На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 2. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 3. Іван Богун - козацький полководець

 4. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 5. Менеджмент банківської системи на прикладі

 6. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 7. Блискавки

 8. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 9. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 10. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 11. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 12. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 13. Організація аудиторської діяльності

 14. Документи і документування

 15. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 16. Грошовий ринок

 17. Петро Дорошенко

 18. Органи зору і слуху

 19. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 20. Азовське море

 21. Небезпеки урбанізованого міста

 22. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 23. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 24. Фінансовий менеджмент

 25. Чистий продукт та його структура

 26. Ернест Хемінгуей

 27. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 28. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 29. Поняття торгівлі цінними паперами

 30. Дмитро Байда-Вишневецький

 31. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 32. Методи формування цін

 33. Культура мови

 34. Організація роботи з документами

 35. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 36. Племенні об’єднання на Україні

 37. Статистика населення

 38. Озонова діра

 39. Розвиток політичної науки у Новий час

 40. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 41. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 42. Формування роздрібної ціни на ПММ

 43. Валютні ринки

 44. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 45. Кліматичні умови

 46. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 47. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 48. Запліднення

 49. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 50. Основні джерела виробництва електричної енергії

 51. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 52. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 53. Законодавство України про підприємства

 54. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 55. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 56. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 57. Гончарство

 58. Міжнародна торгівля та валютні системи

 59. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 60. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 61. Мова жестів

 62. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 63. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 64. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 65. Господарство Запорозької Січі

 66. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 67. Принципи ревізії та її види

 68. Життя та творчість Григорія Косинки

 69. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 70. Глобалізація

 71. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 72. Журнал реєстрації господарських процесів

 73. Свято матері

 74. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 75. Винайдення радіо О.С. Поповим

 76. Хімічні елементи в продуктах харчування

 77. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 78. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 79. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 80. Духовний вплив природи на людину

 81. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 82. Теорія соціальної стратифікації

 83. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 84. Історія села Чемеринці

 85. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 86. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 87. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 88. Доходи страховика

 89. СРСР 1964-1991 рр

 90. Ліс – наше багатство

 91. Бюджетний дефіцит і державний борг

 92. Голод 1946-1947 років в Україні

 93. Фонд державного майна України

 94. Музичний фольклор Тернопільщини

 95. Імунна система

 96. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 97. Населення світу

 98. Інтернет банкінг в Україні

 99. Марш і похідна охорона

 100. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 101. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 102. Перевірки фінансової звітності

 103. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 104. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 105. Етапи розвитку сучасної логіки

 106. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 107. Менеджмент підприємств бізнесу

 108. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 109. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 110. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 111. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 112. Вартість втрачених можливостей

 113. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 114. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 115. Можливості “1С Бухгалтерії

 116. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 117. Антон Павлович Чехов

 118. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 119. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 120. Еволюція релігійної філософії XX ст

 121. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 122. Оренда майна державних підприємств в Україні

 123. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 124. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 125. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 126. Державний бюджет України

 127. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 128. Основні засоби

 129. Гідроліз

 130. Хімія і екологія

 131. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 132. Етика науки

 133. Держава і право феодальної Англії

 134. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 135. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 136. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 137. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 138. Методика проведення аудиту

 139. Облік робочого часу

 140. Поняття та особливості формування ринку праці

 141. Внутрішні ціни та методи їх формування

 142. Розвиток життя на землі

 143. Захист навколишнього середовища

 144. Психоаналіз

 145. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 146. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 147. Методи і канали збору і поширення інформації

 148. Ведучі мости автомобіля

 149. Історичні кроки розвитку хімії

 150. Адам Міцкевич

 151. Тарифна система

 152. Творчість Леонардо да Вінчі

 153. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 154. Аналіз імовірності банкрутства

 155. Функції і роль кредиту

 156. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 157. Узагальнення результатів аудиту

 158. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 159. Формування двопартійної системи в Англії

 160. Увага людини. Загальні поняття

 161. Інвентаризація матеріальних цінностей

 162. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 163. Планети земної групи

 164. Інформатика

 165. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 166. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 167. Інфекції, отруєння. Імунітет

 168. Доповідь

 169. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 170. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 171. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 172. Поняття культурно історичної епохи

 173. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 174. Порядок призначення субсидій

 175. Соціально-економічні наслідки інфляції

 176. Соціологія сім’ї

 177. Бетховен, життя і творчий шлях

 178. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 179. Обставини, що виключають злочинність діяння

 180. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 181. Африка – Україна

 182. Підготовка судової промови

 183. Вселенські собори

 184. Що ми знаємо про СНІД

 185. Знос основних засобів, його види

 186. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 187. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 188. Влада як соціальний феномен

 189. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 190. Диференціація навчання на уроках математики

 191. Основи процесу управління маркетингом

 192. Способи ухилення від сплати податків

 193. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 194. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 195. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 196. Письменники рідного краю

 197. Прибуток і затрати комерційного банку

 198. Договір комерційної концесії

 199. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 200. Підприємство як суб’єкт господарювання

 201. Основи банківського кредитування

 202. Олесь Гончар

 203. Культура публічного виступу

 204. Малі тіла Сонячної системи

 205. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 206. Банки та їх роль в економіці

 207. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 208. Ярослав Мудрий

 209. А.Сміт - як науковець-економіст

 210. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 211. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 212. Сонце і його значення для Cонячної системи

 213. Характеристика світового валютного ринку

 214. Пташок викликаю з теплого краю

 215. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 216. Оскар Уайльд

 217. Фінансові компанії

 218. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 219. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 220. Операційні системи. Файлова система

 221. Ціна та її особливості

 222. Адміністративні договори

 223. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 224. Економіка Латинської Америки

 225. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 226. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 227. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 228. Різновиди ринкових цін

 229. Господарство України у 1939-1990 рр.

 230. Світові природні ресурси

 231. Числівники в діловому мовленні

 232. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 233. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 234. Рим та Карфаген

 235. William Shakespeare

 236. Піфагор. Теорема Піфагора

 237. Обмін Речовин та енергії

 238. Скло

 239. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 240. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 241. Проблема субстанції

 242. Вплив природних катастроф

 243. Фінансово-бюджетне регулювання

 244. Сучасна модель атома

 245. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 246. Ринок програмного забезпечення

 247. Фіскальна політика української держави

 248. О слово рідне! України слово!

 249. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 250. Шарль Луї Монтеск'є

 251. Теплові машини

 252. Приготування заправних перших страв

 253. Історія розвитку нейрохірургії

 254. Основні функції праці

 255. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 256. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 257. Юрій Хмельницький

 258. Просторове розміщення виробничого процесу

 259. Категорії з курсу економічної історії

 260. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 261. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 262. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 263. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 264. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 265. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 266. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 267. Закони формальної логіки

 268. Карпатський державний заповідник

 269. Віруси – неклітинні форми життя

 270. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 271. Система формування вокально-хорових навиків

 272. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 273. Методичні основи планування продуктивності праці

 274. Мінеральні ресурси світу та України

 275. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 276. Державний борг. Обслуговування та управління

 277. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 278. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 279. Нарбут - український художник-графік

 280. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 281. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 282. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 283. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 284. Структура курсу БЖД

 285. Акушерство як наука

 286. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 287. Основи економічної теорії

 288. Сухомлинський про роботу над словом

 289. Нецінова конкуренція

 290. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 291. Святе слово - рідна мати

 292. Ручні осколкові гранати

 293. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 294. Ультразвук і інфразвук

 295. Трудові відносини, сутність і структура

 296. Водорості

 297. Китай

 298. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 299. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 300. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 301. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 302. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 303. Доплати і надбавки

 304. Організація обліку

 305. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 306. Культура і природа

 307. Шкідливі звички тютюнопаління

 308. Лицарі середньовіччя

 309. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 310. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 311. Теорія особистості

 312. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 313. Моделі поведінки виробників

 314. Система обслуговування виробництва

 315. Граматична форма ділових документів

 316. Академічна риторика

 317. Організація

 318. Диференціація дієздатності фізичної особи

 319. Характеристика основних функцій нормування праці

 320. Вступна частина промови

 321. Поняття відкритості економіки

 322. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 323. Суть підприємництва, його види та розвиток

 324. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 325. Організація реалізації страхових послуг

 326. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 327. Організація оплати праці на підприємствах

 328. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 329. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 330. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 331. Форми забезпечення кредитів

 332. Соціально-психологічний клімат

 333. Теорії кредиту

 334. Народна символіка

 335. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 336. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 337. Організація обліку витрат

 338. Економічна свобода і підприємництво

 339. Колективні договори та угоди

 340. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 341. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 342. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 343. Українське військо періоду козаччини

 344. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 345. Національні особливості ділового спілкування

 346. Декоративна косметика: губні помади

 347. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 348. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 349. Життя і творчість Бетховена

 350. Енергетична оцінка важкості праці

 351. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 352. Антоніми

 353. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 354. Проблеми застосування податку на додану вартість

 355. Фіскальна політика держави

 356. Загальна характеристика класичної політичної економії

 357. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 358. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 359. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 360. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 361. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 362. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 363. Облік грошових розрахунків

 364. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 365. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 366. Організація енергетичного господарства

 367. Слова з літерою Ґ

 368. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 369. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 370. Акредитив

 371. Охорона природи

 372. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 373. Господарські товариства

 374. Авторське право в мережі Інтернет

 375. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 376. Охорона водного середовища

 377. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 378. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 379. Демократія і самоврядування

 380. Характерні риси імпресіонізму

 381. Валовий національний продукт

 382. Реквізити ділових паперів

 383. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 384. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 385. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 386. Неокласичний синтез

 387. Леся Українка

 388. Інвестування

 389. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 390. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 391. Панас Мирний

 392. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 393. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 394. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 395. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 396. Чинники економічного зростання

 397. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 398. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 399. Породження мовлення

 400. Командитне товариство і товариство з додатковою

 401. Логістика товарно-матеріальних запасів

 402. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 403. Служба безпеки України

 404. Інвестиційна діяльність

 405. Діяльність банку

 406. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 407. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 408. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 409. Категорії естетики

 410. Франц Шуберт. Біографія

 411. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 412. Національний банк Польщі

 413. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 414. Правознавство, загальна термінологія

 415. Джерела фінансування проектів

 416. Самооцінка

 417. Залізничний транспорт

 418. РПС Японії

 419. Конкуренція і ринок

 420. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 421. Стратегія маркетингу

 422. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 423. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 424. Період трьох літ

 425. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 426. Застосування ділового етикету в бізнесі

 427. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 428. Християнські свята

 429. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 430. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 431. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 432. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 433. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 434. Склад злочину

 435. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 436. Провідні ринки облігацій

 437. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 438. Іван Франко

 439. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 440. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 441. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 442. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 443. Степ аеробіка

 444. Машинобудування світу

 445. Особливості перекладу

 446. Електричний струм в напівпровідниках

 447. Національний банк України статус і завдання

 448. Функції трудового права

 449. Походження, суть та вартість грошей

 450. Державні символи

 451. Село моє, для мене ти єдине

 452. Концепції демократії: розвиток та сутність

 453. Повне товариство

 454. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 455. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 456. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 457. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 458. Чорнобиль

 459. Неоінституціоналізм

 460. Заробітна плата

 461. Поняття про етнографію

 462. Дії солдата в бою

 463. Біблія - священна книга християн

 464. Преміювання працівників

 465. Види кровотеч

 466. Григорій Савич Сковорода

 467. Антиінфляційна політика України

 468. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 469. Історія олімпійських ігор

 470. Віденський конгрес

 471. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 472. Урагани та повені як приклади небезпеки

 473. Статутний фонд

 474. Роль та місце жінки у общині

 475. Податкові надходження

 476. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 477. Інноваційна стратегія України

 478. Життя і творчість Гоголя

 479. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 480. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 481. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 482. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 483. Туреччина

 484. Етика ненасилля в сучасному світі

 485. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 486. Теорія комунікації в маркетингу

 487. Конституція Франції 1946 року

 488. Світова організація торгівлі

 489. Харчування різних груп населення

 490. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 491. Причини інфляції

 492. Сальвадор Далі

 493. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 494. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 495. Регулювання зайнятості населення

 496. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 497. Україна – космічна держава

 498. Верховна Рада України

 499. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 500. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 501. Міжнародні валютні відносини

 502. Національний банк України

 503. Ранній інституціоналізм

 504. Громадяни як суб’єкти трудового права

 505. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 506. Основні функції Національного банку України

 507. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 508. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 509. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 510. Характерні риси імпресіонізму

 511. Джек Лондон

 512. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 513. Іспанія між першою та другою світовою війною

 514. Поняття та сфера укладення контракту

 515. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 516. Числові послідовності

 517. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 518. Боспорське царство

 519. Психологія управління

 520. Організація й обслуговування робочих місць

 521. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 522. Митне регулювання

 523. Держава і право ФРН

 524. Творення слів

 525. Сутність та причини безробіття

 526. Надлюдина за Ніцше

 527. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 528. Борис Дмитрович Грінченко

 529. Опоряджувальні роботи в будівництві

 530. Системи міжнародної економіки

 531. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 532. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 533. Фінансування освіти в Україні

 534. Проблеми культурного відродження в Україні

 535. Упаковка товару, вплив на споживача

 536. Поняття і види інфляції

 537. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 538. Сторінками давньогрецької теогонії

 539. Порівняння функцій та їх застосування

 540. Ультразвук і інфразвук

 541. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 542. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 543. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 544. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 545. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 546. Цінність грошей у часі

 547. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 548. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 549. Лізингові контракти

 550. Телебачення і політика

 551. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 552. Напівпровідникові діоди

 553. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 554. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 555. Стилі правничої лінгвістики

 556. Поняття та види співучасті

 557. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 558. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 559. Середовище передачi в локальних мережах

 560. Основні досягнення давньоруської культури

 561. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 562. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 563. Господарство Запорозької Січі

 564. Поняття про основні засоби

 565. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 566. Актуальні проблеми менеджменту

 567. Державне регулювання бізнесу

 568. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 569. Мода 19-20 століть

 570. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 571. Порядок створення кооперативу

 572. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 573. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 574. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 575. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 576. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 577. Організаційні форми підприємства

 578. Наполеон І

 579. Кредитування у підприємницькій діяльності

 580. Ринкова економіка

 581. Економіка Канади

 582. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 583. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 584. Комерційний банк. Управління та структура банку

 585. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 586. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 587. Диференціальні рівняння І порядку

 588. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 589. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 590. Афанасій Афанасійович Фет

 591. Іван Мазепа

 592. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 593. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 594. Практичне значення економічної теорії

 595. Підприємство як соціальна організація

 596. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 597. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 598. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 599. Українська культура доби національного відродження

 600. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 601. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 602. Перші гроші в Україні

 603. Методика формування цін

 604. Тактичне планування

 605. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 606. Генезис культури, специфіка культурних знань

 607. Можливості вступу України до СОТ

 608. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 609. Доходи в ринковій економіці

 610. Планування рекламної кампанії

 611. Поет Віктор Забіла

 612. Типи (моделі) виборчих систем

 613. Ярмарок

 614. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 615. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 616. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 617. Excel

 618. Організація виробничих процесів

 619. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 620. Людина і біосфера

 621. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 622. Розвиток наукових знань про природу психіки

 623. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 624. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 625. Характеристика світового ринку нафти

 626. Сучасна рецензія, як жанр

 627. Фінансова система держави

 628. Міжнародні фінанси

 629. Великий байкар Леонід Глібов

 630. Основи транспортних перевезень

 631. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 632. Сутність і роль перестрахування

 633. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 634. Держава в системі макроекономічного регулювання

 635. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 636. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 637. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 638. Твори письменників XIX—початку XX ст

 639. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 640. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 641. Міжособистісне розуміння

 642. Плата за природні ресурси

 643. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 644. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 645. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 646. Види усного спілкування

 647. Обґрунтування доцільності інвестування

 648. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 649. Поняття aудиту та його сутність

 650. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 651. Бесіди з учнями про символи України

 652. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 653. Способи подолання протидії слідству при допиті

 654. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 655. Управління виробничими запасами

 656. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 657. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 658. Лізинг-кредит

 659. Основні методи боротьби з інфляцією

 660. Ціна - її суть та процес формування...

 661. Нове в бухгалтерському обліку

 662. Історія УПА

 663. Симон Петлюра: легенди та факти

 664. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 665. Вибори в Україні

 666. Естетика і мистецтвознавство

 667. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 668. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 669. Логістика

 670. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 671. Паралельні обчислювальні системи

 672. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 673. Програми сприяння зайнятості

 674. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 675. ЄБРР

 676. Роль малого бізнесу в економіці

 677. Основи загальновійськового бою

 678. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 679. Мова логічного програмування "Пролог"

 680. Методи психологічної практики та їх використання

 681. Рідна природа

 682. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 683. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 684. Флора і фауна літом

 685. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 686. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 687. Суть і структура грошового ринку

 688. Організація ремонтного господарства

 689. Виробництво паперу

 690. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 691. Корпоративні фінанси

 692. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 693. Древня Греція і риторика

 694. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 695. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 696. Томас Гоббс

 697. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 698. Історія економіки та економічної думки

 699. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 700. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 701. Історія виникнення реактивних двигунів

 702. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 703. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 704. Сучасне вивчення природи

 705. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 706. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 707. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 708. Галичина у другій половині 19 століття

 709. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 710. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 711. Xімія і технологія органічних речовин

 712. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 713. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 714. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 715. Науковий стиль правничої лінгвістики

 716. Іслам-шиїти і суніти

 717. Ціцерон - вершина римського красномовства

 718. Господарство країн Центральної Європи

 719. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 720. Організація роботи аудитора

 721. Дисциплінарна відповідальність юристів

 722. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 723. Міжнародний кредит

 724. Гіпербола

 725. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 726. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 727. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 728. Приготування бульйонів

 729. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 730. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 731. Формування органів та взаємодія частин зародка

 732. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 733. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 734. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 735. Службові відрядження у межах України

 736. Класифікація графіки

 737. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 738. Візантія

 739. Глава держави в зарубіжних країнах

 740. Біологічні ресурси України

 741. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 742. Країни Балтії

 743. Текст у рекламі

 744. Мораль

 745. Види і форми туризму

 746. Слово про ввічливість

 747. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 748. Регулювання валютних курсів

 749. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 750. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 751. Економічний аналіз

 752. Іноземний досвід медичного страхування

 753. Загартовування організму дітей і підлітків

 754. Австрійська школа граничної корисності

 755. Мультиплікатор Кейнса

 756. Нова історична школа та соціальний напрям

 757. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 758. Історична економічна школа в Німеччині

 759. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 760. Астероїди і метеорити

 761. Улас Самчук - письменник епічної широти

 762. Медична інформатика як наука

 763. Охорона видового різноманіття організмів

 764. Національна система електронних платежів

 765. Генетичний аспект особистості

 766. Сімейний кодекс України

 767. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 768. Загартування, його принципи

 769. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 770. Гриби

 771. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 772. Французький письменник — Марсель Пруст

 773. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 774. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 775. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 776. Антивірусні програми

 777. Логіка та мова

 778. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 779. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 780. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 781. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 782. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 783. Рекламне дослідження ринку

 784. Механізм грошово-кредитної діяльності

 785. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 786. Сутність юридичної особи

 787. Гітара в історії розвитку музичної культури

 788. Система освіти в Ізраїлі

 789. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 790. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 791. Концепція сучасного природознавства

 792. Початки комбінаторики

 793. Розробка концепції маркетингу фірми

 794. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 795. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 796. Філософія як універсальний тип знань

 797. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 798. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 799. Мистецтво Відродження

 800. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 801. Аристофан та його творчість

 802. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 803. Взаємовідносини України та НАТО

 804. Організація системи комунікації на фірмі

 805. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 806. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 807. Валовий національний продукт

 808. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 809. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 810. Поняття галузі

 811. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 812. Методи банківського кредитування

 813. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 814. Біографія Лесі Українки

 815. Страхування виробничих ризиків

 816. Електроніка та мікросхемотехніка

 817. Класична теорія

 818. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 819. Поняття і сутність факторів продуктивності

 820. Суспільство як система економічного взаємообміну

 821. Сутність та фактори економічного зростання

 822. Звичаї і обряди

 823. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 824. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 825. Основні засади та проблеми інвестування

 826. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 827. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 828. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 829. Конформізм та конформісти

 830. Доля рідної мови - доля України

 831. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 832. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 833. Становлення світового ринку

 834. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 835. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 836. Особливості інфляційного процесу в Україні

 837. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 838. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 839. Що таке підприємництво

 840. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 841. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 842. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 843. Підприємство - елемент господарювання

 844. Предмет правничої лінгвістики

 845. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 846. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 847. Інформатизація системи управління освітою

 848. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 849. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 850. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 851. Служба в армії

 852. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 853. Стимулювання продажу товарів і послуг

 854. Статистичні ряди і таблиці

 855. Сутність, принципи та функції підприємства

 856. Роль маркетингу в ринковій економіці

 857. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 858. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 859. Давньоірландський епос

 860. Рафаель

 861. Альтернативна енергія

 862. Впровадження стандартів на підприємстві

 863. Лазер

 864. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 865. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 866. Театр

 867. Організація та структура рекламного процесу

 868. Інтернет та його професійне використання

 869. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 870. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 871. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 872. Видатки бюджету

 873. Вибори та їх роль в політичному житті

 874. Особливість ринку факторів виробництва

 875. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 876. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 877. Куріння та діти: як захистити права дітей

 878. Державне кредитування підприємств

 879. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 880. Зброя

 881. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 882. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 883. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 884. Проблеми стабілізації економіки України

 885. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 886. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 887. Історія розвитку фармації

 888. Доступність економічної освіти

 889. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 890. Володимир Сосюра

 891. Харчування вагітної жінки

 892. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 893. Грунти гірських областей України

 894. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 895. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 896. Організація транспортних перевезень

 897. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 898. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 899. Фізичні вправи для вагітних

 900. Загальні положення етики бізнесу

 901. Теорія імовірностей та математична статистика

 902. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 903. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 904. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 905. Ринок фінансових ресурсів

 906. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 907. Культурний процес за радянської влади

 908. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 909. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 910. Художня обробка деревини

 911. Марко Черемшина

 912. Музична культура України

 913. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 914. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 915. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 916. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 917. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 918. Енополітична карта світу XXІ століття

 919. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 920. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 921. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 922. Тарас Шевченко

 923. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 924. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 925. Інтеграційна система України

 926. Українська культура в міжнародних відносинах

 927. Мркантелізм

 928. Методи регулювання інфляції

 929. Пожежа

 930. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 931. Декоративне панно

 932. Сутність селянського господарства

 933. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 934. Жанри красномовства

 935. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 936. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 937. Діловодство як функція управління

 938. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 939. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 940. Літературне редагування у сучасній редакції

 941. Отто фон Бісмарк

 942. Меркурій

 943. Оборотні кошти

 944. Інвестиції

 945. Основні етапи історії логіки

 946. Іван Карпенко-Карий

 947. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 948. Мозаїки Візантії

 949. Економічний розвиток України в 20-і роки

 950. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 951. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 952. Жан-Батіст Гренуй

 953. філософія стародавності

 954. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 955. Андріївська церква в Києві

 956. Західна драматургія

 957. Еволюція мов програмування

 958. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 959. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 960. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників

 961. Діяльність ТОВ, торговий патент

 962. Історія Стародавнього Світу

 963. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії

 964. Фондові біржі, НАФТА

 965. Форми держави в зарубіжних країнах

 966. Життя і творчість Василя Стефаника

 967. Остеохондроз

 968. Обгрунтування підприємницької ідеї

 969. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

 970. Складні судження

 971. Природа — наша мати, треба її оберігати

 972. Судження

 973. Система запалювання автомобіля

 974. Теорії походження життя

 975. Охорона грунтів

 976. Основи кадрового менеджменту

 977. Парило звичайне, папороть чоловіча, паслін солодко-гіркий

 978. Міжнародні інвестиції

 979. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 980. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 981. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 982. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 983. Особливості податкової системи Франції

 984. Політичний маркетинг

 985. Життя і творчість Марійки Підгірянки

 986. Мотивація

 987. Кров в кровообіг

 988. Держава в системі макроекономічного регулювання

 989. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 990. Форми представлення чисел

 991. Платежі за ресурси

 992. Політична економія в Англії у ХІХ ст

 993. Методика навчання дітей самостійного складання орнаментальних композицій за традиційними мотивами народного мистецтва

 994. Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання

 995. Цінова політика і цінова стратегія фірми

 996. Тривалість життя людини

 997. Типи і види хорів

 998. Вади ринкового саморегулювання

 999. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 1000. Данило Галицький