На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Інтернет банкінг в Україні

 2. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 3. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 4. Трудові колективи та їх правовий статус

 5. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 6. Фінанси України

 7. Українська культура в 17 столітті

 8. Бандитизм

 9. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 10. Валютні відносини та валютні системи

 11. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 12. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 13. Економічний аналіз діяльності банку

 14. Принципи ревізії та її види

 15. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 16. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 17. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 18. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 19. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 20. Національний ринок та його агрегати

 21. Організація роботи з документами

 22. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 23. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 24. Податкове планування на підприємстві

 25. Історія села Чемеринці

 26. Фонетичні закони мови і правила правопису

 27. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 28. Економічний аналіз

 29. Музичний фольклор Тернопільщини

 30. Похідна функції

 31. Гончарство

 32. Мова жестів

 33. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 34. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 35. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 36. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 37. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 38. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 39. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 40. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 41. Держава і право феодальної Англії

 42. Трудові спори

 43. Кліматичні умови

 44. Петро Дорошенко

 45. Породження мовлення

 46. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 47. Ручні осколкові гранати

 48. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 49. Запліднення

 50. Блискавки

 51. Світова організація торгівлі

 52. Менеджмент банківської системи на прикладі

 53. Організація аудиторської діяльності

 54. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 55. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 56. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 57. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 58. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 59. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 60. Фінансовий менеджмент

 61. Азовське море

 62. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 63. Грошовий ринок

 64. Небезпеки урбанізованого міста

 65. Статистика населення

 66. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 67. Поняття торгівлі цінними паперами

 68. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 69. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 70. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 71. Озонова діра

 72. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 73. Обставини, що виключають злочинність діяння

 74. Формування роздрібної ціни на ПММ

 75. Вартість втрачених можливостей

 76. Ернест Хемінгуей

 77. Методи формування цін

 78. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 79. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 80. Племенні об’єднання на Україні

 81. Дмитро Байда-Вишневецький

 82. Культура мови

 83. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 84. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 85. Розвиток політичної науки у Новий час

 86. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 87. Духовний вплив природи на людину

 88. Законодавство України про підприємства

 89. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 90. Валютні ринки

 91. Журнал реєстрації господарських процесів

 92. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 93. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 94. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 95. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 96. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 97. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 98. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 99. Ліс – наше багатство

 100. Міжнародна торгівля та валютні системи

 101. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 102. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 103. Теорія соціальної стратифікації

 104. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 105. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 106. Квітковий годинник Карла Ліннея

 107. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 108. Культура публічного виступу

 109. Доходи страховика

 110. Життя та творчість Григорія Косинки

 111. Свято матері

 112. Підготовка судової промови

 113. Еволюція релігійної філософії XX ст

 114. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 115. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 116. Глобалізація

 117. СРСР 1964-1991 рр

 118. Пташок викликаю з теплого краю

 119. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 120. Етапи розвитку сучасної логіки

 121. Формування двопартійної системи в Англії

 122. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 123. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 124. Адміністративні договори

 125. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 126. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 127. Особливості перекладу

 128. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 129. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 130. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 131. Бюджетний дефіцит і державний борг

 132. Внутрішні ціни та методи їх формування

 133. Можливості “1С Бухгалтерії

 134. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 135. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 136. Фонд державного майна України

 137. Менеджмент підприємств бізнесу

 138. Населення світу

 139. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 140. Обмін Речовин та енергії

 141. Імунна система

 142. Перевірки фінансової звітності

 143. Голод 1946-1947 років в Україні

 144. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 145. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 146. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 147. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 148. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 149. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 150. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 151. Гідроліз

 152. Оскар Уайльд

 153. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 154. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 155. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 156. Антон Павлович Чехов

 157. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 158. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 159. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 160. Диференціація навчання на уроках математики

 161. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 162. Етика науки

 163. Методи і канали збору і поширення інформації

 164. Влада як соціальний феномен

 165. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 166. Розвиток життя на землі

 167. Увага людини. Загальні поняття

 168. Державний бюджет України

 169. Оренда майна державних підприємств в Україні

 170. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 171. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 172. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 173. Фінансові компанії

 174. Основні засоби

 175. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 176. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 177. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 178. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 179. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 180. Африка – Україна

 181. Облік робочого часу

 182. Поняття та особливості формування ринку праці

 183. Хімія і екологія

 184. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 185. Вселенські собори

 186. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 187. Порівняння функцій та їх застосування

 188. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 189. Методика проведення аудиту

 190. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 191. Бетховен, життя і творчий шлях

 192. Психоаналіз

 193. Поняття культурно історичної епохи

 194. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 195. Захист навколишнього середовища

 196. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 197. Узагальнення результатів аудиту

 198. Інфекції, отруєння. Імунітет

 199. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 200. Ярослав Мудрий

 201. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 202. Рим та Карфаген

 203. Адам Міцкевич

 204. Аналіз імовірності банкрутства

 205. Функції і роль кредиту

 206. Порядок призначення субсидій

 207. Тарифна система

 208. Сучасна модель атома

 209. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 210. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 211. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 212. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 213. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 214. Доповідь

 215. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 216. Інвентаризація матеріальних цінностей

 217. Договір комерційної концесії

 218. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 219. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 220. Інформатика

 221. Знос основних засобів, його види

 222. Способи ухилення від сплати податків

 223. Акушерство як наука

 224. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 225. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 226. Харчування різних груп населення

 227. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 228. Економіка Латинської Америки

 229. Приготування заправних перших страв

 230. Соціально-економічні наслідки інфляції

 231. Категорії з курсу економічної історії

 232. Соціологія сім’ї

 233. Банки та їх роль в економіці

 234. Що ми знаємо про СНІД

 235. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 236. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 237. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 238. Ринок програмного забезпечення

 239. Письменники рідного краю

 240. Основи процесу управління маркетингом

 241. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 242. Святе слово - рідна мати

 243. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 244. Підприємство як суб’єкт господарювання

 245. Прибуток і затрати комерційного банку

 246. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 247. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 248. Основи банківського кредитування

 249. Система формування вокально-хорових навиків

 250. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 251. Основні функції праці

 252. Малі тіла Сонячної системи

 253. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 254. Лицарі середньовіччя

 255. Піфагор. Теорема Піфагора

 256. Олесь Гончар

 257. Моделі поведінки виробників

 258. Характеристика світового валютного ринку

 259. Слова з літерою Ґ

 260. Сонце і його значення для Cонячної системи

 261. А.Сміт - як науковець-економіст

 262. Енергетична оцінка важкості праці

 263. Різновиди ринкових цін

 264. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 265. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 266. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 267. Закони формальної логіки

 268. Надлюдина за Ніцше

 269. Економічна свобода і підприємництво

 270. Скло

 271. Карпатський державний заповідник

 272. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 273. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 274. Операційні системи. Файлова система

 275. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 276. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 277. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 278. Шарль Луї Монтеск'є

 279. Просторове розміщення виробничого процесу

 280. Віруси – неклітинні форми життя

 281. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 282. Ціна та її особливості

 283. Господарство України у 1939-1990 рр.

 284. Конституція Франції 1946 року

 285. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 286. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 287. Історія розвитку нейрохірургії

 288. Дії солдата в бою

 289. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 290. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 291. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 292. Числівники в діловому мовленні

 293. Фінансово-бюджетне регулювання

 294. Сухомлинський про роботу над словом

 295. Світові природні ресурси

 296. Характеристика основних функцій нормування праці

 297. Проблема субстанції

 298. Вплив природних катастроф

 299. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 300. Фіскальна політика української держави

 301. William Shakespeare

 302. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 303. О слово рідне! України слово!

 304. Роль та місце жінки у общині

 305. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 306. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 307. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 308. Мінеральні ресурси світу та України

 309. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 310. Життя і творчість Бетховена

 311. Культура і природа

 312. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 313. Юрій Хмельницький

 314. Організація обліку витрат

 315. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 316. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 317. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 318. Психологія управління

 319. Село моє, для мене ти єдине

 320. Нарбут - український художник-графік

 321. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 322. Теорії кредиту

 323. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 324. Вступна частина промови

 325. Нецінова конкуренція

 326. Декоративна косметика: губні помади

 327. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 328. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 329. Водорості

 330. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 331. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 332. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 333. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 334. Диференціація дієздатності фізичної особи

 335. Структура курсу БЖД

 336. Методичні основи планування продуктивності праці

 337. Державний борг. Обслуговування та управління

 338. Система обслуговування виробництва

 339. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 340. Соціально-психологічний клімат

 341. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 342. Українське військо періоду козаччини

 343. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 344. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 345. Основи економічної теорії

 346. Національні особливості ділового спілкування

 347. Трудові відносини, сутність і структура

 348. Склад злочину

 349. Китай

 350. Ультразвук і інфразвук

 351. Охорона водного середовища

 352. Організація обліку

 353. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 354. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 355. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 356. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 357. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 358. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 359. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 360. Граматична форма ділових документів

 361. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 362. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 363. Командитне товариство і товариство з додатковою

 364. Форми забезпечення кредитів

 365. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 366. Організація реалізації страхових послуг

 367. Доплати і надбавки

 368. Поняття відкритості економіки

 369. Академічна риторика

 370. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 371. Організація

 372. Шкідливі звички тютюнопаління

 373. Теорія особистості

 374. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 375. Суть підприємництва, його види та розвиток

 376. Життя і творчість Гоголя

 377. Національний банк Польщі

 378. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 379. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 380. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 381. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 382. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 383. Народна символіка

 384. Організація оплати праці на підприємствах

 385. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 386. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 387. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 388. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 389. Господарські товариства

 390. Організація енергетичного господарства

 391. Основні досягнення давньоруської культури

 392. Колективні договори та угоди

 393. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 394. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 395. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 396. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 397. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 398. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 399. Проблеми застосування податку на додану вартість

 400. Фіскальна політика держави

 401. Антоніми

 402. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 403. Джерела фінансування проектів

 404. Служба безпеки України

 405. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 406. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 407. Степ аеробіка

 408. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 409. Демократія і самоврядування

 410. Числові послідовності

 411. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 412. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 413. Загальна характеристика класичної політичної економії

 414. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 415. Акредитив

 416. Чи повернеться янгол. Матеріали до вивчення оповідання Г. Гарсіа Маркеса

 417. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 418. Леся Українка

 419. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 420. Основи загальновійськового бою

 421. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 422. Залізничний транспорт

 423. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 424. Облік грошових розрахунків

 425. Валовий національний продукт

 426. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 427. Концепції демократії: розвиток та сутність

 428. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 429. Порядок створення кооперативу

 430. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 431. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 432. Реквізити ділових паперів

 433. Інвестування

 434. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 435. Неокласичний синтез

 436. Охорона природи

 437. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 438. Етика ненасилля в сучасному світі

 439. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 440. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 441. Чинники економічного зростання

 442. Віденський конгрес

 443. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 444. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 445. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 446. Логістика товарно-матеріальних запасів

 447. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 448. Панас Мирний

 449. Конкуренція і ринок

 450. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 451. Франц Шуберт. Біографія

 452. Діяльність банку

 453. Застосування ділового етикету в бізнесі

 454. Інвестиційна діяльність

 455. Чорнобиль

 456. Правознавство, загальна термінологія

 457. РПС Японії

 458. Категорії естетики

 459. Християнські свята

 460. Електричний струм в напівпровідниках

 461. Функції трудового права

 462. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 463. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 464. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 465. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 466. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 467. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 468. Самооцінка

 469. Національний банк України статус і завдання

 470. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 471. Стратегія маркетингу

 472. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 473. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 474. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 475. Машинобудування світу

 476. Антиінфляційна політика України

 477. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 478. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 479. Провідні ринки облігацій

 480. Іван Франко

 481. Галичина у другій половині 19 століття

 482. Мода 19-20 століть

 483. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 484. Урагани та повені як приклади небезпеки

 485. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 486. Поняття про етнографію

 487. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 488. Формування органів та взаємодія частин зародка

 489. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 490. Сальвадор Далі

 491. Повне товариство

 492. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 493. Походження, суть та вартість грошей

 494. Державні символи

 495. Поняття та сфера укладення контракту

 496. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 497. Поняття та види співучасті

 498. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 499. Людина і біосфера

 500. Системи міжнародної економіки

 501. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 502. Напівпровідникові діоди

 503. Заробітна плата

 504. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 505. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 506. Статутний фонд

 507. Неоінституціоналізм

 508. Громадяни як суб’єкти трудового права

 509. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 510. Біблія - священна книга християн

 511. Приготування бульйонів

 512. Види кровотеч

 513. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 514. Григорій Савич Сковорода

 515. Іспанія між першою та другою світовою війною

 516. Преміювання працівників

 517. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 518. Історія олімпійських ігор

 519. Інноваційна стратегія України

 520. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 521. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 522. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 523. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 524. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 525. Податкові надходження

 526. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 527. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 528. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 529. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 530. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 531. Історія виникнення реактивних двигунів

 532. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 533. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 534. Проблеми культурного відродження в Україні

 535. Світова організація торгівлі

 536. Опоряджувальні роботи в будівництві

 537. Цінність грошей у часі

 538. Верховна Рада України

 539. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 540. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 541. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 542. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 543. Характерні риси імпресіонізму

 544. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 545. Туреччина

 546. Генезис культури, специфіка культурних знань

 547. Тактичне планування

 548. Теорія комунікації в маркетингу

 549. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 550. Система освіти в Ізраїлі

 551. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 552. Причини інфляції

 553. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 554. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 555. Джек Лондон

 556. Упаковка товару, вплив на споживача

 557. Гіпербола

 558. Боспорське царство

 559. Регулювання зайнятості населення

 560. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 561. Ранній інституціоналізм

 562. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 563. Національний банк України

 564. Сутність та причини безробіття

 565. Телебачення і політика

 566. Охорона видового різноманіття організмів

 567. Міжнародні валютні відносини

 568. Творення слів

 569. Середовище передачi в локальних мережах

 570. Держава і право ФРН

 571. Роль малого бізнесу в економіці

 572. Основні функції Національного банку України

 573. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 574. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 575. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 576. Митне регулювання

 577. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 578. Стилі правничої лінгвістики

 579. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 580. Організація й обслуговування робочих місць

 581. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 582. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 583. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 584. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 585. Афанасій Афанасійович Фет

 586. Борис Дмитрович Грінченко

 587. Лізингові контракти

 588. Господарство Запорозької Січі

 589. Поняття і види інфляції

 590. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 591. Фінансування освіти в Україні

 592. Економіка Канади

 593. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 594. Розвиток наукових знань про природу психіки

 595. Мозаїки Візантії

 596. Сторінками давньогрецької теогонії

 597. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 598. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 599. Ультразвук і інфразвук

 600. Державне регулювання бізнесу

 601. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 602. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 603. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 604. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 605. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 606. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 607. Актуальні проблеми менеджменту

 608. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 609. Диференціальні рівняння І порядку

 610. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 611. Комерційний банк. Управління та структура банку

 612. Практичне значення економічної теорії

 613. Міжособистісне розуміння

 614. Поняття про основні засоби

 615. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 616. Кредитування у підприємницькій діяльності

 617. Вибори в Україні

 618. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 619. Ярмарок

 620. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 621. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 622. Планування рекламної кампанії

 623. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 624. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 625. Ціцерон - вершина римського красномовства

 626. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 627. Флора і фауна літом

 628. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 629. Ринкова економіка

 630. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 631. Перші гроші в Україні

 632. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 633. Поет Віктор Забіла

 634. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 635. Доходи в ринковій економіці

 636. Наполеон І

 637. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 638. Організаційні форми підприємства

 639. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 640. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 641. Історія УПА

 642. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 643. Можливості вступу України до СОТ

 644. Методика формування цін

 645. Твори письменників XIX—початку XX ст

 646. Предмет правничої лінгвістики

 647. Українська культура доби національного відродження

 648. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 649. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 650. Підприємство як соціальна організація

 651. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 652. Excel

 653. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 654. Іван Мазепа

 655. Організація виробничих процесів

 656. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 657. Улас Самчук - письменник епічної широти

 658. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 659. Медична інформатика як наука

 660. Паралельні обчислювальні системи

 661. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 662. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 663. Характеристика світового ринку нафти

 664. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 665. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 666. Типи (моделі) виборчих систем

 667. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 668. Господарство країн Центральної Європи

 669. Обґрунтування доцільності інвестування

 670. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 671. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 672. Основи транспортних перевезень

 673. Плата за природні ресурси

 674. Естетика і мистецтвознавство

 675. Країни Балтії

 676. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 677. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 678. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 679. Корпоративні фінанси

 680. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 681. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 682. Мова логічного програмування "Пролог"

 683. Сучасна рецензія, як жанр

 684. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 685. Поняття aудиту та його сутність

 686. Способи подолання протидії слідству при допиті

 687. Бесіди з учнями про символи України

 688. Фінансова система держави

 689. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 690. Роль маркетингу в ринковій економіці

 691. Історія економіки та економічної думки

 692. Звичаї і обряди

 693. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 694. Великий байкар Леонід Глібов

 695. Сутність і роль перестрахування

 696. Міжнародні фінанси

 697. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 698. Держава в системі макроекономічного регулювання

 699. Філософія як універсальний тип знань

 700. Методи психологічної практики та їх використання

 701. Розв’язання задач на застосування векторів

 702. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 703. Організація ремонтного господарства

 704. Логістика

 705. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 706. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 707. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 708. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 709. Ціна - її суть та процес формування...

 710. Вещное право по Законам XII таблиц

 711. Гітара в історії розвитку музичної культури

 712. Види усного спілкування

 713. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 714. Рідна природа

 715. Лізинг-кредит

 716. Управління виробничими запасами

 717. Нове в бухгалтерському обліку

 718. Основні методи боротьби з інфляцією

 719. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 720. Виробництво паперу

 721. Симон Петлюра: легенди та факти

 722. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 723. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 724. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 725. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 726. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 727. Будова патрона

 728. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 729. Конституція Французької Республіки 1946 р

 730. Древня Греція і риторика

 731. Іслам-шиїти і суніти

 732. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 733. Матеріальні і нематеріальні активи

 734. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 735. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 736. ЄБРР

 737. Дисциплінарна відповідальність юристів

 738. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 739. Програми сприяння зайнятості

 740. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 741. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 742. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 743. Класифікація графіки

 744. Аристофан та його творчість

 745. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 746. Суть і структура грошового ринку

 747. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 748. Xімія і технологія органічних речовин

 749. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 750. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 751. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 752. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 753. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 754. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 755. Сімейний кодекс України

 756. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 757. Сучасне вивчення природи

 758. Томас Гоббс

 759. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 760. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 761. Страхування в туризмі

 762. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 763. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 764. Науковий стиль правничої лінгвістики

 765. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 766. Текст у рекламі

 767. Глава держави в зарубіжних країнах

 768. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 769. Конформізм та конформісти

 770. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 771. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 772. Біологічні ресурси України

 773. Організація роботи аудитора

 774. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 775. Сутність юридичної особи

 776. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 777. Мультиплікатор Кейнса

 778. Какие отношения регулируются нормами семейного права?

 779. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 780. Рекламне дослідження ринку

 781. Концепція сучасного природознавства

 782. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 783. Австрійська школа граничної корисності

 784. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 785. Міжнародний кредит

 786. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 787. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 788. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 789. Загартовування організму дітей і підлітків

 790. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 791. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 792. Об’єкти та цілі БЖД

 793. Механізм грошово-кредитної діяльності

 794. Генетичний аспект особистості

 795. Види і форми туризму

 796. Мораль

 797. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 798. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 799. Нова історична школа та соціальний напрям

 800. Основні етапи історії логіки

 801. Астероїди і метеорити

 802. Регулювання валютних курсів

 803. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 804. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 805. Детектив та історія його виникнення

 806. Іноземний досвід медичного страхування

 807. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 808. Логіка та мова

 809. Історична економічна школа в Німеччині

 810. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 811. Службові відрядження у межах України

 812. Візантія

 813. Теорія імовірностей та математична статистика

 814. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 815. Економічний аналіз

 816. Грунти гірських областей України

 817. Загартування, його принципи

 818. Слово про ввічливість

 819. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 820. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 821. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 822. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 823. Історія розвитку фармації

 824. Діловодство як функція управління

 825. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 826. Національна система електронних платежів

 827. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 828. Становлення світового ринку

 829. Давньоірландський епос

 830. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 831. Декоративне панно

 832. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 833. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 834. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 835. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 836. Типи і види хорів

 837. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 838. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 839. Гриби

 840. 90 шпаргалок по БЖД 1 курс (1-2 семестр)

 841. Міжнародний кодекс рекламної практики

 842. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 843. Розробка концепції маркетингу фірми

 844. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 845. Початки комбінаторики

 846. Французький письменник — Марсель Пруст

 847. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 848. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 849. Антивірусні програми

 850. Вибори та їх роль в політичному житті

 851. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 852. Суспільство як система економічного взаємообміну

 853. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 854. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 855. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 856. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 857. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 858. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 859. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 860. Електроніка та мікросхемотехніка

 861. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 862. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 863. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 864. Поняття галузі

 865. Взаємовідносини України та НАТО

 866. Страхування виробничих ризиків

 867. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 868. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 869. Методи банківського кредитування

 870. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 871. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 872. Психічні і моральні якості медичного працівника

 873. Організація системи комунікації на фірмі

 874. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 875. Мистецтво Відродження

 876. Меркурій

 877. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 878. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 879. Що таке підприємництво

 880. Культурний процес за радянської влади

 881. Валовий національний продукт

 882. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 883. Поняття і сутність факторів продуктивності

 884. Класична теорія

 885. Стимулювання продажу товарів і послуг

 886. Жанрові особливості роману Чарльза Діккенса «Великі сподівання» в літературній критиці

 887. Біографія Лесі Українки

 888. Основні засади та проблеми інвестування

 889. Марко Черемшина

 890. Сутність та фактори економічного зростання

 891. Підприємство - елемент господарювання

 892. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 893. Особливості інфляційного процесу в Україні

 894. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 895. Доля рідної мови - доля України

 896. Харчування вагітної жінки

 897. Інформатизація системи управління освітою

 898. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 899. Організація та структура рекламного процесу

 900. Повітряний метод стерилізації (режим стерилізації)

 901. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 902. Впровадження стандартів на підприємстві

 903. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 904. Фізична особа-підприємець

 905. Статистичні ряди і таблиці

 906. Сутність, принципи та функції підприємства

 907. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 908. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 909. Жан-Батіст Гренуй

 910. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 911. Служба в армії

 912. Особливість ринку факторів виробництва

 913. Театр

 914. Інтернет та його професійне використання

 915. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 916. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 917. Пожежа

 918. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 919. Лазер

 920. Етапи розвитку українознавства

 921. Альтернативна енергія

 922. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 923. Рафаель

 924. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 925. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 926. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 927. Зброя

 928. Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення

 929. Собівартість продукції

 930. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 931. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 932. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 933. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 934. Куріння та діти: як захистити права дітей

 935. Державне кредитування підприємств

 936. Видатки бюджету

 937. Понятие и структура юридической науки

 938. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 939. Проблеми стабілізації економіки України

 940. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 941. Система запалювання автомобіля

 942. Доступність економічної освіти

 943. Володимир Сосюра

 944. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 945. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 946. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 947. Організація транспортних перевезень

 948. Ринок фінансових ресурсів

 949. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 950. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 951. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 952. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 953. Загальні положення етики бізнесу

 954. Еволюція мов програмування

 955. Фізичні вправи для вагітних

 956. Енополітична карта світу XXІ століття

 957. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 958. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 959. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 960. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 961. Жанри красномовства

 962. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 963. Андріївська церква в Києві

 964. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 965. Українська культура в міжнародних відносинах

 966. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 967. Художня обробка деревини

 968. Обмеження та узагальнення понять

 969. Матеріальна шкода поняття і види

 970. Музична культура України

 971. Природа — наша мати, треба її оберігати

 972. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 973. Новаторство Драматургії Чехова

 974. Західна драматургія

 975. Загальна характеристика Ірландії

 976. Методи регулювання інфляції

 977. Тарас Шевченко

 978. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 979. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 980. Охорона грунтів

 981. Інтеграційна система України

 982. філософія стародавності

 983. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 984. Форми представлення чисел

 985. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 986. Особливості податкової системи Франції

 987. Сутність селянського господарства

 988. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 989. Мркантелізм

 990. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 991. Отто фон Бісмарк

 992. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 993. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 994. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 995. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 996. Правові підстави та порядок конвоювання затриманих та взятих під варту осіб

 997. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 998. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 999. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 1000. Літературне редагування у сучасній редакції