На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 2. Переваги та недоліки окремих видів транспорту

 3. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 4. Бандитизм

 5. Організація роботи з документами

 6. Національний ринок та його агрегати

 7. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 8. Податкове планування на підприємстві

 9. Ведучі мости автомобіля

 10. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 11. Органи зору і слуху

 12. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 13. Економічний аналіз

 14. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 15. Фонетичні закони мови і правила правопису

 16. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 17. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 18. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 19. Похідна функції

 20. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 21. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 22. Принципи ревізії та її види

 23. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 24. Чистий продукт та його структура

 25. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 26. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 27. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 28. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 29. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 30. Трудові спори

 31. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 32. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 33. Кліматичні умови

 34. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 35. Менеджмент банківської системи на прикладі

 36. Гончарство

 37. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 38. Мова жестів

 39. Світова організація торгівлі

 40. Організація аудиторської діяльності

 41. Блискавки

 42. Петро Дорошенко

 43. Запліднення

 44. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 45. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 46. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 47. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 48. Музичний фольклор Тернопільщини

 49. Азовське море

 50. Грошовий ринок

 51. Небезпеки урбанізованого міста

 52. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 53. Фінансовий менеджмент

 54. Статистика населення

 55. Інтернет банкінг в Україні

 56. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 57. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 58. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 59. Озонова діра

 60. Ручні осколкові гранати

 61. Поняття торгівлі цінними паперами

 62. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 63. Ернест Хемінгуей

 64. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 65. Формування роздрібної ціни на ПММ

 66. Методи формування цін

 67. Дмитро Байда-Вишневецький

 68. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 69. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 70. Племенні об’єднання на Україні

 71. Культура мови

 72. Розвиток політичної науки у Новий час

 73. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 74. Історія села Чемеринці

 75. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 76. Духовний вплив природи на людину

 77. Держава і право феодальної Англії

 78. Законодавство України про підприємства

 79. Валютні ринки

 80. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 81. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 82. Журнал реєстрації господарських процесів

 83. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 84. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 85. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 86. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 87. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 88. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 89. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 90. Міжнародна торгівля та валютні системи

 91. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 92. Теорія соціальної стратифікації

 93. Вартість втрачених можливостей

 94. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 95. Ліс – наше багатство

 96. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 97. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 98. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 99. Життя та творчість Григорія Косинки

 100. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 101. Доходи страховика

 102. Свято матері

 103. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 104. Глобалізація

 105. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 106. СРСР 1964-1991 рр

 107. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 108. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 109. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 110. Обставини, що виключають злочинність діяння

 111. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 112. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 113. Еволюція релігійної філософії XX ст

 114. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 115. Підготовка судової промови

 116. Етапи розвитку сучасної логіки

 117. Бюджетний дефіцит і державний борг

 118. Населення світу

 119. Фонд державного майна України

 120. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 121. Імунна система

 122. Голод 1946-1947 років в Україні

 123. Менеджмент підприємств бізнесу

 124. Перевірки фінансової звітності

 125. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 126. Можливості “1С Бухгалтерії

 127. Теплові машини

 128. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 129. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 130. Адміністративні договори

 131. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 132. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 133. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 134. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 135. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 136. Обмін Речовин та енергії

 137. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 138. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 139. Гідроліз

 140. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 141. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 142. Внутрішні ціни та методи їх формування

 143. Формування двопартійної системи в Англії

 144. Антон Павлович Чехов

 145. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 146. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 147. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 148. Розвиток життя на землі

 149. Державний бюджет України

 150. Етика науки

 151. Оренда майна державних підприємств в Україні

 152. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 153. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 154. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 155. Увага людини. Загальні поняття

 156. Основні засоби

 157. Методи і канали збору і поширення інформації

 158. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 159. Культура публічного виступу

 160. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 161. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 162. Хімія і екологія

 163. Поняття та особливості формування ринку праці

 164. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 165. Африка – Україна

 166. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 167. Вселенські собори

 168. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 169. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 170. Облік робочого часу

 171. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 172. Методика проведення аудиту

 173. Диференціація навчання на уроках математики

 174. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 175. Оскар Уайльд

 176. Психоаналіз

 177. Захист навколишнього середовища

 178. Поняття культурно історичної епохи

 179. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 180. Узагальнення результатів аудиту

 181. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 182. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 183. Інфекції, отруєння. Імунітет

 184. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 185. Бетховен, життя і творчий шлях

 186. Адам Міцкевич

 187. Тарифна система

 188. Функції і роль кредиту

 189. Влада як соціальний феномен

 190. Аналіз імовірності банкрутства

 191. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 192. Фінансові компанії

 193. Порядок призначення субсидій

 194. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 195. Породження мовлення

 196. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 197. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 198. Інвентаризація матеріальних цінностей

 199. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 200. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 201. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 202. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 203. Доповідь

 204. Інформатика

 205. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 206. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 207. Способи ухилення від сплати податків

 208. Договір комерційної концесії

 209. Соціально-економічні наслідки інфляції

 210. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 211. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 212. Ярослав Мудрий

 213. Соціологія сім’ї

 214. Економіка Латинської Америки

 215. Знос основних засобів, його види

 216. Що ми знаємо про СНІД

 217. Сучасна модель атома

 218. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 219. Пташок викликаю з теплого краю

 220. Категорії з курсу економічної історії

 221. Банки та їх роль в економіці

 222. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 223. Письменники рідного краю

 224. Основи процесу управління маркетингом

 225. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 226. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 227. Підприємство як суб’єкт господарювання

 228. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 229. Прибуток і затрати комерційного банку

 230. Рим та Карфаген

 231. Основи банківського кредитування

 232. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 233. Малі тіла Сонячної системи

 234. Олесь Гончар

 235. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 236. Сонце і його значення для Cонячної системи

 237. Характеристика світового валютного ринку

 238. Лицарі середньовіччя

 239. А.Сміт - як науковець-економіст

 240. Основні функції праці

 241. Різновиди ринкових цін

 242. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 243. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 244. Приготування заправних перших страв

 245. Акушерство як наука

 246. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 247. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 248. Ринок програмного забезпечення

 249. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 250. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 251. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 252. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 253. Карпатський державний заповідник

 254. Операційні системи. Файлова система

 255. Система формування вокально-хорових навиків

 256. Скло

 257. Закони формальної логіки

 258. Шарль Луї Монтеск'є

 259. Віруси – неклітинні форми життя

 260. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 261. Ціна та її особливості

 262. Господарство України у 1939-1990 рр.

 263. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 264. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 265. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 266. Піфагор. Теорема Піфагора

 267. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 268. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 269. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 270. Енергетична оцінка важкості праці

 271. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 272. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 273. Числівники в діловому мовленні

 274. Просторове розміщення виробничого процесу

 275. Історія розвитку нейрохірургії

 276. Світові природні ресурси

 277. Фінансово-бюджетне регулювання

 278. Проблема субстанції

 279. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 280. William Shakespeare

 281. Вплив природних катастроф

 282. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 283. Сухомлинський про роботу над словом

 284. Фіскальна політика української держави

 285. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 286. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 287. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 288. Святе слово - рідна мати

 289. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 290. О слово рідне! України слово!

 291. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 292. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 293. Мінеральні ресурси світу та України

 294. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 295. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 296. Моделі поведінки виробників

 297. Культура і природа

 298. Юрій Хмельницький

 299. Характеристика основних функцій нормування праці

 300. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 301. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 302. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 303. Слова з літерою Ґ

 304. Теорії кредиту

 305. Нарбут - український художник-графік

 306. Нецінова конкуренція

 307. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 308. Державний борг. Обслуговування та управління

 309. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 310. Життя і творчість Бетховена

 311. Методичні основи планування продуктивності праці

 312. Організація обліку витрат

 313. Структура курсу БЖД

 314. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 315. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 316. Водорості

 317. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 318. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 319. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 320. Вступна частина промови

 321. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 322. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 323. Основи економічної теорії

 324. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 325. Дії солдата в бою

 326. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 327. Надлюдина за Ніцше

 328. Українське військо періоду козаччини

 329. Трудові відносини, сутність і структура

 330. Ультразвук і інфразвук

 331. Система обслуговування виробництва

 332. Китай

 333. Національні особливості ділового спілкування

 334. Диференціація дієздатності фізичної особи

 335. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 336. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 337. Організація обліку

 338. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 339. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 340. Порівняння функцій та їх застосування

 341. Економічна свобода і підприємництво

 342. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 343. Граматична форма ділових документів

 344. Форми забезпечення кредитів

 345. Доплати і надбавки

 346. Село моє, для мене ти єдине

 347. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 348. Поняття відкритості економіки

 349. Організація реалізації страхових послуг

 350. Особливості перекладу

 351. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 352. Академічна риторика

 353. Соціально-психологічний клімат

 354. Шкідливі звички тютюнопаління

 355. Організація

 356. Теорія особистості

 357. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 358. Суть підприємництва, його види та розвиток

 359. Харчування різних груп населення

 360. Декоративна косметика: губні помади

 361. Роль та місце жінки у общині

 362. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 363. Охорона водного середовища

 364. Організація оплати праці на підприємствах

 365. Склад злочину

 366. Командитне товариство і товариство з додатковою

 367. Народна символіка

 368. Національний банк Польщі

 369. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 370. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 371. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 372. Колективні договори та угоди

 373. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 374. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 375. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 376. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 377. Організація енергетичного господарства

 378. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 379. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 380. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 381. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 382. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 383. Проблеми застосування податку на додану вартість

 384. Антоніми

 385. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 386. Конституція Франції 1946 року

 387. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 388. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 389. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 390. Господарські товариства

 391. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 392. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 393. Служба безпеки України

 394. Фіскальна політика держави

 395. Загальна характеристика класичної політичної економії

 396. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 397. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 398. Демократія і самоврядування

 399. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 400. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 401. Акредитив

 402. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 403. Психологія управління

 404. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 405. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 406. Облік грошових розрахунків

 407. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 408. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 409. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 410. Валовий національний продукт

 411. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 412. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 413. Охорона природи

 414. Неокласичний синтез

 415. Реквізити ділових паперів

 416. Інвестування

 417. Залізничний транспорт

 418. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 419. Концепції демократії: розвиток та сутність

 420. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 421. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 422. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 423. Чинники економічного зростання

 424. Леся Українка

 425. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 426. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 427. Степ аеробіка

 428. Логістика товарно-матеріальних запасів

 429. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 430. Віденський конгрес

 431. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 432. Конкуренція і ринок

 433. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 434. Панас Мирний

 435. Основи загальновійськового бою

 436. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 437. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 438. Франц Шуберт. Біографія

 439. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 440. Діяльність банку

 441. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 442. Джерела фінансування проектів

 443. Інвестиційна діяльність

 444. Числові послідовності

 445. Основні досягнення давньоруської культури

 446. Правознавство, загальна термінологія

 447. Життя і творчість Гоголя

 448. Категорії естетики

 449. Чорнобиль

 450. Християнські свята

 451. РПС Японії

 452. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 453. Електричний струм в напівпровідниках

 454. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 455. Застосування ділового етикету в бізнесі

 456. Самооцінка

 457. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 458. Національний банк України статус і завдання

 459. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 460. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 461. Стратегія маркетингу

 462. Функції трудового права

 463. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 464. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 465. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 466. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 467. Етика ненасилля в сучасному світі

 468. Порядок створення кооперативу

 469. Машинобудування світу

 470. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 471. Іван Франко

 472. Провідні ринки облігацій

 473. Антиінфляційна політика України

 474. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 475. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 476. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 477. Урагани та повені як приклади небезпеки

 478. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 479. Повне товариство

 480. Поняття про етнографію

 481. Сальвадор Далі

 482. Походження, суть та вартість грошей

 483. Державні символи

 484. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 485. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 486. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 487. Системи міжнародної економіки

 488. Заробітна плата

 489. Статутний фонд

 490. Неоінституціоналізм

 491. Поняття та сфера укладення контракту

 492. Біблія - священна книга християн

 493. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 494. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 495. Григорій Савич Сковорода

 496. Преміювання працівників

 497. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 498. Види кровотеч

 499. Іспанія між першою та другою світовою війною

 500. Поняття та види співучасті

 501. Історія олімпійських ігор

 502. Людина і біосфера

 503. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 504. Формування органів та взаємодія частин зародка

 505. Інноваційна стратегія України

 506. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 507. Громадяни як суб’єкти трудового права

 508. Напівпровідникові діоди

 509. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 510. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 511. Податкові надходження

 512. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 513. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 514. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 515. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 516. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 517. Світова організація торгівлі

 518. Проблеми культурного відродження в Україні

 519. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 520. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 521. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 522. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 523. Верховна Рада України

 524. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 525. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 526. Мода 19-20 століть

 527. Туреччина

 528. Характерні риси імпресіонізму

 529. Теорія комунікації в маркетингу

 530. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 531. Причини інфляції

 532. Опоряджувальні роботи в будівництві

 533. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 534. Регулювання зайнятості населення

 535. Боспорське царство

 536. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 537. Національний банк України

 538. Упаковка товару, вплив на споживача

 539. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 540. Сутність та причини безробіття

 541. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 542. Ранній інституціоналізм

 543. Міжнародні валютні відносини

 544. Цінність грошей у часі

 545. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 546. Джек Лондон

 547. Основні функції Національного банку України

 548. Галичина у другій половині 19 століття

 549. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 550. Держава і право ФРН

 551. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 552. Творення слів

 553. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 554. Митне регулювання

 555. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 556. Організація й обслуговування робочих місць

 557. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 558. Телебачення і політика

 559. Середовище передачi в локальних мережах

 560. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 561. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 562. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 563. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 564. Борис Дмитрович Грінченко

 565. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 566. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 567. Охорона видового різноманіття організмів

 568. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 569. Поняття і види інфляції

 570. Фінансування освіти в Україні

 571. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 572. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 573. Стилі правничої лінгвістики

 574. Генезис культури, специфіка культурних знань

 575. Сторінками давньогрецької теогонії

 576. Господарство Запорозької Січі

 577. Лізингові контракти

 578. Афанасій Афанасійович Фет

 579. Ультразвук і інфразвук

 580. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 581. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 582. Економіка Канади

 583. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 584. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 585. Квітковий годинник Карла Ліннея

 586. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 587. Гіпербола

 588. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 589. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 590. Тактичне планування

 591. Державне регулювання бізнесу

 592. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 593. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 594. Розвиток наукових знань про природу психіки

 595. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 596. Актуальні проблеми менеджменту

 597. Комерційний банк. Управління та структура банку

 598. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 599. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 600. Поняття про основні засоби

 601. Диференціальні рівняння І порядку

 602. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 603. Роль малого бізнесу в економіці

 604. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 605. Кредитування у підприємницькій діяльності

 606. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 607. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 608. Планування рекламної кампанії

 609. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 610. Практичне значення економічної теорії

 611. Історія виникнення реактивних двигунів

 612. Вибори в Україні

 613. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 614. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 615. Ринкова економіка

 616. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 617. Наполеон І

 618. Ярмарок

 619. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 620. Перші гроші в Україні

 621. Доходи в ринковій економіці

 622. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 623. Організаційні форми підприємства

 624. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 625. Історія УПА

 626. Флора і фауна літом

 627. Методика формування цін

 628. Можливості вступу України до СОТ

 629. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 630. Приготування бульйонів

 631. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 632. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 633. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 634. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 635. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 636. Підприємство як соціальна організація

 637. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 638. Поет Віктор Забіла

 639. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 640. Твори письменників XIX—початку XX ст

 641. Українська культура доби національного відродження

 642. Іван Мазепа

 643. Міжособистісне розуміння

 644. Excel

 645. Організація виробничих процесів

 646. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 647. Типи (моделі) виборчих систем

 648. Характеристика світового ринку нафти

 649. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 650. Ціцерон - вершина римського красномовства

 651. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 652. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 653. Господарство країн Центральної Європи

 654. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 655. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 656. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 657. Паралельні обчислювальні системи

 658. Плата за природні ресурси

 659. Основи транспортних перевезень

 660. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 661. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 662. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 663. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 664. Обґрунтування доцільності інвестування

 665. Сучасна рецензія, як жанр

 666. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 667. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 668. Фінансова система держави

 669. Поняття aудиту та його сутність

 670. Бесіди з учнями про символи України

 671. Країни Балтії

 672. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 673. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 674. Великий байкар Леонід Глібов

 675. Сутність і роль перестрахування

 676. Міжнародні фінанси

 677. Способи подолання протидії слідству при допиті

 678. Історія економіки та економічної думки

 679. Мова логічного програмування "Пролог"

 680. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 681. Держава в системі макроекономічного регулювання

 682. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 683. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 684. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 685. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 686. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 687. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 688. Система освіти в Ізраїлі

 689. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 690. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 691. Логістика

 692. Естетика і мистецтвознавство

 693. Медична інформатика як наука

 694. Види усного спілкування

 695. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 696. Управління виробничими запасами

 697. Ціна - її суть та процес формування...

 698. Методи психологічної практики та їх використання

 699. Лізинг-кредит

 700. Нове в бухгалтерському обліку

 701. Симон Петлюра: легенди та факти

 702. Основні методи боротьби з інфляцією

 703. Організація ремонтного господарства

 704. Улас Самчук - письменник епічної широти

 705. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 706. Корпоративні фінанси

 707. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 708. Виробництво паперу

 709. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 710. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 711. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 712. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 713. Рідна природа

 714. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 715. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 716. Іслам-шиїти і суніти

 717. ЄБРР

 718. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 719. Древня Греція і риторика

 720. Програми сприяння зайнятості

 721. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 722. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 723. Гітара в історії розвитку музичної культури

 724. Суть і структура грошового ринку

 725. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 726. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 727. Дисциплінарна відповідальність юристів

 728. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 729. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 730. Філософія як універсальний тип знань

 731. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 732. Сучасне вивчення природи

 733. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 734. Xімія і технологія органічних речовин

 735. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 736. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 737. Томас Гоббс

 738. Аристофан та його творчість

 739. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 740. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 741. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 742. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 743. Глава держави в зарубіжних країнах

 744. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 745. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 746. Науковий стиль правничої лінгвістики

 747. Текст у рекламі

 748. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 749. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 750. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 751. Організація роботи аудитора

 752. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 753. Класифікація графіки

 754. Біологічні ресурси України

 755. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 756. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 757. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 758. Мультиплікатор Кейнса

 759. Сутність юридичної особи

 760. Сімейний кодекс України

 761. Австрійська школа граничної корисності

 762. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 763. Міжнародний кредит

 764. Звичаї і обряди

 765. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 766. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 767. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 768. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 769. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 770. Мораль

 771. Регулювання валютних курсів

 772. Астероїди і метеорити

 773. Загартовування організму дітей і підлітків

 774. Нова історична школа та соціальний напрям

 775. Механізм грошово-кредитної діяльності

 776. Види і форми туризму

 777. Службові відрядження у межах України

 778. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 779. Візантія

 780. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 781. Історична економічна школа в Німеччині

 782. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 783. Рекламне дослідження ринку

 784. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 785. Іноземний досвід медичного страхування

 786. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 787. Генетичний аспект особистості

 788. Економічний аналіз

 789. Предмет правничої лінгвістики

 790. Основні етапи історії логіки

 791. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 792. Конформізм та конформісти

 793. Слово про ввічливість

 794. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 795. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 796. Загартування, його принципи

 797. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 798. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 799. Концепція сучасного природознавства

 800. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 801. Логіка та мова

 802. Національна система електронних платежів

 803. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 804. Становлення світового ринку

 805. Мозаїки Візантії

 806. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 807. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 808. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 809. Об’єкти та цілі БЖД

 810. Гриби

 811. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 812. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 813. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 814. Давньоірландський епос

 815. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 816. Початки комбінаторики

 817. Історія розвитку фармації

 818. Французький письменник — Марсель Пруст

 819. Розробка концепції маркетингу фірми

 820. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 821. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 822. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 823. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 824. Антивірусні програми

 825. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 826. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 827. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 828. Суспільство як система економічного взаємообміну

 829. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 830. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 831. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 832. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 833. Теорія імовірностей та математична статистика

 834. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 835. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 836. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 837. Взаємовідносини України та НАТО

 838. Методи банківського кредитування

 839. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 840. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 841. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 842. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 843. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 844. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 845. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 846. Організація системи комунікації на фірмі

 847. Електроніка та мікросхемотехніка

 848. Поняття галузі

 849. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 850. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 851. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 852. Страхування виробничих ризиків

 853. Роль маркетингу в ринковій економіці

 854. Мистецтво Відродження

 855. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 856. Валовий національний продукт

 857. Грунти гірських областей України

 858. Що таке підприємництво

 859. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 860. Декоративне панно

 861. Страхування в туризмі

 862. Поняття і сутність факторів продуктивності

 863. Вибори та їх роль в політичному житті

 864. Детектив та історія його виникнення

 865. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 866. Класична теорія

 867. Біографія Лесі Українки

 868. Основні засади та проблеми інвестування

 869. Сутність та фактори економічного зростання

 870. Культурний процес за радянської влади

 871. Стимулювання продажу товарів і послуг

 872. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 873. Особливості інфляційного процесу в Україні

 874. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 875. Підприємство - елемент господарювання

 876. Доля рідної мови - доля України

 877. Типи і види хорів

 878. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 879. Інформатизація системи управління освітою

 880. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 881. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 882. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 883. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 884. Статистичні ряди і таблиці

 885. Впровадження стандартів на підприємстві

 886. Марко Черемшина

 887. Сутність, принципи та функції підприємства

 888. Організація та структура рекламного процесу

 889. Особливість ринку факторів виробництва

 890. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 891. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 892. Харчування вагітної жінки

 893. Служба в армії

 894. Жан-Батіст Гренуй

 895. Інтернет та його професійне використання

 896. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 897. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 898. Театр

 899. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 900. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 901. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 902. Лазер

 903. Рафаель

 904. Альтернативна енергія

 905. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 906. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 907. Меркурій

 908. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 909. Зброя

 910. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 911. Куріння та діти: як захистити права дітей

 912. Пожежа

 913. Державне кредитування підприємств

 914. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 915. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 916. Видатки бюджету

 917. Проблеми стабілізації економіки України

 918. Діловодство як функція управління

 919. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 920. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 921. Доступність економічної освіти

 922. Володимир Сосюра

 923. Конституція Французької Республіки 1946 р

 924. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 925. Організація транспортних перевезень

 926. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 927. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 928. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 929. Фізичні вправи для вагітних

 930. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 931. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 932. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 933. Понятие и структура юридической науки

 934. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 935. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 936. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 937. Енополітична карта світу XXІ століття

 938. Матеріальні і нематеріальні активи

 939. Ринок фінансових ресурсів

 940. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 941. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 942. Загальні положення етики бізнесу

 943. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 944. Вещное право по Законам XII таблиц

 945. Українська культура в міжнародних відносинах

 946. Жанри красномовства

 947. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 948. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 949. Система запалювання автомобіля

 950. Музична культура України

 951. Художня обробка деревини

 952. Методи регулювання інфляції

 953. Матеріальна шкода поняття і види

 954. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 955. Новаторство Драматургії Чехова

 956. Андріївська церква в Києві

 957. Будова патрона

 958. Тарас Шевченко

 959. Західна драматургія

 960. Охорона грунтів

 961. Інтеграційна система України

 962. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 963. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 964. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 965. Сутність селянського господарства

 966. Природа — наша мати, треба її оберігати

 967. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 968. Мркантелізм

 969. Еволюція мов програмування

 970. філософія стародавності

 971. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 972. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 973. Особливості податкової системи Франції

 974. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 975. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 976. Психічні і моральні якості медичного працівника

 977. Отто фон Бісмарк

 978. Літературне редагування у сучасній редакції

 979. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 980. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 981. Форми представлення чисел

 982. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 983. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 984. Оборотні кошти

 985. Етапи розвитку українознавства

 986. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 987. Інвестиції

 988. Форми держави в зарубіжних країнах

 989. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 990. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 991. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 992. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 993. Іван Карпенко-Карий

 994. Економічний розвиток України в 20-і роки

 995. Обмеження та узагальнення понять

 996. Тривалість життя людини

 997. Фондові біржі, НАФТА

 998. Життя і творчість Василя Стефаника

 999. Обгрунтування підприємницької ідеї

 1000. Остеохондроз