На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 2. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 3. Економічний аналіз діяльності банку

 4. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 5. Органи зору і слуху

 6. Організація роботи з документами

 7. Національний ринок та його агрегати

 8. Бандитизм

 9. Податкове планування на підприємстві

 10. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 11. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 12. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 13. Економічний аналіз

 14. Принципи ревізії та її види

 15. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 16. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 17. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 18. Фонетичні закони мови і правила правопису

 19. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 20. Гончарство

 21. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 22. Чистий продукт та його структура

 23. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 24. Похідна функції

 25. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 26. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 27. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 28. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 29. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 30. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 31. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 32. Мова жестів

 33. Трудові спори

 34. Кліматичні умови

 35. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 36. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 37. Запліднення

 38. Менеджмент банківської системи на прикладі

 39. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 40. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 41. Організація аудиторської діяльності

 42. Блискавки

 43. Петро Дорошенко

 44. Світова організація торгівлі

 45. Інтернет банкінг в Україні

 46. Ручні осколкові гранати

 47. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 48. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 49. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 50. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 51. Музичний фольклор Тернопільщини

 52. Азовське море

 53. Грошовий ринок

 54. Небезпеки урбанізованого міста

 55. Фінансовий менеджмент

 56. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 57. Статистика населення

 58. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 59. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 60. Поняття торгівлі цінними паперами

 61. Історія села Чемеринці

 62. Озонова діра

 63. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 64. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 65. Ернест Хемінгуей

 66. Методи формування цін

 67. Формування роздрібної ціни на ПММ

 68. Держава і право феодальної Англії

 69. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 70. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 71. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 72. Дмитро Байда-Вишневецький

 73. Племенні об’єднання на Україні

 74. Культура мови

 75. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 76. Розвиток політичної науки у Новий час

 77. Духовний вплив природи на людину

 78. Законодавство України про підприємства

 79. Валютні ринки

 80. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 81. Журнал реєстрації господарських процесів

 82. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 83. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 84. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 85. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 86. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 87. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 88. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 89. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 90. Міжнародна торгівля та валютні системи

 91. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 92. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 93. Теорія соціальної стратифікації

 94. Вартість втрачених можливостей

 95. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 96. Ліс – наше багатство

 97. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 98. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 99. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 100. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 101. Життя та творчість Григорія Косинки

 102. Доходи страховика

 103. Свято матері

 104. Глобалізація

 105. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 106. СРСР 1964-1991 рр

 107. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 108. Обставини, що виключають злочинність діяння

 109. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 110. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 111. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 112. Еволюція релігійної філософії XX ст

 113. Підготовка судової промови

 114. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 115. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 116. Етапи розвитку сучасної логіки

 117. Бюджетний дефіцит і державний борг

 118. Адміністративні договори

 119. Населення світу

 120. Фонд державного майна України

 121. Теплові машини

 122. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 123. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 124. Імунна система

 125. Можливості “1С Бухгалтерії

 126. Перевірки фінансової звітності

 127. Менеджмент підприємств бізнесу

 128. Голод 1946-1947 років в Україні

 129. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 130. Обмін Речовин та енергії

 131. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 132. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 133. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 134. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 135. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 136. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 137. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 138. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 139. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 140. Формування двопартійної системи в Англії

 141. Гідроліз

 142. Внутрішні ціни та методи їх формування

 143. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 144. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 145. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 146. Антон Павлович Чехов

 147. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 148. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 149. Розвиток життя на землі

 150. Етика науки

 151. Увага людини. Загальні поняття

 152. Державний бюджет України

 153. Оренда майна державних підприємств в Україні

 154. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 155. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 156. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 157. Культура публічного виступу

 158. Методи і канали збору і поширення інформації

 159. Основні засоби

 160. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 161. Поняття та особливості формування ринку праці

 162. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 163. Оскар Уайльд

 164. Хімія і екологія

 165. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 166. Вселенські собори

 167. Африка – Україна

 168. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 169. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 170. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 171. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 172. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 173. Облік робочого часу

 174. Диференціація навчання на уроках математики

 175. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 176. Методика проведення аудиту

 177. Породження мовлення

 178. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 179. Захист навколишнього середовища

 180. Психоаналіз

 181. Поняття культурно історичної епохи

 182. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 183. Бетховен, життя і творчий шлях

 184. Узагальнення результатів аудиту

 185. Фінансові компанії

 186. Інфекції, отруєння. Імунітет

 187. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 188. Влада як соціальний феномен

 189. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 190. Адам Міцкевич

 191. Функції і роль кредиту

 192. Тарифна система

 193. Аналіз імовірності банкрутства

 194. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 195. Порядок призначення субсидій

 196. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 197. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 198. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 199. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 200. Ярослав Мудрий

 201. Інвентаризація матеріальних цінностей

 202. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 203. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 204. Пташок викликаю з теплого краю

 205. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 206. Доповідь

 207. Інформатика

 208. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 209. Договір комерційної концесії

 210. Способи ухилення від сплати податків

 211. Сучасна модель атома

 212. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 213. Соціально-економічні наслідки інфляції

 214. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 215. Економіка Латинської Америки

 216. Соціологія сім’ї

 217. Знос основних засобів, його види

 218. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 219. Банки та їх роль в економіці

 220. Що ми знаємо про СНІД

 221. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 222. Категорії з курсу економічної історії

 223. Письменники рідного краю

 224. Основи процесу управління маркетингом

 225. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 226. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 227. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 228. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 229. Рим та Карфаген

 230. Підприємство як суб’єкт господарювання

 231. Прибуток і затрати комерційного банку

 232. Основи банківського кредитування

 233. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 234. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 235. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 236. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 237. Малі тіла Сонячної системи

 238. Характеристика світового валютного ринку

 239. Лицарі середньовіччя

 240. Олесь Гончар

 241. Сонце і його значення для Cонячної системи

 242. Акушерство як наука

 243. Основні функції праці

 244. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 245. Приготування заправних перших страв

 246. А.Сміт - як науковець-економіст

 247. Різновиди ринкових цін

 248. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 249. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 250. Ринок програмного забезпечення

 251. Піфагор. Теорема Піфагора

 252. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 253. Карпатський державний заповідник

 254. Система формування вокально-хорових навиків

 255. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 256. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 257. Операційні системи. Файлова система

 258. Закони формальної логіки

 259. Скло

 260. Шарль Луї Монтеск'є

 261. Віруси – неклітинні форми життя

 262. Ціна та її особливості

 263. Господарство України у 1939-1990 рр.

 264. Енергетична оцінка важкості праці

 265. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 266. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 267. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 268. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 269. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 270. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 271. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 272. Просторове розміщення виробничого процесу

 273. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 274. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 275. Історія розвитку нейрохірургії

 276. Святе слово - рідна мати

 277. Числівники в діловому мовленні

 278. Світові природні ресурси

 279. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 280. Проблема субстанції

 281. Фінансово-бюджетне регулювання

 282. Вплив природних катастроф

 283. William Shakespeare

 284. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 285. Сухомлинський про роботу над словом

 286. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 287. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 288. Фіскальна політика української держави

 289. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 290. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 291. О слово рідне! України слово!

 292. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 293. Мінеральні ресурси світу та України

 294. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 295. Моделі поведінки виробників

 296. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 297. Культура і природа

 298. Дії солдата в бою

 299. Слова з літерою Ґ

 300. Юрій Хмельницький

 301. Характеристика основних функцій нормування праці

 302. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 303. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 304. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 305. Теорії кредиту

 306. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 307. Життя і творчість Бетховена

 308. Нарбут - український художник-графік

 309. Нецінова конкуренція

 310. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 311. Надлюдина за Ніцше

 312. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 313. Економічна свобода і підприємництво

 314. Організація обліку витрат

 315. Державний борг. Обслуговування та управління

 316. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 317. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 318. Методичні основи планування продуктивності праці

 319. Структура курсу БЖД

 320. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 321. Водорості

 322. Вступна частина промови

 323. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 324. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 325. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 326. Село моє, для мене ти єдине

 327. Основи економічної теорії

 328. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 329. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 330. Українське військо періоду козаччини

 331. Трудові відносини, сутність і структура

 332. Система обслуговування виробництва

 333. Особливості перекладу

 334. Ультразвук і інфразвук

 335. Китай

 336. Диференціація дієздатності фізичної особи

 337. Національні особливості ділового спілкування

 338. Організація обліку

 339. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 340. Порівняння функцій та їх застосування

 341. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 342. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 343. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 344. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 345. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 346. Харчування різних груп населення

 347. Граматична форма ділових документів

 348. Форми забезпечення кредитів

 349. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 350. Поняття відкритості економіки

 351. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 352. Доплати і надбавки

 353. Організація реалізації страхових послуг

 354. Соціально-психологічний клімат

 355. Академічна риторика

 356. Декоративна косметика: губні помади

 357. Шкідливі звички тютюнопаління

 358. Організація

 359. Теорія особистості

 360. Суть підприємництва, його види та розвиток

 361. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 362. Роль та місце жінки у общині

 363. Склад злочину

 364. Національний банк Польщі

 365. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 366. Охорона водного середовища

 367. Командитне товариство і товариство з додатковою

 368. Організація оплати праці на підприємствах

 369. Народна символіка

 370. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 371. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 372. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 373. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 374. Колективні договори та угоди

 375. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 376. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 377. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 378. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 379. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 380. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 381. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 382. Організація енергетичного господарства

 383. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 384. Психологія управління

 385. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 386. Господарські товариства

 387. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 388. Проблеми застосування податку на додану вартість

 389. Конституція Франції 1946 року

 390. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 391. Служба безпеки України

 392. Антоніми

 393. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 394. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 395. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 396. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 397. Фіскальна політика держави

 398. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 399. Демократія і самоврядування

 400. Загальна характеристика класичної політичної економії

 401. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 402. Акредитив

 403. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 404. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 405. Життя і творчість Гоголя

 406. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 407. Облік грошових розрахунків

 408. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 409. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 410. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 411. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 412. Валовий національний продукт

 413. Основи загальновійськового бою

 414. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 415. Залізничний транспорт

 416. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 417. Неокласичний синтез

 418. Інвестування

 419. Охорона природи

 420. Реквізити ділових паперів

 421. Квітковий годинник Карла Ліннея

 422. Концепції демократії: розвиток та сутність

 423. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 424. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 425. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 426. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 427. Леся Українка

 428. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 429. Степ аеробіка

 430. Чинники економічного зростання

 431. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 432. Основні досягнення давньоруської культури

 433. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 434. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 435. Віденський конгрес

 436. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 437. Логістика товарно-матеріальних запасів

 438. Числові послідовності

 439. Конкуренція і ринок

 440. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 441. Панас Мирний

 442. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 443. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 444. Франц Шуберт. Біографія

 445. Джерела фінансування проектів

 446. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 447. Діяльність банку

 448. Інвестиційна діяльність

 449. Чорнобиль

 450. Правознавство, загальна термінологія

 451. Категорії естетики

 452. Християнські свята

 453. РПС Японії

 454. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 455. Електричний струм в напівпровідниках

 456. Порядок створення кооперативу

 457. Застосування ділового етикету в бізнесі

 458. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 459. Функції трудового права

 460. Самооцінка

 461. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 462. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 463. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 464. Національний банк України статус і завдання

 465. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 466. Стратегія маркетингу

 467. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 468. Етика ненасилля в сучасному світі

 469. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 470. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 471. Машинобудування світу

 472. Провідні ринки облігацій

 473. Іван Франко

 474. Антиінфляційна політика України

 475. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 476. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 477. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 478. Урагани та повені як приклади небезпеки

 479. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 480. Повне товариство

 481. Поняття про етнографію

 482. Сальвадор Далі

 483. Походження, суть та вартість грошей

 484. Формування органів та взаємодія частин зародка

 485. Державні символи

 486. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 487. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 488. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 489. Системи міжнародної економіки

 490. Поняття та сфера укладення контракту

 491. Людина і біосфера

 492. Заробітна плата

 493. Статутний фонд

 494. Неоінституціоналізм

 495. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 496. Поняття та види співучасті

 497. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 498. Біблія - священна книга християн

 499. Григорій Савич Сковорода

 500. Преміювання працівників

 501. Види кровотеч

 502. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 503. Іспанія між першою та другою світовою війною

 504. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 505. Історія олімпійських ігор

 506. Напівпровідникові діоди

 507. Громадяни як суб’єкти трудового права

 508. Інноваційна стратегія України

 509. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 510. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 511. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 512. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 513. Податкові надходження

 514. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 515. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 516. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 517. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 518. Галичина у другій половині 19 століття

 519. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 520. Проблеми культурного відродження в Україні

 521. Світова організація торгівлі

 522. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 523. Мода 19-20 століть

 524. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 525. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 526. Верховна Рада України

 527. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 528. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 529. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 530. Туреччина

 531. Характерні риси імпресіонізму

 532. Теорія комунікації в маркетингу

 533. Опоряджувальні роботи в будівництві

 534. Причини інфляції

 535. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 536. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 537. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 538. Регулювання зайнятості населення

 539. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 540. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 541. Боспорське царство

 542. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 543. Цінність грошей у часі

 544. Національний банк України

 545. Сутність та причини безробіття

 546. Упаковка товару, вплив на споживача

 547. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 548. Ранній інституціоналізм

 549. Міжнародні валютні відносини

 550. Джек Лондон

 551. Держава і право ФРН

 552. Творення слів

 553. Основні функції Національного банку України

 554. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 555. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 556. Охорона видового різноманіття організмів

 557. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 558. Митне регулювання

 559. Генезис культури, специфіка культурних знань

 560. Організація й обслуговування робочих місць

 561. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 562. Телебачення і політика

 563. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 564. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 565. Середовище передачi в локальних мережах

 566. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 567. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 568. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 569. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 570. Борис Дмитрович Грінченко

 571. Поняття і види інфляції

 572. Господарство Запорозької Січі

 573. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 574. Фінансування освіти в Україні

 575. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 576. Стилі правничої лінгвістики

 577. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 578. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 579. Лізингові контракти

 580. Сторінками давньогрецької теогонії

 581. Афанасій Афанасійович Фет

 582. Ультразвук і інфразвук

 583. Гіпербола

 584. Економіка Канади

 585. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 586. Тактичне планування

 587. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 588. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 589. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 590. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 591. Державне регулювання бізнесу

 592. Розвиток наукових знань про природу психіки

 593. Роль малого бізнесу в економіці

 594. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 595. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 596. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 597. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 598. Актуальні проблеми менеджменту

 599. Комерційний банк. Управління та структура банку

 600. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 601. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 602. Диференціальні рівняння І порядку

 603. Поняття про основні засоби

 604. Історія виникнення реактивних двигунів

 605. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 606. Кредитування у підприємницькій діяльності

 607. Вибори в Україні

 608. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 609. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 610. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 611. Приготування бульйонів

 612. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 613. Практичне значення економічної теорії

 614. Планування рекламної кампанії

 615. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 616. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 617. Ринкова економіка

 618. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 619. Ярмарок

 620. Перші гроші в Україні

 621. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 622. Наполеон І

 623. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 624. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 625. Флора і фауна літом

 626. Доходи в ринковій економіці

 627. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 628. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 629. Історія УПА

 630. Організаційні форми підприємства

 631. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 632. Можливості вступу України до СОТ

 633. Методика формування цін

 634. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 635. Поет Віктор Забіла

 636. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 637. Твори письменників XIX—початку XX ст

 638. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 639. Підприємство як соціальна організація

 640. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 641. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 642. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 643. Міжособистісне розуміння

 644. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 645. Українська культура доби національного відродження

 646. Іван Мазепа

 647. Ціцерон - вершина римського красномовства

 648. Excel

 649. Організація виробничих процесів

 650. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 651. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 652. Характеристика світового ринку нафти

 653. Типи (моделі) виборчих систем

 654. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 655. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 656. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 657. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 658. Господарство країн Центральної Європи

 659. Паралельні обчислювальні системи

 660. Плата за природні ресурси

 661. Основи транспортних перевезень

 662. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 663. Обґрунтування доцільності інвестування

 664. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 665. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 666. Сучасна рецензія, як жанр

 667. Країни Балтії

 668. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 669. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 670. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 671. Система освіти в Ізраїлі

 672. Фінансова система держави

 673. Поняття aудиту та його сутність

 674. Бесіди з учнями про символи України

 675. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 676. Мова логічного програмування "Пролог"

 677. Великий байкар Леонід Глібов

 678. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 679. Сутність і роль перестрахування

 680. Міжнародні фінанси

 681. Історія економіки та економічної думки

 682. Способи подолання протидії слідству при допиті

 683. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 684. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 685. Держава в системі макроекономічного регулювання

 686. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 687. Медична інформатика як наука

 688. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 689. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 690. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 691. Естетика і мистецтвознавство

 692. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 693. Логістика

 694. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 695. Ціна - її суть та процес формування...

 696. Види усного спілкування

 697. Методи психологічної практики та їх використання

 698. Улас Самчук - письменник епічної широти

 699. Корпоративні фінанси

 700. Управління виробничими запасами

 701. Лізинг-кредит

 702. Основні методи боротьби з інфляцією

 703. Організація ремонтного господарства

 704. Нове в бухгалтерському обліку

 705. Симон Петлюра: легенди та факти

 706. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 707. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 708. Виробництво паперу

 709. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 710. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 711. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 712. Рідна природа

 713. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 714. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 715. ЄБРР

 716. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 717. Іслам-шиїти і суніти

 718. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 719. Древня Греція і риторика

 720. Гітара в історії розвитку музичної культури

 721. Програми сприяння зайнятості

 722. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 723. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 724. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 725. Філософія як універсальний тип знань

 726. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 727. Суть і структура грошового ринку

 728. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 729. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 730. Дисциплінарна відповідальність юристів

 731. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 732. Xімія і технологія органічних речовин

 733. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 734. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 735. Аристофан та його творчість

 736. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 737. Сучасне вивчення природи

 738. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 739. Томас Гоббс

 740. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 741. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 742. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 743. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 744. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 745. Глава держави в зарубіжних країнах

 746. Науковий стиль правничої лінгвістики

 747. Звичаї і обряди

 748. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 749. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 750. Текст у рекламі

 751. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 752. Організація роботи аудитора

 753. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 754. Сімейний кодекс України

 755. Біологічні ресурси України

 756. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 757. Класифікація графіки

 758. Сутність юридичної особи

 759. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 760. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 761. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 762. Мультиплікатор Кейнса

 763. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 764. Австрійська школа граничної корисності

 765. Міжнародний кредит

 766. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 767. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 768. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 769. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 770. Мораль

 771. Види і форми туризму

 772. Предмет правничої лінгвістики

 773. Механізм грошово-кредитної діяльності

 774. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 775. Регулювання валютних курсів

 776. Загартовування організму дітей і підлітків

 777. Астероїди і метеорити

 778. Нова історична школа та соціальний напрям

 779. Службові відрядження у межах України

 780. Основні етапи історії логіки

 781. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 782. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 783. Візантія

 784. Об’єкти та цілі БЖД

 785. Історична економічна школа в Німеччині

 786. Іноземний досвід медичного страхування

 787. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 788. Рекламне дослідження ринку

 789. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 790. Конформізм та конформісти

 791. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 792. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 793. Генетичний аспект особистості

 794. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 795. Економічний аналіз

 796. Концепція сучасного природознавства

 797. Слово про ввічливість

 798. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 799. Мозаїки Візантії

 800. Детектив та історія його виникнення

 801. Загартування, його принципи

 802. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 803. Логіка та мова

 804. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 805. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 806. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 807. Національна система електронних платежів

 808. Становлення світового ринку

 809. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 810. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 811. Теорія імовірностей та математична статистика

 812. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 813. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 814. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 815. Гриби

 816. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 817. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 818. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 819. Історія розвитку фармації

 820. Давньоірландський епос

 821. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 822. Початки комбінаторики

 823. Грунти гірських областей України

 824. Французький письменник — Марсель Пруст

 825. Розробка концепції маркетингу фірми

 826. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 827. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 828. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 829. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 830. Антивірусні програми

 831. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 832. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 833. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 834. Суспільство як система економічного взаємообміну

 835. Страхування в туризмі

 836. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 837. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 838. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 839. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 840. Взаємовідносини України та НАТО

 841. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 842. Вибори та їх роль в політичному житті

 843. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 844. Методи банківського кредитування

 845. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 846. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 847. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 848. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 849. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 850. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 851. Організація системи комунікації на фірмі

 852. Електроніка та мікросхемотехніка

 853. Роль маркетингу в ринковій економіці

 854. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 855. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 856. Поняття галузі

 857. Декоративне панно

 858. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 859. Страхування виробничих ризиків

 860. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 861. Мистецтво Відродження

 862. Що таке підприємництво

 863. Типи і види хорів

 864. Валовий національний продукт

 865. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 866. Культурний процес за радянської влади

 867. Поняття і сутність факторів продуктивності

 868. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 869. Класична теорія

 870. Стимулювання продажу товарів і послуг

 871. Основні засади та проблеми інвестування

 872. Біографія Лесі Українки

 873. Сутність та фактори економічного зростання

 874. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 875. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 876. Особливості інфляційного процесу в Україні

 877. Підприємство - елемент господарювання

 878. Доля рідної мови - доля України

 879. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 880. Інформатизація системи управління освітою

 881. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 882. Вещное право по Законам XII таблиц

 883. Харчування вагітної жінки

 884. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 885. Впровадження стандартів на підприємстві

 886. Організація та структура рекламного процесу

 887. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 888. Статистичні ряди і таблиці

 889. Сутність, принципи та функції підприємства

 890. Марко Черемшина

 891. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 892. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 893. Особливість ринку факторів виробництва

 894. Служба в армії

 895. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 896. Жан-Батіст Гренуй

 897. Інтернет та його професійне використання

 898. Будова патрона

 899. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 900. Театр

 901. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 902. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 903. Лазер

 904. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 905. Альтернативна енергія

 906. Рафаель

 907. Пожежа

 908. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 909. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 910. Меркурій

 911. Матеріальні і нематеріальні активи

 912. Діловодство як функція управління

 913. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 914. Зброя

 915. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 916. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 917. Куріння та діти: як захистити права дітей

 918. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 919. Державне кредитування підприємств

 920. Видатки бюджету

 921. Проблеми стабілізації економіки України

 922. Конституція Французької Республіки 1946 р

 923. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 924. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 925. Доступність економічної освіти

 926. Володимир Сосюра

 927. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 928. Понятие и структура юридической науки

 929. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 930. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 931. Організація транспортних перевезень

 932. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 933. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 934. Фізичні вправи для вагітних

 935. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 936. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 937. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 938. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 939. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 940. Ринок фінансових ресурсів

 941. Енополітична карта світу XXІ століття

 942. Система запалювання автомобіля

 943. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 944. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 945. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 946. Загальні положення етики бізнесу

 947. Жанри красномовства

 948. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 949. Українська культура в міжнародних відносинах

 950. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 951. Матеріальна шкода поняття і види

 952. Художня обробка деревини

 953. Музична культура України

 954. Андріївська церква в Києві

 955. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 956. Методи регулювання інфляції

 957. Новаторство Драматургії Чехова

 958. Тарас Шевченко

 959. Західна драматургія

 960. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 961. Інтеграційна система України

 962. Охорона грунтів

 963. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 964. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 965. Природа — наша мати, треба її оберігати

 966. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 967. Сутність селянського господарства

 968. Особливості податкової системи Франції

 969. філософія стародавності

 970. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 971. Еволюція мов програмування

 972. Психічні і моральні якості медичного працівника

 973. Мркантелізм

 974. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 975. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 976. Отто фон Бісмарк

 977. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 978. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 979. Форми представлення чисел

 980. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 981. Обмеження та узагальнення понять

 982. Літературне редагування у сучасній редакції

 983. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 984. Етапи розвитку українознавства

 985. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 986. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 987. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 988. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 989. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 990. Оборотні кошти

 991. Форми держави в зарубіжних країнах

 992. Інвестиції

 993. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 994. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 995. Іван Карпенко-Карий

 996. Життя і творчість Василя Стефаника

 997. Тривалість життя людини

 998. Економічний розвиток України в 20-і роки

 999. Кров в кровообіг

 1000. Обгрунтування підприємницької ідеї