На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Судження

 2. Політична економія в Англії у ХІХ ст

 3. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 4. Життя і творчість Марійки Підгірянки

 5. Методика навчання дітей самостійного складання орнаментальних композицій за традиційними мотивами народного мистецтва

 6. Конституція Французької Республіки 1946 р

 7. Політичний маркетинг

 8. Міжнародні інвестиції

 9. Вади ринкового саморегулювання

 10. Загальна теорія зайнятості Кейнса

 11. Мотивація

 12. Держава в системі макроекономічного регулювання

 13. Платежі за ресурси

 14. Видатний український композитор – М.Скорик

 15. Післявоєнна історія Східної Європи

 16. Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання

 17. Законодавча база рекламної діяльності в Україні

 18. Цінова політика і цінова стратегія фірми

 19. Данило Галицький

 20. Іван Пулюй – перший український фізик світового рівня

 21. Зоряне небо

 22. Поняття релігійно-традиційного типу правової системи. Поняття мусульманського права

 23. Матеріальні і нематеріальні активи

 24. Харків кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття у спогадах мандрівників і мемуарах

 25. Суть і основні проблеми Маржиналізму

 26. Хімічно небезпечні виробництва та хімічні небезпеки

 27. Концепції футурології

 28. Держава і право стародавньої індії

 29. Мислення

 30. Суть, форми і причини інфляції

 31. Андрей Шептицький - глава Української Церкві Митрополит Галицький, Архиєпископ Львівський

 32. Естетичні категорії

 33. Світова велич і фатальна помилка Богдана Хмельницького

 34. Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур

 35. Страхування депозитів

 36. Іван Франко і Коломия

 37. Честь i безчестя персонажiв комедiї Iвана Карпенка-Карого Хазяїн

 38. Державне регулювання соціальних процесів

 39. Система військових правоохоронних органів України

 40. Державна служба як інститут адміністративного права

 41. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 42. Документи планування

 43. Охорона рослин народами світу

 44. Хоровий спів

 45. Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word

 46. Атмосферні явища, як характеристика клімату м. Чернівці і їх часовий хід у 2009 році

 47. Сутність вартості робочої сили

 48. Документообіг в діяльності ОВС

 49. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю

 50. США у 60-70-х рр

 51. Аналіз затрат на виробництво

 52. Характеристика земельних ресурсів України

 53. Проблеми довкілля

 54. Василь Стефаник

 55. Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції. Антимонопольне законодавство і практика. Ринок робочої сили. Біржі праці. Ціна робочої сили.

 56. Системи вприскування палива (інжектор)

 57. Іудаїзм в Україні

 58. Ідеї правової держави Б.Кістяківського і сучасність

 59. Формування структур підприємницького бiзнесу

 60. Дія магнітного поля на рухомий заряд

 61. Методи оцінки активів підприємства при реформуванні відносин власності

 62. Виготовлення скатертини

 63. Проблеми міжособистісних стосунків у колективі

 64. Норми правд у системі соціальних норм

 65. Екологічне страхування в Україні, Основні шляхи та проблеми його становлення

 66. Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання

 67. Вплив природних катастроф на населення України

 68. Гі де Мопассан – видатний новеліст

 69. Експертні і навчальні системи

 70. Зміст транспортних умов контракту. Особливості перевезень повітряним транспортом

 71. Гласність та відкритість у цивільному процесі

 72. Варшава і Краків – визначні міста Польщі

 73. Поняття держави. Теорії виникнення держави

 74. Обмеження та узагальнення понять

 75. Михайло Михайлович Коцюбинський

 76. Основні теорії виникнення теорії держави і права

 77. Опіки

 78. Будова патрона

 79. Фінансування проекту

 80. Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси

 81. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

 82. Герман Гессе

 83. Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші.

 84. Споживання та заощадження

 85. Похідні цінні папери

 86. Соціальні пенсії та допомоги

 87. Адам Міцкевич

 88. Економічні проблеми в умовах ринкових економічних відносин і регіональні проблеми в перспективах

 89. Виникнення класичної політичної економії у Франції

 90. Гетьманство в Україні

 91. Персональний продаж послуг. Загальні відомості

 92. Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі

 93. Етапи розвитку українознавства

 94. Закріплення вивченого про дієслово як частину мови

 95. Черговість задоволення вимог кредиторів. Мирова угода

 96. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 97. Україна і первісне виникнення мов

 98. Міжнародне кооперування виробництва, природа, форми та сучасні особливості

 99. Словотвірна синонімія прикметників, мотивованих різними частинами мови

 100. Життя і творчість Л.М.Толстого

 101. Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики

 102. Психічні і моральні якості медичного працівника

 103. Жанрові особливості роману Чарльза Діккенса «Великі сподівання» в літературній критиці

 104. Агресія більшовицького Раднаркому проти Української Народної Республіки

 105. Різьблення в Україні

 106. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 107. Інституційний аналіз економічного проекту

 108. Укр.вишивка. Рушники

 109. Предмет, методи і завдання економічної статистики

 110. Утворення та розвиток Єгипетської держави

 111. Походження і значення слова “Русь”

 112. Класична політекономія

 113. Проектування процесу надання послуг

 114. Програма “провідник”, робочий стіл, добування файлів з архіву

 115. \"Українська національна ідея\" у творчості І. Я. Франка

 116. Чорнобильська трагедiя - бiль України

 117. Діабетична кома, патогенез, клініка, етіологія. Діагностика. Екстрена медична допомога на до госпітальному етапі

 118. Аналітичні можливості балансу комерційного банку

 119. Військово-навчальні заклади України

 120. Географічне середовище

 121. Конкуренція

 122. Мікатоксикози. Мікробіологія продовольчих товарів

 123. Дефіцит заліза у вагітних

 124. Діяльність організацій на фінансовому ринку

 125. Методичні основи стандартизації

 126. Сонячна система - комплекс небесних тіл, які мають спільне походження

 127. Пауерліфтинг

 128. Циліндр

 129. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 130. Ответы на билеты по ОБЖ 11 класса

 131. Загарбання етнічних українських земель Польщею, Молдавією, Угорщиною, Московським царством, Туреччиною та Кримським ханством (14-16 ст.)

 132. Реалізація виховної мети в процесі пізнання природи

 133. Обертання Землі навколо своєї осі. Чому буває день та ніч

 134. Час і календар

 135. Життєвий і творчий шлях В.Стуса

 136. Соціально-економічні наслідки інфляції

 137. Дмитро Іванович Менделєєв

 138. США у післявоєнний період

 139. Творчість Євгена Плужника

 140. Операційна система Windows 98

 141. Склад інформації що використовується для формування системи Управлінського обліку

 142. Страхова компанія – як необхідний суб’єкт страхового ринку

 143. Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера

 144. Материнка звичайна, мачок жовтий, медунка лікарська

 145. Антропосфера, соціосфера, біотехносфера

 146. Довгостроковий кредит

 147. Корифеї античної літератури

 148. Методична розробка уроку англійської мови по темі Охорона навколішнього середовища

 149. Автоматизація виробництва та реалізації продукції

 150. Удосконалення структури основних виробничих фондів підприємств автомобільного транспорту в період переходу до ринку

 151. Економічний зміст , страхування кредитних ризиків

 152. Стан та перспективи міжнародного співробітництва України в енергетичній сфері

 153. Походження і функції банків

 154. Організація діяльності центральних банків

 155. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброї

 156. Предмет і значення дисципліни “Основи екології” Наукові основи раціонального природокористування. Заказники і заповідники та їх роль у збереженні фаун

 157. Центральний банк і монетарна політика

 158. Держава як інститут у політичній системі суспільства

 159. Норми затрат праці

 160. Неокейнсіанські макроекономічні моделі

 161. Облік запасних частин

 162. Б. Грінченко

 163. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 164. Кістяківський Богдан – видатний український соціолог. Соціологічні концепції Кістяківського

 165. Спроби реформування командно-адміністративної системи (1953-1964 рр.)

 166. Числівник (Numeral)

 167. Фінансова безпека підприємства

 168. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

 169. Економічний зміст нематеріальних активів та їх визнання

 170. Основні етапи формування системи управління операційними позаоборотними активами

 171. Кредитна система Японії

 172. Античне красномовство

 173. Складання рекламних листів

 174. Чехословаччина - від заснування до оксамитової революції

 175. Прийоми і правила стрільби з малокаліберної гвинтівки

 176. Психологічні особливості українського національного характеру

 177. Елементи оформлення сучасного газетного видання

 178. Управління просуванням стимулювання збуту

 179. Виготовлення деревяних мозаїчних виробів

 180. Додаткові підрядні речення

 181. Марія Заньковецька

 182. Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів

 183. Інтегрування ірраціональних виразів

 184. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем. Поняття китайського права і філолофсько-моральні джерела його формування. Термін «право»

 185. Молодий Пантелеймон Куліш

 186. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

 187. Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

 188. Ігри та вправи на розвиток моторики верхніх і нижніх кінцівок

 189. Оцінка, класифікація і структура сонвоних виробничих фондів

 190. Микола Ворноний

 191. А.П.Чехов і його твори “Палата №6”, “Іонич”

 192. Астрономічні спостереження і телескопи

 193. Види судових промов

 194. Зміст і побудова обвинувальної промови

 195. Поняття

 196. Банківська система принципи побудови, цілі, механізм функціонування

 197. Напрямки і завдання маркетингу

 198. Екліптика. Видимий рух Сонця і Місяця

 199. Функції правничої лінгвістики

 200. Історія компанії Microsoft

 201. Фізичне виховання учнів спеціальної медичної групи

 202. Малий і середгній бізнес, еволюція понять і проблема визначення

 203. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 204. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 205. Правове регулювання ліцензування господарської діяльності

 206. Робота з книгами в Excel

 207. Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН

 208. Дивізія СС Галичина - правда і міфи

 209. Кількість населення Землі, його природний та механічний рух

 210. Повторення таблиць множення і ділення чисел 2 і 3

 211. Чорнобиль не має минулого часу

 212. Газове і дугове зварювання чавунів

 213. Лідерування

 214. Наукове значення періодичного закону Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

 215. Як людина пізнає Всесвіт

 216. Доплати і надбавки

 217. Джерела приватного права

 218. Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника

 219. Азимутальна картографічна проекція, її побудова і використання

 220. Алгоритми і програми з розгалуженнями

 221. Сфери регулювання оплати праці

 222. Господарство світу і України в другій половині 60-х — на початку 90-х років XX століття

 223. Позитивна економіка

 224. Забруднення водойм

 225. Правовий статус особи. Правовий статус народу. Правовий статус держави

 226. Мова і стиль службових документів

 227. Перу. Економічна і географічна характеристика

 228. СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗБУДОВИ В УКРАЇНІ

 229. Забруднення морських вод

 230. Трудова еміграція та імміграція

 231. Ситуація з комерційними банками в Україні

 232. Акти конституційного значення. ЗУНР

 233. Промисловість України в пореформений період

 234. Суспільні блага та загальні ресурси

 235. Охорона фауни

 236. Довідково-інформаційна документація

 237. План-конспект уроку для учнів 6 класу з теми, Appearance

 238. Євген Коновалець - символ української нації

 239. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 240. Еволюція зір

 241. Собівартість продукції

 242. Государственный строй Древних Афин

 243. Читання творів різних жанрів

 244. 90 шпаргалок по БЖД 1 курс (1-2 семестр)

 245. Контрольна робота з екології

 246. Стратегія підприємств

 247. Евакуація людей під час пожежі

 248. Кембріджська економічна школа. Економічні погляди А.Маршала

 249. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України

 250. Доведення і спростування, способи аргументації

 251. Міжбанківські коpеспондентські відносини. Міжбанківські pозpахунки

 252. Право працівника на оплату праці та його захист

 253. Формування образного мислення, творчої уяви, розвитку інтелекту та логічного мислення

 254. Облік готової продукції та її реалізації

 255. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 256. Податок на промисел, спеціальний торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок

 257. Реклама на місці продажу, маркетинг, комунікації

 258. Господарство укр. земель у ХVI-XVIII ст.

 259. Основи створення та виготовлення рекламного звернення

 260. Аналіз місцевого бюджету

 261. Аналіз прибутку підприємств в умовах перехідної економіки

 262. Модернізація економіки України в умовах глобалізації

 263. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 264. Контроль якості стерилізації паровим методом

 265. Фізичне виховання учнів поза школою

 266. Пошук і дослідження неземних форм життя. Планетарний карантин, необхідні при цьому заходи

 267. Оксамитова революція в Чехословаччині

 268. Світовий ринок лісу

 269. Диференціал

 270. Олександр Олесь

 271. Деякі аспекти машинного перекладу тексту

 272. Астрономія і природознавство

 273. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 274. Марксистські погляди на політику та державний устрій

 275. Італія після ІІ світової війни

 276. Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах

 277. Інформатика і обчислювальна техніка

 278. Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення

 279. Британський парламент

 280. Аудиторські свідчення

 281. Місце бюджетної системи в економіці України

 282. Людвіг ван Бетховен

 283. Демократизація в Україні, соціологічний діагноз

 284. Соціал-реформістські моделі економічного розвитку

 285. Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій пов’язаних з цінними паперами

 286. Л.І.Брежнєв

 287. Управління агрострахуванням в Україні

 288. Альберт Ейнштейн

 289. Ліс і його екологія

 290. Грошово – кредитна система України

 291. ПОНЯТТЯ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЇЇ ВИДИ

 292. Заощадження

 293. Фрідріх Шіллера

 294. Економічне вчення Д.Рікардо

 295. Комп’ютерна економетрія

 296. Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення

 297. Допомога населенню в козацькій державі

 298. Монополія і досконала конкуренція

 299. Україна і світ на межі ХIХ— XX століть, особливості господарського життя

 300. Трудові спори та соціальні конфлікти

 301. Нормативні документи з БЖД

 302. Розвиток християнства до розколу 1054 року

 303. Інвалідність та її види

 304. Організаційні і розпорядчі документи

 305. Особливості формування цивільного права в Україні

 306. Загальні поняття форм і систем заробітної плати

 307. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

 308. Єдність та диференціація в правовому регулюванні праці

 309. Склад та порядок включення до св продукції витрат на оплату праці

 310. Загальний огляд напрямків розвитку культури у другій половині ХХ ст

 311. Вода природних джерел

 312. Етикет ділового листування

 313. Северин Наливайко

 314. Розвиток космонавтики у СРСР після Другої світової війни до сьогодні

 315. Щеплення рослин та його біологічне значення. Основні засоби щеплення рослин

 316. Інформаційні технології передавання файлів через Інтернет на основі протоколу FTP

 317. Іван Брюховецький - славний представник козацької старшини Війська Запорізького

 318. Жiночий iдеал Ольги Кобилянської

 319. Контрольна робота з дисципліни \"Статистика\"

 320. Інформаційна сфера в Україні, захист інформації, проблеми і перспективи розвитку

 321. Плетіння гачком

 322. Кукурудза, її походження, використання, різноманітність форм та видів

 323. Роздавальна коробка

 324. Етнічний та расовий склад, структура населення

 325. Екологія та ландшафтна екологія

 326. Етапи соціологічного дослідження Формування престижу деяких професій

 327. Українська культура та література ХІХ-ХХ ст

 328. Сторони трудового договору

 329. Фізична особа-підприємець

 330. Податки

 331. Діалог Україна-Європейський Союз, минуле, сучасне, майбутнє

 332. Основи військової топографії та туризму

 333. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 334. Борис Пастернак (1890-1690)

 335. Комерційні переговори

 336. Вклад українських вчених в розвиток космонавтики

 337. Релігійне мистецтво первісного суспільства

 338. Психічні форми освоєння дійсності

 339. Людина і довкілля

 340. Хімія в народному господарстві

 341. Держава в системі макроекономічного регулювання

 342. Родовик лікарський, розрив - трава дрібноквіткова, розторопша плямиста

 343. Аналіз рентебельності за методом моделі Du Pont

 344. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 345. Духовнi джерела вiдродження

 346. Природа Конституції та її дотримання

 347. Причини та наслідки агресії більшовицької Росії. УНР в кінці 1917 – початок 1918 рр

 348. Аптечна технологія ліків

 349. Регіональна економічна політика держави

 350. Пригода бізнесу і його економічна основа

 351. Сонет 66 В.Шекспіра та два його переклади

 352. Країни Центральної Азії

 353. Проблеми фінансів та фінансової системи України

 354. Насилля

 355. Класифікація країн світу

 356. Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть

 357. Закони і положення про Ц.О. України

 358. Місце і роль організацій та рухів у сучасному розвитку українського суспільства

 359. Економічне вчення Маркса

 360. Едгар Алан По – видатний американський письменник

 361. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням

 362. Державний борг. Обслуговування та управління

 363. Механіка від Аристотеля до Ньютона

 364. Ренесанс

 365. Іван Підкова

 366. Володимир Мономах

 367. Культура Індії у 16-17ст

 368. Естетичне виховання в процесі навчання

 369. Фізична реабілітації спортсменІв після травм та фізичних навантажень

 370. Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу

 371. Евакуація населення

 372. Еквівалентність тексту при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригіналу

 373. Розвиток школи й педагогічної думки на Буковині

 374. Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть

 375. Литовсько-Польський період

 376. Організація виробничих процесів в часі

 377. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 378. Уолт Уітмен (1819-1892)

 379. Демократія в Америці

 380. Програми архіватори WinRAR

 381. Спостереження як метод оцінки зовнішнього середовища та решітка менеджменту Блейка і Моутон

 382. Поняття та види торговельної діяльності

 383. Організація касових операцій у банківських установах

 384. Склад і масштаби сонячної системи

 385. Облік короткотермінових позик, поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

 386. Інформатика

 387. Французька поезія

 388. Образ матері-жінки в творах Т. Г. Шевченка

 389. Плата за землю

 390. Чи повернеться янгол. Матеріали до вивчення оповідання Г. Гарсіа Маркеса

 391. Traditions and holidays of Great Britian

 392. Облік грошових засобів

 393. Музеї Львова

 394. Правовая статистика Учебно-методический комплекс

 395. Романтизм як літературний напрямок і як універсальний світогляд

 396. Біоритми організму. Добові біоритми. Вплив Місяця на добові біоритми

 397. Пилип Орлик

 398. Акт передачі матеріальних цінностей

 399. Розв’язання задач на застосування векторів

 400. Засоби стимулювання навчальної активності школярів

 401. Кредитно-грошова політика Центрального Банку

 402. Чинники,що визначають параметри попиту на гроші

 403. Оптові ціни, їх різновиди

 404. Небезпечні ситуації мирного часу і безпека населення

 405. Дисциплінарна відповідальність юристів

 406. Робочий час. Трудове право

 407. Сільські трудові ресурси, їх використання

 408. Аналіз та прогнозування японської господарської системи

 409. Природа інноваційних процесів

 410. Поведінка споживача

 411. Макроеволюція

 412. Причини, виникнення і сутність інформації

 413. Реформа оплати праці cтимулюючого типу в Україні

 414. Конституція учнівського самоврядування "ТЕМП"

 415. Харчова промисловість України, проблеми і перспективи спирто-горілчаної галузі

 416. Цикли ділової активності

 417. Стандартні звіти

 418. Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективності діяльності суб’єктів господарювання

 419. Організація участі підприємства у виставках та ярмарках

 420. Загартування повітрям

 421. Марко Вовчок

 422. Призначення та побудова бухгалтерського обліку

 423. Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту

 424. Поняття сторін у господарському процесі

 425. Грудне вигодовування

 426. Документація довідково-інформаційна

 427. Гулак-Артемовський С.С. - укр. співак і композитор

 428. Інтегрування раціональних функцій

 429. Комплексне заняття

 430. Криптографічний алгоритм 3DES

 431. Функції державних податкових інспекцій на місцях

 432. Економічне зростання в моделях зростання

 433. Розробка ефективного рекламного звернення

 434. Дізнання як форма досудового розслідування

 435. Загальна характеристика синтоїзму

 436. Психологічні особливості діяльності засобів масової інформації

 437. Тип хордові – високоорганізовані тварини. Загальна характеристика

 438. Інформаційні технології і системи

 439. Музеї та пам’ятники Черкас

 440. Індія в міжвоєнний період

 441. Матеріали для різьби та інкрустації

 442. Ясунарі Кавабата

 443. Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності

 444. Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища

 445. Економічне вчення Д. Рікардо

 446. Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій

 447. Акція та її види

 448. Символіка імен персонажів повісті “Над прірвою у житі” Джерома Девіда Селінджера

 449. Предмет і метод бухгалтерського обліку

 450. Передумови створення підприємства

 451. Характеристика бухгалтерських рахунків

 452. Податки на споживання

 453. Консерватизм у Франції. Жозеф де Местр

 454. Теорії трансформації капіталізму

 455. Заключна частина промови прокурора

 456. Роль бюджетування в процесі менеджменту

 457. Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства

 458. Фіскальна політки держави (Бюджетно-податкова політика)

 459. Військова дисципліна

 460. Стиль та методи управління, їх застосування в умовах України

 461. Економічний аналіз балансу комерційного банку

 462. Частинні похідні і диференціали вищих порядків

 463. Психологічні чинники внутрішнього конфлікту особистості періоду дорослості

 464. Повітряний метод стерилізації (режим стерилізації)

 465. Сканери

 466. Головні аспекти інвестування в сучасних умовах

 467. Чистотіл звичайний — Chelidonium majus

 468. Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї

 469. Чому Іван Франко назвав п'єсу "Украдене щастя"?

 470. Корпорація

 471. Програма Провідник

 472. Міжнародні фінансові організації. Кредити підприємству

 473. 2. Поняття відеосистеми ПК. Призначення та склад

 474. Основні методи боротьби з інфляцією

 475. Соціально трудові відносини

 476. Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці

 477. Плаваючі та фіксовані валютні курси

 478. Язичницькі релігії, буддизм, іслам, іудаїзм та сучасні нетрадиційні релігії

 479. Загальна характеристика Ірландії

 480. Тижневі і місячні біоритми. Оздоровчі біоритми в місячному циклі

 481. Християнські свята та обряди

 482. Гра слів у англомовному газетному заголовку. Прагматичний аспект

 483. Економічна історія як наука

 484. Організація ресурсної бази банків в Україні

 485. Медична етика

 486. Реформи в Російській імперії Олександром ІІ

 487. Вищі органи демократичної держави

 488. Україна на світовому ринку озброєнь

 489. Складання і виконання кошторисів та звітів

 490. Джерела екологічної кризи ХХ століття та її вплив на біосферу

 491. Реклама у зовнішньоекономічній діяльності

 492. Екологічне виховання учнів на уроках біології

 493. Національний доход. Закон обігу грошей

 494. Писемність на Русі за археологічними даними

 495. Поетична та пісенна творчість України на шляху становлення державності і незалежності

 496. Розклад вектора на складові на площині і в просторі. Декартові система координат

 497. Білети з географії

 498. Програма інформатизації суспільства України — перспективний шлях до зростання економічного розвитку

 499. Праця, кадри та соціальний розвиток колективу

 500. Поезія Михайла Драй-Хмари

 501. Юридична відповідальність суддів в Україні

 502. Єдність організму і навколишньогосередовища. Обмін мінеральних речовин. Обмін речовин і енергії – основа життєдіяльності

 503. Кривошипно-шатунний механізм

 504. Розміщення продуктивних сил Чернівецької області

 505. Класифікація за спеціалізацією страховиків

 506. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

 507. Політичний курс Директорії

 508. Крокус, кропива дводомна

 509. Кадри для служб соціальної допомоги населенню

 510. Елементи головної підгрупи VII групи періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва

 511. Зорі, їх утворення, розвиток і види

 512. Наслідки порушення макроекономічної рівноваги

 513. Припинення діяльності підприємства

 514. Юзеф Пілсудський

 515. Джерела прісної води в Україні

 516. Інформаційні комп’ютерні системи в менеджменті

 517. Життєвий вир героїв роману Григорiя Тютюнника

 518. Визначення відстаней і розмірів тіл у Сонячній системі

 519. Державне регулювання ринків фінансових послуг

 520. Управління зовнішньоекономічною діяльністю

 521. Енеоліт на території України

 522. Нігерія

 523. Фашизм

 524. Андрій Шевченко

 525. Міжнародний кодекс рекламної практики

 526. Чинники, які впливають на розвиток демократії в Україні

 527. Система впорскування палива

 528. Правові підстави та порядок конвоювання затриманих та взятих під варту осіб

 529. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства

 530. Держава і право франків

 531. Роль страхування в інвестиційному процесі

 532. Наркотики: історія і класифікація

 533. Проблеми пізнання Всесвіту

 534. Програми архіватори, антивірусні програми

 535. Корисна інформація з астрономії

 536. Комплексні числа

 537. Показники діяльності банків

 538. Господарство України і світу в період між двома світовими війнами

 539. Ліцензування діяльності підприємств

 540. Інноваційні процеси на підприємстві

 541. Ліквідаційна процедура

 542. Елементи комбінаторики

 543. Братства в боротьбі проти експансії катоцизму

 544. Ламаїзм

 545. Поведінка споживача

 546. Філософський зміст і проблеми субстанції

 547. Ендокринна система та її фізіологія

 548. Цінність філософії для особи і суспільства

 549. Життя Івана Сошенко

 550. Економічне становище України в контексті економічної безпеки

 551. Сергій Олександрович Єсенін

 552. Організація та функціонування картелів

 553. Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.)

 554. ПОНЯТТЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

 555. Вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США

 556. Основні напрямки іноземного інвестування

 557. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст

 558. Особистісні зміни хворих на цукровиий діабет

 559. Форми страхування кредитів. Страхування товарних кредитів

 560. Культура Київської Русі ІХ – першої половини ХІІст. (архітектура, мистецтво, музика).

 561. Фінансові функції для розрахунків по цінним паперам у середовищі електронної таблиці M.Excel

 562. Податкові системи

 563. Судова реформа 1864 року в Україні

 564. Чи люблять Українці говорити компліменти

 565. Наукове мислення та його структура

 566. Аскетичні моменти у релігійно-філософських поглядах стародавніх греків

 567. Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз). Загальні відомості

 568. Холера

 569. Галактики різних видів. Зорі, чорні дири, холодні об

 570. Стратегія страхової компанії

 571. Форми забезпечення соціальних прав людини в системі соціальної політики

 572. Зв’язок між розв’язками прямої і двоїстої задач. Геометрична інтерпретація двоїстих задач

 573. Народні звичаї та обряди

 574. Історія розвитку Microsoft Word

 575. Мета та етапи обліку витрат виробництва

 576. Історія національного олімпійського комітету України та участь українських спортсменів в Олімпійських іграх

 577. Доходи бюджету України

 578. Чубинський П.П. - етнограф, фольклорист, поет

 579. Сполучені Штати Америки

 580. Розміщення продуктивних сил Чехії

 581. Життєва основа роману Василя Барки Жовтий князь

 582. Синоптичний аналіз і передбачення погоди. Повітряні маси

 583. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ \"Приватбанк\")

 584. Видобуток підземних вод

 585. Гобелен. Історія, особливості виготовлення

 586. Закон санації

 587. Чинний порядок оподаткування прибутку

 588. Особливості застосування теорії комунікацій у маркетингу

 589. Влада, як соціально-філософський феномен

 590. Вещное право по Законам XII таблиц

 591. Маржиналізм

 592. Художні особливості естрадного мистецтва

 593. Природні стихії та їх екологічне значення

 594. Система живлення карбюраторних двигунів

 595. Екологічні проблеми найважливіших галузей аграрного сектора економіки

 596. Вільям Шекспір

 597. Церковна архітектура середньовіччя

 598. Неокласичне відродження теорії екон. пропозиції та раціональних очікувань

 599. Президент у механізмі здійснення державної влади

 600. Дихання під час вокалу

 601. Реформи спартанського законодавця Лікурга

 602. Франц Шуберт. Життєвий і творчий шлях

 603. Традиційні міні-електростанції - дизельні або бензинові

 604. Договір щодо надання рекламних послуг

 605. Революція Австро-Угорщини 1918 р. і її наслідки (в датах і подіях)

 606. Види народно-ужиткового мистецтва

 607. Рекламні агенції, розробка та виготовлення рекламних звернень, планування рекламний кампаній

 608. Козацьке тілодуховиховання – основа фізичного та морального становлення особистості

 609. Сутність грошей як суспільного феномену

 610. Ейнштейн Альберт

 611. Правове регулювання приватизації майна

 612. Корозія металів

 613. Коліївщина

 614. Питання персоналу на підприємстві

 615. Система живлення дизелів

 616. Екстремальні види спорту - крок до трагедії

 617. Скасування панщини в Галичині в 1848 році

 618. Економіка і суспільний розвиток

 619. Іноземна мова як навчальний предмет

 620. Документи i розрахунки

 621. Характеристика прислівників часу у творах Ольги Кобилянської

 622. ІСТОРІЯ СЕЛА ГРИГОРІВКА ЧАПЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 623. Людина в космосі

 624. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії

 625. Знак зодіака, сузіря - Скорпіона

 626. Хвороби нирок та сечовивідних шляхів

 627. Орієнтація страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій

 628. Становлення християнської церковної організації. Монастирі

 629. Основные черты гражданского права по Русской Правде

 630. Адміністративне право

 631. І.Франко та видатні діячі Галицького Відродження

 632. Підстава та умови матеріальної відповідальності

 633. Життя і творчість Михайла Панасовича Булгакова

 634. Поділ суджень за модальністю

 635. Музична культура Київської Русі

 636. Характеристика твердого стану речовини

 637. Енергозбереження- вимога часу

 638. Польща у 20 – 30-х рр. ХХ ст

 639. Істрія написання твору Богакова “Майстер і Маргарита”

 640. Журнал як тип видання в системі засобів масової комунікації

 641. Австро-угорська система права та її дія на території Західної України

 642. Вчитись – справжнє мистецтво

 643. Загальна характеристика систем управління людськими ресурсами

 644. Правові проблеми аграрної реформи в Україні

 645. Техносфера

 646. Утворення та розвиток малої соціальної групи

 647. Авраам Лінкольн

 648. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції

 649. Економічні концепції соціал-демократії. Ревізіонізм

 650. Дискреційна та автоматична фіскальна політика

 651. Метод безпосереднього інтегрування

 652. Система міжнародного приватного права

 653. Визначення фізичних властивостей і швидкості руху небесних тіл за їхніми спектрами

 654. Історичні етапи розвитку української математичної термінології та її сучасні проблеми

 655. Актуальність брендингу в економіці України

 656. Правила забору крові на ВІЛ-інфекцію

 657. Гобелен в сучасному інтер’єрі

 658. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

 659. Походження всесвіту

 660. Міжнародний кодекс маркетингових досліджень

 661. Шляхи підвищення ефективності праці керівника

 662. Дієслова із зворотним займенником sich

 663. Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи

 664. Предмет економічної теорії

 665. Лінійні, однорідні та неоднорідні різницеві рівняння

 666. Методологія проектного аналізу

 667. Економіка Східної Європи

 668. Управління підприємством в умовах перехідного періоду

 669. Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів

 670. Відчуття та сенсорна організація особистості

 671. Податкова система

 672. Журнал операцій

 673. План рахунків

 674. Похідні функції

 675. Надзвичайні небесні явища затемнення, комети

 676. Інженерна графіка як наука створення проекційних зображень

 677. Комісійно-посередницькі банківські операції

 678. Суперечливість соціально-економічного та політичного розвитку радянського суспільства наприкінці 20-х – у 30-ті роки

 679. Правда про Марко Вовчок

 680. Особливості проведення особистих опитувань

 681. Переміщення папок і файлів

 682. Доказ і доведення в судовому процесі

 683. Інтелектуальні властивості особистості

 684. Дієслово. Дієвідміна

 685. Марк Твен

 686. Методологічна схема процесу формування потреб та реального споживання

 687. Частини ростучого дерева, їх значення і промислове використання

 688. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 689. Плетіння з лози

 690. Нормативно-правова база електронного документообігу

 691. Життєвий і творчий шлях Г.Косинки

 692. Упаковка й засоби товарної інформації

 693. РПС Казахстану

 694. Планування як функція управління підприємством

 695. Дискреційна та автоматична фіскальна політика

 696. The history of medicine in Ukraine

 697. Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст

 698. Інвестиційна діяльність підприємства

 699. Лібералізм в Росії ХІХ ст.

 700. Правові основи підприємницької діяльності

 701. Характеристика професійної культури бізнесу

 702. Україна i світова організація торгівлі, шляхи наближення

 703. Ставлення населення до реклами на телебаченні та її ефективність (програма соціологічного дослідження)

 704. Соціально-політичне середовище життєдіяльності

 705. Історичний шлях розвитку адвокатури в Україні

 706. Українська символіка

 707. Закони Кеплера

 708. Правове регулювання вексельного обігу в Україні

 709. Дмитро Васильович Павличко – поет нової доби

 710. Географічне районування України

 711. Суб’єкти цивільного права

 712. Поширення кейнсіанства в різних країнах

 713. сновні напрями соціальної політики держави в галузі освіти

 714. Жiнка, мати, Берегиня

 715. Загальна характеристика Масовоінформаційної діяльності

 716. ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

 717. Планування коштів на оплату праці

 718. Інститут освіти як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства

 719. Гроші як економічна цінність філософсько-психологічний аспект

 720. Жінки в бізнесі

 721. Електронна пошта НБУ

 722. Операції національного банку

 723. Євгеній Гуцало - неординарна особистість укр. культури

 724. Функції і анатомія листка

 725. Оперативне управління інвестиційним портфелем

 726. Основи бізнесу

 727. Грошова система

 728. Ремонтне і енергетичне обслуговування виробництва. Організація виробничих процесів

 729. Зразковий статут ТзОВ

 730. Матеріально-технічна база транспорту

 731. Алкоголізм

 732. Зброя середніх віків

 733. Модель персонального продажу товарів та послуг

 734. Промисловість України в пореформений період

 735. Реклама на місці продажу

 736. Міжнародні валютно-фінансові операції

 737. Правові питання організації виробничого навчання

 738. Природні ресурси і їх вплив на життя суспільства

 739. Азотна кислота

 740. Роль бізнес-проекту для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту

 741. Банки та їх роль в економіці

 742. Види правотворчості громадянського суспільства. Судова правотворчість — особливий вид правотворчості

 743. Житло українців у минулому

 744. Числові послідовності. Границя, основні властивості границь. Нескінченно малі і нескінченно великі величини, їх властивості

 745. Канали товароруху

 746. Основи права

 747. Посадова інструкція маркетолога

 748. Економічна система західноєвропейського феодалізму

 749. Особливості аккадської міфології

 750. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 751. Історія Олімпійських ігор

 752. Історія української літератури 1917-1919 рр.

 753. Феномен конформізму в малій соціальній групі. Вплив більшості на малу соціальну групу

 754. Правове регулювання діяльності органів податкової служби України

 755. Організація трудових ресурсів

 756. Політична економія у Франції

 757. Становлення неокласичної традиції. Кембріджська школа

 758. Історія періодичного закону

 759. Господарство країн Східної Європи,Північної і Центральної Азії

 760. До проблем відносин власності в аграрній сфері України

 761. Задачі нелінійного програмування

 762. Сугестивність інформації (про підтекст, його силу впливу)

 763. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва

 764. Луцький замок - памятка архітектури кінця 13 - поч. 14 ст.

 765. Основні форми земної кори. Гіпотези про походження материків

 766. Поняття та особливості формування ринку праці

 767. Австрія

 768. Дарсонвалізація. Методика Техніка безпеки. Сучасна апаратура

 769. Територіальна структура суспільства і проблематика соціальних груп

 770. Сучасна ринкова економіка

 771. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

 772. Діяльність малого і середнього підприємства

 773. Історичний аспект ядерного чинника у міжнародних відносинах

 774. Зміцнення чеського королівства у XIII столітті

 775. Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів

 776. Конюшина повзуча, конюшина польова, копитняк європейський

 777. Михайло Драй-Хмара. Життєвий і творчий шлях

 778. Вулкани

 779. Структура словосполучення у англомовному рекламному слогані

 780. Досвід і проблеми викладання дисципліни Страхові послуги

 781. Посткейнсіанські теорії економічного зростання

 782. ОСНОВНІ РИСИ РОМАНТИЗМУ

 783. Природні ресурси

 784. Розробка технологічного процесу розкрою заготовок з масивної деревини по виготовленню деталей тумби кухонної

 785. Вплив спорту на виховання інтелектуальних, моральних якостей

 786. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

 787. Процес сприйняття реклами

 788. Виробничі шкідливості, засоби захисту людини від своїх негативного впливу

 789. Що таке 3D графіка

 790. Страхування ЗЕО

 791. Виникнення зір

 792. Космічна ракета

 793. Охорона флори і фауни заповідна справа

 794. Система маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства

 795. Демосфен

 796. Речові докази в кримінальному процесі

 797. Принципи і методи пізнання економічного життя суспільства

 798. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома

 799. Керування папками, файлами та ярликами. Меню пуск

 800. Козаччина

 801. Палацово-парковий ансамбль у Качанівці

 802. Система івестиційного права

 803. Конституційне право на соціальний захист в Україні

 804. Теорія металів Друде

 805. Стратегічні альянси страхових компаній та банків, зарубіжний досвід та перспективи створення в Україні

 806. Звітність організацій і підприємств з питань охорони праці

 807. Фіскальна політика

 808. Тканання гобелену

 809. Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин

 810. Україна очима Заходу у ХІ-XVIII ст

 811. Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики

 812. Цінність соусів

 813. Специфічні заходи з паблік рилейшнз

 814. Отруєння пестицидами і агрохімікатами

 815. Шавлія лікарська, шандра звичайна, шипшина травнева

 816. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

 817. Індуське право

 818. Історичні передумови становлення культури Відродження

 819. Найпопулярніші гірськолижні курорти Польщі

 820. Етичні норми та цінності науки

 821. Способи захисту цивільних прав у новому Цивільному кодексі України

 822. Управління асортиментом і якістю товарів на сучасному підприємстві

 823. Державна символіка

 824. Формування екологічної культури учнів при вивченні хімії

 825. Риси новоєвропейської культури XVII ст. Просвітництво. Енциклопедизм

 826. Торговельний потенціал Волинської області

 827. Понятие юридической службы

 828. Типи поділу рослинних клітин

 829. Екологія земноводних

 830. Характеристика транспортних перевезень

 831. Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху

 832. Російська Федерація

 833. Етнопедагогічні основи Гуцульської школи

 834. Галузева страктура машинобудування

 835. Правове регулювання окремих видів господарських договорів

 836. Етика у медицині

 837. Словесна наочність в ораторському мистецтві

 838. Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту

 839. Державна податкова адміністрація України

 840. Реклама та маркетинг

 841. Проспер Меріме

 842. Показником продуктивності праці

 843. Суднобудівна галузь України. Її конкурентоспроможність

 844. Особливості вивчення іноземної мови в умовах двоязиччя

 845. Меліса лікарська, миколайчики плоскі, мильнянка лікарська

 846. Мистецтво і телебачення, архітектура, образотворче мистецтво

 847. Інформаційне забезпечення діяльності фірми

 848. Аналізуюче схрещування

 849. Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ

 850. Економічний зміст та форми страхування кредитів

 851. Поділ понять

 852. Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію

 853. Суть і завдання економічного контролю

 854. Що можна робити в Інтернет. Головні напрямки роботи в Інтернет

 855. Удосконалення податкової системи України – потужний фактор зменшення обсягів тіньової економіки

 856. Ринок олійних продуктів в Україні

 857. Основи деонтологічної поведінки медичної сестри

 858. Умови здійснення підприємництва

 859. Конституція - як захист інтересів держави та її громадян

 860. Радіореклама

 861. Лексико-симантичні категорії у заголовках газет

 862. Україна і діаспора - процес формування світового українства

 863. Історичне коріння українського лібералізму

 864. Вплив фізичних вправ на організм людини із захворюванням гіпоталамічий синдром перехідного періоду

 865. Золоті ворота в Києві

 866. Засоби масової інформації, преса, радіо, телебачення, електронні засоби масової інформації як суб`єкти інформаційно-правових відносин

 867. Озон та життя

 868. Контроль за використанням і погашенням кредиту

 869. Класифікація споживачів у реклакмній справі

 870. Загальні поняття щодо статусу Державної виконавчої служби України

 871. Інтеграція україни в сучасну світогосподарську систему

 872. Способи визначення дальності стрільби і застосування формули тисячної

 873. Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника

 874. Негативна людська діяльність

 875. Видання сучасних підручників для загальноосвітніх шкіл

 876. Еволюція теорії державного регулювання.Економічний дирижизм

 877. Упаковка і фірмовий стиль

 878. Частинні коефіцієнти кореляції і коефіцієнти регресії

 879. Афінська демократична рабовласницька республіка

 880. Технічне обслуговування приладів електрообладнання

 881. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

 882. Социальные и технические нормы, понятие, роль, соотношение

 883. Правові засади економічної конкуренції в Україні

 884. Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках

 885. Державне регулювання кредитно-грошової системи

 886. Фактори впливу на розвиток нових підприємств

 887. Юрій Васильович Кондратюк

 888. Людство й довкілля. Джерела екологічної загрози. Екологічний вплив ТЕС

 889. Поетичні крила душі Марії Морозенко

 890. Теоретичні основи розвитку МЕВ

 891. Трави в українській міфології, окремі трави в українських міфах, легендах, обрядах

 892. Наша Галактика

 893. Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку

 894. Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення)підприємств і організацій

 895. Форми творчого синтезу

 896. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі

 897. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 898. Засади і функції судової промови

 899. Районування грунтів України

 900. Церква і націоналістичний рух, Між співпрацею і протистоянням. Галичина, 20-30 роки ХХ століття. Ідеологічний і політичний аспекти взаємин

 901. Життя і творчість Алли Горської

 902. Ярема - типовий представник повсталого народу

 903. Робоче місце секретаря-референта, вплив робочих умов на його роботу та здоровя

 904. With an overview of the twentieth century” George S.N. Luckyj

 905. Населення США

 906. Художня культура періоду Реформації

 907. Слово каменяра про кобзаря

 908. Росія. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення

 909. Торговельно-поседерницька діяльність на Україні. Переспективи розвитку

 910. 7 чудес світу

 911. Персонал

 912. Технологія обробки деревини. Верстат ЦДК4-2

 913. Орнамент Буковини. Загальні відомості. Елементи орнаменту буковинського килима

 914. Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин

 915. Поняття та види призначення покарання

 916. Польський романтизм 19 століття в літературі

 917. Hippocrates — the Father of Medicine

 918. Тестові запитання з муз.викладання

 919. Місто Долина

 920. Характеристика сметани

 921. Автоматизація обліку витрат на виробництво

 922. Негативний вплив нафти та нафтопродуктів

 923. Амортизація основних засобів

 924. Правовий статус організацій підприємців у соціально-трудовій сфері

 925. Розроблення плану продуктивності праці

 926. Мікроелементи

 927. Ялина європейська, ялівець звичайний, ясен звичайний

 928. Фінансовий аналіз економічного проекту

 929. Флеш пам'ять

 930. Дослідження протоколів ТСР-ІР

 931. Проблеми розвитку теоретичного знання

 932. Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм

 933. Т.Г.Шевченко – солдат

 934. Основи екологічної теорії

 935. Контроль розрахунків по оплаті праці

 936. Глід колючий, глуха кропива біла, горіх волоський

 937. Логічний квадрат

 938. Руська Правда, як історичний пам'ятник староруського права

 939. І.І.Мечников – видатний вчений-мікробіолог

 940. Національні інтереси і міжнародна торгівля

 941. Олег Віщий

 942. Давні ігри українців

 943. Какие отношения регулируются нормами семейного права?

 944. Софія Василівна Ковалевська (1850—1891pp.)

 945. Сучасне музичне мистецтво у світі

 946. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 947. Механізми захисту та підтримки конкуренції

 948. Декоративне панно “Квіти”

 949. Геологічна діяльність океанів і морів

 950. Сутність та функції ринку

 951. Розвиток пізнавальних здібностей та інтересів учнів у процесі вивчення географії

 952. Єгипет Стародавній – рабовласницька держава на Пн.-Сх. Африки

 953. Історія формування та еволюція екологічної думки

 954. Проблема терроризму у пострадянському просторі

 955. Наукове значення періодичного закону

 956. Пам’ять про тих, хто відійшов з життя

 957. Основи веб-дизайну

 958. Музичне мистецтво Київської Русі

 959. Споживання, заощадження та інвестиції

 960. Етапи розвитку аудиту і їх характеристика

 961. Чотирикутники

 962. Фітотерапія у лікуванні дітей

 963. Виникнення класичної політичної економії в Англії

 964. Сословно-представительная монархия в Западной Европе: общие черты и особенности

 965. Прибуток та монополія

 966. Правовий статус інформації

 967. Мистецтво розпису в Україні

 968. Життєва основа новели Новина Василя Стефаника

 969. Види нормативно-правових актів

 970. Кредитні операції банків

 971. Активні операції комерційних банків

 972. Проблеми рівноваги попиту та пропозиції в умовах переходу до ринк

 973. Економічне зростання в моделях зростання

 974. Інформаційна безпека в Intranet

 975. Страхування відповідальності позичальників за неповернення кредиту

 976. Становлення грошової системи України

 977. Coober Pedy-underground city in Australia

 978. Загальні економічні основи товарного виробництва, його еволюція

 979. Експерементально-психологічні методики дослідження самосвідомості особистості

 980. Середовище існування міжнародних економічних відносин

 981. Методичні особливості психологічної роботи з казками

 982. Нормативна характеристика БО

 983. Християнізація духовного життя українського народу

 984. Творчість Леонардо да Вінчі

 985. Практичне застосування гідролізу

 986. Прохождение практики в ЗАО Альфа Банк

 987. Статус та функції національного банку України

 988. Т. Шевченко в зарубіжній літературі

 989. Міжбанківські коpеспондентські відносини

 990. Мантія Землі, її суть і види

 991. Кримський природний заповідник

 992. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 993. Роль грошово-кредитної політики нбу в стабілізації кредитного ринку

 994. Психологічні основи рекламного менеджменту

 995. Самоврядування в Україні

 996. Система нетарифного регулювання

 997. Методи експериментального визначення швидкостей молекул

 998. Розвиток української державності

 999. Маси і розміри зір

 1000. Оцінювання парамерів моделі метoдом найменших квадратів