На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Грошовий ринок

 2. Організація аудиторської діяльності

 3. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 4. Фауна Кримських Гір

 5. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 6. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 7. Небезпеки урбанізованого міста

 8. Іван Богун - козацький полководець

 9. Фінансовий менеджмент

 10. Петро Дорошенко

 11. Ернест Хемінгуей

 12. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 13. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 14. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 15. Азовське море

 16. Особливості використання іменників

 17. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 18. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 19. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 20. Поняття торгівлі цінними паперами

 21. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 22. Дмитро Байда-Вишневецький

 23. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 24. Культура мови

 25. Методи формування цін

 26. Племенні об’єднання на Україні

 27. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 28. Озонова діра

 29. Чистий продукт та його структура

 30. Розвиток політичної науки у Новий час

 31. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 32. Валютні ринки

 33. Формування роздрібної ціни на ПММ

 34. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 35. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 36. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 37. Документи і документування

 38. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 39. Органи зору і слуху

 40. Організація роботи з документами

 41. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 42. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 43. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 44. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 45. Міжнародна торгівля та валютні системи

 46. Законодавство України про підприємства

 47. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 48. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 49. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 50. Гончарство

 51. Кліматичні умови

 52. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 53. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 54. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 55. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 56. Глобалізація

 57. Поняття та сутність Конституції

 58. Життя та творчість Григорія Косинки

 59. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 60. Мова жестів

 61. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 62. Статистика населення

 63. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 64. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 65. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 66. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 67. Запліднення

 68. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 69. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 70. Свято матері

 71. Журнал реєстрації господарських процесів

 72. Основні джерела виробництва електричної енергії

 73. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 74. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 75. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 76. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 77. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 78. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 79. Теорія соціальної стратифікації

 80. Духовний вплив природи на людину

 81. Голод 1946-1947 років в Україні

 82. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 83. Бюджетний дефіцит і державний борг

 84. СРСР 1964-1991 рр

 85. Фонд державного майна України

 86. Доходи страховика

 87. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 88. Господарство Запорозької Січі

 89. Історія села Чемеринці

 90. Імунна система

 91. Населення світу

 92. Ліс – наше багатство

 93. Музичний фольклор Тернопільщини

 94. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 95. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 96. Менеджмент підприємств бізнесу

 97. Принципи ревізії та її види

 98. Інтернет банкінг в Україні

 99. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 100. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 101. Перевірки фінансової звітності

 102. Етапи розвитку сучасної логіки

 103. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 104. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 105. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 106. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 107. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 108. Винайдення радіо О.С. Поповим

 109. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 110. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 111. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 112. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 113. Антон Павлович Чехов

 114. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 115. Оренда майна державних підприємств в Україні

 116. Вартість втрачених можливостей

 117. Можливості “1С Бухгалтерії

 118. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 119. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 120. Основні засоби

 121. Хімія і екологія

 122. Державний бюджет України

 123. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 124. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 125. Етика науки

 126. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 127. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 128. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 129. Гідроліз

 130. Еволюція релігійної філософії XX ст

 131. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 132. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 133. Облік робочого часу

 134. Методика проведення аудиту

 135. Поняття та особливості формування ринку праці

 136. Захист навколишнього середовища

 137. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 138. Психоаналіз

 139. Адам Міцкевич

 140. Тарифна система

 141. Хімічні елементи в продуктах харчування

 142. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 143. Аналіз імовірності банкрутства

 144. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 145. Інформатика

 146. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 147. Держава і право феодальної Англії

 148. Інвентаризація матеріальних цінностей

 149. Внутрішні ціни та методи їх формування

 150. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 151. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 152. Функції і роль кредиту

 153. Інфекції, отруєння. Імунітет

 154. Доповідь

 155. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 156. Історичні кроки розвитку хімії

 157. Узагальнення результатів аудиту

 158. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 159. Соціологія сім’ї

 160. Соціально-економічні наслідки інфляції

 161. Поняття культурно історичної епохи

 162. Порядок призначення субсидій

 163. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 164. Методи і канали збору і поширення інформації

 165. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 166. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 167. Увага людини. Загальні поняття

 168. Що ми знаємо про СНІД

 169. Бетховен, життя і творчий шлях

 170. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 171. Розвиток життя на землі

 172. Основи процесу управління маркетингом

 173. Знос основних засобів, його види

 174. Вселенські собори

 175. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 176. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 177. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 178. Формування двопартійної системи в Англії

 179. Прибуток і затрати комерційного банку

 180. Влада як соціальний феномен

 181. Підготовка судової промови

 182. Підприємство як суб’єкт господарювання

 183. Олесь Гончар

 184. Письменники рідного краю

 185. Основи банківського кредитування

 186. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 187. Способи ухилення від сплати податків

 188. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 189. Диференціація навчання на уроках математики

 190. Малі тіла Сонячної системи

 191. Договір комерційної концесії

 192. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 193. А.Сміт - як науковець-економіст

 194. Творчість Леонардо да Вінчі

 195. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 196. Ярослав Мудрий

 197. Сонце і його значення для Cонячної системи

 198. Планети земної групи

 199. Банки та їх роль в економіці

 200. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 201. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 202. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 203. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 204. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 205. Характеристика світового валютного ринку

 206. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 207. Африка – Україна

 208. Ціна та її особливості

 209. Операційні системи. Файлова система

 210. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 211. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 212. Культура публічного виступу

 213. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 214. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 215. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 216. Обставини, що виключають злочинність діяння

 217. Числівники в діловому мовленні

 218. Різновиди ринкових цін

 219. Світові природні ресурси

 220. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 221. William Shakespeare

 222. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 223. Піфагор. Теорема Піфагора

 224. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 225. Фінансові компанії

 226. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 227. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 228. Господарство України у 1939-1990 рр.

 229. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 230. Пташок викликаю з теплого краю

 231. Скло

 232. Обмін Речовин та енергії

 233. Фінансово-бюджетне регулювання

 234. Проблема субстанції

 235. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 236. О слово рідне! України слово!

 237. Фіскальна політика української держави

 238. Юрій Хмельницький

 239. Економіка Латинської Америки

 240. Історія розвитку нейрохірургії

 241. Вплив природних катастроф

 242. Рим та Карфаген

 243. Ринок програмного забезпечення

 244. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 245. Сучасна модель атома

 246. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 247. Шарль Луї Монтеск'є

 248. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 249. Оскар Уайльд

 250. Просторове розміщення виробничого процесу

 251. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 252. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 253. Категорії з курсу економічної історії

 254. Методичні основи планування продуктивності праці

 255. Адміністративні договори

 256. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 257. Ведучі мости автомобіля

 258. Мінеральні ресурси світу та України

 259. Державний борг. Обслуговування та управління

 260. Нарбут - український художник-графік

 261. Закони формальної логіки

 262. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 263. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 264. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 265. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 266. Структура курсу БЖД

 267. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 268. Система формування вокально-хорових навиків

 269. Основи економічної теорії

 270. Акушерство як наука

 271. Приготування заправних перших страв

 272. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 273. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 274. Основні функції праці

 275. Нецінова конкуренція

 276. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 277. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 278. Ультразвук і інфразвук

 279. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 280. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 281. Теплові машини

 282. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 283. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 284. Трудові відносини, сутність і структура

 285. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 286. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 287. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 288. Сухомлинський про роботу над словом

 289. Марш і похідна охорона

 290. Китай

 291. Доплати і надбавки

 292. Організація обліку

 293. Віруси – неклітинні форми життя

 294. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 295. Шкідливі звички тютюнопаління

 296. Культура і природа

 297. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 298. Теорія особистості

 299. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 300. Академічна риторика

 301. Організація

 302. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 303. Граматична форма ділових документів

 304. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 305. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 306. Лицарі середньовіччя

 307. Система обслуговування виробництва

 308. Організація оплати праці на підприємствах

 309. Суть підприємництва, його види та розвиток

 310. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 311. Поняття відкритості економіки

 312. Святе слово - рідна мати

 313. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 314. Диференціація дієздатності фізичної особи

 315. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 316. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 317. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 318. Водорості

 319. Організація реалізації страхових послуг

 320. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 321. Колективні договори та угоди

 322. Народна символіка

 323. Моделі поведінки виробників

 324. Соціально-психологічний клімат

 325. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 326. Форми забезпечення кредитів

 327. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 328. Економічна свобода і підприємництво

 329. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 330. Характеристика основних функцій нормування праці

 331. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 332. Вступна частина промови

 333. Організація обліку витрат

 334. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 335. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 336. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 337. Антоніми

 338. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 339. Фіскальна політика держави

 340. Загальна характеристика класичної політичної економії

 341. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 342. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 343. Теорії кредиту

 344. Проблеми застосування податку на додану вартість

 345. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 346. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 347. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 348. Національні особливості ділового спілкування

 349. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 350. Облік грошових розрахунків

 351. Декоративна косметика: губні помади

 352. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 353. Карпатський державний заповідник

 354. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 355. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 356. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 357. Охорона природи

 358. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 359. Акредитив

 360. Організація енергетичного господарства

 361. Українське військо періоду козаччини

 362. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 363. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 364. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 365. Реквізити ділових паперів

 366. Життя і творчість Бетховена

 367. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 368. Валовий національний продукт

 369. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 370. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 371. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 372. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 373. Демократія і самоврядування

 374. Неокласичний синтез

 375. Господарські товариства

 376. Ручні осколкові гранати

 377. Панас Мирний

 378. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 379. Леся Українка

 380. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 381. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 382. Інвестування

 383. Чинники економічного зростання

 384. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 385. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 386. Енергетична оцінка важкості праці

 387. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 388. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 389. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 390. Категорії естетики

 391. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 392. Інвестиційна діяльність

 393. Діяльність банку

 394. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 395. Логістика товарно-матеріальних запасів

 396. Франц Шуберт. Біографія

 397. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 398. Самооцінка

 399. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 400. Служба безпеки України

 401. Правознавство, загальна термінологія

 402. Слова з літерою Ґ

 403. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 404. Командитне товариство і товариство з додатковою

 405. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 406. РПС Японії

 407. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 408. Застосування ділового етикету в бізнесі

 409. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 410. Залізничний транспорт

 411. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 412. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 413. Стратегія маркетингу

 414. Національний банк Польщі

 415. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 416. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 417. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 418. Провідні ринки облігацій

 419. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 420. Християнські свята

 421. Охорона водного середовища

 422. Джерела фінансування проектів

 423. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 424. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 425. Державні символи

 426. Іван Франко

 427. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 428. Конкуренція і ринок

 429. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 430. Походження, суть та вартість грошей

 431. Машинобудування світу

 432. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 433. Степ аеробіка

 434. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 435. Функції трудового права

 436. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 437. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 438. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 439. Повне товариство

 440. Склад злочину

 441. Неоінституціоналізм

 442. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 443. Біблія - священна книга християн

 444. Види кровотеч

 445. Григорій Савич Сковорода

 446. Історія олімпійських ігор

 447. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 448. Національний банк України статус і завдання

 449. Заробітна плата

 450. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 451. Електричний струм в напівпровідниках

 452. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 453. Поняття про етнографію

 454. Преміювання працівників

 455. Антиінфляційна політика України

 456. Податкові надходження

 457. Концепції демократії: розвиток та сутність

 458. Статутний фонд

 459. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 460. Інноваційна стратегія України

 461. Віденський конгрес

 462. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 463. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 464. Породження мовлення

 465. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 466. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 467. Туреччина

 468. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 469. Чорнобиль

 470. Теорія комунікації в маркетингу

 471. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 472. Причини інфляції

 473. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 474. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 475. Світова організація торгівлі

 476. Регулювання зайнятості населення

 477. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 478. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 479. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 480. Міжнародні валютні відносини

 481. Верховна Рада України

 482. Національний банк України

 483. Ранній інституціоналізм

 484. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 485. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 486. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 487. Характерні риси імпресіонізму

 488. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 489. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 490. Джек Лондон

 491. Громадяни як суб’єкти трудового права

 492. Сальвадор Далі

 493. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 494. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 495. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 496. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 497. Роль та місце жінки у общині

 498. Особливості перекладу

 499. Боспорське царство

 500. Основні функції Національного банку України

 501. Організація й обслуговування робочих місць

 502. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 503. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 504. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 505. Іспанія між першою та другою світовою війною

 506. Село моє, для мене ти єдине

 507. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 508. Сутність та причини безробіття

 509. Урагани та повені як приклади небезпеки

 510. Митне регулювання

 511. Творення слів

 512. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 513. Борис Дмитрович Грінченко

 514. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 515. Етика ненасилля в сучасному світі

 516. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 517. Харчування різних груп населення

 518. Фінансування освіти в Україні

 519. Конституція Франції 1946 року

 520. Держава і право ФРН

 521. Поняття і види інфляції

 522. Ультразвук і інфразвук

 523. Сторінками давньогрецької теогонії

 524. Авторське право в мережі Інтернет

 525. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 526. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 527. Україна – космічна держава

 528. Порівняння функцій та їх застосування

 529. Лізингові контракти

 530. Психологія управління

 531. Життя і творчість Гоголя

 532. Числові послідовності

 533. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 534. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 535. Опоряджувальні роботи в будівництві

 536. Упаковка товару, вплив на споживача

 537. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 538. Дії солдата в бою

 539. Системи міжнародної економіки

 540. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 541. Поняття та сфера укладення контракту

 542. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 543. Поняття про основні засоби

 544. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 545. Цінність грошей у часі

 546. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 547. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 548. Стилі правничої лінгвістики

 549. Напівпровідникові діоди

 550. Державне регулювання бізнесу

 551. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 552. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 553. Основні досягнення давньоруської культури

 554. Проблеми культурного відродження в Україні

 555. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 556. Господарство Запорозької Січі

 557. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 558. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 559. Актуальні проблеми менеджменту

 560. Телебачення і політика

 561. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 562. Середовище передачi в локальних мережах

 563. Організаційні форми підприємства

 564. Наполеон І

 565. Мода 19-20 століть

 566. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 567. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 568. Ринкова економіка

 569. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 570. Кредитування у підприємницькій діяльності

 571. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 572. Іван Мазепа

 573. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 574. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 575. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 576. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 577. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 578. Підприємство як соціальна організація

 579. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 580. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 581. Українська культура доби національного відродження

 582. Афанасій Афанасійович Фет

 583. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 584. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 585. Комерційний банк. Управління та структура банку

 586. Практичне значення економічної теорії

 587. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 588. Надлюдина за Ніцше

 589. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 590. Методика формування цін

 591. Перші гроші в Україні

 592. Можливості вступу України до СОТ

 593. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 594. Поет Віктор Забіла

 595. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 596. Типи (моделі) виборчих систем

 597. Диференціальні рівняння І порядку

 598. Тактичне планування

 599. Доходи в ринковій економіці

 600. Порядок створення кооперативу

 601. Генезис культури, специфіка культурних знань

 602. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 603. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 604. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 605. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 606. Поняття та види співучасті

 607. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 608. Ярмарок

 609. Організація виробничих процесів

 610. Excel

 611. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 612. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 613. Економіка Канади

 614. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 615. Сучасна рецензія, як жанр

 616. Міжнародні фінанси

 617. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 618. Великий байкар Леонід Глібов

 619. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 620. Розвиток наукових знань про природу психіки

 621. Сутність і роль перестрахування

 622. Планування рекламної кампанії

 623. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 624. Держава в системі макроекономічного регулювання

 625. Фінансова система держави

 626. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 627. Характеристика світового ринку нафти

 628. Основи транспортних перевезень

 629. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 630. Види усного спілкування

 631. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 632. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 633. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 634. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 635. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 636. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 637. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 638. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 639. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 640. Лізинг-кредит

 641. Управління виробничими запасами

 642. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 643. Обґрунтування доцільності інвестування

 644. Бесіди з учнями про символи України

 645. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 646. Нове в бухгалтерському обліку

 647. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 648. Симон Петлюра: легенди та факти

 649. Ціна - її суть та процес формування...

 650. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 651. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 652. Плата за природні ресурси

 653. Естетика і мистецтвознавство

 654. Характерні риси імпресіонізму

 655. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 656. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 657. Способи подолання протидії слідству при допиті

 658. Історія УПА

 659. Основні методи боротьби з інфляцією

 660. Міжособистісне розуміння

 661. Поняття aудиту та його сутність

 662. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 663. Людина і біосфера

 664. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 665. Програми сприяння зайнятості

 666. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 667. ЄБРР

 668. Логістика

 669. Твори письменників XIX—початку XX ст

 670. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 671. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 672. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 673. Методи психологічної практики та їх використання

 674. Томас Гоббс

 675. Древня Греція і риторика

 676. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 677. Рідна природа

 678. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 679. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 680. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 681. Виробництво паперу

 682. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 683. Суть і структура грошового ринку

 684. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 685. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 686. Мова логічного програмування "Пролог"

 687. Сучасне вивчення природи

 688. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 689. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 690. Корпоративні фінанси

 691. Організація ремонтного господарства

 692. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 693. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 694. Xімія і технологія органічних речовин

 695. Науковий стиль правничої лінгвістики

 696. Паралельні обчислювальні системи

 697. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 698. Історія економіки та економічної думки

 699. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 700. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 701. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 702. Міжнародний кредит

 703. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 704. Роль малого бізнесу в економіці

 705. Організація роботи аудитора

 706. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 707. Вибори в Україні

 708. Іслам-шиїти і суніти

 709. Історія виникнення реактивних двигунів

 710. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 711. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 712. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 713. Візантія

 714. Службові відрядження у межах України

 715. Дисциплінарна відповідальність юристів

 716. Ціцерон - вершина римського красномовства

 717. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 718. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 719. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 720. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 721. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 722. Глава держави в зарубіжних країнах

 723. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 724. Слово про ввічливість

 725. Класифікація графіки

 726. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 727. Мораль

 728. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 729. Види і форми туризму

 730. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 731. Іноземний досвід медичного страхування

 732. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 733. Національна система електронних платежів

 734. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 735. Економічний аналіз

 736. Австрійська школа граничної корисності

 737. Загартовування організму дітей і підлітків

 738. Нова історична школа та соціальний напрям

 739. Історична економічна школа в Німеччині

 740. Біологічні ресурси України

 741. Регулювання валютних курсів

 742. Мультиплікатор Кейнса

 743. Гіпербола

 744. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 745. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 746. Астероїди і метеорити

 747. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 748. Улас Самчук - письменник епічної широти

 749. Гриби

 750. Сімейний кодекс України

 751. Генетичний аспект особистості

 752. Країни Балтії

 753. Текст у рекламі

 754. Загартування, його принципи

 755. Французький письменник — Марсель Пруст

 756. Галичина у другій половині 19 століття

 757. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 758. Антивірусні програми

 759. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 760. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 761. Основи загальновійськового бою

 762. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 763. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 764. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 765. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 766. Приготування бульйонів

 767. Господарство країн Центральної Європи

 768. Логіка та мова

 769. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 770. Концепція сучасного природознавства

 771. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 772. Мистецтво Відродження

 773. Флора і фауна літом

 774. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 775. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 776. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 777. Організація системи комунікації на фірмі

 778. Розробка концепції маркетингу фірми

 779. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 780. Рекламне дослідження ринку

 781. Медична інформатика як наука

 782. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 783. Валовий національний продукт

 784. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 785. Початки комбінаторики

 786. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 787. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 788. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 789. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 790. Біографія Лесі Українки

 791. Взаємовідносини України та НАТО

 792. Механізм грошово-кредитної діяльності

 793. Поняття галузі

 794. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 795. Сутність та фактори економічного зростання

 796. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 797. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 798. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 799. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 800. Класична теорія

 801. Поняття і сутність факторів продуктивності

 802. Страхування виробничих ризиків

 803. Система освіти в Ізраїлі

 804. Основні засади та проблеми інвестування

 805. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 806. Суспільство як система економічного взаємообміну

 807. Доля рідної мови - доля України

 808. Методи банківського кредитування

 809. Аристофан та його творчість

 810. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 811. Філософія як універсальний тип знань

 812. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 813. Сутність юридичної особи

 814. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 815. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 816. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 817. Особливості інфляційного процесу в Україні

 818. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 819. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 820. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 821. Підприємство - елемент господарювання

 822. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 823. Звичаї і обряди

 824. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 825. Інформатизація системи управління освітою

 826. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 827. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 828. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 829. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 830. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 831. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 832. Електроніка та мікросхемотехніка

 833. Служба в армії

 834. Гітара в історії розвитку музичної культури

 835. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 836. Становлення світового ринку

 837. Що таке підприємництво

 838. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 839. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 840. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 841. Альтернативна енергія

 842. Статистичні ряди і таблиці

 843. Рафаель

 844. Лазер

 845. Театр

 846. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 847. Предмет правничої лінгвістики

 848. Сутність, принципи та функції підприємства

 849. Формування органів та взаємодія частин зародка

 850. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 851. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 852. Конформізм та конформісти

 853. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 854. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 855. Видатки бюджету

 856. Роль маркетингу в ринковій економіці

 857. Впровадження стандартів на підприємстві

 858. Стимулювання продажу товарів і послуг

 859. Куріння та діти: як захистити права дітей

 860. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 861. Давньоірландський епос

 862. Інтернет та його професійне використання

 863. Вибори та їх роль в політичному житті

 864. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 865. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 866. Доступність економічної освіти

 867. Проблеми стабілізації економіки України

 868. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 869. Особливість ринку факторів виробництва

 870. Державне кредитування підприємств

 871. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 872. Зброя

 873. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 874. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 875. Володимир Сосюра

 876. Організація транспортних перевезень

 877. Організація та структура рекламного процесу

 878. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 879. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 880. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 881. Історія розвитку фармації

 882. Харчування вагітної жінки

 883. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 884. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 885. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 886. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 887. Загальні положення етики бізнесу

 888. Фізичні вправи для вагітних

 889. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 890. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 891. Ринок фінансових ресурсів

 892. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 893. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 894. Музична культура України

 895. Художня обробка деревини

 896. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 897. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 898. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 899. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 900. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 901. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 902. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 903. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 904. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 905. Енополітична карта світу XXІ століття

 906. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 907. Інтеграційна система України

 908. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 909. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 910. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 911. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 912. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 913. Тарас Шевченко

 914. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 915. Мркантелізм

 916. Пожежа

 917. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 918. Грунти гірських областей України

 919. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 920. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 921. Методи регулювання інфляції

 922. Сутність селянського господарства

 923. Українська культура в міжнародних відносинах

 924. Теорія імовірностей та математична статистика

 925. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 926. Культурний процес за радянської влади

 927. Отто фон Бісмарк

 928. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 929. Марко Черемшина

 930. Літературне редагування у сучасній редакції

 931. Іван Карпенко-Карий

 932. Інвестиції

 933. Оборотні кошти

 934. Жанри красномовства

 935. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 936. Економічний розвиток України в 20-і роки

 937. Охорона видового різноманіття організмів

 938. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 939. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 940. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 941. Діловодство як функція управління

 942. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 943. Історія Стародавнього Світу

 944. Декоративне панно

 945. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників

 946. Андріївська церква в Києві

 947. Діяльність ТОВ, торговий патент

 948. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 949. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії

 950. Еволюція мов програмування

 951. філософія стародавності

 952. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 953. Форми держави в зарубіжних країнах

 954. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 955. Основні етапи історії логіки

 956. Остеохондроз

 957. Фондові біржі, НАФТА

 958. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 959. Західна драматургія

 960. Обгрунтування підприємницької ідеї

 961. Судження

 962. Складні судження

 963. Міжнародні інвестиції

 964. Основи кадрового менеджменту

 965. Меркурій

 966. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

 967. Мозаїки Візантії

 968. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 969. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 970. Життя і творчість Василя Стефаника

 971. Теорії походження життя

 972. Мотивація

 973. Парило звичайне, папороть чоловіча, паслін солодко-гіркий

 974. Політичний маркетинг

 975. Платежі за ресурси

 976. Держава в системі макроекономічного регулювання

 977. Життя і творчість Марійки Підгірянки

 978. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 979. Кров в кровообіг

 980. Цінова політика і цінова стратегія фірми

 981. Політична економія в Англії у ХІХ ст

 982. Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання

 983. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 984. Методика навчання дітей самостійного складання орнаментальних композицій за традиційними мотивами народного мистецтва

 985. Тривалість життя людини

 986. Данило Галицький

 987. Природа — наша мати, треба її оберігати

 988. Форми представлення чисел

 989. Охорона грунтів

 990. Суть, форми і причини інфляції

 991. Зоряне небо

 992. Суть і основні проблеми Маржиналізму

 993. Особливості податкової системи Франції

 994. Естетичні категорії

 995. Поняття релігійно-традиційного типу правової системи. Поняття мусульманського права

 996. Страхування депозитів

 997. Система запалювання автомобіля

 998. Держава і право стародавньої індії

 999. Вади ринкового саморегулювання

 1000. Мислення