На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Наступник Богдана Хмельницького — Іван Виговський

 2. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів

 3. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 4. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 5. Петро Дорошенко - найтрагічніший гетьман України

 6. Економічний аналіз діяльності банку

 7. Організація роботи з документами

 8. Національний ринок та його агрегати

 9. Бандитизм

 10. Податкове планування на підприємстві

 11. Документальне оформлення видачі готівки з каси

 12. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 13. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 14. Принципи ревізії та її види

 15. Історія Львівського університету ім. І.Я.Франка

 16. Індустріалізація у розвинутих країнах світу

 17. Економічний аналіз

 18. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 19. Фонетичні закони мови і правила правопису

 20. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 21. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 22. Чистий продукт та його структура

 23. Гончарство

 24. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 25. Ціна-її суть та процес формування на підприємствах.особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни

 26. Похідна функції

 27. Прогнозування планування й регулювання діяльності

 28. Сценарій бесіди з метою виявлення ріня дружніх відносин у млодших школярів

 29. Мова жестів

 30. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 31. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

 32. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 33. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 34. Інтернет банкінг в Україні

 35. Трудові спори

 36. Кліматичні умови

 37. Відомості про найпростіші хімічні засоби захисту рослин

 38. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 39. Запліднення

 40. Петро Дорошенко

 41. Менеджмент банківської системи на прикладі

 42. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

 43. Світова організація торгівлі

 44. Блискавки

 45. Організація аудиторської діяльності

 46. Ручні осколкові гранати

 47. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народ­ного господарства (1939-1953 рр.)

 48. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві

 49. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 50. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 51. Музичний фольклор Тернопільщини

 52. Азовське море

 53. Фінансовий менеджмент

 54. Грошовий ринок

 55. Історія села Чемеринці

 56. Небезпеки урбанізованого міста

 57. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 58. Держава і право феодальної Англії

 59. Статистика населення

 60. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 61. Поняття торгівлі цінними паперами

 62. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 63. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 64. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 65. Озонова діра

 66. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 67. Ернест Хемінгуей

 68. Формування роздрібної ціни на ПММ

 69. Методи формування цін

 70. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 71. Племенні об’єднання на Україні

 72. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 73. Культура мови

 74. Дмитро Байда-Вишневецький

 75. Розвиток політичної науки у Новий час

 76. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 77. Духовний вплив природи на людину

 78. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 79. Законодавство України про підприємства

 80. Валютні ринки

 81. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 82. Журнал реєстрації господарських процесів

 83. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 84. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 85. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 86. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 87. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 88. Вартість втрачених можливостей

 89. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 90. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 91. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 92. Міжнародна торгівля та валютні системи

 93. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 94. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 95. Ліс – наше багатство

 96. Теорія соціальної стратифікації

 97. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 98. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 99. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 100. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 101. Доходи страховика

 102. Життя та творчість Григорія Косинки

 103. Свято матері

 104. Обставини, що виключають злочинність діяння

 105. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 106. Глобалізація

 107. СРСР 1964-1991 рр

 108. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 109. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 110. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 111. Еволюція релігійної філософії XX ст

 112. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 113. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 114. Підготовка судової промови

 115. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 116. Етапи розвитку сучасної логіки

 117. Бюджетний дефіцит і державний борг

 118. Адміністративні договори

 119. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 120. Населення світу

 121. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 122. Фонд державного майна України

 123. Теплові машини

 124. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 125. Імунна система

 126. Можливості “1С Бухгалтерії

 127. Менеджмент підприємств бізнесу

 128. Голод 1946-1947 років в Україні

 129. Перевірки фінансової звітності

 130. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 131. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 132. Обмін Речовин та енергії

 133. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 134. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 135. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 136. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 137. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 138. Внутрішні ціни та методи їх формування

 139. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 140. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 141. Формування двопартійної системи в Англії

 142. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 143. Гідроліз

 144. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 145. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 146. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 147. Антон Павлович Чехов

 148. Культура публічного виступу

 149. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 150. Етика науки

 151. Розвиток життя на землі

 152. Увага людини. Загальні поняття

 153. Державний бюджет України

 154. Методи і канали збору і поширення інформації

 155. Оренда майна державних підприємств в Україні

 156. Породження мовлення

 157. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 158. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 159. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 160. Основні засоби

 161. Оскар Уайльд

 162. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 163. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 164. Поняття та особливості формування ринку праці

 165. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 166. Хімія і екологія

 167. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 168. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 169. Африка – Україна

 170. Вселенські собори

 171. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 172. Облік робочого часу

 173. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 174. Диференціація навчання на уроках математики

 175. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 176. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 177. Фінансові компанії

 178. Методика проведення аудиту

 179. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 180. Психоаналіз

 181. Поняття культурно історичної епохи

 182. Захист навколишнього середовища

 183. Бетховен, життя і творчий шлях

 184. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 185. Квітковий годинник Карла Ліннея

 186. Узагальнення результатів аудиту

 187. Інфекції, отруєння. Імунітет

 188. Влада як соціальний феномен

 189. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 190. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 191. Адам Міцкевич

 192. Функції і роль кредиту

 193. Тарифна система

 194. Аналіз імовірності банкрутства

 195. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 196. Порядок призначення субсидій

 197. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 198. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 199. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 200. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 201. Ярослав Мудрий

 202. Пташок викликаю з теплого краю

 203. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 204. Інвентаризація матеріальних цінностей

 205. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 206. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 207. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 208. Доповідь

 209. Договір комерційної концесії

 210. Інформатика

 211. Сучасна модель атома

 212. Способи ухилення від сплати податків

 213. Економіка Латинської Америки

 214. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 215. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 216. Соціально-економічні наслідки інфляції

 217. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 218. Знос основних засобів, його види

 219. Рим та Карфаген

 220. Соціологія сім’ї

 221. Банки та їх роль в економіці

 222. Що ми знаємо про СНІД

 223. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 224. Категорії з курсу економічної історії

 225. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 226. Письменники рідного краю

 227. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 228. Основи процесу управління маркетингом

 229. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 230. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 231. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 232. Підприємство як суб’єкт господарювання

 233. Прибуток і затрати комерційного банку

 234. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 235. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 236. Основи банківського кредитування

 237. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 238. Акушерство як наука

 239. Малі тіла Сонячної системи

 240. Олесь Гончар

 241. Основні функції праці

 242. Характеристика світового валютного ринку

 243. Лицарі середньовіччя

 244. Сонце і його значення для Cонячної системи

 245. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 246. Приготування заправних перших страв

 247. А.Сміт - як науковець-економіст

 248. Різновиди ринкових цін

 249. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 250. Ринок програмного забезпечення

 251. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 252. Піфагор. Теорема Піфагора

 253. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 254. Система формування вокально-хорових навиків

 255. Закони формальної логіки

 256. Карпатський державний заповідник

 257. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 258. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 259. Операційні системи. Файлова система

 260. Скло

 261. Шарль Луї Монтеск'є

 262. Енергетична оцінка важкості праці

 263. Віруси – неклітинні форми життя

 264. Ціна та її особливості

 265. Господарство України у 1939-1990 рр.

 266. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 267. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 268. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 269. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 270. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 271. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 272. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 273. Історія розвитку нейрохірургії

 274. Просторове розміщення виробничого процесу

 275. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 276. Святе слово - рідна мати

 277. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 278. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 279. Числівники в діловому мовленні

 280. Світові природні ресурси

 281. Проблема субстанції

 282. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 283. Фінансово-бюджетне регулювання

 284. Вплив природних катастроф

 285. Сухомлинський про роботу над словом

 286. William Shakespeare

 287. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 288. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 289. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 290. Фіскальна політика української держави

 291. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 292. О слово рідне! України слово!

 293. Моделі поведінки виробників

 294. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 295. Слова з літерою Ґ

 296. Мінеральні ресурси світу та України

 297. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 298. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 299. Дії солдата в бою

 300. Культура і природа

 301. Характеристика основних функцій нормування праці

 302. Юрій Хмельницький

 303. Надлюдина за Ніцше

 304. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 305. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 306. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 307. Економічна свобода і підприємництво

 308. Життя і творчість Бетховена

 309. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 310. Теорії кредиту

 311. Нецінова конкуренція

 312. Нарбут - український художник-графік

 313. Особливості перекладу

 314. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 315. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 316. Організація обліку витрат

 317. Методичні основи планування продуктивності праці

 318. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 319. Водорості

 320. Державний борг. Обслуговування та управління

 321. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 322. Структура курсу БЖД

 323. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 324. Село моє, для мене ти єдине

 325. Харчування різних груп населення

 326. Вступна частина промови

 327. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 328. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 329. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 330. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 331. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 332. Українське військо періоду козаччини

 333. Основи економічної теорії

 334. Порівняння функцій та їх застосування

 335. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 336. Система обслуговування виробництва

 337. Трудові відносини, сутність і структура

 338. Ультразвук і інфразвук

 339. Китай

 340. Диференціація дієздатності фізичної особи

 341. Національні особливості ділового спілкування

 342. Організація обліку

 343. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 344. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 345. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 346. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 347. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 348. Граматична форма ділових документів

 349. Форми забезпечення кредитів

 350. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 351. Поняття відкритості економіки

 352. Доплати і надбавки

 353. Соціально-психологічний клімат

 354. Склад злочину

 355. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 356. Організація реалізації страхових послуг

 357. Декоративна косметика: губні помади

 358. Академічна риторика

 359. Охорона водного середовища

 360. Шкідливі звички тютюнопаління

 361. Організація

 362. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 363. Суть підприємництва, його види та розвиток

 364. Теорія особистості

 365. Роль та місце жінки у общині

 366. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 367. Національний банк Польщі

 368. Командитне товариство і товариство з додатковою

 369. Народна символіка

 370. Організація оплати праці на підприємствах

 371. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 372. Психологія управління

 373. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 374. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 375. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 376. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 377. Колективні договори та угоди

 378. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 379. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 380. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 381. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 382. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 383. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 384. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 385. Організація енергетичного господарства

 386. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 387. Господарські товариства

 388. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 389. Конституція Франції 1946 року

 390. Проблеми застосування податку на додану вартість

 391. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 392. Фіскальна політика держави

 393. Антоніми

 394. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 395. Служба безпеки України

 396. Життя і творчість Гоголя

 397. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 398. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 399. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 400. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 401. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 402. Демократія і самоврядування

 403. Загальна характеристика класичної політичної економії

 404. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 405. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 406. Акредитив

 407. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 408. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 409. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 410. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 411. Облік грошових розрахунків

 412. Основи загальновійськового бою

 413. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 414. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 415. Валовий національний продукт

 416. Залізничний транспорт

 417. Степ аеробіка

 418. Леся Українка

 419. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 420. Реквізити ділових паперів

 421. Концепції демократії: розвиток та сутність

 422. Інвестування

 423. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 424. Неокласичний синтез

 425. Охорона природи

 426. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 427. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 428. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 429. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 430. Основні досягнення давньоруської культури

 431. Чинники економічного зростання

 432. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 433. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 434. Числові послідовності

 435. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 436. Віденський конгрес

 437. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 438. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 439. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 440. Логістика товарно-матеріальних запасів

 441. Панас Мирний

 442. Конкуренція і ринок

 443. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 444. Джерела фінансування проектів

 445. Франц Шуберт. Біографія

 446. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 447. Діяльність банку

 448. Інвестиційна діяльність

 449. Чорнобиль

 450. Правознавство, загальна термінологія

 451. Категорії естетики

 452. Порядок створення кооперативу

 453. РПС Японії

 454. Християнські свята

 455. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 456. Застосування ділового етикету в бізнесі

 457. Електричний струм в напівпровідниках

 458. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 459. Функції трудового права

 460. Етика ненасилля в сучасному світі

 461. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 462. Самооцінка

 463. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 464. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 465. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 466. Національний банк України статус і завдання

 467. Стратегія маркетингу

 468. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 469. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 470. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 471. Машинобудування світу

 472. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 473. Антиінфляційна політика України

 474. Провідні ринки облігацій

 475. Іван Франко

 476. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 477. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 478. Урагани та повені як приклади небезпеки

 479. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 480. Формування органів та взаємодія частин зародка

 481. Повне товариство

 482. Поняття про етнографію

 483. Сальвадор Далі

 484. Походження, суть та вартість грошей

 485. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 486. Державні символи

 487. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 488. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 489. Людина і біосфера

 490. Системи міжнародної економіки

 491. Поняття та сфера укладення контракту

 492. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 493. Заробітна плата

 494. Статутний фонд

 495. Неоінституціоналізм

 496. Поняття та види співучасті

 497. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 498. Біблія - священна книга християн

 499. Види кровотеч

 500. Григорій Савич Сковорода

 501. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 502. Преміювання працівників

 503. Напівпровідникові діоди

 504. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 505. Іспанія між першою та другою світовою війною

 506. Історія олімпійських ігор

 507. Громадяни як суб’єкти трудового права

 508. Інноваційна стратегія України

 509. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 510. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 511. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 512. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 513. Податкові надходження

 514. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 515. Галичина у другій половині 19 століття

 516. Мода 19-20 століть

 517. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 518. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 519. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 520. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 521. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 522. Проблеми культурного відродження в Україні

 523. Світова організація торгівлі

 524. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 525. Верховна Рада України

 526. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 527. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 528. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 529. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 530. Туреччина

 531. Опоряджувальні роботи в будівництві

 532. Характерні риси імпресіонізму

 533. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 534. Теорія комунікації в маркетингу

 535. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 536. Причини інфляції

 537. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 538. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 539. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 540. Регулювання зайнятості населення

 541. Боспорське царство

 542. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 543. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 544. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 545. Цінність грошей у часі

 546. Ранній інституціоналізм

 547. Сутність та причини безробіття

 548. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 549. Упаковка товару, вплив на споживача

 550. Національний банк України

 551. Джек Лондон

 552. Охорона видового різноманіття організмів

 553. Міжнародні валютні відносини

 554. Творення слів

 555. Держава і право ФРН

 556. Основні функції Національного банку України

 557. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 558. Митне регулювання

 559. Генезис культури, специфіка культурних знань

 560. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 561. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 562. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 563. Телебачення і політика

 564. Організація й обслуговування робочих місць

 565. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 566. Середовище передачi в локальних мережах

 567. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 568. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 569. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 570. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 571. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 572. Борис Дмитрович Грінченко

 573. Господарство Запорозької Січі

 574. Стилі правничої лінгвістики

 575. Поняття і види інфляції

 576. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 577. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 578. Лізингові контракти

 579. Фінансування освіти в Україні

 580. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 581. Сторінками давньогрецької теогонії

 582. Тактичне планування

 583. Афанасій Афанасійович Фет

 584. Гіпербола

 585. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 586. Ультразвук і інфразвук

 587. Економіка Канади

 588. Історія виникнення реактивних двигунів

 589. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 590. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 591. Роль малого бізнесу в економіці

 592. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 593. Розвиток наукових знань про природу психіки

 594. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 595. Державне регулювання бізнесу

 596. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 597. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 598. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 599. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 600. Актуальні проблеми менеджменту

 601. Комерційний банк. Управління та структура банку

 602. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 603. Диференціальні рівняння І порядку

 604. Поняття про основні засоби

 605. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 606. Приготування бульйонів

 607. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 608. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 609. Кредитування у підприємницькій діяльності

 610. Вибори в Україні

 611. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 612. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 613. Практичне значення економічної теорії

 614. Планування рекламної кампанії

 615. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 616. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 617. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 618. Ярмарок

 619. Ринкова економіка

 620. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 621. Флора і фауна літом

 622. Перші гроші в Україні

 623. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 624. Наполеон І

 625. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 626. Доходи в ринковій економіці

 627. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 628. Організаційні форми підприємства

 629. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 630. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 631. Історія УПА

 632. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 633. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 634. Можливості вступу України до СОТ

 635. Методика формування цін

 636. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 637. Міжособистісне розуміння

 638. Поет Віктор Забіла

 639. Твори письменників XIX—початку XX ст

 640. Ціцерон - вершина римського красномовства

 641. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 642. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 643. Підприємство як соціальна організація

 644. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 645. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 646. Українська культура доби національного відродження

 647. Excel

 648. Іван Мазепа

 649. Організація виробничих процесів

 650. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 651. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 652. Характеристика світового ринку нафти

 653. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 654. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 655. Типи (моделі) виборчих систем

 656. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 657. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 658. Господарство країн Центральної Європи

 659. Паралельні обчислювальні системи

 660. Основи транспортних перевезень

 661. Плата за природні ресурси

 662. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 663. Обґрунтування доцільності інвестування

 664. Система освіти в Ізраїлі

 665. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 666. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 667. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 668. Країни Балтії

 669. Сучасна рецензія, як жанр

 670. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 671. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 672. Бесіди з учнями про символи України

 673. Фінансова система держави

 674. Поняття aудиту та його сутність

 675. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 676. Мова логічного програмування "Пролог"

 677. Способи подолання протидії слідству при допиті

 678. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 679. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 680. Великий байкар Леонід Глібов

 681. Історія економіки та економічної думки

 682. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 683. Медична інформатика як наука

 684. Сутність і роль перестрахування

 685. Міжнародні фінанси

 686. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 687. Держава в системі макроекономічного регулювання

 688. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 689. Улас Самчук - письменник епічної широти

 690. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 691. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 692. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 693. Корпоративні фінанси

 694. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 695. Естетика і мистецтвознавство

 696. Логістика

 697. Ціна - її суть та процес формування...

 698. Методи психологічної практики та їх використання

 699. Види усного спілкування

 700. Лізинг-кредит

 701. Управління виробничими запасами

 702. Нове в бухгалтерському обліку

 703. Основні методи боротьби з інфляцією

 704. Організація ремонтного господарства

 705. Симон Петлюра: легенди та факти

 706. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 707. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 708. Виробництво паперу

 709. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 710. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 711. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 712. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 713. Іслам-шиїти і суніти

 714. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 715. Рідна природа

 716. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 717. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 718. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 719. ЄБРР

 720. Древня Греція і риторика

 721. Гітара в історії розвитку музичної культури

 722. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 723. Програми сприяння зайнятості

 724. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 725. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 726. Філософія як універсальний тип знань

 727. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 728. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 729. Суть і структура грошового ринку

 730. Дисциплінарна відповідальність юристів

 731. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 732. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 733. Xімія і технологія органічних речовин

 734. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 735. Звичаї і обряди

 736. Аристофан та його творчість

 737. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 738. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 739. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 740. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 741. Сучасне вивчення природи

 742. Томас Гоббс

 743. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 744. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 745. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 746. Глава держави в зарубіжних країнах

 747. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 748. Текст у рекламі

 749. Науковий стиль правничої лінгвістики

 750. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 751. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 752. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 753. Сімейний кодекс України

 754. Організація роботи аудитора

 755. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 756. Біологічні ресурси України

 757. Класифікація графіки

 758. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 759. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 760. Сутність юридичної особи

 761. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 762. Мультиплікатор Кейнса

 763. Австрійська школа граничної корисності

 764. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 765. Міжнародний кредит

 766. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 767. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 768. Предмет правничої лінгвістики

 769. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 770. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 771. Мораль

 772. Механізм грошово-кредитної діяльності

 773. Загартовування організму дітей і підлітків

 774. Види і форми туризму

 775. Об’єкти та цілі БЖД

 776. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 777. Астероїди і метеорити

 778. Регулювання валютних курсів

 779. Нова історична школа та соціальний напрям

 780. Основні етапи історії логіки

 781. Концепція сучасного природознавства

 782. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 783. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 784. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 785. Службові відрядження у межах України

 786. Конформізм та конформісти

 787. Візантія

 788. Іноземний досвід медичного страхування

 789. Історична економічна школа в Німеччині

 790. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 791. Рекламне дослідження ринку

 792. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 793. Детектив та історія його виникнення

 794. Мозаїки Візантії

 795. Генетичний аспект особистості

 796. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 797. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 798. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 799. Економічний аналіз

 800. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 801. Слово про ввічливість

 802. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 803. Загартування, його принципи

 804. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 805. Логіка та мова

 806. Теорія імовірностей та математична статистика

 807. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 808. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 809. Національна система електронних платежів

 810. Становлення світового ринку

 811. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 812. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 813. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 814. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 815. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 816. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 817. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 818. Гриби

 819. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 820. Давньоірландський епос

 821. Історія розвитку фармації

 822. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 823. Грунти гірських областей України

 824. Початки комбінаторики

 825. Страхування в туризмі

 826. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 827. Французький письменник — Марсель Пруст

 828. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 829. Розробка концепції маркетингу фірми

 830. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 831. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 832. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 833. Антивірусні програми

 834. Суспільство як система економічного взаємообміну

 835. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 836. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 837. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 838. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 839. Роль маркетингу в ринковій економіці

 840. Вибори та їх роль в політичному житті

 841. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 842. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 843. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 844. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 845. Взаємовідносини України та НАТО

 846. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 847. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 848. Методи банківського кредитування

 849. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 850. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 851. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 852. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 853. Декоративне панно

 854. Поняття галузі

 855. Електроніка та мікросхемотехніка

 856. Організація системи комунікації на фірмі

 857. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 858. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 859. Типи і види хорів

 860. Страхування виробничих ризиків

 861. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 862. Мистецтво Відродження

 863. Що таке підприємництво

 864. Валовий національний продукт

 865. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 866. Вещное право по Законам XII таблиц

 867. Культурний процес за радянської влади

 868. Поняття і сутність факторів продуктивності

 869. Класична теорія

 870. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 871. Основні засади та проблеми інвестування

 872. Стимулювання продажу товарів і послуг

 873. Біографія Лесі Українки

 874. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 875. Сутність та фактори економічного зростання

 876. Будова патрона

 877. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 878. Особливості інфляційного процесу в Україні

 879. Підприємство - елемент господарювання

 880. Доля рідної мови - доля України

 881. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 882. Інформатизація системи управління освітою

 883. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 884. Харчування вагітної жінки

 885. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 886. Марко Черемшина

 887. Організація та структура рекламного процесу

 888. Впровадження стандартів на підприємстві

 889. Статистичні ряди і таблиці

 890. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 891. Сутність, принципи та функції підприємства

 892. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 893. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 894. Жан-Батіст Гренуй

 895. Особливість ринку факторів виробництва

 896. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 897. Матеріальні і нематеріальні активи

 898. Служба в армії

 899. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 900. Інтернет та його професійне використання

 901. Театр

 902. Діловодство як функція управління

 903. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 904. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 905. Пожежа

 906. Лазер

 907. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 908. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 909. Меркурій

 910. Альтернативна енергія

 911. Рафаель

 912. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 913. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 914. Зброя

 915. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 916. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 917. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 918. Державне кредитування підприємств

 919. Куріння та діти: як захистити права дітей

 920. Видатки бюджету

 921. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 922. Проблеми стабілізації економіки України

 923. Конституція Французької Республіки 1946 р

 924. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 925. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 926. Понятие и структура юридической науки

 927. Доступність економічної освіти

 928. Володимир Сосюра

 929. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 930. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 931. Організація транспортних перевезень

 932. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 933. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 934. Фізичні вправи для вагітних

 935. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 936. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 937. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 938. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 939. Енополітична карта світу XXІ століття

 940. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 941. Система запалювання автомобіля

 942. Ринок фінансових ресурсів

 943. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 944. Жанри красномовства

 945. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 946. Загальні положення етики бізнесу

 947. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 948. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 949. Українська культура в міжнародних відносинах

 950. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 951. Андріївська церква в Києві

 952. Матеріальна шкода поняття і види

 953. Музична культура України

 954. Художня обробка деревини

 955. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 956. Новаторство Драматургії Чехова

 957. Методи регулювання інфляції

 958. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 959. Тарас Шевченко

 960. Західна драматургія

 961. Охорона грунтів

 962. Інтеграційна система України

 963. Психічні і моральні якості медичного працівника

 964. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 965. Природа — наша мати, треба її оберігати

 966. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 967. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 968. Особливості податкової системи Франції

 969. Сутність селянського господарства

 970. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 971. Еволюція мов програмування

 972. філософія стародавності

 973. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 974. Мркантелізм

 975. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 976. Обмеження та узагальнення понять

 977. Етапи розвитку українознавства

 978. Отто фон Бісмарк

 979. Форми представлення чисел

 980. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 981. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 982. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 983. Літературне редагування у сучасній редакції

 984. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 985. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 986. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 987. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 988. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 989. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 990. Оборотні кошти

 991. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 992. Інвестиції

 993. Форми держави в зарубіжних країнах

 994. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 995. Життя і творчість Василя Стефаника

 996. Іван Карпенко-Карий

 997. Тривалість життя людини

 998. Економічний розвиток України в 20-і роки

 999. Обгрунтування підприємницької ідеї

 1000. Остеохондроз