На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 2. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 3. Менеджмент банківської системи на прикладі

 4. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 5. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 6. Іван Богун - козацький полководець

 7. Блискавки

 8. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 9. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 10. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 11. Організація аудиторської діяльності

 12. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 13. Грошовий ринок

 14. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 15. Документи і документування

 16. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 17. Петро Дорошенко

 18. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 19. Небезпеки урбанізованого міста

 20. Азовське море

 21. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 22. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 23. Фінансовий менеджмент

 24. Органи зору і слуху

 25. Чистий продукт та його структура

 26. Ернест Хемінгуей

 27. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 28. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 29. Поняття торгівлі цінними паперами

 30. Дмитро Байда-Вишневецький

 31. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 32. Культура мови

 33. Методи формування цін

 34. Організація роботи з документами

 35. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 36. Племенні об’єднання на Україні

 37. Статистика населення

 38. Озонова діра

 39. Розвиток політичної науки у Новий час

 40. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 41. Валютні ринки

 42. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 43. Формування роздрібної ціни на ПММ

 44. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 45. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 46. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 47. Кліматичні умови

 48. Запліднення

 49. Основні джерела виробництва електричної енергії

 50. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 51. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 52. Законодавство України про підприємства

 53. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 54. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 55. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 56. Гончарство

 57. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 58. Міжнародна торгівля та валютні системи

 59. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 60. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 61. Мова жестів

 62. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 63. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 64. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 65. Господарство Запорозької Січі

 66. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 67. Принципи ревізії та її види

 68. Життя та творчість Григорія Косинки

 69. Глобалізація

 70. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 71. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 72. Свято матері

 73. Журнал реєстрації господарських процесів

 74. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 75. Винайдення радіо О.С. Поповим

 76. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 77. Хімічні елементи в продуктах харчування

 78. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 79. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 80. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 81. Духовний вплив природи на людину

 82. Теорія соціальної стратифікації

 83. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 84. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 85. Історія села Чемеринці

 86. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 87. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 88. Доходи страховика

 89. СРСР 1964-1991 рр

 90. Ліс – наше багатство

 91. Бюджетний дефіцит і державний борг

 92. Голод 1946-1947 років в Україні

 93. Фонд державного майна України

 94. Музичний фольклор Тернопільщини

 95. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 96. Імунна система

 97. Населення світу

 98. Інтернет банкінг в Україні

 99. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 100. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 101. Перевірки фінансової звітності

 102. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 103. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 104. Етапи розвитку сучасної логіки

 105. Менеджмент підприємств бізнесу

 106. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 107. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 108. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 109. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 110. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 111. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 112. Вартість втрачених можливостей

 113. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 114. Можливості “1С Бухгалтерії

 115. Антон Павлович Чехов

 116. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 117. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 118. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 119. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 120. Еволюція релігійної філософії XX ст

 121. Оренда майна державних підприємств в Україні

 122. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 123. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 124. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 125. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 126. Державний бюджет України

 127. Основні засоби

 128. Гідроліз

 129. Хімія і екологія

 130. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 131. Марш і похідна охорона

 132. Етика науки

 133. Держава і право феодальної Англії

 134. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 135. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 136. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 137. Методика проведення аудиту

 138. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 139. Поняття та особливості формування ринку праці

 140. Облік робочого часу

 141. Внутрішні ціни та методи їх формування

 142. Розвиток життя на землі

 143. Захист навколишнього середовища

 144. Психоаналіз

 145. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 146. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 147. Методи і канали збору і поширення інформації

 148. Адам Міцкевич

 149. Історичні кроки розвитку хімії

 150. Тарифна система

 151. Творчість Леонардо да Вінчі

 152. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 153. Аналіз імовірності банкрутства

 154. Функції і роль кредиту

 155. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 156. Узагальнення результатів аудиту

 157. Формування двопартійної системи в Англії

 158. Інвентаризація матеріальних цінностей

 159. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 160. Ведучі мости автомобіля

 161. Інформатика

 162. Увага людини. Загальні поняття

 163. Планети земної групи

 164. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 165. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 166. Інфекції, отруєння. Імунітет

 167. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 168. Доповідь

 169. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 170. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 171. Поняття культурно історичної епохи

 172. Порядок призначення субсидій

 173. Соціально-економічні наслідки інфляції

 174. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 175. Соціологія сім’ї

 176. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 177. Бетховен, життя і творчий шлях

 178. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 179. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 180. Африка – Україна

 181. Підготовка судової промови

 182. Вселенські собори

 183. Що ми знаємо про СНІД

 184. Знос основних засобів, його види

 185. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 186. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 187. Обставини, що виключають злочинність діяння

 188. Влада як соціальний феномен

 189. Диференціація навчання на уроках математики

 190. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 191. Основи процесу управління маркетингом

 192. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 193. Способи ухилення від сплати податків

 194. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 195. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 196. Письменники рідного краю

 197. Прибуток і затрати комерційного банку

 198. Підприємство як суб’єкт господарювання

 199. Договір комерційної концесії

 200. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 201. Основи банківського кредитування

 202. Олесь Гончар

 203. Культура публічного виступу

 204. Малі тіла Сонячної системи

 205. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 206. Банки та їх роль в економіці

 207. Ярослав Мудрий

 208. А.Сміт - як науковець-економіст

 209. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 210. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 211. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 212. Сонце і його значення для Cонячної системи

 213. Характеристика світового валютного ринку

 214. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 215. Оскар Уайльд

 216. Пташок викликаю з теплого краю

 217. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 218. Операційні системи. Файлова система

 219. Ціна та її особливості

 220. Фінансові компанії

 221. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 222. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 223. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 224. Економіка Латинської Америки

 225. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 226. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 227. Різновиди ринкових цін

 228. Господарство України у 1939-1990 рр.

 229. Адміністративні договори

 230. Світові природні ресурси

 231. Числівники в діловому мовленні

 232. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 233. Рим та Карфаген

 234. William Shakespeare

 235. Піфагор. Теорема Піфагора

 236. Обмін Речовин та енергії

 237. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 238. Скло

 239. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 240. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 241. Проблема субстанції

 242. Фінансово-бюджетне регулювання

 243. Сучасна модель атома

 244. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 245. Ринок програмного забезпечення

 246. Фіскальна політика української держави

 247. О слово рідне! України слово!

 248. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 249. Шарль Луї Монтеск'є

 250. Вплив природних катастроф

 251. Історія розвитку нейрохірургії

 252. Юрій Хмельницький

 253. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 254. Приготування заправних перших страв

 255. Основні функції праці

 256. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 257. Теплові машини

 258. Просторове розміщення виробничого процесу

 259. Категорії з курсу економічної історії

 260. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 261. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 262. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 263. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 264. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 265. Закони формальної логіки

 266. Віруси – неклітинні форми життя

 267. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 268. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 269. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 270. Методичні основи планування продуктивності праці

 271. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 272. Система формування вокально-хорових навиків

 273. Карпатський державний заповідник

 274. Мінеральні ресурси світу та України

 275. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 276. Державний борг. Обслуговування та управління

 277. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 278. Нарбут - український художник-графік

 279. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 280. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 281. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 282. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 283. Структура курсу БЖД

 284. Акушерство як наука

 285. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 286. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 287. Основи економічної теорії

 288. Нецінова конкуренція

 289. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 290. Сухомлинський про роботу над словом

 291. Святе слово - рідна мати

 292. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 293. Ультразвук і інфразвук

 294. Трудові відносини, сутність і структура

 295. Китай

 296. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 297. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 298. Ручні осколкові гранати

 299. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 300. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 301. Водорості

 302. Доплати і надбавки

 303. Організація обліку

 304. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 305. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 306. Шкідливі звички тютюнопаління

 307. Культура і природа

 308. Лицарі середньовіччя

 309. Теорія особистості

 310. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 311. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 312. Система обслуговування виробництва

 313. Граматична форма ділових документів

 314. Академічна риторика

 315. Організація

 316. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 317. Диференціація дієздатності фізичної особи

 318. Моделі поведінки виробників

 319. Поняття відкритості економіки

 320. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 321. Вступна частина промови

 322. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 323. Характеристика основних функцій нормування праці

 324. Суть підприємництва, його види та розвиток

 325. Організація реалізації страхових послуг

 326. Організація оплати праці на підприємствах

 327. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 328. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 329. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 330. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 331. Форми забезпечення кредитів

 332. Соціально-психологічний клімат

 333. Теорії кредиту

 334. Народна символіка

 335. Економічна свобода і підприємництво

 336. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 337. Колективні договори та угоди

 338. Організація обліку витрат

 339. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 340. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 341. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 342. Українське військо періоду козаччини

 343. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 344. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 345. Національні особливості ділового спілкування

 346. Декоративна косметика: губні помади

 347. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 348. Життя і творчість Бетховена

 349. Антоніми

 350. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 351. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 352. Фіскальна політика держави

 353. Енергетична оцінка важкості праці

 354. Проблеми застосування податку на додану вартість

 355. Загальна характеристика класичної політичної економії

 356. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 357. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 358. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 359. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 360. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 361. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 362. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 363. Облік грошових розрахунків

 364. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 365. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 366. Організація енергетичного господарства

 367. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 368. Акредитив

 369. Охорона природи

 370. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 371. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 372. Господарські товариства

 373. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 374. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 375. Охорона водного середовища

 376. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 377. Слова з літерою Ґ

 378. Валовий національний продукт

 379. Демократія і самоврядування

 380. Реквізити ділових паперів

 381. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 382. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 383. Неокласичний синтез

 384. Характерні риси імпресіонізму

 385. Леся Українка

 386. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 387. Інвестування

 388. Авторське право в мережі Інтернет

 389. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 390. Панас Мирний

 391. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 392. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 393. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 394. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 395. Чинники економічного зростання

 396. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 397. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 398. Командитне товариство і товариство з додатковою

 399. Логістика товарно-матеріальних запасів

 400. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 401. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 402. Інвестиційна діяльність

 403. Породження мовлення

 404. Діяльність банку

 405. Служба безпеки України

 406. Категорії естетики

 407. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 408. Франц Шуберт. Біографія

 409. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 410. Національний банк Польщі

 411. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 412. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 413. Правознавство, загальна термінологія

 414. Самооцінка

 415. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 416. Залізничний транспорт

 417. РПС Японії

 418. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 419. Джерела фінансування проектів

 420. Стратегія маркетингу

 421. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 422. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 423. Застосування ділового етикету в бізнесі

 424. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 425. Конкуренція і ринок

 426. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 427. Християнські свята

 428. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 429. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 430. Період трьох літ

 431. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 432. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 433. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 434. Склад злочину

 435. Провідні ринки облігацій

 436. Іван Франко

 437. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 438. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 439. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 440. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 441. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 442. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 443. Степ аеробіка

 444. Машинобудування світу

 445. Особливості перекладу

 446. Електричний струм в напівпровідниках

 447. Національний банк України статус і завдання

 448. Функції трудового права

 449. Державні символи

 450. Походження, суть та вартість грошей

 451. Концепції демократії: розвиток та сутність

 452. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 453. Повне товариство

 454. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 455. Село моє, для мене ти єдине

 456. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 457. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 458. Чорнобиль

 459. Неоінституціоналізм

 460. Заробітна плата

 461. Поняття про етнографію

 462. Біблія - священна книга християн

 463. Види кровотеч

 464. Преміювання працівників

 465. Григорій Савич Сковорода

 466. Антиінфляційна політика України

 467. Історія олімпійських ігор

 468. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 469. Віденський конгрес

 470. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 471. Статутний фонд

 472. Урагани та повені як приклади небезпеки

 473. Податкові надходження

 474. Дії солдата в бою

 475. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 476. Роль та місце жінки у общині

 477. Інноваційна стратегія України

 478. Життя і творчість Гоголя

 479. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 480. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 481. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 482. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 483. Туреччина

 484. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 485. Теорія комунікації в маркетингу

 486. Етика ненасилля в сучасному світі

 487. Світова організація торгівлі

 488. Харчування різних груп населення

 489. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 490. Причини інфляції

 491. Конституція Франції 1946 року

 492. Сальвадор Далі

 493. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 494. Регулювання зайнятості населення

 495. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 496. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 497. Україна – космічна держава

 498. Верховна Рада України

 499. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 500. Міжнародні валютні відносини

 501. Національний банк України

 502. Ранній інституціоналізм

 503. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 504. Громадяни як суб’єкти трудового права

 505. Основні функції Національного банку України

 506. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 507. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 508. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 509. Характерні риси імпресіонізму

 510. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 511. Джек Лондон

 512. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 513. Іспанія між першою та другою світовою війною

 514. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 515. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 516. Боспорське царство

 517. Числові послідовності

 518. Організація й обслуговування робочих місць

 519. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 520. Психологія управління

 521. Митне регулювання

 522. Держава і право ФРН

 523. Творення слів

 524. Поняття та сфера укладення контракту

 525. Сутність та причини безробіття

 526. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 527. Надлюдина за Ніцше

 528. Борис Дмитрович Грінченко

 529. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 530. Фінансування освіти в Україні

 531. Опоряджувальні роботи в будівництві

 532. Системи міжнародної економіки

 533. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 534. Поняття і види інфляції

 535. Проблеми культурного відродження в Україні

 536. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 537. Упаковка товару, вплив на споживача

 538. Сторінками давньогрецької теогонії

 539. Ультразвук і інфразвук

 540. Порівняння функцій та їх застосування

 541. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 542. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 543. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 544. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 545. Цінність грошей у часі

 546. Лізингові контракти

 547. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 548. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 549. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 550. Напівпровідникові діоди

 551. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 552. Телебачення і політика

 553. Стилі правничої лінгвістики

 554. Поняття та види співучасті

 555. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 556. Основні досягнення давньоруської культури

 557. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 558. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 559. Середовище передачi в локальних мережах

 560. Господарство Запорозької Січі

 561. Поняття про основні засоби

 562. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 563. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 564. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 565. Державне регулювання бізнесу

 566. Актуальні проблеми менеджменту

 567. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 568. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 569. Мода 19-20 століть

 570. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 571. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 572. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 573. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 574. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 575. Порядок створення кооперативу

 576. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 577. Організаційні форми підприємства

 578. Наполеон І

 579. Кредитування у підприємницькій діяльності

 580. Ринкова економіка

 581. Економіка Канади

 582. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 583. Комерційний банк. Управління та структура банку

 584. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 585. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 586. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 587. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 588. Диференціальні рівняння І порядку

 589. Афанасій Афанасійович Фет

 590. Іван Мазепа

 591. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 592. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 593. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 594. Практичне значення економічної теорії

 595. Підприємство як соціальна організація

 596. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 597. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 598. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 599. Українська культура доби національного відродження

 600. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 601. Перші гроші в Україні

 602. Методика формування цін

 603. Тактичне планування

 604. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 605. Можливості вступу України до СОТ

 606. Генезис культури, специфіка культурних знань

 607. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 608. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 609. Доходи в ринковій економіці

 610. Планування рекламної кампанії

 611. Поет Віктор Забіла

 612. Типи (моделі) виборчих систем

 613. Ярмарок

 614. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 615. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 616. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 617. Excel

 618. Організація виробничих процесів

 619. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 620. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 621. Людина і біосфера

 622. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 623. Розвиток наукових знань про природу психіки

 624. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 625. Сучасна рецензія, як жанр

 626. Характеристика світового ринку нафти

 627. Фінансова система держави

 628. Міжнародні фінанси

 629. Великий байкар Леонід Глібов

 630. Основи транспортних перевезень

 631. Сутність і роль перестрахування

 632. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 633. Держава в системі макроекономічного регулювання

 634. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 635. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 636. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 637. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 638. Твори письменників XIX—початку XX ст

 639. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 640. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 641. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 642. Плата за природні ресурси

 643. Міжособистісне розуміння

 644. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 645. Види усного спілкування

 646. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 647. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 648. Обґрунтування доцільності інвестування

 649. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 650. Бесіди з учнями про символи України

 651. Поняття aудиту та його сутність

 652. Управління виробничими запасами

 653. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 654. Способи подолання протидії слідству при допиті

 655. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 656. Лізинг-кредит

 657. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 658. Ціна - її суть та процес формування...

 659. Основні методи боротьби з інфляцією

 660. Нове в бухгалтерському обліку

 661. Історія УПА

 662. Симон Петлюра: легенди та факти

 663. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 664. Естетика і мистецтвознавство

 665. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 666. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 667. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 668. Логістика

 669. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 670. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 671. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 672. Програми сприяння зайнятості

 673. ЄБРР

 674. Вибори в Україні

 675. Паралельні обчислювальні системи

 676. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 677. Роль малого бізнесу в економіці

 678. Мова логічного програмування "Пролог"

 679. Методи психологічної практики та їх використання

 680. Рідна природа

 681. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 682. Основи загальновійськового бою

 683. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 684. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 685. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 686. Суть і структура грошового ринку

 687. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 688. Організація ремонтного господарства

 689. Виробництво паперу

 690. Древня Греція і риторика

 691. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 692. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 693. Флора і фауна літом

 694. Корпоративні фінанси

 695. Томас Гоббс

 696. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 697. Історія економіки та економічної думки

 698. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 699. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 700. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 701. Історія виникнення реактивних двигунів

 702. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 703. Сучасне вивчення природи

 704. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 705. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 706. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 707. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 708. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 709. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 710. Xімія і технологія органічних речовин

 711. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 712. Галичина у другій половині 19 століття

 713. Науковий стиль правничої лінгвістики

 714. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 715. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 716. Іслам-шиїти і суніти

 717. Ціцерон - вершина римського красномовства

 718. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 719. Організація роботи аудитора

 720. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 721. Дисциплінарна відповідальність юристів

 722. Міжнародний кредит

 723. Господарство країн Центральної Європи

 724. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 725. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 726. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 727. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 728. Гіпербола

 729. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 730. Формування органів та взаємодія частин зародка

 731. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 732. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 733. Приготування бульйонів

 734. Службові відрядження у межах України

 735. Візантія

 736. Класифікація графіки

 737. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 738. Глава держави в зарубіжних країнах

 739. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 740. Біологічні ресурси України

 741. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 742. Мораль

 743. Текст у рекламі

 744. Види і форми туризму

 745. Слово про ввічливість

 746. Країни Балтії

 747. Регулювання валютних курсів

 748. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 749. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 750. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 751. Іноземний досвід медичного страхування

 752. Економічний аналіз

 753. Загартовування організму дітей і підлітків

 754. Австрійська школа граничної корисності

 755. Нова історична школа та соціальний напрям

 756. Мультиплікатор Кейнса

 757. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 758. Історична економічна школа в Німеччині

 759. Улас Самчук - письменник епічної широти

 760. Астероїди і метеорити

 761. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 762. Національна система електронних платежів

 763. Медична інформатика як наука

 764. Генетичний аспект особистості

 765. Сімейний кодекс України

 766. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 767. Загартування, його принципи

 768. Охорона видового різноманіття організмів

 769. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 770. Гриби

 771. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 772. Французький письменник — Марсель Пруст

 773. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 774. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 775. Антивірусні програми

 776. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 777. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 778. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 779. Логіка та мова

 780. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 781. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 782. Рекламне дослідження ринку

 783. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 784. Механізм грошово-кредитної діяльності

 785. Сутність юридичної особи

 786. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 787. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 788. Концепція сучасного природознавства

 789. Система освіти в Ізраїлі

 790. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 791. Початки комбінаторики

 792. Розробка концепції маркетингу фірми

 793. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 794. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 795. Гітара в історії розвитку музичної культури

 796. Філософія як універсальний тип знань

 797. Мистецтво Відродження

 798. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 799. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 800. Взаємовідносини України та НАТО

 801. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 802. Організація системи комунікації на фірмі

 803. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 804. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 805. Аристофан та його творчість

 806. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 807. Валовий національний продукт

 808. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 809. Поняття галузі

 810. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 811. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 812. Біографія Лесі Українки

 813. Методи банківського кредитування

 814. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 815. Страхування виробничих ризиків

 816. Класична теорія

 817. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 818. Електроніка та мікросхемотехніка

 819. Поняття і сутність факторів продуктивності

 820. Сутність та фактори економічного зростання

 821. Суспільство як система економічного взаємообміну

 822. Звичаї і обряди

 823. Основні засади та проблеми інвестування

 824. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 825. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 826. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 827. Доля рідної мови - доля України

 828. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 829. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 830. Конформізм та конформісти

 831. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 832. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 833. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 834. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 835. Становлення світового ринку

 836. Особливості інфляційного процесу в Україні

 837. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 838. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 839. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 840. Що таке підприємництво

 841. Підприємство - елемент господарювання

 842. Предмет правничої лінгвістики

 843. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 844. Інформатизація системи управління освітою

 845. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 846. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 847. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 848. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 849. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 850. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 851. Служба в армії

 852. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 853. Стимулювання продажу товарів і послуг

 854. Статистичні ряди і таблиці

 855. Сутність, принципи та функції підприємства

 856. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 857. Роль маркетингу в ринковій економіці

 858. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 859. Рафаель

 860. Альтернативна енергія

 861. Давньоірландський епос

 862. Лазер

 863. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 864. Театр

 865. Впровадження стандартів на підприємстві

 866. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 867. Організація та структура рекламного процесу

 868. Інтернет та його професійне використання

 869. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 870. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 871. Видатки бюджету

 872. Вибори та їх роль в політичному житті

 873. Особливість ринку факторів виробництва

 874. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 875. Куріння та діти: як захистити права дітей

 876. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 877. Державне кредитування підприємств

 878. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 879. Зброя

 880. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 881. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 882. Проблеми стабілізації економіки України

 883. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 884. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 885. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 886. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 887. Історія розвитку фармації

 888. Доступність економічної освіти

 889. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 890. Володимир Сосюра

 891. Харчування вагітної жінки

 892. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 893. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 894. Організація транспортних перевезень

 895. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 896. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 897. Грунти гірських областей України

 898. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 899. Фізичні вправи для вагітних

 900. Загальні положення етики бізнесу

 901. Теорія імовірностей та математична статистика

 902. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 903. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 904. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 905. Ринок фінансових ресурсів

 906. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 907. Культурний процес за радянської влади

 908. Художня обробка деревини

 909. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 910. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 911. Музична культура України

 912. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 913. Марко Черемшина

 914. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 915. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 916. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 917. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 918. Енополітична карта світу XXІ століття

 919. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 920. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 921. Тарас Шевченко

 922. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 923. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 924. Інтеграційна система України

 925. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 926. Українська культура в міжнародних відносинах

 927. Мркантелізм

 928. Методи регулювання інфляції

 929. Пожежа

 930. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 931. Декоративне панно

 932. Сутність селянського господарства

 933. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 934. Жанри красномовства

 935. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 936. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 937. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 938. Літературне редагування у сучасній редакції

 939. Діловодство як функція управління

 940. Отто фон Бісмарк

 941. Меркурій

 942. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 943. Оборотні кошти

 944. Інвестиції

 945. Основні етапи історії логіки

 946. Іван Карпенко-Карий

 947. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 948. Економічний розвиток України в 20-і роки

 949. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 950. Мозаїки Візантії

 951. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 952. філософія стародавності

 953. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 954. Андріївська церква в Києві

 955. Жан-Батіст Гренуй

 956. Еволюція мов програмування

 957. Західна драматургія

 958. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 959. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників

 960. Діяльність ТОВ, торговий патент

 961. Історія Стародавнього Світу

 962. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 963. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії

 964. Фондові біржі, НАФТА

 965. Форми держави в зарубіжних країнах

 966. Життя і творчість Василя Стефаника

 967. Остеохондроз

 968. Обгрунтування підприємницької ідеї

 969. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

 970. Складні судження

 971. Природа — наша мати, треба її оберігати

 972. Судження

 973. Теорії походження життя

 974. Основи кадрового менеджменту

 975. Охорона грунтів

 976. Міжнародні інвестиції

 977. Система запалювання автомобіля

 978. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 979. Парило звичайне, папороть чоловіча, паслін солодко-гіркий

 980. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 981. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 982. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 983. Політичний маркетинг

 984. Мотивація

 985. Особливості податкової системи Франції

 986. Життя і творчість Марійки Підгірянки

 987. Кров в кровообіг

 988. Держава в системі макроекономічного регулювання

 989. Платежі за ресурси

 990. Політична економія в Англії у ХІХ ст

 991. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 992. Форми представлення чисел

 993. Методика навчання дітей самостійного складання орнаментальних композицій за традиційними мотивами народного мистецтва

 994. Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання

 995. Цінова політика і цінова стратегія фірми

 996. Тривалість життя людини

 997. Вади ринкового саморегулювання

 998. Типи і види хорів

 999. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 1000. Данило Галицький