На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Мова та мовні стилі

 2. Ринок перестрахування

 3. Конкуруюча мікрофлора як фактор підвищення стійкості пастеризованого молока

 4. Врахування психологічного аспекту при встановленні цін на товари

 5. Соціальне становище українського населення на землях Австрійської імперії

 6. Потреба комерційного банку в ліквідних коштах

 7. Недоліки хеджування, практика хеджування

 8. Розважальна функція преси

 9. Центральний банк і монетарна політика

 10. Спекулятивні стратегії на біржі

 11. Основи туризму

 12. Досвід застосування неокласичних моделей в різних країнах

 13. Аналіз географічних карт

 14. Глава местной администрации: правовой статус

 15. Порядок проведення вимірювань

 16. Обгрунтування кваліфікації злочину. Характеристика особи підсудного прокурором

 17. Дитячі притулки

 18. Процес підприємницької діяльності ВАТ \"Райффайзен Банк Аваль\"

 19. Ефективність міжнародного співробітництка. Укр. банківська система

 20. Діяльність уряду Чеської Республіки в напрямку інтеграції до НАТО

 21. Розслідування злочинів минулих років

 22. Розвиток письма у східних слов’ян

 23. Апаратно-програмні проблеми організації доступу до інформаційних ресурсів у системі дистанційної освіти

 24. Опрацювакння плану використання засобів масової інформації в рекламних цілях

 25. РПС Казахстану

 26. Мовна освіта в Україні

 27. Співвідношення моралі і права

 28. Е.Бем-Баверк про категорію вартості і принцип усування корисності

 29. Криштоф Косинський

 30. Мовна особистість автора твору

 31. Надзвичайні ситуації воєнного часу

 32. Приклади застосування інструментарію пропозиції і попиту

 33. Художнє ткацтво с. Жукова

 34. Ужвій Наталія - укр. актриса

 35. Шляхи кращого використання основних фондів

 36. Хронічний гломерулонейрит. Сучасні методи дослідження. Догляд за хворими

 37. Виникнення писемності та історія кодування інформації

 38. Принцип аудиторського контролю

 39. Експеремент з дослідження сплаву AqZn

 40. Дзвінниці Закарпаття

 41. Судимість: строки погашення та умови її зняття

 42. Ефективність використання позик та управління проектами Світового банку в Україні

 43. Еспарцет піщаний, ехінацея пурпурова

 44. Литва

 45. Господарство в України на рубежі 1980-1990 рр

 46. Фемінізм

 47. Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення

 48. Характеристика банкрутства в Україні

 49. Причины и история возникновения и развития кредитных отношений. Их эволюция

 50. Створення ескізу композиції на основі писанкових елементів

 51. Тетрациклін

 52. Мислення

 53. Судовий захист прав на комерційне найменування в Україні

 54. ПОДДЕЛКА ОФИЦИАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

 55. Прецеденти суду як джерела права Європейського Союзу

 56. “Земледельческий закон” Византии, система хозяйства, формы собственности и аренды византийской общины

 57. Формування оцінного ставлення студентів до музики як важливий компонент підготовки майбутнього вчителя

 58. Архімед

 59. Ліберальне народництво

 60. Основні фази промислового нововедення і їх характеристика

 61. Система наукового знання

 62. Рицина зваичайна, ріжки маткові, родіола рожева

 63. Індуїзм(вішнуїзм та шиванізм)

 64. Тренінг ефективності ділової взаємодії

 65. Галицька митрополія, її історичний шлях творення

 66. Драматичнi пристрастi в новелi Проспера Мерiме Кармен

 67. Місто Яворів

 68. Уголовно-правовая характеристика мошенничества

 69. Еліпсоїд

 70. Характеристика аналізаторів людини

 71. Музей писанки в Коломиї

 72. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО КАК СТАДИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА

 73. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

 74. Функції права

 75. Виготовлення скатертини

 76. Фізика середньовіччя

 77. Деякі аспекти свободи слова та інформаційної діяльності в Україні

 78. Основи проблеми безпеки життєдіяльності. Фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні фактори та їх характеристики. Селеві потоки, зсуви та інші метеорологічні небезпечні явища та їх характеристики

 79. Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму, етапи його розвитку

 80. Передачі в автомобілях

 81. Страхування в США

 82. Інтерполяція

 83. Вдалий досвід підприємництва

 84. Понятие, признаки и виды источника повышенной опасности

 85. Галузева структура економіки України на початку ХХІ століття

 86. Недостатність мітрального клапана

 87. Програма демонополізації економіки та розвитку конкуренції в Україні

 88. Даль Володимир Іванович

 89. Аксіоми, інтуїція і домовленість в науковому дослідженні

 90. Ринок безрецептурних лікарських препаратів

 91. Сліди застосування вогнепальної зброї

 92. Чи розвивається народна творчiсть сьогоднi

 93. 1 Адміністративне право України як галузь права 2 Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

 94. Зміст і функції аудиторського контролю

 95. Чемериця лобелійова, чемерник червонуватий, череда трироздільна

 96. Характеристика озброєння армії країн НАТО

 97. Алтея лікарська, анемона дібровна та лісова

 98. Перша допомога при ушкодженні електричним струмом

 99. Рівень освіти — найвавжливіший фактор у подоланні екологічної кризи на землі

 100. Хімія і фармація

 101. Традиційні громадські спільності

 102. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим

 103. Акціонерні товариства

 104. Готика Польщі та Іспанії

 105. Українці в російських етно-культурних стереотипах

 106. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

 107. Загальна інформація про Україну, її економічне та екологічне становище

 108. Життя і творчість Анатоля Франса

 109. Формування страхового інтересу у суб’єктів підприємництва за умов ринкової економіки

 110. Архімед

 111. Источники трудового права Понятие и виды коллективных трудовых споров

 112. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧАТОВОГО

 113. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ

 114. Огляд світового ринку перестрахування: тенденції переходу на сезон 2003-2004 року

 115. 1. Понятие и свойства правосудия 2. Прокуратура Российской Федерации

 116. Поняття свобода преси, визначення, зміст, структура

 117. Естонія

 118. Фенхель звичайний, фіалка триколірна, фізаліс звичайний

 119. Роль страхования в современном обществе

 120. Розвиток брендів в Україні

 121. Холодильні уксановки на залізничному транспорті

 122. Дифузна матерія

 123. Художнє сприймання

 124. Реклама в житті людини

 125. Продуктивність праці та кваліфікація працівника, правовий аспект

 126. Оборонні храми Поділля

 127. Моє село - Прокурава

 128. Припинення повноважень суддів

 129. Живокіст лікарський, жовтець багатоквітковий

 130. Селянське ( фермерське ) господарство. Правові та організаційні аспекти

 131. Міжнародний кредит

 132. Строї відділення

 133. Належність і допустимість доказів у кримінальному процесі

 134. Соціально – трудові відносини та їх вплив на ринкову економіку

 135. СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

 136. Роль ЗМІ в інтеграційних процесах україни

 137. Україна на шляху творення національної економіки (1991- початок 1994 р.)

 138. Інститут співучасті у вчиненні злочину у кримінальному праві України, Франції та англо-американському праві

 139. Горлянка повзуча, горобина звичайна та чорноплідна

 140. Опорядження паркетних підлог

 141. Василь Слапчук

 142. Регіональна екон. політика держави

 143. Ліберально-буржуазна екон. думка в пореформенний період

 144. Стародавньосхідні деспотизми

 145. Журнал №1

 146. Правила поведінки на підприємстві

 147. Датський романтизм 19 століття в літературі

 148. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ

 149. Форми релігійного життя людини

 150. Кадило мелісолисте, каланхое

 151. Специфiка використання iнформацiйних джерел у журналiстському розслiдуваннi

 152. Туризм як форма природокористування

 153. Мікроеволюція. Фактори еволюції. Видоутворення. Природний добір. Макроеволюція, її напрямки

 154. Чому бувають змлетруси

 155. Суд как участник уголовного судопроизводства

 156. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

 157. Восточная деспотия как тип государственной организации власти в государствах Древнего Востока

 158. Історія села Саджавка

 159. ПОНЯТИЕ ТРУДОВОГО СТАЖА, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

 160. Державне мито, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

 161. Економіка як об’єкт адміністративно-правового регулювання

 162. Шпори з економіки

 163. Xімія деревини

 164. Происхождение Древнерусского государства

 165. Роман Іваничук

 166. Особливості макроекономічної ситуації в Україні 1998-2000 рр

 167. Цільова визначеність організацій індустріального та постіндустріального суспільств

 168. Суниці лісові, суріпиця звичайна

 169. Методи дефектоскопії

 170. Знищення озонного шару Землі

 171. Отчет О прохождении экономической практики в отделе экономического развития по Южному округу Администрации городского округа «Город Хабаровск»

 172. Традиції народної матеріальної культури

 173. Насильственные половые преступления и их уголовно-правовая характеристика

 174. Необхідність та методи антимонопольного регулювання

 175. Генріх Гейне (німецька)

 176. Керамічна промисловість

 177. Коноплі посівні, конюшина гірська, конюшина лучна

 178. TV in my life

 179. Куманці з Косова

 180. Криминалистическая трасология. Следы, как объект изучения криминалистической трасологии

 181. Міжбанківський кредит

 182. Зелінський Микола Дмитрович

 183. Зварювання міді

 184. Поняття про філогенез

 185. Кібернетика режисури

 186. Механізм формування і використання фонду оплати праці в аграрних формуваннях

 187. Феномен України (з точки зору процесу словотворення)

 188. Яким має бути образ страхового агента

 189. Укриття людей у захисних спорудах

 190. Інваріантність

 191. Методологія спростування теорій і еволюція знання у К.Поппера

 192. Комуністична риторика

 193. Підготовка населення по захисту від зброї масового ураження

 194. Наперстянка великоквіткова, наперстянка пурпурова, наперстянка шерстиста

 195. Культури, які вважаються правоосновою українського народу

 196. Пластиковий бум

 197. Фізіолого-гігієнічна характеристика і значення бігових вправ

 198. Оформлення судових справ та речових доказів

 199. Методи формування цін

 200. Рослинність у світовій міфології, світова космогонія і рослинність, астрологія і рослини

 201. Дмитро Іванович Мендєлєєв

 202. Електротехнічна служба управління інженерного озброєння ЗС України

 203. Особливості електровідновлення цирконію із флуоридних розплавів

 204. Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови

 205. Предпосылки возникновения финансов

 206. Циркуляція атмосфери, погода. Циклони та антициклони

 207. Австрійська музична культура ХІХ століття

 208. Рослинність і світові релігії

 209. Товарно-ринкова та економічна рівновага

 210. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

 211. Чай китайський, часник городній, чебрець плазкий

 212. Схема структури відділу маркетингу

 213. Оперативно-розыскные аппараты ОВД как субъекты ОРД, их задачи и компетенция

 214. Міжнародні інвестиції

 215. Проблеми реконструкції в науковому пізнанні

 216. ПОНЯТТЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО СТАДІЇ В УКРАЇНІ

 217. КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН

 218. Система права социального обеспечения как отрасли права, законодательства, науки и учебной дисциплины

 219. Для кого в свiтi живемо

 220. Уголовно-правовые проблемы эвтаназии

 221. Самозахист у цивільному праві

 222. Сучасна маркетингова концепція упаковки товарів

 223. Використання OPENGL. Моделювання вогню

 224. Харчова промисловість України

 225. Жан-Батист Ламарк

 226. Загадки Атлантиди

 227. Великий Новгород

 228. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ \"Правекс-банк\"

 229. Загальна характеристика світових інтеграційних процесів

 230. Історія Великої Димерки

 231. ВСЕ ПРО ДІЛОВОДСТВО І МОВУ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ

 232. Планета Земля

 233. Історія ЗСУ

 234. Історія Коломиї

 235. Планування соціально-економічного розвитку країни

 236. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУЛИГАНСТВА

 237. Дієприкметник теперішнього часу активного стану (Particium praesentis activiti)

 238. Понятие и структура судебной системы

 239. Облік надходження цінностей, що обліковуються за купівельними цінами

 240. Правовой режим имущества супругов

 241. Державне підприємництво у системі державного регулювання ринкової економіки

 242. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

 243. Початок війни в Іраці, наслідки війни, теперішнє становище США, причини війни

 244. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

 245. Принципи взаємовідносин середніх медичних працівників з родичами хворого (дитини і дорослого)

 246. Внесок українських вчених в розвиток космонавтики

 247. Виробничий травматизм та професійні захворювання: засадничі поняття та засобами визначення

 248. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

 249. Организация работы с VIP-клиентами банка

 250. Понятие, сущность и значение подследственности уголовных дел

 251. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВА ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

 252. Аніс звичайний, арніка, артишок посівний

 253. Профспілковий рух

 254. Загальні положення про порядок проведення виборів Президента України

 255. Різноманітність природи України

 256. Институты государственной власти в Республике Беларусь

 257. Елементи хорового звучання

 258. ПОРЯДОК НАБУТТЯ СТАТУСУ СУДДІ

 259. Астрологія

 260. Економічна програма народництва в Росії

 261. Оценка рынка ипотечного кредитования РФ (на примере ОАО Сбербанк России отделение №4682)

 262. Про танкові підрозділи іноземних армій у військових конфліктах

 263. Механізм ведучих мостів

 264. Проблема реконструкції наукового знання

 265. Симон Петлюра

 266. Розробка технологічного процесі вторинної механічної обробки заготовок з масивної деревини

 267. Функції фінансово-господарського контролю та аудиту уформуванні ринкових відносин

 268. Фірма Анатра та її літаки (З історії авіаційної промисловості України)

 269. Інтерполяція, екстраполяція та прогнозування в рядах динаміки правової статистики

 270. Розслідування вбивств із корисних мотивів

 271. Понятие и признаки правосудия

 272. Життєвий і творчий шлях Степана Пушика

 273. Зобов\'язальне право

 274. Хоровий ансамбль

 275. Сучасні взаємо впливи російської і української культур

 276. Шляхи реалізації творчого потенціалу мистецтва писанкарства на уроках трудового навчання в початковій школі

 277. Криптопротокол S-HTTP

 278. Нормативи ризику, встановлені для комерційних банків

 279. Моє село - Прокурату

 280. Реформы братьев Гракхов

 281. Деякі аспекти взаємодії страхових компаній та служб Асістансу на сучасному етапі

 282. Уроджені пороки розвитку на прикладі ущелин губи і піднебіння

 283. Зовнішня торгівля Речі Посполитої з країнами Західної Європи наприкінці ХV-першій половині 1VII ст.

 284. Ухвала підприємства

 285. Договір на виготовлення та встановлення зовнішньої реклами

 286. Поняття гіпотези. Її структура і види

 287. Скульптура. Історія та сучасний розвиток

 288. Як розробити ефективну рекламну кампанію

 289. Исторический и сравнительно-правовой анализ института брачного договора в Российской Федерации и зарубежных странах

 290. Друковані та інтернет-видання

 291. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

 292. Петрушка кучерява, пижмо звичайне, півники болотяні

 293. Чому я обрав спеціальність міжнародна економіка

 294. Основы ссудных операций коммерческого банка

 295. Чорнобильський біосферний заповідник

 296. Святослав Гординський

 297. Хоровий твір “На човні”

 298. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

 299. Тутковський П.А. - геолог, геог

 300. Фізіологічна та психологічна надійність людини з точки зору БЖД

 301. Хамеріон вузьколистий, хвилівник звичайний, хвощ польовий

 302. Історія Маріуполя в його підприємствах та культурних закладах

 303. ПОНЯТИЕ ПАРЛАМЕНТА. ДВУХПАЛАТНАЯ СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

 304. Типи комунікаторів

 305. Понятие занятости. Виды и формы обеспечения занятости

 306. Економіко-географічний огляд Коломийського району

 307. ЛЕКСИКА

 308. Теорії кредиту

 309. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

 310. Масштаби всесвіту, склад і масштаби сонячної системи

 311. Жовтець їдкий, жовтий осот городній, жовтозілля звичайне

 312. Зварювання кольорових металів

 313. Регіональні та місцеві телекомпанії України на сучасному етапі

 314. Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці

 315. Цвіт щастя

 316. Робота керівника хору над хоровою партитурою

 317. Фінансування та кредитування ЗЕД підприємства

 318. Україна у зовнішньополітичних доктринах США

 319. Історія села Рунгури

 320. Проекти рекльтивації

 321. Державність у Стародавній Греції

 322. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

 323. Загальний огляд планети Земля

 324. Початок залізного віку

 325. Стан української мови в сучасній Україні

 326. Географічні особливості країн колишнього Радянського Союзу

 327. РЕМЕСЛА ТА РЕМІСНИКИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

 328. Екологічна ситуація Новотроїцького району

 329. Амудсен Руал - великий відкривач

 330. Преступления против собственности в уголовном праве Российской Федерации

 331. Зворотний зв’язок із читачем

 332. Аналіз фінансового стану Укрсоцбанку

 333. Билинець комариний, блекота чорна, бобівник трилистий

 334. Електричні властивості напівпровідників

 335. Понятие и признаки предпринимательской деятельности

 336. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

 337. Макроекономічні аспекти системної перебудови банківської системи

 338. Природні конфлікти через стан навколишнього середовища

 339. Основні принципи міжнародного права

 340. Державний архітектурно-історичний заповідник Софійський музей

 341. Настурція лікарська, незабудка польова, нетреба звичайна

 342. Партійно-радянська преса України, злети на фоні падіння

 343. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

 344. Сутність макроекономічного регулювання ринку

 345. Забезпечення продуктами харчування населення

 346. Економіка країн чорноморського регіону, пісдя розпаду Радянського союзу

 347. Диференціація відсоткової ставки комерційного банку

 348. Багатоніжка звичайна, багно звичайне, бадан

 349. Біологічний чинник у психологічному процесі

 350. Використання термінології в екологічних матеріалах

 351. Маси і розміри зір

 352. Конюшина заяча, зеленчук жовтий, звіробій звичайний

 353. Відповідальність за податкові правопорушення

 354. Признаки (свойства) государства

 355. Чуттєва реакція на рекламу

 356. Християнство в соціосинергетичному контексті

 357. Методология сравнительного правоведения

 358. Розучування по партіях і частинах в залежності

 359. Проект лісопильного цеху на Косівському лісокомбінаті з використання агрегатних ліній

 360. Проблема стосункiв законодавчої влади з громадськiстю

 361. Політ. економія в Росії в др. половині 19 - на поч. 20 ст

 362. Туризм – як форма природокористування

 363. Життя і творчість Павла Филиповича

 364. Валовий національний продукт, та способи його визначення. валовий внутрішній продукт. чистий національний продукт

 365. Локаут як правове явище

 366. Джордж Еліот – видатна романістка

 367. С.П.Людкевич

 368. Електротравмування. Перша допомога при ушкодженні електричним током

 369. Понятие трудового отношения

 370. Досвід західних фірм у задоволенні потреб покупців

 371. Сутність і форми експертної профілактики

 372. Державне підприємництво у системі державного регулювання ринкової економіки

 373. Причини зміни вартості грошей у часі

 374. Економічна програма Ф.Лассаля

 375. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ \"Укрсиббанк\")

 376. Форма национально-государственного и административно-территориального устройства: понятие и виды. Федеральное устройство России. Отличие унитарного государства от федерации

 377. Суть і значення окремого провадження

 378. Авран лікарський, агрус, аїр

 379. Кредитна політика комерційного банку

 380. Лишайники

 381. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ПРИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

 382. Сущность административной ответственности несовершеннолетних

 383. Контролювання ефективності рекламного звернення

 384. Різновиди цін залежно від впливу держави на їх визначення

 385. Голодомор 1932-1933 в Україні

 386. Криминалистическая фоноскопия

 387. Правовое регулирование содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

 388. Понятие конституционно-правового отношения в конституционном праве Российской Федерации

 389. Співробітництво, конфлікти та конкуренція в логістичних ланцюгах

 390. Аналіз страхового ринку Коломийського району

 391. Ранник вузлуватий, редька посівна чорна

 392. Biography of George Gordon Byron

 393. Сонце — найближча зоря

 394. Природні стихії та їх екологічні наслідки

 395. Понятие, виды подделок документов и история возникновения подделки документов в России

 396. Джерела фінансування проектів

 397. Управління підприємством в перехідний період

 398. Пневматичні і гідравлічні рушії

 399. Державний лад та організація управління в Київській Русі у ІХ-ХІІ століттях

 400. До теорії дослідів Майкельсона і Троутона-Нобеля

 401. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЗА ЗАКОНАМИ ХАММУРАПІ

 402. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОЗНАЧАЛЬНИМИ

 403. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ \"ПриватБанк\"

 404. Чи існують надцивілізації

 405. ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ЛЮДИНИ

 406. Оцінка фінансового стану комерційного банку

 407. Умови і принципи організації безготівкового платіжного обороту

 408. Товарне товариство. Товар

 409. Розвиток екологічного змісту природничих предметів

 410. Стан і аналіз проблем малого підприємництва в районі. Головна мета програми і очікувані результати

 411. Твір Ой у полі жито

 412. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

 413. Определение особенностей кредитования физических лиц в КБ \"ПриватБанк\"

 414. Омела біла, орлики звичайні, остудник голий

 415. Общая характеристика специальности «Юриспруденция»

 416. Володимир Шухевич – письменник і дослідник Коломийщини

 417. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в країнах СНД

 418. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ВИДЫ АВТОНОМИЙ

 419. Призиденство України

 420. Charles Dickens (1812-1870)

 421. Ожина сиза, олеандр звичайний, оман високий

 422. Голографічне зображення

 423. Unser Planet um die Jahrhundertwende

 424. Прямі поштові рекламні відправлення

 425. Історія мережі Internet

 426. Принцип колегіальності в медицині

 427. Юридичний аналіз складу злочину: "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

 428. Історія села Сопова у ХХ ст

 429. Конституціоналізм і свобода преси

 430. Необхідність конкуренції в банківській справі

 431. Казковий епос

 432. В чём выражается административный порядок защиты прав субъектов финансово-правовых отношений?

 433. Український Севастопіль (Шевченко і Севастополь…)

 434. Постріл

 435. Літературні норми слововживання. Аналіз мови рекламної. Мова сучасного українського телебачення

 436. Японія на початку ХХ століття

 437. Мишин-моє рідне село

 438. Структура та штатна чисельність апарату місцевого суду

 439. Родина Губоцвітні

 440. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

 441. Кредитування населення в комерційному банку \"Аваль\"

 442. Шпаргалка по інформатиці

 443. Доведення теорем Перрона-Фробеніуса та Маркова для матриць другого порядку

 444. Що таке тютюн

 445. Життя і діяльність Хуа-То

 446. Крісло з елементами гуцульської народної різьби

 447. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей

 448. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Австрії

 449. Мій гіпотетичний магазин

 450. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 451. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

 452. Організація податкової служби в Великобританії

 453. Види документів

 454. Рослина в житті людини

 455. Поняття та види стадій вчинення злочину

 456. Характеристика криміналізації кредитно-фінансової системи України

 457. Трудове майнове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності

 458. Развитие института соучастия в российском праве

 459. Законодавча база розвитку сільської кооперації в Російській імперії 19-20 ст.

 460. Международные межбанковские системы безналичных расчетов

 461. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ \"Хрещатик\")

 462. Институт референдума в РФ и его развитие

 463. Мазурські озера

 464. Дослідники автоматичного перекладу...

 465. Зниження забруднення атмосфери вихлопними газами від двигунів внутрішнього згоряння

 466. Остроградський Михайло Васильйович

 467. Грабельки звичайні, гравілат міський, гречка, грицики, гуньба

 468. Гуцульське народне виховання

 469. Державні символи

 470. Мислення

 471. Розпад імперської тоталітарної системи. Проголошення декларації про державний суверенітет України, події в серпні 1991 року

 472. Сочинение – рассуждение «Принципы процесса в Новгороде и Пскове. В чем отличие от процесса по Русской Правде?

 473. Проблеми реалізації принципів бухгалтерського обліку

 474. Убийство двух или более лиц (п. «а» ч.2 ст. 105 УК): уголовно-правовая характеристика

 475. Робота з програмою-архіватором WinRAR

 476. ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ДОХОДНОЇ БАЗИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 477. Валеріана лікарська та пагорбова, вербена лікарська

 478. Кримінальна агресія (соціопсихологічні аспекти)

 479. Правила охорони праці під час роботи на персональному комп\'ютері

 480. Расчетные операции коммерческого банка

 481. Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці

 482. КОНФЛИКТЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА

 483. Предмет, мета і зміст курсу

 484. Кодекс етичної поведінки маркетологів

 485. Володимир Шухевич – етнограф, публіцист, громадський діяч

 486. Маркетинговый менеджмент

 487. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження

 488. Устим Кармалюк

 489. Понятие и основы правового статуса судей в Российской Федерации

 490. СУД ПРИСЯЖНЫХ: ОСОБЕННОСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА

 491. Види і типи конкуренції

 492. Понятие и социально-правовая природа преступления

 493. Заходи процесуального примусу

 494. Міжнародна платіжна система подорожей і розваг

 495. Проблеми акціонування державних підприємств з позиції бухгалтерського обліку

 496. Преса періоду культу особи

 497. Політичні ідеї членів Кирило-Мефодіївського братства

 498. Георгіївська церква на козацьких могилах під Берестечком

 499. Сутність стратегічного планування

 500. Історія розвитку періоду Реформації

 501. Поляризація доходів. Вартість життя

 502. Правила пожежної безпеки в гуртожитку

 503. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

 504. ППЗ автотранспортного горіння легкових автомобілів

 505. Коста-Ріка

 506. Методи управління банківськими ризиками

 507. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации

 508. Структура тексту як чинник комунікації

 509. Проблемы формирования банковских ресурсов

 510. Ідеологічні засади державотворення в Польщі, Чехії і Болгарії в ІХ-ХІ ст

 511. Загибель і відновлення неоціненних скарбів

 512. Основні фази промислового нововедення і їх характеристика

 513. ВЗАИМОСВЯЗЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА С ДРУГИМИ ОТРАСЛЯМИ ПРАВА. ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА

 514. ВІДВІД ДЕРЖАВНОГО СУДУ 3 НЕПІДСУДНОСТІ

 515. Основні фізіологічні праці

 516. Роль государства в стимулировании экономического роста

 517. Структура і склад по САПР

 518. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

 519. Евкаліпт кулястий — Eucalyptus globulus L

 520. Меджибізька фортеця

 521. Інтнграція України в світовий простір

 522. Организация кассовой работы в банках и операции с наличностью

 523. Женьшень

 524. Фізичні файли та файлові змінні

 525. Фріц Габер- хімік, технолог, лауреат Нобелівської премії 1918 року.

 526. Системи оплати праці

 527. Гарантії законності

 528. Податковий менеджмент Шпори

 529. Место социологии права в системе обществоведения

 530. Государственная социальная политика в интересах детей

 531. Судово-бухгалтерська еспертиза

 532. Термодинамічні властив

 533. Типи небезпечних природних явищ та катастроф

 534. Менеджмент як наука

 535. Французький утопічний соціалізм, критика буржуазного ладу Сен-Сімона

 536. Социальное страхование в России

 537. Деревій звичайний, дерен справжній, дзвоники скупчені

 538. Вплив гарнітури шрифту на сприймання тексту

 539. Журналістика як сфера масового розуміння

 540. Видатний політик та полководець XVII століття

 541. Воды как объект использования и охраны. Водное законодательство

 542. Побудова гіпотези та стан її розвитку. Роль гіпотези у пізнанні

 543. Физические лица в Международном частном праве

 544. Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем

 545. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 546. Виключення учасника з господарського товариства

 547. Імена файлів, нумерація сторінок, ОС Windows

 548. Кредитування підприємств

 549. Агранулоцитоз. Етіологія. Лабораторна діагностика

 550. Технічне обслуговування заднього моста

 551. Капуста городня, картопля, квасениця звичайна

 552. Словенія

 553. Порівняльна характеристика чорної металургії України та Люксембургу

 554. Суб’єктивно-модальне значення неможливості у стосунку до семантики безособовості

 555. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

 556. Дебіторська заборгованість

 557. Предмет аудиторського контролю

 558. Юрій Васильович Кондратюк

 559. Чищення, змащення і зберігання автомата

 560. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В РОССИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 561. Михайло Ханенко

 562. Перше повернення Т.Г.Шевченка на Україну

 563. Науково-технічна революція і світове господарство

 564. Закінчений та незакінчений злочин

 565. Визначення біологічної активності стирилових похідних четвертинних солей хінолінію

 566. Російсько-японські відносини у XVIII - першій половині ХІХ століть

 567. ОСНОВИ ГЕОБОТАНІКИ (РОСЛИНА ТА СЕРЕДОВИЩЕ)

 568. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ\'ЯЗКИ ТА ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ФРАНЦІЇ. ЇЇ ВІДНОСИНИ З УКРАЇНОЮ

 569. Майбутнє Інтернет

 570. Вірогідність астрономічних знань

 571. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СУДУ В УКРАЇНІ

 572. Податок на додану вартість

 573. Виды правовых норм

 574. Система социального страхования в Германии

 575. Young problems

 576. Павло Бут

 577. Загальна характеристика законності

 578. Понятие и основные черты государственного управления

 579. Господарська основа харчування

 580. Система покарань

 581. Розробка гри “Відбивання кульки”

 582. Софійській собор

 583. Українська державність як закономірність

 584. Чорнобиль не має минулого часу

 585. Демонстрація роботи електромагнітного реле постійного струму

 586. Гадючник, гарбуз, гвоздика

 587. ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В НОРМОТВОРЧЕСКОЙ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 588. Початок Великої Вітчизняної війни

 589. Повоєнне влаштування світу

 590. 1. Передумови створення «Кароліни» у 1356 році 2. Зміст «Золотої булли» 3. Історичне значення документа

 591. Квасоля звичайна, кмин звичайний, козельці лучні

 592. Общая характеристика юридической техники

 593. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 594. Зародження партійно-радянської преси України

 595. Інформатика

 596. Родіола рожева, родовик лікарський, розрив - трава дрібноквіткова

 597. Організація біржової торгівлі

 598. Планета з кільцем – Сатурн

 599. Липа серцелиста, листовик сколопендровий, лілія біла

 600. Шпоры по Гражданской Обороне

 601. Виникнення парашута, історія його вдосконалення

 602. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ \"Приватбанк\" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

 603. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

 604. ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА

 605. Гіркокаштан, гірчак багатоквітковий та зміїний

 606. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

 607. Шпори

 608. ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 609. Методи обгрунтування планів внутрішніх підрозділів підприємства

 610. Сонце - найближча зоря

 611. Український козацький дипломат - Юрій Немирич

 612. Економічні зв’язки, оплата праці і ринок праці

 613. Понятие, структура и виды финансово-правовых норм

 614. Інформаційне та організаційне методичне забезпечення САПР

 615. Поняття фінансового інжинірингу

 616. Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия

 617. Правове регулювання проведення земельних торгів

 618. Період мирного розвитку революційного процесу в Україні

 619. Функції сучасної держави

 620. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

 621. Моє село – Серафинці

 622. Передумови формування глобальної екологічної кризи

 623. Утворення Української Народної Республiки

 624. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

 625. Учредительные документы юридического лица. Виды учредительных документов

 626. Розслідування кишенькових крадіжок

 627. Життєвий і творчий шлях Тараса Мельничука

 628. Фізична культура після пологів

 629. Духовні спустошення і трансформації в Українському суспільстві XX ст

 630. Санітарно-епідеміологічний нагляд

 631. Особливості встановлення та функціонування сталінського тоталітаризму

 632. Традиційні млинарські споруди України

 633. Боргова стабільність гривні

 634. My favourite group Scorpions

 635. Необхідність та сутність і склад позабюджетних фондівУкраїни

 636. Загальні засади спадкування

 637. Олександр Грехам Белл

 638. Проблеми воєнного стану у Польщі

 639. Особливості державного стимулювання продажу продукції

 640. Сіонізм

 641. Соотношение трудового и гражданско-правового договора

 642. Вибір місця для бівуака та харчування в поході

 643. Творчість Джуззепе Верді

 644. Особливості кредитування малого бізнесу

 645. Theory of metal passivation

 646. Виклад фактичних обставин злочину

 647. Звичаї та обряди українського народу спрямовані на охорону природи

 648. Органы правосудия и юстиции в годы Великой Отечественной войны

 649. Диявольська спокуса розуму

 650. Особливості еластичності попиту на звичайні товари та товари низької якості. Товари Гіффена

 651. Ткання гобелену

 652. Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем

 653. РАННЬОЗАЛІЗНА ДОБА. ПРАСЛОВ\'ЯНИ, СКІФИ ТА ГРЕЦЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ

 654. Історія військово-повітряних сил України

 655. Господарство країн Африки

 656. Порівняльна характеристика конституційного статусу парламентів Франції та ФРІ, США та Великобританії

 657. Розкрити основні етапи розвитку юридичної психології як науки

 658. Сучасні лідери

 659. Жан Жак Руссо

 660. Территории муниципальных образований: поселения, муниципального района, городского округа

 661. Видатні вчені Стародавнього Риму

 662. Різновиди цін залежно від впливу держави на їх визначення

 663. Система правоохранительных органов государственной власти в России и США

 664. Я хочу правдi бути вiчним другом i ворогом одвiчним злу

 665. ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

 666. Ленінська доба історії преси

 667. Олександр ІІ

 668. УРАЖЕННЯ СИЛЬНОДІЮЧИМИ ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ (СДОР). КЛІНІКА, ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА, ОРГАНІЗАЦІЯ РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ В ОСЕРЕДКУ ХІМІЧНОГО УРАЖЕННЯ

 669. Країни Центральної Азії

 670. Аграрна реформа П.А.Столипіна та її реалізація в Україні

 671. Контрольная работа по дисциплине "Правоведение"

 672. АРМ – Колекціонера марок

 673. Леся Храплива. Життя і творчість

 674. УПА у період з 1939 до 1956рр.

 675. Діяльність експонента після закриття виставки (ярмарку)

 676. Сучасні організації вільнодумців

 677. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЩО УБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС РОБОТИ

 678. Общая характеристика преступлений против экологической безопасности и природной среды

 679. Давньоруські методи проектування

 680. Складання та подання фінансових звітів банку

 681. Поняття та сутність юридичної особи

 682. Міжнародна правова статистика

 683. Життєвий і творчий шлях Т.Мельничука

 684. Мистецька цінність Лемківської церкви

 685. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

 686. Понятие и сущность правового нигилизма. Нигилизм как общесоциальное явление

 687. Мій рідний край “село Мишин”

 688. Визначення походження дітей

 689. Поняття держави в історії політико–правової думки. Погляди вчених щодо сутності та призначення держави

 690. Особенности квалификации преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ

 691. Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили

 692. Яворський Стефан - письменник, філософ, церковний діяч

 693. Роль НБУ на ринку державних цінних паперів

 694. Вимоги пожежної безпеки

 695. Досвід і напрямки розвитку страхової освіти

 696. Організація та проведення виборів

 697. Любецькі укріплення XI-XIII століть

 698. Склад і масштаби Сонячної системи. Конфігурації та умови видимості планет

 699. Економічний контроль в Україні

 700. Основи банківської справи

 701. Юність Стендаля

 702. Пенсионное обеспечение: исторический аспект

 703. Загальні відомості про Закарпатську область

 704. Решение задач по дисциплине \"Страхование\"

 705. Порядок возбуждения гражданского дела в суде

 706. Розвиток екологічної журналістики

 707. СЛОВО, ЙОГО ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ. ЗМІНИ ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ СЛІВ

 708. Поняття дози радіоактивного випромінювання. Характеристики потужності дози

 709. ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ВИНИКНЕННЯ

 710. Цифрові графічні моделі в комп’ютерній графіці

 711. Терміни з економіки

 712. Сущность договора

 713. Кирилівська церква

 714. Современное состояние банковской системы России

 715. Конституційне правосуддя в Україні

 716. Проблема происхождения права

 717. Безпека в надзвичайні ситуації

 718. Термодинаміка

 719. Поет Прикарпаття - Микола Савчук

 720. Парламентарий: понятие, принципы деятельности

 721. Продуктивність праці

 722. Организация операций коммерческих банков с ценными бумагами с целью продажи

 723. Особливості процесуального становища Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 724. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

 725. Стройові прийоми зі зброєю

 726. Історичні передумови виникнення кейнсіанства

 727. Фінансування та кредитування ЗЕД підприємства

 728. Особливості страхування в Україні

 729. Государственная служба в России

 730. Страхование от несчастных случаев на производстве

 731. Трансформація телевізійного сюжету в газетний текст

 732. Вулкани Сонячної системи

 733. Економіко-географічна характеристика Румунії

 734. Герби

 735. Еволюція економічної думки

 736. Літературний портрет Степана Пушика

 737. Сервісні можливості

 738. Орест Князький

 739. Текстоутворюючі функції зіставлень у художньому мовленні

 740. Джерела екологічної інформації, мотивації в тексті

 741. Пушик Степан Григорович

 742. Маркетингова діяльність комерційного банку

 743. Фінансові регулятори ринкової економіки

 744. Общая характеристика уголовно- исполнительной системы

 745. Державна контрольно – ревезійна служба в Україні

 746. Людовик XIV (1638-1715)

 747. Задачи с решениями

 748. Природна вентиляція, її ефективність. Кратність повітрообміну

 749. Транспортне переміщення товарів та пасажирів

 750. Криминологическая характеристика неосторожных преступлений

 751. Спілкування із судовою аудиторією

 752. Характеристика Надвірнянського переробного заводу

 753. Фінансовий моніторинг, швидше за все, нікого не відмоніторить

 754. Аналіз статистичних даних з безпеки

 755. Вітчизняний ринок масових популярних журналiв

 756. Правове становище населення в міжнародному праві

 757. КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ: СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ЕЕ ОРГАНОВ

 758. Понятие адвокатуры и её функции

 759. Ukraine

 760. Сущность денег

 761. Міні-літопис життя і творчості Михайла Панасовича Булгакова

 762. Теорія термохімічного способу модифікування деревини

 763. Общая характеристика правотворчества: его понятие, виды и принципы

 764. Стан та оцінка загроз в екологічній сфері

 765. Тарифне та нетарифне регулювання ЗЕД

 766. Гірські виробки

 767. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРАВУ

 768. Сфера діяльності банків

 769. Структура суспільного в-ва

 770. А.С. Пушкін, «Цигани»

 771. Облікова ставка НБУ та індекси інфляції на 1995-98 рр

 772. Декларації про операції з перестрахування як один з елементів нагляду за страховою (перестраховою) діяльністю в Україні

 773. Поняття, види та принципи страхування

 774. Функции службы безопасности предприятия и ее структура

 775. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 776. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДОГОВОР

 777. Страховий захист в сільському господарстві

 778. Способи набуття громадянства в різних державах

 779. ВІДМІНЮВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ

 780. Порядок видачі наряду на роботу

 781. ПОНЯТИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ РЕФЕРЕНДУМА

 782. Ситник розлогий, скополія карніолійська, смородина чорна

 783. Мікроспорія

 784. Настилка штучного паркету в ямку без фризу на мастиці

 785. Теоретические основы предпринимательской деятельности в Российской Федерации

 786. Функции науки конституционного права

 787. Розмови по телефону

 788. Политический плюрализм и становление многопартийности в России

 789. Статус президента Приднестровской Молдавской Республики

 790. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖИ

 791. Типи несумісності

 792. Дослідження харчування

 793. Природні джерела вуглеводнів

 794. Міста і будівлі Київської Русі

 795. 1. Делимитация и демаркация морских пространств 2. Договор морского круиза, проформы чартеров 3. Международно-правовые средства обеспечения безопасности судоходства

 796. Трудовий договір як інститут господарського права

 797. Принцип диспозитивности в гражданском процессе

 798. Кредитоспособность заемщика и методы ее оценки

 799. Анализ финансового состояния коммерческого банка

 800. Обстеження захисних лісонасаджень в Шепарівському лісництві

 801. Редукційний поділ - мейоз

 802. Люблiнськa унiя та її наслідки

 803. Уголовно – правовая характеристика убийства

 804. Пути совершенствования ипотечного кредитования

 805. Теорія трансформації капіталу. Неоінституціоналізм

 806. Гірчак перцевий, гірчиця сарептська, глечики жовті

 807. Переказний вексель

 808. Государственный строй Новгородской и Псковской феодальных республик

 809. Институт мировых судей и его создание в Российской Федерации

 810. Служба в Збройних Силах є чесний обов’язок кожного її громадянина

 811. Історія відкриття серцевих глікозидів

 812. Деревій цілолйстий

 813. Вселенські збори

 814. Рекламна галузь про поведінку покупця

 815. Тактика судового допиту

 816. Інтегральна ефективна діяльність

 817. Культура спілкування і культура мовлення

 818. Контрольная работа Дисциплина «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»

 819. Прокурор, его процессуальный статус и задачи в различных стадиях уголовного процесса

 820. Історія мого міста в ХХ столітті

 821. Конфликты в социально-трудовой сфере в современной России

 822. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОРУЖИЯ, ПРАВО НА ОРУЖИЕ

 823. Цели и основные принципы лицензирования

 824. Анализ деятельности коммерческого банка

 825. Церкви Києва

 826. Ігор Старий

 827. Роль руханково-спортивного товариства “Луг” у формуванні національної свідомості молоді с.Бонарівка Жешувського воєводства Польщі

 828. Сікорський І.І. - український авіаконструктор

 829. Девід Бекхем (англійська)

 830. Понятие ораторского искусства

 831. Принципы гражданского процессуального права: понятие, значение и система

 832. Кредитний механізм в комерційних банках

 833. Понятие и сущность условно-досрочного освобождения

 834. Власні і загальні назви іменників

 835. Як успадкувати майно?

 836. Собственный капитал коммерческого банка: состав и порядок формирования

 837. Види соціального захисту

 838. Матеріалістична картина світу очима астрономії

 839. Чому на Поліссі мозолю називають жабою

 840. Страховий ринок

 841. Проблеми функціонування фінансових бірж України

 842. Понятие и общая характеристика преступлений против общественной нравственности

 843. Тест фотореалістичних принтерів

 844. Користування гуртожитками. Виселення з гуртожитків

 845. Сущность понятия аукцион и его роль в мировой торговле

 846. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСТВА

 847. Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

 848. Умовні рефлекси

 849. Географічне положення Фінляндії

 850. Исторические аспекты развития предпринимательского дела в России

 851. Российская Федерация как субъект гражданского права

 852. Інтегруючий множник

 853. Відмінності між соціально-економічними устроями України і розвинутих країн

 854. Основні принципи та засади функціонування Української Фондової Біржі

 855. Рутвиця орликолиста, рутка лікарська, ряска мала

 856. Чина лучна, чистець болотяний, чистець лісовий

 857. Структура та зміст тендерної документації

 858. «Кароліна» - кодекс феодального права Німеччини

 859. Ю.А. Целевич-видатний діяч культури

 860. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

 861. Склад земель історико-культурного призначення

 862. Комунікативність стимулювання продажу товарів

 863. Механізми ведучих мостів

 864. Грошові реформи в Росії 1895-1924 рр

 865. Імітаційне моделювання страхової діяльності

 866. Мазепа Іван Степанович

 867. Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні роботи

 868. Українська народна віра

 869. Газова промисловість Росії

 870. Виды гражданских процессов в Риме. Общие понятия о легисакционном, формулярном и экстраординарном процессах

 871. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

 872. Развитие гражданского права в XVIII веке

 873. Миколо Миколайович Бекетов

 874. Механизм обеспечения финансовой безопасности коммерческого банка на примере ООО \"Хоум Кредит энд Финанс Банк\" (ООО \"ХКФ Банк\")

 875. Бюджетне право і бюджетний устрій

 876. Класифікація держав за їхньою формою

 877. Облік заробітної плати

 878. Свидетель в уголовном процессе. Проблемы свидетельского иммунитета

 879. Представництво як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

 880. Нотариат и правосудие

 881. Поняття міжнародного спору

 882. Роль керівника як коуча

 883. Особливості макроекономічної ситуації в Україні 1998-2000 рр

 884. Інтеграл Ейлера

 885. Пільги для працівників, які навчаються у середній закладах освіти

 886. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов (ст. 243 УК РБ)

 887. МІСЦЕВЕ САМОУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

 888. Поняття, ознаки, передумови виникнення та соціальна сутність держави

 889. Церковна архітектура України доби Гетьманщини

 890. Досвід мас-медіа в Німеччині (в екологічній політиці)

 891. Westminster Abbey

 892. Понятие, функции и виды судебных расходов в гражданском судопроизводстве

 893. Проблеми розвитку фінансового лізингу в агропромисловому комплексі країни

 894. Фортифікаційні ідеї Альбрехта Дюрера втілення в Україні

 895. Про регіональні характеристики преси в умовах унітарної України

 896. Тимошенко С.П. - вчений у галузі механіки

 897. Процес банківського кредитування

 898. Технології введення даних в інформаційних системах фінансових установ

 899. Відмінність живого від неживого

 900. Стоунхендж

 901. Мероприятия по сокращению просроченной задолженности по кредитам юридических лиц

 902. Понятие и виды основных источников конституционного права Российской Федерации

 903. Тестові завдання з укр. мови

 904. Расследование разбойных нападений

 905. Чижевський Д.І. - учений-енциклопедист

 906. Понятие, виды и формы сделок. Недействительность сделок

 907. Моє село - Саджавка

 908. Екологічна інформація в Інтернеті

 909. Agatha Christie

 910. Місце товарної біржі в сучасній економіці

 911. Як Біблія прийшла в Україну

 912. Наркотики та наркоманія

 913. Огієнко Іван Іванович

 914. Національний банк України

 915. Документація щодо особового складу

 916. Постанова слідчого про закриття кримінальної справи: зміст і значення

 917. История создания прокуратуры в дореформенный (петровский) период и зарубежный опыт

 918. Брідж – банк як інструмент врегулювання діяльності проблемної фінансово – кредитної установи

 919. Утворення давньоруської князівської держави – Київської Русі. Її державний лад, система органів управління та етапи розвитку

 920. Агробактеріальна трансформація ячменю

 921. Поточні рахунки і облік розрахункових операцій

 922. «Експорт соціалізму в країни східної та центральної Європи на завершальному етапі II світової війни»

 923. Сценарій уроку англійськуої мови

 924. Планування банківської діяльності

 925. Умови, фактори, розвиток розміщення підприємств харчової промисловості

 926. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 – 1924 року

 927. Художнє братство прерафаелітів

 928. USA Weather forecast

 929. Діяльність спрямована на захист політичних прав

 930. Етикет державного прапора

 931. Страховий ринок України

 932. Індивідуальне й соціальне у масово-інформаційних процесах

 933. Транспортные обязательства и их правовое регулирование

 934. Основы организации благоустройства

 935. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

 936. Успадкування: поняття та види

 937. Присяжные заседатели как участники уголовного судопроизводства

 938. Державна полiтика i мiсцеве самоврядування

 939. Загальна характеристика системи органів державної влади місцевого самоврядування в Україні

 940. Общая характеристика рабочего времени

 941. Диспетчер завдань

 942. Диагностические задачи, решаемые при реконструкции обстановки дорожно-транспортных происшествий

 943. История развития адвокатской деятельности в России

 944. Оприлюднена бухгалтерська звітність та методика її читання

 945. Інтерсубєктивна фальсифікація теорії в науковому пізнанні очима К.Поппера

 946. Структура управления коммерческим банком

 947. СИТУАЦИОННЫЕ (ПРАКТИЧЕСКИЕ) ЗАДАЧИ

 948. Цисплатина

 949. Орнамент Буковини. Загальні відомості. Елементи орнаменту буковинського килима

 950. Остроградський М.В. (1801-1862) - математик України

 951. Умови безпечного перебування на льоду

 952. Журналістське слово як засіб передачі внутрішнього стану людини

 953. Страховий ризик

 954. Понятие и сущность юридической техники

 955. Отбывание наказания в колониях строго режима

 956. Творчі завдання з методики муз.виховання в школі

 957. ПЕРЕМОГА НАРОДІВ ІНДІЇ У БОРОТЬБІ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

 958. Вплив інфраструктурних підрозділів на економіку

 959. Общая характеристика и классификация преступлений против семьи и несовершеннолетних

 960. Планета земної групи

 961. Особливості підготовки репортерів для жанру репортаж-розслідування

 962. Международные товарные биржи: организационная структура и функции

 963. Ипотечное кредитование и перспективы его развития в РФ

 964. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА РЕНТЫ

 965. Герань, гикавка сива, гінкго дволопатеве

 966. Українська преса про національні святині

 967. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

 968. Татри

 969. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 970. Понятие и виды убийств по российскому уголовному законодательству

 971. Поняття та соціальне призначення правотворчості

 972. Правовой статус индивидуальных предпринимателей

 973. Правові рамки діяльності українських засобів масової комунікації

 974. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ

 975. Юридичні поняття відповідальності та підстави для її страхування

 976. Демко Многогрішний

 977. Всесвітні міжнародні документи, що регулюють міжнародний комерційний арбітраж

 978. Медичне страхування

 979. Україна кам’яний вік біотехнології

 980. Стратегические установки административных реформ западных стран

 981. Монополія, сутність та причини виникнення

 982. Енергозбереження

 983. Хозяйственный договор в Украине

 984. Оптимизация кредитного портфеля (на примере Красноярского Городского отделения Сбербанка России № 161)

 985. Симон Петлюра. Політичний портрет

 986. Академік М.І.Вавілов

 987. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

 988. Г. Гейне

 989. Щавель кислий, щавель кінський

 990. Чернецтво. Історія виникнення і поширення

 991. Регуляція та часовий перебіг травматичного запалення скелетного м’язу

 992. Разработка и принятие конституции РСФСР 1918 года

 993. Общая характеристика преступлений против здоровья

 994. Правовые акты президента их юридическая природа и правой статус

 995. Оберна широколиста, обліпиха крушиноподібна, овес посівний

 996. Учет и порядок распределения общехозяйственных расходов

 997. Сутність держави

 998. Основні види валютних ринків

 999. Институт признания в международном праве

 1000. Євген Плужник, власний погляд на навколишнiй свiт