На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 2. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 3. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 4. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 5. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 6. Економічний аналіз діяльності банку

 7. Організація роботи з документами

 8. Національний ринок та його агрегати

 9. Бандитизм

 10. Податкове планування на підприємстві

 11. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 12. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 13. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 14. Принципи ревізії та її види

 15. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 16. Інтернет банкінг в Україні

 17. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 18. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 19. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 20. Економічний аналіз

 21. Фонетичні закони мови і правила правопису

 22. Чистий продукт та його структура

 23. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 24. Гончарство

 25. Похідна функції

 26. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 27. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 28. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 29. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 30. Мова жестів

 31. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 32. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 33. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 34. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 35. Трудові спори

 36. Кліматичні умови

 37. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 38. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 39. Петро Дорошенко

 40. Запліднення

 41. Блискавки

 42. Менеджмент банківської системи на прикладі

 43. Світова організація торгівлі

 44. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 45. Організація аудиторської діяльності

 46. Ручні осколкові гранати

 47. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 48. Держава і право феодальної Англії

 49. Музичний фольклор Тернопільщини

 50. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 51. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 52. Теплові машини

 53. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 54. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 55. Фінансовий менеджмент

 56. Азовське море

 57. Історія села Чемеринці

 58. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 59. Грошовий ринок

 60. Небезпеки урбанізованого міста

 61. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 62. Статистика населення

 63. Поняття торгівлі цінними паперами

 64. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 65. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 66. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 67. Озонова діра

 68. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 69. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 70. Ернест Хемінгуей

 71. Формування роздрібної ціни на ПММ

 72. Методи формування цін

 73. Племенні об’єднання на Україні

 74. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 75. Культура мови

 76. Дмитро Байда-Вишневецький

 77. Розвиток політичної науки у Новий час

 78. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 79. Духовний вплив природи на людину

 80. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 81. Законодавство України про підприємства

 82. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 83. Валютні ринки

 84. Журнал реєстрації господарських процесів

 85. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 86. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 87. Вартість втрачених можливостей

 88. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 89. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 90. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 91. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 92. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 93. Ліс – наше багатство

 94. Міжнародна торгівля та валютні системи

 95. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 96. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 97. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 98. Теорія соціальної стратифікації

 99. Обставини, що виключають злочинність діяння

 100. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 101. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 102. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 103. Доходи страховика

 104. Життя та творчість Григорія Косинки

 105. Свято матері

 106. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 107. Глобалізація

 108. СРСР 1964-1991 рр

 109. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 110. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 111. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 112. Еволюція релігійної філософії XX ст

 113. Підготовка судової промови

 114. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 115. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 116. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 117. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 118. Етапи розвитку сучасної логіки

 119. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 120. Адміністративні договори

 121. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 122. Бюджетний дефіцит і державний борг

 123. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 124. Можливості “1С Бухгалтерії

 125. Населення світу

 126. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 127. Фонд державного майна України

 128. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 129. Обмін Речовин та енергії

 130. Імунна система

 131. Менеджмент підприємств бізнесу

 132. Перевірки фінансової звітності

 133. Голод 1946-1947 років в Україні

 134. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 135. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 136. Породження мовлення

 137. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 138. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 139. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 140. Квітковий годинник Карла Ліннея

 141. Формування двопартійної системи в Англії

 142. Внутрішні ціни та методи їх формування

 143. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 144. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 145. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 146. Гідроліз

 147. Культура публічного виступу

 148. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 149. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 150. Антон Павлович Чехов

 151. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 152. Етика науки

 153. Розвиток життя на землі

 154. Увага людини. Загальні поняття

 155. Методи і канали збору і поширення інформації

 156. Державний бюджет України

 157. Оренда майна державних підприємств в Україні

 158. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 159. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 160. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 161. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 162. Оскар Уайльд

 163. Основні засоби

 164. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 165. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 166. Поняття та особливості формування ринку праці

 167. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 168. Хімія і екологія

 169. Облік робочого часу

 170. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 171. Африка – Україна

 172. Диференціація навчання на уроках математики

 173. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 174. Вселенські собори

 175. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 176. Фінансові компанії

 177. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 178. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 179. Методика проведення аудиту

 180. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 181. Бетховен, життя і творчий шлях

 182. Психоаналіз

 183. Поняття культурно історичної епохи

 184. Захист навколишнього середовища

 185. Влада як соціальний феномен

 186. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 187. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 188. Узагальнення результатів аудиту

 189. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 190. Інфекції, отруєння. Імунітет

 191. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 192. Адам Міцкевич

 193. Функції і роль кредиту

 194. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 195. Тарифна система

 196. Аналіз імовірності банкрутства

 197. Ярослав Мудрий

 198. Порядок призначення субсидій

 199. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 200. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 201. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 202. Пташок викликаю з теплого краю

 203. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 204. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 205. Інвентаризація матеріальних цінностей

 206. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 207. Договір комерційної концесії

 208. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 209. Доповідь

 210. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 211. Інформатика

 212. Сучасна модель атома

 213. Способи ухилення від сплати податків

 214. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 215. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 216. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 217. Економіка Латинської Америки

 218. Соціально-економічні наслідки інфляції

 219. Знос основних засобів, його види

 220. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 221. Рим та Карфаген

 222. Соціологія сім’ї

 223. Банки та їх роль в економіці

 224. Категорії з курсу економічної історії

 225. Що ми знаємо про СНІД

 226. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 227. Письменники рідного краю

 228. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 229. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 230. Основи процесу управління маркетингом

 231. Акушерство як наука

 232. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 233. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 234. Підприємство як суб’єкт господарювання

 235. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 236. Прибуток і затрати комерційного банку

 237. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 238. Основи банківського кредитування

 239. Основні функції праці

 240. Малі тіла Сонячної системи

 241. Лицарі середньовіччя

 242. Олесь Гончар

 243. Характеристика світового валютного ринку

 244. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 245. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 246. Сонце і його значення для Cонячної системи

 247. Приготування заправних перших страв

 248. А.Сміт - як науковець-економіст

 249. Різновиди ринкових цін

 250. Ринок програмного забезпечення

 251. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 252. Система формування вокально-хорових навиків

 253. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 254. Піфагор. Теорема Піфагора

 255. Закони формальної логіки

 256. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 257. Енергетична оцінка важкості праці

 258. Карпатський державний заповідник

 259. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 260. Операційні системи. Файлова система

 261. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 262. Скло

 263. Шарль Луї Монтеск'є

 264. Віруси – неклітинні форми життя

 265. Ціна та її особливості

 266. Господарство України у 1939-1990 рр.

 267. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 268. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 269. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 270. Просторове розміщення виробничого процесу

 271. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 272. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 273. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 274. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 275. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 276. Святе слово - рідна мати

 277. Історія розвитку нейрохірургії

 278. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 279. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 280. Числівники в діловому мовленні

 281. Моделі поведінки виробників

 282. Світові природні ресурси

 283. Фінансово-бюджетне регулювання

 284. Проблема субстанції

 285. Сухомлинський про роботу над словом

 286. Вплив природних катастроф

 287. William Shakespeare

 288. Слова з літерою Ґ

 289. Особливості перекладу

 290. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 291. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 292. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 293. Фіскальна політика української держави

 294. О слово рідне! України слово!

 295. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 296. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 297. Дії солдата в бою

 298. Мінеральні ресурси світу та України

 299. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 300. Надлюдина за Ніцше

 301. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 302. Порівняння функцій та їх застосування

 303. Харчування різних груп населення

 304. Культура і природа

 305. Характеристика основних функцій нормування праці

 306. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 307. Юрій Хмельницький

 308. Життя і творчість Бетховена

 309. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 310. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 311. Економічна свобода і підприємництво

 312. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 313. Теорії кредиту

 314. Нарбут - український художник-графік

 315. Нецінова конкуренція

 316. Організація обліку витрат

 317. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 318. Село моє, для мене ти єдине

 319. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 320. Водорості

 321. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 322. Вступна частина промови

 323. Методичні основи планування продуктивності праці

 324. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 325. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 326. Державний борг. Обслуговування та управління

 327. Структура курсу БЖД

 328. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 329. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 330. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 331. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 332. Українське військо періоду козаччини

 333. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 334. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 335. Система обслуговування виробництва

 336. Диференціація дієздатності фізичної особи

 337. Основи економічної теорії

 338. Трудові відносини, сутність і структура

 339. Ультразвук і інфразвук

 340. Китай

 341. Національні особливості ділового спілкування

 342. Організація обліку

 343. Декоративна косметика: губні помади

 344. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 345. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 346. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 347. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 348. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 349. Граматична форма ділових документів

 350. Склад злочину

 351. Форми забезпечення кредитів

 352. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 353. Охорона водного середовища

 354. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 355. Соціально-психологічний клімат

 356. Організація реалізації страхових послуг

 357. Доплати і надбавки

 358. Поняття відкритості економіки

 359. Академічна риторика

 360. Роль та місце жінки у общині

 361. Шкідливі звички тютюнопаління

 362. Організація

 363. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 364. Суть підприємництва, його види та розвиток

 365. Теорія особистості

 366. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 367. Командитне товариство і товариство з додатковою

 368. Національний банк Польщі

 369. Психологія управління

 370. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 371. Народна символіка

 372. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 373. Організація оплати праці на підприємствах

 374. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 375. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 376. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 377. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 378. Конституція Франції 1946 року

 379. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 380. Колективні договори та угоди

 381. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 382. Господарські товариства

 383. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 384. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 385. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 386. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 387. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 388. Організація енергетичного господарства

 389. Життя і творчість Гоголя

 390. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 391. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 392. Проблеми застосування податку на додану вартість

 393. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 394. Фіскальна політика держави

 395. Антоніми

 396. Служба безпеки України

 397. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 398. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 399. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 400. Демократія і самоврядування

 401. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 402. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 403. Загальна характеристика класичної політичної економії

 404. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 405. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 406. Акредитив

 407. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 408. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 409. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 410. Основні досягнення давньоруської культури

 411. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 412. Залізничний транспорт

 413. Облік грошових розрахунків

 414. Основи загальновійськового бою

 415. Степ аеробіка

 416. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 417. Валовий національний продукт

 418. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 419. Леся Українка

 420. Концепції демократії: розвиток та сутність

 421. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 422. Реквізити ділових паперів

 423. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 424. Інвестування

 425. Неокласичний синтез

 426. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 427. Охорона природи

 428. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 429. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 430. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 431. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 432. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 433. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 434. Чинники економічного зростання

 435. Числові послідовності

 436. Віденський конгрес

 437. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 438. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 439. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 440. Логістика товарно-матеріальних запасів

 441. Панас Мирний

 442. Конкуренція і ринок

 443. Джерела фінансування проектів

 444. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 445. Франц Шуберт. Біографія

 446. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 447. Діяльність банку

 448. Порядок створення кооперативу

 449. Інвестиційна діяльність

 450. Чорнобиль

 451. Застосування ділового етикету в бізнесі

 452. Правознавство, загальна термінологія

 453. Категорії естетики

 454. РПС Японії

 455. Християнські свята

 456. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 457. Функції трудового права

 458. Електричний струм в напівпровідниках

 459. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 460. Етика ненасилля в сучасному світі

 461. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 462. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 463. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 464. Самооцінка

 465. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 466. Національний банк України статус і завдання

 467. Стратегія маркетингу

 468. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 469. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 470. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 471. Машинобудування світу

 472. Антиінфляційна політика України

 473. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 474. Провідні ринки облігацій

 475. Іван Франко

 476. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 477. Урагани та повені як приклади небезпеки

 478. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 479. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 480. Формування органів та взаємодія частин зародка

 481. Поняття про етнографію

 482. Повне товариство

 483. Сальвадор Далі

 484. Походження, суть та вартість грошей

 485. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 486. Державні символи

 487. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 488. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 489. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 490. Поняття та сфера укладення контракту

 491. Людина і біосфера

 492. Системи міжнародної економіки

 493. Заробітна плата

 494. Поняття та види співучасті

 495. Статутний фонд

 496. Неоінституціоналізм

 497. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 498. Напівпровідникові діоди

 499. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 500. Біблія - священна книга християн

 501. Види кровотеч

 502. Громадяни як суб’єкти трудового права

 503. Григорій Савич Сковорода

 504. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 505. Преміювання працівників

 506. Галичина у другій половині 19 століття

 507. Іспанія між першою та другою світовою війною

 508. Історія олімпійських ігор

 509. Мода 19-20 століть

 510. Інноваційна стратегія України

 511. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 512. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 513. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 514. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 515. Податкові надходження

 516. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 517. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 518. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 519. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 520. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 521. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 522. Проблеми культурного відродження в Україні

 523. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 524. Світова організація торгівлі

 525. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 526. Верховна Рада України

 527. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 528. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 529. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 530. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 531. Туреччина

 532. Опоряджувальні роботи в будівництві

 533. Характерні риси імпресіонізму

 534. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 535. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 536. Теорія комунікації в маркетингу

 537. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 538. Причини інфляції

 539. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 540. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 541. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 542. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 543. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 544. Боспорське царство

 545. Регулювання зайнятості населення

 546. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 547. Цінність грошей у часі

 548. Ранній інституціоналізм

 549. Упаковка товару, вплив на споживача

 550. Національний банк України

 551. Сутність та причини безробіття

 552. Джек Лондон

 553. Охорона видового різноманіття організмів

 554. Міжнародні валютні відносини

 555. Творення слів

 556. Держава і право ФРН

 557. Основні функції Національного банку України

 558. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 559. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 560. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 561. Телебачення і політика

 562. Генезис культури, специфіка культурних знань

 563. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 564. Митне регулювання

 565. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 566. Організація й обслуговування робочих місць

 567. Середовище передачi в локальних мережах

 568. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 569. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 570. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 571. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 572. Гіпербола

 573. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 574. Борис Дмитрович Грінченко

 575. Стилі правничої лінгвістики

 576. Тактичне планування

 577. Господарство Запорозької Січі

 578. Поняття і види інфляції

 579. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 580. Лізингові контракти

 581. Афанасій Афанасійович Фет

 582. Фінансування освіти в Україні

 583. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 584. Історія виникнення реактивних двигунів

 585. Сторінками давньогрецької теогонії

 586. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 587. Економіка Канади

 588. Ультразвук і інфразвук

 589. Роль малого бізнесу в економіці

 590. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 591. Розвиток наукових знань про природу психіки

 592. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 593. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 594. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 595. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 596. Державне регулювання бізнесу

 597. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 598. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 599. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 600. Приготування бульйонів

 601. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 602. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 603. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 604. Комерційний банк. Управління та структура банку

 605. Актуальні проблеми менеджменту

 606. Диференціальні рівняння І порядку

 607. Поняття про основні засоби

 608. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 609. Кредитування у підприємницькій діяльності

 610. Вибори в Україні

 611. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 612. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 613. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 614. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 615. Планування рекламної кампанії

 616. Практичне значення економічної теорії

 617. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 618. Ярмарок

 619. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 620. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 621. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 622. Ринкова економіка

 623. Флора і фауна літом

 624. Перші гроші в Україні

 625. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 626. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 627. Наполеон І

 628. Доходи в ринковій економіці

 629. Організаційні форми підприємства

 630. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 631. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 632. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 633. Історія УПА

 634. Ціцерон - вершина римського красномовства

 635. Міжособистісне розуміння

 636. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 637. Можливості вступу України до СОТ

 638. Методика формування цін

 639. Поет Віктор Забіла

 640. Система освіти в Ізраїлі

 641. Твори письменників XIX—початку XX ст

 642. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 643. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 644. Підприємство як соціальна організація

 645. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 646. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 647. Українська культура доби національного відродження

 648. Excel

 649. Іван Мазепа

 650. Організація виробничих процесів

 651. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 652. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 653. Характеристика світового ринку нафти

 654. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 655. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 656. Типи (моделі) виборчих систем

 657. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 658. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 659. Господарство країн Центральної Європи

 660. Паралельні обчислювальні системи

 661. Основи транспортних перевезень

 662. Обґрунтування доцільності інвестування

 663. Плата за природні ресурси

 664. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 665. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 666. Країни Балтії

 667. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 668. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 669. Сучасна рецензія, як жанр

 670. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 671. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 672. Бесіди з учнями про символи України

 673. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 674. Фінансова система держави

 675. Поняття aудиту та його сутність

 676. Мова логічного програмування "Пролог"

 677. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 678. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 679. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 680. Способи подолання протидії слідству при допиті

 681. Медична інформатика як наука

 682. Історія економіки та економічної думки

 683. Улас Самчук - письменник епічної широти

 684. Великий байкар Леонід Глібов

 685. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 686. Сутність і роль перестрахування

 687. Міжнародні фінанси

 688. Держава в системі макроекономічного регулювання

 689. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 690. Корпоративні фінанси

 691. Естетика і мистецтвознавство

 692. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 693. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 694. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 695. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 696. Логістика

 697. Методи психологічної практики та їх використання

 698. Ціна - її суть та процес формування...

 699. Види усного спілкування

 700. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 701. Лізинг-кредит

 702. Організація ремонтного господарства

 703. Управління виробничими запасами

 704. Нове в бухгалтерському обліку

 705. Основні методи боротьби з інфляцією

 706. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 707. Симон Петлюра: легенди та факти

 708. Виробництво паперу

 709. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 710. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 711. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 712. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 713. Рідна природа

 714. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 715. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 716. Іслам-шиїти і суніти

 717. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 718. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 719. Древня Греція і риторика

 720. Гітара в історії розвитку музичної культури

 721. ЄБРР

 722. Звичаї і обряди

 723. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 724. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 725. Програми сприяння зайнятості

 726. Філософія як універсальний тип знань

 727. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 728. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 729. Дисциплінарна відповідальність юристів

 730. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 731. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 732. Суть і структура грошового ринку

 733. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 734. Аристофан та його творчість

 735. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 736. Xімія і технологія органічних речовин

 737. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 738. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 739. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 740. Сучасне вивчення природи

 741. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 742. Томас Гоббс

 743. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 744. Сімейний кодекс України

 745. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 746. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 747. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 748. Мозаїки Візантії

 749. Глава держави в зарубіжних країнах

 750. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 751. Науковий стиль правничої лінгвістики

 752. Текст у рекламі

 753. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 754. Предмет правничої лінгвістики

 755. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 756. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 757. Класифікація графіки

 758. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 759. Організація роботи аудитора

 760. Біологічні ресурси України

 761. Сутність юридичної особи

 762. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 763. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 764. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 765. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 766. Мультиплікатор Кейнса

 767. Австрійська школа граничної корисності

 768. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 769. Міжнародний кредит

 770. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 771. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 772. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 773. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 774. Загартовування організму дітей і підлітків

 775. Механізм грошово-кредитної діяльності

 776. Об’єкти та цілі БЖД

 777. Види і форми туризму

 778. Мораль

 779. Конформізм та конформісти

 780. Концепція сучасного природознавства

 781. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 782. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 783. Астероїди і метеорити

 784. Регулювання валютних курсів

 785. Нова історична школа та соціальний напрям

 786. Основні етапи історії логіки

 787. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 788. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 789. Рекламне дослідження ринку

 790. Службові відрядження у межах України

 791. Візантія

 792. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 793. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 794. Іноземний досвід медичного страхування

 795. Детектив та історія його виникнення

 796. Генетичний аспект особистості

 797. Історична економічна школа в Німеччині

 798. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 799. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 800. Економічний аналіз

 801. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 802. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 803. Слово про ввічливість

 804. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 805. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 806. Загартування, його принципи

 807. Теорія імовірностей та математична статистика

 808. Логіка та мова

 809. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 810. Вещное право по Законам XII таблиц

 811. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 812. Національна система електронних платежів

 813. Становлення світового ринку

 814. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 815. Страхування в туризмі

 816. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 817. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 818. Історія розвитку фармації

 819. Давньоірландський епос

 820. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 821. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 822. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 823. Гриби

 824. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 825. Грунти гірських областей України

 826. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 827. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 828. Початки комбінаторики

 829. Французький письменник — Марсель Пруст

 830. Роль маркетингу в ринковій економіці

 831. Розробка концепції маркетингу фірми

 832. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 833. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 834. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 835. Антивірусні програми

 836. Суспільство як система економічного взаємообміну

 837. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 838. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 839. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 840. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 841. Декоративне панно

 842. Вибори та їх роль в політичному житті

 843. Будова патрона

 844. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 845. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 846. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 847. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 848. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 849. Взаємовідносини України та НАТО

 850. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 851. Методи банківського кредитування

 852. Страхування виробничих ризиків

 853. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 854. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 855. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 856. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 857. Електроніка та мікросхемотехніка

 858. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 859. Поняття галузі

 860. Типи і види хорів

 861. Організація системи комунікації на фірмі

 862. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 863. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 864. Мистецтво Відродження

 865. Що таке підприємництво

 866. Валовий національний продукт

 867. Культурний процес за радянської влади

 868. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 869. Поняття і сутність факторів продуктивності

 870. Класична теорія

 871. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 872. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 873. Стимулювання продажу товарів і послуг

 874. Основні засади та проблеми інвестування

 875. Біографія Лесі Українки

 876. Сутність та фактори економічного зростання

 877. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 878. Особливості інфляційного процесу в Україні

 879. Підприємство - елемент господарювання

 880. Доля рідної мови - доля України

 881. Матеріальні і нематеріальні активи

 882. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 883. Інформатизація системи управління освітою

 884. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 885. Харчування вагітної жінки

 886. Конституція Французької Республіки 1946 р

 887. Меркурій

 888. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 889. Марко Черемшина

 890. Організація та структура рекламного процесу

 891. Впровадження стандартів на підприємстві

 892. Діловодство як функція управління

 893. Статистичні ряди і таблиці

 894. Сутність, принципи та функції підприємства

 895. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 896. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 897. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 898. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 899. Жан-Батіст Гренуй

 900. Особливість ринку факторів виробництва

 901. Служба в армії

 902. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 903. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 904. Інтернет та його професійне використання

 905. Театр

 906. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 907. Пожежа

 908. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 909. Лазер

 910. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 911. Альтернативна енергія

 912. Рафаель

 913. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 914. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 915. Зброя

 916. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 917. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 918. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 919. Державне кредитування підприємств

 920. Куріння та діти: як захистити права дітей

 921. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 922. Видатки бюджету

 923. Проблеми стабілізації економіки України

 924. Понятие и структура юридической науки

 925. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 926. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 927. Доступність економічної освіти

 928. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 929. Володимир Сосюра

 930. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 931. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 932. Організація транспортних перевезень

 933. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 934. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 935. Фізичні вправи для вагітних

 936. Система запалювання автомобіля

 937. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 938. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 939. Енополітична карта світу XXІ століття

 940. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 941. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 942. Ринок фінансових ресурсів

 943. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 944. Психічні і моральні якості медичного працівника

 945. Жанри красномовства

 946. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 947. Загальні положення етики бізнесу

 948. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 949. Українська культура в міжнародних відносинах

 950. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 951. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 952. Андріївська церква в Києві

 953. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 954. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 955. Матеріальна шкода поняття і види

 956. Художня обробка деревини

 957. Музична культура України

 958. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 959. Новаторство Драматургії Чехова

 960. Методи регулювання інфляції

 961. Західна драматургія

 962. Тарас Шевченко

 963. Природа — наша мати, треба її оберігати

 964. Охорона грунтів

 965. Етапи розвитку українознавства

 966. Інтеграційна система України

 967. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 968. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 969. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 970. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 971. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 972. Особливості податкової системи Франції

 973. Обмеження та узагальнення понять

 974. Сутність селянського господарства

 975. філософія стародавності

 976. Еволюція мов програмування

 977. Мркантелізм

 978. Отто фон Бісмарк

 979. Форми представлення чисел

 980. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 981. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 982. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 983. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 984. Літературне редагування у сучасній редакції

 985. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 986. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 987. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 988. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 989. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 990. Оборотні кошти

 991. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 992. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 993. Інвестиції

 994. Форми держави в зарубіжних країнах

 995. Життя і творчість Василя Стефаника

 996. Іван Карпенко-Карий

 997. Тривалість життя людини

 998. Економічний розвиток України в 20-і роки

 999. Обгрунтування підприємницької ідеї

 1000. Кров в кровообіг