На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Страхування депозитів

 2. Мислення

 3. Закарпатська дерев‘яна пластика ХХ ст. Дерев‘яні іграшки

 4. Хімічно небезпечні виробництва та хімічні небезпеки

 5. Світова велич і фатальна помилка Богдана Хмельницького

 6. Честь i безчестя персонажiв комедiї Iвана Карпенка-Карого Хазяїн

 7. Андрей Шептицький - глава Української Церкві Митрополит Галицький, Архиєпископ Львівський

 8. Видатний український композитор – М.Скорик

 9. Іван Франко і Коломия

 10. Законодавча база рекламної діяльності в Україні

 11. Охорона рослин народами світу

 12. Сутність вартості робочої сили

 13. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 14. Аналіз затрат на виробництво

 15. Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.)

 16. Іван Пулюй – перший український фізик світового рівня

 17. Документообіг в діяльності ОВС

 18. Концепції футурології

 19. Післявоєнна історія Східної Європи

 20. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю

 21. Державне регулювання соціальних процесів

 22. Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур

 23. Василь Стефаник

 24. Хоровий спів

 25. Методи оцінки активів підприємства при реформуванні відносин власності

 26. Іудаїзм в Україні

 27. Характеристика земельних ресурсів України

 28. Норми правд у системі соціальних норм

 29. Загальна теорія зайнятості Кейнса

 30. Об’єкти та цілі БЖД

 31. Гі де Мопассан – видатний новеліст

 32. Конституція Французької Республіки 1946 р

 33. Вплив природних катастроф на населення України

 34. Екологічне страхування в Україні, Основні шляхи та проблеми його становлення

 35. Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання

 36. Формування структур підприємницького бiзнесу

 37. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 38. Зміст транспортних умов контракту. Особливості перевезень повітряним транспортом

 39. Виготовлення скатертини

 40. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 41. Проблеми довкілля

 42. Харків кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття у спогадах мандрівників і мемуарах

 43. Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word

 44. Проблеми міжособистісних стосунків у колективі

 45. Михайло Михайлович Коцюбинський

 46. Типи і види хорів

 47. Адам Міцкевич

 48. Економічні проблеми в умовах ринкових економічних відносин і регіональні проблеми в перспективах

 49. Виникнення класичної політичної економії у Франції

 50. Детектив та історія його виникнення

 51. Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі

 52. Новаторство Драматургії Чехова

 53. Похідні цінні папери

 54. Матеріальна шкода поняття і види

 55. Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші.

 56. Соціальні пенсії та допомоги

 57. Герман Гессе

 58. Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси

 59. Поняття держави. Теорії виникнення держави

 60. Опіки

 61. Система військових правоохоронних органів України

 62. Документи планування

 63. Україна і первісне виникнення мов

 64. США у 60-70-х рр

 65. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 66. Основні теорії виникнення теорії держави і права

 67. Персональний продаж послуг. Загальні відомості

 68. Гласність та відкритість у цивільному процесі

 69. Укр.вишивка. Рушники

 70. Жан-Батіст Гренуй

 71. Споживання та заощадження

 72. Варшава і Краків – визначні міста Польщі

 73. Класична політекономія

 74. Закріплення вивченого про дієслово як частину мови

 75. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 76. Міжнародне кооперування виробництва, природа, форми та сучасні особливості

 77. Черговість задоволення вимог кредиторів. Мирова угода

 78. Експертні і навчальні системи

 79. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 80. Життя і творчість Л.М.Толстого

 81. Проектування процесу надання послуг

 82. Чорнобильська трагедiя - бiль України

 83. Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики

 84. Предмет, методи і завдання економічної статистики

 85. Атмосферні явища, як характеристика клімату м. Чернівці і їх часовий хід у 2009 році

 86. Походження і значення слова “Русь”

 87. Конкуренція

 88. Дефіцит заліза у вагітних

 89. Діяльність організацій на фінансовому ринку

 90. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 91. Сонячна система - комплекс небесних тіл, які мають спільне походження

 92. Дмитро Іванович Менделєєв

 93. Аналітичні можливості балансу комерційного банку

 94. Гетьманство в Україні

 95. Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції. Антимонопольне законодавство і практика. Ринок робочої сили. Біржі праці. Ціна робочої сили.

 96. Час і календар

 97. Соціально-економічні наслідки інфляції

 98. Операційна система Windows 98

 99. Фінансування проекту

 100. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

 101. Склад інформації що використовується для формування системи Управлінського обліку

 102. Материнка звичайна, мачок жовтий, медунка лікарська

 103. Мікатоксикози. Мікробіологія продовольчих товарів

 104. Економічний зміст , страхування кредитних ризиків

 105. Циліндр

 106. Довгостроковий кредит

 107. Інституційний аналіз економічного проекту

 108. Пауерліфтинг

 109. Стан та перспективи міжнародного співробітництва України в енергетичній сфері

 110. Удосконалення структури основних виробничих фондів підприємств автомобільного транспорту в період переходу до ринку

 111. Автоматизація виробництва та реалізації продукції

 112. Системи вприскування палива (інжектор)

 113. Військово-навчальні заклади України

 114. Життєвий і творчий шлях В.Стуса

 115. Різьблення в Україні

 116. Творчість Євгена Плужника

 117. Методичні основи стандартизації

 118. Предмет і значення дисципліни “Основи екології” Наукові основи раціонального природокористування. Заказники і заповідники та їх роль у збереженні фаун

 119. Корифеї античної літератури

 120. Страхова компанія – як необхідний суб’єкт страхового ринку

 121. Методична розробка уроку англійської мови по темі Охорона навколішнього середовища

 122. Матеріальні і нематеріальні активи

 123. Центральний банк і монетарна політика

 124. Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера

 125. Обмеження та узагальнення понять

 126. Держава як інститут у політичній системі суспільства

 127. Загарбання етнічних українських земель Польщею, Молдавією, Угорщиною, Московським царством, Туреччиною та Кримським ханством (14-16 ст.)

 128. Реалізація виховної мети в процесі пізнання природи

 129. Норми затрат праці

 130. Організація діяльності центральних банків

 131. Утворення та розвиток Єгипетської держави

 132. Неокейнсіанські макроекономічні моделі

 133. Числівник (Numeral)

 134. Етапи розвитку українознавства

 135. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 136. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

 137. Кредитна система Японії

 138. Спроби реформування командно-адміністративної системи (1953-1964 рр.)

 139. Чехословаччина - від заснування до оксамитової революції

 140. Основні етапи формування системи управління операційними позаоборотними активами

 141. Програма “провідник”, робочий стіл, добування файлів з архіву

 142. Ідеї правової держави Б.Кістяківського і сучасність

 143. Управління просуванням стимулювання збуту

 144. Походження і функції банків

 145. Агресія більшовицького Раднаркому проти Української Народної Республіки

 146. Економічний зміст нематеріальних активів та їх визнання

 147. Облік запасних частин

 148. Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів

 149. Елементи оформлення сучасного газетного видання

 150. Кістяківський Богдан – видатний український соціолог. Соціологічні концепції Кістяківського

 151. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

 152. Державна служба як інститут адміністративного права

 153. Словотвірна синонімія прикметників, мотивованих різними частинами мови

 154. Виготовлення деревяних мозаїчних виробів

 155. Дія магнітного поля на рухомий заряд

 156. Оцінка, класифікація і структура сонвоних виробничих фондів

 157. Психологічні особливості українського національного характеру

 158. Микола Ворноний

 159. Античне красномовство

 160. Поняття

 161. Діабетична кома, патогенез, клініка, етіологія. Діагностика. Екстрена медична допомога на до госпітальному етапі

 162. Антропосфера, соціосфера, біотехносфера

 163. Б. Грінченко

 164. А.П.Чехов і його твори “Палата №6”, “Іонич”

 165. Ігри та вправи на розвиток моторики верхніх і нижніх кінцівок

 166. Малий і середгній бізнес, еволюція понять і проблема визначення

 167. Банківська система принципи побудови, цілі, механізм функціонування

 168. США у післявоєнний період

 169. Обертання Землі навколо своєї осі. Чому буває день та ніч

 170. \"Українська національна ідея\" у творчості І. Я. Франка

 171. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброї

 172. Доплати і надбавки

 173. Правове регулювання ліцензування господарської діяльності

 174. Повторення таблиць множення і ділення чисел 2 і 3

 175. Зміст і побудова обвинувальної промови

 176. Як людина пізнає Всесвіт

 177. Господарство світу і України в другій половині 60-х — на початку 90-х років XX століття

 178. Сфери регулювання оплати праці

 179. Дивізія СС Галичина - правда і міфи

 180. Забруднення водойм

 181. Напрямки і завдання маркетингу

 182. Види судових промов

 183. Наукове значення періодичного закону Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

 184. Складання рекламних листів

 185. Географічне середовище

 186. Кількість населення Землі, його природний та механічний рух

 187. Молодий Пантелеймон Куліш

 188. Правовий статус особи. Правовий статус народу. Правовий статус держави

 189. Фінансова безпека підприємства

 190. Довідково-інформаційна документація

 191. Охорона фауни

 192. Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника

 193. Ситуація з комерційними банками в Україні

 194. Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

 195. Чорнобиль не має минулого часу

 196. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 197. Мова і стиль службових документів

 198. Євген Коновалець - символ української нації

 199. План-конспект уроку для учнів 6 класу з теми, Appearance

 200. Стратегія підприємств

 201. Газове і дугове зварювання чавунів

 202. Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН

 203. Функції правничої лінгвістики

 204. Фізичне виховання учнів спеціальної медичної групи

 205. Акти конституційного значення. ЗУНР

 206. Марія Заньковецька

 207. Суспільні блага та загальні ресурси

 208. Право працівника на оплату праці та його захист

 209. Промисловість України в пореформений період

 210. Міжбанківські коpеспондентські відносини. Міжбанківські pозpахунки

 211. Облік готової продукції та її реалізації

 212. Аналіз місцевого бюджету

 213. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України

 214. Психічні і моральні якості медичного працівника

 215. Джерела приватного права

 216. Аналіз прибутку підприємств в умовах перехідної економіки

 217. Деякі аспекти машинного перекладу тексту

 218. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 219. Доведення і спростування, способи аргументації

 220. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 221. Забруднення морських вод

 222. Історія компанії Microsoft

 223. Податок на промисел, спеціальний торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок

 224. Господарство укр. земель у ХVI-XVIII ст.

 225. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 226. Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах

 227. Інформатика і обчислювальна техніка

 228. Пошук і дослідження неземних форм життя. Планетарний карантин, необхідні при цьому заходи

 229. Модернізація економіки України в умовах глобалізації

 230. Евакуація людей під час пожежі

 231. Олександр Олесь

 232. Місце бюджетної системи в економіці України

 233. Кембріджська економічна школа. Економічні погляди А.Маршала

 234. Грошово – кредитна система України

 235. Л.І.Брежнєв

 236. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 237. Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій пов’язаних з цінними паперами

 238. Інтегрування ірраціональних виразів

 239. Економічне вчення Д.Рікардо

 240. Лідерування

 241. Трудова еміграція та імміграція

 242. Заощадження

 243. Управління агрострахуванням в Україні

 244. Альберт Ейнштейн

 245. Соціал-реформістські моделі економічного розвитку

 246. Британський парламент

 247. Демократизація в Україні, соціологічний діагноз

 248. Комп’ютерна економетрія

 249. Еволюція зір

 250. Аудиторські свідчення

 251. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 252. Трудові спори та соціальні конфлікти

 253. Алгоритми і програми з розгалуженнями

 254. Контрольна робота з екології

 255. Організаційні і розпорядчі документи

 256. Понятие и структура юридической науки

 257. Страхування в туризмі

 258. Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення

 259. Жанрові особливості роману Чарльза Діккенса «Великі сподівання» в літературній критиці

 260. Україна і світ на межі ХIХ— XX століть, особливості господарського життя

 261. Фрідріх Шіллера

 262. Реклама на місці продажу, маркетинг, комунікації

 263. Людвіг ван Бетховен

 264. Астрономія і природознавство

 265. Загальні поняття форм і систем заробітної плати

 266. Інвалідність та її види

 267. Єдність та диференціація в правовому регулюванні праці

 268. Северин Наливайко

 269. Розвиток християнства до розколу 1054 року

 270. Формування образного мислення, творчої уяви, розвитку інтелекту та логічного мислення

 271. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 272. Етикет ділового листування

 273. Допомога населенню в козацькій державі

 274. Екліптика. Видимий рух Сонця і Місяця

 275. Загальний огляд напрямків розвитку культури у другій половині ХХ ст

 276. Етапи соціологічного дослідження Формування престижу деяких професій

 277. Ліс і його екологія

 278. Іван Брюховецький - славний представник козацької старшини Війська Запорізького

 279. Ответы на билеты по ОБЖ 11 класса

 280. Склад та порядок включення до св продукції витрат на оплату праці

 281. Марксистські погляди на політику та державний устрій

 282. Позитивна економіка

 283. Екологія та ландшафтна екологія

 284. Українська культура та література ХІХ-ХХ ст

 285. Основи створення та виготовлення рекламного звернення

 286. Сторони трудового договору

 287. Інформаційна сфера в Україні, захист інформації, проблеми і перспективи розвитку

 288. Щеплення рослин та його біологічне значення. Основні засоби щеплення рослин

 289. Азимутальна картографічна проекція, її побудова і використання

 290. Вода природних джерел

 291. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

 292. Податки

 293. Фізичне виховання учнів поза школою

 294. Діалог Україна-Європейський Союз, минуле, сучасне, майбутнє

 295. Плетіння гачком

 296. Жiночий iдеал Ольги Кобилянської

 297. Борис Пастернак (1890-1690)

 298. Монополія і досконала конкуренція

 299. Вклад українських вчених в розвиток космонавтики

 300. Додаткові підрядні речення

 301. Особливості формування цивільного права в Україні

 302. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 303. Диференціал

 304. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 305. Нормативні документи з БЖД

 306. Родовик лікарський, розрив - трава дрібноквіткова, розторопша плямиста

 307. Розвиток космонавтики у СРСР після Другої світової війни до сьогодні

 308. Інформаційні технології передавання файлів через Інтернет на основі протоколу FTP

 309. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 310. Насилля

 311. Психічні форми освоєння дійсності

 312. Контрольна робота з дисципліни \"Статистика\"

 313. Регіональна економічна політика держави

 314. Читання творів різних жанрів

 315. Релігійне мистецтво первісного суспільства

 316. Контроль якості стерилізації паровим методом

 317. Астрономічні спостереження і телескопи

 318. Етнічний та расовий склад, структура населення

 319. Закони і положення про Ц.О. України

 320. Держава в системі макроекономічного регулювання

 321. Володимир Мономах

 322. Ренесанс

 323. Державний борг. Обслуговування та управління

 324. Будова патрона

 325. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 326. Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть

 327. Пригода бізнесу і його економічна основа

 328. Економічне вчення Маркса

 329. Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу

 330. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням

 331. Собівартість продукції

 332. Уолт Уітмен (1819-1892)

 333. Аптечна технологія ліків

 334. Литовсько-Польський період

 335. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем. Поняття китайського права і філолофсько-моральні джерела його формування. Термін «право»

 336. Природа Конституції та її дотримання

 337. Едгар Алан По – видатний американський письменник

 338. Спостереження як метод оцінки зовнішнього середовища та решітка менеджменту Блейка і Моутон

 339. Аналіз рентебельності за методом моделі Du Pont

 340. Евакуація населення

 341. Механіка від Аристотеля до Ньютона

 342. Кукурудза, її походження, використання, різноманітність форм та видів

 343. Облік короткотермінових позик, поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

 344. Класифікація країн світу

 345. Інформатика

 346. Естетичне виховання в процесі навчання

 347. Основи військової топографії та туризму

 348. Плата за землю

 349. Проблеми фінансів та фінансової системи України

 350. Музеї Львова

 351. Робота з книгами в Excel

 352. Облік грошових засобів

 353. Traditions and holidays of Great Britian

 354. Організація виробничих процесів в часі

 355. Людина і довкілля

 356. Пилип Орлик

 357. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 358. Кредитно-грошова політика Центрального Банку

 359. Еквівалентність тексту при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригіналу

 360. Акт передачі матеріальних цінностей

 361. Небезпечні ситуації мирного часу і безпека населення

 362. Біоритми організму. Добові біоритми. Вплив Місяця на добові біоритми

 363. Фізична реабілітації спортсменІв після травм та фізичних навантажень

 364. Хімія в народному господарстві

 365. Іван Підкова

 366. Дисциплінарна відповідальність юристів

 367. Оксамитова революція в Чехословаччині

 368. Природа інноваційних процесів

 369. Французька поезія

 370. Засоби стимулювання навчальної активності школярів

 371. Цикли ділової активності

 372. Харчова промисловість України, проблеми і перспективи спирто-горілчаної галузі

 373. Духовнi джерела вiдродження

 374. Сільські трудові ресурси, їх використання

 375. Романтизм як літературний напрямок і як універсальний світогляд

 376. Марко Вовчок

 377. Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективності діяльності суб’єктів господарювання

 378. Конституція учнівського самоврядування "ТЕМП"

 379. Поведінка споживача

 380. Склад і масштаби сонячної системи

 381. Причини, виникнення і сутність інформації

 382. Італія після ІІ світової війни

 383. Реформа оплати праці cтимулюючого типу в Україні

 384. Місце і роль організацій та рухів у сучасному розвитку українського суспільства

 385. Прийоми і правила стрільби з малокаліберної гвинтівки

 386. Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть

 387. Програми архіватори WinRAR

 388. Документація довідково-інформаційна

 389. Економічне зростання в моделях зростання

 390. Чинники,що визначають параметри попиту на гроші

 391. Аналіз та прогнозування японської господарської системи

 392. Комплексне заняття

 393. Комерційні переговори

 394. Тип хордові – високоорганізовані тварини. Загальна характеристика

 395. Призначення та побудова бухгалтерського обліку

 396. ПОНЯТТЯ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЇЇ ВИДИ

 397. Робочий час. Трудове право

 398. Стандартні звіти

 399. Інформаційні технології і системи

 400. Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності

 401. Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту

 402. Перу. Економічна і географічна характеристика

 403. Економічне вчення Д. Рікардо

 404. Оптові ціни, їх різновиди

 405. Розробка ефективного рекламного звернення

 406. Розвиток школи й педагогічної думки на Буковині

 407. Загальна характеристика синтоїзму

 408. Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища

 409. Акція та її види

 410. Грудне вигодовування

 411. Предмет і метод бухгалтерського обліку

 412. Передумови створення підприємства

 413. Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства

 414. Символіка імен персонажів повісті “Над прірвою у житі” Джерома Девіда Селінджера

 415. Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій

 416. Фіскальна політки держави (Бюджетно-податкова політика)

 417. Демократія в Америці

 418. Стиль та методи управління, їх застосування в умовах України

 419. Світовий ринок лісу

 420. Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї

 421. Характеристика бухгалтерських рахунків

 422. Головні аспекти інвестування в сучасних умовах

 423. Криптографічний алгоритм 3DES

 424. Організація участі підприємства у виставках та ярмарках

 425. Економічний аналіз балансу комерційного банку

 426. Міжнародні фінансові організації. Кредити підприємству

 427. Корпорація

 428. Язичницькі релігії, буддизм, іслам, іудаїзм та сучасні нетрадиційні релігії

 429. Роль бюджетування в процесі менеджменту

 430. Плаваючі та фіксовані валютні курси

 431. Чистотіл звичайний — Chelidonium majus

 432. Економічна історія як наука

 433. Ясунарі Кавабата

 434. Соціально трудові відносини

 435. Матеріали для різьби та інкрустації

 436. Музеї та пам’ятники Черкас

 437. Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці

 438. Християнські свята та обряди

 439. Військова дисципліна

 440. Психологічні особливості діяльності засобів масової інформації

 441. Складання і виконання кошторисів та звітів

 442. Функції державних податкових інспекцій на місцях

 443. Національний доход. Закон обігу грошей

 444. Реформи в Російській імперії Олександром ІІ

 445. Консерватизм у Франції. Жозеф де Местр

 446. Вищі органи демократичної держави

 447. Програма Провідник

 448. Писемність на Русі за археологічними даними

 449. Сканери

 450. Праця, кадри та соціальний розвиток колективу

 451. Частинні похідні і диференціали вищих порядків

 452. Білети з географії

 453. Теорії трансформації капіталізму

 454. Єдність організму і навколишньогосередовища. Обмін мінеральних речовин. Обмін речовин і енергії – основа життєдіяльності

 455. Реклама у зовнішньоекономічній діяльності

 456. Податки на споживання

 457. Кривошипно-шатунний механізм

 458. Заключна частина промови прокурора

 459. Організація касових операцій у банківських установах

 460. Макроеволюція

 461. Медична етика

 462. Припинення діяльності підприємства

 463. Тижневі і місячні біоритми. Оздоровчі біоритми в місячному циклі

 464. Україна на світовому ринку озброєнь

 465. Кадри для служб соціальної допомоги населенню

 466. Інформаційні комп’ютерні системи в менеджменті

 467. Дізнання як форма досудового розслідування

 468. Причини та наслідки агресії більшовицької Росії. УНР в кінці 1917 – початок 1918 рр

 469. Фашизм

 470. 2. Поняття відеосистеми ПК. Призначення та склад

 471. Психологічні чинники внутрішнього конфлікту особистості періоду дорослості

 472. Зорі, їх утворення, розвиток і види

 473. Гулак-Артемовський С.С. - укр. співак і композитор

 474. Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення

 475. Гра слів у англомовному газетному заголовку. Прагматичний аспект

 476. Управління зовнішньоекономічною діяльністю

 477. Класифікація за спеціалізацією страховиків

 478. Крокус, кропива дводомна

 479. Інтегрування раціональних функцій

 480. Поетична та пісенна творчість України на шляху становлення державності і незалежності

 481. Чинники, які впливають на розвиток демократії в Україні

 482. Розміщення продуктивних сил Чернівецької області

 483. Країни Центральної Азії

 484. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 485. Нігерія

 486. Інноваційні процеси на підприємстві

 487. Екологічне виховання учнів на уроках біології

 488. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 489. Енеоліт на території України

 490. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 491. Ліквідаційна процедура

 492. Андрій Шевченко

 493. Економічне становище України в контексті економічної безпеки

 494. Сергій Олександрович Єсенін

 495. Господарство України і світу в період між двома світовими війнами

 496. Квітковий годинник Карла Ліннея

 497. Ліцензування діяльності підприємств

 498. Роль страхування в інвестиційному процесі

 499. Організація та функціонування картелів

 500. Поезія Михайла Драй-Хмари

 501. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст

 502. Програма інформатизації суспільства України — перспективний шлях до зростання економічного розвитку

 503. Чому Іван Франко назвав п'єсу "Украдене щастя"?

 504. Ламаїзм

 505. Елементи головної підгрупи VII групи періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва

 506. Ендокринна система та її фізіологія

 507. Комплексні числа

 508. Філософський зміст і проблеми субстанції

 509. Джерела екологічної кризи ХХ століття та її вплив на біосферу

 510. Вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США

 511. Галактики різних видів. Зорі, чорні дири, холодні об

 512. Держава і право франків

 513. Особистісні зміни хворих на цукровиий діабет

 514. Життя Івана Сошенко

 515. Джерела прісної води в Україні

 516. Розв’язання задач на застосування векторів

 517. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства

 518. Аскетичні моменти у релігійно-філософських поглядах стародавніх греків

 519. Загальна характеристика Ірландії

 520. Основні напрямки іноземного інвестування

 521. Форми забезпечення соціальних прав людини в системі соціальної політики

 522. Проблеми пізнання Всесвіту

 523. Фінансові функції для розрахунків по цінним паперам у середовищі електронної таблиці M.Excel

 524. Стратегія страхової компанії

 525. Показники діяльності банків

 526. Братства в боротьбі проти експансії катоцизму

 527. Доходи бюджету України

 528. Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз). Загальні відомості

 529. Елементи комбінаторики

 530. Народні звичаї та обряди

 531. Життєва основа роману Василя Барки Жовтий князь

 532. Корисна інформація з астрономії

 533. Чубинський П.П. - етнограф, фольклорист, поет

 534. Історія національного олімпійського комітету України та участь українських спортсменів в Олімпійських іграх

 535. Культура Індії у 16-17ст

 536. Видобуток підземних вод

 537. Програми архіватори, антивірусні програми

 538. Вільям Шекспір

 539. Холера

 540. Закон санації

 541. Маржиналізм

 542. Система впорскування палива

 543. Наукове мислення та його структура

 544. Правовая статистика Учебно-методический комплекс

 545. Мета та етапи обліку витрат виробництва

 546. Договір щодо надання рекламних послуг

 547. Екологічні проблеми найважливіших галузей аграрного сектора економіки

 548. СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗБУДОВИ В УКРАЇНІ

 549. Чи люблять Українці говорити компліменти

 550. Види народно-ужиткового мистецтва

 551. Традиційні міні-електростанції - дизельні або бензинові

 552. Загартування повітрям

 553. Наслідки порушення макроекономічної рівноваги

 554. Форми страхування кредитів. Страхування товарних кредитів

 555. Особливості застосування теорії комунікацій у маркетингу

 556. Природні стихії та їх екологічне значення

 557. Реформи спартанського законодавця Лікурга

 558. Неокласичне відродження теорії екон. пропозиції та раціональних очікувань

 559. Козацьке тілодуховиховання – основа фізичного та морального становлення особистості

 560. Церковна архітектура середньовіччя

 561. Наркотики: історія і класифікація

 562. Государственный строй Древних Афин

 563. Людина в космосі

 564. Документи i розрахунки

 565. Питання персоналу на підприємстві

 566. Коліївщина

 567. Ейнштейн Альберт

 568. Адміністративне право

 569. Розміщення продуктивних сил Чехії

 570. І.Франко та видатні діячі Галицького Відродження

 571. Синоптичний аналіз і передбачення погоди. Повітряні маси

 572. Зв’язок між розв’язками прямої і двоїстої задач. Геометрична інтерпретація двоїстих задач

 573. Хвороби нирок та сечовивідних шляхів

 574. Індія в міжвоєнний період

 575. Рекламні агенції, розробка та виготовлення рекламних звернень, планування рекламний кампаній

 576. Музична культура Київської Русі

 577. Правове регулювання приватизації майна

 578. Підстава та умови матеріальної відповідальності

 579. 90 шпаргалок по БЖД 1 курс (1-2 семестр)

 580. Сутність грошей як суспільного феномену

 581. Іноземна мова як навчальний предмет

 582. Організація ресурсної бази банків в Україні

 583. Президент у механізмі здійснення державної влади

 584. Вчитись – справжнє мистецтво

 585. Характеристика прислівників часу у творах Ольги Кобилянської

 586. Податкові системи

 587. Розклад вектора на складові на площині і в просторі. Декартові система координат

 588. Загальна характеристика систем управління людськими ресурсами

 589. Життя і творчість Михайла Панасовича Булгакова

 590. Екстремальні види спорту - крок до трагедії

 591. Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.)

 592. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії

 593. Поведінка споживача

 594. Журнал як тип видання в системі засобів масової комунікації

 595. Чинний порядок оподаткування прибутку

 596. Авраам Лінкольн

 597. Істрія написання твору Богакова “Майстер і Маргарита”

 598. Орієнтація страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій

 599. Цінність філософії для особи і суспільства

 600. Знак зодіака, сузіря - Скорпіона

 601. Техносфера

 602. Система живлення дизелів

 603. Історія розвитку Microsoft Word

 604. Становлення християнської церковної організації. Монастирі

 605. Походження всесвіту

 606. Основні методи боротьби з інфляцією

 607. Сполучені Штати Америки

 608. Революція Австро-Угорщини 1918 р. і її наслідки (в датах і подіях)

 609. Поділ суджень за модальністю

 610. Актуальність брендингу в економіці України

 611. Економіка і суспільний розвиток

 612. Предмет економічної теорії

 613. Художні особливості естрадного мистецтва

 614. Визначення відстаней і розмірів тіл у Сонячній системі

 615. Економіка Східної Європи

 616. Податкова система

 617. Правові проблеми аграрної реформи в Україні

 618. Економічні концепції соціал-демократії. Ревізіонізм

 619. Гобелен. Історія, особливості виготовлення

 620. Управління підприємством в умовах перехідного періоду

 621. План рахунків

 622. Фізична особа-підприємець

 623. Визначення фізичних властивостей і швидкості руху небесних тіл за їхніми спектрами

 624. Марк Твен

 625. Відчуття та сенсорна організація особистості

 626. Методологія проектного аналізу

 627. Дихання під час вокалу

 628. Характеристика твердого стану речовини

 629. Шляхи підвищення ефективності праці керівника

 630. Плетіння з лози

 631. Роздавальна коробка

 632. Австро-угорська система права та її дія на території Західної України

 633. Життєвий і творчий шлях Г.Косинки

 634. Державне регулювання ринків фінансових послуг

 635. Планування як функція управління підприємством

 636. Україна i світова організація торгівлі, шляхи наближення

 637. Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст

 638. Дієслово. Дієвідміна

 639. Інвестиційна діяльність підприємства

 640. Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів

 641. Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи

 642. Система живлення карбюраторних двигунів

 643. РПС Казахстану

 644. Журнал операцій

 645. Влада, як соціально-філософський феномен

 646. Культура Київської Русі ІХ – першої половини ХІІст. (архітектура, мистецтво, музика).

 647. Надзвичайні небесні явища затемнення, комети

 648. Корозія металів

 649. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 650. Повітряний метод стерилізації (режим стерилізації)

 651. Методологічна схема процесу формування потреб та реального споживання

 652. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції

 653. Доказ і доведення в судовому процесі

 654. Інженерна графіка як наука створення проекційних зображень

 655. Характеристика професійної культури бізнесу

 656. Дискреційна та автоматична фіскальна політика

 657. Географічне районування України

 658. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ \"Приватбанк\")

 659. Інститут освіти як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства

 660. Загальна характеристика Масовоінформаційної діяльності

 661. Гобелен в сучасному інтер’єрі

 662. Українська символіка

 663. Ставлення населення до реклами на телебаченні та її ефективність (програма соціологічного дослідження)

 664. Правда про Марко Вовчок

 665. Правові основи підприємницької діяльності

 666. Історичні етапи розвитку української математичної термінології та її сучасні проблеми

 667. Поняття сторін у господарському процесі

 668. Правове регулювання вексельного обігу в Україні

 669. Основи бізнесу

 670. Упаковка й засоби товарної інформації

 671. Євгеній Гуцало - неординарна особистість укр. культури

 672. Особливості проведення особистих опитувань

 673. Соціально-політичне середовище життєдіяльності

 674. Грошова система

 675. Похідні функції

 676. Операції національного банку

 677. Суперечливість соціально-економічного та політичного розвитку радянського суспільства наприкінці 20-х – у 30-ті роки

 678. Енергозбереження- вимога часу

 679. Гроші як економічна цінність філософсько-психологічний аспект

 680. Лібералізм в Росії ХІХ ст.

 681. Поширення кейнсіанства в різних країнах

 682. Дискреційна та автоматична фіскальна політика

 683. Електронна пошта НБУ

 684. Правові питання організації виробничого навчання

 685. Міжнародний кодекс маркетингових досліджень

 686. Ремонтне і енергетичне обслуговування виробництва. Організація виробничих процесів

 687. Жінки в бізнесі

 688. Життєвий вир героїв роману Григорiя Тютюнника

 689. Комісійно-посередницькі банківські операції

 690. Планування коштів на оплату праці

 691. Природні ресурси і їх вплив на життя суспільства

 692. Жiнка, мати, Берегиня

 693. Зразковий статут ТзОВ

 694. Промисловість України в пореформений період

 695. Основи права

 696. Функції і анатомія листка

 697. Юзеф Пілсудський

 698. Інтелектуальні властивості особистості

 699. Банки та їх роль в економіці

 700. Історія Олімпійських ігор

 701. Канали товароруху

 702. Модель персонального продажу товарів та послуг

 703. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 704. Історія української літератури 1917-1919 рр.

 705. Оперативне управління інвестиційним портфелем

 706. Франц Шуберт. Життєвий і творчий шлях

 707. Економічна система західноєвропейського феодалізму

 708. Організація трудових ресурсів

 709. Політична економія у Франції

 710. Міжнародні валютно-фінансові операції

 711. Становлення неокласичної традиції. Кембріджська школа

 712. Міжнародний кодекс рекламної практики

 713. Види правотворчості громадянського суспільства. Судова правотворчість — особливий вид правотворчості

 714. Луцький замок - памятка архітектури кінця 13 - поч. 14 ст.

 715. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва

 716. Правове регулювання діяльності органів податкової служби України

 717. Роль бізнес-проекту для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту

 718. До проблем відносин власності в аграрній сфері України

 719. Основні форми земної кори. Гіпотези про походження материків

 720. Лінійні, однорідні та неоднорідні різницеві рівняння

 721. Сучасна ринкова економіка

 722. Діяльність малого і середнього підприємства

 723. Австрія

 724. The history of medicine in Ukraine

 725. Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів

 726. Михайло Драй-Хмара. Життєвий і творчий шлях

 727. Політичний курс Директорії

 728. Частини ростучого дерева, їх значення і промислове використання

 729. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

 730. Поняття та особливості формування ринку праці

 731. Вулкани

 732. Чи повернеться янгол. Матеріали до вивчення оповідання Г. Гарсіа Маркеса

 733. Досвід і проблеми викладання дисципліни Страхові послуги

 734. Матеріально-технічна база транспорту

 735. Природні ресурси

 736. Поняття та види торговельної діяльності

 737. Зброя середніх віків

 738. Структура словосполучення у англомовному рекламному слогані

 739. Сугестивність інформації (про підтекст, його силу впливу)

 740. Система маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства

 741. Конюшина повзуча, конюшина польова, копитняк європейський

 742. Демосфен

 743. Посадова інструкція маркетолога

 744. Числові послідовності. Границя, основні властивості границь. Нескінченно малі і нескінченно великі величини, їх властивості

 745. Страхування ЗЕО

 746. Територіальна структура суспільства і проблематика соціальних груп

 747. Історичний аспект ядерного чинника у міжнародних відносинах

 748. Утворення та розвиток малої соціальної групи

 749. Козаччина

 750. Задачі нелінійного програмування

 751. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома

 752. Нормативно-правова база електронного документообігу

 753. Стратегічні альянси страхових компаній та банків, зарубіжний досвід та перспективи створення в Україні

 754. Посткейнсіанські теорії економічного зростання

 755. Дмитро Васильович Павличко – поет нової доби

 756. Принципи і методи пізнання економічного життя суспільства

 757. Система івестиційного права

 758. Історія періодичного закону

 759. Скасування панщини в Галичині в 1848 році

 760. Теорія металів Друде

 761. Житло українців у минулому

 762. Феномен конформізму в малій соціальній групі. Вплив більшості на малу соціальну групу

 763. Україна очима Заходу у ХІ-XVIII ст

 764. Образ матері-жінки в творах Т. Г. Шевченка

 765. Особливості аккадської міфології

 766. Охорона флори і фауни заповідна справа

 767. Реклама на місці продажу

 768. Закони Кеплера

 769. Державна символіка

 770. Управління асортиментом і якістю товарів на сучасному підприємстві

 771. Отруєння пестицидами і агрохімікатами

 772. Звітність організацій і підприємств з питань охорони праці

 773. Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин

 774. ІСТОРІЯ СЕЛА ГРИГОРІВКА ЧАПЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 775. Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики

 776. Вплив спорту на виховання інтелектуальних, моральних якостей

 777. Специфічні заходи з паблік рилейшнз

 778. Шавлія лікарська, шандра звичайна, шипшина травнева

 779. Найпопулярніші гірськолижні курорти Польщі

 780. Зміцнення чеського королівства у XIII столітті

 781. Індуське право

 782. Алкоголізм

 783. Юридична відповідальність суддів в Україні

 784. Торговельний потенціал Волинської області

 785. Цінність соусів

 786. Розробка технологічного процесу розкрою заготовок з масивної деревини по виготовленню деталей тумби кухонної

 787. Галузева страктура машинобудування

 788. Державна податкова адміністрація України

 789. Виникнення зір

 790. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

 791. Господарство країн Східної Європи,Північної і Центральної Азії

 792. Російська Федерація

 793. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

 794. Правове регулювання окремих видів господарських договорів

 795. Керування папками, файлами та ярликами. Меню пуск

 796. Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту

 797. Етнопедагогічні основи Гуцульської школи

 798. Мистецтво і телебачення, архітектура, образотворче мистецтво

 799. Фіскальна політика

 800. Космічна ракета

 801. Поділ понять

 802. Риси новоєвропейської культури XVII ст. Просвітництво. Енциклопедизм

 803. Суднобудівна галузь України. Її конкурентоспроможність

 804. Інформаційне забезпечення діяльності фірми

 805. Реклама та маркетинг

 806. Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ

 807. Особливості вивчення іноземної мови в умовах двоязиччя

 808. Удосконалення податкової системи України – потужний фактор зменшення обсягів тіньової економіки

 809. Етичні норми та цінності науки

 810. Ринок олійних продуктів в Україні

 811. Палацово-парковий ансамбль у Качанівці

 812. Меліса лікарська, миколайчики плоскі, мильнянка лікарська

 813. Словесна наочність в ораторському мистецтві

 814. Що таке 3D графіка

 815. Переміщення папок і файлів

 816. Проспер Меріме

 817. Екологія земноводних

 818. Показником продуктивності праці

 819. Конституція - як захист інтересів держави та її громадян

 820. Умови здійснення підприємництва

 821. Золоті ворота в Києві

 822. Дієслова із зворотним займенником sich

 823. Економічний зміст та форми страхування кредитів

 824. Суть і завдання економічного контролю

 825. Тканання гобелену

 826. Аналізуюче схрещування

 827. Історичне коріння українського лібералізму

 828. Історичні передумови становлення культури Відродження

 829. Формування екологічної культури учнів при вивченні хімії

 830. Інтеграція україни в сучасну світогосподарську систему

 831. Україна і діаспора - процес формування світового українства

 832. Процес сприйняття реклами

 833. Озон та життя

 834. Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію

 835. Упаковка і фірмовий стиль

 836. Негативна людська діяльність

 837. Дарсонвалізація. Методика Техніка безпеки. Сучасна апаратура

 838. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

 839. Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху

 840. Типи поділу рослинних клітин

 841. Радіореклама

 842. Класифікація споживачів у реклакмній справі

 843. Що можна робити в Інтернет. Головні напрямки роботи в Інтернет

 844. Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках

 845. Вплив фізичних вправ на організм людини із захворюванням гіпоталамічий синдром перехідного періоду

 846. Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника

 847. Контроль за використанням і погашенням кредиту

 848. Правила забору крові на ВІЛ-інфекцію

 849. Виробничі шкідливості, засоби захисту людини від своїх негативного впливу

 850. Фактори впливу на розвиток нових підприємств

 851. Афінська демократична рабовласницька республіка

 852. Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення)підприємств і організацій

 853. Характеристика транспортних перевезень

 854. сновні напрями соціальної політики держави в галузі освіти

 855. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 856. Еволюція теорії державного регулювання.Економічний дирижизм

 857. Історичний шлях розвитку адвокатури в Україні

 858. 7 чудес світу

 859. Росія. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення

 860. Населення США

 861. Державне регулювання кредитно-грошової системи

 862. Система міжнародного приватного права

 863. With an overview of the twentieth century” George S.N. Luckyj

 864. Правові засади економічної конкуренції в Україні

 865. Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку

 866. Церква і націоналістичний рух, Між співпрацею і протистоянням. Галичина, 20-30 роки ХХ століття. Ідеологічний і політичний аспекти взаємин

 867. Ярема - типовий представник повсталого народу

 868. Поетичні крила душі Марії Морозенко

 869. Слово каменяра про кобзаря

 870. Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин

 871. Наша Галактика

 872. Етика у медицині

 873. Робоче місце секретаря-референта, вплив робочих умов на його роботу та здоровя

 874. Теоретичні основи розвитку МЕВ

 875. Амортизація основних засобів

 876. Художня культура періоду Реформації

 877. Розроблення плану продуктивності праці

 878. Місто Долина

 879. Ялина європейська, ялівець звичайний, ясен звичайний

 880. Правовий статус організацій підприємців у соціально-трудовій сфері

 881. Автоматизація обліку витрат на виробництво

 882. Районування грунтів України

 883. Засади і функції судової промови

 884. Людство й довкілля. Джерела екологічної загрози. Екологічний вплив ТЕС

 885. Форми творчого синтезу

 886. Фінансовий аналіз економічного проекту

 887. Юрій Васильович Кондратюк

 888. Основи екологічної теорії

 889. Дослідження протоколів ТСР-ІР

 890. Проблеми розвитку теоретичного знання

 891. Логічний квадрат

 892. Видання сучасних підручників для загальноосвітніх шкіл

 893. Олег Віщий

 894. Глід колючий, глуха кропива біла, горіх волоський

 895. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 896. Орнамент Буковини. Загальні відомості. Елементи орнаменту буковинського килима

 897. Трави в українській міфології, окремі трави в українських міфах, легендах, обрядах

 898. Національні інтереси і міжнародна торгівля

 899. Софія Василівна Ковалевська (1850—1891pp.)

 900. Тестові запитання з муз.викладання

 901. І.І.Мечников – видатний вчений-мікробіолог

 902. Мікроелементи

 903. Єгипет Стародавній – рабовласницька держава на Пн.-Сх. Африки

 904. Сутність та функції ринку

 905. Історія формування та еволюція екологічної думки

 906. Механізми захисту та підтримки конкуренції

 907. Технологія обробки деревини. Верстат ЦДК4-2

 908. Сучасне музичне мистецтво у світі

 909. Розвиток пізнавальних здібностей та інтересів учнів у процесі вивчення географії

 910. Т.Г.Шевченко – солдат

 911. Способи захисту цивільних прав у новому Цивільному кодексі України

 912. Контроль розрахунків по оплаті праці

 913. Життя і творчість Алли Горської

 914. Проблема терроризму у пострадянському просторі

 915. Основи веб-дизайну

 916. ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

 917. Прибуток та монополія

 918. Лексико-симантичні категорії у заголовках газет

 919. Флеш пам'ять

 920. Давні ігри українців

 921. Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм

 922. Декоративне панно “Квіти”

 923. Виникнення класичної політичної економії в Англії

 924. Фітотерапія у лікуванні дітей

 925. Активні операції комерційних банків

 926. Етапи розвитку аудиту і їх характеристика

 927. Торговельно-поседерницька діяльність на Україні. Переспективи розвитку

 928. Польський романтизм 19 століття в літературі

 929. Персонал

 930. Життєва основа новели Новина Василя Стефаника

 931. Метод безпосереднього інтегрування

 932. Чотирикутники

 933. Мистецтво розпису в Україні

 934. Негативний вплив нафти та нафтопродуктів

 935. Проблеми рівноваги попиту та пропозиції в умовах переходу до ринк

 936. Середовище існування міжнародних економічних відносин

 937. Загальні економічні основи товарного виробництва, його еволюція

 938. Азотна кислота

 939. Coober Pedy-underground city in Australia

 940. Социальные и технические нормы, понятие, роль, соотношение

 941. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

 942. Християнізація духовного життя українського народу

 943. Творчість Леонардо да Вінчі

 944. Міжбанківські коpеспондентські відносини

 945. Частинні коефіцієнти кореляції і коефіцієнти регресії

 946. Споживання, заощадження та інвестиції

 947. Економічне зростання в моделях зростання

 948. Польща у 20 – 30-х рр. ХХ ст

 949. Страхування відповідальності позичальників за неповернення кредиту

 950. Методичні особливості психологічної роботи з казками

 951. Роль грошово-кредитної політики нбу в стабілізації кредитного ринку

 952. Т. Шевченко в зарубіжній літературі

 953. Становлення грошової системи України

 954. Інформаційна безпека в Intranet

 955. Статус та функції національного банку України

 956. Поняття і значення основних принципів трудового права

 957. Розвиток української державності

 958. Суб’єкти цивільного права

 959. Маркетинг

 960. Нормативна характеристика БО

 961. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 962. Кримський природний заповідник

 963. Музичне мистецтво Київської Русі

 964. Експерементально-психологічні методики дослідження самосвідомості особистості

 965. Наукове значення періодичного закону

 966. Система нетарифного регулювання

 967. Самоврядування в Україні

 968. Судова реформа 1864 року в Україні

 969. Пам’ять про тих, хто відійшов з життя

 970. Телефониий довідник (Turbo Pascal)

 971. Інвестиції, формування, використання, ефектиувність

 972. Загальні поняття щодо статусу Державної виконавчої служби України

 973. Макроекономічне прогрозування

 974. Ірано-Іракська війна 1980 - 1988 і позиції СРСР, США і ООН

 975. Геологічна діяльність океанів і морів

 976. Hippocrates — the Father of Medicine

 977. Характеристика сметани

 978. Торговельні відносини за феодалізму

 979. Революційно-демократична екон. думка в Україні

 980. Функціонування бізнесу

 981. Технічне обслуговування приладів електрообладнання

 982. Етнічні межі України

 983. Анатолій Дімаров

 984. Напрями посилення ролі заробітної плати та інших видів стимулювання у механізмі оцінки високоякісної праці

 985. Відомості про будову та принцип функціонування енергосистем

 986. Мовні особливості вираження гумору

 987. Сонет 66 В.Шекспіра та два його переклади

 988. Психологічні основи рекламного менеджменту

 989. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ

 990. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі

 991. Іван Кочерга (1881 – 1952)

 992. Вимоги обслуговуючому персоналу, що працює з електроустаткуванням

 993. Ділова жінка

 994. Мантія Землі, її суть і види

 995. Програми архіватори WinZip, WinRar

 996. Контрольная БЖД

 997. Практичне застосування гідролізу

 998. Об’єднання суб’єктів підприємництва

 999. Інкрустація різьблених виробів

 1000. Альтернативні джерела електроенергії. Екологічна ситуація на ТЕС, ГЕС, АЕС