На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 2. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 3. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 4. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 5. Економічний аналіз діяльності банку

 6. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 7. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 8. Організація роботи з документами

 9. Бандитизм

 10. Національний ринок та його агрегати

 11. Податкове планування на підприємстві

 12. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 13. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 14. Принципи ревізії та її види

 15. Інтернет банкінг в Україні

 16. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 17. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 18. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 19. Чистий продукт та його структура

 20. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 21. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 22. Економічний аналіз

 23. Фонетичні закони мови і правила правопису

 24. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 25. Гончарство

 26. Похідна функції

 27. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 28. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 29. Мова жестів

 30. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 31. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 32. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 33. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 34. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 35. Трудові спори

 36. Кліматичні умови

 37. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 38. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 39. Петро Дорошенко

 40. Запліднення

 41. Блискавки

 42. Менеджмент банківської системи на прикладі

 43. Теплові машини

 44. Ручні осколкові гранати

 45. Організація аудиторської діяльності

 46. Світова організація торгівлі

 47. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 48. Держава і право феодальної Англії

 49. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 50. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 51. Музичний фольклор Тернопільщини

 52. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 53. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 54. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 55. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 56. Історія села Чемеринці

 57. Фінансовий менеджмент

 58. Азовське море

 59. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 60. Грошовий ринок

 61. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 62. Небезпеки урбанізованого міста

 63. Статистика населення

 64. Поняття торгівлі цінними паперами

 65. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 66. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 67. Озонова діра

 68. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 69. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 70. Ернест Хемінгуей

 71. Формування роздрібної ціни на ПММ

 72. Методи формування цін

 73. Племенні об’єднання на Україні

 74. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 75. Культура мови

 76. Дмитро Байда-Вишневецький

 77. Розвиток політичної науки у Новий час

 78. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 79. Духовний вплив природи на людину

 80. Законодавство України про підприємства

 81. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 82. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 83. Валютні ринки

 84. Журнал реєстрації господарських процесів

 85. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 86. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 87. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 88. Вартість втрачених можливостей

 89. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 90. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 91. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 92. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 93. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 94. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 95. Ліс – наше багатство

 96. Міжнародна торгівля та валютні системи

 97. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 98. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 99. Теорія соціальної стратифікації

 100. Обставини, що виключають злочинність діяння

 101. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 102. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 103. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 104. Життя та творчість Григорія Косинки

 105. Доходи страховика

 106. Свято матері

 107. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 108. Глобалізація

 109. СРСР 1964-1991 рр

 110. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 111. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 112. Еволюція релігійної філософії XX ст

 113. Підготовка судової промови

 114. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 115. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 116. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 117. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 118. Етапи розвитку сучасної логіки

 119. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 120. Адміністративні договори

 121. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 122. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 123. Бюджетний дефіцит і державний борг

 124. Квітковий годинник Карла Ліннея

 125. Можливості “1С Бухгалтерії

 126. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 127. Породження мовлення

 128. Населення світу

 129. Фонд державного майна України

 130. Обмін Речовин та енергії

 131. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 132. Імунна система

 133. Менеджмент підприємств бізнесу

 134. Голод 1946-1947 років в Україні

 135. Перевірки фінансової звітності

 136. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 137. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 138. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 139. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 140. Формування двопартійної системи в Англії

 141. Внутрішні ціни та методи їх формування

 142. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 143. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 144. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 145. Культура публічного виступу

 146. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 147. Гідроліз

 148. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 149. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 150. Антон Павлович Чехов

 151. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 152. Етика науки

 153. Розвиток життя на землі

 154. Увага людини. Загальні поняття

 155. Методи і канали збору і поширення інформації

 156. Державний бюджет України

 157. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 158. Оренда майна державних підприємств в Україні

 159. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 160. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 161. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 162. Оскар Уайльд

 163. Основні засоби

 164. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 165. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 166. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 167. Поняття та особливості формування ринку праці

 168. Хімія і екологія

 169. Диференціація навчання на уроках математики

 170. Облік робочого часу

 171. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 172. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 173. Африка – Україна

 174. Фінансові компанії

 175. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 176. Вселенські собори

 177. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 178. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 179. Методика проведення аудиту

 180. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 181. Бетховен, життя і творчий шлях

 182. Психоаналіз

 183. Поняття культурно історичної епохи

 184. Захист навколишнього середовища

 185. Влада як соціальний феномен

 186. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 187. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 188. Пташок викликаю з теплого краю

 189. Узагальнення результатів аудиту

 190. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 191. Інфекції, отруєння. Імунітет

 192. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 193. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 194. Адам Міцкевич

 195. Функції і роль кредиту

 196. Тарифна система

 197. Аналіз імовірності банкрутства

 198. Ярослав Мудрий

 199. Порядок призначення субсидій

 200. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 201. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 202. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 203. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 204. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 205. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 206. Інвентаризація матеріальних цінностей

 207. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 208. Сучасна модель атома

 209. Договір комерційної концесії

 210. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 211. Доповідь

 212. Інформатика

 213. Способи ухилення від сплати податків

 214. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 215. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 216. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 217. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 218. Економіка Латинської Америки

 219. Соціально-економічні наслідки інфляції

 220. Рим та Карфаген

 221. Знос основних засобів, його види

 222. Соціологія сім’ї

 223. Категорії з курсу економічної історії

 224. Банки та їх роль в економіці

 225. Що ми знаємо про СНІД

 226. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 227. Письменники рідного краю

 228. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 229. Акушерство як наука

 230. Основи процесу управління маркетингом

 231. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 232. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 233. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 234. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 235. Підприємство як суб’єкт господарювання

 236. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 237. Прибуток і затрати комерційного банку

 238. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 239. Основи банківського кредитування

 240. Основні функції праці

 241. Малі тіла Сонячної системи

 242. Лицарі середньовіччя

 243. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 244. Олесь Гончар

 245. Характеристика світового валютного ринку

 246. Сонце і його значення для Cонячної системи

 247. Приготування заправних перших страв

 248. Піфагор. Теорема Піфагора

 249. А.Сміт - як науковець-економіст

 250. Різновиди ринкових цін

 251. Ринок програмного забезпечення

 252. Система формування вокально-хорових навиків

 253. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 254. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 255. Закони формальної логіки

 256. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 257. Енергетична оцінка важкості праці

 258. Карпатський державний заповідник

 259. Скло

 260. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 261. Операційні системи. Файлова система

 262. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 263. Шарль Луї Монтеск'є

 264. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 265. Віруси – неклітинні форми життя

 266. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 267. Ціна та її особливості

 268. Святе слово - рідна мати

 269. Господарство України у 1939-1990 рр.

 270. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 271. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 272. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 273. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 274. Просторове розміщення виробничого процесу

 275. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 276. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 277. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 278. Історія розвитку нейрохірургії

 279. Моделі поведінки виробників

 280. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 281. Числівники в діловому мовленні

 282. Світові природні ресурси

 283. Слова з літерою Ґ

 284. Фінансово-бюджетне регулювання

 285. Проблема субстанції

 286. Особливості перекладу

 287. Сухомлинський про роботу над словом

 288. Вплив природних катастроф

 289. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 290. Порівняння функцій та їх застосування

 291. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 292. William Shakespeare

 293. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 294. Дії солдата в бою

 295. О слово рідне! України слово!

 296. Фіскальна політика української держави

 297. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 298. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 299. Харчування різних груп населення

 300. Надлюдина за Ніцше

 301. Мінеральні ресурси світу та України

 302. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 303. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 304. Характеристика основних функцій нормування праці

 305. Культура і природа

 306. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 307. Юрій Хмельницький

 308. Економічна свобода і підприємництво

 309. Життя і творчість Бетховена

 310. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 311. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 312. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 313. Теорії кредиту

 314. Нарбут - український художник-графік

 315. Організація обліку витрат

 316. Нецінова конкуренція

 317. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 318. Село моє, для мене ти єдине

 319. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 320. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 321. Водорості

 322. Вступна частина промови

 323. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 324. Методичні основи планування продуктивності праці

 325. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 326. Структура курсу БЖД

 327. Державний борг. Обслуговування та управління

 328. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 329. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 330. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 331. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 332. Українське військо періоду козаччини

 333. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 334. Система обслуговування виробництва

 335. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 336. Диференціація дієздатності фізичної особи

 337. Основи економічної теорії

 338. Трудові відносини, сутність і структура

 339. Ультразвук і інфразвук

 340. Китай

 341. Декоративна косметика: губні помади

 342. Національні особливості ділового спілкування

 343. Організація обліку

 344. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 345. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 346. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 347. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 348. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 349. Граматична форма ділових документів

 350. Охорона водного середовища

 351. Склад злочину

 352. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 353. Форми забезпечення кредитів

 354. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 355. Доплати і надбавки

 356. Соціально-психологічний клімат

 357. Організація реалізації страхових послуг

 358. Поняття відкритості економіки

 359. Роль та місце жінки у общині

 360. Академічна риторика

 361. Шкідливі звички тютюнопаління

 362. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 363. Організація

 364. Теорія особистості

 365. Суть підприємництва, його види та розвиток

 366. Психологія управління

 367. Конституція Франції 1946 року

 368. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 369. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 370. Командитне товариство і товариство з додатковою

 371. Національний банк Польщі

 372. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 373. Народна символіка

 374. Організація оплати праці на підприємствах

 375. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 376. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 377. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 378. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 379. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 380. Господарські товариства

 381. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 382. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 383. Колективні договори та угоди

 384. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 385. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 386. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 387. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 388. Організація енергетичного господарства

 389. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 390. Життя і творчість Гоголя

 391. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 392. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 393. Проблеми застосування податку на додану вартість

 394. Фіскальна політика держави

 395. Антоніми

 396. Служба безпеки України

 397. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 398. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 399. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 400. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 401. Демократія і самоврядування

 402. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 403. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 404. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 405. Загальна характеристика класичної політичної економії

 406. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 407. Акредитив

 408. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 409. Основні досягнення давньоруської культури

 410. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 411. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 412. Степ аеробіка

 413. Залізничний транспорт

 414. Основи загальновійськового бою

 415. Облік грошових розрахунків

 416. Леся Українка

 417. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 418. Валовий національний продукт

 419. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 420. Концепції демократії: розвиток та сутність

 421. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 422. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 423. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 424. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 425. Реквізити ділових паперів

 426. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 427. Інвестування

 428. Неокласичний синтез

 429. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 430. Охорона природи

 431. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 432. Числові послідовності

 433. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 434. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 435. Чинники економічного зростання

 436. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 437. Віденський конгрес

 438. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 439. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 440. Логістика товарно-матеріальних запасів

 441. Джерела фінансування проектів

 442. Панас Мирний

 443. Конкуренція і ринок

 444. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 445. Франц Шуберт. Біографія

 446. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 447. Діяльність банку

 448. Порядок створення кооперативу

 449. Інвестиційна діяльність

 450. Чорнобиль

 451. Застосування ділового етикету в бізнесі

 452. Правознавство, загальна термінологія

 453. Категорії естетики

 454. РПС Японії

 455. Християнські свята

 456. Функції трудового права

 457. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 458. Електричний струм в напівпровідниках

 459. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 460. Етика ненасилля в сучасному світі

 461. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 462. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 463. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 464. Самооцінка

 465. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 466. Національний банк України статус і завдання

 467. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 468. Стратегія маркетингу

 469. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 470. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 471. Машинобудування світу

 472. Антиінфляційна політика України

 473. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 474. Провідні ринки облігацій

 475. Іван Франко

 476. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 477. Урагани та повені як приклади небезпеки

 478. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 479. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 480. Формування органів та взаємодія частин зародка

 481. Поняття про етнографію

 482. Повне товариство

 483. Сальвадор Далі

 484. Походження, суть та вартість грошей

 485. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 486. Державні символи

 487. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 488. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 489. Поняття та сфера укладення контракту

 490. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 491. Людина і біосфера

 492. Системи міжнародної економіки

 493. Заробітна плата

 494. Поняття та види співучасті

 495. Статутний фонд

 496. Неоінституціоналізм

 497. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 498. Напівпровідникові діоди

 499. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 500. Біблія - священна книга християн

 501. Громадяни як суб’єкти трудового права

 502. Види кровотеч

 503. Галичина у другій половині 19 століття

 504. Григорій Савич Сковорода

 505. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 506. Преміювання працівників

 507. Іспанія між першою та другою світовою війною

 508. Мода 19-20 століть

 509. Історія олімпійських ігор

 510. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 511. Інноваційна стратегія України

 512. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 513. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 514. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 515. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 516. Податкові надходження

 517. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 518. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 519. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 520. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 521. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 522. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 523. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 524. Проблеми культурного відродження в Україні

 525. Світова організація торгівлі

 526. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 527. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 528. Верховна Рада України

 529. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 530. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 531. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 532. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 533. Туреччина

 534. Опоряджувальні роботи в будівництві

 535. Характерні риси імпресіонізму

 536. Теорія комунікації в маркетингу

 537. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 538. Причини інфляції

 539. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 540. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 541. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 542. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 543. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 544. Цінність грошей у часі

 545. Боспорське царство

 546. Регулювання зайнятості населення

 547. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 548. Ранній інституціоналізм

 549. Упаковка товару, вплив на споживача

 550. Національний банк України

 551. Сутність та причини безробіття

 552. Джек Лондон

 553. Охорона видового різноманіття організмів

 554. Міжнародні валютні відносини

 555. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 556. Творення слів

 557. Держава і право ФРН

 558. Основні функції Національного банку України

 559. Генезис культури, специфіка культурних знань

 560. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 561. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 562. Телебачення і політика

 563. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 564. Митне регулювання

 565. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 566. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 567. Середовище передачi в локальних мережах

 568. Організація й обслуговування робочих місць

 569. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 570. Гіпербола

 571. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 572. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 573. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 574. Тактичне планування

 575. Історія виникнення реактивних двигунів

 576. Афанасій Афанасійович Фет

 577. Борис Дмитрович Грінченко

 578. Стилі правничої лінгвістики

 579. Господарство Запорозької Січі

 580. Поняття і види інфляції

 581. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 582. Лізингові контракти

 583. Фінансування освіти в Україні

 584. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 585. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 586. Сторінками давньогрецької теогонії

 587. Економіка Канади

 588. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 589. Ультразвук і інфразвук

 590. Роль малого бізнесу в економіці

 591. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 592. Розвиток наукових знань про природу психіки

 593. Державне регулювання бізнесу

 594. Приготування бульйонів

 595. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 596. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 597. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 598. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 599. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 600. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 601. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 602. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 603. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 604. Комерційний банк. Управління та структура банку

 605. Актуальні проблеми менеджменту

 606. Диференціальні рівняння І порядку

 607. Поняття про основні засоби

 608. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 609. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 610. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 611. Кредитування у підприємницькій діяльності

 612. Вибори в Україні

 613. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 614. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 615. Планування рекламної кампанії

 616. Практичне значення економічної теорії

 617. Ярмарок

 618. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 619. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 620. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 621. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 622. Ринкова економіка

 623. Флора і фауна літом

 624. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 625. Перші гроші в Україні

 626. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 627. Наполеон І

 628. Доходи в ринковій економіці

 629. Організаційні форми підприємства

 630. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 631. Міжособистісне розуміння

 632. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 633. Ціцерон - вершина римського красномовства

 634. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 635. Історія УПА

 636. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 637. Система освіти в Ізраїлі

 638. Можливості вступу України до СОТ

 639. Методика формування цін

 640. Поет Віктор Забіла

 641. Твори письменників XIX—початку XX ст

 642. Українська культура доби національного відродження

 643. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 644. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 645. Підприємство як соціальна організація

 646. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 647. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 648. Excel

 649. Іван Мазепа

 650. Організація виробничих процесів

 651. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 652. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 653. Характеристика світового ринку нафти

 654. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 655. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 656. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 657. Типи (моделі) виборчих систем

 658. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 659. Господарство країн Центральної Європи

 660. Паралельні обчислювальні системи

 661. Обґрунтування доцільності інвестування

 662. Основи транспортних перевезень

 663. Плата за природні ресурси

 664. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 665. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 666. Країни Балтії

 667. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 668. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 669. Сучасна рецензія, як жанр

 670. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 671. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 672. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 673. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 674. Бесіди з учнями про символи України

 675. Поняття aудиту та його сутність

 676. Фінансова система держави

 677. Медична інформатика як наука

 678. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 679. Мова логічного програмування "Пролог"

 680. Улас Самчук - письменник епічної широти

 681. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 682. Способи подолання протидії слідству при допиті

 683. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 684. Історія економіки та економічної думки

 685. Великий байкар Леонід Глібов

 686. Сутність і роль перестрахування

 687. Міжнародні фінанси

 688. Держава в системі макроекономічного регулювання

 689. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 690. Корпоративні фінанси

 691. Естетика і мистецтвознавство

 692. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 693. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 694. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 695. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 696. Методи психологічної практики та їх використання

 697. Логістика

 698. Ціна - її суть та процес формування...

 699. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 700. Види усного спілкування

 701. Організація ремонтного господарства

 702. Лізинг-кредит

 703. Управління виробничими запасами

 704. Нове в бухгалтерському обліку

 705. Основні методи боротьби з інфляцією

 706. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 707. Симон Петлюра: легенди та факти

 708. Виробництво паперу

 709. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 710. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 711. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 712. Рідна природа

 713. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 714. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 715. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 716. Звичаї і обряди

 717. Гітара в історії розвитку музичної культури

 718. Іслам-шиїти і суніти

 719. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 720. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 721. Древня Греція і риторика

 722. ЄБРР

 723. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 724. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 725. Програми сприяння зайнятості

 726. Філософія як універсальний тип знань

 727. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 728. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 729. Дисциплінарна відповідальність юристів

 730. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 731. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 732. Суть і структура грошового ринку

 733. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 734. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 735. Аристофан та його творчість

 736. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 737. Xімія і технологія органічних речовин

 738. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 739. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 740. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 741. Мозаїки Візантії

 742. Сучасне вивчення природи

 743. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 744. Сімейний кодекс України

 745. Томас Гоббс

 746. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 747. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 748. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 749. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 750. Предмет правничої лінгвістики

 751. Глава держави в зарубіжних країнах

 752. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 753. Науковий стиль правничої лінгвістики

 754. Текст у рекламі

 755. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 756. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 757. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 758. Організація роботи аудитора

 759. Класифікація графіки

 760. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 761. Сутність юридичної особи

 762. Біологічні ресурси України

 763. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 764. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 765. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 766. Мультиплікатор Кейнса

 767. Австрійська школа граничної корисності

 768. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 769. Концепція сучасного природознавства

 770. Міжнародний кредит

 771. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 772. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 773. Загартовування організму дітей і підлітків

 774. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 775. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 776. Об’єкти та цілі БЖД

 777. Механізм грошово-кредитної діяльності

 778. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 779. Види і форми туризму

 780. Конформізм та конформісти

 781. Мораль

 782. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 783. Астероїди і метеорити

 784. Регулювання валютних курсів

 785. Нова історична школа та соціальний напрям

 786. Основні етапи історії логіки

 787. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 788. Рекламне дослідження ринку

 789. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 790. Службові відрядження у межах України

 791. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 792. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 793. Візантія

 794. Іноземний досвід медичного страхування

 795. Детектив та історія його виникнення

 796. Генетичний аспект особистості

 797. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 798. Історична економічна школа в Німеччині

 799. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 800. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 801. Економічний аналіз

 802. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 803. Слово про ввічливість

 804. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 805. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 806. Логіка та мова

 807. Теорія імовірностей та математична статистика

 808. Загартування, його принципи

 809. Вещное право по Законам XII таблиц

 810. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 811. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 812. Страхування в туризмі

 813. Національна система електронних платежів

 814. Становлення світового ринку

 815. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 816. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 817. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 818. Роль маркетингу в ринковій економіці

 819. Історія розвитку фармації

 820. Давньоірландський епос

 821. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 822. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 823. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 824. Гриби

 825. Будова патрона

 826. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 827. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 828. Грунти гірських областей України

 829. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 830. Початки комбінаторики

 831. Французький письменник — Марсель Пруст

 832. Розробка концепції маркетингу фірми

 833. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 834. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 835. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 836. Антивірусні програми

 837. Суспільство як система економічного взаємообміну

 838. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 839. Декоративне панно

 840. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 841. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 842. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 843. Вибори та їх роль в політичному житті

 844. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 845. Електроніка та мікросхемотехніка

 846. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 847. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 848. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 849. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 850. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 851. Взаємовідносини України та НАТО

 852. Страхування виробничих ризиків

 853. Методи банківського кредитування

 854. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 855. Конституція Французької Республіки 1946 р

 856. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 857. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 858. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 859. Типи і види хорів

 860. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 861. Поняття галузі

 862. Організація системи комунікації на фірмі

 863. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 864. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 865. Мистецтво Відродження

 866. Що таке підприємництво

 867. Валовий національний продукт

 868. Культурний процес за радянської влади

 869. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 870. Поняття і сутність факторів продуктивності

 871. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 872. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 873. Класична теорія

 874. Матеріальні і нематеріальні активи

 875. Стимулювання продажу товарів і послуг

 876. Основні засади та проблеми інвестування

 877. Біографія Лесі Українки

 878. Сутність та фактори економічного зростання

 879. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 880. Особливості інфляційного процесу в Україні

 881. Підприємство - елемент господарювання

 882. Меркурій

 883. Доля рідної мови - доля України

 884. Діловодство як функція управління

 885. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 886. Інформатизація системи управління освітою

 887. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 888. Харчування вагітної жінки

 889. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 890. Марко Черемшина

 891. Організація та структура рекламного процесу

 892. Впровадження стандартів на підприємстві

 893. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 894. Статистичні ряди і таблиці

 895. Сутність, принципи та функції підприємства

 896. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 897. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 898. Жан-Батіст Гренуй

 899. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 900. Особливість ринку факторів виробництва

 901. Служба в армії

 902. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 903. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 904. Інтернет та його професійне використання

 905. Театр

 906. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 907. Пожежа

 908. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 909. Лазер

 910. Альтернативна енергія

 911. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 912. Рафаель

 913. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 914. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 915. Зброя

 916. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 917. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 918. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 919. Куріння та діти: як захистити права дітей

 920. Державне кредитування підприємств

 921. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 922. Видатки бюджету

 923. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 924. Проблеми стабілізації економіки України

 925. Понятие и структура юридической науки

 926. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 927. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 928. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 929. Доступність економічної освіти

 930. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 931. Володимир Сосюра

 932. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 933. Організація транспортних перевезень

 934. Система запалювання автомобіля

 935. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 936. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 937. Психічні і моральні якості медичного працівника

 938. Фізичні вправи для вагітних

 939. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 940. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 941. Енополітична карта світу XXІ століття

 942. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 943. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 944. Ринок фінансових ресурсів

 945. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 946. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 947. Жанри красномовства

 948. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 949. Загальні положення етики бізнесу

 950. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 951. Українська культура в міжнародних відносинах

 952. Андріївська церква в Києві

 953. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 954. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 955. Матеріальна шкода поняття і види

 956. Художня обробка деревини

 957. Музична культура України

 958. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 959. Новаторство Драматургії Чехова

 960. Методи регулювання інфляції

 961. Західна драматургія

 962. Тарас Шевченко

 963. Етапи розвитку українознавства

 964. Природа — наша мати, треба її оберігати

 965. Охорона грунтів

 966. Інтеграційна система України

 967. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 968. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 969. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 970. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 971. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 972. Мркантелізм

 973. Особливості податкової системи Франції

 974. Обмеження та узагальнення понять

 975. Сутність селянського господарства

 976. філософія стародавності

 977. Еволюція мов програмування

 978. Отто фон Бісмарк

 979. Форми представлення чисел

 980. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 981. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 982. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 983. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 984. Літературне редагування у сучасній редакції

 985. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 986. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 987. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 988. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 989. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 990. Оборотні кошти

 991. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 992. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 993. Інвестиції

 994. Форми держави в зарубіжних країнах

 995. Життя і творчість Василя Стефаника

 996. Іван Карпенко-Карий

 997. Тривалість життя людини

 998. Системи вприскування палива (інжектор)

 999. Економічний розвиток України в 20-і роки

 1000. Кров в кровообіг