На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Мотивація

 2. Держава в системі макроекономічного регулювання

 3. Вади ринкового саморегулювання

 4. Платежі за ресурси

 5. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 6. Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання

 7. Матеріальна шкода поняття і види

 8. Цінова політика і цінова стратегія фірми

 9. Загальна теорія зайнятості Кейнса

 10. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 11. Данило Галицький

 12. Зоряне небо

 13. Законодавча база рекламної діяльності в Україні

 14. Поняття релігійно-традиційного типу правової системи. Поняття мусульманського права

 15. Суть і основні проблеми Маржиналізму

 16. Хімічно небезпечні виробництва та хімічні небезпеки

 17. Післявоєнна історія Східної Європи

 18. Видатний український композитор – М.Скорик

 19. Іван Пулюй – перший український фізик світового рівня

 20. Суть, форми і причини інфляції

 21. Естетичні категорії

 22. Мислення

 23. Світова велич і фатальна помилка Богдана Хмельницького

 24. Держава і право стародавньої індії

 25. Страхування депозитів

 26. Честь i безчестя персонажiв комедiї Iвана Карпенка-Карого Хазяїн

 27. Іван Франко і Коломия

 28. Понятие и структура юридической науки

 29. Концепції футурології

 30. Андрей Шептицький - глава Української Церкві Митрополит Галицький, Архиєпископ Львівський

 31. Харків кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття у спогадах мандрівників і мемуарах

 32. Охорона рослин народами світу

 33. Державне регулювання соціальних процесів

 34. Сутність вартості робочої сили

 35. Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур

 36. Документообіг в діяльності ОВС

 37. Страхування в туризмі

 38. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю

 39. Хоровий спів

 40. Аналіз затрат на виробництво

 41. Василь Стефаник

 42. Характеристика земельних ресурсів України

 43. Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word

 44. Система військових правоохоронних органів України

 45. Іудаїзм в Україні

 46. Методи оцінки активів підприємства при реформуванні відносин власності

 47. Проблеми довкілля

 48. Норми правд у системі соціальних норм

 49. Екологічне страхування в Україні, Основні шляхи та проблеми його становлення

 50. Вплив природних катастроф на населення України

 51. Виготовлення скатертини

 52. Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання

 53. США у 60-70-х рр

 54. Проблеми міжособистісних стосунків у колективі

 55. Формування структур підприємницького бiзнесу

 56. Гі де Мопассан – видатний новеліст

 57. Документи планування

 58. Зміст транспортних умов контракту. Особливості перевезень повітряним транспортом

 59. Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції. Антимонопольне законодавство і практика. Ринок робочої сили. Біржі праці. Ціна робочої сили.

 60. Матеріальні і нематеріальні активи

 61. Атмосферні явища, як характеристика клімату м. Чернівці і їх часовий хід у 2009 році

 62. Поняття держави. Теорії виникнення держави

 63. Варшава і Краків – визначні міста Польщі

 64. Системи вприскування палива (інжектор)

 65. Михайло Михайлович Коцюбинський

 66. Експертні і навчальні системи

 67. Гласність та відкритість у цивільному процесі

 68. Основні теорії виникнення теорії держави і права

 69. Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси

 70. Опіки

 71. Дія магнітного поля на рухомий заряд

 72. Адам Міцкевич

 73. Ідеї правової держави Б.Кістяківського і сучасність

 74. Економічні проблеми в умовах ринкових економічних відносин і регіональні проблеми в перспективах

 75. Державна служба як інститут адміністративного права

 76. Обмеження та узагальнення понять

 77. Соціальні пенсії та допомоги

 78. Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі

 79. Виникнення класичної політичної економії у Франції

 80. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 81. Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші.

 82. Герман Гессе

 83. Похідні цінні папери

 84. Персональний продаж послуг. Загальні відомості

 85. Черговість задоволення вимог кредиторів. Мирова угода

 86. Споживання та заощадження

 87. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

 88. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 89. Україна і первісне виникнення мов

 90. Закріплення вивченого про дієслово як частину мови

 91. Етапи розвитку українознавства

 92. Гетьманство в Україні

 93. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 94. Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики

 95. Міжнародне кооперування виробництва, природа, форми та сучасні особливості

 96. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 97. Укр.вишивка. Рушники

 98. Життя і творчість Л.М.Толстого

 99. Фінансування проекту

 100. Класична політекономія

 101. Походження і значення слова “Русь”

 102. Квітковий годинник Карла Ліннея

 103. Предмет, методи і завдання економічної статистики

 104. Проектування процесу надання послуг

 105. Агресія більшовицького Раднаркому проти Української Народної Республіки

 106. Утворення та розвиток Єгипетської держави

 107. Чорнобильська трагедiя - бiль України

 108. Конкуренція

 109. Інституційний аналіз економічного проекту

 110. Аналітичні можливості балансу комерційного банку

 111. Дефіцит заліза у вагітних

 112. Діяльність організацій на фінансовому ринку

 113. Психічні і моральні якості медичного працівника

 114. Програма “провідник”, робочий стіл, добування файлів з архіву

 115. Сонячна система - комплекс небесних тіл, які мають спільне походження

 116. Військово-навчальні заклади України

 117. Словотвірна синонімія прикметників, мотивованих різними частинами мови

 118. Дмитро Іванович Менделєєв

 119. Мікатоксикози. Мікробіологія продовольчих товарів

 120. Різьблення в Україні

 121. Час і календар

 122. Циліндр

 123. Соціально-економічні наслідки інфляції

 124. Методичні основи стандартизації

 125. Пауерліфтинг

 126. Операційна система Windows 98

 127. Будова патрона

 128. Реалізація виховної мети в процесі пізнання природи

 129. Склад інформації що використовується для формування системи Управлінського обліку

 130. Творчість Євгена Плужника

 131. Життєвий і творчий шлях В.Стуса

 132. Материнка звичайна, мачок жовтий, медунка лікарська

 133. Обертання Землі навколо своєї осі. Чому буває день та ніч

 134. Загарбання етнічних українських земель Польщею, Молдавією, Угорщиною, Московським царством, Туреччиною та Кримським ханством (14-16 ст.)

 135. Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера

 136. Діабетична кома, патогенез, клініка, етіологія. Діагностика. Екстрена медична допомога на до госпітальному етапі

 137. Довгостроковий кредит

 138. Корифеї античної літератури

 139. Економічний зміст , страхування кредитних ризиків

 140. Страхова компанія – як необхідний суб’єкт страхового ринку

 141. Географічне середовище

 142. Методична розробка уроку англійської мови по темі Охорона навколішнього середовища

 143. Удосконалення структури основних виробничих фондів підприємств автомобільного транспорту в період переходу до ринку

 144. Автоматизація виробництва та реалізації продукції

 145. \"Українська національна ідея\" у творчості І. Я. Франка

 146. Стан та перспективи міжнародного співробітництва України в енергетичній сфері

 147. Предмет і значення дисципліни “Основи екології” Наукові основи раціонального природокористування. Заказники і заповідники та їх роль у збереженні фаун

 148. Центральний банк і монетарна політика

 149. США у післявоєнний період

 150. Антропосфера, соціосфера, біотехносфера

 151. Держава як інститут у політичній системі суспільства

 152. Походження і функції банків

 153. Організація діяльності центральних банків

 154. Норми затрат праці

 155. Неокейнсіанські макроекономічні моделі

 156. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 157. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

 158. Ответы на билеты по ОБЖ 11 класса

 159. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 160. Облік запасних частин

 161. Спроби реформування командно-адміністративної системи (1953-1964 рр.)

 162. Числівник (Numeral)

 163. Економічний зміст нематеріальних активів та їх визнання

 164. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброї

 165. Кістяківський Богдан – видатний український соціолог. Соціологічні концепції Кістяківського

 166. Основні етапи формування системи управління операційними позаоборотними активами

 167. Кредитна система Японії

 168. Б. Грінченко

 169. Чехословаччина - від заснування до оксамитової революції

 170. Античне красномовство

 171. Управління просуванням стимулювання збуту

 172. Психологічні особливості українського національного характеру

 173. Елементи оформлення сучасного газетного видання

 174. Фінансова безпека підприємства

 175. Жанрові особливості роману Чарльза Діккенса «Великі сподівання» в літературній критиці

 176. Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів

 177. Виготовлення деревяних мозаїчних виробів

 178. Складання рекламних листів

 179. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

 180. Оцінка, класифікація і структура сонвоних виробничих фондів

 181. Микола Ворноний

 182. А.П.Чехов і його твори “Палата №6”, “Іонич”

 183. Ігри та вправи на розвиток моторики верхніх і нижніх кінцівок

 184. Поняття

 185. Банківська система принципи побудови, цілі, механізм функціонування

 186. Зміст і побудова обвинувальної промови

 187. Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

 188. Молодий Пантелеймон Куліш

 189. Види судових промов

 190. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 191. Малий і середгній бізнес, еволюція понять і проблема визначення

 192. Функції правничої лінгвістики

 193. Марія Заньковецька

 194. Інтегрування ірраціональних виразів

 195. Додаткові підрядні речення

 196. Повторення таблиць множення і ділення чисел 2 і 3

 197. Правове регулювання ліцензування господарської діяльності

 198. Фізичне виховання учнів спеціальної медичної групи

 199. Напрямки і завдання маркетингу

 200. Дивізія СС Галичина - правда і міфи

 201. Кількість населення Землі, його природний та механічний рух

 202. Наукове значення періодичного закону Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

 203. Як людина пізнає Всесвіт

 204. Доплати і надбавки

 205. Чорнобиль не має минулого часу

 206. Прийоми і правила стрільби з малокаліберної гвинтівки

 207. Забруднення водойм

 208. Господарство світу і України в другій половині 60-х — на початку 90-х років XX століття

 209. Сфери регулювання оплати праці

 210. Азимутальна картографічна проекція, її побудова і використання

 211. Екліптика. Видимий рух Сонця і Місяця

 212. Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника

 213. Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН

 214. Історія компанії Microsoft

 215. Джерела приватного права

 216. Газове і дугове зварювання чавунів

 217. Правовий статус особи. Правовий статус народу. Правовий статус держави

 218. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 219. Лідерування

 220. Мова і стиль службових документів

 221. Позитивна економіка

 222. Ситуація з комерційними банками в Україні

 223. Довідково-інформаційна документація

 224. Охорона фауни

 225. Акти конституційного значення. ЗУНР

 226. Алгоритми і програми з розгалуженнями

 227. План-конспект уроку для учнів 6 класу з теми, Appearance

 228. Суспільні блага та загальні ресурси

 229. Промисловість України в пореформений період

 230. Євген Коновалець - символ української нації

 231. Забруднення морських вод

 232. Астрономічні спостереження і телескопи

 233. Робота з книгами в Excel

 234. Стратегія підприємств

 235. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 236. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України

 237. Право працівника на оплату праці та його захист

 238. Міжбанківські коpеспондентські відносини. Міжбанківські pозpахунки

 239. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем. Поняття китайського права і філолофсько-моральні джерела його формування. Термін «право»

 240. Доведення і спростування, способи аргументації

 241. Облік готової продукції та її реалізації

 242. Евакуація людей під час пожежі

 243. Кембріджська економічна школа. Економічні погляди А.Маршала

 244. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 245. Податок на промисел, спеціальний торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок

 246. Аналіз місцевого бюджету

 247. Читання творів різних жанрів

 248. Модернізація економіки України в умовах глобалізації

 249. Контрольна робота з екології

 250. Еволюція зір

 251. Аналіз прибутку підприємств в умовах перехідної економіки

 252. Трудова еміграція та імміграція

 253. Господарство укр. земель у ХVI-XVIII ст.

 254. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 255. Деякі аспекти машинного перекладу тексту

 256. Формування образного мислення, творчої уяви, розвитку інтелекту та логічного мислення

 257. Пошук і дослідження неземних форм життя. Планетарний карантин, необхідні при цьому заходи

 258. Реклама на місці продажу, маркетинг, комунікації

 259. Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах

 260. Інформатика і обчислювальна техніка

 261. Олександр Олесь

 262. Астрономія і природознавство

 263. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 264. Місце бюджетної системи в економіці України

 265. Контроль якості стерилізації паровим методом

 266. Марксистські погляди на політику та державний устрій

 267. Собівартість продукції

 268. Британський парламент

 269. Л.І.Брежнєв

 270. Аудиторські свідчення

 271. Грошово – кредитна система України

 272. Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій пов’язаних з цінними паперами

 273. Соціал-реформістські моделі економічного розвитку

 274. Управління агрострахуванням в Україні

 275. Альберт Ейнштейн

 276. Економічне вчення Д.Рікардо

 277. Демократизація в Україні, соціологічний діагноз

 278. Заощадження

 279. Фізичне виховання учнів поза школою

 280. Комп’ютерна економетрія

 281. Людвіг ван Бетховен

 282. Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення

 283. Диференціал

 284. Основи створення та виготовлення рекламного звернення

 285. Фрідріх Шіллера

 286. Ліс і його екологія

 287. Трудові спори та соціальні конфлікти

 288. Україна і світ на межі ХIХ— XX століть, особливості господарського життя

 289. Організаційні і розпорядчі документи

 290. Інвалідність та її види

 291. Розвиток християнства до розколу 1054 року

 292. Государственный строй Древних Афин

 293. Допомога населенню в козацькій державі

 294. Загальні поняття форм і систем заробітної плати

 295. Єдність та диференціація в правовому регулюванні праці

 296. Загальний огляд напрямків розвитку культури у другій половині ХХ ст

 297. Монополія і досконала конкуренція

 298. Северин Наливайко

 299. Етикет ділового листування

 300. Склад та порядок включення до св продукції витрат на оплату праці

 301. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 302. Щеплення рослин та його біологічне значення. Основні засоби щеплення рослин

 303. Іван Брюховецький - славний представник козацької старшини Війська Запорізького

 304. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

 305. Нормативні документи з БЖД

 306. Перу. Економічна і географічна характеристика

 307. Інформаційні технології передавання файлів через Інтернет на основі протоколу FTP

 308. Етапи соціологічного дослідження Формування престижу деяких професій

 309. Жiночий iдеал Ольги Кобилянської

 310. Інформаційна сфера в Україні, захист інформації, проблеми і перспективи розвитку

 311. Вода природних джерел

 312. Екологія та ландшафтна екологія

 313. Українська культура та література ХІХ-ХХ ст

 314. Розвиток космонавтики у СРСР після Другої світової війни до сьогодні

 315. Плетіння гачком

 316. Контрольна робота з дисципліни \"Статистика\"

 317. Особливості формування цивільного права в Україні

 318. Сторони трудового договору

 319. Оксамитова революція в Чехословаччині

 320. Діалог Україна-Європейський Союз, минуле, сучасне, майбутнє

 321. Податки

 322. Світовий ринок лісу

 323. 90 шпаргалок по БЖД 1 курс (1-2 семестр)

 324. Борис Пастернак (1890-1690)

 325. Етнічний та расовий склад, структура населення

 326. Італія після ІІ світової війни

 327. Вклад українських вчених в розвиток космонавтики

 328. ПОНЯТТЯ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЇЇ ВИДИ

 329. Кукурудза, її походження, використання, різноманітність форм та видів

 330. Релігійне мистецтво первісного суспільства

 331. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 332. Психічні форми освоєння дійсності

 333. Родовик лікарський, розрив - трава дрібноквіткова, розторопша плямиста

 334. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 335. Аналіз рентебельності за методом моделі Du Pont

 336. СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗБУДОВИ В УКРАЇНІ

 337. Духовнi джерела вiдродження

 338. Насилля

 339. Регіональна економічна політика держави

 340. Людина і довкілля

 341. Держава в системі макроекономічного регулювання

 342. Закони і положення про Ц.О. України

 343. Основи військової топографії та туризму

 344. Пригода бізнесу і його економічна основа

 345. Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть

 346. Класифікація країн світу

 347. Хімія в народному господарстві

 348. Комерційні переговори

 349. Економічне вчення Маркса

 350. Аптечна технологія ліків

 351. Проблеми фінансів та фінансової системи України

 352. Природа Конституції та її дотримання

 353. Володимир Мономах

 354. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням

 355. Ренесанс

 356. Державний борг. Обслуговування та управління

 357. Іван Підкова

 358. Едгар Алан По – видатний американський письменник

 359. Механіка від Аристотеля до Ньютона

 360. Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу

 361. Причини та наслідки агресії більшовицької Росії. УНР в кінці 1917 – початок 1918 рр

 362. Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення

 363. Естетичне виховання в процесі навчання

 364. Евакуація населення

 365. Литовсько-Польський період

 366. Уолт Уітмен (1819-1892)

 367. Еквівалентність тексту при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригіналу

 368. Місце і роль організацій та рухів у сучасному розвитку українського суспільства

 369. Спостереження як метод оцінки зовнішнього середовища та решітка менеджменту Блейка і Моутон

 370. Організація виробничих процесів в часі

 371. Фізична реабілітації спортсменІв після травм та фізичних навантажень

 372. Облік короткотермінових позик, поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

 373. Інформатика

 374. Програми архіватори WinRAR

 375. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 376. Плата за землю

 377. Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть

 378. Traditions and holidays of Great Britian

 379. Склад і масштаби сонячної системи

 380. Музеї Львова

 381. Облік грошових засобів

 382. Розвиток школи й педагогічної думки на Буковині

 383. Демократія в Америці

 384. Пилип Орлик

 385. Французька поезія

 386. Біоритми організму. Добові біоритми. Вплив Місяця на добові біоритми

 387. Кредитно-грошова політика Центрального Банку

 388. Акт передачі матеріальних цінностей

 389. Романтизм як літературний напрямок і як універсальний світогляд

 390. Небезпечні ситуації мирного часу і безпека населення

 391. Дисциплінарна відповідальність юристів

 392. Засоби стимулювання навчальної активності школярів

 393. Країни Центральної Азії

 394. Організація касових операцій у банківських установах

 395. Чинники,що визначають параметри попиту на гроші

 396. Оптові ціни, їх різновиди

 397. Природа інноваційних процесів

 398. Сільські трудові ресурси, їх використання

 399. Робочий час. Трудове право

 400. Поведінка споживача

 401. Роздавальна коробка

 402. Причини, виникнення і сутність інформації

 403. Аналіз та прогнозування японської господарської системи

 404. Цикли ділової активності

 405. Реформа оплати праці cтимулюючого типу в Україні

 406. Конституція учнівського самоврядування "ТЕМП"

 407. Правовая статистика Учебно-методический комплекс

 408. Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективності діяльності суб’єктів господарювання

 409. Харчова промисловість України, проблеми і перспективи спирто-горілчаної галузі

 410. Марко Вовчок

 411. Розв’язання задач на застосування векторів

 412. Документація довідково-інформаційна

 413. Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту

 414. Організація участі підприємства у виставках та ярмарках

 415. Грудне вигодовування

 416. Стандартні звіти

 417. Комплексне заняття

 418. Призначення та побудова бухгалтерського обліку

 419. Економічне зростання в моделях зростання

 420. Фізична особа-підприємець

 421. Розробка ефективного рекламного звернення

 422. Криптографічний алгоритм 3DES

 423. Функції державних податкових інспекцій на місцях

 424. Макроеволюція

 425. Тип хордові – високоорганізовані тварини. Загальна характеристика

 426. Інтегрування раціональних функцій

 427. Загальна характеристика синтоїзму

 428. Інформаційні технології і системи

 429. Поняття та види торговельної діяльності

 430. Дізнання як форма досудового розслідування

 431. Сонет 66 В.Шекспіра та два його переклади

 432. Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності

 433. Економічне вчення Д. Рікардо

 434. Акція та її види

 435. Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища

 436. Загартування повітрям

 437. Музеї та пам’ятники Черкас

 438. Психологічні особливості діяльності засобів масової інформації

 439. Символіка імен персонажів повісті “Над прірвою у житі” Джерома Девіда Селінджера

 440. Гулак-Артемовський С.С. - укр. співак і композитор

 441. Образ матері-жінки в творах Т. Г. Шевченка

 442. Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій

 443. Передумови створення підприємства

 444. Характеристика бухгалтерських рахунків

 445. Матеріали для різьби та інкрустації

 446. Предмет і метод бухгалтерського обліку

 447. Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства

 448. Фіскальна політки держави (Бюджетно-податкова політика)

 449. Економічний аналіз балансу комерційного банку

 450. Стиль та методи управління, їх застосування в умовах України

 451. Заключна частина промови прокурора

 452. Військова дисципліна

 453. Роль бюджетування в процесі менеджменту

 454. Консерватизм у Франції. Жозеф де Местр

 455. Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї

 456. Головні аспекти інвестування в сучасних умовах

 457. Культура Індії у 16-17ст

 458. Корпорація

 459. Теорії трансформації капіталізму

 460. Міжнародні фінансові організації. Кредити підприємству

 461. Чистотіл звичайний — Chelidonium majus

 462. Соціально трудові відносини

 463. Психологічні чинники внутрішнього конфлікту особистості періоду дорослості

 464. Програма Провідник

 465. Податки на споживання

 466. Ясунарі Кавабата

 467. Частинні похідні і диференціали вищих порядків

 468. Плаваючі та фіксовані валютні курси

 469. Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці

 470. Язичницькі релігії, буддизм, іслам, іудаїзм та сучасні нетрадиційні релігії

 471. Християнські свята та обряди

 472. Економічна історія як наука

 473. 2. Поняття відеосистеми ПК. Призначення та склад

 474. Сканери

 475. Тижневі і місячні біоритми. Оздоровчі біоритми в місячному циклі

 476. Реформи в Російській імперії Олександром ІІ

 477. Чому Іван Франко назвав п'єсу "Украдене щастя"?

 478. Медична етика

 479. Складання і виконання кошторисів та звітів

 480. Вищі органи демократичної держави

 481. Національний доход. Закон обігу грошей

 482. Писемність на Русі за археологічними даними

 483. Гра слів у англомовному газетному заголовку. Прагматичний аспект

 484. Україна на світовому ринку озброєнь

 485. Білети з географії

 486. Праця, кадри та соціальний розвиток колективу

 487. Реклама у зовнішньоекономічній діяльності

 488. Єдність організму і навколишньогосередовища. Обмін мінеральних речовин. Обмін речовин і енергії – основа життєдіяльності

 489. Кривошипно-шатунний механізм

 490. Поетична та пісенна творчість України на шляху становлення державності і незалежності

 491. Джерела екологічної кризи ХХ століття та її вплив на біосферу

 492. Екологічне виховання учнів на уроках біології

 493. Поезія Михайла Драй-Хмари

 494. Загальна характеристика Ірландії

 495. Програма інформатизації суспільства України — перспективний шлях до зростання економічного розвитку

 496. Кадри для служб соціальної допомоги населенню

 497. Класифікація за спеціалізацією страховиків

 498. Припинення діяльності підприємства

 499. Зорі, їх утворення, розвиток і види

 500. Організація ресурсної бази банків в Україні

 501. Розміщення продуктивних сил Чернівецької області

 502. Основні методи боротьби з інфляцією

 503. Поняття сторін у господарському процесі

 504. Крокус, кропива дводомна

 505. Інформаційні комп’ютерні системи в менеджменті

 506. Повітряний метод стерилізації (режим стерилізації)

 507. Фашизм

 508. Управління зовнішньоекономічною діяльністю

 509. Енеоліт на території України

 510. Нігерія

 511. Чинники, які впливають на розвиток демократії в Україні

 512. Елементи головної підгрупи VII групи періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва

 513. Наслідки порушення макроекономічної рівноваги

 514. Андрій Шевченко

 515. Роль страхування в інвестиційному процесі

 516. Індія в міжвоєнний період

 517. Інноваційні процеси на підприємстві

 518. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства

 519. Корисна інформація з астрономії

 520. Комплексні числа

 521. Ліквідаційна процедура

 522. Система впорскування палива

 523. Ліцензування діяльності підприємств

 524. Розклад вектора на складові на площині і в просторі. Декартові система координат

 525. Політичний курс Директорії

 526. Господарство України і світу в період між двома світовими війнами

 527. Братства в боротьбі проти експансії катоцизму

 528. Показники діяльності банків

 529. Програми архіватори, антивірусні програми

 530. Ендокринна система та її фізіологія

 531. Ламаїзм

 532. Економічне становище України в контексті економічної безпеки

 533. Визначення відстаней і розмірів тіл у Сонячній системі

 534. Сергій Олександрович Єсенін

 535. Чи повернеться янгол. Матеріали до вивчення оповідання Г. Гарсіа Маркеса

 536. Держава і право франків

 537. Життя Івана Сошенко

 538. Організація та функціонування картелів

 539. Філософський зміст і проблеми субстанції

 540. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст

 541. Елементи комбінаторики

 542. Вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США

 543. Основні напрямки іноземного інвестування

 544. Джерела прісної води в Україні

 545. Особистісні зміни хворих на цукровиий діабет

 546. Фінансові функції для розрахунків по цінним паперам у середовищі електронної таблиці M.Excel

 547. Форми страхування кредитів. Страхування товарних кредитів

 548. Галактики різних видів. Зорі, чорні дири, холодні об

 549. Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.)

 550. Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз). Загальні відомості

 551. Державне регулювання ринків фінансових послуг

 552. Проблеми пізнання Всесвіту

 553. Аскетичні моменти у релігійно-філософських поглядах стародавніх греків

 554. Стратегія страхової компанії

 555. Наркотики: історія і класифікація

 556. Форми забезпечення соціальних прав людини в системі соціальної політики

 557. Наукове мислення та його структура

 558. Народні звичаї та обряди

 559. Цінність філософії для особи і суспільства

 560. Доходи бюджету України

 561. Історія національного олімпійського комітету України та участь українських спортсменів в Олімпійських іграх

 562. Чубинський П.П. - етнограф, фольклорист, поет

 563. Юридична відповідальність суддів в Україні

 564. Холера

 565. Поведінка споживача

 566. Зв’язок між розв’язками прямої і двоїстої задач. Геометрична інтерпретація двоїстих задач

 567. Життєва основа роману Василя Барки Жовтий князь

 568. Податкові системи

 569. Мета та етапи обліку витрат виробництва

 570. Чи люблять Українці говорити компліменти

 571. Юзеф Пілсудський

 572. Видобуток підземних вод

 573. Закон санації

 574. Розміщення продуктивних сил Чехії

 575. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

 576. Вільям Шекспір

 577. Маржиналізм

 578. Історія розвитку Microsoft Word

 579. Особливості застосування теорії комунікацій у маркетингу

 580. Чинний порядок оподаткування прибутку

 581. Синоптичний аналіз і передбачення погоди. Повітряні маси

 582. Екологічні проблеми найважливіших галузей аграрного сектора економіки

 583. Природні стихії та їх екологічне значення

 584. Договір щодо надання рекламних послуг

 585. Традиційні міні-електростанції - дизельні або бензинові

 586. Церковна архітектура середньовіччя

 587. Види народно-ужиткового мистецтва

 588. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ \"Приватбанк\")

 589. Президент у механізмі здійснення державної влади

 590. Неокласичне відродження теорії екон. пропозиції та раціональних очікувань

 591. Реформи спартанського законодавця Лікурга

 592. Культура Київської Русі ІХ – першої половини ХІІст. (архітектура, мистецтво, музика).

 593. Рекламні агенції, розробка та виготовлення рекламних звернень, планування рекламний кампаній

 594. Сутність грошей як суспільного феномену

 595. Козацьке тілодуховиховання – основа фізичного та морального становлення особистості

 596. Революція Австро-Угорщини 1918 р. і її наслідки (в датах і подіях)

 597. Художні особливості естрадного мистецтва

 598. Документи i розрахунки

 599. Життєвий вир героїв роману Григорiя Тютюнника

 600. Влада, як соціально-філософський феномен

 601. Питання персоналу на підприємстві

 602. Правове регулювання приватизації майна

 603. Гобелен. Історія, особливості виготовлення

 604. Коліївщина

 605. Система живлення карбюраторних двигунів

 606. Міжнародний кодекс рекламної практики

 607. Ейнштейн Альберт

 608. Економіка і суспільний розвиток

 609. Характеристика прислівників часу у творах Ольги Кобилянської

 610. Екстремальні види спорту - крок до трагедії

 611. Людина в космосі

 612. Адміністративне право

 613. Хвороби нирок та сечовивідних шляхів

 614. Знак зодіака, сузіря - Скорпіона

 615. І.Франко та видатні діячі Галицького Відродження

 616. Іноземна мова як навчальний предмет

 617. Підстава та умови матеріальної відповідальності

 618. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії

 619. Орієнтація страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій

 620. Музична культура Київської Русі

 621. Становлення християнської церковної організації. Монастирі

 622. Сполучені Штати Америки

 623. Життя і творчість Михайла Панасовича Булгакова

 624. Система живлення дизелів

 625. Журнал як тип видання в системі засобів масової комунікації

 626. Дихання під час вокалу

 627. Вчитись – справжнє мистецтво

 628. Істрія написання твору Богакова “Майстер і Маргарита”

 629. Франц Шуберт. Життєвий і творчий шлях

 630. Поділ суджень за модальністю

 631. Загальна характеристика систем управління людськими ресурсами

 632. Характеристика твердого стану речовини

 633. Правові проблеми аграрної реформи в Україні

 634. Авраам Лінкольн

 635. Енергозбереження- вимога часу

 636. Техносфера

 637. Економічні концепції соціал-демократії. Ревізіонізм

 638. Скасування панщини в Галичині в 1848 році

 639. Австро-угорська система права та її дія на території Західної України

 640. Корозія металів

 641. Дискреційна та автоматична фіскальна політика

 642. Правові підстави та порядок конвоювання затриманих та взятих під варту осіб

 643. Визначення фізичних властивостей і швидкості руху небесних тіл за їхніми спектрами

 644. Походження всесвіту

 645. Актуальність брендингу в економіці України

 646. Основные черты гражданского права по Русской Правде

 647. ІСТОРІЯ СЕЛА ГРИГОРІВКА ЧАПЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 648. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції

 649. Предмет економічної теорії

 650. Історичні етапи розвитку української математичної термінології та її сучасні проблеми

 651. Шляхи підвищення ефективності праці керівника

 652. Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи

 653. Економіка Східної Європи

 654. Управління підприємством в умовах перехідного періоду

 655. Податкова система

 656. Методологія проектного аналізу

 657. План рахунків

 658. Гобелен в сучасному інтер’єрі

 659. Відчуття та сенсорна організація особистості

 660. Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів

 661. Журнал операцій

 662. Інженерна графіка як наука створення проекційних зображень

 663. Марк Твен

 664. Правда про Марко Вовчок

 665. Плетіння з лози

 666. Похідні функції

 667. Надзвичайні небесні явища затемнення, комети

 668. Суперечливість соціально-економічного та політичного розвитку радянського суспільства наприкінці 20-х – у 30-ті роки

 669. Життєвий і творчий шлях Г.Косинки

 670. Особливості проведення особистих опитувань

 671. Комісійно-посередницькі банківські операції

 672. Доказ і доведення в судовому процесі

 673. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 674. Планування як функція управління підприємством

 675. Дієслово. Дієвідміна

 676. Методологічна схема процесу формування потреб та реального споживання

 677. РПС Казахстану

 678. Міжнародний кодекс маркетингових досліджень

 679. Упаковка й засоби товарної інформації

 680. Інвестиційна діяльність підприємства

 681. Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст

 682. Україна i світова організація торгівлі, шляхи наближення

 683. Утворення та розвиток малої соціальної групи

 684. Інтелектуальні властивості особистості

 685. Правові основи підприємницької діяльності

 686. Характеристика професійної культури бізнесу

 687. Ставлення населення до реклами на телебаченні та її ефективність (програма соціологічного дослідження)

 688. Соціально-політичне середовище життєдіяльності

 689. Українська символіка

 690. Географічне районування України

 691. Переміщення папок і файлів

 692. Лібералізм в Росії ХІХ ст.

 693. Частини ростучого дерева, їх значення і промислове використання

 694. Лінійні, однорідні та неоднорідні різницеві рівняння

 695. Загальна характеристика Масовоінформаційної діяльності

 696. Правове регулювання вексельного обігу в Україні

 697. Нормативно-правова база електронного документообігу

 698. Інститут освіти як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства

 699. The history of medicine in Ukraine

 700. Поширення кейнсіанства в різних країнах

 701. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

 702. Дискреційна та автоматична фіскальна політика

 703. Дієслова із зворотним займенником sich

 704. Планування коштів на оплату праці

 705. Гроші як економічна цінність філософсько-психологічний аспект

 706. Операції національного банку

 707. Основи бізнесу

 708. Євгеній Гуцало - неординарна особистість укр. культури

 709. Грошова система

 710. Електронна пошта НБУ

 711. Закони Кеплера

 712. Жінки в бізнесі

 713. Функції і анатомія листка

 714. Дмитро Васильович Павличко – поет нової доби

 715. Жiнка, мати, Берегиня

 716. Ремонтне і енергетичне обслуговування виробництва. Організація виробничих процесів

 717. Оперативне управління інвестиційним портфелем

 718. Судова реформа 1864 року в Україні

 719. Правові питання організації виробничого навчання

 720. Промисловість України в пореформений період

 721. Модель персонального продажу товарів та послуг

 722. Зразковий статут ТзОВ

 723. Природні ресурси і їх вплив на життя суспільства

 724. Зброя середніх віків

 725. Матеріально-технічна база транспорту

 726. ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

 727. Міжнародні валютно-фінансові операції

 728. Основи права

 729. Банки та їх роль в економіці

 730. Канали товароруху

 731. Система міжнародного приватного права

 732. Числові послідовності. Границя, основні властивості границь. Нескінченно малі і нескінченно великі величини, їх властивості

 733. Історія Олімпійських ігор

 734. Роль бізнес-проекту для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту

 735. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 736. Історія української літератури 1917-1919 рр.

 737. Види правотворчості громадянського суспільства. Судова правотворчість — особливий вид правотворчості

 738. Економічна система західноєвропейського феодалізму

 739. Організація трудових ресурсів

 740. Особливості аккадської міфології

 741. Посадова інструкція маркетолога

 742. Правила забору крові на ВІЛ-інфекцію

 743. сновні напрями соціальної політики держави в галузі освіти

 744. Політична економія у Франції

 745. Становлення неокласичної традиції. Кембріджська школа

 746. Реклама на місці продажу

 747. Правове регулювання діяльності органів податкової служби України

 748. Історія періодичного закону

 749. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва

 750. Луцький замок - памятка архітектури кінця 13 - поч. 14 ст.

 751. Історичний шлях розвитку адвокатури в Україні

 752. Поняття та особливості формування ринку праці

 753. Основні форми земної кори. Гіпотези про походження материків

 754. До проблем відносин власності в аграрній сфері України

 755. ПОНЯТТЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

 756. Алкоголізм

 757. Діяльність малого і середнього підприємства

 758. Сучасна ринкова економіка

 759. Сугестивність інформації (про підтекст, його силу впливу)

 760. Австрія

 761. Задачі нелінійного програмування

 762. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

 763. Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів

 764. Житло українців у минулому

 765. Михайло Драй-Хмара. Життєвий і творчий шлях

 766. Територіальна структура суспільства і проблематика соціальних груп

 767. Вулкани

 768. Метод безпосереднього інтегрування

 769. Структура словосполучення у англомовному рекламному слогані

 770. Досвід і проблеми викладання дисципліни Страхові послуги

 771. Конюшина повзуча, конюшина польова, копитняк європейський

 772. Природні ресурси

 773. Історичний аспект ядерного чинника у міжнародних відносинах

 774. Феномен конформізму в малій соціальній групі. Вплив більшості на малу соціальну групу

 775. Зміцнення чеського королівства у XIII столітті

 776. Посткейнсіанські теорії економічного зростання

 777. Система маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства

 778. Господарство країн Східної Європи,Північної і Центральної Азії

 779. Страхування ЗЕО

 780. Дарсонвалізація. Методика Техніка безпеки. Сучасна апаратура

 781. Вплив спорту на виховання інтелектуальних, моральних якостей

 782. Охорона флори і фауни заповідна справа

 783. Демосфен

 784. Суб’єкти цивільного права

 785. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома

 786. Розробка технологічного процесу розкрою заготовок з масивної деревини по виготовленню деталей тумби кухонної

 787. Козаччина

 788. Принципи і методи пізнання економічного життя суспільства

 789. Космічна ракета

 790. Процес сприйняття реклами

 791. Азотна кислота

 792. Виробничі шкідливості, засоби захисту людини від своїх негативного впливу

 793. Система івестиційного права

 794. Вещное право по Законам XII таблиц

 795. Стратегічні альянси страхових компаній та банків, зарубіжний досвід та перспективи створення в Україні

 796. Що таке 3D графіка

 797. Керування папками, файлами та ярликами. Меню пуск

 798. Теорія металів Друде

 799. Палацово-парковий ансамбль у Качанівці

 800. Фіскальна політика

 801. Виникнення зір

 802. Звітність організацій і підприємств з питань охорони праці

 803. Україна очима Заходу у ХІ-XVIII ст

 804. Отруєння пестицидами і агрохімікатами

 805. Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики

 806. Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин

 807. Специфічні заходи з паблік рилейшнз

 808. Цінність соусів

 809. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

 810. Державна символіка

 811. Найпопулярніші гірськолижні курорти Польщі

 812. Управління асортиментом і якістю товарів на сучасному підприємстві

 813. Шавлія лікарська, шандра звичайна, шипшина травнева

 814. Польща у 20 – 30-х рр. ХХ ст

 815. Індуське право

 816. Торговельний потенціал Волинської області

 817. Риси новоєвропейської культури XVII ст. Просвітництво. Енциклопедизм

 818. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

 819. Етичні норми та цінності науки

 820. Формування екологічної культури учнів при вивченні хімії

 821. Галузева страктура машинобудування

 822. Типи поділу рослинних клітин

 823. Російська Федерація

 824. Тканання гобелену

 825. Правове регулювання окремих видів господарських договорів

 826. Історичні передумови становлення культури Відродження

 827. Державна податкова адміністрація України

 828. Екологія земноводних

 829. Етнопедагогічні основи Гуцульської школи

 830. Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту

 831. Словесна наочність в ораторському мистецтві

 832. Реклама та маркетинг

 833. Особливості вивчення іноземної мови в умовах двоязиччя

 834. Мистецтво і телебачення, архітектура, образотворче мистецтво

 835. Меліса лікарська, миколайчики плоскі, мильнянка лікарська

 836. Суднобудівна галузь України. Її конкурентоспроможність

 837. Показником продуктивності праці

 838. Проспер Меріме

 839. Інформаційне забезпечення діяльності фірми

 840. Характеристика транспортних перевезень

 841. Поділ понять

 842. Етика у медицині

 843. Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ

 844. Удосконалення податкової системи України – потужний фактор зменшення обсягів тіньової економіки

 845. Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху

 846. Ринок олійних продуктів в Україні

 847. Умови здійснення підприємництва

 848. Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію

 849. Економічний зміст та форми страхування кредитів

 850. Конституція - як захист інтересів держави та її громадян

 851. Суть і завдання економічного контролю

 852. Золоті ворота в Києві

 853. Аналізуюче схрещування

 854. Що можна робити в Інтернет. Головні напрямки роботи в Інтернет

 855. Україна і діаспора - процес формування світового українства

 856. Історичне коріння українського лібералізму

 857. Вплив фізичних вправ на організм людини із захворюванням гіпоталамічий синдром перехідного періоду

 858. Озон та життя

 859. Контроль за використанням і погашенням кредиту

 860. Інтеграція україни в сучасну світогосподарську систему

 861. Класифікація споживачів у реклакмній справі

 862. Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника

 863. Радіореклама

 864. Негативна людська діяльність

 865. Упаковка і фірмовий стиль

 866. Еволюція теорії державного регулювання.Економічний дирижизм

 867. Способи захисту цивільних прав у новому Цивільному кодексі України

 868. Видання сучасних підручників для загальноосвітніх шкіл

 869. Афінська демократична рабовласницька республіка

 870. ОСНОВНІ РИСИ РОМАНТИЗМУ

 871. Конституційне право на соціальний захист в Україні

 872. Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках

 873. Правові засади економічної конкуренції в Україні

 874. Фактори впливу на розвиток нових підприємств

 875. Поетичні крила душі Марії Морозенко

 876. Державне регулювання кредитно-грошової системи

 877. Людство й довкілля. Джерела екологічної загрози. Екологічний вплив ТЕС

 878. Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення)підприємств і організацій

 879. Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку

 880. Лексико-симантичні категорії у заголовках газет

 881. Наша Галактика

 882. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 883. Теоретичні основи розвитку МЕВ

 884. Юрій Васильович Кондратюк

 885. Районування грунтів України

 886. Росія. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення

 887. Населення США

 888. Трави в українській міфології, окремі трави в українських міфах, легендах, обрядах

 889. Церква і націоналістичний рух, Між співпрацею і протистоянням. Галичина, 20-30 роки ХХ століття. Ідеологічний і політичний аспекти взаємин

 890. 7 чудес світу

 891. Ярема - типовий представник повсталого народу

 892. Частинні коефіцієнти кореляції і коефіцієнти регресії

 893. Слово каменяра про кобзаря

 894. Робоче місце секретаря-референта, вплив робочих умов на його роботу та здоровя

 895. Художня культура періоду Реформації

 896. Засади і функції судової промови

 897. Загальні поняття щодо статусу Державної виконавчої служби України

 898. With an overview of the twentieth century” George S.N. Luckyj

 899. Технічне обслуговування приладів електрообладнання

 900. Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин

 901. Основи деонтологічної поведінки медичної сестри

 902. Форми творчого синтезу

 903. Социальные и технические нормы, понятие, роль, соотношение

 904. Життя і творчість Алли Горської

 905. Технологія обробки деревини. Верстат ЦДК4-2

 906. Торговельно-поседерницька діяльність на Україні. Переспективи розвитку

 907. Місто Долина

 908. Персонал

 909. Орнамент Буковини. Загальні відомості. Елементи орнаменту буковинського килима

 910. Hippocrates — the Father of Medicine

 911. Амортизація основних засобів

 912. Розроблення плану продуктивності праці

 913. Понятие юридической службы

 914. Автоматизація обліку витрат на виробництво

 915. Правовий статус організацій підприємців у соціально-трудовій сфері

 916. Польський романтизм 19 століття в літературі

 917. Ялина європейська, ялівець звичайний, ясен звичайний

 918. Тестові запитання з муз.викладання

 919. Фінансовий аналіз економічного проекту

 920. Проблеми розвитку теоретичного знання

 921. Мікроелементи

 922. Основи екологічної теорії

 923. Дослідження протоколів ТСР-ІР

 924. Логічний квадрат

 925. Флеш пам'ять

 926. Т.Г.Шевченко – солдат

 927. Негативний вплив нафти та нафтопродуктів

 928. Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм

 929. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі

 930. І.І.Мечников – видатний вчений-мікробіолог

 931. Глід колючий, глуха кропива біла, горіх волоський

 932. Олег Віщий

 933. Національні інтереси і міжнародна торгівля

 934. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

 935. Контроль розрахунків по оплаті праці

 936. Софія Василівна Ковалевська (1850—1891pp.)

 937. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 938. Механізми захисту та підтримки конкуренції

 939. Сутність та функції ринку

 940. Розвиток пізнавальних здібностей та інтересів учнів у процесі вивчення географії

 941. Єгипет Стародавній – рабовласницька держава на Пн.-Сх. Африки

 942. Історія формування та еволюція екологічної думки

 943. Сучасне музичне мистецтво у світі

 944. Давні ігри українців

 945. Речові докази в кримінальному процесі

 946. Декоративне панно “Квіти”

 947. Проблема терроризму у пострадянському просторі

 948. Геологічна діяльність океанів і морів

 949. Характеристика сметани

 950. Основи веб-дизайну

 951. Наукове значення періодичного закону

 952. Споживання, заощадження та інвестиції

 953. Чотирикутники

 954. Етапи розвитку аудиту і їх характеристика

 955. Виникнення класичної політичної економії в Англії

 956. Прибуток та монополія

 957. Фітотерапія у лікуванні дітей

 958. Життєва основа новели Новина Василя Стефаника

 959. Активні операції комерційних банків

 960. Мистецтво розпису в Україні

 961. Музичне мистецтво Київської Русі

 962. Проблеми рівноваги попиту та пропозиції в умовах переходу до ринк

 963. Інформаційна безпека в Intranet

 964. Економічне зростання в моделях зростання

 965. Coober Pedy-underground city in Australia

 966. Страхування відповідальності позичальників за неповернення кредиту

 967. Загальні економічні основи товарного виробництва, його еволюція

 968. Середовище існування міжнародних економічних відносин

 969. Християнізація духовного життя українського народу

 970. Становлення грошової системи України

 971. Міжбанківські коpеспондентські відносини

 972. Творчість Леонардо да Вінчі

 973. Методичні особливості психологічної роботи з казками

 974. Експерементально-психологічні методики дослідження самосвідомості особистості

 975. Поняття та види призначення покарання

 976. Т. Шевченко в зарубіжній літературі

 977. Статус та функції національного банку України

 978. Пам’ять про тих, хто відійшов з життя

 979. Нормативна характеристика БО

 980. Мантія Землі, її суть і види

 981. Роль грошово-кредитної політики нбу в стабілізації кредитного ринку

 982. Кримський природний заповідник

 983. Поняття і значення основних принципів трудового права

 984. Розвиток української державності

 985. Засоби масової інформації, преса, радіо, телебачення, електронні засоби масової інформації як суб`єкти інформаційно-правових відносин

 986. Руська Правда, як історичний пам'ятник староруського права

 987. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 988. Система нетарифного регулювання

 989. Самоврядування в Україні

 990. Психологічні основи рекламного менеджменту

 991. Маркетинг

 992. Практичне застосування гідролізу

 993. Програми архіватори WinZip, WinRar

 994. Історичний портрет Олекси Довбуша

 995. Торговельні відносини за феодалізму

 996. Телефониий довідник (Turbo Pascal)

 997. Ірано-Іракська війна 1980 - 1988 і позиції СРСР, США і ООН

 998. Контрольная БЖД

 999. Інвестиції, формування, використання, ефектиувність

 1000. Функціонування бізнесу