На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Естетичні категорії

 2. Страхування депозитів

 3. Держава і право стародавньої індії

 4. Світова велич і фатальна помилка Богдана Хмельницького

 5. Мислення

 6. Хімічно небезпечні виробництва та хімічні небезпеки

 7. Причини поразки український національно-визвольних змагань періоду громадянської війни та встановлення Радянської влади в Україні

 8. МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

 9. Законодавча база рекламної діяльності в Україні

 10. Видатний український композитор – М.Скорик

 11. Честь i безчестя персонажiв комедiї Iвана Карпенка-Карого Хазяїн

 12. Андрей Шептицький - глава Української Церкві Митрополит Галицький, Архиєпископ Львівський

 13. Іван Франко і Коломия

 14. Концепції футурології

 15. Охорона рослин народами світу

 16. Післявоєнна історія Східної Європи

 17. Сутність вартості робочої сили

 18. Іван Пулюй – перший український фізик світового рівня

 19. Документообіг в діяльності ОВС

 20. Аналіз затрат на виробництво

 21. Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур

 22. Державне регулювання соціальних процесів

 23. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю

 24. Об’єкти та цілі БЖД

 25. Хоровий спів

 26. Загальна теорія зайнятості Кейнса

 27. Василь Стефаник

 28. Характеристика земельних ресурсів України

 29. Типи і види хорів

 30. Іудаїзм в Україні

 31. Методи оцінки активів підприємства при реформуванні відносин власності

 32. Норми правд у системі соціальних норм

 33. Детектив та історія його виникнення

 34. Вплив природних катастроф на населення України

 35. Конституція Французької Республіки 1946 р

 36. Гі де Мопассан – видатний новеліст

 37. Екологічне страхування в Україні, Основні шляхи та проблеми його становлення

 38. Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання

 39. Формування структур підприємницького бiзнесу

 40. Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

 41. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

 42. Зміст транспортних умов контракту. Особливості перевезень повітряним транспортом

 43. Виготовлення скатертини

 44. Харків кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття у спогадах мандрівників і мемуарах

 45. Проблеми довкілля

 46. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 47. Проблеми міжособистісних стосунків у колективі

 48. Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word

 49. Жан-Батіст Гренуй

 50. Михайло Михайлович Коцюбинський

 51. Матеріальна шкода поняття і види

 52. Адам Міцкевич

 53. Новаторство Драматургії Чехова

 54. Економічні проблеми в умовах ринкових економічних відносин і регіональні проблеми в перспективах

 55. Виникнення класичної політичної економії у Франції

 56. США у 60-70-х рр

 57. Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі

 58. Поняття держави. Теорії виникнення держави

 59. Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси

 60. Соціальні пенсії та допомоги

 61. Похідні цінні папери

 62. Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші.

 63. Герман Гессе

 64. Система військових правоохоронних органів України

 65. Опіки

 66. Документи планування

 67. Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

 68. Україна і первісне виникнення мов

 69. Основні теорії виникнення теорії держави і права

 70. Персональний продаж послуг. Загальні відомості

 71. Гласність та відкритість у цивільному процесі

 72. Укр.вишивка. Рушники

 73. Споживання та заощадження

 74. Варшава і Краків – визначні міста Польщі

 75. Закріплення вивченого про дієслово як частину мови

 76. Класична політекономія

 77. Атмосферні явища, як характеристика клімату м. Чернівці і їх часовий хід у 2009 році

 78. Черговість задоволення вимог кредиторів. Мирова угода

 79. Міжнародне кооперування виробництва, природа, форми та сучасні особливості

 80. Експертні і навчальні системи

 81. Проектування процесу надання послуг

 82. Життя і творчість Л.М.Толстого

 83. Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики

 84. Чорнобильська трагедiя - бiль України

 85. Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції. Антимонопольне законодавство і практика. Ринок робочої сили. Біржі праці. Ціна робочої сили.

 86. Предмет, методи і завдання економічної статистики

 87. Походження і значення слова “Русь”

 88. Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)

 89. Конкуренція

 90. Дефіцит заліза у вагітних

 91. Діяльність організацій на фінансовому ринку

 92. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

 93. Дмитро Іванович Менделєєв

 94. Сонячна система - комплекс небесних тіл, які мають спільне походження

 95. Аналітичні можливості балансу комерційного банку

 96. Гетьманство в Україні

 97. Фінансування проекту

 98. Час і календар

 99. Соціально-економічні наслідки інфляції

 100. Операційна система Windows 98

 101. Мікатоксикози. Мікробіологія продовольчих товарів

 102. Склад інформації що використовується для формування системи Управлінського обліку

 103. Системи вприскування палива (інжектор)

 104. Материнка звичайна, мачок жовтий, медунка лікарська

 105. Інституційний аналіз економічного проекту

 106. Пауерліфтинг

 107. Циліндр

 108. Матеріальні і нематеріальні активи

 109. Довгостроковий кредит

 110. Економічний зміст , страхування кредитних ризиків

 111. Обмеження та узагальнення понять

 112. Військово-навчальні заклади України

 113. Життєвий і творчий шлях В.Стуса

 114. Стан та перспективи міжнародного співробітництва України в енергетичній сфері

 115. Удосконалення структури основних виробничих фондів підприємств автомобільного транспорту в період переходу до ринку

 116. Автоматизація виробництва та реалізації продукції

 117. Різьблення в Україні

 118. Страхова компанія – як необхідний суб’єкт страхового ринку

 119. Методичні основи стандартизації

 120. Творчість Євгена Плужника

 121. Предмет і значення дисципліни “Основи екології” Наукові основи раціонального природокористування. Заказники і заповідники та їх роль у збереженні фаун

 122. Корифеї античної літератури

 123. Методична розробка уроку англійської мови по темі Охорона навколішнього середовища

 124. Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Техносфера

 125. Реалізація виховної мети в процесі пізнання природи

 126. Центральний банк і монетарна політика

 127. Загарбання етнічних українських земель Польщею, Молдавією, Угорщиною, Московським царством, Туреччиною та Кримським ханством (14-16 ст.)

 128. Держава як інститут у політичній системі суспільства

 129. Норми затрат праці

 130. Утворення та розвиток Єгипетської держави

 131. Ідеї правової держави Б.Кістяківського і сучасність

 132. Етапи розвитку українознавства

 133. Неокейнсіанські макроекономічні моделі

 134. Організація діяльності центральних банків

 135. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

 136. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

 137. Числівник (Numeral)

 138. Кредитна система Японії

 139. Спроби реформування командно-адміністративної системи (1953-1964 рр.)

 140. Програма “провідник”, робочий стіл, добування файлів з архіву

 141. Основні етапи формування системи управління операційними позаоборотними активами

 142. Чехословаччина - від заснування до оксамитової революції

 143. Економічний зміст нематеріальних активів та їх визнання

 144. Державна служба як інститут адміністративного права

 145. Походження і функції банків

 146. Облік запасних частин

 147. Дія магнітного поля на рухомий заряд

 148. Управління просуванням стимулювання збуту

 149. Агресія більшовицького Раднаркому проти Української Народної Республіки

 150. Словотвірна синонімія прикметників, мотивованих різними частинами мови

 151. Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів

 152. Діабетична кома, патогенез, клініка, етіологія. Діагностика. Екстрена медична допомога на до госпітальному етапі

 153. Кістяківський Богдан – видатний український соціолог. Соціологічні концепції Кістяківського

 154. Елементи оформлення сучасного газетного видання

 155. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

 156. США у післявоєнний період

 157. Психологічні особливості українського національного характеру

 158. Виготовлення деревяних мозаїчних виробів

 159. Античне красномовство

 160. Оцінка, класифікація і структура сонвоних виробничих фондів

 161. Антропосфера, соціосфера, біотехносфера

 162. Микола Ворноний

 163. Географічне положення Євразії. Формування поверхні Пд.Америки

 164. Б. Грінченко

 165. Поняття

 166. Обертання Землі навколо своєї осі. Чому буває день та ніч

 167. А.П.Чехов і його твори “Палата №6”, “Іонич”

 168. Ігри та вправи на розвиток моторики верхніх і нижніх кінцівок

 169. Банківська система принципи побудови, цілі, механізм функціонування

 170. Малий і середгній бізнес, еволюція понять і проблема визначення

 171. \"Українська національна ідея\" у творчості І. Я. Франка

 172. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброї

 173. Зміст і побудова обвинувальної промови

 174. Правове регулювання ліцензування господарської діяльності

 175. Доплати і надбавки

 176. Повторення таблиць множення і ділення чисел 2 і 3

 177. Як людина пізнає Всесвіт

 178. Молодий Пантелеймон Куліш

 179. Складання рекламних листів

 180. Види судових промов

 181. Господарство світу і України в другій половині 60-х — на початку 90-х років XX століття

 182. Сфери регулювання оплати праці

 183. Дивізія СС Галичина - правда і міфи

 184. Фінансова безпека підприємства

 185. Напрямки і завдання маркетингу

 186. Забруднення водойм

 187. Географічне середовище

 188. Кількість населення Землі, його природний та механічний рух

 189. Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

 190. Наукове значення періодичного закону Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

 191. Чорнобиль не має минулого часу

 192. Правовий статус особи. Правовий статус народу. Правовий статус держави

 193. Страхування в туризмі

 194. Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника

 195. Охорона фауни

 196. Довідково-інформаційна документація

 197. Ситуація з комерційними банками в Україні

 198. Акти конституційного значення. ЗУНР

 199. Мова і стиль службових документів

 200. Фізичне виховання учнів спеціальної медичної групи

 201. Євген Коновалець - символ української нації

 202. Газове і дугове зварювання чавунів

 203. План-конспект уроку для учнів 6 класу з теми, Appearance

 204. Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН

 205. Стратегія підприємств

 206. Марія Заньковецька

 207. Функції правничої лінгвістики

 208. Психічні і моральні якості медичного працівника

 209. Суспільні блага та загальні ресурси

 210. Ренесансна архітектура Львова (ХVI – пер. пол. XVII ст.)

 211. Промисловість України в пореформений період

 212. Джерела приватного права

 213. Право працівника на оплату праці та його захист

 214. Понятие и структура юридической науки

 215. Міжбанківські коpеспондентські відносини. Міжбанківські pозpахунки

 216. Інтегрування ірраціональних виразів

 217. Облік готової продукції та її реалізації

 218. Забруднення морських вод

 219. Аналіз місцевого бюджету

 220. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України

 221. Історія компанії Microsoft

 222. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 223. Аналіз прибутку підприємств в умовах перехідної економіки

 224. Доведення і спростування, способи аргументації

 225. Деякі аспекти машинного перекладу тексту

 226. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 227. Податок на промисел, спеціальний торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок

 228. Господарство укр. земель у ХVI-XVIII ст.

 229. Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах

 230. Модернізація економіки України в умовах глобалізації

 231. Пошук і дослідження неземних форм життя. Планетарний карантин, необхідні при цьому заходи

 232. Інформатика і обчислювальна техніка

 233. Евакуація людей під час пожежі

 234. Олександр Олесь

 235. Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)

 236. Місце бюджетної системи в економіці України

 237. Кембріджська економічна школа. Економічні погляди А.Маршала

 238. Жанрові особливості роману Чарльза Діккенса «Великі сподівання» в літературній критиці

 239. Ответы на билеты по ОБЖ 11 класса

 240. Лідерування

 241. Грошово – кредитна система України

 242. Л.І.Брежнєв

 243. Алгоритми і програми з розгалуженнями

 244. Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій пов’язаних з цінними паперами

 245. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 246. Трудова еміграція та імміграція

 247. Еволюція зір

 248. Британський парламент

 249. Економічне вчення Д.Рікардо

 250. Заощадження

 251. Управління агрострахуванням в Україні

 252. Альберт Ейнштейн

 253. Соціал-реформістські моделі економічного розвитку

 254. Демократизація в Україні, соціологічний діагноз

 255. Аудиторські свідчення

 256. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 257. Комп’ютерна економетрія

 258. Контрольна робота з екології

 259. Трудові спори та соціальні конфлікти

 260. Екліптика. Видимий рух Сонця і Місяця

 261. Організаційні і розпорядчі документи

 262. Реклама на місці продажу, маркетинг, комунікації

 263. Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення

 264. Україна і світ на межі ХIХ— XX століть, особливості господарського життя

 265. Принципи здійснення правосуддя в Україні

 266. Фрідріх Шіллера

 267. Людвіг ван Бетховен

 268. Формування образного мислення, творчої уяви, розвитку інтелекту та логічного мислення

 269. Астрономія і природознавство

 270. Інвалідність та її види

 271. Допомога населенню в козацькій державі

 272. Загальні поняття форм і систем заробітної плати

 273. Розвиток християнства до розколу 1054 року

 274. Єдність та диференціація в правовому регулюванні праці

 275. Северин Наливайко

 276. Етикет ділового листування

 277. Додаткові підрядні речення

 278. Ліс і його екологія

 279. Марксистські погляди на політику та державний устрій

 280. Загальний огляд напрямків розвитку культури у другій половині ХХ ст

 281. Етапи соціологічного дослідження Формування престижу деяких професій

 282. Іван Брюховецький - славний представник козацької старшини Війська Запорізького

 283. Склад та порядок включення до св продукції витрат на оплату праці

 284. Основи створення та виготовлення рекламного звернення

 285. Позитивна економіка

 286. Азимутальна картографічна проекція, її побудова і використання

 287. Екологія та ландшафтна екологія

 288. Українська культура та література ХІХ-ХХ ст

 289. Щеплення рослин та його біологічне значення. Основні засоби щеплення рослин

 290. Сторони трудового договору

 291. Інформаційна сфера в Україні, захист інформації, проблеми і перспективи розвитку

 292. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

 293. Вода природних джерел

 294. Фізичне виховання учнів поза школою

 295. Податки

 296. Монополія і досконала конкуренція

 297. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

 298. Плетіння гачком

 299. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем. Поняття китайського права і філолофсько-моральні джерела його формування. Термін «право»

 300. Діалог Україна-Європейський Союз, минуле, сучасне, майбутнє

 301. Жiночий iдеал Ольги Кобилянської

 302. Борис Пастернак (1890-1690)

 303. Диференціал

 304. Особливості формування цивільного права в Україні

 305. Читання творів різних жанрів

 306. Вклад українських вчених в розвиток космонавтики

 307. Нормативні документи з БЖД

 308. Розвиток космонавтики у СРСР після Другої світової війни до сьогодні

 309. Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

 310. Будова патрона

 311. Родовик лікарський, розрив - трава дрібноквіткова, розторопша плямиста

 312. Контрольна робота з дисципліни \"Статистика\"

 313. Інформаційні технології передавання файлів через Інтернет на основі протоколу FTP

 314. Контроль якості стерилізації паровим методом

 315. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 316. Насилля

 317. Астрономічні спостереження і телескопи

 318. Психічні форми освоєння дійсності

 319. Регіональна економічна політика держави

 320. Релігійне мистецтво первісного суспільства

 321. Етнічний та расовий склад, структура населення

 322. Закони і положення про Ц.О. України

 323. Собівартість продукції

 324. Держава в системі макроекономічного регулювання

 325. Володимир Мономах

 326. Ренесанс

 327. Пригода бізнесу і його економічна основа

 328. Державний борг. Обслуговування та управління

 329. Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть

 330. Економічне вчення Маркса

 331. Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу

 332. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням

 333. Робота з книгами в Excel

 334. Аптечна технологія ліків

 335. Уолт Уітмен (1819-1892)

 336. Природа Конституції та її дотримання

 337. Литовсько-Польський період

 338. Едгар Алан По – видатний американський письменник

 339. Аналіз рентебельності за методом моделі Du Pont

 340. Евакуація населення

 341. Кукурудза, її походження, використання, різноманітність форм та видів

 342. Спостереження як метод оцінки зовнішнього середовища та решітка менеджменту Блейка і Моутон

 343. Механіка від Аристотеля до Ньютона

 344. Основи військової топографії та туризму

 345. Класифікація країн світу

 346. Облік короткотермінових позик, поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

 347. Естетичне виховання в процесі навчання

 348. Інформатика

 349. Проблеми фінансів та фінансової системи України

 350. Плата за землю

 351. Музеї Львова

 352. Людина і довкілля

 353. Облік грошових засобів

 354. Організація виробничих процесів в часі

 355. Traditions and holidays of Great Britian

 356. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 357. Пилип Орлик

 358. Еквівалентність тексту при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригіналу

 359. Оксамитова революція в Чехословаччині

 360. Акт передачі матеріальних цінностей

 361. Кредитно-грошова політика Центрального Банку

 362. Італія після ІІ світової війни

 363. Фізична реабілітації спортсменІв після травм та фізичних навантажень

 364. Біоритми організму. Добові біоритми. Вплив Місяця на добові біоритми

 365. Небезпечні ситуації мирного часу і безпека населення

 366. Хімія в народному господарстві

 367. Дисциплінарна відповідальність юристів

 368. Іван Підкова

 369. Прийоми і правила стрільби з малокаліберної гвинтівки

 370. Засоби стимулювання навчальної активності школярів

 371. Французька поезія

 372. Природа інноваційних процесів

 373. Сільські трудові ресурси, їх використання

 374. Цикли ділової активності

 375. Харчова промисловість України, проблеми і перспективи спирто-горілчаної галузі

 376. Духовнi джерела вiдродження

 377. Склад і масштаби сонячної системи

 378. Романтизм як літературний напрямок і як універсальний світогляд

 379. Поведінка споживача

 380. Марко Вовчок

 381. Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективності діяльності суб’єктів господарювання

 382. Конституція учнівського самоврядування "ТЕМП"

 383. Причини, виникнення і сутність інформації

 384. Місце і роль організацій та рухів у сучасному розвитку українського суспільства

 385. Реформа оплати праці cтимулюючого типу в Україні

 386. ПОНЯТТЯ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЇЇ ВИДИ

 387. Розвиток європейської прози на межі 19-20 століть

 388. Перу. Економічна і географічна характеристика

 389. Програми архіватори WinRAR

 390. Документація довідково-інформаційна

 391. Аналіз та прогнозування японської господарської системи

 392. Комерційні переговори

 393. Чинники,що визначають параметри попиту на гроші

 394. Робочий час. Трудове право

 395. Економічне зростання в моделях зростання

 396. Комплексне заняття

 397. Призначення та побудова бухгалтерського обліку

 398. Стандартні звіти

 399. Тип хордові – високоорганізовані тварини. Загальна характеристика

 400. Розвиток школи й педагогічної думки на Буковині

 401. Інформаційні технології і системи

 402. Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту

 403. Демократія в Америці

 404. Оптові ціни, їх різновиди

 405. Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності

 406. Розробка ефективного рекламного звернення

 407. Економічне вчення Д. Рікардо

 408. Грудне вигодовування

 409. Загальна характеристика синтоїзму

 410. Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища

 411. Світовий ринок лісу

 412. Організація участі підприємства у виставках та ярмарках

 413. Акція та її види

 414. Символіка імен персонажів повісті “Над прірвою у житі” Джерома Девіда Селінджера

 415. Передумови створення підприємства

 416. Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій

 417. Фіскальна політки держави (Бюджетно-податкова політика)

 418. Предмет і метод бухгалтерського обліку

 419. Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства

 420. Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення

 421. Криптографічний алгоритм 3DES

 422. Характеристика бухгалтерських рахунків

 423. Стиль та методи управління, їх застосування в умовах України

 424. Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї

 425. Головні аспекти інвестування в сучасних умовах

 426. Економічний аналіз балансу комерційного банку

 427. Функції державних податкових інспекцій на місцях

 428. Міжнародні фінансові організації. Кредити підприємству

 429. Корпорація

 430. Роль бюджетування в процесі менеджменту

 431. Переваги і недоліки різних форм правління (в контексті парламентської реформи в Україні від 8 грудня 2004 р.)

 432. Язичницькі релігії, буддизм, іслам, іудаїзм та сучасні нетрадиційні релігії

 433. Ясунарі Кавабата

 434. Музеї та пам’ятники Черкас

 435. Чистотіл звичайний — Chelidonium majus

 436. Плаваючі та фіксовані валютні курси

 437. Психологічні особливості діяльності засобів масової інформації

 438. Соціально трудові відносини

 439. Матеріали для різьби та інкрустації

 440. Економічна історія як наука

 441. Військова дисципліна

 442. Християнські свята та обряди

 443. Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці

 444. Організація касових операцій у банківських установах

 445. Складання і виконання кошторисів та звітів

 446. Національний доход. Закон обігу грошей

 447. Консерватизм у Франції. Жозеф де Местр

 448. Макроеволюція

 449. Реформи в Російській імперії Олександром ІІ

 450. Частинні похідні і диференціали вищих порядків

 451. Вищі органи демократичної держави

 452. Програма Провідник

 453. Сканери

 454. Писемність на Русі за археологічними даними

 455. Теорії трансформації капіталізму

 456. Праця, кадри та соціальний розвиток колективу

 457. Країни Центральної Азії

 458. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

 459. Інтегрування раціональних функцій

 460. Заключна частина промови прокурора

 461. Білети з географії

 462. Податки на споживання

 463. Єдність організму і навколишньогосередовища. Обмін мінеральних речовин. Обмін речовин і енергії – основа життєдіяльності

 464. Квітковий годинник Карла Ліннея

 465. Реклама у зовнішньоекономічній діяльності

 466. Дізнання як форма досудового розслідування

 467. Кривошипно-шатунний механізм

 468. Тижневі і місячні біоритми. Оздоровчі біоритми в місячному циклі

 469. Медична етика

 470. Україна на світовому ринку озброєнь

 471. Причини та наслідки агресії більшовицької Росії. УНР в кінці 1917 – початок 1918 рр

 472. Припинення діяльності підприємства

 473. Гулак-Артемовський С.С. - укр. співак і композитор

 474. Гра слів у англомовному газетному заголовку. Прагматичний аспект

 475. 2. Поняття відеосистеми ПК. Призначення та склад

 476. Кадри для служб соціальної допомоги населенню

 477. Інформаційні комп’ютерні системи в менеджменті

 478. Психологічні чинники внутрішнього конфлікту особистості періоду дорослості

 479. СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗБУДОВИ В УКРАЇНІ

 480. Фашизм

 481. Зорі, їх утворення, розвиток і види

 482. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

 483. Класифікація за спеціалізацією страховиків

 484. Крокус, кропива дводомна

 485. Управління зовнішньоекономічною діяльністю

 486. Поетична та пісенна творчість України на шляху становлення державності і незалежності

 487. Розміщення продуктивних сил Чернівецької області

 488. Образ матері-жінки в творах Т. Г. Шевченка

 489. Чинники, які впливають на розвиток демократії в Україні

 490. Нігерія

 491. Екологічне виховання учнів на уроках біології

 492. Інноваційні процеси на підприємстві

 493. Андрій Шевченко

 494. Енеоліт на території України

 495. Програма інформатизації суспільства України — перспективний шлях до зростання економічного розвитку

 496. Ліквідаційна процедура

 497. Поезія Михайла Драй-Хмари

 498. Ліцензування діяльності підприємств

 499. Економічне становище України в контексті економічної безпеки

 500. Сергій Олександрович Єсенін

 501. Господарство України і світу в період між двома світовими війнами

 502. Роль страхування в інвестиційному процесі

 503. Організація та функціонування картелів

 504. Чому Іван Франко назвав п'єсу "Украдене щастя"?

 505. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст

 506. Ламаїзм

 507. Елементи головної підгрупи VII групи періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва

 508. Загальна характеристика Ірландії

 509. Ендокринна система та її фізіологія

 510. Вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США

 511. Розв’язання задач на застосування векторів

 512. Комплексні числа

 513. Джерела екологічної кризи ХХ століття та її вплив на біосферу

 514. Філософський зміст і проблеми субстанції

 515. Держава і право франків

 516. Джерела прісної води в Україні

 517. Галактики різних видів. Зорі, чорні дири, холодні об

 518. Особистісні зміни хворих на цукровиий діабет

 519. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства

 520. Основні напрямки іноземного інвестування

 521. Життя Івана Сошенко

 522. Показники діяльності банків

 523. Аскетичні моменти у релігійно-філософських поглядах стародавніх греків

 524. Елементи комбінаторики

 525. Фінансові функції для розрахунків по цінним паперам у середовищі електронної таблиці M.Excel

 526. Проблеми пізнання Всесвіту

 527. Форми забезпечення соціальних прав людини в системі соціальної політики

 528. Стратегія страхової компанії

 529. Братства в боротьбі проти експансії катоцизму

 530. Культура Індії у 16-17ст

 531. Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз). Загальні відомості

 532. Доходи бюджету України

 533. Народні звичаї та обряди

 534. 90 шпаргалок по БЖД 1 курс (1-2 семестр)

 535. Правовая статистика Учебно-методический комплекс

 536. Государственный строй Древних Афин

 537. Система впорскування палива

 538. Життєва основа роману Василя Барки Жовтий князь

 539. Корисна інформація з астрономії

 540. Чубинський П.П. - етнограф, фольклорист, поет

 541. Історія національного олімпійського комітету України та участь українських спортсменів в Олімпійських іграх

 542. Видобуток підземних вод

 543. Програми архіватори, антивірусні програми

 544. Холера

 545. Закон санації

 546. Вільям Шекспір

 547. Наукове мислення та його структура

 548. Маржиналізм

 549. Мета та етапи обліку витрат виробництва

 550. Загартування повітрям

 551. Форми страхування кредитів. Страхування товарних кредитів

 552. Наслідки порушення макроекономічної рівноваги

 553. Договір щодо надання рекламних послуг

 554. Екологічні проблеми найважливіших галузей аграрного сектора економіки

 555. Індія в міжвоєнний період

 556. Чи люблять Українці говорити компліменти

 557. Традиційні міні-електростанції - дизельні або бензинові

 558. Види народно-ужиткового мистецтва

 559. Природні стихії та їх екологічне значення

 560. Особливості застосування теорії комунікацій у маркетингу

 561. Наркотики: історія і класифікація

 562. Реформи спартанського законодавця Лікурга

 563. Неокласичне відродження теорії екон. пропозиції та раціональних очікувань

 564. Організація ресурсної бази банків в Україні

 565. Церковна архітектура середньовіччя

 566. Розклад вектора на складові на площині і в просторі. Декартові система координат

 567. Козацьке тілодуховиховання – основа фізичного та морального становлення особистості

 568. Людина в космосі

 569. Розміщення продуктивних сил Чехії

 570. Документи i розрахунки

 571. Питання персоналу на підприємстві

 572. Зв’язок між розв’язками прямої і двоїстої задач. Геометрична інтерпретація двоїстих задач

 573. Коліївщина

 574. Синоптичний аналіз і передбачення погоди. Повітряні маси

 575. Ейнштейн Альберт

 576. Рекламні агенції, розробка та виготовлення рекламних звернень, планування рекламний кампаній

 577. Адміністративне право

 578. Податкові системи

 579. І.Франко та видатні діячі Галицького Відродження

 580. Хвороби нирок та сечовивідних шляхів

 581. Фізична особа-підприємець

 582. Правове регулювання приватизації майна

 583. Президент у механізмі здійснення державної влади

 584. Підстава та умови матеріальної відповідальності

 585. Музична культура Київської Русі

 586. Сутність грошей як суспільного феномену

 587. Основні методи боротьби з інфляцією

 588. Іноземна мова як навчальний предмет

 589. Роздавальна коробка

 590. Характеристика прислівників часу у творах Ольги Кобилянської

 591. Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.)

 592. Поведінка споживача

 593. Вчитись – справжнє мистецтво

 594. Чинний порядок оподаткування прибутку

 595. Загальна характеристика систем управління людськими ресурсами

 596. Життя і творчість Михайла Панасовича Булгакова

 597. Екстремальні види спорту - крок до трагедії

 598. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії

 599. Журнал як тип видання в системі засобів масової комунікації

 600. Життєвий вир героїв роману Григорiя Тютюнника

 601. Авраам Лінкольн

 602. Орієнтація страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій

 603. Визначення відстаней і розмірів тіл у Сонячній системі

 604. Історія розвитку Microsoft Word

 605. Істрія написання твору Богакова “Майстер і Маргарита”

 606. Чи повернеться янгол. Матеріали до вивчення оповідання Г. Гарсіа Маркеса

 607. Становлення християнської церковної організації. Монастирі

 608. Цінність філософії для особи і суспільства

 609. Знак зодіака, сузіря - Скорпіона

 610. Система живлення дизелів

 611. Техносфера

 612. Сполучені Штати Америки

 613. Економіка і суспільний розвиток

 614. Художні особливості естрадного мистецтва

 615. Походження всесвіту

 616. Поділ суджень за модальністю

 617. Правові проблеми аграрної реформи в Україні

 618. Революція Австро-Угорщини 1918 р. і її наслідки (в датах і подіях)

 619. Гобелен. Історія, особливості виготовлення

 620. Актуальність брендингу в економіці України

 621. Предмет економічної теорії

 622. Державне регулювання ринків фінансових послуг

 623. Економічні концепції соціал-демократії. Ревізіонізм

 624. Економіка Східної Європи

 625. Податкова система

 626. Управління підприємством в умовах перехідного періоду

 627. Визначення фізичних властивостей і швидкості руху небесних тіл за їхніми спектрами

 628. План рахунків

 629. Поняття сторін у господарському процесі

 630. Дихання під час вокалу

 631. Шляхи підвищення ефективності праці керівника

 632. Характеристика твердого стану речовини

 633. Методологія проектного аналізу

 634. Відчуття та сенсорна організація особистості

 635. Марк Твен

 636. Австро-угорська система права та її дія на території Західної України

 637. Система живлення карбюраторних двигунів

 638. Плетіння з лози

 639. Повітряний метод стерилізації (режим стерилізації)

 640. Влада, як соціально-філософський феномен

 641. Життєвий і творчий шлях Г.Косинки

 642. Планування як функція управління підприємством

 643. Культура Київської Русі ІХ – першої половини ХІІст. (архітектура, мистецтво, музика).

 644. Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів

 645. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ \"Приватбанк\")

 646. Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи

 647. Україна i світова організація торгівлі, шляхи наближення

 648. Журнал операцій

 649. Дієслово. Дієвідміна

 650. Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст

 651. Корозія металів

 652. Дискреційна та автоматична фіскальна політика

 653. Інвестиційна діяльність підприємства

 654. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 655. Надзвичайні небесні явища затемнення, комети

 656. Доказ і доведення в судовому процесі

 657. РПС Казахстану

 658. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції

 659. Методологічна схема процесу формування потреб та реального споживання

 660. Інженерна графіка як наука створення проекційних зображень

 661. Характеристика професійної культури бізнесу

 662. Поняття та види торговельної діяльності

 663. Історичні етапи розвитку української математичної термінології та її сучасні проблеми

 664. Ставлення населення до реклами на телебаченні та її ефективність (програма соціологічного дослідження)

 665. Географічне районування України

 666. Гобелен в сучасному інтер’єрі

 667. Правда про Марко Вовчок

 668. Інститут освіти як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства

 669. Правові основи підприємницької діяльності

 670. Загальна характеристика Масовоінформаційної діяльності

 671. Українська символіка

 672. Правове регулювання вексельного обігу в Україні

 673. Упаковка й засоби товарної інформації

 674. Особливості проведення особистих опитувань

 675. Похідні функції

 676. Основи бізнесу

 677. Євгеній Гуцало - неординарна особистість укр. культури

 678. Соціально-політичне середовище життєдіяльності

 679. Грошова система

 680. Юзеф Пілсудський

 681. Енергозбереження- вимога часу

 682. Операції національного банку

 683. Суперечливість соціально-економічного та політичного розвитку радянського суспільства наприкінці 20-х – у 30-ті роки

 684. Лібералізм в Росії ХІХ ст.

 685. Гроші як економічна цінність філософсько-психологічний аспект

 686. Поширення кейнсіанства в різних країнах

 687. Комісійно-посередницькі банківські операції

 688. Електронна пошта НБУ

 689. Дискреційна та автоматична фіскальна політика

 690. Франц Шуберт. Життєвий і творчий шлях

 691. Правові питання організації виробничого навчання

 692. Міжнародний кодекс маркетингових досліджень

 693. Планування коштів на оплату праці

 694. Ремонтне і енергетичне обслуговування виробництва. Організація виробничих процесів

 695. Жінки в бізнесі

 696. Природні ресурси і їх вплив на життя суспільства

 697. Жiнка, мати, Берегиня

 698. Інтелектуальні властивості особистості

 699. Промисловість України в пореформений період

 700. Функції і анатомія листка

 701. Зразковий статут ТзОВ

 702. Основи права

 703. Міжнародний кодекс рекламної практики

 704. Модель персонального продажу товарів та послуг

 705. Політичний курс Директорії

 706. Банки та їх роль в економіці

 707. Канали товароруху

 708. Історія Олімпійських ігор

 709. Оперативне управління інвестиційним портфелем

 710. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 711. Історія української літератури 1917-1919 рр.

 712. Міжнародні валютно-фінансові операції

 713. Економічна система західноєвропейського феодалізму

 714. Лінійні, однорідні та неоднорідні різницеві рівняння

 715. Організація трудових ресурсів

 716. Види правотворчості громадянського суспільства. Судова правотворчість — особливий вид правотворчості

 717. Становлення неокласичної традиції. Кембріджська школа

 718. Політична економія у Франції

 719. Роль бізнес-проекту для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту

 720. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва

 721. Луцький замок - памятка архітектури кінця 13 - поч. 14 ст.

 722. Правове регулювання діяльності органів податкової служби України

 723. The history of medicine in Ukraine

 724. До проблем відносин власності в аграрній сфері України

 725. Частини ростучого дерева, їх значення і промислове використання

 726. Основні форми земної кори. Гіпотези про походження материків

 727. Діяльність малого і середнього підприємства

 728. Сучасна ринкова економіка

 729. Австрія

 730. Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів

 731. Матеріально-технічна база транспорту

 732. Михайло Драй-Хмара. Життєвий і творчий шлях

 733. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

 734. Поняття та особливості формування ринку праці

 735. Вулкани

 736. Нормативно-правова база електронного документообігу

 737. Досвід і проблеми викладання дисципліни Страхові послуги

 738. Зброя середніх віків

 739. Природні ресурси

 740. Утворення та розвиток малої соціальної групи

 741. Скасування панщини в Галичині в 1848 році

 742. Посадова інструкція маркетолога

 743. Сугестивність інформації (про підтекст, його силу впливу)

 744. Структура словосполучення у англомовному рекламному слогані

 745. Конюшина повзуча, конюшина польова, копитняк європейський

 746. Система маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства

 747. Територіальна структура суспільства і проблематика соціальних груп

 748. Числові послідовності. Границя, основні властивості границь. Нескінченно малі і нескінченно великі величини, їх властивості

 749. Демосфен

 750. Страхування ЗЕО

 751. Дмитро Васильович Павличко – поет нової доби

 752. Задачі нелінійного програмування

 753. Історичний аспект ядерного чинника у міжнародних відносинах

 754. Козаччина

 755. Розвиток періодичного закону д. І. Менделєєва і будова атома

 756. Посткейнсіанські теорії економічного зростання

 757. Стратегічні альянси страхових компаній та банків, зарубіжний досвід та перспективи створення в Україні

 758. Реклама на місці продажу

 759. Принципи і методи пізнання економічного життя суспільства

 760. Система івестиційного права

 761. Житло українців у минулому

 762. Закони Кеплера

 763. Історія періодичного закону

 764. Юридична відповідальність суддів в Україні

 765. Охорона флори і фауни заповідна справа

 766. Феномен конформізму в малій соціальній групі. Вплив більшості на малу соціальну групу

 767. Теорія металів Друде

 768. Особливості аккадської міфології

 769. Україна очима Заходу у ХІ-XVIII ст

 770. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

 771. Алкоголізм

 772. ІСТОРІЯ СЕЛА ГРИГОРІВКА ЧАПЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 773. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

 774. Державна символіка

 775. Отруєння пестицидами і агрохімікатами

 776. Управління асортиментом і якістю товарів на сучасному підприємстві

 777. Вплив спорту на виховання інтелектуальних, моральних якостей

 778. Зміцнення чеського королівства у XIII столітті

 779. Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин

 780. Звітність організацій і підприємств з питань охорони праці

 781. Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики

 782. Специфічні заходи з паблік рилейшнз

 783. Шавлія лікарська, шандра звичайна, шипшина травнева

 784. Господарство країн Східної Європи,Північної і Центральної Азії

 785. Індуське право

 786. Цінність соусів

 787. Розробка технологічного процесу розкрою заготовок з масивної деревини по виготовленню деталей тумби кухонної

 788. Найпопулярніші гірськолижні курорти Польщі

 789. Торговельний потенціал Волинської області

 790. Виникнення зір

 791. Галузева страктура машинобудування

 792. Державна податкова адміністрація України

 793. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

 794. Космічна ракета

 795. Керування папками, файлами та ярликами. Меню пуск

 796. Фіскальна політика

 797. Російська Федерація

 798. Правове регулювання окремих видів господарських договорів

 799. Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту

 800. Етнопедагогічні основи Гуцульської школи

 801. Мистецтво і телебачення, архітектура, образотворче мистецтво

 802. сновні напрями соціальної політики держави в галузі освіти

 803. Що таке 3D графіка

 804. Етичні норми та цінності науки

 805. Риси новоєвропейської культури XVII ст. Просвітництво. Енциклопедизм

 806. Суднобудівна галузь України. Її конкурентоспроможність

 807. Переміщення папок і файлів

 808. Реклама та маркетинг

 809. Поділ понять

 810. Палацово-парковий ансамбль у Качанівці

 811. Інформаційне забезпечення діяльності фірми

 812. Словесна наочність в ораторському мистецтві

 813. Особливості вивчення іноземної мови в умовах двоязиччя

 814. Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ

 815. Дієслова із зворотним займенником sich

 816. Удосконалення податкової системи України – потужний фактор зменшення обсягів тіньової економіки

 817. Ринок олійних продуктів в Україні

 818. Дарсонвалізація. Методика Техніка безпеки. Сучасна апаратура

 819. Процес сприйняття реклами

 820. Екологія земноводних

 821. Меліса лікарська, миколайчики плоскі, мильнянка лікарська

 822. Показником продуктивності праці

 823. Проспер Меріме

 824. Конституція - як захист інтересів держави та її громадян

 825. Умови здійснення підприємництва

 826. Тканання гобелену

 827. Економічний зміст та форми страхування кредитів

 828. Історичні передумови становлення культури Відродження

 829. Золоті ворота в Києві

 830. Формування екологічної культури учнів при вивченні хімії

 831. Суть і завдання економічного контролю

 832. Аналізуюче схрещування

 833. Історичне коріння українського лібералізму

 834. Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію

 835. Україна і діаспора - процес формування світового українства

 836. Виробничі шкідливості, засоби захисту людини від своїх негативного впливу

 837. Інтеграція україни в сучасну світогосподарську систему

 838. Озон та життя

 839. Правила забору крові на ВІЛ-інфекцію

 840. Упаковка і фірмовий стиль

 841. Типи поділу рослинних клітин

 842. Негативна людська діяльність

 843. Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху

 844. Радіореклама

 845. Що можна робити в Інтернет. Головні напрямки роботи в Інтернет

 846. Класифікація споживачів у реклакмній справі

 847. Вплив фізичних вправ на організм людини із захворюванням гіпоталамічий синдром перехідного періоду

 848. Система міжнародного приватного права

 849. Історичний шлях розвитку адвокатури в Україні

 850. Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках

 851. Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника

 852. Контроль за використанням і погашенням кредиту

 853. Характеристика транспортних перевезень

 854. Судова реформа 1864 року в Україні

 855. Фактори впливу на розвиток нових підприємств

 856. Афінська демократична рабовласницька республіка

 857. Еволюція теорії державного регулювання.Економічний дирижизм

 858. Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення)підприємств і організацій

 859. ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

 860. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 861. 7 чудес світу

 862. Росія. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення

 863. Населення США

 864. Державне регулювання кредитно-грошової системи

 865. Правові засади економічної конкуренції в Україні

 866. With an overview of the twentieth century” George S.N. Luckyj

 867. Етика у медицині

 868. Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку

 869. Ярема - типовий представник повсталого народу

 870. Церква і націоналістичний рух, Між співпрацею і протистоянням. Галичина, 20-30 роки ХХ століття. Ідеологічний і політичний аспекти взаємин

 871. Поетичні крила душі Марії Морозенко

 872. Слово каменяра про кобзаря

 873. Наша Галактика

 874. Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин

 875. Робоче місце секретаря-референта, вплив робочих умов на його роботу та здоровя

 876. Теоретичні основи розвитку МЕВ

 877. Художня культура періоду Реформації

 878. Амортизація основних засобів

 879. Розроблення плану продуктивності праці

 880. Видання сучасних підручників для загальноосвітніх шкіл

 881. Засади і функції судової промови

 882. Районування грунтів України

 883. Правовий статус організацій підприємців у соціально-трудовій сфері

 884. Місто Долина

 885. Ялина європейська, ялівець звичайний, ясен звичайний

 886. Автоматизація обліку витрат на виробництво

 887. Юрій Васильович Кондратюк

 888. Людство й довкілля. Джерела екологічної загрози. Екологічний вплив ТЕС

 889. Форми творчого синтезу

 890. Фінансовий аналіз економічного проекту

 891. Основи екологічної теорії

 892. Дослідження протоколів ТСР-ІР

 893. Проблеми розвитку теоретичного знання

 894. Логічний квадрат

 895. Трави в українській міфології, окремі трави в українських міфах, легендах, обрядах

 896. Способи захисту цивільних прав у новому Цивільному кодексі України

 897. Азотна кислота

 898. Олег Віщий

 899. Глід колючий, глуха кропива біла, горіх волоський

 900. Орнамент Буковини. Загальні відомості. Елементи орнаменту буковинського килима

 901. Технологія обробки деревини. Верстат ЦДК4-2

 902. Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

 903. Тестові запитання з муз.викладання

 904. Софія Василівна Ковалевська (1850—1891pp.)

 905. Національні інтереси і міжнародна торгівля

 906. І.І.Мечников – видатний вчений-мікробіолог

 907. Мікроелементи

 908. Механізми захисту та підтримки конкуренції

 909. Лексико-симантичні категорії у заголовках газет

 910. Єгипет Стародавній – рабовласницька держава на Пн.-Сх. Африки

 911. Сутність та функції ринку

 912. Історія формування та еволюція екологічної думки

 913. Життя і творчість Алли Горської

 914. Т.Г.Шевченко – солдат

 915. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

 916. Сучасне музичне мистецтво у світі

 917. Контроль розрахунків по оплаті праці

 918. Метод безпосереднього інтегрування

 919. Розвиток пізнавальних здібностей та інтересів учнів у процесі вивчення географії

 920. Сонет 66 В.Шекспіра та два його переклади

 921. Проблема терроризму у пострадянському просторі

 922. Основи веб-дизайну

 923. Суб’єкти цивільного права

 924. Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм

 925. Польський романтизм 19 століття в літературі

 926. Торговельно-поседерницька діяльність на Україні. Переспективи розвитку

 927. Флеш пам'ять

 928. Прибуток та монополія

 929. Давні ігри українців

 930. Персонал

 931. Польща у 20 – 30-х рр. ХХ ст

 932. Декоративне панно “Квіти”

 933. Фітотерапія у лікуванні дітей

 934. Виникнення класичної політичної економії в Англії

 935. Етапи розвитку аудиту і їх характеристика

 936. Активні операції комерційних банків

 937. Життєва основа новели Новина Василя Стефаника

 938. Социальные и технические нормы, понятие, роль, соотношение

 939. Мистецтво розпису в Україні

 940. Чотирикутники

 941. Негативний вплив нафти та нафтопродуктів

 942. Проблеми рівноваги попиту та пропозиції в умовах переходу до ринк

 943. Частинні коефіцієнти кореляції і коефіцієнти регресії

 944. Споживання, заощадження та інвестиції

 945. Середовище існування міжнародних економічних відносин

 946. Загальні економічні основи товарного виробництва, його еволюція

 947. Coober Pedy-underground city in Australia

 948. Християнізація духовного життя українського народу

 949. Творчість Леонардо да Вінчі

 950. Міжбанківські коpеспондентські відносини

 951. Страхування відповідальності позичальників за неповернення кредиту

 952. Економічне зростання в моделях зростання

 953. Інформаційна безпека в Intranet

 954. Становлення грошової системи України

 955. Методичні особливості психологічної роботи з казками

 956. Т. Шевченко в зарубіжній літературі

 957. Роль грошово-кредитної політики нбу в стабілізації кредитного ринку

 958. Статус та функції національного банку України

 959. Поняття і значення основних принципів трудового права

 960. Музичне мистецтво Київської Русі

 961. Кримський природний заповідник

 962. Загальні поняття щодо статусу Державної виконавчої служби України

 963. Нормативна характеристика БО

 964. Розвиток української державності

 965. Маркетинг

 966. Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні

 967. Технічне обслуговування приладів електрообладнання

 968. Експерементально-психологічні методики дослідження самосвідомості особистості

 969. ПОНЯТТЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

 970. Пам’ять про тих, хто відійшов з життя

 971. Геологічна діяльність океанів і морів

 972. Система нетарифного регулювання

 973. Наукове значення періодичного закону

 974. Самоврядування в Україні

 975. Hippocrates — the Father of Medicine

 976. Характеристика сметани

 977. Телефониий довідник (Turbo Pascal)

 978. Інвестиції, формування, використання, ефектиувність

 979. Макроекономічне прогрозування

 980. Ірано-Іракська війна 1980 - 1988 і позиції СРСР, США і ООН

 981. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі

 982. Торговельні відносини за феодалізму

 983. Правові підстави та порядок конвоювання затриманих та взятих під варту осіб

 984. Функціонування бізнесу

 985. Революційно-демократична екон. думка в Україні

 986. Історичний портрет Олекси Довбуша

 987. Етнічні межі України

 988. Психологічні основи рекламного менеджменту

 989. Мантія Землі, її суть і види

 990. Мовні особливості вираження гумору

 991. Відомості про будову та принцип функціонування енергосистем

 992. Основные черты гражданского права по Русской Правде

 993. Анатолій Дімаров

 994. Напрями посилення ролі заробітної плати та інших видів стимулювання у механізмі оцінки високоякісної праці

 995. Вимоги обслуговуючому персоналу, що працює з електроустаткуванням

 996. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ

 997. Іван Кочерга (1881 – 1952)

 998. Програми архіватори WinZip, WinRar

 999. Ділова жінка

 1000. Контрольная БЖД