1win на андроид

На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 2. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 3. Трудові колективи та їх правовий статус

 4. Фінанси України

 5. Українська культура в 17 столітті

 6. Валютні відносини та валютні системи

 7. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 8. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 9. Бандитизм

 10. Економічний аналіз діяльності банку

 11. Принципи ревізії та її види

 12. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 13. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 14. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 15. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 16. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 17. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 18. Організація роботи з документами

 19. Національний ринок та його агрегати

 20. Податкове планування на підприємстві

 21. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 22. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 23. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 24. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 25. Фонетичні закони мови і правила правопису

 26. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 27. Економічний аналіз

 28. Похідна функції

 29. Гончарство

 30. Мова жестів

 31. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 32. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 33. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 34. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 35. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 36. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 37. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 38. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 39. Музичний фольклор Тернопільщини

 40. Держава і право феодальної Англії

 41. Історія села Чемеринці

 42. Трудові спори

 43. Кліматичні умови

 44. Петро Дорошенко

 45. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 46. Ручні осколкові гранати

 47. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 48. Запліднення

 49. Блискавки

 50. Світова організація торгівлі

 51. Менеджмент банківської системи на прикладі

 52. Організація аудиторської діяльності

 53. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 54. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 55. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 56. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 57. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 58. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 59. Фінансовий менеджмент

 60. Азовське море

 61. Породження мовлення

 62. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 63. Грошовий ринок

 64. Небезпеки урбанізованого міста

 65. Статистика населення

 66. Поняття торгівлі цінними паперами

 67. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 68. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 69. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 70. Озонова діра

 71. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 72. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 73. Формування роздрібної ціни на ПММ

 74. Ернест Хемінгуей

 75. Методи формування цін

 76. Племенні об’єднання на Україні

 77. Обставини, що виключають злочинність діяння

 78. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 79. Дмитро Байда-Вишневецький

 80. Культура мови

 81. Вартість втрачених можливостей

 82. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 83. Розвиток політичної науки у Новий час

 84. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 85. Духовний вплив природи на людину

 86. Законодавство України про підприємства

 87. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 88. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 89. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 90. Валютні ринки

 91. Журнал реєстрації господарських процесів

 92. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 93. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 94. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 95. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 96. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 97. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 98. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 99. Ліс – наше багатство

 100. Міжнародна торгівля та валютні системи

 101. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 102. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 103. Теорія соціальної стратифікації

 104. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 105. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 106. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 107. Доходи страховика

 108. Квітковий годинник Карла Ліннея

 109. Життя та творчість Григорія Косинки

 110. Свято матері

 111. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 112. Глобалізація

 113. СРСР 1964-1991 рр

 114. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 115. Еволюція релігійної філософії XX ст

 116. Підготовка судової промови

 117. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 118. Етапи розвитку сучасної логіки

 119. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 120. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 121. Адміністративні договори

 122. Культура публічного виступу

 123. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 124. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 125. Формування двопартійної системи в Англії

 126. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 127. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 128. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 129. Бюджетний дефіцит і державний борг

 130. Можливості “1С Бухгалтерії

 131. Пташок викликаю з теплого краю

 132. Фонд державного майна України

 133. Населення світу

 134. Менеджмент підприємств бізнесу

 135. Внутрішні ціни та методи їх формування

 136. Обмін Речовин та енергії

 137. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 138. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 139. Імунна система

 140. Перевірки фінансової звітності

 141. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 142. Голод 1946-1947 років в Україні

 143. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 144. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 145. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 146. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 147. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 148. Гідроліз

 149. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 150. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 151. Оскар Уайльд

 152. Антон Павлович Чехов

 153. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 154. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 155. Диференціація навчання на уроках математики

 156. Етика науки

 157. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 158. Особливості перекладу

 159. Методи і канали збору і поширення інформації

 160. Розвиток життя на землі

 161. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 162. Увага людини. Загальні поняття

 163. Державний бюджет України

 164. Оренда майна державних підприємств в Україні

 165. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 166. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 167. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 168. Фінансові компанії

 169. Основні засоби

 170. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 171. Влада як соціальний феномен

 172. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 173. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 174. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 175. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 176. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 177. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 178. Облік робочого часу

 179. Поняття та особливості формування ринку праці

 180. Хімія і екологія

 181. Африка – Україна

 182. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 183. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 184. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 185. Вселенські собори

 186. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 187. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 188. Методика проведення аудиту

 189. Бетховен, життя і творчий шлях

 190. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 191. Психоаналіз

 192. Поняття культурно історичної епохи

 193. Захист навколишнього середовища

 194. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 195. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 196. Узагальнення результатів аудиту

 197. Інфекції, отруєння. Імунітет

 198. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 199. Ярослав Мудрий

 200. Порівняння функцій та їх застосування

 201. Адам Міцкевич

 202. Функції і роль кредиту

 203. Аналіз імовірності банкрутства

 204. Порядок призначення субсидій

 205. Тарифна система

 206. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 207. Сучасна модель атома

 208. Рим та Карфаген

 209. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 210. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 211. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 212. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 213. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 214. Інвентаризація матеріальних цінностей

 215. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 216. Договір комерційної концесії

 217. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 218. Доповідь

 219. Інформатика

 220. Знос основних засобів, його види

 221. Способи ухилення від сплати податків

 222. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 223. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 224. Акушерство як наука

 225. Економіка Латинської Америки

 226. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 227. Соціально-економічні наслідки інфляції

 228. Категорії з курсу економічної історії

 229. Соціологія сім’ї

 230. Банки та їх роль в економіці

 231. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 232. Що ми знаємо про СНІД

 233. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 234. Харчування різних груп населення

 235. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 236. Письменники рідного краю

 237. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 238. Основи процесу управління маркетингом

 239. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 240. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 241. Приготування заправних перших страв

 242. Підприємство як суб’єкт господарювання

 243. Ринок програмного забезпечення

 244. Прибуток і затрати комерційного банку

 245. Святе слово - рідна мати

 246. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 247. Основи банківського кредитування

 248. Основні функції праці

 249. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 250. Малі тіла Сонячної системи

 251. Лицарі середньовіччя

 252. Система формування вокально-хорових навиків

 253. Олесь Гончар

 254. Характеристика світового валютного ринку

 255. Піфагор. Теорема Піфагора

 256. Сонце і його значення для Cонячної системи

 257. Моделі поведінки виробників

 258. А.Сміт - як науковець-економіст

 259. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 260. Різновиди ринкових цін

 261. Слова з літерою Ґ

 262. Енергетична оцінка важкості праці

 263. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 264. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 265. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 266. Закони формальної логіки

 267. Карпатський державний заповідник

 268. Скло

 269. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 270. Операційні системи. Файлова система

 271. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 272. Шарль Луї Монтеск'є

 273. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 274. Просторове розміщення виробничого процесу

 275. Віруси – неклітинні форми життя

 276. Надлюдина за Ніцше

 277. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 278. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 279. Господарство України у 1939-1990 рр.

 280. Ціна та її особливості

 281. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 282. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 283. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 284. Економічна свобода і підприємництво

 285. Історія розвитку нейрохірургії

 286. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 287. Дії солдата в бою

 288. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 289. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 290. Числівники в діловому мовленні

 291. Фінансово-бюджетне регулювання

 292. Світові природні ресурси

 293. Проблема субстанції

 294. Сухомлинський про роботу над словом

 295. Характеристика основних функцій нормування праці

 296. Вплив природних катастроф

 297. Конституція Франції 1946 року

 298. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 299. William Shakespeare

 300. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 301. О слово рідне! України слово!

 302. Фіскальна політика української держави

 303. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 304. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 305. Мінеральні ресурси світу та України

 306. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 307. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 308. Культура і природа

 309. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 310. Життя і творчість Бетховена

 311. Юрій Хмельницький

 312. Організація обліку витрат

 313. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 314. Роль та місце жінки у общині

 315. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 316. Нарбут - український художник-графік

 317. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 318. Село моє, для мене ти єдине

 319. Теорії кредиту

 320. Нецінова конкуренція

 321. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 322. Вступна частина промови

 323. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 324. Декоративна косметика: губні помади

 325. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 326. Водорості

 327. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 328. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 329. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 330. Психологія управління

 331. Структура курсу БЖД

 332. Методичні основи планування продуктивності праці

 333. Державний борг. Обслуговування та управління

 334. Диференціація дієздатності фізичної особи

 335. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 336. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 337. Соціально-психологічний клімат

 338. Система обслуговування виробництва

 339. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 340. Українське військо періоду козаччини

 341. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 342. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 343. Основи економічної теорії

 344. Національні особливості ділового спілкування

 345. Трудові відносини, сутність і структура

 346. Ультразвук і інфразвук

 347. Охорона водного середовища

 348. Китай

 349. Склад злочину

 350. Організація обліку

 351. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 352. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 353. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 354. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 355. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 356. Граматична форма ділових документів

 357. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 358. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 359. Командитне товариство і товариство з додатковою

 360. Форми забезпечення кредитів

 361. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 362. Організація реалізації страхових послуг

 363. Доплати і надбавки

 364. Поняття відкритості економіки

 365. Академічна риторика

 366. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 367. Організація

 368. Шкідливі звички тютюнопаління

 369. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 370. Теорія особистості

 371. Суть підприємництва, його види та розвиток

 372. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 373. Національний банк Польщі

 374. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 375. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 376. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 377. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 378. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 379. Народна символіка

 380. Організація оплати праці на підприємствах

 381. Життя і творчість Гоголя

 382. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 383. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 384. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 385. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 386. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 387. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 388. Господарські товариства

 389. Колективні договори та угоди

 390. Організація енергетичного господарства

 391. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 392. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 393. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 394. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 395. Основні досягнення давньоруської культури

 396. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 397. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 398. Проблеми застосування податку на додану вартість

 399. Фіскальна політика держави

 400. Антоніми

 401. Служба безпеки України

 402. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 403. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 404. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 405. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 406. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 407. Демократія і самоврядування

 408. Степ аеробіка

 409. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 410. Джерела фінансування проектів

 411. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 412. Загальна характеристика класичної політичної економії

 413. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 414. Акредитив

 415. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 416. Леся Українка

 417. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 418. Основи загальновійськового бою

 419. Числові послідовності

 420. Залізничний транспорт

 421. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 422. Облік грошових розрахунків

 423. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 424. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 425. Валовий національний продукт

 426. Концепції демократії: розвиток та сутність

 427. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 428. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 429. Порядок створення кооперативу

 430. Реквізити ділових паперів

 431. Інвестування

 432. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 433. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 434. Неокласичний синтез

 435. Охорона природи

 436. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 437. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 438. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 439. Чинники економічного зростання

 440. Віденський конгрес

 441. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 442. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 443. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 444. Логістика товарно-матеріальних запасів

 445. Етика ненасилля в сучасному світі

 446. Панас Мирний

 447. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 448. Конкуренція і ринок

 449. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 450. Франц Шуберт. Біографія

 451. Діяльність банку

 452. Застосування ділового етикету в бізнесі

 453. Інвестиційна діяльність

 454. Чорнобиль

 455. Правознавство, загальна термінологія

 456. РПС Японії

 457. Категорії естетики

 458. Християнські свята

 459. Електричний струм в напівпровідниках

 460. Функції трудового права

 461. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 462. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 463. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 464. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 465. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 466. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 467. Самооцінка

 468. Національний банк України статус і завдання

 469. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 470. Стратегія маркетингу

 471. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 472. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 473. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 474. Машинобудування світу

 475. Антиінфляційна політика України

 476. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 477. Провідні ринки облігацій

 478. Іван Франко

 479. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 480. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 481. Урагани та повені як приклади небезпеки

 482. Галичина у другій половині 19 століття

 483. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 484. Формування органів та взаємодія частин зародка

 485. Поняття про етнографію

 486. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 487. Сальвадор Далі

 488. Повне товариство

 489. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 490. Мода 19-20 століть

 491. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 492. Походження, суть та вартість грошей

 493. Державні символи

 494. Поняття та сфера укладення контракту

 495. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 496. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 497. Поняття та види співучасті

 498. Людина і біосфера

 499. Системи міжнародної економіки

 500. Напівпровідникові діоди

 501. Заробітна плата

 502. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 503. Статутний фонд

 504. Неоінституціоналізм

 505. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 506. Громадяни як суб’єкти трудового права

 507. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 508. Біблія - священна книга християн

 509. Види кровотеч

 510. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 511. Григорій Савич Сковорода

 512. Іспанія між першою та другою світовою війною

 513. Преміювання працівників

 514. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 515. Чи повернеться янгол. Матеріали до вивчення оповідання Г. Гарсіа Маркеса

 516. Історія олімпійських ігор

 517. Інноваційна стратегія України

 518. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 519. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 520. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 521. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 522. Податкові надходження

 523. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 524. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 525. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 526. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 527. Приготування бульйонів

 528. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 529. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 530. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 531. Проблеми культурного відродження в Україні

 532. Світова організація торгівлі

 533. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 534. Верховна Рада України

 535. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 536. Цінність грошей у часі

 537. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 538. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 539. Опоряджувальні роботи в будівництві

 540. Характерні риси імпресіонізму

 541. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 542. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 543. Туреччина

 544. Історія виникнення реактивних двигунів

 545. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 546. Теорія комунікації в маркетингу

 547. Генезис культури, специфіка культурних знань

 548. Причини інфляції

 549. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 550. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 551. Тактичне планування

 552. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 553. Боспорське царство

 554. Упаковка товару, вплив на споживача

 555. Джек Лондон

 556. Регулювання зайнятості населення

 557. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 558. Ранній інституціоналізм

 559. Гіпербола

 560. Національний банк України

 561. Сутність та причини безробіття

 562. Телебачення і політика

 563. Охорона видового різноманіття організмів

 564. Міжнародні валютні відносини

 565. Творення слів

 566. Держава і право ФРН

 567. Середовище передачi в локальних мережах

 568. Основні функції Національного банку України

 569. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 570. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 571. Роль малого бізнесу в економіці

 572. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 573. Митне регулювання

 574. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 575. Організація й обслуговування робочих місць

 576. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 577. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 578. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 579. Стилі правничої лінгвістики

 580. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 581. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 582. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 583. Афанасій Афанасійович Фет

 584. Лізингові контракти

 585. Борис Дмитрович Грінченко

 586. Господарство Запорозької Січі

 587. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 588. Система освіти в Ізраїлі

 589. Поняття і види інфляції

 590. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 591. Фінансування освіти в Україні

 592. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 593. Економіка Канади

 594. Сторінками давньогрецької теогонії

 595. Розвиток наукових знань про природу психіки

 596. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 597. Ультразвук і інфразвук

 598. Державне регулювання бізнесу

 599. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 600. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 601. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 602. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 603. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 604. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 605. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 606. Актуальні проблеми менеджменту

 607. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 608. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 609. Комерційний банк. Управління та структура банку

 610. Диференціальні рівняння І порядку

 611. Мозаїки Візантії

 612. Міжособистісне розуміння

 613. Поняття про основні засоби

 614. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 615. Практичне значення економічної теорії

 616. Кредитування у підприємницькій діяльності

 617. Вибори в Україні

 618. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 619. Ярмарок

 620. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 621. Планування рекламної кампанії

 622. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 623. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 624. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 625. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 626. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 627. Ринкова економіка

 628. Флора і фауна літом

 629. Ціцерон - вершина римського красномовства

 630. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 631. Перші гроші в Україні

 632. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 633. Доходи в ринковій економіці

 634. Наполеон І

 635. Організаційні форми підприємства

 636. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 637. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 638. Поет Віктор Забіла

 639. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 640. Історія УПА

 641. Можливості вступу України до СОТ

 642. Методика формування цін

 643. Твори письменників XIX—початку XX ст

 644. Українська культура доби національного відродження

 645. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 646. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 647. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 648. Підприємство як соціальна організація

 649. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 650. Excel

 651. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 652. Іван Мазепа

 653. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 654. Організація виробничих процесів

 655. Улас Самчук - письменник епічної широти

 656. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 657. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 658. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 659. Характеристика світового ринку нафти

 660. Предмет правничої лінгвістики

 661. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 662. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 663. Паралельні обчислювальні системи

 664. Медична інформатика як наука

 665. Типи (моделі) виборчих систем

 666. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 667. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 668. Господарство країн Центральної Європи

 669. Обґрунтування доцільності інвестування

 670. Основи транспортних перевезень

 671. Плата за природні ресурси

 672. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 673. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 674. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 675. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 676. Країни Балтії

 677. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 678. Корпоративні фінанси

 679. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 680. Естетика і мистецтвознавство

 681. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 682. Сучасна рецензія, як жанр

 683. Мова логічного програмування "Пролог"

 684. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 685. Поняття aудиту та його сутність

 686. Бесіди з учнями про символи України

 687. Фінансова система держави

 688. Способи подолання протидії слідству при допиті

 689. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 690. Історія економіки та економічної думки

 691. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 692. Великий байкар Леонід Глібов

 693. Сутність і роль перестрахування

 694. Міжнародні фінанси

 695. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 696. Держава в системі макроекономічного регулювання

 697. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 698. Логістика

 699. Звичаї і обряди

 700. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 701. Методи психологічної практики та їх використання

 702. Організація ремонтного господарства

 703. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 704. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 705. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 706. Ціна - її суть та процес формування...

 707. Види усного спілкування

 708. Роль маркетингу в ринковій економіці

 709. Гітара в історії розвитку музичної культури

 710. Лізинг-кредит

 711. Управління виробничими запасами

 712. Нове в бухгалтерському обліку

 713. Рідна природа

 714. Філософія як універсальний тип знань

 715. Основні методи боротьби з інфляцією

 716. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 717. Вещное право по Законам XII таблиц

 718. Симон Петлюра: легенди та факти

 719. Виробництво паперу

 720. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 721. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 722. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 723. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 724. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 725. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 726. Древня Греція і риторика

 727. Іслам-шиїти і суніти

 728. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 729. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 730. ЄБРР

 731. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 732. Дисциплінарна відповідальність юристів

 733. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 734. Програми сприяння зайнятості

 735. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 736. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 737. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 738. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 739. Розв’язання задач на застосування векторів

 740. Конституція Французької Республіки 1946 р

 741. Аристофан та його творчість

 742. Будова патрона

 743. Суть і структура грошового ринку

 744. Класифікація графіки

 745. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 746. Xімія і технологія органічних речовин

 747. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 748. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 749. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 750. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 751. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 752. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 753. Сімейний кодекс України

 754. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 755. Сучасне вивчення природи

 756. Томас Гоббс

 757. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 758. Страхування в туризмі

 759. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 760. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 761. Науковий стиль правничої лінгвістики

 762. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 763. Глава держави в зарубіжних країнах

 764. Текст у рекламі

 765. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 766. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 767. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 768. Біологічні ресурси України

 769. Організація роботи аудитора

 770. Конформізм та конформісти

 771. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 772. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 773. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 774. Сутність юридичної особи

 775. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 776. Мультиплікатор Кейнса

 777. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 778. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 779. Австрійська школа граничної корисності

 780. Концепція сучасного природознавства

 781. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 782. Рекламне дослідження ринку

 783. Міжнародний кредит

 784. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 785. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 786. Матеріальні і нематеріальні активи

 787. Загартовування організму дітей і підлітків

 788. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 789. Об’єкти та цілі БЖД

 790. Механізм грошово-кредитної діяльності

 791. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 792. Види і форми туризму

 793. Генетичний аспект особистості

 794. Мораль

 795. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 796. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 797. Нова історична школа та соціальний напрям

 798. Астероїди і метеорити

 799. Основні етапи історії логіки

 800. Регулювання валютних курсів

 801. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 802. Детектив та історія його виникнення

 803. Іноземний досвід медичного страхування

 804. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 805. Історична економічна школа в Німеччині

 806. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 807. Службові відрядження у межах України

 808. Візантія

 809. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 810. Логіка та мова

 811. Теорія імовірностей та математична статистика

 812. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 813. Економічний аналіз

 814. Загартування, його принципи

 815. Слово про ввічливість

 816. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 817. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 818. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 819. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 820. Какие отношения регулируются нормами семейного права?

 821. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 822. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 823. Національна система електронних платежів

 824. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 825. Становлення світового ринку

 826. Історія розвитку фармації

 827. Грунти гірських областей України

 828. Давньоірландський епос

 829. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 830. Декоративне панно

 831. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 832. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 833. Діловодство як функція управління

 834. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 835. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 836. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 837. Гриби

 838. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 839. Розробка концепції маркетингу фірми

 840. Початки комбінаторики

 841. Французький письменник — Марсель Пруст

 842. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 843. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 844. Суспільство як система економічного взаємообміну

 845. Антивірусні програми

 846. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 847. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 848. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 849. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 850. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 851. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 852. Вибори та їх роль в політичному житті

 853. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 854. Електроніка та мікросхемотехніка

 855. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 856. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 857. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 858. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 859. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 860. Типи і види хорів

 861. Поняття галузі

 862. Взаємовідносини України та НАТО

 863. Страхування виробничих ризиків

 864. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 865. Методи банківського кредитування

 866. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 867. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 868. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 869. Організація системи комунікації на фірмі

 870. Мистецтво Відродження

 871. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 872. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 873. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 874. Що таке підприємництво

 875. Культурний процес за радянської влади

 876. Меркурій

 877. Валовий національний продукт

 878. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 879. 90 шпаргалок по БЖД 1 курс (1-2 семестр)

 880. Поняття і сутність факторів продуктивності

 881. Класична теорія

 882. Стимулювання продажу товарів і послуг

 883. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 884. Біографія Лесі Українки

 885. Основні засади та проблеми інвестування

 886. Сутність та фактори економічного зростання

 887. Психічні і моральні якості медичного працівника

 888. Марко Черемшина

 889. Підприємство - елемент господарювання

 890. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 891. Особливості інфляційного процесу в Україні

 892. Доля рідної мови - доля України

 893. Харчування вагітної жінки

 894. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 895. Інформатизація системи управління освітою

 896. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 897. Організація та структура рекламного процесу

 898. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 899. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 900. Впровадження стандартів на підприємстві

 901. Статистичні ряди і таблиці

 902. Сутність, принципи та функції підприємства

 903. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 904. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 905. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 906. Жан-Батіст Гренуй

 907. Особливість ринку факторів виробництва

 908. Жанрові особливості роману Чарльза Діккенса «Великі сподівання» в літературній критиці

 909. Служба в армії

 910. Театр

 911. Інтернет та його професійне використання

 912. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 913. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 914. Пожежа

 915. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 916. Лазер

 917. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 918. Альтернативна енергія

 919. Рафаель

 920. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 921. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 922. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 923. Зброя

 924. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 925. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 926. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 927. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 928. Куріння та діти: як захистити права дітей

 929. Державне кредитування підприємств

 930. Видатки бюджету

 931. Етапи розвитку українознавства

 932. Фізична особа-підприємець

 933. Понятие и структура юридической науки

 934. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 935. Проблеми стабілізації економіки України

 936. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 937. Система запалювання автомобіля

 938. Доступність економічної освіти

 939. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 940. Володимир Сосюра

 941. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 942. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 943. Організація транспортних перевезень

 944. Ринок фінансових ресурсів

 945. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 946. Міжнародний кодекс рекламної практики

 947. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 948. Повітряний метод стерилізації (режим стерилізації)

 949. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 950. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 951. Фізичні вправи для вагітних

 952. Загальні положення етики бізнесу

 953. Енополітична карта світу XXІ століття

 954. Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення

 955. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 956. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 957. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 958. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 959. Жанри красномовства

 960. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 961. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 962. Андріївська церква в Києві

 963. Українська культура в міжнародних відносинах

 964. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 965. Собівартість продукції

 966. Матеріальна шкода поняття і види

 967. Еволюція мов програмування

 968. Художня обробка деревини

 969. Музична культура України

 970. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 971. Новаторство Драматургії Чехова

 972. Західна драматургія

 973. Обмеження та узагальнення понять

 974. Методи регулювання інфляції

 975. Тарас Шевченко

 976. Природа — наша мати, треба її оберігати

 977. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 978. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 979. Охорона грунтів

 980. Інтеграційна система України

 981. Загальна характеристика Ірландії

 982. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 983. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 984. філософія стародавності

 985. Особливості податкової системи Франції

 986. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 987. Сутність селянського господарства

 988. Форми представлення чисел

 989. Мркантелізм

 990. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 991. Отто фон Бісмарк

 992. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 993. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 994. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 995. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 996. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 997. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 998. Літературне редагування у сучасній редакції

 999. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 1000. Україна на шляху до Світової організації торгівлі