 164. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 165. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 166. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 167. Фінансові компанії

 168. Основні засоби

 169. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 170. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 171. Влада як соціальний феномен

 172. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 173. Облік робочого часу

 174. Поняття та особливості формування ринку праці

 175. Хімія і екологія

 176. Африка – Україна

 177. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 178. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 179. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 180. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 181. Вселенські собори

 182. Особливості перекладу

 183. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 184. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 185. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 186. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 187. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 188. Методика проведення аудиту

 189. Бетховен, життя і творчий шлях

 190. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 191. Психоаналіз

 192. Поняття культурно історичної епохи

 193. Захист навколишнього середовища

 194. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 195. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 196. Узагальнення результатів аудиту

 197. Інфекції, отруєння. Імунітет

 198. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 199. Ярослав Мудрий

 200. Адам Міцкевич

 201. Функції і роль кредиту

 202. Аналіз імовірності банкрутства

 203. Порядок призначення субсидій

 204. Тарифна система

 205. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 206. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 207. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 208. Рим та Карфаген

 209. Сучасна модель атома

 210. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 211. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 212. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 213. Інвентаризація матеріальних цінностей

 214. Договір комерційної концесії

 215. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 216. Доповідь

 217. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 218. Інформатика

 219. Способи ухилення від сплати податків

 220. Знос основних засобів, його види

 221. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 222. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 223. Економіка Латинської Америки

 224. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 225. Акушерство як наука

 226. Соціально-економічні наслідки інфляції

 227. Категорії з курсу економічної історії

 228. Соціологія сім’ї

 229. Банки та їх роль в економіці

 230. Що ми знаємо про СНІД

 231. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 232. Порівняння функцій та їх застосування

 233. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 234. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 235. Письменники рідного краю

 236. Основи процесу управління маркетингом

 237. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 238. Харчування різних груп населення

 239. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 240. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 241. Підприємство як суб’єкт господарювання

 242. Прибуток і затрати комерційного банку

 243. Приготування заправних перших страв

 244. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 245. Основи банківського кредитування

 246. Святе слово - рідна мати

 247. Ринок програмного забезпечення

 248. Основні функції праці

 249. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 250. Малі тіла Сонячної системи

 251. Лицарі середньовіччя

 252. Олесь Гончар

 253. Характеристика світового валютного ринку

 254. Піфагор. Теорема Піфагора

 255. Система формування вокально-хорових навиків

 256. Сонце і його значення для Cонячної системи

 257. А.Сміт - як науковець-економіст

 258. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 259. Різновиди ринкових цін

 260. Моделі поведінки виробників

 261. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 262. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 263. Енергетична оцінка важкості праці

 264. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 265. Закони формальної логіки

 266. Слова з літерою Ґ

 267. Карпатський державний заповідник

 268. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 269. Скло

 270. Операційні системи. Файлова система

 271. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 272. Шарль Луї Монтеск'є

 273. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 274. Просторове розміщення виробничого процесу

 275. Віруси – неклітинні форми життя

 276. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 277. Господарство України у 1939-1990 рр.

 278. Ціна та її особливості

 279. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 280. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 281. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 282. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 283. Історія розвитку нейрохірургії

 284. Економічна свобода і підприємництво

 285. Надлюдина за Ніцше

 286. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 287. Дії солдата в бою

 288. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 289. Числівники в діловому мовленні

 290. Фінансово-бюджетне регулювання

 291. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 292. Світові природні ресурси

 293. Проблема субстанції

 294. Сухомлинський про роботу над словом

 295. Характеристика основних функцій нормування праці

 296. Вплив природних катастроф

 297. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 298. William Shakespeare

 299. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 300. О слово рідне! України слово!

 301. Фіскальна політика української держави

 302. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 303. Конституція Франції 1946 року

 304. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 305. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 306. Мінеральні ресурси світу та України

 307. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 308. Культура і природа

 309. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 310. Життя і творчість Бетховена

 311. Юрій Хмельницький

 312. Організація обліку витрат

 313. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 314. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 315. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 316. Нарбут - український художник-графік

 317. Село моє, для мене ти єдине

 318. Теорії кредиту

 319. Нецінова конкуренція

 320. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 321. Вступна частина промови

 322. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 323. Водорості

 324. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 325. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 326. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 327. Декоративна косметика: губні помади

 328. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 329. Структура курсу БЖД

 330. Методичні основи планування продуктивності праці

 331. Державний борг. Обслуговування та управління

 332. Роль та місце жінки у общині

 333. Диференціація дієздатності фізичної особи

 334. Психологія управління

 335. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 336. Соціально-психологічний клімат

 337. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 338. Система обслуговування виробництва

 339. Українське військо періоду козаччини

 340. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 341. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 342. Основи економічної теорії

 343. Трудові відносини, сутність і структура

 344. Національні особливості ділового спілкування

 345. Ультразвук і інфразвук

 346. Охорона водного середовища

 347. Китай

 348. Організація обліку

 349. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 350. Склад злочину

 351. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 352. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 353. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 354. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 355. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 356. Граматична форма ділових документів

 357. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 358. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 359. Форми забезпечення кредитів

 360. Командитне товариство і товариство з додатковою

 361. Організація реалізації страхових послуг

 362. Доплати і надбавки

 363. Поняття відкритості економіки

 364. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 365. Академічна риторика

 366. Організація

 367. Шкідливі звички тютюнопаління

 368. Теорія особистості

 369. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 370. Суть підприємництва, його види та розвиток

 371. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 372. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 373. Національний банк Польщі

 374. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 375. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 376. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 377. Народна символіка

 378. Організація оплати праці на підприємствах

 379. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 380. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 381. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 382. Життя і творчість Гоголя

 383. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 384. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 385. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 386. Господарські товариства

 387. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 388. Колективні договори та угоди

 389. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 390. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 391. Організація енергетичного господарства

 392. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 393. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 394. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 395. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 396. Проблеми застосування податку на додану вартість

 397. Фіскальна політика держави

 398. Антоніми

 399. Служба безпеки України

 400. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 401. Основні досягнення давньоруської культури

 402. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 403. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 404. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 405. Демократія і самоврядування

 406. Степ аеробіка

 407. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 408. Джерела фінансування проектів

 409. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 410. Загальна характеристика класичної політичної економії

 411. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 412. Акредитив

 413. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 414. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 415. Леся Українка

 416. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 417. Основи загальновійськового бою

 418. Залізничний транспорт

 419. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 420. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 421. Числові послідовності

 422. Облік грошових розрахунків

 423. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 424. Валовий національний продукт

 425. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 426. Концепції демократії: розвиток та сутність

 427. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 428. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 429. Порядок створення кооперативу

 430. Реквізити ділових паперів

 431. Інвестування

 432. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 433. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 434. Неокласичний синтез

 435. Охорона природи

 436. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 437. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 438. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 439. Чинники економічного зростання

 440. Віденський конгрес

 441. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 442. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 443. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 444. Логістика товарно-матеріальних запасів

 445. Панас Мирний

 446. Конкуренція і ринок

 447. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 448. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 449. Франц Шуберт. Біографія

 450. Діяльність банку

 451. Етика ненасилля в сучасному світі

 452. Інвестиційна діяльність

 453. Застосування ділового етикету в бізнесі

 454. Чорнобиль

 455. Правознавство, загальна термінологія

 456. РПС Японії

 457. Категорії естетики

 458. Християнські свята

 459. Електричний струм в напівпровідниках

 460. Функції трудового права

 461. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 462. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 463. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 464. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 465. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 466. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 467. Самооцінка

 468. Національний банк України статус і завдання

 469. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 470. Стратегія маркетингу

 471. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 472. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 473. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 474. Машинобудування світу

 475. Антиінфляційна політика України

 476. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 477. Провідні ринки облігацій

 478. Іван Франко

 479. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 480. Урагани та повені як приклади небезпеки

 481. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 482. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 483. Формування органів та взаємодія частин зародка

 484. Галичина у другій половині 19 століття

 485. Поняття про етнографію

 486. Сальвадор Далі

 487. Повне товариство

 488. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 489. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 490. Походження, суть та вартість грошей

 491. Мода 19-20 століть

 492. Державні символи

 493. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 494. Поняття та сфера укладення контракту

 495. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 496. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 497. Людина і біосфера

 498. Системи міжнародної економіки

 499. Поняття та види співучасті

 500. Напівпровідникові діоди

 501. Заробітна плата

 502. Статутний фонд

 503. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 504. Неоінституціоналізм

 505. Громадяни як суб’єкти трудового права

 506. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 507. Біблія - священна книга християн

 508. Види кровотеч

 509. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 510. Григорій Савич Сковорода

 511. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 512. Іспанія між першою та другою світовою війною

 513. Преміювання працівників

 514. Історія олімпійських ігор

 515. Інноваційна стратегія України

 516. Чи повернеться янгол. Матеріали до вивчення оповідання Г. Гарсіа Маркеса

 517. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 518. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 519. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 520. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 521. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 522. Податкові надходження

 523. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 524. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 525. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 526. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 527. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 528. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 529. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 530. Приготування бульйонів

 531. Проблеми культурного відродження в Україні

 532. Світова організація торгівлі

 533. Верховна Рада України

 534. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 535. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 536. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 537. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 538. Цінність грошей у часі

 539. Опоряджувальні роботи в будівництві

 540. Характерні риси імпресіонізму

 541. Туреччина

 542. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 543. Історія виникнення реактивних двигунів

 544. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 545. Теорія комунікації в маркетингу

 546. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 547. Причини інфляції

 548. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 549. Генезис культури, специфіка культурних знань

 550. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 551. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 552. Боспорське царство

 553. Упаковка товару, вплив на споживача

 554. Регулювання зайнятості населення

 555. Джек Лондон

 556. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 557. Ранній інституціоналізм

 558. Тактичне планування

 559. Національний банк України

 560. Сутність та причини безробіття

 561. Гіпербола

 562. Охорона видового різноманіття організмів

 563. Телебачення і політика

 564. Міжнародні валютні відносини

 565. Творення слів

 566. Держава і право ФРН

 567. Середовище передачi в локальних мережах

 568. Основні функції Національного банку України

 569. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 570. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 571. Роль малого бізнесу в економіці

 572. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 573. Митне регулювання

 574. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 575. Організація й обслуговування робочих місць

 576. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 577. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 578. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 579. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 580. Стилі правничої лінгвістики

 581. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 582. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 583. Афанасій Афанасійович Фет

 584. Лізингові контракти

 585. Борис Дмитрович Грінченко

 586. Господарство Запорозької Січі

 587. Поняття і види інфляції

 588. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 589. Фінансування освіти в Україні

 590. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 591. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 592. Економіка Канади

 593. Сторінками давньогрецької теогонії

 594. Розвиток наукових знань про природу психіки

 595. Система освіти в Ізраїлі

 596. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 597. Ультразвук і інфразвук

 598. Державне регулювання бізнесу

 599. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 600. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 601. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 602. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 603. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 604. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 605. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 606. Актуальні проблеми менеджменту

 607. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 608. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 609. Комерційний банк. Управління та структура банку

 610. Диференціальні рівняння І порядку

 611. Поняття про основні засоби

 612. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 613. Міжособистісне розуміння

 614. Кредитування у підприємницькій діяльності

 615. Вибори в Україні

 616. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 617. Практичне значення економічної теорії

 618. Ярмарок

 619. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 620. Планування рекламної кампанії

 621. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 622. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 623. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 624. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 625. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 626. Ринкова економіка

 627. Флора і фауна літом

 628. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 629. Ціцерон - вершина римського красномовства

 630. Перші гроші в Україні

 631. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 632. Доходи в ринковій економіці

 633. Наполеон І

 634. Організаційні форми підприємства

 635. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 636. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 637. Поет Віктор Забіла

 638. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 639. Історія УПА

 640. Можливості вступу України до СОТ

 641. Методика формування цін

 642. Твори письменників XIX—початку XX ст

 643. Українська культура доби національного відродження

 644. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 645. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 646. Підприємство як соціальна організація

 647. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 648. Excel

 649. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 650. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 651. Мозаїки Візантії

 652. Іван Мазепа

 653. Організація виробничих процесів

 654. Улас Самчук - письменник епічної широти

 655. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 656. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 657. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 658. Характеристика світового ринку нафти

 659. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 660. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 661. Паралельні обчислювальні системи

 662. Типи (моделі) виборчих систем

 663. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 664. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 665. Медична інформатика як наука

 666. Господарство країн Центральної Європи

 667. Обґрунтування доцільності інвестування

 668. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 669. Основи транспортних перевезень

 670. Плата за природні ресурси

 671. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 672. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 673. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 674. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 675. Країни Балтії

 676. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 677. Предмет правничої лінгвістики

 678. Корпоративні фінанси

 679. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 680. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 681. Сучасна рецензія, як жанр

 682. Поняття aудиту та його сутність

 683. Мова логічного програмування "Пролог"

 684. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 685. Бесіди з учнями про символи України

 686. Фінансова система держави

 687. Способи подолання протидії слідству при допиті

 688. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 689. Естетика і мистецтвознавство

 690. Історія економіки та економічної думки

 691. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 692. Великий байкар Леонід Глібов

 693. Сутність і роль перестрахування

 694. Міжнародні фінанси

 695. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 696. Держава в системі макроекономічного регулювання

 697. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 698. Логістика

 699. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 700. Методи психологічної практики та їх використання

 701. Організація ремонтного господарства

 702. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 703. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 704. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 705. Ціна - її суть та процес формування...

 706. Звичаї і обряди

 707. Види усного спілкування

 708. Лізинг-кредит

 709. Управління виробничими запасами

 710. Нове в бухгалтерському обліку

 711. Основні методи боротьби з інфляцією

 712. Рідна природа

 713. Гітара в історії розвитку музичної культури

 714. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 715. Філософія як універсальний тип знань

 716. Виробництво паперу

 717. Симон Петлюра: легенди та факти

 718. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 719. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 720. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 721. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 722. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 723. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 724. Древня Греція і риторика

 725. Іслам-шиїти і суніти

 726. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 727. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 728. ЄБРР

 729. Роль маркетингу в ринковій економіці

 730. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 731. Дисциплінарна відповідальність юристів

 732. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 733. Програми сприяння зайнятості

 734. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 735. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 736. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 737. Вещное право по Законам XII таблиц

 738. Суть і структура грошового ринку

 739. Аристофан та його творчість

 740. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 741. Класифікація графіки

 742. Будова патрона

 743. Конституція Французької Республіки 1946 р

 744. Xімія і технологія органічних речовин

 745. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 746. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 747. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 748. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 749. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 750. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 751. Сімейний кодекс України

 752. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 753. Сучасне вивчення природи

 754. Томас Гоббс

 755. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 756. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 757. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 758. Страхування в туризмі

 759. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 760. Науковий стиль правничої лінгвістики

 761. Глава держави в зарубіжних країнах

 762. Текст у рекламі

 763. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 764. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 765. Організація роботи аудитора

 766. Біологічні ресурси України

 767. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 768. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 769. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 770. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 771. Конформізм та конформісти

 772. Сутність юридичної особи

 773. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 774. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 775. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 776. Мультиплікатор Кейнса

 777. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 778. Австрійська школа граничної корисності

 779. Концепція сучасного природознавства

 780. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 781. Міжнародний кредит

 782. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 783. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 784. Загартовування організму дітей і підлітків

 785. Рекламне дослідження ринку

 786. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 787. Об’єкти та цілі БЖД

 788. Механізм грошово-кредитної діяльності

 789. Види і форми туризму

 790. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 791. Мораль

 792. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 793. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 794. Генетичний аспект особистості

 795. Нова історична школа та соціальний напрям

 796. Астероїди і метеорити

 797. Регулювання валютних курсів

 798. Основні етапи історії логіки

 799. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 800. Детектив та історія його виникнення

 801. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 802. Іноземний досвід медичного страхування

 803. Історична економічна школа в Німеччині

 804. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 805. Службові відрядження у межах України

 806. Візантія

 807. Теорія імовірностей та математична статистика

 808. Логіка та мова

 809. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 810. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 811. Економічний аналіз

 812. Матеріальні і нематеріальні активи

 813. Загартування, його принципи

 814. Слово про ввічливість

 815. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 816. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 817. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 818. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 819. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 820. Національна система електронних платежів

 821. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 822. Становлення світового ринку

 823. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 824. Історія розвитку фармації

 825. Давньоірландський епос

 826. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 827. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 828. Грунти гірських областей України

 829. Декоративне панно

 830. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 831. Какие отношения регулируются нормами семейного права?

 832. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 833. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 834. Гриби

 835. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 836. Діловодство як функція управління

 837. Розробка концепції маркетингу фірми

 838. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 839. Початки комбінаторики

 840. Французький письменник — Марсель Пруст

 841. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 842. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 843. Суспільство як система економічного взаємообміну

 844. Антивірусні програми

 845. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 846. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 847. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 848. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 849. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 850. Вибори та їх роль в політичному житті

 851. Електроніка та мікросхемотехніка

 852. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 853. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 854. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 855. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 856. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 857. Типи і види хорів

 858. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 859. Поняття галузі

 860. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 861. Взаємовідносини України та НАТО

 862. Страхування виробничих ризиків

 863. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 864. Методи банківського кредитування

 865. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 866. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 867. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 868. Організація системи комунікації на фірмі

 869. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 870. Мистецтво Відродження

 871. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 872. Що таке підприємництво

 873. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 874. Культурний процес за радянської влади

 875. Валовий національний продукт

 876. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 877. Меркурій

 878. Поняття і сутність факторів продуктивності

 879. Класична теорія

 880. Стимулювання продажу товарів і послуг

 881. Біографія Лесі Українки

 882. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 883. Основні засади та проблеми інвестування

 884. Сутність та фактори економічного зростання

 885. Підприємство - елемент господарювання

 886. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 887. Особливості інфляційного процесу в Україні

 888. Марко Черемшина

 889. Доля рідної мови - доля України

 890. Харчування вагітної жінки

 891. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 892. Інформатизація системи управління освітою

 893. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 894. 90 шпаргалок по БЖД 1 курс (1-2 семестр)

 895. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 896. Організація та структура рекламного процесу

 897. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 898. Впровадження стандартів на підприємстві

 899. Психічні і моральні якості медичного працівника

 900. Статистичні ряди і таблиці

 901. Сутність, принципи та функції підприємства

 902. Розв’язання задач на застосування векторів

 903. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 904. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 905. Жан-Батіст Гренуй

 906. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 907. Служба в армії

 908. Особливість ринку факторів виробництва

 909. Жанрові особливості роману Чарльза Діккенса «Великі сподівання» в літературній критиці

 910. Інтернет та його професійне використання

 911. Театр

 912. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 913. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 914. Пожежа

 915. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 916. Лазер

 917. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 918. Альтернативна енергія

 919. Рафаель

 920. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 921. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 922. Зброя

 923. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 924. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 925. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 926. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 927. Куріння та діти: як захистити права дітей

 928. Державне кредитування підприємств

 929. Видатки бюджету

 930. Понятие и структура юридической науки

 931. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 932. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 933. Проблеми стабілізації економіки України

 934. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 935. Доступність економічної освіти

 936. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 937. Володимир Сосюра

 938. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 939. Система запалювання автомобіля

 940. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 941. Організація транспортних перевезень

 942. Етапи розвитку українознавства

 943. Ринок фінансових ресурсів

 944. Фізична особа-підприємець

 945. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 946. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 947. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 948. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 949. Фізичні вправи для вагітних

 950. Енополітична карта світу XXІ століття

 951. Загальні положення етики бізнесу

 952. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 953. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 954. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 955. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 956. Жанри красномовства

 957. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 958. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 959. Андріївська церква в Києві

 960. Українська культура в міжнародних відносинах

 961. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 962. Матеріальна шкода поняття і види

 963. Художня обробка деревини

 964. Музична культура України

 965. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 966. Еволюція мов програмування

 967. Новаторство Драматургії Чехова

 968. Західна драматургія

 969. Методи регулювання інфляції

 970. Тарас Шевченко

 971. Природа — наша мати, треба її оберігати

 972. Обмеження та узагальнення понять

 973. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 974. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 975. Інтеграційна система України

 976. Охорона грунтів

 977. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 978. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 979. філософія стародавності

 980. Особливості податкової системи Франції

 981. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 982. Сутність селянського господарства

 983. Форми представлення чисел

 984. Мркантелізм

 985. Собівартість продукції

 986. Отто фон Бісмарк

 987. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 988. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 989. Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення

 990. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 991. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 992. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 993. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 994. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 995. Літературне редагування у сучасній редакції

 996. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 997. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 998. Міжнародний кодекс рекламної практики

 999. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 1000. Оборотні кошти