На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 2. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 3. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 4. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 5. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 6. Економічний аналіз діяльності банку

 7. Організація роботи з документами

 8. Національний ринок та його агрегати

 9. Бандитизм

 10. Податкове планування на підприємстві

 11. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 12. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 13. Принципи ревізії та її види

 14. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 15. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 16. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 17. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 18. Економічний аналіз

 19. Фонетичні закони мови і правила правопису

 20. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 21. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 22. Чистий продукт та його структура

 23. Гончарство

 24. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 25. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 26. Похідна функції

 27. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 28. Інтернет банкінг в Україні

 29. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 30. Мова жестів

 31. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 32. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 33. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 34. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 35. Трудові спори

 36. Кліматичні умови

 37. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 38. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 39. Запліднення

 40. Петро Дорошенко

 41. Блискавки

 42. Менеджмент банківської системи на прикладі

 43. Світова організація торгівлі

 44. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 45. Організація аудиторської діяльності

 46. Ручні осколкові гранати

 47. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 48. Музичний фольклор Тернопільщини

 49. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 50. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 51. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 52. Азовське море

 53. Фінансовий менеджмент

 54. Грошовий ринок

 55. Історія села Чемеринці

 56. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 57. Держава і право феодальної Англії

 58. Небезпеки урбанізованого міста

 59. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 60. Статистика населення

 61. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 62. Поняття торгівлі цінними паперами

 63. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 64. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 65. Озонова діра

 66. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 67. Ернест Хемінгуей

 68. Формування роздрібної ціни на ПММ

 69. Методи формування цін

 70. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 71. Племенні об’єднання на Україні

 72. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 73. Культура мови

 74. Дмитро Байда-Вишневецький

 75. Розвиток політичної науки у Новий час

 76. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 77. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 78. Духовний вплив природи на людину

 79. Законодавство України про підприємства

 80. Валютні ринки

 81. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 82. Журнал реєстрації господарських процесів

 83. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 84. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 85. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 86. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 87. Вартість втрачених можливостей

 88. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 89. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 90. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 91. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 92. Міжнародна торгівля та валютні системи

 93. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 94. Ліс – наше багатство

 95. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 96. Теорія соціальної стратифікації

 97. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 98. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 99. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 100. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 101. Життя та творчість Григорія Косинки

 102. Доходи страховика

 103. Свято матері

 104. Обставини, що виключають злочинність діяння

 105. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 106. Глобалізація

 107. СРСР 1964-1991 рр

 108. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 109. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 110. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 111. Еволюція релігійної філософії XX ст

 112. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 113. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 114. Підготовка судової промови

 115. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 116. Етапи розвитку сучасної логіки

 117. Бюджетний дефіцит і державний борг

 118. Адміністративні договори

 119. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 120. Населення світу

 121. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 122. Фонд державного майна України

 123. Теплові машини

 124. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 125. Можливості “1С Бухгалтерії

 126. Імунна система

 127. Менеджмент підприємств бізнесу

 128. Голод 1946-1947 років в Україні

 129. Перевірки фінансової звітності

 130. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 131. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 132. Обмін Речовин та енергії

 133. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 134. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 135. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 136. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 137. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 138. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 139. Внутрішні ціни та методи їх формування

 140. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 141. Формування двопартійної системи в Англії

 142. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 143. Гідроліз

 144. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 145. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 146. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 147. Антон Павлович Чехов

 148. Культура публічного виступу

 149. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 150. Етика науки

 151. Породження мовлення

 152. Розвиток життя на землі

 153. Увага людини. Загальні поняття

 154. Державний бюджет України

 155. Методи і канали збору і поширення інформації

 156. Оренда майна державних підприємств в Україні

 157. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 158. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 159. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 160. Основні засоби

 161. Оскар Уайльд

 162. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 163. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 164. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 165. Поняття та особливості формування ринку праці

 166. Хімія і екологія

 167. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 168. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 169. Африка – Україна

 170. Квітковий годинник Карла Ліннея

 171. Вселенські собори

 172. Облік робочого часу

 173. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 174. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 175. Диференціація навчання на уроках математики

 176. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 177. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 178. Фінансові компанії

 179. Методика проведення аудиту

 180. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 181. Психоаналіз

 182. Поняття культурно історичної епохи

 183. Захист навколишнього середовища

 184. Бетховен, життя і творчий шлях

 185. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 186. Влада як соціальний феномен

 187. Узагальнення результатів аудиту

 188. Інфекції, отруєння. Імунітет

 189. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 190. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 191. Адам Міцкевич

 192. Функції і роль кредиту

 193. Тарифна система

 194. Аналіз імовірності банкрутства

 195. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 196. Порядок призначення субсидій

 197. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 198. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 199. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 200. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 201. Ярослав Мудрий

 202. Пташок викликаю з теплого краю

 203. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 204. Інвентаризація матеріальних цінностей

 205. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 206. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 207. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 208. Доповідь

 209. Договір комерційної концесії

 210. Інформатика

 211. Сучасна модель атома

 212. Способи ухилення від сплати податків

 213. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 214. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 215. Економіка Латинської Америки

 216. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 217. Соціально-економічні наслідки інфляції

 218. Знос основних засобів, його види

 219. Рим та Карфаген

 220. Соціологія сім’ї

 221. Банки та їх роль в економіці

 222. Що ми знаємо про СНІД

 223. Категорії з курсу економічної історії

 224. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 225. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 226. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 227. Письменники рідного краю

 228. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 229. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 230. Основи процесу управління маркетингом

 231. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 232. Підприємство як суб’єкт господарювання

 233. Акушерство як наука

 234. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 235. Прибуток і затрати комерційного банку

 236. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 237. Основи банківського кредитування

 238. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 239. Малі тіла Сонячної системи

 240. Основні функції праці

 241. Олесь Гончар

 242. Лицарі середньовіччя

 243. Характеристика світового валютного ринку

 244. Сонце і його значення для Cонячної системи

 245. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 246. Приготування заправних перших страв

 247. А.Сміт - як науковець-економіст

 248. Різновиди ринкових цін

 249. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 250. Ринок програмного забезпечення

 251. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 252. Піфагор. Теорема Піфагора

 253. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 254. Система формування вокально-хорових навиків

 255. Закони формальної логіки

 256. Карпатський державний заповідник

 257. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 258. Операційні системи. Файлова система

 259. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 260. Енергетична оцінка важкості праці

 261. Скло

 262. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 263. Шарль Луї Монтеск'є

 264. Віруси – неклітинні форми життя

 265. Ціна та її особливості

 266. Господарство України у 1939-1990 рр.

 267. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 268. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 269. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 270. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 271. Просторове розміщення виробничого процесу

 272. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 273. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 274. Історія розвитку нейрохірургії

 275. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 276. Святе слово - рідна мати

 277. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 278. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 279. Числівники в діловому мовленні

 280. Світові природні ресурси

 281. Проблема субстанції

 282. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 283. Фінансово-бюджетне регулювання

 284. Вплив природних катастроф

 285. Сухомлинський про роботу над словом

 286. William Shakespeare

 287. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 288. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 289. Моделі поведінки виробників

 290. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 291. Фіскальна політика української держави

 292. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 293. О слово рідне! України слово!

 294. Слова з літерою Ґ

 295. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 296. Мінеральні ресурси світу та України

 297. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 298. Дії солдата в бою

 299. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 300. Культура і природа

 301. Характеристика основних функцій нормування праці

 302. Надлюдина за Ніцше

 303. Юрій Хмельницький

 304. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 305. Особливості перекладу

 306. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 307. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 308. Життя і творчість Бетховена

 309. Економічна свобода і підприємництво

 310. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 311. Теорії кредиту

 312. Нецінова конкуренція

 313. Нарбут - український художник-графік

 314. Харчування різних груп населення

 315. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 316. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 317. Організація обліку витрат

 318. Село моє, для мене ти єдине

 319. Методичні основи планування продуктивності праці

 320. Водорості

 321. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 322. Державний борг. Обслуговування та управління

 323. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 324. Структура курсу БЖД

 325. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 326. Порівняння функцій та їх застосування

 327. Вступна частина промови

 328. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 329. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 330. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 331. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 332. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 333. Українське військо періоду козаччини

 334. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 335. Основи економічної теорії

 336. Система обслуговування виробництва

 337. Диференціація дієздатності фізичної особи

 338. Трудові відносини, сутність і структура

 339. Ультразвук і інфразвук

 340. Китай

 341. Національні особливості ділового спілкування

 342. Організація обліку

 343. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 344. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 345. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 346. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 347. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 348. Граматична форма ділових документів

 349. Форми забезпечення кредитів

 350. Декоративна косметика: губні помади

 351. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 352. Соціально-психологічний клімат

 353. Поняття відкритості економіки

 354. Доплати і надбавки

 355. Склад злочину

 356. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 357. Організація реалізації страхових послуг

 358. Охорона водного середовища

 359. Академічна риторика

 360. Шкідливі звички тютюнопаління

 361. Організація

 362. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 363. Суть підприємництва, його види та розвиток

 364. Теорія особистості

 365. Роль та місце жінки у общині

 366. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 367. Національний банк Польщі

 368. Командитне товариство і товариство з додатковою

 369. Народна символіка

 370. Організація оплати праці на підприємствах

 371. Психологія управління

 372. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 373. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 374. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 375. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 376. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 377. Колективні договори та угоди

 378. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 379. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 380. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 381. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 382. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 383. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 384. Організація енергетичного господарства

 385. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 386. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 387. Господарські товариства

 388. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 389. Конституція Франції 1946 року

 390. Проблеми застосування податку на додану вартість

 391. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 392. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 393. Фіскальна політика держави

 394. Антоніми

 395. Життя і творчість Гоголя

 396. Служба безпеки України

 397. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 398. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 399. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 400. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 401. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 402. Демократія і самоврядування

 403. Загальна характеристика класичної політичної економії

 404. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 405. Акредитив

 406. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 407. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 408. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 409. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 410. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 411. Облік грошових розрахунків

 412. Основи загальновійськового бою

 413. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 414. Валовий національний продукт

 415. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 416. Залізничний транспорт

 417. Степ аеробіка

 418. Леся Українка

 419. Концепції демократії: розвиток та сутність

 420. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 421. Реквізити ділових паперів

 422. Інвестування

 423. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 424. Неокласичний синтез

 425. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 426. Охорона природи

 427. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 428. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 429. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 430. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 431. Основні досягнення давньоруської культури

 432. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 433. Чинники економічного зростання

 434. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 435. Числові послідовності

 436. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 437. Віденський конгрес

 438. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 439. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 440. Логістика товарно-матеріальних запасів

 441. Панас Мирний

 442. Конкуренція і ринок

 443. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 444. Джерела фінансування проектів

 445. Франц Шуберт. Біографія

 446. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 447. Діяльність банку

 448. Інвестиційна діяльність

 449. Чорнобиль

 450. Порядок створення кооперативу

 451. Правознавство, загальна термінологія

 452. Категорії естетики

 453. РПС Японії

 454. Застосування ділового етикету в бізнесі

 455. Християнські свята

 456. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 457. Електричний струм в напівпровідниках

 458. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 459. Функції трудового права

 460. Етика ненасилля в сучасному світі

 461. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 462. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 463. Самооцінка

 464. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 465. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 466. Національний банк України статус і завдання

 467. Стратегія маркетингу

 468. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 469. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 470. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 471. Машинобудування світу

 472. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 473. Антиінфляційна політика України

 474. Провідні ринки облігацій

 475. Іван Франко

 476. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 477. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 478. Урагани та повені як приклади небезпеки

 479. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 480. Формування органів та взаємодія частин зародка

 481. Повне товариство

 482. Поняття про етнографію

 483. Сальвадор Далі

 484. Походження, суть та вартість грошей

 485. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 486. Державні символи

 487. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 488. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 489. Людина і біосфера

 490. Системи міжнародної економіки

 491. Поняття та сфера укладення контракту

 492. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 493. Заробітна плата

 494. Статутний фонд

 495. Неоінституціоналізм

 496. Поняття та види співучасті

 497. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 498. Біблія - священна книга християн

 499. Види кровотеч

 500. Григорій Савич Сковорода

 501. Напівпровідникові діоди

 502. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 503. Преміювання працівників

 504. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 505. Іспанія між першою та другою світовою війною

 506. Галичина у другій половині 19 століття

 507. Історія олімпійських ігор

 508. Громадяни як суб’єкти трудового права

 509. Інноваційна стратегія України

 510. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 511. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 512. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 513. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 514. Податкові надходження

 515. Мода 19-20 століть

 516. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 517. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 518. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 519. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 520. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 521. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 522. Проблеми культурного відродження в Україні

 523. Світова організація торгівлі

 524. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 525. Верховна Рада України

 526. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 527. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 528. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 529. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 530. Туреччина

 531. Опоряджувальні роботи в будівництві

 532. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 533. Характерні риси імпресіонізму

 534. Теорія комунікації в маркетингу

 535. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 536. Причини інфляції

 537. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 538. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 539. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 540. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 541. Регулювання зайнятості населення

 542. Боспорське царство

 543. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 544. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 545. Цінність грошей у часі

 546. Ранній інституціоналізм

 547. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 548. Упаковка товару, вплив на споживача

 549. Національний банк України

 550. Сутність та причини безробіття

 551. Джек Лондон

 552. Охорона видового різноманіття організмів

 553. Міжнародні валютні відносини

 554. Творення слів

 555. Держава і право ФРН

 556. Основні функції Національного банку України

 557. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 558. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 559. Генезис культури, специфіка культурних знань

 560. Митне регулювання

 561. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 562. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 563. Телебачення і політика

 564. Організація й обслуговування робочих місць

 565. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 566. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 567. Середовище передачi в локальних мережах

 568. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 569. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 570. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 571. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 572. Борис Дмитрович Грінченко

 573. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 574. Стилі правничої лінгвістики

 575. Господарство Запорозької Січі

 576. Поняття і види інфляції

 577. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 578. Лізингові контракти

 579. Фінансування освіти в Україні

 580. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 581. Тактичне планування

 582. Гіпербола

 583. Сторінками давньогрецької теогонії

 584. Афанасій Афанасійович Фет

 585. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 586. Ультразвук і інфразвук

 587. Економіка Канади

 588. Історія виникнення реактивних двигунів

 589. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 590. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 591. Роль малого бізнесу в економіці

 592. Розвиток наукових знань про природу психіки

 593. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 594. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 595. Державне регулювання бізнесу

 596. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 597. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 598. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 599. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 600. Актуальні проблеми менеджменту

 601. Комерційний банк. Управління та структура банку

 602. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 603. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 604. Диференціальні рівняння І порядку

 605. Приготування бульйонів

 606. Поняття про основні засоби

 607. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 608. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 609. Кредитування у підприємницькій діяльності

 610. Вибори в Україні

 611. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 612. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 613. Планування рекламної кампанії

 614. Практичне значення економічної теорії

 615. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 616. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 617. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 618. Ярмарок

 619. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 620. Ринкова економіка

 621. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 622. Флора і фауна літом

 623. Перші гроші в Україні

 624. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 625. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 626. Наполеон І

 627. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 628. Доходи в ринковій економіці

 629. Організаційні форми підприємства

 630. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 631. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 632. Історія УПА

 633. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 634. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 635. Можливості вступу України до СОТ

 636. Методика формування цін

 637. Міжособистісне розуміння

 638. Поет Віктор Забіла

 639. Ціцерон - вершина римського красномовства

 640. Твори письменників XIX—початку XX ст

 641. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 642. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 643. Підприємство як соціальна організація

 644. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 645. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 646. Українська культура доби національного відродження

 647. Excel

 648. Іван Мазепа

 649. Організація виробничих процесів

 650. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 651. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 652. Характеристика світового ринку нафти

 653. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 654. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 655. Типи (моделі) виборчих систем

 656. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 657. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 658. Господарство країн Центральної Європи

 659. Паралельні обчислювальні системи

 660. Основи транспортних перевезень

 661. Система освіти в Ізраїлі

 662. Плата за природні ресурси

 663. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 664. Обґрунтування доцільності інвестування

 665. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 666. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 667. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 668. Країни Балтії

 669. Сучасна рецензія, як жанр

 670. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 671. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 672. Бесіди з учнями про символи України

 673. Фінансова система держави

 674. Поняття aудиту та його сутність

 675. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 676. Мова логічного програмування "Пролог"

 677. Способи подолання протидії слідству при допиті

 678. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 679. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 680. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 681. Великий байкар Леонід Глібов

 682. Медична інформатика як наука

 683. Історія економіки та економічної думки

 684. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 685. Сутність і роль перестрахування

 686. Міжнародні фінанси

 687. Держава в системі макроекономічного регулювання

 688. Улас Самчук - письменник епічної широти

 689. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 690. Корпоративні фінанси

 691. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 692. Естетика і мистецтвознавство

 693. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 694. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 695. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 696. Логістика

 697. Ціна - її суть та процес формування...

 698. Методи психологічної практики та їх використання

 699. Види усного спілкування

 700. Лізинг-кредит

 701. Управління виробничими запасами

 702. Нове в бухгалтерському обліку

 703. Основні методи боротьби з інфляцією

 704. Організація ремонтного господарства

 705. Симон Петлюра: легенди та факти

 706. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 707. Виробництво паперу

 708. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 709. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 710. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 711. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 712. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 713. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 714. Іслам-шиїти і суніти

 715. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 716. Рідна природа

 717. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 718. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 719. ЄБРР

 720. Древня Греція і риторика

 721. Гітара в історії розвитку музичної культури

 722. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 723. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 724. Програми сприяння зайнятості

 725. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 726. Філософія як універсальний тип знань

 727. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 728. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 729. Звичаї і обряди

 730. Дисциплінарна відповідальність юристів

 731. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 732. Суть і структура грошового ринку

 733. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 734. Xімія і технологія органічних речовин

 735. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 736. Аристофан та його творчість

 737. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 738. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 739. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 740. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 741. Сучасне вивчення природи

 742. Томас Гоббс

 743. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 744. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 745. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 746. Глава держави в зарубіжних країнах

 747. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 748. Текст у рекламі

 749. Науковий стиль правничої лінгвістики

 750. Сімейний кодекс України

 751. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 752. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 753. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 754. Організація роботи аудитора

 755. Біологічні ресурси України

 756. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 757. Класифікація графіки

 758. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 759. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 760. Сутність юридичної особи

 761. Предмет правничої лінгвістики

 762. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 763. Мультиплікатор Кейнса

 764. Австрійська школа граничної корисності

 765. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 766. Міжнародний кредит

 767. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 768. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 769. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 770. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 771. Механізм грошово-кредитної діяльності

 772. Мораль

 773. Загартовування організму дітей і підлітків

 774. Об’єкти та цілі БЖД

 775. Види і форми туризму

 776. Концепція сучасного природознавства

 777. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 778. Астероїди і метеорити

 779. Регулювання валютних курсів

 780. Нова історична школа та соціальний напрям

 781. Основні етапи історії логіки

 782. Мозаїки Візантії

 783. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 784. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 785. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 786. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 787. Службові відрядження у межах України

 788. Конформізм та конформісти

 789. Візантія

 790. Іноземний досвід медичного страхування

 791. Рекламне дослідження ринку

 792. Історична економічна школа в Німеччині

 793. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 794. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 795. Детектив та історія його виникнення

 796. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 797. Генетичний аспект особистості

 798. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 799. Економічний аналіз

 800. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 801. Слово про ввічливість

 802. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 803. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 804. Загартування, його принципи

 805. Логіка та мова

 806. Теорія імовірностей та математична статистика

 807. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 808. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 809. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 810. Національна система електронних платежів

 811. Становлення світового ринку

 812. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 813. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 814. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 815. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 816. Давньоірландський епос

 817. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 818. Історія розвитку фармації

 819. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 820. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 821. Гриби

 822. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 823. Страхування в туризмі

 824. Грунти гірських областей України

 825. Початки комбінаторики

 826. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 827. Французький письменник — Марсель Пруст

 828. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 829. Розробка концепції маркетингу фірми

 830. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 831. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 832. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 833. Антивірусні програми

 834. Суспільство як система економічного взаємообміну

 835. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 836. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 837. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 838. Роль маркетингу в ринковій економіці

 839. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 840. Вибори та їх роль в політичному житті

 841. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 842. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 843. Декоративне панно

 844. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 845. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 846. Взаємовідносини України та НАТО

 847. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 848. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 849. Методи банківського кредитування

 850. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 851. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 852. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 853. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 854. Електроніка та мікросхемотехніка

 855. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 856. Поняття галузі

 857. Вещное право по Законам XII таблиц

 858. Організація системи комунікації на фірмі

 859. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 860. Типи і види хорів

 861. Страхування виробничих ризиків

 862. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 863. Мистецтво Відродження

 864. Що таке підприємництво

 865. Валовий національний продукт

 866. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 867. Культурний процес за радянської влади

 868. Поняття і сутність факторів продуктивності

 869. Будова патрона

 870. Класична теорія

 871. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 872. Основні засади та проблеми інвестування

 873. Стимулювання продажу товарів і послуг

 874. Біографія Лесі Українки

 875. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 876. Сутність та фактори економічного зростання

 877. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 878. Особливості інфляційного процесу в Україні

 879. Підприємство - елемент господарювання

 880. Доля рідної мови - доля України

 881. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 882. Інформатизація системи управління освітою

 883. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 884. Харчування вагітної жінки

 885. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 886. Марко Черемшина

 887. Організація та структура рекламного процесу

 888. Впровадження стандартів на підприємстві

 889. Статистичні ряди і таблиці

 890. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 891. Сутність, принципи та функції підприємства

 892. Матеріальні і нематеріальні активи

 893. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 894. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 895. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 896. Жан-Батіст Гренуй

 897. Особливість ринку факторів виробництва

 898. Діловодство як функція управління

 899. Служба в армії

 900. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 901. Інтернет та його професійне використання

 902. Театр

 903. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 904. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 905. Меркурій

 906. Пожежа

 907. Лазер

 908. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 909. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 910. Альтернативна енергія

 911. Рафаель

 912. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 913. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 914. Зброя

 915. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 916. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 917. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 918. Державне кредитування підприємств

 919. Куріння та діти: як захистити права дітей

 920. Видатки бюджету

 921. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 922. Конституція Французької Республіки 1946 р

 923. Проблеми стабілізації економіки України

 924. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 925. Понятие и структура юридической науки

 926. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 927. Доступність економічної освіти

 928. Володимир Сосюра

 929. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 930. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 931. Організація транспортних перевезень

 932. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 933. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 934. Фізичні вправи для вагітних

 935. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 936. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 937. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 938. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 939. Енополітична карта світу XXІ століття

 940. Система запалювання автомобіля

 941. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 942. Ринок фінансових ресурсів

 943. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 944. Жанри красномовства

 945. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 946. Загальні положення етики бізнесу

 947. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 948. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 949. Українська культура в міжнародних відносинах

 950. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 951. Андріївська церква в Києві

 952. Матеріальна шкода поняття і види

 953. Музична культура України

 954. Художня обробка деревини

 955. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 956. Новаторство Драматургії Чехова

 957. Методи регулювання інфляції

 958. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 959. Психічні і моральні якості медичного працівника

 960. Тарас Шевченко

 961. Західна драматургія

 962. Охорона грунтів

 963. Інтеграційна система України

 964. Природа — наша мати, треба її оберігати

 965. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 966. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 967. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 968. Особливості податкової системи Франції

 969. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 970. Етапи розвитку українознавства

 971. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 972. Сутність селянського господарства

 973. філософія стародавності

 974. Еволюція мов програмування

 975. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 976. Мркантелізм

 977. Обмеження та узагальнення понять

 978. Отто фон Бісмарк

 979. Форми представлення чисел

 980. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 981. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 982. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 983. Літературне редагування у сучасній редакції

 984. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 985. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 986. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 987. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 988. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 989. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 990. Оборотні кошти

 991. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 992. Інвестиції

 993. Форми держави в зарубіжних країнах

 994. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 995. Життя і творчість Василя Стефаника

 996. Іван Карпенко-Карий

 997. Тривалість життя людини

 998. Економічний розвиток України в 20-і роки

 999. Обгрунтування підприємницької ідеї

 1000. Остеохондроз