На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Андрей Шептицький - глава Української Церкві Митрополит Галицький, Архиєпископ Львівський

 2. Хімічно небезпечні виробництва та хімічні небезпеки

 3. Система запалювання автомобіля

 4. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 5. Іван Франко і Коломия

 6. Охорона рослин народами світу

 7. Сутність вартості робочої сили

 8. Видатний український композитор – М.Скорик

 9. Аналіз затрат на виробництво

 10. Проблеми економіки країн, що розвиваються

 11. Концепції футурології

 12. Іван Пулюй – перший український фізик світового рівня

 13. Документообіг в діяльності ОВС

 14. Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур

 15. Державне регулювання соціальних процесів

 16. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю

 17. Законодавча база рекламної діяльності в Україні

 18. Методи оцінки активів підприємства при реформуванні відносин власності

 19. Норми правд у системі соціальних норм

 20. Хоровий спів

 21. Іудаїзм в Україні

 22. Післявоєнна історія Східної Європи

 23. Василь Стефаник

 24. Гі де Мопассан – видатний новеліст

 25. Характеристика земельних ресурсів України

 26. Формування структур підприємницького бiзнесу

 27. Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання

 28. Конституція Французької Республіки 1946 р

 29. Зміст транспортних умов контракту. Особливості перевезень повітряним транспортом

 30. Загальна теорія зайнятості Кейнса

 31. Екологічне страхування в Україні, Основні шляхи та проблеми його становлення

 32. Вплив природних катастроф на населення України

 33. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 34. Виготовлення скатертини

 35. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 36. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 37. Михайло Михайлович Коцюбинський

 38. Проблеми міжособистісних стосунків у колективі

 39. Харків кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття у спогадах мандрівників і мемуарах

 40. Адам Міцкевич

 41. Проблеми довкілля

 42. Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word

 43. Економічні проблеми в умовах ринкових економічних відносин і регіональні проблеми в перспективах

 44. Виникнення класичної політичної економії у Франції

 45. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 46. Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі

 47. Похідні цінні папери

 48. Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші.

 49. Герман Гессе

 50. Соціальні пенсії та допомоги

 51. Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси

 52. Опіки

 53. Україна і первісне виникнення мов

 54. Система військових правоохоронних органів України

 55. Поняття держави. Теорії виникнення держави

 56. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 57. Новаторство Драматургії Чехова

 58. Документи планування

 59. Укр.вишивка. Рушники

 60. Персональний продаж послуг. Загальні відомості

 61. Основні теорії виникнення теорії держави і права

 62. “Пісня над піснями” – невичерпне творче джерело

 63. Жан-Батіст Гренуй

 64. Об’єкти та цілі БЖД

 65. США у 60-70-х рр

 66. Класична політекономія

 67. Гласність та відкритість у цивільному процесі

 68. Споживання та заощадження

 69. Типи і види хорів

 70. Матеріальна шкода поняття і види

 71. Міжнародне кооперування виробництва, природа, форми та сучасні особливості

 72. Варшава і Краків – визначні міста Польщі

 73. Чорнобильська трагедiя - бiль України

 74. Проектування процесу надання послуг

 75. Експертні і навчальні системи

 76. Закріплення вивченого про дієслово як частину мови

 77. Черговість задоволення вимог кредиторів. Мирова угода

 78. Конкуренція

 79. Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики

 80. Предмет, методи і завдання економічної статистики

 81. Життя і творчість Л.М.Толстого

 82. Дефіцит заліза у вагітних

 83. Діяльність організацій на фінансовому ринку

 84. Дмитро Іванович Менделєєв

 85. Походження і значення слова “Русь”

 86. Сонячна система - комплекс небесних тіл, які мають спільне походження

 87. Аналітичні можливості балансу комерційного банку

 88. Соціально-економічні наслідки інфляції

 89. Час і календар

 90. Операційна система Windows 98

 91. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 92. Материнка звичайна, мачок жовтий, медунка лікарська

 93. Мікатоксикози. Мікробіологія продовольчих товарів

 94. Склад інформації що використовується для формування системи Управлінського обліку

 95. Фінансування проекту

 96. Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції. Антимонопольне законодавство і практика. Ринок робочої сили. Біржі праці. Ціна робочої сили.

 97. Економічний зміст , страхування кредитних ризиків

 98. Довгостроковий кредит

 99. Атмосферні явища, як характеристика клімату м. Чернівці і їх часовий хід у 2009 році

 100. Стан та перспективи міжнародного співробітництва України в енергетичній сфері

 101. Циліндр

 102. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

 103. Пауерліфтинг

 104. Автоматизація виробництва та реалізації продукції

 105. Інституційний аналіз економічного проекту

 106. Гетьманство в Україні

 107. Життєвий і творчий шлях В.Стуса

 108. Удосконалення структури основних виробничих фондів підприємств автомобільного транспорту в період переходу до ринку

 109. Творчість Євгена Плужника

 110. Методичні основи стандартизації

 111. Корифеї античної літератури

 112. Центральний банк і монетарна політика

 113. Предмет і значення дисципліни “Основи екології” Наукові основи раціонального природокористування. Заказники і заповідники та їх роль у збереженні фаун

 114. Страхова компанія – як необхідний суб’єкт страхового ринку

 115. Держава як інститут у політичній системі суспільства

 116. Військово-навчальні заклади України

 117. Норми затрат праці

 118. Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера

 119. Загарбання етнічних українських земель Польщею, Молдавією, Угорщиною, Московським царством, Туреччиною та Кримським ханством (14-16 ст.)

 120. Методична розробка уроку англійської мови по темі Охорона навколішнього середовища

 121. Організація діяльності центральних банків

 122. Реалізація виховної мети в процесі пізнання природи

 123. Утворення та розвиток Єгипетської держави

 124. Неокейнсіанські макроекономічні моделі

 125. Різьблення в Україні

 126. Числівник (Numeral)

 127. Кредитна система Японії

 128. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 129. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

 130. Системи вприскування палива (інжектор)

 131. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 132. Спроби реформування командно-адміністративної системи (1953-1964 рр.)

 133. Чехословаччина - від заснування до оксамитової революції

 134. Обмеження та узагальнення понять

 135. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 136. Матеріальні і нематеріальні активи

 137. Основні етапи формування системи управління операційними позаоборотними активами

 138. Управління просуванням стимулювання збуту

 139. Програма “провідник”, робочий стіл, добування файлів з архіву

 140. Ідеї правової держави Б.Кістяківського і сучасність

 141. Детектив та історія його виникнення

 142. Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів

 143. Економічний зміст нематеріальних активів та їх визнання

 144. Походження і функції банків

 145. Облік запасних частин

 146. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

 147. Кістяківський Богдан – видатний український соціолог. Соціологічні концепції Кістяківського

 148. Етапи розвитку українознавства

 149. Елементи оформлення сучасного газетного видання

 150. Оцінка, класифікація і структура сонвоних виробничих фондів

 151. Микола Ворноний

 152. Поняття

 153. Агресія більшовицького Раднаркому проти Української Народної Республіки

 154. Виготовлення деревяних мозаїчних виробів

 155. Психологічні особливості українського національного характеру

 156. Античне красномовство

 157. Малий і середгній бізнес, еволюція понять і проблема визначення

 158. А.П.Чехов і його твори “Палата №6”, “Іонич”

 159. Банківська система принципи побудови, цілі, механізм функціонування

 160. Антропосфера, соціосфера, біотехносфера

 161. Ігри та вправи на розвиток моторики верхніх і нижніх кінцівок

 162. Державна служба як інститут адміністративного права

 163. Б. Грінченко

 164. Діабетична кома, патогенез, клініка, етіологія. Діагностика. Екстрена медична допомога на до госпітальному етапі

 165. Доплати і надбавки

 166. Дія магнітного поля на рухомий заряд

 167. Правове регулювання ліцензування господарської діяльності

 168. США у післявоєнний період

 169. Як людина пізнає Всесвіт

 170. \"Українська національна ідея\" у творчості І. Я. Франка

 171. Повторення таблиць множення і ділення чисел 2 і 3

 172. Сфери регулювання оплати праці

 173. Господарство світу і України в другій половині 60-х — на початку 90-х років XX століття

 174. Словотвірна синонімія прикметників, мотивованих різними частинами мови

 175. Зміст і побудова обвинувальної промови

 176. Дивізія СС Галичина - правда і міфи

 177. Наукове значення періодичного закону Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

 178. Напрямки і завдання маркетингу

 179. Охорона фауни

 180. Види судових промов

 181. Довідково-інформаційна документація

 182. Ситуація з комерційними банками в Україні

 183. Молодий Пантелеймон Куліш

 184. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброї

 185. Забруднення водойм

 186. Правовий статус особи. Правовий статус народу. Правовий статус держави

 187. Чорнобиль не має минулого часу

 188. Обертання Землі навколо своєї осі. Чому буває день та ніч

 189. Кількість населення Землі, його природний та механічний рух

 190. Географічне середовище

 191. Складання рекламних листів

 192. Євген Коновалець - символ української нації

 193. План-конспект уроку для учнів 6 класу з теми, Appearance

 194. Стратегія підприємств

 195. Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника

 196. Фінансова безпека підприємства

 197. Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

 198. Мова і стиль службових документів

 199. Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН

 200. Міжбанківські коpеспондентські відносини. Міжбанківські pозpахунки

 201. Акти конституційного значення. ЗУНР

 202. Право працівника на оплату праці та його захист

 203. Газове і дугове зварювання чавунів

 204. Суспільні блага та загальні ресурси

 205. Аналіз місцевого бюджету

 206. Облік готової продукції та її реалізації

 207. Фізичне виховання учнів спеціальної медичної групи

 208. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України

 209. Деякі аспекти машинного перекладу тексту

 210. Промисловість України в пореформений період

 211. Аналіз прибутку підприємств в умовах перехідної економіки

 212. Функції правничої лінгвістики

 213. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 214. Доведення і спростування, способи аргументації

 215. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 216. Джерела приватного права

 217. Податок на промисел, спеціальний торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок

 218. Господарство укр. земель у ХVI-XVIII ст.

 219. Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах

 220. Інформатика і обчислювальна техніка

 221. Історія компанії Microsoft

 222. Забруднення морських вод

 223. Олександр Олесь

 224. Пошук і дослідження неземних форм життя. Планетарний карантин, необхідні при цьому заходи

 225. Марія Заньковецька

 226. Модернізація економіки України в умовах глобалізації

 227. Місце бюджетної системи в економіці України

 228. Евакуація людей під час пожежі

 229. Кембріджська економічна школа. Економічні погляди А.Маршала

 230. Грошово – кредитна система України

 231. Л.І.Брежнєв

 232. Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій пов’язаних з цінними паперами

 233. Економічне вчення Д.Рікардо

 234. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 235. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 236. Управління агрострахуванням в Україні

 237. Альберт Ейнштейн

 238. Соціал-реформістські моделі економічного розвитку

 239. Психічні і моральні якості медичного працівника

 240. Заощадження

 241. Лідерування

 242. Аудиторські свідчення

 243. Трудові спори та соціальні конфлікти

 244. Організаційні і розпорядчі документи

 245. Комп’ютерна економетрія

 246. Британський парламент

 247. Демократизація в Україні, соціологічний діагноз

 248. Трудова еміграція та імміграція

 249. Контрольна робота з екології

 250. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 251. Україна і світ на межі ХIХ— XX століть, особливості господарського життя

 252. Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення

 253. Фрідріх Шіллера

 254. Загальні поняття форм і систем заробітної плати

 255. Северин Наливайко

 256. Єдність та диференціація в правовому регулюванні праці

 257. Людвіг ван Бетховен

 258. Інвалідність та її види

 259. Реклама на місці продажу, маркетинг, комунікації

 260. Розвиток християнства до розколу 1054 року

 261. Астрономія і природознавство

 262. Етикет ділового листування

 263. Допомога населенню в козацькій державі

 264. Загальний огляд напрямків розвитку культури у другій половині ХХ ст

 265. Еволюція зір

 266. Склад та порядок включення до св продукції витрат на оплату праці

 267. Ліс і його екологія

 268. Українська культура та література ХІХ-ХХ ст

 269. Етапи соціологічного дослідження Формування престижу деяких професій

 270. Алгоритми і програми з розгалуженнями

 271. Екологія та ландшафтна екологія

 272. Сторони трудового договору

 273. Іван Брюховецький - славний представник козацької старшини Війська Запорізького

 274. Формування образного мислення, творчої уяви, розвитку інтелекту та логічного мислення

 275. Інформаційна сфера в Україні, захист інформації, проблеми і перспективи розвитку

 276. Вода природних джерел

 277. Позитивна економіка

 278. Марксистські погляди на політику та державний устрій

 279. Податки

 280. Основи створення та виготовлення рекламного звернення

 281. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

 282. Діалог Україна-Європейський Союз, минуле, сучасне, майбутнє

 283. Фізичне виховання учнів поза школою

 284. Вклад українських вчених в розвиток космонавтики

 285. Борис Пастернак (1890-1690)

 286. Плетіння гачком

 287. Монополія і досконала конкуренція

 288. Азимутальна картографічна проекція, її побудова і використання

 289. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 290. Щеплення рослин та його біологічне значення. Основні засоби щеплення рослин

 291. Родовик лікарський, розрив - трава дрібноквіткова, розторопша плямиста

 292. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 293. Жiночий iдеал Ольги Кобилянської

 294. Диференціал

 295. Інтегрування ірраціональних виразів

 296. Особливості формування цивільного права в Україні

 297. Насилля

 298. Жанрові особливості роману Чарльза Діккенса «Великі сподівання» в літературній критиці

 299. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 300. Розвиток космонавтики у СРСР після Другої світової війни до сьогодні

 301. Нормативні документи з БЖД

 302. Екліптика. Видимий рух Сонця і Місяця

 303. Психічні форми освоєння дійсності

 304. Релігійне мистецтво первісного суспільства

 305. Регіональна економічна політика держави

 306. Контрольна робота з дисципліни \"Статистика\"

 307. Інформаційні технології передавання файлів через Інтернет на основі протоколу FTP

 308. Держава в системі макроекономічного регулювання

 309. Володимир Мономах

 310. Ренесанс

 311. Державний борг. Обслуговування та управління

 312. Закони і положення про Ц.О. України

 313. Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть

 314. Економічне вчення Маркса

 315. Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу

 316. Пригода бізнесу і його економічна основа

 317. Етнічний та расовий склад, структура населення

 318. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 319. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням

 320. Уолт Уітмен (1819-1892)

 321. Читання творів різних жанрів

 322. Литовсько-Польський період

 323. Контроль якості стерилізації паровим методом

 324. Страхування в туризмі

 325. Спостереження як метод оцінки зовнішнього середовища та решітка менеджменту Блейка і Моутон

 326. Астрономічні спостереження і телескопи

 327. Аптечна технологія ліків

 328. Едгар Алан По – видатний американський письменник

 329. Механіка від Аристотеля до Ньютона

 330. Аналіз рентебельності за методом моделі Du Pont

 331. Облік короткотермінових позик, поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

 332. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем. Поняття китайського права і філолофсько-моральні джерела його формування. Термін «право»

 333. Природа Конституції та її дотримання

 334. Інформатика

 335. Евакуація населення

 336. Естетичне виховання в процесі навчання

 337. Плата за землю

 338. Музеї Львова

 339. Класифікація країн світу

 340. Облік грошових засобів

 341. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 342. Traditions and holidays of Great Britian

 343. Пилип Орлик

 344. Проблеми фінансів та фінансової системи України

 345. Собівартість продукції

 346. Додаткові підрядні речення

 347. Кукурудза, її походження, використання, різноманітність форм та видів

 348. Людина і довкілля

 349. Основи військової топографії та туризму

 350. Організація виробничих процесів в часі

 351. Кредитно-грошова політика Центрального Банку

 352. Небезпечні ситуації мирного часу і безпека населення

 353. Еквівалентність тексту при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригіналу

 354. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 355. Акт передачі матеріальних цінностей

 356. Біоритми організму. Добові біоритми. Вплив Місяця на добові біоритми

 357. Дисциплінарна відповідальність юристів

 358. Понятие и структура юридической науки

 359. Іван Підкова

 360. Будова патрона

 361. Фізична реабілітації спортсменІв після травм та фізичних навантажень

 362. Природа інноваційних процесів

 363. Хімія в народному господарстві

 364. Цикли ділової активності

 365. Робота з книгами в Excel

 366. Духовнi джерела вiдродження

 367. Харчова промисловість України, проблеми і перспективи спирто-горілчаної галузі

 368. Засоби стимулювання навчальної активності школярів

 369. Сільські трудові ресурси, їх використання

 370. Марко Вовчок

 371. Конституція учнівського самоврядування "ТЕМП"

 372. Причини, виникнення і сутність інформації

 373. Поведінка споживача

 374. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 375. Романтизм як літературний напрямок і як універсальний світогляд

 376. Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективності діяльності суб’єктів господарювання

 377. Французька поезія

 378. Документація довідково-інформаційна

 379. Реформа оплати праці cтимулюючого типу в Україні

 380. Місце і роль організацій та рухів у сучасному розвитку українського суспільства

 381. Склад і масштаби сонячної системи

 382. Економічне зростання в моделях зростання

 383. Аналіз та прогнозування японської господарської системи

 384. Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть

 385. Інформаційні технології і системи

 386. Комплексне заняття

 387. Чинники,що визначають параметри попиту на гроші

 388. Тип хордові – високоорганізовані тварини. Загальна характеристика

 389. Призначення та побудова бухгалтерського обліку

 390. Програми архіватори WinRAR

 391. Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності

 392. Стандартні звіти

 393. Економічне вчення Д. Рікардо

 394. Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту

 395. Ответы на билеты по ОБЖ 11 класса

 396. Розробка ефективного рекламного звернення

 397. Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища

 398. Робочий час. Трудове право

 399. Акція та її види

 400. Комерційні переговори

 401. Італія після ІІ світової війни

 402. Предмет і метод бухгалтерського обліку

 403. Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства

 404. Передумови створення підприємства

 405. Фіскальна політки держави (Бюджетно-податкова політика)

 406. Загальна характеристика синтоїзму

 407. Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій

 408. Символіка імен персонажів повісті “Над прірвою у житі” Джерома Девіда Селінджера

 409. Оптові ціни, їх різновиди

 410. Стиль та методи управління, їх застосування в умовах України

 411. Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї

 412. Головні аспекти інвестування в сучасних умовах

 413. Грудне вигодовування

 414. Економічний аналіз балансу комерційного банку

 415. Характеристика бухгалтерських рахунків

 416. Криптографічний алгоритм 3DES

 417. Міжнародні фінансові організації. Кредити підприємству

 418. Організація участі підприємства у виставках та ярмарках

 419. Демократія в Америці

 420. Корпорація

 421. Язичницькі релігії, буддизм, іслам, іудаїзм та сучасні нетрадиційні релігії

 422. Розвиток школи й педагогічної думки на Буковині

 423. Перу. Економічна і географічна характеристика

 424. Плаваючі та фіксовані валютні курси

 425. Роль бюджетування в процесі менеджменту

 426. Економічна історія як наука

 427. Соціально трудові відносини

 428. Світовий ринок лісу

 429. Чистотіл звичайний — Chelidonium majus

 430. Оксамитова революція в Чехословаччині

 431. Складання і виконання кошторисів та звітів

 432. Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці

 433. Національний доход. Закон обігу грошей

 434. Християнські свята та обряди

 435. Психологічні особливості діяльності засобів масової інформації

 436. Музеї та пам’ятники Черкас

 437. Військова дисципліна

 438. Ясунарі Кавабата

 439. ПОНЯТТЯ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЇЇ ВИДИ

 440. Вищі органи демократичної держави

 441. Реформи в Російській імперії Олександром ІІ

 442. Консерватизм у Франції. Жозеф де Местр

 443. Писемність на Русі за археологічними даними

 444. Матеріали для різьби та інкрустації

 445. Програма Провідник

 446. Праця, кадри та соціальний розвиток колективу

 447. Білети з географії

 448. Сканери

 449. Єдність організму і навколишньогосередовища. Обмін мінеральних речовин. Обмін речовин і енергії – основа життєдіяльності

 450. Частинні похідні і диференціали вищих порядків

 451. Реклама у зовнішньоекономічній діяльності

 452. Теорії трансформації капіталізму

 453. Кривошипно-шатунний механізм

 454. Прийоми і правила стрільби з малокаліберної гвинтівки

 455. Податки на споживання

 456. Заключна частина промови прокурора

 457. Припинення діяльності підприємства

 458. Кадри для служб соціальної допомоги населенню

 459. Інформаційні комп’ютерні системи в менеджменті

 460. Україна на світовому ринку озброєнь

 461. Функції державних податкових інспекцій на місцях

 462. Фашизм

 463. Тижневі і місячні біоритми. Оздоровчі біоритми в місячному циклі

 464. Зорі, їх утворення, розвиток і види

 465. Управління зовнішньоекономічною діяльністю

 466. Класифікація за спеціалізацією страховиків

 467. Медична етика

 468. Чинники, які впливають на розвиток демократії в Україні

 469. Гулак-Артемовський С.С. - укр. співак і композитор

 470. 2. Поняття відеосистеми ПК. Призначення та склад

 471. Розміщення продуктивних сил Чернівецької області

 472. Психологічні чинники внутрішнього конфлікту особистості періоду дорослості

 473. Макроеволюція

 474. Нігерія

 475. Гра слів у англомовному газетному заголовку. Прагматичний аспект

 476. Крокус, кропива дводомна

 477. Поетична та пісенна творчість України на шляху становлення державності і незалежності

 478. Інноваційні процеси на підприємстві

 479. Дізнання як форма досудового розслідування

 480. Енеоліт на території України

 481. Ліквідаційна процедура

 482. Економічне становище України в контексті економічної безпеки

 483. Сергій Олександрович Єсенін

 484. Господарство України і світу в період між двома світовими війнами

 485. Андрій Шевченко

 486. Екологічне виховання учнів на уроках біології

 487. Організація та функціонування картелів

 488. Інтегрування раціональних функцій

 489. Роль страхування в інвестиційному процесі

 490. Ліцензування діяльності підприємств

 491. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст

 492. Ламаїзм

 493. Поезія Михайла Драй-Хмари

 494. Причини та наслідки агресії більшовицької Росії. УНР в кінці 1917 – початок 1918 рр

 495. Чому Іван Франко назвав п'єсу "Украдене щастя"?

 496. Організація касових операцій у банківських установах

 497. Галактики різних видів. Зорі, чорні дири, холодні об

 498. Ендокринна система та її фізіологія

 499. Елементи головної підгрупи VII групи періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва

 500. Особистісні зміни хворих на цукровиий діабет

 501. Держава і право франків

 502. Аскетичні моменти у релігійно-філософських поглядах стародавніх греків

 503. Філософський зміст і проблеми субстанції

 504. Вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США

 505. Комплексні числа

 506. Програма інформатизації суспільства України — перспективний шлях до зростання економічного розвитку

 507. Форми забезпечення соціальних прав людини в системі соціальної політики

 508. Проблеми пізнання Всесвіту

 509. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства

 510. Фінансові функції для розрахунків по цінним паперам у середовищі електронної таблиці M.Excel

 511. Стратегія страхової компанії

 512. Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення

 513. Доходи бюджету України

 514. Основні напрямки іноземного інвестування

 515. Братства в боротьбі проти експансії катоцизму

 516. Життя Івана Сошенко

 517. Джерела прісної води в Україні

 518. Країни Центральної Азії

 519. Джерела екологічної кризи ХХ століття та її вплив на біосферу

 520. Елементи комбінаторики

 521. Показники діяльності банків

 522. Життєва основа роману Василя Барки Жовтий князь

 523. Народні звичаї та обряди

 524. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 525. Чубинський П.П. - етнограф, фольклорист, поет

 526. Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз). Загальні відомості

 527. Історія національного олімпійського комітету України та участь українських спортсменів в Олімпійських іграх

 528. Видобуток підземних вод

 529. Корисна інформація з астрономії

 530. Маржиналізм

 531. Вільям Шекспір

 532. Закон санації

 533. Культура Індії у 16-17ст

 534. Холера

 535. Договір щодо надання рекламних послуг

 536. Мета та етапи обліку витрат виробництва

 537. Розв’язання задач на застосування векторів

 538. Наукове мислення та його структура

 539. Програми архіватори, антивірусні програми

 540. Екологічні проблеми найважливіших галузей аграрного сектора економіки

 541. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 542. Загальна характеристика Ірландії

 543. Види народно-ужиткового мистецтва

 544. Чи люблять Українці говорити компліменти

 545. Традиційні міні-електростанції - дизельні або бензинові

 546. Форми страхування кредитів. Страхування товарних кредитів

 547. Природні стихії та їх екологічне значення

 548. Реформи спартанського законодавця Лікурга

 549. Особливості застосування теорії комунікацій у маркетингу

 550. Система впорскування палива

 551. Наслідки порушення макроекономічної рівноваги

 552. Неокласичне відродження теорії екон. пропозиції та раціональних очікувань

 553. Козацьке тілодуховиховання – основа фізичного та морального становлення особистості

 554. Людина в космосі

 555. Документи i розрахунки

 556. Церковна архітектура середньовіччя

 557. Адміністративне право

 558. Питання персоналу на підприємстві

 559. І.Франко та видатні діячі Галицького Відродження

 560. Коліївщина

 561. Хвороби нирок та сечовивідних шляхів

 562. Ейнштейн Альберт

 563. Музична культура Київської Русі

 564. Підстава та умови матеріальної відповідальності

 565. Правове регулювання приватизації майна

 566. Рекламні агенції, розробка та виготовлення рекламних звернень, планування рекламний кампаній

 567. Зв’язок між розв’язками прямої і двоїстої задач. Геометрична інтерпретація двоїстих задач

 568. Сутність грошей як суспільного феномену

 569. Іноземна мова як навчальний предмет

 570. Розміщення продуктивних сил Чехії

 571. Вчитись – справжнє мистецтво

 572. Синоптичний аналіз і передбачення погоди. Повітряні маси

 573. Наркотики: історія і класифікація

 574. Загартування повітрям

 575. Президент у механізмі здійснення державної влади

 576. Загальна характеристика систем управління людськими ресурсами

 577. Характеристика прислівників часу у творах Ольги Кобилянської

 578. Життя і творчість Михайла Панасовича Булгакова

 579. Податкові системи

 580. Журнал як тип видання в системі засобів масової комунікації

 581. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії

 582. Авраам Лінкольн

 583. Чинний порядок оподаткування прибутку

 584. Екстремальні види спорту - крок до трагедії

 585. Індія в міжвоєнний період

 586. Істрія написання твору Богакова “Майстер і Маргарита”

 587. Знак зодіака, сузіря - Скорпіона

 588. Орієнтація страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій

 589. Техносфера

 590. Поведінка споживача

 591. Походження всесвіту

 592. Цінність філософії для особи і суспільства

 593. Розклад вектора на складові на площині і в просторі. Декартові система координат

 594. Становлення християнської церковної організації. Монастирі

 595. Система живлення дизелів

 596. Актуальність брендингу в економіці України

 597. Історія розвитку Microsoft Word

 598. Предмет економічної теорії

 599. Квітковий годинник Карла Ліннея

 600. Сполучені Штати Америки

 601. Податкова система

 602. Економіка Східної Європи

 603. Економічні концепції соціал-демократії. Ревізіонізм

 604. Поділ суджень за модальністю

 605. Управління підприємством в умовах перехідного періоду

 606. Економіка і суспільний розвиток

 607. План рахунків

 608. Правові проблеми аграрної реформи в Україні

 609. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 610. Марк Твен

 611. Відчуття та сенсорна організація особистості

 612. Методологія проектного аналізу

 613. Художні особливості естрадного мистецтва

 614. Визначення фізичних властивостей і швидкості руху небесних тіл за їхніми спектрами

 615. Життєвий і творчий шлях Г.Косинки

 616. Планування як функція управління підприємством

 617. Шляхи підвищення ефективності праці керівника

 618. Плетіння з лози

 619. Організація ресурсної бази банків в Україні

 620. Революція Австро-Угорщини 1918 р. і її наслідки (в датах і подіях)

 621. СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗБУДОВИ В УКРАЇНІ

 622. Україна i світова організація торгівлі, шляхи наближення

 623. Основні методи боротьби з інфляцією

 624. Австро-угорська система права та її дія на території Західної України

 625. Інвестиційна діяльність підприємства

 626. Визначення відстаней і розмірів тіл у Сонячній системі

 627. Гобелен. Історія, особливості виготовлення

 628. Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст

 629. Правовая статистика Учебно-методический комплекс

 630. Дієслово. Дієвідміна

 631. Дихання під час вокалу

 632. РПС Казахстану

 633. Государственный строй Древних Афин

 634. Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів

 635. Методологічна схема процесу формування потреб та реального споживання

 636. Характеристика твердого стану речовини

 637. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 638. Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи

 639. Влада, як соціально-філософський феномен

 640. Доказ і доведення в судовому процесі

 641. Характеристика професійної культури бізнесу

 642. Журнал операцій

 643. Загальна характеристика Масовоінформаційної діяльності

 644. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції

 645. Інститут освіти як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства

 646. Державне регулювання ринків фінансових послуг

 647. Корозія металів

 648. Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.)

 649. Гобелен в сучасному інтер’єрі

 650. Українська символіка

 651. Система живлення карбюраторних двигунів

 652. Надзвичайні небесні явища затемнення, комети

 653. Географічне районування України

 654. Правові основи підприємницької діяльності

 655. Основи бізнесу

 656. 90 шпаргалок по БЖД 1 курс (1-2 семестр)

 657. Правове регулювання вексельного обігу в Україні

 658. Ставлення населення до реклами на телебаченні та її ефективність (програма соціологічного дослідження)

 659. Євгеній Гуцало - неординарна особистість укр. культури

 660. Інженерна графіка як наука створення проекційних зображень

 661. Упаковка й засоби товарної інформації

 662. Дискреційна та автоматична фіскальна політика

 663. Правда про Марко Вовчок

 664. Історичні етапи розвитку української математичної термінології та її сучасні проблеми

 665. Грошова система

 666. Культура Київської Русі ІХ – першої половини ХІІст. (архітектура, мистецтво, музика).

 667. Операції національного банку

 668. Суперечливість соціально-економічного та політичного розвитку радянського суспільства наприкінці 20-х – у 30-ті роки

 669. Соціально-політичне середовище життєдіяльності

 670. Похідні функції

 671. Гроші як економічна цінність філософсько-психологічний аспект

 672. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ \"Приватбанк\")

 673. Лібералізм в Росії ХІХ ст.

 674. Дискреційна та автоматична фіскальна політика

 675. Правові питання організації виробничого навчання

 676. Особливості проведення особистих опитувань

 677. Поширення кейнсіанства в різних країнах

 678. Електронна пошта НБУ

 679. Фізична особа-підприємець

 680. Ремонтне і енергетичне обслуговування виробництва. Організація виробничих процесів

 681. Природні ресурси і їх вплив на життя суспільства

 682. Жінки в бізнесі

 683. Зразковий статут ТзОВ

 684. Енергозбереження- вимога часу

 685. Комісійно-посередницькі банківські операції

 686. Планування коштів на оплату праці

 687. Промисловість України в пореформений період

 688. Основи права

 689. Жiнка, мати, Берегиня

 690. Банки та їх роль в економіці

 691. Історія української літератури 1917-1919 рр.

 692. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 693. Канали товароруху

 694. Історія Олімпійських ігор

 695. Повітряний метод стерилізації (режим стерилізації)

 696. Міжнародний кодекс маркетингових досліджень

 697. Модель персонального продажу товарів та послуг

 698. Інтелектуальні властивості особистості

 699. Оперативне управління інвестиційним портфелем

 700. Організація трудових ресурсів

 701. Економічна система західноєвропейського феодалізму

 702. Політична економія у Франції

 703. Міжнародні валютно-фінансові операції

 704. Становлення неокласичної традиції. Кембріджська школа

 705. Функції і анатомія листка

 706. Луцький замок - памятка архітектури кінця 13 - поч. 14 ст.

 707. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва

 708. Правове регулювання діяльності органів податкової служби України

 709. До проблем відносин власності в аграрній сфері України

 710. Роль бізнес-проекту для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту

 711. Основні форми земної кори. Гіпотези про походження материків

 712. Життєвий вир героїв роману Григорiя Тютюнника

 713. Сучасна ринкова економіка

 714. Види правотворчості громадянського суспільства. Судова правотворчість — особливий вид правотворчості

 715. Діяльність малого і середнього підприємства

 716. Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів

 717. Австрія

 718. Михайло Драй-Хмара. Життєвий і творчий шлях

 719. Лінійні, однорідні та неоднорідні різницеві рівняння

 720. Вулкани

 721. Досвід і проблеми викладання дисципліни Страхові послуги

 722. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

 723. Природні ресурси

 724. Поняття та особливості формування ринку праці

 725. Матеріально-технічна база транспорту

 726. Роздавальна коробка

 727. Система маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства

 728. The history of medicine in Ukraine

 729. Сугестивність інформації (про підтекст, його силу впливу)

 730. Структура словосполучення у англомовному рекламному слогані

 731. Міжнародний кодекс рекламної практики

 732. Страхування ЗЕО

 733. Частини ростучого дерева, їх значення і промислове використання

 734. Конюшина повзуча, конюшина польова, копитняк європейський

 735. Демосфен

 736. Франц Шуберт. Життєвий і творчий шлях

 737. Поняття сторін у господарському процесі

 738. Територіальна структура суспільства і проблематика соціальних груп

 739. Історичний аспект ядерного чинника у міжнародних відносинах

 740. Зброя середніх віків

 741. Козаччина

 742. Числові послідовності. Границя, основні властивості границь. Нескінченно малі і нескінченно великі величини, їх властивості

 743. Стратегічні альянси страхових компаній та банків, зарубіжний досвід та перспективи створення в Україні

 744. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома

 745. Задачі нелінійного програмування

 746. Утворення та розвиток малої соціальної групи

 747. Посадова інструкція маркетолога

 748. Посткейнсіанські теорії економічного зростання

 749. Історія періодичного закону

 750. Принципи і методи пізнання економічного життя суспільства

 751. Система івестиційного права

 752. Теорія металів Друде

 753. Україна очима Заходу у ХІ-XVIII ст

 754. Феномен конформізму в малій соціальній групі. Вплив більшості на малу соціальну групу

 755. Державна символіка

 756. Дмитро Васильович Павличко – поет нової доби

 757. Управління асортиментом і якістю товарів на сучасному підприємстві

 758. Отруєння пестицидами і агрохімікатами

 759. Охорона флори і фауни заповідна справа

 760. Особливості аккадської міфології

 761. Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики

 762. Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин

 763. Звітність організацій і підприємств з питань охорони праці

 764. Житло українців у минулому

 765. Індуське право

 766. Шавлія лікарська, шандра звичайна, шипшина травнева

 767. Специфічні заходи з паблік рилейшнз

 768. Реклама на місці продажу

 769. Державна податкова адміністрація України

 770. Торговельний потенціал Волинської області

 771. Вплив спорту на виховання інтелектуальних, моральних якостей

 772. Цінність соусів

 773. Виникнення зір

 774. Розробка технологічного процесу розкрою заготовок з масивної деревини по виготовленню деталей тумби кухонної

 775. Найпопулярніші гірськолижні курорти Польщі

 776. Російська Федерація

 777. Правове регулювання окремих видів господарських договорів

 778. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

 779. Галузева страктура машинобудування

 780. Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту

 781. Нормативно-правова база електронного документообігу

 782. Мистецтво і телебачення, архітектура, образотворче мистецтво

 783. Зміцнення чеського королівства у XIII столітті

 784. Етнопедагогічні основи Гуцульської школи

 785. Фіскальна політика

 786. Поділ понять

 787. Інформаційне забезпечення діяльності фірми

 788. Удосконалення податкової системи України – потужний фактор зменшення обсягів тіньової економіки

 789. Суднобудівна галузь України. Її конкурентоспроможність

 790. Алкоголізм

 791. Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ

 792. Риси новоєвропейської культури XVII ст. Просвітництво. Енциклопедизм

 793. Реклама та маркетинг

 794. Керування папками, файлами та ярликами. Меню пуск

 795. Особливості вивчення іноземної мови в умовах двоязиччя

 796. Політичний курс Директорії

 797. Господарство країн Східної Європи,Північної і Центральної Азії

 798. Ринок олійних продуктів в Україні

 799. Меліса лікарська, миколайчики плоскі, мильнянка лікарська

 800. Етичні норми та цінності науки

 801. Конституція - як захист інтересів держави та її громадян

 802. Словесна наочність в ораторському мистецтві

 803. Проспер Меріме

 804. Закони Кеплера

 805. Космічна ракета

 806. Показником продуктивності праці

 807. Золоті ворота в Києві

 808. Умови здійснення підприємництва

 809. Юридична відповідальність суддів в Україні

 810. ІСТОРІЯ СЕЛА ГРИГОРІВКА ЧАПЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 811. Що таке 3D графіка

 812. Економічний зміст та форми страхування кредитів

 813. Суть і завдання економічного контролю

 814. Історичне коріння українського лібералізму

 815. Україна і діаспора - процес формування світового українства

 816. Екологія земноводних

 817. Інтеграція україни в сучасну світогосподарську систему

 818. Упаковка і фірмовий стиль

 819. Озон та життя

 820. Скасування панщини в Галичині в 1848 році

 821. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

 822. Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію

 823. Негативна людська діяльність

 824. Аналізуюче схрещування

 825. Історичні передумови становлення культури Відродження

 826. Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху

 827. Радіореклама

 828. Юзеф Пілсудський

 829. Тканання гобелену

 830. Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках

 831. Процес сприйняття реклами

 832. Чи повернеться янгол. Матеріали до вивчення оповідання Г. Гарсіа Маркеса

 833. Вплив фізичних вправ на організм людини із захворюванням гіпоталамічий синдром перехідного періоду

 834. Переміщення папок і файлів

 835. Класифікація споживачів у реклакмній справі

 836. Формування екологічної культури учнів при вивченні хімії

 837. Фактори впливу на розвиток нових підприємств

 838. Поняття та види торговельної діяльності

 839. Контроль за використанням і погашенням кредиту

 840. Що можна робити в Інтернет. Головні напрямки роботи в Інтернет

 841. Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника

 842. Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення)підприємств і організацій

 843. Період трьох літ

 844. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 845. Афінська демократична рабовласницька республіка

 846. 7 чудес світу

 847. Росія. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення

 848. Населення США

 849. Еволюція теорії державного регулювання.Економічний дирижизм

 850. With an overview of the twentieth century” George S.N. Luckyj

 851. Державне регулювання кредитно-грошової системи

 852. Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку

 853. Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин

 854. Дієслова із зворотним займенником sich

 855. Церква і націоналістичний рух, Між співпрацею і протистоянням. Галичина, 20-30 роки ХХ століття. Ідеологічний і політичний аспекти взаємин

 856. Характеристика транспортних перевезень

 857. Слово каменяра про кобзаря

 858. Виробничі шкідливості, засоби захисту людини від своїх негативного впливу

 859. Поетичні крила душі Марії Морозенко

 860. Наша Галактика

 861. Правові засади економічної конкуренції в Україні

 862. Дарсонвалізація. Методика Техніка безпеки. Сучасна апаратура

 863. Типи поділу рослинних клітин

 864. Робоче місце секретаря-референта, вплив робочих умов на його роботу та здоровя

 865. Амортизація основних засобів

 866. Розроблення плану продуктивності праці

 867. Теоретичні основи розвитку МЕВ

 868. Ялина європейська, ялівець звичайний, ясен звичайний

 869. Правовий статус організацій підприємців у соціально-трудовій сфері

 870. Художня культура періоду Реформації

 871. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

 872. Місто Долина

 873. Автоматизація обліку витрат на виробництво

 874. Районування грунтів України

 875. Основи екологічної теорії

 876. Фінансовий аналіз економічного проекту

 877. Засади і функції судової промови

 878. Дослідження протоколів ТСР-ІР

 879. Проблеми розвитку теоретичного знання

 880. Палацово-парковий ансамбль у Качанівці

 881. Правила забору крові на ВІЛ-інфекцію

 882. Логічний квадрат

 883. Людство й довкілля. Джерела екологічної загрози. Екологічний вплив ТЕС

 884. Олег Віщий

 885. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 886. Юрій Васильович Кондратюк

 887. Форми творчого синтезу

 888. Глід колючий, глуха кропива біла, горіх волоський

 889. Національні інтереси і міжнародна торгівля

 890. Софія Василівна Ковалевська (1850—1891pp.)

 891. Видання сучасних підручників для загальноосвітніх шкіл

 892. Орнамент Буковини. Загальні відомості. Елементи орнаменту буковинського килима

 893. Історичний шлях розвитку адвокатури в Україні

 894. Сутність та функції ринку

 895. Історія формування та еволюція екологічної думки

 896. Єгипет Стародавній – рабовласницька держава на Пн.-Сх. Африки

 897. Етика у медицині

 898. Механізми захисту та підтримки конкуренції

 899. Мікроелементи

 900. І.І.Мечников – видатний вчений-мікробіолог

 901. Тестові запитання з муз.викладання

 902. Розвиток пізнавальних здібностей та інтересів учнів у процесі вивчення географії

 903. Сучасне музичне мистецтво у світі

 904. Проблема терроризму у пострадянському просторі

 905. Технологія обробки деревини. Верстат ЦДК4-2

 906. Система міжнародного приватного права

 907. Контроль розрахунків по оплаті праці

 908. Т.Г.Шевченко – солдат

 909. Основи веб-дизайну

 910. Прибуток та монополія

 911. сновні напрями соціальної політики держави в галузі освіти

 912. Виникнення класичної політичної економії в Англії

 913. Фітотерапія у лікуванні дітей

 914. Активні операції комерційних банків

 915. Трави в українській міфології, окремі трави в українських міфах, легендах, обрядах

 916. Торговельно-поседерницька діяльність на Україні. Переспективи розвитку

 917. Декоративне панно “Квіти”

 918. Етапи розвитку аудиту і їх характеристика

 919. Чотирикутники

 920. Давні ігри українців

 921. Флеш пам'ять

 922. Мистецтво розпису в Україні

 923. Життєва основа новели Новина Василя Стефаника

 924. Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм

 925. Способи захисту цивільних прав у новому Цивільному кодексі України

 926. Персонал

 927. Життя і творчість Алли Горської

 928. Проблеми рівноваги попиту та пропозиції в умовах переходу до ринк

 929. Лексико-симантичні категорії у заголовках газет

 930. Загальні економічні основи товарного виробництва, його еволюція

 931. Середовище існування міжнародних економічних відносин

 932. Coober Pedy-underground city in Australia

 933. Негативний вплив нафти та нафтопродуктів

 934. Творчість Леонардо да Вінчі

 935. Християнізація духовного життя українського народу

 936. Міжбанківські коpеспондентські відносини

 937. Польський романтизм 19 століття в літературі

 938. Економічне зростання в моделях зростання

 939. Роль грошово-кредитної політики нбу в стабілізації кредитного ринку

 940. Споживання, заощадження та інвестиції

 941. Страхування відповідальності позичальників за неповернення кредиту

 942. Частинні коефіцієнти кореляції і коефіцієнти регресії

 943. Методичні особливості психологічної роботи з казками

 944. Інформаційна безпека в Intranet

 945. Становлення грошової системи України

 946. Т. Шевченко в зарубіжній літературі

 947. Поняття і значення основних принципів трудового права

 948. Ярема - типовий представник повсталого народу

 949. Статус та функції національного банку України

 950. Розвиток української державності

 951. Маркетинг

 952. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 953. Нормативна характеристика БО

 954. Кримський природний заповідник

 955. Азотна кислота

 956. Социальные и технические нормы, понятие, роль, соотношение

 957. Метод безпосереднього інтегрування

 958. Система нетарифного регулювання

 959. Інвестиції, формування, використання, ефектиувність

 960. Телефониий довідник (Turbo Pascal)

 961. Макроекономічне прогрозування

 962. Наукове значення періодичного закону

 963. Самоврядування в Україні

 964. Експерементально-психологічні методики дослідження самосвідомості особистості

 965. Ірано-Іракська війна 1980 - 1988 і позиції СРСР, США і ООН

 966. Революційно-демократична екон. думка в Україні

 967. Етнічні межі України

 968. Торговельні відносини за феодалізму

 969. Функціонування бізнесу

 970. Анатолій Дімаров

 971. Напрями посилення ролі заробітної плати та інших видів стимулювання у механізмі оцінки високоякісної праці

 972. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

 973. Іван Кочерга (1881 – 1952)

 974. Мовні особливості вираження гумору

 975. Відомості про будову та принцип функціонування енергосистем

 976. Психологічні основи рекламного менеджменту

 977. Музичне мистецтво Київської Русі

 978. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ

 979. Вимоги обслуговуючому персоналу, що працює з електроустаткуванням

 980. Ділова жінка

 981. Об’єднання суб’єктів підприємництва

 982. Інкрустація різьблених виробів

 983. Альтернативні джерела електроенергії. Екологічна ситуація на ТЕС, ГЕС, АЕС

 984. Житлова іпотека перехідного періоду, проблеми і перспективи розвитку

 985. Програми архіватори WinZip, WinRar

 986. Історичний портрет Олекси Довбуша

 987. Практика з банківської справи

 988. Геологічна діяльність океанів і морів

 989. Формування професійних навиків і умінь в учнів профтехучилищ

 990. Свобода совісті як елемент демократичних свобод

 991. Праці К.Маркса та Ф.Енгельса 70-90-х рр.

 992. Реформа 1965 року: сутність і наслідки

 993. Подорожник великий, полин гіркий

 994. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі

 995. Опрацювання плану маркетингових комунікацій підприємства

 996. Загальна характеристика Австрії

 997. Загальна характеристика звичаєво-общинної групи правових систем. Звичаєве право і суди в умовах колонізації країн Африки

 998. Суб’єкти цивільного права

 999. Практичне застосування гідролізу

 1000. Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні