На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 2. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 3. Честь i безчестя персонажiв комедiї Iвана Карпенка-Карого Хазяїн

 4. Світова велич і фатальна помилка Богдана Хмельницького

 5. Андрей Шептицький - глава Української Церкві Митрополит Галицький, Архиєпископ Львівський

 6. Хімічно небезпечні виробництва та хімічні небезпеки

 7. Видатний український композитор – М.Скорик

 8. Іван Франко і Коломия

 9. Охорона рослин народами світу

 10. Сутність вартості робочої сили

 11. Аналіз затрат на виробництво

 12. Документообіг в діяльності ОВС

 13. Законодавча база рекламної діяльності в Україні

 14. Іван Пулюй – перший український фізик світового рівня

 15. Концепції футурології

 16. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю

 17. Державне регулювання соціальних процесів

 18. Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур

 19. Післявоєнна історія Східної Європи

 20. Хоровий спів

 21. Методи оцінки активів підприємства при реформуванні відносин власності

 22. Норми правд у системі соціальних норм

 23. Іудаїзм в Україні

 24. Василь Стефаник

 25. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 26. Гі де Мопассан – видатний новеліст

 27. Характеристика земельних ресурсів України

 28. Конституція Французької Республіки 1946 р

 29. Загальна теорія зайнятості Кейнса

 30. Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання

 31. Формування структур підприємницького бiзнесу

 32. Екологічне страхування в Україні, Основні шляхи та проблеми його становлення

 33. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 34. Вплив природних катастроф на населення України

 35. Зміст транспортних умов контракту. Особливості перевезень повітряним транспортом

 36. Виготовлення скатертини

 37. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 38. Проблеми довкілля

 39. Проблеми міжособистісних стосунків у колективі

 40. Михайло Михайлович Коцюбинський

 41. Харків кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття у спогадах мандрівників і мемуарах

 42. Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word

 43. Адам Міцкевич

 44. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 45. Об’єкти та цілі БЖД

 46. Економічні проблеми в умовах ринкових економічних відносин і регіональні проблеми в перспективах

 47. Виникнення класичної політичної економії у Франції

 48. Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі

 49. Похідні цінні папери

 50. Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші.

 51. Герман Гессе

 52. Соціальні пенсії та допомоги

 53. Новаторство Драматургії Чехова

 54. Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси

 55. Опіки

 56. Поняття держави. Теорії виникнення держави

 57. Система військових правоохоронних органів України

 58. Україна і первісне виникнення мов

 59. Типи і види хорів

 60. Документи планування

 61. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 62. Основні теорії виникнення теорії держави і права

 63. Персональний продаж послуг. Загальні відомості

 64. Укр.вишивка. Рушники

 65. Матеріальна шкода поняття і види

 66. США у 60-70-х рр

 67. Жан-Батіст Гренуй

 68. Гласність та відкритість у цивільному процесі

 69. Класична політекономія

 70. Споживання та заощадження

 71. Варшава і Краків – визначні міста Польщі

 72. Закріплення вивченого про дієслово як частину мови

 73. Міжнародне кооперування виробництва, природа, форми та сучасні особливості

 74. Черговість задоволення вимог кредиторів. Мирова угода

 75. Експертні і навчальні системи

 76. Проектування процесу надання послуг

 77. Чорнобильська трагедiя - бiль України

 78. Життя і творчість Л.М.Толстого

 79. Предмет, методи і завдання економічної статистики

 80. Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики

 81. Конкуренція

 82. Походження і значення слова “Русь”

 83. Дефіцит заліза у вагітних

 84. Діяльність організацій на фінансовому ринку

 85. Сонячна система - комплекс небесних тіл, які мають спільне походження

 86. Дмитро Іванович Менделєєв

 87. Аналітичні можливості балансу комерційного банку

 88. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 89. Соціально-економічні наслідки інфляції

 90. Час і календар

 91. Операційна система Windows 98

 92. Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції. Антимонопольне законодавство і практика. Ринок робочої сили. Біржі праці. Ціна робочої сили.

 93. Фінансування проекту

 94. Склад інформації що використовується для формування системи Управлінського обліку

 95. Материнка звичайна, мачок жовтий, медунка лікарська

 96. Мікатоксикози. Мікробіологія продовольчих товарів

 97. Гетьманство в Україні

 98. Атмосферні явища, як характеристика клімату м. Чернівці і їх часовий хід у 2009 році

 99. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

 100. Економічний зміст , страхування кредитних ризиків

 101. Циліндр

 102. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 103. Довгостроковий кредит

 104. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 105. Пауерліфтинг

 106. Стан та перспективи міжнародного співробітництва України в енергетичній сфері

 107. Інституційний аналіз економічного проекту

 108. Удосконалення структури основних виробничих фондів підприємств автомобільного транспорту в період переходу до ринку

 109. Автоматизація виробництва та реалізації продукції

 110. Детектив та історія його виникнення

 111. Життєвий і творчий шлях В.Стуса

 112. Творчість Євгена Плужника

 113. Методичні основи стандартизації

 114. Корифеї античної літератури

 115. Страхова компанія – як необхідний суб’єкт страхового ринку

 116. Центральний банк і монетарна політика

 117. Предмет і значення дисципліни “Основи екології” Наукові основи раціонального природокористування. Заказники і заповідники та їх роль у збереженні фаун

 118. Різьблення в Україні

 119. Методична розробка уроку англійської мови по темі Охорона навколішнього середовища

 120. Військово-навчальні заклади України

 121. Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера

 122. Держава як інститут у політичній системі суспільства

 123. Норми затрат праці

 124. Загарбання етнічних українських земель Польщею, Молдавією, Угорщиною, Московським царством, Туреччиною та Кримським ханством (14-16 ст.)

 125. Реалізація виховної мети в процесі пізнання природи

 126. Системи вприскування палива (інжектор)

 127. Організація діяльності центральних банків

 128. Неокейнсіанські макроекономічні моделі

 129. Утворення та розвиток Єгипетської держави

 130. Матеріальні і нематеріальні активи

 131. Обмеження та узагальнення понять

 132. Числівник (Numeral)

 133. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 134. Кредитна система Японії

 135. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

 136. Спроби реформування командно-адміністративної системи (1953-1964 рр.)

 137. Чехословаччина - від заснування до оксамитової революції

 138. Основні етапи формування системи управління операційними позаоборотними активами

 139. Етапи розвитку українознавства

 140. Ідеї правової держави Б.Кістяківського і сучасність

 141. Програма “провідник”, робочий стіл, добування файлів з архіву

 142. Управління просуванням стимулювання збуту

 143. Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів

 144. Економічний зміст нематеріальних активів та їх визнання

 145. Походження і функції банків

 146. Облік запасних частин

 147. Агресія більшовицького Раднаркому проти Української Народної Республіки

 148. Елементи оформлення сучасного газетного видання

 149. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

 150. Кістяківський Богдан – видатний український соціолог. Соціологічні концепції Кістяківського

 151. Микола Ворноний

 152. Оцінка, класифікація і структура сонвоних виробничих фондів

 153. Виготовлення деревяних мозаїчних виробів

 154. Поняття

 155. Античне красномовство

 156. Психологічні особливості українського національного характеру

 157. Антропосфера, соціосфера, біотехносфера

 158. Державна служба як інститут адміністративного права

 159. А.П.Чехов і його твори “Палата №6”, “Іонич”

 160. Малий і середгній бізнес, еволюція понять і проблема визначення

 161. Банківська система принципи побудови, цілі, механізм функціонування

 162. Діабетична кома, патогенез, клініка, етіологія. Діагностика. Екстрена медична допомога на до госпітальному етапі

 163. Ігри та вправи на розвиток моторики верхніх і нижніх кінцівок

 164. Дія магнітного поля на рухомий заряд

 165. Б. Грінченко

 166. Словотвірна синонімія прикметників, мотивованих різними частинами мови

 167. США у післявоєнний період

 168. Доплати і надбавки

 169. \"Українська національна ідея\" у творчості І. Я. Франка

 170. Правове регулювання ліцензування господарської діяльності

 171. Повторення таблиць множення і ділення чисел 2 і 3

 172. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброї

 173. Як людина пізнає Всесвіт

 174. Зміст і побудова обвинувальної промови

 175. Господарство світу і України в другій половині 60-х — на початку 90-х років XX століття

 176. Сфери регулювання оплати праці

 177. Дивізія СС Галичина - правда і міфи

 178. Забруднення водойм

 179. Обертання Землі навколо своєї осі. Чому буває день та ніч

 180. Наукове значення періодичного закону Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

 181. Напрямки і завдання маркетингу

 182. Види судових промов

 183. Молодий Пантелеймон Куліш

 184. Географічне середовище

 185. Кількість населення Землі, його природний та механічний рух

 186. Довідково-інформаційна документація

 187. Охорона фауни

 188. Ситуація з комерційними банками в Україні

 189. Правовий статус особи. Правовий статус народу. Правовий статус держави

 190. Чорнобиль не має минулого часу

 191. Складання рекламних листів

 192. Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

 193. Фінансова безпека підприємства

 194. Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника

 195. Євген Коновалець - символ української нації

 196. Мова і стиль службових документів

 197. План-конспект уроку для учнів 6 класу з теми, Appearance

 198. Стратегія підприємств

 199. Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН

 200. Газове і дугове зварювання чавунів

 201. Фізичне виховання учнів спеціальної медичної групи

 202. Акти конституційного значення. ЗУНР

 203. Міжбанківські коpеспондентські відносини. Міжбанківські pозpахунки

 204. Право працівника на оплату праці та його захист

 205. Функції правничої лінгвістики

 206. Суспільні блага та загальні ресурси

 207. Промисловість України в пореформений період

 208. Облік готової продукції та її реалізації

 209. Аналіз місцевого бюджету

 210. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України

 211. Аналіз прибутку підприємств в умовах перехідної економіки

 212. Марія Заньковецька

 213. Деякі аспекти машинного перекладу тексту

 214. Джерела приватного права

 215. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 216. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 217. Доведення і спростування, способи аргументації

 218. Податок на промисел, спеціальний торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок

 219. Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах

 220. Господарство укр. земель у ХVI-XVIII ст.

 221. Забруднення морських вод

 222. Історія компанії Microsoft

 223. Інформатика і обчислювальна техніка

 224. Пошук і дослідження неземних форм життя. Планетарний карантин, необхідні при цьому заходи

 225. Олександр Олесь

 226. Модернізація економіки України в умовах глобалізації

 227. Евакуація людей під час пожежі

 228. Місце бюджетної системи в економіці України

 229. Психічні і моральні якості медичного працівника

 230. Кембріджська економічна школа. Економічні погляди А.Маршала

 231. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 232. Грошово – кредитна система України

 233. Л.І.Брежнєв

 234. Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій пов’язаних з цінними паперами

 235. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 236. Економічне вчення Д.Рікардо

 237. Заощадження

 238. Альберт Ейнштейн

 239. Управління агрострахуванням в Україні

 240. Соціал-реформістські моделі економічного розвитку

 241. Лідерування

 242. Трудова еміграція та імміграція

 243. Британський парламент

 244. Аудиторські свідчення

 245. Комп’ютерна економетрія

 246. Трудові спори та соціальні конфлікти

 247. Організаційні і розпорядчі документи

 248. Демократизація в Україні, соціологічний діагноз

 249. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 250. Контрольна робота з екології

 251. Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення

 252. Україна і світ на межі ХIХ— XX століть, особливості господарського життя

 253. Фрідріх Шіллера

 254. Загальні поняття форм і систем заробітної плати

 255. Реклама на місці продажу, маркетинг, комунікації

 256. Северин Наливайко

 257. Людвіг ван Бетховен

 258. Єдність та диференціація в правовому регулюванні праці

 259. Астрономія і природознавство

 260. Інвалідність та її види

 261. Алгоритми і програми з розгалуженнями

 262. Розвиток християнства до розколу 1054 року

 263. Еволюція зір

 264. Етикет ділового листування

 265. Формування образного мислення, творчої уяви, розвитку інтелекту та логічного мислення

 266. Допомога населенню в козацькій державі

 267. Етапи соціологічного дослідження Формування престижу деяких професій

 268. Загальний огляд напрямків розвитку культури у другій половині ХХ ст

 269. Склад та порядок включення до св продукції витрат на оплату праці

 270. Ліс і його екологія

 271. Українська культура та література ХІХ-ХХ ст

 272. Екологія та ландшафтна екологія

 273. Сторони трудового договору

 274. Іван Брюховецький - славний представник козацької старшини Війська Запорізького

 275. Позитивна економіка

 276. Марксистські погляди на політику та державний устрій

 277. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 278. Інформаційна сфера в Україні, захист інформації, проблеми і перспективи розвитку

 279. Вода природних джерел

 280. Щеплення рослин та його біологічне значення. Основні засоби щеплення рослин

 281. Основи створення та виготовлення рекламного звернення

 282. Податки

 283. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

 284. Діалог Україна-Європейський Союз, минуле, сучасне, майбутнє

 285. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 286. Фізичне виховання учнів поза школою

 287. Плетіння гачком

 288. Азимутальна картографічна проекція, її побудова і використання

 289. Страхування в туризмі

 290. Борис Пастернак (1890-1690)

 291. Інтегрування ірраціональних виразів

 292. Вклад українських вчених в розвиток космонавтики

 293. Монополія і досконала конкуренція

 294. Жiночий iдеал Ольги Кобилянської

 295. Жанрові особливості роману Чарльза Діккенса «Великі сподівання» в літературній критиці

 296. Диференціал

 297. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 298. Родовик лікарський, розрив - трава дрібноквіткова, розторопша плямиста

 299. Екліптика. Видимий рух Сонця і Місяця

 300. Особливості формування цивільного права в Україні

 301. Нормативні документи з БЖД

 302. Розвиток космонавтики у СРСР після Другої світової війни до сьогодні

 303. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 304. Насилля

 305. Інформаційні технології передавання файлів через Інтернет на основі протоколу FTP

 306. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 307. Психічні форми освоєння дійсності

 308. Контрольна робота з дисципліни \"Статистика\"

 309. Релігійне мистецтво первісного суспільства

 310. Регіональна економічна політика держави

 311. Читання творів різних жанрів

 312. Закони і положення про Ц.О. України

 313. Володимир Мономах

 314. Держава в системі макроекономічного регулювання

 315. Ренесанс

 316. Державний борг. Обслуговування та управління

 317. Понятие и структура юридической науки

 318. Контроль якості стерилізації паровим методом

 319. Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть

 320. Етнічний та расовий склад, структура населення

 321. Пригода бізнесу і його економічна основа

 322. Астрономічні спостереження і телескопи

 323. Економічне вчення Маркса

 324. Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу

 325. Додаткові підрядні речення

 326. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням

 327. Уолт Уітмен (1819-1892)

 328. Литовсько-Польський період

 329. Аптечна технологія ліків

 330. Спостереження як метод оцінки зовнішнього середовища та решітка менеджменту Блейка і Моутон

 331. Собівартість продукції

 332. Аналіз рентебельності за методом моделі Du Pont

 333. Едгар Алан По – видатний американський письменник

 334. Механіка від Аристотеля до Ньютона

 335. Природа Конституції та її дотримання

 336. Евакуація населення

 337. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем. Поняття китайського права і філолофсько-моральні джерела його формування. Термін «право»

 338. Облік короткотермінових позик, поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

 339. Інформатика

 340. Кукурудза, її походження, використання, різноманітність форм та видів

 341. Естетичне виховання в процесі навчання

 342. Плата за землю

 343. Класифікація країн світу

 344. Музеї Львова

 345. Будова патрона

 346. Облік грошових засобів

 347. Проблеми фінансів та фінансової системи України

 348. Основи військової топографії та туризму

 349. Traditions and holidays of Great Britian

 350. Пилип Орлик

 351. Організація виробничих процесів в часі

 352. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 353. Людина і довкілля

 354. Ответы на билеты по ОБЖ 11 класса

 355. Кредитно-грошова політика Центрального Банку

 356. Еквівалентність тексту при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригіналу

 357. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 358. Робота з книгами в Excel

 359. Небезпечні ситуації мирного часу і безпека населення

 360. Акт передачі матеріальних цінностей

 361. Біоритми організму. Добові біоритми. Вплив Місяця на добові біоритми

 362. Іван Підкова

 363. Дисциплінарна відповідальність юристів

 364. Хімія в народному господарстві

 365. Фізична реабілітації спортсменІв після травм та фізичних навантажень

 366. Природа інноваційних процесів

 367. Цикли ділової активності

 368. Духовнi джерела вiдродження

 369. Засоби стимулювання навчальної активності школярів

 370. Харчова промисловість України, проблеми і перспективи спирто-горілчаної галузі

 371. Марко Вовчок

 372. Сільські трудові ресурси, їх використання

 373. Конституція учнівського самоврядування "ТЕМП"

 374. Романтизм як літературний напрямок і як універсальний світогляд

 375. Французька поезія

 376. Поведінка споживача

 377. Причини, виникнення і сутність інформації

 378. Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективності діяльності суб’єктів господарювання

 379. Склад і масштаби сонячної системи

 380. Реформа оплати праці cтимулюючого типу в Україні

 381. Місце і роль організацій та рухів у сучасному розвитку українського суспільства

 382. Документація довідково-інформаційна

 383. Економічне зростання в моделях зростання

 384. Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть

 385. Програми архіватори WinRAR

 386. Аналіз та прогнозування японської господарської системи

 387. Чинники,що визначають параметри попиту на гроші

 388. Італія після ІІ світової війни

 389. Період трьох літ

 390. Комплексне заняття

 391. Тип хордові – високоорганізовані тварини. Загальна характеристика

 392. Інформаційні технології і системи

 393. Призначення та побудова бухгалтерського обліку

 394. Стандартні звіти

 395. Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності

 396. Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту

 397. Комерційні переговори

 398. Економічне вчення Д. Рікардо

 399. Робочий час. Трудове право

 400. Розробка ефективного рекламного звернення

 401. Оксамитова революція в Чехословаччині

 402. Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища

 403. Оптові ціни, їх різновиди

 404. Акція та її види

 405. Перу. Економічна і географічна характеристика

 406. Загальна характеристика синтоїзму

 407. Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства

 408. Предмет і метод бухгалтерського обліку

 409. Передумови створення підприємства

 410. Фіскальна політки держави (Бюджетно-податкова політика)

 411. Символіка імен персонажів повісті “Над прірвою у житі” Джерома Девіда Селінджера

 412. Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій

 413. Грудне вигодовування

 414. Стиль та методи управління, їх застосування в умовах України

 415. Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї

 416. ПОНЯТТЯ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЇЇ ВИДИ

 417. Головні аспекти інвестування в сучасних умовах

 418. Характеристика бухгалтерських рахунків

 419. Прийоми і правила стрільби з малокаліберної гвинтівки

 420. Демократія в Америці

 421. Економічний аналіз балансу комерційного банку

 422. Криптографічний алгоритм 3DES

 423. Організація участі підприємства у виставках та ярмарках

 424. Міжнародні фінансові організації. Кредити підприємству

 425. Корпорація

 426. Розвиток школи й педагогічної думки на Буковині

 427. Язичницькі релігії, буддизм, іслам, іудаїзм та сучасні нетрадиційні релігії

 428. Світовий ринок лісу

 429. Роль бюджетування в процесі менеджменту

 430. Плаваючі та фіксовані валютні курси

 431. Чистотіл звичайний — Chelidonium majus

 432. Економічна історія як наука

 433. Соціально трудові відносини

 434. Військова дисципліна

 435. Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці

 436. Християнські свята та обряди

 437. Музеї та пам’ятники Черкас

 438. Матеріали для різьби та інкрустації

 439. Складання і виконання кошторисів та звітів

 440. Ясунарі Кавабата

 441. Національний доход. Закон обігу грошей

 442. Психологічні особливості діяльності засобів масової інформації

 443. Реформи в Російській імперії Олександром ІІ

 444. Консерватизм у Франції. Жозеф де Местр

 445. Вищі органи демократичної держави

 446. Програма Провідник

 447. Писемність на Русі за археологічними даними

 448. Праця, кадри та соціальний розвиток колективу

 449. Білети з географії

 450. Сканери

 451. Єдність організму і навколишньогосередовища. Обмін мінеральних речовин. Обмін речовин і енергії – основа життєдіяльності

 452. Частинні похідні і диференціали вищих порядків

 453. Теорії трансформації капіталізму

 454. Реклама у зовнішньоекономічній діяльності

 455. Податки на споживання

 456. Кривошипно-шатунний механізм

 457. Заключна частина промови прокурора

 458. Функції державних податкових інспекцій на місцях

 459. Припинення діяльності підприємства

 460. Кадри для служб соціальної допомоги населенню

 461. Україна на світовому ринку озброєнь

 462. Інформаційні комп’ютерні системи в менеджменті

 463. Тижневі і місячні біоритми. Оздоровчі біоритми в місячному циклі

 464. Медична етика

 465. Фашизм

 466. Зорі, їх утворення, розвиток і види

 467. Управління зовнішньоекономічною діяльністю

 468. Макроеволюція

 469. Класифікація за спеціалізацією страховиків

 470. 2. Поняття відеосистеми ПК. Призначення та склад

 471. Гулак-Артемовський С.С. - укр. співак і композитор

 472. Дізнання як форма досудового розслідування

 473. Чинники, які впливають на розвиток демократії в Україні

 474. Психологічні чинники внутрішнього конфлікту особистості періоду дорослості

 475. Поетична та пісенна творчість України на шляху становлення державності і незалежності

 476. Розміщення продуктивних сил Чернівецької області

 477. Причини та наслідки агресії більшовицької Росії. УНР в кінці 1917 – початок 1918 рр

 478. Крокус, кропива дводомна

 479. Гра слів у англомовному газетному заголовку. Прагматичний аспект

 480. Нігерія

 481. Інноваційні процеси на підприємстві

 482. Енеоліт на території України

 483. Інтегрування раціональних функцій

 484. Організація касових операцій у банківських установах

 485. Ліквідаційна процедура

 486. Екологічне виховання учнів на уроках біології

 487. Економічне становище України в контексті економічної безпеки

 488. Сергій Олександрович Єсенін

 489. Андрій Шевченко

 490. Господарство України і світу в період між двома світовими війнами

 491. Ліцензування діяльності підприємств

 492. Роль страхування в інвестиційному процесі

 493. Організація та функціонування картелів

 494. Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення

 495. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст

 496. Чому Іван Франко назвав п'єсу "Украдене щастя"?

 497. Ламаїзм

 498. Поезія Михайла Драй-Хмари

 499. Програма інформатизації суспільства України — перспективний шлях до зростання економічного розвитку

 500. Ендокринна система та її фізіологія

 501. Елементи головної підгрупи VII групи періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва

 502. Країни Центральної Азії

 503. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 504. Галактики різних видів. Зорі, чорні дири, холодні об

 505. Держава і право франків

 506. Філософський зміст і проблеми субстанції

 507. Комплексні числа

 508. Особистісні зміни хворих на цукровиий діабет

 509. Життя Івана Сошенко

 510. Вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США

 511. Аскетичні моменти у релігійно-філософських поглядах стародавніх греків

 512. Джерела прісної води в Україні

 513. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства

 514. Форми забезпечення соціальних прав людини в системі соціальної політики

 515. Проблеми пізнання Всесвіту

 516. Фінансові функції для розрахунків по цінним паперам у середовищі електронної таблиці M.Excel

 517. Стратегія страхової компанії

 518. Джерела екологічної кризи ХХ століття та її вплив на біосферу

 519. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 520. Основні напрямки іноземного інвестування

 521. Доходи бюджету України

 522. Показники діяльності банків

 523. Братства в боротьбі проти експансії катоцизму

 524. Елементи комбінаторики

 525. Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз). Загальні відомості

 526. Народні звичаї та обряди

 527. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 528. Розв’язання задач на застосування векторів

 529. Життєва основа роману Василя Барки Жовтий князь

 530. Загальна характеристика Ірландії

 531. Чубинський П.П. - етнограф, фольклорист, поет

 532. Корисна інформація з астрономії

 533. Історія національного олімпійського комітету України та участь українських спортсменів в Олімпійських іграх

 534. Видобуток підземних вод

 535. Вільям Шекспір

 536. Культура Індії у 16-17ст

 537. Маржиналізм

 538. Закон санації

 539. Програми архіватори, антивірусні програми

 540. Наукове мислення та його структура

 541. Холера

 542. Мета та етапи обліку витрат виробництва

 543. Договір щодо надання рекламних послуг

 544. Квітковий годинник Карла Ліннея

 545. Екологічні проблеми найважливіших галузей аграрного сектора економіки

 546. Система впорскування палива

 547. Види народно-ужиткового мистецтва

 548. Традиційні міні-електростанції - дизельні або бензинові

 549. Чи люблять Українці говорити компліменти

 550. Форми страхування кредитів. Страхування товарних кредитів

 551. Природні стихії та їх екологічне значення

 552. Особливості застосування теорії комунікацій у маркетингу

 553. Наслідки порушення макроекономічної рівноваги

 554. Реформи спартанського законодавця Лікурга

 555. Неокласичне відродження теорії екон. пропозиції та раціональних очікувань

 556. Козацьке тілодуховиховання – основа фізичного та морального становлення особистості

 557. Церковна архітектура середньовіччя

 558. Людина в космосі

 559. Документи i розрахунки

 560. Загартування повітрям

 561. Питання персоналу на підприємстві

 562. Коліївщина

 563. Адміністративне право

 564. І.Франко та видатні діячі Галицького Відродження

 565. Ейнштейн Альберт

 566. Хвороби нирок та сечовивідних шляхів

 567. Наркотики: історія і класифікація

 568. Музична культура Київської Русі

 569. Підстава та умови матеріальної відповідальності

 570. Синоптичний аналіз і передбачення погоди. Повітряні маси

 571. Рекламні агенції, розробка та виготовлення рекламних звернень, планування рекламний кампаній

 572. Правове регулювання приватизації майна

 573. Зв’язок між розв’язками прямої і двоїстої задач. Геометрична інтерпретація двоїстих задач

 574. Розміщення продуктивних сил Чехії

 575. Іноземна мова як навчальний предмет

 576. Сутність грошей як суспільного феномену

 577. Вчитись – справжнє мистецтво

 578. Президент у механізмі здійснення державної влади

 579. Характеристика прислівників часу у творах Ольги Кобилянської

 580. Загальна характеристика систем управління людськими ресурсами

 581. Правовая статистика Учебно-методический комплекс

 582. Індія в міжвоєнний період

 583. Життя і творчість Михайла Панасовича Булгакова

 584. Податкові системи

 585. Екстремальні види спорту - крок до трагедії

 586. Журнал як тип видання в системі засобів масової комунікації

 587. Чинний порядок оподаткування прибутку

 588. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії

 589. Авраам Лінкольн

 590. Істрія написання твору Богакова “Майстер і Маргарита”

 591. Орієнтація страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій

 592. Поведінка споживача

 593. Знак зодіака, сузіря - Скорпіона

 594. Розклад вектора на складові на площині і в просторі. Декартові система координат

 595. Цінність філософії для особи і суспільства

 596. Техносфера

 597. Становлення християнської церковної організації. Монастирі

 598. Походження всесвіту

 599. Система живлення дизелів

 600. Історія розвитку Microsoft Word

 601. СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗБУДОВИ В УКРАЇНІ

 602. Государственный строй Древних Афин

 603. Сполучені Штати Америки

 604. Актуальність брендингу в економіці України

 605. 90 шпаргалок по БЖД 1 курс (1-2 семестр)

 606. Організація ресурсної бази банків в Україні

 607. Предмет економічної теорії

 608. Поділ суджень за модальністю

 609. Економіка і суспільний розвиток

 610. Економіка Східної Європи

 611. Податкова система

 612. Революція Австро-Угорщини 1918 р. і її наслідки (в датах і подіях)

 613. Економічні концепції соціал-демократії. Ревізіонізм

 614. Управління підприємством в умовах перехідного періоду

 615. План рахунків

 616. Правові проблеми аграрної реформи в Україні

 617. Художні особливості естрадного мистецтва

 618. Основні методи боротьби з інфляцією

 619. Визначення відстаней і розмірів тіл у Сонячній системі

 620. Марк Твен

 621. Гобелен. Історія, особливості виготовлення

 622. Відчуття та сенсорна організація особистості

 623. Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.)

 624. Методологія проектного аналізу

 625. Визначення фізичних властивостей і швидкості руху небесних тіл за їхніми спектрами

 626. Шляхи підвищення ефективності праці керівника

 627. Плетіння з лози

 628. Життєвий і творчий шлях Г.Косинки

 629. Планування як функція управління підприємством

 630. Характеристика твердого стану речовини

 631. Австро-угорська система права та її дія на території Західної України

 632. Дихання під час вокалу

 633. Україна i світова організація торгівлі, шляхи наближення

 634. Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст

 635. Інвестиційна діяльність підприємства

 636. Державне регулювання ринків фінансових послуг

 637. Дієслово. Дієвідміна

 638. Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи

 639. Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів

 640. РПС Казахстану

 641. Журнал операцій

 642. Методологічна схема процесу формування потреб та реального споживання

 643. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 644. Влада, як соціально-філософський феномен

 645. Доказ і доведення в судовому процесі

 646. Корозія металів

 647. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції

 648. Система живлення карбюраторних двигунів

 649. Надзвичайні небесні явища затемнення, комети

 650. Характеристика професійної культури бізнесу

 651. Фізична особа-підприємець

 652. Культура Київської Русі ІХ – першої половини ХІІст. (архітектура, мистецтво, музика).

 653. Загальна характеристика Масовоінформаційної діяльності

 654. Інженерна графіка як наука створення проекційних зображень

 655. Інститут освіти як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства

 656. Географічне районування України

 657. Гобелен в сучасному інтер’єрі

 658. Українська символіка

 659. Правда про Марко Вовчок

 660. Правові основи підприємницької діяльності

 661. Дискреційна та автоматична фіскальна політика

 662. Основи бізнесу

 663. Ставлення населення до реклами на телебаченні та її ефективність (програма соціологічного дослідження)

 664. Правове регулювання вексельного обігу в Україні

 665. Упаковка й засоби товарної інформації

 666. Історичні етапи розвитку української математичної термінології та її сучасні проблеми

 667. Євгеній Гуцало - неординарна особистість укр. культури

 668. Грошова система

 669. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ \"Приватбанк\")

 670. Операції національного банку

 671. Соціально-політичне середовище життєдіяльності

 672. Похідні функції

 673. Суперечливість соціально-економічного та політичного розвитку радянського суспільства наприкінці 20-х – у 30-ті роки

 674. Повітряний метод стерилізації (режим стерилізації)

 675. Гроші як економічна цінність філософсько-психологічний аспект

 676. Лібералізм в Росії ХІХ ст.

 677. Дискреційна та автоматична фіскальна політика

 678. Електронна пошта НБУ

 679. Особливості проведення особистих опитувань

 680. Поширення кейнсіанства в різних країнах

 681. Правові питання організації виробничого навчання

 682. Енергозбереження- вимога часу

 683. Роздавальна коробка

 684. Ремонтне і енергетичне обслуговування виробництва. Організація виробничих процесів

 685. Жінки в бізнесі

 686. Природні ресурси і їх вплив на життя суспільства

 687. Комісійно-посередницькі банківські операції

 688. Планування коштів на оплату праці

 689. Зразковий статут ТзОВ

 690. Промисловість України в пореформений період

 691. Основи права

 692. Жiнка, мати, Берегиня

 693. Банки та їх роль в економіці

 694. Історія Олімпійських ігор

 695. Міжнародний кодекс маркетингових досліджень

 696. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 697. Канали товароруху

 698. Історія української літератури 1917-1919 рр.

 699. Модель персонального продажу товарів та послуг

 700. Функції і анатомія листка

 701. Оперативне управління інвестиційним портфелем

 702. Інтелектуальні властивості особистості

 703. Економічна система західноєвропейського феодалізму

 704. Організація трудових ресурсів

 705. Політична економія у Франції

 706. Становлення неокласичної традиції. Кембріджська школа

 707. Міжнародні валютно-фінансові операції

 708. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва

 709. Правове регулювання діяльності органів податкової служби України

 710. Луцький замок - памятка архітектури кінця 13 - поч. 14 ст.

 711. Життєвий вир героїв роману Григорiя Тютюнника

 712. До проблем відносин власності в аграрній сфері України

 713. Франц Шуберт. Життєвий і творчий шлях

 714. Види правотворчості громадянського суспільства. Судова правотворчість — особливий вид правотворчості

 715. Роль бізнес-проекту для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту

 716. Основні форми земної кори. Гіпотези про походження материків

 717. Сучасна ринкова економіка

 718. Австрія

 719. Діяльність малого і середнього підприємства

 720. Лінійні, однорідні та неоднорідні різницеві рівняння

 721. Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів

 722. Михайло Драй-Хмара. Життєвий і творчий шлях

 723. Поняття сторін у господарському процесі

 724. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

 725. Поняття та особливості формування ринку праці

 726. Вулкани

 727. Досвід і проблеми викладання дисципліни Страхові послуги

 728. The history of medicine in Ukraine

 729. Природні ресурси

 730. Матеріально-технічна база транспорту

 731. Міжнародний кодекс рекламної практики

 732. Частини ростучого дерева, їх значення і промислове використання

 733. Система маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства

 734. Сугестивність інформації (про підтекст, його силу впливу)

 735. Структура словосполучення у англомовному рекламному слогані

 736. Конюшина повзуча, конюшина польова, копитняк європейський

 737. Зброя середніх віків

 738. Страхування ЗЕО

 739. Демосфен

 740. Числові послідовності. Границя, основні властивості границь. Нескінченно малі і нескінченно великі величини, їх властивості

 741. Територіальна структура суспільства і проблематика соціальних груп

 742. Історичний аспект ядерного чинника у міжнародних відносинах

 743. Посадова інструкція маркетолога

 744. Козаччина

 745. Утворення та розвиток малої соціальної групи

 746. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома

 747. Задачі нелінійного програмування

 748. Політичний курс Директорії

 749. Стратегічні альянси страхових компаній та банків, зарубіжний досвід та перспективи створення в Україні

 750. Посткейнсіанські теорії економічного зростання

 751. Принципи і методи пізнання економічного життя суспільства

 752. Історія періодичного закону

 753. Дмитро Васильович Павличко – поет нової доби

 754. Система івестиційного права

 755. Теорія металів Друде

 756. Україна очима Заходу у ХІ-XVIII ст

 757. Феномен конформізму в малій соціальній групі. Вплив більшості на малу соціальну групу

 758. Державна символіка

 759. Особливості аккадської міфології

 760. Управління асортиментом і якістю товарів на сучасному підприємстві

 761. Охорона флори і фауни заповідна справа

 762. Отруєння пестицидами і агрохімікатами

 763. Юзеф Пілсудський

 764. Житло українців у минулому

 765. Звітність організацій і підприємств з питань охорони праці

 766. Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин

 767. Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики

 768. Реклама на місці продажу

 769. Специфічні заходи з паблік рилейшнз

 770. Нормативно-правова база електронного документообігу

 771. Шавлія лікарська, шандра звичайна, шипшина травнева

 772. Індуське право

 773. Найпопулярніші гірськолижні курорти Польщі

 774. Торговельний потенціал Волинської області

 775. Вплив спорту на виховання інтелектуальних, моральних якостей

 776. Цінність соусів

 777. Державна податкова адміністрація України

 778. Розробка технологічного процесу розкрою заготовок з масивної деревини по виготовленню деталей тумби кухонної

 779. Виникнення зір

 780. Галузева страктура машинобудування

 781. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

 782. Закони Кеплера

 783. Російська Федерація

 784. Алкоголізм

 785. Правове регулювання окремих видів господарських договорів

 786. Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту

 787. Зміцнення чеського королівства у XIII столітті

 788. Мистецтво і телебачення, архітектура, образотворче мистецтво

 789. Етнопедагогічні основи Гуцульської школи

 790. Керування папками, файлами та ярликами. Меню пуск

 791. Фіскальна політика

 792. Господарство країн Східної Європи,Північної і Центральної Азії

 793. Юридична відповідальність суддів в Україні

 794. Поділ понять

 795. Інформаційне забезпечення діяльності фірми

 796. Суднобудівна галузь України. Її конкурентоспроможність

 797. Риси новоєвропейської культури XVII ст. Просвітництво. Енциклопедизм

 798. Космічна ракета

 799. Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ

 800. Реклама та маркетинг

 801. Удосконалення податкової системи України – потужний фактор зменшення обсягів тіньової економіки

 802. Поняття та види торговельної діяльності

 803. Особливості вивчення іноземної мови в умовах двоязиччя

 804. Скасування панщини в Галичині в 1848 році

 805. Ринок олійних продуктів в Україні

 806. ІСТОРІЯ СЕЛА ГРИГОРІВКА ЧАПЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 807. Меліса лікарська, миколайчики плоскі, мильнянка лікарська

 808. Етичні норми та цінності науки

 809. Словесна наочність в ораторському мистецтві

 810. Конституція - як захист інтересів держави та її громадян

 811. Проспер Меріме

 812. Показником продуктивності праці

 813. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

 814. Умови здійснення підприємництва

 815. Золоті ворота в Києві

 816. Що таке 3D графіка

 817. Переміщення папок і файлів

 818. Економічний зміст та форми страхування кредитів

 819. Екологія земноводних

 820. Суть і завдання економічного контролю

 821. Історичне коріння українського лібералізму

 822. Україна і діаспора - процес формування світового українства

 823. Інтеграція україни в сучасну світогосподарську систему

 824. Упаковка і фірмовий стиль

 825. Палацово-парковий ансамбль у Качанівці

 826. Озон та життя

 827. Тканання гобелену

 828. Аналізуюче схрещування

 829. Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію

 830. Негативна людська діяльність

 831. Історичні передумови становлення культури Відродження

 832. Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху

 833. Чи повернеться янгол. Матеріали до вивчення оповідання Г. Гарсіа Маркеса

 834. Радіореклама

 835. Формування екологічної культури учнів при вивченні хімії

 836. Процес сприйняття реклами

 837. Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках

 838. Класифікація споживачів у реклакмній справі

 839. Вплив фізичних вправ на організм людини із захворюванням гіпоталамічий синдром перехідного періоду

 840. Дієслова із зворотним займенником sich

 841. Що можна робити в Інтернет. Головні напрямки роботи в Інтернет

 842. Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника

 843. Контроль за використанням і погашенням кредиту

 844. Типи поділу рослинних клітин

 845. Фактори впливу на розвиток нових підприємств

 846. Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення)підприємств і організацій

 847. Дарсонвалізація. Методика Техніка безпеки. Сучасна апаратура

 848. Афінська демократична рабовласницька республіка

 849. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 850. 7 чудес світу

 851. Еволюція теорії державного регулювання.Економічний дирижизм

 852. Росія. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення

 853. Виробничі шкідливості, засоби захисту людини від своїх негативного впливу

 854. Населення США

 855. With an overview of the twentieth century” George S.N. Luckyj

 856. Характеристика транспортних перевезень

 857. Державне регулювання кредитно-грошової системи

 858. Церква і націоналістичний рух, Між співпрацею і протистоянням. Галичина, 20-30 роки ХХ століття. Ідеологічний і політичний аспекти взаємин

 859. Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку

 860. Правила забору крові на ВІЛ-інфекцію

 861. Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин

 862. Правові засади економічної конкуренції в Україні

 863. Слово каменяра про кобзаря

 864. Поетичні крила душі Марії Морозенко

 865. Наша Галактика

 866. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

 867. Робоче місце секретаря-референта, вплив робочих умов на його роботу та здоровя

 868. Амортизація основних засобів

 869. Розроблення плану продуктивності праці

 870. Теоретичні основи розвитку МЕВ

 871. Художня культура періоду Реформації

 872. Ялина європейська, ялівець звичайний, ясен звичайний

 873. Правовий статус організацій підприємців у соціально-трудовій сфері

 874. Місто Долина

 875. Автоматизація обліку витрат на виробництво

 876. Історичний шлях розвитку адвокатури в Україні

 877. Районування грунтів України

 878. Засади і функції судової промови

 879. Основи екологічної теорії

 880. Фінансовий аналіз економічного проекту

 881. Проблеми розвитку теоретичного знання

 882. Дослідження протоколів ТСР-ІР

 883. Етика у медицині

 884. Форми творчого синтезу

 885. Юрій Васильович Кондратюк

 886. Логічний квадрат

 887. Система міжнародного приватного права

 888. Людство й довкілля. Джерела екологічної загрози. Екологічний вплив ТЕС

 889. Олег Віщий

 890. Видання сучасних підручників для загальноосвітніх шкіл

 891. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 892. Глід колючий, глуха кропива біла, горіх волоський

 893. Орнамент Буковини. Загальні відомості. Елементи орнаменту буковинського килима

 894. Національні інтереси і міжнародна торгівля

 895. Софія Василівна Ковалевська (1850—1891pp.)

 896. Сутність та функції ринку

 897. Історія формування та еволюція екологічної думки

 898. Єгипет Стародавній – рабовласницька держава на Пн.-Сх. Африки

 899. Тестові запитання з муз.викладання

 900. Мікроелементи

 901. Механізми захисту та підтримки конкуренції

 902. І.І.Мечников – видатний вчений-мікробіолог

 903. Трави в українській міфології, окремі трави в українських міфах, легендах, обрядах

 904. Розвиток пізнавальних здібностей та інтересів учнів у процесі вивчення географії

 905. сновні напрями соціальної політики держави в галузі освіти

 906. Сучасне музичне мистецтво у світі

 907. Технологія обробки деревини. Верстат ЦДК4-2

 908. Проблема терроризму у пострадянському просторі

 909. Контроль розрахунків по оплаті праці

 910. Ярема - типовий представник повсталого народу

 911. Т.Г.Шевченко – солдат

 912. Основи веб-дизайну

 913. Прибуток та монополія

 914. Способи захисту цивільних прав у новому Цивільному кодексі України

 915. Флеш пам'ять

 916. Виникнення класичної політичної економії в Англії

 917. Декоративне панно “Квіти”

 918. Фітотерапія у лікуванні дітей

 919. Активні операції комерційних банків

 920. Етапи розвитку аудиту і їх характеристика

 921. Торговельно-поседерницька діяльність на Україні. Переспективи розвитку

 922. Давні ігри українців

 923. Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм

 924. Життя і творчість Алли Горської

 925. Чотирикутники

 926. Персонал

 927. Мистецтво розпису в Україні

 928. Життєва основа новели Новина Василя Стефаника

 929. Проблеми рівноваги попиту та пропозиції в умовах переходу до ринк

 930. Лексико-симантичні категорії у заголовках газет

 931. Польський романтизм 19 століття в літературі

 932. Негативний вплив нафти та нафтопродуктів

 933. Середовище існування міжнародних економічних відносин

 934. Загальні економічні основи товарного виробництва, його еволюція

 935. Coober Pedy-underground city in Australia

 936. Творчість Леонардо да Вінчі

 937. Християнізація духовного життя українського народу

 938. Міжбанківські коpеспондентські відносини

 939. Споживання, заощадження та інвестиції

 940. Частинні коефіцієнти кореляції і коефіцієнти регресії

 941. Економічне зростання в моделях зростання

 942. Страхування відповідальності позичальників за неповернення кредиту

 943. Метод безпосереднього інтегрування

 944. Роль грошово-кредитної політики нбу в стабілізації кредитного ринку

 945. Методичні особливості психологічної роботи з казками

 946. Становлення грошової системи України

 947. Т. Шевченко в зарубіжній літературі

 948. Інформаційна безпека в Intranet

 949. Поняття і значення основних принципів трудового права

 950. Статус та функції національного банку України

 951. Азотна кислота

 952. Розвиток української державності

 953. Маркетинг

 954. Нормативна характеристика БО

 955. Социальные и технические нормы, понятие, роль, соотношение

 956. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 957. Образ матері-жінки в творах Т. Г. Шевченка

 958. Кримський природний заповідник

 959. Експерементально-психологічні методики дослідження самосвідомості особистості

 960. Система нетарифного регулювання

 961. Наукове значення періодичного закону

 962. Самоврядування в Україні

 963. Інвестиції, формування, використання, ефектиувність

 964. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

 965. Телефониий довідник (Turbo Pascal)

 966. Макроекономічне прогрозування

 967. Ірано-Іракська війна 1980 - 1988 і позиції СРСР, США і ООН

 968. Музичне мистецтво Київської Русі

 969. Революційно-демократична екон. думка в Україні

 970. Торговельні відносини за феодалізму

 971. Етнічні межі України

 972. Функціонування бізнесу

 973. Анатолій Дімаров

 974. Напрями посилення ролі заробітної плати та інших видів стимулювання у механізмі оцінки високоякісної праці

 975. Мовні особливості вираження гумору

 976. Відомості про будову та принцип функціонування енергосистем

 977. ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

 978. Іван Кочерга (1881 – 1952)

 979. Психологічні основи рекламного менеджменту

 980. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ

 981. Hippocrates — the Father of Medicine

 982. Суб’єкти цивільного права

 983. Вимоги обслуговуючому персоналу, що працює з електроустаткуванням

 984. Ділова жінка

 985. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі

 986. Загальні поняття щодо статусу Державної виконавчої служби України

 987. Об’єднання суб’єктів підприємництва

 988. Геологічна діяльність океанів і морів

 989. Інкрустація різьблених виробів

 990. Програми архіватори WinZip, WinRar

 991. Історичний портрет Олекси Довбуша

 992. Практика з банківської справи

 993. Альтернативні джерела електроенергії. Екологічна ситуація на ТЕС, ГЕС, АЕС

 994. Житлова іпотека перехідного періоду, проблеми і перспективи розвитку

 995. Формування професійних навиків і умінь в учнів профтехучилищ

 996. Мантія Землі, її суть і види

 997. Характеристика сметани

 998. Праці К.Маркса та Ф.Енгельса 70-90-х рр.

 999. Технічне обслуговування приладів електрообладнання

 1000. Практичне застосування гідролізу