На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Міжнародні інвестиції

 2. Політичний маркетинг

 3. Методика навчання дітей самостійного складання орнаментальних композицій за традиційними мотивами народного мистецтва

 4. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 5. Конституція Французької Республіки 1946 р

 6. Вади ринкового саморегулювання

 7. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 8. Мотивація

 9. Держава в системі макроекономічного регулювання

 10. Платежі за ресурси

 11. Загальна теорія зайнятості Кейнса

 12. Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання

 13. Цінова політика і цінова стратегія фірми

 14. Законодавча база рекламної діяльності в Україні

 15. Післявоєнна історія Східної Європи

 16. Данило Галицький

 17. Понятие и структура юридической науки

 18. Зоряне небо

 19. Видатний український композитор – М.Скорик

 20. Поняття релігійно-традиційного типу правової системи. Поняття мусульманського права

 21. Суть і основні проблеми Маржиналізму

 22. Хімічно небезпечні виробництва та хімічні небезпеки

 23. Іван Пулюй – перший український фізик світового рівня

 24. Харків кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття у спогадах мандрівників і мемуарах

 25. Мислення

 26. Суть, форми і причини інфляції

 27. Естетичні категорії

 28. Держава і право стародавньої індії

 29. Світова велич і фатальна помилка Богдана Хмельницького

 30. Концепції футурології

 31. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 32. Іван Франко і Коломия

 33. Страхування депозитів

 34. Честь i безчестя персонажiв комедiї Iвана Карпенка-Карого Хазяїн

 35. Андрей Шептицький - глава Української Церкві Митрополит Галицький, Архиєпископ Львівський

 36. Державне регулювання соціальних процесів

 37. Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур

 38. Охорона рослин народами світу

 39. Сутність вартості робочої сили

 40. Хоровий спів

 41. Документообіг в діяльності ОВС

 42. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю

 43. Аналіз затрат на виробництво

 44. Система військових правоохоронних органів України

 45. Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word

 46. Василь Стефаник

 47. Характеристика земельних ресурсів України

 48. Іудаїзм в Україні

 49. Проблеми довкілля

 50. Матеріальні і нематеріальні активи

 51. США у 60-70-х рр

 52. Атмосферні явища, як характеристика клімату м. Чернівці і їх часовий хід у 2009 році

 53. Методи оцінки активів підприємства при реформуванні відносин власності

 54. Документи планування

 55. Норми правд у системі соціальних норм

 56. Проблеми міжособистісних стосунків у колективі

 57. Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції. Антимонопольне законодавство і практика. Ринок робочої сили. Біржі праці. Ціна робочої сили.

 58. Екологічне страхування в Україні, Основні шляхи та проблеми його становлення

 59. Виготовлення скатертини

 60. Вплив природних катастроф на населення України

 61. Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання

 62. Формування структур підприємницького бiзнесу

 63. Гі де Мопассан – видатний новеліст

 64. Зміст транспортних умов контракту. Особливості перевезень повітряним транспортом

 65. Системи вприскування палива (інжектор)

 66. Державна служба як інститут адміністративного права

 67. Поняття держави. Теорії виникнення держави

 68. Варшава і Краків – визначні міста Польщі

 69. Експертні і навчальні системи

 70. Гласність та відкритість у цивільному процесі

 71. Дія магнітного поля на рухомий заряд

 72. Ідеї правової держави Б.Кістяківського і сучасність

 73. Михайло Михайлович Коцюбинський

 74. Обмеження та узагальнення понять

 75. Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси

 76. Основні теорії виникнення теорії держави і права

 77. Опіки

 78. Адам Міцкевич

 79. Економічні проблеми в умовах ринкових економічних відносин і регіональні проблеми в перспективах

 80. Соціальні пенсії та допомоги

 81. Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі

 82. Виникнення класичної політичної економії у Франції

 83. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 84. Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші.

 85. Герман Гессе

 86. Похідні цінні папери

 87. Персональний продаж послуг. Загальні відомості

 88. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

 89. Закріплення вивченого про дієслово як частину мови

 90. Гетьманство в Україні

 91. Черговість задоволення вимог кредиторів. Мирова угода

 92. Етапи розвитку українознавства

 93. Споживання та заощадження

 94. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 95. Україна і первісне виникнення мов

 96. Міжнародне кооперування виробництва, природа, форми та сучасні особливості

 97. Фінансування проекту

 98. Життя і творчість Л.М.Толстого

 99. Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики

 100. Укр.вишивка. Рушники

 101. Будова патрона

 102. Агресія більшовицького Раднаркому проти Української Народної Республіки

 103. Класична політекономія

 104. Походження і значення слова “Русь”

 105. Предмет, методи і завдання економічної статистики

 106. Утворення та розвиток Єгипетської держави

 107. Словотвірна синонімія прикметників, мотивованих різними частинами мови

 108. Проектування процесу надання послуг

 109. Психічні і моральні якості медичного працівника

 110. Різьблення в Україні

 111. Інституційний аналіз економічного проекту

 112. Чорнобильська трагедiя - бiль України

 113. Програма “провідник”, робочий стіл, добування файлів з архіву

 114. Аналітичні можливості балансу комерційного банку

 115. Конкуренція

 116. Військово-навчальні заклади України

 117. Дефіцит заліза у вагітних

 118. Діяльність організацій на фінансовому ринку

 119. Сонячна система - комплекс небесних тіл, які мають спільне походження

 120. Мікатоксикози. Мікробіологія продовольчих товарів

 121. Методичні основи стандартизації

 122. Дмитро Іванович Менделєєв

 123. Циліндр

 124. Час і календар

 125. Соціально-економічні наслідки інфляції

 126. Пауерліфтинг

 127. Діабетична кома, патогенез, клініка, етіологія. Діагностика. Екстрена медична допомога на до госпітальному етапі

 128. Життєвий і творчий шлях В.Стуса

 129. Реалізація виховної мети в процесі пізнання природи

 130. Географічне середовище

 131. Склад інформації що використовується для формування системи Управлінського обліку

 132. Операційна система Windows 98

 133. Обертання Землі навколо своєї осі. Чому буває день та ніч

 134. Творчість Євгена Плужника

 135. Жанрові особливості роману Чарльза Діккенса «Великі сподівання» в літературній критиці

 136. \"Українська національна ідея\" у творчості І. Я. Франка

 137. Материнка звичайна, мачок жовтий, медунка лікарська

 138. Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера

 139. Загарбання етнічних українських земель Польщею, Молдавією, Угорщиною, Московським царством, Туреччиною та Кримським ханством (14-16 ст.)

 140. США у післявоєнний період

 141. Страхова компанія – як необхідний суб’єкт страхового ринку

 142. Ответы на билеты по ОБЖ 11 класса

 143. Довгостроковий кредит

 144. Корифеї античної літератури

 145. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 146. Економічний зміст , страхування кредитних ризиків

 147. Методична розробка уроку англійської мови по темі Охорона навколішнього середовища

 148. Автоматизація виробництва та реалізації продукції

 149. Удосконалення структури основних виробничих фондів підприємств автомобільного транспорту в період переходу до ринку

 150. Стан та перспективи міжнародного співробітництва України в енергетичній сфері

 151. Антропосфера, соціосфера, біотехносфера

 152. Предмет і значення дисципліни “Основи екології” Наукові основи раціонального природокористування. Заказники і заповідники та їх роль у збереженні фаун

 153. Центральний банк і монетарна політика

 154. Походження і функції банків

 155. Держава як інститут у політичній системі суспільства

 156. Організація діяльності центральних банків

 157. Норми затрат праці

 158. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброї

 159. Неокейнсіанські макроекономічні моделі

 160. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 161. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

 162. Облік запасних частин

 163. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 164. Числівник (Numeral)

 165. Кістяківський Богдан – видатний український соціолог. Соціологічні концепції Кістяківського

 166. Спроби реформування командно-адміністративної системи (1953-1964 рр.)

 167. Економічний зміст нематеріальних активів та їх визнання

 168. Основні етапи формування системи управління операційними позаоборотними активами

 169. Кредитна система Японії

 170. Б. Грінченко

 171. Чехословаччина - від заснування до оксамитової революції

 172. Фінансова безпека підприємства

 173. Античне красномовство

 174. Складання рекламних листів

 175. Психологічні особливості українського національного характеру

 176. Управління просуванням стимулювання збуту

 177. Елементи оформлення сучасного газетного видання

 178. Виготовлення деревяних мозаїчних виробів

 179. Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів

 180. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

 181. Прийоми і правила стрільби з малокаліберної гвинтівки

 182. Ігри та вправи на розвиток моторики верхніх і нижніх кінцівок

 183. Оцінка, класифікація і структура сонвоних виробничих фондів

 184. Микола Ворноний

 185. Додаткові підрядні речення

 186. А.П.Чехов і його твори “Палата №6”, “Іонич”

 187. Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

 188. Поняття

 189. Зміст і побудова обвинувальної промови

 190. Банківська система принципи побудови, цілі, механізм функціонування

 191. Молодий Пантелеймон Куліш

 192. Марія Заньковецька

 193. Інтегрування ірраціональних виразів

 194. Види судових промов

 195. Малий і середгній бізнес, еволюція понять і проблема визначення

 196. Функції правничої лінгвістики

 197. Астрономічні спостереження і телескопи

 198. Напрямки і завдання маркетингу

 199. Правове регулювання ліцензування господарської діяльності

 200. Фізичне виховання учнів спеціальної медичної групи

 201. Екліптика. Видимий рух Сонця і Місяця

 202. Повторення таблиць множення і ділення чисел 2 і 3

 203. Дивізія СС Галичина - правда і міфи

 204. Кількість населення Землі, його природний та механічний рух

 205. Чорнобиль не має минулого часу

 206. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 207. Наукове значення періодичного закону Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

 208. Як людина пізнає Всесвіт

 209. Історія компанії Microsoft

 210. Доплати і надбавки

 211. Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника

 212. Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН

 213. Забруднення водойм

 214. Господарство світу і України в другій половині 60-х — на початку 90-х років XX століття

 215. Азимутальна картографічна проекція, її побудова і використання

 216. Сфери регулювання оплати праці

 217. Джерела приватного права

 218. Газове і дугове зварювання чавунів

 219. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем. Поняття китайського права і філолофсько-моральні джерела його формування. Термін «право»

 220. Робота з книгами в Excel

 221. Лідерування

 222. Правовий статус особи. Правовий статус народу. Правовий статус держави

 223. Позитивна економіка

 224. Алгоритми і програми з розгалуженнями

 225. Мова і стиль службових документів

 226. Ситуація з комерційними банками в Україні

 227. Забруднення морських вод

 228. Довідково-інформаційна документація

 229. Охорона фауни

 230. Акти конституційного значення. ЗУНР

 231. Суспільні блага та загальні ресурси

 232. Промисловість України в пореформений період

 233. Трудова еміграція та імміграція

 234. План-конспект уроку для учнів 6 класу з теми, Appearance

 235. Євген Коновалець - символ української нації

 236. Стратегія підприємств

 237. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України

 238. Евакуація людей під час пожежі

 239. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 240. Кембріджська економічна школа. Економічні погляди А.Маршала

 241. Доведення і спростування, способи аргументації

 242. Еволюція зір

 243. Право працівника на оплату праці та його захист

 244. Міжбанківські коpеспондентські відносини. Міжбанківські pозpахунки

 245. Контрольна робота з екології

 246. Читання творів різних жанрів

 247. Облік готової продукції та її реалізації

 248. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 249. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 250. Податок на промисел, спеціальний торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок

 251. Аналіз місцевого бюджету

 252. Формування образного мислення, творчої уяви, розвитку інтелекту та логічного мислення

 253. Модернізація економіки України в умовах глобалізації

 254. Аналіз прибутку підприємств в умовах перехідної економіки

 255. Господарство укр. земель у ХVI-XVIII ст.

 256. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 257. Деякі аспекти машинного перекладу тексту

 258. Реклама на місці продажу, маркетинг, комунікації

 259. Государственный строй Древних Афин

 260. Пошук і дослідження неземних форм життя. Планетарний карантин, необхідні при цьому заходи

 261. Олександр Олесь

 262. Собівартість продукції

 263. Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах

 264. Астрономія і природознавство

 265. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 266. Інформатика і обчислювальна техніка

 267. Оксамитова революція в Чехословаччині

 268. Контроль якості стерилізації паровим методом

 269. Марксистські погляди на політику та державний устрій

 270. Перу. Економічна і географічна характеристика

 271. Місце бюджетної системи в економіці України

 272. Британський парламент

 273. Аудиторські свідчення

 274. Фізичне виховання учнів поза школою

 275. Основи створення та виготовлення рекламного звернення

 276. Соціал-реформістські моделі економічного розвитку

 277. Л.І.Брежнєв

 278. Грошово – кредитна система України

 279. Людвіг ван Бетховен

 280. Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій пов’язаних з цінними паперами

 281. Управління агрострахуванням в Україні

 282. Демократизація в Україні, соціологічний діагноз

 283. Диференціал

 284. Альберт Ейнштейн

 285. 90 шпаргалок по БЖД 1 курс (1-2 семестр)

 286. СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗБУДОВИ В УКРАЇНІ

 287. Ліс і його екологія

 288. Економічне вчення Д.Рікардо

 289. Світовий ринок лісу

 290. Заощадження

 291. Комп’ютерна економетрія

 292. Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення

 293. Фрідріх Шіллера

 294. Трудові спори та соціальні конфлікти

 295. Україна і світ на межі ХIХ— XX століть, особливості господарського життя

 296. Інвалідність та її види

 297. Організаційні і розпорядчі документи

 298. Розвиток християнства до розколу 1054 року

 299. Допомога населенню в козацькій державі

 300. Монополія і досконала конкуренція

 301. Загальні поняття форм і систем заробітної плати

 302. Єдність та диференціація в правовому регулюванні праці

 303. Нормативні документи з БЖД

 304. Італія після ІІ світової війни

 305. Етикет ділового листування

 306. Загальний огляд напрямків розвитку культури у другій половині ХХ ст

 307. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

 308. Склад та порядок включення до св продукції витрат на оплату праці

 309. Северин Наливайко

 310. Щеплення рослин та його біологічне значення. Основні засоби щеплення рослин

 311. Іван Брюховецький - славний представник козацької старшини Війська Запорізького

 312. Особливості формування цивільного права в Україні

 313. Інформаційні технології передавання файлів через Інтернет на основі протоколу FTP

 314. Жiночий iдеал Ольги Кобилянської

 315. Розвиток космонавтики у СРСР після Другої світової війни до сьогодні

 316. ПОНЯТТЯ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЇЇ ВИДИ

 317. Вода природних джерел

 318. Інформаційна сфера в Україні, захист інформації, проблеми і перспективи розвитку

 319. Етапи соціологічного дослідження Формування престижу деяких професій

 320. Екологія та ландшафтна екологія

 321. Плетіння гачком

 322. Контрольна робота з дисципліни \"Статистика\"

 323. Українська культура та література ХІХ-ХХ ст

 324. Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення

 325. Сторони трудового договору

 326. Кукурудза, її походження, використання, різноманітність форм та видів

 327. Діалог Україна-Європейський Союз, минуле, сучасне, майбутнє

 328. Податки

 329. Борис Пастернак (1890-1690)

 330. Етнічний та расовий склад, структура населення

 331. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 332. Вклад українських вчених в розвиток космонавтики

 333. Релігійне мистецтво первісного суспільства

 334. Психічні форми освоєння дійсності

 335. Основи військової топографії та туризму

 336. Родовик лікарський, розрив - трава дрібноквіткова, розторопша плямиста

 337. Комерційні переговори

 338. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 339. Духовнi джерела вiдродження

 340. Людина і довкілля

 341. Аналіз рентебельності за методом моделі Du Pont

 342. Держава в системі макроекономічного регулювання

 343. Насилля

 344. Пригода бізнесу і його економічна основа

 345. Регіональна економічна політика держави

 346. Закони і положення про Ц.О. України

 347. Хімія в народному господарстві

 348. Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть

 349. Природа Конституції та її дотримання

 350. Класифікація країн світу

 351. Аптечна технологія ліків

 352. Причини та наслідки агресії більшовицької Росії. УНР в кінці 1917 – початок 1918 рр

 353. Економічне вчення Маркса

 354. Проблеми фінансів та фінансової системи України

 355. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням

 356. Ренесанс

 357. Володимир Мономах

 358. Едгар Алан По – видатний американський письменник

 359. Державний борг. Обслуговування та управління

 360. Іван Підкова

 361. Роздавальна коробка

 362. Механіка від Аристотеля до Ньютона

 363. Місце і роль організацій та рухів у сучасному розвитку українського суспільства

 364. Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу

 365. Естетичне виховання в процесі навчання

 366. Евакуація населення

 367. Еквівалентність тексту при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригіналу

 368. Литовсько-Польський період

 369. Уолт Уітмен (1819-1892)

 370. Країни Центральної Азії

 371. Фізична реабілітації спортсменІв після травм та фізичних навантажень

 372. Організація виробничих процесів в часі

 373. Спостереження як метод оцінки зовнішнього середовища та решітка менеджменту Блейка і Моутон

 374. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 375. Програми архіватори WinRAR

 376. Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть

 377. Сонет 66 В.Шекспіра та два його переклади

 378. Розвиток школи й педагогічної думки на Буковині

 379. Облік короткотермінових позик, поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

 380. Інформатика

 381. Фізична особа-підприємець

 382. Склад і масштаби сонячної системи

 383. Плата за землю

 384. Демократія в Америці

 385. Traditions and holidays of Great Britian

 386. Французька поезія

 387. Музеї Львова

 388. Облік грошових засобів

 389. Пилип Орлик

 390. Біоритми організму. Добові біоритми. Вплив Місяця на добові біоритми

 391. Поняття та види торговельної діяльності

 392. Образ матері-жінки в творах Т. Г. Шевченка

 393. Кредитно-грошова політика Центрального Банку

 394. Романтизм як літературний напрямок і як універсальний світогляд

 395. Акт передачі матеріальних цінностей

 396. Організація касових операцій у банківських установах

 397. Засоби стимулювання навчальної активності школярів

 398. Дисциплінарна відповідальність юристів

 399. Небезпечні ситуації мирного часу і безпека населення

 400. Розв’язання задач на застосування векторів

 401. Оптові ціни, їх різновиди

 402. Чинники,що визначають параметри попиту на гроші

 403. Правовая статистика Учебно-методический комплекс

 404. Робочий час. Трудове право

 405. Природа інноваційних процесів

 406. Сільські трудові ресурси, їх використання

 407. Поведінка споживача

 408. Причини, виникнення і сутність інформації

 409. Аналіз та прогнозування японської господарської системи

 410. Реформа оплати праці cтимулюючого типу в Україні

 411. Конституція учнівського самоврядування "ТЕМП"

 412. Цикли ділової активності

 413. Харчова промисловість України, проблеми і перспективи спирто-горілчаної галузі

 414. Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективності діяльності суб’єктів господарювання

 415. Марко Вовчок

 416. Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту

 417. Стандартні звіти

 418. Організація участі підприємства у виставках та ярмарках

 419. Грудне вигодовування

 420. Документація довідково-інформаційна

 421. Комплексне заняття

 422. Призначення та побудова бухгалтерського обліку

 423. Макроеволюція

 424. Загартування повітрям

 425. Гулак-Артемовський С.С. - укр. співак і композитор

 426. Економічне зростання в моделях зростання

 427. Чи повернеться янгол. Матеріали до вивчення оповідання Г. Гарсіа Маркеса

 428. Криптографічний алгоритм 3DES

 429. Розробка ефективного рекламного звернення

 430. Інтегрування раціональних функцій

 431. Функції державних податкових інспекцій на місцях

 432. Дізнання як форма досудового розслідування

 433. Тип хордові – високоорганізовані тварини. Загальна характеристика

 434. Загальна характеристика синтоїзму

 435. Інформаційні технології і системи

 436. Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності

 437. Культура Індії у 16-17ст

 438. Економічне вчення Д. Рікардо

 439. Психологічні особливості діяльності засобів масової інформації

 440. Акція та її види

 441. Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища

 442. Музеї та пам’ятники Черкас

 443. Матеріали для різьби та інкрустації

 444. Символіка імен персонажів повісті “Над прірвою у житі” Джерома Девіда Селінджера

 445. Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій

 446. Передумови створення підприємства

 447. Ясунарі Кавабата

 448. Характеристика бухгалтерських рахунків

 449. Предмет і метод бухгалтерського обліку

 450. Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства

 451. Фіскальна політки держави (Бюджетно-податкова політика)

 452. Заключна частина промови прокурора

 453. Консерватизм у Франції. Жозеф де Местр

 454. Економічний аналіз балансу комерційного банку

 455. Стиль та методи управління, їх застосування в умовах України

 456. Військова дисципліна

 457. Роль бюджетування в процесі менеджменту

 458. Податки на споживання

 459. Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї

 460. Головні аспекти інвестування в сучасних умовах

 461. Теорії трансформації капіталізму

 462. Чистотіл звичайний — Chelidonium majus

 463. Психологічні чинники внутрішнього конфлікту особистості періоду дорослості

 464. Корпорація

 465. Програма Провідник

 466. Чому Іван Франко назвав п'єсу "Украдене щастя"?

 467. Міжнародні фінансові організації. Кредити підприємству

 468. Соціально трудові відносини

 469. Частинні похідні і диференціали вищих порядків

 470. Поняття сторін у господарському процесі

 471. Плаваючі та фіксовані валютні курси

 472. Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці

 473. Сканери

 474. 2. Поняття відеосистеми ПК. Призначення та склад

 475. Язичницькі релігії, буддизм, іслам, іудаїзм та сучасні нетрадиційні релігії

 476. Християнські свята та обряди

 477. Тижневі і місячні біоритми. Оздоровчі біоритми в місячному циклі

 478. Економічна історія як наука

 479. Гра слів у англомовному газетному заголовку. Прагматичний аспект

 480. Основні методи боротьби з інфляцією

 481. Індія в міжвоєнний період

 482. Реформи в Російській імперії Олександром ІІ

 483. Медична етика

 484. Складання і виконання кошторисів та звітів

 485. Загальна характеристика Ірландії

 486. Повітряний метод стерилізації (режим стерилізації)

 487. Вищі органи демократичної держави

 488. Національний доход. Закон обігу грошей

 489. Україна на світовому ринку озброєнь

 490. Писемність на Русі за археологічними даними

 491. Реклама у зовнішньоекономічній діяльності

 492. Джерела екологічної кризи ХХ століття та її вплив на біосферу

 493. Екологічне виховання учнів на уроках біології

 494. Організація ресурсної бази банків в Україні

 495. Білети з географії

 496. Праця, кадри та соціальний розвиток колективу

 497. Поетична та пісенна творчість України на шляху становлення державності і незалежності

 498. Єдність організму і навколишньогосередовища. Обмін мінеральних речовин. Обмін речовин і енергії – основа життєдіяльності

 499. Поезія Михайла Драй-Хмари

 500. Кривошипно-шатунний механізм

 501. Програма інформатизації суспільства України — перспективний шлях до зростання економічного розвитку

 502. Класифікація за спеціалізацією страховиків

 503. Кадри для служб соціальної допомоги населенню

 504. Розміщення продуктивних сил Чернівецької області

 505. Крокус, кропива дводомна

 506. Зорі, їх утворення, розвиток і види

 507. Припинення діяльності підприємства

 508. Розклад вектора на складові на площині і в просторі. Декартові система координат

 509. Інформаційні комп’ютерні системи в менеджменті

 510. Елементи головної підгрупи VII групи періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва

 511. Енеоліт на території України

 512. Управління зовнішньоекономічною діяльністю

 513. Політичний курс Директорії

 514. Фашизм

 515. Наслідки порушення макроекономічної рівноваги

 516. Нігерія

 517. Андрій Шевченко

 518. Чинники, які впливають на розвиток демократії в Україні

 519. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

 520. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства

 521. Юзеф Пілсудський

 522. Система впорскування палива

 523. Визначення відстаней і розмірів тіл у Сонячній системі

 524. Роль страхування в інвестиційному процесі

 525. Програми архіватори, антивірусні програми

 526. Комплексні числа

 527. Корисна інформація з астрономії

 528. Держава і право франків

 529. Інноваційні процеси на підприємстві

 530. Ліквідаційна процедура

 531. Господарство України і світу в період між двома світовими війнами

 532. Ліцензування діяльності підприємств

 533. Показники діяльності банків

 534. Життєвий вир героїв роману Григорiя Тютюнника

 535. Братства в боротьбі проти експансії катоцизму

 536. Ламаїзм

 537. Ендокринна система та її фізіологія

 538. Юридична відповідальність суддів в Україні

 539. Філософський зміст і проблеми субстанції

 540. Економічне становище України в контексті економічної безпеки

 541. Елементи комбінаторики

 542. Сергій Олександрович Єсенін

 543. Державне регулювання ринків фінансових послуг

 544. Життя Івана Сошенко

 545. Організація та функціонування картелів

 546. Наркотики: історія і класифікація

 547. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст

 548. Вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США

 549. Основні напрямки іноземного інвестування

 550. Цінність філософії для особи і суспільства

 551. Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.)

 552. Особистісні зміни хворих на цукровиий діабет

 553. Джерела прісної води в Україні

 554. Проблеми пізнання Всесвіту

 555. Фінансові функції для розрахунків по цінним паперам у середовищі електронної таблиці M.Excel

 556. Поведінка споживача

 557. Форми страхування кредитів. Страхування товарних кредитів

 558. Галактики різних видів. Зорі, чорні дири, холодні об

 559. Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз). Загальні відомості

 560. Аскетичні моменти у релігійно-філософських поглядах стародавніх греків

 561. Стратегія страхової компанії

 562. Чи люблять Українці говорити компліменти

 563. Наукове мислення та його структура

 564. Форми забезпечення соціальних прав людини в системі соціальної політики

 565. Народні звичаї та обряди

 566. Холера

 567. Доходи бюджету України

 568. Міжнародний кодекс рекламної практики

 569. Історія національного олімпійського комітету України та участь українських спортсменів в Олімпійських іграх

 570. Зв’язок між розв’язками прямої і двоїстої задач. Геометрична інтерпретація двоїстих задач

 571. Чубинський П.П. - етнограф, фольклорист, поет

 572. Податкові системи

 573. Правові підстави та порядок конвоювання затриманих та взятих під варту осіб

 574. Мета та етапи обліку витрат виробництва

 575. Культура Київської Русі ІХ – першої половини ХІІст. (архітектура, мистецтво, музика).

 576. Історія розвитку Microsoft Word

 577. Життєва основа роману Василя Барки Жовтий князь

 578. Розміщення продуктивних сил Чехії

 579. Видобуток підземних вод

 580. Закон санації

 581. Синоптичний аналіз і передбачення погоди. Повітряні маси

 582. Вільям Шекспір

 583. Особливості застосування теорії комунікацій у маркетингу

 584. Маржиналізм

 585. Екологічні проблеми найважливіших галузей аграрного сектора економіки

 586. Чинний порядок оподаткування прибутку

 587. Природні стихії та їх екологічне значення

 588. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ \"Приватбанк\")

 589. Договір щодо надання рекламних послуг

 590. Церковна архітектура середньовіччя

 591. Традиційні міні-електростанції - дизельні або бензинові

 592. Сполучені Штати Америки

 593. Президент у механізмі здійснення державної влади

 594. Реформи спартанського законодавця Лікурга

 595. Неокласичне відродження теорії екон. пропозиції та раціональних очікувань

 596. Види народно-ужиткового мистецтва

 597. Система живлення карбюраторних двигунів

 598. Художні особливості естрадного мистецтва

 599. Сутність грошей як суспільного феномену

 600. Рекламні агенції, розробка та виготовлення рекламних звернень, планування рекламний кампаній

 601. Гобелен. Історія, особливості виготовлення

 602. Революція Австро-Угорщини 1918 р. і її наслідки (в датах і подіях)

 603. Козацьке тілодуховиховання – основа фізичного та морального становлення особистості

 604. Судова реформа 1864 року в Україні

 605. Влада, як соціально-філософський феномен

 606. Ейнштейн Альберт

 607. Документи i розрахунки

 608. Правове регулювання приватизації майна

 609. Питання персоналу на підприємстві

 610. Коліївщина

 611. Екстремальні види спорту - крок до трагедії

 612. Економіка і суспільний розвиток

 613. Характеристика прислівників часу у творах Ольги Кобилянської

 614. Людина в космосі

 615. Франц Шуберт. Життєвий і творчий шлях

 616. Іноземна мова як навчальний предмет

 617. Дихання під час вокалу

 618. Знак зодіака, сузіря - Скорпіона

 619. Хвороби нирок та сечовивідних шляхів

 620. Система живлення дизелів

 621. Адміністративне право

 622. І.Франко та видатні діячі Галицького Відродження

 623. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії

 624. Становлення християнської церковної організації. Монастирі

 625. Підстава та умови матеріальної відповідальності

 626. Орієнтація страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій

 627. Музична культура Київської Русі

 628. Життя і творчість Михайла Панасовича Булгакова

 629. Енергозбереження- вимога часу

 630. Скасування панщини в Галичині в 1848 році

 631. Журнал як тип видання в системі засобів масової комунікації

 632. Корозія металів

 633. Поділ суджень за модальністю

 634. Характеристика твердого стану речовини

 635. Вчитись – справжнє мистецтво

 636. Істрія написання твору Богакова “Майстер і Маргарита”

 637. Основные черты гражданского права по Русской Правде

 638. Австро-угорська система права та її дія на території Західної України

 639. Загальна характеристика систем управління людськими ресурсами

 640. ІСТОРІЯ СЕЛА ГРИГОРІВКА ЧАПЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 641. Правові проблеми аграрної реформи в Україні

 642. Авраам Лінкольн

 643. Техносфера

 644. Економічні концепції соціал-демократії. Ревізіонізм

 645. Дискреційна та автоматична фіскальна політика

 646. Вещное право по Законам XII таблиц

 647. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції

 648. Визначення фізичних властивостей і швидкості руху небесних тіл за їхніми спектрами

 649. Актуальність брендингу в економіці України

 650. Походження всесвіту

 651. Історичні етапи розвитку української математичної термінології та її сучасні проблеми

 652. Предмет економічної теорії

 653. Шляхи підвищення ефективності праці керівника

 654. Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи

 655. Гобелен в сучасному інтер’єрі

 656. Управління підприємством в умовах перехідного періоду

 657. Економіка Східної Європи

 658. Відчуття та сенсорна організація особистості

 659. Міжнародний кодекс маркетингових досліджень

 660. Методологія проектного аналізу

 661. Податкова система

 662. ПОНЯТТЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

 663. Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів

 664. План рахунків

 665. Польща у 20 – 30-х рр. ХХ ст

 666. Журнал операцій

 667. Утворення та розвиток малої соціальної групи

 668. Надзвичайні небесні явища затемнення, комети

 669. Похідні функції

 670. Суперечливість соціально-економічного та політичного розвитку радянського суспільства наприкінці 20-х – у 30-ті роки

 671. Інженерна графіка як наука створення проекційних зображень

 672. Правда про Марко Вовчок

 673. Марк Твен

 674. Доказ і доведення в судовому процесі

 675. Особливості проведення особистих опитувань

 676. Плетіння з лози

 677. Комісійно-посередницькі банківські операції

 678. Дієслова із зворотним займенником sich

 679. Методологічна схема процесу формування потреб та реального споживання

 680. Життєвий і творчий шлях Г.Косинки

 681. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 682. Дієслово. Дієвідміна

 683. РПС Казахстану

 684. Система міжнародного приватного права

 685. Планування як функція управління підприємством

 686. Інтелектуальні властивості особистості

 687. Переміщення папок і файлів

 688. Упаковка й засоби товарної інформації

 689. Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст

 690. Інвестиційна діяльність підприємства

 691. Україна i світова організація торгівлі, шляхи наближення

 692. Правові основи підприємницької діяльності

 693. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

 694. Нормативно-правова база електронного документообігу

 695. Лінійні, однорідні та неоднорідні різницеві рівняння

 696. The history of medicine in Ukraine

 697. Соціально-політичне середовище життєдіяльності

 698. Частини ростучого дерева, їх значення і промислове використання

 699. Характеристика професійної культури бізнесу

 700. Ставлення населення до реклами на телебаченні та її ефективність (програма соціологічного дослідження)

 701. Лібералізм в Росії ХІХ ст.

 702. Українська символіка

 703. Географічне районування України

 704. Загальна характеристика Масовоінформаційної діяльності

 705. Правове регулювання вексельного обігу в Україні

 706. Дискреційна та автоматична фіскальна політика

 707. Правила забору крові на ВІЛ-інфекцію

 708. Закони Кеплера

 709. Інститут освіти як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства

 710. Поширення кейнсіанства в різних країнах

 711. Жiнка, мати, Берегиня

 712. ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

 713. Дмитро Васильович Павличко – поет нової доби

 714. Планування коштів на оплату праці

 715. Гроші як економічна цінність філософсько-психологічний аспект

 716. Операції національного банку

 717. Жінки в бізнесі

 718. Євгеній Гуцало - неординарна особистість укр. культури

 719. Грошова система

 720. Електронна пошта НБУ

 721. Основи бізнесу

 722. Функції і анатомія листка

 723. Ремонтне і енергетичне обслуговування виробництва. Організація виробничих процесів

 724. Оперативне управління інвестиційним портфелем

 725. Зразковий статут ТзОВ

 726. Зброя середніх віків

 727. Промисловість України в пореформений період

 728. Модель персонального продажу товарів та послуг

 729. Правові питання організації виробничого навчання

 730. Історичний шлях розвитку адвокатури в Україні

 731. Матеріально-технічна база транспорту

 732. Метод безпосереднього інтегрування

 733. Природні ресурси і їх вплив на життя суспільства

 734. Міжнародні валютно-фінансові операції

 735. Реклама на місці продажу

 736. Банки та їх роль в економіці

 737. Роль бізнес-проекту для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту

 738. Алкоголізм

 739. Канали товароруху

 740. Основи права

 741. сновні напрями соціальної політики держави в галузі освіти

 742. Числові послідовності. Границя, основні властивості границь. Нескінченно малі і нескінченно великі величини, їх властивості

 743. Види правотворчості громадянського суспільства. Судова правотворчість — особливий вид правотворчості

 744. Економічна система західноєвропейського феодалізму

 745. Історія Олімпійських ігор

 746. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 747. Особливості аккадської міфології

 748. Історія української літератури 1917-1919 рр.

 749. Посадова інструкція маркетолога

 750. Організація трудових ресурсів

 751. Правове регулювання діяльності органів податкової служби України

 752. Політична економія у Франції

 753. Становлення неокласичної традиції. Кембріджська школа

 754. Суб’єкти цивільного права

 755. Історія періодичного закону

 756. Житло українців у минулому

 757. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва

 758. Луцький замок - памятка архітектури кінця 13 - поч. 14 ст.

 759. До проблем відносин власності в аграрній сфері України

 760. Поняття та особливості формування ринку праці

 761. Основні форми земної кори. Гіпотези про походження материків

 762. Сугестивність інформації (про підтекст, його силу впливу)

 763. Задачі нелінійного програмування

 764. Сучасна ринкова економіка

 765. Діяльність малого і середнього підприємства

 766. Австрія

 767. Територіальна структура суспільства і проблематика соціальних груп

 768. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

 769. Дарсонвалізація. Методика Техніка безпеки. Сучасна апаратура

 770. Феномен конформізму в малій соціальній групі. Вплив більшості на малу соціальну групу

 771. Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів

 772. Історичний аспект ядерного чинника у міжнародних відносинах

 773. Михайло Драй-Хмара. Життєвий і творчий шлях

 774. Вулкани

 775. Господарство країн Східної Європи,Північної і Центральної Азії

 776. Конюшина повзуча, конюшина польова, копитняк європейський

 777. Структура словосполучення у англомовному рекламному слогані

 778. Досвід і проблеми викладання дисципліни Страхові послуги

 779. Природні ресурси

 780. Зміцнення чеського королівства у XIII столітті

 781. Азотна кислота

 782. Вплив спорту на виховання інтелектуальних, моральних якостей

 783. Посткейнсіанські теорії економічного зростання

 784. Страхування ЗЕО

 785. Система маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства

 786. Охорона флори і фауни заповідна справа

 787. Демосфен

 788. Космічна ракета

 789. Розробка технологічного процесу розкрою заготовок з масивної деревини по виготовленню деталей тумби кухонної

 790. Процес сприйняття реклами

 791. Виробничі шкідливості, засоби захисту людини від своїх негативного впливу

 792. Що таке 3D графіка

 793. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома

 794. Принципи і методи пізнання економічного життя суспільства

 795. Козаччина

 796. Виникнення зір

 797. Система івестиційного права

 798. Керування папками, файлами та ярликами. Меню пуск

 799. Палацово-парковий ансамбль у Качанівці

 800. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

 801. Стратегічні альянси страхових компаній та банків, зарубіжний досвід та перспективи створення в Україні

 802. Теорія металів Друде

 803. Звітність організацій і підприємств з питань охорони праці

 804. Фіскальна політика

 805. Україна очима Заходу у ХІ-XVIII ст

 806. Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики

 807. Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин

 808. Отруєння пестицидами і агрохімікатами

 809. Цінність соусів

 810. Специфічні заходи з паблік рилейшнз

 811. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

 812. Шавлія лікарська, шандра звичайна, шипшина травнева

 813. Державна символіка

 814. Найпопулярніші гірськолижні курорти Польщі

 815. Управління асортиментом і якістю товарів на сучасному підприємстві

 816. Індуське право

 817. Формування екологічної культури учнів при вивченні хімії

 818. Історичні передумови становлення культури Відродження

 819. Етичні норми та цінності науки

 820. Торговельний потенціал Волинської області

 821. Риси новоєвропейської культури XVII ст. Просвітництво. Енциклопедизм

 822. Тканання гобелену

 823. Типи поділу рослинних клітин

 824. ОСНОВНІ РИСИ РОМАНТИЗМУ

 825. Галузева страктура машинобудування

 826. Екологія земноводних

 827. Російська Федерація

 828. Конституційне право на соціальний захист в Україні

 829. Правове регулювання окремих видів господарських договорів

 830. Етнопедагогічні основи Гуцульської школи

 831. Державна податкова адміністрація України

 832. Словесна наочність в ораторському мистецтві

 833. Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту

 834. Етика у медицині

 835. Способи захисту цивільних прав у новому Цивільному кодексі України

 836. Реклама та маркетинг

 837. Особливості вивчення іноземної мови в умовах двоязиччя

 838. Мистецтво і телебачення, архітектура, образотворче мистецтво

 839. Характеристика транспортних перевезень

 840. Показником продуктивності праці

 841. Суднобудівна галузь України. Її конкурентоспроможність

 842. Проспер Меріме

 843. Меліса лікарська, миколайчики плоскі, мильнянка лікарська

 844. Інформаційне забезпечення діяльності фірми

 845. Поділ понять

 846. Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху

 847. Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ

 848. Удосконалення податкової системи України – потужний фактор зменшення обсягів тіньової економіки

 849. Аналізуюче схрещування

 850. Ринок олійних продуктів в Україні

 851. Економічний зміст та форми страхування кредитів

 852. Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію

 853. Суть і завдання економічного контролю

 854. Умови здійснення підприємництва

 855. Конституція - як захист інтересів держави та її громадян

 856. Що можна робити в Інтернет. Головні напрямки роботи в Інтернет

 857. Історичне коріння українського лібералізму

 858. Україна і діаспора - процес формування світового українства

 859. Золоті ворота в Києві

 860. Вплив фізичних вправ на організм людини із захворюванням гіпоталамічий синдром перехідного періоду

 861. Озон та життя

 862. Контроль за використанням і погашенням кредиту

 863. Класифікація споживачів у реклакмній справі

 864. Інтеграція україни в сучасну світогосподарську систему

 865. Радіореклама

 866. Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника

 867. Негативна людська діяльність

 868. Понятие юридической службы

 869. Еволюція теорії державного регулювання.Економічний дирижизм

 870. Речові докази в кримінальному процесі

 871. Упаковка і фірмовий стиль

 872. Видання сучасних підручників для загальноосвітніх шкіл

 873. Афінська демократична рабовласницька республіка

 874. Лексико-симантичні категорії у заголовках газет

 875. Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках

 876. Правові засади економічної конкуренції в Україні

 877. Основи деонтологічної поведінки медичної сестри

 878. Фактори впливу на розвиток нових підприємств

 879. Державне регулювання кредитно-грошової системи

 880. Социальные и технические нормы, понятие, роль, соотношение

 881. Людство й довкілля. Джерела екологічної загрози. Екологічний вплив ТЕС

 882. Частинні коефіцієнти кореляції і коефіцієнти регресії

 883. Поетичні крила душі Марії Морозенко

 884. Технічне обслуговування приладів електрообладнання

 885. Юрій Васильович Кондратюк

 886. Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення)підприємств і організацій

 887. Теоретичні основи розвитку МЕВ

 888. Загальні поняття щодо статусу Державної виконавчої служби України

 889. Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку

 890. Трави в українській міфології, окремі трави в українських міфах, легендах, обрядах

 891. Наша Галактика

 892. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 893. Районування грунтів України

 894. Форми творчого синтезу

 895. Ярема - типовий представник повсталого народу

 896. Населення США

 897. Засади і функції судової промови

 898. Церква і націоналістичний рух, Між співпрацею і протистоянням. Галичина, 20-30 роки ХХ століття. Ідеологічний і політичний аспекти взаємин

 899. Росія. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення

 900. 7 чудес світу

 901. Слово каменяра про кобзаря

 902. Робоче місце секретаря-референта, вплив робочих умов на його роботу та здоровя

 903. Художня культура періоду Реформації

 904. With an overview of the twentieth century” George S.N. Luckyj

 905. Життя і творчість Алли Горської

 906. Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин

 907. Технологія обробки деревини. Верстат ЦДК4-2

 908. Hippocrates — the Father of Medicine

 909. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

 910. Торговельно-поседерницька діяльність на Україні. Переспективи розвитку

 911. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі

 912. Персонал

 913. Орнамент Буковини. Загальні відомості. Елементи орнаменту буковинського килима

 914. Місто Долина

 915. Польський романтизм 19 століття в літературі

 916. Амортизація основних засобів

 917. Автоматизація обліку витрат на виробництво

 918. Розроблення плану продуктивності праці

 919. Тестові запитання з муз.викладання

 920. Правовий статус організацій підприємців у соціально-трудовій сфері

 921. Ялина європейська, ялівець звичайний, ясен звичайний

 922. Негативний вплив нафти та нафтопродуктів

 923. Фінансовий аналіз економічного проекту

 924. Проблеми розвитку теоретичного знання

 925. Мікроелементи

 926. Т.Г.Шевченко – солдат

 927. Дослідження протоколів ТСР-ІР

 928. Логічний квадрат

 929. Основи екологічної теорії

 930. Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм

 931. Флеш пам'ять

 932. І.І.Мечников – видатний вчений-мікробіолог

 933. Характеристика сметани

 934. Глід колючий, глуха кропива біла, горіх волоський

 935. Національні інтереси і міжнародна торгівля

 936. Олег Віщий

 937. Контроль розрахунків по оплаті праці

 938. Софія Василівна Ковалевська (1850—1891pp.)

 939. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 940. Засоби масової інформації, преса, радіо, телебачення, електронні засоби масової інформації як суб`єкти інформаційно-правових відносин

 941. Давні ігри українців

 942. Механізми захисту та підтримки конкуренції

 943. Поняття та види призначення покарання

 944. Сутність та функції ринку

 945. Сучасне музичне мистецтво у світі

 946. Розвиток пізнавальних здібностей та інтересів учнів у процесі вивчення географії

 947. Єгипет Стародавній – рабовласницька держава на Пн.-Сх. Африки

 948. Руська Правда, як історичний пам'ятник староруського права

 949. Історія формування та еволюція екологічної думки

 950. Декоративне панно “Квіти”

 951. Геологічна діяльність океанів і морів

 952. Проблема терроризму у пострадянському просторі

 953. Наукове значення періодичного закону

 954. Основи веб-дизайну

 955. Пам’ять про тих, хто відійшов з життя

 956. Споживання, заощадження та інвестиції

 957. Чотирикутники

 958. Етапи розвитку аудиту і їх характеристика

 959. Виникнення класичної політичної економії в Англії

 960. Способи визначення дальності стрільби і застосування формули тисячної

 961. Музичне мистецтво Київської Русі

 962. Прибуток та монополія

 963. Фітотерапія у лікуванні дітей

 964. Життєва основа новели Новина Василя Стефаника

 965. Активні операції комерційних банків

 966. Мистецтво розпису в Україні

 967. Проблеми рівноваги попиту та пропозиції в умовах переходу до ринк

 968. Какие отношения регулируются нормами семейного права?

 969. Інформаційна безпека в Intranet

 970. Економічне зростання в моделях зростання

 971. Coober Pedy-underground city in Australia

 972. Страхування відповідальності позичальників за неповернення кредиту

 973. Становлення грошової системи України

 974. Загальні економічні основи товарного виробництва, його еволюція

 975. Середовище існування міжнародних економічних відносин

 976. Християнізація духовного життя українського народу

 977. Експерементально-психологічні методики дослідження самосвідомості особистості

 978. Методичні особливості психологічної роботи з казками

 979. Творчість Леонардо да Вінчі

 980. Міжбанківські коpеспондентські відносини

 981. Т. Шевченко в зарубіжній літературі

 982. Нормативна характеристика БО

 983. Статус та функції національного банку України

 984. Мантія Землі, її суть і види

 985. Кримський природний заповідник

 986. Роль грошово-кредитної політики нбу в стабілізації кредитного ринку

 987. Сословно-представительная монархия в Западной Европе: общие черты и особенности

 988. Психологічні основи рекламного менеджменту

 989. Кредитні операції банків

 990. Поняття і значення основних принципів трудового права

 991. Самоврядування в Україні

 992. Розвиток української державності

 993. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 994. Система нетарифного регулювання

 995. Практичне застосування гідролізу

 996. Методи експериментального визначення швидкостей молекул

 997. Правовий статус інформації

 998. Маркетинг

 999. Історичний портрет Олекси Довбуша

 1000. Програми архіватори WinZip, WinRar