На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 2. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 3. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 4. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 5. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 6. Трудові спори

 7. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 8. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 9. Господарство Запорозької Січі

 10. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 11. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 12. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 13. Світова організація торгівлі

 14. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 15. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 16. Чистий продукт та його структура

 17. Менеджмент банківської системи на прикладі

 18. Блискавки

 19. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 20. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 21. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 22. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 23. Органи зору і слуху

 24. Організація аудиторської діяльності

 25. Хімічні елементи в продуктах харчування

 26. Грошовий ринок

 27. Петро Дорошенко

 28. Азовське море

 29. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 30. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 31. Марш і похідна охорона

 32. Небезпеки урбанізованого міста

 33. Основні джерела виробництва електричної енергії

 34. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 35. Організація роботи з документами

 36. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 37. Фінансовий менеджмент

 38. Ернест Хемінгуей

 39. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 40. Кліматичні умови

 41. Поняття торгівлі цінними паперами

 42. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 43. Статистика населення

 44. Дмитро Байда-Вишневецький

 45. Методи формування цін

 46. Культура мови

 47. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 48. Озонова діра

 49. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 50. Племенні об’єднання на Україні

 51. Розвиток політичної науки у Новий час

 52. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 53. Принципи ревізії та її види

 54. Запліднення

 55. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 56. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 57. Гончарство

 58. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 59. Формування роздрібної ціни на ПММ

 60. Законодавство України про підприємства

 61. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 62. Валютні ринки

 63. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 64. Мова жестів

 65. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 66. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 67. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 68. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 69. Міжнародна торгівля та валютні системи

 70. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 71. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 72. Музичний фольклор Тернопільщини

 73. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 74. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 75. Творчість Леонардо да Вінчі

 76. Духовний вплив природи на людину

 77. Життя та творчість Григорія Косинки

 78. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 79. Журнал реєстрації господарських процесів

 80. Теорія соціальної стратифікації

 81. Планети земної групи

 82. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 83. Глобалізація

 84. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 85. Історія села Чемеринці

 86. Свято матері

 87. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 88. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 89. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 90. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 91. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 92. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 93. Ліс – наше багатство

 94. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 95. Доходи страховика

 96. Україна – космічна держава

 97. СРСР 1964-1991 рр

 98. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 99. Ведучі мости автомобіля

 100. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 101. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 102. Інтернет банкінг в Україні

 103. Бюджетний дефіцит і державний борг

 104. Вартість втрачених можливостей

 105. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 106. Голод 1946-1947 років в Україні

 107. Фонд державного майна України

 108. Держава і право феодальної Англії

 109. Населення світу

 110. Імунна система

 111. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 112. Етапи розвитку сучасної логіки

 113. Перевірки фінансової звітності

 114. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 115. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 116. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 117. Еволюція релігійної філософії XX ст

 118. Авторське право в мережі Інтернет

 119. Менеджмент підприємств бізнесу

 120. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 121. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 122. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 123. Можливості “1С Бухгалтерії

 124. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 125. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 126. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 127. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 128. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 129. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 130. Гідроліз

 131. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 132. Антон Павлович Чехов

 133. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 134. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 135. Оренда майна державних підприємств в Україні

 136. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 137. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 138. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 139. Державний бюджет України

 140. Основні засоби

 141. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 142. Хімія і екологія

 143. Етика науки

 144. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 145. Внутрішні ціни та методи їх формування

 146. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 147. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 148. Розвиток життя на землі

 149. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 150. Методика проведення аудиту

 151. Методи і канали збору і поширення інформації

 152. Поняття та особливості формування ринку праці

 153. Формування двопартійної системи в Англії

 154. Облік робочого часу

 155. Захист навколишнього середовища

 156. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 157. Увага людини. Загальні поняття

 158. Психоаналіз

 159. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 160. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 161. Обставини, що виключають злочинність діяння

 162. Адміністративні договори

 163. Тарифна система

 164. Адам Міцкевич

 165. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 166. Підготовка судової промови

 167. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 168. Узагальнення результатів аудиту

 169. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 170. Аналіз імовірності банкрутства

 171. Функції і роль кредиту

 172. Поняття культурно історичної епохи

 173. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 174. Інвентаризація матеріальних цінностей

 175. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 176. Інфекції, отруєння. Імунітет

 177. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 178. Інформатика

 179. Доповідь

 180. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 181. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 182. Культура публічного виступу

 183. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 184. Порядок призначення субсидій

 185. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 186. Бетховен, життя і творчий шлях

 187. Диференціація навчання на уроках математики

 188. Соціально-економічні наслідки інфляції

 189. Вселенські собори

 190. Африка – Україна

 191. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 192. Соціологія сім’ї

 193. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 194. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 195. Що ми знаємо про СНІД

 196. Знос основних засобів, його види

 197. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 198. Влада як соціальний феномен

 199. Способи ухилення від сплати податків

 200. Основи процесу управління маркетингом

 201. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 202. Письменники рідного краю

 203. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 204. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 205. Ярослав Мудрий

 206. Теплові машини

 207. Прибуток і затрати комерційного банку

 208. Договір комерційної концесії

 209. Підприємство як суб’єкт господарювання

 210. Основи банківського кредитування

 211. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 212. Олесь Гончар

 213. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 214. Сучасна модель атома

 215. Банки та їх роль в економіці

 216. Малі тіла Сонячної системи

 217. Сонце і його значення для Cонячної системи

 218. Фінансові компанії

 219. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 220. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 221. Оскар Уайльд

 222. А.Сміт - як науковець-економіст

 223. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 224. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 225. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 226. Пташок викликаю з теплого краю

 227. Характеристика світового валютного ринку

 228. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 229. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 230. Економіка Латинської Америки

 231. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 232. Операційні системи. Файлова система

 233. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 234. Ручні осколкові гранати

 235. Ціна та її особливості

 236. Різновиди ринкових цін

 237. Обмін Речовин та енергії

 238. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 239. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 240. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 241. Рим та Карфаген

 242. Господарство України у 1939-1990 рр.

 243. Світові природні ресурси

 244. Числівники в діловому мовленні

 245. Скло

 246. Піфагор. Теорема Піфагора

 247. Ринок програмного забезпечення

 248. Категорії з курсу економічної історії

 249. William Shakespeare

 250. Приготування заправних перших страв

 251. Шарль Луї Монтеск'є

 252. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 253. Основні функції праці

 254. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 255. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 256. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 257. Проблема субстанції

 258. Фінансово-бюджетне регулювання

 259. Вплив природних катастроф

 260. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 261. Фіскальна політика української держави

 262. Система формування вокально-хорових навиків

 263. Історія розвитку нейрохірургії

 264. О слово рідне! України слово!

 265. Просторове розміщення виробничого процесу

 266. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 267. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 268. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 269. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 270. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 271. Юрій Хмельницький

 272. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 273. Закони формальної логіки

 274. Віруси – неклітинні форми життя

 275. Карпатський державний заповідник

 276. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 277. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 278. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 279. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 280. Акушерство як наука

 281. Мінеральні ресурси світу та України

 282. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 283. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 284. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 285. Лицарі середньовіччя

 286. Методичні основи планування продуктивності праці

 287. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 288. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 289. Період трьох літ

 290. Святе слово - рідна мати

 291. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 292. Сухомлинський про роботу над словом

 293. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 294. Державний борг. Обслуговування та управління

 295. Нарбут - український художник-графік

 296. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 297. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 298. Структура курсу БЖД

 299. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 300. Нецінова конкуренція

 301. Культура і природа

 302. Основи економічної теорії

 303. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 304. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 305. Водорості

 306. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 307. Трудові відносини, сутність і структура

 308. Моделі поведінки виробників

 309. Характеристика основних функцій нормування праці

 310. Ультразвук і інфразвук

 311. Китай

 312. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 313. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 314. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 315. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 316. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 317. Система обслуговування виробництва

 318. Організація обліку

 319. Доплати і надбавки

 320. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 321. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 322. Диференціація дієздатності фізичної особи

 323. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 324. Вступна частина промови

 325. Організація обліку витрат

 326. Граматична форма ділових документів

 327. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 328. Шкідливі звички тютюнопаління

 329. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 330. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 331. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 332. Теорії кредиту

 333. Академічна риторика

 334. Енергетична оцінка важкості праці

 335. Теорія особистості

 336. Організація

 337. Організація реалізації страхових послуг

 338. Поняття відкритості економіки

 339. Суть підприємництва, його види та розвиток

 340. Українське військо періоду козаччини

 341. Форми забезпечення кредитів

 342. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 343. Організація оплати праці на підприємствах

 344. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 345. Слова з літерою Ґ

 346. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 347. Соціально-психологічний клімат

 348. Життя і творчість Бетховена

 349. Економічна свобода і підприємництво

 350. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 351. Народна символіка

 352. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 353. Колективні договори та угоди

 354. Породження мовлення

 355. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 356. Національні особливості ділового спілкування

 357. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 358. Декоративна косметика: губні помади

 359. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 360. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 361. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 362. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 363. Антоніми

 364. Проблеми застосування податку на додану вартість

 365. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 366. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 367. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 368. Загальна характеристика класичної політичної економії

 369. Фіскальна політика держави

 370. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 371. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 372. Командитне товариство і товариство з додатковою

 373. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 374. Організація енергетичного господарства

 375. Охорона водного середовища

 376. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 377. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 378. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 379. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 380. Облік грошових розрахунків

 381. Акредитив

 382. Господарські товариства

 383. Демократія і самоврядування

 384. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 385. Охорона природи

 386. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 387. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 388. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 389. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 390. Валовий національний продукт

 391. Реквізити ділових паперів

 392. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 393. Неокласичний синтез

 394. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 395. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 396. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 397. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 398. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 399. Інвестування

 400. Леся Українка

 401. Чинники економічного зростання

 402. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 403. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 404. Служба безпеки України

 405. Національний банк Польщі

 406. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 407. Панас Мирний

 408. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 409. Роль та місце жінки у общині

 410. Село моє, для мене ти єдине

 411. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 412. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 413. Логістика товарно-матеріальних запасів

 414. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 415. Особливості перекладу

 416. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 417. Інвестиційна діяльність

 418. Діяльність банку

 419. Конкуренція і ринок

 420. Залізничний транспорт

 421. Франц Шуберт. Біографія

 422. Дії солдата в бою

 423. Категорії естетики

 424. Склад злочину

 425. Джерела фінансування проектів

 426. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 427. Правознавство, загальна термінологія

 428. Самооцінка

 429. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 430. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 431. Надлюдина за Ніцше

 432. РПС Японії

 433. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 434. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 435. Стратегія маркетингу

 436. Християнські свята

 437. Застосування ділового етикету в бізнесі

 438. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 439. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 440. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 441. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 442. Національний банк України статус і завдання

 443. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 444. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 445. Степ аеробіка

 446. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 447. Концепції демократії: розвиток та сутність

 448. Електричний струм в напівпровідниках

 449. Харчування різних груп населення

 450. Провідні ринки облігацій

 451. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 452. Машинобудування світу

 453. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 454. Іван Франко

 455. Функції трудового права

 456. Віденський конгрес

 457. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 458. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 459. Життя і творчість Гоголя

 460. Походження, суть та вартість грошей

 461. Державні символи

 462. Чорнобиль

 463. Повне товариство

 464. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 465. Порівняння функцій та їх застосування

 466. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 467. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 468. Поняття про етнографію

 469. Антиінфляційна політика України

 470. Урагани та повені як приклади небезпеки

 471. Конституція Франції 1946 року

 472. Заробітна плата

 473. Неоінституціоналізм

 474. Числові послідовності

 475. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 476. Преміювання працівників

 477. Статутний фонд

 478. Біблія - священна книга християн

 479. Григорій Савич Сковорода

 480. Види кровотеч

 481. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 482. Історія олімпійських ігор

 483. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 484. Податкові надходження

 485. Сальвадор Далі

 486. Етика ненасилля в сучасному світі

 487. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 488. Інноваційна стратегія України

 489. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 490. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 491. Іспанія між першою та другою світовою війною

 492. Поняття та сфера укладення контракту

 493. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 494. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 495. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 496. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 497. Психологія управління

 498. Основні досягнення давньоруської культури

 499. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 500. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 501. Світова організація торгівлі

 502. Туреччина

 503. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 504. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 505. Теорія комунікації в маркетингу

 506. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 507. Характерні риси імпресіонізму

 508. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 509. Причини інфляції

 510. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 511. Верховна Рада України

 512. Регулювання зайнятості населення

 513. Системи міжнародної економіки

 514. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 515. Громадяни як суб’єкти трудового права

 516. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 517. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 518. Міжнародні валютні відносини

 519. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 520. Національний банк України

 521. Ранній інституціоналізм

 522. Основні функції Національного банку України

 523. Джек Лондон

 524. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 525. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 526. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 527. Боспорське царство

 528. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 529. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 530. Митне регулювання

 531. Держава і право ФРН

 532. Організація й обслуговування робочих місць

 533. Проблеми культурного відродження в Україні

 534. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 535. Творення слів

 536. Опоряджувальні роботи в будівництві

 537. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 538. Сутність та причини безробіття

 539. Упаковка товару, вплив на споживача

 540. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 541. Борис Дмитрович Грінченко

 542. Напівпровідникові діоди

 543. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 544. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 545. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 546. Фінансування освіти в Україні

 547. Поняття та види співучасті

 548. Цінність грошей у часі

 549. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 550. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 551. Порядок створення кооперативу

 552. Поняття і види інфляції

 553. Сторінками давньогрецької теогонії

 554. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 555. Ультразвук і інфразвук

 556. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 557. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 558. Телебачення і політика

 559. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 560. Лізингові контракти

 561. Стилі правничої лінгвістики

 562. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 563. Середовище передачi в локальних мережах

 564. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 565. Господарство Запорозької Січі

 566. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 567. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 568. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 569. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 570. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 571. Мода 19-20 століть

 572. Державне регулювання бізнесу

 573. Поняття про основні засоби

 574. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 575. Актуальні проблеми менеджменту

 576. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 577. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 578. Економіка Канади

 579. Людина і біосфера

 580. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 581. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 582. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 583. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 584. Генезис культури, специфіка культурних знань

 585. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 586. Кредитування у підприємницькій діяльності

 587. Комерційний банк. Управління та структура банку

 588. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 589. Ринкова економіка

 590. Організаційні форми підприємства

 591. Основи загальновійськового бою

 592. Наполеон І

 593. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 594. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 595. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 596. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 597. Диференціальні рівняння І порядку

 598. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 599. Практичне значення економічної теорії

 600. Афанасій Афанасійович Фет

 601. Тактичне планування

 602. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 603. Перші гроші в Україні

 604. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 605. Іван Мазепа

 606. Методика формування цін

 607. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 608. Доходи в ринковій економіці

 609. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 610. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 611. Підприємство як соціальна організація

 612. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 613. Українська культура доби національного відродження

 614. Ярмарок

 615. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 616. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 617. Планування рекламної кампанії

 618. Розвиток наукових знань про природу психіки

 619. Можливості вступу України до СОТ

 620. Поет Віктор Забіла

 621. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 622. Організація виробничих процесів

 623. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 624. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 625. Типи (моделі) виборчих систем

 626. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 627. Excel

 628. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 629. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 630. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 631. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 632. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 633. Характеристика світового ринку нафти

 634. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 635. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 636. Сучасна рецензія, як жанр

 637. Основи транспортних перевезень

 638. Роль малого бізнесу в економіці

 639. Твори письменників XIX—початку XX ст

 640. Фінансова система держави

 641. Вибори в Україні

 642. Великий байкар Леонід Глібов

 643. Міжнародні фінанси

 644. Сутність і роль перестрахування

 645. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 646. Міжособистісне розуміння

 647. Історія УПА

 648. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 649. Плата за природні ресурси

 650. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 651. Держава в системі макроекономічного регулювання

 652. Поняття aудиту та його сутність

 653. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 654. Обґрунтування доцільності інвестування

 655. Бесіди з учнями про символи України

 656. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 657. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 658. Галичина у другій половині 19 століття

 659. Формування органів та взаємодія частин зародка

 660. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 661. Гіпербола

 662. Види усного спілкування

 663. Способи подолання протидії слідству при допиті

 664. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 665. Історія виникнення реактивних двигунів

 666. Управління виробничими запасами

 667. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 668. Паралельні обчислювальні системи

 669. Лізинг-кредит

 670. Основні методи боротьби з інфляцією

 671. Естетика і мистецтвознавство

 672. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 673. Ціна - її суть та процес формування...

 674. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 675. Нове в бухгалтерському обліку

 676. Симон Петлюра: легенди та факти

 677. Флора і фауна літом

 678. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 679. Мова логічного програмування "Пролог"

 680. Логістика

 681. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 682. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 683. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 684. Історія економіки та економічної думки

 685. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 686. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 687. Рідна природа

 688. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 689. Методи психологічної практики та їх використання

 690. Програми сприяння зайнятості

 691. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 692. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 693. ЄБРР

 694. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 695. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 696. Приготування бульйонів

 697. Організація ремонтного господарства

 698. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 699. Древня Греція і риторика

 700. Виробництво паперу

 701. Корпоративні фінанси

 702. Суть і структура грошового ринку

 703. Ціцерон - вершина римського красномовства

 704. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 705. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 706. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 707. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 708. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 709. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 710. Господарство країн Центральної Європи

 711. Томас Гоббс

 712. Іслам-шиїти і суніти

 713. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 714. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 715. Сучасне вивчення природи

 716. Країни Балтії

 717. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 718. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 719. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 720. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 721. Дисциплінарна відповідальність юристів

 722. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 723. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 724. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 725. Xімія і технологія органічних речовин

 726. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 727. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 728. Охорона видового різноманіття організмів

 729. Науковий стиль правничої лінгвістики

 730. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 731. Організація роботи аудитора

 732. Улас Самчук - письменник епічної широти

 733. Міжнародний кредит

 734. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 735. Текст у рекламі

 736. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 737. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 738. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 739. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 740. Класифікація графіки

 741. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 742. Глава держави в зарубіжних країнах

 743. Медична інформатика як наука

 744. Службові відрядження у межах України

 745. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 746. Візантія

 747. Біологічні ресурси України

 748. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 749. Мораль

 750. Види і форми туризму

 751. Регулювання валютних курсів

 752. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 753. Філософія як універсальний тип знань

 754. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 755. Мультиплікатор Кейнса

 756. Нова історична школа та соціальний напрям

 757. Астероїди і метеорити

 758. Загартовування організму дітей і підлітків

 759. Слово про ввічливість

 760. Австрійська школа граничної корисності

 761. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 762. Історична економічна школа в Німеччині

 763. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 764. Сімейний кодекс України

 765. Економічний аналіз

 766. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 767. Іноземний досвід медичного страхування

 768. Гітара в історії розвитку музичної культури

 769. Генетичний аспект особистості

 770. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 771. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 772. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 773. Національна система електронних платежів

 774. Аристофан та його творчість

 775. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 776. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 777. Система освіти в Ізраїлі

 778. Сутність юридичної особи

 779. Загартування, його принципи

 780. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 781. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 782. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 783. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 784. Гриби

 785. Механізм грошово-кредитної діяльності

 786. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 787. Рекламне дослідження ринку

 788. Логіка та мова

 789. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 790. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 791. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 792. Французький письменник — Марсель Пруст

 793. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 794. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 795. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 796. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 797. Звичаї і обряди

 798. Антивірусні програми

 799. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 800. Концепція сучасного природознавства

 801. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 802. Початки комбінаторики

 803. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 804. Конформізм та конформісти

 805. Розробка концепції маркетингу фірми

 806. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 807. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 808. Взаємовідносини України та НАТО

 809. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 810. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 811. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 812. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 813. Мистецтво Відродження

 814. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 815. Організація системи комунікації на фірмі

 816. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 817. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 818. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 819. Суспільство як система економічного взаємообміну

 820. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 821. Валовий національний продукт

 822. Предмет правничої лінгвістики

 823. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 824. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 825. Методи банківського кредитування

 826. Поняття галузі

 827. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 828. Електроніка та мікросхемотехніка

 829. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 830. Біографія Лесі Українки

 831. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 832. Становлення світового ринку

 833. Страхування виробничих ризиків

 834. Класична теорія

 835. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 836. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 837. Поняття і сутність факторів продуктивності

 838. Сутність та фактори економічного зростання

 839. Основні засади та проблеми інвестування

 840. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 841. Що таке підприємництво

 842. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 843. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 844. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 845. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 846. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 847. Особливості інфляційного процесу в Україні

 848. Доля рідної мови - доля України

 849. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 850. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 851. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 852. Підприємство - елемент господарювання

 853. Роль маркетингу в ринковій економіці

 854. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 855. Інформатизація системи управління освітою

 856. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 857. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 858. Давньоірландський епос

 859. Історія розвитку фармації

 860. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 861. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 862. Стимулювання продажу товарів і послуг

 863. Служба в армії

 864. Сутність, принципи та функції підприємства

 865. Вибори та їх роль в політичному житті

 866. Впровадження стандартів на підприємстві

 867. Статистичні ряди і таблиці

 868. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 869. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 870. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 871. Організація та структура рекламного процесу

 872. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 873. Альтернативна енергія

 874. Рафаель

 875. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 876. Лазер

 877. Особливість ринку факторів виробництва

 878. Грунти гірських областей України

 879. Інтернет та його професійне використання

 880. Театр

 881. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 882. Культурний процес за радянської влади

 883. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 884. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 885. Видатки бюджету

 886. Куріння та діти: як захистити права дітей

 887. Державне кредитування підприємств

 888. Зброя

 889. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 890. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 891. Декоративне панно

 892. Проблеми стабілізації економіки України

 893. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 894. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 895. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 896. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 897. Теорія імовірностей та математична статистика

 898. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 899. Харчування вагітної жінки

 900. Доступність економічної освіти

 901. Марко Черемшина

 902. Володимир Сосюра

 903. Мозаїки Візантії

 904. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 905. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 906. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 907. Організація транспортних перевезень

 908. Фізичні вправи для вагітних

 909. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 910. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 911. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 912. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 913. Загальні положення етики бізнесу

 914. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 915. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 916. Основні етапи історії логіки

 917. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 918. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 919. Ринок фінансових ресурсів

 920. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 921. Художня обробка деревини

 922. Музична культура України

 923. Меркурій

 924. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 925. Енополітична карта світу XXІ століття

 926. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 927. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 928. Діловодство як функція управління

 929. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 930. Українська культура в міжнародних відносинах

 931. Тарас Шевченко

 932. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 933. Інтеграційна система України

 934. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 935. Методи регулювання інфляції

 936. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 937. Жанри красномовства

 938. Мркантелізм

 939. Пожежа

 940. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 941. Сутність селянського господарства

 942. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 943. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 944. Літературне редагування у сучасній редакції

 945. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 946. Отто фон Бісмарк

 947. Типи і види хорів

 948. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 949. Андріївська церква в Києві

 950. Інвестиції

 951. філософія стародавності

 952. Оборотні кошти

 953. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 954. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 955. Іван Карпенко-Карий

 956. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 957. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 958. Об’єкти та цілі БЖД

 959. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 960. Жан-Батіст Гренуй

 961. Система запалювання автомобіля

 962. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 963. Економічний розвиток України в 20-і роки

 964. Еволюція мов програмування

 965. Західна драматургія

 966. Природа — наша мати, треба її оберігати

 967. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 968. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників

 969. Форми держави в зарубіжних країнах

 970. Історія Стародавнього Світу

 971. Життя і творчість Василя Стефаника

 972. Охорона грунтів

 973. Діяльність ТОВ, торговий патент

 974. Фондові біржі, НАФТА

 975. Остеохондроз

 976. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії

 977. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 978. Форми представлення чисел

 979. Обгрунтування підприємницької ідеї

 980. Особливості податкової системи Франції

 981. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 982. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

 983. Детектив та історія його виникнення

 984. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 985. Теорії походження життя

 986. Складні судження

 987. Кров в кровообіг

 988. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 989. Судження

 990. Новаторство Драматургії Чехова

 991. Основи кадрового менеджменту

 992. Політична економія в Англії у ХІХ ст

 993. Парило звичайне, папороть чоловіча, паслін солодко-гіркий

 994. Міжнародні інвестиції

 995. Життя і творчість Марійки Підгірянки

 996. Політичний маркетинг

 997. Тривалість життя людини

 998. Методика навчання дітей самостійного складання орнаментальних композицій за традиційними мотивами народного мистецтва

 999. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 1000. Конституція Французької Республіки 1946 р