На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Інтернет банкінг в Україні

 2. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 3. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 4. Трудові колективи та їх правовий статус

 5. Фінанси України

 6. Українська культура в 17 столітті

 7. Бандитизм

 8. Валютні відносини та валютні системи

 9. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 10. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 11. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 12. Економічний аналіз діяльності банку

 13. Принципи ревізії та її види

 14. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 15. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 16. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 17. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 18. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 19. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 20. Організація роботи з документами

 21. Національний ринок та його агрегати

 22. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 23. Податкове планування на підприємстві

 24. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 25. Фонетичні закони мови і правила правопису

 26. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 27. Економічний аналіз

 28. Похідна функції

 29. Історія села Чемеринці

 30. Гончарство

 31. Мова жестів

 32. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 33. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 34. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 35. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 36. Музичний фольклор Тернопільщини

 37. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 38. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 39. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 40. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 41. Держава і право феодальної Англії

 42. Трудові спори

 43. Кліматичні умови

 44. Петро Дорошенко

 45. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 46. Ручні осколкові гранати

 47. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 48. Запліднення

 49. Блискавки

 50. Менеджмент банківської системи на прикладі

 51. Світова організація торгівлі

 52. Породження мовлення

 53. Організація аудиторської діяльності

 54. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 55. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 56. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 57. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 58. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 59. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 60. Фінансовий менеджмент

 61. Азовське море

 62. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 63. Грошовий ринок

 64. Небезпеки урбанізованого міста

 65. Статистика населення

 66. Поняття торгівлі цінними паперами

 67. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 68. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 69. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 70. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 71. Озонова діра

 72. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 73. Обставини, що виключають злочинність діяння

 74. Формування роздрібної ціни на ПММ

 75. Вартість втрачених можливостей

 76. Ернест Хемінгуей

 77. Методи формування цін

 78. Племенні об’єднання на Україні

 79. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 80. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 81. Дмитро Байда-Вишневецький

 82. Культура мови

 83. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 84. Розвиток політичної науки у Новий час

 85. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 86. Духовний вплив природи на людину

 87. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 88. Законодавство України про підприємства

 89. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 90. Валютні ринки

 91. Журнал реєстрації господарських процесів

 92. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 93. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 94. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 95. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 96. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 97. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 98. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 99. Ліс – наше багатство

 100. Міжнародна торгівля та валютні системи

 101. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 102. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 103. Теорія соціальної стратифікації

 104. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 105. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 106. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 107. Доходи страховика

 108. Квітковий годинник Карла Ліннея

 109. Життя та творчість Григорія Косинки

 110. Культура публічного виступу

 111. Свято матері

 112. Підготовка судової промови

 113. Еволюція релігійної філософії XX ст

 114. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 115. Глобалізація

 116. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 117. СРСР 1964-1991 рр

 118. Пташок викликаю з теплого краю

 119. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 120. Етапи розвитку сучасної логіки

 121. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 122. Формування двопартійної системи в Англії

 123. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 124. Адміністративні договори

 125. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 126. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 127. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 128. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 129. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 130. Бюджетний дефіцит і державний борг

 131. Особливості перекладу

 132. Внутрішні ціни та методи їх формування

 133. Можливості “1С Бухгалтерії

 134. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 135. Фонд державного майна України

 136. Менеджмент підприємств бізнесу

 137. Населення світу

 138. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 139. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 140. Обмін Речовин та енергії

 141. Імунна система

 142. Перевірки фінансової звітності

 143. Голод 1946-1947 років в Україні

 144. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 145. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 146. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 147. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 148. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 149. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 150. Гідроліз

 151. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 152. Оскар Уайльд

 153. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 154. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 155. Антон Павлович Чехов

 156. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 157. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 158. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 159. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 160. Диференціація навчання на уроках математики

 161. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 162. Етика науки

 163. Методи і канали збору і поширення інформації

 164. Розвиток життя на землі

 165. Увага людини. Загальні поняття

 166. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 167. Влада як соціальний феномен

 168. Державний бюджет України

 169. Оренда майна державних підприємств в Україні

 170. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 171. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 172. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 173. Фінансові компанії

 174. Основні засоби

 175. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 176. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 177. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 178. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 179. Облік робочого часу

 180. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 181. Поняття та особливості формування ринку праці

 182. Африка – Україна

 183. Хімія і екологія

 184. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 185. Вселенські собори

 186. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 187. Порівняння функцій та їх застосування

 188. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 189. Методика проведення аудиту

 190. Бетховен, життя і творчий шлях

 191. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 192. Психоаналіз

 193. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 194. Поняття культурно історичної епохи

 195. Захист навколишнього середовища

 196. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 197. Інфекції, отруєння. Імунітет

 198. Узагальнення результатів аудиту

 199. Ярослав Мудрий

 200. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 201. Рим та Карфаген

 202. Адам Міцкевич

 203. Функції і роль кредиту

 204. Аналіз імовірності банкрутства

 205. Порядок призначення субсидій

 206. Тарифна система

 207. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 208. Сучасна модель атома

 209. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 210. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 211. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 212. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 213. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 214. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 215. Інвентаризація матеріальних цінностей

 216. Доповідь

 217. Договір комерційної концесії

 218. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 219. Інформатика

 220. Знос основних засобів, його види

 221. Способи ухилення від сплати податків

 222. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 223. Акушерство як наука

 224. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 225. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 226. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 227. Економіка Латинської Америки

 228. Соціально-економічні наслідки інфляції

 229. Категорії з курсу економічної історії

 230. Харчування різних груп населення

 231. Соціологія сім’ї

 232. Приготування заправних перших страв

 233. Банки та їх роль в економіці

 234. Що ми знаємо про СНІД

 235. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 236. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 237. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 238. Письменники рідного краю

 239. Основи процесу управління маркетингом

 240. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 241. Святе слово - рідна мати

 242. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 243. Ринок програмного забезпечення

 244. Підприємство як суб’єкт господарювання

 245. Прибуток і затрати комерційного банку

 246. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 247. Основи банківського кредитування

 248. Основні функції праці

 249. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 250. Система формування вокально-хорових навиків

 251. Малі тіла Сонячної системи

 252. Лицарі середньовіччя

 253. Олесь Гончар

 254. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 255. Піфагор. Теорема Піфагора

 256. Характеристика світового валютного ринку

 257. Моделі поведінки виробників

 258. Сонце і його значення для Cонячної системи

 259. А.Сміт - як науковець-економіст

 260. Слова з літерою Ґ

 261. Енергетична оцінка важкості праці

 262. Різновиди ринкових цін

 263. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 264. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 265. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 266. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 267. Закони формальної логіки

 268. Надлюдина за Ніцше

 269. Скло

 270. Карпатський державний заповідник

 271. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 272. Операційні системи. Файлова система

 273. Економічна свобода і підприємництво

 274. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 275. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 276. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 277. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 278. Шарль Луї Монтеск'є

 279. Просторове розміщення виробничого процесу

 280. Віруси – неклітинні форми життя

 281. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 282. Ціна та її особливості

 283. Господарство України у 1939-1990 рр.

 284. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 285. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 286. Конституція Франції 1946 року

 287. Історія розвитку нейрохірургії

 288. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 289. Дії солдата в бою

 290. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 291. Числівники в діловому мовленні

 292. Фінансово-бюджетне регулювання

 293. Сухомлинський про роботу над словом

 294. Світові природні ресурси

 295. Характеристика основних функцій нормування праці

 296. Проблема субстанції

 297. Вплив природних катастроф

 298. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 299. William Shakespeare

 300. Фіскальна політика української держави

 301. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 302. О слово рідне! України слово!

 303. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 304. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 305. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 306. Мінеральні ресурси світу та України

 307. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 308. Життя і творчість Бетховена

 309. Культура і природа

 310. Роль та місце жінки у общині

 311. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 312. Юрій Хмельницький

 313. Організація обліку витрат

 314. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 315. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 316. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 317. Нарбут - український художник-графік

 318. Село моє, для мене ти єдине

 319. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 320. Теорії кредиту

 321. Психологія управління

 322. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 323. Нецінова конкуренція

 324. Декоративна косметика: губні помади

 325. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 326. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 327. Вступна частина промови

 328. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 329. Водорості

 330. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 331. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 332. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 333. Структура курсу БЖД

 334. Методичні основи планування продуктивності праці

 335. Державний борг. Обслуговування та управління

 336. Диференціація дієздатності фізичної особи

 337. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 338. Система обслуговування виробництва

 339. Соціально-психологічний клімат

 340. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 341. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 342. Українське військо періоду козаччини

 343. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 344. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 345. Основи економічної теорії

 346. Національні особливості ділового спілкування

 347. Трудові відносини, сутність і структура

 348. Склад злочину

 349. Ультразвук і інфразвук

 350. Китай

 351. Охорона водного середовища

 352. Організація обліку

 353. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 354. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 355. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 356. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 357. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 358. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 359. Граматична форма ділових документів

 360. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 361. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 362. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 363. Командитне товариство і товариство з додатковою

 364. Форми забезпечення кредитів

 365. Організація реалізації страхових послуг

 366. Доплати і надбавки

 367. Поняття відкритості економіки

 368. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 369. Академічна риторика

 370. Організація

 371. Шкідливі звички тютюнопаління

 372. Теорія особистості

 373. Суть підприємництва, його види та розвиток

 374. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 375. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 376. Життя і творчість Гоголя

 377. Національний банк Польщі

 378. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 379. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 380. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 381. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 382. Народна символіка

 383. Організація оплати праці на підприємствах

 384. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 385. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 386. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 387. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 388. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 389. Господарські товариства

 390. Організація енергетичного господарства

 391. Основні досягнення давньоруської культури

 392. Колективні договори та угоди

 393. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 394. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 395. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 396. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 397. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 398. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 399. Проблеми застосування податку на додану вартість

 400. Фіскальна політика держави

 401. Антоніми

 402. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 403. Служба безпеки України

 404. Джерела фінансування проектів

 405. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 406. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 407. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 408. Степ аеробіка

 409. Демократія і самоврядування

 410. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 411. Числові послідовності

 412. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 413. Загальна характеристика класичної політичної економії

 414. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 415. Акредитив

 416. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 417. Леся Українка

 418. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 419. Основи загальновійськового бою

 420. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 421. Залізничний транспорт

 422. Облік грошових розрахунків

 423. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 424. Валовий національний продукт

 425. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 426. Чи повернеться янгол. Матеріали до вивчення оповідання Г. Гарсіа Маркеса

 427. Концепції демократії: розвиток та сутність

 428. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 429. Порядок створення кооперативу

 430. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 431. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 432. Реквізити ділових паперів

 433. Інвестування

 434. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 435. Неокласичний синтез

 436. Охорона природи

 437. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 438. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 439. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 440. Етика ненасилля в сучасному світі

 441. Чинники економічного зростання

 442. Віденський конгрес

 443. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 444. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 445. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 446. Логістика товарно-матеріальних запасів

 447. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 448. Панас Мирний

 449. Конкуренція і ринок

 450. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 451. Франц Шуберт. Біографія

 452. Діяльність банку

 453. Застосування ділового етикету в бізнесі

 454. Інвестиційна діяльність

 455. Чорнобиль

 456. Правознавство, загальна термінологія

 457. РПС Японії

 458. Категорії естетики

 459. Християнські свята

 460. Електричний струм в напівпровідниках

 461. Функції трудового права

 462. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 463. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 464. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 465. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 466. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 467. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 468. Самооцінка

 469. Національний банк України статус і завдання

 470. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 471. Стратегія маркетингу

 472. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 473. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 474. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 475. Машинобудування світу

 476. Антиінфляційна політика України

 477. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 478. Провідні ринки облігацій

 479. Іван Франко

 480. Галичина у другій половині 19 століття

 481. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 482. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 483. Урагани та повені як приклади небезпеки

 484. Поняття про етнографію

 485. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 486. Мода 19-20 століть

 487. Формування органів та взаємодія частин зародка

 488. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 489. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 490. Сальвадор Далі

 491. Повне товариство

 492. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 493. Походження, суть та вартість грошей

 494. Державні символи

 495. Поняття та сфера укладення контракту

 496. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 497. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 498. Поняття та види співучасті

 499. Людина і біосфера

 500. Системи міжнародної економіки

 501. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 502. Напівпровідникові діоди

 503. Заробітна плата

 504. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 505. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 506. Статутний фонд

 507. Неоінституціоналізм

 508. Громадяни як суб’єкти трудового права

 509. Біблія - священна книга християн

 510. Види кровотеч

 511. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 512. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 513. Григорій Савич Сковорода

 514. Іспанія між першою та другою світовою війною

 515. Преміювання працівників

 516. Приготування бульйонів

 517. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 518. Історія олімпійських ігор

 519. Інноваційна стратегія України

 520. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 521. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 522. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 523. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 524. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 525. Податкові надходження

 526. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 527. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 528. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 529. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 530. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 531. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 532. Проблеми культурного відродження в Україні

 533. Світова організація торгівлі

 534. Історія виникнення реактивних двигунів

 535. Цінність грошей у часі

 536. Верховна Рада України

 537. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 538. Опоряджувальні роботи в будівництві

 539. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 540. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 541. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 542. Характерні риси імпресіонізму

 543. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 544. Туреччина

 545. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 546. Генезис культури, специфіка культурних знань

 547. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 548. Теорія комунікації в маркетингу

 549. Тактичне планування

 550. Причини інфляції

 551. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 552. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 553. Система освіти в Ізраїлі

 554. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 555. Джек Лондон

 556. Боспорське царство

 557. Упаковка товару, вплив на споживача

 558. Регулювання зайнятості населення

 559. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 560. Гіпербола

 561. Ранній інституціоналізм

 562. Національний банк України

 563. Сутність та причини безробіття

 564. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 565. Телебачення і політика

 566. Охорона видового різноманіття організмів

 567. Міжнародні валютні відносини

 568. Творення слів

 569. Держава і право ФРН

 570. Середовище передачi в локальних мережах

 571. Роль малого бізнесу в економіці

 572. Основні функції Національного банку України

 573. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 574. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 575. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 576. Митне регулювання

 577. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 578. Організація й обслуговування робочих місць

 579. Стилі правничої лінгвістики

 580. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 581. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 582. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 583. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 584. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 585. Афанасій Афанасійович Фет

 586. Борис Дмитрович Грінченко

 587. Лізингові контракти

 588. Господарство Запорозької Січі

 589. Поняття і види інфляції

 590. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 591. Фінансування освіти в Україні

 592. Економіка Канади

 593. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 594. Розвиток наукових знань про природу психіки

 595. Сторінками давньогрецької теогонії

 596. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 597. Мозаїки Візантії

 598. Ультразвук і інфразвук

 599. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 600. Державне регулювання бізнесу

 601. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 602. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 603. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 604. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 605. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 606. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 607. Актуальні проблеми менеджменту

 608. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 609. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 610. Комерційний банк. Управління та структура банку

 611. Диференціальні рівняння І порядку

 612. Міжособистісне розуміння

 613. Практичне значення економічної теорії

 614. Поняття про основні засоби

 615. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 616. Кредитування у підприємницькій діяльності

 617. Вибори в Україні

 618. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 619. Ярмарок

 620. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 621. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 622. Планування рекламної кампанії

 623. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 624. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 625. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 626. Флора і фауна літом

 627. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 628. Ціцерон - вершина римського красномовства

 629. Ринкова економіка

 630. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 631. Перші гроші в Україні

 632. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 633. Поет Віктор Забіла

 634. Доходи в ринковій економіці

 635. Наполеон І

 636. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 637. Організаційні форми підприємства

 638. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 639. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 640. Історія УПА

 641. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 642. Можливості вступу України до СОТ

 643. Методика формування цін

 644. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 645. Твори письменників XIX—початку XX ст

 646. Предмет правничої лінгвістики

 647. Українська культура доби національного відродження

 648. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 649. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 650. Підприємство як соціальна організація

 651. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 652. Excel

 653. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 654. Іван Мазепа

 655. Організація виробничих процесів

 656. Улас Самчук - письменник епічної широти

 657. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 658. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 659. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 660. Характеристика світового ринку нафти

 661. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 662. Паралельні обчислювальні системи

 663. Медична інформатика як наука

 664. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 665. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 666. Типи (моделі) виборчих систем

 667. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 668. Господарство країн Центральної Європи

 669. Обґрунтування доцільності інвестування

 670. Основи транспортних перевезень

 671. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 672. Плата за природні ресурси

 673. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 674. Країни Балтії

 675. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 676. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 677. Естетика і мистецтвознавство

 678. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 679. Корпоративні фінанси

 680. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 681. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 682. Сучасна рецензія, як жанр

 683. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 684. Мова логічного програмування "Пролог"

 685. Поняття aудиту та його сутність

 686. Бесіди з учнями про символи України

 687. Способи подолання протидії слідству при допиті

 688. Фінансова система держави

 689. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 690. Історія економіки та економічної думки

 691. Звичаї і обряди

 692. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 693. Великий байкар Леонід Глібов

 694. Сутність і роль перестрахування

 695. Міжнародні фінанси

 696. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 697. Держава в системі макроекономічного регулювання

 698. Роль маркетингу в ринковій економіці

 699. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 700. Методи психологічної практики та їх використання

 701. Організація ремонтного господарства

 702. Логістика

 703. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 704. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 705. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 706. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 707. Розв’язання задач на застосування векторів

 708. Ціна - її суть та процес формування...

 709. Вещное право по Законам XII таблиц

 710. Види усного спілкування

 711. Філософія як універсальний тип знань

 712. Гітара в історії розвитку музичної культури

 713. Рідна природа

 714. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 715. Лізинг-кредит

 716. Управління виробничими запасами

 717. Нове в бухгалтерському обліку

 718. Основні методи боротьби з інфляцією

 719. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 720. Виробництво паперу

 721. Симон Петлюра: легенди та факти

 722. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 723. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 724. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 725. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 726. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 727. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 728. Конституція Французької Республіки 1946 р

 729. Древня Греція і риторика

 730. Іслам-шиїти і суніти

 731. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 732. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 733. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 734. ЄБРР

 735. Дисциплінарна відповідальність юристів

 736. Будова патрона

 737. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 738. Програми сприяння зайнятості

 739. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 740. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 741. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 742. Аристофан та його творчість

 743. Класифікація графіки

 744. Суть і структура грошового ринку

 745. Матеріальні і нематеріальні активи

 746. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 747. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 748. Xімія і технологія органічних речовин

 749. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 750. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 751. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 752. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 753. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 754. Сімейний кодекс України

 755. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 756. Сучасне вивчення природи

 757. Томас Гоббс

 758. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 759. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 760. Страхування в туризмі

 761. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 762. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 763. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 764. Науковий стиль правничої лінгвістики

 765. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 766. Текст у рекламі

 767. Глава держави в зарубіжних країнах

 768. Конформізм та конформісти

 769. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 770. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 771. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 772. Біологічні ресурси України

 773. Організація роботи аудитора

 774. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 775. Сутність юридичної особи

 776. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 777. Мультиплікатор Кейнса

 778. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 779. Концепція сучасного природознавства

 780. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 781. Рекламне дослідження ринку

 782. Австрійська школа граничної корисності

 783. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 784. Міжнародний кредит

 785. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 786. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 787. Загартовування організму дітей і підлітків

 788. Какие отношения регулируются нормами семейного права?

 789. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 790. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 791. Об’єкти та цілі БЖД

 792. Механізм грошово-кредитної діяльності

 793. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 794. Генетичний аспект особистості

 795. Види і форми туризму

 796. Мораль

 797. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 798. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 799. Нова історична школа та соціальний напрям

 800. Астероїди і метеорити

 801. Основні етапи історії логіки

 802. Регулювання валютних курсів

 803. Детектив та історія його виникнення

 804. Іноземний досвід медичного страхування

 805. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 806. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 807. Історична економічна школа в Німеччині

 808. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 809. Логіка та мова

 810. Службові відрядження у межах України

 811. Візантія

 812. Теорія імовірностей та математична статистика

 813. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 814. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 815. Економічний аналіз

 816. Загартування, його принципи

 817. Слово про ввічливість

 818. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 819. Грунти гірських областей України

 820. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 821. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 822. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 823. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 824. Діловодство як функція управління

 825. Національна система електронних платежів

 826. Історія розвитку фармації

 827. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 828. Становлення світового ринку

 829. Давньоірландський епос

 830. Декоративне панно

 831. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 832. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 833. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 834. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 835. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 836. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 837. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 838. Гриби

 839. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 840. 90 шпаргалок по БЖД 1 курс (1-2 семестр)

 841. Розробка концепції маркетингу фірми

 842. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 843. Початки комбінаторики

 844. Французький письменник — Марсель Пруст

 845. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 846. Типи і види хорів

 847. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 848. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 849. Суспільство як система економічного взаємообміну

 850. Антивірусні програми

 851. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 852. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 853. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 854. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 855. Вибори та їх роль в політичному житті

 856. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 857. Електроніка та мікросхемотехніка

 858. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 859. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 860. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 861. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 862. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 863. Поняття галузі

 864. Взаємовідносини України та НАТО

 865. Страхування виробничих ризиків

 866. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 867. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 868. Методи банківського кредитування

 869. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 870. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 871. Організація системи комунікації на фірмі

 872. Психічні і моральні якості медичного працівника

 873. Мистецтво Відродження

 874. Меркурій

 875. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 876. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 877. Що таке підприємництво

 878. Культурний процес за радянської влади

 879. Валовий національний продукт

 880. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 881. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 882. Поняття і сутність факторів продуктивності

 883. Класична теорія

 884. Стимулювання продажу товарів і послуг

 885. Біографія Лесі Українки

 886. Основні засади та проблеми інвестування

 887. Сутність та фактори економічного зростання

 888. Марко Черемшина

 889. Жанрові особливості роману Чарльза Діккенса «Великі сподівання» в літературній критиці

 890. Підприємство - елемент господарювання

 891. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 892. Особливості інфляційного процесу в Україні

 893. Міжнародний кодекс рекламної практики

 894. Доля рідної мови - доля України

 895. Харчування вагітної жінки

 896. Інформатизація системи управління освітою

 897. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 898. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 899. Організація та структура рекламного процесу

 900. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 901. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 902. Впровадження стандартів на підприємстві

 903. Статистичні ряди і таблиці

 904. Сутність, принципи та функції підприємства

 905. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 906. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 907. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 908. Жан-Батіст Гренуй

 909. Фізична особа-підприємець

 910. Особливість ринку факторів виробництва

 911. Служба в армії

 912. Театр

 913. Повітряний метод стерилізації (режим стерилізації)

 914. Інтернет та його професійне використання

 915. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 916. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 917. Пожежа

 918. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 919. Лазер

 920. Альтернативна енергія

 921. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 922. Рафаель

 923. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 924. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 925. Етапи розвитку українознавства

 926. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 927. Зброя

 928. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 929. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 930. Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення

 931. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 932. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 933. Куріння та діти: як захистити права дітей

 934. Державне кредитування підприємств

 935. Видатки бюджету

 936. Понятие и структура юридической науки

 937. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 938. Проблеми стабілізації економіки України

 939. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 940. Система запалювання автомобіля

 941. Доступність економічної освіти

 942. Володимир Сосюра

 943. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 944. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 945. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 946. Собівартість продукції

 947. Організація транспортних перевезень

 948. Ринок фінансових ресурсів

 949. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 950. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 951. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 952. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 953. Загальні положення етики бізнесу

 954. Фізичні вправи для вагітних

 955. Енополітична карта світу XXІ століття

 956. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 957. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 958. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 959. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 960. Жанри красномовства

 961. Еволюція мов програмування

 962. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 963. Андріївська церква в Києві

 964. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 965. Українська культура в міжнародних відносинах

 966. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 967. Художня обробка деревини

 968. Матеріальна шкода поняття і види

 969. Обмеження та узагальнення понять

 970. Музична культура України

 971. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 972. Новаторство Драматургії Чехова

 973. Природа — наша мати, треба її оберігати

 974. Західна драматургія

 975. Методи регулювання інфляції

 976. Тарас Шевченко

 977. Загальна характеристика Ірландії

 978. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 979. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 980. Охорона грунтів

 981. Інтеграційна система України

 982. філософія стародавності

 983. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 984. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 985. Форми представлення чисел

 986. Особливості податкової системи Франції

 987. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 988. Сутність селянського господарства

 989. Мркантелізм

 990. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 991. Отто фон Бісмарк

 992. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 993. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 994. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 995. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 996. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 997. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 998. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 999. Літературне редагування у сучасній редакції

 1000. Україна на шляху до Світової організації торгівлі