На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 2. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 3. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 4. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 5. Організація аудиторської діяльності

 6. Іван Богун - козацький полководець

 7. Грошовий ринок

 8. Особливості використання іменників

 9. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 10. Петро Дорошенко

 11. Фінансовий менеджмент

 12. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 13. Небезпеки урбанізованого міста

 14. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 15. Ернест Хемінгуей

 16. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 17. Азовське море

 18. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 19. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 20. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 21. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 22. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 23. Поняття торгівлі цінними паперами

 24. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 25. Дмитро Байда-Вишневецький

 26. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 27. Культура мови

 28. Методи формування цін

 29. Племенні об’єднання на Україні

 30. Чистий продукт та його структура

 31. Озонова діра

 32. Поняття та сутність Конституції

 33. Органи зору і слуху

 34. Документи і документування

 35. Розвиток політичної науки у Новий час

 36. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 37. Валютні ринки

 38. Формування роздрібної ціни на ПММ

 39. Організація роботи з документами

 40. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 41. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 42. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 43. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 44. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 45. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 46. Кліматичні умови

 47. Законодавство України про підприємства

 48. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 49. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 50. Гончарство

 51. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 52. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 53. Міжнародна торгівля та валютні системи

 54. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 55. Статистика населення

 56. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 57. Запліднення

 58. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 59. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 60. Мова жестів

 61. Глобалізація

 62. Основні джерела виробництва електричної енергії

 63. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 64. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 65. Життя та творчість Григорія Косинки

 66. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 67. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 68. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 69. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 70. Журнал реєстрації господарських процесів

 71. Свято матері

 72. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 73. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 74. Господарство Запорозької Січі

 75. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 76. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 77. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 78. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 79. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 80. Духовний вплив природи на людину

 81. Теорія соціальної стратифікації

 82. Принципи ревізії та її види

 83. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 84. Голод 1946-1947 років в Україні

 85. Історія села Чемеринці

 86. Доходи страховика

 87. СРСР 1964-1991 рр

 88. Бюджетний дефіцит і державний борг

 89. Фонд державного майна України

 90. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 91. Імунна система

 92. Ліс – наше багатство

 93. Населення світу

 94. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 95. Музичний фольклор Тернопільщини

 96. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 97. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 98. Менеджмент підприємств бізнесу

 99. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 100. Інтернет банкінг в Україні

 101. Перевірки фінансової звітності

 102. Етапи розвитку сучасної логіки

 103. Винайдення радіо О.С. Поповим

 104. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 105. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 106. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 107. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 108. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 109. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 110. Вартість втрачених можливостей

 111. Антон Павлович Чехов

 112. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 113. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 114. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 115. Оренда майна державних підприємств в Україні

 116. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 117. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 118. Можливості “1С Бухгалтерії

 119. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 120. Основні засоби

 121. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 122. Хімія і екологія

 123. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 124. Державний бюджет України

 125. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 126. Етика науки

 127. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 128. Еволюція релігійної філософії XX ст

 129. Гідроліз

 130. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 131. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 132. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 133. Хімічні елементи в продуктах харчування

 134. Облік робочого часу

 135. Методика проведення аудиту

 136. Поняття та особливості формування ринку праці

 137. Захист навколишнього середовища

 138. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 139. Психоаналіз

 140. Адам Міцкевич

 141. Тарифна система

 142. Держава і право феодальної Англії

 143. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 144. Внутрішні ціни та методи їх формування

 145. Аналіз імовірності банкрутства

 146. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 147. Інформатика

 148. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 149. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 150. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 151. Інвентаризація матеріальних цінностей

 152. Методи і канали збору і поширення інформації

 153. Історичні кроки розвитку хімії

 154. Функції і роль кредиту

 155. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 156. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 157. Інфекції, отруєння. Імунітет

 158. Доповідь

 159. Узагальнення результатів аудиту

 160. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 161. Соціологія сім’ї

 162. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 163. Соціально-економічні наслідки інфляції

 164. Поняття культурно історичної епохи

 165. Порядок призначення субсидій

 166. Увага людини. Загальні поняття

 167. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 168. Бетховен, життя і творчий шлях

 169. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 170. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 171. Що ми знаємо про СНІД

 172. Розвиток життя на землі

 173. Формування двопартійної системи в Англії

 174. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 175. Знос основних засобів, його види

 176. Основи процесу управління маркетингом

 177. Вселенські собори

 178. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 179. Творчість Леонардо да Вінчі

 180. Підготовка судової промови

 181. Влада як соціальний феномен

 182. Прибуток і затрати комерційного банку

 183. Планети земної групи

 184. Підприємство як суб’єкт господарювання

 185. Письменники рідного краю

 186. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 187. Диференціація навчання на уроках математики

 188. Основи банківського кредитування

 189. Олесь Гончар

 190. Способи ухилення від сплати податків

 191. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 192. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 193. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 194. Договір комерційної концесії

 195. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 196. Малі тіла Сонячної системи

 197. А.Сміт - як науковець-економіст

 198. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 199. Ярослав Мудрий

 200. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 201. Сонце і його значення для Cонячної системи

 202. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 203. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 204. Банки та їх роль в економіці

 205. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 206. Характеристика світового валютного ринку

 207. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 208. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 209. Африка – Україна

 210. Культура публічного виступу

 211. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 212. Ціна та її особливості

 213. Операційні системи. Файлова система

 214. Обставини, що виключають злочинність діяння

 215. Пташок викликаю з теплого краю

 216. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 217. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 218. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 219. Числівники в діловому мовленні

 220. Різновиди ринкових цін

 221. Світові природні ресурси

 222. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 223. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 224. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 225. William Shakespeare

 226. Фінансові компанії

 227. Господарство України у 1939-1990 рр.

 228. Піфагор. Теорема Піфагора

 229. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 230. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 231. Ведучі мости автомобіля

 232. Обмін Речовин та енергії

 233. Скло

 234. Фінансово-бюджетне регулювання

 235. Проблема субстанції

 236. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 237. О слово рідне! України слово!

 238. Фіскальна політика української держави

 239. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 240. Економіка Латинської Америки

 241. Марш і похідна охорона

 242. Юрій Хмельницький

 243. Ринок програмного забезпечення

 244. Сучасна модель атома

 245. Рим та Карфаген

 246. Історія розвитку нейрохірургії

 247. Адміністративні договори

 248. Вплив природних катастроф

 249. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 250. Шарль Луї Монтеск'є

 251. Оскар Уайльд

 252. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 253. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 254. Просторове розміщення виробничого процесу

 255. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 256. Категорії з курсу економічної історії

 257. Методичні основи планування продуктивності праці

 258. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 259. Мінеральні ресурси світу та України

 260. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 261. Приготування заправних перших страв

 262. Закони формальної логіки

 263. Державний борг. Обслуговування та управління

 264. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 265. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 266. Нарбут - український художник-графік

 267. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 268. Основні функції праці

 269. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 270. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 271. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 272. Структура курсу БЖД

 273. Система формування вокально-хорових навиків

 274. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 275. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 276. Акушерство як наука

 277. Основи економічної теорії

 278. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 279. Віруси – неклітинні форми життя

 280. Теплові машини

 281. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 282. Нецінова конкуренція

 283. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 284. Ультразвук і інфразвук

 285. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 286. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 287. Сухомлинський про роботу над словом

 288. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 289. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 290. Трудові відносини, сутність і структура

 291. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 292. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 293. Китай

 294. Доплати і надбавки

 295. Організація обліку

 296. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 297. Шкідливі звички тютюнопаління

 298. Культура і природа

 299. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 300. Теорія особистості

 301. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 302. Академічна риторика

 303. Організація

 304. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 305. Граматична форма ділових документів

 306. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 307. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 308. Лицарі середньовіччя

 309. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 310. Святе слово - рідна мати

 311. Система обслуговування виробництва

 312. Диференціація дієздатності фізичної особи

 313. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 314. Водорості

 315. Організація оплати праці на підприємствах

 316. Суть підприємництва, його види та розвиток

 317. Поняття відкритості економіки

 318. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 319. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 320. Організація реалізації страхових послуг

 321. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 322. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 323. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 324. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 325. Народна символіка

 326. Соціально-психологічний клімат

 327. Колективні договори та угоди

 328. Моделі поведінки виробників

 329. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 330. Форми забезпечення кредитів

 331. Характеристика основних функцій нормування праці

 332. Економічна свобода і підприємництво

 333. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 334. Вступна частина промови

 335. Карпатський державний заповідник

 336. Організація обліку витрат

 337. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 338. Теорії кредиту

 339. Антоніми

 340. Ручні осколкові гранати

 341. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 342. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 343. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 344. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 345. Фіскальна політика держави

 346. Загальна характеристика класичної політичної економії

 347. Проблеми застосування податку на додану вартість

 348. Національні особливості ділового спілкування

 349. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 350. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 351. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 352. Декоративна косметика: губні помади

 353. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 354. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 355. Українське військо періоду козаччини

 356. Облік грошових розрахунків

 357. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 358. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 359. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 360. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 361. Охорона природи

 362. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 363. Життя і творчість Бетховена

 364. Організація енергетичного господарства

 365. Акредитив

 366. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 367. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 368. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 369. Реквізити ділових паперів

 370. Валовий національний продукт

 371. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 372. Господарські товариства

 373. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 374. Демократія і самоврядування

 375. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 376. Неокласичний синтез

 377. Леся Українка

 378. Енергетична оцінка важкості праці

 379. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 380. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 381. Панас Мирний

 382. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 383. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 384. Інвестування

 385. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 386. Чинники економічного зростання

 387. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 388. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 389. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 390. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 391. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 392. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 393. Слова з літерою Ґ

 394. Інвестиційна діяльність

 395. Категорії естетики

 396. Діяльність банку

 397. Логістика товарно-матеріальних запасів

 398. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 399. Командитне товариство і товариство з додатковою

 400. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 401. Франц Шуберт. Біографія

 402. Правознавство, загальна термінологія

 403. Самооцінка

 404. Служба безпеки України

 405. Охорона водного середовища

 406. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 407. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 408. Залізничний транспорт

 409. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 410. РПС Японії

 411. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 412. Застосування ділового етикету в бізнесі

 413. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 414. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 415. Національний банк Польщі

 416. Стратегія маркетингу

 417. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 418. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 419. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 420. Християнські свята

 421. Провідні ринки облігацій

 422. Джерела фінансування проектів

 423. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 424. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 425. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 426. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 427. Конкуренція і ринок

 428. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 429. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 430. Машинобудування світу

 431. Степ аеробіка

 432. Іван Франко

 433. Державні символи

 434. Походження, суть та вартість грошей

 435. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 436. Функції трудового права

 437. Склад злочину

 438. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 439. Повне товариство

 440. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 441. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 442. Неоінституціоналізм

 443. Електричний струм в напівпровідниках

 444. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 445. Національний банк України статус і завдання

 446. Біблія - священна книга християн

 447. Види кровотеч

 448. Григорій Савич Сковорода

 449. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 450. Заробітна плата

 451. Історія олімпійських ігор

 452. Поняття про етнографію

 453. Концепції демократії: розвиток та сутність

 454. Породження мовлення

 455. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 456. Преміювання працівників

 457. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 458. Антиінфляційна політика України

 459. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 460. Податкові надходження

 461. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 462. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 463. Статутний фонд

 464. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 465. Віденський конгрес

 466. Інноваційна стратегія України

 467. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 468. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 469. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 470. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 471. Туреччина

 472. Чорнобиль

 473. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 474. Теорія комунікації в маркетингу

 475. Світова організація торгівлі

 476. Причини інфляції

 477. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 478. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 479. Село моє, для мене ти єдине

 480. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 481. Регулювання зайнятості населення

 482. Верховна Рада України

 483. Міжнародні валютні відносини

 484. Урагани та повені як приклади небезпеки

 485. Національний банк України

 486. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 487. Ранній інституціоналізм

 488. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 489. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 490. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 491. Особливості перекладу

 492. Громадяни як суб’єкти трудового права

 493. Характерні риси імпресіонізму

 494. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 495. Сальвадор Далі

 496. Роль та місце жінки у общині

 497. Джек Лондон

 498. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 499. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 500. Авторське право в мережі Інтернет

 501. Іспанія між першою та другою світовою війною

 502. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 503. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 504. Боспорське царство

 505. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 506. Основні функції Національного банку України

 507. Організація й обслуговування робочих місць

 508. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 509. Харчування різних груп населення

 510. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 511. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 512. Етика ненасилля в сучасному світі

 513. Сутність та причини безробіття

 514. Держава і право ФРН

 515. Творення слів

 516. Митне регулювання

 517. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 518. Борис Дмитрович Грінченко

 519. Дії солдата в бою

 520. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 521. Конституція Франції 1946 року

 522. Фінансування освіти в Україні

 523. Україна – космічна держава

 524. Психологія управління

 525. Поняття і види інфляції

 526. Ультразвук і інфразвук

 527. Сторінками давньогрецької теогонії

 528. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 529. Числові послідовності

 530. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 531. Життя і творчість Гоголя

 532. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 533. Порівняння функцій та їх застосування

 534. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 535. Характерні риси імпресіонізму

 536. Опоряджувальні роботи в будівництві

 537. Лізингові контракти

 538. Системи міжнародної економіки

 539. Упаковка товару, вплив на споживача

 540. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 541. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 542. Поняття та сфера укладення контракту

 543. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 544. Цінність грошей у часі

 545. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 546. Напівпровідникові діоди

 547. Поняття про основні засоби

 548. Стилі правничої лінгвістики

 549. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 550. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 551. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 552. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 553. Основні досягнення давньоруської культури

 554. Проблеми культурного відродження в Україні

 555. Державне регулювання бізнесу

 556. Господарство Запорозької Січі

 557. Телебачення і політика

 558. Середовище передачi в локальних мережах

 559. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 560. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 561. Актуальні проблеми менеджменту

 562. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 563. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 564. Мода 19-20 століть

 565. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 566. Організаційні форми підприємства

 567. Наполеон І

 568. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 569. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 570. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 571. Ринкова економіка

 572. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 573. Кредитування у підприємницькій діяльності

 574. Надлюдина за Ніцше

 575. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 576. Іван Мазепа

 577. Поняття та види співучасті

 578. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 579. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 580. Афанасій Афанасійович Фет

 581. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 582. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 583. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 584. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 585. Підприємство як соціальна організація

 586. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 587. Українська культура доби національного відродження

 588. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 589. Комерційний банк. Управління та структура банку

 590. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 591. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 592. Практичне значення економічної теорії

 593. Порядок створення кооперативу

 594. Перші гроші в Україні

 595. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 596. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 597. Можливості вступу України до СОТ

 598. Методика формування цін

 599. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 600. Тактичне планування

 601. Диференціальні рівняння І порядку

 602. Типи (моделі) виборчих систем

 603. Поет Віктор Забіла

 604. Доходи в ринковій економіці

 605. Генезис культури, специфіка культурних знань

 606. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 607. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 608. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 609. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 610. Ярмарок

 611. Організація виробничих процесів

 612. Excel

 613. Економіка Канади

 614. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 615. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 616. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 617. Сучасна рецензія, як жанр

 618. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 619. Планування рекламної кампанії

 620. Розвиток наукових знань про природу психіки

 621. Міжнародні фінанси

 622. Великий байкар Леонід Глібов

 623. Сутність і роль перестрахування

 624. Фінансова система держави

 625. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 626. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 627. Держава в системі макроекономічного регулювання

 628. Характеристика світового ринку нафти

 629. Основи транспортних перевезень

 630. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 631. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 632. Види усного спілкування

 633. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 634. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 635. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 636. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 637. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 638. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 639. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 640. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 641. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 642. Людина і біосфера

 643. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 644. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 645. Бесіди з учнями про символи України

 646. Лізинг-кредит

 647. Управління виробничими запасами

 648. Обґрунтування доцільності інвестування

 649. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 650. Симон Петлюра: легенди та факти

 651. Нове в бухгалтерському обліку

 652. Ціна - її суть та процес формування...

 653. Способи подолання протидії слідству при допиті

 654. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 655. Твори письменників XIX—початку XX ст

 656. Плата за природні ресурси

 657. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 658. Естетика і мистецтвознавство

 659. Основні методи боротьби з інфляцією

 660. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 661. Поняття aудиту та його сутність

 662. Історія УПА

 663. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 664. Міжособистісне розуміння

 665. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 666. Логістика

 667. Програми сприяння зайнятості

 668. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 669. ЄБРР

 670. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 671. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 672. Методи психологічної практики та їх використання

 673. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 674. Рідна природа

 675. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 676. Древня Греція і риторика

 677. Томас Гоббс

 678. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 679. Суть і структура грошового ринку

 680. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 681. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 682. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 683. Виробництво паперу

 684. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 685. Мова логічного програмування "Пролог"

 686. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 687. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 688. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 689. Організація ремонтного господарства

 690. Корпоративні фінанси

 691. Роль малого бізнесу в економіці

 692. Сучасне вивчення природи

 693. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 694. Паралельні обчислювальні системи

 695. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 696. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 697. Xімія і технологія органічних речовин

 698. Вибори в Україні

 699. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 700. Історія економіки та економічної думки

 701. Науковий стиль правничої лінгвістики

 702. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 703. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 704. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 705. Міжнародний кредит

 706. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 707. Організація роботи аудитора

 708. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 709. Іслам-шиїти і суніти

 710. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 711. Історія виникнення реактивних двигунів

 712. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 713. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 714. Ціцерон - вершина римського красномовства

 715. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 716. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 717. Візантія

 718. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 719. Службові відрядження у межах України

 720. Дисциплінарна відповідальність юристів

 721. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 722. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 723. Глава держави в зарубіжних країнах

 724. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 725. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 726. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 727. Класифікація графіки

 728. Слово про ввічливість

 729. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 730. Види і форми туризму

 731. Мораль

 732. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 733. Іноземний досвід медичного страхування

 734. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 735. Гіпербола

 736. Економічний аналіз

 737. Біологічні ресурси України

 738. Загартовування організму дітей і підлітків

 739. Національна система електронних платежів

 740. Австрійська школа граничної корисності

 741. Нова історична школа та соціальний напрям

 742. Історична економічна школа в Німеччині

 743. Основи загальновійськового бою

 744. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 745. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 746. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 747. Регулювання валютних курсів

 748. Мультиплікатор Кейнса

 749. Господарство країн Центральної Європи

 750. Астероїди і метеорити

 751. Генетичний аспект особистості

 752. Сімейний кодекс України

 753. Улас Самчук - письменник епічної широти

 754. Країни Балтії

 755. Гриби

 756. Текст у рекламі

 757. Приготування бульйонів

 758. Галичина у другій половині 19 століття

 759. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 760. Флора і фауна літом

 761. Загартування, його принципи

 762. Французький письменник — Марсель Пруст

 763. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 764. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 765. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 766. Антивірусні програми

 767. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 768. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 769. Медична інформатика як наука

 770. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 771. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 772. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 773. Логіка та мова

 774. Період трьох літ

 775. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 776. Концепція сучасного природознавства

 777. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 778. Рекламне дослідження ринку

 779. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 780. Мистецтво Відродження

 781. Розробка концепції маркетингу фірми

 782. Організація системи комунікації на фірмі

 783. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 784. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 785. Початки комбінаторики

 786. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 787. Валовий національний продукт

 788. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 789. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 790. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 791. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 792. Механізм грошово-кредитної діяльності

 793. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 794. Система освіти в Ізраїлі

 795. Біографія Лесі Українки

 796. Взаємовідносини України та НАТО

 797. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 798. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 799. Поняття галузі

 800. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 801. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 802. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 803. Сутність та фактори економічного зростання

 804. Сутність юридичної особи

 805. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 806. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 807. Страхування виробничих ризиків

 808. Філософія як універсальний тип знань

 809. Класична теорія

 810. Поняття і сутність факторів продуктивності

 811. Аристофан та його творчість

 812. Методи банківського кредитування

 813. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 814. Основні засади та проблеми інвестування

 815. Суспільство як система економічного взаємообміну

 816. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 817. Доля рідної мови - доля України

 818. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 819. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 820. Формування органів та взаємодія частин зародка

 821. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 822. Звичаї і обряди

 823. Гітара в історії розвитку музичної культури

 824. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 825. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 826. Особливості інфляційного процесу в Україні

 827. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 828. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 829. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 830. Підприємство - елемент господарювання

 831. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 832. Інформатизація системи управління освітою

 833. Електроніка та мікросхемотехніка

 834. Становлення світового ринку

 835. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 836. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 837. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 838. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 839. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 840. Служба в армії

 841. Що таке підприємництво

 842. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 843. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 844. Предмет правничої лінгвістики

 845. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 846. Рафаель

 847. Статистичні ряди і таблиці

 848. Альтернативна енергія

 849. Лазер

 850. Сутність, принципи та функції підприємства

 851. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 852. Театр

 853. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 854. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 855. Конформізм та конформісти

 856. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 857. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 858. Роль маркетингу в ринковій економіці

 859. Стимулювання продажу товарів і послуг

 860. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 861. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 862. Видатки бюджету

 863. Впровадження стандартів на підприємстві

 864. Давньоірландський епос

 865. Інтернет та його професійне використання

 866. Куріння та діти: як захистити права дітей

 867. Вибори та їх роль в політичному житті

 868. Особливість ринку факторів виробництва

 869. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 870. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 871. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 872. Проблеми стабілізації економіки України

 873. Доступність економічної освіти

 874. Державне кредитування підприємств

 875. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 876. Зброя

 877. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 878. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 879. Історія розвитку фармації

 880. Організація та структура рекламного процесу

 881. Володимир Сосюра

 882. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 883. Харчування вагітної жінки

 884. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 885. Організація транспортних перевезень

 886. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 887. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 888. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 889. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 890. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 891. Фізичні вправи для вагітних

 892. Загальні положення етики бізнесу

 893. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 894. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 895. Ринок фінансових ресурсів

 896. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 897. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 898. Охорона видового різноманіття організмів

 899. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 900. Музична культура України

 901. Художня обробка деревини

 902. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 903. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 904. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 905. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 906. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 907. Теорія імовірностей та математична статистика

 908. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 909. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 910. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 911. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 912. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 913. Енополітична карта світу XXІ століття

 914. Тарас Шевченко

 915. Грунти гірських областей України

 916. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 917. Інтеграційна система України

 918. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 919. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 920. Культурний процес за радянської влади

 921. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 922. Мркантелізм

 923. Пожежа

 924. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 925. Методи регулювання інфляції

 926. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 927. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 928. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 929. Українська культура в міжнародних відносинах

 930. Сутність селянського господарства

 931. Марко Черемшина

 932. Отто фон Бісмарк

 933. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 934. Жанри красномовства

 935. Літературне редагування у сучасній редакції

 936. Іван Карпенко-Карий

 937. Інвестиції

 938. Оборотні кошти

 939. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 940. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 941. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 942. Декоративне панно

 943. Економічний розвиток України в 20-і роки

 944. Діловодство як функція управління

 945. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 946. Андріївська церква в Києві

 947. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 948. Основні етапи історії логіки

 949. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 950. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників

 951. Історія Стародавнього Світу

 952. Еволюція мов програмування

 953. Діяльність ТОВ, торговий патент

 954. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії

 955. філософія стародавності

 956. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 957. Форми держави в зарубіжних країнах

 958. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 959. Фондові біржі, НАФТА

 960. Остеохондроз

 961. Західна драматургія

 962. Меркурій

 963. Життя і творчість Василя Стефаника

 964. Обгрунтування підприємницької ідеї

 965. Мозаїки Візантії

 966. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 967. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

 968. Судження

 969. Складні судження

 970. Основи кадрового менеджменту

 971. Міжнародні інвестиції

 972. Парило звичайне, папороть чоловіча, паслін солодко-гіркий

 973. Теорії походження життя

 974. Мотивація

 975. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 976. Політичний маркетинг

 977. Держава в системі макроекономічного регулювання

 978. Життя і творчість Марійки Підгірянки

 979. Платежі за ресурси

 980. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 981. Природа — наша мати, треба її оберігати

 982. Кров в кровообіг

 983. Політична економія в Англії у ХІХ ст

 984. Цінова політика і цінова стратегія фірми

 985. Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання

 986. Охорона грунтів

 987. Методика навчання дітей самостійного складання орнаментальних композицій за традиційними мотивами народного мистецтва

 988. Тривалість життя людини

 989. Форми представлення чисел

 990. Система запалювання автомобіля

 991. Данило Галицький

 992. Особливості податкової системи Франції

 993. Зоряне небо

 994. Поняття релігійно-традиційного типу правової системи. Поняття мусульманського права

 995. Суть, форми і причини інфляції

 996. Вади ринкового саморегулювання

 997. Суть і основні проблеми Маржиналізму

 998. Естетичні категорії

 999. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 1000. Держава і право стародавньої індії