На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Українська культура в 17 столітті

 2. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 3. Валютні відносини та валютні системи

 4. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 5. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 6. Економічний аналіз діяльності банку

 7. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 8. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 9. Організація роботи з документами

 10. Принципи ревізії та її види

 11. Національний ринок та його агрегати

 12. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 13. Бандитизм

 14. Податкове планування на підприємстві

 15. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 16. Інтернет банкінг в Україні

 17. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 18. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 19. Чистий продукт та його структура

 20. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 21. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 22. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 23. Економічний аналіз

 24. Фонетичні закони мови і правила правопису

 25. Гончарство

 26. Похідна функції

 27. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 28. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 29. Мова жестів

 30. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 31. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 32. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 33. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 34. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 35. Теплові машини

 36. Трудові спори

 37. Кліматичні умови

 38. Петро Дорошенко

 39. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 40. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 41. Запліднення

 42. Держава і право феодальної Англії

 43. Ручні осколкові гранати

 44. Блискавки

 45. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 46. Менеджмент банківської системи на прикладі

 47. Організація аудиторської діяльності

 48. Світова організація торгівлі

 49. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 50. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 51. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 52. Історія села Чемеринці

 53. Музичний фольклор Тернопільщини

 54. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 55. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 56. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 57. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 58. Фінансовий менеджмент

 59. Азовське море

 60. Грошовий ринок

 61. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 62. Небезпеки урбанізованого міста

 63. Статистика населення

 64. Поняття торгівлі цінними паперами

 65. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 66. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 67. Озонова діра

 68. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 69. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 70. Ернест Хемінгуей

 71. Формування роздрібної ціни на ПММ

 72. Методи формування цін

 73. Племенні об’єднання на Україні

 74. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 75. Культура мови

 76. Дмитро Байда-Вишневецький

 77. Розвиток політичної науки у Новий час

 78. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 79. Духовний вплив природи на людину

 80. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 81. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 82. Законодавство України про підприємства

 83. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 84. Журнал реєстрації господарських процесів

 85. Валютні ринки

 86. Вартість втрачених можливостей

 87. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 88. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 89. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 90. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 91. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 92. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 93. Ліс – наше багатство

 94. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 95. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 96. Обставини, що виключають злочинність діяння

 97. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 98. Міжнародна торгівля та валютні системи

 99. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 100. Теорія соціальної стратифікації

 101. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 102. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 103. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 104. Життя та творчість Григорія Косинки

 105. Доходи страховика

 106. Свято матері

 107. Породження мовлення

 108. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 109. Глобалізація

 110. СРСР 1964-1991 рр

 111. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 112. Квітковий годинник Карла Ліннея

 113. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 114. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 115. Підготовка судової промови

 116. Еволюція релігійної філософії XX ст

 117. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 118. Етапи розвитку сучасної логіки

 119. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 120. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 121. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 122. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 123. Адміністративні договори

 124. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 125. Бюджетний дефіцит і державний борг

 126. Можливості “1С Бухгалтерії

 127. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 128. Населення світу

 129. Фонд державного майна України

 130. Обмін Речовин та енергії

 131. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 132. Імунна система

 133. Менеджмент підприємств бізнесу

 134. Перевірки фінансової звітності

 135. Голод 1946-1947 років в Україні

 136. Культура публічного виступу

 137. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 138. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 139. Внутрішні ціни та методи їх формування

 140. Формування двопартійної системи в Англії

 141. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 142. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 143. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 144. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 145. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 146. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 147. Гідроліз

 148. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 149. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 150. Антон Павлович Чехов

 151. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 152. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 153. Етика науки

 154. Оскар Уайльд

 155. Розвиток життя на землі

 156. Увага людини. Загальні поняття

 157. Методи і канали збору і поширення інформації

 158. Державний бюджет України

 159. Оренда майна державних підприємств в Україні

 160. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 161. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 162. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 163. Основні засоби

 164. Диференціація навчання на уроках математики

 165. Фінансові компанії

 166. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 167. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 168. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 169. Поняття та особливості формування ринку праці

 170. Хімія і екологія

 171. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 172. Облік робочого часу

 173. Африка – Україна

 174. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 175. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 176. Вселенські собори

 177. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 178. Пташок викликаю з теплого краю

 179. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 180. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 181. Влада як соціальний феномен

 182. Методика проведення аудиту

 183. Бетховен, життя і творчий шлях

 184. Психоаналіз

 185. Поняття культурно історичної епохи

 186. Захист навколишнього середовища

 187. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 188. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 189. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 190. Узагальнення результатів аудиту

 191. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 192. Інфекції, отруєння. Імунітет

 193. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 194. Адам Міцкевич

 195. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 196. Функції і роль кредиту

 197. Ярослав Мудрий

 198. Аналіз імовірності банкрутства

 199. Тарифна система

 200. Порядок призначення субсидій

 201. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 202. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 203. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 204. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 205. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 206. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 207. Інвентаризація матеріальних цінностей

 208. Сучасна модель атома

 209. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 210. Договір комерційної концесії

 211. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 212. Доповідь

 213. Інформатика

 214. Рим та Карфаген

 215. Способи ухилення від сплати податків

 216. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 217. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 218. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 219. Економіка Латинської Америки

 220. Соціально-економічні наслідки інфляції

 221. Знос основних засобів, його види

 222. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 223. Категорії з курсу економічної історії

 224. Соціологія сім’ї

 225. Банки та їх роль в економіці

 226. Що ми знаємо про СНІД

 227. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 228. Акушерство як наука

 229. Письменники рідного краю

 230. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 231. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 232. Основи процесу управління маркетингом

 233. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 234. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 235. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 236. Підприємство як суб’єкт господарювання

 237. Прибуток і затрати комерційного банку

 238. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 239. Основи банківського кредитування

 240. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 241. Основні функції праці

 242. Малі тіла Сонячної системи

 243. Лицарі середньовіччя

 244. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 245. Приготування заправних перших страв

 246. Олесь Гончар

 247. Характеристика світового валютного ринку

 248. Сонце і його значення для Cонячної системи

 249. Піфагор. Теорема Піфагора

 250. А.Сміт - як науковець-економіст

 251. Ринок програмного забезпечення

 252. Різновиди ринкових цін

 253. Система формування вокально-хорових навиків

 254. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 255. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 256. Закони формальної логіки

 257. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 258. Святе слово - рідна мати

 259. Енергетична оцінка важкості праці

 260. Карпатський державний заповідник

 261. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 262. Скло

 263. Операційні системи. Файлова система

 264. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 265. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 266. Шарль Луї Монтеск'є

 267. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 268. Віруси – неклітинні форми життя

 269. Моделі поведінки виробників

 270. Ціна та її особливості

 271. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 272. Господарство України у 1939-1990 рр.

 273. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 274. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 275. Просторове розміщення виробничого процесу

 276. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 277. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 278. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 279. Особливості перекладу

 280. Історія розвитку нейрохірургії

 281. Харчування різних груп населення

 282. Порівняння функцій та їх застосування

 283. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 284. Слова з літерою Ґ

 285. Числівники в діловому мовленні

 286. Світові природні ресурси

 287. Фінансово-бюджетне регулювання

 288. Проблема субстанції

 289. Дії солдата в бою

 290. Сухомлинський про роботу над словом

 291. Вплив природних катастроф

 292. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 293. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 294. William Shakespeare

 295. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 296. О слово рідне! України слово!

 297. Фіскальна політика української держави

 298. Економічна свобода і підприємництво

 299. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 300. Надлюдина за Ніцше

 301. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 302. Мінеральні ресурси світу та України

 303. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 304. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 305. Характеристика основних функцій нормування праці

 306. Культура і природа

 307. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 308. Юрій Хмельницький

 309. Життя і творчість Бетховена

 310. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 311. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 312. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 313. Організація обліку витрат

 314. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 315. Теорії кредиту

 316. Нарбут - український художник-графік

 317. Нецінова конкуренція

 318. Село моє, для мене ти єдине

 319. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 320. Водорості

 321. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 322. Вступна частина промови

 323. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 324. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 325. Методичні основи планування продуктивності праці

 326. Структура курсу БЖД

 327. Державний борг. Обслуговування та управління

 328. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 329. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 330. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 331. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 332. Диференціація дієздатності фізичної особи

 333. Система обслуговування виробництва

 334. Українське військо періоду козаччини

 335. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 336. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 337. Основи економічної теорії

 338. Декоративна косметика: губні помади

 339. Трудові відносини, сутність і структура

 340. Ультразвук і інфразвук

 341. Національні особливості ділового спілкування

 342. Китай

 343. Організація обліку

 344. Охорона водного середовища

 345. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 346. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 347. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 348. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 349. Граматична форма ділових документів

 350. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 351. Склад злочину

 352. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 353. Форми забезпечення кредитів

 354. Соціально-психологічний клімат

 355. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 356. Психологія управління

 357. Доплати і надбавки

 358. Організація реалізації страхових послуг

 359. Поняття відкритості економіки

 360. Роль та місце жінки у общині

 361. Академічна риторика

 362. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 363. Шкідливі звички тютюнопаління

 364. Організація

 365. Теорія особистості

 366. Суть підприємництва, його види та розвиток

 367. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 368. Конституція Франції 1946 року

 369. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 370. Командитне товариство і товариство з додатковою

 371. Національний банк Польщі

 372. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 373. Народна символіка

 374. Організація оплати праці на підприємствах

 375. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 376. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 377. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 378. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 379. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 380. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 381. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 382. Господарські товариства

 383. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 384. Колективні договори та угоди

 385. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 386. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 387. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 388. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 389. Організація енергетичного господарства

 390. Життя і творчість Гоголя

 391. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 392. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 393. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 394. Проблеми застосування податку на додану вартість

 395. Фіскальна політика держави

 396. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 397. Антоніми

 398. Служба безпеки України

 399. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 400. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 401. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 402. Демократія і самоврядування

 403. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 404. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 405. Загальна характеристика класичної політичної економії

 406. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 407. Акредитив

 408. Основні досягнення давньоруської культури

 409. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 410. Степ аеробіка

 411. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 412. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 413. Леся Українка

 414. Залізничний транспорт

 415. Основи загальновійськового бою

 416. Облік грошових розрахунків

 417. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 418. Валовий національний продукт

 419. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 420. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 421. Концепції демократії: розвиток та сутність

 422. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 423. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 424. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 425. Реквізити ділових паперів

 426. Інвестування

 427. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 428. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 429. Неокласичний синтез

 430. Охорона природи

 431. Числові послідовності

 432. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 433. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 434. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 435. Чинники економічного зростання

 436. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 437. Віденський конгрес

 438. Джерела фінансування проектів

 439. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 440. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 441. Логістика товарно-матеріальних запасів

 442. Панас Мирний

 443. Конкуренція і ринок

 444. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 445. Франц Шуберт. Біографія

 446. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 447. Діяльність банку

 448. Порядок створення кооперативу

 449. Інвестиційна діяльність

 450. Застосування ділового етикету в бізнесі

 451. Чорнобиль

 452. Правознавство, загальна термінологія

 453. Категорії естетики

 454. РПС Японії

 455. Християнські свята

 456. Етика ненасилля в сучасному світі

 457. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 458. Функції трудового права

 459. Електричний струм в напівпровідниках

 460. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 461. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 462. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 463. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 464. Самооцінка

 465. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 466. Національний банк України статус і завдання

 467. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 468. Стратегія маркетингу

 469. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 470. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 471. Машинобудування світу

 472. Антиінфляційна політика України

 473. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 474. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 475. Провідні ринки облігацій

 476. Іван Франко

 477. Урагани та повені як приклади небезпеки

 478. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 479. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 480. Формування органів та взаємодія частин зародка

 481. Поняття про етнографію

 482. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 483. Повне товариство

 484. Сальвадор Далі

 485. Походження, суть та вартість грошей

 486. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 487. Державні символи

 488. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 489. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 490. Поняття та сфера укладення контракту

 491. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 492. Людина і біосфера

 493. Системи міжнародної економіки

 494. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 495. Заробітна плата

 496. Поняття та види співучасті

 497. Напівпровідникові діоди

 498. Статутний фонд

 499. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 500. Неоінституціоналізм

 501. Мода 19-20 століть

 502. Галичина у другій половині 19 століття

 503. Біблія - священна книга християн

 504. Громадяни як суб’єкти трудового права

 505. Види кровотеч

 506. Григорій Савич Сковорода

 507. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 508. Преміювання працівників

 509. Іспанія між першою та другою світовою війною

 510. Історія олімпійських ігор

 511. Інноваційна стратегія України

 512. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 513. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 514. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 515. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 516. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 517. Податкові надходження

 518. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 519. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 520. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 521. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 522. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 523. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 524. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 525. Проблеми культурного відродження в Україні

 526. Світова організація торгівлі

 527. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 528. Верховна Рада України

 529. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 530. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 531. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 532. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 533. Опоряджувальні роботи в будівництві

 534. Туреччина

 535. Характерні риси імпресіонізму

 536. Теорія комунікації в маркетингу

 537. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 538. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 539. Причини інфляції

 540. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 541. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 542. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 543. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 544. Регулювання зайнятості населення

 545. Боспорське царство

 546. Цінність грошей у часі

 547. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 548. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 549. Упаковка товару, вплив на споживача

 550. Ранній інституціоналізм

 551. Джек Лондон

 552. Національний банк України

 553. Сутність та причини безробіття

 554. Охорона видового різноманіття організмів

 555. Міжнародні валютні відносини

 556. Творення слів

 557. Держава і право ФРН

 558. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 559. Основні функції Національного банку України

 560. Телебачення і політика

 561. Генезис культури, специфіка культурних знань

 562. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 563. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 564. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 565. Митне регулювання

 566. Середовище передачi в локальних мережах

 567. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 568. Гіпербола

 569. Організація й обслуговування робочих місць

 570. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 571. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 572. Тактичне планування

 573. Історія виникнення реактивних двигунів

 574. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 575. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 576. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 577. Стилі правничої лінгвістики

 578. Афанасій Афанасійович Фет

 579. Борис Дмитрович Грінченко

 580. Господарство Запорозької Січі

 581. Лізингові контракти

 582. Поняття і види інфляції

 583. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 584. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 585. Фінансування освіти в Україні

 586. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 587. Приготування бульйонів

 588. Сторінками давньогрецької теогонії

 589. Економіка Канади

 590. Роль малого бізнесу в економіці

 591. Ультразвук і інфразвук

 592. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 593. Розвиток наукових знань про природу психіки

 594. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 595. Державне регулювання бізнесу

 596. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 597. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 598. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 599. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 600. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 601. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 602. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 603. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 604. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 605. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 606. Комерційний банк. Управління та структура банку

 607. Актуальні проблеми менеджменту

 608. Диференціальні рівняння І порядку

 609. Поняття про основні засоби

 610. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 611. Кредитування у підприємницькій діяльності

 612. Вибори в Україні

 613. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 614. Система освіти в Ізраїлі

 615. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 616. Планування рекламної кампанії

 617. Практичне значення економічної теорії

 618. Ярмарок

 619. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 620. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 621. Міжособистісне розуміння

 622. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 623. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 624. Ринкова економіка

 625. Флора і фауна літом

 626. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 627. Перші гроші в Україні

 628. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 629. Доходи в ринковій економіці

 630. Наполеон І

 631. Ціцерон - вершина римського красномовства

 632. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 633. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 634. Організаційні форми підприємства

 635. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 636. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 637. Історія УПА

 638. Можливості вступу України до СОТ

 639. Методика формування цін

 640. Поет Віктор Забіла

 641. Твори письменників XIX—початку XX ст

 642. Українська культура доби національного відродження

 643. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 644. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 645. Підприємство як соціальна організація

 646. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 647. Excel

 648. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 649. Іван Мазепа

 650. Організація виробничих процесів

 651. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 652. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 653. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 654. Характеристика світового ринку нафти

 655. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 656. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 657. Типи (моделі) виборчих систем

 658. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 659. Господарство країн Центральної Європи

 660. Паралельні обчислювальні системи

 661. Обґрунтування доцільності інвестування

 662. Основи транспортних перевезень

 663. Плата за природні ресурси

 664. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 665. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 666. Медична інформатика як наука

 667. Країни Балтії

 668. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 669. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 670. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 671. Улас Самчук - письменник епічної широти

 672. Сучасна рецензія, як жанр

 673. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 674. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 675. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 676. Поняття aудиту та його сутність

 677. Бесіди з учнями про символи України

 678. Фінансова система держави

 679. Мова логічного програмування "Пролог"

 680. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 681. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 682. Способи подолання протидії слідству при допиті

 683. Корпоративні фінанси

 684. Історія економіки та економічної думки

 685. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 686. Великий байкар Леонід Глібов

 687. Сутність і роль перестрахування

 688. Міжнародні фінанси

 689. Держава в системі макроекономічного регулювання

 690. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 691. Естетика і мистецтвознавство

 692. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 693. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 694. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 695. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 696. Методи психологічної практики та їх використання

 697. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 698. Логістика

 699. Ціна - її суть та процес формування...

 700. Види усного спілкування

 701. Організація ремонтного господарства

 702. Лізинг-кредит

 703. Управління виробничими запасами

 704. Нове в бухгалтерському обліку

 705. Основні методи боротьби з інфляцією

 706. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 707. Виробництво паперу

 708. Симон Петлюра: легенди та факти

 709. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 710. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 711. Рідна природа

 712. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 713. Звичаї і обряди

 714. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 715. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 716. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 717. Гітара в історії розвитку музичної культури

 718. Іслам-шиїти і суніти

 719. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 720. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 721. Древня Греція і риторика

 722. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 723. ЄБРР

 724. Предмет правничої лінгвістики

 725. Філософія як універсальний тип знань

 726. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 727. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 728. Програми сприяння зайнятості

 729. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 730. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 731. Дисциплінарна відповідальність юристів

 732. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 733. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 734. Мозаїки Візантії

 735. Суть і структура грошового ринку

 736. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 737. Аристофан та його творчість

 738. Xімія і технологія органічних речовин

 739. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 740. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 741. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 742. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 743. Сімейний кодекс України

 744. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 745. Сучасне вивчення природи

 746. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 747. Томас Гоббс

 748. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 749. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 750. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 751. Глава держави в зарубіжних країнах

 752. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 753. Науковий стиль правничої лінгвістики

 754. Текст у рекламі

 755. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 756. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 757. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 758. Класифікація графіки

 759. Організація роботи аудитора

 760. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 761. Сутність юридичної особи

 762. Біологічні ресурси України

 763. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 764. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 765. Мультиплікатор Кейнса

 766. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 767. Австрійська школа граничної корисності

 768. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 769. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 770. Концепція сучасного природознавства

 771. Міжнародний кредит

 772. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 773. Конформізм та конформісти

 774. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 775. Загартовування організму дітей і підлітків

 776. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 777. Механізм грошово-кредитної діяльності

 778. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 779. Об’єкти та цілі БЖД

 780. Види і форми туризму

 781. Мораль

 782. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 783. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 784. Астероїди і метеорити

 785. Регулювання валютних курсів

 786. Нова історична школа та соціальний напрям

 787. Основні етапи історії логіки

 788. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 789. Рекламне дослідження ринку

 790. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 791. Детектив та історія його виникнення

 792. Службові відрядження у межах України

 793. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 794. Іноземний досвід медичного страхування

 795. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 796. Візантія

 797. Генетичний аспект особистості

 798. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 799. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 800. Історична економічна школа в Німеччині

 801. Вещное право по Законам XII таблиц

 802. Теорія імовірностей та математична статистика

 803. Страхування в туризмі

 804. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 805. Економічний аналіз

 806. Слово про ввічливість

 807. Загартування, його принципи

 808. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 809. Логіка та мова

 810. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 811. Роль маркетингу в ринковій економіці

 812. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 813. Будова патрона

 814. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 815. Національна система електронних платежів

 816. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 817. Становлення світового ринку

 818. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 819. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 820. Історія розвитку фармації

 821. Давньоірландський епос

 822. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 823. Чи повернеться янгол. Матеріали до вивчення оповідання Г. Гарсіа Маркеса

 824. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 825. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 826. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 827. Гриби

 828. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 829. Грунти гірських областей України

 830. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 831. Декоративне панно

 832. Початки комбінаторики

 833. Розробка концепції маркетингу фірми

 834. Французький письменник — Марсель Пруст

 835. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 836. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 837. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 838. Суспільство як система економічного взаємообміну

 839. Антивірусні програми

 840. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 841. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 842. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 843. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 844. Вибори та їх роль в політичному житті

 845. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 846. Електроніка та мікросхемотехніка

 847. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 848. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 849. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 850. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 851. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 852. Взаємовідносини України та НАТО

 853. Страхування виробничих ризиків

 854. Типи і види хорів

 855. Методи банківського кредитування

 856. Конституція Французької Республіки 1946 р

 857. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 858. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 859. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 860. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 861. Поняття галузі

 862. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 863. Організація системи комунікації на фірмі

 864. Матеріальні і нематеріальні активи

 865. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 866. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 867. Мистецтво Відродження

 868. Що таке підприємництво

 869. Культурний процес за радянської влади

 870. Валовий національний продукт

 871. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 872. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 873. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 874. Поняття і сутність факторів продуктивності

 875. Класична теорія

 876. Діловодство як функція управління

 877. Стимулювання продажу товарів і послуг

 878. Основні засади та проблеми інвестування

 879. Біографія Лесі Українки

 880. Сутність та фактори економічного зростання

 881. Меркурій

 882. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 883. Особливості інфляційного процесу в Україні

 884. Підприємство - елемент господарювання

 885. Доля рідної мови - доля України

 886. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 887. Інформатизація системи управління освітою

 888. Харчування вагітної жінки

 889. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 890. Марко Черемшина

 891. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 892. Організація та структура рекламного процесу

 893. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 894. Впровадження стандартів на підприємстві

 895. Статистичні ряди і таблиці

 896. Сутність, принципи та функції підприємства

 897. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 898. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 899. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 900. Жан-Батіст Гренуй

 901. Особливість ринку факторів виробництва

 902. Служба в армії

 903. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 904. Інтернет та його професійне використання

 905. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 906. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 907. Театр

 908. Пожежа

 909. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 910. Лазер

 911. Альтернативна енергія

 912. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 913. Рафаель

 914. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 915. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 916. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 917. Зброя

 918. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 919. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 920. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 921. Куріння та діти: як захистити права дітей

 922. Державне кредитування підприємств

 923. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 924. Видатки бюджету

 925. Понятие и структура юридической науки

 926. Проблеми стабілізації економіки України

 927. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 928. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 929. Психічні і моральні якості медичного працівника

 930. Доступність економічної освіти

 931. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 932. Володимир Сосюра

 933. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 934. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 935. Організація транспортних перевезень

 936. Система запалювання автомобіля

 937. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 938. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 939. Фізичні вправи для вагітних

 940. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 941. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 942. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 943. Енополітична карта світу XXІ століття

 944. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 945. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 946. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 947. Ринок фінансових ресурсів

 948. Жанри красномовства

 949. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 950. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 951. Загальні положення етики бізнесу

 952. Українська культура в міжнародних відносинах

 953. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 954. Андріївська церква в Києві

 955. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 956. Матеріальна шкода поняття і види

 957. Художня обробка деревини

 958. Музична культура України

 959. Новаторство Драматургії Чехова

 960. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 961. Методи регулювання інфляції

 962. Західна драматургія

 963. Тарас Шевченко

 964. Природа — наша мати, треба її оберігати

 965. Етапи розвитку українознавства

 966. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 967. Охорона грунтів

 968. Інтеграційна система України

 969. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 970. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 971. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 972. Обмеження та узагальнення понять

 973. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 974. Мркантелізм

 975. Сутність селянського господарства

 976. Особливості податкової системи Франції

 977. філософія стародавності

 978. Еволюція мов програмування

 979. Форми представлення чисел

 980. Отто фон Бісмарк

 981. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 982. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 983. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 984. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 985. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 986. Літературне редагування у сучасній редакції

 987. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 988. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 989. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 990. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 991. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 992. Оборотні кошти

 993. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 994. Інвестиції

 995. Форми держави в зарубіжних країнах

 996. Життя і творчість Василя Стефаника

 997. Системи вприскування палива (інжектор)

 998. Іван Карпенко-Карий

 999. Тривалість життя людини

 1000. Економічний розвиток України в 20-і роки