На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність

 2. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку

 3. Лесь Курбас і театр ХХ століття

 4. Фінансовий менеджмент

 5. Небезпеки урбанізованого міста

 6. Петро Дорошенко

 7. Ернест Хемінгуей

 8. Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

 9. Елементи з досвіду роботи вчителя географії

 10. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 11. Азовське море

 12. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей

 13. Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1963 р

 14. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД

 15. Іван Богун - козацький полководець

 16. Поняття торгівлі цінними паперами

 17. Дмитро Байда-Вишневецький

 18. Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп

 19. Євген Гуцало – життєвий творчий шлях

 20. Особливості використання іменників

 21. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 22. Культура мови

 23. Фауна Кримських Гір

 24. Методи формування цін

 25. Племенні об’єднання на Україні

 26. Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

 27. Озонова діра

 28. Валютні ринки

 29. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 30. Розвиток політичної науки у Новий час

 31. Чистий продукт та його структура

 32. Формування роздрібної ціни на ПММ

 33. Автомат Калашникова

 34. Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)

 35. Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете Фауст

 36. Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука

 37. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 38. Сучасні міжнародні кредитні відносини

 39. Розвиток дитини у ранньому періоді дитинства

 40. Органи зору і слуху

 41. Документи і документування

 42. Організація роботи з документами

 43. Міжнародна торгівля та валютні системи

 44. Фінансово-господарська діяльність підприємств

 45. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 46. Законодавство України про підприємства

 47. Капітал і праця: механізм і взаємодія

 48. Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав

 49. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу

 50. Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

 51. Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

 52. Глобалізація

 53. Гончарство

 54. Кліматичні умови

 55. Життя та творчість Григорія Косинки

 56. Риторика та її роль у розвитку гуманітарних наук

 57. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин

 58. Становлення антропології як науки. Предметний зміст антропології

 59. Мова жестів

 60. Підстави і стадії юридичної відповідальності

 61. Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі

 62. Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

 63. Статистика населення

 64. Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

 65. Свято матері

 66. Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

 67. Поняття та сутність Конституції

 68. Бесіда — діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу

 69. Журнал реєстрації господарських процесів

 70. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

 71. Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

 72. План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

 73. Комерційні банки як складова банківської системи країни

 74. Запліднення

 75. Образотворче мистецтво у Середньовічній Європі

 76. Основні джерела виробництва електричної енергії

 77. Теорія соціальної стратифікації

 78. Голод 1946-1947 років в Україні

 79. Бюджетний дефіцит і державний борг

 80. Фонд державного майна України

 81. СРСР 1964-1991 рр

 82. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі

 83. Доходи страховика

 84. Духовний вплив природи на людину

 85. Теорія держави і права в системі суспільних наук

 86. Імунна система

 87. Населення світу

 88. Історія села Чемеринці

 89. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 90. Музичний фольклор Тернопільщини

 91. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 92. Ліс – наше багатство

 93. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства

 94. Менеджмент підприємств бізнесу

 95. Інтернет банкінг в Україні

 96. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав

 97. Перевірки фінансової звітності

 98. Господарство Запорозької Січі

 99. Принципи ревізії та її види

 100. Етапи розвитку сучасної логіки

 101. Аналіз організації заробітної плати на ВАТ Рухівська картонна фабрика

 102. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 103. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

 104. Українські переклади і видання творів античної літератури. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

 105. Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів

 106. Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

 107. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист

 108. Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків

 109. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

 110. Організація виставок і ярмарків. Загальні положення

 111. Оренда майна державних підприємств в Україні

 112. Антон Павлович Чехов

 113. Запліднення, розвиток зародка та плоду

 114. Можливості “1С Бухгалтерії

 115. Вартість втрачених можливостей

 116. Хімія і екологія

 117. Основні засоби

 118. Державний бюджет України

 119. Сутність релігії. Соціальна природа релігії

 120. У чому сенс духовних пошуківАндрія Болконського і Пєра Безухова

 121. Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

 122. Етика науки

 123. Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 124. Винайдення радіо О.С. Поповим

 125. Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів

 126. Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

 127. Життя та творчість Антона Павловича Чехова

 128. Гідроліз

 129. Планування зовнішньоекономічної діяльності

 130. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні

 131. Еволюція релігійної філософії XX ст

 132. Облік робочого часу

 133. Поняття та особливості формування ринку праці

 134. Методика проведення аудиту

 135. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

 136. Захист навколишнього середовища

 137. Психоаналіз

 138. Тарифна система

 139. Адам Міцкевич

 140. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

 141. Хімічні елементи в продуктах харчування

 142. Аналіз імовірності банкрутства

 143. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 144. Інформатика

 145. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля

 146. Інвентаризація матеріальних цінностей

 147. Гетьманська влада в Укра¬їн¬сь¬кій козацькій державі пер¬шої чверті ХVІІІ ст.

 148. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн

 149. Внутрішні ціни та методи їх формування

 150. Функції і роль кредиту

 151. Держава і право феодальної Англії

 152. Інфекції, отруєння. Імунітет

 153. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури ХХ ст

 154. Доповідь

 155. Соціологія сім’ї

 156. Соціально-економічні наслідки інфляції

 157. Узагальнення результатів аудиту

 158. Вплив техніки на розвиток економічної діяльності, філософський аспект

 159. Історичні кроки розвитку хімії

 160. Порядок призначення субсидій

 161. Україна і світ в період розкладу феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХVІІІ ст.)

 162. Поняття культурно історичної епохи

 163. Методи і канали збору і поширення інформації

 164. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

 165. Творчість як конструктивний принцип пізнання

 166. Що ми знаємо про СНІД

 167. Бетховен, життя і творчий шлях

 168. Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок

 169. Увага людини. Загальні поняття

 170. Розвиток життя на землі

 171. Основи процесу управління маркетингом

 172. Знос основних засобів, його види

 173. Вселенські собори

 174. "Останній дюйм" проблема взаємин дорослих і дітей

 175. Судова система та правоохоронні органи в УРСР в 20–ті роки

 176. Прибуток і затрати комерційного банку

 177. Формування двопартійної системи в Англії

 178. Загальні характеристики планет. Планета Земля

 179. Влада як соціальний феномен

 180. Підприємство як суб’єкт господарювання

 181. Олесь Гончар

 182. Підготовка судової промови

 183. Основи банківського кредитування

 184. Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі

 185. Письменники рідного краю

 186. Малі тіла Сонячної системи

 187. Діапазон комірок. Обчислення в комірках

 188. Контроль надходження і вибуття основних засобів

 189. Договір комерційної концесії

 190. А.Сміт - як науковець-економіст

 191. Способи ухилення від сплати податків

 192. Диференціація навчання на уроках математики

 193. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 194. Вишиту шовком сорочку я у душі збережу

 195. Сонце і його значення для Cонячної системи

 196. Соціальне партнерство як механізм регуляції трудових відносин в організації

 197. Банки та їх роль в економіці

 198. Сукупний попит і сукупна пропозиція

 199. Рекомендації споживачам щодо вибору ноутбука

 200. Фінансовий контроль як функція системи управління державними фінансами. Визначення, мета і функції аудиту державних фінансів. Об’єкти державного аудиту

 201. Характеристика світового валютного ринку

 202. Ярослав Мудрий

 203. Сутність продуктивності і продуктивності праці

 204. Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація

 205. Ціна та її особливості

 206. Африка – Україна

 207. Операційні системи. Файлова система

 208. Планети земної групи

 209. Творчість Леонардо да Вінчі

 210. Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права

 211. Лікарські рослини. Живокіст, підбіл, валеріана

 212. Культура публічного виступу

 213. Зруйнування Запорозької Січі. Петро Калнишевський

 214. Числівники в діловому мовленні

 215. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії

 216. Різновиди ринкових цін

 217. Світові природні ресурси

 218. Обставини, що виключають злочинність діяння

 219. Норми сучасної української мови у спілкуванні

 220. Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

 221. William Shakespeare

 222. Виникнення та історичний розвиток держави і права

 223. Піфагор. Теорема Піфагора

 224. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір

 225. Господарство провідних країн між першою і другою світовими війнами

 226. Фінансові компанії

 227. Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

 228. Скло

 229. Обмін Речовин та енергії

 230. Господарство України у 1939-1990 рр.

 231. Фінансово-бюджетне регулювання

 232. План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

 233. Проблема субстанції

 234. О слово рідне! України слово!

 235. Фіскальна політика української держави

 236. Значення м’ясних страв у харчуванні, їх класифікація

 237. Юрій Хмельницький

 238. Пташок викликаю з теплого краю

 239. Вплив природних катастроф

 240. Історія розвитку нейрохірургії

 241. Особливості застосування антибіотиків у сучасних умовах та засади раціональної антибіотико терапії

 242. Рим та Карфаген

 243. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

 244. Шарль Луї Монтеск'є

 245. Економіка Латинської Америки

 246. Сучасна модель атома

 247. Ринок програмного забезпечення

 248. Михайло Врубель – визначний художник „срібного віку” російської культури

 249. Оскар Уайльд

 250. Просторове розміщення виробничого процесу

 251. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича

 252. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку

 253. Методичні основи планування продуктивності праці

 254. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

 255. Категорії з курсу економічної історії

 256. Мінеральні ресурси світу та України

 257. Державний борг. Обслуговування та управління

 258. Нарбут - український художник-графік

 259. Адміністративні договори

 260. Довженко О. - яскравий представник укр. культури

 261. Закони формальної логіки

 262. Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

 263. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу

 264. Структура курсу БЖД

 265. Ефективність виробництва зернових і зернобобових у Львівській області

 266. Хімічна небезпека походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях

 267. Основи економічної теорії

 268. Система формування вокально-хорових навиків

 269. Акушерство як наука

 270. Органи спеціального державного управління в галузі екології

 271. Нецінова конкуренція

 272. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

 273. Ультразвук і інфразвук

 274. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

 275. Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права

 276. Ведучі мости автомобіля

 277. Закінчення демократії в 1919-1939 рр

 278. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

 279. Туризм як форма міжнародної торгівлі

 280. Трудові відносини, сутність і структура

 281. Основні функції праці

 282. Сухомлинський про роботу над словом

 283. Доплати і надбавки

 284. Китай

 285. Обличчя, міміка, характер (доповідь)

 286. Організація обліку

 287. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 288. Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх сплавів

 289. Шкідливі звички тютюнопаління

 290. Теплові машини

 291. Культура і природа

 292. Розрахунок елекричних кіл методом контурних струмів

 293. Форми досудового розслідування: строки дізнання і досудового слідства

 294. Теорія особистості

 295. Загальні вимоги до організації діловодства в установі

 296. Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту валових витрат підприємства-платника податку на прибуток

 297. Віруси – неклітинні форми життя

 298. Академічна риторика

 299. Приготування заправних перших страв

 300. Організація

 301. Граматична форма ділових документів

 302. Організація і забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 303. Економічні реформи в Україні для виходу з кризи

 304. Лицарі середньовіччя

 305. Хеліцероносні. Основні представники павукоподібних

 306. Система обслуговування виробництва

 307. Організація оплати праці на підприємствах

 308. Суть підприємництва, його види та розвиток

 309. Поняття відкритості економіки

 310. Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір

 311. Економічний аналіз інвестиційного проекту

 312. Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток

 313. Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

 314. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка

 315. Диференціація дієздатності фізичної особи

 316. Марш і похідна охорона

 317. Організація реалізації страхових послуг

 318. Життя і політична діяльність Петра Сагайдачного

 319. Водорості

 320. Святе слово - рідна мати

 321. Колективні договори та угоди

 322. Народна символіка

 323. Соціально-психологічний клімат

 324. Моделі поведінки виробників

 325. Форми забезпечення кредитів

 326. Державне казначейство в Україні, його суть і значення

 327. Економічна свобода і підприємництво

 328. Вступна частина промови

 329. Кліматоутворюючі чинники та кліматичні пояси

 330. Характеристика основних функцій нормування праці

 331. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука

 332. Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

 333. Організація обліку витрат

 334. Стан економіки України в другій половині 80-х років

 335. Фіскальна політика держави

 336. Антоніми

 337. Загальна характеристика класичної політичної економії

 338. Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

 339. Сприйняття звуку, запаху, дотику, смаку

 340. Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції

 341. Проблеми застосування податку на додану вартість

 342. Теорії кредиту

 343. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 344. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

 345. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 346. Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)

 347. Облік грошових розрахунків

 348. Національні особливості ділового спілкування

 349. Декоративна косметика: губні помади

 350. Ідейні та художньо-естетичні засади модернізму

 351. Необхідність виділення з організму продуктів обміну

 352. Загальна характеристика Української греко-католицької церкви

 353. Охорона природи

 354. Карпатський державний заповідник

 355. Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

 356. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 357. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

 358. Акредитив

 359. Акти цивільного стану. Фізична особа як підприємець

 360. Організація енергетичного господарства

 361. Реквізити ділових паперів

 362. Будова та еволюція Всесвіту. Наша Галактика

 363. Валовий національний продукт

 364. Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права

 365. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності

 366. Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

 367. Структура факторів, які впливають на утворення цін

 368. Неокласичний синтез

 369. Демократія і самоврядування

 370. Панас Мирний

 371. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути

 372. Українське військо періоду козаччини

 373. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації

 374. Як забезпечити реальну державну підтримку малого бізнесу в Україні?

 375. Леся Українка

 376. Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами

 377. Середовище життєдіяльності. Природне середовище

 378. Життя і творчість Бетховена

 379. Господарські товариства

 380. Інвестування

 381. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 382. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 383. Чинники економічного зростання

 384. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 385. Правила та методика самостійних занять фізичними вправами

 386. Категорії естетики

 387. Інвестиційна діяльність

 388. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

 389. Діяльність банку

 390. Природні зони. Природно-територіальні комплекси

 391. Логістика товарно-матеріальних запасів

 392. Предмет етики і її місце в структурі філософського знання

 393. Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості

 394. Франц Шуберт. Біографія

 395. Енергетична оцінка важкості праці

 396. Самооцінка

 397. Служба безпеки України

 398. Правознавство, загальна термінологія

 399. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії

 400. Підприємство – основна ланка народного господарства країни

 401. Економічний розвиток провідних країн світу (1939-1990 рр.). Формування постіндустріального суспільства

 402. Ручні осколкові гранати

 403. РПС Японії

 404. Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи

 405. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

 406. Командитне товариство і товариство з додатковою

 407. Застосування ділового етикету в бізнесі

 408. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями

 409. Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів

 410. Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

 411. Залізничний транспорт

 412. Стратегія маркетингу

 413. Національний банк Польщі

 414. Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва

 415. Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів

 416. Слова з літерою Ґ

 417. Провідні ринки облігацій

 418. Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом

 419. Джерела фінансування проектів

 420. Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики

 421. Християнські свята

 422. Охорона водного середовища

 423. Державні символи

 424. Походження, суть та вартість грошей

 425. Іван Франко

 426. Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства

 427. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)

 428. В.І. Вернадський і сучасна екологія

 429. Машинобудування світу

 430. Конкуренція і ринок

 431. Степ аеробіка

 432. Температура. Рівняння теплового руху молекул

 433. Географічне положення, природний потенціал, населення США

 434. Функції трудового права

 435. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера

 436. Цінова політика в комлексі банківському маркетингу

 437. Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності

 438. Повне товариство

 439. Неоінституціоналізм

 440. Гризуни ондатри, щурі, миші, бобри, ховрахи

 441. Біблія - священна книга християн

 442. Види кровотеч

 443. Склад злочину

 444. Григорій Савич Сковорода

 445. Історія олімпійських ігор

 446. Класичний літературний реалізм і його художня специфіка

 447. Заробітна плата

 448. Становище лісів України. Вплив людини на ліси

 449. Аналітичний огляд теоретичних засад визначення конкурентоспроможності продукції

 450. Преміювання працівників

 451. Поняття про етнографію

 452. Антиінфляційна політика України

 453. Національний банк України статус і завдання

 454. Податкові надходження

 455. Нескінченно малі та нескінченно великі величини

 456. Концепції демократії: розвиток та сутність

 457. Статутний фонд

 458. Інноваційна стратегія України

 459. Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ

 460. Віденський конгрес

 461. Напрямки, методи, завдання маркетингу

 462. Електричний струм в напівпровідниках

 463. Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

 464. Туреччина

 465. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

 466. Породження мовлення

 467. Теорія комунікації в маркетингу

 468. Причини інфляції

 469. Чорнобиль

 470. Введення і редагування тексту, створення резервної копії файла, відкривання файлів

 471. Світова організація торгівлі

 472. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

 473. Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

 474. Регулювання зайнятості населення

 475. Роль НБУ на ринку цінних паперів

 476. Міжнародні валютні відносини

 477. Національний банк України

 478. Верховна Рада України

 479. Ранній інституціоналізм

 480. Визначення відстаней до зір. Їх основні характеристики

 481. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами

 482. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

 483. Проблема впливу релігії на способи діяльності в економічній системі

 484. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

 485. Духовна культура скандинавів епохи вікінгів

 486. Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

 487. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

 488. Джек Лондон

 489. Громадяни як суб’єкти трудового права

 490. Інтегрований урок (природознавство та розвиток зв’язного мовлення)

 491. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

 492. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

 493. Сальвадор Далі

 494. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів

 495. Боспорське царство

 496. Організація й обслуговування робочих місць

 497. Основні функції Національного банку України

 498. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

 499. Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

 500. Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

 501. Сутність та причини безробіття

 502. Форми фізичного виховання протягом навчального дня

 503. Роль та місце жінки у общині

 504. Митне регулювання

 505. Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку

 506. Особливості перекладу

 507. Борис Дмитрович Грінченко

 508. Творення слів

 509. Соціологічні дослідження і суспільна практика

 510. Іспанія між першою та другою світовою війною

 511. Соціально-економiчнi процеси в Україні

 512. Фінансування освіти в Україні

 513. Урагани та повені як приклади небезпеки

 514. Етика ненасилля в сучасному світі

 515. Конституція Франції 1946 року

 516. Страви і гарніри з варених і припущених овочів

 517. Держава і право ФРН

 518. Поняття і види інфляції

 519. Ультразвук і інфразвук

 520. Сторінками давньогрецької теогонії

 521. Харчування різних груп населення

 522. Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

 523. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення?

 524. Село моє, для мене ти єдине

 525. Лізингові контракти

 526. Україна – космічна держава

 527. Порівняння функцій та їх застосування

 528. Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

 529. Інформаційно-документаційне забезпечення управління

 530. Психологія управління

 531. Опоряджувальні роботи в будівництві

 532. Числові послідовності

 533. Порядок створення банків. Правова основа діяльності Національного банку України

 534. Упаковка товару, вплив на споживача

 535. Авторське право в мережі Інтернет

 536. Сутність і форми міжнародного бізнесу

 537. Поняття про основні засоби

 538. Поняття та сфера укладення контракту

 539. Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість

 540. Системи міжнародної економіки

 541. Дизельний двигун внутрішнього згоряння

 542. Цінність грошей у часі

 543. Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні

 544. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі

 545. Стилі правничої лінгвістики

 546. Державне регулювання бізнесу

 547. Напівпровідникові діоди

 548. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

 549. Дії солдата в бою

 550. Поняття та ознаки акціонерного товариства

 551. Проблеми культурного відродження в Україні

 552. Життя і творчість Гоголя

 553. Проблема ліквідації твердих побутових відходів

 554. Поняття про формування особистості, значення цього процесу для суспільного життя

 555. Актуальні проблеми менеджменту

 556. Господарство Запорозької Січі

 557. Організаційні форми підприємства

 558. Наполеон І

 559. Основні досягнення давньоруської культури

 560. Телебачення і політика

 561. Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект

 562. Створення, історія розвитку та функціонування ЄБРР. Україна і ЄБРР

 563. Мода 19-20 століть

 564. Обґрунтування доцільності створення лісових культур

 565. Середовище передачi в локальних мережах

 566. Історія розвитку сестринської справи в Україні

 567. Ринкова економіка

 568. Кредитування у підприємницькій діяльності

 569. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

 570. Іван Мазепа

 571. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес

 572. Продуктивність, мотивація й оплата праці

 573. Історичні умови виникнення та розвиток утопічного соціалізму в Західній Європі

 574. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва

 575. Етична та соціальна відповідальність підприємництва

 576. Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні

 577. Підприємство як соціальна організація

 578. Українська культура доби національного відродження

 579. Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів

 580. Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

 581. Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука

 582. Комерційний банк. Управління та структура банку

 583. Афанасій Афанасійович Фет

 584. Життєвий шлях Богдана Лепкого

 585. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

 586. Методика формування цін

 587. Перші гроші в Україні

 588. Надлюдина за Ніцше

 589. Можливості вступу України до СОТ

 590. Хімічний склад грунту, його значення. Грунти Українського Полісся

 591. Розвиток біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

 592. Практичне значення економічної теорії

 593. Типи (моделі) виборчих систем

 594. Диференціальні рівняння І порядку

 595. Тактичне планування

 596. Доходи в ринковій економіці

 597. Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах

 598. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

 599. Поет Віктор Забіла

 600. Генезис культури, специфіка культурних знань

 601. Навчання і підвищення кваліфікації державного службовця

 602. Білорусь. Економіко-географічна характеристика

 603. Організація виробничих процесів

 604. Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку

 605. Поняття та види співучасті

 606. Excel

 607. Порядок створення кооперативу

 608. Ярмарок

 609. Сучасна рецензія, як жанр

 610. Економіка Канади

 611. Лікарські рослини. Деревій тисячолистий, альтея лікарська, оман високий

 612. Грецька історична проза. Геродот. Фукідід

 613. Міжнародні фінанси

 614. Великий байкар Леонід Глібов

 615. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

 616. Характерні риси імпресіонізму

 617. Розвиток наукових знань про природу психіки

 618. Експедитор - основний учасник транспортних перевезень

 619. Найвідоміші архітектори України та їх творіння

 620. Сутність і роль перестрахування

 621. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом

 622. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

 623. Планування рекламної кампанії

 624. Держава в системі макроекономічного регулювання

 625. Фінансова система держави

 626. Основи транспортних перевезень

 627. Характеристика світового ринку нафти

 628. Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

 629. Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

 630. Види усного спілкування

 631. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

 632. Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки

 633. Механізм реалізації грошово-кредитної політики

 634. Порушення мислення у хворих на шизофренію

 635. Анатомо-фізіологічна будова щелеп та зубів

 636. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 637. Суспільно-політичні рухи в 1919-1939 рр.

 638. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

 639. Лізинг-кредит

 640. Управління виробничими запасами

 641. Обґрунтування доцільності інвестування

 642. Нове в бухгалтерському обліку

 643. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни

 644. Запорозьке козацтво – феномен світової історії

 645. Економічна характеристика господарства Тернопільської області

 646. Симон Петлюра: легенди та факти

 647. Ціна - її суть та процес формування...

 648. Бесіди з учнями про символи України

 649. Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму

 650. Естетика і мистецтвознавство

 651. Плата за природні ресурси

 652. Проблеми входження економіки України у світове господарство

 653. Способи подолання протидії слідству при допиті

 654. Основні методи боротьби з інфляцією

 655. Історія УПА

 656. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 657. Страви січеного натурального м’яса, котлетні маси, птиці, дичини

 658. Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

 659. Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря

 660. Міжособистісне розуміння

 661. Людина і біосфера

 662. Програми сприяння зайнятості

 663. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

 664. ЄБРР

 665. Географічне положення, природні ресурси, населення Російської Федерації

 666. Логістика

 667. Поняття aудиту та його сутність

 668. Твори письменників XIX—початку XX ст

 669. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

 670. Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні

 671. Електронебезпека на виробництві та в побуті

 672. Методи психологічної практики та їх використання

 673. Томас Гоббс

 674. Древня Греція і риторика

 675. Господарство феодальної Франції, Англії, Київської Русі

 676. Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі

 677. Рідна природа

 678. Господарство України між першою і другою світовими війнами

 679. Суть і структура грошового ринку

 680. Особливості економічної думки Стародавнього Риму

 681. Виробництво паперу

 682. Комерційна діяльність підприємницьких структур

 683. Мова логічного програмування "Пролог"

 684. ЗВІТ про проходження віртуальної практики

 685. Сучасне вивчення природи

 686. Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст

 687. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 688. Корпоративні фінанси

 689. Організація ремонтного господарства

 690. Інформаційна безпека й інформаційні технології

 691. Характерні риси імпресіонізму

 692. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

 693. Xімія і технологія органічних речовин

 694. Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

 695. Науковий стиль правничої лінгвістики

 696. Паралельні обчислювальні системи

 697. Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

 698. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

 699. Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

 700. Міжнародний кредит

 701. Історія економіки та економічної думки

 702. Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 703. Організація роботи аудитора

 704. Іслам-шиїти і суніти

 705. Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

 706. Вибори в Україні

 707. Виробнича стратегія та проектування структури змін

 708. Розвиток когнітивної сфери підлітка

 709. Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

 710. Візантія

 711. Історія становлення та розвитку ярмаркового руху в Україні

 712. Службові відрядження у межах України

 713. Дисциплінарна відповідальність юристів

 714. Роль малого бізнесу в економіці

 715. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка

 716. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської

 717. Українська мова ХІІІ — ХVІ ст

 718. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально - політична нестабільність і напруженість; звичаї традиції та сучасна думка; мораль

 719. Глава держави в зарубіжних країнах

 720. Ціцерон - вершина римського красномовства

 721. Історія виникнення реактивних двигунів

 722. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд

 723. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Сх. Європи, Пн. і Центр. Азії

 724. Слово про ввічливість

 725. Класифікація графіки

 726. Розвиток грошово-кредитної системи в Україні

 727. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані

 728. Іноземний досвід медичного страхування

 729. Види і форми туризму

 730. Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

 731. Мораль

 732. Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

 733. Національна система електронних платежів

 734. Австрійська школа граничної корисності

 735. Економічний аналіз

 736. Нова історична школа та соціальний напрям

 737. Загартовування організму дітей і підлітків

 738. Історична економічна школа в Німеччині

 739. Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я

 740. Мультиплікатор Кейнса

 741. Біологічні ресурси України

 742. Регулювання валютних курсів

 743. І шумить і гуде українська народна пісня в обробці Г.Г. Верьовки

 744. Астероїди і метеорити

 745. Фізична культура на Запорізькій Cічі

 746. Гриби

 747. Гіпербола

 748. Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

 749. Сімейний кодекс України

 750. Генетичний аспект особистості

 751. Улас Самчук - письменник епічної широти

 752. Французький письменник — Марсель Пруст

 753. Загартування, його принципи

 754. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 755. Антивірусні програми

 756. Текст у рекламі

 757. Країни Балтії

 758. Галичина у другій половині 19 століття

 759. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 760. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 761. Суспільний і державний лад Римської Республіки

 762. Урок-телепередача Казки маленькі, а розуму в них багато

 763. Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича

 764. Концепція сучасного природознавства

 765. Логіка та мова

 766. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства

 767. Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

 768. Мистецтво Відродження

 769. Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

 770. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання

 771. Організація системи комунікації на фірмі

 772. Розробка концепції маркетингу фірми

 773. Флора і фауна літом

 774. Сутність мотивації і поведінки споживачів

 775. Проголошення КНР і побудова основ соціалізму

 776. Валовий національний продукт

 777. Рекламне дослідження ринку

 778. Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства

 779. Неокейнсіанські теорії економічного зростання

 780. Господарство країн Центральної Європи

 781. Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті

 782. Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

 783. Початки комбінаторики

 784. Біографія Лесі Українки

 785. Медична інформатика як наука

 786. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 787. Взаємовідносини України та НАТО

 788. Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти

 789. Основи загальновійськового бою

 790. Поняття галузі

 791. Сутність та фактори економічного зростання

 792. Механізм грошово-кредитної діяльності

 793. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 794. Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність

 795. Класична теорія

 796. Малярство на склі та іконопис на Гуцульщині

 797. Поняття і сутність факторів продуктивності

 798. Страхування виробничих ризиків

 799. Приготування бульйонів

 800. Доля рідної мови - доля України

 801. Основні засади та проблеми інвестування

 802. Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи

 803. Соломія Крушельницька, її життя — неперевершений успіх і постійне зречення

 804. Методи банківського кредитування

 805. Суспільство як система економічного взаємообміну

 806. Аристофан та його творчість

 807. Проблеми фінансового планування на підприємствах в умовах ринкової економіки на прикладі ТОВ “Експрес”

 808. Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

 809. Система освіти в Ізраїлі

 810. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 811. Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу

 812. Особливості інфляційного процесу в Україні

 813. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

 814. Підприємство - елемент господарювання

 815. Сутність юридичної особи

 816. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

 817. Країна Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)

 818. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

 819. Інформатизація системи управління освітою

 820. Філософія як універсальний тип знань

 821. Послуги автотранспорту туристичної фірми як вид туристичних послуг

 822. Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)

 823. Мистецтво – як унікальний механізм культурної еволюції

 824. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні

 825. Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

 826. Служба в армії

 827. Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

 828. Теорія діяльності О. М. Леонтьєвата поняття особистості

 829. Соціальний захист, пільги, державне забеспечення військовослужбовців, членів їх сімей

 830. Розробка комплексу маркетингу ТзОВ “Старе місто”

 831. Значення гімнастики для фізичного вдосконалення людини

 832. Звичаї і обряди

 833. Становлення світового ринку

 834. Що таке підприємництво

 835. Що вивчає астрономія. Предмет астрономії

 836. Валютний ризик в діяльності банківської системи

 837. Альтернативна енергія

 838. Електроніка та мікросхемотехніка

 839. Рафаель

 840. Статистичні ряди і таблиці

 841. Лазер

 842. Безробіття трудових ресурсів в Україні

 843. Театр

 844. Адміністративно-правовий режим державного контролю

 845. Сутність, принципи та функції підприємства

 846. Гітара в історії розвитку музичної культури

 847. Предмет правничої лінгвістики

 848. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

 849. Облік грошових засобів і розрахункових операцій

 850. Фізико-географічна характеристика Долинського району

 851. Видатки бюджету

 852. Конформізм та конформісти

 853. Впровадження стандартів на підприємстві

 854. Куріння та діти: як захистити права дітей

 855. Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі

 856. Стимулювання продажу товарів і послуг

 857. Роль маркетингу в ринковій економіці

 858. Обробка сільськогосподарської птиці та дичини

 859. Інтернет та його професійне використання

 860. Вибори та їх роль в політичному житті

 861. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 862. Підприємницька діяльність субєктів господарювання

 863. Доступність економічної освіти

 864. Проблеми стабілізації економіки України

 865. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 866. Охорона та реставрація пам’яток містобудування та архітектури

 867. Державне кредитування підприємств

 868. Зброя

 869. Особливість ринку факторів виробництва

 870. Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин

 871. Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

 872. Володимир Сосюра

 873. Давньоірландський епос

 874. Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

 875. Організація транспортних перевезень

 876. Організація та структура рекламного процесу

 877. Предмет, мета і зміст курсу Організація в-ва

 878. Визначення логістики. Фактори ефективності закупівельної діяльності

 879. Харчування вагітної жінки

 880. Адам Міцкевич – світоч польської літератури

 881. Історія розвитку фармації

 882. Україно-американські відносини (1991-2002), еволюція, характер, основні проблеми

 883. Загальні положення етики бізнесу

 884. Фізичні вправи для вагітних

 885. Обґрунтування доцільності санації або ліквідації підприємства, що опинилось у фінансовій кризі

 886. Політична і культурна історія України у ХХ ст.

 887. Рух небесних тіл під дією сил тяжіння

 888. Ринок фінансових ресурсів

 889. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

 890. Формування органів та взаємодія частин зародка

 891. Музична культура України

 892. Художня обробка деревини

 893. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання

 894. Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

 895. Положення міжнародного права з питань захисту людей

 896. Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом

 897. Світовий досвід антимонопольного законодавства

 898. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

 899. Традиційне житло. Національне вбрання. Старовинна обрядовість

 900. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

 901. Електростатика. Електризація. Закон Кулона

 902. Енополітична карта світу XXІ століття

 903. Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

 904. Інтеграційна система України

 905. Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

 906. Китай. Економіко-географічна характеристика країни

 907. Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

 908. Тарас Шевченко

 909. Мркантелізм

 910. Пожежа

 911. Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури

 912. Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

 913. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

 914. Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

 915. Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

 916. Сутність селянського господарства

 917. Українська культура в міжнародних відносинах

 918. Методи регулювання інфляції

 919. Отто фон Бісмарк

 920. У чому полягає відмінність між планетами внутрішньої і зовнішньої групи

 921. Облік продуктів і готових виробів на виробництві

 922. Теорія імовірностей та математична статистика

 923. Марко Черемшина

 924. Літературне редагування у сучасній редакції

 925. Як парость виноградної лози, плекайте мову

 926. Іван Карпенко-Карий

 927. Інвестиції

 928. Оборотні кошти

 929. Культурний процес за радянської влади

 930. Вестфальський мир 1648 року, витоки сучасного міжнародного права

 931. Жанри красномовства

 932. Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутність селянського господарства

 933. Економічний розвиток України в 20-і роки

 934. Створення іміджу, розробка торгової марки, види франчайзингу з точки зору рекламної справи

 935. Моделювання кредитного ризику для різних форм та типів кредитних угод

 936. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

 937. Історія Стародавнього Світу

 938. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників

 939. Діяльність ТОВ, торговий патент

 940. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії

 941. Еволюція мов програмування

 942. Андріївська церква в Києві

 943. філософія стародавності

 944. Діловодство як функція управління

 945. Форми держави в зарубіжних країнах

 946. Прямий маркетинг. Загальні відомості

 947. Фондові біржі, НАФТА

 948. Декоративне панно

 949. Остеохондроз

 950. Християнська церква i духовне життя українського народу в ХІХ - ХХ столiттях

 951. Значення соусів у харчуванні, їх класифікація

 952. Охорона видового різноманіття організмів

 953. Західна драматургія

 954. Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

 955. Основні етапи історії логіки

 956. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних

 957. Обгрунтування підприємницької ідеї

 958. Художні стилі в європейській культурі ХVII-XVIII ст

 959. Судження

 960. Міжнародні інвестиції

 961. Складні судження

 962. Основи кадрового менеджменту

 963. Міжнародне пряме та портфельне інвестування

 964. Мотивація

 965. Парило звичайне, папороть чоловіча, паслін солодко-гіркий

 966. Дослідження можливостей програми Fine Reader

 967. Меркурій

 968. Теорії походження життя

 969. Життя і творчість Василя Стефаника

 970. Політичний маркетинг

 971. Платежі за ресурси

 972. Держава в системі макроекономічного регулювання

 973. Боротьба з танками та броньовими машинами противника. Дії солдат в бою

 974. Життя і творчість Марійки Підгірянки

 975. Мозаїки Візантії

 976. Цінова політика і цінова стратегія фірми

 977. Шевченко Т.Г. - поет, художник, громадський діяч

 978. Грунти гірських областей України

 979. Політична економія в Англії у ХІХ ст

 980. Кров в кровообіг

 981. Україна на шляху до Світової організації торгівлі

 982. Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання

 983. Методика навчання дітей самостійного складання орнаментальних композицій за традиційними мотивами народного мистецтва

 984. Данило Галицький

 985. Тривалість життя людини

 986. Суть, форми і причини інфляції

 987. Зоряне небо

 988. Природа — наша мати, треба її оберігати

 989. Форми представлення чисел

 990. Суть і основні проблеми Маржиналізму

 991. Охорона грунтів

 992. Естетичні категорії

 993. Особливості податкової системи Франції

 994. Страхування депозитів

 995. Поняття релігійно-традиційного типу правової системи. Поняття мусульманського права

 996. Держава і право стародавньої індії

 997. Вади ринкового саморегулювання

 998. Мислення

 999. Світова велич і фатальна помилка Богдана Хмельницького

 1000. Честь i безчестя персонажiв комедiї Iвана Карпенка-Карого Хазяїн