На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Фонетичні закони мови і правила правопису

 2. Податкове планування на підприємстві

 3. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 4. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 5. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 6. Похідна функції

 7. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 8. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 9. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 10. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 11. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 12. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 13. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 14. Органи зору і слуху

 15. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 16. Трудові спори

 17. Чистий продукт та його структура

 18. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 19. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 20. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 21. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 22. Світова організація торгівлі

 23. Менеджмент банківської системи на прикладі

 24. Основні джерела виробництва електричної енергії

 25. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 26. Блискавки

 27. Організація роботи з документами

 28. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 29. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 30. Організація аудиторської діяльності

 31. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 32. Планети земної групи

 33. Принципи ревізії та її види

 34. Петро Дорошенко

 35. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 36. Азовське море

 37. Авторське право в мережі Інтернет

 38. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 39. Період трьох літ

 40. Грошовий ринок

 41. Небезпеки урбанізованого міста

 42. Кліматичні умови

 43. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 44. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 45. Фінансовий менеджмент

 46. Гончарство

 47. Статистика населення

 48. Ернест Хемінгуей

 49. Запліднення

 50. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 51. Ведучі мости автомобіля

 52. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 53. Поняття торгівлі цінними паперами

 54. Озонова діра

 55. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 56. Творчість Леонардо да Вінчі

 57. Методи формування цін

 58. Дмитро Байда-Вишневецький

 59. Культура мови

 60. Формування роздрібної ціни на ПММ

 61. Розвиток політичної науки у Новий час

 62. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 63. Племенні об’єднання на Україні

 64. Мова жестів

 65. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 66. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 67. Законодавство України про підприємства

 68. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 69. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 70. Валютні ринки

 71. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 72. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 73. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 74. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 75. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 76. Журнал реєстрації господарських процесів

 77. Історія села Чемеринці

 78. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 79. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 80. Міжнародна торгівля та валютні системи

 81. Музичний фольклор Тернопільщини

 82. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 83. Духовний вплив природи на людину

 84. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 85. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 86. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 87. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 88. Теорія соціальної стратифікації

 89. Життя та творчість Григорія Косинки

 90. Свято матері

 91. Глобалізація

 92. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 93. Держава і право феодальної Англії

 94. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 95. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 96. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 97. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 98. Ліс – наше багатство

 99. Доходи страховика

 100. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 101. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 102. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 103. СРСР 1964-1991 рр

 104. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 105. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 106. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 107. Інтернет банкінг в Україні

 108. Вартість втрачених можливостей

 109. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 110. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 111. Населення світу

 112. Бюджетний дефіцит і державний борг

 113. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 114. Фонд державного майна України

 115. Етапи розвитку сучасної логіки

 116. Голод 1946-1947 років в Україні

 117. Імунна система

 118. Еволюція релігійної філософії XX ст

 119. Перевірки фінансової звітності

 120. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 121. Менеджмент підприємств бізнесу

 122. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 123. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 124. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 125. Можливості “1С Бухгалтерії

 126. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 127. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 128. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 129. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 130. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 131. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 132. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 133. Гідроліз

 134. Обставини, що виключають злочинність діяння

 135. Антон Павлович Чехов

 136. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 137. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 138. Внутрішні ціни та методи їх формування

 139. Розвиток життя на землі

 140. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 141. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 142. Державний бюджет України

 143. Оренда майна державних підприємств в Україні

 144. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 145. Адміністративні договори

 146. Формування двопартійної системи в Англії

 147. Етика науки

 148. Основні засоби

 149. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 150. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 151. Хімія і екологія

 152. Підготовка судової промови

 153. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 154. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 155. Методи і канали збору і поширення інформації

 156. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 157. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 158. Поняття та особливості формування ринку праці

 159. Методика проведення аудиту

 160. Увага людини. Загальні поняття

 161. Африка – Україна

 162. Облік робочого часу

 163. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 164. Захист навколишнього середовища

 165. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 166. Психоаналіз

 167. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 168. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 169. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 170. Узагальнення результатів аудиту

 171. Адам Міцкевич

 172. Ручні осколкові гранати

 173. Тарифна система

 174. Культура публічного виступу

 175. Поняття культурно історичної епохи

 176. Диференціація навчання на уроках математики

 177. Функції і роль кредиту

 178. Інфекції, отруєння. Імунітет

 179. Бетховен, життя і творчий шлях

 180. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 181. Аналіз імовірності банкрутства

 182. Оскар Уайльд

 183. Теплові машини

 184. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 185. Інвентаризація матеріальних цінностей

 186. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 187. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 188. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 189. Порядок призначення субсидій

 190. Вселенські собори

 191. Інформатика

 192. Доповідь

 193. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 194. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 195. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 196. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 197. Соціально-економічні наслідки інфляції

 198. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 199. Влада як соціальний феномен

 200. Соціологія сім’ї

 201. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 202. Способи ухилення від сплати податків

 203. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 204. Знос основних засобів, його види

 205. Що ми знаємо про СНІД

 206. Економіка Латинської Америки

 207. Договір комерційної концесії

 208. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 209. Ярослав Мудрий

 210. Письменники рідного краю

 211. Основи процесу управління маркетингом

 212. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 213. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 214. Сучасна модель атома

 215. Пташок викликаю з теплого краю

 216. Фінансові компанії

 217. Прибуток і затрати комерційного банку

 218. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 219. Банки та їх роль в економіці

 220. Підприємство як суб’єкт господарювання

 221. Основи банківського кредитування

 222. Рим та Карфаген

 223. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 224. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 225. Олесь Гончар

 226. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 227. Малі тіла Сонячної системи

 228. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 229. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 230. Сонце і його значення для Cонячної системи

 231. Характеристика світового валютного ринку

 232. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 233. А.Сміт - як науковець-економіст

 234. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 235. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 236. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 237. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 238. Обмін Речовин та енергії

 239. Різновиди ринкових цін

 240. Операційні системи. Файлова система

 241. Карпатський державний заповідник

 242. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 243. Ціна та її особливості

 244. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 245. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 246. Господарство України у 1939-1990 рр.

 247. Приготування заправних перших страв

 248. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 249. Основні функції праці

 250. Ринок програмного забезпечення

 251. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 252. Скло

 253. Категорії з курсу економічної історії

 254. Піфагор. Теорема Піфагора

 255. Числівники в діловому мовленні

 256. Світові природні ресурси

 257. Шарль Луї Монтеск'є

 258. Система формування вокально-хорових навиків

 259. Віруси – неклітинні форми життя

 260. William Shakespeare

 261. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 262. Проблема субстанції

 263. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 264. Фінансово-бюджетне регулювання

 265. Історія розвитку нейрохірургії

 266. Вплив природних катастроф

 267. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 268. Фіскальна політика української держави

 269. Просторове розміщення виробничого процесу

 270. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 271. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 272. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 273. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 274. О слово рідне! України слово!

 275. Закони формальної логіки

 276. Породження мовлення

 277. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 278. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 279. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 280. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 281. Акушерство як наука

 282. Юрій Хмельницький

 283. Святе слово - рідна мати

 284. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 285. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 286. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 287. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 288. Мінеральні ресурси світу та України

 289. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 290. Сухомлинський про роботу над словом

 291. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 292. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 293. Лицарі середньовіччя

 294. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 295. Моделі поведінки виробників

 296. Методичні основи планування продуктивності праці

 297. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 298. Державний борг. Обслуговування та управління

 299. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 300. Нарбут - український художник-графік

 301. Культура і природа

 302. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 303. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 304. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 305. Енергетична оцінка важкості праці

 306. Структура курсу БЖД

 307. Характеристика основних функцій нормування праці

 308. Нецінова конкуренція

 309. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 310. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 311. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 312. Водорості

 313. Теорії кредиту

 314. Основи економічної теорії

 315. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 316. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 317. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 318. Китай

 319. Трудові відносини, сутність і структура

 320. Ультразвук і інфразвук

 321. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 322. Організація обліку витрат

 323. Система обслуговування виробництва

 324. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 325. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 326. Вступна частина промови

 327. Диференціація дієздатності фізичної особи

 328. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 329. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 330. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 331. Організація обліку

 332. Доплати і надбавки

 333. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 334. Граматична форма ділових документів

 335. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 336. Шкідливі звички тютюнопаління

 337. Організація реалізації страхових послуг

 338. Академічна риторика

 339. Життя і творчість Бетховена

 340. Теорія особистості

 341. Українське військо періоду козаччини

 342. Організація

 343. Форми забезпечення кредитів

 344. Слова з літерою Ґ

 345. Поняття відкритості економіки

 346. Суть підприємництва, його види та розвиток

 347. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 348. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 349. Національні особливості ділового спілкування

 350. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 351. Економічна свобода і підприємництво

 352. Соціально-психологічний клімат

 353. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 354. Організація оплати праці на підприємствах

 355. Народна символіка

 356. Декоративна косметика: губні помади

 357. Колективні договори та угоди

 358. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 359. Охорона водного середовища

 360. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 361. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 362. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 363. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 364. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 365. Командитне товариство і товариство з додатковою

 366. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 367. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 368. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 369. Село моє, для мене ти єдине

 370. Антоніми

 371. Проблеми застосування податку на додану вартість

 372. Організація енергетичного господарства

 373. Загальна характеристика класичної політичної економії

 374. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 375. Фіскальна політика держави

 376. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 377. Дії солдата в бою

 378. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 379. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 380. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 381. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 382. Господарські товариства

 383. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 384. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 385. Особливості перекладу

 386. Акредитив

 387. Демократія і самоврядування

 388. Надлюдина за Ніцше

 389. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 390. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 391. Національний банк Польщі

 392. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 393. Облік грошових розрахунків

 394. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 395. Склад злочину

 396. Служба безпеки України

 397. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 398. Охорона природи

 399. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 400. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 401. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 402. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 403. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 404. Валовий національний продукт

 405. Реквізити ділових паперів

 406. Неокласичний синтез

 407. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 408. Інвестування

 409. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 410. Роль та місце жінки у общині

 411. Харчування різних груп населення

 412. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 413. Чинники економічного зростання

 414. Леся Українка

 415. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 416. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 417. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 418. Панас Мирний

 419. Логістика товарно-матеріальних запасів

 420. Залізничний транспорт

 421. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 422. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 423. Концепції демократії: розвиток та сутність

 424. Діяльність банку

 425. Інвестиційна діяльність

 426. Конкуренція і ринок

 427. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 428. Франц Шуберт. Біографія

 429. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 430. Категорії естетики

 431. Джерела фінансування проектів

 432. Правознавство, загальна термінологія

 433. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 434. Степ аеробіка

 435. Самооцінка

 436. РПС Японії

 437. Християнські свята

 438. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 439. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 440. Стратегія маркетингу

 441. Застосування ділового етикету в бізнесі

 442. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 443. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 444. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 445. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 446. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 447. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 448. Національний банк України статус і завдання

 449. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 450. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 451. Електричний струм в напівпровідниках

 452. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 453. Функції трудового права

 454. Чорнобиль

 455. Машинобудування світу

 456. Конституція Франції 1946 року

 457. Віденський конгрес

 458. Іван Франко

 459. Життя і творчість Гоголя

 460. Провідні ринки облігацій

 461. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 462. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 463. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 464. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 465. Державні символи

 466. Походження, суть та вартість грошей

 467. Повне товариство

 468. Антиінфляційна політика України

 469. Числові послідовності

 470. Порівняння функцій та їх застосування

 471. Урагани та повені як приклади небезпеки

 472. Поняття про етнографію

 473. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 474. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 475. Психологія управління

 476. Етика ненасилля в сучасному світі

 477. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 478. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 479. Заробітна плата

 480. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 481. Неоінституціоналізм

 482. Статутний фонд

 483. Преміювання працівників

 484. Біблія - священна книга християн

 485. Сальвадор Далі

 486. Григорій Савич Сковорода

 487. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 488. Види кровотеч

 489. Історія олімпійських ігор

 490. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 491. Поняття та сфера укладення контракту

 492. Основні досягнення давньоруської культури

 493. Податкові надходження

 494. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 495. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 496. Інноваційна стратегія України

 497. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 498. Іспанія між першою та другою світовою війною

 499. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 500. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 501. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 502. Системи міжнародної економіки

 503. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 504. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 505. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 506. Світова організація торгівлі

 507. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 508. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 509. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 510. Громадяни як суб’єкти трудового права

 511. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 512. Туреччина

 513. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 514. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 515. Теорія комунікації в маркетингу

 516. Характерні риси імпресіонізму

 517. Людина і біосфера

 518. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 519. Причини інфляції

 520. Проблеми культурного відродження в Україні

 521. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 522. Верховна Рада України

 523. Поняття та види співучасті

 524. Регулювання зайнятості населення

 525. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 526. Основи загальновійськового бою

 527. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 528. Міжнародні валютні відносини

 529. Національний банк України

 530. Порядок створення кооперативу

 531. Ранній інституціоналізм

 532. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 533. Основні функції Національного банку України

 534. Джек Лондон

 535. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 536. Боспорське царство

 537. Опоряджувальні роботи в будівництві

 538. Напівпровідникові діоди

 539. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 540. Упаковка товару, вплив на споживача

 541. Держава і право ФРН

 542. Митне регулювання

 543. Творення слів

 544. Організація й обслуговування робочих місць

 545. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 546. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 547. Сутність та причини безробіття

 548. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 549. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 550. Мода 19-20 століть

 551. Цінність грошей у часі

 552. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 553. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 554. Борис Дмитрович Грінченко

 555. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 556. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 557. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 558. Фінансування освіти в Україні

 559. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 560. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 561. Поняття і види інфляції

 562. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 563. Середовище передачi в локальних мережах

 564. Телебачення і політика

 565. Сторінками давньогрецької теогонії

 566. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 567. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 568. Ультразвук і інфразвук

 569. Лізингові контракти

 570. Господарство Запорозької Січі

 571. Формування органів та взаємодія частин зародка

 572. Стилі правничої лінгвістики

 573. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 574. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 575. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 576. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 577. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 578. Генезис культури, специфіка культурних знань

 579. Економіка Канади

 580. Державне регулювання бізнесу

 581. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 582. Актуальні проблеми менеджменту

 583. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 584. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 585. Поняття про основні засоби

 586. Охорона видового різноманіття організмів

 587. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 588. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 589. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 590. Тактичне планування

 591. Комерційний банк. Управління та структура банку

 592. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 593. Диференціальні рівняння І порядку

 594. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 595. Кредитування у підприємницькій діяльності

 596. Галичина у другій половині 19 століття

 597. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 598. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 599. Афанасій Афанасійович Фет

 600. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 601. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 602. Ринкова економіка

 603. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 604. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 605. Наполеон І

 606. Організаційні форми підприємства

 607. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 608. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 609. Практичне значення економічної теорії

 610. Можливості вступу України до СОТ

 611. Перші гроші в Україні

 612. Методика формування цін

 613. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 614. Доходи в ринковій економіці

 615. Розвиток наукових знань про природу психіки

 616. Планування рекламної кампанії

 617. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 618. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 619. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 620. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 621. Ярмарок

 622. Іван Мазепа

 623. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 624. Підприємство як соціальна організація

 625. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 626. Українська культура доби національного відродження

 627. Роль малого бізнесу в економіці

 628. Поет Віктор Забіла

 629. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 630. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 631. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 632. Флора і фауна літом

 633. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 634. Організація виробничих процесів

 635. Вибори в Україні

 636. Excel

 637. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 638. Типи (моделі) виборчих систем

 639. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 640. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 641. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 642. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 643. Твори письменників XIX—початку XX ст

 644. Характеристика світового ринку нафти

 645. Міжособистісне розуміння

 646. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 647. Основи транспортних перевезень

 648. Сучасна рецензія, як жанр

 649. Гіпербола

 650. Плата за природні ресурси

 651. Історія виникнення реактивних двигунів

 652. Фінансова система держави

 653. Історія УПА

 654. Обґрунтування доцільності інвестування

 655. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 656. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 657. Великий байкар Леонід Глібов

 658. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 659. Міжнародні фінанси

 660. Сутність і роль перестрахування

 661. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 662. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 663. Паралельні обчислювальні системи

 664. Поняття aудиту та його сутність

 665. Бесіди з учнями про символи України

 666. Держава в системі макроекономічного регулювання

 667. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 668. Приготування бульйонів

 669. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 670. Способи подолання протидії слідству при допиті

 671. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 672. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 673. Види усного спілкування

 674. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 675. Мова логічного програмування "Пролог"

 676. Управління виробничими запасами

 677. Господарство країн Центральної Європи

 678. Естетика і мистецтвознавство

 679. Лізинг-кредит

 680. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 681. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 682. Ціна - її суть та процес формування...

 683. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 684. Основні методи боротьби з інфляцією

 685. Логістика

 686. Історія економіки та економічної думки

 687. Симон Петлюра: легенди та факти

 688. Нове в бухгалтерському обліку

 689. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 690. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 691. Країни Балтії

 692. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 693. Методи психологічної практики та їх використання

 694. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 695. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 696. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 697. Ціцерон - вершина римського красномовства

 698. Організація ремонтного господарства

 699. Рідна природа

 700. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 701. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 702. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 703. Корпоративні фінанси

 704. Програми сприяння зайнятості

 705. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 706. ЄБРР

 707. Виробництво паперу

 708. Древня Греція і риторика

 709. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 710. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 711. Іслам-шиїти і суніти

 712. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 713. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 714. Суть і структура грошового ринку

 715. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 716. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 717. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 718. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 719. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 720. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 721. Томас Гоббс

 722. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 723. Сучасне вивчення природи

 724. Дисциплінарна відповідальність юристів

 725. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 726. Xімія і технологія органічних речовин

 727. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 728. Улас Самчук - письменник епічної широти

 729. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 730. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 731. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 732. Науковий стиль правничої лінгвістики

 733. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 734. Медична інформатика як наука

 735. Організація роботи аудитора

 736. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 737. Текст у рекламі

 738. Глава держави в зарубіжних країнах

 739. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 740. Класифікація графіки

 741. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 742. Міжнародний кредит

 743. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 744. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 745. Філософія як універсальний тип знань

 746. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 747. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 748. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 749. Гітара в історії розвитку музичної культури

 750. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 751. Біологічні ресурси України

 752. Мораль

 753. Мультиплікатор Кейнса

 754. Службові відрядження у межах України

 755. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 756. Регулювання валютних курсів

 757. Австрійська школа граничної корисності

 758. Система освіти в Ізраїлі

 759. Візантія

 760. Сімейний кодекс України

 761. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 762. Види і форми туризму

 763. Нова історична школа та соціальний напрям

 764. Квітковий годинник Карла Ліннея

 765. Астероїди і метеорити

 766. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 767. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 768. Історична економічна школа в Німеччині

 769. Загартовування організму дітей і підлітків

 770. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 771. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 772. Економічний аналіз

 773. Слово про ввічливість

 774. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 775. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 776. Генетичний аспект особистості

 777. Іноземний досвід медичного страхування

 778. Сутність юридичної особи

 779. Аристофан та його творчість

 780. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 781. Механізм грошово-кредитної діяльності

 782. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 783. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 784. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 785. Національна система електронних платежів

 786. Рекламне дослідження ринку

 787. Звичаї і обряди

 788. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 789. Загартування, його принципи

 790. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 791. Конформізм та конформісти

 792. Логіка та мова

 793. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 794. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 795. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 796. Гриби

 797. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 798. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 799. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 800. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 801. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 802. Початки комбінаторики

 803. Французький письменник — Марсель Пруст

 804. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 805. Концепція сучасного природознавства

 806. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 807. Розробка концепції маркетингу фірми

 808. Антивірусні програми

 809. Предмет правничої лінгвістики

 810. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 811. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 812. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 813. Становлення світового ринку

 814. Взаємовідносини України та НАТО

 815. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 816. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 817. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 818. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 819. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 820. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 821. Організація системи комунікації на фірмі

 822. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 823. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 824. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 825. Мистецтво Відродження

 826. Методи банківського кредитування

 827. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 828. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 829. Суспільство як система економічного взаємообміну

 830. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 831. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 832. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 833. Валовий національний продукт

 834. Електроніка та мікросхемотехніка

 835. Поняття галузі

 836. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 837. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 838. Страхування виробничих ризиків

 839. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 840. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 841. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 842. Біографія Лесі Українки

 843. Поняття і сутність факторів продуктивності

 844. Класична теорія

 845. Давньоірландський епос

 846. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 847. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 848. Основні засади та проблеми інвестування

 849. Що таке підприємництво

 850. Роль маркетингу в ринковій економіці

 851. Сутність та фактори економічного зростання

 852. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 853. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 854. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 855. Особливості інфляційного процесу в Україні

 856. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 857. Доля рідної мови - доля України

 858. Грунти гірських областей України

 859. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 860. Історія розвитку фармації

 861. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 862. Підприємство - елемент господарювання

 863. Стимулювання продажу товарів і послуг

 864. Інформатизація системи управління освітою

 865. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 866. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 867. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 868. Вибори та їх роль в політичному житті

 869. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 870. Теорія імовірностей та математична статистика

 871. Сутність, принципи та функції підприємства

 872. Впровадження стандартів на підприємстві

 873. Статистичні ряди і таблиці

 874. Служба в армії

 875. Детектив та історія його виникнення

 876. Організація та структура рекламного процесу

 877. Особливість ринку факторів виробництва

 878. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 879. Культурний процес за радянської влади

 880. Мозаїки Візантії

 881. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 882. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 883. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 884. Жан-Батіст Гренуй

 885. Інтернет та його професійне використання

 886. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 887. Рафаель

 888. Лазер

 889. Альтернативна енергія

 890. Театр

 891. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 892. Декоративне панно

 893. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 894. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 895. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 896. Зброя

 897. Харчування вагітної жінки

 898. Державне кредитування підприємств

 899. Марко Черемшина

 900. Куріння та діти: як захистити права дітей

 901. Видатки бюджету

 902. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 903. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 904. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 905. Проблеми стабілізації економіки України

 906. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 907. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 908. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 909. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 910. Доступність економічної освіти

 911. Основні етапи історії логіки

 912. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 913. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 914. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 915. Володимир Сосюра

 916. Меркурій

 917. Організація транспортних перевезень

 918. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 919. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 920. Фізичні вправи для вагітних

 921. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 922. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 923. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 924. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 925. Загальні положення етики бізнесу

 926. Об’єкти та цілі БЖД

 927. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 928. Ринок фінансових ресурсів

 929. Енополітична карта світу XXІ століття

 930. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 931. Типи і види хорів

 932. Музична культура України

 933. Художня обробка деревини

 934. Діловодство як функція управління

 935. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 936. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 937. Українська культура в міжнародних відносинах

 938. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 939. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 940. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 941. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 942. Пожежа

 943. Тарас Шевченко

 944. Інтеграційна система України

 945. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 946. Методи регулювання інфляції

 947. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 948. Жанри красномовства

 949. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 950. Сутність селянського господарства

 951. Страхування в туризмі

 952. Андріївська церква в Києві

 953. Мркантелізм

 954. Система запалювання автомобіля

 955. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 956. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 957. Західна драматургія

 958. Літературне редагування у сучасній редакції

 959. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 960. філософія стародавності

 961. Отто фон Бісмарк

 962. Природа — наша мати, треба її оберігати

 963. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 964. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 965. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 966. Оборотні кошти

 967. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 968. Інвестиції

 969. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 970. Іван Карпенко-Карий

 971. Охорона грунтів

 972. Еволюція мов програмування

 973. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 974. Економічний розвиток України в 20-і роки

 975. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 976. Матеріальна шкода поняття і види

 977. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 978. Форми держави в зарубіжних країнах

 979. Фондові біржі, НАФТА

 980. Форми представлення чисел

 981. Особливості податкової системи Франції

 982. Життя і творчість Василя Стефаника

 983. Остеохондроз

 984. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників

 985. Обгрунтування підприємницької ідеї

 986. Діяльність ТОВ, торговий патент

 987. Історія Стародавнього Світу

 988. Новаторство Драматургії Чехова

 989. Теорії походження життя

 990. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії

 991. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

 992. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 993. Складні судження

 994. Кров в кровообіг

 995. Понятие и структура юридической науки

 996. Парило звичайне, папороть чоловіча, паслін солодко-гіркий

 997. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 998. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 999. Основи кадрового менеджменту

 1000. Тривалість життя людини