На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 2. Фінанси України

 3. Українська культура в 17 столітті

 4. Валютні відносини та валютні системи

 5. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 6. Інтернет банкінг в Україні

 7. Економічний аналіз діяльності банку

 8. Чистий продукт та його структура

 9. Принципи ревізії та її види

 10. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 11. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 12. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 13. Організація роботи з документами

 14. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 15. Бандитизм

 16. Національний ринок та його агрегати

 17. Податкове планування на підприємстві

 18. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 19. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 20. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 21. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 22. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 23. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 24. Економічний аналіз

 25. Фонетичні закони мови і правила правопису

 26. Гончарство

 27. Похідна функції

 28. Мова жестів

 29. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 30. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 31. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 32. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 33. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 34. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 35. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 36. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 37. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 38. Трудові спори

 39. Держава і право феодальної Англії

 40. Кліматичні умови

 41. Петро Дорошенко

 42. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 43. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 44. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 45. Запліднення

 46. Ручні осколкові гранати

 47. Блискавки

 48. Світова організація торгівлі

 49. Менеджмент банківської системи на прикладі

 50. Організація аудиторської діяльності

 51. Історія села Чемеринці

 52. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 53. Музичний фольклор Тернопільщини

 54. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 55. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 56. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 57. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 58. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 59. Фінансовий менеджмент

 60. Азовське море

 61. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 62. Грошовий ринок

 63. Небезпеки урбанізованого міста

 64. Статистика населення

 65. Поняття торгівлі цінними паперами

 66. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 67. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 68. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 69. Озонова діра

 70. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 71. Формування роздрібної ціни на ПММ

 72. Ернест Хемінгуей

 73. Методи формування цін

 74. Племенні об’єднання на Україні

 75. Культура мови

 76. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 77. Дмитро Байда-Вишневецький

 78. Розвиток політичної науки у Новий час

 79. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 80. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 81. Духовний вплив природи на людину

 82. Вартість втрачених можливостей

 83. Законодавство України про підприємства

 84. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 85. Журнал реєстрації господарських процесів

 86. Валютні ринки

 87. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 88. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 89. Обставини, що виключають злочинність діяння

 90. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 91. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 92. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 93. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 94. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 95. Ліс – наше багатство

 96. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 97. Породження мовлення

 98. Міжнародна торгівля та валютні системи

 99. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 100. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 101. Теорія соціальної стратифікації

 102. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 103. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 104. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 105. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 106. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 107. Доходи страховика

 108. Життя та творчість Григорія Косинки

 109. Свято матері

 110. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 111. Квітковий годинник Карла Ліннея

 112. Глобалізація

 113. СРСР 1964-1991 рр

 114. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 115. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 116. Етапи розвитку сучасної логіки

 117. Підготовка судової промови

 118. Еволюція релігійної філософії XX ст

 119. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 120. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 121. Адміністративні договори

 122. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 123. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 124. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 125. Культура публічного виступу

 126. Бюджетний дефіцит і державний борг

 127. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 128. Можливості “1С Бухгалтерії

 129. Населення світу

 130. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 131. Фонд державного майна України

 132. Формування двопартійної системи в Англії

 133. Обмін Речовин та енергії

 134. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 135. Менеджмент підприємств бізнесу

 136. Імунна система

 137. Внутрішні ціни та методи їх формування

 138. Перевірки фінансової звітності

 139. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 140. Голод 1946-1947 років в Україні

 141. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 142. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 143. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 144. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 145. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 146. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 147. Гідроліз

 148. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 149. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 150. Антон Павлович Чехов

 151. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 152. Оскар Уайльд

 153. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 154. Етика науки

 155. Розвиток життя на землі

 156. Методи і канали збору і поширення інформації

 157. Увага людини. Загальні поняття

 158. Державний бюджет України

 159. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 160. Оренда майна державних підприємств в Україні

 161. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 162. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 163. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 164. Фінансові компанії

 165. Диференціація навчання на уроках математики

 166. Основні засоби

 167. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 168. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 169. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 170. Поняття та особливості формування ринку праці

 171. Хімія і екологія

 172. Африка – Україна

 173. Облік робочого часу

 174. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 175. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 176. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 177. Вселенські собори

 178. Пташок викликаю з теплого краю

 179. Влада як соціальний феномен

 180. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 181. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 182. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 183. Методика проведення аудиту

 184. Бетховен, життя і творчий шлях

 185. Психоаналіз

 186. Поняття культурно історичної епохи

 187. Захист навколишнього середовища

 188. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 189. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 190. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 191. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 192. Узагальнення результатів аудиту

 193. Інфекції, отруєння. Імунітет

 194. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 195. Ярослав Мудрий

 196. Адам Міцкевич

 197. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 198. Функції і роль кредиту

 199. Аналіз імовірності банкрутства

 200. Тарифна система

 201. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 202. Порядок призначення субсидій

 203. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 204. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 205. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 206. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 207. Сучасна модель атома

 208. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 209. Інвентаризація матеріальних цінностей

 210. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 211. Рим та Карфаген

 212. Договір комерційної концесії

 213. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 214. Доповідь

 215. Інформатика

 216. Способи ухилення від сплати податків

 217. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 218. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 219. Знос основних засобів, його види

 220. Економіка Латинської Америки

 221. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 222. Соціально-економічні наслідки інфляції

 223. Категорії з курсу економічної історії

 224. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 225. Соціологія сім’ї

 226. Акушерство як наука

 227. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 228. Банки та їх роль в економіці

 229. Особливості перекладу

 230. Що ми знаємо про СНІД

 231. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 232. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 233. Письменники рідного краю

 234. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 235. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 236. Основи процесу управління маркетингом

 237. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 238. Підприємство як суб’єкт господарювання

 239. Прибуток і затрати комерційного банку

 240. Порівняння функцій та їх застосування

 241. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 242. Основи банківського кредитування

 243. Основні функції праці

 244. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 245. Малі тіла Сонячної системи

 246. Лицарі середньовіччя

 247. Приготування заправних перших страв

 248. Олесь Гончар

 249. Характеристика світового валютного ринку

 250. Ринок програмного забезпечення

 251. Сонце і його значення для Cонячної системи

 252. Система формування вокально-хорових навиків

 253. Піфагор. Теорема Піфагора

 254. Харчування різних груп населення

 255. А.Сміт - як науковець-економіст

 256. Святе слово - рідна мати

 257. Різновиди ринкових цін

 258. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 259. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 260. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 261. Закони формальної логіки

 262. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 263. Моделі поведінки виробників

 264. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 265. Енергетична оцінка важкості праці

 266. Карпатський державний заповідник

 267. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 268. Скло

 269. Операційні системи. Файлова система

 270. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 271. Шарль Луї Монтеск'є

 272. Просторове розміщення виробничого процесу

 273. Віруси – неклітинні форми життя

 274. Слова з літерою Ґ

 275. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 276. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 277. Господарство України у 1939-1990 рр.

 278. Ціна та її особливості

 279. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 280. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 281. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 282. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 283. Історія розвитку нейрохірургії

 284. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 285. Числівники в діловому мовленні

 286. Дії солдата в бою

 287. Фінансово-бюджетне регулювання

 288. Світові природні ресурси

 289. Проблема субстанції

 290. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 291. Сухомлинський про роботу над словом

 292. Вплив природних катастроф

 293. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 294. Надлюдина за Ніцше

 295. William Shakespeare

 296. Економічна свобода і підприємництво

 297. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 298. О слово рідне! України слово!

 299. Характеристика основних функцій нормування праці

 300. Фіскальна політика української держави

 301. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 302. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 303. Мінеральні ресурси світу та України

 304. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 305. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 306. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 307. Культура і природа

 308. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 309. Життя і творчість Бетховена

 310. Юрій Хмельницький

 311. Організація обліку витрат

 312. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 313. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 314. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 315. Нарбут - український художник-графік

 316. Теорії кредиту

 317. Село моє, для мене ти єдине

 318. Нецінова конкуренція

 319. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 320. Водорості

 321. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 322. Вступна частина промови

 323. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 324. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 325. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 326. Методичні основи планування продуктивності праці

 327. Структура курсу БЖД

 328. Державний борг. Обслуговування та управління

 329. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 330. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 331. Диференціація дієздатності фізичної особи

 332. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 333. Декоративна косметика: губні помади

 334. Система обслуговування виробництва

 335. Українське військо періоду козаччини

 336. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 337. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 338. Основи економічної теорії

 339. Роль та місце жінки у общині

 340. Психологія управління

 341. Трудові відносини, сутність і структура

 342. Соціально-психологічний клімат

 343. Ультразвук і інфразвук

 344. Охорона водного середовища

 345. Китай

 346. Національні особливості ділового спілкування

 347. Організація обліку

 348. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 349. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 350. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 351. Склад злочину

 352. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 353. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 354. Граматична форма ділових документів

 355. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 356. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 357. Конституція Франції 1946 року

 358. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 359. Форми забезпечення кредитів

 360. Організація реалізації страхових послуг

 361. Доплати і надбавки

 362. Поняття відкритості економіки

 363. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 364. Академічна риторика

 365. Шкідливі звички тютюнопаління

 366. Організація

 367. Теорія особистості

 368. Суть підприємництва, його види та розвиток

 369. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 370. Командитне товариство і товариство з додатковою

 371. Національний банк Польщі

 372. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 373. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 374. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 375. Народна символіка

 376. Організація оплати праці на підприємствах

 377. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 378. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 379. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 380. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 381. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 382. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 383. Господарські товариства

 384. Колективні договори та угоди

 385. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 386. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 387. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 388. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 389. Організація енергетичного господарства

 390. Життя і творчість Гоголя

 391. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 392. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 393. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 394. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 395. Проблеми застосування податку на додану вартість

 396. Фіскальна політика держави

 397. Антоніми

 398. Служба безпеки України

 399. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 400. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 401. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 402. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 403. Демократія і самоврядування

 404. Основні досягнення давньоруської культури

 405. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 406. Степ аеробіка

 407. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 408. Загальна характеристика класичної політичної економії

 409. Акредитив

 410. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 411. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 412. Леся Українка

 413. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 414. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 415. Основи загальновійськового бою

 416. Залізничний транспорт

 417. Облік грошових розрахунків

 418. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 419. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 420. Валовий національний продукт

 421. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 422. Концепції демократії: розвиток та сутність

 423. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 424. Числові послідовності

 425. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 426. Реквізити ділових паперів

 427. Інвестування

 428. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 429. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 430. Неокласичний синтез

 431. Охорона природи

 432. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 433. Джерела фінансування проектів

 434. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 435. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 436. Чинники економічного зростання

 437. Віденський конгрес

 438. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 439. Порядок створення кооперативу

 440. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 441. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 442. Логістика товарно-матеріальних запасів

 443. Панас Мирний

 444. Конкуренція і ринок

 445. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 446. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 447. Франц Шуберт. Біографія

 448. Діяльність банку

 449. Інвестиційна діяльність

 450. Застосування ділового етикету в бізнесі

 451. Етика ненасилля в сучасному світі

 452. Чорнобиль

 453. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 454. Правознавство, загальна термінологія

 455. РПС Японії

 456. Категорії естетики

 457. Християнські свята

 458. Електричний струм в напівпровідниках

 459. Функції трудового права

 460. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 461. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 462. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 463. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 464. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 465. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 466. Самооцінка

 467. Національний банк України статус і завдання

 468. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 469. Стратегія маркетингу

 470. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 471. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 472. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 473. Машинобудування світу

 474. Антиінфляційна політика України

 475. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 476. Провідні ринки облігацій

 477. Іван Франко

 478. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 479. Урагани та повені як приклади небезпеки

 480. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 481. Формування органів та взаємодія частин зародка

 482. Поняття про етнографію

 483. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 484. Повне товариство

 485. Сальвадор Далі

 486. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 487. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 488. Походження, суть та вартість грошей

 489. Державні символи

 490. Поняття та сфера укладення контракту

 491. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 492. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 493. Людина і біосфера

 494. Системи міжнародної економіки

 495. Галичина у другій половині 19 століття

 496. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 497. Мода 19-20 століть

 498. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 499. Напівпровідникові діоди

 500. Заробітна плата

 501. Поняття та види співучасті

 502. Статутний фонд

 503. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 504. Неоінституціоналізм

 505. Громадяни як суб’єкти трудового права

 506. Біблія - священна книга християн

 507. Види кровотеч

 508. Григорій Савич Сковорода

 509. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 510. Іспанія між першою та другою світовою війною

 511. Преміювання працівників

 512. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 513. Історія олімпійських ігор

 514. Інноваційна стратегія України

 515. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 516. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 517. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 518. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 519. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 520. Податкові надходження

 521. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 522. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 523. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 524. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 525. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 526. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 527. Проблеми культурного відродження в Україні

 528. Світова організація торгівлі

 529. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 530. Верховна Рада України

 531. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 532. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 533. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 534. Опоряджувальні роботи в будівництві

 535. Характерні риси імпресіонізму

 536. Туреччина

 537. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 538. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 539. Теорія комунікації в маркетингу

 540. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 541. Причини інфляції

 542. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 543. Цінність грошей у часі

 544. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 545. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 546. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 547. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 548. Упаковка товару, вплив на споживача

 549. Регулювання зайнятості населення

 550. Боспорське царство

 551. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 552. Ранній інституціоналізм

 553. Джек Лондон

 554. Національний банк України

 555. Сутність та причини безробіття

 556. Генезис культури, специфіка культурних знань

 557. Приготування бульйонів

 558. Охорона видового різноманіття організмів

 559. Міжнародні валютні відносини

 560. Гіпербола

 561. Телебачення і політика

 562. Творення слів

 563. Історія виникнення реактивних двигунів

 564. Держава і право ФРН

 565. Основні функції Національного банку України

 566. Тактичне планування

 567. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 568. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 569. Середовище передачi в локальних мережах

 570. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 571. Митне регулювання

 572. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 573. Організація й обслуговування робочих місць

 574. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 575. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 576. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 577. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 578. Стилі правничої лінгвістики

 579. Афанасій Афанасійович Фет

 580. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 581. Лізингові контракти

 582. Борис Дмитрович Грінченко

 583. Роль малого бізнесу в економіці

 584. Господарство Запорозької Січі

 585. Поняття і види інфляції

 586. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 587. Фінансування освіти в Україні

 588. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 589. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 590. Економіка Канади

 591. Сторінками давньогрецької теогонії

 592. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 593. Розвиток наукових знань про природу психіки

 594. Ультразвук і інфразвук

 595. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 596. Система освіти в Ізраїлі

 597. Державне регулювання бізнесу

 598. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 599. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 600. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 601. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 602. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 603. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 604. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 605. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 606. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 607. Комерційний банк. Управління та структура банку

 608. Актуальні проблеми менеджменту

 609. Диференціальні рівняння І порядку

 610. Поняття про основні засоби

 611. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 612. Кредитування у підприємницькій діяльності

 613. Вибори в Україні

 614. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 615. Міжособистісне розуміння

 616. Практичне значення економічної теорії

 617. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 618. Планування рекламної кампанії

 619. Ярмарок

 620. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 621. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 622. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 623. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 624. Ринкова економіка

 625. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 626. Флора і фауна літом

 627. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 628. Перші гроші в Україні

 629. Ціцерон - вершина римського красномовства

 630. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 631. Доходи в ринковій економіці

 632. Наполеон І

 633. Організаційні форми підприємства

 634. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 635. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 636. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 637. Історія УПА

 638. Можливості вступу України до СОТ

 639. Методика формування цін

 640. Поет Віктор Забіла

 641. Твори письменників XIX—початку XX ст

 642. Українська культура доби національного відродження

 643. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 644. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 645. Підприємство як соціальна організація

 646. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 647. Excel

 648. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 649. Іван Мазепа

 650. Організація виробничих процесів

 651. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 652. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 653. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 654. Характеристика світового ринку нафти

 655. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 656. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 657. Типи (моделі) виборчих систем

 658. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 659. Паралельні обчислювальні системи

 660. Господарство країн Центральної Європи

 661. Улас Самчук - письменник епічної широти

 662. Обґрунтування доцільності інвестування

 663. Основи транспортних перевезень

 664. Плата за природні ресурси

 665. Медична інформатика як наука

 666. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 667. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 668. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 669. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 670. Країни Балтії

 671. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 672. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 673. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 674. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 675. Сучасна рецензія, як жанр

 676. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 677. Поняття aудиту та його сутність

 678. Бесіди з учнями про символи України

 679. Фінансова система держави

 680. Мова логічного програмування "Пролог"

 681. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 682. Корпоративні фінанси

 683. Способи подолання протидії слідству при допиті

 684. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 685. Історія економіки та економічної думки

 686. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 687. Естетика і мистецтвознавство

 688. Великий байкар Леонід Глібов

 689. Сутність і роль перестрахування

 690. Міжнародні фінанси

 691. Держава в системі макроекономічного регулювання

 692. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 693. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 694. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 695. Методи психологічної практики та їх використання

 696. Мозаїки Візантії

 697. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 698. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 699. Організація ремонтного господарства

 700. Логістика

 701. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 702. Ціна - її суть та процес формування...

 703. Види усного спілкування

 704. Звичаї і обряди

 705. Предмет правничої лінгвістики

 706. Лізинг-кредит

 707. Управління виробничими запасами

 708. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 709. Нове в бухгалтерському обліку

 710. Основні методи боротьби з інфляцією

 711. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 712. Виробництво паперу

 713. Симон Петлюра: легенди та факти

 714. Рідна природа

 715. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 716. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 717. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 718. Гітара в історії розвитку музичної культури

 719. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 720. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 721. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 722. Іслам-шиїти і суніти

 723. Древня Греція і риторика

 724. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 725. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 726. ЄБРР

 727. Філософія як універсальний тип знань

 728. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 729. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 730. Програми сприяння зайнятості

 731. Дисциплінарна відповідальність юристів

 732. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 733. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 734. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 735. Суть і структура грошового ринку

 736. Аристофан та його творчість

 737. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 738. Xімія і технологія органічних речовин

 739. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 740. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 741. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 742. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 743. Сімейний кодекс України

 744. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 745. Сучасне вивчення природи

 746. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 747. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 748. Томас Гоббс

 749. Вещное право по Законам XII таблиц

 750. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 751. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 752. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 753. Класифікація графіки

 754. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 755. Глава держави в зарубіжних країнах

 756. Науковий стиль правничої лінгвістики

 757. Текст у рекламі

 758. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 759. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 760. Організація роботи аудитора

 761. Біологічні ресурси України

 762. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 763. Сутність юридичної особи

 764. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 765. Конформізм та конформісти

 766. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 767. Мультиплікатор Кейнса

 768. Роль маркетингу в ринковій економіці

 769. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 770. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 771. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 772. Австрійська школа граничної корисності

 773. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 774. Концепція сучасного природознавства

 775. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 776. Будова патрона

 777. Міжнародний кредит

 778. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 779. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 780. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 781. Страхування в туризмі

 782. Загартовування організму дітей і підлітків

 783. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 784. Механізм грошово-кредитної діяльності

 785. Об’єкти та цілі БЖД

 786. Види і форми туризму

 787. Мораль

 788. Рекламне дослідження ринку

 789. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 790. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 791. Регулювання валютних курсів

 792. Нова історична школа та соціальний напрям

 793. Астероїди і метеорити

 794. Основні етапи історії логіки

 795. Генетичний аспект особистості

 796. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 797. Детектив та історія його виникнення

 798. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 799. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 800. Іноземний досвід медичного страхування

 801. Службові відрядження у межах України

 802. Візантія

 803. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 804. Історична економічна школа в Німеччині

 805. Теорія імовірностей та математична статистика

 806. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 807. Економічний аналіз

 808. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 809. Слово про ввічливість

 810. Логіка та мова

 811. Загартування, його принципи

 812. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 813. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 814. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 815. Чи повернеться янгол. Матеріали до вивчення оповідання Г. Гарсіа Маркеса

 816. Національна система електронних платежів

 817. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 818. Становлення світового ринку

 819. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 820. Історія розвитку фармації

 821. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 822. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 823. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 824. Давньоірландський епос

 825. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 826. Декоративне панно

 827. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 828. Гриби

 829. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 830. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 831. Грунти гірських областей України

 832. Конституція Французької Республіки 1946 р

 833. Матеріальні і нематеріальні активи

 834. Розробка концепції маркетингу фірми

 835. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 836. Початки комбінаторики

 837. Французький письменник — Марсель Пруст

 838. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 839. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 840. Суспільство як система економічного взаємообміну

 841. Антивірусні програми

 842. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 843. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 844. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 845. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 846. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 847. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 848. Вибори та їх роль в політичному житті

 849. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 850. Електроніка та мікросхемотехніка

 851. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 852. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 853. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 854. Типи і види хорів

 855. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 856. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 857. Поняття галузі

 858. Взаємовідносини України та НАТО

 859. Страхування виробничих ризиків

 860. Діловодство як функція управління

 861. Методи банківського кредитування

 862. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 863. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 864. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 865. Організація системи комунікації на фірмі

 866. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 867. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 868. Мистецтво Відродження

 869. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 870. Що таке підприємництво

 871. Культурний процес за радянської влади

 872. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 873. Валовий національний продукт

 874. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 875. Поняття і сутність факторів продуктивності

 876. Класична теорія

 877. Меркурій

 878. Стимулювання продажу товарів і послуг

 879. Основні засади та проблеми інвестування

 880. Біографія Лесі Українки

 881. Сутність та фактори економічного зростання

 882. Підприємство - елемент господарювання

 883. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 884. Особливості інфляційного процесу в Україні

 885. Доля рідної мови - доля України

 886. Харчування вагітної жінки

 887. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 888. Інформатизація системи управління освітою

 889. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 890. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 891. Марко Черемшина

 892. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 893. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 894. Організація та структура рекламного процесу

 895. Впровадження стандартів на підприємстві

 896. Статистичні ряди і таблиці

 897. Сутність, принципи та функції підприємства

 898. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 899. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 900. Жан-Батіст Гренуй

 901. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 902. Особливість ринку факторів виробництва

 903. Служба в армії

 904. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 905. Інтернет та його професійне використання

 906. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 907. Психічні і моральні якості медичного працівника

 908. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 909. Театр

 910. Пожежа

 911. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 912. Лазер

 913. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 914. Альтернативна енергія

 915. Рафаель

 916. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 917. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 918. Зброя

 919. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 920. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 921. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 922. Куріння та діти: як захистити права дітей

 923. Державне кредитування підприємств

 924. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 925. Видатки бюджету

 926. Понятие и структура юридической науки

 927. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 928. Проблеми стабілізації економіки України

 929. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 930. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 931. Доступність економічної освіти

 932. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 933. Володимир Сосюра

 934. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 935. Система запалювання автомобіля

 936. Організація транспортних перевезень

 937. Розв’язання задач на застосування векторів

 938. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 939. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 940. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 941. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 942. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 943. Фізичні вправи для вагітних

 944. Енополітична карта світу XXІ століття

 945. Ринок фінансових ресурсів

 946. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 947. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 948. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 949. Загальні положення етики бізнесу

 950. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 951. Жанри красномовства

 952. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 953. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 954. Українська культура в міжнародних відносинах

 955. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 956. Андріївська церква в Києві

 957. Матеріальна шкода поняття і види

 958. Художня обробка деревини

 959. Етапи розвитку українознавства

 960. Музична культура України

 961. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 962. Новаторство Драматургії Чехова

 963. Методи регулювання інфляції

 964. Західна драматургія

 965. Тарас Шевченко

 966. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 967. Природа — наша мати, треба її оберігати

 968. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 969. Інтеграційна система України

 970. Охорона грунтів

 971. Обмеження та узагальнення понять

 972. Еволюція мов програмування

 973. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 974. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 975. 90 шпаргалок по БЖД 1 курс (1-2 семестр)

 976. Особливості податкової системи Франції

 977. Сутність селянського господарства

 978. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 979. Мркантелізм

 980. філософія стародавності

 981. Форми представлення чисел

 982. Отто фон Бісмарк

 983. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 984. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 985. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 986. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 987. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 988. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 989. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 990. Літературне редагування у сучасній редакції

 991. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 992. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 993. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 994. Оборотні кошти

 995. Жанрові особливості роману Чарльза Діккенса «Великі сподівання» в літературній критиці

 996. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 997. Інвестиції

 998. Форми держави в зарубіжних країнах

 999. Фізична особа-підприємець

 1000. Системи вприскування палива (інжектор)